Výroční zpráva za rok 2010 IMPAKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010 IMPAKT"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 IMPAKT společnost pro aktivizaci periferií

2 Výroční zpráva za rok 2010 IMPAKT společnost pro aktivizaci periferií

3 Poslání IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií IMPAKT se od roku 2007 zaměřuje na aktivizaci obyvatel periferií, na sociální interakci a zapojování občanů do věcí veřejných. Aktivity jsou dále zacílené na obnovu kulturní krajiny a budoucnost venkova. Zabývá se rodinou a životním prostředím, jejich vzájemným vztahem a ovlivňováním z hledisek environmentalistiky, generových studií a udržitelnosti předpokladů kvalitního a hodnotného života. IMPAKT je členem Místní akční skupiny Chance in Nature. IMPAKT provozuje od roku 2007 Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB v Dubu, které je součástí Sítě mateřských center. Spolupracuje s Městysem Dub, Tělovýchovnou jednotou Dub, ZŠ a MŠ Dub, Rosou České Budějovice, Zámkem Dub, STROOM Dub o.p.s., Spolkem pro obnovu venkova, Správou hradu Helfenburk, Vzdělávací agenturou Fénix a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Veselý rybník

4 Historie 2007 Občanské sdružení DUPY DUB, o.s. bylo registrováno MV ČR dne Na počátku činnosti sdružení převažovalo pořádání rozmanitých akcí pro děti převážně ve venkovském regionu. Postupně přibývalo i akcí zaměřených na osvětu rodičů besedy a přednášky odborníků, následovaly rekvalifikační kurzy pro rodiče s dětmi ve spolupráci s Attavenou, o.p.s. O sto myš. Mateřské centrum DUPY DUB je přijato do Sítě mateřských center, přestože stále nemá vlastní prostor, a svou činnost vykonává v prostorech Městyse Dub, ZŠ a MŠ Dub, STROOM Dub, na zámku v Dubu a domácnostech členů sdružení především v dubském mlýně. Díky grantu Nadace VIA a podpoře Sítě mateřských center zakládá pěvecký sbor Dubské ratolesti, který spojuje všechny věkové kategorie včetně integrace zdravotně postižených Zásadní posunem v činnosti sdružení bylo získání vlastního prostoru pro provozování pravidelných zájmových aktivit. Otevření nového centra DUPY DUB předcházela realizace projektu Mateřské centrum versus hospoda. Celý rok byl ve znamení velkého rozmachu nových aktivit pro děti a mládež včetně tradičních doplňkových akcí. Velké nasazení pracovníků i dobrovolníků sdružení bylo korunováno úspěchem Městyse Dub v soutěži OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ. Sdružení se kromě celoročního provozu centra DUPY DUB pokouší o aktivizaci místních obyvatel založením vydáváním místného zpravodaje Listy z Dubu. Péče o kulturní krajinu začíná restaurováním a znovuvysvěcením sochy Panny Marie. Celostátní dosah měla sdružením koncipovaná a administrovaná Petice proti rušení malých pošt.

5 2009 Rekonstrukce a vybavení prostoru centra DUPY DUB Zcela zásadním aspektem pro činnost sdružení bylo získání investiční dotace z Programu rozvoje venkova na výměnu podlah v prostorech Mateřského centra, zhotovení bezpečnostních prvků a ochranných dveří, nové osvětlení prostoru a vybavení informačními technologiemi - počítači, tiskárnou, kopírkou, projektorem včetně plátna; pořízení velkých herních prvků. Veškeré vybavení prostoru bylo zvoleno s ohledem na životní prostředí, zdraví a přirozený rozvoj dětí a tak stoly, židle, knihovny, skříně, ale i botníky a police, jsou z masivního dřeva. I hracím prvkům dominuje dřevo doplněné látkou, proutím, kartonem, ovčí vlnou a korkem. Tato investice dala centru nové možnosti a přilákala nové návštěvníky ochotné dojíždět (v některých případech i desítky kilometrů). Nečekaným magnetem pro rodiče malých dětí se stalo pořízení mlýnku na obilí s kamennými mlecími kameny a nabídka mletí čerstvé mouky z různých druhů obilnin na přípravu dětské stravy (jáhly, rýže, pohanka, kukuřice apod.). O službu je velký zájem a do centra si našly cestu i rodiny, které bychom jinak neoslovili. Obilí si již objednáváme po pytlích v bio kvalitě a jeho uskladnění dodává centru příjemný venkovský ráz. Světýlka

6 2010 Ve znamení nových vizí Díky překotnému tempu předchozích let jsme mohli poskytovat služby v nově zařízeném a vybaveném prostoru. Dobrá pověst Mateřského a komunitního centra DUPY DUB, stabilní program a podpora donátorů nám umožnila zásadní krok k profesionalizaci společnosti. Analyzovali jsme potřeby našich návštěvníků a společně s nimi připravovali nové projekty šité na míru lidem ve venkovských lokalitách. Pečlivá příprava se nám vrátila v podobě podpory nových projektů na další rok. Zapojili jsme se do projektu Zdravý úsměv, propagující ústní hygienu od narození a Ozvěny Ekofilmu spojené s hlídáním dětí pro otevření diskuse o společenských tématech týkajících se života rodiny a venkova. Bohužel jsme nezískali dotace na investiční výstavbu Zóny aktivního odpočinku první etapy dětského hřiště. Dva projekty nebyly úspěšné, ale vytrvali jsme alespoň v komunitních aktivitách podporujících tuto vizi a pokračovali ve vyhledání nových příležitostí. Hledáme možnosti k šíření multikulturní výchovy, probíhají pilotní realizace na školách. V roce 2010 jsme realizovali projekty: Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB, Jak (ne)vytunelovat Mistra Jana Husa (projekt nedokončen z důvodu vzniku nových skutečností). Partnersky jsme se podíleli na projektech: Dubská jednota, Motivací a vzděláním k návratu do zaměstnání. Dubské ratolesti

7 Celoroční provoz Mateřského centra DUPY DUB Mateřské centrum DUPY DUB je zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku zajišťuje provoz herny, veřejný přístup k internetu s možnou asistencí, hlídání dětí umožňující rodičům účastnit se vzdělávacích programů a aktivit nebo si vyřídit osobní záležitosti, laické poradenství, neformální prostor k setkávání a sdílení, zázemí pro aktivity uživatelů. Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB PROVOZNÍ DOBA Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Zkoušky pěveckého sboru Dubské ratolesti každý čtvrtek od ve STROOMu Dub Cvičení jógy každý čtvrtek (děti ; dospělí ) v ZŠ Kontakt: DUPY DUB, o.s. IČ: Mlýn 33, Dub u Prachatic Tel Dubská liduška

8 Zájmové vzdělávací aktivity V oblasti zájmových aktivit pro děti byla vytvořena široká nabídka, která se v průběhu roku přizpůsobovala poptávce. Nabídka pravidelných volnočasových aktivit je postavena na kvalifikovaných lektorech, kteří mají odborné vzdělání v dané oblasti a schopnost děti zaujmout. Napříč jednotlivými tématy jsme usilovali o nenásilnou environmentální výchovu. Nabídka pravidelných volnočasových aktivit 2009/2010 název vyu ující organizátor místo konání as konání Výtvarné tvo ení 1 (d ti od 2 do 5 let) DUPY DUB MKC pond lí od Výtvarné tvo ení 2 (d ti od 6 do 10 let) Marta Matušková DUPY DUB MKC pond lí od Sv týlka psychomot. rozvoj (d ti 0-4 roky) Petula Dole ková DUPY DUB MKC úterý od DPH Dubské p írodní hry (d ti od 6 do 10) Zlatuše Pišt ková DUPY DUB MKC+v p írod úterý "Všeum l" mandaly a divadlo Pavlína Bártíková DUPY DUB MKC st eda "Všeum l" Dubský strážní ek Pavel Bártík DUPY DUB MKC st eda Dubská liduška (d ti 5-10 let) Martina Zíková DUPY DUB MKC tvrtek DUBSKÉ RATOLESTI (p vecky sbor) Martina Zíková DUPY DUB STROOM DUB tvrtek Jóga 1 (rodi e s d tmi do 6 let, d ti 6-12) Martina Zíková DUPY DUB ZŠ Dub tvrtek Jóga 2 (pro dosp lé, hlídání d tí v MC) Martina Zíková DUPY DUB ZŠ Dub tvrtek Tanec (d ti od 5-12) Radka Matušková DUPY DUB MKC+ZŠ Dub pátek

9 Nabídka pravidelných volnočasových aktivit 2010/2011 název lektor/ka místo konání as konání "Všeum l" mandaly a jiné výtvarné tvo ení P. V. Bártíková MKC pond lí DPH Dubské p írodní hry Zlatuše Pišt ková MKC+v p írod sudé úterý Jóga pro dosp lé Martina Zíková Husinec úterý Sv týlka psychomotorický rozvoj Petula Dole ková MKC st eda Kavárni ka knihovni ka Kate ina Kulhánková MKC st eda Dramatická výchova / Dubský strážní ek P. V. a Pavel Bártíkovi MKC st eda Dubská liduška Martina Zíková MKC tvrtek Chlumanská liduška Martina Zíková Chlumany tvrtek Tanec Radka Matušková MKC+Z Š Dub-t l. pátek

10 Doplňkové akce Aktivity vytvářené převážně k podpoře aktivního trávení volného času rodin s dětmi, přednášky pro rodiče na podporu a zkvalitňování vzájemných vztahů a rodinného života. Naší snahou bylo i nenucené obnovení venkovských tradic. Zapojili jsme se i do kampaní pro podporu slaďování rodinného a pracovního života, aktivně jsme vstupovali do místních politik, a pracovali s veřejností na bázi komunitního plánování. Pořádali jsme akce pro veřejnost v rámci Týdne respektu k porodu a Týdne opravdových plen Doplňkové akce Mateřského a komunitního centra DUPY DUB LEDEN Výstup na hrad Helfenburg Komunitní setkání plánování dětského hřiště 16., 23. a Kurz pletení košíků ÚNOR Národní týden manželství výstava svatebních oznámení, alb a fotografií Tvořivá dílna - výroba masek nejen masopustních BŘEZEN Přirozený porod přednáška a beseda pro DDM Prachatice Ozvěny Ekofilmu projekce v Domově mládeže SPgŠ v Prachaticích Doplétaná Výroba a vynášení Mořeny Ozvěny Ekofilmu projekce v Domově mládeže SPgŠ v Prachaticích DUBEN Velikonoce v Dubu: Pletení pomlázek Brigáda k výstavbě dětského hřiště Vystoupení Dubských ratolestí v Husinci Moderní látkové pleny prezentace a promítání v MKC DUPY DUB Jak se balí do bavlnky promítání pro SPgŠ Prachatice KVĚTEN Vystoupení k Svátku matek taneční kroužek Mezinárodní den rodiny den otevřených dveří v MKC DUPY DUB Vernisáž výstavy dětských prací k Týdnu respektu k porodu Týden respektu k porodu promítání v Domově mládeže SPgŠ v Prachaticích Týden respektu k porodu promítání v MKC DUPY DUB Vystoupení Dubské lidušky pro dubské seniory Setkání přátel přirozeného porodu v Praze Moderní látkové pleny prezentace DDM Prachatice

11 ČERVEN Úvodní seminář Motivací a vzděláním k návratu do zaměstnání (rekvalifikační kurzy pro rodiče) Táta dneska frčí Táta v centru ve spolupráci s MC Prachatice Rekvalifikační kurzy pro rodiče ČERVENEC Rekvalifikační kurzy pro rodiče Příměstský tábor 1 SRPEN Rekvalifikační kurzy pro rodiče Příměstský tábor Bylinkový den LISTOPAD 6., 13. a Kurz výroby proutěných košíků Zdravý úsměv, přednáška v MKC DUPY DUB Ozvěny Ekofilmu- projekce v Domově mládeže SPgŠ v Prachaticích Multikulturní výchova pilotní přednáška, VOŠS Prachatice Výroba adventních věnců PROSINEC Multikulturní výchova ZŠ Vodňanská Prachatice Předvánoční zdobení perníčků Pohádka pro celou rodinu Zdobení perníků ZÁŘÍ Rekvalifikační kurzy pro rodiče Kurz domácího zavařování ŘÍJEN Rekvalifikační kurzy pro rodiče Závěrečné zkoušky Motivací a vzděláním k návratu do zaměstnání Havelské posvícení výroba hnětýnek Výzdoba truhlíků na zimu Veselý rybník zábavné a vzdělávací soutěžní dopoledne pro děti při výlovu Dubského rybníka

12 Promítání Týden respektu k porodu Promítání Týden respektu k porodu Prezentace moderní látkové pleny Moderní látkové pleny

13 Projekce Táta dneska frčí Projekce Táta dneska frčí Veselý rybník zábavný a vzdělávací program pro děti Veselý rybník zábavný a vzdělávací program pro děti

14 Vystoupení Dubských ratolestí v Husinci

15 Vystoupení tanečního kroužku k Svátku matek

16 Zdobení hnětýnek Hnětýnky Výroba adventních věnců Truhlíky na zimu

17 Vázání adventních věnců Výtvarná dílnička pro nejmenší Zdravý úsměv Zdravý úsměv

18 Multikulturní výchova Děti vyrábí mandaly Děti vyrábí mandaly

19 Rekvalifikační kurzy

20 Vzdělávací aktivity pro rodiče a prarodiče s malými dětmi V roce 2010 probíhal v prostorech Mateřského a komunitního centra DUPY DUB vzdělávací program Motivací a vzděláním k návratu do zaměstnání. Různě zaměřené řemeslné kurzy měly ve venkovském regionu širokou odezvu. Jejich součástí bylo zajištění programu pro děti účastníků. Kurz zavařování

21 Kurz pletení košíků

22 Děti si hrají a tvoří v MKC DUPY DUB

23 Příměstské tábory Jako podpora slaďování pracovního a rodinné života proběhly v prostoru centra DUPY DUB dva příměstské tábory. Příprava Zóny aktivního odpočinku V průběhu roku 2010 uspořádala společnost ve spolupráci s Městysem Dub další komunitní plánování Zóny aktivního odpočinku v Dubu. Součástí projektu je vybudování dětského hřiště, sportovního hřiště a arboreta Dub.

24 Média napsali o nás

25

26 Realizační tým Kateřina Kulhánková Čejková předsedkyně sdružení Mgr. David Kulhánek koncepce, koordinace Mgr. Martina Zíková Dubská liduška, sbormistryně Dubských ratolestí, jóga pro děti, jóga pro dospělé, Montessori pedagogika Petula Dolečková Světýlka psychomotorický rozvoj dětí Pavlína Bártíková Všeuměl práce s barvou, tvorba mandal, divadlo Bc. Pavel Bártík Všeuměl část Dubský strážníček Zlatuše Pištěková, DiS. DPH čili Dubské přírodní hry environmentální výchova v akci Radka Matušková tanec, hlídání dětí Jasmína Aleksanjan multikulturní výchova Petra Petit kurzy zdravé výživy pro rodiče s dětmi Tomáš Doležel akce pro děti a mládež Ing. Šárka Šimandlová odborné konzultace, akce pro děti a mládež Martina Zíková ml. hlídání dětí Martina Kocourková koordinace dobrovolníků Martin Dunovský mistr košíkářského řemesla Mgr. Jiří Stejskal restaurování památek Amálka, Jáchym, Haštal - inspirace

27 Finanční zpráva za rok 2010 (v Kč) Přehled příjmů a výdajů za rok 2010 v podrobném členění Příjmy Dotace - MPSV ,-- - Jihočeský kraj ,-- - Městys Dub ,-- - Jihočeská centrála cestovního ruchu: 4.000,-- Vlastní činnost dle živnostenského oprávnění ,- Poplatky za účast v kurzech a dalších akcích ,99 Úroky 114,73 Jiné ostatní příjmy 1.980,-- Bezúročná půjčka ,- Příjmy celkem ,72 Výdaje Spotřeba materiálu ,20 Cestovné a dopravné ,- Energie ,- Spoje ,96 Nájemné ,- Vzdělávání realizačního týmu ,- Mzdové náklady ,- Zákonné pojištění ,- Ostatní služby ,64 Ostatní náklady 1.686,- Výdaje celkem ,80 Hospodářský výsledek 2.244,92

28 S podporou MPSV SZIF Jihočeský kraj Jihočeská centrála cestovního ruchu Nadace VIA TouchWare Městys Dub

29 Kontaktní údaje IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií Mlýn Dub Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB Dub čp tel.: IMPAKT

30 Tištěno na recyklovaném papíře.