Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze. číslo 3 v roce ZIMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze. číslo 3 v roce 2007 - ZIMA"

Transkript

1 Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze číslo 3 v roce ZIMA

2 Obsah: SLOVO VŮDCE STŘEDISKA...2 INFORMACE...2 Z HISTORIE SKAUTINGU 2. DÍL...2 ODDÍL HLEDAČÍ - ŠTÍTY...4 KMEN ROVERŮ A RANGERS ATLAS...5 ODDÍL ŽÁBY...6 NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY...7 ODDÍL SKALÁK...8 Vážení rodiče a příznivci skautingu, sestry a bratři, SLOVO VŮDCE STŘEDISKA dostáváte do rukou letošní poslední číslo časopisu Skalák. A před námi všemi jsou Vánoční svátky a závěr roku. Chtěl bych Vám za celé středisko popřát radostné, pokojné a požehnané prožití svátku Kristova narození a do celého nového roku mnoho zdraví a úspěchů Tomáš Hampl - Čochtan vůdce střediska INFORMACE Odkaz na velkou fotogalerii nejen z činnost oddílu Skalák (3.500 fotografií od roku 1990 až do dnes) najdete na střediskových stránkách Pokud máte zájem dostávat tento časopis či jiné informace z dění ve středisku em napište na Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze redakční uzávěrka: uzávěrka příštího čísla: náklad: 150 výtisků redakce: tel.: Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Skalička Krumpach 23, Zábřeh tel.: Z HISTORIE SKAUTINGU 2. DÍL ČESKÝ SKAUT JUNÁK (text pochází z internetu bohužel neznámý autor) Jak již bylo uvedeno, do Anglie cestovalo mnoho pedagogů, aby se přesvědčili o přednostech skautingu. Mezi nimi byl i 35letý profesor žižkovské reálky Antonín Benjamin Svojsík. Navštívil skautské tábory, kde se seznamoval s prvky nového výchovného směru. Z Anglie si přivezl příručku Scouting for boys a 1. února 1912 u nás vychází první skautská brožura Český skaut, kterou sepsal. 2 Skalák 3/2007

3 ANTONÍN BENJAMIN SVOJSÍK Vlastním jménem Antonín František. Narodil se 5. září 1876 ve Dvoře Králové. Po studiích pedagogiky začal učit v reálce na Žižkově. Byl činný v Sokole a zpíval v Českém pěveckém kvartetu. Na cestách s kvartetem se seznámil se skautingem, konkrétně roku 1911 v Anglii, kde začal přemýšlet o uplatnění skautské myšlenky u české mládeže. Následně překládá Scouting for boys a zakládá první skautskou družinu, kde vede své žáky. Od téhož roku pořádá junácké tábory (první byl v Orlovských lesích u Lipnice). Roku 1912 se poprvé zúčastňuje lipnického tábora Jiří Wolker. Roku 1914 zakládá A. B. Svojsík spolek Junák - Český skaut. Roku 1918, po rozmachu skautingu u nás, zakládá Svaz junáků, skautů a skautek RČS, rediguje časopis Skaut-Junák, a získává vědeckou hodnost docenta v oboru skautingu na UK. Napsal knihy Základy junáctví, Umění pozorovati, Táboření v přírodě, a další. Zemřel 17. září 1938 v Praze, jeho pohřbu na Vyšehradském hřbitově se zúčastnilo přes tři tisíce skautů. VZNIK, PŘEDVEČER 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, 1. SVĚTOVÁ VÁLKA Po úspěchu svojsíkova oddílu byly zakládány další oddíly po celé republice. Roku 1913 se konal první skautský tábor pod hradem Lipnicí, byl přes celé letní prázdniny - trval sedm týdnů. Svojsíkův oddíl všechny věci naložil na dvoukolák, který vezli až k Lipnici. Následujícího roku Svojsík vydal brožuru Den v táboře junáků, která popisuje prožité letní dny. V roce 1914 byl ustanoven spolek Junák-český skaut v Umělecké besedě v Praze, tím byly dány pevnější organizační základy. Prvním starostou byl zvolen městský fyzik Dr. Čeněk Klika. Na podzim 1914 se začaly scházet skautské pracovnice, se kterými začal Svojsík pořádat výpravy a přednášel jim o skautské výchově. Mezi nimi byly i Emilie Milčicová - budoucí náčelnice dívčího kmene a Vlasta Štěpánová-Koseová - budoucí válečná náčelní Junáka. V lednu 1915 byl ustaven v Junáku odbor pro skautky, jehož předsedkyní se stala Dr. Berkovcová. Tentýž rok si skautky vybudovaly první letní prázdninový tábor na louce nad Živohoští. Na zkušenostech, které zde získaly, byl vybudován náš dívčí skauting. 15. ledna 1915 začal u nás vycházet skautský časopis Junák, jako první časopis pro mládež, který byl přijat s velkým nadšením a vychází dodnes. 1. světová válka zastavila rozvoj skautingu, na Svojsíka byl vytvářen neustálý nátlak. Do konce války uspořádal několik propagačních táborů ve Stromovce a na Císařské louce. Hned po vyhlášení samostatného československého státu 28. října 1918 bylo v pohotovosti 300 skautů, kteří se dali plně do služeb Národního výboru v Praze, kde vykonávali práci kurýrů, doručovatelů, spojařů a pořadatelů. 29. října byla zřízena skautská pošta, jako první na světě. 7. června 1919 byl založen Svaz junáků-skautů Republiky Československé, náčelníkem byl zvolen A.B. Svojsík. Jako odznak si zvolili lilii (symbol světového skautingu), na které je uprostřed bílý štít se psí hlavou. Nakreslil ji Mikoláš Aleš jako znak Psohlavců, chodských strážců hranic. Tato lilie je podložena modrým trojlístkem, symbolem skautek. O výchovu se také začínají zajímat i jiné organizace a politické strany a tak vznikají různé kluby a spolky. Byly také činěny snahy spojit Sokol s Junákem. Dokladem toho je kniha Svojsíka a jeho spolupracovníka Nováka Základové skautingu o 608 stranách, která byla autory věnována sokolskému dorostu. Nakonec na schůzi župních náčelníků České obce sokolské padla námitka, že skauting byl přejat z cizí kultury, a k fúzi nedošlo. První velkou poválečnou akcí byly národní skautské slavnosti v červnu v roce 1922, kdy se celá Císařská louka stala velkým skautským táborem. První skautský oddíl na Slovensku vznikl v roce 1919 v Žilině. Na jižním a východním Slovensku vznikaly maďarské oddíly. Oddíly vydávaly také své časopisy: slovenský Buď pripravený a maďarský Tábortusz (Táborový oheň). Náboženské církve také zakládaly svoje oddíly. Na Slovensku byly oddíly katolické církve, vydávající časopis Skaut, a oddíly evangelíků augšpurského vyznání, vydávající Evangelického skauta. Vznikaly také početné židovské oddíly Hašomer-Hacair. Skauting se v té době rozšířil i na Podkarpatskou Rus, kde vznikaly oddíly ukrajinské, ruské, maďarské, židovské i české. Důkazem společné práce skautů byl časopis Junák - Cserkész - Plast, vydávaný v jazycích českém, maďarském a ukrajinském. Příště: Období od konce první světové války až do revoluce v roce 1989 Skalák 2/2007 3

4 ODDÍL HLEDAČÍ - ŠTÍTY Letošní rok byl pro skauty na celém světě ve znamení oslav 100 let vzniku skautingu. I my jsme se snažili našimi aktivitami přispět k těmto oslavám. V březnu jsme navázali kontakt s oddílem Marjan z chorvatského Splitu. Za jejich pomoci a díky našim sponzorům jsme v měsíci květnu v Praze prezentovali Chorvatsko v projektu Praha - šátková metropol. Nejen že nás podpořili naši noví přátelé ze Splitu, když přijeli do Prahy, ale pomohlo nám i chorvatské velvyslanectví. Uvědomili jsme si, že i malý realizační tým když chce, dokáže velké věci. V červnu jsme se zapojili do celonárodní akce na podporu nadace kostní dřeně - Kapka Naděje. Na benzínové pumpě ve Štítech skauti celý týden umývali čelní skla a za to jim do kasičky řidiči přispívali finanční obnos. Za necelý týden jsme měli v kasičce více jak pět tisíc korun. Tato částka byla největší za celou dobu co se do této akce zapojujeme. Léto jako již tradičně bylo ve znamení tábora. Ten letošní jsme stavěli v krásném údolí nedaleko Rudy nad Moravou, nad vesničkou Štědráková Lhota. Celotáborová hra měla motto,,cesta kolem světa za čtrnáct dní". Za tu dobu jsme imaginárně procestovali několik zemí. Pomocí her jsme se o každé navštívené zemi naučili nějakou zajímavost, která nám určitě v budoucnu danou zem připomene. Koncem září jsme v rámci 100 let Skautingu pozvali skauty a skautky z okolí, aby s námi zasadili naši lípu, pobavili se s ostatními na různých hrách a soutěžích, které jsme v parku připravili. Tento den jsme zakončili tanečním večerem v kulturním domě se skupinou Menhet. Již po několika dnech jsme se zklamáním zjistili, že nějaký vandal u lípy opakovaně ulomil korunku. Letošní poslední oheň (17.listopadu) nebyl, jak bývá tradicí Jöklovy skály. Na žádost rodičů jsme ji kvůli mrazům přesunuli do klubovny. Zde byla shrnuta naše celoroční činnost, předání nášivek za splnění odborky Tři bílé tesáky dvěma našim vlčatům, pasování rovera a rangers na orlí skauty za splnění tří orlích per, kdy na táboře nesměji jeden den mluvit, druhý jíst a třetí je nikdo nesměl spatřit. A co nás letošní rok ještě čeká? 15.prosince jedeme autobusem do Olomouce na Vánoční trhy a plav.bazén. Tradiční středisková,,vánoční besídka,, bude i letos ve Štítech. Je to pro nás čest i závazek připravit takový program, aby zaujal jak ty malé tak i ty starší. Poslední akcí letošního roku bude roznášení Betlémského světla. Budeme se ho snažit na,,štědrý den,, roznést do co nejvíce domácností. Víme již předem, že ho nezaneseme všem. Není nás tolik aby jsme obsáhli celé Štíty. Případní zájemci si také mohou přijít do kostela, kde bude volně přístupné. Chci poděkovat našemu týmu, bez kterého by nefungoval skaut na štítecku. Jsem hrdý na to, co jsme dokázali a věřím, že zvládneme vše, do čeho se pustíme. Do roku 2008 přeji nám skautům, aby se nám práce s mládeží dařila minimálně tak jak v roce letošním a všem Za skaut Štíty. Luboš Skácel 4 Skalák 3/2007

5 KMEN ROVERŮ A RANGERS ATLAS Všichni jste srdečně zváni na přednášku o Ekvádoru, která bude v sobotu 12. ledna 2008 v 15:00 hodin na klubovně. Další akcí bude beseda o měsíčním putování našich roverů (Matesa, Žabáka a Rysa) po Iránu. Ta se uskuteční v sobotu v také na klubovně. Tak si rezervujte termíny jste všichni zváni Skalák 2/2007 5

6 ODDÍL ŽÁBY Nový školní rok 2007/2008 jsme začaly náborem na zábřežských základních školách, ze kterého nám přišlo sedm nových h olek. Celkem je nás teď tedy 21 a v tomto počtu jsme mohly hned od září naplno rozjet oddílovou činnost. Místo klasického bodování jsme letos zavedly oddílové peníze Kuňky, které holky dostávají vždy na konci každé akce, za ně si potom mohou v průběhu roku kupovat různé věci potřebné do oddílu. Od září jsme se účastnily mnoha zajímavých akcí a to nejen oddílových. Rády bychom Vám přiblížily alespoň některé z nich. Za pramenem řeky Moravy září 2007 Vyrazily jsme ráno vlakem do Starého Města a odtud se vydaly pěšky směr Kralický Sněžník. Cestou jsme se podívaly do vojenského řapíku a zahrály si různé hry. Počasí nám však nebylo příliš nakloněno a už ve Stříbrnicích se spustil hustý liják. Vytáhly jsme z batohů pláštěnky a pokračovaly v cestě. Ale ačkoliv je skaut nepromokavý, my jsme dorazily na Návrší promoklé a promrzlé na kost, takže jsme nepohrdly střechou nad hlavou a horkým čajem. Protože bylo v chatě příjemně teplíčko a hlavně sucho a nikomu se moc nechtělo zpět do toho psího počasí, rozhodly jsme se, že ještě chvíli počkáme, jestli nepřestane pršet. Pršet sice přestalo, ale až za dvě hodiny. Vzniklé technologické přestávky holky využily k vykoupení téměř veškerého sortimentu sladkostí, co byl k mání, hlavně lízátka šla doslova na dračku. Vzhledem k pokročilé hodině jsme změnily plán a vydaly se za zpáteční cestu přes Hynčice do Chrastic, odkud nám jel vlak zpátky domů. I přes nepřízeň počasí se výprava vydařila a snad nám příště bude příroda přát a my vystoupáme až na Kralický Sněžník. Vernisáž výstavy Světové jamboree 2007 a Operace Hohenstadt října 2007 Po jamboree se pořádá putovní výstava fotografií z této akce po městech České republiky a Zábřeh byl zatím jedinou zastávkou této výstavy v okrese Šumperk. Autory vystavovaných fotografií jsou Milan Jaroš a Jan Bičovský. Pořádání vernisáže a výstavy se v našem městě zhostil oddíl Shawnee. Samotná vernisáž začala v 16 hodin. Ale před ní se toho muselo hodně nachystat, a tak kluci požádali o spolupráci i ostatní zábřežské oddíly (Zlatou Lilii, Žáby, Rozrazil a Skalák). Náš oddíl pomohl s výzdobou jeviště, měly jsme dvě krátká vystoupení během vernisáže, kdy Básnička hrála na klavír a Zuzka zpívala písničku. A Magaskawin pomáhala hlavnímu organizátorovi Stopařovi uvádět celou vernisáž. Vernisáž měla dvě části, první část byla věnována jamboree a druhá část nám připomenula historii skautingu u nás v Zábřeze. Ke konci vernisáže byli na jeviště pozváni lidé spjatí se skautingem právě v Zábřeze a bylo jim poděkováno za obětavou práci pro generace dětí v našem městě. No a úplně na konec došlo k přestřižení pásky a zahájení výstavy, která trvala až do Vernisáž i výstava určitě pomohly k tomu, aby se skauti a skauting dostali více do povědomí zábřežské veřejnosti. Po vernisáži následovala večerní hra městem na motivy Druhé světové války s názvem Operace Hohenstadt. Hry se účastnilo celkem 18 družstev z různých oddílů Severky Postřelmov, Žáby, Olšany, Zlatá lilie, Skalák, Dráčata, Rozrazil, Trojka Shawnee. Po úvodní motivační prezentaci připravené Stopařem, uskutečněné přímo v kině Retro, hra vypukla. Jednotlivé týmy představovaly skautské skupinky, jejichž úkolem je předat partyzánům zprávu, že je nutno zrušit plánovaný útok na vojenský vlak. O celé akci se totiž doslechlo Gestapo a chystá se partyzány pozatýkat. Jenže cesta k partyzánům přes síť konfidentů není jednoduchá, venku je zákaz vycházení po setmění, všude slídí Geheime Staatspolicei a navíc je mezi odbojáři zrádce Po téměř čtyřech hodinách od startu první skupinky, byla Operace Hohenstadt ukončena na Rudolfově vyhlášením výsledků a předáním cen. V kategorii mladších zvítězila Zlatá Lilie a ve starší kategorii zvítězili kluci z Olšan. 6 Skalák 3/2007

7 Hra byla zajímavá nejen pro hráče, ale i pro ty, kteří pomáhali s organizací a zajišťovali různá stanoviště. Dušičky Dušičky jsou naší tradiční akcí. Každoročně se sejdeme asi v pět hodin před zábřežským hřbitovem a vyhodnotíme nejhezčí svícínek. Potom jdeme na hřbitov, kde se společně zastavujeme u hrobu partyzánů Jaroslava Tůmy a Jana Hájka, u pomníku obětí druhé světové války, u hrobečků malých dětí a u hrobu Agitana. Všude necháme svícínek nebo alespoň svíčku a památku zesnulých uctíme minutou ticha. Ani letos tomu nebylo jinak a jsem moc ráda, že na této akci byla opravdu hojná účast. Deskové hry Tahle akce byla určena pro širokou veřejnost a pořádal ji oddíl Shawnee. My jsme se sešly v 8:45 před 3.ZŠ a vrhly se do víru her. Celá akce byla rozdělena do herních místností, ve kterých se hrály různé hry např.: Carcassone, Bang!, 6 bere, Osadníci z Katanu, Graenland, Magic the Gathering, Dorn, Proroctví, Thilisar, Dračí doupě Výběr byl tedy opravdu široký a každý si mohl najít tu svou. Při vyhlášení vítězů v jednotlivých hrách nás potěšilo umístění našich holek: Pšt obsadila druhé místo v Proroctví a v Carcassone a Básnička, která byla první v Osadnících z Katanu si odnesla i výhru v podobě této hry. Magaskawin NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY od soboty 15. prosince 2007 je veřejnosti přístupná naučná stezka, která začíná u lomu na Rudolfově a končí u Šubrtovy kapličky. Stezku vybudovali skauti střediska Skalička. Stezka seznamuje návštěvníky s geologickými přírodními poměry řeky Moravské Sázavy a s historií krajiny i kapličky. Nabízí netradiční pohled na přírodu a krajinu v okolí Zábřeha. Slavnostního otevření stezky se zúčastnila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitka Chalánková a starosta Zábřeha Ing. Zdeněk Kolář. Při příležitosti otevření naučné stezky zábřežský farář P. František Eliáš také požehnal novou vlajku skautského oddílu Skalák. František John - Lišák Skalák 2/2007 7

8 ODDÍL SKALÁK Co jsme stihli přes podzim??? Šli jsme podpořit naše bratry a sestry do Štítů na oslavu 100 let skautingu, při které zasadili výroční lípu. Odpoledne a večer jsme strávili hry a zábavou k naším stoletým narozeninám. Velké DÍKY jim za to!!! Vypravili jsme se na mysliveckou výpravu pod vedením Jiříka Hohna (Greenhorna) - byla dvoudenní s přespáním u ohníčku v okolí Jestřebí a Lupěného. Br. Greenhorn nás seznamoval se zásady myslivosti, honitby a péče o zvěř. Dne 20. října nám bylo ctí účastnit se vernisáže fotografii ze skautského světového jamboree, v kině Retro, která měla úžasnou atmosféru, nejen protože kino bylo plné skautů a dobré nálady, ale také, že se nezapomnělo na naše bývalé vůdce a vůdkyně našich oddílů, kteří dostali takové malé ohodnocení. Na hře městem, která následovala hned po vernisáži se účastnili dvě skupinky našeho oddílu. Umístěni nebylo tak dobré jako loni, ale nám to nevadilo. Hra byla náročná a super!!! Týden na to, v předvečer státního svátku jsme nachystali slavnostní střediskový táborák, který proběhl v zábavném duchu. A stejně jako každý rok jsme si připomněli na místním hřbitově svátek zesnulých, kde jsme na hrobech bratrů zapálili svíce a vzpomněli na ně modlitbou. V poslední době jsme se soustředili na naučnou stezku u Moravské Sázavy. Po výkopu a betonování základů proběhlo montování panelů a slavnostní otevření. Při této akci byla slavnostně vysvěcena také naše nová oddílová vlajka. Díky Mirkovi Friedlovi, který nám sehnal břízky se nám podařilo osázet dolík na Skaličce dvaceti stromy. Díky mu za to. Se Šavany společně trénujeme florbal. Chystáme se na příští rok na turnaj mezi skautskými oddíly. Za celý oddíl Skalák přeji všem skautům a skautkám našeho střediska hodně povedených akcí, splněných zkoušek, také vytrvalost a dobrého ducha. Aleš Pátek Ropák vůdce oddílu Skalák 8 Skalák 3/2007

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Informační schůzka o Táboře

Informační schůzka o Táboře Informační schůzka o Táboře Křelovice 2013 ( 29.6. - 19. 7. 2013) Oddíl Bronco jako součást světové organizace Světový skauting WOSM, WAGGS,... Junák svaz skautů a skautek ČR 52. středisko Stopaři 120.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011 ROČNÍ STATISTIKA: Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2011 je 41, z toho registrační poplatek zaplatilo 38 čtenářů. Za celý rok

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO 2005 Jitka Schnirchová 1.oddíl Otty Hanzlíčka Ústí nad Labem 1) 1911-1938 Zakladatelem československého skautingu byl středoškolský profesor tělocviku v Praze

Více

LEDOVÁ KRÁSA (autor Čmelda) časopis skautského oddílu Skalák středisko Skalička ročník XIII číslo 4 leden 2008

LEDOVÁ KRÁSA (autor Čmelda) časopis skautského oddílu Skalák středisko Skalička ročník XIII číslo 4 leden 2008 časopis skautského oddílu Skalák středisko Skalička ročník XIII číslo 4 leden 2008 LEDOVÁ KRÁSA (autor Čmelda) bude Dobrovolná akce pro starší bylo Poslední výprava Letos se nás sešlo slovy sedm. Sraz

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze. číslo 1 v roce 2007 - LÉTO

Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze. číslo 1 v roce 2007 - LÉTO Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze číslo 1 v roce 2007 - LÉTO Obsah: SOUTĚŽ...2 ODDÍL ROZRAZIL...3 STŘEDISKO SKALIČKA...4 ODDÍL HLEDAČÍ - ŠTÍTY...6 KMEN ROVERŮ A RANGERS ATLAS...8 ODDÍL ŽÁBY...10

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Asociace skautek a skautů Evropy (dále jen ASSE) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ustavené podle zákona č. 83/1990

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

Tříkrálová sbírka. Chlapecký oddíl u mohyly na Ivančeně

Tříkrálová sbírka. Chlapecký oddíl u mohyly na Ivančeně Junácké středisko Holešov na začátku roku 2011 registrovalo 57 členů, z toho 20 členů v dívčím oddíle Slunečnice, 19 členů v chlapeckém oddíle Bílý Jednorožec a 18 členů v oddíle oldskautů. Chlapecký i

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov

Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov Slovo vedoucího støediska Milé členky a členové, vážení podporovatelé a přátelé, vítám vás u výroční zprávy skautského střediska Járy Kaštila

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČN

HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČN 2007 Í ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKA HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Skautský kariérista (verze 1.1)

Skautský kariérista (verze 1.1) Skautský kariérista (verze 1.1) Hra s názvem Skautský kariérista vznikla původně pro potřeby zimního rádcovského kurzu Triangl (http://triangl.skauting.cz) a snaží se hravou formou přiblížit skautům a

Více

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

PŘIJĎTE SE PODÍVAT! LEŠTINA 16.ÚNORA 2013 DEN, KDY SI U NÁS MŮŽETE NĚCO ZAJÍMAVÉHO VYROBIT

PŘIJĎTE SE PODÍVAT! LEŠTINA 16.ÚNORA 2013 DEN, KDY SI U NÁS MŮŽETE NĚCO ZAJÍMAVÉHO VYROBIT PŘIJĎTE SE PODÍVAT! LEŠTINA 16.ÚNORA 2013 DEN, KDY SI U NÁS MŮŽETE NĚCO ZAJÍMAVÉHO VYROBIT PROGRAM INDIÁNSKÉHO DNE Začátek programu: v 9 hodin na Sokolovně První část programu je tvořena rukodělnými dílnami,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010

Zpráva o činnosti středisko 514.02 Štika Turnov kalendářní rok 2010 Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010 KDO JSME? Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov Výroční zpráva 2005 Občanské sdružení Odyssea Tišnov Obsah: 1. Základní informace o sdružení 2. Úvodní slovo předsedy sdružení 3. Orgány sdružení 4. Akce sdružení v roce 2005 5. Vyúčtování příjmů a výdajů.

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ZLATOBÝL občanské sdružení

ZLATOBÝL občanské sdružení ZLATOBÝL občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Milí čtenáři, ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím skromné, neboť

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se skládal z fyzicky velmi náročných aktivit. Měsíc listopad

Více

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 27.9. až 5.10. 2014 - CHORVATSKO - ostrov MALI LOŠINJ Ve dnech 27.9.2014 až 5.10.2014 proběhl v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář moderního sportovního karate

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Občanské sdružení Sedm paprsků

Občanské sdružení Sedm paprsků Občanské sdružení Sedm paprsků Výroční zpráva za rok 2012 Obsah: 1) Úvod 2) Realizované projekty 3) Zpráva o hospodaření sdružení 4) Poděkování sponzorům Adresa: Praha 8, Spořická 328, 184 00 Email info@sevenrays.cz

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b.

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. www.skautruda.cz IČ 60341955. Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko Ruda nad Moravou

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. www.skautruda.cz IČ 60341955. Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko Ruda nad Moravou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko Ruda nad Moravou www.skautruda.cz IČ 60341955 Rudské skautské středisko děkuje obci Ruda nad Moravou a Olšany za finanční podporu v

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více