V hasnoucím denním světle se zářící jezero na úpatí palácového

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V hasnoucím denním světle se zářící jezero na úpatí palácového"

Transkript

1 V hasnoucím denním světle se zářící jezero na úpatí palácového města podobalo moři roztaveného zlata. Poutník přijíždějící sem se západem slunce tento poutník, přijíždějící sem, teď, silnicí kolem jezera mohl mít dojem, že se blíží k trůnu panovníka tak pohádkově bohatého, že si dovolil přesypat část svých pokladů do obrovské prohlubně v zemi, aby oslnil a přivedl v úžas návštěvníky. A ať bylo jezero zlata sebevětší, muselo být jen kapkou vytaženou z moře většího bohatství poutníkova představivost nebyla mocna obsáhnout nezměrnost onoho mateřského oceánu! U břehu zlatých vod ani nestály stráže; byl snad král tak štědrý, že dovolil všem poddaným, a možná i cizincům a návštěvníkům, jakým byl sám poutník, volně si nabírat z jezera jeho tekuté poklady? To by byl skutečně kníže mezi muži, hotový kněz Jan, jehož zaniklá říše písní a mýtů oplývala nevídanými divy. Možná (hádal poutník) se uvnitř městských hradeb nachází pramen věčného mládí že by snad někde nablízku stála dokonce i legendární brána do pozemského ráje? Potom se však slunce sklonilo za obzor, zlato se skrylo pod hladinou a zmizelo. Do návratu denního světla ho budou strážit vodní víly a hadi. Zatím měla sama voda zůstat jediným nabízeným pokladem, darem, jejž žíznivý poutník vděčně přijal. Cizinec jel na dvoukoláku taženém volem, ale neseděl na tvrdých polštářích, stál jako bůh a jednou rukou se nonšalantně přidržoval mřížované bočnice. Cestování takovým vozem nebyla žádná slast, dvoukolka sebou házela a cukala v rytmu kopyt zvířete a byla též vystavena vrtochům silnice pod koly. Stojící člověk mohl snadno vypadnout a zlomit si vaz. Poutník však stál a tvářil se bezstarostně a spokojeně. Vozka na něho už dávno přestal křičet, jelikož zprvu 13

2 považoval cizince za blázna jestli chce umřít na cestě, ať si poslouží, nikomu tady to líto nebude! Vozkovo opovržení však rychle vystřídal zdráhavý obdiv. Ten muž skutečně nemusel mít všech pět pohromadě, dalo se dokonce říct, že má příliš hezkou bláznovskou tvář a na sobě, jak se na blázna sluší, podivný šat plášť z pestrobarevných kožených kosočtverců, v takovém vedru!, avšak jeho schopnost udržet rovnováhu byla dokonalá, hodná obdivu. Vůl se vlekl kupředu, kola zapadala do výmolů a narážela do kamenů, ale stojící muž se téměř nezakymácel a nějakým záhadným způsobem se mu dařilo zachovat si důstojnost. Důstojný blázen, pomyslel si vozka, nebo možná vůbec žádný blázen. Možná nějaký velký pán. Pokud měl nějakou chybu, byla jí okázalost, snaha být nejen sám sebou, ale také se předvést. Tím jsou tady ovšem lehce postižení všichni, pomyslel si vozka, takže sem vlastně docela zapadá. Když se poutník ozval, že má žízeň, vozka okamžitě došel k jezeru, v misce z vydlabané a nalakované tykve přinesl vodu a obřadně ji podal cizinci, jako by to byl šlechtic, jemuž se náleží sloužit. Stojíš si tam jako nějaký velmož a já skáču, jak pískáš, zamrmlal vozka. Nevím, proč ti tak posluhuju. Kdo ti dal právo si na mě roztahovat hubu? A vůbec, co jseš zač? Urozenej pán asi těžko, to bys nejel tímhle křápem. A přece máš frňák nahoru. Takže budeš asi nějakej pěknej ptáček. Druhý muž se dychtivě napil z tykve. Voda mu stékala z koutků úst a ulpívala na oholené bradě jako tekutý vous. Nakonec prázdnou tykev vrátil, spokojeně vydechl a utřel si vousy. Co jsem zač? řekl, jako by mluvil k sobě, ale přitom hovořil jazykem vozky. Jsem člověk s tajemstvím, to jsem zač s tajemstvím, které je určeno pouze císařovým uším. Vozkovi se vrátila sebedůvěra: ten chlap je opravdu blázen. Není nutno chovat se k němu uctivě. Nech si to svý tajemství, řekl. Tajemství jsou pro děti, a pro špehy. Cizinec vystoupil z vozu před karavanserájí, kde končily a začínaly všechny cesty. Byl překvapivě vysoký a nesl si cestovní brašnu. Taky pro čaroděje, řekl vozkovi. A zamilované. A pro krále. V karavanseráji panoval čilý ruch. Zvířatům, jako byli koně, velbloudi, voli, osli a kozy, se dostávalo péče, zatímco jiná, nezkrotitelná, žila volně, jak se dalo: pištivé opice, bezprizorní psi. Jako zelené rachejtle vybuchovali ve vzduchu vřeštící papoušci. Napilno měli 14

3 kováři i tesaři, v krámcích na všech čtyřech stranách obrovského dvora plánovali muži cesty, shromažďovali zásoby svíček, oleje, mýdla a provazů. Kuliové v turbanech, červených košilích a bederních rouškách pobíhali neúnavně sem a tam s neuvěřitelně objemnými a těžkými balíky na hlavách. Zkrátka a dobře, probíhalo tu velké nakládání a vykládání zboží. Lůžka na noc se dala pořídit za babku, provazem vyplétaná lůžka v dřevěných rámech s matracemi z ostrých koňských žíní, stojící v zákrytu jedno vedle druhého na střechách přízemních budov obklopujících rozlehlý dvůr karavanseráje, lůžka, na nichž mohl člověk ležet, upírat zraky k nebesům a představovat si, že je Bůh. Dále na západ se rozkládaly tábory panovníkových vojsk, která se nedávno vrátila z válečných tažení. Armáda nesměla vstupovat do palácové zóny, musela zůstat zde na úpatí královského pahorku. S nečinnou armádou, která se před nedávnem vrátila z války, bylo nutno zacházet obezřetně. Cizinec si vzpomněl na starověký Řím. Tam císař nevěřil žádným vojákům, jen své pretoriánské gardě. Poutník věděl, že důvěra je otázkou, na niž bude muset odpovědět přesvědčivě. Jinak přijde o krk, ani se nenaděje. Nedaleko karavanseráje vyznačovala cestu k bráně paláce věž zdobená sloními kly. Všichni sloni patřili císaři, pobitím věže jejich kly dával najevo svou moc. Střezte se! varovala věž. Vstupujete na území Sloního krále, vlastnícího tolik tlustokožců, že si může dovolit obětovat kly tisíce zvířat, jen aby mě ozdobil. Poutník poznal v té přehlídce moci stejnou okázalost, jež plála na jeho čele jako oheň nebo ďáblovo znamení; tvůrce věže však vlastnost, která byla u poutníka často vnímána jako slabost, přetavil v sílu. Je jediným ospravedlněním extrovertní osobnosti moc? položil si poutník otázku, ale nedokázal na ni odpovědět, jen bezděky doufal, že jinou takovou obezličkou může být krása, protože krásný rozhodně byl a věděl, že jeho půvab má svou vlastní moc. Za věží pobitou kly stála velká studna a nad ní se klenulo neuvěřitelně složité vodovodní soustrojí, které sloužilo paláci na pahorku, zkrášlenému mnoha kupolemi. Bez vody nejsme nic, pomyslel si poutník. Bez přístupu k vodě se rychle obrátí v prach i císař. Voda je skutečný vládce a my všichni jsme její otroci. Kdysi v rodné Florencii 15

4 potkal člověka, který uměl nechat vodu zmizet. Kejklíř naplnil džbán až po okraj, zamumlal kouzelné zaklínadlo, obrátil nádobu vzhůru nohama, a místo tekutiny se vyřinulo ven hedvábí, proud pestrobarevných šátků. Byl to samozřejmě trik, a než se den sešel s nocí, tajemství z kejklíře vymámil a ukryl ho mezi svá vlastní. Byl mužem mnoha tajemství, pouze jedno však bylo hodno krále. Cesta k městským hradbám vedla strmě do svahu, a jakmile s ní vystoupal i on, uviděl, jak velké je místo, kam dorazil. Před jeho očima se rozprostíralo nepochybně jedno z nejvelkolepějších měst světa, větší snad i než Florencie, Benátky nebo Řím, větší než jakékoli město, které kdy spatřil. Jednou navštívil Londýn, ale i ten byl menší. S ubýváním světla město jako by rostlo. Před hradbami se tísnily hustě obydlené osady, z minaretů svolávali k modlitbám muezzini a v dáli viděl světla honosných šlechtických usedlostí. V soumraku se jako pro výstrahu rozhořely ohně. Z černé mísy oblohy přišly v odpověď hořící hvězdy. Jako by země a nebe byly armádami chystajícími se k boji, napadlo ho. Jako by jejich tábory v noci pokojně odpočívaly a čekaly na bitvu nadcházejícího dne. A v celém tom bludišti ulic a ve všech sídlech velmožů vzadu na pláních nebylo nikoho, kdo by kdy slyšel jeho jméno, nikoho, kdo by byl ochoten uvěřit příběhu, který přišel vyprávět. Přesto ho vypovědět musel. Přijel z druhého konce světa, aby tak učinil, a tak se i stane. Kráčel dlouhými kroky a jeho zlaté vlasy i vysoká postava, jeho dlouhé a nesporně špinavé vlasy, splývající kolem obličeje jako zlatavé vody jezera, přitáhly mnoho zvědavých pohledů. Pěšina stoupala kolem věže se sloními kly ke kamenné bráně Háthí Pól s basreliéfem, na němž stáli s hlavami proti sobě dva sloni. Otevřenou bránou doléhaly zvuky lidí oddávajících se zábavě, jídlu, pití, hýření. Drželi tam stráž vojáci, svou službu však vykonávali vlažně. Skutečné překážky na něho teprve čekaly. Tato část města byla veřejně přístupná, určená setkáním, nákupům a radovánkám. Lidé příchozího chvatně míjeli, hnáni hladem a žízní. Po obou stranách ulice mezi vnější a vnitřní bránou, pokryté plochými kamennými deskami, uviděl hostince, čajovny, krámky s jídlem a pouliční prodavače všeho druhu. Zde se odehrával věčný rituál nakupování a prodeje. Látky, nádobí, cetky, zbraně, šťáva z cukrové třtiny. Hlavní tržiště se rozkládalo za méně 16

5 významnou, jižní bránou města. Jeho obyvatelé chodili nakupovat právě tam a vyhýbali se tomuto místu, určenému naivním příchozím, nemajícím ponětí o skutečné ceně věcí. To byl trh šejdířů a zlodějů, hlučný, předražený a zavrženíhodný. Unaveným poutníkům, kteří neznali půdorys města a každopádně se zdráhali táhnout se takovou dálku okolo vnějších hradeb k většímu, poctivějšímu bazaru, nezbývalo než jednat s obchodníky u Sloní brány. Jejich potřeby byly naléhavé a prosté. Živé slepice, třepotající se a vřeštící strachem, visely hlavou dolů se svázanýma nohama a čekaly na svůj konec v hrnci. Pro vegetariány byla přichystána jiná, tišší krmě; zelenina skřeky nevydává. K poutníkovi se donesly po větru naříkající, škádlivé, svůdné hlasy, vysmívající se neviditelným mužům. Patřily ženám? Ucítil snad ve večerním vánku ženskou vůni? Na to, aby vyhledal císaře ještě dnes, bylo beztak už pozdě. Měl v kapse peníze a za sebou dlouhou, mnoha zákrutami poznamenanou cestu. Tak byl zvyklý: putovat k cíli nepřímo, s mnoha oklikami a odbočkami. Od chvíle, co jeho loď přistála v Suratu, cestoval přes Burhánpur, Handii, Sirondž, Nárvar, Gválíjar a Dhólpur do Ágry, a z Ágry sem, do nového hlavního města. Nyní toužil po té nejpohodlnější posteli, jaká je k mání, po ženě, pokud možno nekníraté, a nakonec po vlně zapomnění, útěku před sebou samým, jejž není nikdy možno najít v ženském objetí, ale jen v silné kořalce. Později, když jeho touhy došly uspokojení, usnul ve voňavém nevěstinci, mohutně chrápaje vedle coury trpící nespavostí, a snil. Uměl snít v sedmi jazycích: italsky, španělsky, arabsky, persky, rusky, anglicky a portugalsky. Pochytil je způsobem, jakým námořníci přicházejí k chorobám; jazyky byly jeho kapavkou, příjicí, kurdějemi, zimnicí i morem. Jakmile usnul, v mozku mu začala blábolit půlka světa, spřádající podivuhodné příběhy o výpravách cestovatelů. V tomto zpola objeveném světě přinášel každý den zvěsti o nových divech. Vizionářskou, objevnou snovou poezii všednodennosti dosud nerozdrtila úzkoprsá prozaická skutečnost. Ačkoli byl sám vypravěčem příběhů, vyhnaly ho z vlastního domu příběhy o divech, zvlášť jeden příběh, který mu mohl přinést velké jmění, ale také ho připravit o hlavu. 17

6 18

7 2 Na palubě pirátské lodi skotského mylorda 19

8 20

9 Na palubě pirátské lodi skotského mylorda, pojmenované Scáthach podle legendární válečnice z ostrova Skye, plavidla, jehož posádka léta spokojeně loupila a plenila ve španělských vodách, ale které nyní mířilo v jisté státní záležitosti do Indie, unikl malátný černý pasažér z Florencie tomu, aby ho v jižní Africe bez dlouhých cirátů hodili do Bílé řeky, když z ucha vyděšeného loďmistra vytáhl živého vodního hada a hodil ho přes palubu místo sebe. Našli ho pod pryčnou v kajutě mužstva sedm dní poté, co loď obeplula Střelkový mys na jižním cípu afrického kontinentu; na sobě měl žlutohnědý kabátec a punčochy a byl zabalený do dlouhého pláště, ušitého z pestrých kožených harlekýnských kosočtverců; k hrudi si tiskl malou cestovní brašnu a jeho tvrdý spánek provázelo hlasité chrápání. Nijak se nesnažil ukrýt, zdálo se naopak, že je připraven nechat se objevit, a sebejistota z moci vlastního šarmu, schopnosti přesvědčit a okouzlit z něj přímo sálala. Ostatně už teď ho dovezli hodně daleko. Ukázalo se, že je virtuózním kejklířem. Zlaté mince měnil v dým a žlutý dým zpátky ve zlato. Z obráceného džbánu s vodou se vyřinula záplava hedvábných šátků. Elegantním mávnutím ruky rozmnožil ryby a pecny chleba, což očividně zavánělo rouháním, jenže hladoví mořští vlci mu rychle odpustili. Pro jistotu se honem pokřižovali, kdyby se náhodou Kristus rozhněval, že jeho místo si přisvojil ten novodobý divotvorce, a nečekaně štědrý, byť teologicky nepřípustný oběd zhltli, jen se po něm zaprášilo. Dokonce i sám skotský mylord, George Louis Hauksbank, lord Hauksbank z místa téhož jména, šlechtic, jehož si nesmíme plést s méně významnými, méně poctivými Hauksbanky z pochybných 21

10 končin, podlehl okamžitému okouzlení, když mu harlekýnského vetřelce přivedli do kajuty, aby vyslechl, jak s ním bude naloženo. V té době si mladý otrapa říkal Uccello Uccello di Firenze, čaroděj a učenec, k vašim službám, představil se dokonalou angličtinou, přičemž svá slova s téměř aristokratickou zručností doprovodil hlubokou úklonou, a lord Hauksbank se usmál a přičichl k navoněnému kapesníčku. Čemuž bych mohl i uvěřit, kouzelníku, odpověděl, kdybych neznal malíře Paola téhož jména a původu, který v katedrále tvého města vytvořil iluzivní fresku na počest mého předka sira Johna Hauksbanka, známého též pod jménem Giovanni Milano, žoldnéře, někdejšího florentského generála, vítěze bitvy u Polpetta; a kdyby tento malíř nebyl bohužel již mnoho let po smrti. Mladý vagabund drze mlaskl jazykem na znamení nesouhlasu. Je očividné, že tímto mrtvým umělcem nejsem, spustil a zaujal teatrální pózu. Zvolil jsem si tento pseudonimo di viaggio, jelikož v mém jazyce tím slovem označujeme ptáka, a ptáci jsou největšími poutníky ze všech. V tu chvíli vytáhl ze záňadří sokola s čepičkou, odněkud vyčaroval sokolnickou rukavici a obojí podal užaslému šlechtici. Sokol pro pána z Hauksbanků, pronesl s dokonalou obřadností, a jakmile se rukavice ocitla na Hauksbankově ruce a pták na ní, Uccello luskl prsty jako žena odvolávající vyznání lásky, načež k mylordově značné nelibosti všechno zmizelo, pták na rukavici i rukavice pod ním. A také proto, pokračoval kouzelník, vraceje se k tématu svého jména, že v městě, odkud pocházím, je toto závojem zahalené slovo, ten skrytý pták, eufemistickým výrazem pro mužský pohlavní orgán, a já jsem pyšný na ten, který vlastním, a zároveň natolik slušný, že ho neukážu. Cha! Cha! zvolal lord Hauksbank z Hauksbanku a obdivuhodně čile nabyl ztracené rovnováhy. Tak přece jen máme něco společného. Hauksbank byl velký světoběžník a byl starší, než vypadal. Oči měl jasné, pleť čistou, ačkoli čtyřicítku už měl nejméně sedm let za sebou. Jeho šermířské umění bylo známo široko daleko, sílu měl jako bílý býk, a plavil se na voru k pramenu Žluté řeky v jezeře Kar Chu, kde pojídal ze zlaté mísy dušený tygří penis, u kráteru Ngorongoro ulovil bílého nosorožce a zdolal všech dvě stě osmdesát čtyři vrcholů 22

11 skotských Munros, od Ben Nevisu po Inaccessible Pinnacle na vrcholu Sgurr Deargu, tyčícím se na ostrově Skye, domovině strašné Scáthach. Kdysi dávno se na zámku Hauksbank pohádal s manželkou, drobnou potrhlicí se zrzavými kudrnami a čelistí jako holandský louskáček, nechal ji na skotské vysočině chovat černé ovce a stejně jako kdysi jeho předek se vydal do světa za štěstím a jako kapitán lodi v Drakeových službách pomáhal v Karibském moři olupovat Španěly o americké zlato. Vděčná královna ho odměnila diplomatickým posláním, jež právě vykonával; měl se vypravit do Hindustánu, kde směl hromadit a ponechat si veškeré bohatství, které tam najde, ať už v drahokamech, opiu nebo ve zlatě, jen když panovníkovi doručí osobní dopis od Gloriany a přiveze domů Mughalovu odpověď. V Itálii říkáme Mogor, sdělil mu mladý eskamotér. Kdo ví, jak se v nevyslovitelných jazycích té země dají slova překroutit, zauzlit a obrátit, opáčil lord Hauksbank. Jejich přátelství zpečetila kniha: Petrarkovy Sonety, jejichž vydání leželo jako vždy u mylordova lokte na malé stolní desce z intarzovaného mramoru. Ach, velký Petrarca, zvolal Uccello. To je skutečný čaroděj. Zaujal rétorskou pózu římského senátora a začal deklamovat: Benedetto sia l giorno, et l mese, et l anno, et la stagione, e l tempo, et l ora, e l punto, e l bel paese, e l loco ov io fui giunto da duo begli occhi che legato m ànno V tu chvíli lord Hauksbank navázal nit sonetu překladem: Buď pochválena bolest zběsilá, jež ohlásila sladké Lásky břímě, a luk a šípy, které zranily mě, a rána, jež mi srdce rozryla. Kdo má rád tu báseň stejně jako já, musí být mým pánem, prohlásil Uccello s úklonou. A s tím, kdo vnímá ta slova stejně jako já, musím pít u jednoho stolu, oplatil mu Skot. Otočil jsi klíčem, 23

12 kterým se otvírá mé srdce. Nyní ti musím svěřit tajemství, které nesmíš nikomu vyzradit. Pojď se mnou. V malé dřevěné dóze ukryté za posuvnou deskou ve své kajutě uchovával sbírku milovaných drahocenností, krásných kousků, bez nichž by člověk, který je věčně na cestách, mohl zabloudit, neboť příliš mnoho dlouhých cest, jak lord Hauksbank dobře věděl, příliš mnoho neznámého a nového, může uvolnit kotevní lana duše. Ty věci mi nepatří, řekl svému novému příteli z Florencie, a přesto mi připomínají, kdo jsem. Nějaký čas je budu mít v opatrování, a jakmile ten čas uplyne, rozloučím se s nimi. Vytáhl z krabičky množství klenotů úctyhodné velikosti a průzračnosti, avšak s pohrdavým pokrčením ramen je odložil, poté vzal do ruky prut španělského zlata, který by zajistil každému, kdo by ho našel, do smrti život v přepychu to není nic, nic mumlal, a teprve pak se dostal ke skutečným pokladům, jež byly kus po kuse zabaleny v kouscích látky a uloženy v hnízdečku ze zmuchlaného papíru a rozcupovaných hadříků: hedvábný kapesníček pohanské bohyně z pradávné Sogdiany, darovaný na důkaz lásky jednomu zapomenutému rekovi; nádherná rytina na velrybí kosti znázorňující hon na jelena; medailónek s portrétem Jejího Veličenstva královny; šestiúhelníková, v kůži vázaná knížečka ze Svaté země, na jejíchž malinkých stránkách se miniaturním písmem, zkrášleným neobyčejnými iluminacemi, nacházel celý text koránu; kamenná hlava s uraženým nosem z Makedonie, údajně zpodobňující Alexandra Velikého; jedna ze záhadných pečetí civilizace z údolí Indu, nalezená v Egyptě a nesoucí obraz býka a řadu nikdy nerozluštěných hieroglyfů, předmět, jehož účel nebyl nikomu znám; plochý vyleštěný kámen se šarlatovým hexagramem i-ťingu a tmavými šmouhami připomínajícími pohoří za soumraku; malované porcelánové vajíčko; scvrklá hlava, vyrobená obyvateli amazonského deštného pralesa; a slovník zaniklého jazyka panamské úžiny, jehož uživatelé vyhynuli a naživu zůstala jen stařenka, která jej poté, co přišla o zuby, už nedokázala správně vyslovovat. Lord Hauksbank z Hauksbanku otevřel skříňku se vzácným sklem, které jako zázrakem přežilo mnohá moře a oceány, vytáhl dvě duhové číše pocházející ze skláren v Muranu a do každé nalil 24

13 štědré množství brandy. Černý pasažér k němu přistoupil a pozvedl pohár. Lord Hauksbank se zhluboka nadechl a napil. Jsi z Florencie, řekl, takže je ti znám majestát nejvyššího vládce, našeho vnitřního já, a víš o touhách, jež se snaží uhasit, po kráse, důležitosti a lásce. Muž, který si říkal Uccello, otevřel ústa k odpovědi, ale Hauksbank ho gestem zarazil. Řeknu, co chci říct, pokračoval, neboť jsou věci, o kterých by se mělo mluvit, a vaši slovutní filozofové o nich přitom nemají ponětí. Onomu já může v žilách proudit královská krev, ale v pocitu hladu si nezadá se žebrákem. Chvíli se může cítit nasyceno prohlížením opatrovaných divů, jako jsou tyto, ale zůstává vyhladovělým, vyprahlým nuzákem. A přitom je ohroženým králem, panovníkem navždy vydaným na milost mnoha vzbouřencům, jako je strach, úzkost, osamělost a zmatek, podivná, nevýslovná pýcha a šílená, němá hanba. Ono já sužují tajemství, která ho bez ustání užírají a nakonec jeho království rozvracejí a nechávají jeho rozbité žezlo v prachu. Vidím, že tě uvádím ve zmatek, povzdychl si, a proto ti odhalím smysl mých slov jasněji. Tajemství, které nikdy nikomu neprozradíš, není uloženo v žádné dóze. Leží ale nelže, mluví pravdu! zde. Florenťan, který již vytušil pravdu o skrytých touhách lorda Hauksbanka, s vážným výrazem vyjádřil náležitou úctu k hmotnosti a síle strakatého údu, který ležel před ním na stole jeho lordstva a slabou vůní fenyklu připomínal toskánský salám finocchiona čekající na nakrájení. Kdybyste se rozloučil s mořem a usadil se v mém rodném městě, řekl, vaše problémy by se brzy vyřešily, jelikož mezi mladými kavalíry ze San Lorenza byste snadno našel mužské rozkoše, po jakých toužíte. Já sám, bohužel Dopij, poručil skotský mylord a s brunátnou tváří přirození schoval. Už o tom nebudeme mluvit. V očích se mu objevil záblesk, který tam jeho společník zahlédl nerad. Ruka se nacházela blíže jílci meče, než bylo jeho společníkovi milé. Úsměv připomínal otevřenou tlamu šelmy. Rozhostilo se dlouhé a osamělé ticho, během něhož si černý pasažér uvědomil, že jeho osud visí na vlásku. Pak do sebe Hauksbank obrátil obsah sklenky a ošklivě, zmučeně se zasmál. Nuže, pane, zvolal, znáš moje tajemství, a nyní mi musíš ty prozradit svoje, 25

14 protože jistě nějaké máš. Pošetile jsem ho považoval za vlastní, takže teď se mi musíš bez okolků svěřit. Muž, který si říkal Uccello di Firenze, se pokusil odvést řeč jinam. Nepoctíte mě, můj pane, vyprávěním o tom, jak jste ukořistili galeonu Cacafuego, naloženou poklady? A byl jste musel jste být s Drakem u Valparaisa a Nombre de Dios, kde utrpěl zranění? Hauksbank mrštil sklenicí o stěnu a vytáhl meč. Lotře, řekl. Odpověz přímo, nebo zemřeš. Černý pasažér pečlivě volil slova. Můj pane, řekl, už chápu, že jsem zde proto, abych se vám nabídl jako vaše pravá ruka. Je ale pravda, dodal spěšně, když se špička ostří dotkla jeho hrdla, že i můj cíl je daleko. Jsem skutečně mužem, o němž byste mohl říct, že se vydal na výpravu a navíc tajnou, ale musím vás varovat, že na mém tajemství spočívá kletba, kterou na něj uvalila nejmocnější čarodějka našich časů. Pouze jeden člověk smí vyslechnout mé tajemství a žít, a nerad bych měl na svědomí vaši smrt. Lord Hauksbank z Hauksbanku se znovu zasmál, tentokrát nikoli ošklivě, ale smíchem rozptylujících se mraků a navrátivšího se slunečního svitu. Jsi zábavný, ptáčku, řekl. Domníváš se, že se bojím kletby tvé čarodějnice se zeleným ksichtem? Na svátek Všech svatých jsem tancoval s baronem Samedim a přežil vytí jeho vúdú. Pokud mi okamžitě všechno neřekneš, ponesu to velmi nelibě. Budiž, začal černý pasažér. Žil kdysi princ jménem Argalia, zvaný též Arcalia, velký válečník a dobrodruh, který vlastnil kouzelné zbraně a družinu, k níž patřili i čtyři strašliví obři, a ten měl s sebou ženu, Angeliku Přestaň, řekl lord Hauksbank z Hauksbanku a chytil se za čelo. Rozbolela mě z tebe hlava. Potom, po chvíli: Mluv dál. Angeliku, princeznu z královské krve Čingischána a Tamerlána Přestaň. Ne, pokračuj. nejkrásnější Přestaň. A lord Hauksbank padl v bezvědomí k zemi. Poutník, téměř rozpačitý z lehkosti, s jakou se mu povedlo nenápadně vsypat do hostitelovy číše laudanum, opatrně vrátil skříňku s poklady do její skrýše, přehodil přes sebe pestrobarevný plášť, chvatně vyšel na palubu a začal volat o pomoc. Ten plášť vyhrál 26

15 v kartách během partie scarabocionu proti ohromenému benátskému obchodníkovi s diamanty, který se zdráhal uvěřit, že obyčejný Florenťan si jen tak přijde do Rialta a znemožní místní karbaníky v jejich vlastní hře. Obchodník, Žid Šalak Cormorano s plnovousem a pejzy, si plášť nechal ušít na míru v nejproslulejším benátském krejčovství, známém jako Il Moro Invidioso podle obrazu zelenookého Araba na tabulce visící nad vchodem, a byl to skutečný okultistický zázrak: plášť s katakombami tajných kapes a skrytých záhybů v podšívce, kde mohl obchodník s diamanty schovávat své vzácné zboží a dobrodruh jako Uccello di Firenze skrývat nejrůznější triky. Rychle, přátelé, pospěšte si, zvolal poutník, přesvědčivě předstíraje obavy, jeho lordstvo nás potřebuje. Pokud se mezi posádkou zocelených bukanýrů proměněných v diplomaty nacházela řada cyniků s přimhouřenýma očima, u nichž náhlé onemocnění a nečekanost, s jakou se zhroutil jejich velitel, vzbudily podezření a kteří začali pohlížet na příchozího způsobem nevěstícím pro jeho zdraví nic dobrého, cizincova nepokrytá starost o lorda Hauksbanka je částečně uklidnila. Pomohl jim přenést muže na lůžko, odstrojil ho, pachtil se s jeho pyžamem, střídavě mu přikládal na čelo teplé a studené obklady a zařekl se, že nebude spát a jíst, dokud se skotský mylord nezotaví. Lodní lékař prohlásil, že černý pasažér poskytuje neocenitelnou pomoc, a když to posádka uslyšela, s mumláním a krčením ramen se rozešla po svém. Když s mužem, který nejevil známky života, zůstali sami, lékař se Uccellovi svěřil, že ho zaráží lordova nechuť probrat se z náhlého komatu. Podle mě mu, chvála Bohu, nic není, jen se nechce probudit, řekl, ovšem v tomto světě bez lásky je možná moudřejší snít než procitnout. Lékař byl prostý, bitvami zocelený jedinec jménem Hawkins Bohuchvála, dobrosrdečný felčar s omezenými medicínskými znalostmi, zvyklý spíše na vyjímání španělských kulek z těl členů posádky a sešívání krvácejících řezných ran způsobených v osobních soubojích španělskými krátkými šavlemi než na léčení záhadné spavé nemoci, která se zjevila kdovíodkud jako černý pasažér nebo Boží soud. Hawkins přišel u Valparaisa o oko a u Nombre de Dios o půl 27

16 nohy a každou noc zpíval na počest jedné panny z balkonu v oportské čtvrti Ribeira truchlivé portugalské fado, doprovázeje se na jakési cikánské skřipky. Při zpěvu se mu řinuly z očí potoky slz a Uccello pochopil, že dobrý doktor vidí v duchu vlastní parohy a mučí se představami své milované, jak v posteli popíjí portské s jinými muži, kteří jsou stále ještě celí, s rybáři páchnoucími oploutvenou kořistí, se smilnými františkánskými mnichy, s duchy prvních navigátorů a živými muži všech odrůd a barev pleti, Taliány i Angličany, Číňany i Židy. Muž, který propadl kouzlu lásky, pomyslel si černý pasažér, se nechá snadno rozptýlit a vodit za nos. Když Scáthach obeplula Africký roh a ostrov Sokotru, v Maskatu doplnila zásoby a nechala za sebou perské pobřeží, obrátila se vlevo a poháněna monzunovým větrem zamířila na jihovýchod k portugalskému přístavu Diu na jižním břehu čehosi, co doktor Hawkins nazýval Guzerat, lord Hauksbank z Hauksbanku dál pokojně dřímal, spánkem chválabohu tak klidným, řečeno slovy bezradného Hawkinse, že jeho svědomí musí být čisté, a tak se aspoň i jeho duše těší dobrému zdraví, připravená setkat se každou chvíli se svým Stvořitelem. Bože chraň, řekl černý pasažér. Bože chraň, ať ho k sobě ještě nepovolá, souhlasil pohotově jeho protějšek. Během toho dlouhého bdění u lůžka se Uccello často tázal lékaře na portugalskou dámu jeho srdce. Hawkinse nebylo třeba nijak zvlášť pobízet, aby se na toto téma rozpovídal. Jeho společník trpělivě naslouchal zamilovaným ódám na její oči, rty, ňadra, boky, břicho, zadnici, nohy. Dozvěděl se o tajných slůvkách, která používala při milování a která teď už zcela tajná nebyla, a také o jejích slibech věrnosti a šeptané přísaze věčného pouta. Ach, jenže je falešná, falešná, plakal doktor. Víte to jistě? vyzvídal cestovatel, a když ubrečený Bohuchvála zavrtěl hlavou: Je už to moc dlouho, a ze mne je teď jen poloviční člověk, tak musím myslet na nejhorší, Uccello mu vléval do žil optimismus. Chvalme tedy Boha, Bohuchválo, protože brečíte bez příčiny! Je věrná, tím jsem si jist; a čeká na vás. Nepochybuji o tom, a jestli máte o jednu nohu míň... no a co, bude mít lásky na rozdávání, láska přidělená té noze se může přenést na jiné části těla; a chybí-li vám jedno oko, to druhé se s dvojnásobným 28

17 potěšením popase na té, jež vám zůstala věrná a opětuje vaši lásku! Dost! Chvalte Boha! Radostně zpívejte a přestaňte ronit slzy. Každou noc takto Bohuchválu Hawkinse propustil s ujištěním, že posádku by posedl splín, kdyby neslyšela jeho písně, a každou noc, když zůstal s nevnímajícím mylordem sám, pak chvíli počkal a potom kapitánovu kajutu důkladně prohledal, pátraje po všech jejích tajemstvích. Ten, kdo staví kajutu s jednou skrýší, má tam nejméně dvě nebo tři další, uvažoval, a než se na obzoru objevil přístav Diu, oškubal lorda Hauksbanka jako slepici, ve stěnách obložených dřevěnými deskami objevil sedm skrýší a všechny klenoty ze všech dřevěných skříněk si nyní bezpečně hověly v nových příbytcích v plášti Šalaka Cormorana, stejně jako sedm zlatých prutů, a přece se kabát zdál lehký jako pírko, neboť zelenooký benátský Maur znal tajemství, jak veškeré zboží schované v kouzelném plášti zbavit tíhy. Ostatní drahocennosti zloděje nezajímaly. Nechal je v jejich hnízdech, aby se z nich vyklubalo, co se vyklubat mělo. Avšak ani na konci své velkolepé loupeže nebyl Uccello spokojen, jelikož největší poklad ze všech mu unikl. Měl co dělat, aby svůj nepokoj skryl. Náhoda před něj postavila velkou příležitost a on ji nesmí promarnit. Kde to ale může být? Prozkoumal každou píď kapitánovy kajuty, a nic. Proklatě! Je snad ten poklad začarovaný? Stal se neviditelným, aby mu unikl? Po krátkém přistání v Diu pílila Scáthach k Suratu (jenž se v nedávné době stal cílem trestné výpravy samotného císaře Akbara), odkud se lord Hauksbank hodlal vypravit po souši k Mughalovu dvoru. Tu noc, kdy do Suratu (ležícího v troskách, ještě doutnajících panovníkovým hněvem) dopluli, kdy Bohuchvála Hawkins pěl o své lásce a rumem zpitá posádka se veselila na konci dlouhé plavby, pátrač v podpalubí konečně našel, co hledal: osmou tajnou desku, o jednu víc než magické číslo sedm, o jednu víc, než by čekal téměř každý lupič. Za oněmi posledními dvířky se nacházelo, co hledal. Po tomto posledním lupu se připojil k hýřilům na palubě a zpíval hlasitěji a proléval hrdlo lačněji než kdokoli jiný na lodi. Jelikož vládl schopností bdít v čase, kdy oči nikoho jiného nedokázaly zůstat otevřené, nedlouho po půlnoci přišla jeho chvíle, a tak mohl v jednom z lodních člunů vyklouznout na břeh a zmizet jako 29

18 duch v Indii. Dávno předtím, než Bohuchvála Hawkins vyhlásil poplach, když našel lorda Hauksbanka z Hauksbanku s modrými rty na jeho posledním mořském lůžku, navěky zbaveného utrpení ze své toužící finocchiony, Uccello di Firenze zmizel, zanechav za sebou jako svléknutou hadí kůži pouze své jméno. V záňadří bezejmenného cestovatele se nacházel poklad pokladů, list psaný rukou samotné Alžběty Tudorovny a opatřený její osobní pečetí, list královny anglické indickému císaři, list, který bude jeho kouzelným sezamem, jeho hlavním klíčem k mughalskému dvoru. Byl teď anglickým vyslancem. 30

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry ( ) ( HASTÁBHINAJA Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry 1 Patáká (ptaka) * prapor (rovněž pozice ruky při střelbě z luku) vanutí větru, spalující žár, naléhání, vzrušení, dosažení štěstí, plameny ohně,

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

jindy vstřícné přítelkyně vybarvily, ale z vlastních zkušeností jsem věděla, že když je někdo krasavice, tak od svého ženského okolí nemůže nic

jindy vstřícné přítelkyně vybarvily, ale z vlastních zkušeností jsem věděla, že když je někdo krasavice, tak od svého ženského okolí nemůže nic To sako ti sluší! Začalo to nenápadně. Irena si nevšimla, že mám nové šaty. Omlouvala jsem ji tím, že ty šaty byly černé, a tak se dalo docela snadno přehlédnout, že mají trošku jiný výstřih a úplně jiné

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

žonglovala s míčem. Když se objevil Frankie, otočila se a vystřelila míč nízkým obloučkem na Charlieho. Ten se stále ještě rozcvičoval, ale bleskově

žonglovala s míčem. Když se objevil Frankie, otočila se a vystřelila míč nízkým obloučkem na Charlieho. Ten se stále ještě rozcvičoval, ale bleskově KAPITOLA 1 Frankie vyběhl na školní hřiště ve svém sportovním oblečení a těšil se, že si opět zahraje fotbal. Ostatní dě se již rozcvičovaly a i Charlie měl své brankářské rukavice. Charlie je to ž nosil

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

přes město ztichlé v zapadajícím slunci, sídlo krásy a nepozemského trvání, cítil se nevolníkem tyranských bohů snu: nemohl totiž žádným způsobem

přes město ztichlé v zapadajícím slunci, sídlo krásy a nepozemského trvání, cítil se nevolníkem tyranských bohů snu: nemohl totiž žádným způsobem Snové putování k neznámému Kadathu Třikrát se Randolphu Carterovi zdálo o podivuhodném městě a třikrát byl stržen pryč, když ještě mlčky vyčkával na vysoké terase nad ním. Zlatě a líbezně planulo v zapadajícím

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes!

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes! Bojovníci za pravdu Těžko říct, co se člověku táhne hlavou, když dospívá. Svět na něj doráží, nutí ho do pochodu, za dávnými příběhy pohádek a dobra ukazuje jen rozšklebenou tvář a výsměch. Všechno se

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Vyprávění z časů vikingů

Vyprávění z časů vikingů Leif Nordenstorm Arne syn náčelníka Vyprávění z časů vikingů K A V A P E C H ARNE, SYN NÁČ ELNÍKA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii Lotr šibeničník budižkničema Postava otroka v římské komedii 2. pol. 3. stol. př. n. l. 21 dochovaných komedií masky hráli jen muži typizované postavy: mladík, otrok, otec, kuplíř, voják, dívka, stařec,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Země přátelských kanibalů

Země přátelských kanibalů okno do světa FIDŽI Text a foto: Michael Fokt Země přátelských kanibalů Ještě před dvěma sty lety by si vás klidně mohli dát k večeři. Dnes patří Fidžijci mezi nejpřátelštější domorodce, s jakými jsem

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Malý Námorník ˇ Richard Augustin

Malý Námorník ˇ Richard Augustin Malý Námorník ˇ Richard Augustin Vzduch voněl oleandry a slunce pálilo. Malý Námořník si hrál na břehu moře. Richard Augustin 2010 illustrations Richard Augustin 2011 Snil o dobrodružné plavbě na daleký

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Viktor Dyk Krysař Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dyk, Viktor Krysař / Viktor Dyk ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Povídka uvědomělé tiché čtení s porozuměním JK 2-DUM č. 2 Va Autor: Mgr. Dagmar Valachová

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Gulliverovy cesty. také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Gulliverovy cesty. také v tištěné verzi. Objednat můžete na Gulliverovy cesty také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Martina Drijverová Ježíš a jeho příběh Staré pověsti české převyprávěla Jana Eislerová Staré řecké

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně KAPITOLA 2 Najednou Frankie ucí l pod nohama pevnou zem a vlasy mu cuchal lehký vánek. Otevřel oči a to, co uviděl, mu vyrazilo dech. Frankie stál spolu s ostatními na poli pokrytém nízkou trávou. Charlie

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více