PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE STUDIEM BIBLE"

Transkript

1 Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

2 Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie). Transevropská divize v sobě zahrnuje země v Evropě, Asii i v severní Africe. V této oblasti žije více než 616 milionů obyvatel, ale z nich je jen adventistů. Celosvětová sbírka 13. soboty má v tomto čtvrtletí za cíl podpořit následující projekty: Podpora nově založeného anglicky mluvícího sboru v dánské Kodani Dánsko patří mezi nejsekulárnější evropské země. Přesto se zde v nově založené anglicky hovořící skupině schází pravidelně k bohoslužbě a vzájemnému společenství více než 60 lidí. Někteří z nich jsou zahraniční studenti či pracovníci, ale přichází mezi ně i místní obyvatelé. Renovace historické budovy používané církví ve finském městě Nummela Podobně sekulární zemí je i Finsko. Ve městě Nummela, nedaleko Helsinek, je však rostoucí sbor, který se snaží stále více používat také internet, aby mohli evangeliem oslovit své okolí. Část sbírky 13. soboty pomůže i jim, aby měli potřebné zázemí ke své službě. Modernizace polského střediska zdravého života Zatonie Polský rekreační kemp Zatonie dostala církev od vlády a považuje jej za Boží dar. Celoroční aktivity (tábory, kongresy mládeže, biblické týdny), které se zde konají, jsou příležitostí k tomu, aby mnoho lidí slyšelo poselství evangelia. Areál a jeho budovy však vyžadují nutně modernizaci, na kterou chce celosvětová církev přispět také z darů 13. soboty. V roce 2010 všechna sdružení odvádějí na tento účel 70 % z vybraných darů. Ostatní prostředky jsou určeny na stavební projekty Moravskoslezského sdružení. Edvard Miškej, hospodář Česko-Slovenské unie CASD Oldřich Svoboda, vedoucí Oddělení sobotní školy Sbírka 13. soboty proběhne 25. září Internetové stránky sobotní školy Základní informace o sobotní škole Aktuální lekce ve formátu pdf Učitelské lekce a doplňkové materiály Představení misijních projektů Podněty k modlitbám

3 Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

4 Záchrana pro každého Průvodce studiem Bible Don Neufeld 3. čtvrtletí 2010 Foto: archiv Grafická úprava a sazba Stanislav Staněk Vydalo nakladatelství Advent-Orion, spol. s r. o. pro Církev adventistů sedmého dne Vytiskly Těšínské papírny, spol. s r. o. Vydání první, Praha 2010 ISBN ISSN

5 Úvod Neděle 8. listopadu Dopis Římanům: záchrana pro každého Původně byl mnichem, a to velmi horlivým a přesvědčeným. Byl jsem skutečně velmi zbožným mnichem a řídil jsem se pravidly svého řádu striktněji, než dokážu vůbec vyjádřit. Pokud by si nějaký mnich mohl zasloužit nebe svými skutky, pak bych jím byl určitě já. Kdybych v tom pokračoval dál, jistě by mě dovedla má přísná askeze až k smrti. Navzdory důsledně asketickému životu a zbožným skutkům však tento mnich nikdy nepocítil Boží přijetí. Nedošel k přesvědčení, že je dost dobrý na to, aby mohl být spasen. Jeho hluboká osobní beznaděj ho ničila duševně i tělesně, protože s hrůzou očekával Boží hněv, jemuž bude muset čelit. Ale pak se stalo něco, co hluboce otřáslo jeho přesvědčením. Jednoho dne při studiu Bible narazil na text, který změnil nejen jeho život, ale také nasměrování dějin světa: Spravedlivý z víry bude živ (Ř 1,17). Jeho oči se otevřely: Bůh jej nepřijímá na základě jeho skutků ani askeze a umrtvování těla, ale jen díky zásluhám Ježíše Krista. Od této chvíle už vždy spoléhal na naději spasení založenou na Kristově spravedlnosti, kterou přijímáme pouhou vírou. Tím mnichem byl Martin Luther, kterého Bůh použil jako svůj nástroj pro jedno z největších náboženských probuzení v dějinách protestantskou reformaci. Zásadní změna v Lutherově životě začala studiem novozákonního listu Římanům, který chceme v následujícím čtvrtletí společně studovat i my. Je zajímavé, že protestantská vzpoura proti Římu začala právě studiem listu Římanům. Tento list hrál v celých dějinách významnou roli a silně ovlivňoval křesťanské myšlení. Opírala se o něj snad všechna velká křesťanská hnutí usilující o návrat k čistému evangeliu. Je v něm vyjádřen hluboký význam evangelia a podstata naděje, kterou přináší padlému lidstvu. Při studiu listu Římanům chceme vycházet z jednoho důležitého principu: budeme nejprve hledat, co slova tohoto dopisu znamenala pro jeho původní adresáty. Podíváme se na ně v jejich původním, bezprostředním kontextu, protože teprve poté budeme schopni najít jejich správnou aplikaci do dnešní doby. Nejprve se tedy budeme zamýšlet nad tím, co Pavlova slova znamenala pro římské křesťany v jeho době. Pavel měl totiž specifický důvod, proč jim tento dopis napsal. Chtěl jim pomoci s pochopením některých otázek, o nichž se v jejich společenství horlivě diskutovalo. Představení těchto velkých pravd ale nebylo určeno výhradně jim. V průběhu dalších staletí tato slova pomáhala nespočtu dalších křesťanů správně pochopit úžasné poselství Bible o evangeliu a o ospravedlnění z víry. A právě toto světlo vycházející z listu Římanům prozářilo temnotu, v níž žil nejen Martin Luther, ale i miliony dalších, a odhalilo velkou pravdu o Kristu, který odpouští hříšníkům, ale i úžasnou zprávu o jeho moci, která dokáže očistit hříšníka a jeho život od hříchu. A právě toto úžasné poselství dopisu Římanům je tématem studia, ve kterém vás chtějí následující lekce provázet. Základem pro tyto lekce jsou materiály, které při svém dlouholetém studiu listu Římanům zpracoval Don Neufeld ( ), dlouholetý redaktor časopisu Adventist Review a jeden z editorů Biblického komentáře Církve adventistů sedmého dne. Úvod 3