Gymploviny. 6. č./roč. II. cena: 5 Kč. ROZHOVOR s panem ředitelem pohled, který se brzy stane minulostí. Anglické divadlo: 3 nové hry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymploviny. 6. č./roč. II. cena: 5 Kč. ROZHOVOR s panem ředitelem pohled, který se brzy stane minulostí. Anglické divadlo: 3 nové hry"

Transkript

1 Gymploviny 6. č./roč. II. časopis Studentské rady cena: 5 Kč ROZHOVOR s panem ředitelem pohled, který se brzy stane minulostí Anglické divadlo: 3 nové hry Dětské slyšení v koncertní síni sv. Ducha

2 ZPRÁVY SGS Libový zasedání. Předsednictvo SGS se sešlo v Ostravě. Ostrava - Stodolní! Tam jsem vystoupil z vlaku, ale ne pro zábavu. Jel jsem na první zasedání předsednictva SGS ČR. Po příjezdu jsem se setkal s kancléřem SGS, Richardem Verešem, se kterým jsem prodiskutoval harmonogram zasedání. Nebylo času nazbyt, musel jsem se připravit na večerní kulturní program, který Richard připravil, jelikož jsem jej pověřil organizováním celého zasedání. Společně s druhým víceprezidentem Alešem Pitínem, jsme zhlédli muzikál Byl jsem tu. MJ. Muzikál nacvičil studentský Divadelní soubor Tajfun, který působí při Matičním gymnáziu v Ostravě. Představení bylo opravdu povedené. Pak už následovala večeře. V restauraci jsem konečně mohl přivítat Filipa Jelínka, prvního viceprezidenta, který právě přijel. Oba viceprezidenti jsou totiž z Prahy. Richard měl ještě nějaké povinnosti a musel jít, tak jsem sám provedl oba viceprezidenty po Stodolní, protože tu v Praze nemají! Čekal nás náročný den, tudíž jsem usoudil, že nebude moudré navštívit žádný z místních podniků, a zavelel jsem na ústup. měli krásný rozhled na kraj razovity. Poté kroky předsednictva mířily do Vítkovic. Bezpečnost především, a tak jsme při prohlídce areálu bývalých vysokých pecí Vítkovických železáren měli přilby. V životě jsem nic takového neviděl. Vřele všem doporučuji. I Pražáci byli překvapení a Aleš to dával najevo, pořád dokola: Tak to je fakt libový Tato fráze mě tak zaujala, že jsem ji začal opakovat. Od Aleše jsem se dověděl, že když v Praze chtějí říci, že je něco extra, použijí slova libový nebo top. Po skvělém zážitku z železáren už následovalo jednání. Zleva R. Vereš a A. Pitín (bílé přilby). Vpravo Filip Jelínek (žlutá přilba). V útulném prostředí čajovny jsme začali projednávat otázky týkající se SGS ČR. Nejpodstatnější byla žádost o grant - směr, jakým se bude SGS ubírat, propojení Facebooku SGS s Twitterem a vytvoření webových stránek sdružení. Dlouhé a vysilující jednání skončilo po osmé hodině, kdy už nikdo z nás neměl energii na zábavu a na Stodolní ani nepomyslel. Za námi byl další náročný den. Ihned po snídani jsme všichni vyrazili na Novou radnici, z její věže jsme Zprava Aleš Pitín a Richard Vereš 2 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

3 ZPRÁVY SGS V neděli 29. dubna jsme se sešli na snídani. Shrnuli jsme a zhodnotili celé zasedání, určili termín schůze pléna SGS ČR. To se bude konat 31. května 3. června v Praze. V každém článku o SGS píši, že šlo o přínosnou událost - opravdu tomu tak je. Ani tato nebyla výjimkou. Více informací získáte (až do vytvoření webových stránek) na Facebooku: Sdružení gymnaziálních samospráv České republiky, stránkách Studentské rady Gymnázia Krnov (www.srgk.webnode.cz) a Facebooku (www.facebook.com/strgk). S. Schupke, 3. B Sebastian Schupke prezident SGS ČR Gymnázim Krnov Richard Vereš kancléř SGS ČR Matiční gymnázium, Ostrava Filip Jelínek první viceprezident SGS ČR Soukromé gymnázium ALTIS, Praha Aleš Pitín druhý viceprezident SGS ČR Gymnázium Jana Palacha, Praha Denis Tureček ekonomická rada pověřen o.s. Studentská inicia tiva ROZHOVOR Rozhovor s panem ředitelem o maturitě, studentské radě a skříňkách místo šaten. Blíží se konec školního roku a já se blížím ke dveřím s nápisem ředitelna. Uvnitř mě nečeká žádné výchovné opatření, ale pan ředitel, který souhlasil s rozhovorem. Připravil jsem si na něj několik záludných otázek. Týkají se letošní maturity, StRGK, SGS ČR a odpovědi na otázku, kterou kladli studenti v dotaznících Studentské rady. 3 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

4 ROZHOVOR Proběhly letošní maturity po organizační stránce v pořádku? Po organizační stránce proběhly na naší škole letošní maturitní zkoušky bez sebemenších problémů. Škola neměla problém ani ve spolupráci s CERMATEM, který dodržel všechny slíbené termíny. Diskutované problémy s obtížností testů vyšší úrovně matematiky nebo nejednoznačná zadání písemných prací z jazyka českého mi nepřísluší hodnotit. Většina žáků byla k maturitní zkoušce výborně připravena, bohužel 5 žáků některou z dílčích částí maturitní zkoušky nevykonalo úspěšně. Co by se mělo do budoucna zlepšit/změnit? Na úvod bych měl říci, že jsem zastáncem státních maturit. Myslím si však, že státní část by měla probíhat pouze formou didaktických testů (včetně poslechu u cizích jazyků) a ústní část a písemná část by měly být součástí profilové (školní) maturitní zkoušky. Myslíte si, že by měla být matematika povinnou zkouškou? Proč? Toto je v poslední době hodně diskutovanou otázkou. Můj osobní názor je, že žáci gymnázia, jako všeobecně vzdělávací školy, by měli maturovat z matematiky. Je to totiž předmět, který rozvíjí logické myšlení, představivost a kreativitu v řešení problémů. To jsou výstupy, které se snažíme žáky naučit a které by středoškolák měl zvládnout. Pokud o volbě bude rozhodovat ředitel školy, jsem pro to, aby matematika byla volitelným předmětem. StRGK funguje na škole od roku Jak hodnotíte její činnost? Myslíte si, že má potenciál? Jak by měla podle Vás fungovat? Studentská rada nebo jiná forma žákovské samosprávy na škole již existovala dříve. V roce 2009 byla opět obnovena. O mé podpoře StRGK svědčí podepsaná Dohoda mezi ředitelstvím Gymnázia v Krnově a StRGK a také to, že jsem v letošním roce o školních problémech se zástupci StRGK několikrát jednal. Rada zorganizovala několik zajímavých akcí barevné dny, bláznivý den, Den dětí. Velmi se mi líbil vánoční turnaj. Dojednala úpravu pracovní doby ve školním bufetu, projednala připomínky k provozu školní jídelny, jednala se Sdružením rodičů o rozpočtu na činnost StRGK. Myslím si, že v letošním roce udělala kus poctivé práce. Jak bude vypadat její další práce, však záleží pouze na členech StRGK a také na tom, jak se jim podaří zapojit do činnosti ostatní žáky školy. V tom vidím největší rizikový faktor. StRGK je zapojena do SGS ČR. Jak na tento fakt nahlížíte? Blahopřeji a doufám, že to bude mít pro studentské hnutí nějaký přínos. Každopádně je dobré seznámit se s činností jiných škol a vyměnit si zkušenosti a hlavně dobré nápady. 4 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

5 ROZHOVOR SGS ČR by se mělo stát poradním orgánem MŠMT. Je to podle Vás správné? Je to krok dobrým směrem? MŠMT má mnoho poradních orgánů, otázkou je, zda slyší jejich připomínky. Statut poradního orgánu už mají Komora mládeže, Studentské fórum, Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež, dále pak jednotlivá profesní sdružení učitelů a ředitelů škol atd. Rád bych věřil, že SGS ČR bude pro MŠMT partnerem k jednání. Jak by mělo SGS s MŠMT spolupracovat? Upřímně řečeno, konstruktivní spolupráci si moc představit nedovedu. Jaká by měla být náplň SGS? To si netroufnu odhadnout. Z dotazníků Studentské rady je zřejmé, že studenti ti chtějí místo šaten skříňky. Mám informace, že se na ně můžeme po prázdninách těšit. Jaká je skutečnost? Je pravda, že v dlouhodobém záměru má škola uvedenu rekonstrukci žákovských šaten jako svou prioritu. Osobně se tento problém snažím řešit již 3 roky. Základním problémem je samozřejmě finanční náročnost rekonstrukce. Z tohoto důvodu jsme museli rekonstrukci žákovských šaten rozdělit na dvě etapy. Mohu vás však potěšit, poněvadž v květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele šatních skříněk a v srpnu bude první etapa realizována. Budou instalovány skříňky zhruba pro 200 žáků školy. Druhá etapa by měla být dokončena o jarních prázdninách v březnu Tento pohled se brzy stane minulostí. Jak se díváte na studentské samosprávy obecně. Nevadí Vám, že se chtějí žáci podílet na fungování školy? Se zakládáním žákovských samospráv souhlasím. Vůbec mi nevadí jejich práce a snaha podílet se na chodu školy, ba naopak. Vždyť máme i společný cíl - zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu a zlepšování kulturního prostředí školy. Pouze si musíme všichni uvědomit, jaké máme kompetence, práva a povinnosti. Bohužel spousta věcí se odvíjí také podle ekonomické situace školy. Pan ředitel byl vstřícný a odpověděl mi na všechny otázky, za což mu děkuji a těším se na příští rozhovor. S. Schupke, 3. B 5 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

6 ŠKOLNÍ AKCE Anglické divadlo předvedlo tři nové hry! Dne měli studenti Gymnázia Krnov možnost spatřit již podruhé v tomto školním roce výsledky působení nového školního kroužku s názvem EnglishTheatre. Tentokrát předvedli členové ET 3 nové hry krátkou komedii Theseatbeltprize, přepracovanou verzi Princezny na hrášku s názvem Therealdeal a také kouzelnickou show, kterou společně vymysleli a napsali - Jannis smagic show. Součástí pátečního představení bylo úvodní slůvko v angličtině a malý kvíz o bonbony. Všechny hry sklidily velký potlesk a podle mě opravdu zasloužený! V příštím roce máme v plánu na sobě zase trochu více zapracovat. V září začneme opět cvičit a příští představení plánujeme před Vánoci. Je-li mezi vámi někdo, kdo by se k nám chtěl přidat, jste vítáni! Nechť se mi noví členové v září ozvou. Velký dík patří paní Mgr. Kutálkové za podporu, všem členům ET i vám divákům. Bernadeta Pavlíková, 07 6 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

7 AKCE StRGK Dětské slyšení se v koncertní síni sv. Ducha konalo dětské slyšení setkání žáků a studentů krnovských škol se zástupci města. Odvahu ke konfrontaci s mládeží našla nejen paní starostka R. Ramazanová. Sálem zněly nejrůznější otázky, jako například výstavba aquaparku, kácení stromů v okolí škol, výstavba nových obchodních center či kvalita školních jídelen. K netradičním otázkám patřily například starosti, co si počít s nedopalky od cigaret či žvýkačkami zašlapanými do chodníku. Největší zájem se soustředil kolem cyklistické stezky, kterou by žáci chtěli mít plně vybavenou a někde, kde nebudou moci jezdit auta. Zástupci města navrhli jako provizorní řešení plochu u sportovní haly v Kostelci. Paní starostka si také pochvalovala práci školních parlamentů, protože si myslí, že je to dobrý způsob, jak se žáci mohou zapojit do dění ve městě. Dětské slyšení se koná jednou ročně, ale zástupci města uvažují o častějších setkáních. Je otázkou, zda to přispěje k řešení uvedených problémů. Zouharová, 2.A 7 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

8 AKCE StRGK Den soutěží a zábavy V pátek se pátou vyučovací hodinu již podruhé konal Den dětí pro primu a sekundu. Tuto akci pro mladší spolužáky opět uspořádala Studentská rada Gymnázia Krnov pod vedením Lindy Petrové a Adély Zouharové. Oslava Dne dětí měla loni velký ohlas a i letos se účastníci vyjadřovali kladně. Jsem ráda, že na nás StRGK myslí a že nám zpestřuje dny, sdělila Barča Balcárková z primy. Program v tělocvičně byl velice pestrý. Členové rady a jejich pomocníci připravilidevět stanovišť. U každého žáci plnili jiný úkol. Některé namáhaly mozek, jako například skládání fotografií nebo pamatování obrázků, jiné byly zaměřené na přesnost lukostřelba a házení míčků. Další prověřovaly rovnováhu soutěžících, kteří měli udržet skákající míček na ping- pongové pálce a přejít přes lavičky. Jiná disciplína -namotání bonbónů na provázku najazyk - prověřovala obratnost i vytrvalost.největší úspěch sklidila lukostřelba a namotávání bonbónů. K této disciplíně sehumorně vyjádřila jedna žákyně sekundy: Bylo to skvělé, ale jen když nemáte rovnátka, to pak vymotáváte provázek z nich. Pro všechny zúčastněné byl tento pátek dnem plným radosti, oddychu, uvolnění a zábavy. Všem se líbila cena od Sdružení rodičů, kterou dostali bez ohledu na výsledky. Terezie Hluštíková ze sekundy ji nazvala neobvyklou cenou, byl to kromě lízátka poukaz na zmrzlinu do Tropica. M. Koštialiková, 3. B 8 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

9 REPORTÁŽ Já to nedám!? Pomalu procházím chodbou krnovského gymnázia. V celé škole je jako obyčejně velmi rušno. Není na tom nic divného, je čtvrteční ráno a všichni spěchají do svých tříd, neboť je krátce po osmé hodině. Jen na chodbě ve třetím patře panuje zlověstné ticho před bouří. Dnes se tu totiž maturuje. Jsem asi jediný člověk v obleku, který je naprosto klidný. Proč být nervózní? Maturita mě čeká až za rok a dnes jsem zde pouze v roli jakéhosi číšníka. Po cestě potkávám slečnu, která se krčí na židli u okna a v ruce drží učebnici. Ahoj, jak to vidíš? snažím se vyzvědět nějaké informace. Skoro se slzami v očích odpovídá: Já to nedám. Jak se na ni tak dívám, chce se mi brečet taky. Konečně se dostávám do biologické laboratoře, kde budu vykonávat svou práci. Přichází i můj spolužák Kuba, který mi bude pomáhat. Všude kolem je plno jídla, proto sem tam nějaký maturant snižuje svou nervozitu sladkými koláčky. Práce zatím není, a tak začínáme hrát karty. Po několika minutách přicházejí první učitelé se svými požadavky. Nikdy by mě nenapadlo, kolika různými způsoby se dá uvařit káva. Učitelé odcházejí zkoušet další maturanty a my se opět uchylujeme ke karetní hře. Zanedlouho se objevuje první usměvavý maturant, můj kamarád Honza. Tak co? ptám se. Chemii mám. Bylo to v cajku, vytáhnul jsem si přechodné prvky a jel jsem si svoje, směje se. (Přechodné prvky patří k těm lehčím otázkám z chemie). Teď ještě sfouknout tu biolu a jde se na pivo, dodává. Ukazuje na schéma nervové soustavy, které visí na zdi a říká: Tak 9 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

10 REPORTÁŽ z tohohle mám největší strach. Kuba přidává další dotaz: A co čeština? Co sis vytáhl? Honza bleskurychle odpovídá: Máchu. Kámo, to byl samý oxymóron a metafora, ale šrotil jsem se to docela dlouho, tak jsem to odvykládal bez větších problémů. Kuba pokračuje v dotazech: A co angličtina? Já z ní mám největší strach. Pozoruji trochu lítosti v Honzových očích. Tam jsem se málem zbláznil. Dostal jsem government in the United Kingdom. (Vláda v Británii) Co bys o tom chtěl vykládat? Paní Váňová mi radila, ať řeknu něco o Williamovi a Kate, ale copak já o nich něco vím? Doufám, že mi to vyjde alespoň na trojku. Přeji mu hodně štěstí a Honza odchází k další části zkoušky z dospělosti. Naše služba se pomalu chýlí ke konci. Znovu se objevuje Honza. Tentokrát bez saka, se vzpaženýma rukama a s úsměvem od ucha k uchu křičí: Mám to za pět! Přesně tak jsem si to představoval. Jde se slavit. Jako první mu podávám ruku a gratuluji k úspěšnému složení maturity. Na hodinkách svítí půl druhé. Mě a Kubu střídají naše spolužačky. Vycházíme z laboratoře na chodbu, kde nervózně přešlapuje asi sedm maturantů. Několik z nich zdravím, ale soudě podle jejich výrazu asi nemá cenu se s nimi pouštět do řeči. Cestou potkáváme paní uklízečku: Tak co hoši, máte odmaturováno? Máme na sobě oblek, proto si nás plete s maturanty. Otáčím se a s úlevou v hlase odpovídám: Až za rok, paní uklízečko, až za rok! Tomáš Kotrla, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

11 REPORTÁŽ Renegáti na gymnáziu Je úterý 5. června. Na škole se opět po čtyřech měsících koná představení pardubické divadelní skupiny SHŠ Renegáti. Zimní vystoupení této formace na téma boje a zbraně husitů se mi líbilo a mám je ještě v živé paměti. Dnes se s hereckým tandemem vydáme do historie ještě dávnější, do starověkého Říma. Při příchodu do tělocvičny můžeme spatřit repliky starověkých zbraní, štítů či ostatního brnění. Po usazení všech studentů na připravené lavičky představení začíná. Jeden z herců oblečený do starověké tuniky nám nejdříve objasňuje, jakou epochou starého Říma se bude vystupení zabývat. Poté obecenstvu pokládá otázky z historie této velkolepé říše, na které správně odpovídají především starší studenti. Množství štítů už při příchodu napovídalo, že účinkující budou chtít zapojit i publikum. Ta chvíle nastává právě teď. S pomocí sedmadvaceti diváků začínají formovat slavnou římskou vojenskou formaci želvu. To se jim po pár minutách skutečně podaří. Následuje útvar zvaný živý žebřík, ke kterému potřebují už jen pár dobrovolníků. Stejně jako u želvy se seskupení podaří. Potom začíná představování římských císařů, při kterém herci s pomocí vtipných skečů a s nadsázkou vystihují špatné stránky slavných panovníků. Ušetřeni nezůstali ani Caesar, Tiberius či Nero. Představení zakončují informace o gladiátorech, při kterých přednášející opravuje některá nepřesná fakta o životě gladiátorů. Závěrečným potleskem vystoupení končí. Opět nezklamalo. V. Křivák, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

12 POEZIE Variace na Villonovu Baladu o drobnostech znám z pohádek měšce peněz bezedné, znám cokoli, jen sebe ne. Znám dny, kdy svítí sluníčko, Znám příjemné chvíle v rodinném kruhu, znám okamžiky po dešti, kdy můžu vidět duhu, znám, jak zraje jablíčko, znám Krnova okolí, znám pády, které bolí, znám krásných písniček a filmů dost, znám rostliny zelené, znám cokoli, jen sebe ne. Znám písmenka v abecedě, znám situace, které vypadají bledě, znám, jaké je zlomit si kost, znám štěně nezbedné, znám cokoli, jen sebe ne. Znám nazpaměť příběh Titaniku, znám dny, kdy je dobré míti kliku, znám okamžiky kouzelné, znám rostliny a mnoho zvířátek, znám situace, které nemůžu vzít nazpátek, znám cokoli, jen sebe ne. Eliška Šťastná, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

13 SOUDNIČKA Slepá spravedlnost a němá pravda Celé události bylo přítomno pět bytostí. Pan Dalibor Novák, který z kuše střílel, pánové Tom a Daniel, přímí svědkové, pan Michael Bezděk a toho posledního tvora nechám prozatím v anonymitě. Případ řešil jakýsi pan Bor. Tento vyšetřovatel pracuje u policie už docela dlouho, ale jeho přesvědčení, že za ta léta služby, už viděl a slyšel vše, bude brzy zpochybněno. Takže, pane Novák, vemte to pěkně od začátku. Jak to bylo? zeptal se komisař Bor, který, ač nebyl zrovna vysokého vzrůstu, musel na drobného pana Nováka shlížet. No, začal vyslýchaný nervózním, neklidným hlasem, přešlapoval z jedné nohy na druhou a neustále těkal očima po všech přítomných. Představte si, pane policajt, že jsem si před měsícem zasadil ředkvičky, jo? Ale ne až takhle od podlahy, prosím Vás! vykřikl komisař rozčileně. Ale, bránil se Novák, to s tím opravdu souvisí! Tak tedy pokračujte, svěsil Bor bezmocně hlavu. Už v tu chvíli tušil, že ho čeká nesmyslná výpověď, kterou se však podle předpisů musí zabývat. A na ty ředkvičky mi do skleníku chodila kadit mourovatá kočka! Vždycky všechnu úrodu rozhrabe a znečistí svými hov exkrementy. Dnes jsem se už naštval a rozhodl jsem se, že ji střelím kuší. Štrádovala si to támhle po zdi, a když jsem po ní střelil, tak ji někdo vyplašil a šíp zasáhl támhle pana zloděje, ukázal prstem k odlétajícímu vrtulníku, který už vypadal jen jako tečka. Byl bych mu nikdy úmyslně neublížil a nechal bych ho na svém pozemku loupit do sytosti, jak se sluší a patří na pravého Čecha! dodal ještě a z jeho hlasu sršel sarkasmus. Výpověď to ale byla, takže komisař jen kývnul, poděkoval za spolupráci a vyrazil k autu, o které se opírali jediní dva svědkové celé události. Takže pánové, začal Bor přísně už z dálky. Doufal, že tak nažene těm dvěma strach, ale jakmile dorazil až k nim, upustil od veškerých nadějí. Oba muži s vyholenými hlavami byli snad o půl metru vyšší a jejich ruce měly snad stejný obvod, jako pan Novák v pase. Vypadali skutečně děsivě, ale on se přece nenechá zastrašit! Lidé z okolí tvrdí, že už pár dní obcházíte baráky a hledáte, co byste ukradli. Jeden z mužů se zatvářil tak, že kdyby pan Bor nebyl ve službě, okamžitě by se mu za takové obvinění omluvil a klidil se mu z cesty. Takhle to není, zaburácel druhý obr a tím se ujal slova: My jsme dobrovolní architekti! Tato odpověď komisaře zaskočila, ale než stačil cokoli říct, dal se muž do vysvětlování, jako by takovou reakci očekával. Kontrolujeme staré zříceniny jako je tato, abychom zjistili, jak jsou na tom se statikou, abychom zamezili případnému obecnému ohrožení, kdyby spadly! Celou tuto větu pronesl muž jako básničku, kterou se naučil nazpaměť, přičemž druhý jen souhlasně přikyvoval. Vypadalo to spíše jako laciné, strojené vystoupení. 13 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

14 SOUDNIČKA Trvalo více než měsíc, než se postřelený Michael Bezděk probral z bezvědomí a další týden, než byl schopen vypovídat. Jakmile to bylo jen trochu možné, přišel ho komisař Bor navštívit. Moc se nezdržoval formálními otázkami týkajícími se jeho zdraví a přešel k těm, co souvisejí s případem. Pane Bezděk, vy jste prý architekt, je to tak? zeptal se komisař, a i když se opravdu snažil, nepodařilo se mu z jeho tónu odstranit všechny známky posměchu. Muž se pokusil zavrtět hlavou, ale jen zasyčel bolestí a rychle si to rozmyslel. Co sem pletete nějaký architonyky, či jak, zaláteřil, ten chlápek mě normálně napadl, je to blázen! Šli jsme kolem jeho baráku na procházku jako každý den a on nám začal nadávat do skinheadů, takovým slušným lidem, věřil byste tomu? Pak po nás hodil kámen a Tom ho vrátil zpátky. Jenže potom ten chlápek vytáhl luk a vystřelil, já se vrhl před Toma a střelu jsem zastavil vlastním tělem! zakončil a namyšleně předsunul bradu. Jaký luk? podivil se Bor a už v ten okamžik mu bylo jasné, že ani tato výpověď, stejně jako předchozí dvě, není pravdivá. Obyčejný, dřevěný, proč? Jen tak, formalita. Přeju pěkný den a brzké zotavení. Komisaři Borovi, stejně jako každému, kdo se nad tímto případem jen trochu zamyslel, bylo jasné, co se ve starém domě odehrálo, ale neexistovaly žádné důkazy, ani svědek. Vlastně jeden přece, ona pátá bytost Micka, mourovatá kočka. Ten den zrovna vykonala potřebu do ředkviček pana Nováka, zhltla myš, posadila se pod třešeň a lízala si tlapku. V tom ji vyrušil nějaký rámus. Kus od ní se přes zeď škrábali tři muži. Byli obrovští a hbití asi jako pytle brambor. Připadalo jí to velice komické, protože pro ni není zeď žádnou překážkou. Po chvíli později už šli všichni středem zahrady přímo k domu. Uklidnilo ji, když minuli skleník. Její obavy, že jí přišli obsadit ono místečko, se tím rozplynuly jako pára. Místo toho došli rovnou ke dveřím, tam jeden z nich vytáhl železnou tyč, na konci zahnutou, a násilím ji cpal do škvíry u futer, až dveře praskaly. V okně zahlédla pana Nováka. O nezvaných hostech už nějakou chvíli věděl. Byl na smrt vyděšený. Třásl se po celém těle a v ruce třímal jedinou zbraň, kterou v domě našel. Dveře vyletěly z pantů, za oknem se ozvalo cvaknutí a muž s páčidlem v ruce se skácel k zemi. Nad levým uchem mu z hlavy trčel šíp. Jeho společníci ho okamžitě popadli a přenesli zpátky přes zeď, protože jedině pak si mohli vymyslet věrohodnou výmluvu. Tohle všechno kočka ví, ale nepoví. Takový už je úděl němé tváře. Otázkou ale zůstává, co bude s panem Novákem, když je spravedlnost slepá a pravda němá? J. Korabečný, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

15 KULTURA Cesta kolem světa za 80 dní jeli žáci nižšího gymnázia do Opavy, aby zhlédli divadelní představení J. Verna: Cesta kolem světa za osmdesát dní. V divadle, které je krásně zrekonstruované, jsme se po malých nesvárech kvůli umístění nakonec pohodlně usadili.světla zhasla. Reflektory se rozsvítily. Opona se zavlnila - a už se zvedá! Za ní nás čekala první ze spousty scén tohoto představení.než jsme se nadáli, byla tu přestávka.po ní následovala nová smršť akce, humoru a zajímavých kulis.scéna míjela scénu. Kulisy se objevovaly a vzápětí mizely. Pan Fogg po sázce začal boj s časem i překážkami, které se mu postavily do cesty.zanedlouho nastal čas na poslední scénu, již se vám pokusím přiblížit. V Londýně, přesně 80 dní po Foggově odchodu, se dva členové Spolku výstředních radují při nadcházející deváté hodině večerní nad pohádkovou výhrou, již měli na dosah ruky. Je tři čtvrtě na devět, milý příteli, zvolal jeden, nevěřím, že se FileasFogg ukáže. Poslední vlak dojel již v půl osmé, není-liž pravda? Ano, máte pravdu! Kdyby jím Fogg přijel, už by tu byl! Zarazili se. Pohlédli na sebe. A rozesmáli se. Ano, milý příteli, to znamená, že jsme vyhráli franků, zvolal první. Nejásejte předčasně! Do devíti ještě deset minut zbývá! napomenul ho druhý. Ale radostná nálada jim s každou uplynulou minutou stoupala. V extázi způsobené radostí začali milí páni tancovat. Nejdřív pomalu, váhavě, pak již směle. Zbývalo přesně pět minut do devíti hodin, když komorník vyrušil pány z jejich veselí. Milí pánové, je zde skupinka lidí, kteří by si přáli mluvit s FileasemFoggem. Páni na sebe udiveně pohlédli a pokynuli návštěvníkům ke vstupu. Do místnosti k jejich velkému překvapení vrazil vyjevený Paspartua, udýchaný Korsikán, rozcuchaná Aouda a rozrušená Nemea. Chvíli se rozhlíželi: Kde je Fogg? Není tu, odpověděli prostě páni. Není?! křičeli jeden přes druhého. Jak je to možné? V tom hodiny začaly odbíjet devátou hodinu. Bim. První úder. Bam. Druhý. Bim. Třetí. Bam. Čtvrtý. Bim Tváře Fileasových přátel se zachmuřily. Svěsili ramena. Nastal čas na poslední úder. Ale co se nestalo! FileasFogg spolu s posledním úderem vchází do dveří, zdržel se u krejčího. Scéna ještě pokračovala, ale myslím, že hlavní je šťastný konec, kterého jsme se v této hře rozhodně dočkali. 15 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

16 KULTURA Diváci tleskali, herci se ukláněli. Opona spadla, diváci stále tleskají. Opona se zvedá a diváci si mohou naposled prohlédnout všechny skvělé herce tohoto představení. Divadlo ztratilo jas a napětí, které bylo přítomno při představení. Opona před námi ukryla všechny taje divadla. Tedy aspoň do té doby, než se pojedeme podívat na další strhující představení. T. Petřičová, 02 Obyčejný podvečer? Ne. Literární Co mají moje prsa s čímkoli společnýho, řekla matka naštvaně. To jsou slova z úvodu prózy, kterou jsem v úterý 29. května recitoval na literárním podvečeru. Celý podvečer na Gymnáziu byl ve znamení umění. Jako první se hojně zaplněnému hledišti v aule školy, představil školní literárně - dramatický kroužek Ador, pod vedením paní Mgr. Šárky Kleinové. Vystoupil s představením Krnovské pověsti. Pomocí stínohry ztvárnil například pověst Krnovský Ahasver. V další části programu recitovali žáci, kteří se účastnili soutěží a reprezentovali školu. Jako host vystoupil maturant SPgŠ v Krnově, Karel Vaněk, který se již potřetí dostal do celostátního kola Wolkrova Prostějova. Dalším hostem byla žákyně Gymnázia, Lucie Váňová, která letos pod vedením Mga. Markéty Juroškové Bezručové (ZUŠ Krnov) získala 3. místo v krajském kole dětské recitace do 15 let. Jak jsem již v úvodu zmínil, na podvečeru jsem sám vystupoval, rozhodl jsem se tedy napsat některé své postřehy. Každého asi ve spojení s veřejným projevem napadne tréma. Ta s člověkem umí zatočit, a proto se ji každý musí naučit překonat. Trému z veřejného vystupování již dávno nemám, k čemuž mi pomohl literárně dramatický obor při ZUŠ Krnov, který už nějaký rok navštěvuji. Velice podstatná je atmosféra, která panuje na místě, kde člověk recituje. V aule byla atmosféra příjemná, řekl bych až uvolněná. Jediným problémem bylo dusno. Nemohl jsem se pořádně nadechnout. Dalším aspektem je oční kontakt, ten je opravdu důležitý. Já s ním mám někdy problém, 16 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

17 KULTURA když si nevezmu brýle na dálku, vidím diváky jako celkem pěkný barevný flek. O řádném rozmluvení se ani nemusím zmiňovat, to je samozřejmostí. Já se osobně rozmlouvám třicet až čtyřicet minut. Ale nejdůležitější je pořádně si před vystoupením odpočinout. To se ovšem nemusí někdy podařit, a pak utrpí kvalita projevu. Faktorů, které ovlivňují recitaci je mnohem více. Toto byly jen ty nejdůležitější. Diváci se u mého projevu smáli, což mi dělá radost, jen to v průběhu přednesu textu nemohu dát najevo. Celkově jsem byl spokojený. Určitě si každý z vystupujících zaslouží obdiv. Celý Literární podvečer byl zpříjemněním dne a jistě se všem divákům i účinkujícím líbil. Snad se podobná událost bude konat i příští rok. A abych nezapomněl, potěšili mě všichni, že si vypli mobilní telefony S. Schupke, 3.B 17 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

18 ANKETA Během velké přestávky jsme se ochotných kolemjdoucích zeptaly: : Jak budete trávit letošní letní prázdniny? Marek Kalinowski (02): Já jedu na soustředění a tábory. Nejvíc se, ale těším do Itálie. Anketa Paní Kristýna z bufetu: Já budu hlavně doma odpočívat, ale také pojedu vařit dětem na tábor. Jiří Korabečný (07): Budu bydlet v bažině. Bára Repková (07): Chystám se jezdit na tábory, čundry, ale hlavně budu lenošit. Paní Mgr. L. Kutálková: Budu jenom odpočívat. Z. Dvořáková (02) a P. Mikulášková(03) Gymploviny, časopis StRGK 6. číslo II. ročníku vyšlo 25. června Připravila redakční rada ve složení: L. Petrová, N. Robenková, S. Schupke, A. Zouharová, Z. Dvořáková, P. Mikolášková, M. Bachanová, studenti sekundy a septimy. Náklad 30 kusů. 18 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY 119 praxí (splněno na 170 %) REALIZOVANÉ PRAXE (ZÁŘÍ 2010 ČERVEN 2013) 69 bakalářských odborných praxí 50 magisterských odborných praxí Spolupracující

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 Obsah: Slovo ředitele školy, Jaro, příroda kolem nás, divadelní představení, recitační soutěž. Vyhodnocení sběru,

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy Když se starým NÁdraŽÍM rozline vůně kávy Pohled do historie Majitelům se podařilo dohledat staré fotografie z počátku století, kdy bylo nádraží ještě plně v provozu. Doplnili je ještě o další obrázky

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Informační hodnota školních webů

Informační hodnota školních webů Informační hodnota školních webů Vážení studenti, kolegové, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je, zjistit jaké části školních webů jsou pro vás zajímavé, atraktivní a důležité. Získaná data

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk KROUŽEK DESKOVÝCH HER Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk V našem kroužku deskových her se schází především žáci 1. stupně. Jako Kroužek deskových her jsme začali pracovat v roce 2005, kdy jsme uzavřeli

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více