V hasnoucím denním světle se zářící jezero na úpatí palácového

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V hasnoucím denním světle se zářící jezero na úpatí palácového"

Transkript

1 V hasnoucím denním světle se zářící jezero na úpatí palácového města podobalo moři roztaveného zlata. Poutník přijíždějící sem se západem slunce tento poutník, přijíždějící sem, teď, silnicí kolem jezera mohl mít dojem, že se blíží k trůnu panovníka tak pohádkově bohatého, že si dovolil přesypat část svých pokladů do obrovské prohlubně v zemi, aby oslnil a přivedl v úžas návštěvníky. A ať bylo jezero zlata sebevětší, muselo být jen kapkou vytaženou z moře většího bohatství poutníkova představivost nebyla mocna obsáhnout nezměrnost onoho mateřského oceánu! U břehu zlatých vod ani nestály stráže; byl snad král tak štědrý, že dovolil všem poddaným, a možná i cizincům a návštěvníkům, jakým byl sám poutník, volně si nabírat z jezera jeho tekuté poklady? To by byl skutečně kníže mezi muži, hotový kněz Jan, jehož zaniklá říše písní a mýtů oplývala nevídanými divy. Možná (hádal poutník) se uvnitř městských hradeb nachází pramen věčného mládí že by snad někde nablízku stála dokonce i legendární brána do pozemského ráje? Potom se však slunce sklonilo za obzor, zlato se skrylo pod hladinou a zmizelo. Do návratu denního světla ho budou strážit vodní víly a hadi. Zatím měla sama voda zůstat jediným nabízeným pokladem, darem, jejž žíznivý poutník vděčně přijal. Cizinec jel na dvoukoláku taženém volem, ale neseděl na tvrdých polštářích, stál jako bůh a jednou rukou se nonšalantně přidržoval mřížované bočnice. Cestování takovým vozem nebyla žádná slast, dvoukolka sebou házela a cukala v rytmu kopyt zvířete a byla též vystavena vrtochům silnice pod koly. Stojící člověk mohl snadno vypadnout a zlomit si vaz. Poutník však stál a tvářil se bezstarostně a spokojeně. Vozka na něho už dávno přestal křičet, jelikož zprvu 13

2 považoval cizince za blázna jestli chce umřít na cestě, ať si poslouží, nikomu tady to líto nebude! Vozkovo opovržení však rychle vystřídal zdráhavý obdiv. Ten muž skutečně nemusel mít všech pět pohromadě, dalo se dokonce říct, že má příliš hezkou bláznovskou tvář a na sobě, jak se na blázna sluší, podivný šat plášť z pestrobarevných kožených kosočtverců, v takovém vedru!, avšak jeho schopnost udržet rovnováhu byla dokonalá, hodná obdivu. Vůl se vlekl kupředu, kola zapadala do výmolů a narážela do kamenů, ale stojící muž se téměř nezakymácel a nějakým záhadným způsobem se mu dařilo zachovat si důstojnost. Důstojný blázen, pomyslel si vozka, nebo možná vůbec žádný blázen. Možná nějaký velký pán. Pokud měl nějakou chybu, byla jí okázalost, snaha být nejen sám sebou, ale také se předvést. Tím jsou tady ovšem lehce postižení všichni, pomyslel si vozka, takže sem vlastně docela zapadá. Když se poutník ozval, že má žízeň, vozka okamžitě došel k jezeru, v misce z vydlabané a nalakované tykve přinesl vodu a obřadně ji podal cizinci, jako by to byl šlechtic, jemuž se náleží sloužit. Stojíš si tam jako nějaký velmož a já skáču, jak pískáš, zamrmlal vozka. Nevím, proč ti tak posluhuju. Kdo ti dal právo si na mě roztahovat hubu? A vůbec, co jseš zač? Urozenej pán asi těžko, to bys nejel tímhle křápem. A přece máš frňák nahoru. Takže budeš asi nějakej pěknej ptáček. Druhý muž se dychtivě napil z tykve. Voda mu stékala z koutků úst a ulpívala na oholené bradě jako tekutý vous. Nakonec prázdnou tykev vrátil, spokojeně vydechl a utřel si vousy. Co jsem zač? řekl, jako by mluvil k sobě, ale přitom hovořil jazykem vozky. Jsem člověk s tajemstvím, to jsem zač s tajemstvím, které je určeno pouze císařovým uším. Vozkovi se vrátila sebedůvěra: ten chlap je opravdu blázen. Není nutno chovat se k němu uctivě. Nech si to svý tajemství, řekl. Tajemství jsou pro děti, a pro špehy. Cizinec vystoupil z vozu před karavanserájí, kde končily a začínaly všechny cesty. Byl překvapivě vysoký a nesl si cestovní brašnu. Taky pro čaroděje, řekl vozkovi. A zamilované. A pro krále. V karavanseráji panoval čilý ruch. Zvířatům, jako byli koně, velbloudi, voli, osli a kozy, se dostávalo péče, zatímco jiná, nezkrotitelná, žila volně, jak se dalo: pištivé opice, bezprizorní psi. Jako zelené rachejtle vybuchovali ve vzduchu vřeštící papoušci. Napilno měli 14

3 kováři i tesaři, v krámcích na všech čtyřech stranách obrovského dvora plánovali muži cesty, shromažďovali zásoby svíček, oleje, mýdla a provazů. Kuliové v turbanech, červených košilích a bederních rouškách pobíhali neúnavně sem a tam s neuvěřitelně objemnými a těžkými balíky na hlavách. Zkrátka a dobře, probíhalo tu velké nakládání a vykládání zboží. Lůžka na noc se dala pořídit za babku, provazem vyplétaná lůžka v dřevěných rámech s matracemi z ostrých koňských žíní, stojící v zákrytu jedno vedle druhého na střechách přízemních budov obklopujících rozlehlý dvůr karavanseráje, lůžka, na nichž mohl člověk ležet, upírat zraky k nebesům a představovat si, že je Bůh. Dále na západ se rozkládaly tábory panovníkových vojsk, která se nedávno vrátila z válečných tažení. Armáda nesměla vstupovat do palácové zóny, musela zůstat zde na úpatí královského pahorku. S nečinnou armádou, která se před nedávnem vrátila z války, bylo nutno zacházet obezřetně. Cizinec si vzpomněl na starověký Řím. Tam císař nevěřil žádným vojákům, jen své pretoriánské gardě. Poutník věděl, že důvěra je otázkou, na niž bude muset odpovědět přesvědčivě. Jinak přijde o krk, ani se nenaděje. Nedaleko karavanseráje vyznačovala cestu k bráně paláce věž zdobená sloními kly. Všichni sloni patřili císaři, pobitím věže jejich kly dával najevo svou moc. Střezte se! varovala věž. Vstupujete na území Sloního krále, vlastnícího tolik tlustokožců, že si může dovolit obětovat kly tisíce zvířat, jen aby mě ozdobil. Poutník poznal v té přehlídce moci stejnou okázalost, jež plála na jeho čele jako oheň nebo ďáblovo znamení; tvůrce věže však vlastnost, která byla u poutníka často vnímána jako slabost, přetavil v sílu. Je jediným ospravedlněním extrovertní osobnosti moc? položil si poutník otázku, ale nedokázal na ni odpovědět, jen bezděky doufal, že jinou takovou obezličkou může být krása, protože krásný rozhodně byl a věděl, že jeho půvab má svou vlastní moc. Za věží pobitou kly stála velká studna a nad ní se klenulo neuvěřitelně složité vodovodní soustrojí, které sloužilo paláci na pahorku, zkrášlenému mnoha kupolemi. Bez vody nejsme nic, pomyslel si poutník. Bez přístupu k vodě se rychle obrátí v prach i císař. Voda je skutečný vládce a my všichni jsme její otroci. Kdysi v rodné Florencii 15

4 potkal člověka, který uměl nechat vodu zmizet. Kejklíř naplnil džbán až po okraj, zamumlal kouzelné zaklínadlo, obrátil nádobu vzhůru nohama, a místo tekutiny se vyřinulo ven hedvábí, proud pestrobarevných šátků. Byl to samozřejmě trik, a než se den sešel s nocí, tajemství z kejklíře vymámil a ukryl ho mezi svá vlastní. Byl mužem mnoha tajemství, pouze jedno však bylo hodno krále. Cesta k městským hradbám vedla strmě do svahu, a jakmile s ní vystoupal i on, uviděl, jak velké je místo, kam dorazil. Před jeho očima se rozprostíralo nepochybně jedno z nejvelkolepějších měst světa, větší snad i než Florencie, Benátky nebo Řím, větší než jakékoli město, které kdy spatřil. Jednou navštívil Londýn, ale i ten byl menší. S ubýváním světla město jako by rostlo. Před hradbami se tísnily hustě obydlené osady, z minaretů svolávali k modlitbám muezzini a v dáli viděl světla honosných šlechtických usedlostí. V soumraku se jako pro výstrahu rozhořely ohně. Z černé mísy oblohy přišly v odpověď hořící hvězdy. Jako by země a nebe byly armádami chystajícími se k boji, napadlo ho. Jako by jejich tábory v noci pokojně odpočívaly a čekaly na bitvu nadcházejícího dne. A v celém tom bludišti ulic a ve všech sídlech velmožů vzadu na pláních nebylo nikoho, kdo by kdy slyšel jeho jméno, nikoho, kdo by byl ochoten uvěřit příběhu, který přišel vyprávět. Přesto ho vypovědět musel. Přijel z druhého konce světa, aby tak učinil, a tak se i stane. Kráčel dlouhými kroky a jeho zlaté vlasy i vysoká postava, jeho dlouhé a nesporně špinavé vlasy, splývající kolem obličeje jako zlatavé vody jezera, přitáhly mnoho zvědavých pohledů. Pěšina stoupala kolem věže se sloními kly ke kamenné bráně Háthí Pól s basreliéfem, na němž stáli s hlavami proti sobě dva sloni. Otevřenou bránou doléhaly zvuky lidí oddávajících se zábavě, jídlu, pití, hýření. Drželi tam stráž vojáci, svou službu však vykonávali vlažně. Skutečné překážky na něho teprve čekaly. Tato část města byla veřejně přístupná, určená setkáním, nákupům a radovánkám. Lidé příchozího chvatně míjeli, hnáni hladem a žízní. Po obou stranách ulice mezi vnější a vnitřní bránou, pokryté plochými kamennými deskami, uviděl hostince, čajovny, krámky s jídlem a pouliční prodavače všeho druhu. Zde se odehrával věčný rituál nakupování a prodeje. Látky, nádobí, cetky, zbraně, šťáva z cukrové třtiny. Hlavní tržiště se rozkládalo za méně 16

5 významnou, jižní bránou města. Jeho obyvatelé chodili nakupovat právě tam a vyhýbali se tomuto místu, určenému naivním příchozím, nemajícím ponětí o skutečné ceně věcí. To byl trh šejdířů a zlodějů, hlučný, předražený a zavrženíhodný. Unaveným poutníkům, kteří neznali půdorys města a každopádně se zdráhali táhnout se takovou dálku okolo vnějších hradeb k většímu, poctivějšímu bazaru, nezbývalo než jednat s obchodníky u Sloní brány. Jejich potřeby byly naléhavé a prosté. Živé slepice, třepotající se a vřeštící strachem, visely hlavou dolů se svázanýma nohama a čekaly na svůj konec v hrnci. Pro vegetariány byla přichystána jiná, tišší krmě; zelenina skřeky nevydává. K poutníkovi se donesly po větru naříkající, škádlivé, svůdné hlasy, vysmívající se neviditelným mužům. Patřily ženám? Ucítil snad ve večerním vánku ženskou vůni? Na to, aby vyhledal císaře ještě dnes, bylo beztak už pozdě. Měl v kapse peníze a za sebou dlouhou, mnoha zákrutami poznamenanou cestu. Tak byl zvyklý: putovat k cíli nepřímo, s mnoha oklikami a odbočkami. Od chvíle, co jeho loď přistála v Suratu, cestoval přes Burhánpur, Handii, Sirondž, Nárvar, Gválíjar a Dhólpur do Ágry, a z Ágry sem, do nového hlavního města. Nyní toužil po té nejpohodlnější posteli, jaká je k mání, po ženě, pokud možno nekníraté, a nakonec po vlně zapomnění, útěku před sebou samým, jejž není nikdy možno najít v ženském objetí, ale jen v silné kořalce. Později, když jeho touhy došly uspokojení, usnul ve voňavém nevěstinci, mohutně chrápaje vedle coury trpící nespavostí, a snil. Uměl snít v sedmi jazycích: italsky, španělsky, arabsky, persky, rusky, anglicky a portugalsky. Pochytil je způsobem, jakým námořníci přicházejí k chorobám; jazyky byly jeho kapavkou, příjicí, kurdějemi, zimnicí i morem. Jakmile usnul, v mozku mu začala blábolit půlka světa, spřádající podivuhodné příběhy o výpravách cestovatelů. V tomto zpola objeveném světě přinášel každý den zvěsti o nových divech. Vizionářskou, objevnou snovou poezii všednodennosti dosud nerozdrtila úzkoprsá prozaická skutečnost. Ačkoli byl sám vypravěčem příběhů, vyhnaly ho z vlastního domu příběhy o divech, zvlášť jeden příběh, který mu mohl přinést velké jmění, ale také ho připravit o hlavu. 17

6 18

7 2 Na palubě pirátské lodi skotského mylorda 19

8 20

9 Na palubě pirátské lodi skotského mylorda, pojmenované Scáthach podle legendární válečnice z ostrova Skye, plavidla, jehož posádka léta spokojeně loupila a plenila ve španělských vodách, ale které nyní mířilo v jisté státní záležitosti do Indie, unikl malátný černý pasažér z Florencie tomu, aby ho v jižní Africe bez dlouhých cirátů hodili do Bílé řeky, když z ucha vyděšeného loďmistra vytáhl živého vodního hada a hodil ho přes palubu místo sebe. Našli ho pod pryčnou v kajutě mužstva sedm dní poté, co loď obeplula Střelkový mys na jižním cípu afrického kontinentu; na sobě měl žlutohnědý kabátec a punčochy a byl zabalený do dlouhého pláště, ušitého z pestrých kožených harlekýnských kosočtverců; k hrudi si tiskl malou cestovní brašnu a jeho tvrdý spánek provázelo hlasité chrápání. Nijak se nesnažil ukrýt, zdálo se naopak, že je připraven nechat se objevit, a sebejistota z moci vlastního šarmu, schopnosti přesvědčit a okouzlit z něj přímo sálala. Ostatně už teď ho dovezli hodně daleko. Ukázalo se, že je virtuózním kejklířem. Zlaté mince měnil v dým a žlutý dým zpátky ve zlato. Z obráceného džbánu s vodou se vyřinula záplava hedvábných šátků. Elegantním mávnutím ruky rozmnožil ryby a pecny chleba, což očividně zavánělo rouháním, jenže hladoví mořští vlci mu rychle odpustili. Pro jistotu se honem pokřižovali, kdyby se náhodou Kristus rozhněval, že jeho místo si přisvojil ten novodobý divotvorce, a nečekaně štědrý, byť teologicky nepřípustný oběd zhltli, jen se po něm zaprášilo. Dokonce i sám skotský mylord, George Louis Hauksbank, lord Hauksbank z místa téhož jména, šlechtic, jehož si nesmíme plést s méně významnými, méně poctivými Hauksbanky z pochybných 21

10 končin, podlehl okamžitému okouzlení, když mu harlekýnského vetřelce přivedli do kajuty, aby vyslechl, jak s ním bude naloženo. V té době si mladý otrapa říkal Uccello Uccello di Firenze, čaroděj a učenec, k vašim službám, představil se dokonalou angličtinou, přičemž svá slova s téměř aristokratickou zručností doprovodil hlubokou úklonou, a lord Hauksbank se usmál a přičichl k navoněnému kapesníčku. Čemuž bych mohl i uvěřit, kouzelníku, odpověděl, kdybych neznal malíře Paola téhož jména a původu, který v katedrále tvého města vytvořil iluzivní fresku na počest mého předka sira Johna Hauksbanka, známého též pod jménem Giovanni Milano, žoldnéře, někdejšího florentského generála, vítěze bitvy u Polpetta; a kdyby tento malíř nebyl bohužel již mnoho let po smrti. Mladý vagabund drze mlaskl jazykem na znamení nesouhlasu. Je očividné, že tímto mrtvým umělcem nejsem, spustil a zaujal teatrální pózu. Zvolil jsem si tento pseudonimo di viaggio, jelikož v mém jazyce tím slovem označujeme ptáka, a ptáci jsou největšími poutníky ze všech. V tu chvíli vytáhl ze záňadří sokola s čepičkou, odněkud vyčaroval sokolnickou rukavici a obojí podal užaslému šlechtici. Sokol pro pána z Hauksbanků, pronesl s dokonalou obřadností, a jakmile se rukavice ocitla na Hauksbankově ruce a pták na ní, Uccello luskl prsty jako žena odvolávající vyznání lásky, načež k mylordově značné nelibosti všechno zmizelo, pták na rukavici i rukavice pod ním. A také proto, pokračoval kouzelník, vraceje se k tématu svého jména, že v městě, odkud pocházím, je toto závojem zahalené slovo, ten skrytý pták, eufemistickým výrazem pro mužský pohlavní orgán, a já jsem pyšný na ten, který vlastním, a zároveň natolik slušný, že ho neukážu. Cha! Cha! zvolal lord Hauksbank z Hauksbanku a obdivuhodně čile nabyl ztracené rovnováhy. Tak přece jen máme něco společného. Hauksbank byl velký světoběžník a byl starší, než vypadal. Oči měl jasné, pleť čistou, ačkoli čtyřicítku už měl nejméně sedm let za sebou. Jeho šermířské umění bylo známo široko daleko, sílu měl jako bílý býk, a plavil se na voru k pramenu Žluté řeky v jezeře Kar Chu, kde pojídal ze zlaté mísy dušený tygří penis, u kráteru Ngorongoro ulovil bílého nosorožce a zdolal všech dvě stě osmdesát čtyři vrcholů 22

11 skotských Munros, od Ben Nevisu po Inaccessible Pinnacle na vrcholu Sgurr Deargu, tyčícím se na ostrově Skye, domovině strašné Scáthach. Kdysi dávno se na zámku Hauksbank pohádal s manželkou, drobnou potrhlicí se zrzavými kudrnami a čelistí jako holandský louskáček, nechal ji na skotské vysočině chovat černé ovce a stejně jako kdysi jeho předek se vydal do světa za štěstím a jako kapitán lodi v Drakeových službách pomáhal v Karibském moři olupovat Španěly o americké zlato. Vděčná královna ho odměnila diplomatickým posláním, jež právě vykonával; měl se vypravit do Hindustánu, kde směl hromadit a ponechat si veškeré bohatství, které tam najde, ať už v drahokamech, opiu nebo ve zlatě, jen když panovníkovi doručí osobní dopis od Gloriany a přiveze domů Mughalovu odpověď. V Itálii říkáme Mogor, sdělil mu mladý eskamotér. Kdo ví, jak se v nevyslovitelných jazycích té země dají slova překroutit, zauzlit a obrátit, opáčil lord Hauksbank. Jejich přátelství zpečetila kniha: Petrarkovy Sonety, jejichž vydání leželo jako vždy u mylordova lokte na malé stolní desce z intarzovaného mramoru. Ach, velký Petrarca, zvolal Uccello. To je skutečný čaroděj. Zaujal rétorskou pózu římského senátora a začal deklamovat: Benedetto sia l giorno, et l mese, et l anno, et la stagione, e l tempo, et l ora, e l punto, e l bel paese, e l loco ov io fui giunto da duo begli occhi che legato m ànno V tu chvíli lord Hauksbank navázal nit sonetu překladem: Buď pochválena bolest zběsilá, jež ohlásila sladké Lásky břímě, a luk a šípy, které zranily mě, a rána, jež mi srdce rozryla. Kdo má rád tu báseň stejně jako já, musí být mým pánem, prohlásil Uccello s úklonou. A s tím, kdo vnímá ta slova stejně jako já, musím pít u jednoho stolu, oplatil mu Skot. Otočil jsi klíčem, 23

12 kterým se otvírá mé srdce. Nyní ti musím svěřit tajemství, které nesmíš nikomu vyzradit. Pojď se mnou. V malé dřevěné dóze ukryté za posuvnou deskou ve své kajutě uchovával sbírku milovaných drahocenností, krásných kousků, bez nichž by člověk, který je věčně na cestách, mohl zabloudit, neboť příliš mnoho dlouhých cest, jak lord Hauksbank dobře věděl, příliš mnoho neznámého a nového, může uvolnit kotevní lana duše. Ty věci mi nepatří, řekl svému novému příteli z Florencie, a přesto mi připomínají, kdo jsem. Nějaký čas je budu mít v opatrování, a jakmile ten čas uplyne, rozloučím se s nimi. Vytáhl z krabičky množství klenotů úctyhodné velikosti a průzračnosti, avšak s pohrdavým pokrčením ramen je odložil, poté vzal do ruky prut španělského zlata, který by zajistil každému, kdo by ho našel, do smrti život v přepychu to není nic, nic mumlal, a teprve pak se dostal ke skutečným pokladům, jež byly kus po kuse zabaleny v kouscích látky a uloženy v hnízdečku ze zmuchlaného papíru a rozcupovaných hadříků: hedvábný kapesníček pohanské bohyně z pradávné Sogdiany, darovaný na důkaz lásky jednomu zapomenutému rekovi; nádherná rytina na velrybí kosti znázorňující hon na jelena; medailónek s portrétem Jejího Veličenstva královny; šestiúhelníková, v kůži vázaná knížečka ze Svaté země, na jejíchž malinkých stránkách se miniaturním písmem, zkrášleným neobyčejnými iluminacemi, nacházel celý text koránu; kamenná hlava s uraženým nosem z Makedonie, údajně zpodobňující Alexandra Velikého; jedna ze záhadných pečetí civilizace z údolí Indu, nalezená v Egyptě a nesoucí obraz býka a řadu nikdy nerozluštěných hieroglyfů, předmět, jehož účel nebyl nikomu znám; plochý vyleštěný kámen se šarlatovým hexagramem i-ťingu a tmavými šmouhami připomínajícími pohoří za soumraku; malované porcelánové vajíčko; scvrklá hlava, vyrobená obyvateli amazonského deštného pralesa; a slovník zaniklého jazyka panamské úžiny, jehož uživatelé vyhynuli a naživu zůstala jen stařenka, která jej poté, co přišla o zuby, už nedokázala správně vyslovovat. Lord Hauksbank z Hauksbanku otevřel skříňku se vzácným sklem, které jako zázrakem přežilo mnohá moře a oceány, vytáhl dvě duhové číše pocházející ze skláren v Muranu a do každé nalil 24

13 štědré množství brandy. Černý pasažér k němu přistoupil a pozvedl pohár. Lord Hauksbank se zhluboka nadechl a napil. Jsi z Florencie, řekl, takže je ti znám majestát nejvyššího vládce, našeho vnitřního já, a víš o touhách, jež se snaží uhasit, po kráse, důležitosti a lásce. Muž, který si říkal Uccello, otevřel ústa k odpovědi, ale Hauksbank ho gestem zarazil. Řeknu, co chci říct, pokračoval, neboť jsou věci, o kterých by se mělo mluvit, a vaši slovutní filozofové o nich přitom nemají ponětí. Onomu já může v žilách proudit královská krev, ale v pocitu hladu si nezadá se žebrákem. Chvíli se může cítit nasyceno prohlížením opatrovaných divů, jako jsou tyto, ale zůstává vyhladovělým, vyprahlým nuzákem. A přitom je ohroženým králem, panovníkem navždy vydaným na milost mnoha vzbouřencům, jako je strach, úzkost, osamělost a zmatek, podivná, nevýslovná pýcha a šílená, němá hanba. Ono já sužují tajemství, která ho bez ustání užírají a nakonec jeho království rozvracejí a nechávají jeho rozbité žezlo v prachu. Vidím, že tě uvádím ve zmatek, povzdychl si, a proto ti odhalím smysl mých slov jasněji. Tajemství, které nikdy nikomu neprozradíš, není uloženo v žádné dóze. Leží ale nelže, mluví pravdu! zde. Florenťan, který již vytušil pravdu o skrytých touhách lorda Hauksbanka, s vážným výrazem vyjádřil náležitou úctu k hmotnosti a síle strakatého údu, který ležel před ním na stole jeho lordstva a slabou vůní fenyklu připomínal toskánský salám finocchiona čekající na nakrájení. Kdybyste se rozloučil s mořem a usadil se v mém rodném městě, řekl, vaše problémy by se brzy vyřešily, jelikož mezi mladými kavalíry ze San Lorenza byste snadno našel mužské rozkoše, po jakých toužíte. Já sám, bohužel Dopij, poručil skotský mylord a s brunátnou tváří přirození schoval. Už o tom nebudeme mluvit. V očích se mu objevil záblesk, který tam jeho společník zahlédl nerad. Ruka se nacházela blíže jílci meče, než bylo jeho společníkovi milé. Úsměv připomínal otevřenou tlamu šelmy. Rozhostilo se dlouhé a osamělé ticho, během něhož si černý pasažér uvědomil, že jeho osud visí na vlásku. Pak do sebe Hauksbank obrátil obsah sklenky a ošklivě, zmučeně se zasmál. Nuže, pane, zvolal, znáš moje tajemství, a nyní mi musíš ty prozradit svoje, 25

14 protože jistě nějaké máš. Pošetile jsem ho považoval za vlastní, takže teď se mi musíš bez okolků svěřit. Muž, který si říkal Uccello di Firenze, se pokusil odvést řeč jinam. Nepoctíte mě, můj pane, vyprávěním o tom, jak jste ukořistili galeonu Cacafuego, naloženou poklady? A byl jste musel jste být s Drakem u Valparaisa a Nombre de Dios, kde utrpěl zranění? Hauksbank mrštil sklenicí o stěnu a vytáhl meč. Lotře, řekl. Odpověz přímo, nebo zemřeš. Černý pasažér pečlivě volil slova. Můj pane, řekl, už chápu, že jsem zde proto, abych se vám nabídl jako vaše pravá ruka. Je ale pravda, dodal spěšně, když se špička ostří dotkla jeho hrdla, že i můj cíl je daleko. Jsem skutečně mužem, o němž byste mohl říct, že se vydal na výpravu a navíc tajnou, ale musím vás varovat, že na mém tajemství spočívá kletba, kterou na něj uvalila nejmocnější čarodějka našich časů. Pouze jeden člověk smí vyslechnout mé tajemství a žít, a nerad bych měl na svědomí vaši smrt. Lord Hauksbank z Hauksbanku se znovu zasmál, tentokrát nikoli ošklivě, ale smíchem rozptylujících se mraků a navrátivšího se slunečního svitu. Jsi zábavný, ptáčku, řekl. Domníváš se, že se bojím kletby tvé čarodějnice se zeleným ksichtem? Na svátek Všech svatých jsem tancoval s baronem Samedim a přežil vytí jeho vúdú. Pokud mi okamžitě všechno neřekneš, ponesu to velmi nelibě. Budiž, začal černý pasažér. Žil kdysi princ jménem Argalia, zvaný též Arcalia, velký válečník a dobrodruh, který vlastnil kouzelné zbraně a družinu, k níž patřili i čtyři strašliví obři, a ten měl s sebou ženu, Angeliku Přestaň, řekl lord Hauksbank z Hauksbanku a chytil se za čelo. Rozbolela mě z tebe hlava. Potom, po chvíli: Mluv dál. Angeliku, princeznu z královské krve Čingischána a Tamerlána Přestaň. Ne, pokračuj. nejkrásnější Přestaň. A lord Hauksbank padl v bezvědomí k zemi. Poutník, téměř rozpačitý z lehkosti, s jakou se mu povedlo nenápadně vsypat do hostitelovy číše laudanum, opatrně vrátil skříňku s poklady do její skrýše, přehodil přes sebe pestrobarevný plášť, chvatně vyšel na palubu a začal volat o pomoc. Ten plášť vyhrál 26

15 v kartách během partie scarabocionu proti ohromenému benátskému obchodníkovi s diamanty, který se zdráhal uvěřit, že obyčejný Florenťan si jen tak přijde do Rialta a znemožní místní karbaníky v jejich vlastní hře. Obchodník, Žid Šalak Cormorano s plnovousem a pejzy, si plášť nechal ušít na míru v nejproslulejším benátském krejčovství, známém jako Il Moro Invidioso podle obrazu zelenookého Araba na tabulce visící nad vchodem, a byl to skutečný okultistický zázrak: plášť s katakombami tajných kapes a skrytých záhybů v podšívce, kde mohl obchodník s diamanty schovávat své vzácné zboží a dobrodruh jako Uccello di Firenze skrývat nejrůznější triky. Rychle, přátelé, pospěšte si, zvolal poutník, přesvědčivě předstíraje obavy, jeho lordstvo nás potřebuje. Pokud se mezi posádkou zocelených bukanýrů proměněných v diplomaty nacházela řada cyniků s přimhouřenýma očima, u nichž náhlé onemocnění a nečekanost, s jakou se zhroutil jejich velitel, vzbudily podezření a kteří začali pohlížet na příchozího způsobem nevěstícím pro jeho zdraví nic dobrého, cizincova nepokrytá starost o lorda Hauksbanka je částečně uklidnila. Pomohl jim přenést muže na lůžko, odstrojil ho, pachtil se s jeho pyžamem, střídavě mu přikládal na čelo teplé a studené obklady a zařekl se, že nebude spát a jíst, dokud se skotský mylord nezotaví. Lodní lékař prohlásil, že černý pasažér poskytuje neocenitelnou pomoc, a když to posádka uslyšela, s mumláním a krčením ramen se rozešla po svém. Když s mužem, který nejevil známky života, zůstali sami, lékař se Uccellovi svěřil, že ho zaráží lordova nechuť probrat se z náhlého komatu. Podle mě mu, chvála Bohu, nic není, jen se nechce probudit, řekl, ovšem v tomto světě bez lásky je možná moudřejší snít než procitnout. Lékař byl prostý, bitvami zocelený jedinec jménem Hawkins Bohuchvála, dobrosrdečný felčar s omezenými medicínskými znalostmi, zvyklý spíše na vyjímání španělských kulek z těl členů posádky a sešívání krvácejících řezných ran způsobených v osobních soubojích španělskými krátkými šavlemi než na léčení záhadné spavé nemoci, která se zjevila kdovíodkud jako černý pasažér nebo Boží soud. Hawkins přišel u Valparaisa o oko a u Nombre de Dios o půl 27

16 nohy a každou noc zpíval na počest jedné panny z balkonu v oportské čtvrti Ribeira truchlivé portugalské fado, doprovázeje se na jakési cikánské skřipky. Při zpěvu se mu řinuly z očí potoky slz a Uccello pochopil, že dobrý doktor vidí v duchu vlastní parohy a mučí se představami své milované, jak v posteli popíjí portské s jinými muži, kteří jsou stále ještě celí, s rybáři páchnoucími oploutvenou kořistí, se smilnými františkánskými mnichy, s duchy prvních navigátorů a živými muži všech odrůd a barev pleti, Taliány i Angličany, Číňany i Židy. Muž, který propadl kouzlu lásky, pomyslel si černý pasažér, se nechá snadno rozptýlit a vodit za nos. Když Scáthach obeplula Africký roh a ostrov Sokotru, v Maskatu doplnila zásoby a nechala za sebou perské pobřeží, obrátila se vlevo a poháněna monzunovým větrem zamířila na jihovýchod k portugalskému přístavu Diu na jižním břehu čehosi, co doktor Hawkins nazýval Guzerat, lord Hauksbank z Hauksbanku dál pokojně dřímal, spánkem chválabohu tak klidným, řečeno slovy bezradného Hawkinse, že jeho svědomí musí být čisté, a tak se aspoň i jeho duše těší dobrému zdraví, připravená setkat se každou chvíli se svým Stvořitelem. Bože chraň, řekl černý pasažér. Bože chraň, ať ho k sobě ještě nepovolá, souhlasil pohotově jeho protějšek. Během toho dlouhého bdění u lůžka se Uccello často tázal lékaře na portugalskou dámu jeho srdce. Hawkinse nebylo třeba nijak zvlášť pobízet, aby se na toto téma rozpovídal. Jeho společník trpělivě naslouchal zamilovaným ódám na její oči, rty, ňadra, boky, břicho, zadnici, nohy. Dozvěděl se o tajných slůvkách, která používala při milování a která teď už zcela tajná nebyla, a také o jejích slibech věrnosti a šeptané přísaze věčného pouta. Ach, jenže je falešná, falešná, plakal doktor. Víte to jistě? vyzvídal cestovatel, a když ubrečený Bohuchvála zavrtěl hlavou: Je už to moc dlouho, a ze mne je teď jen poloviční člověk, tak musím myslet na nejhorší, Uccello mu vléval do žil optimismus. Chvalme tedy Boha, Bohuchválo, protože brečíte bez příčiny! Je věrná, tím jsem si jist; a čeká na vás. Nepochybuji o tom, a jestli máte o jednu nohu míň... no a co, bude mít lásky na rozdávání, láska přidělená té noze se může přenést na jiné části těla; a chybí-li vám jedno oko, to druhé se s dvojnásobným 28

17 potěšením popase na té, jež vám zůstala věrná a opětuje vaši lásku! Dost! Chvalte Boha! Radostně zpívejte a přestaňte ronit slzy. Každou noc takto Bohuchválu Hawkinse propustil s ujištěním, že posádku by posedl splín, kdyby neslyšela jeho písně, a každou noc, když zůstal s nevnímajícím mylordem sám, pak chvíli počkal a potom kapitánovu kajutu důkladně prohledal, pátraje po všech jejích tajemstvích. Ten, kdo staví kajutu s jednou skrýší, má tam nejméně dvě nebo tři další, uvažoval, a než se na obzoru objevil přístav Diu, oškubal lorda Hauksbanka jako slepici, ve stěnách obložených dřevěnými deskami objevil sedm skrýší a všechny klenoty ze všech dřevěných skříněk si nyní bezpečně hověly v nových příbytcích v plášti Šalaka Cormorana, stejně jako sedm zlatých prutů, a přece se kabát zdál lehký jako pírko, neboť zelenooký benátský Maur znal tajemství, jak veškeré zboží schované v kouzelném plášti zbavit tíhy. Ostatní drahocennosti zloděje nezajímaly. Nechal je v jejich hnízdech, aby se z nich vyklubalo, co se vyklubat mělo. Avšak ani na konci své velkolepé loupeže nebyl Uccello spokojen, jelikož největší poklad ze všech mu unikl. Měl co dělat, aby svůj nepokoj skryl. Náhoda před něj postavila velkou příležitost a on ji nesmí promarnit. Kde to ale může být? Prozkoumal každou píď kapitánovy kajuty, a nic. Proklatě! Je snad ten poklad začarovaný? Stal se neviditelným, aby mu unikl? Po krátkém přistání v Diu pílila Scáthach k Suratu (jenž se v nedávné době stal cílem trestné výpravy samotného císaře Akbara), odkud se lord Hauksbank hodlal vypravit po souši k Mughalovu dvoru. Tu noc, kdy do Suratu (ležícího v troskách, ještě doutnajících panovníkovým hněvem) dopluli, kdy Bohuchvála Hawkins pěl o své lásce a rumem zpitá posádka se veselila na konci dlouhé plavby, pátrač v podpalubí konečně našel, co hledal: osmou tajnou desku, o jednu víc než magické číslo sedm, o jednu víc, než by čekal téměř každý lupič. Za oněmi posledními dvířky se nacházelo, co hledal. Po tomto posledním lupu se připojil k hýřilům na palubě a zpíval hlasitěji a proléval hrdlo lačněji než kdokoli jiný na lodi. Jelikož vládl schopností bdít v čase, kdy oči nikoho jiného nedokázaly zůstat otevřené, nedlouho po půlnoci přišla jeho chvíle, a tak mohl v jednom z lodních člunů vyklouznout na břeh a zmizet jako 29

18 duch v Indii. Dávno předtím, než Bohuchvála Hawkins vyhlásil poplach, když našel lorda Hauksbanka z Hauksbanku s modrými rty na jeho posledním mořském lůžku, navěky zbaveného utrpení ze své toužící finocchiony, Uccello di Firenze zmizel, zanechav za sebou jako svléknutou hadí kůži pouze své jméno. V záňadří bezejmenného cestovatele se nacházel poklad pokladů, list psaný rukou samotné Alžběty Tudorovny a opatřený její osobní pečetí, list královny anglické indickému císaři, list, který bude jeho kouzelným sezamem, jeho hlavním klíčem k mughalskému dvoru. Byl teď anglickým vyslancem. 30

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

MFF Voda moře oceány 2009 program

MFF Voda moře oceány 2009 program MFF Voda moře oceány 2009 program Kavárna La Rue Hrnčířská 10/1, Ústí nad Labem pondělí 23.11.2009 18:00 20:00 Beseda a křest nové knihy Richarda Jaroňka Čelisti Afriky spojený s promítáním filmu Miroslava

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s Pak už všichni napjatě čekali, kdy se konečně objeví Laurio a začnou si spolu hrát. Ahoj, kamarádi! pozdravila Laurio, když konečně dorazila na Území kamarádů. Ahoj, Laurio! odpověděli všichni sborově

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka Hudba z chatrče Paulo Coelho coelho2.indd 1 Argo Vánoční povídka coelho2.indd 2 Paulo Coelho coelho2.indd 3 coelho2.indd 4 Paulo Coelho Hudba z chatrče coelho2.indd 5 Argo, 2008 Copyright 2008 by Paulo

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností.

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. ( Nový Čas nový Stroj a uprostřed nich přetrvává neobyčejný sen.) Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. Obrazy, které opětovně

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ Anotace: V pracovním sešitě si žák při plynulém čtení procvičí názvy zajímavých rostlin. Umí pracovat s literárním textem. Zjišťuje zajímavé informace. Rozlišuje spisovná a nespisovná

Více

Jiřímu s poděkováním, že mi umožnil spatřit krásy východní Afriky.

Jiřímu s poděkováním, že mi umožnil spatřit krásy východní Afriky. Jiřímu s poděkováním, že mi umožnil spatřit krásy východní Afriky. aneb Ženu ani slonem neutaháš JOTA/2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršních

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz nabídka dárkových předmětů: http://.medievum.cz 1. historická keramika: Keramika má velmi dobré termoizolační vlastnosti. Nápoj si v ní uchová dlouho svou teplotu. produkt: Pohár katalogové číslo: KE001

Více

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti Jackson Pollock Největší americký malíř 1. Život a dílo 2. Závislosti Znáte Pollocka? dripping * 28. 1. 1912 Cody, Wyoming 11. 8. 1956 Springs, Long Island Jackson Pollock alkoholismus Připravila

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii Karel Vejchodský si letos již druhý rok po sobě vylítal s Aspen4 v Brazílii slušný bodový náskok před ostatními XC piloty světového žebříčku (serial class). Brazílie a zejména její severní část je příhodná

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část Jméno.. Adresa školy. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 37. ročník 2010/2011 Školní kolo gramatická část II. kategorie Počet bodů:... 1. Pár kapek

Více

Anotace: Nové učivo- řecké báje a pověsti Slouží k seznámení s nejznámějšími řeckými bájemi- práce s textem.

Anotace: Nové učivo- řecké báje a pověsti Slouží k seznámení s nejznámějšími řeckými bájemi- práce s textem. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Odysseovy cesty Třída: 6..A Vypracoval/a:

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU

Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU 1 Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU 2 KAM NA PRÁZDNINY Bylo jaro a sluníčko se usmívalo. Tatínek přišel z práce a usmíval se taky. Tak si představ maminko, že mě firma vyslala na letní stáž do

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více