Výroční zpráva. o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Frýdek - Místek - Chlebovice. Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Chlebovice Mgr. Alena Hadwigerová Ředitelka školy Schváleno školskou radou dne

2 Obsah 1. Charakteristika školy Identifikační údaje Základní údaje o škole a jejich součástech Školní jídelna Školní družina Vzdělávací program školy.5 2. Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace Věkové složení učitelů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6 3. Údaje o žácích Celkové hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení chování Integrovaní žáci Zápis do 1. ročníku.8 4. Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Další údaje o škole Mimoškolní aktivity Účast v soutěžích Zájmové kroužky Údaje o hospodaření školy Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy Oblast prevence sociálně patologických jevů Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o činnosti MŠ.16 2

3 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole a jejich součástech Název školy: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Adresa: Pod Kabáticí 107, Chlebovice Ředitelka: Mgr. Alena Hadwigerová Statutární zástupce: Mgr. Alena Glembková REDIZO: www stránky: Druh školy: neúplná, málotřídní 3 třídy Občanské sdružení: SRPŠ, předseda p. Machurová Marcela, 6 členů Školská rada: zřízena k , předsedkyně Mgr. Halešová Ilona Součásti: IZO Základní škola kapacita 80 žáků Školní družina kapacita 25 dětí Školní jídelna kapacita 90 obědů Mateřská škola kapacita 28 dětí Zřizovatel: Statutární město Frýdek Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek Technický stav budovy: budova ZŠ má dobrý stav, v roce 2012 byla zateplena, byla vyměněna okna a zbudován spojovací krček s budovou MŠ. Revizním technikem je doporučena výměna el. rozvodů. budova MŠ byla v roce 2011 zateplena, okna jsou vyměněna. Střecha je rovněž zateplena. Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště. Provedené opravy: V MŠ proběhla výměna a oprava podlahy v šatně. Učebna MŠ a sociální zařízení byla vymalována. V budově ZŠ byly provedeny drobné opravy a malby. Materiálně technické zajištění provádí zřizovatel. Zařazení do sítě škol: Rozhodnutím ŠÚ ve F M s účinností od se změnou od Rejstřík škol: účinnost od

4 Počet žáků: k žáků, chlapců 23, dívek 33 Třídy : Označení Celkem Ročník Celkem Chlapci Změny I.(1. a 2. roč.) II.(3. a 4. roč.) III.(5. roč.) Celkem Školní jídelna Počet strávníků Typ jídelny-dle výkazu Z Počet žáci ZŠ děti MŠ zaměstnanci školy ŠJ úplná celkem Školní družina Počet oddělení ŠD Počet dětí Fyzický počet vychovatelek Přep. počet vychovatelek ,70 V rámci školní družiny pracovaly 2 kroužky Mladý ochránce přírody a Hra na flétnu. Děti ve ŠD se zapojily do obvodní výtvarné a pěvecké soutěže. Zapojily se do výtvarné soutěže Cesty vody. ŠD je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. ŠD je zapojena celoročně do projektu Recyklohraní. Zúčastnily se projektu Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá. V ŠD si uspořádali Flétničkový a kytarový koncert. Děti vyrobily dárky seniorům z F-M. Zapojily se do oslav Dne Země. Vystoupily v Klubu seniorů v Chlebovicích ke Dni matek. Uspořádaly dobročinnou sbírku pro psí útulek v Sedlištích. 4

5 1.4 Vzdělávací program školy ročník: Školní vzdělávací program pro ZV (platný od ) Učební plán PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty: Náboženství 1 2. Údaje o pracovnících školy Součást Celkem Přepočet Pedagog. prac. Přepočet Nepedag. Prac. Přepočet Základní škola Školní družina 1 0,7 1 0,7 - - Školní jídelna Mateřská škola Celkem za organizaci 13 12,7 9 8,7 4 4 V ZŠ v 5. ročníku celoročně pracovala AP, rovněž od v 1. ročníku pracovala AP. 2.1 Odborná kvalifikace ZŠ Vzděl. MŠ Vzděl. ŠD Vzděl. Celkový počet pedagogických pracovníků 5 VŠ 2 ÚSO 1 ÚSO Odborně kvalifikovaných 5 1 VŠ 1 V % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5

6 2.2 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy ZŠ do nad 50-2 Rodičovská dovolená - - MŠ do nad 50-1 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Kurz Organizátor Počet pracovníků Metodická poradna ZŠ KVIC Frýdek Místek 1 Hrátky s přírodou v rámci envir. výchovy KVIC Frýdek Místek 1 Kurz AJ A2-1. část KVIC Frýdek-Místek 3 Dramatická výchova na 1. stupni KVIC Frýdek-Místek 1 Reedukace VPU v ČJ na 1. stupni PPP Frýdek-Místek 1 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy KVIC Frýdek-Místek 1 a vlastivědy Jak na čtení KVIC Frýdek-Místek 1 Porady ředitelů Zřizovatel Město F-M 1 Metodická poradna MŠ KVIC Frýdek-Místek 2 Kurz 1. pomoci ČSČK 1 6.Krajská konference k prevenci rizikového chování Moravskoslezský kraj Ostrava 1 Z důvodu nedostatku finančních prostředků na DVPP jsme si vybírali akce, školení a semináře, které byly zdarma. Kromě toho jsme se zúčastňovaly obvodních metodických sdružení pro obvod Místek. Spolupracujeme se spádovými školami ve Frýdku-Místku, do kterých naši žáci přecházejí na 2. stupeň. V 1. pololetí 6. ročníku sledujeme prospěch a chování. 6

7 3. Údaje o žácích 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Prospěch: Ročník Prospělo Z toho chlapci Samé jedničky Z toho chlapci Vyznamenání Z toho chlapci Průměr , , , , ,289 Celkem ,231 Nepovinný předmět: Náboženství 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem Počet žáků Vyučování probíhalo v 1 skupině. Absence za šk. rok.: Ročník Celkem oml. hodin Celkem neoml. hodin Ø na žáka oml. hod. Ø na žáka neoml. hod , , ,5 0 Celkem , Hodnocení chování Ročník Pochvala ŘŠ Pochvala TU Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Snížený stupeň Celkem Integrovaní žáci Ve šk. roce 2013/2014 bylo integrováno 6 žáků: 1 žák v 1. ročníku s autismem 2 žáci ve 4. ročníku s autismem 1 žák v 5. ročníku s autismem 2 žáci ve 3. ročníku s VPU 7

8 3.4 Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2014/15 Zapsáno z toho chlapci odklad z toho chlapci přijati z toho chlapci Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 4. Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla kontrola ČŠI. 5. Další údaje o škole 5.1 Mimoškolní aktivity Akce pro rodiče a veřejnost : Den otevřených dveří s návštěvou výuky Vánoční jarmark s vystoupením Přátelský večírek SRPŠ Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky Pasování prvňáčků Dětský karneval Projekt Včela Den otevřených dveří Setkání a kulturní vystoupení u pomníku padlých v Chlebovicích Vystoupení pro seniory v Chlebovicích Besídka ke Dni matek Zamykání školy Slavnostní zahájení i zakončení šk. roku Kulturní, sportovní a zábavné akce pro děti: Návštěva ZOO Ostrava Kouzelnické vystoupení Drakiáda Kulturní představení Písnička pro.. Exkurze do Dolních Vítkovic Návštěva divadelních a kulturních představení kino Vlast, Divadlo loutek Ostrava Mikulášská nadílka Vánoční výstava Klubu seniorů v Chlebovicích Vánoce v lese Dental Prevention-zábavné školení zubní hygieny Dětský karneval 8

9 Dopravní výchova s policií ČR (teorie) Lyžařský výcvik Dopravní výchova ve spolupráci s Městskou policií ve Frýdku-Místku (prakt. činnosti) Den Země areál Sokolík Knihovnické lekce v knihovně v Chlebovicích Dětský den ZOO Ostrava Exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích Návštěva knihovny v Chlebovicích knihovnické lekce Školní výlet Rožnov pod Radhoštěm Medobraní v Domě včelařů v Chlebovicích Rozlučkový večírek s páťáky Zamykání školy Děti nasbíraly 307,5 kg kaštanů a žaludů. Vyrobily dárky pro seniory ve F M. Nasbíraly kg papíru. V soutěži ve sběru PET lahví Sbíráme se stonožkou Božkou obsadily 2. místo. Projekty V průběhu šk. roku se žáci zapojili do celostátních projektů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: MY SE NIKDY NENUDÍME Recyklohraní Zdravé zuby Hravě žij zdravě Čtení pomáhá Celé Česko čte dětem Česko sportuje Olympijský víceboj (stříbrná medaile) 5.2 Účast v soutěžích V tomto šk. roce se žáci zapojili do těchto soutěží: Recitační soutěž obvodní kolo- 1. místo Klokánek 4. a 5. roč.- matematická soutěž účast 20 žáků Cvrček 2. a 3. ročník matematická soutěž účast 24 žáků Matematická olympiáda 5. ročník Atletický trojboj 1. a dvě 3. místa Přespolní běh obvodní kolo 2. a dvě 3. místa Miniolympiáda v AJ okresní kolo Vybíjená Win with Oxford Mc Donalds Cup fotbalový turnaj (kategorie II) Zachraň strom ekologická soutěž žáci obdrželi ocenění za záchranu 33 stromů Sběr papíru 51. místo v Moravskoslezském kraji Sběr kaštanů a žaludů Sběr PET lahví Soutěž se stonožkou Božkou 2. místo v okrese F-M 9

10 5.3 Zájmové kroužky název ročník počet žáků vedoucí Anglický jazyk Mgr. A. Glembková Anglický jazyk 2. a Mgr. A. Glembková Anglický jazyk 4. a Mgr. A. Glembková Mgr. L. Michálková Mgr. L. Brusová Keramický Flétna R. Juřenová Mladý ochránce přírody R. Juřenová Dovedné ruce J. Pavlásková Sportovní kroužek Mgr. L. Michálková 6. Údaje o hospodaření školy 6.1 Státní prostředky: Rok 2013: Státní prostředky na vzdělávání a další účelové neinvestiční prostředky v roce 2013 byly přiděleny ve výši ,-Kč a byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly Rok 2014: Státní prostředky na vzdělávání a další účelové neinvestiční prostředky v roce 2014 byly přiděleny ve výši ,-Kč a jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. 6.2 Prostředky na provoz od zřizovatele: Rok 2013: Příspěvek na provoz v roce 2013 byl přidělen ve výši ,-Kč a byl čerpán dle rozpočtových pravidel Rok 2014: Příspěvek na provoz v roce 2014 byl přidělen ve výši ,-Kč a je čerpán dle rozpočtových pravidel. 6.3 Příspěvky z projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/ Rok 2013 Finanční prostředky z projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ ve výši ,-Kč byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. 10

11 7. Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy Byl zpracován dlouhodobý program EVVO a je začleněn do učiva. Školní vzdělávací program rozpracovává EVVO zejména jako průřezové téma ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce. Environmentální výchova je průběžně členěna do těchto tematických okruhů: Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí V rámci výuky EVVO vycházíme, mimo jiné, z termínů ekologicky významných dnů. Tyto významné dny připomeneme pomocí projektů, které se týkají dané problematiky určené tématikou dne. Ekologicky významné dny: - Světový den vody, Světový den meteorologie - Světový den zdraví, Světový den jódu - Mezinárodní den nekuřáků - Světový den bez nakupování - Světový den životního prostředí - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství - Den Země, Světový den rodiny - Mezinárodní den ptactva - Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy - Evropský den bez aut - Světový den zvířat - Světový den výživy - Den stromů, Den květů - Den otevírání studánek K plnění programu je využíváno internetu, informačních brožur a DVD organizací zabývajících se ochranou přírody a osvětou v daném tématu, např. Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. K obeznámení s aktuálními problémy životního prostředí a recyklace slouží internetový portál společnosti ASEKOL. Během školního roku probíhají aktivity týkající se ekologizace provozu školy - úprava školního prostředí, šetření energií a materiály, hospodaření s odpady, sběru druhotných surovin a podobně. Učitelé s žáky vytvářejí pravidelně různá projektová období, která se zaměřují vždy na jedno téma. Např. Jaké to bylo kdysi...,,včela dárkyně života, Planeta Země a ekologie. Ve spojitosti s výše zmíněnými ekologickými aktivitami probíhají různé soutěže - např. sběr PET lahví - Sbíráme se stonožkou Božkou, Sbíráme s panem Popelou, sběr kaštanů a žaludů pro zvěř. Naše škola je také zapojena do celoročního projektu Recyklohraní. Žáci v průběhu školního roku sbírají staré baterie a drobná elektrozařízení. Ve spolupráci s firmou Ecobat a Asekol je 11

12 zajištěn jejich odvoz. Průběžně plní také různé vědomostní či výtvarné úkoly v časové frekvenci jednou za dva měsíce. Žáci 5. ročníku jsou zapojeni do celostátního projektu Hravě žij zdravě. Žáci naší školy jsou také zapojeni do projektu Zdravé zuby. Využíváme výukových lekcí Dental Prevention, které učí děti správné ústní hygieně a péči o chrup. Každoročně je na naší škole pořádán sběr starého papíru Sbíráme s panem Popelou. S počtem nasbíraných kilogramů se pravidelně účastníme soutěže Zachraň strom. Vedle těchto školních činností je veden zájmový útvar Mladý ochránce přírody, který je součástí školní družiny. V rámci tohoto programu probíhá každý měsíc projekt na dané téma - viz roční plán EVVO. Náplň se týká ochrany přírody, ekologie, lesnictví, myslivosti a jiných oblastí, které se aktivně zapojují do ochrany životního prostředí. V rámci EVVO jsou také využívány: vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských sdružení a dalších institucí školní ekologické projekty poznávání okolního prostředí Chlebovic a regionu spolupráce s obcí, rodiči, místními občanskými sdruženími 12

13 8. Oblast prevence sociálně patologických jevů Naším úkolem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Mezi základní cíle primární prevence sociálně patologických jevů řadíme především tyto: prevence šikany a násilného chování, kyberšikany, vandalismu, záškoláctví, xenofobie, rasismu, zneužívání návykových látek výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k volbě smysluplných a společensky přijatelných forem trávení volného času zapojování rodinných příslušníků do života školy Škola má zpracovánu Školní preventivní strategii. Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Byl zpracován Minimální preventivní program, který plní svůj účel a má pevné místo v aktivitách primární prevence naší školy. Nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy je Program proti šikaně ve škole. Slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí a zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Zaměření programu MPP společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti zvyšování zdravého sebevědomí žáků vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry pozitivní citové naladění a myšlení uvědomování si důležitosti dodržování správné životosprávy, sportovních činností a volnočasových aktivit nácvik schopnosti pracovat v kolektivu vzájemná pomoc, podřízení se možnostem skupiny nácvik dovednosti zvládnout a řešit stres napodobování pozitivních modelů (chci být jako ), důl. role rodičovského vzoru upozorňování na špatnou situaci negativních modelů rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci ne Způsob realizace Diskuse / rozhovor se žáky učitel může žákům poskytovat nové informace, ale žáci je nepřijímají pouze pasivně, v diskusi jsou nuceni k nim zaujímat konkrétní stanovisko Hraní rolí učitel navodí určitou modelovou situaci a žáci hrají určité role; po skončení je nezbytná dodatečná reflexe (jak se kdo v které roli cítil, co mu vadilo, vyhovovalo, co by potřeboval) 13

14 Dramatizace metoda podobná hraní rolí, je však delší a obsahuje více problémových situací; i zde je nezbytnou podmínkou následný rozbor a reflexe. Skupinová práce může být zařazena do každého předmětu, důležité je rozdělení rolí ve skupině, aby žáci byli nuceni komunikovat a žádoucího výsledku dosáhnout společně Sociometrické techniky jsou zaměřené na diagnostiku sociálních vztahů ve třídách; napomáhají ovšem žákům uvědomit si a formulovat své postavení ve třídě a zároveň své vztahy ke spolužákům Specifické techniky tyto rozmanité techniky napomáhají žákům např. odhalit některé jejich předsudky a sociální stereotypy, vyjádřit sebeocenění i ocenění ostatních, přiměřeně a citlivě se vyjadřovat o ostatních, naslouchat druhým, vyjádřit své pocity, atd. Bloky primární prevence jedná se o prožitkové semináře vedené vyškoleným lektorem Komunitní kruh - žáci mohou vyjadřovat např. svá očekávání k průběhu školního dne, své osobní prožitky Zájmová činnost ve škole byla organizována v těchto kroužcích: anglický jazyk ročník keramický kroužek výuka hry na flétnu ochránce přírody dovedné ruce dětský aerobic sportovní kroužek 14

15 9. Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Naše škola byla zapojena v projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: MY SE NIKDY NENUDÍME, který byl v tomto šk. roce ukončen: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Naše zpracovatelky vytvořily metodický materiál k těmto šablonám: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 nebyla naše škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 škola žádný projekt nevytvořila. 12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Pravidelně spolupracujeme s následujícími institucemi: s PPP ve Frýdku Místku průběžně docházelo k posouzení potřeby odborného vyšetření, kdy byly realizovány závěry a doporučení z vyšetření se Speciálním pedagogickým centrem v Ostravě-Zábřehu konzultace a vyšetření dětí se zdravotním postižením autismus s OSPOD Magistrátu města Frýdek Místek projednáváme návrhy na opatření v rodinách se špatnou sociální situací s Městskou policií ve Frýdku-Místku jeho pracovníci vedli výukové lekce pro 4. a 5. ročník Jako trvale velmi dobrou hodnotím spolupráci se Sdružením rodičů, Školskou radou, PPP, Městskou policií. Spolupráce s rodiči je opravdu neformální, svědčí o tom spousta akcí uspořádaných ve spolupráci s nimi. Spolupracujeme již tradičně s místním mysliveckým sdružením, osadním výborem a včelaři. Škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 15

16 13. Výroční zpráva o činnosti MŠ 2013/ Charakteristika MŠ: Název: Od je součástí Základní školy Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Sídlo: Chlebovice PSČ , Pod Kabáticí 193 Počet oddělení: 1 Technický stav budovy: dobrý 2. Vzdělávací program: V tomto školním roce jsme se zaměřili na rozvoj pohybových dovedností u dětí, zdravý životní styl, snažili jsme se prohlubovat rozšiřovat znalosti o přírodě a její ochraně. Proto jsme trávili co nejvíce času venku a v přírodě v okolí mateřské školy (na louce, v lese, okolních kopcích). Organizovali jsme lesní dny sportovní, environmentální a poznávací aktivity v lese v dopoledních hodinách, někdy v doprovodu rodičů. Ve spolupráci s rodiči jsme pořádali sportovní, kulturní akce a kreativní pracovní dílny. Tyto akce jsou rodiči hojně navštěvovány. Pro děti jsme organizovali divadelní i koncertní akce, které rozvíjely základní kulturně-společenské návyky a dovednosti. V průběhu školního roku jsme zařadili několik výchovně-vzdělávacích projektů: Náš šnek Ferda, kde se děti seznamovaly se způsobem života šneka afrického a učily se o něj pečovat. Motýlí zahrádka, kdy děti v přímém přenosu pozorovaly vývoj od housenek až po motýly, které jsme potom vypustili do volné přírody. Tělíčko, náš domeček Zimní stopování 3. Pracovníci MŠ: Celkem : 3 Pedagogičtí pracovníci : 2 Ostatní : 1 Přepočet : 3,00 4. Přijímání dětí : Provádí se formou zápisu v mateřské škole. K docházce jsou zařazeny děti od 3 do 6 let podle vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 5. Údaje o dětech : 5.1. Počet Docházka celkem chlapců dívek Pravidelná Nepravidelná

17 5.2. Integrované děti Ve školním roce nebyly Zápis pro školní rok Docházka celkem chlapců dívek Pravidelná Nepravidelná Mimoškolní činnost: Zájmové kroužky : Výtvarné tvoření - 11 dětí, Muchová Daniela,Šuleřová Pavla Hry v angličtině - 11 dětí, Mgr.Grygarová Ivana Dětský aerobic - 15 dětí, Ing.Haluzíková Ivana 7. Akce pro děti s rodiči: - Drakiáda s ukázkou leteckých modelů - sběr kaštanů a žaludů - sběr papíru - vánoční tvoření s rodiči výroba vánočních svícnů - vánoční nadílka pro zvířátka vycházka do lesa s rodiči - dětský karneval s programem - Den matek s besídkou - rozloučení s předškoláky 7.1 Kulturní,sportovní, zábavné a výukové akce pro děti : - výchovně preventivní programy s městskou policií 2x - návštěva divadelního představení v Divadle loutek v Ostravě - vystoupení kouzelníka - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - exkurze do záchranné stanice v Batošovicích - výchovný koncert v ZUŠ Frýdek Místek - návštěva v Domě včelařů v Chlebovicích - návštěva divadelních společností v MŠ 3x - vánoční nadílka v lese pro zvířátka - Vánoční pohádka s Mikulášskou nadílkou - Lesní dny / hřiště v lese/ - výlet na hrad Hukvaldy - školní výlet do ZOO Ostrava DVPP : Šuleřová Pavla: Metodická poradna KVIC F-M Symptomatické poruchy řeči KVIC F-M Bc. Muchová Daniela: Environmentální výchova KVIC F-M Výroční zprávu o činnosti MŠ zpracovala Šuleřová Pavla. 17