DALŠÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY ŠKOLY DRAMATICKÝ, HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ PROGRAM SPOLEČENSKÝ PROGRAM SPORTOVNÍ PROGRAM CELOSTÁTNÍ AKCE ORGANI- ZOVANÉ ŠKOLOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DALŠÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY ŠKOLY DRAMATICKÝ, HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ PROGRAM SPOLEČENSKÝ PROGRAM SPORTOVNÍ PROGRAM CELOSTÁTNÍ AKCE ORGANI- ZOVANÉ ŠKOLOU"

Transkript

1 DRAMATICKÝ, HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ PROGRAM Ve škole pracuje 50-ti členný sbor DATIO, komorní sbor DONATIO a malý dechový soubor DECHÁČEK. Studenti mohou navštěvovat také dramatický kroužek a kroužek divadelní improvizace O.SL.I. (Odry Slušně Improvizují). Studenti hudební a dramatické specializace se úspěšně zúčastňují řady přehlídek a festivalů. V rámci výtvarné výchovy mají možnost navštěvovat keramický kroužek, kroužek netradičních výtvarných technik a občasné semináře malování na hedvábí, na sklo, patchworku, batiky, aj. SPORTOVNÍ PROGRAM Studenti prvních ročníků mají možnost účastnit se lyžařského výcviku, ve druhém ročníku nabízíme plavecký kurz, třetí ročníky absolvují týdenní letní sportovní kurz, v jehož průběhu získají základy vodáckého sportu, horolezectví, cykloturistiky, pěší turistiky a netradičních kolektivních her. V průběhu roku je možnost navštěvovat kroužky volejbalu, basketbalu, florbalu a stolního tenisu. SPOLEČENSKÝ PROGRAM Škola pořádá taneční kurzy a organizuje maturitní ples spojený se stužkováním končících ročníků, vánoční studentské akademie, závěrečnou zahradní slavnost, víkendové pobyty a soustředění. DALŠÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY ŠKOLY CELOSTÁTNÍ AKCE ORGANI- ZOVANÉ ŠKOLOU Nejrozsáhlejší a nejvýznamnější společenskou událostí školního roku je Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti, kterou škola se svými studenty tradičně organizuje již 16 let. Přehlídku již několik let doprovázejí výstavy fotografií pana Jindřicha Štreita, přítele naší školy a světoznámého fotografa. Druhou celostátní akcí, na které se organizačně podílíme spolu s Biskupským gymnáziem v Ostravě a Gymnáziem ve Vítkově, je biologická soutěž Mendelovy Hynčice, určená studentům všech typů středních škol z celé ČR.

2 SOCIÁLNÍ PROGRAM V rámci sociálního programu studenti navštěvují pacienty v nemocnicích, obyvatele Domova důchodců v Odrách a spolupracují s Charitou v našem městě. V rámci projektu Adopce na dálku České katolické charity si studenti adoptovali dívku v Indii a vyučující v rámci projektu Důstojné stáří babičku na Ukrajině, kterým finančně vypomáháme v jejich tíživé životní situaci. ZAHRANIČNÍ PROGRAM Škola pořádá během školního roku zahraniční poznávací zájezdy (opakovaně Rakousko, Polsko) a rozvíjí aktivní spolupráci s partnerskými školami v Belgii, Litvě a na Slovensku. V rámci školního roku jsou pořádány týdenní a čtrnáctidenní jazykové a poznávací pobyty pro němčináře v Litvě (ve spolupráci s partnerskou školou litevského gymnázia v Rakousku) a pro angličtináře ve Velké Británii. Těchto motivačních pobytů se s finanční podporou školy účastní vždy dvě studentky. PROJEKTY SOCRATES/COMENIUS V rámci programů EU se uskutečnil společný projekt s partnerským gym ná ziem v Litvě a čtrnáctidenní výměnné pobyty skupin 20 studentů. Ve školních rocích a budeme realizovat další evropský projekt s partnerskou školou v Belgii. NATÁČENÍ HUDEBNÍHO CD Sbor Datio ve spolupráci s nahrávacím studiem TV Noe vydal CD se svými písněmi a že víme, že líp je dát. NATÁČENÍ PŘED- STAVENÍ POPELKA NAZARETSKÁ Ve spolupráci s TV NOE byl pořízen televizní záznam představení Popelka nazaretská z kostela sv. Václava v Ostravě, současně je připravována profesionální nahrávka na DVD tohoto mimořádného představení.

3 KURZY Škola také organizuje kurz znakové řeči. Tento kurz je možné absolvovat jako jednoletý, dvouletý nebo tříletý. Po absolvování tříletého kurzu studenti obdrží certifikát. Dle zájmu je také možné absolvovat rozšířené studium informatiky a výpočetní Součástí školy je nově zrekonstruovaný domov mládeže, umístěný přímo v areálu školy. V nové části domova mládeže jsou studenti ubytováni po dvou nebo po třech na pokojích, kde vždy dva pokoje mají vlastní sociální zařízení. V pokojích je možné připojení na internet. K relaxaci je k dispozici tělocvična, posilovna a školní zahrada, kterou postupně vysazujeme a zkrášlujeme i díky projektu EVVO MŠMT. Domov mládeže pořádá besedy s různými osobnostmi z oblasti kultury, duchovtechniky, které lze ukončit složením mezinárodně uznávané zkoušky ECDL (European Computer Driving Licence). CELOSTÁTNÍ AKTIVITY Nejrozsáhlejší a nejvýznamnější společenskou událostí školního roku je Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti, kterou škola se svými studenty tradičně organizuje již 16 let. Druhou celostátní akcí, na které se organizačně podílíme, je biologická soutěž Mendelovy Hynčice. DOMOV MLÁDEŽE VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA V posledních třech letech opakovaná umístění v mezinárodní výtvarné soutěži v Arenzanu v Itálii (5 Čestný diplom a 6 Minidiplom), výtvarná soutěž Biblické příběhy v Prostějově (1. místo a dvě Čestná uznání), výtvarná soutěž Můj svatý v Prostějově (1. místo a Čestné uznání). Studenti se opakovaně úspěšně účastní řady sportovních soutěží v přespolním běhu, stolním tenise, basketbalu, florbalu, volejbalu. Diplomy přivážejí z okresních, krajských kol i celostátních přeborů. Jen v roce 2007/08: Okresní kolo středoškolských her v přespolním

4 ního i veřejného života, organizuje zájmové kroužky, různé soutěže, výlety, táboráky, poslechové večery. Do domova mládeže pravidelně dochází školní kaplan. Podobně jako ve škole i zde pracuje žákovská samospráva. Celodenní stravování je zajištěno. DUCHOVNÍ ROZMĚR ŠKOLY Naše škola je školou církevní, součástí vyučovacích osnov je také předmět Křesťanství a křesťanská etika. V průběhu školního roku se při příležitosti slavnostních ceremoniálů (zahájení ukončení školního roku, vyřazování maturantů a velkých církevních svátků) konají celoškolní mše svaté. Považujeme za důležité, aby studenti měli možnost hledat a rozvíjet svůj vztah k duchovním hodnotám a byli vedeni ke vzájemné toleranci. Studenti mají možnost účastnit se víkendových pobytů a duchovních obnov. běhu, Bílovec: děvčata 5. místo, chlapci 6. místo, Okresní kolo středních škol ve stolním tenisu: 1. místo, Krajské finále ve stolním tenise v Opavě: 3. místo, Celostátní přebor církevních středních škol v odbíjené v Plzni, 4. místo. HUDEBNÍ VÝCHOVA Úspěchy v soutěžích v posledních třech letech: Hudební festival středních pedagogických škol v Litomyšli (Donatio 3. místo, Instrumentální soubor Čestné uznání, Sólový zpěv - Čestné uznání), Hudební festival středních pedagogických škol v Krnově (Datio umístění v bronzovém pásmu, Donatio Čestné uznání), Velikonoční festival MUSICA RELIGIOSA v Olomouci (Datio - stříbrné pásmo), Hudební festival SPdgŠ Krnov (DONATIO 1. místo), vystoupení v Rakousku a v Litvě.

5 OŠETŘOVATEL tříletý obor H/ 002 Absolventi tříletého oboru Ošetřovatel získají odborné vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Uplatní se v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např.: nemocnice, LDN, ošetřovatelská centra, zařízení pro seniory, hospice, ÚSP, domácí ošetřovatelská péče aj. Interní, chirurgické a LDN oddělení nemocnic, zařízení sociální péče. - test ze všeobecných znalostí SOCIÁLNÍ PEČOVATELSTVÍ čtyřletý obor M/ 008 Absolventi získají úplné střední odborné vzdělání, ukončené maturitní zkouškou, mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole odpovídajícího zaměření nebo najdou uplatnění v sociální službě seniorům v různých sociálních a charitativních zařízeních, domovech důchodců, LDN, jako osobní asistenti, jako pracovníci sociální péče obecních úřadů. ÚSP, denní stacionáře, domovy důchodců, charita, speciální centra. SCIO test z ČJ SOCIÁLNÍ VYCHOVATELSTVÍ čtyřletý obor M/ 009 Absolventi získají úplné střední odborné vzdělání, ukončené maturitní zkouškou, mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole odpovídajícího zaměření nebo najdou uplatnění jako vychovatelé v různých sociálních a charitativních zařízeních, v centrech volného času, zvláště pro tělesně a mentálně postižené a jako osobní asistenti. ÚSP, denní stacionáře, pedagogická centra, speciální MŠ, družiny, speciální centra. SCIO test z ČJ DRAMATICKÁ VÝCHOVA Úspěšná představení: Popelka nazaretská, Naša Divá Bára, Mraveneček, Budulínek, Mravenci, Komáři se ženili, Děti opeřeného hada, Pomáda, a když se nevzbudím, Slepičí maratón, Modlitby z Archy, Možná mi pomůžeš, Kocomour, Král duchů, Liga divadelní improvizace Opakované úspěchy v recitačních soutěžích Středních zdravotnických škol v Opavě, Wolkerův Prostějov. EVROPSKÉ BILATERÁLNÍ PROJEKTY SOCRATES/COMENIUS Ve školním roce 2005/06 jsme ve spolupráci partnerským litevským gymnáziem v Tešiai realizovali jazykový projekt Comenius, s názvem Sprachlernen durch Kunst eine Brücke zur Völkerverständigung

6 PEDAGOGICKÉ LYCEUM čtyřletý obor M/ 003 Absolventi získají úplné střední odborné vzdělání, ukončené maturitní zkouškou, jedná se o studium gymnaziálního typu, které předpokládá další studium na vysokých školách (učitelství pro MŠ, I.stupeň ZŠ a pro dvouoborové kombinace ZŠ a SŠ s výchovami, humanitními předměty, pedagogikou, psychologií, sociální prací apod.). Náslechy na 1. stupni ZŠ, družiny ZŠ - úspěšné dokončení 9. třídy ZŠ - SCIO test z ČJ - hudební a rétorická zdatnost PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOL- NÍ PEDAGOGIKA čtyřletý obor M/ 005 Absolventi získají úplné střední odborné vzdělání, ukončené maturitní zkouškou, je možné další studium na vysokých školách (učitelství pro MŠ, I. stupeň ZŠ a pro dvouoborové kombinace ZŠ a SŠ). Absolventi najdou uplatnění jako učitelé v MŠ, vychovatelé ve školských a mimoškolských zařízeních (školní družiny, školní kluby, centra volného času, dětské domovy, domovy mládeže, ústavy sociální péče). Mateřské školy, školní a mimoškolní zařízení pro volný čas dětí a mládeže, družiny při ZŠ - úspěšné dokončení 9. třídy ZŠ - výslovnost bez závad - SCIO test z ČJ - hudební, rétorická, výtvarná a pohybová zdatnost POMATURITNÍ SPECIALIZAČNÍ KURZY, MATURITNÍ ZKOUŠKA Z JEDNOHO PŘEDMĚTU V rámci programu Dalšího vzdělávání od školního roku 2008/09 nabízíme možnost absolvování přípravných pomaturitních specializačních kurzů a následné složení jednotlivé maturitní zkoušky absolventům SŠ, kteří si chtějí doplnit odborné vzdělání. V rámci učebních osnov studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika nabízíme v návaznosti na absolvování přípravného kurzu, možnost vykonání jednotlivé ústní maturitní zkoušky z následujících předmětů: - Psychologie - Pedagogika - Hudební výchova s metodikou - Dramatická výchova s metodikou - Výtvarná výchova s metodikou Studium jazyků prostřednictvím umění most k porozumění mezi národy. Ve spolupráci s partnerskou odbornou školou sociálního zaměření v Liege v Belgii budeme realizovat ve školních rocích 2008/09 a 2009/10 další jazykový projekt Comenius, s názvem Growing up and living together in Europe, open to everybody Růst a žít ve společné Evropě otevřené pro každého. V letošním školním roce získalo grant EU pro bilaterální projekty pouze 17 škol z celé ČR. INVESTIČNÍ GRANTY V uplynulých pěti letech jsme byli příjemci celé řady grantů a dotací z ČR a jsme řešiteli grantů EU. Dosud jsme realizovali postupnou rekonstrukci školy, učeben a přístavbu domova mládeže v rozsahu více než 30 mil. Kč. V započatých rekonstrukcích budeme dále pokračovat.

7 V rámci učebních osnov studijního oboru Sociální vychovatelství nabízíme možnost vykonání jednotlivé ústní teoretické maturitní zkoušky z následujících předmětů: - Psychologie - Speciální pedagogika Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je osvědčení. Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je osvědčení o jednotlivé zkoušce maturitní zkoušky. Vzory přijímacích testů naleznete na internetových stránkách Informace o zkouškách zdatností (HV, VV, TV, rétorika) naleznete na webových stránkách školy v sekci Přijímací řízení. DALŠÍ INFORMACE Přijímací řízení 1. kolo duben kolo květen kolo červen 2009 Dny otevřených dveří a , vždy v hodin. Zahájení asi hodinovým programem s ukázkami činnosti pěveckého sboru a dramatického kroužku, předvedení zkráceného průběhu přijímacího řízení. KONTAKTY Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České (SPdgŠ a SZŠ sv. A. České) 1. máje 249/ Odry tel./fax: IZO: IČO: Hraběnka Charlotta von Fürstenberg, zakladatelka školy

8 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České