N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed."

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed.) Marta KOHÁROVÁ Francouzská, anglická a rakouská kapitálová účast v semtínské Explosii, monopolním podniku na výrobu výbušných látek v Československé republice Référence électronique / electronic reference : Marta Kohárová, «Francouzská, anglická a rakouská kapitálová účast v semtínské Explosii, monopolním podniku na výrobu výbušných látek v Československé republice », Cahiers du CEFRES. N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice (ed. Marcela Efmertová). Mis en ligne le / published on : mars 2010 / march 2010 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE ://www.cefres.cz Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 Francouzská, anglická a rakouská kapitálová účast v semtínské Explosii, monopolním podniku na výrobu výbušných látek v Československé republice Marta Kohárová Po vzniku Československé republiky stala se jednou z důležitých otázek, jež bylo třeba řešit, otázka zajištění obranyschopnosti nového státu. Organizace nové armády a její vytvoření předpokládaly nutnost zajistit její účinné a moderní materiálně technické vybavení. Bylo to potřebné i v době, kdy mnohá odvětví pracující pro armádu přecházela na mírový program, se změnou struktury v některých oblastech národního hospodářství. Výroba výbušnin, jako zvláštní výroba chemického průmyslu a zároveň součást průmyslu zbrojního, nepostradatelná pro zajištění obrany země a přitom výnosná, byla odvětvím, jež vzbuzovalo zájem i iniciativu finančních a ekonomických center, reprezentovaných nejsilnější českou bankou, Živnostenskou bankou. 1) Druhou iniciativní skupinou, jež se ještě v roce 1918 zabývala myšlenkou na vybudování továrny na výrobu výbušných látek, byla skupina důstojníků, odborníků na výrobu výbušnin, kteří se po ukončení války vrátili z nejvýznamnější továrny na výrobu výbušnin v Předlitavsku prachárny v Blumau. 2) Zatím, co Živnostenská banka měla od začátku představu akciové společnosti za účasti dalších českých, popř. slovenských bank, jež chtěla pro tuto myšlenku získat, skupina vojenských odborníků, kteří již v listopadu 1918 utvořili při MNO odbor třaskavin, si přála vystavět podnik moderní, vhodně vojensko-strategicky umístěný, státní, v krajním případě se státní účastí. 3)

3 Obě skupiny si byly vědomy toho, že prosadit myšlenku vybudování nové společnosti nebude snadné, protože podnik na výrobu výbušných látek již v Československé republice byl. Byly to továrny vídeňského koncernu A. G. Dynamit Nobel v Bratislavě, Zámcích u Roztok a Trenčíně. 4) Vojenský význam měla továrna v Bratislavě, jejíž strojové vybavení bylo sice opotřebeno válečnou výrobou, byla však v průběhu války rozšířena o nová oddělení na výrobu nitrotoluenu, kyseliny pikrové, střelné bavlny, bezdýmného prachu a bezpečnostních trhavin. Vídeňská společnost byla ochotna respektovat veškeré nostrifikační podmínky, přijmout české i slovenské partnery do správní rady a změnit strukturu akciového kapitálu, případně přenést podnik do vojensko-strategicky vhodnějšího místa, tj. do vnitrozemí. Bratislavský podnik byl sedm kilometrů od maďarských hranic, v případě válečného konfliktu dělostřelecky snadno postižitelný. 5) Žádná z těchto nabídek nebyla přijata. Živnostenská banka využila zájmu francouzské Société Centrale de Dynamite Paris a anglické Explosives Trades Limited Ltd. London (později Imperial Chemical Industries Ltd.) zúčastnit se kapitálově konkrétně ve zbrojním průmyslu, při výrobě výbušnin nástupnických státech. Zástupci francouzské společnosti kontaktovali Edvarda Beneše v Paříži. Odložil sice jednání na pozdější dobu a přislíbil jim jednání v Československu, vzhledem k zahraničně politické orientaci státu však byl řešení nakloněn a doporučil je. Francouzskou společnost, jež měla úzkou vazbu na společnost anglickou, doporučil též velitel francouzské vojenské mise, náčelník hlavního štábu čs. branných sil generál Pellé. 6) (Navštívil ovšem bratislavský podnik Dynamit Nobel a vyjádřil se, že je vzorně veden. Byl přístupný myšlence, že by vedle sebe měly existovat a získat výrobní monopol obě dvě společnosti). 7) Účast zahraničního kapitálu byla podmíněna podmínkou, že nová společnost se ustaví na soukromo-kapitálovém základě. Přes kampaň v tisku a diskuse ve vládě i na půdě Národního shromáždění, jež podporovaly spíše záměr vybudovat podnik státní, nebo se státní účastí, nemělo ministerstvo

4 národní obrany šanci tento záměr prosadit. Trvalo alespoň na majoritě domácího kapitálu, což si přála i Živnostenská banka. Ustavující valná hromada se konala a Československá akciová továrna na látky výbušné (angl.: Czechoslovak Explosives Ltd., franc.: Fabrique Tchécoslovaque d Explosives, Société anonyme) se ustavila s akciovým kapitálem 15 miliónů korun, přičemž domácí kapitál vlastnil 55%, o 45% se rozdělily anglická a francouzská společnost (akciový kapitál byl postupně zvýšen až na 60 miliónů korun-do ). 8) Společnost a. s. Dynamit Nobel a její ředitel Erwin Philipp zahájili kampaň proti čs. akciové továrně na látky výbušné v Semtíně u Pardubic. (Společnost a. s. Dynamit Nobel zastupoval advokát a člen správní rady dr. Václav Bouček). Akc. spol. Dynamit Nobel bránila svou existenci v oboru, protože další podmínkou vstupu francouzského a anglického kapitálu do nové společnosti v Semtíně bylo udělení monopolu na výrobu výbušných látek v Československé republice. 9) Na základě vládního nařízení ze dne k zákonu č. 414 Sb. z. a n. ze dne udělil ministr financí Československé akciové továrně na látky výbušné výrobní monopol v Československé republice k produkci osmi nejdůležitějších druhů výbušnin. Koncesní listina poskytla jí výhradní právo na 30 let. Společnost slíbila respektovat hlediska vojenskostrategická, hospodářská, národnostní, sociální i politická. 10) Po řadě jednání iniciovaných prezidiem ministerské rady i zasedáním meziministerských komisí došlo v únoru 1922 mezi A. G. Dynamit Nobel a Explosií k dohodě. Jedním z těch, kdo měli osobní zájem na dohodě byl generál Ing. Otakar Husák, československý legionář, v té době ministr národní obrany v úřednické vládě J. Černého (z let ). Otakar Husák byl kandidátem na místo generálního ředitele nové společnosti. 11) Do ustavení nové společnosti, argumentovali zástupci Živnostenské banky tím, že francouzská a anglická kapitálová skupina by se nestaly členy společnosti, kdyby v ní byl zastoupen rakouský kapitál. I tento argument se

5 ukázal jako účelový, když A. G. Akciové společnosti Dynamit Nobel byl nabídnut akciový podíl na Čs. akc. továrně na látky výbušné (Explosii) v Semtíně. Vstřícnější byla anglická společnost, nakonec však k dohodě přistoupili i Francouzi. Obě společnosti ze svého akciového podílu poskytly a. s. Dynamit Nobel část, takže každá z nich participovala 16%. Domácí kapitál si uchoval majoritní podíl 52%. 12) Akc. spol. Dynamit Nobel zaplatila svůj podíl strojovým vybavením z bratislavské továrny. (To se později ve třicátých letech vymstilo, protože tyto stroje byly zastaralé a kvalita výrobků se v této době zhoršila. 13) Po dohodě do jedenáctičlenné správní rady přibyli dva zástupci A. G. Dynamit Nobel ředitel společnosti E. Philipp a generální ředitel vídeňské Länder - banky M. Rotter. Za francouzské akcionáře zasedali ve správní radě Pierre Duché, ředitel Société Centrale de Dynamite a Pierre Leplay, ředitel Société Nobel Francaise Paris. Anglickou kapitálovou skupinu reprezentoval Bickford - Smith Leonard William, jenž byl místopředsedou správní rady, Cox Arthur Walter John a Wilson Adam, ředitel anglické společnosti. 14) Zatímco francouzský podíl i při zvýšení akciového kapitálu zůstával stejný, tj. 16%, anglický se postupně zvyšoval. Od A. G. Dynamit Nobel Wien zakoupila anglická kapitálová skupina v roce 1924 osm procent a v roce 1931 zbývajících osm procent. Se změnou svého výrobního programu ztratila a. s. Dynamit Nobel Bratislava (název pro bratislavskou továrnu po nostrifikaci od roku 1924) o akciový podíl v semtínském podniku zájem a Angličanům se odprodáním svého podílu patrně chtěla odvděčit za podporu při přijetí do společnosti. Zvýšit svůj akciový podíl měli zájem i Francouzi, nebylo jim to však umožněno. 15) Anglická i francouzská kapitálová skupina mnohokrát významně ovlivnily chod semtínské společnosti. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, jež prosadily v roce 1928, bylo vybudování sesterského podniku Synthesia a. s. s akciovým kapitálem 12 miliónů. Generální ředitel gen. Ing. Otakar Husák chtěl přistavět jen oddělení na výrobu kyselin v rámci Čsl. továrny na

6 látky výbušné. Zdůvodnění v zápisu z jednání výkonného výboru správní rady je příliš zjednodušující, a sice, že zahraniční kapitálová skupina si přeje vznik sesterské společnosti, aby bylo možné vyplácet dividendu. Generální ředitel pak jen mohl navrhnout jméno nové společnosti, a. s. Synthesia, místo původně navrhovaného názvu Azot. Ve správní radě Synthesie, chemické továrny a. s. v Praze, závody v Semtíně, zasedl za Francouze Pierre Le Play, za Angličany L. W. Bickford Smith a Adam Wilson. Francouzi i Angličané měli rovněž zájem, aby se pojištění podniku realizovalo založením Barbory, Vzájemné pojišťovny v Praze. Na jejím vzniku v roce 1933 se podílely Explosia i Synthesia. Za francouzskou skupinu byl ve správní radě Pierre Duché a Pierre La Play, za Angličany L. W. Bickford Smith, Arthur Walter John Cox. 16) Založení Synthesie, společnosti s podobným výrobním programem jako měly Československé továrny na výrobu dusíkatých látek v Marianských Horách vyvolalo nelibost a stížnosti této továrny, protože Čs. akc. tov. na látky výbušné porušily dohodu, že výrobu tohoto typu nezavedou. Nesouhlasil i Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. 17) Francouzi i Angličané též podpořili úmysl ministerstva národní obrany Československé republiky vybudovat na vhodném strategickém místě nový podnik na výrobu výbušnin. Ministr národní obrany František Udržal, s tímto plánem přišel již v roce Představa, že půjde o státní podnik, se v průběhu třicátých let měnila, a když v roce 1937 došlo k realizaci projektu, byla stavba S II-Semtín II budována jako sesterský podnik Explosie a jí financována. 18) Zahraniční partneři museli rovněž schválit vypracování projektu na vybudování továrny na výrobu výbušnin pro Sovětský svaz. Projekt byl vypracován jako tajný pod krycím jménem Tábor. 19) Koncem třicátých let se u anglické kapitálové skupiny projevuje snaha prodat svůj akciový podíl na Explosii. Zájem má i v tomto případě francouzská skupina, ani tentokrát však není úspěšná. Přednost dostala domácí agrární skupina, reprezentovaná při této transakci dr. Ladislavem Feierabendem, již podpořil vrchní ředitel

7 Živnobanky Jaroslav Preiss. Francouzské akcionáře z politických i vojenskostrategických důvodů podporovalo ministerstvo národní obrany. Anglická skupina chtěla prodat celý svůj podíl, což mohlo avizovat obavy z budoucího vývoje a obavy z politické nestability. Agrární skupina reprezentovaná Kooperativou získala devizy na nákup akcií vývozem obilí do Velké Británie. 20) Po uskutečnění prodeje zůstalo anglické skupině 15,3% akcií a francouzské nadále 16%. Tyto akcie se jim do rozpadu Česko - Slovenska a vytvoření protektorátu Čechy a Morava nepodařilo prodat. Explosia, akciová továrna na látky výbušné byla v tomto období v rámci syndikátu Zbrojovky Brno a s ním pak byla ovládnuta koncernem A. G. Reichswerke Hermann GőrIng. 21) Francouzští a angličtí akcionáři se posledního zasedání správní rady společnosti zúčastnili Po vypuknutí války byli členství zbaveni a na jejich místa byli kooptováni němečtí zástupci. 22) Správcem anglického i francouzského akciového podílu jako nepřátelského majetku se stal od Reinhold Freiherr von Lüdinghausen, jenž byl po okupaci dosazen německou správou do čela podniku. Novým generálním ředitelem se po gen. Ing. O. Husákovi, uvězněném v koncentračním táboře, stal do konce války dr. Wilhelm Voss, generální ředitel A. G. Reichswerke Hermann GőrIng. Po válce se vrátil z koncentračního tábora gen. Ing. Otakar Husák a do roku 1948 stál jako ředitel v čele nově zřízeného národního podniku Synthesia, chemické závody, 23) jehož součástí se staly Explosia, Synthesia a řada dalších chemických podniků.

8 Poznámky: 1) Archiv České národní banky (dále jen AČNB) v Praze, fond Živnostenská banka (dále jen ŽB), ŽB-S IV/a-P 43/11, Ustavující valná hromada. Též SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. a. s. na látky výbušné, kart. 24. Stavba továrny na látky výbušné , čj SOA Zámrsk, fond Explosia, čsl. akc. tov. na látky výbušné. Stanovy, 32527/1927. Od se továrna jmenovala Explosia, Československá akc. tov. na látky výbušné. 2) Prachárna v Blumau byla největší továrnou na výrobu výbušnin na území Rakouska-Uherska. Podléhala ministerstvu války, jejím velitelem byl český generál Ing. Esop ( ). Bylo zde zaměstnáno až dělníků a techniků různých národností. Na konci války bylo z zaměstnanců Čechů, Slováků a Němců z českých zemí. Z nich se vytvořila aktivní skupina vojenských odborníků, kteří iniciovali vznik odboru třaskavin při MNO a zastávali pak významná místa na ministerstvu národní obrany i v továrnách na výrobu munice a výbušnin. Též v Čs. továrně na látky výbušné v Semtíně u Pardubic - Explosii. VHA Praha. MNO Hlavní štáb, 3. odd. kart SÚA Praha, fond Prezidium ministerské rady (dále PMR), kart. 4870, inv. č. 3819/18. Zřízení sekce třaskavin ) SÚA Praha, fond PMR, kart Zpráva ministerstva národní obrany pro PMR o zřízení nových továren na látky výbušné v Československé republice z , čj /20. 4) A. G. Dynamit Nobel Wien. Spol. ustavena Sídlo spol. Wien I. Kolowratring 6. Valná hromada se usnesla přeložit sídlo spol. do Československé republiky. Vleklý spor o monopol k výrobě výbušných látek společnost prohrála, byť byla ochotna splnit veškeré podmínky nostrifikace. Od roku 1924 název podniku na území Československé republiky byl Dynamit Nobel a. s. Bratislava a byl změněn výrobní program. Od roku 1923, kdy zahájila výrobu Čs. akc. továrna na látky výbušné v Semtíně u Pardubic, nevyráběla výbušniny. Továrna v Bratislavě měla rozlohu asi 1 km 2, její hodnota byla 150 miliónů korun. Po vzniku Československé republiky zde pracovalo zaměstnanců. Compass, Finanzielles Jahrbuch, III. Band, Wien,

9 1919, s PA Istrochem (dříve Dynamit Nobel) a. s. Bratislava- SR, fond Dynamit Nobel a. s. Bratislava , krab. 24. Dohoda mezi Čs. akc. tov. na látky výbušné v Semtíně u Pardubic a A. G. Dynamit Nobel. 5) AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/11. Nedatované exposé o založení společnosti na látky výbušné. Též AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/8. Československá akc. tov. na látky výbušné Praha. Dopis ŽB ministru národní obrany Klofáčovi z a odpověď ze dne , SOA Zámrsk, fond Explosia čs. akc. tov. na látky výbušné. Kart. 24 Stavba továrny na látky výbušné. Též memorandum o založení Čs. akc. tov. na látky výbušné v Semtíně u Pardubic. Zpráva Ing. A. Aleše a techn. skupiny ) AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/8. Exposé Živnostenské banky kanc. prezidenta republiky. 7) SÚA Praha, fond PMR o zřízení nových továren na látky výbušné v Československé republice z , čj /20. Tamtéž, kart Korespondence JUDr. Boučka pro PMR, MNO. 8) Živnobanka 16%, Česká průmyslová banka s Hospodářskou úvěrní bankou 12%, Pragobanka 9%, Agrobanka 9%, Škodovka 3%, Kolínská hnojivka 3%. V červenci 1921 byl zvýšen akc. kapitál z 15 na 30 miliónů, , ještě před zahájením výroby z 30 na 45 miliónů korun a na 60 miliónů. AČNB v Praze, fond ŽB-S VIII/a- 13/11. Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné, Praha. Zápis o schůzi zástupců čs. bank zúčastněných na Explosii. Též AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/11, Ustavující valná hromada. Též SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. a. s. na látky výbušné, kart. 24. Stavba továrny na látky výbušné čj Tamtéž. Stanovy, 32527/ ) AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/7. Výnos ministra financí čj /20 - IV/13 ze dne Též SÚA Praha, fond PMR, kart Osnova zákona o převzetí závodů vyrábějících třaskaviny do stát. vlastnictví. Čj. 1424/19. Tamtéž, Monopol výbušných látek - zadání výr. oprávnění. Čj /20, s Tamtéž, minist. financí pro PMR, čj. 634/20. 10) Česká demokracie, roč. 3 z a AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/11. Nedatované exposé o založení společnosti na látky výbušné. 11) Generálním ředitelem Explosie byl generál Ing. Otakar Husák, nar v Nymburku. Původním povoláním byl inženýr chemie. Před

10 první světovou válkou působil jako ředitel chemické továrny ve Varšavě a byl představitelem českých podnikatelských kruhů v carském Rusku. Ve Varšavě se stýkal s tamní dobře organizovanou skupinou českých a slovenských krajanů. Vstoupil do České družiny a zúčastnil se v řadách 1. čs. brigády bitvy u Zborova. Na podzim 1917 přešel s částí vyčleněných jednotek z Ruska do Francie a vyznamenal se v bitvě u Vouziers a Terronu. V prosinci 1918 se vrátil do vlasti. V letech byl přednostou Vojenské kanceláře prezidenta republiky a vstoupil tak i do politického života, zejména, když v letech vykonával v úřednické vládě Jana Černého funkci ministra národní obrany. Zde přišel opět do styku s podnikatelským prostředím a stal se významným exponentem armády v oblasti finančních a ekonomických center republiky. V roce 1921 odešel do zálohy a se stal generálním ředitelem Explosie, čs. akciové továrny na látky výbušné v Semtíně u Pardubic. Tuto funkci vykonával až do podzimu 1939, kdy se stal pro svoji legionářskou minulost i anglo-francouzské kontakty a orientaci nepřijatelným. V letech byl vězněn v Buchenwaldu. Po roce 1945 se vrátil načas do čela Exoplosie. Po roce 1948 musel z politických důvodů odejít. Zemřel v Praze. 12) SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. továrna na látky výbušné, kart. 24. Stanovy. Akciové podíly. 13) PA Istrochem a. s. Bratislava-SR, fond Dynamit Nobel a. s. Bratislava , krabice 24 inv. č. 199, Dohoda z o pronájmu strojového vybavení semtínskou továrnou od společnosti Dynamit Nobel a zakoupení části zařízení. Též Dohoda z o kapitálové spoluúčasti Dynamit Nobel na Čs. akc. tov. na látky výbušné i zastoupení ve správní radě. Podeps. L. W. Bickford Smith za anglickou skupinu a dr. Horák za čs. banky. E. Philipp za Dynamit Nobel. MNO i MV vykonávaly nad výrobou, její úrovní i plněním podmínek monopolu přísný dozor. Armáda se soustavně zajímala o výzkum a vývoj, o technologii výroby. V podniku od roku 1922 působil Zbrojně technický úřad 6 a mimořádnou pravomocí. MNO si občas tajně prověřovalo kvalitu výrobků Explosie. Důvěrné exposé gen. ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem Dr. Ing. V. Ettela Ing. Dvořáčkovi o úrovni výrobků a výrobní situaci v Explosii ze dne uvádí řadu závad, zastaralost výrobních postupů a tím i vysoké ceny - dynamit, dynamon, střelný prach vz ale i další. Příčinu spatřoval v malých dávkách, ale též v zastaralých zařízeních, zejména těch, co byla převzata od Dynamit Nobel z bratislavských závodů. Posuzování kvality výrobků se dělo podle francouzských norem, ty byly považovány za nejpřísnější. Tajné exposé Ing. Ettela pro MNO. Též důvěrná zpráva téhož Ing. J. Dvořáčkovi ze dne AČNB v Praze, fond ŽB-S VIII/d- 13/11. Ředitelské porady Ing. Dvořáček.

11 V Semtíně byla zbudována pokusná štola, skladiště etalonových vzorků, Explosia využívala rovněž možností VTLÚ. Prospěšná byla i činnost komise pro pokusnictví ve výbušninách, od roku 1935 sdružující výzkum v armádě a průmyslu. 14) SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné. Kart. 24 Prezenční listiny zasedání správní rady. Podíly akcií. 15) SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné. Kart. 24, příl. 2. Podíly akcií. 16) Gen. Ing. O. Husák měl představu asi 14 miliónů investice, zahraniční partneři, zvláště Angličané 18 miliónů. Francouzský a anglický akciový podíl na Synthesii byl stejný jako na Explosii. SOA Zámrsk, fond Synthesia chemické závody v Praze 41/137. Zpočátku vlastnila společnost Imperial chemical Ltd. London 16%, později jako Nobel Industries, Ltd. London 32%, francouzská účast Société Central de Dynamit Paris 16% akcií Synthesie. 17) Explosia vlastnila od roku %, od prosince % akcií Čs. akc. továren na výrobu dusíkatých látek v Mariánských Horách, jež byly založeny rovněž z iniciativy Živnobanky. SOA Zámrsk, fond Synthesia chemické záv. v Praze. Kart. 41/137. Též SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné. Kniha III. Čs. továrny na výrobu dusíkatých látek v Moravské Ostravě 1927, Též AČNB-ŽB, Expl. čs. akc. tov. na látky výbušné. Ředitelská porada z SOA Zámrsk, fond Barbora - vzájemná pojišťovna v Praze SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné. Kniha II, III, IV. Vztahy se spolkem pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. 18) VHA Praha, MNO Hlavní štáb, 3, odd. Kart. 100, 120. Výstavba S II. Čj. 8614/1935. SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné, kart. 55. Stavba továrny v Sučanech Tamtéž, kniha IV. Schůze výkonného výboru správní rady. 19) SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. tov. na látky výbušné. Kniha IV. Schůze výkonného výboru správní rady. Akce Tábor. 20) Tamtéž, kniha IV. Syndikátní dohody ) Koncem 30. let se Explosia, akc. tov. na látky výbušné stala členem koncernu Zbrojovky Brno. Po 15. březnu 1939 byl syndikát Zbrojovky ovládnut postupně koncernem A. G. Reichswerke Hermann GőrIng. V roce 1942 vznikla z německé iniciativy holdingová společnost Waffen

12 - Union - Škoda - Brün. Gm. b. H. Berlin, již Němci realizovali své protektorátní účasti. 22) SOA Zámrsk, fond Explosia, akc. tov. na látky výbušné. Kniha IV. Schůze výkonného výboru správní rady z a , též. kart. č. 8, inv. č. 6, s. 20. Nařízení o převzetí anglického a francouzského majetku pod německou správu. Upřesněno Tamtéž, kart. č. 38, I 12/10, inv. č Fotokopie syndikátní dohody Zbrojovky z Tamtéž, Kart. 16, 17, 20. Výroční zprávy Též kniha zápisů výkonného výboru správní rady č. 11. Kart. 17. Výr. spr Též kart /22 č Ustavení nár. správy v Semtíně.

13 The French, British and Austrian Capital Participation in Explosia Semtín, a Monopoly Explosives Manufacturing Establishment in the Czechoslovak Republic between 1919 and Summery In order to ensure the defence of the newly constituted Czechoslovak state, a joint-stock establishment for manufacturing explosives was founded in Semtín near Pardubice. In accordance with the official foreign orientation to France and Great Britain, the Czech capital represented by the Živnostenská banka made an offer of co-participation at the British company Explosives Trades Limited (later Imperial Chemical Industries Ltd.) as well as at the French company Société Centrale de Dynamite, Paris. Each of those companies participated with 16 percent, earning further 16 percent the Austrian company Dynamit Nobel A. G. The domestic capital thus maintained 52 percent. Minister Dr. Edvard Beneš and general Pellé helped mediate the capital participation from abroad. The Czechoslovak Factory for Explosive Materials Inc. (in Englisch: Czechoslovak Explosives Ltd., in French: Fabrique Tchécoslovaque d Explosives, Société anonyme) was granted the monopoly production rights on December 23, 1920, for the period of next thirty years. Although the share capital of 15 million Crowns expanded up to 60 million, until 1938, the French proportion kept remaining at 16 percent (the British proportion increased, when the ICI Ltd. bought 16 percent of shares from Dynamit Nobel). In the executive committee of the managing board, the French party was represented by Mr. Pierre Duché, director of the Société Centrale de Dynamite, and Mr. Pierre Leplay, director of the Société Nobel Francaice Paris. Experience gained during studying trips Franc to Great Britain and U.

14 S. A. made it possible to build up a safe, relatively cheap, but modern project the military and strategic advantage of which was clear. Thanks to the experience and success, the same working team of the Explosia construction department was entrusted to erect the plant S II (Semtín II) on the Slovakian territory in the space near Martin, Priekopa and Sučany. Besides, a secret project Tábor for the Soviet Union as well as another project for erecting an explosives producting plant in Rumunia were being conceived. (However, after creating the Protectorate Bohemia and Moravia, all works on the S II site were stopped, the project for the Soviet Union was handed over and Rumanian requirements were not realized). When the political situation became critical, at the end of the 1930 s, both foreign companies tried hard to sell their share proportions which was unsuccessful until the dissolution of Czecho-Slovakia and the forced foundation of the Protectorate of Bohemia and Moravia on March 15, In the following period, The Explosia Inc. was subordinated to the German concern Reichswerke Hermann Gőring A. G., within the syndicate of the Zbrojovka Brno. Mr. Reinhold Freiherr von Lüdinghausen, appointed for leading the establishment by the German occupation administration, became, starting November 14, 1939, the administrator of the British and French share portion taken for the enemy property. For the last time, the French and English members took part in the company managing board on August 7, As soon as the World War II broke out, they were deprived of their membership rights being replaced by German representatives. After General Otakar Husák, the function of the general director was taken over by Dr. Wilhelm Voss, general director of the Reichswerke Herman Gőring A. G.

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Autoři textů. Miloš Hořejš Předmluva

Autoři textů. Miloš Hořejš Předmluva V Obsah Contents Autoři textů Miloš Hořejš Předmluva X XI Milada Sekyrková 1 Pražské technické muzeum v období 2. světové války The Prague Technical Museum in the Period of the Second World War Naděžda

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

Kartografické společnosti České republiky

Kartografické společnosti České republiky Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 4/2008 50 let sdružování kartografů Na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-společnosti geodézie a kartografie (dále jen

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Archiv sportu a tv inventář č. 25 NAD č. 155 Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Ú v o d Jezdectví Jezdectví jako organizovaný sport bylo u nás provozováno od ustavení Jízdního odboru Sokola

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Nejvyšší orgány obrany státu v Československu v letech 1945 1991

Nejvyšší orgány obrany státu v Československu v letech 1945 1991 Dr. Jaroslav Lanik, Voenský Historycký Ústav, Praha Nejvyšší orgány obrany státu v Československu v letech 1945 1991 Po osvobození republiky bylo nutno vybudovat orgány odpovědné za přípravu a zabezpečení

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Vlastnická struktura českých stavebních společností

Vlastnická struktura českých stavebních společností Vlastnická struktura českých stavebních společností 126MPO - Management podniku Bc. Jan Veleba Právní formy vlastnictví podniku a) podniky jednotlivce (živnosti) b) obchodní společnosti (osobní) c) obchodní

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti P o z v á n k a Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Rozhodnutí řádné valné hromady

Rozhodnutí řádné valné hromady Rozhodnutí řádné valné hromady společnosti PEGAS NONWOVENS SA Société Anonyme Registrované sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko B 112.044 ( PEGAS ) Řádná valná hromada

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

: Písemnost Referenční číslo podání : D1686 Číslo souboru : 1 Autor podání : Till Müller-Ibold (R10220) RPG Industries

: Písemnost Referenční číslo podání : D1686 Číslo souboru : 1 Autor podání : Till Müller-Ibold (R10220) RPG Industries Zveřejněné ID : T-559/11 Číslo písemnosti : INT I-1 Číslo zápisu do rejstříku : 511506 Datum podání : 24/01/2012 Datum zápisu do rejstříku : 30/01/2012 Typ písemnosti : Návrh na vstup vedlejšího účastníka

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

K vývoji právní úpravy obchodního rejstříku

K vývoji právní úpravy obchodního rejstříku APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 ALENA POSPÍŠILOVÁ K vývoji právní úpravy obchodního rejstříku Tržní hospodářství může dobře existovat a rozvíjet se jen v prostředí právního státu, k čemuž je nutná i dostatečná

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Mgr. Ladislavě Nohovcové PhDr. Bohumíru Bromovi Archivu města Brna Karlu Kopřivovi Františku Květoňovi Albertu Orlitovi Václavu Pracnému

Mgr. Ladislavě Nohovcové PhDr. Bohumíru Bromovi Archivu města Brna Karlu Kopřivovi Františku Květoňovi Albertu Orlitovi Václavu Pracnému Praha 2009 Prague 2009 Autoři děkují Mgr. Ladislavě Nohovcové, vedoucí podnikového archivu Škoda a. s. Plzeň, stejně tak PhDr. Bohumíru Bromovi, vedoucímu archivní sekce čs. zahraničního obchodu Národního

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

STANOVISKO č. STAN/4/2005 ze dne 13. 4. 2005

STANOVISKO č. STAN/4/2005 ze dne 13. 4. 2005 STANOVISKO č. STAN/4/2005 ze dne 13. 4. 2005 Investiční kluby v České republice V České republice se v posledních letech objevily formy investování označované jako investiční kluby. Pojem investiční klub

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání Z á p i s Ze zasedání výboru Sekce policejní veterán o.s., konaného dne 19.02.2008 od 13.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více