Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e"

Transkript

1 Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provoz kavárny v budově Nového divadla v Plzni. Toto poptávkové řízení je realizováno mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a zákona 139/2006 Sb., koncesní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen KZ ), a je realizováno postupem podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 1. Vyhlašovatel Obytná zóna Sylván, a. s. vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou B 482 Sídlo: Palackého nám. 6, Plzeň IČ: Zastoupená: JUDr. Jaroslav Novák, předseda představenstva Kontaktní osoba pro tuto veřejnou soutěž: Bc. Jakub Klíma, tel Předmět veřejné soutěže Předmětem veřejné soutěže je podání nabídky na provozování restaurace/kavárny nacházející se v komplexu budov Nového divadla v Plzni a návrhu na uzavření smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 341,50 m2 v objektu Nového divadla v Plzni. Veřejné soutěže se mohou zúčastnit tuzemské fyzické a právnické osoby. Specifikace ploch je uvedena v čl. 4 tohoto vyhlášení. Koncept návrhu smlouvy o podnájmu je přílohou č. 1 tohoto vyhlášení. 3. Charakteristika provozu a prostoru, vybavenost prostor Prostory restaurace jsou situované v přízemí budovy Nového divadla v Plzni. Jedná se o samostatný celek, který disponuje vlastním skladem, zázemím kuchyně, vlastním zásobováním, barem, odbytovou částí a sociálním zařízením pro návštěvníky. Součástí podnájemního vztahu bude také zázemí v prvním patře budovy, které sestává z úklidové komory, WC a šatny (zázemí bude využíváno i personálem divadelních barů). Provoz restaurace je možné zásobovat vchodem z ulice. Přístup do restaurace je možný samostatnými bočními vchody (z východní a západní strany budovy). V den konání představení bude přístup umožněn zpravidla od 18:30 také přímo přes prostor hlavního foyer divadla. Kapacita restaurace je cca 50 míst v zimních měsících, v letním období, kdy je možné využít terasy, bude kapacita navýšena o dalších cca 30 míst. Součástí podnájmu bude i sklad v prvním patře budovy, který bude sloužit pro uložení venkovního prodejního nábytku (sklad

2 bude využíván i divadlem). Charakter provozu umožňuje výdej zhruba 100 jídel za směnu, maximální výdej je 300 jídel za směnu. Restaurace se nachází v komplexu budov, kde se může během jednoho večera nacházet až cca 460 (hlavní sál) a 150 (studiová scéna) návštěvníků a další personál divadla (herci, technický personál). Provoz divadla probíhá zpravidla 6 dní v týdnu (úterý neděle), 10 měsíců v roce (září červen). V období divadelních prázdnin je nutné počítat s omezeným personálním obsazením budovy (sporadicky je přítomen technický nebo herecký personál, ve větší míře administrativa, atp.). Předpokládá se, že během jednoho roku se v komplexu budov odehraje zhruba 350 představení. Předpokládá se, že provoz restaurace zabezpečí 3 osoby v kuchyni a 2 osoby jako obsluha. Pro vytápění prostoru je využito podlahového topení. Restaurace je vybavena vzduchotechnikou. Prostor restaurace se podnajímá vybavený. Dominantou prostoru je atypický barový pult tvaru U, který nabízí 6 metrů pracovní plochy. Pult je vybavený výčepním zařízením, chladicím zařízením, kávovarem, výrobníkem kostkového ledu, mycím zařízením, číšnickou pokladnou a dalším zařízením potřebným pro provoz. V prostoru restaurace se nachází celkem 12 stolů se 48 místy k sezení. V letním období bude možné kapacitu restaurace navýšit umístěním dalších 8 stolů se 32 místy do prostoru terasy na divadelním náměstí. Zázemí restaurace je vybaveno tak, aby odpovídalo výdeji jídel v rámci uvedené kapacity. Veškerá zařízení jsou umístěna s ohledem na ergonomiku celého prostoru (konvektomat, sporák, grilovací deska, chladící zařízení, el. fritéza, stolní váha, pracovní a výdejní stoly, atp. Zázemí restaurace zahrnuje prostor pro přípravu masa, pro přípravu zeleniny, mytí stolního nádobí, mytí provozního nádobí a číšnický ofis. Sklad restaurace je vybaven chladicím zařízením a skladovacími regály. Předpokládá se, že nabízený sortiment restaurace bude sestávat zejména z široké nabídky teplých a chlazených nápojů, výrobků studené kuchyně, dovážených cukrářských výrobků a omezené nabídky jídel a la carte. Suroviny je nutné dovážet v opracovaném stavu. Provoz bude fungovat nezávisle na provozu divadla, a to i v době divadelních prázdnin a ve dnech, kdy se v divadle nehraje. Pro budoucího podnájemce je však závazné podřídit provoz restaurace provozu divadla. V žádném případě nesmí být rušen průběh představení restauračním provozem (například nadměrným hlukem, popřípadě pořádáním soukromých večírků nebo firemních akcí). Restaurace musí dále vhodným způsobem zajišťovat restaurační služby návštěvníkům divadla, a to zejména kvalitou sortimentu a služeb. S ohledem na provoz divadla bude požadováno stanovit provozní dobu v rozsahu cca 2 hodiny před začátkem představení a cca 2 hodiny po ukončení představení. Případný zavírací den bude nutné stanovit také s ohledem na provoz divadla. Provozovatel bude povinen zajistit si na vlastní náklad odvoz odpadu z odpadní místnosti společné pro celou budovu a úklidové služby v prostorech, které jsou součástí podnájmu. 4. Specifikace ploch a výše podnájemného MÍSTNOST PLOCHA 1.27 Kavárna 244, Kavárna - sklad odpadků 1,79

3 1.34 Kavárna - sklad 4, Kavárna - zázemí 33, WC - ženy 3, WC - imobilní 4, WC - muži 10, /2 Chodba 15, /2 Chodba 15, /2 Komora úklidová 0, /2 WC 1, /2 Šatna 3, /2 Sklad stolů (venkovní nábytek) 2,43 CELKEM 341,50 Výše podnájemného za m2/rok (bez DPH) Dle nabídky účastníka. Výše podnájemného za rok celkem (bez DPH) Dle nabídky účastníka. Výše podnájemného za rok celkem (s DPH) Dle nabídky účastníka. DPH 21% Výše podnájemného za vybavení za rok bez DPH Kč Výše odměny za administrativní činnost za rok Kč bez DPH Výše záloh na energie - odhad za rok bez DPH Kč Výše ostatních provozních nákladů odhad za Kč rok bez DPH 5. Předpokládaná doba pronájmu Vyhlašovatel požaduje uzavření smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání na dobu určitou od do s možností prodloužení smlouvy v případě zájmu obou stran. Nejzazší požadované datum zahájení provozu kavárny je Prohlídka prostor Prohlídky prostor, které jsou předmětem veřejné soutěže, se uskuteční v 10:00 hod. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změny termínu prohlídky prostor. Účastník veřejné soutěže je povinen si skutečné datum prohlídky prostor ověřit u vyhlašovatele na ové adrese 7. Podání nabídek 1) Účastníci veřejné soutěže doručí nejpozději do 10:00 hod. své nabídky své nabídky jedním z následujících způsobů: a) poštou na adresu: Obytná zóna Sylván, a. s. Palackého nám. 6, Plzeň b) osobně do sekretariátu společnosti na adrese: Obytná zóna Sylván, a. s. Palackého nám. 6, Plzeň (1. patro budovy, číslo dveří 124).

4 2) Vyhlašovatel nenese odpovědnost za délku poštovní přepravy. 3) Osobní doručení je možné v pouze v pracovní dny v čase provozní doby: Pondělí 8:00 12:00, 13:00 17:00 Úterý 8:00 12:00, 13:00 15:00 Středa 8:00 12:00, 13:00 17:00 Čtvrtek 8:00 12:00, 13:00 15:00 Pátek 8:00 12:00, 13:00 14:30 4) Účastníci jsou vázáni svou nabídkou do ) Nabídka bude podána v uzavřené obálce, označené Nové divadlo Plzeň veřejná soutěž (provoz kavárny) NEOTVÍRAT. 6) Obálka obsahující nabídku musí být dále označena úplným názvem a adresou účastníka. 7) Nabídky, které budou doručeny na shora uvedené adresy po termínu stanoveném pro podání nabídek, nebudou vyhlašovatelem otevírány. 8. Hodnocení podaných nabídek a oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky Vyhlašovatel bude při posuzování nabídek postupovat dle vlastního uvážení, zejména s přihlédnutím k následujícím kritériím: 1) Profesní zkušenosti a reference účastníka veřejné soutěže. 2) Navržená výše podnájemného. 3) Předložený podnikatelský záměr a představa účastníka o specifikách provozu kavárny v budově divadla. 4) Soupis sortimentu a jeho cen. 5) Správnost všech dodaných podkladů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v rámci posuzování nabídek přihlédnout ke skutečnostem týkajících se účastníka (společníků, vlastníků, členů orgánů společnosti apod.) veřejné soutěže zapsaných ve veřejných seznamech nebo veřejných rejstřících. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v rámci posuzování nabídek přihlédnout ke skutečnosti, zda má účastník (společníci, vlastníci, členové orgánů společnosti apod.) veřejné soutěže finanční závazky po splatnosti vůči statutárnímu městu Plzeň. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v rámci posuzování nabídek přihlédnout ke skutečnosti, se údaje uvedené účastníkem prokáží šetřením za nepravdivé. Vyhlašovatel vybere nejlépe vyhovující nabídku a informuje účastníka formou u o přijetí jeho nabídky jako nejvýhodnější nejpozději do Ostatní účastníci budou do stejného data formou u informováni o nepřijetí nabídky. Pokud vyhlašovatel neposoudí žádnou z nabídek jako vyhovující, má právo kdykoliv změnit zadání soutěže nebo ji zrušit. 9. Obsah nabídky Vyhlašovatel požaduje po účastníkovi veřejné soutěže:

5 1) Předložit identifikační a kontaktní údaje a pro písemnou komunikaci uvést e- mailovou adresu k zaslání vyrozumění o výsledku veřejné soutěže. 2) Předložit profesní životopis (fyzické osoby), v případě právnických osob předložit profesní životopis vedoucího provozu nebo odpovědné osoby. 3) Předložit dokumenty dokladující profesní zkušenosti v oboru provozování hostinské činnosti (reference, praxe, předchozí zkušenosti, předchozí a stávající jiné provozy, atp.). Týká se fyzických i právnických osob. 4) Předložit cenovou nabídku výše podnájemného doplněním níže uvedených položek: Výše podnájemného za m2/rok (bez DPH) Výše podnájemného za rok celkem (bez DPH) Výše podnájemného za rok celkem (s DPH) 5) Předložit soupis nabízeného sortimentu a jeho cen. 6) Předložit písemné vyjádření k zamýšlenému způsobu zajištění požadovaných služeb a obsluhy (personální zajištění, představa o specifikách provozu v návaznosti na divadelní prostředí). 7) Předložit prostou kopii živnostenského oprávnění (fyzické osoby) nebo prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či prostou kopii výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní účastník zapsán (právnické osoby). 8) Předložit čestné prohlášení o stavu bezdlužnosti vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení 9) Návrh smlouvy o podnájmu prostor určených k podnikání podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka veřejné soutěže. Účastník bere na vědomí, že koncept smlouvy je určený k jednání a že pokud nebude dosaženo dohody na novém znění smlouvy do , bude platit text předložený vyhlašovatelem. 10. Požadavky na provoz Vyhlašovatel si vyhrazuje právo do podnájemní smlouvy zahrnout, mimo běžná ustanovení, podmínky, které jsou formulovány níže uvedenými body 1) 14). 1) V podnajatých prostorech provozovat pouze činnost, k níž jsou určeny, a to na vhodné úrovni odpovídající kulturnímu významu komplexu budov Nového divadla. 2) Provozovat kavárnu s ohledem na provoz divadla, který nesmí být narušován. 3) Na základě domluvy s odpovědným pracovníkem Divadla Josefa Kajetána Tyla, p. o. přizpůsobit provozní dobu kavárny tak, aby odpovídala potřebám divadelního provozu. 4) Poskytovat sortiment teplých i chlazených nealkoholických a alkoholických nápojů. 5) Poskytovat sortiment teplých jídel na objednávku. 6) Zabezpečit úklid podlahových ploch, které jsou součástí podnájmu. 7) Zabezpečit úklid vybavení a zařízení, která jsou součástí podnájmu. 8) Nejpozději v den vzniku podnájemního vztahu mít na vlastní odpovědnost zajištěná všechna potřebná oprávnění k provozu, mít zajištěné zásobování a personální zajištění provozu.

6 9) Podnájemce na předmětu podnájmu neprovede žádné stavební úpravy ani jakékoliv jiné změny zejména trvalého charakteru bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele 10) Podnájemce bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele není oprávněn přenechat předmět podnájmu či jeho část do užívání dalšímu subjektu. 11) Pronajímatel je oprávněn provádět změny vizuální podoby interiéru kavárny, zejména všech stěn, dveří a další součástí interiéru. Podnájemce je povinen takové úpravy umožnit. 12) Podnájemce je oprávněn doplňovat a měnit vzhled interiéru pouze se svolením pronajímatele. 13) Na základě dohody pronajímatele a odpovědného pracovníka Divadla Josefa Kajetána Tyla, p. o. je možné v podnajatých prostorách umísťovat propagační materiály, ale tak, aby neomezovaly provoz. 14) Pronajímatel je oprávněn vypovědět podnájemci smlouvu o podnájmu prostor určených k podnikání za závažných důvodů, za které se mimo jiné považuje zejména nedodržení bodů 1) 2) a skutečnost, že je podnájemce v prodlení s placením podnájemného. 11. Práva vyhlašovatele 1) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit či upravovat podmínky veřejné soutěže a právo soutěž zrušit bez uvedení důvodu. V takovém případě nevzniká uchazeči žádné právo na náhradu nákladů či případné škody. 2) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 3) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným účastníkem o konečném znění podmínek smlouvy o podnájmu. 4) Účastníkům nebudou vraceny podané nabídky a vyhlašovatel neposkytne účastníkům úhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky. V Plzni dne JUDr. Jaroslav Novák předseda představenstva

7 Obrazová příloha

8 Barový pult - restaurace

9 Rozmístění nábytku Zázemí restaurace

10 Exteriér

11 Umístění prostor v budově