NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ"

Transkript

1 Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ A DALŠÍCH SLUŽEB ŠKOLÁM 2011/2012 pro ročník ZŠ Cassiopeia O co jde: Výukové programy jsou interaktivní výchovně - vzdělávací akce, určené školním kolektivům a zaměřené na různé oblasti RVP. Naše organizace nabízí výukové programy pro environmentální a multikulturní výchovu. Při práci s dětmi využíváme přednostně metody aktivního učení. Doba trvání programu je nejčastěji 2 hodiny (sledujte informace u anotací níže). Kde se programy uskutečňují: na ekocentru v Č. Budějovicích (sídliště Vltava) venkovní programy na konkrétních místech v přírodě ve škole Učebny ekocentra jsou lépe využitelné pro rozmanité aktivity, než běžná školní třída. Při objednávání upřednostňujeme programy na ekocentru. Do poloviny října a od poloviny dubna upřednostňujeme programy v terénu. Programy ve školách sjednáváme tak, aby lektoři byli vytížení po celé dopoledne (dva programy na lektora). Dojíždíme pouze do míst, dosažitelných veřejnou dopravou do cca hodinové doby trvání cesty (lze ovšem kombinovat se zajištěním odvozu lektorů). S některými programy do škol nejezdíme z důvodu specifické přípravy učebny nebo obtížně přenosných pomůcek (sledujte informace u anotací programů). Děkujeme za pochopení. Objednávání výukových programů: Objednávací systém výukových programů na Objednávky programů budou vyřízeny do čtrnácti dnů. Termíny programů budou na základě objednávky dohodnuty telefonicky a objednávka poté potvrzena. Programy se zpravidla objednávají na začátku školního roku. V případě termínových komplikací prosíme o včasné odhlášení (minimálně týden předem). Děkujeme, že respektujete náš čas. Co s sebou: přezůvky na programy v terénu vhodnou obuv a oblečení případné další požadavky jsou uvedeny u konkrétních programů Ceník (lze platit na místě v hotovosti, nebo fakturou) výukové programy na ekocentru a v terénu výukové programy ve škole 40,- Kč/žák 50,- Kč/žák Upozornění: Učitel se vždy účastní celého programu. Je to důležité z hlediska jeho právní odpovědnosti za žáky, zároveň ale získá výbornou příležitost sledovat děti z jiného úhlu pohledu než od tabule. Účast na programu pak také umožní na téma navázat další výukou.

2 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY INTERIÉR: MOTÝLÍ KOUZLA Co se musí stát, než se vylíhne motýl? Povídání a tvoření je zaměřené na poznávání průběhu motýlího života a jeho životní projevy. Děti se dozví základní rozdíly mezi denním a nočním motýlem a naučí se názvy motýlů podle barev. Použité výtvarné aktivity rozvíjejí poznávání a vnímání barev. RVP: EV lidské aktivity a problémy životního prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Dramatická výchova; Výtvarná výchova O ŽIVOTĚ VČELKY MÁJI Kamarádka včelka Mája vezme děti na návštěvu do svého domečku včelího úlu. Pomocí her se děti seznámí s životním cyklem včely (vajíčko larva kukla včela), s dělbou práce v úlu a s včelími produkty (včelí vosk a med). V programu je kladen důraz na význam včel v přírodě. RVP: EV lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody ŽIVOT V MRAVENIŠTI Děti se na jednu hodinu promění v mravenečky, společně si postaví mraveniště, vydají se shánět potravu, budou unikat nástrahám nepřátel a svedou nelítostný boj s cizími mravenci. Dozví se mnoho zajímavého ze života lesních mravenců. RVP: EV ekosystémy; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Výtvarná výchova ŽABKA ROZÁRKA & SPOL. Žabka Rozárka provede děti světem obojživelníků. Vše o jejich vývoji se děti naučí hravou a veselou formou, porozumí jejich životu a řeči. Seznámí se s nejběžnějšími zástupci našich žab. RVP: EV ekosystémy; lidské aktivity a problémy životního prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Dramatická výchova SÝKORKA MODŘINKA Děti se hravou formou seznámí s tím, jak se rodí nový ptáček, kdo se o něj stará, co mu chutná a proč může létat. Celý program je obohacen o pohybové, smyslové a tvůrčí aktivity. RVP: EV ekosystémy; lidské aktivity a problémy životního prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Dramatická výchova POZNÁVÁME LESNÍ ZVÍŘÁTKA Děti se společně s liškou vydají do hlubokého lesa, kde se pomocí audionahrávek a jednoduchých hádanek seznámí s některými lesními zvířátky, jejich potravou a pelíšky. Celý program je obohacen o pohybové a smyslové aktivity. RVP: EV ekosystémy; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Dramatická výchova; Hudební výchova VŠICHNI POTŘEBUJÍ DOMOV tř./2 hod. Domov. Kouzelné slovo vyvolávající pocit bezpečí, zázemí, blízkosti rodiny i soukromí. Každý máme představu svého skutečného i vysněného domova. I živočišná říše je plná nápaditých a důmyslných architektů. S dětmi některé z nich navštívíme a prohlédneme si jejich domečky. RVP: EV ekosystémy; lidské aktivity a problémy životního prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody JÁ TĚ SNÍM (POTRAVNÍ ŘETĚZCE) tř./2 hod. Děti se doví, že nejenom lidé a zvířata, ale také rostliny potřebují jíst. Poznají potravní řetězce, postupné předávání energie a skutečnost, že i ten nejmenší živočich či rostlina je důležitá pro život těch ostatních. Zvířata rozdělíme na býložravce, masožravce a všežravce. RVP: EV ekosystémy; základní podmínky života; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody

3 STATEČEK Děti se v myšlenkách přenesou na venkov, kde se při prohlídce statku seznámí s nejčastějšími domácími zvířaty, procvičí si pojmenování zvířecích rodinek (kohout slepice - kuře), jejich hlasy a užitek pro člověka. RVP: EV ekosystémy; lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Hudební výchova V KVĚTINOVÉ ŘÍŠI Děti se pomocí jednoduché hry ocitnou v květinové říši. Zjistí, jak rostliny putují, rostou a co k životu potřebují. Čím jsou nám prospěšné a s jakými zvláštnostmi se mezi květinami můžeme setkat. Jestlipak nějaké i poznají? RVP: EV ekosystémy; lidské aktivity a problémy životního prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody KOUZELNÁ JABLOŇ Děti se seznámí s ovocnými stromy a jejich proměnami v průběhu roku. Ke každému období budou řadit jejich typické přestavitele z přírody a barvy. Součástí programu je degustace čerstvého jablka, křížal a moštu. RVP: EV vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; člověk a jeho zdraví; Dramatická výchova; ČJ - jazyková výchova STROMEČEK, STROMEK, STROM V tomto programu se děti podívají na strom od kořene až ke koruně. Naučí se rozlišovat stromy i jejich plody, zjistí, kdo bydlí pod kůrou, a dovědí se, jak se chovat v lese. Celý program je obohacen o pohybové, smyslové a tvořivé aktivity. RVP: EV ekosystémy; vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Dramatická výchova; Výtvarná výchova CESTOVÁNÍ VODNÍ KAPKY Průvodcem programu je vodní kapka Jára, která dětem vypráví o svých proměnách a dobrodružném putování světem. Formou příběhu obohaceného o pohybové a dramatické prvky děti poznají koloběh vody a jeho důležitost pro všechny živé organismy. Nezapomeneme ani na způsoby využití vody a možnosti jejího šetření. Závěrem programu si děti vyrobí jednoduchou výukovou pomůcku. RVP: EV ekosystémy; základní podmínky života; lidské aktivity a problémy životního prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Dramatická výchova; Hudební výchova; Výtvarná výchova KOMPOSTOVÁNÍ S ŽÍŽALKOU JŮLINKOU Program o nejmenších bezobratlých na zahrádce. Koho můžeme potkat v půdě? Víme, co se odehrává na kompostu a co do něj patří? Děti se promění v pracovité skřítky a všechno o bioodpadu se hravou formou naučí. RVP: EV ekosystémy; vztah člověka k prostředí; základní podmínky života; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Výtvarná výchova; Dramatická výchova PEČENÍ CHLEBA tř./2 hod./pouze v CEGV Kdo by neznal chléb. V obchodech si můžeme vybírat z mnoha druhů. Pro většinu z nás se však chléb stal pouhým zbožím v přeplněných regálech. Zapomněli jsme, že chléb roste na polích, že vzniká v potu lidském a je velkým darem. Zkusme si to vše připomenout a zároveň si ho z celozrnného chlebového těsta upéci. RVP: EV základní podmínky života; vztah člověka k prostředí; Člověk a svět práce příprava pokrmů; Člověk a jeho svět člověk a jeho zdraví; lidé a čas; Dramatická výchova; ČJ jazyková výchova

4 PAPÍROVÁNÍ tř./2 hod Jaký příběh má za sebou kus papíru? Začalo to v lese, kde rostl strom.... Během tohoto programu děti hravou formou zjistí, co všechno kolem nás je vyrobeno z papíru, jak se papír vyrábí, proč je důležité papírem neplýtvat a třídit papírový odpad. Naučíme se odlišovat papír od jiných materiálů a ukážeme si některé druhy papíru, které nelze recyklovat. Každý si přinese jedny staré noviny a za odměnu si odnese svůj ručně vyrobený papír. S sebou: Staré noviny. RVP: EV lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí; Člověk a svět práce práce s drobným materiálem; Výtvarná výchova; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody DO ČEHO SE OBLÉKÁME tř./2 hod. Děti poznají přírodní materiály, ze kterých vyrábíme látky (len, ovčí vlnu, bavlnu, hedvábí). Zjistí materiál svého oblečení a jeho cestu světem k uživateli. Seznámí se s postupem získávání vlákna, na vřetánku si upředou nitku a na stávku utkají společný pásek. RVP: EV - vztah člověka k prostředí; Člověk a svět práce práce s drobným materiálem; Výtvarná výchova; Člověk a jeho svět lidé a čas FILCOVÁNÍ OVČÍ VLNY tř./2 hod. Děti se doví, proč se chovají ovce a jak se zpracovává vlna. V druhé části programu si vytvoří filcovanou kuličku. Filcování je jednoduchá technika zpracování ovčí vlny. Tato aktivita je vhodná pro rozvoj jemné motoriky. RVP: EV - vztah člověka k prostředí; Člověk a svět práce práce s drobným materiálem; Výtvarná výchova; Člověk a jeho svět lidé a čas JAKÉ BUDE POČASÍ? tř./2 hod. V první části programu budeme cestovat koloběhem vody. Vypaříme se z moře, zahrajeme si hru s oblaky, necháme proběhnout bouřku, zjistíme, jak vzniká rosa. Prostřednictvím malého pokusu si přiblížíme cirkulaci vzduchu; zjistíme, co přináší vítr z různých světových stran. Pokusíme se předpovídat počasí po vzoru našich předků podle přírodních úkazů. Podnebí v ČR budeme zkoumat prostřednictvím hádanek. Zahrajeme si hru na skleníkový efekt. Objasníme si jeho význam pro život, příčiny zesílení a možné následky v podobě změn podnebí. Přijdeme na různé možnosti, jak to ovlivnit vlastním chováním. RVP: EV základní podmínky života; lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Dramatická výchova; Mediální výchova CESTY JÍDLA tř./2 hod./pouze na ekocentru V úvodu s dětmi zkoumáme cestu chleba od získávání surovin po zakoupení v obchodě. Pomocí hry si představíme mnohé rostliny, jejichž součásti zpracováváme a používáme v kuchyni. Další hrou přiblížíme dětem ekologické zemědělství. Objasníme si jeho přínos pro krajinu, pro zvířata i lidské zdraví, ukážeme si značení biopotravin. Na příkladu jednoho oběda si ukážeme rozsah cestování potravin po světě. Objasníme si přínos nakupování místních potravin pro zdravé životní prostředí. V praktické části si děti samy připraví malou hostinu s využitím biopotravin a některých netradičních plodin. Zkusí namlít obilí nejprimitivnějším způsobem a vyrobit z něj chlebové placky. Součástí programu je i ochutnávka čajů z bylin, natrhaných na naší zahradě. RVP: EV lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství, doprava, globalizace); základní podmínky života (půda, přírodní zdroje); vztah člověka k prostředí (zdraví); Člověk a svět práce příprava pokrmů; Člověk a jeho svět člověk a jeho zdraví; lidé kolem nás (základní globální problémy); rozmanitost přírody ODPADY tř./2 hod. Děti si uvědomí životní cyklus výrobku od surovin až po zacházení s odpadem. Naučí se dobře rozlišovat a třídit různé materiály. Zjistí, jak dlouho se různé druhy odpadu rozkládají na skládkách, které odpady jsou zvlášť nebezpečné, co přináší spalování odpadu, jak recyklace chrání životní prostředí. Zahrajeme si na ekologický nákup. Cílem programu je motivovat ke snížení množství odpadu a k důslednému třídění. RVP: EV lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody

5 CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ tř./2 hod. Náš dům nebo byt je vlastně takový živý organismus. Vstřebává věci a energie, vydává odpady a znečištění. Jeho provoz tak ovlivňuje životní prostředí lidí i ostatních živých organismů. S dětmi si vysvětlíme a také prakticky ukážeme, jak souvisí spotřeba elektřiny, tepla nebo vody s devastací krajiny nebo změnami klimatu. Co znamená úsloví řeky tečou přes náš byt? V tomto programu se účastníci zábavnou aktivní formou seznámí s významem a praktickými možnostmi úspor energií a vody, s ekoznačením a ekologicky šetrnými výrobky. Mezitím shlédnou několik hraných scének z cyklu ABCD ekologie s Petrem Vackem a Miroslavem Vladykou. RVP: EV základní podmínky života (energie, voda ); lidské aktivity a problémy životního prostředí; Člověk a svět práce provoz a údržba domácnosti; též Chemie, Fyzika, Mediální výchova KOMÁR, PŘÍTEL ČLOVĚKA? tř./2 hod. Proč máme některá zvířata v oblibě a jiná ne? Mají vůbec komár, pavouk nebo klíště něco společného s člověkem? Nebylo by lepší ten otravný hmyz spíš vyhubit? Námětem programu je vztah člověka a zvířat z různých úhlů pohledu. Budeme se jím zabývat prostřednictvím aktivit diskusních i aktivit méně náročných. RVP: Osobnostní a sociální výchova morální rozvoj (hodnoty, postoje, etika); EV lidské aktivity a problémy životního prostředí; Přírodopis biologie živočichů SUPERMARKET tř./2 hod. Jistě se vám někdy stalo, že ve vaší poštovní schránce přistál barevný leták lákající k nákupu v nějakém marketu, že jste se k nákupu nechali nalákat 50% slevou nebo zajímavou TV reklamou. Jsou ale všechna tato lákadla pravdivá? Jakými způsoby na nás nejen supermarkety působí, aby nás nalákali k nakupování? Kde jsou hranice neetických nebo zakázaných reklam? Součástí programu je zelené nakupování v improvizovaném supermarketu a tvořivá činnost s reklamní tematikou. RVP: EV - vztah člověka k prostředí; lidské aktivity a problémy životního prostředí; Mediální výchova; Výchova k občanství stát a hospodářství, globální svět TAJEMSTVÍ ČASU tř./2 hod. V tomto programu zkoumáme časový rozměr dění v přírodě. Procházíme různými úrovněmi času (čas žluťáska, čas labutě, čas člověka, čas stromu, čas řeky, čas kamene, čas planet, čas vesmíru). Na každé úrovni času se zastavíme a přiblížíme si jí tematickou aktivitou. S motýlem žluťáskem přiřazujeme děje v přírodě k ročním obdobím. Uvědomíme si čas jako koloběh a zároveň cestu vpřed. V čase kamene originálním způsobem napodobujeme zvětrávání hornin. V čase planet si pomocí malé fikce přiblížíme vývoj života na Zemi a dosadíme do něj lidskou civilizaci. V čase vesmíru si zahrajeme na vznik hvězd a staneme se objeviteli nových souhvězdí. RVP: Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; lidé a čas; EV vztah člověka k prostředí PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU ČESKÉ REPUBLIKY tř./2 hod. Letmé seznámení s rozmanitostí přírody Čech, Moravy a Slezska. Během programu střídáme promítání krátkých filmů z národních parků a chráněných krajinných oblastí s doprovodnými aktivitami v malých skupinách. Po velké mapě rozmísťujeme obrázky rostlin a živočichů. K hlavním tématům náleží proměna přírody s nadmořskou výškou, s horninovým složením různých oblastí, řeky a říční údolí. Naučíme se rozeznat zachovalé části krajin a objasníme si jejich hodnotu. Přiblížíme si účel a typy chráněných území. RVP: EV Ekosystémy; Lidské aktivity a problémy životního prostředí; Vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; místo, kde žijeme ZEMĚ JAKO NA DLANI tř./2 hod. Přijďte s námi podniknout cestu kolem světa za dvě hodiny. S mapou a pracovním listem se děti v malých skupinách vydají na cestu po připravených stanovištích. Pomocí drobných úkolů se budou seznamovat s významnými ekosystémy v různých podnebných a vegetačních pásmech Země. Setkají se s typickými živočišnými druhy, prozkoumají jejich adaptace na přežití v daném prostředí. Narazí na různé ekologické problémy, např. odlesňování, erozi půdy, globální oteplování. Ve druhé hodině společně rozebereme správné řešení všech úkolů, rozvineme témata prostřednictvím her a dalších aktivit. RVP: EV všechny tématické okruhy; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody

6 O LESE tř./2 hod. Les je ve střední Evropě cílovým stavem přírodního vývoje na většině stanovišť. V našem programu si nejprve skládáním obrázku přiblížíme stavbu lesního ekosystému (lesní patra, hlavní skupiny živých organismů). Poté budeme zkoumat funkční propojení mezi jeho součástmi a rozvíjet při tom souvislostní myšlení. Odlišíme si různé typy vzájemných vztahů (potravní, symbiotické aj.). Do složité souhry v ekosystému necháme vstoupit člověka lesního hospodáře. Objasníme si zásady ekologicky šetrného hospodaření s využitím her a prvků dramatické výchovy. Nakonec děti v malých skupinkách sehrají divadlo na téma funkce lesa. RVP: EV ekosystémy; základní podmínky života (přírodní zdroje); lidské aktivity a problémy životního prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; Dramatická výchova ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY TERÉN: JEDEME NA STATEK tř./1-1,5 hod./35 Kč/květen - červen Exkurze na statek v Rančicích (13 km od Českých Budějovic). Děti uvidí husy, kachny, perličky, ovce, krávy a další zvířata na malém statku. Zvířatům mohou přinést tvrdý chléb, mrkev nebo jablka. Je možné využít ohniště pouze pro skupinu 25 dětí. Upozornění: Dopravu si škola zajišťuje sama. RVP: EV ekosystémy; vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; místo, kde žijeme; Hudební výchova PODZIM U RYBNÍKA /září - říjen Společně s dětmi se vydáme do kouzelného prostředí Přírodní rezervace Vrbenské rybníky, kde budeme pozorovat podzimní proměny přírody a svět zvířat. Součástí programu jsou výtvarné, pohybové a smyslové aktivity. RVP: EV ekosystémy; lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana přírody); Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; místo, kde žijeme;výtvarná výchova U NÁS NA ZAHRÁDCE tř./2 hod./ květen - červen Poznávání přírodní zahrady CEGV Cassiopeia a jejích obyvatel (bylinková spirála, suchá zídka, smíšené záhony, rybníček, rašeliniště, stromy a keře, kompost). Nebude chybět ani procházka po smyslovém chodníčku a ochutnávka bylinkového čaje, sezónních plodů. S sebou: Kelímek na zasazení rostlinky. RVP: EV ekosystémy; vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; místo, kde žijeme RYBNÍK JAKO DŮM tř./2 hod./září - říjen, duben - červen Jarní exkurze do přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Budeme pozorovat vodní ptáky a jejich chování v přirozeném prostředí, lovit a pozorovat drobné bezobratlé živočichy ve vodě, zahrajeme si hry na motivy života ve vodě. Po dřevěném chodníčku projdeme bažinnou olšinou jedním z posledních zbytků původní přírody Českobudějovicka. Cesta po hrázích nám poskytne mnoho dalších podnětů k objevování a poznávání. Výukový program můžeme připravit na vhodných místech v okolí vaší školy, pokud se jej následně zúčastní alespoň 4 třídy. RVP: EV ekosystémy; lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana přírody); Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; místo, kde žijeme; lidé a čas LESNÍ STEZKA tř./2-3 hod./září - říjen, duben červen Přímo v lese budeme poznávat život nad i pod zemí, lesní patra, pobytová znamení živočichů, vzájemné vztahy v lesním ekosystému. Prohlédneme si les v různých fázích vývoje a různé způsoby hospodaření v něm. Naučíme se rozumět tomu, jak je les ovlivněn a změněn lidskou činností. Zahrajeme si hry s lesní tematikou. Program probíhá na Vidově (konečná autobusu č.10), na Borku (konečná autobusu č.2) nebo v lese za sídlištěm Máj. Doporučujeme dlouhé kalhoty a uzavřenou obuv. Výukový program Lesní stezka můžeme připravit na vhodných místech v okolí vaší školy, pokud se jej následně zúčastní alespoň 4 třídy. RVP: EV ekosystémy; lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; místo, kde žijeme

7 VE STROMOVCE O STROMECH tř./2 hod./září - říjen, duben - červen Zveme vás na výpravu do parku Stromovka. Projdeme se nevyšlapanými cestami a naučíme děti všímat si nových skutečností a živých organismů. Ukážeme si stromy v různých životních fázích, budeme zkoumat jejich růst, zdravotní stav i význam pro společenství rostlin a živočichů na daném místě. V programu jsou zařazeny aktivity rozvíjející smyslové vnímání a drobné hry. Výukový program lze uskutečnit také na lokalitách dolní Malše (od Malého jezu k tůním U Špačků) a Hluboká nad Vltavou (cesta podél Munického rybníka). Program můžeme připravit i na vhodných místech v okolí vaší školy, pokud se jej následně zúčastní alespoň 4 třídy. RVP: EV ekosystémy, vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; místo, kde žijeme KÁMEN, STROM A KELTSKÁ ŘÍŠE DIVŮ tř./4 hod.+ cesta/září - říjen, duben - červen Celodopolední výprava kolem Třísova v CHKO Blanský les. Budeme cestovat časem mezi prehistorií krajiny, pravěkem s keltským osídlením, středověkou dobou Rožmberků a současností. Do různých období nahlédneme formou her, dramatizace, tvůrčích a poznávacích aktivit v malých skupinách. Historické motivy při tom propojíme s environmentální výchovou. Součástí výpravy je návštěva zříceniny hradu Dívčí kámen ve stejnojmenné přírodní rezervaci. RVP: EV ekosystémy; Člověk a jeho svět lidé a čas; rozmanitost přírody; místo, kde žijeme ŘEKA ČARUJE I tř./2-3 hod./duben červen Terénní výukový program v příměstské krajině na dolním toku Malše. S dětmi budeme poznávat řeku v mnoha zajímavých proměnách a její krajinotvornou činnost. Prozkoumáme poloostrov, slepé rameno i vyvěrající pramen. Budeme objevovat život stromů, hmyzu, ptáků a dalších živých organismů v okolí řeky a při jejích březích, zahrajeme si hry na motivy života u řeky. Provedeme malý experiment, na kterém si ukážeme tvořivou i rušivou činnost tekoucí vody. Sraz na konečné autobusu č.12 (Malý jez), nebo u jižní zastávky (autobus č.10, blízko staví i č.2) RVP: EV všechny tématické okruhy; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; místo, kde žijeme ŘEKA ČARUJE II tř./2 hod./duben - červen Venkovní výukový program na zahradě ekocentra. Na úvod si prostřednictvím staré legendy připomeneme koloběh vody. Děti projdou se zavřenýma očima trasu, představující říční tok od pramene k ústí. V hlavní části se budeme věnovat pokusům v pískovišti, s jejichž pomocí si představíme dynamiku říčního toku. Budeme zkoumat unášecí schopnost proudící vody, boční erozi, vznik náplavů, ostrovů a slepých ramen. Ukážeme si některé příčiny katastrofálních povodní, související s lidskou činností v krajině. Program doplníme o hry a další aktivity, zaměřené na život ve vodě, včetně odlovu drobných bezobratlých živočichů v zahradním jezírku tř./2-3 hod./ září - říjen, NA ČERVENÉM BLATĚ STRAŠÍ duben - červen Exkurze do národní přírodní rezervace na Třeboňsku. Prostřednictvím rozmanitých aktivit vstoupíme do života na rašeliništi. Přiblížíme si vznik rašeliny a vývoj rašeliniště. Prozkoumáme podmínky prostředí a uvedeme je do souvislosti s životem rostlin a živočichů. Objevíme charakteristické druhy, vázané na toto prostředí. Formou drobných her si ukážeme služby, které rašeliniště v přírodním stavu poskytuje lidské společnosti (protipovodňová ochrana, utváření příznivého klimatu). Dopravu na místo zajišťuje škola. RVP: EV ekosystémy; lidské aktivity a problémy životního prostředí; základní podmínky života; Člověk a jeho svět rozmanitost přírody; místo, kde žijeme; lidé a čas NOVINKA PO STOPÁCH ČERNÉHO RYTÍŘE tř./duben červen Zveme vás na výlet do krásného prostředí v okolí zříceniny Karlova hrádku u Purkarce. Program se odvíjí od smyšlené legendy o Černém rytíři. Pravou identitu Černého rytíře budeme do poslední chvíle tajit, přesto vyjde najevo, že všechny informace o něm byly pravdivé... Cestou k hrádku budou děti plnit různé úkoly, navázané na legendu, a zaměřené na poznávání a prožitek přírody. Na hrádku budou podle fotografií hledat místa s ukrytými filmovkami. V nich najdou obrázky lesních živočichů a postupně sestaví nápovědu k nalezení truhličky černého rytíře. Případné rozdělání ohně na hrádku závisí na domluvě s lesním správcem (dosud bylo podmíněno pomocí při úklidu odpadků). Celková délka trasy (tam a zpět) cca 5 km. Dopravu do Purkarce zajišťuje škola.

8 ÚDOLÍM KAMENNÝCH OBRŮ tř./ květen, červen Zveme vás na prožitkovou cestu údolím říčky Černé v podhůří Novohradských hor. Úvodní část programu vychází ze smyšlené legendy o kamenném obrovi. Děti budou hledat v říčním náplavu modré kamínky, luštit hádanky o zvířatech a slovní hříčky se slovem obr. Po splnění úkolů mohou navštívit malou jeskyňku v žulové skále a zapsat se do obrovy návštěvní knížky. V lese se vžijeme do role mravenců, kteří šimrají obra na těle. Vytvoříme pohlednice z mravenčí krajiny, případně navrhneme turistické trasy v mechu a kapradí. U řeky objevíme zajímavé vodní živočichy a zahrajeme si hry na motivy jejich života. Dvakrát budeme přecházet řeku po kamenech na druhý břeh. Cestou údolím spatříme nad sebou další mohutné kamenné obry. Počítejte s náročným terénem, avšak jen cca 2,5 km dlouhou trasou. Součástí programu je motivační zpráva pro děti, kterou předem zasíláme učitelům. Dopravu na místo zajišťuje škola. V případě zájmu o program dodáme bližší informace k dopravě a fotky z dosavadních realizací. DALŠÍ AKTIVITY S ENVIRONMENTÁLNÍ TEMATIKOU: POBYTOVÝ PROGRAM V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH Třídenní pobyt zahrnuje jeden celodenní a dva kratší výlety po Novohradských horách s aktivitami, zaměřenými na prožitek a poznávání přírody. Součástí základní nabídky je ubytování ve srubech na tábornické základně Dálava u Benešova nad Černou a zajištění stravy pro účastníky po celou dobu pobytu. Cena na jednoho žáka činí 840 Kč. TZ se nachází u soutoku podhorských říček a nabízí dětem nevšední zážitkové prostředí. Alternativně lze dohodnout ubytování s větším komfortem (penzion) za vyšší cenu. Z časových a organizačních důvodů nabízíme pobyt pouze třem skupinám v každém školním roce. Lze využít např. pro školní výlet. Kontakty pro podrobné informace: Mgr. Tomáš Smrž, , TEMATICKÝ DEN NA NÁVŠTĚVĚ U MACHÁČKŮ, V EKOLOGICKY ŠETRNÉ DOMÁCNOSTI Tematický den je zvláštní forma výukového programu pro žáky ročníku ZŠ. V jednom termínu jej uskutečníme pro 6-10 tříd. V úvodní části si představíme fiktivní rodinu Macháčků. Ukážeme si, co vstupuje do domu zvenčí, co z něj vystupuje ven, jak ovlivňujeme životní prostředí svým zacházením s vodou, elektřinou apod. Poté si promítneme krátké tematické filmy. V hlavní části programu třídy pod dohledem pedagogů postupně navštěvují stanoviště místnosti bytu rodiny Macháčků. Na všech stanovištích jsou připravené tematické činnosti, které organizují naši lektoři. Stanoviště jsou rozmístěna v parku, velké školní zahradě apod. Pouze za nepříznivého počasí se přesouváme do učeben. Žáky 9. tříd je možné dle dohody využít jako pomocníky. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lucii Cíchovou: PROJEKT KROK ZA KROKEM Od ledna 2012 budeme zapojovat školy v Jihočeském kraji do třetího cyklu projektu Krok za krokem, podpořeného ESF a státním rozpočtem ČR. Projekt je rozčleněn na čtyři větve: A: Přírodní zahrada, studnice prožitků a poznání Do této oblasti projektu se zapojí všichni žáci školy a stanou se spoluprojektanty školní zahrady. Výsledný návrh má odpovídat přírodní zahradě s výukovými, herními a jinými podnětnými prvky pro děti. Pro užší tým žáků je připravena exkurze na přírodní zahradu, pro pedagogický sbor 2-hodinový seminář o přírodních zahradách. Do větve A zapojíme 2 školy. Kontakt: Ing. Monika Pýchová B: Objevování blízkého Poznávání, prožitek a interpretace místní krajiny. Zapojené třídy (nejvýše 4 z každé školy) absolvují čtyři celodopolední vycházky do přírody v dostupném okolí školy. Při práci s dětmi využíváme přednostně metody aktivního učení. Ve fázi interpretace společně vytvoříme tematickou výstavu Objevování blízkého a netradiční akci pro veřejnost na motivy celosvětové hry geocaching. Do větve B zapojíme 3 školy. Kontakt: Mgr. Tomáš Smrž C: Škola pro udržitelný život Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum udržitelného rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Projekty jsou zaměřené na zkvalitnění života místní komunity, environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Do těchto projektů musí být aktivně zapojeni žáci, hlavní výstupy mají sloužit nejen škole, ale i místní veřejnosti. Projekty jsou schvalovány na základě odborného posouzení, poté mohou být školám poskytnuty finanční prostředky na realizaci plánovaných výstupů.

9 D: Ekoškola CEGV Cassiopeia funguje jako krajský koordinátor programu Ekoškola. Podrobnosti najdete na našich stránkách a na Pro případné zájemce připravujeme na podzim 2011 další Úvodní informační seminář. Zapojit se může každá škola. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vogeltanz ZAPŮJČOVÁNÍ VÝUKOVÝCH POMŮCEK ŠKOLÁM informace na webových stránkách VÝUKOVÉ PROGRAMY SE SOCIÁLNÍ A MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU: PROCESTUJEME CELÝ SVĚT tř./2 hod./ pouze v CEGV Na zeměkouli žijí různí lidé. Hledejme, co máme společného. Na chvilku mezi sebou budeme mít Indiána, Eskymáka a domorodce z Austrálie. Na závěr si každé dítě obarví své tričko. S sebou: Bílé či světle barevné bavlněné tričko. RVP: Multikulturní výchova kulturní diference; multikulturalita; etnický původ; EV vztah člověka k prostředí; Člověk a jeho svět lidé kolem nás; Výtvarná výchova JSME KAMARÁDI I tř./2-3 hod./duben červen Základy etické výchovy ve vašem kolektivu umožní dětem lépe poznat sebe a své kamarády. Méně průbojné děti se snáze prosadí a ty živější se trošku usměrní. První část dvoudílného programu, druhou část je vhodné objednat do 14 dnů po této. RVP: Osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj (mezilidské vztahy, komunikace, kooperace); morální rozvoj (řešení problémů, etika); osobnostní rozvoj (sebepoznání, kreativita); Multikulturní výchova lidské vztahy; Člověk a jeho svět lidé kolem nás; Dramatická výchova; Výtvarná výchova JSME KAMARÁDI II 1.-2.tř./2hod. Program prohlubuje dovednosti dětí v komunikaci, spolupráci a vzájemné toleranci, získané v prvním cyklu tohoto tématu. Aktivity jsou přiměřeně volené k odkrytí nevhodných návyků v chování dětí a ukázání jednoduchých, ale funkčních řešení. RVP: Osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj (mezilidské vztahy, komunikace, kooperace); morální rozvoj (řešení problémů, etika); osobnostní rozvoj (sebepoznání, kreativita); Multikulturní výchova lidské vztahy; Člověk a jeho svět lidé kolem nás; Dramatická výchova; Výtvarná výchova JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO tř./2 hod. Tento program vychází z koncepce globální výchovy. Je sestaven ze zábavných aktivit, rozvíjejících komunikaci, spolupráci a sounáležitost ve skupině, tvůrčí řešení problémů a osobní angažovanost ve prospěch celku. RVP: Osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj (mezilidské vztahy, komunikace, kooperace); morální rozvoj (řešení problémů, etika); osobnostní rozvoj (sebepoznání, seberegulace, kreativita); Multikulturní výchova lidské vztahy; Člověk a jeho svět lidé kolem nás BAREVNÝ SVĚT tř./2 hod. V tomto programu si žáci uvědomí, že nic kolem nás není černé nebo bílé. Právě naopak, že svět i život je rozmanitý. A co víc? Dokonce to může být pro nás i přínosné. Žáci budou mít možnost postavám z klasické pohádky přiřadit role, které se jim líbí. Procvičí si fantazii a dovednost spolupracovat. Ze světa fantazie se přeneseme do reality každodenního života. Podíváme se na situace, které jsou žákům blízké, a pokusíme se je společnými silami rozebrat tak, aby si žáci uvědomili, že na každou věc se dá dívat z různých úhlů pohledu. Uvědomí si nezbytnost takového vnímání pro bezkonfliktní a vzájemně přínosné soužití s ostatními lidmi. Na závěr žáci společnými silami zpracují výstupy z tohoto programu. Vyvěšením obrázků ve třídě se znalosti a postoje, které v programu získají, v žácích hlouběji zakoření. RVP: Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět - lidé kolem nás; Multikulturní výchova kulturní diference, lidské vztahy; Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepojetí, kreativita), sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace), morální rozvoj (řešení problémů, hodnoty a postoje); Výtvarná výchova

10 ZAŘAZEN DO ŠKATULKY tř./2hod. Na příkladu chlapce Yacouba si žáci uvědomí, co vnímají na lidech při prvním setkání a budou mít možnost poznat, nakolik odlišný může být jejich první dojem od skutečnosti. Zamyslí se nad tím, jaké důsledky může mít chování na základě prvního dojmu. Prostřednictvím další hry si na vlastní kůži vyzkouší, jaké je to být zařazen do určité škatulky a jak těžké je se z ní dostat. V programu je kladen velký důraz na komunikaci jakožto základního prostředku k lepšímu poznání lidí navzájem. RVP: Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět - lidé kolem nás; Multikulturní výchova kulturní diference, lidské vztahy; Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepojetí, kreativita), sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace), morální rozvoj (řešení problémů, hodnoty a postoje) DOMOV tř./2 hod. Každý z nás si pod pojmem domov představí něco jiného. Pro někoho je to spokojená rodina, kde člověk vždy najde to, co potřebuje. Pro někoho znamená domov zázemí a pocit bezpečí, pro jiného zase místo, kam se může kdykoliv vrátit. V rámci programu mají žáci možnost sdílet se svými spolužáky názory na to, jak vnímají svůj domov, čeho si na něm cení nebo kdy jsou doma nejraději. Na závěr žáci společnými silami zpracují výstupy z tohoto programu. Vyvěšením obrázků ve třídě se znalosti a postoje, které v programu získají, v žácích hlouběji zakoření. Povídání se střídá s dalšími zajímavými aktivitami, jako je například malování domečku nebo jeho společná stavba. RVP: Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepojetí), sociální rozvoj (mezilidské vztahy, kooperace a kompetice); Multikulturní výchova kulturní diference, multikulturalita; Český jazyk - komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět místo, kde žijeme, lidé kolem nás JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? tř./2hod. Program zahájíme povídáním si o osobních zkušenostech dětí z pobytu v zahraničí. Zavzpomínáme na věci hezké, ale i na ty, na které bychom raději zapomněli. Rozebereme různé důvody, které lidi vedou k přestěhování se do jiné země. Plněním úkolů ve skupinách bez možnosti užití českého jazyka si žáci lépe uvědomí, jaký význam má znalost jazyka při pobytu v zahraničí. V závěrečné části programu přijdeme na to, jak lze zjednodušit začlenění nového žáka (nejen z ciziny) do třídy. Připravíme pro nově příchozí pomůcku, která jim pomůže v orientaci a aklimatizaci v nové škole. RVP: Český jazyk komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět místo, kde žijeme, lidé kolem nás; Osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj, morální rozvoj (hodnoty a postoje); Multikulturní výchova lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity PRÁVA A POVINNOSTI 2.-5.tř./2hod. Každý člověk má určitá základní práva bez ohledu na to, jaký je nebo kde se narodil. Na druhou stranu s každým právem, které máme, souvisí i nějaká povinnost. V rámci různých aktivit se s konkrétními právy a povinnostmi seznámíme. Získané znalosti si žáci závěrem prověří tím, že musí v konkrétních situacích rozhodnout, jestli se jedná o porušování práva dítěte nebo ne. RVP: Multikulturní výchova multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje); Člověk a jeho svět soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá ŽIVOT V AFRICE tř./2hod. V tomto programu se žáci seznámí s rozmanitostí afrického kontinentu. Budou mít možnost stát se na jeden den obyvateli Afriky a poznat tak lépe způsob života dětí v Africe. Nejprve stráví dopoledne v africké škole, kde se dozví něco o přírodních podmínkách Afriky, její geografii, fauně či flóře. Pak se zapojí do domácích prací, vyzkouší si tradiční způsob nošení vody a nakoupí si na africkém trhu s tradičními africkými předměty. V rámci programu samozřejmě neopomeneme ani volnočasové aktivity. RVP: Multikulturní výchova multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje); Člověk a jeho svět lidé kolem nás; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova základní podmínky života

11 NA NÁVŠTĚVĚ V MONGOLSKU tř./2hod. Program je koncipovaný tak, že společně poznáváme život v Mongolsku očima dítěte, které zde žije. Seznámí nás s tradičním způsobem obživy lidí na venkově pastevectvím - a z něho vyplývajícím životním stylem kočovníků. Navštívíme jurtu klasické mongolské obydlí a pokusíme se v ní sestavit nábytek podle mongolských zvyků. Věštěním ze zvířecích kůstek nahlédneme pod pokličku svého osudu. Závěrem budou mít děti možnost srovnat svůj způsob života s tím, co se dozvěděli během programu. RVP: Multikulturní výchova multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje); Člověk a jeho svět lidé kolem nás; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova základní podmínky života POJĎTE S NÁMI DO VIETNAMU tř./2 hod. V tomto programu podnikneme s dětmi nejdříve přípravu a následně i cestu do jihovýchodní Asie, konkrétně do Vietnamu. Žáci se postupně dozvídají základní informace týkající se Vietnamu a seznámí se s některými kulturními zajímavostmi. V souvislosti s odlišným způsobem stravování si vyzkouší jíst s čínskými hůlkami. Vyrobí si klobouk, který ve Vietnamu neplní jenom funkci módního doplňku, ale má i velký užitkový význam. V průběhu cesty budou srovnávat to, jak se žije v ČR a jak ve Vietnamu. Budeme se snažit přijít na to, co máme společné, a v čem jsme naopak rozdílní. RVP: Multikulturní výchova multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje); Člověk a jeho svět lidé kolem nás; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova základní podmínky života OD ADVENTU DO VÁNOC tř./3 hod./50 Kč/prosinec/pouze v CEGV Příjemné povídání o adventním a vánočním období a zvyklostech i tradicích, se kterými je spojeno. Děti si připraví staročeský vánoční pokrm, budou se strojit za Barborky, Lucie nebo Ambrože a vyzkouší si adventní věštby. V druhé části programu budeme vyrábět jednoduché vánoční drobnosti a ozdoby na stromeček. RVP: Člověk a jeho svět lidé a čas, lidé kolem nás; Multikulturní výchova (vlastní kulturní zakotvení); Výtvarná výchova; Člověk a svět práce práce s drobným materiálem; Dramatická výchova; Hudební výchova VELIKONOCE tř./3 hod./50 Kč/březen/pouze v CEGV Masopustní veselí, čtyřicetidenní půst a Velikonoce. Pevný řád, zvyky, pověry a lidová tvořivost. Návrat jara a probuzení přírody. Děti si upečou tzv. jidáše, ozdobí kraslice a společně upletou pomlázku. S sebou: Každý si přinese tři vyfouklá vajíčka. RVP: Člověk a jeho svět lidé a čas, lidé kolem nás; Multikulturní výchova (vlastní kulturní zakotvení); Výtvarná výchova; Člověk a svět práce práce s drobným materiálem; Dramatická výchova; ČJ - jazyková výchova

12 KONTAKTY Cassiopeia KONTAKTY CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, telefon: , JAK SE K NÁM DOSTANETE Najdete nás v Českých Budějovicích na sídlišti Vltava v areálu MŠ. Jizerská naproti konečné MHD. Můžete jet městskou dopravou č. 9,15 (U Hvízdala), č.5,8 (Vltava střed). Od nádraží jedou č. 5,8,9 VÝUKOVÉ PROGRAMY PODPORUJÍ: Statutární město České Budějovice Projekt ekologické výchovy Terminál. Výukové programy finančně podporuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO, který administruje SSEV Pavučina. Environmentální výukové programy v rámci sítě Krasec jsou realizovány za finanční podpory SFŽP, MŽP a Jihočeského kraje. Děkujeme!