Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen Vážení kolegové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,"

Transkript

1 10/ červen Přehled akcí na měsíc červen Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června 2007 Studium Asistent pedagoga Studium Asistent pedagoga - praktická část Studium Koordinátor ŠVP Studium Asistent pedagoga - praktická část Závěrečná pedagogická rada vedoucích kabinetů při SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 18. června 2007 Studium Asistent pedagoga 19. června 2007 Hokus Fokus aneb jak se hledá filmový štáb - vyhodnocení soutěže pro školní kolektivy 2. stupně ZŠ Specifika tvorby ŠVP ZV pro málotřídní a neúplné školy Poznávací zájezd do Maďarska Vážení kolegové, po dva roky jste intenzivně pracovali na tvorbě svých školních vzdělávacích programů a my jsme se Vám snažili pořádáním nejrůznějších kurzů a seminářů při této náročné práci pomáhat. Hodnotit, jestli se nám to podařilo, necháváme na Vás. Využívám však této příležitosti, abych v závěru školního roku poděkovala všem, se kterými jsme měli možnost setkávat se na seminářích, kurzech, soutěžích a olympiádách. Zvláštní poděkování patří těm, bez jejichž pomoci, ochoty a vstřícnosti bychom se neobešli našim spolupracovníkům metodikům, lektorům, ale i vedení škol, učitelům a provozním zaměstnancům, kteří nám umožnili, aby se vzdělávací akce i olympiády mohly konat v prostorách jejich školy v příjemném a důstojném prostředí. Vážení kolegové, za všechny spolupracovníky ze SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Vám přeji příjemné a pohodové léto a ve školním roce 2007/2008 na shledanou. Hana Krojzlová

2 10/ červen INFORMACE Výstava výtvarných prací MŠ Výstavy výtvarných prací dětí MŠ se zúčastnily děti ze sedmi MŠ MŠ Dubňany Ke Koupališti, MŠ Hodonín, Jánošíkova, MŠ Hodonín, Jilemnického, SMŠ Hodonín, Sídlištní, MŠ Kyjov, U Vodojemu, MŠ Ratíškovice a MŠ Starý Poddvorov. Výkresy z výstavy si vyzvedněte do 10. června 2007 na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín denně od hodin. Po 20. červnu budou zlikvidovány. Výstava výtvarných prací ZŠ Výtvarné přehlídky žáků ZŠ se zúčastnili žáci ze sedmi ZŠ ZŠ Čejč, ZŠ Hodonín, Mírové náměstí, ZŠ Hodonín, U Červených domků, ZŠ TGM Hovorany, ZŠ a MŠ Kyjov, Za Humny, ZŠ Milotice, ZŠ Starý Poddvorov. Výkresy z výstavy si vyzvedněte do 10. června 2007 na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín denně od hodin. Po 20. červnu budou zlikvidovány. DVPP ve školním roce 2007/2008 SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín na svých webových stránkách ( bude opět zveřejňovat nabídku vzdělávacích akcí pro školní rok 2007/2008. Stejně jako v letošním školním roce se budete moci přihlásit v předstihu, pokud je u nabídky již přiřazeno datum konání. Projekt P2 nejen pro málotřídní a neúplné ZŠ Tak jako v loňském roce i letos se zapojí málotřídní a neúplné školy do vzdělávacího projektu P2. Ostatním zájemcům můžeme některé semináře také nabídnout. Sledujte proto Informační zpravodaj, kde budete o těchto mimořádných nabídkách zajímavých seminářů a dílen informováni. V červnovém IZ nabízíme kurz Aktivizující metody práce s textem, o který projevili zájem mnozí účastníci PAU 12. května 2007 v Kyjově. Kulturní vystoupení na XI. veletrhu vzdělávání SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí SŠ, ZŠ, ale i MŠ možnost prezentovat svoji školu, případně svůj studijní obor v rámci tradičního kulturního vystoupení na XI. veletrhu vzdělávání. Prosíme zájemce z řad škol, aby se přihlásili do 15. září Budou jim poskytnuty veškeré informace. Telefon: nebo

3 10/ červen Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, stejně jako každý rok připravujeme ve spolupráci s autorizovanými osobami řadu školení a kurzů se speciálním osvědčením. Vycházíme Vám vstříc a zveřejňujeme přehled s přibližnými termíny jejich konání. Protože nebudou v příslušném školním roce opakovány znovu, prosíme Vás, abyste si včas zkontrolovali konec platnosti stávajících osvědčení. Bude naší snahou, aby tyto termíny byly dodrženy i v příštích letech. PŘEHLED ŠKOLENÍ, PLÁNOVANÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Termín konání: Název Určeno Platnost osvědčení: 2. října 2007 Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně vedení školy 10. října 2007 Odborná příprava preventistů požární ochrany požární preventista listopad 2007 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP vedení školy ledna Základní a doškolovací kurz pro instruktory instruktoři škol školního lyžování a snowboardu ního lyžování a únor 2008 O chemických látkách a chemických příprav - cích změny v zákonech duben 2008 Školení řidičů snowboardu chemici - odborně způsobilí 3 roky 1 rok 3 roky 5 let červen 2008 Školení o přezkoušení odborné způsobilosti v elektronice 3 roky

4 10/ červen SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín pořádá XI. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Během dvou dnů mají školy a školská zařízení možnost představit rodičům, žákům a široké veřejnosti svou činnost, učební a studijní možnosti i nadstandardní nabídku a usnadnit dětem i jejich rodičům rozhodování o volbě školy, vzdělávacího zařízení či budoucího povolání. Termín konání: Místo konání: října 2007 (středa, čtvrtek) Dům kultury Hodonín, Horní Valy Předběžný program: úterý: hod. - instalace výstavních stánků středa : hod. - dokončení instalace (drahá technika) hod. - slavnostní zahájení veletrhu pro pozvané hosty hod. - otevřeno pro veřejnost čtvrtek: hod. - otevřeno pro veřejnost hod. - kompletní likvidace výstavy Od středy bude zajištěna i v nočních hodinách bezpečnostní a hlídací služba. Možnosti účasti: 1. Výstavní stánek o rozměrech cca 2,80 m x 2,80 m 2. Prezentace pouze na panelu (panely do stánků nedodáváme) 3. Kulturní vystoupení Cena za jeden výstavní stánek o rozměrech 2,80 m x 2,80 m Firmy 2 000,- Kč/ 1 den (3 500,- Kč/ za 2 dny) SŠ, SOU a VOŠ 2 800,- Kč Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 30. září 2007 Způsoby úhrady: osobně na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (bude vystaven příjmový pokladní doklad) složenkou C na adresu SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín, Dobrovolského 4, Hodonín fakturou (nutno vyžádat) Pokračování na další straně.

5 10/ červen Pokračování z předchozí strany. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 23. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Další pokyny budou zaslány přímo přihlášeným zájemcům. PaedDr. Hana Krojzlová ředitelka Závazná přihláška na XI. veletrh vzdělávání - ( ) Škola:.... Adresa:. IČO:.. Kontaktní osoba.. Tel./ mobil:.. . Fakturační adresa: Prezentace touto formou: 1. Výstavní stánek (přibližně 2,80 m x 2,80 m) počet: 1* 2* 3* jednotlivé stánky: oddělit* neoddělovat* 2. Jednostranný panel pro samostatnou prezentaci místo stánku: vlastní * zapůjčený* 3. Kulturní vystoupení Požadavky na zapůjčení: ks stolů ks židlí další požadavky : Platba: fakturou* složenkou* osobně * Razítko a podpis ředitele školy: *Údaje, které platí, prosím, zakroužkujte.

6 10/ červen SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zajistilo ve spolupráci s Asociací pedagogů ZŠ ČR seminář Specifika tvorby ŠVP ZV pro málotřídní školy a neúplné ZŠ akreditace č. j / Termín: Čas: Místo: Kurzovné: 22. a 23. června 2007 (pátek, sobota) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 800,- Kč (v ceně je i ŠVP pro málotřídní školy zpracovaný APZŽ) 1. Obsah - podrobný přehled témat výuky: a) Příprava tvorby ŠVP - úvodní kapitoly - Analýza podmínek školy; Cíle a zaměření školy; Společné výchovné a vzdělávací strategie školy. Základem pro tvorbu vlastního vzdělávacího programu je RVP ZV, přičemž některé kapitoly bude nutné přizpůsobit specifickým podmínkám konkrétní školy. Týká se to : Klíčových kompetencí; Učebního plánu; Průřezových témat, kde je nutná spolupráce se spádovými školami b) Tvorba učebních osnov příklady pro zpracování osnov jednotlivých předmětů (vzdělávacích oblastí) 2. Forma: Dvoudenní seminář bude vedený interaktivní formou, kde převažuje práce ve skupinách, prezentace skupinové práce, řízená diskuze. 3. Cíl: Vybavit účastníky semináře dovednostmi, které jim pomohou sestavit ŠVP tak, aby s ním dokázali pracovat na svých školách s důrazem na tvorbu učebních plánů a učebních osnov. Při tvorbě SŠP spolupracovat se spádovými školami při zachování vlastní profilace školy. Časové rozvržení semináře: Dvoudenní seminář po 8 hodinách 1.den : Zahájení semináře v 9.00, ukončení v hodin Úvod, organizace, seznámení Podstata probíhající změny Kurikulární dokumenty Přestávka Struktura a obsah RVP ZV

7 10/ červen Klíčové kompetence a strategie, (upravené pro 1. 5.r.) vedoucí k jejich rozvoji na úrovni školy, předmětu oběd Pokračování v rozbalování KK Bloomova taxonomie Přestávka Obsah, struktura a filosofie předmětů den : Zahájení semináře v 9.00, ukončení v hodin Průřezová témata Učební plán tvorba Přestávka OVO do ročníků, úpravy pro málotřídní školy Oběd Učební osnovy, tvorba Přestávka Evaluace školy Závěr, dotazy, diskuze, možnosti Poslední 3 volná místa! Účastníci semináře obdrží zdarma příklad zpracovaného ŠVP Národní škola. Kurzovné uhraďte ihned. Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Specifika tvorby ŠVP ZV pro málotřídní školy a neúplné základní školy 22. a Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* *Nehodící se škrtněte.

8 10/ červen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelům ZŠ žádaný praktický kurz v rámci projektu P2 Zpřístupnění DVPP málotřídním a neúplným ZŠ Aktivizující metody práce s textem Cílem celého kurzu je pomoc učitelům při metodologických změnách, které vedou k efektivnější výuce. Podpora kooperativního učení a rozšíření metodického slovníku. Interaktivní kurz umožní prožití učebních činností a jejich následnou analýzu. Rámcový obsah kurzu: 1. část: 30. srpna 2007 úvodní blok myšlenková mapa + podstata kritického myšlení INSERT + princip třífázového modelu učení dirigent vědomostní bingo pětilístek podrobněji k fázi evokace bude tento kurs Kuchařka či hledačství? zadání pro 2. den kursu + zadání přípravy pro 4. den kursu 2. část: 24. září 2007 reflexe z minula životní dovednosti ukázková hodina E - U - R - řízené čtení volné psaní, kostka dvojitý zápisník + poslední slovo patří mně podrobněji k fázi uvědomění si významu skupinové plánování lekcí + prezentace + komentování lektorem 3. část: 22. října rohy/sněhová koule skládankové učení Bloomova taxonomie otázek hladiny žákova myšlení čtenářská dílna diamant diskuse, její vedení, diskusní pavučina provokující otázky průběžné konzultace příprav před jejich komentováním a odevzdáním ve 4. dni

9 10/ červen 4. část: 3. prosince 2007 Rogerova hra T-graf +Vennův diagram techniky kooperativního učení třífázový rozhovor, turnaj týmů párové čtení analýza dílčích dovedností rozvíjených jednotlivými metodami KM blok k hodnocení, sebehodnocení, stanovení cílů a kritérií hodnocení ohlédnutí: Byl tento kurs Kuchařka či hledačství? představení některých příprav ve skupinách i celému kursu - komentáře Lektor: PhDr. Libor Kyncl, Mgr. Beata Kynclová Termíny: , , , Čas: Místo: Kurzovné: hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 1 800,- Kč Počet účastníků je omezen. Přednost budou mít zájemci, kteří se přihlásí na celý kurz. Jednotlivé semináře lze absolvovat i samostatně v tom případě účastníci hradí alikvotní část kurzovného 450,- Kč za jeden seminář. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Aktivizující metody práce s textem P2 Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín * * * * Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

10 10/ červen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve ředitele a jejich zástupce ze všech typů škol na seminář Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi Odměňování ve školství podle nového zákoníku práce. Odborná kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti. Změny týkající se vedoucích pracovníků možnosti odvolání z funkce. Pracovní doba, přesčasová práce, náhrada mzdy. Aktuality k datu konání semináře. Zákony a vyhlášky, které se ruší a čím jsou nahrazeny. Řešení konkrétních problémů ze školní praxe. Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: JUDr. Hana Poláková, vedoucí OŠ KÚ Jihomoravského kraje 14. září 2007 (pátek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 420,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Zákony, vyhlášky a paragrafy v ředitelské praxi Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Otázky pro lektorku:.. (Pokud nestačí místo, přidejte přílohu) Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

11 10/ červen akreditace č. j. 4485/ SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele ZŠ a SŠ na 1. část semináře Skupinová dynamika Cílem vzdělávací akce je ukázat, že základní kompetence lze nabýt pouze ve skupinách, při vzájemném kontaktu a jednání s ostatními. Učení ve skupině tak umožňuje jednotlivci rozšiřovat si oblast prožitků a zkušeností a zprostředkovávat si tak nové poznání. Seminář je veden interaktivními metodami výuky. Obsah: hry pro představování a poznávání komunikace a vytváření skupin pozorování a vnímání prosazování a sebeprosazování zpětná vazba Výukové metody a formy: interaktivní metody krátké teoretické vstupy lektora modelové situace diskuse, reflexe účastníků testy Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Dana Forýtková 17. září 2007 (pondělí) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do 12. září Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Skupinová dynamika Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* *Nehodící se škrtněte.

12 10/ červen akreditace č. j. dodáme SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ na seminář Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele Chcete se naučit hledat cesty k získání klíčových dovedností? Chcete se dovědět v čem spočívají podstatné proměny současné didaktiky, metodiky a evaluace? Potřebujete se seznámit s důležitými poznatky z oblasti pedagogické diagnostiky, psychofyzického nalaďování nebo motivace? Odpovědi se dovíte právě na tomto semináři od zkušeného praktika. Témata: Co jsou to vzdělávací strategie Smysl vzdělávací strategie Dispozice učitele k učení Psychofyzické naladění učitele Motivace učitelů Kooperace a kooperativní techniky Ověřování svých domněnek a vědecké metody pokus, pozorování, poměřování, třídění apod. Projekty ve vzdělávací strategii Vzdělávací strategie hrou, typy her Integrace vytváření skupin a propojování obsahu různých předmětů, tvoření funkčních celků Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Zdeněk Bělecký 19. září 2007 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do 15. září Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* *Nehodící se škrtněte.

13 10/ červen akreditace č. j. dodáme SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ na seminář Pravidla a kritéria hodnocení žáků Cílem vzdělávací akce je seznámit se s formulacemi hodnocení, se sdělováním hodnocení a různými příklady hodnotících výroků. Obsah: Pedagogická diagnostika Typy a struktura kritérií hodnocení Vzdělávací cíle a kritéria hodnocení Tvorba a praktické ukázky kritérií hodnocení Pravidla pro hodnocení Hodnocení skupinové práce Využití klíčových kompetencí a očekávaných výstupů Jak napsat výstupní hodnocení, formální náležitosti Praktické ukázky hodnocení žáků Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Zdeněk Bělecký 19. září 2007 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do 15. září Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Pravidla a kritéria hodnocení žáků Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* *Nehodící se škrtněte.

14 10/ červen akreditace č. j. 4485/ SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitelky 1. stupně a vychovatelky ŠD na praktický seminář z projektu P2 Zpřístupnění DVPP málotřídním a neúplným ZŠ Hudba ve škole Učitelé si vyzkoušejí, jak propojit hudbu s rytmem, pohybem, slovem a fantazií. Zjistí, jak pozitivně hudba ovlivňuje nejen učitele, ale i žáka a jak s vlivem hudby na emoce svých žáků pracovat. Tématické náměty: Pozitivní účinky hudby a její působení na člověka Vliv hudby na emoce žáků Nabídka her, metod a technik pro rozvoj muzikálnosti Praktická ukázka práce s dětmi Lektorka: Termín: Čas: Lena Freyová 20. září 2007 (čtvrtek) hodin Místo: ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 7 volných míst pro zájemce i z úplných škol! S sebou: pohodlné oblečení, karimatky Kurzovné: 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Hudba ve škole Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

15 10/ červen akreditace č. j. 4485/ Kabinet MŠ a kabinet VMV zvou učitelky MŠ a vychovatelky ŠD na praktický seminář Instrumentální hrátky Učitelky MŠ a vychovatelky ŠD získají nový a zajímavý náhled na instrumentální hru dětí v MŠ nebo ve ŠD a její přirozené zařazení do výchovně vzdělávacích celků. Hlavní témata: Základní pravidla hry na jednoduché hudební nástroje Improvizace a drobné etudy Motivace a práce s písněmi Využití instrumentální hry k pohybu, ke hrám a práci s textem Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Lena Freyová 21. září 2007 (pátek) hodin ZŠ Hodonín, Vančurova 450,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Instrumentální hrátky Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

16 10/ červen akreditace č. j / Kabinet 1. stupně zve učitele 1. stupně na pokračování praktického semináře Kudy z nudy výuka českého jaz výuka českého jazyka podle RVP na 1. stupni ZŠ Cílem seminářů je inspirovat učitele jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Semináře obsahují praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Účastníci obdrží pracovní listy k jednotlivým hrám. Hlavní témata: Projektové vyučování Mezipředmětové vztahy v mluvnici, slohu i literatuře Jazyk a jazyková komunikace Mediální výchova (práce s tiskem, filmem, pořady televize ) Dramatická výchova Hry k tématickým celkům Souhrnné poučení o slohu formou her Lektorka: Termín: Mgr. Květoslava Ječná 24. září 2007 (pondělí) 1. skupina - na ZŠ Hodonín, Očovská 26. září 2007 (středa) 2. skupina na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Čas: Kurzovné: hodin 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP - pro 1. stupeň ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Mám zájem termín: skupina skupina Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

17 10/ červen akreditace č. j / Kabinet českého jazyka zve učitele jazyka českého 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia na pokračování praktického semináře Kudy z nudy výuka českého jaz výuka českého jazyka podle RVP na 2. stupni ZŠ Cílem seminářů je inspirovat učitele jak motivovat učivo, navodit ve třídě kladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání poznatků, jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Semináře obsahují praktické ukázky her od drobných, časově nenáročných, až po větší bloky. Účastníci obdrží pracovní listy k jednotlivým hrám. Hlavní témata: Projektové vyučování Mezipředmětové vztahy v mluvnici, slohu i literatuře Jazyk a jazyková komunikace Mediální výchova (práce s tiskem, filmem, pořady televize ) Dramatická výchova Tvorba čítanky (pokračování 8., 9. roč.) Souhrnné poučení o slohu formou her Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Květoslava Ječná 25. září 2007 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP 2. stupeň ZŠ, Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

18 10/ červen akreditace č. j / Kabinet 1. stupně a kabinet MŠ zve učitele MŠ a ZŠ na čtyřdenní cyklus žádaných seminářů Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči Účastníci seminářů budou seznámeni s možnostmi, jak předcházet poruchám řeči. Naučí se, jak podporovat správný a přirozený vývoj řeči. Vše bude směřovat k prevenci v logopedické péči na školách. Učitelé budou moci uplatnit své metody a znalosti přímo v praktických částech seminářů. Součástí seminářů bude i metodická pomoc při práci s dětmi postiženými poruchami neurotického charakteru. Obsahem cyklu budou tyto okruhy: Pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od běžného vývoje řeči. Vliv prostředí a správný vzor k řeči. Prevence dyslektických poruch řeči a opožděného vývoje řeči. Didaktické hry k rozvíjení slovní zásoby, pochopení a objasnění pojmů hry a cvičení mluvidel. Podněty k rozvíjení jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky. Metodická práce s dětmi postiženými poruchami neurotického charakteru. Vliv prostředí, výchovné vedení dětí s diagnózou tumulus, lehčím stupněm balbucies a dyslalie. Praktické ukázky individuální a kolektivní práce s dětmi. Lektorky: Termíny: Čas: Mgr. Dagmar Krýsová, Mgr. Alena Horáková a (pátek a sobota) a (čtvrtek a pátek) leden 2008 (závěrečný pohovor) hodin Pokračování na následující straně

19 10/ červen Pokračování z předchozí strany. Místo: Kurzovné: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 1 920,- Kč Cyklus seminářů je ukončen závěrečným pohovorem. Lednový termín závěrečných pohovorů bude upřesněn na posledním semináři.. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín, Dobrovolského 4, Hodonín Závazná přihláška: Logopedická prevence - říjen 2007 Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* převodem z účtu na účet* * Nehodící se škrtněte.

20 10/ červen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí pracovníkům škol i veřejnosti jazykově-konverzační kurz A N G L I C K É H O J A Z Y K A (4. ročník) Lektorka: Vyučovací den: Vyučovací doba: Mgr. Jiřina Lekešová středa hodin Počet hodin: 75 hodin (25 x 3 vyučovací hodiny) Zahájení: září 2007 Místo: Učebnice: Kurzovné: učebna SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Click on 3 450,- Kč pro pracovníky školství 3 600,- Kč pro veřejnost Kurz se uskuteční pouze v případě řádného zaslání přihlášky do 25. června 2007 Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Kurz anglického jazyka 4. ročník 2007/2008 Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.. Škola/pracoviště:.. Kontakty: telefon:. . Adresa bydliště: PSČ:. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte

21 10/ červen akreditace č. j. dodáme SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelkám MŠ jazykově-metodický kurz A N G L I C K É H O J A Z Y K A Jazyky hrou (1. ročník) Po absolvování kurzu učitelky MŠ: získají základy v cizím jazyce naučí se, jak vést děti k životu v mnohojazyčné a mnohokulturní společnosti využijí později své znalosti k vytvoření základu k celoživotnímu učení se cizím jazykům. Kurz je veden formou praktických dílen a seminářů. Jazyková část budování a rozvoj osvojování jazykových prostředků (výslovnost a pravopis, slovní zásoba, mluvnice a její funkční užití). Rozvoj řečových dovedností (samostatný mluvený projev a ústní interakce, poslech, čtení a psaní). Základní metodická část metody výuky cizího jazyka vhodné pro předškolní věk, pro děti, které ještě neumí číst a psát, analýza příkladů. Lektorka: Vyučovací den: Vyučovací doba: Počet hodin: Mgr. Jaroslava Šupová čtvrtek hodin 75 hodin (25 x 3 vyučovací hodiny) Výuka je rozdělena na jazykovou část - 60 hodin, metodickou část - 15 hodin Pokračování na následující straně.

22 10/ červen Pokračování z předchozí strany. Zahájení: září 2007 Místo: Učebnice: Kurzovné: jazyková učebna SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) bude upřesněno 3 450,- Kč Kurz se uskuteční pouze v případě řádného zaslání přihlášky do 25. června 2007 a při počtu alespoň 12 zájemců. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. června 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Jazyky hrou 1. ročník 2007/2008 Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.. Škola/pracoviště:.. Kontakty: telefon:. . Adresa bydliště: PSČ:. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte

Závěrečná pedagogická rada

Závěrečná pedagogická rada 10/2005-1 - červen 2005 PŘEHLED AKCÍ PEDAGOGICKÉHO STŘEDISKA na měsíc červen 2005 1. 6. 30. 8. 2005 Minigalerie a Galerie na schodech Petr Včelka a 5 mladých výtvarnic Minisérie od malby po grafiku 2.

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Přehled akcí na měsíc červen 2006

Přehled akcí na měsíc červen 2006 10/2006-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2006 1. 6. - 30. 8. 2006 Minigalerie a Galerie na schodech - Výstava fotografií Krásy Thajska PaedDr. Hana Krojzlová 1. 2. 6. 2006 Netradiční metody ve vyučování,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8 č. 6 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 ŠKOLSKÝ MANAGAMENT... 4 METODY

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2010/2011 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením)

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením) MÍSTO KONÁNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, Na Valše 207, 389

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Vážené kolegyně, studuji speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se zabývám narušenou komunikační schopností u dětí

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: 2ZŠ 167/15 Spisový znak 1.5.1 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A5 Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Mgr. Karel Novotný Mgr. Ilona Vránková

Více

Vzdělávání pedagogů MŠ a pracovníků v předškolním vzdělávání. Systém akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pedagogy MŠ

Vzdělávání pedagogů MŠ a pracovníků v předškolním vzdělávání. Systém akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pedagogy MŠ Vzdělávání pedagogů MŠ a pracovníků v předškolním vzdělávání Systém akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pedagogy MŠ - Od ledna 2014 do března 2015-4 kurzy, které jsme zopakovali 2x (jeden kurz 1x) -

Více