He was born on December 21st 1926 in Prague. He died on February 26th 2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "He was born on December 21st 1926 in Prague. He died on February 26th 2011."

Transkript

1 Arnošt Lustig Narozen 21. prosince 1926 v Praze. Zemřel 26. února 2011 tamtéž. Ze studií byl z rasových důvodů vyloučen; prošel terezínským ghettem i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim; v březnu 1945 uprchl z pochodu smrti. Po válce působil jako novinář, v 60. letech spolupracoval s filmem. V osmašedesátém roce opustil Československo, později se usadil v USA, kde přednášel na vysokých školách. Jeho bohaté beletristické dílo novely Dita Saxová, Můj známý Vili Feld, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou aj. vyrůstá z tragické válečné zkušenosti. K Lustigovu mezinárodnímu renomé výrazně přispěly kongeniální adaptace jeho próz (Noc a naděje: Zdeněk Brynych, 1962; Démanty noci: Jan Němec, 1964). He was born on December 21st 1926 in Prague. He died on February 26th He was expelled from school for racial reasons and was sent to Terezín as well as the extermination camps at Buchenwald and Auschwitz. In March 1945 he escaped from a death march. After the war he worked as a journalist and in the 1960s he worked in film. He left Czechoslovakia in 1968, later settling in the USA, where he lectured at universities. His rich body of literary work including the novels Dita Saxová, My Friend Vili Feld and A Prayer for Kateřina Horovitzová developed from his tragic wartime experiences. His international profile was raised significantly by sympathetic film adaptations of his novels (Noc a naděje [Night and Hope], director Zdeněk Brynych, 1962; Démanty noci [Diamond Nights], director Jan Němec, 1964). Geboren am 21. Dezember 1926 in Prag, gestorben am 26. Februar in Prag. Aus rassischen Gründen wurde er vom Studium ausgeschlossen, war im Ghetto Theresienstadt und den Vernichtungslagern Buchenwald und Auschwitz interniert, im März 1945 flüchtete er von einem Todesmarsch. Nach dem Krieg war er als Journalist tätig, in den 1960er Jahren arbeitete er an Filmprojekten verließ

2 Lustig die Tschechoslowakei, später ließ er sich in den USA nieder, wo er Hochschulvorlesungen hielt. Sein belletristisches Werk die Novellen Dita Saxová, Můj známý Vili Feld, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou u.a. basiert auf tragischen Kriegserlebnissen. Zu Lustigs internationaler Anerkennung trugen in bedeutendem Maße die kongenialen Verfilmungen seiner Prosa bei (Noc a naděje, Regie Zdeněk Brynych, 1962; Démanty noci, Regie Jan Němec, 1964).

3 Lubomír Martínek Narozen 1954 v Českých Budějovicích. Píše prózu, věnuje se esejistice, překládá. V Praze absolvoval strojní průmyslovku (1974), poté pracoval jako dělník v ČKD Kompresory a jako kulisák v Divadle Na zábradlí. V roce 1979 odešel do Francie, kde vystřídal několik zaměstnání (malíř pokoj, stavitel lodí, námořník aj.); spolupracoval s edicí Revue K. Po roce 1989 vydal na patnáct knih, mj. Opilost z hloubky (2000), Mezi polednem a půlnocí (2001), Dlouhá partie biliáru (2004), Olej do ohně (2007), Mýtus o Lynkeovi (2008). Jeho klíčovými tématy jsou nomádství, identita a literatura. Protože píšu především kvůli procesům, které v člověku při psaní probíhají, a kvůli tomu, k čemu psaní člověka nutí, ačkoli on sám by se tomu rád vyhnul, každá z mých knížek nějakým způsobem ovlivnila můj život, řekl. Prosaschriftsteller, Essayist, Nomade. Er wurde am 9. Mai 1954 in České Budějovice geboren. Er absolvierte die Maschinenbaufachschule und arbeitet später als Arbeiter in den Prager ČKD Kompressorenwerken und als Bühnenarbeiter im Theater am Geländer (Divadlo Na zábradlí), 1979 ging er nach Frankreich, wo er zahlreiche Beschäftigungen durchlief (Seemann und Anstreicher). Ein Schlüssel zu seinem vielschichtigen Werk, schrieb Jan Suk, ist die Suche nach der verlorenen Identität des modernen Menschen. Er hat dreizehn Bücher veröffentlicht, in denen sich Anklänge an die Poetik von Alain Robbe-Grillet, Franz Kafka a Fernando Pessoa durchdringen; zuletzt erschien Der Mythos von Lynke (Mýtus o Lynkeovi, 2008).

4 Vojtěch Mašek & Džian Baban Scenáristé; V. Mašek též výtvarník. Narozeni 1977 v Praze. Absolventi scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU. Členové Monstrkabaretu Freda Brunolda, pod jehož hlavičkou vydali komiksovou trilogii Sloni v Marienbadu (2004), Za vším hledej doktora Ženu (2006) a Poslední chobotango (2009). Dále publikovali sešit Pandemonium (2009) a účastnili se projektů Brutto I (2009) a Ve stínu šumavských hvozdů (2012); V. Mašek se podílel také na komiksech O přibjehi (2010) a Chyba (2011). Realizují se rovněž v divadle a ve filmu. Na stránkách čtrnáctideníku A2 publikují stripy pod hlavičkou Hovory z Rezidence Schlechtfreund. Jsou laureáty komiksových cen Muriel za roky 2010 (Nejlepší původní scénář: O přibjehi), 2009 (Nejlepší původní scénář: Poslední chobotango; Nejlepší původní český komiks: Pandemonium), 2008 (Nejlepší komiksový strip: Hovory z Rezidence Schlechtfreund) a 2007 (Nejlepší původní scénář: Za vším hledej doktora Ženu; Nejlepší komiksový strip: Hovory z Rezidence Schlechtfreund). Představují se na stránce Vojtěch Mašek & Džian Baban Artists and writers. Born Graduates in screenwriting and dramaturgy from Prague s FAMU. Members of Fred Brunold s Monstrkabaret, under whose banner the comic trilogy Sloni v Marienbadu (2004), Za vším hledej doktora Ženu (2006) and Poslední chobotango (2009) was brought out. They have also published the comic book Pandemonium (2009) and participated in the projects Brutto I (2009), O přibjehi (2010), Chyba (2011) and Ve stínu šumavských hvozdů (2012). They have also used their skills in theatre and in film. They introduce themselves on the website Vojtěch Mašek & Džian Baban Skript-Autoren; V. Mašek auch bildender Künstler. Beide 1977 in Prag geboren.

5 Studierten Drehbuch und Dramaturgie an der Prager Filmhochschule FAMU. Beide sind Mitglied im Monstrkabaret Freda Brunolda, unter diesem Label gaben sie die Comic- Trilogie Sloni v Marienbadu (2004), Za vším hledej doktora Ženu (2006) und Poslední chobotango (2009) heraus. Außerdem veröffentlichten sie das Heft Pandemonium (2009) und beteiligten sich an den Projekten Brutto I (2009) und Ve stínu šumavských hvozdů (2012); V. Mašek war auch an den Comic-Alben O přibjehi (2010) und Chyba (2011) beteiligt. Beide probieren sich außerdem im Theater und Film aus. Auf den Seiten der Zweiwochenschrift A2 publizieren sie Comicstrips unter dem Titel Hovory z Rezidence Schlechtfreund. Mehrmals erhielten sie den Comic-Preis Muriel: 2010 (Bestes tschechisches Skript: O přibjehi), 2009 (Bestes tschechisches Skript: Poslední chobotango; Bester tschechischer Comic: Pandemonium), 2008 (Bester Comicstrip: Hovory z Rezidence Schlechtfreund) sowie 2007 (Bestes tschechisches Skript: Za vším hledej doktora Ženu; Bester Comicstrip: Hovory z Rezidence Schlechtfreund). Sie stellen sich auf der Seite vor.

6 Ivan Matoušek Narozen 1948 v Praze. Absolvent chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, poté dlouholetý pracovník v oboru (Ústav fyzikální chemie a elektrochemie ČSAV, Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Léčiva); od roku 2007 v důchodu. Autor desítky prozaických a básnických knih, rovněž malíř a grafik. Debutoval novelou Album (1991), na přelomu tisíciletí publikoval dvojici svých mnohasetstránkových opus magnum Ego (1997) a Spas (2001). Próza Oslava (2009), v níž autor nahlíží umírání a smrt otce, přináší podle Aleše Hamana jisté tvárné zklidnění, aniž by to [textu] ubíralo na poetické promyšlenosti a estetické působivosti. Born on July 28, 1948 in Prague. Studied chemistry on the Faculty of Sciences at Charles University and then continued working within the studied discipline (Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry ČSAV, Research Institute for Pharmaceutics and Biochemistry, Léčiva, Zentiva). Author of ten books of poetry and prose. His last works are entitled Adepti a Oslava (both published in 2009). Josef Chuchma characterized the second book as a novel about family and other members, a novel of relationships, of their intimacy and eternal inconceivability, not in the sense of world determined or measured by the author in any way, but rather of inconceivability lived through. Apart from literature, he devotes himself to graphic design and painting.

7 Marka Míková Narozena 1959 v Českých Budějovicích. Absolvovala režii a dramaturgii na Divadelní fakultě AMU v Praze. Věnovala se hudbě (hrála a zpívala v kapele Zuby nehty), filmu (mj. hlavní role v pohádce Jak se budí princezny) a divadlu (spolupracovala s pražským divadlem Minor jako dramaturgyně, scenáristka a režisérka; aktuálně se podílí na projektu Loutky v nemocnici). Napsala čtyři knížky pro děti a mládež: Roches a Bžunda (2001), Knihafoss (2007), JO537 (2009) a Mrakodrapy (2012). Jestliže úběžníkem první prózy byla hudba, té druhé islandské vodopády, pak třetí titul stojí na dobrodružném vztahu skutečnosti a jejích fiktivních obrazů a čtvrtý na autorčině zkušenosti s USA. Marka Míková Born 1959 in České Budějovice. Graduated in directing and dramaturgy from the Theatre Faculty of AMU in Prague. She was involved in music (she played and sang in the band Zuby nehty), film (inlcuding the main role in the fairy tale Jak se budí princezny) and theatre (she worked with the Prague Minor Theatre as a dramaturg, scriptwriter and director; more recently she has been involved in the Loutky programme for hospitals). She has written and published three books for children and young people for Baobab publishers: Roches a Bžunda (2001; illustrations Juraj Horváth), Knihafoss (2007; illustrations Darja Čančíková) and JO537 (2009; illustrations Martin Kubát; Zlatá stuha prize, 2010). If the vanishing point of the first book was music and in the second Icelandic waterfalls, then the third title stands at the adventurous relationship between reality and its fictional imagery. Marka Míková (1959, České Budějovice) studierte Regie und Dramaturgie an der Theaterfakultät der Kunsthochschule AMU in Prag.

8 Sie war im musikalischen Bereich tätig (spielte und sang in der Band Zuby nehty) arbeitete für Film (u.a. spielte sie die Hauptrolle im Märchenfilm Jak se budí princezny) und Theater (sie war für das Prager Theater Minor als Dramatikerin, Dramaturgin und Regisseurin tätig; aktuell beteiligt sie sich an dem Projekt Loutky v nemocnici / Marionetten im Krankenhaus) Marka Miková verfasste drei Kinder- und Jugendbücher, die sie im Verlag Baobab veröffentlichte: Roches a Bžunda (2001; Illustrationen Juraj Horváth), Knihafoss (2007; illustriert von Darja Čančíková) und JO537 (2009; Illustrationen Martin Kubát; Kinderbuchpreis Zlatá stuha, 2010). Wenn der Fluchtpunkt ihres ersten Prosawerkes die Musik war und der des zweiten die isländischen Wasserfälle, basiert der dritte Buchtitel auf der abenteuerlichen Beziehung zwischen der Realität und ihren fiktiven Abbildern.

9 Nikkarin Kreslíř a scenárista. Vlastním jménem Michal Menšík. Narozen 1987 v Prostějově. Samouk. Věnuje se autorskému komiksu a knižní a časopisecké ilustraci. Realizoval alba 130: Odysea (2009) a 130: Hodní, zlí a oškliví (2010). Je laureátem komiksové ceny Muriel za rok 2009 (Nejlepší krátký příběh: Bunkr; Bunkr 1). Představuje se na stránce Nikkarin Real name Michal Menšík. Born Self-taught. He produces his own comics and works in book and magazine illustration. He has put together the albums 130: Odysea (2009) and 130: Hodní, zlí a oškliví (2010). He introduces himself on the website Nikkarin Zeichner und Skript-Autor. Mit eigentlichem Namen Michal Menšík in Prostějov geboren. Autodidakt. Schreibt und zeichnet Comic-Alben, veröffentlicht Illustrationen in Zeitungen und Zeitschriften. Legte die Alben 130: Odysea (2009) und 130: Hodní, zlí a oškliví (2010) vor. Erhielt im Jahre 2009 den Comic-Preis Muriel (Beste Kurzgeschichte: Bunkr; Bunkr 1). Stellt sich auf der Homepage vor.

10 Petr Nikl Narozen 1960 ve Zlíně. V Praze vystudoval Akademii výtvarných umění. Je všestranným umělcem: divadelníkem, zpěvákem a hudebníkem, malířem a kreslířem, autorem svérázné nonsensové poezie a drobné prózy, kterou vydal doposavad v deseti knižních titulech, mj. Pohádka o Rybitince (2001; anglicky jako A Fairy Tale about a Wee Fish Named Rybitinka, 2003), O Rybabě a Mořské duši (2002; anglicky jako Rybaba and the Sea Soul, 2005), Lingvistické pohádky (2006), Záhádky (2007; Kniha roku v soutěži Magnesia Litera, 2008) a Přeshádky (2010). Petr Nikl (1960) is a versatile artist, theatre afficianado, singer and musician, painter and graphic artist. The author of distinctive nonsense poetry and shorter prose works, which have so far been published in nine titles including Pohádka o Rybitince (2001; in English as A Fairy Tale about a Wee Fish Named Rybitinka, 2003), O Rybabě a Mořské duši (2002; in English as Rybaba and the Sea Soul, 2005), Lingvistické pohádky (2006), Záhádky (2007; Book of the year in the Magnesia Litera competition, 2008; Zlatá stuha prize, 2008; Most Beautiful Czech Book of the Year 2007 in the category Literature for Children and Young People, 2008) and Přeshádky (2010). He was born in Zlín and studied at the Academy of Fine Arts in Prague. Petr Nikl (1960) ist ein allseitig begabter Künstler, Theatermacher, Sänger und Musiker, Maler und Zeichner. Autor von eigenwilliger Nonsens-Poesie und Kurzprosa, die er bisher in sieben Büchern veröffentlichte, u.a. Pohádka o Rybitince (2001; Englisch als A Fairy Tale about a Wee Fish Named Rybitinka, 2003), O Rybabě a Mořské duši (2002; Englisch als Rybaba and the Sea Soul, 2005), Lingvistické pohádky (2006), Záhádky (2007; Buch des Jahres beim Wettbewerb um den Literaturpreis Magnesia Litera, 2008; Kinderbuchpreis Zlatá stuha, 2008; Schönstes tschechisches Buch des Jahres 2007 in der Kategorie Kinder- und Jugendliteratur, 2008) und Přeshádky

11 (2010). Petr Nikl wurde in Zlín geboren, in Prag absolvierte er ein Studium an der Akademie der bildenden Künste.

12 Věra Nosková Narodila se v roce 1947 v Hroznětíně, čtvrtstoletí prožila ve Strakonicích, od roku 1973 žije v Praze. Vystudovala Střední všeobecně vzdělávací školu, prošla řadu zaměstnání (aranžérka, textilní dělnice, servírka, osvětová pracovnice, noční vychovatelka, učitelka v mateřské školce). Napsala sbírku básní (Inkoustové pádlo, 1988) a novelu (Ten muž zemře, 1996), věnuje se fejetonistice (Je to hustý, 2003), ale zaujala především románovou tetralogií Bereme, co je (2004), Obsazeno (2007), Víme svý (2008) a Ještě se uvidí (2009). Říká o sobě: Mírná skepse je páteří mého přístupu téměř ke všemu. Vyvažuje ji ale nejspíš schopnost radovat se, nelitovat se, vnímat silněji veselejší stránky života. Born in 1947 in Hroznětín, lived in Strakonice for 25 years, and since 1973 in Prague. After high school went through many professions (arranger, textile worker, waitress, education administrator, night schoolmistress, teacher in daycare). Has written a collection of poems called Inkoustové pádlo, 1988 a a novelle Ten muž zemře, Writes feuilletons and sketches (Je to hustý, 2003), but she attracted general attention mostly with her novel tetralogy: Bereme, co je (2004), Obsazeno (2007), Víme svý (2008) and Ještě se uvidí (2009). The authors says about herself: Slight scepticism is the spine of my approach towards almost everything, but I try to balance it with the ability to rejoice, reject regret, and feel the optimistic aspects of life.

13 Jan Novák Česko-americký prozaik, scenárista a dramatik. Narodil se 4. dubna 1953 v Kolíně. Od roku 1970 žije v USA. Absolvoval humanitní vědy na Univerzity of Chicago, dnes je na volné noze. V češtině vydal na deset knih, naposledy Aljaška a Hic a kosa v Chicagu (obě 2011). Největší pozornost si získal memoárovým rozhovorem s Milošem Formanem (Co já vím?, 1994) a románem Zatím dobrý (2004; Kniha roku v soutěži Magnesia Litera, 2005), jehož osou se stala činnost odbojové skupiny Ctirada a Josefa Mašínových a jejich následný útěk v říjnu roku 1953 přes Německo [ ]. Panorama knihy je ale mnohem širší a zahrnuje jak protinacistické aktivity Josefa Mašína staršího, tak osudy celé rodiny a lidí zapletených do jejich příběhu plus několik obecně historických prostřihů (Jan Nejedlý). This Czech-American novelist, screenwriter and dramatist was born in Kolín on April 4th He has lived in the USA since He graduated in humanities at the University of Chicago and is now a freelance writer. He has published six books in Czech, of which his semi-factual, semi-fictional novel Zatím dobrý [So Far So Good] (2004; Magnesia Litera 2005) has received the most attention. It centres on the resistance group of Ctirad and Josef Mašín and their subsequent escape from the republic across Germany in [...] However, the scope of the prose is much broader and takes in both the anti-nazi activities of Josef Mašín the elder and the fate of the whole family and all the people involved in their story, as well as several other more general historical events. (Jan Nejedlý). Tschechisch-amerikanischer Dramatiker sowie Prosa- und Drehbuchautor. Geboren am 4. April 1953 in Kolín. Seit 1970 lebt er in en USA. Er studierte Geisteswissenschaften an der University of Chicago, heute ist er freiberuflich tätig. In tschechischer Sprache veröffentlichte Novák sechs Bücher, von denen dem halb dokumentarischen, halb fiktiven Roman Zatím dobrý (2004; Magnesia Litera 2005) die größte Aufmerksamkeit

14 zuteil wurde. Zum zentralen Thema wurde die Tätigkeit der Widerstandsgruppe von Ctirad und Josef Mašín sowie ihre folgende Flucht über Deutschland im Oktober 1953 [ ]. Das Panorama des Buches ist jedoch viel breiter angelegt und umfasst sowohl die gegen den Nationalsozialismus gerichteten Aktivitäten von Josef Mašín sen. als auch die Schicksale aller Familienmitglieder und anderer an der Geschichte Beteiligter sowie einige allgemeinhistorische Exkurse. (Jan Nejedlý)

15

16