VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VILLA VALLILA ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VILLA VALLILA ZA ROK 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VILLA VALLILA ZA ROK 2010 Občanské sdružení Villa Vallila bylo založeno v roce Od roku 2001 provozuje komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Od roku 2007 je poskytovatelem sociálních služeb. Posláním organizace je: umožnit lidem s postižením žít plnohodnotný život v přirozených podmínkách lidského společenství A za tímto účelem provozovat komunitní dům poskytovat klientům podporu při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské 1

2 Poskytované sociální služby: Chráněné bydlení služba je poskytovaná mladým lidem se sníženými adaptačními schopnostmi, převážně bez rodinného zázemí, kteří opouštějí různá dětská výchovná zařízení nebo speciální školy. Chráněné bydlení je poskytováno formou skupinového bydlení v komunitním domě a nebo ve dvou chráněných bytech. Odlehčovací služby služba je poskytovaná lidem s různým typem zdravotního postižení, kteří žijí převážně v rodinách (odlehčovací služba je tímto poskytována celé pečující rodině). Cílová skupina: Mladí lidé se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Základní údaje: Občanské sdružení Villa Vallila sídlo sdružení: Přemyslovská 23, Praha 3, tel: , web: IČ: číslo a datum registrace na MV ČR: II/S (1.3087/96R, ) bank. spojení: KB Praha 2 Náměstí Míru č.ú.: /0100 Komunitní dům Villa Vallila Červený Újezd u Votic 32, vedoucí domu: Bc. Ivana Vachalcová tel: Výbor sdružení: Předsedkyně: Místopředsedkyně: Jednatel: Revizorka: Mgr. Eva Klípová Ing. Jindřiška Prokopová Ing. Miroslav Klípa Mgr. Václava Bratinková 2

3 LIDÉ VE VILLE A KOLEM VILLY Počet klientů služby chráněného bydlení: 10 samostatné chráněné byty: Roman, Milan komunitní dům: Matěj, Kačka, Pavlína, Terezka, Pepa, Dominik, Anička, Petra Počet klientů odlehčovacích služeb: 27 (v domě jsou stálá 3 lůžka pro odlehčovací službu; většině klientů byla poskytnuta odlehčovací služba několikrát za rok) asistenti: Miluška, Petr, Tereza, Renata a Iva technický pracovník: Mirek, Honza dobrovolná administrativní práce: Eva správní rada: poradní orgán sdružení dobrovolníci CO JSME V ROCE 2010 DĚLALI Hlavní činností sdružení v roce 2010 bylo zajišťovat provoz komunitního domu, pracovat s uživateli sociálních služeb a shánět na tuto činnost dostatek peněz. Největší starostí kanceláře sdružení, která sídlí v Praze, bylo zajišťování dostatku finančních prostředků na činnost sdružení. Prostředků ve státním rozpočtu na neziskové organizace je stále méně, dary od laskavých sponzorů jsou velkou podporou, ale zdaleka nestačí doplnit krytí potřebných ročních nákladů. A situace v budoucnu asi nebude o nic lepší. Další starostí a velkým tématem jsou samotní klienti komunitního domu a celoroční práce s nimi. Jejich osudy jsou příliš složité, jejich životní nezajištěnost je velikánská; většina si nese hluboká zraněné psychická i fyzická, která jim znesnadňují život. Asistentská práce v komunitním domě je náročná a vyčerpávající. Klienty je třeba stále motivovat k dobré životosprávě, učit je potřebné pracovní návyky a posilovat v sociálních dovednostech. 3

4 Takto nelehká každodenní práce asistenty dříve nebo později vyčerpává a znemožňuje jim v započaté práci pokračovat. Klienti odlehčovací služby jsou převážně mladí lidé se složitým zdravotním postižením. Tito lidé rovněž vnášejí do komunity své příběhy, přinášejí nové podněty a stávají se pro obyvatele leckdy zajímavou společností, ale způsobují také různá napětí a vnášejí neshody. Klientská komunita v komunitním domě funguje již téměř 10 let. Za tu dobu se podařilo, že je života schopná, otevřená a přijímající, někdy dokonce i uzdravující; ale ve svém podstatě je stále křehká, plná lidské bolesti a nenaplněných tužeb. Stručný přehled událostí v průběhu roku 2010 Leden tříkrálová sbírka turnaje ve stolním fotbale dobrovolníci pomoc se zpracováním dřeva kluci chodí do Zoo odhazovat sníh dílna je plně využívaná nové nápady, návrhy a manuály skautská výprava přespání v podkroví víkendová škola ve Ville hospodaření s penězi Únor v dílně se připravují výrobky na jarní prodeje v podkroví natáčí ochotníci divadlo týdenní pobyt v Kašperských horách Masopust v obci průvod a večerní ples dobrovolnice přijely až z Brna lyžujeme na Monínci Březen módní přehlídka v Českých Budějovicích narodila se jehňátka 4

5 přijíždí dobrovolnice a praktikantky přijela návštěva pracovníků Jaboku klienti navštěvují Krišnův dvůr v Městečku u Benešova prodej na velikonočním jarmarku v Soběslavi a O2 Praha Duben oslava Velikonoc (pletení pomlázek) na hřišti se obnovuje volejbal pravidelně pro místní obyvatele a klienty návštěva z Jedličkova ústavu a návštěva z ICSS Odlochovice podkroví využívají pro svůj seminář sdružení Ponton z Tábora výlet do Votic výstava květin, ochrana flory a fauny, slavnosti jara velmi vydařená akce Květen Pepa a Terezka Job kluby v Rytmusu výlet do Prahy do kina a přespání u jezuitů, prodej na Karlově náměstí studentské praxe brigáda skupiny Tamjdem žáci gymnázia Tábor na exkurzi ve Ville Červen výlet do Soběslavi na festival Rolnička s přespáním klienti nacvičují s praktikanty divadlo narodilo se nové jehňátko výlety do Tábora a okolí exkurze dětí z vesnice ve Ville poslední víkend v červnu zahradní slavnost. Červenec stříhání oveček přijíždějí na návštěvu skauti přespávají, pomáhají, spokojeně odjíždějí sbírání ovoce a plodů v zahradách sousedů 5

6 festival ve Vlčkovicích prodej výrobků chráněné dílny zavařování ovoce návštěva sponzorů z nadačního fondu J+T houslistka Lenka zpříjemňuje klientům večer školení asistentů v Modrém klíči rozjezd klientů 14 dní dovolená všech zaměstnanců klienti u příbuzných, rodin nebo v různých spřátelených sdruženích návštěva pracovníků Villy v Camphillu České Kopisty malování pokojů klientů návštěva z Diakonie Praha výlet do Tábora piknik u Jordánu výlet do Prahy na nákupy vybavení pokojů klientů výjezdní porada všech pracovníků v Nových Mitrovicích Září účast na votickém fotbalovém zápase kurz první pomoci Roman a Pavla výlet na letiště do Nesvačil návštěva z Camphillu České Kopisty zpracování ovoce moštování nástup nové klientky Aničky Říjen knoflíkový bazar v Táboře turnaj ve fotbálku víkendový výjezd všech klientů do Klenové u Prahy prořezávání stromů v zahradě Villy nástup nové klientky Petry návštěva z organizace SIMP tréninkové kavárny v Praze výlov rybníka v Nových Dvorech za účasti klientů úklid a příprava nové terapeutické dílny zvelebování okolí prořezávání cest a křížků 6

7 Listopad čtenářský boom klienti jezdí do Tábora do knihovny anglické gymnázium z Prahy na brigádě ve Ville večerní šachové turnaje vázání adventních věnců Prosinec zahájení cvičení jógy s klienty program zdravé životosprávy nové jesle na seno pro ovečky výlet do Tábora na vánoční jarmark Adventní koncert ve Ville pěvecké sdružení Domino z Tábora úklid a zdobení Villy štědrovečerní večeře rozjezdy klientů na svátky završení roku

8 FINANCE Podpořené projekty v roce 2010 ze státních prostředků: Projekt Chráněné bydlení ve Ville Vallile: podpořeno MPSV, Středočeský kraj Projekt Odlehčovací služby ve Ville Vallile: podpořeno MPSV, Hlavní město Praha Organizace, které podpořily dílčí projekty: Nadace 02 Raiffeisenbank, a.s. Nadační fond J+T Projekt Farmingterapie ve Ville Vallile Vybavení chráněných bytů Projekt Chráněné byty Immunia Euroofice ČSOB Individuální dárci: Blažková Denisa, Herynek Vít, Holčák Jindřich, Hošková Marie, Hradilek Šimon, Hromková Eva, Jelínek Tomáš, Klípa Ondřej, Kodýdek Martin, Kovařovic David, Lachman Jan, Moravcová Zuzana, Michal Jiří, Millerová Hana, Prokopová Jindřiška, Růžek Jiří, Stočesová Ivana, Šimonková Jarmila, Švejdová Jana, Vyskočil Petr, Žůrek Jan Děkujeme všem dárcům a příznivcům za podporu která je pro nás velikou pomocí a posilou. Velmi si vážíme každého daru i důvěry laskavého dárce. Každý dar nám pomáhá v tomto díle dále pokračovat. 8

9 VÝSLEDOVKA ZA ROK 2010 Výdaje Materiál DHM vybavení domu Celkem Energie Celkem Opravy a udržování Celkem Cestovné Celkem Telefonní popl. + internet Účetní služby Ostatní služby Pojištění Celkem Mzdové náklady Odvody Celkem Daně a poplatky Bankovní poplatky Celkem Výdaje celkem

10 Příjmy Platby za pobyty Veřejná sbírka Nadace a nadační fondy Sponzorské dary Dotace Příjmy celkem Mgr. Eva Klípová předsedkyně sdružení Villa Vallila 10