Výroční zpráva. o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Frýdek - Místek - Chlebovice. Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Chlebovice Mgr. Alena Hadwigerová Ředitelka školy Schváleno školskou radou dne

2 Obsah 1. Charakteristika školy Identifikační údaje Základní údaje o škole a jejich součástech Školní jídelna Školní družina Vzdělávací program školy.5 2. Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace Věkové složení učitelů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6 3. Údaje o žácích Celkové hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení chování Integrovaní žáci Zápis do 1. ročníku.8 4. Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Další údaje o škole Mimoškolní aktivity Účast v soutěžích Zájmové kroužky Údaje o hospodaření školy Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy Oblast prevence sociálně patologických jevů Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o činnosti MŠ.16 2

3 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole a jejich součástech Název školy: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Adresa: Pod Kabáticí 107, Chlebovice Ředitelka: Mgr. Alena Hadwigerová Statutární zástupce: Mgr. Alena Glembková REDIZO: www stránky: Druh školy: neúplná, málotřídní 3 třídy Občanské sdružení: SRPŠ, předseda p. Machurová Marcela, 6 členů Školská rada: zřízena k , předsedkyně Mgr. Halešová Ilona Součásti: IZO Základní škola kapacita 80 žáků Školní družina kapacita 25 dětí Školní jídelna kapacita 90 obědů Mateřská škola kapacita 28 dětí Zřizovatel: Statutární město Frýdek Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek Technický stav budovy: budova ZŠ má dobrý stav, v roce 2012 byla zateplena, byla vyměněna okna a zbudován spojovací krček s budovou MŠ. Revizním technikem je doporučena výměna el. rozvodů. budova MŠ byla v roce 2011 zateplena, okna jsou vyměněna. Střecha je rovněž zateplena. Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště. Provedené opravy: V MŠ proběhla výměna a oprava podlahy v šatně. Učebna MŠ a sociální zařízení byla vymalována. V budově ZŠ byly provedeny drobné opravy a malby. Materiálně technické zajištění provádí zřizovatel. Zařazení do sítě škol: Rozhodnutím ŠÚ ve F M s účinností od se změnou od Rejstřík škol: účinnost od

4 Počet žáků: k žáků, chlapců 23, dívek 33 Třídy : Označení Celkem Ročník Celkem Chlapci Změny I.(1. a 2. roč.) II.(3. a 4. roč.) III.(5. roč.) Celkem Školní jídelna Počet strávníků Typ jídelny-dle výkazu Z Počet žáci ZŠ děti MŠ zaměstnanci školy ŠJ úplná celkem Školní družina Počet oddělení ŠD Počet dětí Fyzický počet vychovatelek Přep. počet vychovatelek ,70 V rámci školní družiny pracovaly 2 kroužky Mladý ochránce přírody a Hra na flétnu. Děti ve ŠD se zapojily do obvodní výtvarné a pěvecké soutěže. Zapojily se do výtvarné soutěže Cesty vody. ŠD je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. ŠD je zapojena celoročně do projektu Recyklohraní. Zúčastnily se projektu Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá. V ŠD si uspořádali Flétničkový a kytarový koncert. Děti vyrobily dárky seniorům z F-M. Zapojily se do oslav Dne Země. Vystoupily v Klubu seniorů v Chlebovicích ke Dni matek. Uspořádaly dobročinnou sbírku pro psí útulek v Sedlištích. 4

5 1.4 Vzdělávací program školy ročník: Školní vzdělávací program pro ZV (platný od ) Učební plán PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty: Náboženství 1 2. Údaje o pracovnících školy Součást Celkem Přepočet Pedagog. prac. Přepočet Nepedag. Prac. Přepočet Základní škola Školní družina 1 0,7 1 0,7 - - Školní jídelna Mateřská škola Celkem za organizaci 13 12,7 9 8,7 4 4 V ZŠ v 5. ročníku celoročně pracovala AP, rovněž od v 1. ročníku pracovala AP. 2.1 Odborná kvalifikace ZŠ Vzděl. MŠ Vzděl. ŠD Vzděl. Celkový počet pedagogických pracovníků 5 VŠ 2 ÚSO 1 ÚSO Odborně kvalifikovaných 5 1 VŠ 1 V % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5

6 2.2 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy ZŠ do nad 50-2 Rodičovská dovolená - - MŠ do nad 50-1 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Kurz Organizátor Počet pracovníků Metodická poradna ZŠ KVIC Frýdek Místek 1 Hrátky s přírodou v rámci envir. výchovy KVIC Frýdek Místek 1 Kurz AJ A2-1. část KVIC Frýdek-Místek 3 Dramatická výchova na 1. stupni KVIC Frýdek-Místek 1 Reedukace VPU v ČJ na 1. stupni PPP Frýdek-Místek 1 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy KVIC Frýdek-Místek 1 a vlastivědy Jak na čtení KVIC Frýdek-Místek 1 Porady ředitelů Zřizovatel Město F-M 1 Metodická poradna MŠ KVIC Frýdek-Místek 2 Kurz 1. pomoci ČSČK 1 6.Krajská konference k prevenci rizikového chování Moravskoslezský kraj Ostrava 1 Z důvodu nedostatku finančních prostředků na DVPP jsme si vybírali akce, školení a semináře, které byly zdarma. Kromě toho jsme se zúčastňovaly obvodních metodických sdružení pro obvod Místek. Spolupracujeme se spádovými školami ve Frýdku-Místku, do kterých naši žáci přecházejí na 2. stupeň. V 1. pololetí 6. ročníku sledujeme prospěch a chování. 6

7 3. Údaje o žácích 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Prospěch: Ročník Prospělo Z toho chlapci Samé jedničky Z toho chlapci Vyznamenání Z toho chlapci Průměr , , , , ,289 Celkem ,231 Nepovinný předmět: Náboženství 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem Počet žáků Vyučování probíhalo v 1 skupině. Absence za šk. rok.: Ročník Celkem oml. hodin Celkem neoml. hodin Ø na žáka oml. hod. Ø na žáka neoml. hod , , ,5 0 Celkem , Hodnocení chování Ročník Pochvala ŘŠ Pochvala TU Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Snížený stupeň Celkem Integrovaní žáci Ve šk. roce 2013/2014 bylo integrováno 6 žáků: 1 žák v 1. ročníku s autismem 2 žáci ve 4. ročníku s autismem 1 žák v 5. ročníku s autismem 2 žáci ve 3. ročníku s VPU 7

8 3.4 Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2014/15 Zapsáno z toho chlapci odklad z toho chlapci přijati z toho chlapci Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 4. Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla kontrola ČŠI. 5. Další údaje o škole 5.1 Mimoškolní aktivity Akce pro rodiče a veřejnost : Den otevřených dveří s návštěvou výuky Vánoční jarmark s vystoupením Přátelský večírek SRPŠ Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky Pasování prvňáčků Dětský karneval Projekt Včela Den otevřených dveří Setkání a kulturní vystoupení u pomníku padlých v Chlebovicích Vystoupení pro seniory v Chlebovicích Besídka ke Dni matek Zamykání školy Slavnostní zahájení i zakončení šk. roku Kulturní, sportovní a zábavné akce pro děti: Návštěva ZOO Ostrava Kouzelnické vystoupení Drakiáda Kulturní představení Písnička pro.. Exkurze do Dolních Vítkovic Návštěva divadelních a kulturních představení kino Vlast, Divadlo loutek Ostrava Mikulášská nadílka Vánoční výstava Klubu seniorů v Chlebovicích Vánoce v lese Dental Prevention-zábavné školení zubní hygieny Dětský karneval 8

9 Dopravní výchova s policií ČR (teorie) Lyžařský výcvik Dopravní výchova ve spolupráci s Městskou policií ve Frýdku-Místku (prakt. činnosti) Den Země areál Sokolík Knihovnické lekce v knihovně v Chlebovicích Dětský den ZOO Ostrava Exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích Návštěva knihovny v Chlebovicích knihovnické lekce Školní výlet Rožnov pod Radhoštěm Medobraní v Domě včelařů v Chlebovicích Rozlučkový večírek s páťáky Zamykání školy Děti nasbíraly 307,5 kg kaštanů a žaludů. Vyrobily dárky pro seniory ve F M. Nasbíraly kg papíru. V soutěži ve sběru PET lahví Sbíráme se stonožkou Božkou obsadily 2. místo. Projekty V průběhu šk. roku se žáci zapojili do celostátních projektů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: MY SE NIKDY NENUDÍME Recyklohraní Zdravé zuby Hravě žij zdravě Čtení pomáhá Celé Česko čte dětem Česko sportuje Olympijský víceboj (stříbrná medaile) 5.2 Účast v soutěžích V tomto šk. roce se žáci zapojili do těchto soutěží: Recitační soutěž obvodní kolo- 1. místo Klokánek 4. a 5. roč.- matematická soutěž účast 20 žáků Cvrček 2. a 3. ročník matematická soutěž účast 24 žáků Matematická olympiáda 5. ročník Atletický trojboj 1. a dvě 3. místa Přespolní běh obvodní kolo 2. a dvě 3. místa Miniolympiáda v AJ okresní kolo Vybíjená Win with Oxford Mc Donalds Cup fotbalový turnaj (kategorie II) Zachraň strom ekologická soutěž žáci obdrželi ocenění za záchranu 33 stromů Sběr papíru 51. místo v Moravskoslezském kraji Sběr kaštanů a žaludů Sběr PET lahví Soutěž se stonožkou Božkou 2. místo v okrese F-M 9

10 5.3 Zájmové kroužky název ročník počet žáků vedoucí Anglický jazyk Mgr. A. Glembková Anglický jazyk 2. a Mgr. A. Glembková Anglický jazyk 4. a Mgr. A. Glembková Mgr. L. Michálková Mgr. L. Brusová Keramický Flétna R. Juřenová Mladý ochránce přírody R. Juřenová Dovedné ruce J. Pavlásková Sportovní kroužek Mgr. L. Michálková 6. Údaje o hospodaření školy 6.1 Státní prostředky: Rok 2013: Státní prostředky na vzdělávání a další účelové neinvestiční prostředky v roce 2013 byly přiděleny ve výši ,-Kč a byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly Rok 2014: Státní prostředky na vzdělávání a další účelové neinvestiční prostředky v roce 2014 byly přiděleny ve výši ,-Kč a jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. 6.2 Prostředky na provoz od zřizovatele: Rok 2013: Příspěvek na provoz v roce 2013 byl přidělen ve výši ,-Kč a byl čerpán dle rozpočtových pravidel Rok 2014: Příspěvek na provoz v roce 2014 byl přidělen ve výši ,-Kč a je čerpán dle rozpočtových pravidel. 6.3 Příspěvky z projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/ Rok 2013 Finanční prostředky z projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ ve výši ,-Kč byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. 10

11 7. Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy Byl zpracován dlouhodobý program EVVO a je začleněn do učiva. Školní vzdělávací program rozpracovává EVVO zejména jako průřezové téma ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce. Environmentální výchova je průběžně členěna do těchto tematických okruhů: Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí V rámci výuky EVVO vycházíme, mimo jiné, z termínů ekologicky významných dnů. Tyto významné dny připomeneme pomocí projektů, které se týkají dané problematiky určené tématikou dne. Ekologicky významné dny: - Světový den vody, Světový den meteorologie - Světový den zdraví, Světový den jódu - Mezinárodní den nekuřáků - Světový den bez nakupování - Světový den životního prostředí - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství - Den Země, Světový den rodiny - Mezinárodní den ptactva - Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy - Evropský den bez aut - Světový den zvířat - Světový den výživy - Den stromů, Den květů - Den otevírání studánek K plnění programu je využíváno internetu, informačních brožur a DVD organizací zabývajících se ochranou přírody a osvětou v daném tématu, např. Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. K obeznámení s aktuálními problémy životního prostředí a recyklace slouží internetový portál společnosti ASEKOL. Během školního roku probíhají aktivity týkající se ekologizace provozu školy - úprava školního prostředí, šetření energií a materiály, hospodaření s odpady, sběru druhotných surovin a podobně. Učitelé s žáky vytvářejí pravidelně různá projektová období, která se zaměřují vždy na jedno téma. Např. Jaké to bylo kdysi...,,včela dárkyně života, Planeta Země a ekologie. Ve spojitosti s výše zmíněnými ekologickými aktivitami probíhají různé soutěže - např. sběr PET lahví - Sbíráme se stonožkou Božkou, Sbíráme s panem Popelou, sběr kaštanů a žaludů pro zvěř. Naše škola je také zapojena do celoročního projektu Recyklohraní. Žáci v průběhu školního roku sbírají staré baterie a drobná elektrozařízení. Ve spolupráci s firmou Ecobat a Asekol je 11

12 zajištěn jejich odvoz. Průběžně plní také různé vědomostní či výtvarné úkoly v časové frekvenci jednou za dva měsíce. Žáci 5. ročníku jsou zapojeni do celostátního projektu Hravě žij zdravě. Žáci naší školy jsou také zapojeni do projektu Zdravé zuby. Využíváme výukových lekcí Dental Prevention, které učí děti správné ústní hygieně a péči o chrup. Každoročně je na naší škole pořádán sběr starého papíru Sbíráme s panem Popelou. S počtem nasbíraných kilogramů se pravidelně účastníme soutěže Zachraň strom. Vedle těchto školních činností je veden zájmový útvar Mladý ochránce přírody, který je součástí školní družiny. V rámci tohoto programu probíhá každý měsíc projekt na dané téma - viz roční plán EVVO. Náplň se týká ochrany přírody, ekologie, lesnictví, myslivosti a jiných oblastí, které se aktivně zapojují do ochrany životního prostředí. V rámci EVVO jsou také využívány: vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských sdružení a dalších institucí školní ekologické projekty poznávání okolního prostředí Chlebovic a regionu spolupráce s obcí, rodiči, místními občanskými sdruženími 12

13 8. Oblast prevence sociálně patologických jevů Naším úkolem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Mezi základní cíle primární prevence sociálně patologických jevů řadíme především tyto: prevence šikany a násilného chování, kyberšikany, vandalismu, záškoláctví, xenofobie, rasismu, zneužívání návykových látek výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k volbě smysluplných a společensky přijatelných forem trávení volného času zapojování rodinných příslušníků do života školy Škola má zpracovánu Školní preventivní strategii. Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Byl zpracován Minimální preventivní program, který plní svůj účel a má pevné místo v aktivitách primární prevence naší školy. Nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy je Program proti šikaně ve škole. Slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí a zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Zaměření programu MPP společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti zvyšování zdravého sebevědomí žáků vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry pozitivní citové naladění a myšlení uvědomování si důležitosti dodržování správné životosprávy, sportovních činností a volnočasových aktivit nácvik schopnosti pracovat v kolektivu vzájemná pomoc, podřízení se možnostem skupiny nácvik dovednosti zvládnout a řešit stres napodobování pozitivních modelů (chci být jako ), důl. role rodičovského vzoru upozorňování na špatnou situaci negativních modelů rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci ne Způsob realizace Diskuse / rozhovor se žáky učitel může žákům poskytovat nové informace, ale žáci je nepřijímají pouze pasivně, v diskusi jsou nuceni k nim zaujímat konkrétní stanovisko Hraní rolí učitel navodí určitou modelovou situaci a žáci hrají určité role; po skončení je nezbytná dodatečná reflexe (jak se kdo v které roli cítil, co mu vadilo, vyhovovalo, co by potřeboval) 13

14 Dramatizace metoda podobná hraní rolí, je však delší a obsahuje více problémových situací; i zde je nezbytnou podmínkou následný rozbor a reflexe. Skupinová práce může být zařazena do každého předmětu, důležité je rozdělení rolí ve skupině, aby žáci byli nuceni komunikovat a žádoucího výsledku dosáhnout společně Sociometrické techniky jsou zaměřené na diagnostiku sociálních vztahů ve třídách; napomáhají ovšem žákům uvědomit si a formulovat své postavení ve třídě a zároveň své vztahy ke spolužákům Specifické techniky tyto rozmanité techniky napomáhají žákům např. odhalit některé jejich předsudky a sociální stereotypy, vyjádřit sebeocenění i ocenění ostatních, přiměřeně a citlivě se vyjadřovat o ostatních, naslouchat druhým, vyjádřit své pocity, atd. Bloky primární prevence jedná se o prožitkové semináře vedené vyškoleným lektorem Komunitní kruh - žáci mohou vyjadřovat např. svá očekávání k průběhu školního dne, své osobní prožitky Zájmová činnost ve škole byla organizována v těchto kroužcích: anglický jazyk ročník keramický kroužek výuka hry na flétnu ochránce přírody dovedné ruce dětský aerobic sportovní kroužek 14

15 9. Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Naše škola byla zapojena v projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: MY SE NIKDY NENUDÍME, který byl v tomto šk. roce ukončen: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Naše zpracovatelky vytvořily metodický materiál k těmto šablonám: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 nebyla naše škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 škola žádný projekt nevytvořila. 12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Pravidelně spolupracujeme s následujícími institucemi: s PPP ve Frýdku Místku průběžně docházelo k posouzení potřeby odborného vyšetření, kdy byly realizovány závěry a doporučení z vyšetření se Speciálním pedagogickým centrem v Ostravě-Zábřehu konzultace a vyšetření dětí se zdravotním postižením autismus s OSPOD Magistrátu města Frýdek Místek projednáváme návrhy na opatření v rodinách se špatnou sociální situací s Městskou policií ve Frýdku-Místku jeho pracovníci vedli výukové lekce pro 4. a 5. ročník Jako trvale velmi dobrou hodnotím spolupráci se Sdružením rodičů, Školskou radou, PPP, Městskou policií. Spolupráce s rodiči je opravdu neformální, svědčí o tom spousta akcí uspořádaných ve spolupráci s nimi. Spolupracujeme již tradičně s místním mysliveckým sdružením, osadním výborem a včelaři. Škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 15

16 13. Výroční zpráva o činnosti MŠ 2013/ Charakteristika MŠ: Název: Od je součástí Základní školy Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Sídlo: Chlebovice PSČ , Pod Kabáticí 193 Počet oddělení: 1 Technický stav budovy: dobrý 2. Vzdělávací program: V tomto školním roce jsme se zaměřili na rozvoj pohybových dovedností u dětí, zdravý životní styl, snažili jsme se prohlubovat rozšiřovat znalosti o přírodě a její ochraně. Proto jsme trávili co nejvíce času venku a v přírodě v okolí mateřské školy (na louce, v lese, okolních kopcích). Organizovali jsme lesní dny sportovní, environmentální a poznávací aktivity v lese v dopoledních hodinách, někdy v doprovodu rodičů. Ve spolupráci s rodiči jsme pořádali sportovní, kulturní akce a kreativní pracovní dílny. Tyto akce jsou rodiči hojně navštěvovány. Pro děti jsme organizovali divadelní i koncertní akce, které rozvíjely základní kulturně-společenské návyky a dovednosti. V průběhu školního roku jsme zařadili několik výchovně-vzdělávacích projektů: Náš šnek Ferda, kde se děti seznamovaly se způsobem života šneka afrického a učily se o něj pečovat. Motýlí zahrádka, kdy děti v přímém přenosu pozorovaly vývoj od housenek až po motýly, které jsme potom vypustili do volné přírody. Tělíčko, náš domeček Zimní stopování 3. Pracovníci MŠ: Celkem : 3 Pedagogičtí pracovníci : 2 Ostatní : 1 Přepočet : 3,00 4. Přijímání dětí : Provádí se formou zápisu v mateřské škole. K docházce jsou zařazeny děti od 3 do 6 let podle vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 5. Údaje o dětech : 5.1. Počet Docházka celkem chlapců dívek Pravidelná Nepravidelná

17 5.2. Integrované děti Ve školním roce nebyly Zápis pro školní rok Docházka celkem chlapců dívek Pravidelná Nepravidelná Mimoškolní činnost: Zájmové kroužky : Výtvarné tvoření - 11 dětí, Muchová Daniela,Šuleřová Pavla Hry v angličtině - 11 dětí, Mgr.Grygarová Ivana Dětský aerobic - 15 dětí, Ing.Haluzíková Ivana 7. Akce pro děti s rodiči: - Drakiáda s ukázkou leteckých modelů - sběr kaštanů a žaludů - sběr papíru - vánoční tvoření s rodiči výroba vánočních svícnů - vánoční nadílka pro zvířátka vycházka do lesa s rodiči - dětský karneval s programem - Den matek s besídkou - rozloučení s předškoláky 7.1 Kulturní,sportovní, zábavné a výukové akce pro děti : - výchovně preventivní programy s městskou policií 2x - návštěva divadelního představení v Divadle loutek v Ostravě - vystoupení kouzelníka - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - exkurze do záchranné stanice v Batošovicích - výchovný koncert v ZUŠ Frýdek Místek - návštěva v Domě včelařů v Chlebovicích - návštěva divadelních společností v MŠ 3x - vánoční nadílka v lese pro zvířátka - Vánoční pohádka s Mikulášskou nadílkou - Lesní dny / hřiště v lese/ - výlet na hrad Hukvaldy - školní výlet do ZOO Ostrava DVPP : Šuleřová Pavla: Metodická poradna KVIC F-M Symptomatické poruchy řeči KVIC F-M Bc. Muchová Daniela: Environmentální výchova KVIC F-M Výroční zprávu o činnosti MŠ zpracovala Šuleřová Pavla. 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015 Ředitelka školy:. Mgr. Věra Velísková Metodička prevence:. Mgr. Marcela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více