Vypracování dopravní studie Studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracování dopravní studie Studie"

Transkript

1

2 Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK / OBJEDNATEL ZHOTOVITEL DOKUMENTACE VŠEOBECNĚ PODKLADY INTENZITY DOPRAVY NEHODOVOST POPIS PROBLEMATICKÝCH MÍST MÍSTO Č. 1 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY VANČUROVA A KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ VANČUROVA MÍSTO Č. 2 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY KOLÁROVO NÁMĚSTÍ MÍSTO Č. 3 MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA TRAMVAJOVÉM OSTRŮVKU NA NÁMĚSTÍ NÁRODNÍCH HRDINŮ SMĚR NOVÁ ULICE MÍSTO Č. 4 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA NÁMĚSTÍ NÁRODNÍCH HRDINŮ (BUS Č. 16,20, ) SMĚR TABULOVÝ VRCH MÍSTO Č. 5 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY BEZRUČOVA A KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ BEZRUČOVA MÍSTO Č. 6 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY BARVÍŘSKÁ MÍSTO Č. 7 PŘECHOD PRO CHODCE NA NÁMĚTÍ NÁRODNÍCH HRDINŮ MÍSTO Č. 8 KŘIŽOVATKA TŘÍDA SPOJENCŮ VÝCHOD Z ČECHOVÝCH SADŮ U OBCHODNÍ AKADEMIE MÍSTO Č. 9 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ TYLOVA MÍSTO Č. 10 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ ŠVERMOVA MÍSTO Č. 11 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ HAVLÍČKOVA VÍDEŇSKÁ MÍSTO Č. 12 PŘECHOD PRO CHODCE NA ULICI HAVLÍČKOVA (U LÁVKY SPOJUJÍCÍ ČECHOVY A SMETANOVY SADY) MÍSTO Č. 13 PŘECHOD PRO CHODCE NA KŘIŽOVATCE ULIC TŘÍDA SVOBODY HAVLÍČKOVA MÍSTO Č. 14 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY LAFAYETTOVA MÍSTO Č. 15 KŘIŽOVATKA ULIC SOKOLSKÁ FRANKLINOVA MÍSTO Č. 16 PŘECHOD PRO CHODCE NA ULICI HYNAISOVA MÍSTO Č. 17 KŘÍŽOVATKA ULIC SOKOLSKÁ LEGIONÁŘSKÁ MÍSTO Č. 18 KŘÍŽENÍ ULIC STUDENTSKÁ SLOVENSKÁ NÁVRH ŘEŠENÍ MÍSTO Č. 1 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY VANČUROVA A KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ VANČUROVA Varianta Varianta Varianta MÍSTO Č. 2 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY KOLÁROVO NÁMĚSTÍ Varianta Varianta Varianta MÍSTO Č. 3 MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA TRAMVAJOVÉM OSTRŮVKU NA NÁMĚSTÍ NÁRODNÍCH HRDINŮ SMĚR NOVÁ ULICE MÍSTO Č. 4 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA NÁMĚSTÍ HRDINŮ (BUS Č. 16,20, ) SMĚR TABULOVÝ VRCH MÍSTO Č. 5 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY BEZRUČOVA A KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ BEZRUČOVA Varianta Varianta Varianta MÍSTO Č. 6 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY BARVÍŘSKÁ MÍSTO Č. 7 PŘECHOD PRO CHODCE NA NÁMĚTÍ NÁRODNÍCH HRDINŮ MÍSTO Č. 8 KŘIŽOVATKA TŘÍDA SPOJENCŮ VÝCHOD Z PARKU U OBCHODNÍ AKADEMIE HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 1

3 Obsah Varianta Varianta Varianta MÍSTO Č. 9 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ TYLOVA Varianta Varianta Varianta MÍSTO Č. 10 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ ŠVERMOVA Varianta Varianta Varianta MÍSTO Č. 11 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SPOJENCŮ HAVLÍČKOVA VÍDEŇSKÁ Varianta Varianta MÍSTO Č. 12 PŘECHOD PRO CHODCE NA ULICI HAVLÍČKOVA (U LÁVKY SPOJUJÍCÍ ČECHOVY A SMETANOVY SADY) MÍSTO Č. 13 PŘECHOD PRO CHODCE NA KŘIŽOVATCE ULIC TŘÍDA SVOBODY HAVLÍČKOVA MÍSTO Č. 14 KŘIŽOVATKA ULIC TŘÍDA SVOBODY LAFAYETTOVA MÍSTO Č. 15 KŘIŽOVATKA ULIC SOKOLSKÁ FRANKLINOVA MÍSTO Č. 16 PŘECHOD PRO CHODCE NA ULICI HYNAISOVA MÍSTO Č. 17 KŘIŽOVATKA ULIC SOKOLSKÁ LEGIONÁŘSKÁ MÍSTO Č. 18 KŘÍŽENÍ ULIC STUDENTSKÁ SLOVENSKÁ Varianta Varianta Varianta Varianta HRUBÝ ODHAD NÁKLADŮ REALIZACE NAVRHOVANÝCH ÚPRAV ZÁVĚR HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 2

4 Textová část D O P R AV N Í S T U D I E V Y P R AC O V AN Á N A Z Á K L ADĚ G R AN T O V É H O P R O G R AM U N AD AC E P AR T N E R S T V Í N A Z E L E N O U T E X T O V Á ČÁST 1 Identifikační údaje: 1.1 Označení stavby Název akce : Kraj : Místo stavby : Katastrální území : Stupeň dokumentace : Vypracování dopravní studie Olomoucký Olomouc Olomouc město, Nová ulice 1.2 Stavebník / objednatel Obchodní akademie Třída Spojenců 11 Olomouc IČO / DIČ CZ Zhotovitel dokumentace HBH projekt Pobočka Olomouc Železniční 547/4A Olomouc IČO / DIČ CZ Všeobecně Tato projektová dokumentace byla vypracována na základě požadavku zadavatele Obchodní akademie v Olomouci. Jedná se o součást grantového programu Nadace partnerství s názvem Na zelenou, kterého se zmíněná škola zúčastnila. Cílem tohoto programu je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich podvědomí o pravidlech dopravního chování, zvýšení informovanosti o mobilitě, podnícení zájmu o veřejné věci a podpoření zdravého životního stylu u dětí. První fází tohoto projektu byla práce s dětmi, které zakreslovaly do mapy města Olomouce svoji cestu do školy a problematická místa na ní. Dále děti vyplňovaly dotazníky, ve kterých popisovaly kritická místa a navrhovaly řešení. Na základě těchto podkladů byla HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 3

5 Textová část zástupci školy zhotovena mapa souhrnná, která obsahuje 18 nejrizikovějších míst s textovým popisem problému a řešení, které navrhly žáci. Mapa problematických míst, textový popis a seznam míst řešených v rámci této studie jsou součástí projektové dokumentace. Návrh řešení výše zmíněných dopravně rizikových míst je obsahem studie. 3 Podklady Projekt vytvořený žáky Obchodní akademie v Olomouci. Technická mapa části města Olomouce. Digitální katastrální mapa z Katastrálního úřadu v Olomouci. Předpisy a normy platné v ČR, především ČSN Projektování místních komunikací, ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště Část 1: Navrhování zastávek, ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob 4 Intenzity dopravy Ředitelství silnic a dálnic provádí v pravidelných pětiletých intervalech statistické šetření zaměřené na zatížení komunikací. Údaje uvedené v Tabulce 1 jsou právě z tohoto sčítání provedeného v roce SIL. T O M S ZAČÁTEK KONEC MK křiž. tř. Svobody - Havlíčkova křiž. tř. Svobody - Polská MK nám. Hrdinů křiž. tř. Svobody - Havlíčkova MK křiž. Havlíčkova tř. Svobody křiž. Havlíčkova - Krapkova LEGENDA: SIL. - označení silnice T - celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [počet vozidel/24 hod] O - celoroční průměrná intenzita osobních vozidel [počet vozidel/24 hod] M - celoroční průměrná intenzita motocyklů [počet vozidel/24 hod] - pppps - celoroční průměrná všech vozidel [počet vozidel/24 hod] MK městská komunikace Tabulka 1 Intenzity dopravy dle ŘSD z roku Nehodovost Údaje o nehodách v řešených problémových místech byla získána od Police České republiky. Zástupce Dopravního inspektorátu Policie České republiky dodal údaje o nehodách z roku 2007 a 2008, rok 2009 nebyl vyhodnocen, protože by statistika byla nevypovídající. Důvod v období vypracování studie zbývaly do konce roku 3 měsíce. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 4

6 Textová část OZNAČENÍ MÍSTA CELKOVÝ POČET NEHOD SRÁŽKA S CHODCEM SRÁŽKA S CYKLISTOU LEHKÉ ZRANĚNÍ TĚŽKÉ ZRANĚNÍ ROK Třída Svobody Třída spojenců Místo č Místo č Místo č Místo č Místo č Místo č Místo č Místo č Místo č Tabulka 2 Nehodovost v jednotlivých místech v roce 2007 a 2008 Z podkladů dodaných Dopravním inspektorátem Policie České republiky v Olomouci vyplývá, že dopravní nehody na třídě Spojenců, třídě Svobody a ostatních problematických místech jsou povahy málo závažné, tzn. převážně se jedná o střet dvou vozidel při malé rychlosti z důvodu nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, nedání přednosti v jízdě, atd. Střet vozidla s chodci a cyklisty byl zaznamenán pouze na přechodu pro chodce na ulici Hynaisově. Přesně zde byla zaznamenána jedna nehoda s cyklistou v roce 2008, která se obešla bez zranění. A dva střety automobilu s chodci v roce 2007 s jedním lehkým a jedním těžkým zraněním. V roce 2008 se na tomto přechodu pro chodce odehrály tři dopravní nehody, z čehož byl jeden střet s chodcem, který byl lehce zraněn. Celkově vzato tedy z dat o dopravních nehodách vyplývá, že daná místa, kromě přechodu na ulici Hynaisova, nejsou z dopravního hlediska nebezpečná,ale samozřejmě musíme brát ohled na pocit chodce (v tomto případě žáků Obchodní akademie v Olomouci) při pohybu po městě Olomouci a zajistit, aby to byl pocit relativního bezpečí. 6 Popis problematických míst 6.1 Místo č. 1 křižovatka ulic třída Svobody Vančurova a křižovatka ulic třída Spojenců Vančurova Na ulici Vančurova se nachází jednosměrná komunikace s organizací dopravy směrem z třídy Svobody na třídu Spojenců. Šířka komunikace je 8,0 m. Parkování probíhá podélně po obou stranách komunikace. Řidiči zde porušují 27 odstavec d) zákona 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky 5 m za ní, takže chodec, který chce přejít komunikaci nemá z chodníku dostatečný rozhled. V prostoru křížení s ulicí třída Svobody je v prostoru křižovatky snížen obrubník a místo sloužící pro přechod chodců je označeno varovným a signálním pásem, které nejsou v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. V prostoru křížení s ulicí třída Spojenců je chodník na pravé straně (ve směru jízdy) lemován obrubníkem výšky cca 70 mm. Na pravé straně (ve směru jízdy) se nachází obrubník snížený označený varovným a signálním pásem, které nejsou v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. (signální pás nenavazuje na vodící linii). HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 5

7 Textová část Jelikož v řešené ulici a ulicích navazujících parkují vozidla tak, aby se jich tam vešel co největší počet, tudíž zužují jízdní pruh a komplikují rozhled v křižovatce, je rychlost projíždějících vozidel podstatně menší než je dovolená rychlost (50 km/h). Žáci Obchodní akademie v Olomouci zde požadují zřízení přechodů pro chodce a omezení parkování tak, aby byl zajištěn rozhled pro přecházení komunikace. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. 6.2 Místo č. 2 křižovatka ulic třída Svobody Kolárovo náměstí Na ulici Kollárovo náměstí se nachází jednosměrná komunikace s organizací dopravy směrem z třídy Svobody na třídu Spojenců. Šířka komunikace je 7,65 m až 10,30 m. Parkování zde probíhá po obou stranách komunikace. V užší části ulice podélně, v části rozšířené šikmé a kolmé. Řidiči zde porušují 27 odstavec d) zákona 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky 5 m za ní, takže chodec, který chce přejít komunikaci nemá z chodníku dostatečný rozhled. V prostoru křížení s ulicí třída Svobody je v prostoru křižovatky snížen obrubník a místo sloužící pro přechod chodců je označeno varovným pásem. V prostoru křížení s ulicí třída Spojenců chodník není přizpůsoben přecházení chodců. Tzn. není zde snížen obrubník. Jelikož v řešené ulici a ulicích navazujících parkují vozidla tak, aby se jich tam vešel co největší počet, tudíž zužují jízdní pruh a komplikují rozhled v křižovatce, je rychlost projíždějících vozidel podstatně menší než je dovolená rychlost (50 km/h). Žáci Obchodní akademie v Olomouci zde požadují zřízení přechodů pro chodce a omezení parkování tak, aby byl zajištěn rozhled pro přecházení komunikace. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. 6.3 Místo č. 3 místo pro přecházení na tramvajovém ostrůvku na náměstí Národních hrdinů směr Nová ulice Jedná se o místo pro přecházení na ulici třída Svobody z tramvajového ostrůvku pro zastávku směr Nová ulice. Šířka přecházené komunikace je 4,80 m. V šířce prostoru určeného pro přechod komunikace je na ostrůvku a chodníku snížen obrubník na výšku 20 mm a je označen varovným signálním pásem. Dříve se zde nacházel přechod pro chodce, ale z důvodu snížení propustnosti třídy Svobody a navazujících komunikací (tvoření automobilových kolon) byly na celé třídě Svobody přechody pro chodce zredukovány. A právě přechod pro chodce z tramvajového ostrůvku podlehl tomuto opatření. Přechod pro chodce byl nahrazen místem pro přecházení. Toto opatření je v souladu s předpisy platnými v České republice. Např. ČSN kap říká: Přechody pro chodce mohou být v odůvodněných případech doplněny místy pro přecházení vybavenými podpůrnými technickými prvky, jako jsou střední ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy, zúžení jízdního pásu, zvýšené plochy. Tato místa nezakládají přednost pro chodce a nejsou vyznačena dopravním značením. Místa pro přecházení nenahrazují přechody pro chodce, pouze je doplňují a vytvářejí pro chodce častější možnost přechodu přes komunikaci. Místo pro přecházení je dle ČSN kap místo na pozemní komunikaci, které usnadňuje chodcům přecházení, nezakládá přednost pro chodce a nenahrazuje přechody pro chodce. Nejbližší stávající přechod pro chodce se nachází na náměstí Národních hrdinů ve vzdálenosti cca 50 m. Žáci obchodní akademie zde vyžadují vyznačení přechodu pro chodce. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 6

8 Textová část Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. 6.4 Místo č. 4 autobusová zastávka na náměstí Národních hrdinů (bus č. 16,20, ) směr Tabulový vrch Jedná se o třídu Svobody v oblasti křižovatky s ulicí Barvířskou. Komunikace je zde obousměrná se dvěma tramvajovými pásy uprostřed. Šířka komunikace je 19,10 m. V dané lokalitě je komunikace po obou stranách lemována autobusovými zastávkami. Třída Svobody je jeden z nejvýznamnějších dopravních tahů v Olomouci. Zabezpečuje automobilovou osobní dopravu, městskou dopravu představovanou tramvajemi a autobusy a pohyb chodců a cyklistů. Nejbližší stávající přechody jsou ve vzdálenostech cca 170m a 95 m (přechod pro chodce na náměstí Národních hrdinů a před Komerční bankou). Žáci Obchodní akademie v Olomouci zde požadují vybudování přechodu pro chodce a osazení dopravního značení upozorňující na zvýšený pohyb dětí. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. 6.5 Místo č. 5 křižovatka ulic třída Svobody Bezručova a křižovatka ulic třída Spojenců Bezručova Jedná se o dvě křižovatky na ulici Bezručova. Ulice Bezručova je jednosměrná komunikace šířky 8,60 m s organizací dopravy směrem z třídy Spojenců na třídu Svobody. Parkování zde probíhá po obou stranách komunikace a to podélně a šikmo. Řidiči zde porušují 27 odstavec d) zákona 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky 5 m za ní, takže chodec, který chce přejít komunikaci nemá z chodníku dostatečný rozhled. První řešenou křižovatkou je křížení s třídou Svobody. V prostoru křižovatky se nachází přechod pro chodce vyznačený vodorovným dopravním značením V 7 Přechod pro chodce. Přechod pro chodce je dále zvýrazněn varovným a signálním pásem, které nejsou v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. (signální pás nenavazuje na vodící linii). Druhou řešenou křižovatkou je křížení s třídou Spojenců. V prostoru častého přechodu chodců přes komunikaci je snížen obrubník na výšku 20 mm. V chodníkové ploše se nachází varovný a signální pás, ale není zde vyznačen přechod pro chodce. Jelikož v řešené ulici a ulicích navazujících parkují vozidla tak, aby se jich tam vešel co největší počet, tudíž zužují jízdní pruh a komplikují rozhled v křižovatce, je rychlost projíždějících vozidel podstatně menší než je dovolená rychlost (50 km/h). Žáci Obchodní akademie v Olomouci zde požadují zřízení přechodů pro chodce a omezení parkování tak, aby byl zajištěn rozhled pro přecházení komunikace. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. 6.6 Místo č. 6 křižovatka ulic třída Svobody Barvířská Jedná se o křižovatku ulic třída Svobody Barvířská. Popis viz kapitola 6.4 Místo č. 4 - autobusová zastávka na náměstí Hrdinů (bus č. 16,20, ) směr Tabulový vrch. Nejbližší stávající přechody jsou ve vzdálenostech cca 170m a 95 m (přechod pro chodce na náměstí Národních hrdinů a před Komerční bankou). Žáci Obchodní akademie v Olomouci zde požadují vybudování přechodu pro chodce. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 7

9 Textová část 6.7 Místo č. 7 přechod pro chodce na námětí Národních hrdinů Jedná se o světelně řízený přechod pro chodce se středním dělícím ostrůvkem na náměstí Hrdinů zajišťující pohyb chodců z ulice 8. května na ulici Palackého a bezpečný přechod cestujících tramvajovou dopravou. Střední dělící ostrůvek totiž navazuje na nástupní ostrůvek pro cestující tramvají směr Nová ulice. Šířka středního dělícího ostrůvku je 2,50 m. Problémem je zde nedostatečná šířka středního dělícího ostrůvku v době dopravní špičky. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. 6.8 Místo č. 8 křižovatka třída Spojenců východ z Čechových sadů u Obchodní akademie Jedná se o křižovatku ulic třída Spojenců, Kollárovo nám. a východ z Čechových sadů. Komunikace na třídě Spojenců je jednosměrná s organizací dopravy směrem z ulice Palackého šířky 7,00 m. Parkování probíhá po obou stranách komunikace a to podélně. Komunikace na Kolárově náměstí je jednosměrná s organizací dopravy směrem z třídy Spojenců na třídu Svobody. Šířka komunikace je 7,30 až 10,50 m. Parkování probíhá po obou stranách komunikace a to jak podélně, kolmo, tak i šikmo ke komunikaci. Jelikož v obou ulicích parkují vozidla tak, aby se jich tam vešel co největší počet, tudíž zužují jízdní pruh a komplikují rozhled v křižovatce, je rychlost projíždějících vozidel podstatně menší než je dovolená rychlost (50 km/h). Problémem tohoto místa je, že poměrně velký počet chodců z Čechových sadů nemá možnost bezpečného přechodu přes třídu Spojenců směrem do centra města nebo k Obchodní akademii (jedná li se o žáky této instituce). Nejbližší stávající přechod pro chodce se nachází cca 35 m od řešené křižovatky před základní školou). Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. 6.9 Místo č. 9 křižovatka ulic třída Spojenců Tylova Jedná se křižovatku ulic třída Spojenců Tylova. Ulice Tylova je komunikace jednosměrná s organizací dopravy ve směru z třídy Svobody na třídu Spojenců. Šířka komunikace je 6,20 m. Parkování zde probíhá po obou stranách komunikace podélně a kolmo ke komunikaci. Řidiči zde porušují 27 odstavec d) zákona 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky 5 m za ní, takže chodec, který chce přejít komunikaci nemá z chodníku dostatečný rozhled. Chodníkové nároží křižovatky není uzpůsobeno přechodu chodců, tzn. není zde snížen obrubník zajišťující pohyb imobilním občanům. Žáci Obchodní akademie v Olomouci zde požadují zřízení přechodů pro chodce a omezení parkování tak, aby byl zajištěn rozhled pro přecházení komunikace. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie Místo č. 10 křižovatka ulic třída Spojenců Švermova Jedná se křižovatku ulic třída Spojenců Švermova. Ulice Švermova je komunikace jednosměrná s organizací dopravy ve směru z třídy Spojenců na třídu Svobody. Šířka komunikace je 6,95 m. Parkování zde probíhá po obou stranách komunikace podélně ke komunikaci. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 8

10 Textová část Řidiči zde porušují 27 odstavec d) zákona 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky 5 m za ní, takže chodec, který chce přejít komunikaci nemá z chodníku dostatečný rozhled. Na pravé straně (ve směru) jízdy je v prostoru častého přecházení chodců snížen obrubník na 20 mm a je zde osazen varovný pás. Levá strana chodníku křižovatky není uzpůsobena přechodu chodců, tzn. není zde snížen obrubník zajišťující pohyb imobilním občanům. Žáci Obchodní akademie v Olomouci zde požadují zřízení přechodů pro chodce a omezení parkování tak, aby byl zajištěn rozhled pro přecházení komunikace. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie Místo č. 11 křižovatka ulic třída Spojenců Havlíčkova Vídeňská Jedná se o křižovatku ulic třída Spojenců Havlíčkova Vídeňská. Ulice Havlíčkova je komunikace obousměrná s jedním jízdním pásem pro každý směr a s obousměrným tramvajovým pásem uprostřed. Šířka komunikace je 12,50 m. Problémem tohoto místa je, že poměrně velký počet chodců z třídy Svobody nemá možnost bezpečného přechodu přes ulici Havlíčkova směrem do ulice Vídeňská. Nejbližší stávající přechod pro chodce se nachází ve vzdálenosti cca 50 m a 135 m (světelně řízený přechod na křižovatce Havlíčkova třída Spojenců a přechod pro chodce na ulici Havlíčkova u lávky spojující Čechovy a Smetanovy sady). Žáci Obchodní akademie v Olomouci zde vyžadují vybudování přechodu pro chodce. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie Místo č. 12 přechod pro chodce na ulici Havlíčkova (u lávky spojující Čechovy a Smetanovy sady) Jedná se o přechod pro chodce na ulici Wolkerova (u lávky spojující Čechovy a Smetanovy sady). Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty je zde šířky 12,30 m a vede přes dva jízdní pruhy a obousměrný tramvajový pás. Přechod pro chodce a cyklisty je označen vodorovným dopravním značením V 7 Přechod pro chodce a V 8 Přejezd pro cyklisty a svislým dopravním značením. Žáci Obchodní akademie zde vyžadují osazení dopravního značení zajištující snížení rychlosti projíždějících vozidel. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie Místo č. 13 přechod pro chodce na křižovatce ulic třída Svobody Havlíčkova Jedná se o světelně řízený přechod pro chodce, který je součástí světelně řízené křižovatky ulic třída Svobody a Havlíčkova. Šířka přechodu pro chodce je 17,00 m. Přechod pro chodce je uprostřed opatřen středním dělícím ostrůvkem šířky 1,70 m. Problémem lokality je, že interval pro přechod chodců není dostatečně dlouhý na to, aby byl umožněn plynulý přechod bez zastavení na středním dělícím ostrůvku. Žáci Obchodní akademie zde požadují zvýšit interval pro přechod chodců přes ulici Havlíčkova. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 9

11 Textová část 6.14 Místo č. 14 křižovatka ulic třída Svobody Lafayettova Jedná se o křižovatku ulic třída Svobody Lafayettova. Třída Svobody je zde obousměrná se dvěma tramvajovými pásy uprostřed. Šířka komunikace je 14,00 m. Třída Svobody je jeden z nejvýznamnějších dopravních tahů v Olomouci. Zabezpečuje automobilovou osobní dopravu, městskou dopravu představovanou tramvajemi a autobusy,a pohyb chodců a cyklistů. V řešené křižovatce se nachází 4 přechody pro chodce zajišťující pohyb chodců přes všechny větve komunikace a jeden přejezd pro cyklisty. Všechny přechody jsou poměrně nově zrekonstruovány, tzn. vyznačeny vodorovným a svislý dopravním značením, opatřeny sníženým obrubníkem, varovným a signálním pásem zajišťujícím bezpečnější přechod tělesně či zrakově postiženým občanům. Přechod pro chodce přes třídu Svobody blíže Univerzitě Palackého v Olomouci je nasvětlen samostatným veřejným osvětlením odlišné barvy světla. Žáci v dané lokalitě postrádají přechod pro chodce přes třídu Svobody. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie Místo č. 15 křižovatka ulic Sokolská Franklinova Jedná se o křižovatku ulic Sokolská a Franklinova. Ulice Franklinova je představována obousměrnou komunikací šířky 8,00 m s jednostranným podélným parkováním. Nároží křižovatky není přizpůsobeno přechodu chodců. Intenzita chodců a automobilů pohybujících se po ulici Franklinově je velmi nízká. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie Místo č. 16 přechod pro chodce na ulici Hynaisova Jedná se o velmi frekventovaný přechod pro chodce na ulici Hynaisova nacházející se v křižovatce ulic Hynaisova Legionářská. Komunikace na ulici Hynaisova je obousměrná šířky 7,95 m. Stávající přechod je vyznačen vodorovným i svislým dopravním značením. Hrana chodníku na přechodu pro chodce je snížena na 20 mm a chodníková plocha určená pro shromažďování chodců čekajících na přechod přes komunikaci je opatřena varovným a signálním pásem. Přechod pro chodce je nasvětlen samostatným veřejným osvětlením odlišné barvy. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie Místo č. 17 křížovatka ulic Sokolská Legionářská Jedná se o křížení ulic Sokolská Legionářská. Ulice Sokolská je představována obousměrnou komunikací šířky 9,00 s obousměrným tramvajovým pásem uprostřed. V této ulici je nízká intenzita motorových vozidel a tramvaje zde pouze zajíždí příp. vyjíždí z vozovny. Tzn. není zde pravidelný tramvajový provoz. Z důvodu malé šířky komunikace na ulici Sokolská zde vozidla jezdí velmi opatrně, aby se mohly navzájem vyhnout případně dát přednost tramvajím. Z pohledu chodce je zde velmi dobrý rozhled pro přechod komunikace. Chodníkové plochy v prostoru křižovatky sníženy na výšku 20 mm. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 10

12 Textová část 6.18 Místo č. 18 křížení ulic Studentská Slovenská Jedná se o křížení ulice Studentská s ulicí Slovenskou. Ulice Slovenská je určena pouze pro pohyb chodců. Automobilům je zde vjezd znemožněn ocelovými sloupky osazenými za částí komunikace určené pro obsluhu malého parkoviště. Ulice Studenstká je představována komunikací obousměrnou se jedním jízdním pruhem pro každý jednotlivý směr. Šířka komunikace je 7,95 m. Problémem tohoto místa je, že není zajištěn bezpečný pohyb chodců z ulice Slovenské na ulici Hynaisovu a obráceně. Nejbližší stávající přechod se nachází ve vzdálenosti 150 m a 250 m od řešeného místa. Žáci Obchodní akademie v Olomouci zde vyžadují zřízení přechodu pro chodce. Stávající stav si lze prohlédnout v příloze zvané fotodokumentace, která je součástí této studie. 7 Návrh řešení Dříve než se budeme zabývat návrhy řešení jednotlivých míst bych chtěla upozornit na fakt, že v každém městě a zvláště v tak velkém jako Olomouc je snaha uspokojit potřeby chodců, ale zároveň musíme brát ohled i na ostatní druhy dopravy (motorovou osobní, veřejnou motorovou a kolejovou a samozřejmě nesmíme zapomenout na cyklisty). Bohužel stav a hustota dopravních komunikací v České republice není na takové úrovni jako v zahraničí. Kde je samozřejmostí, že každé (i menší města) mají svůj obchvat odvádějící transitní dopravu a v centru města se pohybují pouze vozidla zajišťující obsluhu a potřeby občanů města. Z toho vyplývá i uspořádání uličního profilu tak, že jsou upřednostněny potřeby občanů pohybujících se v centru města na úkor automobilové dopravy. Tzn. komunikace nesou prvky zklidnění. V našich podmínkách probíhá v centru města jak doprava obslužná tak i transitní a dokud nebudou vybudovány obchvaty, na které bychom mohly transit přemístit z centra města, musíme hledat kompromisy jak uspokojit všechny uživatele veřejných komunikací. Ale protože chodci a cyklisté jsou nejvíce zranitelní účastníci silničního provozu, mělo by se co nejvíce dbát na jejich ochranu. Dále je nutné širokou veřejnost (hlavně žáky základních a středních škol) seznámit s pravidly silničního provozu a naučit je pohybovat se bezpečně v rámci silničního provozu. Projektantka pečlivě prozkoumala jednotlivá místa a na základě dostupných informací navrhla řešení. Jako jednu z variant, říkejme jí varianta 0 lze nazvat řešení, kdy se na nároží křižovatek problematických míst č. 1, 2, 5, 8, 9, 10,sníží obrubník na výšku 20 mm a označí se varovným pásem. Tím bude podstatně zlepšen přechod přes komunikaci imobilním a zrakově postiženým občanům. Tzn. vybudují se místa pro přecházení. Dále zde bude probíhat pravidelná kontrola policistů České republiky, kteří budou pokutovat řidiče porušující 27 odstavec d) zákona 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky 5 m za ní, takže chodec, který chce přejít komunikaci nemá z chodníku dostatečný rozhled. Tím bude zajištěn rozhled chodce z místa pro přecházení ještě před vstupem na komunikaci a navíc řidič projíždějícího vozidla zaregistruje chodce ještě před započetím přechodu přes vozovku. Jakýkoli zásah ať stavební či jiný do bloku ulic v okolí Obchodní akademie v Olomouci s sebou nese výrazné snížení počtu parkovacích míst. Tzn., že je třeba zajistit náhradní parkovací plochy nebo vybudovat parkovací domy. Dále se na třídě Spojenců v prostoru křižovatky s ulicí Kolárovo náměstí a východem z Čechových sadů vyznačí přechod pro chodce jak vodorovným tak svislým dopravním značením. Obrubník lemující chodník v prostoru přechodu pro chodce se sníží na 20 mm a HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 11

13 Textová část označí varovným a signálním pásem. Nakonec se přechod pro chodce nasvětlí svítidlem odlišné barvy než svítidla ostatního veřejného osvětlení. Pokud žáci Obchodní akademie v Olomouci budou chtít bezpečně přejít do sportovní haly, použijí tento přechod a na straně třídy Spojenců přilehlé Čechovým sadům nenarazí na žádné nebezpečné křížení komunikací. Tudíž provedou bezpečný přechod na sportoviště. Tzn. jednoduché vyřešení míst č. 1, 5, 8, 9, Místo č. 1 křižovatka ulic třída Svobody Vančurova a křižovatka ulic třída Spojenců Vančurova Varianta 1 Tato varianta představuje komplexní řešení celého bloku ulic ohraničeného třídou Spojenců, třídou Svobody a ulicemi Havlíčkova a Palackého. Jedná se o celkovou rekonstrukci ulic: třída Spojenců, Kolárovo náměstí, Vančurova, Bezručova, Tylova a Švermova. Podstatou tohoto návrhu je vyřešení organizace motorové, statické a pěší dopravy tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost chodců při pohybu v řešené oblasti. Projektantka se uchýlila k řešení celé lokality komplexně, protože tento návrh zahrnuje řešení 5 problematických míst najednou (místo č. 1, 2, 5, 8, 9,10). Ulice třída Spojenců byla navržena jako komunikace jednosměrná (směr doprav byl ponechán) šířky 3,50 m s podélnými parkovacími stáními lemujícími komunikaci. Na parkovací plochy navazuje pás zeleně a chodník o šířce min. 2,00 m. V prostoru křížení třídy Spojenců s ulicí Kolárovo náměstí a východem z Čechových sadů byl navržen přechod pro chodce s vysazenými chodníkovými plochami. Chodec čekající na přechod komunikace se tak nachází v úrovni zaparkovaných vozidel a má dostatečný rozhled pro bezpečný přechod komunikace. Přechod pro chodce musí být opatřen samostatným světlem odlišné barvy od ostatních svítidel veřejného osvětlení a varovným a signálním pásem z reliéfní dlažby. Tento přechod pro chodce řeší bezpečný přechod chodců z Čechových sadů do centra města a obráceně. Tzn. vyřešení místa č. 8. V prostoru křižovatky třídy Spojenců, ulice Tylova a druhého východu z Čechových sadů projektantka navrhla místo pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami. V prostoru před budovami Základní školy a Obchodní akademie v Olomouci projektantka navrhla chodníkovou plochu sloužící pro shromažďování žáků. Tato plocha je od komunikace oddělena řetízkovým zábradlím, které zabraňuje vběhnutí žáků do vozovky. Na ulici Kolárovo náměstí, Vančurova, Bezručova, Tylova a Švermova projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami. Výše zmíněné ulice projektantka navrhla jako jednosměrné komunikace šířky 3,50 m s podélnými nebo šikmými parkovacími stáními. Organizace dopravy (směry jednotlivých jednosměrných komunikací) zůstala zachována. Usměrněním zpevněných ploch v řešených ulicích se výrazně snížení počet parkovacích míst. Tzn., že je třeba zajistit náhradní parkovací plochy nebo vybudovat parkovací domy. Na ulici Vančurova projektantka navrhla jednosměrnou komunikaci šířky 3,50 m s podélnými parkovacími stáními po obou stranách vozovky. V oblasti křížení s třídou Svobody a třídou Spojenců jsou navržena místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami tak, aby chodec čekající na přechod přes komunikaci byl na úrovni zaparkovaných automobilů a měl dostatečný rozhled pro bezpečný přechod komunikace. Řetízkové zábradlí znesnadňuje chodcům přechod silnice v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 12

14 Textová část Varianta 2 Tato varianta představuje opět komplexní řešení celého boku ulic ohraničeného třídou Spojenců, třídou Svobody a ulicemi Havlíčkova a Palackého, ovšem pouze z pohledu pěší dopravy. Tzn. na všech křižovatkách byly navrženy místa pro přecházení a jeden přechod pro chodce s vysazenými chodníkovými plochami. V místech vysazených chodníkových ploch je navržena šířka komunikace přiznávající jednosměrnou komunikaci, tzn. 3,50 m. 5 m za místy pro přecházení představuje přechodový profil, kde komunikace postupně nabývá původních rozměrů. Výhodou této varianty je, že místa pro přecházení buď jsou přímo v přímé pěší trase nebo jsou v poloze minimálně se vzdalující. Další výhodou této varianty je řádově nižší cena realizace než u varianty 1. Nevýhodou této varianty je, že vybudováním míst pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami se výrazně sníží počet parkovacích míst v řešené lokalitě. Je tedy třeba zajistit náhradní parkovací plochy nebo vybudovat parkovací domy. V prostoru před budovami Základní školy a Obchodní akademie v Olomouci projektantka navrhla chodníkovou plochu sloužící pro shromažďování žáků. Tato plocha je od komunikace oddělena řetízkovým zábradlím, které zabraňuje vběhnutí žáků do vozovky. V místě křížení ulice Vančurovy s třídou Svobody a třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 3,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 3 Tato varianta představuje opět komplexní řešení celého boku ulic ohraničeného třídou Spojenců, třídou Svobody a ulicemi Havlíčkova a Palackého, ovšem pouze z pohledu pěší dopravy. Tzn. na všech křižovatkách byly navrženy místa pro přecházení a jeden přechod pro chodce s vysazenými chodníkovými plochami. V místech vysazených chodníkových ploch je navržena šířka komunikace 6,50 m. Tato šířka umožňuje případnou změnu organizace dopravy nebo přechodný obousměrný průjezd v nouzových případech či při využití ulice jako objízdné trasy. 5 m za místy pro přecházení představuje přechodový profil, kde komunikace postupně nabývá původních rozměrů. Nevýhodou tohoto řešení je odsazení míst pro přecházení od přímé linie pěší trasy. Výhodou této varianty je řádově nižší cena realizace než u varianty 1. Další nevýhodou této varianty je, že vybudováním míst pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami se výrazně sníží počet parkovacích míst v řešené lokalitě. Je tedy třeba zajistit náhradní parkovací plochy nebo vybudovat parkovací domy. V prostoru před budovami Základní školy a Obchodní akademie v Olomouci projektantka navrhla chodníkovou plochu sloužící pro shromažďování žáků. Tato plocha je od komunikace oddělena řetízkovým zábradlím, které zabraňuje vběhnutí žáků do vozovky. V místě křížení ulice Vančurovy s třídou Svobody a třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 6,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 13

15 Textová část 7.2 Místo č. 2 křižovatka ulic třída Svobody Kolárovo náměstí Varianta 1 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 1. Na ulici Kollárovo náměstí projektantka navrhla jednosměrnou komunikaci šířky 3,50 m s podélnými parkovacími stáními a šikmými po obou stranách vozovky. V oblasti křížení s třídou Svobody a třídou Spojenců jsou navržena místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami tak, aby chodec čekající na přechod přes komunikaci byl na úrovni zaparkovaných automobilů a měl dostatečný rozhled pro bezpečný přechod komunikace. Řetízkové zábradlí znesnadňuje chodcům přechod silnice v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 2 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V místě křížení ulice Kollárovo náměstí s třídou Svobody a třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 3,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 3 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V místě křížení ulice Kollárovo náměstí s třídou Svobody a třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 6,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii. 7.3 Místo č. 3 místo pro přecházení na tramvajovém ostrůvku na náměstí Národních hrdinů směr Nová ulice Jak už je zmíněno v kapitole 6.3 Místo č. 3 - místo pro přecházení na tramvajovém ostrůvku na náměstí hrdinů směr Nová ulice se problémové místo nachází na třídě Svobody, což je jedna z nejvýznamnějších komunikací ve městě Olomouci z pohledu dopravního, urbanistického, historického a architektonického. Což znamená, že jakékoli stavební zásahy do takto významné ulice nemůžou být řešeny v rámci této dopravní studie. Význam třídy Svobody a její současné dopravní zatížení nedovoluje řešit pouze lokální úpravy, protože negativní dopady na dopravní situaci ve velké části města Olomouce by daleko převyšovaly pozitivní účinky např. nově vybudovaného světelně řízeného přechodu. Odborná veřejnost i politická sféra ví, že třída Svobody není v ideálním stavu a je nutno provést její rekonstrukci. Tzn. v blízké budoucnosti bude nejspíše vypsaná architektonicko urbanisticko dopravní soutěž na vypracování projektové dokumentace, která bude řešit opravy třídy Svobody jako celku. Navíc, jak je uvedeno v již zmíněné kapitole 6.3 přechod pro chodce se v minulosti v řešeném místě nacházel, ale z důvodu změny koncepce organizace pěší a automobilové HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 14

16 Textová část dopravy byl počet přechodů pro chodce na třídě Svobody zredukován. Tudíž nelze očekávat, že zde bude v blízké době zřízen. 7.4 Místo č. 4 autobusová zastávka na náměstí Hrdinů (bus č. 16,20, ) směr Tabulový vrch Řešené místo se nachází na třídě Svobody a z výše uvedených důvodů nelze předpokládat, že by zde byl zřízen nový světelně řízený přechod pro chodce. Světelné řízení přechodu vychází z požadavků normy ČSN kap : Přechody pro chodce řízené světelnou signalizací se navrhují vždy přes dva nebo více stejnosměrných jízdních pruhů. Ke světelnému řízení těchto přechodů je vhodné využít stávající světelně řízené křižovatky. Světelně řízené přechody v úseku mezi křižovatkami se buď zapojí do koordinace, nebo se užije řízení poptávkou. Při rekonstrukcích v zastavěném území na komunikacích se 4 jízdními/ řadícími pruhy a s nezvýšeným tramvajovým pásem se může na světelně řízených křižovatkách v odůvodněných případech použít délka přechodu bez dělícího/ochranného ostrůvku 17,00 m (mezi obrubami včetně tramvajového pásu. 7.5 Místo č. 5 křižovatka ulic třída Svobody Bezručova a křižovatka ulic třída Spojenců Bezručova Varianta 1 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 1. Na ulici Bezručova projektantka navrhla jednosměrnou komunikaci šířky 3,50 m s šikmými a podélnými parkovacími stáními po obou stranách vozovky. V oblasti křížení s třídou Svobody a třídou Spojenců jsou navržena místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami tak, aby chodec čekající na přechod přes komunikaci byl na úrovni zaparkovaných automobilů a měl dostatečný rozhled pro bezpečný přechod komunikace. Řetízkové zábradlí znesnadňuje chodcům přechod silnice v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 2 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V místě křížení ulice Bezručova s třídou Svobody a třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 3,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 3 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V místě křížení ulice Bezručova s třídou Svobody a třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 6,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 15

17 Textová část Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii. 7.6 Místo č. 6 křižovatka ulic třída Svobody Barvířská Místo č. 6 se nachází ve stejné lokalitě jako místo č. 4, tzn. platí text viz kap Místo č. 4 autobusová zastávka na náměstí Hrdinů (bus č. 16,20, ) směr Tabulový vrch. 7.7 Místo č. 7 přechod pro chodce na námětí Národních hrdinů Řešený přechod pro chodce se nachází na třídě Svobody a z důvodů uvedených v kap Místo č. 3 místo pro přecházení na tramvajovém ostrůvku na náměstí hrdinů směr Nová ulice nelze šířku ostrůvku řešit v rámci této dopravní studie. 7.8 Místo č. 8 křižovatka třída Spojenců východ z parku u Obchodní akademie Varianta 1 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 1. V prostoru křížení třídy Spojenců s ulicí Kolárovo náměstí a východem z Čechových sadů byl navržen přechod pro chodce s vysazenými chodníkovými plochami. Chodec čekající na přechod komunikace se tak nachází v úrovni zaparkovaných vozidel a má dostatečný rozhled pro bezpečný přechod komunikace. Přechod pro chodce musí být samostatným světlem odlišné barvy od ostatních svítidel veřejného osvětlení a opatřen varovným a signálním pásem z reliéfní dlažby. Tento přechod pro chodce řeší bezpečný přechod chodců z Čechových sadů do centra města a obráceně. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 2 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V prostoru křížení třídy Spojenců s ulicí Kolárovo náměstí a východem z Čechových sadů byl navržen přechod pro chodce s vysazenými chodníkovými plochami. Šířka komunikace mezi vysazenými plochami je 3,50 m. Chodec čekající na přechod komunikace se tak nachází v úrovni zaparkovaných vozidel a má dostatečný rozhled pro bezpečný přechod komunikace. Přechod pro chodce musí být samostatným světlem odlišné barvy od ostatních svítidel veřejného osvětlení a opatřen varovným a signálním pásem z reliéfní dlažby. Navázání na stávající šířku komunikace je provedeno pomocí náběhů o délce 5 m. Tento přechod pro chodce řeší bezpečný přechod chodců z Čechových sadů do centra města a obráceně. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 3 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V prostoru křížení třídy Spojenců s ulicí Kolárovo náměstí a východem z Čechových sadů byl navržen přechod pro chodce s vysazenými chodníkovými plochami. Šířka komunikace mezi vysazenými plochami je 6,50 m. Navázání na stávající šířku komunikace je provedeno pomocí náběhů o délce 5 m. Chodec čekající na přechod komunikace se tak nachází HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 16

18 Textová část v úrovni zaparkovaných vozidel a má dostatečný rozhled pro bezpečný přechod komunikace. Přechod pro chodce musí být samostatným světlem odlišné barvy od ostatních svítidel veřejného osvětlení a opatřen varovným a signálním pásem z reliéfní dlažby. Tento přechod pro chodce řeší bezpečný přechod chodců z Čechových sadů do centra města a obráceně. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii. 7.9 Místo č. 9 křižovatka ulic třída Spojenců Tylova Varianta 1 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 1. Na ulici Tylova projektantka navrhla jednosměrnou komunikaci šířky 3,50 m s šikmými a podélnými parkovacími stáními po obou stranách vozovky. V oblasti křížení s třídou Svobody třídou Spojenců jsou navržena místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami tak, aby chodec čekající na přechod přes komunikaci byl na úrovni zaparkovaných automobilů a měl dostatečný rozhled pro bezpečný přechod komunikace. Řetízkové zábradlí znesnadňuje chodcům přechod silnice v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 2 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V místě křížení ulice Tylova s třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 3,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 3 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V místě křížení ulice Tylova s třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 6,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Místo č. 10 křižovatka ulic třída Spojenců Švermova Varianta 1 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 1. Na ulici Švermova projektantka navrhla jednosměrnou komunikaci šířky 3,50 m s šikmými a podélnými parkovacími stáními po obou stranách vozovky. V oblasti křížení s třídou Svobody třídou Spojenců jsou navržena místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami tak, aby chodec čekající na přechod přes komunikaci byl na úrovni zaparkovaných automobilů a měl dostatečný rozhled pro bezpečný přechod komunikace. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 17

19 Textová část Řetízkové zábradlí znesnadňuje chodcům přechod silnice v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 2 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V místě křížení ulice Švermova s třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 3,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 3 Všeobecný popis varianty viz kapitola Varianta 2. V místě křížení ulice Švermova s třídou Spojenců projektantka navrhla místa pro přecházení s vysazenými chodníkovými plochami, které zužují jednosměrnou komunikaci na 6,50 m. Řetízkové zábradlí a plochy veřejné zeleně znesnadňují chodcům přechod v nebezpečných místech křižovatky. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Místo č. 11 křižovatka ulic třída Spojenců Havlíčkova Vídeňská Projektantka pečlivě zvážila všechny možné varianty bezpečného přechodu chodců z třídy Spojenců na ulici Vídeňskou a obráceně a po poradě se zástupcem DIPČR a Odborem koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce zbyly 2 varianty řešení Varianta 1 Jedná se o variantu zřízení místa pro přecházení zvýrazněného svítidly odlišné barvy od světla ostatního veřejného osvětlení. Nasvětlení místa pro přecházení upozorní řidiče na přecházejícího chodce a zabezpečí tak větší bezpečnost při přecházení komunikace v období snížené viditelnosti. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 2 Tato varianta představuje vybudování světelně řízeného přechodu pro chodce šířky 12,25 m. Světelná signalizace by musela být zkoordinována s ostatními světelně řízenými přechody a navazujícími světelně řízenými křižovatkami. Výhodou této varianty je podstatně větší bezpečnost chodce při přecházení komunikace, ale na úkor plynulosti provozu na ulici Havlíčkově a navazujících komunikacích a křižovatkách. Navíc finanční náročnost na zřízení zkoordinovaného světelně řízeného přechodu je velmi náročná. Pohybuje se v řádu několika Kč. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 18

20 Textová část 7.12 Místo č. 12 přechod pro chodce na ulici Havlíčkova (u lávky spojující Čechovy a Smetanovy sady) Stávající přechod pro chodce je dostatečně označen a pocit nebezpečí při přechodu chodce přes komunikaci vzniká spíše z délky přecházení a dávání přednosti v jízdě projíždějící tramvaji. Jediným řešením tohoto přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty je osazení světelně signalizačního zařízení, které by muselo být zkoordinováno s nejbližšími světelně řízenými přechody pro chodce a navazujícími světelně řízenými křižovatkami. Pokud chce chodec v dnešní době přejít ze Smetanových sadů do sadů Čechových, má možnost. A to lávku vedoucí nad ulicí Havlíčkova. Tato lávka byla zřízena právě z tohoto důvodu Místo č. 13 přechod pro chodce na křižovatce ulic třída Svobody Havlíčkova Po vyhodnocení všech podkladů, které projektantka k danému místu získala vyšel jediný závěr. A to, že stávající křižovatka je vysoce přetížena. Vykazuje zápornou rezervu kapacity, přičemž její hodnota dosahuje na některých vjezdech hodnot až 20%. Tzn. není možnost prodloužení intervalů pro chodce. Jediným řešením tohoto problémového místa je vybudování fungujícího obchvatu města Olomouce tak, aby tranzitní doprava byla vytěsněna z centra města a tudíž se křižovatka stala méně frekventovanou Místo č. 14 křižovatka ulic třída Svobody Lafayettova Jak vyplývá z popisu stávajícího stavu v kap Místo č. 14 křižovatka třída Svobody Lafayettova požadavek žáků na vybudování přechodu je splněn. V prostoru křižovatky se nacházejí 4 přechody pro chodce a jeden přejezd pro cyklisty. Tzn. každá jednotlivý větev křižovatky je opatřena přechodem pro chodce, tudíž je zajištěn bezpečný přechod chodců všemi směry. Přesto projektant chápe, že přechody na třídě Svobody jsou velmi dlouhé a přednost tramvaje představuje jakýsi pocit nebezpečí. Ale z důvodů uvedených v kap Místo č. 3 místo pro přecházení na tramvajovém ostrůvku na náměstí hrdinů směr Nová ulice nelze problém řešit v rámci této dopravní studie Místo č. 15 křižovatka ulic Sokolská Franklinova Jelikož toto místo nemá přímou návaznost na okolí budovy Obchodní akademie v Olomouci, navíc bylo zmíněno pouze dvěma žáky z celkového počtu cca 400 studentů a intenzita motorové a pěší dopravy na ulici Franklinova je velmi nízká, projektanka toto místo podrobně neřešila. Z nehodové analýzy vyplývá, že dané místo není nehodové. Z výše uvedených důvodů projektantka doporučuje pouze zřízení místa pro přecházení se sníženými obrubníky na 20 mm a označení varnými pásy. Toto opatření zajistí snadnější přechod přes komunikaci imobilním a zrakově postiženým občanům Místo č. 16 přechod pro chodce na ulici Hynaisova Přechod na ulici Hynaisově je velmi frekventovaný co se týče motorové i pěší dopravy. Z nehodové analýzy navíc vyplývá, že je nebezpečný. Proto je potřeba provést opatření, která zvýší bezpečnost chodců na přechodu. Mezi tato opatření lze zařadit zúžení komunikace v prostoru přechodu na šířku 6,50 m pomocí vysazených chodníkových ploch. Tzn. sníží se délka přechodu chodce a tím i čas strávený chodcem na nebezpečné komunikaci. Navíc je chodec na vysazené chodníkové ploše lépe vidět a podstatně se mu zvýší rozhledové poměry. Opatření přechodu pro chodce sníženým obrubníkem, varovným, HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 19

21 Textová část signálním pásem a nasvětlením odlišným světlem od světla ostatních svítidel veřejného osvětlení je samozřejmostí. Projektant doporučuje tento přechod navíc opatřit dalšími technickými prvky zvyšujícími bezpečnost přechodu pro chodce a to např. retroreflexní prvky, dynamickou detekcí a indikací vstupu chodce do vozovky (viz přechod pro chodce na ulici Pasteuerova u obchodního domu Srnino), atd. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Místo č. 17 křižovatka ulic Sokolská Legionářská Jelikož se v ulici Slovenská nachází obousměrný tramvajový pás, nelze provést snížení šířky komunikace pomocí vysazených chodníkových ploch ani pomocí středního dělícího ostrůvku. Jakýkoli zásah do šířky ulice Sokolská by představoval buď vyloučení tramvajového provozu nebo provozu motorové dopravy. Z důvodů uvedených v kap Místo č. 17 křižovatka ulic Sokolská Legionářská projíždějící vozidla ulicí Sokolskou mají nízkou rychlost a jejich četnost je poměrně malá. Navíc v křižovatce je zajištěn dostatečný rozhled pro přecházení komunikace. Proto projektantka doporučuje pouze vyznačení místa pro přecházení varovným pásem z reliéfní dlažby. Toto opatření usnadní přechod vozovky zrakově postiženým občanům. Případné větší zásahy do uspořádání ulice Slovenská by musely být součástí samostatné projektové dokumentace Místo č. 18 křížení ulic Studentská Slovenská Po poradě se zástupcem DIPČR (Dopravního inspektorátu Policie České republiky) zde nebyl navržen přechod pro chodce a to z důvodu poměrně malé vzdálenosti nejbližších přechodů pro chodce. Případné zřízení přechodu pro chodce by bylo rizikové z důvodu snížení propustnosti ulice Studentská pro motorovou dopravu Varianta 1 Jedná se o variantu vybudování místa pro přecházení při zajištění maximální bezpečnosti chodce. V tomto návrhu projektantka zúžila komunikaci v místě pro přecházení pomocí vysazených chodníkových ploch na šířku 6,50 m tak, aby se zkrátila délka přecházené komunikace a tím se zkrátil čas strávený chodcem ve vozovce. Navíc vysazené chodníkové plochy zajišťují lepší rozhled chodce při přecházení a zároveň je chodec čekající na přechod komunikace lépe vidět. Nové chodníkové plochy respektují stávající pohyb chodců. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 2 Jedná se o variantu vybudování místa pro přecházení při zajištění maximální bezpečnosti chodce. V tomto návrhu projektantka zúžila komunikaci v místě pro přecházení pomocí vysazených chodníkových ploch na šířku 6,50 m tak, aby se zkrátila délka přecházené komunikace a tím se zkrátil čas strávený chodcem ve vozovce. Navíc vysazené chodníkové plochy zajišťují lepší rozhled chodce při přecházení a zároveň je chodec čekající na přechod komunikace lépe vidět. Nové chodníkové plochy byly navrženy v prostoru stávající zeleně záměrně. Chodec je oddělen od automobilové dopravy (prostoru sloužícího pro zajíždění vozidel na parkoviště) a není tudíž možnost např. vyběhnutí dítěte z chodníku na vozovku. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 20

22 Textová část Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 3 Jedná se o variantu vybudování místa pro přecházení při využití minimálních nákladů. Tzn. šířka komunikace zůstala zachována, pouze se vybuduje nová chodníková plocha přiléhající komunikaci sloužící k obsluze parkoviště. Na druhé straně se sníží obrubník na výšku 20 mm a označí varovným pásem. Nové chodníkové plochy respektují stávající pohyb chodců. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii Varianta 4 Jedná se o variantu vybudování místa pro přecházení při využití minimálních nákladů. Tzn. šířka komunikace zůstala zachována, pouze se vybuduje nová chodníková plocha v prostoru stávající zeleně. Chodec je oddělen od automobilové dopravy (prostoru sloužícího pro zajíždění vozidel na parkoviště) a není tudíž možnost např. vyběhnutí dítěte z chodníku na vozovku. Na druhé straně se sníží obrubník na výšku 20 mm a označí varovným pásem. Navržené řešení je nejlépe patrné z příslušných grafických příloh ve výkresové části studii. 8 Hrubý odhad nákladů realizace navrhovaných úprav Odhadnout přesné náklady na realizaci jednotlivých úprav není možné v tomto stupni projektové dokumentace vyčíslit. Důvodem je především neznalost podrobností týkajících se jednotlivých lokalit, např. průběh a uložení inženýrských sítí, přesné zaměření stávajícího stavu, atd. V průběhu případných navazujících projekčních pracích je možné, že vyplynou různé požadavky dotčených orgánů a institucí (např. majitelů a provozovatelů inženýrských sítí, orgánů státní správy, atd.) které v době zpracování projektové dokumentace nelze předpokládat a které významně ovlivní cenu realizace. Proto Vás projektantka pouze seznámí s orientačními náklady na vybudování vybraných míst. Např. realizace rekonstrukce celého bloku ulic v okolí Obchodní akademie v Olomouci včetně projektových prací lze očekávat v řádech několika desítek miliónů korun. Naopak vybudování pouze jednoho vybraného místa pro přecházení bez vysazené chodníkové plochy se pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Vybudování míst pro přecházení s vysazenou chodníkovou plochou je podstatně nákladnější, protože vyžaduje větší zásah do stávajícího stavu a ve většině případů i přebudování odtokových poměrů. Tzn., že náklady na realizaci se pohybují v řádech sta tisíc korun až miliónu. Dále je nutno vzít v potaz, že např. nasvětlení místa pro přecházení svítidlem odlišného světla od barvy ostatního veřejného osvětlení výrazně navyšuje cenu (jedná o cca Kč). Takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Závěrem této kapitoly je, že pro přesnější vyčíslení nákladů na realizaci opravy je třeba vybrat menší počet řešených lokalit, případně jednotlivé varianty. HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 21

23 Textová část 9 Závěr Závěrů z této dopravní studie je několik: Třída Svobody se nachází ve stavu, který neodpovídá dnešním požadavkům motorové, veřejné, pěší a cyklistické dopravy. Tento významný komunikační tah by si zasloužil rekonstrukci, která ale nemůže být navržena v rámci pouhé dopravní studie, protože při návrhu opravy se musí vzít v potaz nejen dopravní hledisko, ale i architektonické, historické a urbanistické požadavky. Navíc význam třídy Svobody a její současné dopravní zatížení vyžaduje komplexní řešení. Lokální úpravy (např. vybudování světelně řízeného přechodu pro chodce) by měly obrovský negativní dopad na dopravně bezpečnostní situaci ve velké části města Olomouce. V bloku ulic, ve kterých se nachází Obchodní akademie je třeba řešit otázku parkování a důsledně pokutovat řidiče nedodržující 27 odstavec d) zákona 361/2000 Sb.. Protože tím, že vozidla stojí v křižovatce, komplikují bezpečný přechod chodcům a navíc řidiči projíždějícího vozidla přecházejícího chodce zahlédnou až v okamžiku, kdy se nachází v komunikaci. Jakýkoli zásah ať stavební či jiný do bloku ulic v okolí Obchodní akademie v Olomouci s sebou nese výrazné snížení počtu parkovacích míst v centru města. Je třeba zajistit náhradní parkovací plochy nebo vybudovat parkovací domy. Pro zajištění bezpečného přechodu žáků Obchodní akademie je nezbytně nutné vybudovat přechod pro chodce v okolí školy a to nejlépe na křižovatce třídy Spojenců a východu z Čechových sadů. Přechod pro chodce na ulici Hynaisova je velmi nebezpečný z pohledu chodce (viz kap. 6 nehodovost) a je třeba provést úpravy zvyšující ochranu chodce. Z důvodu velké poptávky na přechod chodců u východu z ulice Slovenská by bylo více než vhodné v této lokalitě zřídit místo pro přecházení. V neposlední řadě je nutné zajistit větší povědomí žáků základních a středních škol o pravidlech silničního provozu. Tato dokumentace je zpracována v podrobnosti studie a je určena jako podklad pro následující stupeň dokumentace stavby. Obsahem odpovídá náležitostem dohodnutým s objednatelem. 22. září 2009 Ing. Šigutová Lenka HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 22

24 A - Fotodokumentace S E Z N AM PŘÍLOH: A FOTODOKUMENTACE B VÝKRESOVÁ ČÁST C DOKLADOVÁ ČÁST HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 23

25 A - F O TO D O K U M E N T AC E

26 A - Fotodokumentace Obrázek 1 - Místo č. 1 křižovatka ulic Vančurova - třída Svobody Obrázek 2 - Místo č. 1 křižovatka ulic Vančurova - třída Spojenců HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 25

27 A - Fotodokumentace Obrázek 3 - Místo č. 2 křižovatka ulic Kolárovo náměstí - třída Svobody Obrázek 4 Místo č. 3 místo pro přecházení na tramvajovém ostrůvku na náměstí Národních hrdinů směr Nová ulice HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 26

28 A - Fotodokumentace Obrázek 5 Místo č. 4 autobusová zastávka na náměstí Národních hrdinů (bus č. 16,20, ) směr tabulový vrch Obrázek 6 Místo č. 5 - křižovatka ulic Bezručova - třída Svobody HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 27

29 A - Fotodokumentace Obrázek 7 Místo č. 5 křižovatka ulic Bezručova - třída Spojenců Obrázek 8 Místo č. 6 křižovatka ulic třída Svobody Barvířská HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 28

30 A - Fotodokumentace Obrázek 9 Místo č. 7 přechod pro chodce na náměstí Národních hrdinů Obrázek 10 Místo č. 8 křižovatka třída Spojenců východ z Čechových sadů u Obchodní akademie HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 29

31 A - Fotodokumentace Obrázek 11 Místo č. 9 křižovatka ulic třída Spojenců Tylova Obrázek 12 Místo č. 10 křižovatka ulic třída Spojenců Švermova HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 30

32 A - Fotodokumentace Obrázek 13 Místo č. 11 křižovatka ulic třída Spojenců Havlíčkova Vídeňská Obrázek 14 Místo č. 12 přechod pro chodce na ulici Havlíčkova (u lávky spojující Čechovy a Smetanovy sady) HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 31

33 A - Fotodokumentace Obrázek 15 Místo č. 13 přechod pro chodce na křižovatce ulic třída Svobody Havlíčkova Obrázek 16 Místo č. 14 křižovatka ulic třída Svobody Lafayettova HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 32

34 A - Fotodokumentace Obrázek 17 Místo č. 15 křižovatka ulic Sokolská Franklinova Obrázek 18 Místo č. 16 přechod pro chodce na ulici Hynaisova HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 33

35 A - Fotodokumentace Obrázek 19 Místo č. 17 křižovatka ulic Sokolská Legionářská Obrázek 20 Místo č. 18 křížení ulic Studentská Sokolská HBH Projekt spol. s.r.o., Pobočka Olomouc. Železniční 547/4A, Olomouc 34

36 B - V Ý K R E S O V Á ČÁST

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 C - D O K L AD O V Á ČÁST

64

65

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj Česko cyklistické Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury návod k použití prostoru na kole i bez něj i bez něj návod k použití prostoru na kole Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury Česko cyklistické

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol

Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol DYNAMIKA ZMĚN VE VYUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ DOPRAVY U ŠKOL VEDLA KE ZVÝŠENÍ OBAV O BEZPEČNOST DOPRAVY VE ŠKOLNÍCH ZÓNÁCH A ZNAMENALA,

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více