C TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň"

Transkript

1 Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, IČ , DIČ CZ Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Město Libáň nám. Svobody 36, Libáň C TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště Vypracoval : dipl.tech. Jaroslav Kott Datum : Červenec 2010

2 Souhrnná technická zpráva Veřejné osvětlení OBSAH: 1 - Úvodní údaje 2 - Technické řešení 3 - Technické údaje 4 - Doporučení 1

3 1 - Úvodní údaje: Souhrnná technická zpráva Veřejné osvětlení 1.1 Typ projektu: Projekt je zpracován v rozsahu DSP + real. PD dle Stavebního zákona č. 191/ Rozsah projektu: PD řeší nové veřejné osvětlení (VO) v rámci zřízení nového autobusového nádraží (stanoviště autobusové dopravy). 1.3 Projektové podklady: - stávající zařízení VO stanoviště autobusové dopravy fy. AGRO Bystřice - podklady stavebních úprav fy. Konstrukt HK ing.t.rak - požadavek MU Libáň - podklady pro svítidla - předpisy ČSN EN zákon č. 86/ Investor akce: Městský úřad Libáň 1.5 Generální projektant: Ateliér PROIS a.s. HK Ing. Václav Hanuš, Ing. Radek Řičař 1.6 Projektant dopravního řešení: Ing. František Karásek, Ing. Tomáš Rak 1.7 Projektant MST-VO: HELIOS-LUX HK dipl.tech.jaroslav Kott 1.8 Provozovatel MST-VO: 2

4 Souhrnná technická zpráva Veřejné osvětlení Fy. AGRO Bystřice. 2 - Technické řešení: 2.1 Rozsah řešení: (viz výkaz výměr) Stávající VO v okolí stavby bude před zahájením výstavby odpojeno a přepojeno tak, aby ostatní VO ve městě zůstalo v provozu a funkční. Po provedení stavby nového VO v rámci nasvětlení autobusového nádraží, křižovatky a přechodu (zokruhování a přepojení na stávající trasy VO) bude staré zařízení demontováno. Nové zařízení VO bude provedeno v tomto rozsahu: - Nasvětlení nového přechodu na průjezdní komunikaci a úpravu VO v křižovatce u AN včetně zokruhování a připojení nového zařízení na stávající trasy VO ve městě - Nasvětlení parkoviště (odstavného stání pro autobusy) a prostoru autobusových zastávek - Modernizace (revitalizace) napájecího rozvaděče RVO - Kompletní zatrubkování všech nových tras kabeláže VO - Přepojení el.rozvaděče na náměstí (napájecí RVO) 2.2 Projekt VO neřeší: - úprava povrchů a zádlažeb - inženýrskou činnost - dohody s majiteli ostatních inž.sítí - harmonogram prací na elektro zařízení Prostředí normální z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem. Vnější vlivy dle ČSN Upozornění: Přesné umístění SM (stožárů a svítidel VO) bude zajištěno před zahájením stavby dle stavebních úprav v koordinaci se stavebními úpravami. 2.3 Doporučení k PD (viz přílohy 4) 3

5 Souhrnná technická zpráva Veřejné osvětlení - provedení el.zařízení VO - napěťová soustava (stávající RVO MÚ) - ochrana před úrazem el.proudem - uzemnění - vnější vlivy - prostor dle ČSN - kabelové trasy - výchozí revize - závazné normy ČSN a zákony. 2.4 Druh osvětlení: Osvětlení je navrženo jako výbojkové (prograsivní) zdroj NaV (sodík), HQI a zdroje MT/C. 2.5 Typ osvětlení: Osvětlení je navrženo dle: CEN/TR , Zákona č. 86/2002 Stavebního zákona č. 191/2008 dle stavebních úprav a požadavku generálního projektanta PRIOS a.s. HK 2.6 Počet světelných míst: (viz specifikace) - zdemontovaných zrušených (dle AGRO Bystřice) - 3 ks - nových S (stožárů-svítidel) viz legenda - B 8-11 ks 2.7 Instalovaný příkon: - stávající (zrušený) cca 3,80 kw - nový (PD) cca 1,00 kw 2.8 Zapojení: (viz základní kabelové schéma) 4

6 Souhrnná technická zpráva Veřejné osvětlení Nové zařízení z nového RVO (stávající umístění na MÚ) bude realizováno do jedné trasy dle návrhu : - stávající komunikace Lindnerova (kom. 280 II tř.) - stávající komunikace (kom. 280 II tř.) Návrh řeší operativnost při provozu a údržbě. Vlastní zapojení (stožárů-svítidel) střídavě do fází L1, L2, L3 POZOR! Nová kabeláž VO bude zokruhována na stávající trasy VO v přilehlých komunikacích. 2.9 Napájení ovládání měření: Vše je řešeno ze stávajícího modernizovaného rozvaděče RVO dle t.č. provozních podmínek AGRO Bystřice. 3 - Technické řešení: 3.1 Svítidla: (viz legenda č. 4) typ S1 - technické (5 NA 557 E JTO6-70 W) Montáž svítidel na dřík. 3.2 Stožáry: (viz přílohy) Budou v plném rozsahu bezpaticové (barva žárový zinek) v typech B8 hlav.komunikace č.280 Izolace vetknutí. 3.3 Základy stožárů: Prefabrikované prům. 30/150 pro B8 Provedení dle ČSN Kabelová síť průřezy kabelů: 5

7 Souhrnná technická zpráva Veřejné osvětlení Celá nová síť MST-VO v rozsahu stavby i v návaznosti na stávající zařízení VO bude kabelizována pomocí kabelů : CYKY 5 x 6J POZOR! CYKY 4 x 16J CYKY 3 x 1,5J (připojení svítidel) Stávající kabely VO v rozsahu stavby budou zrušeny a vyjmuty postupně při stavebních pracech při zachování provozu v navazujících komunikacích. 3.5 Zemnění: Všechny ocelové stožáry a skříně budou propojen a připojeny na zemní vodič FeZn prům. 8,0m a to jako přílož k trasám kabelů VO. 3.6 Umístění nových světelných míst (SM) stožárů: Nové stožáry B8 budou umístěny dle nových stavebních úprav, jednak dle podkladů a požadavků generálního projektanta akce, podkladů firmy (legenda svítidel) a projektanta stavebních prací. 3.7 Kabelové trasy: (viz situační plán MST-VO) Trasa pro kabeláž VO (cca 0,8 1 bm od obrubníku) je komplikována stávajícími inž.sítěmi. V ploše náměstí mimo výsadby stromů. Při křížení s inž.sítěmi je nutno uložit do kabel.žlábku. Celá trasa pro kabeláž bude uložena v chráničkách (trubkách KOPOFLEX prům ) pro snadnou údržbu, opravy a dále v trubkách PVC prům. 110 ve vozovkách. POZOR! Nutno dodržet ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN Uložení kabelů a zemnění. Upozornění: Před zahájením zemních prací (drážek, podchodů, křížení), je nutno provést přesné vytyčení všech inž.sítí jejich majiteli a tyto ověřit kopanými sondami. 3.8 Všeobecně: Celá realizace MST-VO je přímo závislá na postupu stavebních úprav (chodníky, náměstí, vjezdy, parkoviště). Druh a typ materiálu musí respektovat zpracovanou projektovou dokumentaci. Jakékoliv změny musí být provedeny se souhlasem jak projektanta stavebních úprav, tak i projektanta VO. Nedílnou součástí dokumentace je: 6

8 Souhrnná technická zpráva Veřejné osvětlení Technická zpráva Výkaz výměr Výkresová část LIBÁŇ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Specifikace stožárů: A/ Demontovaných: (zrušených) - silničních - 3 ks B/ Nových stožárů bezpaticové st.typu B, Bm: - typ silniční B8-11 ks Nutno zajistit ochrany vetknutí izolací! V Hradci Králové vypracoval: dipl.tech.jaroslav Kott 7

9 4 - Doporučení: Souhrnná technická zpráva Veřejné osvětlení 8

10

11

12

13

14

15

16 SITUACE STAVBY VO M1:250 Architektonický návrh stavby Vypracoval: Ing.arch. Radek HORNÍK Návrh veřejného osvětlení Vypracoval : dipl.tech. Jaroslav KOTT Návrh dopravního řešení stavby Zodpovědný projektant : Ing. František KARÁSEK Vypracoval : Ing. Tomáš RAK Hlavní inženýr projektu : Vypracoval : Kraj : Královéhradecký Investor : Akce : Výkres : Město Libáň Ing. Václav HANUŠ Město : Libáň náměstí Svobody 36, Libáň Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň C) STAVEBNÍ ČÁST - AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ SITUACE STAVBY VO PROIS, a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové IČ: , DIČ: CZ Číslo zakázky : Stupeň PD : Číslo výkresu : DSP Datum : 07/2010 Měřítko : Formát : 07_23_09 1:250 6 x A4 C

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více