Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze. číslo 3 v roce ZIMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze. číslo 3 v roce 2007 - ZIMA"

Transkript

1 Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze číslo 3 v roce ZIMA

2 Obsah: SLOVO VŮDCE STŘEDISKA...2 INFORMACE...2 Z HISTORIE SKAUTINGU 2. DÍL...2 ODDÍL HLEDAČÍ - ŠTÍTY...4 KMEN ROVERŮ A RANGERS ATLAS...5 ODDÍL ŽÁBY...6 NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY...7 ODDÍL SKALÁK...8 Vážení rodiče a příznivci skautingu, sestry a bratři, SLOVO VŮDCE STŘEDISKA dostáváte do rukou letošní poslední číslo časopisu Skalák. A před námi všemi jsou Vánoční svátky a závěr roku. Chtěl bych Vám za celé středisko popřát radostné, pokojné a požehnané prožití svátku Kristova narození a do celého nového roku mnoho zdraví a úspěchů Tomáš Hampl - Čochtan vůdce střediska INFORMACE Odkaz na velkou fotogalerii nejen z činnost oddílu Skalák (3.500 fotografií od roku 1990 až do dnes) najdete na střediskových stránkách Pokud máte zájem dostávat tento časopis či jiné informace z dění ve středisku em napište na Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze redakční uzávěrka: uzávěrka příštího čísla: náklad: 150 výtisků redakce: tel.: Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Skalička Krumpach 23, Zábřeh tel.: Z HISTORIE SKAUTINGU 2. DÍL ČESKÝ SKAUT JUNÁK (text pochází z internetu bohužel neznámý autor) Jak již bylo uvedeno, do Anglie cestovalo mnoho pedagogů, aby se přesvědčili o přednostech skautingu. Mezi nimi byl i 35letý profesor žižkovské reálky Antonín Benjamin Svojsík. Navštívil skautské tábory, kde se seznamoval s prvky nového výchovného směru. Z Anglie si přivezl příručku Scouting for boys a 1. února 1912 u nás vychází první skautská brožura Český skaut, kterou sepsal. 2 Skalák 3/2007

3 ANTONÍN BENJAMIN SVOJSÍK Vlastním jménem Antonín František. Narodil se 5. září 1876 ve Dvoře Králové. Po studiích pedagogiky začal učit v reálce na Žižkově. Byl činný v Sokole a zpíval v Českém pěveckém kvartetu. Na cestách s kvartetem se seznámil se skautingem, konkrétně roku 1911 v Anglii, kde začal přemýšlet o uplatnění skautské myšlenky u české mládeže. Následně překládá Scouting for boys a zakládá první skautskou družinu, kde vede své žáky. Od téhož roku pořádá junácké tábory (první byl v Orlovských lesích u Lipnice). Roku 1912 se poprvé zúčastňuje lipnického tábora Jiří Wolker. Roku 1914 zakládá A. B. Svojsík spolek Junák - Český skaut. Roku 1918, po rozmachu skautingu u nás, zakládá Svaz junáků, skautů a skautek RČS, rediguje časopis Skaut-Junák, a získává vědeckou hodnost docenta v oboru skautingu na UK. Napsal knihy Základy junáctví, Umění pozorovati, Táboření v přírodě, a další. Zemřel 17. září 1938 v Praze, jeho pohřbu na Vyšehradském hřbitově se zúčastnilo přes tři tisíce skautů. VZNIK, PŘEDVEČER 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, 1. SVĚTOVÁ VÁLKA Po úspěchu svojsíkova oddílu byly zakládány další oddíly po celé republice. Roku 1913 se konal první skautský tábor pod hradem Lipnicí, byl přes celé letní prázdniny - trval sedm týdnů. Svojsíkův oddíl všechny věci naložil na dvoukolák, který vezli až k Lipnici. Následujícího roku Svojsík vydal brožuru Den v táboře junáků, která popisuje prožité letní dny. V roce 1914 byl ustanoven spolek Junák-český skaut v Umělecké besedě v Praze, tím byly dány pevnější organizační základy. Prvním starostou byl zvolen městský fyzik Dr. Čeněk Klika. Na podzim 1914 se začaly scházet skautské pracovnice, se kterými začal Svojsík pořádat výpravy a přednášel jim o skautské výchově. Mezi nimi byly i Emilie Milčicová - budoucí náčelnice dívčího kmene a Vlasta Štěpánová-Koseová - budoucí válečná náčelní Junáka. V lednu 1915 byl ustaven v Junáku odbor pro skautky, jehož předsedkyní se stala Dr. Berkovcová. Tentýž rok si skautky vybudovaly první letní prázdninový tábor na louce nad Živohoští. Na zkušenostech, které zde získaly, byl vybudován náš dívčí skauting. 15. ledna 1915 začal u nás vycházet skautský časopis Junák, jako první časopis pro mládež, který byl přijat s velkým nadšením a vychází dodnes. 1. světová válka zastavila rozvoj skautingu, na Svojsíka byl vytvářen neustálý nátlak. Do konce války uspořádal několik propagačních táborů ve Stromovce a na Císařské louce. Hned po vyhlášení samostatného československého státu 28. října 1918 bylo v pohotovosti 300 skautů, kteří se dali plně do služeb Národního výboru v Praze, kde vykonávali práci kurýrů, doručovatelů, spojařů a pořadatelů. 29. října byla zřízena skautská pošta, jako první na světě. 7. června 1919 byl založen Svaz junáků-skautů Republiky Československé, náčelníkem byl zvolen A.B. Svojsík. Jako odznak si zvolili lilii (symbol světového skautingu), na které je uprostřed bílý štít se psí hlavou. Nakreslil ji Mikoláš Aleš jako znak Psohlavců, chodských strážců hranic. Tato lilie je podložena modrým trojlístkem, symbolem skautek. O výchovu se také začínají zajímat i jiné organizace a politické strany a tak vznikají různé kluby a spolky. Byly také činěny snahy spojit Sokol s Junákem. Dokladem toho je kniha Svojsíka a jeho spolupracovníka Nováka Základové skautingu o 608 stranách, která byla autory věnována sokolskému dorostu. Nakonec na schůzi župních náčelníků České obce sokolské padla námitka, že skauting byl přejat z cizí kultury, a k fúzi nedošlo. První velkou poválečnou akcí byly národní skautské slavnosti v červnu v roce 1922, kdy se celá Císařská louka stala velkým skautským táborem. První skautský oddíl na Slovensku vznikl v roce 1919 v Žilině. Na jižním a východním Slovensku vznikaly maďarské oddíly. Oddíly vydávaly také své časopisy: slovenský Buď pripravený a maďarský Tábortusz (Táborový oheň). Náboženské církve také zakládaly svoje oddíly. Na Slovensku byly oddíly katolické církve, vydávající časopis Skaut, a oddíly evangelíků augšpurského vyznání, vydávající Evangelického skauta. Vznikaly také početné židovské oddíly Hašomer-Hacair. Skauting se v té době rozšířil i na Podkarpatskou Rus, kde vznikaly oddíly ukrajinské, ruské, maďarské, židovské i české. Důkazem společné práce skautů byl časopis Junák - Cserkész - Plast, vydávaný v jazycích českém, maďarském a ukrajinském. Příště: Období od konce první světové války až do revoluce v roce 1989 Skalák 2/2007 3

4 ODDÍL HLEDAČÍ - ŠTÍTY Letošní rok byl pro skauty na celém světě ve znamení oslav 100 let vzniku skautingu. I my jsme se snažili našimi aktivitami přispět k těmto oslavám. V březnu jsme navázali kontakt s oddílem Marjan z chorvatského Splitu. Za jejich pomoci a díky našim sponzorům jsme v měsíci květnu v Praze prezentovali Chorvatsko v projektu Praha - šátková metropol. Nejen že nás podpořili naši noví přátelé ze Splitu, když přijeli do Prahy, ale pomohlo nám i chorvatské velvyslanectví. Uvědomili jsme si, že i malý realizační tým když chce, dokáže velké věci. V červnu jsme se zapojili do celonárodní akce na podporu nadace kostní dřeně - Kapka Naděje. Na benzínové pumpě ve Štítech skauti celý týden umývali čelní skla a za to jim do kasičky řidiči přispívali finanční obnos. Za necelý týden jsme měli v kasičce více jak pět tisíc korun. Tato částka byla největší za celou dobu co se do této akce zapojujeme. Léto jako již tradičně bylo ve znamení tábora. Ten letošní jsme stavěli v krásném údolí nedaleko Rudy nad Moravou, nad vesničkou Štědráková Lhota. Celotáborová hra měla motto,,cesta kolem světa za čtrnáct dní". Za tu dobu jsme imaginárně procestovali několik zemí. Pomocí her jsme se o každé navštívené zemi naučili nějakou zajímavost, která nám určitě v budoucnu danou zem připomene. Koncem září jsme v rámci 100 let Skautingu pozvali skauty a skautky z okolí, aby s námi zasadili naši lípu, pobavili se s ostatními na různých hrách a soutěžích, které jsme v parku připravili. Tento den jsme zakončili tanečním večerem v kulturním domě se skupinou Menhet. Již po několika dnech jsme se zklamáním zjistili, že nějaký vandal u lípy opakovaně ulomil korunku. Letošní poslední oheň (17.listopadu) nebyl, jak bývá tradicí Jöklovy skály. Na žádost rodičů jsme ji kvůli mrazům přesunuli do klubovny. Zde byla shrnuta naše celoroční činnost, předání nášivek za splnění odborky Tři bílé tesáky dvěma našim vlčatům, pasování rovera a rangers na orlí skauty za splnění tří orlích per, kdy na táboře nesměji jeden den mluvit, druhý jíst a třetí je nikdo nesměl spatřit. A co nás letošní rok ještě čeká? 15.prosince jedeme autobusem do Olomouce na Vánoční trhy a plav.bazén. Tradiční středisková,,vánoční besídka,, bude i letos ve Štítech. Je to pro nás čest i závazek připravit takový program, aby zaujal jak ty malé tak i ty starší. Poslední akcí letošního roku bude roznášení Betlémského světla. Budeme se ho snažit na,,štědrý den,, roznést do co nejvíce domácností. Víme již předem, že ho nezaneseme všem. Není nás tolik aby jsme obsáhli celé Štíty. Případní zájemci si také mohou přijít do kostela, kde bude volně přístupné. Chci poděkovat našemu týmu, bez kterého by nefungoval skaut na štítecku. Jsem hrdý na to, co jsme dokázali a věřím, že zvládneme vše, do čeho se pustíme. Do roku 2008 přeji nám skautům, aby se nám práce s mládeží dařila minimálně tak jak v roce letošním a všem Za skaut Štíty. Luboš Skácel 4 Skalák 3/2007

5 KMEN ROVERŮ A RANGERS ATLAS Všichni jste srdečně zváni na přednášku o Ekvádoru, která bude v sobotu 12. ledna 2008 v 15:00 hodin na klubovně. Další akcí bude beseda o měsíčním putování našich roverů (Matesa, Žabáka a Rysa) po Iránu. Ta se uskuteční v sobotu v také na klubovně. Tak si rezervujte termíny jste všichni zváni Skalák 2/2007 5

6 ODDÍL ŽÁBY Nový školní rok 2007/2008 jsme začaly náborem na zábřežských základních školách, ze kterého nám přišlo sedm nových h olek. Celkem je nás teď tedy 21 a v tomto počtu jsme mohly hned od září naplno rozjet oddílovou činnost. Místo klasického bodování jsme letos zavedly oddílové peníze Kuňky, které holky dostávají vždy na konci každé akce, za ně si potom mohou v průběhu roku kupovat různé věci potřebné do oddílu. Od září jsme se účastnily mnoha zajímavých akcí a to nejen oddílových. Rády bychom Vám přiblížily alespoň některé z nich. Za pramenem řeky Moravy září 2007 Vyrazily jsme ráno vlakem do Starého Města a odtud se vydaly pěšky směr Kralický Sněžník. Cestou jsme se podívaly do vojenského řapíku a zahrály si různé hry. Počasí nám však nebylo příliš nakloněno a už ve Stříbrnicích se spustil hustý liják. Vytáhly jsme z batohů pláštěnky a pokračovaly v cestě. Ale ačkoliv je skaut nepromokavý, my jsme dorazily na Návrší promoklé a promrzlé na kost, takže jsme nepohrdly střechou nad hlavou a horkým čajem. Protože bylo v chatě příjemně teplíčko a hlavně sucho a nikomu se moc nechtělo zpět do toho psího počasí, rozhodly jsme se, že ještě chvíli počkáme, jestli nepřestane pršet. Pršet sice přestalo, ale až za dvě hodiny. Vzniklé technologické přestávky holky využily k vykoupení téměř veškerého sortimentu sladkostí, co byl k mání, hlavně lízátka šla doslova na dračku. Vzhledem k pokročilé hodině jsme změnily plán a vydaly se za zpáteční cestu přes Hynčice do Chrastic, odkud nám jel vlak zpátky domů. I přes nepřízeň počasí se výprava vydařila a snad nám příště bude příroda přát a my vystoupáme až na Kralický Sněžník. Vernisáž výstavy Světové jamboree 2007 a Operace Hohenstadt října 2007 Po jamboree se pořádá putovní výstava fotografií z této akce po městech České republiky a Zábřeh byl zatím jedinou zastávkou této výstavy v okrese Šumperk. Autory vystavovaných fotografií jsou Milan Jaroš a Jan Bičovský. Pořádání vernisáže a výstavy se v našem městě zhostil oddíl Shawnee. Samotná vernisáž začala v 16 hodin. Ale před ní se toho muselo hodně nachystat, a tak kluci požádali o spolupráci i ostatní zábřežské oddíly (Zlatou Lilii, Žáby, Rozrazil a Skalák). Náš oddíl pomohl s výzdobou jeviště, měly jsme dvě krátká vystoupení během vernisáže, kdy Básnička hrála na klavír a Zuzka zpívala písničku. A Magaskawin pomáhala hlavnímu organizátorovi Stopařovi uvádět celou vernisáž. Vernisáž měla dvě části, první část byla věnována jamboree a druhá část nám připomenula historii skautingu u nás v Zábřeze. Ke konci vernisáže byli na jeviště pozváni lidé spjatí se skautingem právě v Zábřeze a bylo jim poděkováno za obětavou práci pro generace dětí v našem městě. No a úplně na konec došlo k přestřižení pásky a zahájení výstavy, která trvala až do Vernisáž i výstava určitě pomohly k tomu, aby se skauti a skauting dostali více do povědomí zábřežské veřejnosti. Po vernisáži následovala večerní hra městem na motivy Druhé světové války s názvem Operace Hohenstadt. Hry se účastnilo celkem 18 družstev z různých oddílů Severky Postřelmov, Žáby, Olšany, Zlatá lilie, Skalák, Dráčata, Rozrazil, Trojka Shawnee. Po úvodní motivační prezentaci připravené Stopařem, uskutečněné přímo v kině Retro, hra vypukla. Jednotlivé týmy představovaly skautské skupinky, jejichž úkolem je předat partyzánům zprávu, že je nutno zrušit plánovaný útok na vojenský vlak. O celé akci se totiž doslechlo Gestapo a chystá se partyzány pozatýkat. Jenže cesta k partyzánům přes síť konfidentů není jednoduchá, venku je zákaz vycházení po setmění, všude slídí Geheime Staatspolicei a navíc je mezi odbojáři zrádce Po téměř čtyřech hodinách od startu první skupinky, byla Operace Hohenstadt ukončena na Rudolfově vyhlášením výsledků a předáním cen. V kategorii mladších zvítězila Zlatá Lilie a ve starší kategorii zvítězili kluci z Olšan. 6 Skalák 3/2007

7 Hra byla zajímavá nejen pro hráče, ale i pro ty, kteří pomáhali s organizací a zajišťovali různá stanoviště. Dušičky Dušičky jsou naší tradiční akcí. Každoročně se sejdeme asi v pět hodin před zábřežským hřbitovem a vyhodnotíme nejhezčí svícínek. Potom jdeme na hřbitov, kde se společně zastavujeme u hrobu partyzánů Jaroslava Tůmy a Jana Hájka, u pomníku obětí druhé světové války, u hrobečků malých dětí a u hrobu Agitana. Všude necháme svícínek nebo alespoň svíčku a památku zesnulých uctíme minutou ticha. Ani letos tomu nebylo jinak a jsem moc ráda, že na této akci byla opravdu hojná účast. Deskové hry Tahle akce byla určena pro širokou veřejnost a pořádal ji oddíl Shawnee. My jsme se sešly v 8:45 před 3.ZŠ a vrhly se do víru her. Celá akce byla rozdělena do herních místností, ve kterých se hrály různé hry např.: Carcassone, Bang!, 6 bere, Osadníci z Katanu, Graenland, Magic the Gathering, Dorn, Proroctví, Thilisar, Dračí doupě Výběr byl tedy opravdu široký a každý si mohl najít tu svou. Při vyhlášení vítězů v jednotlivých hrách nás potěšilo umístění našich holek: Pšt obsadila druhé místo v Proroctví a v Carcassone a Básnička, která byla první v Osadnících z Katanu si odnesla i výhru v podobě této hry. Magaskawin NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY od soboty 15. prosince 2007 je veřejnosti přístupná naučná stezka, která začíná u lomu na Rudolfově a končí u Šubrtovy kapličky. Stezku vybudovali skauti střediska Skalička. Stezka seznamuje návštěvníky s geologickými přírodními poměry řeky Moravské Sázavy a s historií krajiny i kapličky. Nabízí netradiční pohled na přírodu a krajinu v okolí Zábřeha. Slavnostního otevření stezky se zúčastnila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitka Chalánková a starosta Zábřeha Ing. Zdeněk Kolář. Při příležitosti otevření naučné stezky zábřežský farář P. František Eliáš také požehnal novou vlajku skautského oddílu Skalák. František John - Lišák Skalák 2/2007 7

8 ODDÍL SKALÁK Co jsme stihli přes podzim??? Šli jsme podpořit naše bratry a sestry do Štítů na oslavu 100 let skautingu, při které zasadili výroční lípu. Odpoledne a večer jsme strávili hry a zábavou k naším stoletým narozeninám. Velké DÍKY jim za to!!! Vypravili jsme se na mysliveckou výpravu pod vedením Jiříka Hohna (Greenhorna) - byla dvoudenní s přespáním u ohníčku v okolí Jestřebí a Lupěného. Br. Greenhorn nás seznamoval se zásady myslivosti, honitby a péče o zvěř. Dne 20. října nám bylo ctí účastnit se vernisáže fotografii ze skautského světového jamboree, v kině Retro, která měla úžasnou atmosféru, nejen protože kino bylo plné skautů a dobré nálady, ale také, že se nezapomnělo na naše bývalé vůdce a vůdkyně našich oddílů, kteří dostali takové malé ohodnocení. Na hře městem, která následovala hned po vernisáži se účastnili dvě skupinky našeho oddílu. Umístěni nebylo tak dobré jako loni, ale nám to nevadilo. Hra byla náročná a super!!! Týden na to, v předvečer státního svátku jsme nachystali slavnostní střediskový táborák, který proběhl v zábavném duchu. A stejně jako každý rok jsme si připomněli na místním hřbitově svátek zesnulých, kde jsme na hrobech bratrů zapálili svíce a vzpomněli na ně modlitbou. V poslední době jsme se soustředili na naučnou stezku u Moravské Sázavy. Po výkopu a betonování základů proběhlo montování panelů a slavnostní otevření. Při této akci byla slavnostně vysvěcena také naše nová oddílová vlajka. Díky Mirkovi Friedlovi, který nám sehnal břízky se nám podařilo osázet dolík na Skaličce dvaceti stromy. Díky mu za to. Se Šavany společně trénujeme florbal. Chystáme se na příští rok na turnaj mezi skautskými oddíly. Za celý oddíl Skalák přeji všem skautům a skautkám našeho střediska hodně povedených akcí, splněných zkoušek, také vytrvalost a dobrého ducha. Aleš Pátek Ropák vůdce oddílu Skalák 8 Skalák 3/2007

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR Okresní rada Šumperk. Výroční zpráva 2011. Šumperk 2012

Junák svaz skautů a skautek ČR Okresní rada Šumperk. Výroční zpráva 2011. Šumperk 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Okresní rada Šumperk Výroční zpráva 2011 Šumperk 2012 1 Okresní rada Šumperk se představuje Okresní rada Junáka (ORJ) Šumperk je nejvyšším řídícím orgánem skautského okresu

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13 Výroční zpráva aktivity

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s.

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Výroční zpráva 2015 Organizační struktura okresu Vedení okresu Předseda ORJ Radek Konečný Místopředseda Jiří Hodek Výchovní zpravodajové Matěj Rádsetoulal

Více

Junák- středisko Jestřáb Pačejov

Junák- středisko Jestřáb Pačejov Junák- středisko Jestřáb Pačejov Historie skautského hnutí na Pačejovsku Kořeny počátku skautského hnutí na Pačejovsku spadají do května roku 1945. Zakladatelem tohoto hnutí zde byl bratr Barborka, který

Více

Výroční zpráva 2014. Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Šumperk

Výroční zpráva 2014. Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Šumperk Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Šumperk 1 Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Šumperk Okresní rada Junáka (ORJ) Šumperk je nejvyšším řídícím orgánem skautského okresu Šumperk (pod který spadá i

Více

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2 O středisku strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Pozvánka na akci strana 7 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA 2007 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4 193 00 Praha 20 Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Junák český skaut, z. s., je dobrovolný,

Více

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mikulčice 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

5.LEDNA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V LEŠTINSKÉ TĚLOCVIČNĚ

5.LEDNA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V LEŠTINSKÉ TĚLOCVIČNĚ 5.LEDNA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V LEŠTINSKÉ TĚLOCVIČNĚ Pod vedením Wyominga se uskuteční první kmenová akce v novém roce. Zahrajeme si hry, zkusíme si splnit další OP a dojde také na nějaký ten turnájek mezi

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 Mikulčice 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů.

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. PIONNIER - PIONÝR Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky U Stadionu 7, 675 21 Okříšky

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Část kmene- Hory 2013 1 Organizační struktura kmene Oficiální údaje: Název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč Sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 Statutární

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko DVOJKA Brno Výroční zpráva 2007 Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno Slovo vedoucího střediska Vážení přátelé, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl činnost skautského střediska DVOJKA Brno v roce 2007.

Více

skautský svět elektronický magazín Junáka v květnu 2010 e-magazin@skaut.cz

skautský svět elektronický magazín Junáka v květnu 2010 e-magazin@skaut.cz skautský svět elektronický magazín Junáka v květnu 2010 e-magazin@skaut.cz Vítejte u květnového vydání e-magazínu Skautský svět. Tentokrát nás čeká Kapka, dále Intercamp, ale nemine nás ani Bambiriáda

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov Výroční zpráva 2005 Občanské sdružení Odyssea Tišnov Obsah: 1. Základní informace o sdružení 2. Úvodní slovo předsedy sdružení 3. Orgány sdružení 4. Akce sdružení v roce 2005 5. Vyúčtování příjmů a výdajů.

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Výroční zpráva 2013!

Výroční zpráva 2013! Výroční zpráva 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Uragan Zbraslav Adresa: Pod Spravedlností 1261, 15600 Praha Zbraslav IČO: 47611499 Číslo účtu: 2300219425 / 2010 www.uragan-zbraslav.cz Skauting

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Letní škola instruktorů Malé Svatoňovice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Letní škola instruktorů Malé Svatoňovice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Letní škola instruktorů Malé Svatoňovice LETNÍ ŠKOLA INSTRUKTORŮ SH ČMS MALÉ SVATOŇOVICE Čtrnáct dnů mohou mladí lidé strávit mezi svými vrstevníky, navázat nové

Více

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 Obsah Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1 Činnost střediska v roce 2005 2 Významné akce v roce 2005 11 Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 30. oddíl oldskautů 13 31. chlapecký oddíl 13 33.

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více