Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Bukovany, srpen

2 Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina. Škola je dvoutřídní se čtyřmi ročníky, celkový počet žáků na začátku školního roku byl 25, v průběhu roku se jeden žák odstěhoval. Průměrný počet na třídu 12. MŠ má jednu třídu, zapsáno 25 dětí. Zvolený vzdělávací program ŠVP Škola nás baví platnost od , aktualizace dokumentu od Školní družina Je součástí školy. Počet oddělení 1. Počet dětí 24. Počet vychovatelů fyz.1, přepoč. 0,6 Údaje o pracovnících školy Ředitelka školy : Mgr. Božena Lužová vyučovala 1. a 3. roč. Mgr. Markéta Cutáková vyučovala 2. a 4. roč. Vlasta Kouřilová vedoucí uč. MŠ Stanislava Šalšová uč. MŠ Vychovatelka : Petra Šibalová vyučovala výchovy v obou třídách, prvouku v I. tř. Všechny pedagogické pracovnice splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti kromě vychovatelky. Provozní pracovnice : Oldřiška Polášková školnice, topení Alice Fridrichová úklid, výdej obědů, příprava svačin Hlavní jídlo je dováženo z MŠ Nádražní, Kyjov. Údaje o žácích I. třída - 17 žáků : 1. ročník 11 žáků 3. ročník 6 žáků II. třída - 8 žáků : 2. ročník 3 žáci 4. ročník 5 žáků Výsledky vzdělávání žáků Všichni žáci splnili cíle stanovené ŠVP a postoupili do vyššího ročníku. Jeden žák pracuje podle IVP na žádost rodičů

3 V dubnu bylo provedeno testování žáků 3. ročníku - SCIO Stonožka, v květnu finanční gramotnost. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovánu Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program. ŠPS byla zahrnuta do ŠVP jako dodatek. Ředitelka školy spolu s metodikem prevence koordinuje aktivity školy. Každý ročník má zpracované aktivity na příslušný měsíc, k tomu bylo využíváno probírané učivo. Nechyběla spolupráce s místními složkami - pěvecké sbory, ČZS, ČSOP, TJ Družba. Dobrá byla spolupráce s rodiči - drobné kázeňské přestupky byly ihned řešeny. Podrobnější zpráva je přiložena. Nežádoucí jevy se v průběhu školního roku nevyskytly. Údaje o zápisu k povinné školní docházce K zápisu přišlo 7 dětí. O odklad žádají rodiče jednoho žáka. Školská rada Školská rada na svých schůzích schválila Školní preventivní strategii, Minimální preventivní program, práci školy v oblasti EVVO a výroční zprávu. Členové školské rady se zúčastnili ve škole Slavnosti slabikáře a Velikonoční dílny. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Kurzů na podporu DVPP se zúčastnily vyučující v souladu s plánem personálního rozvoje. Byly to tyto kurzy: Řízení v MŠ, zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi, spisová služba, hygienické požadavky. Další kurzy proběhly v projektu EU. Projekty Dotace pro oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP VK škola má schváleno ,- Kč. Klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky, Metodický kurz pro učitele cizích jazyků, Roční jazykový kurz. V tomto školním roce škola obdržela zbývající částku Kč. Vyučující dokončily sady vyučovacích materiálů, vzdělávaly se, bylo pořízeno vybavení - interaktivní tabule, notebook, výukové materiály. Semináře k tomuto projektu: Tvořivá hra v českém jazyce, čtenářská gramotnost - formy a metody výuky, metodika anglického jazyka, metody v prvouce

4 Ovoce do škol škola pokračovala v tomto projektu. Smlouvu o dodávkách uzavřela opět s dodavatelem Wastex Zlín. Žáci každý týden dostávali čerstvé ovoce i zeleninu. Toto bylo využito i ve výuce. Nepovinný předmět Náboženství - přihlášeno 12 žáků. Kroužky v ZŠ Sportovní, Dovedné ruce, Počítače, Dramatická výchova, Dopravní kurz EVVO Hodnocení výsledků práce v oblasti EVVO je součástí výroční zprávy. Zpráva je přiložena. Projekt Žáček - spolupráce prváků a předškoláků. Společné hodiny výchov a rozvíjení čtenářské gramotnosti, společná vystoupení na veřejnosti, návštěvy kulturních pořadů. Prezentace školy na veřejnosti - Velikonoční dílna s rodiči - Vánoční zpívání u kapličky - Program ke Svátku matek - Slavnost Slabikáře za přítomnosti rodičů - Spolupráce se zahrádkáři výzdoba sokolovny k Velikonocům - Ve spolupráci s TJ Družba výstava dětských prací v Sokolovně - Prezentace výtvarných prací žáků v Bukovanských listech a v místní kabelovce - Vydání školního časopisu Školníček - Poskytování informací na webových stránkách školy ZE ŽIVOTA ŠKOLY Září slavnostní zahájení školního roku, vítání prváků za přítomnosti rodičů, starostky a předškoláků EVVO - podzimní výšlap do vinohradů, k soše sv. Urbana, na Bukovanský mlýn vystoupení kouzelníka ve škole plavecká výuka žáků 2. a 3. ročníku - Bučovice EVVO - Barvy v přírodě - výukový program VIS Bílé Karpaty - 4 -

5 Říjen běh Bukovanský mlýn koncert ve škole Hudební radovánky sběr papíru Bramborový týden - školní projekt - EVVO Výukový program - Muzicírování - miskohraní do školy přišli padesátníci dopravní kurz žáků 2. a 3. ročníku na DDM v Kyjově - téma Chodec školu navštívili padesátníci projekt Žáček - společná hodina Vv - prváci a předškoláci lampiónový průvod Listopad loutkové pohádky ve škole martinský hody - příchod maškar do školy Den zdraví v Sobůlkách - první pomoc, zápas ve florbalu výstava knih spojená s prodejem dopravní kurz žáků 4. roč. na DDM v Kyjově - téma Cyklista Slavnost slabikáře, třídní schůzky Prosinec Mikulášská nadílka - přišel Mikuláš, anděl i čert Vánoční pohádka - loutkové divadlo ve škole dopravní kurz žáků 4. roč divadlo - Nová dobrodružství veverky Zrzečky taneční vystoupení ZUŠ v Kyjově, návštěva muzea Vítáme zimu - tematický bílý den, vánoční dílna vánoční besídka dětí MŠ a ZŠ vystoupení v Dědině u kapličky - zpívání koled u vánočního stromu Leden Tříkrálová sbírka - účast žáků naší školy projekt Žáček - společná hodina HV prváci a předškoláci zápis do 1. třídy vystoupení kouzelníka dopravní kurz žáků 4. roč. - Cyklista focení žáků Únor pololetní prázdniny, jarní prázdniny Pyžámkové disko dopravní kurz žáků 4. roč fašaňk ve škole - společný program ZŠ a MŠ výstava dětských prací k akci TJ Družba Zdravá výživa Barevný rok - modrý den - téma voda projekt Žáček - společná hodina - Rybička maličká - 5 -

6 Březen dopravní kurz Chodec žáků 2. roč. a 3. roč beseda v místní knihovně Barevný rok - vítáme jaro - tematický den kino Panorama v Kyjově - Modrý tygr loutkové divadlo ve škole - Polepšená vrána dopravní kurz žáků 4. roč. Duben pašijový týden - tradice v obci, klepání, obchůzka chlapců Velikonoční dílna s rodiči dopravní kurz v Kyjově - 4. ročník projekt Žáček - společná hodina TV sběr papíru konzultace s rodiči účast na akci Den Země v Kyjově - hrou k ekologii Květen dopravní kurz 4. ročník - ukončení, předání průkazů beseda s ředitelem ZŠ Komenského Kyjov J. Navrátilem - předání učebnic Svátek matek - vystoupení žáků, prodej výrobků Domova Horizont divadlo v Kyjově - Princezna Konvalinka Růžový den - téma Příroda v rozkvětu hudební divadlo ve škole - Pohádky Fr. Hrubína Červen Den dětí pohádkové úkoly ve spolupráci s kulturní komisí a ČSOP focení žáků školní výlet - Kroměříž - prohlídka zámku, divadlo, Květná zahrada výchovný koncert - Já muzikant tematický den - Vítáme léto - Červený den - letní plody, výroba ovocných pohárů turnaj ve vybíjené o putovní pohár v ZŠ Lovčice účast škol: 1. místo ZŠ Lovčice, 2. místo ZŠ Bukovany, 3. místo ZŠ Nechvalín taneční vystoupení ZUŠ v Kyjově zkoušky předškoláků, porota žáci ZŠ divadlo v Bukovanském mlýně - pohádky jízdy zručnosti na kolech a kolečkových bruslích vydání vysvědčení, předání odměn za sběr pomerančové kůry, papíru a pet víček, rozloučení se čtvrťáky Žáci sušili pomerančovou kůru. Celkem bylo do nákupny ve Strážnici odevzdáno 72 kg pomerančové kůry. Úspěšní byli také ve sběru papíru, odevzdali kg, obsadili 1. místo mezi sedmnácti školami za nejvyšší průměr na žáka. Získali odměnu 3 000,- Kč od firmy EKOR. Letos také sbírali víčka od pet lahví, nasbírali 280 kg a 85 kg CD a DVD disky. Mgr. Božena Lužová ředitelka školy - 6 -