Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"

Transkript

1 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/ Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_284 Předmět: Ekonomika Tematický okruh: Podnikání a podnikové činnosti v cestovním ruchu Autor, spoluautor: Ing. Jana Šustrová Název DUMu: Živnostenské podnikání v cestovním ruchu Pořadové číslo DUMu: 04 Stručná anotace: Prezentace je orientována na opakování, tvůrčí procvičení a ověření základních znalostí z oblasti živnostenského podnikání v cestovním ruchu. Ročník: 1. Obor vzdělání: M/02 Cestovní ruch Metodický pokyn: Žáci v jednotlivých úkolech a otázkách pracují samostatně nebo je možné zvolit i skupinové vyučování. Výsledky mohou být kontrolovány průběžně nebo po vypracování všech úkolů. Výsledky vzdělávání: Žák se orientuje v právních formách podnikání v ČR a EU, dovede charakterizovat jejich základní znaky a posoudí vhodné právní formy podnikání ve svém oboru. Vytvořeno dne: Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Živnostenské podnikání v cestovním ruchu Obtížnost: střední Časová náročnost: 35 min

3 1. Rozhodněte, o jaký druh živnosti se jedná: Živnost Druh živnosti Hostinská činnost Průvodcovská činnost horská Provozování cestovní agentury Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Ubytovací služby Překladatelská a tlumočnická činnost Provozování cestovní kanceláře Silniční motorová doprava

4 1. ŘEŠENÍ: Rozhodněte, o jaký druh živnosti se jedná: Živnost Hostinská činnost Průvodcovská činnost horská Provozování cestovní agentury Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Ubytovací služby Překladatelská a tlumočnická činnost Provozování cestovní kanceláře Silniční motorová doprava Druh živnosti ohlašovací řemeslná ohlašovací vázaná ohlašovací volná ohlašovací volná ohlašovací volná ohlašovací volná koncesovaná koncesovaná

5 2. Přiřaďte: A) doložení další odborné způsobilosti (osvědčení, odborné zkoušky) B) prokázání odborné způsobilosti C) stačí splnění všeobecných podmínek, další podmínky nejsou D) nároky na odbornou způsobilost a na morální spolehlivost a) ohlašovací řemeslné živnosti b) ohlašovací vázané živnosti c) ohlašovací volné živnosti d) koncesované živnosti ŘEŠENÍ: Ab Ba Cc Dd

6 3. Doplňte počet let: Pro ohlašovací řemeslné živnosti k prokázání odborné způsobilosti je potřeba: bez výučního listu v oboru ani v příbuzném + doklad o vykonání praxe v oboru výuční list v příbuzném oboru + doklad o vykonání praxe v oboru diplom o absolvování VŠ + doklad o vykonání praxe v oboru vysvědčení o maturitní zkoušce + doklad o vykonání praxe v oboru výuční list v oboru + doklad o vykonání praxe v oboru

7 3. ŘEŠENÍ: Doplňte počet let: Pro ohlašovací řemeslné živnosti k prokázání odborné způsobilosti je potřeba: bez výučního listu v oboru ani v příbuzném + doklad o vykonání 6 let praxe v oboru výuční list v příbuzném oboru + doklad o vykonání 4 roky praxe v oboru diplom o absolvování VŠ + doklad o vykonání 1 rok praxe v oboru vysvědčení o maturitní zkoušce + doklad o vykonání 2 roky praxe v oboru výuční list v oboru + doklad o vykonání 3 roky praxe v oboru

8 4. Uveďte postup při založení ŘEŠENÍ: 1) ohlašovacích živností: 2) 3)

9 4. Uveďte postup při založení ohlašovacích živností: ŘEŠENÍ: 1) Žadatel dodá doklady a potvrzení, popř. zajistí živnostenský úřad (výpis z rejstříku trestů, doklad o nezadluženosti vůči státu, doklad o bezdlužnosti na sociálním pojištění, kopie dokladu o uhrazení správního poplatku). 2) Registrace na živnostenském úřadě - ohlášení na oficiálním formuláři u živnostenského úřadu dle trvalého bydliště. Živnostenský úřad vydá do 15 dnů od ohlášení živnostenský list. 3) Ohlašovací povinnost - založení živnosti je nutné oznámit na FÚ, ČSSZ, ZP.

10 5. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou pravdivá (P = pravda, N = nepravda): a) Prameny živnostenského práva jsou Zákon o živnostenském podnikání a Zákon o živnostenských úřadech. ( ) b) Jeden podnikatel nemůže provozovat více živností. ( ) c) Živnostenská provozovna nemusí být viditelně označena obchodním jménem. ( ) d) Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, zánikem PO, uplynutím doby, z podnětu podnikatele, z vlastního podnětu živnostenského úřadu. ( ) e) Každý živnostenský úřad vyhotovuje trestní rejstřík. ( ) f) Zákon stanovuje výčet činností, které nejsou živnostmi. ( ) g) Živnost může být provozována pouze fyzickou osobou. ( ) h) Provozuje-li živnost právnická osoba, pak její odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky. ( )

11 5. ŘEŠENÍ: Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou pravdivá (P = pravda, N = nepravda): a) Prameny živnostenského práva jsou Zákon o živnostenském podnikání a Zákon o živnostenských úřadech. (P) b) Jeden podnikatel nemůže provozovat více živností. (N) c) Živnostenská provozovna nemusí být viditelně označena obchodním jménem. (N) d) Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, zánikem PO, uplynutím doby, z podnětu podnikatele, z vlastního podnětu živnostenského úřadu. (P) e) Každý živnostenský úřad vyhotovuje trestní rejstřík. (N) f) Zákon stanovuje výčet činností, které nejsou živnostmi. (P) g) Živnost může být provozována pouze fyzickou osobou. (N) h) Provozuje-li živnost právnická osoba, pak její odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky. (P)

12 6. Jaké jsou podmínky provozování živností? Podmínky provozování živností Všeobecné Zvláštní

13 6. ŘEŠENÍ: Jaké jsou podmínky provozování živností? Podmínky provozování živností Všeobecné Zvláštní - dovršení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - trestní bezúhonnost - neexistence daňových nedoplatků - odborná nebo jiná způsobilost - další požadavky

14 7. Uveďte druhy živností: Hledisko Druhy podniků Předmět činnosti Forma živnostenského oprávnění

15 7. ŘEŠENÍ: Uveďte druhy živností: Hledisko Druhy podniků Předmět činnosti Výrobní Obchodní Poskytující služby Forma živnostenského oprávnění Ohlašovací (živnostenský list) řemeslné, volné, vázané Koncesované (koncesní listina)

16 Použité zdroje Zdroje obrázků a animací kliparty sady Microsoft Office. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: Stručný přehled. Praha: Ceed, ISBN