Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze. číslo 3 v roce ZIMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze. číslo 3 v roce 2007 - ZIMA"

Transkript

1 Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze číslo 3 v roce ZIMA

2 Obsah: SLOVO VŮDCE STŘEDISKA...2 INFORMACE...2 Z HISTORIE SKAUTINGU 2. DÍL...2 ODDÍL HLEDAČÍ - ŠTÍTY...4 KMEN ROVERŮ A RANGERS ATLAS...5 ODDÍL ŽÁBY...6 NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY...7 ODDÍL SKALÁK...8 Vážení rodiče a příznivci skautingu, sestry a bratři, SLOVO VŮDCE STŘEDISKA dostáváte do rukou letošní poslední číslo časopisu Skalák. A před námi všemi jsou Vánoční svátky a závěr roku. Chtěl bych Vám za celé středisko popřát radostné, pokojné a požehnané prožití svátku Kristova narození a do celého nového roku mnoho zdraví a úspěchů Tomáš Hampl - Čochtan vůdce střediska INFORMACE Odkaz na velkou fotogalerii nejen z činnost oddílu Skalák (3.500 fotografií od roku 1990 až do dnes) najdete na střediskových stránkách Pokud máte zájem dostávat tento časopis či jiné informace z dění ve středisku em napište na Občasník skautského střediska Skalička v Zábřeze redakční uzávěrka: uzávěrka příštího čísla: náklad: 150 výtisků redakce: tel.: Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Skalička Krumpach 23, Zábřeh tel.: Z HISTORIE SKAUTINGU 2. DÍL ČESKÝ SKAUT JUNÁK (text pochází z internetu bohužel neznámý autor) Jak již bylo uvedeno, do Anglie cestovalo mnoho pedagogů, aby se přesvědčili o přednostech skautingu. Mezi nimi byl i 35letý profesor žižkovské reálky Antonín Benjamin Svojsík. Navštívil skautské tábory, kde se seznamoval s prvky nového výchovného směru. Z Anglie si přivezl příručku Scouting for boys a 1. února 1912 u nás vychází první skautská brožura Český skaut, kterou sepsal. 2 Skalák 3/2007

3 ANTONÍN BENJAMIN SVOJSÍK Vlastním jménem Antonín František. Narodil se 5. září 1876 ve Dvoře Králové. Po studiích pedagogiky začal učit v reálce na Žižkově. Byl činný v Sokole a zpíval v Českém pěveckém kvartetu. Na cestách s kvartetem se seznámil se skautingem, konkrétně roku 1911 v Anglii, kde začal přemýšlet o uplatnění skautské myšlenky u české mládeže. Následně překládá Scouting for boys a zakládá první skautskou družinu, kde vede své žáky. Od téhož roku pořádá junácké tábory (první byl v Orlovských lesích u Lipnice). Roku 1912 se poprvé zúčastňuje lipnického tábora Jiří Wolker. Roku 1914 zakládá A. B. Svojsík spolek Junák - Český skaut. Roku 1918, po rozmachu skautingu u nás, zakládá Svaz junáků, skautů a skautek RČS, rediguje časopis Skaut-Junák, a získává vědeckou hodnost docenta v oboru skautingu na UK. Napsal knihy Základy junáctví, Umění pozorovati, Táboření v přírodě, a další. Zemřel 17. září 1938 v Praze, jeho pohřbu na Vyšehradském hřbitově se zúčastnilo přes tři tisíce skautů. VZNIK, PŘEDVEČER 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, 1. SVĚTOVÁ VÁLKA Po úspěchu svojsíkova oddílu byly zakládány další oddíly po celé republice. Roku 1913 se konal první skautský tábor pod hradem Lipnicí, byl přes celé letní prázdniny - trval sedm týdnů. Svojsíkův oddíl všechny věci naložil na dvoukolák, který vezli až k Lipnici. Následujícího roku Svojsík vydal brožuru Den v táboře junáků, která popisuje prožité letní dny. V roce 1914 byl ustanoven spolek Junák-český skaut v Umělecké besedě v Praze, tím byly dány pevnější organizační základy. Prvním starostou byl zvolen městský fyzik Dr. Čeněk Klika. Na podzim 1914 se začaly scházet skautské pracovnice, se kterými začal Svojsík pořádat výpravy a přednášel jim o skautské výchově. Mezi nimi byly i Emilie Milčicová - budoucí náčelnice dívčího kmene a Vlasta Štěpánová-Koseová - budoucí válečná náčelní Junáka. V lednu 1915 byl ustaven v Junáku odbor pro skautky, jehož předsedkyní se stala Dr. Berkovcová. Tentýž rok si skautky vybudovaly první letní prázdninový tábor na louce nad Živohoští. Na zkušenostech, které zde získaly, byl vybudován náš dívčí skauting. 15. ledna 1915 začal u nás vycházet skautský časopis Junák, jako první časopis pro mládež, který byl přijat s velkým nadšením a vychází dodnes. 1. světová válka zastavila rozvoj skautingu, na Svojsíka byl vytvářen neustálý nátlak. Do konce války uspořádal několik propagačních táborů ve Stromovce a na Císařské louce. Hned po vyhlášení samostatného československého státu 28. října 1918 bylo v pohotovosti 300 skautů, kteří se dali plně do služeb Národního výboru v Praze, kde vykonávali práci kurýrů, doručovatelů, spojařů a pořadatelů. 29. října byla zřízena skautská pošta, jako první na světě. 7. června 1919 byl založen Svaz junáků-skautů Republiky Československé, náčelníkem byl zvolen A.B. Svojsík. Jako odznak si zvolili lilii (symbol světového skautingu), na které je uprostřed bílý štít se psí hlavou. Nakreslil ji Mikoláš Aleš jako znak Psohlavců, chodských strážců hranic. Tato lilie je podložena modrým trojlístkem, symbolem skautek. O výchovu se také začínají zajímat i jiné organizace a politické strany a tak vznikají různé kluby a spolky. Byly také činěny snahy spojit Sokol s Junákem. Dokladem toho je kniha Svojsíka a jeho spolupracovníka Nováka Základové skautingu o 608 stranách, která byla autory věnována sokolskému dorostu. Nakonec na schůzi župních náčelníků České obce sokolské padla námitka, že skauting byl přejat z cizí kultury, a k fúzi nedošlo. První velkou poválečnou akcí byly národní skautské slavnosti v červnu v roce 1922, kdy se celá Císařská louka stala velkým skautským táborem. První skautský oddíl na Slovensku vznikl v roce 1919 v Žilině. Na jižním a východním Slovensku vznikaly maďarské oddíly. Oddíly vydávaly také své časopisy: slovenský Buď pripravený a maďarský Tábortusz (Táborový oheň). Náboženské církve také zakládaly svoje oddíly. Na Slovensku byly oddíly katolické církve, vydávající časopis Skaut, a oddíly evangelíků augšpurského vyznání, vydávající Evangelického skauta. Vznikaly také početné židovské oddíly Hašomer-Hacair. Skauting se v té době rozšířil i na Podkarpatskou Rus, kde vznikaly oddíly ukrajinské, ruské, maďarské, židovské i české. Důkazem společné práce skautů byl časopis Junák - Cserkész - Plast, vydávaný v jazycích českém, maďarském a ukrajinském. Příště: Období od konce první světové války až do revoluce v roce 1989 Skalák 2/2007 3

4 ODDÍL HLEDAČÍ - ŠTÍTY Letošní rok byl pro skauty na celém světě ve znamení oslav 100 let vzniku skautingu. I my jsme se snažili našimi aktivitami přispět k těmto oslavám. V březnu jsme navázali kontakt s oddílem Marjan z chorvatského Splitu. Za jejich pomoci a díky našim sponzorům jsme v měsíci květnu v Praze prezentovali Chorvatsko v projektu Praha - šátková metropol. Nejen že nás podpořili naši noví přátelé ze Splitu, když přijeli do Prahy, ale pomohlo nám i chorvatské velvyslanectví. Uvědomili jsme si, že i malý realizační tým když chce, dokáže velké věci. V červnu jsme se zapojili do celonárodní akce na podporu nadace kostní dřeně - Kapka Naděje. Na benzínové pumpě ve Štítech skauti celý týden umývali čelní skla a za to jim do kasičky řidiči přispívali finanční obnos. Za necelý týden jsme měli v kasičce více jak pět tisíc korun. Tato částka byla největší za celou dobu co se do této akce zapojujeme. Léto jako již tradičně bylo ve znamení tábora. Ten letošní jsme stavěli v krásném údolí nedaleko Rudy nad Moravou, nad vesničkou Štědráková Lhota. Celotáborová hra měla motto,,cesta kolem světa za čtrnáct dní". Za tu dobu jsme imaginárně procestovali několik zemí. Pomocí her jsme se o každé navštívené zemi naučili nějakou zajímavost, která nám určitě v budoucnu danou zem připomene. Koncem září jsme v rámci 100 let Skautingu pozvali skauty a skautky z okolí, aby s námi zasadili naši lípu, pobavili se s ostatními na různých hrách a soutěžích, které jsme v parku připravili. Tento den jsme zakončili tanečním večerem v kulturním domě se skupinou Menhet. Již po několika dnech jsme se zklamáním zjistili, že nějaký vandal u lípy opakovaně ulomil korunku. Letošní poslední oheň (17.listopadu) nebyl, jak bývá tradicí Jöklovy skály. Na žádost rodičů jsme ji kvůli mrazům přesunuli do klubovny. Zde byla shrnuta naše celoroční činnost, předání nášivek za splnění odborky Tři bílé tesáky dvěma našim vlčatům, pasování rovera a rangers na orlí skauty za splnění tří orlích per, kdy na táboře nesměji jeden den mluvit, druhý jíst a třetí je nikdo nesměl spatřit. A co nás letošní rok ještě čeká? 15.prosince jedeme autobusem do Olomouce na Vánoční trhy a plav.bazén. Tradiční středisková,,vánoční besídka,, bude i letos ve Štítech. Je to pro nás čest i závazek připravit takový program, aby zaujal jak ty malé tak i ty starší. Poslední akcí letošního roku bude roznášení Betlémského světla. Budeme se ho snažit na,,štědrý den,, roznést do co nejvíce domácností. Víme již předem, že ho nezaneseme všem. Není nás tolik aby jsme obsáhli celé Štíty. Případní zájemci si také mohou přijít do kostela, kde bude volně přístupné. Chci poděkovat našemu týmu, bez kterého by nefungoval skaut na štítecku. Jsem hrdý na to, co jsme dokázali a věřím, že zvládneme vše, do čeho se pustíme. Do roku 2008 přeji nám skautům, aby se nám práce s mládeží dařila minimálně tak jak v roce letošním a všem Za skaut Štíty. Luboš Skácel 4 Skalák 3/2007

5 KMEN ROVERŮ A RANGERS ATLAS Všichni jste srdečně zváni na přednášku o Ekvádoru, která bude v sobotu 12. ledna 2008 v 15:00 hodin na klubovně. Další akcí bude beseda o měsíčním putování našich roverů (Matesa, Žabáka a Rysa) po Iránu. Ta se uskuteční v sobotu v také na klubovně. Tak si rezervujte termíny jste všichni zváni Skalák 2/2007 5

6 ODDÍL ŽÁBY Nový školní rok 2007/2008 jsme začaly náborem na zábřežských základních školách, ze kterého nám přišlo sedm nových h olek. Celkem je nás teď tedy 21 a v tomto počtu jsme mohly hned od září naplno rozjet oddílovou činnost. Místo klasického bodování jsme letos zavedly oddílové peníze Kuňky, které holky dostávají vždy na konci každé akce, za ně si potom mohou v průběhu roku kupovat různé věci potřebné do oddílu. Od září jsme se účastnily mnoha zajímavých akcí a to nejen oddílových. Rády bychom Vám přiblížily alespoň některé z nich. Za pramenem řeky Moravy září 2007 Vyrazily jsme ráno vlakem do Starého Města a odtud se vydaly pěšky směr Kralický Sněžník. Cestou jsme se podívaly do vojenského řapíku a zahrály si různé hry. Počasí nám však nebylo příliš nakloněno a už ve Stříbrnicích se spustil hustý liják. Vytáhly jsme z batohů pláštěnky a pokračovaly v cestě. Ale ačkoliv je skaut nepromokavý, my jsme dorazily na Návrší promoklé a promrzlé na kost, takže jsme nepohrdly střechou nad hlavou a horkým čajem. Protože bylo v chatě příjemně teplíčko a hlavně sucho a nikomu se moc nechtělo zpět do toho psího počasí, rozhodly jsme se, že ještě chvíli počkáme, jestli nepřestane pršet. Pršet sice přestalo, ale až za dvě hodiny. Vzniklé technologické přestávky holky využily k vykoupení téměř veškerého sortimentu sladkostí, co byl k mání, hlavně lízátka šla doslova na dračku. Vzhledem k pokročilé hodině jsme změnily plán a vydaly se za zpáteční cestu přes Hynčice do Chrastic, odkud nám jel vlak zpátky domů. I přes nepřízeň počasí se výprava vydařila a snad nám příště bude příroda přát a my vystoupáme až na Kralický Sněžník. Vernisáž výstavy Světové jamboree 2007 a Operace Hohenstadt října 2007 Po jamboree se pořádá putovní výstava fotografií z této akce po městech České republiky a Zábřeh byl zatím jedinou zastávkou této výstavy v okrese Šumperk. Autory vystavovaných fotografií jsou Milan Jaroš a Jan Bičovský. Pořádání vernisáže a výstavy se v našem městě zhostil oddíl Shawnee. Samotná vernisáž začala v 16 hodin. Ale před ní se toho muselo hodně nachystat, a tak kluci požádali o spolupráci i ostatní zábřežské oddíly (Zlatou Lilii, Žáby, Rozrazil a Skalák). Náš oddíl pomohl s výzdobou jeviště, měly jsme dvě krátká vystoupení během vernisáže, kdy Básnička hrála na klavír a Zuzka zpívala písničku. A Magaskawin pomáhala hlavnímu organizátorovi Stopařovi uvádět celou vernisáž. Vernisáž měla dvě části, první část byla věnována jamboree a druhá část nám připomenula historii skautingu u nás v Zábřeze. Ke konci vernisáže byli na jeviště pozváni lidé spjatí se skautingem právě v Zábřeze a bylo jim poděkováno za obětavou práci pro generace dětí v našem městě. No a úplně na konec došlo k přestřižení pásky a zahájení výstavy, která trvala až do Vernisáž i výstava určitě pomohly k tomu, aby se skauti a skauting dostali více do povědomí zábřežské veřejnosti. Po vernisáži následovala večerní hra městem na motivy Druhé světové války s názvem Operace Hohenstadt. Hry se účastnilo celkem 18 družstev z různých oddílů Severky Postřelmov, Žáby, Olšany, Zlatá lilie, Skalák, Dráčata, Rozrazil, Trojka Shawnee. Po úvodní motivační prezentaci připravené Stopařem, uskutečněné přímo v kině Retro, hra vypukla. Jednotlivé týmy představovaly skautské skupinky, jejichž úkolem je předat partyzánům zprávu, že je nutno zrušit plánovaný útok na vojenský vlak. O celé akci se totiž doslechlo Gestapo a chystá se partyzány pozatýkat. Jenže cesta k partyzánům přes síť konfidentů není jednoduchá, venku je zákaz vycházení po setmění, všude slídí Geheime Staatspolicei a navíc je mezi odbojáři zrádce Po téměř čtyřech hodinách od startu první skupinky, byla Operace Hohenstadt ukončena na Rudolfově vyhlášením výsledků a předáním cen. V kategorii mladších zvítězila Zlatá Lilie a ve starší kategorii zvítězili kluci z Olšan. 6 Skalák 3/2007

7 Hra byla zajímavá nejen pro hráče, ale i pro ty, kteří pomáhali s organizací a zajišťovali různá stanoviště. Dušičky Dušičky jsou naší tradiční akcí. Každoročně se sejdeme asi v pět hodin před zábřežským hřbitovem a vyhodnotíme nejhezčí svícínek. Potom jdeme na hřbitov, kde se společně zastavujeme u hrobu partyzánů Jaroslava Tůmy a Jana Hájka, u pomníku obětí druhé světové války, u hrobečků malých dětí a u hrobu Agitana. Všude necháme svícínek nebo alespoň svíčku a památku zesnulých uctíme minutou ticha. Ani letos tomu nebylo jinak a jsem moc ráda, že na této akci byla opravdu hojná účast. Deskové hry Tahle akce byla určena pro širokou veřejnost a pořádal ji oddíl Shawnee. My jsme se sešly v 8:45 před 3.ZŠ a vrhly se do víru her. Celá akce byla rozdělena do herních místností, ve kterých se hrály různé hry např.: Carcassone, Bang!, 6 bere, Osadníci z Katanu, Graenland, Magic the Gathering, Dorn, Proroctví, Thilisar, Dračí doupě Výběr byl tedy opravdu široký a každý si mohl najít tu svou. Při vyhlášení vítězů v jednotlivých hrách nás potěšilo umístění našich holek: Pšt obsadila druhé místo v Proroctví a v Carcassone a Básnička, která byla první v Osadnících z Katanu si odnesla i výhru v podobě této hry. Magaskawin NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY od soboty 15. prosince 2007 je veřejnosti přístupná naučná stezka, která začíná u lomu na Rudolfově a končí u Šubrtovy kapličky. Stezku vybudovali skauti střediska Skalička. Stezka seznamuje návštěvníky s geologickými přírodními poměry řeky Moravské Sázavy a s historií krajiny i kapličky. Nabízí netradiční pohled na přírodu a krajinu v okolí Zábřeha. Slavnostního otevření stezky se zúčastnila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitka Chalánková a starosta Zábřeha Ing. Zdeněk Kolář. Při příležitosti otevření naučné stezky zábřežský farář P. František Eliáš také požehnal novou vlajku skautského oddílu Skalák. František John - Lišák Skalák 2/2007 7

8 ODDÍL SKALÁK Co jsme stihli přes podzim??? Šli jsme podpořit naše bratry a sestry do Štítů na oslavu 100 let skautingu, při které zasadili výroční lípu. Odpoledne a večer jsme strávili hry a zábavou k naším stoletým narozeninám. Velké DÍKY jim za to!!! Vypravili jsme se na mysliveckou výpravu pod vedením Jiříka Hohna (Greenhorna) - byla dvoudenní s přespáním u ohníčku v okolí Jestřebí a Lupěného. Br. Greenhorn nás seznamoval se zásady myslivosti, honitby a péče o zvěř. Dne 20. října nám bylo ctí účastnit se vernisáže fotografii ze skautského světového jamboree, v kině Retro, která měla úžasnou atmosféru, nejen protože kino bylo plné skautů a dobré nálady, ale také, že se nezapomnělo na naše bývalé vůdce a vůdkyně našich oddílů, kteří dostali takové malé ohodnocení. Na hře městem, která následovala hned po vernisáži se účastnili dvě skupinky našeho oddílu. Umístěni nebylo tak dobré jako loni, ale nám to nevadilo. Hra byla náročná a super!!! Týden na to, v předvečer státního svátku jsme nachystali slavnostní střediskový táborák, který proběhl v zábavném duchu. A stejně jako každý rok jsme si připomněli na místním hřbitově svátek zesnulých, kde jsme na hrobech bratrů zapálili svíce a vzpomněli na ně modlitbou. V poslední době jsme se soustředili na naučnou stezku u Moravské Sázavy. Po výkopu a betonování základů proběhlo montování panelů a slavnostní otevření. Při této akci byla slavnostně vysvěcena také naše nová oddílová vlajka. Díky Mirkovi Friedlovi, který nám sehnal břízky se nám podařilo osázet dolík na Skaličce dvaceti stromy. Díky mu za to. Se Šavany společně trénujeme florbal. Chystáme se na příští rok na turnaj mezi skautskými oddíly. Za celý oddíl Skalák přeji všem skautům a skautkám našeho střediska hodně povedených akcí, splněných zkoušek, také vytrvalost a dobrého ducha. Aleš Pátek Ropák vůdce oddílu Skalák 8 Skalák 3/2007