Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku

2 Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne Boha. Kdo se příliš mnoho bojí lidí, nevykoná nikdy nic velkého pro Boha. Známé úsloví Co tomu řeknou lidé, odcizilo již mnoho lidí od služby Bohu. Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. (Bible, Galatským 1, 10) Proč se bojíš lidí? Nechce-li Bůh, nemohou ani sobě, ani tobě prospět nebo uškodit. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Kde jde o věc Boží, nesmíme se ničeho bát. Buď jako magnetická střelka, která ukazuje k severnímu pólu za každého počasí a v každé situaci. Citáty z knihy Jiskry sv. Ignáce (Gabriel Hevenesi). Vyd. Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Praha 1993) byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. (Matouš 25,36) Tato slova pronesl Pán Ježíš v souvislosti s posledním soudem. Hovoří o neskutečně velkém setkání, jaké ještě nikdy nebylo. Shromáždí se všechny národy i všichni andělé. Tam se definitivně rozhodne, kde a jak budeme trávit celou věčnost. Pár desítek roků na této zemi není nic v porovnání s věčností. Proto je pro nás nesmírně důležité, jak dopadneme. Nic není důležitější je to absolutní priorita pro každého z nás. Soud se nebude opakovat, odvolání nebude možné a čas milosti skončí. Soudit bude spravedlivý, objektivní, vševědoucí Pán pánů a Král králů. Co bude rozhodující pro toto největší dělení lidstva? Nikdo se nás nebude ptát na národnost, vzdělání, bohatství, barvu pleti. Nikdo se nebude zajímat, z jaké církve pocházíme Rozhodující nebude, jak jsme věřili, ale jak jsme sloužili svému Pánu. Víra bez skutků je mrtvá. Křesťanství není jen nějaká teorie, příkazy a zákazy, ale život a skutky. Pána Ježíše můžeme vidět v každém člověku: v hladovém, žíznivém, v cizinci, chudobném, nahém, nemocném, dokonce i ve vězni. V nebi je vše jinak. Lazar je v lůně Abrahámově, boháč v mučení pekelném. Tam už nebudou nemocní zde jim máme pomáhat, všimnout si jich a navštívit. Pavel hovoří: Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi Pán Ježíš říká: Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky! a také to tak koná: On přijímá hříšníky a jí s nimi! Navštívit chorého nebo vězně je jako navštívit Pána. Ani jeden podaný pohár vody nebude zapomenut. Každý talent má být využitý a rozmnožený. Vyberme si všichni podle svého obdarování, ve které oblasti máme sloužit lidem jako Pánu, abychom jednou od Něho slyšeli: Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Ján Kerekréti, předseda Bratrské rady BTM Bratislava Svátek sousedů - misijní příležitost Letos připadá Svátek sousedů na 27. května. BTM vydává pro tuto příležitost nový dárkový letáček s názvem Chvilka pro Tebe (DKx104) s přiloženým sáčkem kapučína. Využijte této misijní příležitosti a oslovte, případně pozvěte na společná setkání své sousedy a známé. Můžete využít i starší dárkové letáčky, které mohou posloužit k rozhovoru i jako pozvánka k posezení u šálku kapučína nebo čaje. Napište nám, jak se Vám podařilo navázat nová přátelství. 3

3 Reportáž Vězeňské společenství přináší lásku a naději do věznic Mezi našimi odběrateli jsou také ti, kterým pravidelně posíláme letáčky do vězení. Dosud nás požádalo 470 vězňů, v současné době máme kontakt s 89 vězni. Snažíme se být také v kontaktu s křesťanskými organizacemi, které se vězeňskou službou zabývají. Významným mezníkem v této službě byla nedávná mezinárodní konference v Praze, ze které Vám přinášíme krátkou reportáž. V únoru tohoto roku se setkali v areálu IBTS Praha (Mezinárodní baptistický teologický seminář) zástupci pěti zahraničních organizací spolu s asi sedmdesáti zástupci různých domácích organizací. Cílem bylo informovat o zkušenostech Mezinárodního vězeňského společenství PFI (Prison Fellowship International) s programy pro vězeňství, následně založit takovou organizaci i v ČR a tak splnit dlouholetý sen mnoha upřímných křesťanů. Krátce z historie PFI Zakladatelem organizace Vězeňského společenství v USA byl v r Charles W. Colson. Byl prvním poradcem prezidenta USA R. Nixona. V souvislosti s aférou Watergate strávil nějaký čas ve vězení. Tam zažil, jak víra v Ježíše Krista proměňuje lidi a dospěl k přesvědčení, že řešení kriminality je pouze v duchovní oblasti. Cílem založení organizace bylo společné sdílení Boží lásky s vězni, bývalými vězni a jejich rodinami. O těchto zkušenostech z vězení píše v knize Znovuzrozený (vyd. BIBLOS, r. 1996). V roce 1979 se setkali zástupci podobných organizací z různých zemí a založili organizaci PFI. Jejím cílem bylo zakládat národní organizace PF a sloužit jim. Dnes je jich 115 po celém světě a PFI je asi největším mezinárodním seskupením křesťanské služby v oblasti vězeňství. Vzácný host semináře Nejvzácnějším hostem semináře byl ředitel Kanceláře pro evropskou spolupráci PFI, bývalý diplomat Ivan Sotirov ze Švýcarska. Tento pokorný a milý bratr pracuje pro tuto organizaci v různých funkcích už 17 let. Právě jemu vděčíme za to, že státy východní Evropy mají dobře organizovanou práci dobrovolníků pro vězně. Neúnavně navštěvuje, povzbuzuje a pomáhá národním vězeňským společenstvím překonávat překážky a pracovat pro vězně a jejich Služba PFI v brazilské věznici rodiny. Tematicky se na semináři zaměřil na historii a současnost PFI a na realizaci projektů PFI ve světě. Nejstarší a nejzkušenější delegát Agnus Creighton je viceprezidentem skotské organizace PF. Předtím pracoval jako člen Správní rady PFI. Původně byl sociálním pracovníkem a vězeňským zaměstnancem. V r byl zakládajícím členem PF Skotska a na semináři nás informoval o programech PFI používaných v současnosti ve Skotsku. Nejmladší host Tobias Mercle je ředitelem PF v Německu. Tobias vystudoval sociální pedagogiku Ivan Sotirov a hovořil o práci s mladými lidmi, kteří se dostávají do problémů se zákony. Jeho hlavní činností je vedení domu pro mladé lidi jako alternativního vězení blízko Stuttgartu. Brzy bude otevřen podobný dům naděje i v další části Německa. Z největší dálky přicestovala Rudite Losane. Je kaplankou ženské věznice v Rize. Posledních deset let je i vedoucí projektu Myriam. Je to intenzívní křesťanský program pro přibližně 15 žen, plánovaný na šest měsíců. Jeho hlavním cílem je připravit uvězněné ženy pro život na svobodě, překonáváním kultury vězení opravdovou kulturou (studium Bible, kurzy hudby, literární výchova, dramatické kurzy, kurzy šití, vyšívání aj.). Rudite dostala za svoji práci nejvyšší vyznamenání od prezidenta Lotyšska. Píše také básně, vydala už tři knihy poezie. Nejbližší návštěvník byl Ján Kerekréti. Dříve pracoval jako generální tajemník Evangelické aliance na Slovensku. Nyní je předsedou rady Slovenského vězeňského společenství PF Slovakia. Pracuje ekumenicky. V radě má zástupce osmi státem uznaných církví, včetně katolíků. Hovořil o různých zajímavých programech práce s vězni a jejich rodinami. Setkání se zúčastnily a o své práci ve věznicích referovaly i hlavní kaplanka České republiky Mgr. Květoslava Jakubalová a předsedkyně Vězeňské duchovenské péče (VDP) Renata Balcarová. Noví zástupci PFI v ČR Zástupci Mezinárodního vězeňského společenství v ČR, o.s. se stali: Aleš Malach, Gabriela Kabátová a Pavel Olšaník. Na setkání byly představeny i některé programy PFI: Angel Tree Vánoční program pro děti a rodiny vězňů, APAC Křesťanský program společenství obnovy, Aftercare Program pro propuštěné vězně, Sycamore Tree program pro změnu povědomí zločinu. Právě založené organizaci vězeňského společenství v ČR přejeme v práci pro Pána mnoho Boží moudrosti, sil, věrnosti a požehnaní. (Zpracováno podle materiálů J.Krekrétiho) G.Kabátová A.Malach P. Olšaník Reportáž 4 5

4 Z naší produkce Astronaut James Dutton na Slovensku Jak se dostal americký kosmonaut na Slovensko? Návštěva astronauta na Slovensku je výsledkem dlouholeté spolupráce mezi Křesťanským sborem v Trenčíně a Křesťanským sborem ve Friendswoode v Texasu, který navštěvuje i astronaut Dutton. Z tohoto sboru navštívilo za posledních 15 roků Slovensko už více vědců, kteří pracují ve Vesmírné agentuře NASA. Výsledkem vzájemné spolupráce obou sborů bylo zorganizování mnoha přednášek, besed a prezentací na školách, univerzitách a v kulturních střediscích. Ze sboru ve Friendswoode také každoročně přijíždějí animátoři, kteří pomáhají organizovat anglické tábory pro děti. Za jakým účelem přijel? Jim Dutton přiletěl na Slovensko jako oficiální vyslanec Vesmírné agentury NASA. Na třech oficiálních setkáních pro širokou veřejnost vyprávěl o svých zkušenostech pilota raketoplánu Discovery během letu STS-131 a o pobytu ve vesmíru. Let se uskutečnil od 5. do 20. dubna Mluvil i o pracovní náplni dalších šesti astronautů, členů posádky. Kromě oficiálních setkání bylo s astronautem uskutečněno i několik setkání osobnějšího charakteru, na kterých vyprávěl o svém duchovním životě. Jako znovuzrozený křesťan využil každou příležitost, aby otevřeně mluvil o své víře v Pána Ježíše Krista. Kdo jej pozval? Hlavními organizátory setkání byly křesťanský sbor v Trenčíně a Kulturní centrum Aktivity, spoluorganizátorem bylo Ministerstvo obrany SR, podpořil a také pomohl Trenčanský kraj a město Trenčín. Oficiálně pozvalo astronauta na Setkat se s člověkem, který byl ve vesmíru, je vzácná příležitost a mít možnost s ním mluvit je ještě vzácnější. Právě před rokem tuto zkušenost prožili mnozí na Slovensku. Na pozvání přiletěl astronaut a pilot raketoplánu Discovery James P. Dutton. Poznali jsme ho jako člověka, který se vůbec netají se svou křesťanskou vírou. O tom, jaká byla jeho cesta k Bohu, vypráví i evangelizační letáček, který najdete v jarní nabídce misijních textů BTM pod označením MT44. O jeho pobytu na Slovensku Vám přinášíme několik zajímavých informací. Slovensko Křesťanské centrum BEREA. Všem těmto organizacím vynesl astronaut do vesmíru slovenské vlajky, které v rámci návštěvy jejím představitelům také oficiálně a slavnostně odevzdal. Sám si ve vesmíru do kokpitu oblékl tričko s motivem Trenčína. Z naší produkce Jak probíhala setkání? Hlavní součástí programu byla videoprezentace o vesmírné výpravě STS-131, kterou James Dutton pilotoval. V programu nechyběl ani prostor na otázky z publika, na které odpovídal se svou manželkou Erin. Po každém setkání byla možnost zúčastnit se autogramiády a fotografování s astronautem. James Dutton spontánně hovořil o svém vztahu s Bohem a o víře v Pána Ježíše Krista. Během tří dnů si ho poslechlo asi lidí. Prostřednictvím tiskové konference, která byla připravena pro média, se o návštěvě astronauta dovědělo celé Slovensko. Slíbil, že se na Slovensko určitě vrátí. Příkladné svědectví Město Trenčín přijalo výjimečného hosta s nadšením. Lidé sem přijeli z různých koutů Slovenska, aby se s ním mohli osobně setkat. Veřejnost mohla poznat, že i malé církevní evangelikální společenství má co nabídnout spoluobčanům a rodinám žijícím okolo. Lidé mají možnost poznávat, že křesťanům mohou důvěřovat. Na základě vzájemně budované důvěry budou pak i přijímat přinášené poselství evangelia Pána Ježíše Krista. Astronautova návštěva také určitě přispěla k posílení důvěry a ke zviditelnění křesťanů v Trenčíně. Osobní vyznání Jeho odkaz pro všechny zní úplně zřetelně: Osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem je nesrovnatelně důležitější než lety do vesmíru. Toto přesvědčení nesdílí jen James Dutton, ale s ním také i tři hluboce věřící křesťané, kteří byli součástí posádky raketoplánu během letu STS-131. (Převzato z článku J. Abrmana) 6 7

5 Nabídka nových letáčků Volný jako pták (RT52) Nabídka starších letáčků Jaro 2011 Pastor George Thomas přišel jednoho rána do kostela se starou, rezavou ptačí klecí. Postavil ji na kazatelnu a začal vyprávět příběh Text anonymního autora upravila redakce BTM. (Doporučená cena 2,80 Kč) Mohu vám položit otázku? (RT84) Je všechno, co existuje, stvořeno Bohem? A stvořil tedy Bůh i zlo? Co na to řekl tehdy ještě neznámý mladý student Albert Einstein, se dovíte v letáčku. (Doporučená cena 2,80 Kč) Dárkový letáček s přílohou kapučínem nejen ke Svátku sousedů Chvilka pro Tebe (DKx104) Okamžik uvolnění a k tomu chutné kapučíno může být někdy pro každého z nás jedinou oázou ve všedním dnu. Nabídněte jej svým přátelům a připomeňte jim, aby si ve chvílích odpočinku přečetli také slovo o naději. (Doporučená cena 10 Kč) Mamince k svátku (DK105) Nezapomeňte popřát svým maminkám třeba s básničkou O. Koudelové. Dvojitá karta je doplněna přikázáním z desatera, které jako jediné má zaslíbení. (Efezským 6, 2-3) (Doporučená cena 5,20 Kč) Nejdelší cesta mého života (MT44) Astronaut a pilot raketoplánu Discovery James P. Dutton vypráví o své cestě k astronautice a zvláště o cestě, kterou musel projít, než uvěřil v Pána Ježíše Krista. V loňském roce navštívil Slovensko a slíbil, že to není naposledy. (Doporučená cena 3,50 Kč) Jistota v nejistém světě (S35) Zemětřesení v Japonsku otřáslo našimi jistotami. Doléhají na nás obavy z budoucnosti, mnozí mluví o apokalyptické době. V našem světě budou vždy existovat rizika, kterým se člověk nemůže vyhnout, ani se proti nim nijak pojistit. Jedině tehdy, když vložíme svůj život do Božích rukou, můžeme prožívat již zde na Zemi hluboký pokoj a důvěru v budoucnost. Zamyšlení napsal vedoucí Marburgské misie J. Mette. (Doporučená cena 3,50 Kč) Na shledanou! (PN40) Touto kartičkou potěšíte při loučení své známé, přátele, i ty, se kterými se náhodně potkáte. (Doporučená cena 2,80 Kč) Přání ke Dni matek - 2. neděle v květnu Mamince (PD39) Obrázek Vlasty Švejdové doplňuje básnička Oldřišky Koudelové. Dvě strany letáčku jsou volné na ně mohou děti namalovat obrázek a napsat blahopřání.(doporučená cena 2,80 Kč) Mamince (PT44) Dvojitá kartička má posloužit dětem jako přání a poděkování mamince u příležitosti Dne matek. Text doplňuje krátká modlitba. (Doporučená cena 2,80 Kč) MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA - OBLÍBENÁ VELIKONOČNÍ DVOJITÁ KARTA SE SLEVOU 30 % Pokojné a požehnané Velikonoce (DK64) Pro velký zájem jsme dotiskli dvojitou kartu k Velikonocům. Modlitba je doplněna veršem z Janova evangelia 14, 6. (Akční cena 3,60 Kč) V JEHO STOPÁCH (PX6) POZOR - dotisk v nové úpravě! Stolní hra, ve které hráči jdou po stopách Ježíše Krista na této zemi, tak jak to zapsali čtyři evangelisté: Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Hra je navržena i pro výuku, děti se budou nejen bavit, ale získají přehled o důležitých událostech ze života Ježíše Krista a pocvičí se v hledání textů v Bibli. Otázky a úkoly jsou společně s nápovědou uvedeny přímo na hracím plánu. (Doporučená cena 25 Kč) Hloupý vlk (PN37) V oblíbené kartičce si děti přečtou příběh o hladovém vlku. Text je doplněn o biblický verš z Přísloví 17, 12. (Doporučená cena 2,80 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 57 Kč 8 9

6 Rozhovor Misijní výjezd do Nepálu Ne každý má možnost odjet na některou ze zahraničních misií. V následujících řádcích bychom vám rádi vylíčili zážitky skupiny mladých lidí, kteří se zúčastnili měsíčního misijního výjezdu do Nepálu. Položili jsme proto několik otázek jednomu z nich, Tomáši Lančovi, aby nám přiblížil zemi nevyšších hor světa, zemi s úplně odlišnou kulturou než naší evropskou, zemi, která je jednou z nejchudších na světě. Proč ses rozhodl jet na misii? Zatoužil jsem Bohu sloužit misijně díky četbě knížky Boží muž. V ní se vypráví, co prožívali křesťané v předešlých letech v Číně. Také já jsem se chtěl stát účastníkem úžasných zážitků s Bohem, které jsou v této knize popisovány. Nebyl jsem si však jistý, že právě já bych měl odjet na misii do nějaké asijské země mimo Českou republiku. Tak jsem se za toto povolání začal pravidelně modlit a postit. Jak ses dozvěděl o možnosti misie právě v Nepálu? Netrvalo dlouho a o mé touze se dozvěděli i křesťané okolo mne. Koncem června r mě oslovil můj kamarád Marek, že chce jet na měsíc na misii do Nepálu s organizací Operace Mobilizace. Řekl mně to však asi dva týdny před odesláním závazných přihlášek a já jsem ještě nebyl jistý, jestli tam mám jet taky, chtěl jsem totiž jet aspoň na rok. Začal jsem se tedy konkrétně modlit za tuto možnost. Plánovaný odjezd se nakonec posunul až na konec září, protože Marek byl jediný, který se přihlásil. Kde jste získali potřebné finance na cestu? V peněžence jsem měl k dispozici pouze tisíc korun, což byla čtyřicetina z potřebné částky. A tak jsem se modlil, že jestli je to Boží vůle, abych odjel do Nepálu, tak abych potřebné finance jakkoliv získal. Samozřejmě to obnášelo, že všechny peníze, co jsem získal, ať už to byla třeba jen desetikoruna, jsem šetřil na misii. Odřekl jsem si tak možnost koupit si něco dobrého nebo s kamarády zajít na kofolu. Bůh mně to však mnohokrát vrátil. Nejen že jsem od Něj skrze křesťany všechny finanční prostředky dostal, ale také mi připravil zkušenost, která změnila celý můj dosavadní život. Není nic krásnějšího, než se Bohu dát plně k dispozici a spoléhat jenom na Něj. Jaká byla cesta a kam jste se až dostali? V pondělí 20. září 2010 v 15:52 jsme společně s Markem a Pavlem už seděli v letadle. Přestupovali jsme v Dubaji a Delhi, než jsme přistáli v Káthmandú, v hlavním městě Nepálu. Hned po pár dnech, které jsme strávili ve městě, jsme vyrazili do hor. Cílem byly oblasti, do Rozhovor kterých se nedá dojet autem, ale dá se tam dostat pouze pěšky. Co bylo misijním úkolem? Měli jsme s sebou mnoho křesťanské literatury přeložené do nepálštiny, především však jednotlivá evangelia. Ta jsme prodávali za symbolickou cenu, to proto, že místní lidé by si toho nevážili a nemělo by to pro ně žádnou hodnotu. Mnohdy však, když neměli u sebe na zaplacení pět rupií (což je asi 1,50 Kč), jsme jim knížky dávali zadarmo. Donést Bible do těchto odlehlých míst bylo naším hlavním cílem. Pokusili jste se nějak domluvit s místními obyvateli? Skoro pořád si místní lidé s námi chtěli povídat, avšak oni neuměli anglicky a my jsme neuměli nepálsky, pouze jeden misionář, který byl naším průvodcem uměl základní slovíčka potřebná k domluvě. Velice mě to mrzelo, že jsem jim nemohl říci evangelium osobně. O to více jsem se za ně modlil, aby si Bůh použil každé knížky, kterou jsme jim zanechali. Můžeš popsat nějaký zážitek, který Ti utkvěl v mysli? Každý den jsme zažívali Boží vedení a milost. Každý den byl něčím výjimečný. Jednoho dne jsme například šli okolo školy a napadlo nás se tam zastavit. Zeptali jsme se učitelů, jestli bychom jim mohli nabídnout nějaké knihy. Byl jsem překvapen, že byli nadšeni, že jsme tam 10 11

7 Rozhovor... přišli a donesli Bible. Byla to Bohem připravená půda pro zasetí Jeho slova. Chtěli jsme knížky rozdávat jen o přestávce, abychom nenarušili výuku, avšak ředitel řekl, že děti jsou rozlítané a proto ať počkáme, až začne vyučování. Jeden z učitelů nás poté provedl celou školou třídu po třídě a všude jsme nechali nějaké knížky někteří učitelé si je koupili i pro sebe. Chvála Bohu za tak úžasný zážitek. Nakonec nám zůstal už jen jeden poslední Nový zákon, který jsme věnovali řediteli školy, aby ho mohli při výuce používat. Ne vždy lidé takto pozitivně přijímali Boží slovo, ale většinou jevili zájem. Mnohdy i ti, co vypadali jako velice ortodoxní hinduisté, chtěli všechny druhy knížek, co jsme měli. Navštívili jste i jiná místa než odlehlé horské oblasti? Po dvou týdnech pobytu v horách, jsme se vrátili do Káthmandú. Zde jsme se připojili ke každodenním misijním aktivitám. Jednou to byla pouliční evangelizace za pomoci dramatických scének, jindy jsme zase nesli jídlo a čaj dětem, kteří žijí na ulici. Někdy jsme se šli jen tak podívat do centra města. Často jsme se dali do řeči s mladými kluky. Bůh vedl náš rozhovor a my jsme jim mohli povědět evangelium. Tím, že jsme nevypadali jako Nepálci, tak se s námi mnoho lidí začalo bavit a sami se vždy ptali, co tam děláme. To byl vždy krásný začátek, jak jim říci o Ježíši. Posledních pár dní jsme pomáhali s organizací jednoho tábora pro děti z dětského domova. Také i zde jsme mohli prakticky pomoct. Co Ti dala cesta do Nepálu? Kdybych měl shrnout, co všechno jsem za celou dobu v Nepálu ze sebe vydal a co získal, bylo by to ve velkém nepoměru. Když jsem odjížděl, myslel jsem si, že já budu sloužit lidem v Nepálu, avšak daleko více dali oni mně. Bůh skrze tuto měsíční zkušenost změnil natolik můj život, že si troufám říci, že již nikdy nebudu stejný jako před tím. Proto bych chtěl povzbudit všechny, kteří uvažují o misii v zahraničí, ať neváhají a aspoň na krátkou dobu odjedou. Dostanou daleko víc, než je možné popsat. Není krásnější místo než to, které je podle Boží vůle. Osobní evangelizace (seriál) SEDM RŮZNÝCH OKRUHŮ OSOBNÍ EVANGELIZACE Taky dostáváte do své schránky stále nějaká pozvání na nejrůznější předváděcí akce, zájezdy, výstavy? Vždy se nabízí něco naprosto zdarma. Většinou je slíbeno, že si každý odnese domů hodnotný dárek, aniž by za něj musel platit. Dokonce někteří vyhrají ještě něco navíc. Zdá se, že takovému pozvání téměř nelze odolat. Pořadatelé dobře vědí, že se jim stále vyplácí tento obchodní trik založený na prosté znalosti základů psychologie člověka. Slastné opojení z obdarování zatemní mysl natolik, že si pozvaní ve druhé fázi nakoupí i předražené zboží, které ani nepotřebují. Když se potom s odstupem času vzpamatují, bývá již pozdě. Misie laskavým pozváním Tak tomu však není při srdečném pozvání přátel do křesťanského prostředí. Pokud se nezavíráme před světem, neizolujeme od svého okolí, ale naopak pěstujeme a rozvíjíme přátelské vztahy, jistě se naskytne příležitost k pozvání. A dnes již bývají programy církve natolik pestré, že lze pozvat přátele na to, co by jim mohlo být blízké, co by je mohlo zajímat. Jsem přesvědčen, že církev má co nabídnout. Přesněji řečeno Pán církve, Ježíš Kristus, má co nabídnout. To je naše jistota. Je důležitá ve chvílích, kdy cítíme velikou spoluzodpovědnost za to, s čím se naši pozvaní přátelé v církvi setkají. Nejednou nás totiž sevřou obavy z naší lidské nedokonalosti. Za to či ono se dokonce stydíme. Všechny tyto pocity mohou však vyústit ve velmi pozitivní jednání. A to ve chvíli, kdy se jednak modlíme za pozvané, za to, co v církvi zažijí, jednak přiložíme sami ruce k dílu a přestaneme být jen kritizujícími pozorovateli a hodnotiteli církevního dění. Pozvání našich přátel do církve není ani obchodní, ani náboženský trik. Je to spontánní akt lásky k bližním. Zveme je k setkání s Dárcem, který dává zdarma. Z pouhé lásky a milosrdenství. Zveme je k obdarování, které jsme již sami obdrželi. K daru nového života, ve kterém se dořešila naše minulost, přítomnost i budoucnost. Minulost, kdy jsme žili bez Boha. Přítomnost, kdy i nám řekl: Neboj se, já jsem stále s Tebou. A slavná budoucnost, kdy budeme spolu navždy v Jeho slávě. Nikdo po nás nechtěl, abychom dodatečně za něco zaplatili. Vše bylo postaveno na lásce, důvěře, pokoře a vděčnosti. V novozákonním oddílu Skutků svatých apoštolů čteme již ve druhé kapitole o vzniku církve. Také o tom, že ti první křesťané byli všemu lidu milí a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Nedovedu si představit, že by se tak dělo bez pozvání. V Janově evangeliu se setkáváme s postavou ženy Samařanky, která se u studnice Jákobovy setkává s Ježíšem. To setkání navždy změní celý její život. Nemůže jinak, než nechat svůj džbán, běžet do města a říci lidem: Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko A ti lidé se skutečně nechali pozvat a přišli ke Kristu. Mnoho lidí po celém světě bylo obdarováno darem spasení, darem nového života poté, co je někdo pozval s láskou a modlitbou do křesťanského společenství. I když je to dodnes velmi obtížný úkol, stále zůstává: využít vždy příležitost a zvát lidi k setkání s Kristem

8 Ohlasy na letáčky Naděje na lepší život Kde všude se dají letáčky využít, potvrzuje nedávný dopis od pracovnice charitativní organizace, který nás velmi potěšil. Děkujeme za službu BTM, za světlo, kterým projasňuje šero dnešních dnů. Vážíme si práce všech, kteří v BTM působí a vyprošujeme Boží požehnání. Rádi bychom u Vás opět objednali letáčky, jež distribuujeme mezi naše klienty lidi bez domova, kteří skrze láskyplná slova o Božím milosrdenství dostávají naději na lepší život. Přáníčka předáváme také zaměstnancům, věřícím pro potěšení, i těm, kteří Boží lásku ještě nepoznali, při příležitostech narozenin, pracovních jubileí, narození dětí atp. Posíláme je rovněž našim dárcům a příznivcům jako poděkování za pomoc, povzbuzení pro jejich život a práci, i jako připomínku v době Vánoc a Velikonoc. Eva K., Praha KATASTROFA V JAPONSKU K zamyšlení Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. (Ageus 2,7) Když jsem tato slova četl před několika desítkami let coby mladý člověk, neuměl jsem si příliš představit to, co se skrývá za slovy pohnu nebem, pohnu mořem. Po vlně tsunami, která ničila pobřeží jihovýchodní Asie o Vánocích 2004 a nynější katastrofě v Japonsku, to už vím. Jde o přírodní jevy, vůči kterým je člověk naprosto bezmocný. A lidé na celé planetě s obavami vzhlíží do budoucnosti Chci poznat Ježíše! Obracejí se na nás také lidé s prosbou o duchovní vedení. Jsme rádi, že máme návaznou službu, která k misii nezbytně patří, a že si můžeme dopisovat s lidmi toužícími po Bohu. Zvlášť máme radost, když mají zájem děti. Dobrý den, pracuji v organizaci Nový život. Prodáváme různé křesťanské materiály, z nichž jeden jsou také evangelizační brožurky pro děti nazvané Dobrá zpráva. Jeden dvanáctiletý chlapec nám zaslal ústřižek z této brožurky s tím, že by měl zájem se dovědět víc o Ježíši. My u nás však nemáme ostatní křesťanské materiály, které by se hodily pro děti. Proto se obracím na Vás s prosbou, jestli byste mu mohli nějaké materiály zaslat. Markéta S., Nový život Dětská misie Pro děti připravujeme řadu produktů letos měly největší úspěch omalovánky (příběh Marnotratný syn) a na Velikonoce nový kvíz. Dětem se kvízy líbí, o tom svědčí i tento dopis. Vážení přátelé v BTM, po odměně, kterou jsme dostali od Vás za účast v soutěži Co se stalo o Velikonocích před dvěma tisíci lety se mě děti stále ptají, jestli se ještě zúčastníme nějaké soutěže. Hledala jsem a hledám stále něco vhodného pro ně, ale nenacházím nic vhodnějšího než soutěže od Vaší tiskové misie. Prosila bych Vás: zasílejte mi stále dál ukázku všeho nového co BTM vydává. Chtěla bych pro děti další nějakou soutěž nebo nějaký kvíz, který by každé z dětí mohlo vypracovat, abychom mohli zase soutěžit (jinak mě děti umoří). Těší se, že by mohli zase něco vyhrát. Děkuji za vyslyšení mé prosby v zájmu těch mých malých mudrlantů. S úctou a vděčností Helena Š., Šumperk Katastrofa v Japonsku se dotýká celého světa. Už není světadílu či země, která by si mohla dnes říci: nás se to netýká. Ba právě naopak. Dnešní svět je natolik vzájemně provázán, že důsledky této katastrofy pociťujeme všichni. A přirozeně se ptáme: jaká další katastrofa přijde? Musíme počítat, že to příště může být v naší těsné blízkosti. Slovo proroka Agea, uvedené v záhlaví, má svoji novozákonní odezvu ve 12. kapitole dopisu apoštola Pavla k Židům: Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. (Židům 12,25-27) Když Pán Ježíš odpovídal na Olivové hoře svým učedníkům na jejich otázku po době a znameních jeho druhého příchodu a skonání věků, řekl jim: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek porodních bolestí. (Matouš 24,7-8) V poslední době se tato znamení množí. Už i lidé nevěřící řeknou: modlím se, aby se nestalo to a ono. Všichni si uvědomují svoji bezmoc, nemožnost se na všechno předem připravit, nějak se zajistit. Všechno to, co člověk vybudoval, na co byl tak pyšný, co si tak blaženě užíval, vezme během pouhé chviličky za své. Nezůstane nic. Jen trosky. Pláč a beznaděj. Člověk není ani pánem přírody, ani svým vlastním pánem. Je tu svrchovaný Pán pánů a Král králů. Mluví ke všemu lidstvu z nebe více než kdy jindy. Bude ho lidstvo nadále odmítat? Všichni si uvědomujeme, jak je třeba co nejrychleji a nejúčinněji pomoci. Desítky států a organizací, také církve, vysílají své záchranné týmy, organizují humanitární pomoc, pořádají mimořádné finanční sbírky. Také u nás v České republice. Řada lidí využívá možnosti poslat dárcovskou SMS. Účinnou pomocí je i modlitba za ty, kteří procházejí tak velikým utrpením. Nechť je nedílnou součástí našich přímluvných modliteb také prosba za to, aby lidé nejen v Japonsku, ale i po celém světě neodmítali Toho, který k nám mluví. Vždyť mu jde o to jediné: abychom hledali a nacházeli to, co je neotřesitelné. Co nepodlehne zkáze. Věčné království Boží milosti, lásky a moci. Jan Titěra 14 15

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, (Židům 5, 8-9) VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání, jsme tentokrát vylosovali tyto výherce: Chlapková Jaroslava, Dobřenice Kubiš Milan, Bánov Macková Beáta, Ostrava Maršálková Anna, Praha 9 Ovesná Barbora, Brumov-Bylnice Sebera Patrik, Ostrava Poruba Výhercům blahopřejeme a zasíláme malý dárek. Dosud jsme zařadili křížovky do následujících letáčků řady Hledání, které si můžete objednat také pro své známé: H98 - Adam a Eva H99 - Tesař z Galileje H100 - Kain a Ábel H102 - Noe - muž spravedlivý H103 - Abraham - zkouška víry H104 - Lot a jeho žena H105 - Izák, Bohem zaslíbený syn H108 - Jákob a Ezau příběh nenávisti H109 - Apoštol Pavel misionář světa H110 - Josef zachránce Egypta H112 - Mojžíš - cesta do země zaslíbené H114 - Jozue - dobytí Jericha H115 - Gedeon - Hrdina víry H118 - Samson a Dalila - příbě o lásce a zradě H Rút - Příklad věrnosti a pokory H122 - Samuel - Odpověď na Boží volání H125 - David - Z pastýře ovcí slavným králem Všem našim odběratelům přejeme radostné prožítí velikonočních svátků. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Toto číslo vyšlo v dubnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY České církve a zahraniční misie 6.2016 VÝSLEDKY ANKETY Účel: Cílem této ankety bylo získat lepší porozumění tomu, jak české církve vnímají službu zahraničních misionářů, aby bylo možné zlepšit dlouhodobou

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více