Gymploviny. 6. č./roč. II. cena: 5 Kč. ROZHOVOR s panem ředitelem pohled, který se brzy stane minulostí. Anglické divadlo: 3 nové hry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymploviny. 6. č./roč. II. cena: 5 Kč. ROZHOVOR s panem ředitelem pohled, který se brzy stane minulostí. Anglické divadlo: 3 nové hry"

Transkript

1 Gymploviny 6. č./roč. II. časopis Studentské rady cena: 5 Kč ROZHOVOR s panem ředitelem pohled, který se brzy stane minulostí Anglické divadlo: 3 nové hry Dětské slyšení v koncertní síni sv. Ducha

2 ZPRÁVY SGS Libový zasedání. Předsednictvo SGS se sešlo v Ostravě. Ostrava - Stodolní! Tam jsem vystoupil z vlaku, ale ne pro zábavu. Jel jsem na první zasedání předsednictva SGS ČR. Po příjezdu jsem se setkal s kancléřem SGS, Richardem Verešem, se kterým jsem prodiskutoval harmonogram zasedání. Nebylo času nazbyt, musel jsem se připravit na večerní kulturní program, který Richard připravil, jelikož jsem jej pověřil organizováním celého zasedání. Společně s druhým víceprezidentem Alešem Pitínem, jsme zhlédli muzikál Byl jsem tu. MJ. Muzikál nacvičil studentský Divadelní soubor Tajfun, který působí při Matičním gymnáziu v Ostravě. Představení bylo opravdu povedené. Pak už následovala večeře. V restauraci jsem konečně mohl přivítat Filipa Jelínka, prvního viceprezidenta, který právě přijel. Oba viceprezidenti jsou totiž z Prahy. Richard měl ještě nějaké povinnosti a musel jít, tak jsem sám provedl oba viceprezidenty po Stodolní, protože tu v Praze nemají! Čekal nás náročný den, tudíž jsem usoudil, že nebude moudré navštívit žádný z místních podniků, a zavelel jsem na ústup. měli krásný rozhled na kraj razovity. Poté kroky předsednictva mířily do Vítkovic. Bezpečnost především, a tak jsme při prohlídce areálu bývalých vysokých pecí Vítkovických železáren měli přilby. V životě jsem nic takového neviděl. Vřele všem doporučuji. I Pražáci byli překvapení a Aleš to dával najevo, pořád dokola: Tak to je fakt libový Tato fráze mě tak zaujala, že jsem ji začal opakovat. Od Aleše jsem se dověděl, že když v Praze chtějí říci, že je něco extra, použijí slova libový nebo top. Po skvělém zážitku z železáren už následovalo jednání. Zleva R. Vereš a A. Pitín (bílé přilby). Vpravo Filip Jelínek (žlutá přilba). V útulném prostředí čajovny jsme začali projednávat otázky týkající se SGS ČR. Nejpodstatnější byla žádost o grant - směr, jakým se bude SGS ubírat, propojení Facebooku SGS s Twitterem a vytvoření webových stránek sdružení. Dlouhé a vysilující jednání skončilo po osmé hodině, kdy už nikdo z nás neměl energii na zábavu a na Stodolní ani nepomyslel. Za námi byl další náročný den. Ihned po snídani jsme všichni vyrazili na Novou radnici, z její věže jsme Zprava Aleš Pitín a Richard Vereš 2 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

3 ZPRÁVY SGS V neděli 29. dubna jsme se sešli na snídani. Shrnuli jsme a zhodnotili celé zasedání, určili termín schůze pléna SGS ČR. To se bude konat 31. května 3. června v Praze. V každém článku o SGS píši, že šlo o přínosnou událost - opravdu tomu tak je. Ani tato nebyla výjimkou. Více informací získáte (až do vytvoření webových stránek) na Facebooku: Sdružení gymnaziálních samospráv České republiky, stránkách Studentské rady Gymnázia Krnov (www.srgk.webnode.cz) a Facebooku (www.facebook.com/strgk). S. Schupke, 3. B Sebastian Schupke prezident SGS ČR Gymnázim Krnov Richard Vereš kancléř SGS ČR Matiční gymnázium, Ostrava Filip Jelínek první viceprezident SGS ČR Soukromé gymnázium ALTIS, Praha Aleš Pitín druhý viceprezident SGS ČR Gymnázium Jana Palacha, Praha Denis Tureček ekonomická rada pověřen o.s. Studentská inicia tiva ROZHOVOR Rozhovor s panem ředitelem o maturitě, studentské radě a skříňkách místo šaten. Blíží se konec školního roku a já se blížím ke dveřím s nápisem ředitelna. Uvnitř mě nečeká žádné výchovné opatření, ale pan ředitel, který souhlasil s rozhovorem. Připravil jsem si na něj několik záludných otázek. Týkají se letošní maturity, StRGK, SGS ČR a odpovědi na otázku, kterou kladli studenti v dotaznících Studentské rady. 3 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

4 ROZHOVOR Proběhly letošní maturity po organizační stránce v pořádku? Po organizační stránce proběhly na naší škole letošní maturitní zkoušky bez sebemenších problémů. Škola neměla problém ani ve spolupráci s CERMATEM, který dodržel všechny slíbené termíny. Diskutované problémy s obtížností testů vyšší úrovně matematiky nebo nejednoznačná zadání písemných prací z jazyka českého mi nepřísluší hodnotit. Většina žáků byla k maturitní zkoušce výborně připravena, bohužel 5 žáků některou z dílčích částí maturitní zkoušky nevykonalo úspěšně. Co by se mělo do budoucna zlepšit/změnit? Na úvod bych měl říci, že jsem zastáncem státních maturit. Myslím si však, že státní část by měla probíhat pouze formou didaktických testů (včetně poslechu u cizích jazyků) a ústní část a písemná část by měly být součástí profilové (školní) maturitní zkoušky. Myslíte si, že by měla být matematika povinnou zkouškou? Proč? Toto je v poslední době hodně diskutovanou otázkou. Můj osobní názor je, že žáci gymnázia, jako všeobecně vzdělávací školy, by měli maturovat z matematiky. Je to totiž předmět, který rozvíjí logické myšlení, představivost a kreativitu v řešení problémů. To jsou výstupy, které se snažíme žáky naučit a které by středoškolák měl zvládnout. Pokud o volbě bude rozhodovat ředitel školy, jsem pro to, aby matematika byla volitelným předmětem. StRGK funguje na škole od roku Jak hodnotíte její činnost? Myslíte si, že má potenciál? Jak by měla podle Vás fungovat? Studentská rada nebo jiná forma žákovské samosprávy na škole již existovala dříve. V roce 2009 byla opět obnovena. O mé podpoře StRGK svědčí podepsaná Dohoda mezi ředitelstvím Gymnázia v Krnově a StRGK a také to, že jsem v letošním roce o školních problémech se zástupci StRGK několikrát jednal. Rada zorganizovala několik zajímavých akcí barevné dny, bláznivý den, Den dětí. Velmi se mi líbil vánoční turnaj. Dojednala úpravu pracovní doby ve školním bufetu, projednala připomínky k provozu školní jídelny, jednala se Sdružením rodičů o rozpočtu na činnost StRGK. Myslím si, že v letošním roce udělala kus poctivé práce. Jak bude vypadat její další práce, však záleží pouze na členech StRGK a také na tom, jak se jim podaří zapojit do činnosti ostatní žáky školy. V tom vidím největší rizikový faktor. StRGK je zapojena do SGS ČR. Jak na tento fakt nahlížíte? Blahopřeji a doufám, že to bude mít pro studentské hnutí nějaký přínos. Každopádně je dobré seznámit se s činností jiných škol a vyměnit si zkušenosti a hlavně dobré nápady. 4 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

5 ROZHOVOR SGS ČR by se mělo stát poradním orgánem MŠMT. Je to podle Vás správné? Je to krok dobrým směrem? MŠMT má mnoho poradních orgánů, otázkou je, zda slyší jejich připomínky. Statut poradního orgánu už mají Komora mládeže, Studentské fórum, Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež, dále pak jednotlivá profesní sdružení učitelů a ředitelů škol atd. Rád bych věřil, že SGS ČR bude pro MŠMT partnerem k jednání. Jak by mělo SGS s MŠMT spolupracovat? Upřímně řečeno, konstruktivní spolupráci si moc představit nedovedu. Jaká by měla být náplň SGS? To si netroufnu odhadnout. Z dotazníků Studentské rady je zřejmé, že studenti ti chtějí místo šaten skříňky. Mám informace, že se na ně můžeme po prázdninách těšit. Jaká je skutečnost? Je pravda, že v dlouhodobém záměru má škola uvedenu rekonstrukci žákovských šaten jako svou prioritu. Osobně se tento problém snažím řešit již 3 roky. Základním problémem je samozřejmě finanční náročnost rekonstrukce. Z tohoto důvodu jsme museli rekonstrukci žákovských šaten rozdělit na dvě etapy. Mohu vás však potěšit, poněvadž v květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele šatních skříněk a v srpnu bude první etapa realizována. Budou instalovány skříňky zhruba pro 200 žáků školy. Druhá etapa by měla být dokončena o jarních prázdninách v březnu Tento pohled se brzy stane minulostí. Jak se díváte na studentské samosprávy obecně. Nevadí Vám, že se chtějí žáci podílet na fungování školy? Se zakládáním žákovských samospráv souhlasím. Vůbec mi nevadí jejich práce a snaha podílet se na chodu školy, ba naopak. Vždyť máme i společný cíl - zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu a zlepšování kulturního prostředí školy. Pouze si musíme všichni uvědomit, jaké máme kompetence, práva a povinnosti. Bohužel spousta věcí se odvíjí také podle ekonomické situace školy. Pan ředitel byl vstřícný a odpověděl mi na všechny otázky, za což mu děkuji a těším se na příští rozhovor. S. Schupke, 3. B 5 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

6 ŠKOLNÍ AKCE Anglické divadlo předvedlo tři nové hry! Dne měli studenti Gymnázia Krnov možnost spatřit již podruhé v tomto školním roce výsledky působení nového školního kroužku s názvem EnglishTheatre. Tentokrát předvedli členové ET 3 nové hry krátkou komedii Theseatbeltprize, přepracovanou verzi Princezny na hrášku s názvem Therealdeal a také kouzelnickou show, kterou společně vymysleli a napsali - Jannis smagic show. Součástí pátečního představení bylo úvodní slůvko v angličtině a malý kvíz o bonbony. Všechny hry sklidily velký potlesk a podle mě opravdu zasloužený! V příštím roce máme v plánu na sobě zase trochu více zapracovat. V září začneme opět cvičit a příští představení plánujeme před Vánoci. Je-li mezi vámi někdo, kdo by se k nám chtěl přidat, jste vítáni! Nechť se mi noví členové v září ozvou. Velký dík patří paní Mgr. Kutálkové za podporu, všem členům ET i vám divákům. Bernadeta Pavlíková, 07 6 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

7 AKCE StRGK Dětské slyšení se v koncertní síni sv. Ducha konalo dětské slyšení setkání žáků a studentů krnovských škol se zástupci města. Odvahu ke konfrontaci s mládeží našla nejen paní starostka R. Ramazanová. Sálem zněly nejrůznější otázky, jako například výstavba aquaparku, kácení stromů v okolí škol, výstavba nových obchodních center či kvalita školních jídelen. K netradičním otázkám patřily například starosti, co si počít s nedopalky od cigaret či žvýkačkami zašlapanými do chodníku. Největší zájem se soustředil kolem cyklistické stezky, kterou by žáci chtěli mít plně vybavenou a někde, kde nebudou moci jezdit auta. Zástupci města navrhli jako provizorní řešení plochu u sportovní haly v Kostelci. Paní starostka si také pochvalovala práci školních parlamentů, protože si myslí, že je to dobrý způsob, jak se žáci mohou zapojit do dění ve městě. Dětské slyšení se koná jednou ročně, ale zástupci města uvažují o častějších setkáních. Je otázkou, zda to přispěje k řešení uvedených problémů. Zouharová, 2.A 7 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

8 AKCE StRGK Den soutěží a zábavy V pátek se pátou vyučovací hodinu již podruhé konal Den dětí pro primu a sekundu. Tuto akci pro mladší spolužáky opět uspořádala Studentská rada Gymnázia Krnov pod vedením Lindy Petrové a Adély Zouharové. Oslava Dne dětí měla loni velký ohlas a i letos se účastníci vyjadřovali kladně. Jsem ráda, že na nás StRGK myslí a že nám zpestřuje dny, sdělila Barča Balcárková z primy. Program v tělocvičně byl velice pestrý. Členové rady a jejich pomocníci připravilidevět stanovišť. U každého žáci plnili jiný úkol. Některé namáhaly mozek, jako například skládání fotografií nebo pamatování obrázků, jiné byly zaměřené na přesnost lukostřelba a házení míčků. Další prověřovaly rovnováhu soutěžících, kteří měli udržet skákající míček na ping- pongové pálce a přejít přes lavičky. Jiná disciplína -namotání bonbónů na provázku najazyk - prověřovala obratnost i vytrvalost.největší úspěch sklidila lukostřelba a namotávání bonbónů. K této disciplíně sehumorně vyjádřila jedna žákyně sekundy: Bylo to skvělé, ale jen když nemáte rovnátka, to pak vymotáváte provázek z nich. Pro všechny zúčastněné byl tento pátek dnem plným radosti, oddychu, uvolnění a zábavy. Všem se líbila cena od Sdružení rodičů, kterou dostali bez ohledu na výsledky. Terezie Hluštíková ze sekundy ji nazvala neobvyklou cenou, byl to kromě lízátka poukaz na zmrzlinu do Tropica. M. Koštialiková, 3. B 8 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

9 REPORTÁŽ Já to nedám!? Pomalu procházím chodbou krnovského gymnázia. V celé škole je jako obyčejně velmi rušno. Není na tom nic divného, je čtvrteční ráno a všichni spěchají do svých tříd, neboť je krátce po osmé hodině. Jen na chodbě ve třetím patře panuje zlověstné ticho před bouří. Dnes se tu totiž maturuje. Jsem asi jediný člověk v obleku, který je naprosto klidný. Proč být nervózní? Maturita mě čeká až za rok a dnes jsem zde pouze v roli jakéhosi číšníka. Po cestě potkávám slečnu, která se krčí na židli u okna a v ruce drží učebnici. Ahoj, jak to vidíš? snažím se vyzvědět nějaké informace. Skoro se slzami v očích odpovídá: Já to nedám. Jak se na ni tak dívám, chce se mi brečet taky. Konečně se dostávám do biologické laboratoře, kde budu vykonávat svou práci. Přichází i můj spolužák Kuba, který mi bude pomáhat. Všude kolem je plno jídla, proto sem tam nějaký maturant snižuje svou nervozitu sladkými koláčky. Práce zatím není, a tak začínáme hrát karty. Po několika minutách přicházejí první učitelé se svými požadavky. Nikdy by mě nenapadlo, kolika různými způsoby se dá uvařit káva. Učitelé odcházejí zkoušet další maturanty a my se opět uchylujeme ke karetní hře. Zanedlouho se objevuje první usměvavý maturant, můj kamarád Honza. Tak co? ptám se. Chemii mám. Bylo to v cajku, vytáhnul jsem si přechodné prvky a jel jsem si svoje, směje se. (Přechodné prvky patří k těm lehčím otázkám z chemie). Teď ještě sfouknout tu biolu a jde se na pivo, dodává. Ukazuje na schéma nervové soustavy, které visí na zdi a říká: Tak 9 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

10 REPORTÁŽ z tohohle mám největší strach. Kuba přidává další dotaz: A co čeština? Co sis vytáhl? Honza bleskurychle odpovídá: Máchu. Kámo, to byl samý oxymóron a metafora, ale šrotil jsem se to docela dlouho, tak jsem to odvykládal bez větších problémů. Kuba pokračuje v dotazech: A co angličtina? Já z ní mám největší strach. Pozoruji trochu lítosti v Honzových očích. Tam jsem se málem zbláznil. Dostal jsem government in the United Kingdom. (Vláda v Británii) Co bys o tom chtěl vykládat? Paní Váňová mi radila, ať řeknu něco o Williamovi a Kate, ale copak já o nich něco vím? Doufám, že mi to vyjde alespoň na trojku. Přeji mu hodně štěstí a Honza odchází k další části zkoušky z dospělosti. Naše služba se pomalu chýlí ke konci. Znovu se objevuje Honza. Tentokrát bez saka, se vzpaženýma rukama a s úsměvem od ucha k uchu křičí: Mám to za pět! Přesně tak jsem si to představoval. Jde se slavit. Jako první mu podávám ruku a gratuluji k úspěšnému složení maturity. Na hodinkách svítí půl druhé. Mě a Kubu střídají naše spolužačky. Vycházíme z laboratoře na chodbu, kde nervózně přešlapuje asi sedm maturantů. Několik z nich zdravím, ale soudě podle jejich výrazu asi nemá cenu se s nimi pouštět do řeči. Cestou potkáváme paní uklízečku: Tak co hoši, máte odmaturováno? Máme na sobě oblek, proto si nás plete s maturanty. Otáčím se a s úlevou v hlase odpovídám: Až za rok, paní uklízečko, až za rok! Tomáš Kotrla, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

11 REPORTÁŽ Renegáti na gymnáziu Je úterý 5. června. Na škole se opět po čtyřech měsících koná představení pardubické divadelní skupiny SHŠ Renegáti. Zimní vystoupení této formace na téma boje a zbraně husitů se mi líbilo a mám je ještě v živé paměti. Dnes se s hereckým tandemem vydáme do historie ještě dávnější, do starověkého Říma. Při příchodu do tělocvičny můžeme spatřit repliky starověkých zbraní, štítů či ostatního brnění. Po usazení všech studentů na připravené lavičky představení začíná. Jeden z herců oblečený do starověké tuniky nám nejdříve objasňuje, jakou epochou starého Říma se bude vystupení zabývat. Poté obecenstvu pokládá otázky z historie této velkolepé říše, na které správně odpovídají především starší studenti. Množství štítů už při příchodu napovídalo, že účinkující budou chtít zapojit i publikum. Ta chvíle nastává právě teď. S pomocí sedmadvaceti diváků začínají formovat slavnou římskou vojenskou formaci želvu. To se jim po pár minutách skutečně podaří. Následuje útvar zvaný živý žebřík, ke kterému potřebují už jen pár dobrovolníků. Stejně jako u želvy se seskupení podaří. Potom začíná představování římských císařů, při kterém herci s pomocí vtipných skečů a s nadsázkou vystihují špatné stránky slavných panovníků. Ušetřeni nezůstali ani Caesar, Tiberius či Nero. Představení zakončují informace o gladiátorech, při kterých přednášející opravuje některá nepřesná fakta o životě gladiátorů. Závěrečným potleskem vystoupení končí. Opět nezklamalo. V. Křivák, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

12 POEZIE Variace na Villonovu Baladu o drobnostech znám z pohádek měšce peněz bezedné, znám cokoli, jen sebe ne. Znám dny, kdy svítí sluníčko, Znám příjemné chvíle v rodinném kruhu, znám okamžiky po dešti, kdy můžu vidět duhu, znám, jak zraje jablíčko, znám Krnova okolí, znám pády, které bolí, znám krásných písniček a filmů dost, znám rostliny zelené, znám cokoli, jen sebe ne. Znám písmenka v abecedě, znám situace, které vypadají bledě, znám, jaké je zlomit si kost, znám štěně nezbedné, znám cokoli, jen sebe ne. Znám nazpaměť příběh Titaniku, znám dny, kdy je dobré míti kliku, znám okamžiky kouzelné, znám rostliny a mnoho zvířátek, znám situace, které nemůžu vzít nazpátek, znám cokoli, jen sebe ne. Eliška Šťastná, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

13 SOUDNIČKA Slepá spravedlnost a němá pravda Celé události bylo přítomno pět bytostí. Pan Dalibor Novák, který z kuše střílel, pánové Tom a Daniel, přímí svědkové, pan Michael Bezděk a toho posledního tvora nechám prozatím v anonymitě. Případ řešil jakýsi pan Bor. Tento vyšetřovatel pracuje u policie už docela dlouho, ale jeho přesvědčení, že za ta léta služby, už viděl a slyšel vše, bude brzy zpochybněno. Takže, pane Novák, vemte to pěkně od začátku. Jak to bylo? zeptal se komisař Bor, který, ač nebyl zrovna vysokého vzrůstu, musel na drobného pana Nováka shlížet. No, začal vyslýchaný nervózním, neklidným hlasem, přešlapoval z jedné nohy na druhou a neustále těkal očima po všech přítomných. Představte si, pane policajt, že jsem si před měsícem zasadil ředkvičky, jo? Ale ne až takhle od podlahy, prosím Vás! vykřikl komisař rozčileně. Ale, bránil se Novák, to s tím opravdu souvisí! Tak tedy pokračujte, svěsil Bor bezmocně hlavu. Už v tu chvíli tušil, že ho čeká nesmyslná výpověď, kterou se však podle předpisů musí zabývat. A na ty ředkvičky mi do skleníku chodila kadit mourovatá kočka! Vždycky všechnu úrodu rozhrabe a znečistí svými hov exkrementy. Dnes jsem se už naštval a rozhodl jsem se, že ji střelím kuší. Štrádovala si to támhle po zdi, a když jsem po ní střelil, tak ji někdo vyplašil a šíp zasáhl támhle pana zloděje, ukázal prstem k odlétajícímu vrtulníku, který už vypadal jen jako tečka. Byl bych mu nikdy úmyslně neublížil a nechal bych ho na svém pozemku loupit do sytosti, jak se sluší a patří na pravého Čecha! dodal ještě a z jeho hlasu sršel sarkasmus. Výpověď to ale byla, takže komisař jen kývnul, poděkoval za spolupráci a vyrazil k autu, o které se opírali jediní dva svědkové celé události. Takže pánové, začal Bor přísně už z dálky. Doufal, že tak nažene těm dvěma strach, ale jakmile dorazil až k nim, upustil od veškerých nadějí. Oba muži s vyholenými hlavami byli snad o půl metru vyšší a jejich ruce měly snad stejný obvod, jako pan Novák v pase. Vypadali skutečně děsivě, ale on se přece nenechá zastrašit! Lidé z okolí tvrdí, že už pár dní obcházíte baráky a hledáte, co byste ukradli. Jeden z mužů se zatvářil tak, že kdyby pan Bor nebyl ve službě, okamžitě by se mu za takové obvinění omluvil a klidil se mu z cesty. Takhle to není, zaburácel druhý obr a tím se ujal slova: My jsme dobrovolní architekti! Tato odpověď komisaře zaskočila, ale než stačil cokoli říct, dal se muž do vysvětlování, jako by takovou reakci očekával. Kontrolujeme staré zříceniny jako je tato, abychom zjistili, jak jsou na tom se statikou, abychom zamezili případnému obecnému ohrožení, kdyby spadly! Celou tuto větu pronesl muž jako básničku, kterou se naučil nazpaměť, přičemž druhý jen souhlasně přikyvoval. Vypadalo to spíše jako laciné, strojené vystoupení. 13 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

14 SOUDNIČKA Trvalo více než měsíc, než se postřelený Michael Bezděk probral z bezvědomí a další týden, než byl schopen vypovídat. Jakmile to bylo jen trochu možné, přišel ho komisař Bor navštívit. Moc se nezdržoval formálními otázkami týkajícími se jeho zdraví a přešel k těm, co souvisejí s případem. Pane Bezděk, vy jste prý architekt, je to tak? zeptal se komisař, a i když se opravdu snažil, nepodařilo se mu z jeho tónu odstranit všechny známky posměchu. Muž se pokusil zavrtět hlavou, ale jen zasyčel bolestí a rychle si to rozmyslel. Co sem pletete nějaký architonyky, či jak, zaláteřil, ten chlápek mě normálně napadl, je to blázen! Šli jsme kolem jeho baráku na procházku jako každý den a on nám začal nadávat do skinheadů, takovým slušným lidem, věřil byste tomu? Pak po nás hodil kámen a Tom ho vrátil zpátky. Jenže potom ten chlápek vytáhl luk a vystřelil, já se vrhl před Toma a střelu jsem zastavil vlastním tělem! zakončil a namyšleně předsunul bradu. Jaký luk? podivil se Bor a už v ten okamžik mu bylo jasné, že ani tato výpověď, stejně jako předchozí dvě, není pravdivá. Obyčejný, dřevěný, proč? Jen tak, formalita. Přeju pěkný den a brzké zotavení. Komisaři Borovi, stejně jako každému, kdo se nad tímto případem jen trochu zamyslel, bylo jasné, co se ve starém domě odehrálo, ale neexistovaly žádné důkazy, ani svědek. Vlastně jeden přece, ona pátá bytost Micka, mourovatá kočka. Ten den zrovna vykonala potřebu do ředkviček pana Nováka, zhltla myš, posadila se pod třešeň a lízala si tlapku. V tom ji vyrušil nějaký rámus. Kus od ní se přes zeď škrábali tři muži. Byli obrovští a hbití asi jako pytle brambor. Připadalo jí to velice komické, protože pro ni není zeď žádnou překážkou. Po chvíli později už šli všichni středem zahrady přímo k domu. Uklidnilo ji, když minuli skleník. Její obavy, že jí přišli obsadit ono místečko, se tím rozplynuly jako pára. Místo toho došli rovnou ke dveřím, tam jeden z nich vytáhl železnou tyč, na konci zahnutou, a násilím ji cpal do škvíry u futer, až dveře praskaly. V okně zahlédla pana Nováka. O nezvaných hostech už nějakou chvíli věděl. Byl na smrt vyděšený. Třásl se po celém těle a v ruce třímal jedinou zbraň, kterou v domě našel. Dveře vyletěly z pantů, za oknem se ozvalo cvaknutí a muž s páčidlem v ruce se skácel k zemi. Nad levým uchem mu z hlavy trčel šíp. Jeho společníci ho okamžitě popadli a přenesli zpátky přes zeď, protože jedině pak si mohli vymyslet věrohodnou výmluvu. Tohle všechno kočka ví, ale nepoví. Takový už je úděl němé tváře. Otázkou ale zůstává, co bude s panem Novákem, když je spravedlnost slepá a pravda němá? J. Korabečný, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

15 KULTURA Cesta kolem světa za 80 dní jeli žáci nižšího gymnázia do Opavy, aby zhlédli divadelní představení J. Verna: Cesta kolem světa za osmdesát dní. V divadle, které je krásně zrekonstruované, jsme se po malých nesvárech kvůli umístění nakonec pohodlně usadili.světla zhasla. Reflektory se rozsvítily. Opona se zavlnila - a už se zvedá! Za ní nás čekala první ze spousty scén tohoto představení.než jsme se nadáli, byla tu přestávka.po ní následovala nová smršť akce, humoru a zajímavých kulis.scéna míjela scénu. Kulisy se objevovaly a vzápětí mizely. Pan Fogg po sázce začal boj s časem i překážkami, které se mu postavily do cesty.zanedlouho nastal čas na poslední scénu, již se vám pokusím přiblížit. V Londýně, přesně 80 dní po Foggově odchodu, se dva členové Spolku výstředních radují při nadcházející deváté hodině večerní nad pohádkovou výhrou, již měli na dosah ruky. Je tři čtvrtě na devět, milý příteli, zvolal jeden, nevěřím, že se FileasFogg ukáže. Poslední vlak dojel již v půl osmé, není-liž pravda? Ano, máte pravdu! Kdyby jím Fogg přijel, už by tu byl! Zarazili se. Pohlédli na sebe. A rozesmáli se. Ano, milý příteli, to znamená, že jsme vyhráli franků, zvolal první. Nejásejte předčasně! Do devíti ještě deset minut zbývá! napomenul ho druhý. Ale radostná nálada jim s každou uplynulou minutou stoupala. V extázi způsobené radostí začali milí páni tancovat. Nejdřív pomalu, váhavě, pak již směle. Zbývalo přesně pět minut do devíti hodin, když komorník vyrušil pány z jejich veselí. Milí pánové, je zde skupinka lidí, kteří by si přáli mluvit s FileasemFoggem. Páni na sebe udiveně pohlédli a pokynuli návštěvníkům ke vstupu. Do místnosti k jejich velkému překvapení vrazil vyjevený Paspartua, udýchaný Korsikán, rozcuchaná Aouda a rozrušená Nemea. Chvíli se rozhlíželi: Kde je Fogg? Není tu, odpověděli prostě páni. Není?! křičeli jeden přes druhého. Jak je to možné? V tom hodiny začaly odbíjet devátou hodinu. Bim. První úder. Bam. Druhý. Bim. Třetí. Bam. Čtvrtý. Bim Tváře Fileasových přátel se zachmuřily. Svěsili ramena. Nastal čas na poslední úder. Ale co se nestalo! FileasFogg spolu s posledním úderem vchází do dveří, zdržel se u krejčího. Scéna ještě pokračovala, ale myslím, že hlavní je šťastný konec, kterého jsme se v této hře rozhodně dočkali. 15 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

16 KULTURA Diváci tleskali, herci se ukláněli. Opona spadla, diváci stále tleskají. Opona se zvedá a diváci si mohou naposled prohlédnout všechny skvělé herce tohoto představení. Divadlo ztratilo jas a napětí, které bylo přítomno při představení. Opona před námi ukryla všechny taje divadla. Tedy aspoň do té doby, než se pojedeme podívat na další strhující představení. T. Petřičová, 02 Obyčejný podvečer? Ne. Literární Co mají moje prsa s čímkoli společnýho, řekla matka naštvaně. To jsou slova z úvodu prózy, kterou jsem v úterý 29. května recitoval na literárním podvečeru. Celý podvečer na Gymnáziu byl ve znamení umění. Jako první se hojně zaplněnému hledišti v aule školy, představil školní literárně - dramatický kroužek Ador, pod vedením paní Mgr. Šárky Kleinové. Vystoupil s představením Krnovské pověsti. Pomocí stínohry ztvárnil například pověst Krnovský Ahasver. V další části programu recitovali žáci, kteří se účastnili soutěží a reprezentovali školu. Jako host vystoupil maturant SPgŠ v Krnově, Karel Vaněk, který se již potřetí dostal do celostátního kola Wolkrova Prostějova. Dalším hostem byla žákyně Gymnázia, Lucie Váňová, která letos pod vedením Mga. Markéty Juroškové Bezručové (ZUŠ Krnov) získala 3. místo v krajském kole dětské recitace do 15 let. Jak jsem již v úvodu zmínil, na podvečeru jsem sám vystupoval, rozhodl jsem se tedy napsat některé své postřehy. Každého asi ve spojení s veřejným projevem napadne tréma. Ta s člověkem umí zatočit, a proto se ji každý musí naučit překonat. Trému z veřejného vystupování již dávno nemám, k čemuž mi pomohl literárně dramatický obor při ZUŠ Krnov, který už nějaký rok navštěvuji. Velice podstatná je atmosféra, která panuje na místě, kde člověk recituje. V aule byla atmosféra příjemná, řekl bych až uvolněná. Jediným problémem bylo dusno. Nemohl jsem se pořádně nadechnout. Dalším aspektem je oční kontakt, ten je opravdu důležitý. Já s ním mám někdy problém, 16 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

17 KULTURA když si nevezmu brýle na dálku, vidím diváky jako celkem pěkný barevný flek. O řádném rozmluvení se ani nemusím zmiňovat, to je samozřejmostí. Já se osobně rozmlouvám třicet až čtyřicet minut. Ale nejdůležitější je pořádně si před vystoupením odpočinout. To se ovšem nemusí někdy podařit, a pak utrpí kvalita projevu. Faktorů, které ovlivňují recitaci je mnohem více. Toto byly jen ty nejdůležitější. Diváci se u mého projevu smáli, což mi dělá radost, jen to v průběhu přednesu textu nemohu dát najevo. Celkově jsem byl spokojený. Určitě si každý z vystupujících zaslouží obdiv. Celý Literární podvečer byl zpříjemněním dne a jistě se všem divákům i účinkujícím líbil. Snad se podobná událost bude konat i příští rok. A abych nezapomněl, potěšili mě všichni, že si vypli mobilní telefony S. Schupke, 3.B 17 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

18 ANKETA Během velké přestávky jsme se ochotných kolemjdoucích zeptaly: : Jak budete trávit letošní letní prázdniny? Marek Kalinowski (02): Já jedu na soustředění a tábory. Nejvíc se, ale těším do Itálie. Anketa Paní Kristýna z bufetu: Já budu hlavně doma odpočívat, ale také pojedu vařit dětem na tábor. Jiří Korabečný (07): Budu bydlet v bažině. Bára Repková (07): Chystám se jezdit na tábory, čundry, ale hlavně budu lenošit. Paní Mgr. L. Kutálková: Budu jenom odpočívat. Z. Dvořáková (02) a P. Mikulášková(03) Gymploviny, časopis StRGK 6. číslo II. ročníku vyšlo 25. června Připravila redakční rada ve složení: L. Petrová, N. Robenková, S. Schupke, A. Zouharová, Z. Dvořáková, P. Mikolášková, M. Bachanová, studenti sekundy a septimy. Náklad 30 kusů. 18 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY