Výroční zpráva. o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Frýdek - Místek - Chlebovice. Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Chlebovice Mgr. Alena Hadwigerová Ředitelka školy Schváleno školskou radou dne

2 Obsah 1. Charakteristika školy Identifikační údaje Základní údaje o škole a jejich součástech Školní jídelna Školní družina Vzdělávací program školy.5 2. Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace Věkové složení učitelů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6 3. Údaje o žácích Celkové hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení chování Integrovaní žáci Zápis do 1. ročníku.8 4. Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Další údaje o škole Mimoškolní aktivity Účast v soutěžích Zájmové kroužky Údaje o hospodaření školy Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy Oblast prevence sociálně patologických jevů Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o činnosti MŠ.16 2

3 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole a jejich součástech Název školy: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Adresa: Pod Kabáticí 107, Chlebovice Ředitelka: Mgr. Alena Hadwigerová Statutární zástupce: Mgr. Alena Glembková REDIZO: www stránky: Druh školy: neúplná, málotřídní 3 třídy Občanské sdružení: SRPŠ, předseda p. Machurová Marcela, 6 členů Školská rada: zřízena k , předsedkyně Mgr. Halešová Ilona Součásti: IZO Základní škola kapacita 80 žáků Školní družina kapacita 25 dětí Školní jídelna kapacita 90 obědů Mateřská škola kapacita 28 dětí Zřizovatel: Statutární město Frýdek Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek Technický stav budovy: budova ZŠ má dobrý stav, v roce 2012 byla zateplena, byla vyměněna okna a zbudován spojovací krček s budovou MŠ. Revizním technikem je doporučena výměna el. rozvodů. budova MŠ byla v roce 2011 zateplena, okna jsou vyměněna. Střecha je rovněž zateplena. Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště. Provedené opravy: V MŠ proběhla výměna a oprava podlahy v šatně. Učebna MŠ a sociální zařízení byla vymalována. V budově ZŠ byly provedeny drobné opravy a malby. Materiálně technické zajištění provádí zřizovatel. Zařazení do sítě škol: Rozhodnutím ŠÚ ve F M s účinností od se změnou od Rejstřík škol: účinnost od

4 Počet žáků: k žáků, chlapců 23, dívek 33 Třídy : Označení Celkem Ročník Celkem Chlapci Změny I.(1. a 2. roč.) II.(3. a 4. roč.) III.(5. roč.) Celkem Školní jídelna Počet strávníků Typ jídelny-dle výkazu Z Počet žáci ZŠ děti MŠ zaměstnanci školy ŠJ úplná celkem Školní družina Počet oddělení ŠD Počet dětí Fyzický počet vychovatelek Přep. počet vychovatelek ,70 V rámci školní družiny pracovaly 2 kroužky Mladý ochránce přírody a Hra na flétnu. Děti ve ŠD se zapojily do obvodní výtvarné a pěvecké soutěže. Zapojily se do výtvarné soutěže Cesty vody. ŠD je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. ŠD je zapojena celoročně do projektu Recyklohraní. Zúčastnily se projektu Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá. V ŠD si uspořádali Flétničkový a kytarový koncert. Děti vyrobily dárky seniorům z F-M. Zapojily se do oslav Dne Země. Vystoupily v Klubu seniorů v Chlebovicích ke Dni matek. Uspořádaly dobročinnou sbírku pro psí útulek v Sedlištích. 4

5 1.4 Vzdělávací program školy ročník: Školní vzdělávací program pro ZV (platný od ) Učební plán PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty: Náboženství 1 2. Údaje o pracovnících školy Součást Celkem Přepočet Pedagog. prac. Přepočet Nepedag. Prac. Přepočet Základní škola Školní družina 1 0,7 1 0,7 - - Školní jídelna Mateřská škola Celkem za organizaci 13 12,7 9 8,7 4 4 V ZŠ v 5. ročníku celoročně pracovala AP, rovněž od v 1. ročníku pracovala AP. 2.1 Odborná kvalifikace ZŠ Vzděl. MŠ Vzděl. ŠD Vzděl. Celkový počet pedagogických pracovníků 5 VŠ 2 ÚSO 1 ÚSO Odborně kvalifikovaných 5 1 VŠ 1 V % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5

6 2.2 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy ZŠ do nad 50-2 Rodičovská dovolená - - MŠ do nad 50-1 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Kurz Organizátor Počet pracovníků Metodická poradna ZŠ KVIC Frýdek Místek 1 Hrátky s přírodou v rámci envir. výchovy KVIC Frýdek Místek 1 Kurz AJ A2-1. část KVIC Frýdek-Místek 3 Dramatická výchova na 1. stupni KVIC Frýdek-Místek 1 Reedukace VPU v ČJ na 1. stupni PPP Frýdek-Místek 1 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy KVIC Frýdek-Místek 1 a vlastivědy Jak na čtení KVIC Frýdek-Místek 1 Porady ředitelů Zřizovatel Město F-M 1 Metodická poradna MŠ KVIC Frýdek-Místek 2 Kurz 1. pomoci ČSČK 1 6.Krajská konference k prevenci rizikového chování Moravskoslezský kraj Ostrava 1 Z důvodu nedostatku finančních prostředků na DVPP jsme si vybírali akce, školení a semináře, které byly zdarma. Kromě toho jsme se zúčastňovaly obvodních metodických sdružení pro obvod Místek. Spolupracujeme se spádovými školami ve Frýdku-Místku, do kterých naši žáci přecházejí na 2. stupeň. V 1. pololetí 6. ročníku sledujeme prospěch a chování. 6

7 3. Údaje o žácích 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Prospěch: Ročník Prospělo Z toho chlapci Samé jedničky Z toho chlapci Vyznamenání Z toho chlapci Průměr , , , , ,289 Celkem ,231 Nepovinný předmět: Náboženství 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem Počet žáků Vyučování probíhalo v 1 skupině. Absence za šk. rok.: Ročník Celkem oml. hodin Celkem neoml. hodin Ø na žáka oml. hod. Ø na žáka neoml. hod , , ,5 0 Celkem , Hodnocení chování Ročník Pochvala ŘŠ Pochvala TU Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Snížený stupeň Celkem Integrovaní žáci Ve šk. roce 2013/2014 bylo integrováno 6 žáků: 1 žák v 1. ročníku s autismem 2 žáci ve 4. ročníku s autismem 1 žák v 5. ročníku s autismem 2 žáci ve 3. ročníku s VPU 7

8 3.4 Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2014/15 Zapsáno z toho chlapci odklad z toho chlapci přijati z toho chlapci Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 4. Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla kontrola ČŠI. 5. Další údaje o škole 5.1 Mimoškolní aktivity Akce pro rodiče a veřejnost : Den otevřených dveří s návštěvou výuky Vánoční jarmark s vystoupením Přátelský večírek SRPŠ Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky Pasování prvňáčků Dětský karneval Projekt Včela Den otevřených dveří Setkání a kulturní vystoupení u pomníku padlých v Chlebovicích Vystoupení pro seniory v Chlebovicích Besídka ke Dni matek Zamykání školy Slavnostní zahájení i zakončení šk. roku Kulturní, sportovní a zábavné akce pro děti: Návštěva ZOO Ostrava Kouzelnické vystoupení Drakiáda Kulturní představení Písnička pro.. Exkurze do Dolních Vítkovic Návštěva divadelních a kulturních představení kino Vlast, Divadlo loutek Ostrava Mikulášská nadílka Vánoční výstava Klubu seniorů v Chlebovicích Vánoce v lese Dental Prevention-zábavné školení zubní hygieny Dětský karneval 8

9 Dopravní výchova s policií ČR (teorie) Lyžařský výcvik Dopravní výchova ve spolupráci s Městskou policií ve Frýdku-Místku (prakt. činnosti) Den Země areál Sokolík Knihovnické lekce v knihovně v Chlebovicích Dětský den ZOO Ostrava Exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích Návštěva knihovny v Chlebovicích knihovnické lekce Školní výlet Rožnov pod Radhoštěm Medobraní v Domě včelařů v Chlebovicích Rozlučkový večírek s páťáky Zamykání školy Děti nasbíraly 307,5 kg kaštanů a žaludů. Vyrobily dárky pro seniory ve F M. Nasbíraly kg papíru. V soutěži ve sběru PET lahví Sbíráme se stonožkou Božkou obsadily 2. místo. Projekty V průběhu šk. roku se žáci zapojili do celostátních projektů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: MY SE NIKDY NENUDÍME Recyklohraní Zdravé zuby Hravě žij zdravě Čtení pomáhá Celé Česko čte dětem Česko sportuje Olympijský víceboj (stříbrná medaile) 5.2 Účast v soutěžích V tomto šk. roce se žáci zapojili do těchto soutěží: Recitační soutěž obvodní kolo- 1. místo Klokánek 4. a 5. roč.- matematická soutěž účast 20 žáků Cvrček 2. a 3. ročník matematická soutěž účast 24 žáků Matematická olympiáda 5. ročník Atletický trojboj 1. a dvě 3. místa Přespolní běh obvodní kolo 2. a dvě 3. místa Miniolympiáda v AJ okresní kolo Vybíjená Win with Oxford Mc Donalds Cup fotbalový turnaj (kategorie II) Zachraň strom ekologická soutěž žáci obdrželi ocenění za záchranu 33 stromů Sběr papíru 51. místo v Moravskoslezském kraji Sběr kaštanů a žaludů Sběr PET lahví Soutěž se stonožkou Božkou 2. místo v okrese F-M 9

10 5.3 Zájmové kroužky název ročník počet žáků vedoucí Anglický jazyk Mgr. A. Glembková Anglický jazyk 2. a Mgr. A. Glembková Anglický jazyk 4. a Mgr. A. Glembková Mgr. L. Michálková Mgr. L. Brusová Keramický Flétna R. Juřenová Mladý ochránce přírody R. Juřenová Dovedné ruce J. Pavlásková Sportovní kroužek Mgr. L. Michálková 6. Údaje o hospodaření školy 6.1 Státní prostředky: Rok 2013: Státní prostředky na vzdělávání a další účelové neinvestiční prostředky v roce 2013 byly přiděleny ve výši ,-Kč a byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly Rok 2014: Státní prostředky na vzdělávání a další účelové neinvestiční prostředky v roce 2014 byly přiděleny ve výši ,-Kč a jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. 6.2 Prostředky na provoz od zřizovatele: Rok 2013: Příspěvek na provoz v roce 2013 byl přidělen ve výši ,-Kč a byl čerpán dle rozpočtových pravidel Rok 2014: Příspěvek na provoz v roce 2014 byl přidělen ve výši ,-Kč a je čerpán dle rozpočtových pravidel. 6.3 Příspěvky z projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/ Rok 2013 Finanční prostředky z projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ ve výši ,-Kč byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. 10

11 7. Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy Byl zpracován dlouhodobý program EVVO a je začleněn do učiva. Školní vzdělávací program rozpracovává EVVO zejména jako průřezové téma ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce. Environmentální výchova je průběžně členěna do těchto tematických okruhů: Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí V rámci výuky EVVO vycházíme, mimo jiné, z termínů ekologicky významných dnů. Tyto významné dny připomeneme pomocí projektů, které se týkají dané problematiky určené tématikou dne. Ekologicky významné dny: - Světový den vody, Světový den meteorologie - Světový den zdraví, Světový den jódu - Mezinárodní den nekuřáků - Světový den bez nakupování - Světový den životního prostředí - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství - Den Země, Světový den rodiny - Mezinárodní den ptactva - Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy - Evropský den bez aut - Světový den zvířat - Světový den výživy - Den stromů, Den květů - Den otevírání studánek K plnění programu je využíváno internetu, informačních brožur a DVD organizací zabývajících se ochranou přírody a osvětou v daném tématu, např. Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. K obeznámení s aktuálními problémy životního prostředí a recyklace slouží internetový portál společnosti ASEKOL. Během školního roku probíhají aktivity týkající se ekologizace provozu školy - úprava školního prostředí, šetření energií a materiály, hospodaření s odpady, sběru druhotných surovin a podobně. Učitelé s žáky vytvářejí pravidelně různá projektová období, která se zaměřují vždy na jedno téma. Např. Jaké to bylo kdysi...,,včela dárkyně života, Planeta Země a ekologie. Ve spojitosti s výše zmíněnými ekologickými aktivitami probíhají různé soutěže - např. sběr PET lahví - Sbíráme se stonožkou Božkou, Sbíráme s panem Popelou, sběr kaštanů a žaludů pro zvěř. Naše škola je také zapojena do celoročního projektu Recyklohraní. Žáci v průběhu školního roku sbírají staré baterie a drobná elektrozařízení. Ve spolupráci s firmou Ecobat a Asekol je 11

12 zajištěn jejich odvoz. Průběžně plní také různé vědomostní či výtvarné úkoly v časové frekvenci jednou za dva měsíce. Žáci 5. ročníku jsou zapojeni do celostátního projektu Hravě žij zdravě. Žáci naší školy jsou také zapojeni do projektu Zdravé zuby. Využíváme výukových lekcí Dental Prevention, které učí děti správné ústní hygieně a péči o chrup. Každoročně je na naší škole pořádán sběr starého papíru Sbíráme s panem Popelou. S počtem nasbíraných kilogramů se pravidelně účastníme soutěže Zachraň strom. Vedle těchto školních činností je veden zájmový útvar Mladý ochránce přírody, který je součástí školní družiny. V rámci tohoto programu probíhá každý měsíc projekt na dané téma - viz roční plán EVVO. Náplň se týká ochrany přírody, ekologie, lesnictví, myslivosti a jiných oblastí, které se aktivně zapojují do ochrany životního prostředí. V rámci EVVO jsou také využívány: vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských sdružení a dalších institucí školní ekologické projekty poznávání okolního prostředí Chlebovic a regionu spolupráce s obcí, rodiči, místními občanskými sdruženími 12

13 8. Oblast prevence sociálně patologických jevů Naším úkolem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Mezi základní cíle primární prevence sociálně patologických jevů řadíme především tyto: prevence šikany a násilného chování, kyberšikany, vandalismu, záškoláctví, xenofobie, rasismu, zneužívání návykových látek výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k volbě smysluplných a společensky přijatelných forem trávení volného času zapojování rodinných příslušníků do života školy Škola má zpracovánu Školní preventivní strategii. Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Byl zpracován Minimální preventivní program, který plní svůj účel a má pevné místo v aktivitách primární prevence naší školy. Nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy je Program proti šikaně ve škole. Slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí a zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Zaměření programu MPP společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti zvyšování zdravého sebevědomí žáků vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry pozitivní citové naladění a myšlení uvědomování si důležitosti dodržování správné životosprávy, sportovních činností a volnočasových aktivit nácvik schopnosti pracovat v kolektivu vzájemná pomoc, podřízení se možnostem skupiny nácvik dovednosti zvládnout a řešit stres napodobování pozitivních modelů (chci být jako ), důl. role rodičovského vzoru upozorňování na špatnou situaci negativních modelů rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci ne Způsob realizace Diskuse / rozhovor se žáky učitel může žákům poskytovat nové informace, ale žáci je nepřijímají pouze pasivně, v diskusi jsou nuceni k nim zaujímat konkrétní stanovisko Hraní rolí učitel navodí určitou modelovou situaci a žáci hrají určité role; po skončení je nezbytná dodatečná reflexe (jak se kdo v které roli cítil, co mu vadilo, vyhovovalo, co by potřeboval) 13

14 Dramatizace metoda podobná hraní rolí, je však delší a obsahuje více problémových situací; i zde je nezbytnou podmínkou následný rozbor a reflexe. Skupinová práce může být zařazena do každého předmětu, důležité je rozdělení rolí ve skupině, aby žáci byli nuceni komunikovat a žádoucího výsledku dosáhnout společně Sociometrické techniky jsou zaměřené na diagnostiku sociálních vztahů ve třídách; napomáhají ovšem žákům uvědomit si a formulovat své postavení ve třídě a zároveň své vztahy ke spolužákům Specifické techniky tyto rozmanité techniky napomáhají žákům např. odhalit některé jejich předsudky a sociální stereotypy, vyjádřit sebeocenění i ocenění ostatních, přiměřeně a citlivě se vyjadřovat o ostatních, naslouchat druhým, vyjádřit své pocity, atd. Bloky primární prevence jedná se o prožitkové semináře vedené vyškoleným lektorem Komunitní kruh - žáci mohou vyjadřovat např. svá očekávání k průběhu školního dne, své osobní prožitky Zájmová činnost ve škole byla organizována v těchto kroužcích: anglický jazyk ročník keramický kroužek výuka hry na flétnu ochránce přírody dovedné ruce dětský aerobic sportovní kroužek 14

15 9. Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Naše škola byla zapojena v projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: MY SE NIKDY NENUDÍME, který byl v tomto šk. roce ukončen: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Naše zpracovatelky vytvořily metodický materiál k těmto šablonám: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 nebyla naše škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 škola žádný projekt nevytvořila. 12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Pravidelně spolupracujeme s následujícími institucemi: s PPP ve Frýdku Místku průběžně docházelo k posouzení potřeby odborného vyšetření, kdy byly realizovány závěry a doporučení z vyšetření se Speciálním pedagogickým centrem v Ostravě-Zábřehu konzultace a vyšetření dětí se zdravotním postižením autismus s OSPOD Magistrátu města Frýdek Místek projednáváme návrhy na opatření v rodinách se špatnou sociální situací s Městskou policií ve Frýdku-Místku jeho pracovníci vedli výukové lekce pro 4. a 5. ročník Jako trvale velmi dobrou hodnotím spolupráci se Sdružením rodičů, Školskou radou, PPP, Městskou policií. Spolupráce s rodiči je opravdu neformální, svědčí o tom spousta akcí uspořádaných ve spolupráci s nimi. Spolupracujeme již tradičně s místním mysliveckým sdružením, osadním výborem a včelaři. Škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 15

16 13. Výroční zpráva o činnosti MŠ 2013/ Charakteristika MŠ: Název: Od je součástí Základní školy Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Sídlo: Chlebovice PSČ , Pod Kabáticí 193 Počet oddělení: 1 Technický stav budovy: dobrý 2. Vzdělávací program: V tomto školním roce jsme se zaměřili na rozvoj pohybových dovedností u dětí, zdravý životní styl, snažili jsme se prohlubovat rozšiřovat znalosti o přírodě a její ochraně. Proto jsme trávili co nejvíce času venku a v přírodě v okolí mateřské školy (na louce, v lese, okolních kopcích). Organizovali jsme lesní dny sportovní, environmentální a poznávací aktivity v lese v dopoledních hodinách, někdy v doprovodu rodičů. Ve spolupráci s rodiči jsme pořádali sportovní, kulturní akce a kreativní pracovní dílny. Tyto akce jsou rodiči hojně navštěvovány. Pro děti jsme organizovali divadelní i koncertní akce, které rozvíjely základní kulturně-společenské návyky a dovednosti. V průběhu školního roku jsme zařadili několik výchovně-vzdělávacích projektů: Náš šnek Ferda, kde se děti seznamovaly se způsobem života šneka afrického a učily se o něj pečovat. Motýlí zahrádka, kdy děti v přímém přenosu pozorovaly vývoj od housenek až po motýly, které jsme potom vypustili do volné přírody. Tělíčko, náš domeček Zimní stopování 3. Pracovníci MŠ: Celkem : 3 Pedagogičtí pracovníci : 2 Ostatní : 1 Přepočet : 3,00 4. Přijímání dětí : Provádí se formou zápisu v mateřské škole. K docházce jsou zařazeny děti od 3 do 6 let podle vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 5. Údaje o dětech : 5.1. Počet Docházka celkem chlapců dívek Pravidelná Nepravidelná

17 5.2. Integrované děti Ve školním roce nebyly Zápis pro školní rok Docházka celkem chlapců dívek Pravidelná Nepravidelná Mimoškolní činnost: Zájmové kroužky : Výtvarné tvoření - 11 dětí, Muchová Daniela,Šuleřová Pavla Hry v angličtině - 11 dětí, Mgr.Grygarová Ivana Dětský aerobic - 15 dětí, Ing.Haluzíková Ivana 7. Akce pro děti s rodiči: - Drakiáda s ukázkou leteckých modelů - sběr kaštanů a žaludů - sběr papíru - vánoční tvoření s rodiči výroba vánočních svícnů - vánoční nadílka pro zvířátka vycházka do lesa s rodiči - dětský karneval s programem - Den matek s besídkou - rozloučení s předškoláky 7.1 Kulturní,sportovní, zábavné a výukové akce pro děti : - výchovně preventivní programy s městskou policií 2x - návštěva divadelního představení v Divadle loutek v Ostravě - vystoupení kouzelníka - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - exkurze do záchranné stanice v Batošovicích - výchovný koncert v ZUŠ Frýdek Místek - návštěva v Domě včelařů v Chlebovicích - návštěva divadelních společností v MŠ 3x - vánoční nadílka v lese pro zvířátka - Vánoční pohádka s Mikulášskou nadílkou - Lesní dny / hřiště v lese/ - výlet na hrad Hukvaldy - školní výlet do ZOO Ostrava DVPP : Šuleřová Pavla: Metodická poradna KVIC F-M Symptomatické poruchy řeči KVIC F-M Bc. Muchová Daniela: Environmentální výchova KVIC F-M Výroční zprávu o činnosti MŠ zpracovala Šuleřová Pavla. 17

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Frýdek - Místek - Chlebovice. Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Chlebovice 31. 8. 2015 Mgr. Alena Hadwigerová

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Frýdek - Místek - Chlebovice. Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2015/2016 Chlebovice 31. 8. 2016 Mgr. Alena Hadwigerová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2018 Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Brusová Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO 1 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, zs.cejle@seznam.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha - východ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy : Adresa školy :

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více