SZČ - CEV DŘÍPATKA Rumpálova 999, Prachatice Tel.: , Nabídka na školní rok 2014/ MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZČ - CEV DŘÍPATKA Rumpálova 999, 383 01 Prachatice Tel.: 739 369 457, www.dripatka.cz. Nabídka na školní rok 2014/2015 - MŠ"

Transkript

1 SZČ - DŘÍPATKA Rumpálova 999, Prachatice Tel.: , Pedagogové volného času připravují nabídku EVP s ohledem na požadavky pedagogů škol a stávajícího zájmu o programy. Seznam potvrzených EVP naleznete na webových stránkách v sekci potvrzené EVP. Objednávka programu v Dřípatka Potvrzení vyplní. Objednávku lze zaslat i na ovou adresu: Nabídka na školní rok 2014/ MŠ doba trvání 1 Beruško, půjč mi jednu tečku přírody, Vv, Hv, Literární a dramatická výchova s Beruškou mezi podzimními změnami přírody, formou vlastního pozorování, skupinové práce a her září - říjen MŠ 25,- Kč areál bývalé nemoc. zahrady + 2 Motýl luční drahokam svět, Rozmanitost přírody zázračný vývoj motýla přes vajíčko, housenku, kuklu, rozdíl mezi motýlem a můrou, základní názvy motýlů podle barev MŠ 25,- Kč 3 Mravenčí království přírody, Vv, Hv, Literární a dramatická výchova první nahlédnutí do života v mraveništi seznámení se s mravenčími řemesly a s vývojem mravence formou her MŠ 25,- Kč 4 Jaké bude počasí? přírody, Vv, Literární a dramatická výchova pozorování měnícího se počasí, jevů v přírodě, rozvoj slovní zásoby, práce s barvami únor - březen MŠ 25,- Kč 1

2 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ Terénní programy 5 Jakou vůni má podzim přírody, Vv přeměny podzimní přírody, co se děje se stromem, který z nich je nejkrásnější vlastní pozorování, skupinová práce, pracovní činnosti k tématu, hry září, říjen areál bývalé nemocniční zahrady, sraz u 6 Co vypráví sněhová vločka přírody, Hv, Vv, Literární výchova přeměny zimní přírody se Snížkem a Sněženkou, co se děje pod sněhovou peřinou, vlastní pozorování, skupinová práce, hry, pracovní činnosti k tématu leden - 1. pol. února 1. závěr programu venku v okolí 7 Život na louce přírody, Vv, HV, Literární a dramatická výchova poznávání života na louce, vnímání barev, zvuků a vůní, tvoření letní barevné palety, náruč plná letních her duben - červen část programu venku v okolí 8 S bylinářkou v přírodě nejen o bylinkách přírody, Literární výchova, Pracovní činnosti, Člověk a jeho zdraví seznámení s léčivými bylinami, co vše je ukryto v bylinkách, vůně a chuť bylinkového čaje květen - červen od 3. větší část programu venku v přírodě 9 Školní přírodní rezervace - Učebna přírody otevřená dokořán k občanství přírodovědná pozorování na okruhu naučné trasy, ekologické hry v lese, posezení u lesního krbu a opékání dobrot z domova na otevřeném ohništi duben - červen 6 hod. (včetně cesty tam i zpět) 5. Bus - odjezd z PT v 7.20h. (směr Lhenice) do Zdenic, poté pěšky směr Jelemek k samotám, vuřty nebo něco na opékání 10 První pomoc v terénu I. svět, Člověk a zdraví, Pracovní a výtvarné činnosti praktická PP, zásady ošetření život ohrožujících stavů, vybavení do terénu část programu venku v okolí, ale lze realizovat jako vnitřní, i u Vás ve škole 2

3 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ Terénní programy 11 První pomoc v terénu II. praktické řešení životohrožujících stavů, tonutí, pád ze stromu, úraz elektr. proudem, zmijí uštknutí, autonehoda ,-Kč nutné sportovní oblečení, lze realizovat i u Vás ve škole 12 Štěpánčin park k občanství Člověk a svět práce, Pracovní a v roli detektivních skupin řeší předložený kriminalistický úkol, využití indicií k nalezení místa trestného činu, společná procházka městským parkem, PL herbář stromů z parku podzim, jaro, za deště a sněžení 5. Štěpánčin park, sraz u Štepánčina parku 13 Rašelina, moje milovaná! k občanství Člověk a svět práce, Pracovní a tematická procházka na ŠPR spojená s tvořivou a poznávací částí s reálným mokřadním ekosystémem duben - červen 5., Bus - odjezd z PT v 7.20h. (směr Lhenice) do Zdenic, poté pěšky směr Jelemek k samotám, vuřty nebo něco na opékání 14 Dubový vršek k občanství Člověk a svět práce, Pracovní a v okolním prostoru bývalé tankové cesty bádání a tvoření v lesním ekosystému ve spojení s místními pověstmi, PL podzim, jaro 3-3. sraz dle dohody uveďte na objednávce (, Gymnázium, ), batoh, svačina sebou M Nejen soumaři se procházeli městem společnost, D, Člověk a příroda, Z, Výchova k občanství, Myšlení v evropských a globálních souvislostech procházka od historie po současnost naším městem, zastavení na náměstí, u kostela, který je v seznamu NATURA 2000, či u přírodních památek, s lektorem bez omezení věku lze i formou luštivé hry pro dvojice, trojice v programu lze pokračovat v expozici stálé výstavy v muzeu, za cenu 5Kč/dítě, 10Kč/dospělý (+ 1hod.) 3

4 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ V prostorách Dřípatka a jeho okolí 15 Motýl luční drahokam svět, Rozmanitost přírody zázračný vývoj motýla přes vajíčko, housenku, kuklu, rozdíl mezi motýlem a můrou, základní názvy motýlů podle barev duben - květen Mravenčí království přírody, Vv, Hv, Literární a dramatická výchova nahlédnutí do života v mraveništi seznámení se s mravenčími řemesly a s vývojem mravence formou her 1. 25,- Kč 17 Ptačí říše přírody, Vv, Literární a dramatická výchova nahlédnutí do ptačí říše - poznávání jednotlivých druhů, jejich způsobu života, ochrana ptactva, činnost ve skupinách, následná prezentace, tvůrčí aktivity, motivační hra leden - únor , -Kč 18 Není kamínek jako kamínek jeho svět - Rozmanitost přírody, Výchova k občanství neživá příroda, člověk a kámen, činnost ve skupinách, manipulace se sbírkovým materiálem hornin a nerostů leden - březen Jak roste chléb jeho svět, Člověk a svět práce, Literární a dramatická výchova, Hv tajemství vzniku chleba, uvědomění si, že chléb roste na polích, vzniká lidským úsilím a je velkým darem, zadělání těsta, vlastnoruční výroba chlebového dalamánku , 50,- Kč každé dítě si přinese svou zástěrku 20 Vyprávění kouzelného stromu společnost, Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví, Osobnostní a sociální výchova, Literární a dramatická výchova vnímání stromu jako zdroje síly, života a energie, podívání se na strom od kořene až ke koruně, pátrání po stromech v okolí a podívání se na svět jejich očima, připomenutí významu stromu výrobou ručního papíru únor - březen každé dítě si přinese jedny staré noviny 4

5 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ V prostorách Dřípatka a jeho okolí Cyklus Voda Hrajeme si na vědce přírody, Vv, Pv, Literární a dramatická výchova Sýkorka a její kamarádi svět, Člověk a svět práce, Dramatická výchova, Prvouka, Výtvarná výchova Prohlídka Dřípatka společnost, D, Člověk a příroda, Z, Výchova k občanství Od Adventu do Tří králů svět, Člověk a svět práce, Literární výchova, Hv, Multikulturní výchova Od masopustu do Velikonoc svět, Jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Multikulturní výchova Otvírání studánek svět Rozmanitost přírody, Hv,Vv, Literární a dramatická výchova voda ve svých skupenstvích kolem nás, v domácnosti, vodní pokusy ve spojení s pohádkovým příběhem Voděnky a Špindy představení a přiblížení ptačí říše a její pestrosti, seznámení se životem ptáků, s jejich životními podmínkami, jak vypadá ptáček - stavba těla, čím se od sebe liší, co jim chutná, jak se rodí nový ptáček seznámení se zařízením, s okolím a činností, vnímání přírody všemi smysly, přírodovědní aktivity, nastíněn problém s odpady a návod, jak s ním šetrně hospodařit činnosti člověka v závislosti na přírodních dějích, povídání o adventním a vánočním období, o zvyklostech, tradicích a obřadech spojených s oslavou Vánoc, rukodělná dílnička činnost člověka v závislosti na přírodních dějích povídání o masopustním veselí, půstu a Velikonocích, velikonoční pečení, další zvyky a zvykosloví, lidová tvořivost - zdobení vajíček nahlédnutí do problematiky s vodou, otevření deseti studánek - význam lesa jako zásobárny vody, úloha vody v životě člověka, putování vody od pramínku k potoku, rybníku, řece, jak se čistí studánka leden - březen prosinec - leden 2 - Celoročně polovina listopadu - prosinec březen - duben květen - červen bez omezení věku 25,- Kč od 3. od každé dítě si přinese penál, modelínu, bílý plášť nebo tričko každé dítě si přinese 2 vyfouknutá vajíčka 5

6 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ V prostorách Dřípatka a jeho okolí 27 O ovečce a jiných zvířátkách na dvoře svět, Člověk a svět práce, Vv, Hv, Literární a dramatická výchova na venkově mezi domácími zvířátky, pohádka O panu Šnofousovi, vytvoření výrobku z ovčí vlny listopad - prosinec Ovce, vlna a její zpracování aneb Co si vrčí kolovrátek svět, Člověk a svět práce, jazyková komunikace, Vv proč a jak lidé chovají,,ekologické sekačky, poznávání vlastností ovčí vlny a co se z ní dá vyrobit, rukodělné činnosti, tkaní na rámu říjen - leden ,- Kč 29 Hry našich předků svět Člověk a příroda, Člověk a zdraví nahlédnutí do tajů her našich předků, vyzkoušení si točení káči, tlučení špačků, prohánění obruče, drápky podzim, jaro část v okolí 30 Lidé celého světa svět, Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských. a globálních souvislostech poznávání základních kultur pomocí smyslů a pocitů, rozeznávání etnických skupin a jejich odlišností, multikulturní témata globální problémy lidstva 3-5., 31 Zvířátka v jarním obřadním pečivu svět Člověk a svět práce, Pracovní a činnosti člověka v závislosti na přírodních dějích v období jara, úzké sepjetí člověka s přírodou budeme vyjadřovat tvorbou zvířátek z kynutého těsta únor - duben ! nutno nechat si zadělat těsto ve školní jídelně, výuka se koná ve vašich třídách 32 Zvířátka v jarním obřadním pečivu - pečení s rodiči svět Člověk a svět práce, Pracovní a činnosti člověka v závislosti na přírodních dějích v období jara, úzké sepjetí člověka s přírodou budeme vyjadřovat tvorbou zvířátek z kynutého těsta. únor - duben ! nutno nechat si zadělat těsto ve školní jídelně, výuka se koná ve vašich třídách odpoledne s rodiči 6

7 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ V prostorách Dřípatka a jeho okolí Mikulášské pečení jeho svět Člověk a svět práce, Pracovní a Mikulášské pečení pečení s rodiči jeho svět Člověk a svět práce, Pracovní a činnosti člověka v závislosti na přírodních dějích, tvoření z vašeho těsta (Mikuláš, čert a další tvary) ve Vaší škole činnosti člověka v závislosti na přírodních dějích, tvoření z vašeho těsta (Mikuláš, čert a další tvary) ve Vaší škole doba trvání prosinec 3 - prosinec , ,! nutno nechat si zadělat těsto ve školní jídelně, výuka se koná ve vašich třídách! nutno nechat si zadělat těsto ve školní jídelně, výuka se koná ve vašich třídách odpoledne s rodiči Objednávka programu v Dřípatka Škola. Třída Počet žáků Vyučující... Telefon. Název programu. Číslo programu Zvolený termín Náhradní termín Vámi navrhovaný začátek.konec..programu, cena: Datum.podpis.. Potvrzení vyplní. Objednávku lze zaslat i na ovou adresu: 7

8 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ a víceletá gymnázia Terénní programy Nejen soumaři se procházeli městem společnost, D, Člověk a příroda, Z, Výchova k občanství, Myšlení v evropských a globálních souvislostech Štěpánčin park k občanství Člověk a svět práce, Pracovní a Rašelina, moje milovaná! k občanství Člověk a svět práce, Pracovní a procházka od historie po současnost naším městem, zastavení na náměstí, u kostela, který je v seznamu NATURA 2000, či u přírodních památek, s lektorem v roli detektivních skupin řeší předložený kriminalistický úkol, využití indicií k nalezení místa trestného činu, společná procházka městským parkem, PL herbář stromů z parku tematická procházka na ŠPR spojená s tvořivou a poznávací částí s reálným mokřadním ekosystémem, za deště a sněžení duben - červen 6 hod. (včetně cesty tam i zpět) při nepřízni bez omezení věku lze i formou luštivé hry pro dvojice, trojice v programu lze pokračovat v expozici stálé výstavy v muzeu, za cenu 5Kč/dítě, 10Kč/dospělý (+ 1hod.) Štěpánčin park Bus - odjezd z PT v 7.20h. (směr Lhenice) do Zdenic, poté pěšky směr Jelemek k samotám, vuřty nebo něco na opékání 38 Dubový vršek k občanství Člověk a svět práce, Pracovní a v okolním prostoru bývalé tankové cesty bádání a tvoření v lesním ekosystému ve spojené s místními pověstmi, PL podzim, jaro sraz dle dohody uveďte na objednávce (, Gymnázium, ), batoh, svačina sebou 39 Voda v krajině příroda, Př, Z, Člověk a svět práce, Výchova k občanství, Myšlení v evropských a globálních souvislostech terénní výukový program realizovaný na školní přírodní rezervaci, kdy si žáci vyzkouší kolektivní simulační hru a práci s pracovními listy, posezení u lesního krbu s ohněm duben - červen 6 hod. (včetně cesty tam i zpět) 8. Bus - odjezd z PT v 7.20h. (směr Lhenice) do Zdenic, poté pěšky směr Jelemek k samotám, vuřty nebo něco na opékání 8

9 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ a víceletá gymnázia Terénní programy 40 Školní přírodní rezervace - Učebna přírody otevřená dokořán příroda, Př, Z, Člověk a svět práce přírodovědná pozorování na okruhu naučné trasy, ekologické hry v lese, posezení u otevřeného ohně lesního krbu říjen, duben - červen 6 hod. (včetně cesty tam i zpět) Bus - odjezd z PT v 7.20h. (směr Lhenice) do Zdenic, poté pěšky směr Jelemek k samotám, vuřty nebo něco na opékání 41 Není kámen jako kámen příroda, Př, Z, Ch, Člověk a svět práce prohloubení učiva o neživé přírodě, geologie regionu, člověk a neživá příroda, manipulace se sbírkovým materiálem hornin a nerostů, činnost ve skupinách říjen - listopad, únor - březen Skrytá krása přírody příroda- přírodopis, Člověk a svět práce, Výtvarná výchova. mikrosvět přírody, práce s mikroskopickou technikou listopad, únor Objednávka programu v Dřípatka Škola. Třída Počet žáků Vyučující... Telefon. Název programu. Číslo programu Zvolený termín Náhradní termín Vámi navrhovaný začátek.konec..programu, cena: Datum.podpis.. Potvrzení vyplní. Objednávku lze zaslat i na ovou adresu: 9

10 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ a víceletá gymnázia V prostorách Dřípatka a jeho okolí 43 Prohlídka Dřípatka společnost, D, Člověk a příroda, Z, Výchova k občanství seznámení se zařízením, s okolím a činností, vnímání přírody všemi smysly, přírodovědní aktivity, nastíněn problém s odpady a návod, jak s ním šetrně hospodařit bez omezení věku 25,- Kč 44 Ovce, vlna a její zpracování aneb Co si vrčí kolovrátek příroda, Člověk a společnost, Pracovní činnosti, Vv, Literární výchova proč a jak lidé chovají ekologické sekačky, poznávání vlastností ovčí vlny a co se z ní dá vyrobit, rukodělné činnosti, tkaní na rámu říjen - listopad 6., 50,- Kč 45 Lidé celého světa společnost, D, Člověk a příroda, Z, Výchova k občanství, Myšlení v evrop. a globál.souvislostech, Multikulturní výchova poznávání základních kultur pomocí smyslů a pocitů, rozeznávání etnických skupin a jejich odlišností, multikulturní témata , 46 Vyprávění kouzelného stromu společnost, člověk a svět práce, Výchova ke zdraví, Osobnostní a sociální výchova, Literární a dramatická výchova vnímání stromu jako zdroje síly, života a energie, podívání se na strom od kořene až ke koruně, pátrání po stromech v okolí a podívání se na svět jejich očima, připomenutí významu stromu výrobou ručního papíru říjen - listopad Člověče, (ne)kup to, aneb co je doma, to se počítá svět, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Myšlení v evrop. a globál. souvislostech uvedení do problematiky udržitelné spotřeby a výroby, seznámení s ekoznačkami na výrobcích, s biopotravinami a s obchodem Fair trade, výroba z recymateriálu. Mysli globálně, jednej lokálně! březen - duben

11 Nabídka na školní rok 2014/ stupeň ZŠ a víceletá gymnázia V prostorách Dřípatka a jeho okolí 48 První pomoc v terénu I. svět, Člověk a zdraví, Pracovní a výtvarné činnosti praktická PP, zásady ošetření život ohrožujících stavů, vybavení do terénu bez omezení věku část programu venku v okolí, ale lze realizovat jako vnitřní, i u Vás ve škole 49 První pomoc v terénu II. praktické řešení životohrožujících stavů, tonutí, pád ze stromu, úraz elektr. proudem, zmijí uštknutí, autonehoda ,-Kč objednávejte po absolvování 1.EVP o PP, nutné sportovní oblečení, lze realizovat i u Vás ve škole 50 Štěpánčin park k občanství Člověk a svět práce, Pracovní a v roli detektivních skupin řeší předložený kriminalistický úkol, využití indicií k nalezení místa trestného činu, společná procházka městským parkem, PL herbář stromů z parku, za deště a sněžení Štěpánčin park Objednávka programu v Dřípatka Škola. Třída Počet žáků Vyučující... Telefon. Název programu. Číslo programu Zvolený termín Náhradní termín Vámi navrhovaný začátek.konec..programu, cena: Datum.podpis.. Potvrzení vyplní. Objednávku lze zaslat i na ovou adresu: 11

12 Nabídka na školní rok 2014/2015 střední školy 51 Školní přírodní rezervace - Učebna přírody otevřená dokořán příroda, Př, Z, Člověk a svět práce terénní přírodovědná pozorování na okruhu naučné trasy, ekologické hry v lese, posezení u otevřeného ohně lesního krbu říjen, duben - červen 6 hod. (včetně cesty tam i zpět) Bus - odjezd z PT v 7.20h. (směr Lhenice) do Zdenic, poté pěšky směr Jelemek k samotám, vuřty nebo něco na opékání 52 Nejen soumaři se procházeli městem společnost, D, Člověk a příroda, Z, Výchova k občanství, Myšlení v evropských a globálních souvislostech procházka od historie po současnost naším městem, zastavení na náměstí, u kostela, který je v seznamu NATURA 2000, či u přírodních památek, s lektorem lze i formou luštivé hry pro dvojice, trojice v programu lze pokračovat v expozici stálé výstavy v muzeu za cenu 5Kč/dítě, 10Kč/dospělý (+ 1hod.) 53 Není kámen jako kámen příroda, Př, Z, Ch, Člověk a svět práce prohloubení učiva o neživé přírodě, geologie regionu, člověk a neživá příroda, manipulace se sbírkovým materiálem hornin a nerostů, činnost ve skupinách říjen - listopad, únor - březen v prostorech 54 Prohlídka Dřípatka společnost, D, Člověk a příroda, Z, Výchova k občanství seznámení se zařízením, s okolím a činností, vnímání přírody všemi smysly, přírodovědní aktivity, nastíněn problém s odpady a návod, jak s ním šetrně hospodařit 25,- Kč v prostorech 55 První pomoc v terénu svět, Člověk a zdraví, Pracovní a výtvarné činnosti praktická PP, zásady ošetření život ohrožujících stavů, vybavení do terénu část programu venku v okolí, ale lze realizovat jako vnitřní, i u Vás ve škole 12

13 Nabídka na školní rok 2014/2015 střední školy 56 Lidé celého světa společnost, D, Člověk a příroda, Z, Výchova k občanství, Myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova poznávání základních kultur pomocí smyslů a pocitů, rozeznávání etnických skupin a jejich odlišností, multikulturní témata 3 - v prostorech 57 Vyprávění kouzelného stromu společnost, člověk a svět práce, Výchova ke zdraví, Osobnostní a sociální výchova, Literární a dramatická výchova vnímání stromu jako zdroje síly, života a energie, podívání se na strom od kořene až ke koruně, pátrání po stromech v okolí a podívání se na svět jejich očima, připomenutí významu stromu výrobou ručního papíru říjen - listopad v prostorech 58 Člověče, (ne)kup to, aneb co je doma, to se počítá svět, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Myšlení v evrop. a globál. souvislostech uvedení do problematiky udržitelné spotřeby a výroby, seznámení s ekoznačkami na výrobcích, s biopotravinami a s obchodem Fair trade, výroba z recymateriálu. Mysli globálně, jednej lokálně! březen - duben v prostorech Objednávka programu v Dřípatka Škola. Třída Počet žáků Vyučující... Telefon. Název programu. Číslo programu Zvolený termín Náhradní termín Vámi navrhovaný začátek.konec..programu, cena: Datum.podpis.. Potvrzení vyplní. Objednávku lze zaslat i na ovou adresu: 13

14 Objednávka programu v Dřípatka Škola. Třída Počet žáků Vyučující... Telefon. Název programu. Číslo programu Zvolený termín Náhradní termín Vámi navrhovaný začátek.konec..programu, cena: Datum.podpis.. Potvrzení vyplní. Objednávku lze zaslat i na ovou adresu: Objednávka programu v Dřípatka Škola. Třída Počet žáků Vyučující... Telefon. Název programu. Číslo programu Zvolený termín Náhradní termín Vámi navrhovaný začátek.konec..programu, cena: Datum.podpis.. Potvrzení vyplní. Objednávku lze zaslat i na ovou adresu: Objednávka programu v Dřípatka Škola. Třída Počet žáků Vyučující... Telefon. Název programu. Číslo programu Zvolený termín Náhradní termín Vámi navrhovaný začátek.konec..programu, cena: Datum.podpis.. Potvrzení vyplní. Objednávku lze zaslat i na ovou adresu: 14