Tábor. národní kulturní památka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tábor. národní kulturní památka"

Transkript

1 Tábor národní kulturní památka Tábor je jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek i přírodních krás. Je neodmyslitelně spojeno s husitským hnutím a jeho velkými osobnostmi-zejména Janem Žižkou z Trocnova spoluzakladatelem husitského Tábora. Na místě dávného osídlení byl ve 13.století vybudován hrad a město Hradiště. Strategické polohy města využili zradikalizovaní husité-stoupenci učení velkého reformátora katolické církve Mistra Jana Husa, kteří převedli zbytek obyvatel z nedalekého Sezimova Ústí na místo bývalého Hradiště. Založili zde roku 1420 vojenské město,odkud pod vedením táborských hejtmanů vedli své vítězné výpravy. Tábor vznikl na mimořádně výhodném místě-z jihu jej obtéká řeka Lužnice, do níž se hlubokým údolím vlévá Tismenický potok. Vodní toky spolu se skalnatými srázy a vybudovaným opevněním vytvořily proslulou nedobytnost husitského Tábora. Po porážce radikálních husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru Táborských s císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor povýšen na královské město. Během staletí prošlo město mnoha stavebními proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. Historické jádro je díky systému zástavby a množství zachovaných památek městskou památkovou rezervací. Zbytky rozsáhlého opevnění a malebná zákoutí Starého města stále připomínají bohatou minulost na každém kroku.návštěvník, který nezamířil na Žižkovo náměstí, jemuž vévodí pomník slavného vojevůdce Jana Žižky, a nezavítal do Husitského muzea jehož expozice jsou umístěny v prostorách pozdně gotické radnice, jako by v Táboře ani nebyl.

2 Krásný pohled je i na fasády starých měšťanských domů,v jejichž výzdobě se harmonicky mísí stavební slohy- pozdní gotika s renesancí, barokem i rokokem.mnohý z vás ani netuší,že pod většinou měšťanských domů, prakticky v celém středu města, byly na počátku 16. století vyhloubeny sklepy,které byly postupně propojeny, a vznikl tak spletitý labyrint chodeb,jejich část je dnes přístupná veřejnosti. Příjemnou procházkou křivolakými uličkami Starého města mohou návštěvníci zakončit výstupem na jedinou zachovalou věž původního hradu Kotnov,ze kterého se nabízí výhled nejen na historické jádro města, ale i na nedaleký barokní chrám v Klokotech- známé poutní místo. V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě,zvaná Jordán,která vznikla v době kdy Kolumbus objevil Ameriku, r V horkých letních dnech Jordán láká k odpočinku a vodním radovánkám.husitský Tábor nejlépe poznáte, když navštívíte mezinárodní festival-táborská setkání,pořádaný každoročně v polovině září.rozmanitý program,ve kterém si jistě vybere každý návštěvník,se inspiruje bohatou historií města. Nenapodobitelnou atmosféru středověku podtrhuje pochodňový průvod a ohňostroj. Tábor se stal díky rozsáhlé stavební a průmyslové činnosti moderním městem,jehož význam přesahuje hranice regionu. Aglomerace Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí vytváří druhou největší koncentraci obyvatel i hospodářských aktivit v jižních Čechách. Tábor je se svými 37 tisíci obyvateli druhým největším městem v Jihočeském kraji. Tábor je velice krásné město, několik dalších obrázků vám ukáže kam se můžete v Táboře podívat. Hospůdek, restaurací, kaváren atd. se v Táboře nachází velice mnoho, vytipovali jsme několik restaurací, kde je možné příjemně posedět. Najdete je v další části. Pokud jste milovníky hradů, zámků nebo přírodních krás a technických zajímavostí máte možnost si vybrat z naší nabídky.

3 Větrovy stručná historie Větrovy jsou příměstská část Tábora(dříve se nazývaly VĚTROV) nacházející se v krajině, která byla osídlena již v roce 1280 v souvislosti s dobýváním stříbra.důlní dobývací horizont dosáhl úrovně tam kde se dnes nachází čp. 24 a a čp. 25. Těžba měla vliv na celý reliéf krajiny a obce.důlní měřické body a jejich poloha je známá i dnes. Horníci zaměstnáni na Horkách si zde stavěli domky k obývání. K osadě patřily tyto samoty. Koldovka a Doubrava, která je spojená s obcí. V roce 1888 byla přes osadu vybudována okresní silnice, kterou vzniklo výhodné spojení s městem Táborem. V roce 1892 byla postavena kaplička, zasvěcená Sv. Trojici. Spisy o založení kapličky se nacházejí v plechové báni umístěné na věži kapličky.název kaple je stejný jako bylo pojmenování cechu pro řízení dobývání stříbra v Táboře. V roce 1903 byla přes katastr osady stavěna firmou Dr. Fr.Křižíka z Prahy elektrická dráha s normálním rozchodem kolejnic jako vhodný spojovací prostředek Tábora s Bechyní. Rekonstrukce této dráhy se uskutečnila v roce bylo obnoveno zavěšení troleje. A navíc byly postaveny železné stožáry. Opravu provedla fa.škoda a.s.v Plzni fa. Křižík a Chaudoir a.s.

4 V roce 1913 se v okolí osady Větrov odbývaly c.k. manévry. V roce 1920 byla postavena na katastru osady Větrov péči Klubu československých turistů odbočkou v Táboře,,Rozhledna Svobody,, která zůstává v majetku turistů. Tato rozhledna vysoká 18 m jest zároveň určena jako trigonometrický bod označující nadmořskou výšku vrchu Hýlačka 525 m.n.m. V roce 1921 byl společně s obcí Horky postaven společný hřbitov na území obce Horky,na kterém si každé popisné číslo z obou obcí odpracovalo určitý počet hodin jako vykoupení místa pro hroby. V byla provedena elektrifikace osady Větrov, která si vyžádala nákladu Kč. V roce 1941 byl dle nařízení o odvodů zvonů, sejmut též zvon umístěn na kapli v osadě Větrov a odevzdán v měsíci červenci, sběrně starých kovů v Táboře. Tamtéž byl ukryt a v roce 1945 vrácen. Dne září 1944 postaven na Větrovy telefon pro pozorovací službu německé armády-umístěn v rozhledně,, Svobody,,. Dne 10.ledna 1945 započato s přestavbou rozhledny pro vojenské účely a umístěn protiletecký kulomet. Po osvobození kaple znovu vysvěcena. V časných ranních hodinách se rozhledna Hýlačka stala obětí požáru.

5 Bechyňská brána a Kotnov Brána je součástí táborského opevnění ze 30. let 15. století. Jde o obdélnou dvoupatrovou budovu s valbovou střechou. Do průjezdu vedl padací most, v patře jsou střílny pro menší palné zbraně. Dnes je zde expozice Život a práce ve středověké společnosti. Kotnov, dnes vyhlídková věž a muzeum. Hrad založil roku 1270 P. Otakar II. jako Hradiště. Zničený Vítkovci ho Sezimové z Ústí nechali ve 14. století obnovit. V 15. století již jako Kotnov byl zapojen do hradeb Tábora. Nárožní věž je nejstarší bateriová věž u nás. Děkanský kostel Původně dřevěný kostel nahrazen v letech gotickou trojlodní novostavbou s hranolovou věží.opakovaně poškozen požáry a v průběhu válek opravy v renesančním slohu. Dnešní vzhled z posledních úprav z let Věž je přístupná veřejnosti. Klášterní kostel Klášterní kostel, chlouba bývalého konventu bosých augustiniánů, z let Na stavbě se podílel architekt Antonio de Alferi, Ital žijící v Praze. I dnes můžete obdivovat valutový štít, se sochami sv. Augustina a jeho matky sv. Moniky. z Trocnova Pomník Jana Žižky Původní bronzovou sochu Žižky vytvořil J.V. Myslbek roku 1877, ale pro vadu materiálu byla nahrazena roku 1884 sochou z pískovce od Josefa Strahovského. Na podstavci text od Františka Palackého a místa Žižkových vítězných bitev.

6 Borotín Zřícenina hradu založeného v polovině 14.století. V 17. století vypálen. Zachovány věže, zbytky starého paláce a zřícenina nového paláce s bránou. směr Praha v Sudoměřicích odbočit doleva. 26 km Dobronice Zřícenina hradu z počátku 14.století. V 16. století goticky přestavěn. Po zrušení řádu jezuitů, kteří jej používali jako letní rezidenci byl ponechán svému osudu a změnil se ve zříceninu. směr Malšice, Stádlec 25 km Choustník Rozsáhlá zřícenina hradu založeného po roce 1262 Benešem z Choustnika. Oldřich z Rožmberka hrad okolo roku 1430 přestavěl a v majetku jeho rodu se nacházel až do roku Již roku 1614 je uváděn jako pustý. směr Tábor, odbočit do příměstské části Měšice km

7 Kozí hrádek Zřícenina gotického hradu-symbolický památník mistra Jana Husa. Ten zde pobýval a kázal v letech po nuceném odchodu z Prahy. Po požáru v r hrad zpustl a sloužil jen jako zdroj stavebního materiálu. směr Tábor odbočit do příměstské části Měšice 12 km Chýnovská jeskyně Jeskyni objevil náhodou Vojtěch Rytíř v létě roku 1863, když mu při práci upadlo kladivo, které zapadlo do rozsedliny ve skále. Tím objevil vchod do jeskyně. Délka 260 m Pondělí zavřeno Převýšení 41 m Út-Ne Počet schodů 330 Teplota 5-9 Vlhkost % Prohlídka 45 min směr Brno 22 km Příběnice Zřícenina hradu.dochovalo se několik zdí, které jsou rozesety po celém okolí.písemné prameny uvádějí první majitelé hradu, zemský komorník Vítek z Prčic r.1243 a jeho bratr Vok místodržící krále Přemysla Otakara II. směr Malšice 11 km zřícenina je u řeky Lužnice Stádlecký most Jediný řetězový most v Čechách, jeho zvláštností je, že byl na současné místo přenesen po kouskách ze zátopové oblasti v roce Most byl vyprojektován Ing. B. Schnirchem a Ing. Gassnerem.Postavil jej stavitel Vojtěch Lana z podolska v letech směr Malšice za Malšicemi odbočit do prava 16 km

8 Žďákovský most Zvláštností mostu jsou jeho parametry. Délka mostu je 541m, oblouk v patě má 330m, ocelové stojky nejdelší, průměr cm 42m. Horní železobetonová deska 16 cm, váha ocelové konstrukce 4500 t. Uveden do provozu v roce směr Milevsko 45 km Šelmberk Hrad založený pány ze Šelmberka před rokem V 15.století často měnil majitele a v polovině 16.století prodělal renesanční přestavbu. Křídlo nové postavené zámecké budovy přetnulo i hradní příkop. V 17. století se uvádí jako pustý. směr Mladá Vožice 26.5 km Židova strouha Přírodní útvar mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou u řeky Lužnice. směr Bechyně, před Bechyní odbočit do leva na Týn nad Vltavou 27 km

9 Jihočeská blata Vesnice se stavbami lidové architektury označované jako jihočeské selské baroko(borkovice, Mažice,Zálší, Zaluží, Klečaty, Komárov). Jsou zde četná rašeliniště. směr Lom, Želeč, Hlavatce 19 km Naučná stezka Borkovická blata Přírodní rezervace,volně přístupná-vede po povalových chodníčcích (5.5 km). Na 30 zastaveních seznamuje s těžbou rašeliny a vzácnými rostlinami. směr Lom, Želeč, Hlavatce 27 km Zámek Červená Lhota Renesanční zámeček stojící na místě původní tvrze, později novogoticky upraven.dnešní vzhled dala zámku novorenesanční přestavba v letech směr České Budějovice v Plané nad Luž. odbočit na Tučapy a Dírnou 34 km Zámek Bechyně Zámek-hrad přestavěný na zámek. Původně gotický hrad z poloviny 13.století, založený Přemyslem Otakarem II. v 16. století přestavěn do dnešní podoby zachovalého renesančního zámku. směr Týn nad Vltavou 24.5 km

10 Zámek Český Krumlov Rozsáhlý zámecký areál postavený na místě někdejšího hradu Vítkovců ze 13. století Rožmberkové začali s přestavbou na renesanční zámek. Následovali barokní přestavby.dochovalo se zde unikátní barokní divadlo. směr České Budějovice 86 km Zámek Telč Zámek-hrad přestavěný na zámek.renesanční zámek, původně gotické sídlo-vodní hrad, které dal Zachariáš z Hradce r přestavět renesančně. Po pánech z Hradce byli majitelé Slavatové,Lichtenštejni a Podstatští. směr Soběslav, dále Jindřichův Hradec 86 km Zámek Hluboká nad Vltavou Velkolepý zámek stojící na místě původního hradu ze 13. století. V roce 1661 získal barokní vzhled.dnešní podobu získala Hluboká v 19. století díky přestavbě ve stylu anglické novogotiky. Stejně velkolepé jsou interiéry s schwarzenberskými sbírkami. směr Týn nad Vltavou 58 km

11 Lovecký zámeček Ohrada Stávající myslivecká expozice zahrnuje hlavní druhy pernaté a srstnaté zvěře, jejich chov a lovu, preparáty zvířat, unikátní sbírky trofejí a loveckých zbraní. Rovněž jsou k vidění četné exponáty z oboru lesnictví a rybářství. Vedle zámku je zoologická zahrada. Hrad Rožmberk nad Vltavou Jeden z nejstarších hradů Vítkovců, postaven jako dvojhradí. Dolní hrad je z pol. 13. století, přestavěný renesančně a v 19. století upravený ve stylu anglické novogotiky. Z Horního hradu zachována pouze kamenná hláska Jakobína ze 14. století. směr České Budějovice, Český Krumlov 109 km Hrad Kámen Gotický hrad z roku V druhé polovině 17. století opraven a poté částečně barokně přestavěn. V roce 1948 vyvlastněn, zrekonstruován a bylo zde umístěno muzeum motocyklů. směr Brno 34.5 km

12 Hrad Zvíkov Královský hrad založený ve 13. století,renesančně upraven,od 17. století využíván hospodářsky, na počátku 19. století již zříceninou. Od roku 1840 postupně zrekonstruován z podnětu Schwarzenbergů. směr Písek 47 km Zámek Orlík Původně gotický hrad, později rozšířen renesančně. Po roce 1802 kdy vyhořel, byl obnoven Schwarzenbergy. V polovině 19. století novogoticky přestavěn směr Milevsko 47 km Písek 51 km Nejstarší kamenný most v Čechách

13 Zámek Kratochvíle Rožmberský renesanční letohrádek vybudovaný ve stylu italské renesanční vily. V roce 1601 koupil vilu císař Rudolf II., krátce na to ji však získali Eggenbergové a roku 1719 Schwarzenbergové. Cenné interiéry s malířskou a štukovou výzdobou. směr Týn nad Vltavou za el. Temelín odbočit do prava 62.5 km Zámek Třeboň Původně středověká tvrz ze 14. století. Raně barokní přestavba z let , dílo stavitele M. Reinera.Upraven v 18. století a restaurován v letech architektem M. Blechou. Zámek je čtyřkřídlá stavba čtvercového nádvoří se třemi nárožními věžemi a severní arkádou. V severovýchodní věži je zámecká kaple sv. Serváce se štukovou raně barokní výzdobou směr České Budějovice 55 km

14 Schwarzenberská hrobka K výstavbě nové rodové hrobky dala podnět kněžna Eleonora Schwarzenbergová. Původní rodové pohřebiště v nedalekém kostelíku sv. Jiljí již nevyhovovalo jak prostorově, tak zpřísněnými hygienickými předpisy. Podle nich se musel provést pohřeb do země,nebude-li prostor hrobky důsledně oddělen od sakrálního prostoru kostela,zajištěno samostatné odvětrání a tělo zemřelého nabalzamováno před vložením do dvouplášťové rakve. Rybník Rožmberk Největší rybník na území České republiky založený roku Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan. Původně byla jeho rozloha dvojnásobná. Hráz rybníka je dlouhá 2430m a vysoká místy až 10 metrů. Zámek Jindřichův Hradec Rozlehlý zámecký areál, stojící na místě gotického hradu ze 13.století. Renesanční podobu získal v polovině 16. století. V zahradě stojí pozoruhodný kruhový pavilon- Rondel. Po dvou požárech chátral. Památka zachráněná rekonstrukcí v létech směr Soběslav, za Soběslaví odbočit doleva 51 km

15 Krýzovy jesličky Jesličky jsou dílem jindřichohradeckého měšťana a punčochářského mistra Tomáše Krýzy,byly darovány do sbírek muzea roku 1935 a od té doby patří k nejnavštěvovanějším expozicím. Střed jesliček tvoří působivá betlémská scéna narození Páně se sv. Rodinou,třemi králi a darovníky. Tomáš Krýza( ) vyráběl své celoživotní dílo více jak šedesát let.velkolepý betlém, který stavěl na ploše 60m čtverečných,obsahuje 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Figurky jsou vyrobeny z kašírovací hmoty (mouka, piliny, sádra a klíh) nebo ze dřeva. Původní mechanismus, který byl zpočátku poháněn ručně, rozvádí pohyb z jediného elektromotoru. Krýzovy jesličky jsou od roku 1998 zapsány v Guinessově knize rekordů jako největší mechanický lidový betlém na světě.