Gymploviny. 6. č./roč. II. cena: 5 Kč. ROZHOVOR s panem ředitelem pohled, který se brzy stane minulostí. Anglické divadlo: 3 nové hry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymploviny. 6. č./roč. II. cena: 5 Kč. ROZHOVOR s panem ředitelem pohled, který se brzy stane minulostí. Anglické divadlo: 3 nové hry"

Transkript

1 Gymploviny 6. č./roč. II. časopis Studentské rady cena: 5 Kč ROZHOVOR s panem ředitelem pohled, který se brzy stane minulostí Anglické divadlo: 3 nové hry Dětské slyšení v koncertní síni sv. Ducha

2 ZPRÁVY SGS Libový zasedání. Předsednictvo SGS se sešlo v Ostravě. Ostrava - Stodolní! Tam jsem vystoupil z vlaku, ale ne pro zábavu. Jel jsem na první zasedání předsednictva SGS ČR. Po příjezdu jsem se setkal s kancléřem SGS, Richardem Verešem, se kterým jsem prodiskutoval harmonogram zasedání. Nebylo času nazbyt, musel jsem se připravit na večerní kulturní program, který Richard připravil, jelikož jsem jej pověřil organizováním celého zasedání. Společně s druhým víceprezidentem Alešem Pitínem, jsme zhlédli muzikál Byl jsem tu. MJ. Muzikál nacvičil studentský Divadelní soubor Tajfun, který působí při Matičním gymnáziu v Ostravě. Představení bylo opravdu povedené. Pak už následovala večeře. V restauraci jsem konečně mohl přivítat Filipa Jelínka, prvního viceprezidenta, který právě přijel. Oba viceprezidenti jsou totiž z Prahy. Richard měl ještě nějaké povinnosti a musel jít, tak jsem sám provedl oba viceprezidenty po Stodolní, protože tu v Praze nemají! Čekal nás náročný den, tudíž jsem usoudil, že nebude moudré navštívit žádný z místních podniků, a zavelel jsem na ústup. měli krásný rozhled na kraj razovity. Poté kroky předsednictva mířily do Vítkovic. Bezpečnost především, a tak jsme při prohlídce areálu bývalých vysokých pecí Vítkovických železáren měli přilby. V životě jsem nic takového neviděl. Vřele všem doporučuji. I Pražáci byli překvapení a Aleš to dával najevo, pořád dokola: Tak to je fakt libový Tato fráze mě tak zaujala, že jsem ji začal opakovat. Od Aleše jsem se dověděl, že když v Praze chtějí říci, že je něco extra, použijí slova libový nebo top. Po skvělém zážitku z železáren už následovalo jednání. Zleva R. Vereš a A. Pitín (bílé přilby). Vpravo Filip Jelínek (žlutá přilba). V útulném prostředí čajovny jsme začali projednávat otázky týkající se SGS ČR. Nejpodstatnější byla žádost o grant - směr, jakým se bude SGS ubírat, propojení Facebooku SGS s Twitterem a vytvoření webových stránek sdružení. Dlouhé a vysilující jednání skončilo po osmé hodině, kdy už nikdo z nás neměl energii na zábavu a na Stodolní ani nepomyslel. Za námi byl další náročný den. Ihned po snídani jsme všichni vyrazili na Novou radnici, z její věže jsme Zprava Aleš Pitín a Richard Vereš 2 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

3 ZPRÁVY SGS V neděli 29. dubna jsme se sešli na snídani. Shrnuli jsme a zhodnotili celé zasedání, určili termín schůze pléna SGS ČR. To se bude konat 31. května 3. června v Praze. V každém článku o SGS píši, že šlo o přínosnou událost - opravdu tomu tak je. Ani tato nebyla výjimkou. Více informací získáte (až do vytvoření webových stránek) na Facebooku: Sdružení gymnaziálních samospráv České republiky, stránkách Studentské rady Gymnázia Krnov (www.srgk.webnode.cz) a Facebooku (www.facebook.com/strgk). S. Schupke, 3. B Sebastian Schupke prezident SGS ČR Gymnázim Krnov Richard Vereš kancléř SGS ČR Matiční gymnázium, Ostrava Filip Jelínek první viceprezident SGS ČR Soukromé gymnázium ALTIS, Praha Aleš Pitín druhý viceprezident SGS ČR Gymnázium Jana Palacha, Praha Denis Tureček ekonomická rada pověřen o.s. Studentská inicia tiva ROZHOVOR Rozhovor s panem ředitelem o maturitě, studentské radě a skříňkách místo šaten. Blíží se konec školního roku a já se blížím ke dveřím s nápisem ředitelna. Uvnitř mě nečeká žádné výchovné opatření, ale pan ředitel, který souhlasil s rozhovorem. Připravil jsem si na něj několik záludných otázek. Týkají se letošní maturity, StRGK, SGS ČR a odpovědi na otázku, kterou kladli studenti v dotaznících Studentské rady. 3 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

4 ROZHOVOR Proběhly letošní maturity po organizační stránce v pořádku? Po organizační stránce proběhly na naší škole letošní maturitní zkoušky bez sebemenších problémů. Škola neměla problém ani ve spolupráci s CERMATEM, který dodržel všechny slíbené termíny. Diskutované problémy s obtížností testů vyšší úrovně matematiky nebo nejednoznačná zadání písemných prací z jazyka českého mi nepřísluší hodnotit. Většina žáků byla k maturitní zkoušce výborně připravena, bohužel 5 žáků některou z dílčích částí maturitní zkoušky nevykonalo úspěšně. Co by se mělo do budoucna zlepšit/změnit? Na úvod bych měl říci, že jsem zastáncem státních maturit. Myslím si však, že státní část by měla probíhat pouze formou didaktických testů (včetně poslechu u cizích jazyků) a ústní část a písemná část by měly být součástí profilové (školní) maturitní zkoušky. Myslíte si, že by měla být matematika povinnou zkouškou? Proč? Toto je v poslední době hodně diskutovanou otázkou. Můj osobní názor je, že žáci gymnázia, jako všeobecně vzdělávací školy, by měli maturovat z matematiky. Je to totiž předmět, který rozvíjí logické myšlení, představivost a kreativitu v řešení problémů. To jsou výstupy, které se snažíme žáky naučit a které by středoškolák měl zvládnout. Pokud o volbě bude rozhodovat ředitel školy, jsem pro to, aby matematika byla volitelným předmětem. StRGK funguje na škole od roku Jak hodnotíte její činnost? Myslíte si, že má potenciál? Jak by měla podle Vás fungovat? Studentská rada nebo jiná forma žákovské samosprávy na škole již existovala dříve. V roce 2009 byla opět obnovena. O mé podpoře StRGK svědčí podepsaná Dohoda mezi ředitelstvím Gymnázia v Krnově a StRGK a také to, že jsem v letošním roce o školních problémech se zástupci StRGK několikrát jednal. Rada zorganizovala několik zajímavých akcí barevné dny, bláznivý den, Den dětí. Velmi se mi líbil vánoční turnaj. Dojednala úpravu pracovní doby ve školním bufetu, projednala připomínky k provozu školní jídelny, jednala se Sdružením rodičů o rozpočtu na činnost StRGK. Myslím si, že v letošním roce udělala kus poctivé práce. Jak bude vypadat její další práce, však záleží pouze na členech StRGK a také na tom, jak se jim podaří zapojit do činnosti ostatní žáky školy. V tom vidím největší rizikový faktor. StRGK je zapojena do SGS ČR. Jak na tento fakt nahlížíte? Blahopřeji a doufám, že to bude mít pro studentské hnutí nějaký přínos. Každopádně je dobré seznámit se s činností jiných škol a vyměnit si zkušenosti a hlavně dobré nápady. 4 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

5 ROZHOVOR SGS ČR by se mělo stát poradním orgánem MŠMT. Je to podle Vás správné? Je to krok dobrým směrem? MŠMT má mnoho poradních orgánů, otázkou je, zda slyší jejich připomínky. Statut poradního orgánu už mají Komora mládeže, Studentské fórum, Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež, dále pak jednotlivá profesní sdružení učitelů a ředitelů škol atd. Rád bych věřil, že SGS ČR bude pro MŠMT partnerem k jednání. Jak by mělo SGS s MŠMT spolupracovat? Upřímně řečeno, konstruktivní spolupráci si moc představit nedovedu. Jaká by měla být náplň SGS? To si netroufnu odhadnout. Z dotazníků Studentské rady je zřejmé, že studenti ti chtějí místo šaten skříňky. Mám informace, že se na ně můžeme po prázdninách těšit. Jaká je skutečnost? Je pravda, že v dlouhodobém záměru má škola uvedenu rekonstrukci žákovských šaten jako svou prioritu. Osobně se tento problém snažím řešit již 3 roky. Základním problémem je samozřejmě finanční náročnost rekonstrukce. Z tohoto důvodu jsme museli rekonstrukci žákovských šaten rozdělit na dvě etapy. Mohu vás však potěšit, poněvadž v květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele šatních skříněk a v srpnu bude první etapa realizována. Budou instalovány skříňky zhruba pro 200 žáků školy. Druhá etapa by měla být dokončena o jarních prázdninách v březnu Tento pohled se brzy stane minulostí. Jak se díváte na studentské samosprávy obecně. Nevadí Vám, že se chtějí žáci podílet na fungování školy? Se zakládáním žákovských samospráv souhlasím. Vůbec mi nevadí jejich práce a snaha podílet se na chodu školy, ba naopak. Vždyť máme i společný cíl - zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu a zlepšování kulturního prostředí školy. Pouze si musíme všichni uvědomit, jaké máme kompetence, práva a povinnosti. Bohužel spousta věcí se odvíjí také podle ekonomické situace školy. Pan ředitel byl vstřícný a odpověděl mi na všechny otázky, za což mu děkuji a těším se na příští rozhovor. S. Schupke, 3. B 5 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

6 ŠKOLNÍ AKCE Anglické divadlo předvedlo tři nové hry! Dne měli studenti Gymnázia Krnov možnost spatřit již podruhé v tomto školním roce výsledky působení nového školního kroužku s názvem EnglishTheatre. Tentokrát předvedli členové ET 3 nové hry krátkou komedii Theseatbeltprize, přepracovanou verzi Princezny na hrášku s názvem Therealdeal a také kouzelnickou show, kterou společně vymysleli a napsali - Jannis smagic show. Součástí pátečního představení bylo úvodní slůvko v angličtině a malý kvíz o bonbony. Všechny hry sklidily velký potlesk a podle mě opravdu zasloužený! V příštím roce máme v plánu na sobě zase trochu více zapracovat. V září začneme opět cvičit a příští představení plánujeme před Vánoci. Je-li mezi vámi někdo, kdo by se k nám chtěl přidat, jste vítáni! Nechť se mi noví členové v září ozvou. Velký dík patří paní Mgr. Kutálkové za podporu, všem členům ET i vám divákům. Bernadeta Pavlíková, 07 6 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

7 AKCE StRGK Dětské slyšení se v koncertní síni sv. Ducha konalo dětské slyšení setkání žáků a studentů krnovských škol se zástupci města. Odvahu ke konfrontaci s mládeží našla nejen paní starostka R. Ramazanová. Sálem zněly nejrůznější otázky, jako například výstavba aquaparku, kácení stromů v okolí škol, výstavba nových obchodních center či kvalita školních jídelen. K netradičním otázkám patřily například starosti, co si počít s nedopalky od cigaret či žvýkačkami zašlapanými do chodníku. Největší zájem se soustředil kolem cyklistické stezky, kterou by žáci chtěli mít plně vybavenou a někde, kde nebudou moci jezdit auta. Zástupci města navrhli jako provizorní řešení plochu u sportovní haly v Kostelci. Paní starostka si také pochvalovala práci školních parlamentů, protože si myslí, že je to dobrý způsob, jak se žáci mohou zapojit do dění ve městě. Dětské slyšení se koná jednou ročně, ale zástupci města uvažují o častějších setkáních. Je otázkou, zda to přispěje k řešení uvedených problémů. Zouharová, 2.A 7 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

8 AKCE StRGK Den soutěží a zábavy V pátek se pátou vyučovací hodinu již podruhé konal Den dětí pro primu a sekundu. Tuto akci pro mladší spolužáky opět uspořádala Studentská rada Gymnázia Krnov pod vedením Lindy Petrové a Adély Zouharové. Oslava Dne dětí měla loni velký ohlas a i letos se účastníci vyjadřovali kladně. Jsem ráda, že na nás StRGK myslí a že nám zpestřuje dny, sdělila Barča Balcárková z primy. Program v tělocvičně byl velice pestrý. Členové rady a jejich pomocníci připravilidevět stanovišť. U každého žáci plnili jiný úkol. Některé namáhaly mozek, jako například skládání fotografií nebo pamatování obrázků, jiné byly zaměřené na přesnost lukostřelba a házení míčků. Další prověřovaly rovnováhu soutěžících, kteří měli udržet skákající míček na ping- pongové pálce a přejít přes lavičky. Jiná disciplína -namotání bonbónů na provázku najazyk - prověřovala obratnost i vytrvalost.největší úspěch sklidila lukostřelba a namotávání bonbónů. K této disciplíně sehumorně vyjádřila jedna žákyně sekundy: Bylo to skvělé, ale jen když nemáte rovnátka, to pak vymotáváte provázek z nich. Pro všechny zúčastněné byl tento pátek dnem plným radosti, oddychu, uvolnění a zábavy. Všem se líbila cena od Sdružení rodičů, kterou dostali bez ohledu na výsledky. Terezie Hluštíková ze sekundy ji nazvala neobvyklou cenou, byl to kromě lízátka poukaz na zmrzlinu do Tropica. M. Koštialiková, 3. B 8 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

9 REPORTÁŽ Já to nedám!? Pomalu procházím chodbou krnovského gymnázia. V celé škole je jako obyčejně velmi rušno. Není na tom nic divného, je čtvrteční ráno a všichni spěchají do svých tříd, neboť je krátce po osmé hodině. Jen na chodbě ve třetím patře panuje zlověstné ticho před bouří. Dnes se tu totiž maturuje. Jsem asi jediný člověk v obleku, který je naprosto klidný. Proč být nervózní? Maturita mě čeká až za rok a dnes jsem zde pouze v roli jakéhosi číšníka. Po cestě potkávám slečnu, která se krčí na židli u okna a v ruce drží učebnici. Ahoj, jak to vidíš? snažím se vyzvědět nějaké informace. Skoro se slzami v očích odpovídá: Já to nedám. Jak se na ni tak dívám, chce se mi brečet taky. Konečně se dostávám do biologické laboratoře, kde budu vykonávat svou práci. Přichází i můj spolužák Kuba, který mi bude pomáhat. Všude kolem je plno jídla, proto sem tam nějaký maturant snižuje svou nervozitu sladkými koláčky. Práce zatím není, a tak začínáme hrát karty. Po několika minutách přicházejí první učitelé se svými požadavky. Nikdy by mě nenapadlo, kolika různými způsoby se dá uvařit káva. Učitelé odcházejí zkoušet další maturanty a my se opět uchylujeme ke karetní hře. Zanedlouho se objevuje první usměvavý maturant, můj kamarád Honza. Tak co? ptám se. Chemii mám. Bylo to v cajku, vytáhnul jsem si přechodné prvky a jel jsem si svoje, směje se. (Přechodné prvky patří k těm lehčím otázkám z chemie). Teď ještě sfouknout tu biolu a jde se na pivo, dodává. Ukazuje na schéma nervové soustavy, které visí na zdi a říká: Tak 9 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

10 REPORTÁŽ z tohohle mám největší strach. Kuba přidává další dotaz: A co čeština? Co sis vytáhl? Honza bleskurychle odpovídá: Máchu. Kámo, to byl samý oxymóron a metafora, ale šrotil jsem se to docela dlouho, tak jsem to odvykládal bez větších problémů. Kuba pokračuje v dotazech: A co angličtina? Já z ní mám největší strach. Pozoruji trochu lítosti v Honzových očích. Tam jsem se málem zbláznil. Dostal jsem government in the United Kingdom. (Vláda v Británii) Co bys o tom chtěl vykládat? Paní Váňová mi radila, ať řeknu něco o Williamovi a Kate, ale copak já o nich něco vím? Doufám, že mi to vyjde alespoň na trojku. Přeji mu hodně štěstí a Honza odchází k další části zkoušky z dospělosti. Naše služba se pomalu chýlí ke konci. Znovu se objevuje Honza. Tentokrát bez saka, se vzpaženýma rukama a s úsměvem od ucha k uchu křičí: Mám to za pět! Přesně tak jsem si to představoval. Jde se slavit. Jako první mu podávám ruku a gratuluji k úspěšnému složení maturity. Na hodinkách svítí půl druhé. Mě a Kubu střídají naše spolužačky. Vycházíme z laboratoře na chodbu, kde nervózně přešlapuje asi sedm maturantů. Několik z nich zdravím, ale soudě podle jejich výrazu asi nemá cenu se s nimi pouštět do řeči. Cestou potkáváme paní uklízečku: Tak co hoši, máte odmaturováno? Máme na sobě oblek, proto si nás plete s maturanty. Otáčím se a s úlevou v hlase odpovídám: Až za rok, paní uklízečko, až za rok! Tomáš Kotrla, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

11 REPORTÁŽ Renegáti na gymnáziu Je úterý 5. června. Na škole se opět po čtyřech měsících koná představení pardubické divadelní skupiny SHŠ Renegáti. Zimní vystoupení této formace na téma boje a zbraně husitů se mi líbilo a mám je ještě v živé paměti. Dnes se s hereckým tandemem vydáme do historie ještě dávnější, do starověkého Říma. Při příchodu do tělocvičny můžeme spatřit repliky starověkých zbraní, štítů či ostatního brnění. Po usazení všech studentů na připravené lavičky představení začíná. Jeden z herců oblečený do starověké tuniky nám nejdříve objasňuje, jakou epochou starého Říma se bude vystupení zabývat. Poté obecenstvu pokládá otázky z historie této velkolepé říše, na které správně odpovídají především starší studenti. Množství štítů už při příchodu napovídalo, že účinkující budou chtít zapojit i publikum. Ta chvíle nastává právě teď. S pomocí sedmadvaceti diváků začínají formovat slavnou římskou vojenskou formaci želvu. To se jim po pár minutách skutečně podaří. Následuje útvar zvaný živý žebřík, ke kterému potřebují už jen pár dobrovolníků. Stejně jako u želvy se seskupení podaří. Potom začíná představování římských císařů, při kterém herci s pomocí vtipných skečů a s nadsázkou vystihují špatné stránky slavných panovníků. Ušetřeni nezůstali ani Caesar, Tiberius či Nero. Představení zakončují informace o gladiátorech, při kterých přednášející opravuje některá nepřesná fakta o životě gladiátorů. Závěrečným potleskem vystoupení končí. Opět nezklamalo. V. Křivák, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

12 POEZIE Variace na Villonovu Baladu o drobnostech znám z pohádek měšce peněz bezedné, znám cokoli, jen sebe ne. Znám dny, kdy svítí sluníčko, Znám příjemné chvíle v rodinném kruhu, znám okamžiky po dešti, kdy můžu vidět duhu, znám, jak zraje jablíčko, znám Krnova okolí, znám pády, které bolí, znám krásných písniček a filmů dost, znám rostliny zelené, znám cokoli, jen sebe ne. Znám písmenka v abecedě, znám situace, které vypadají bledě, znám, jaké je zlomit si kost, znám štěně nezbedné, znám cokoli, jen sebe ne. Znám nazpaměť příběh Titaniku, znám dny, kdy je dobré míti kliku, znám okamžiky kouzelné, znám rostliny a mnoho zvířátek, znám situace, které nemůžu vzít nazpátek, znám cokoli, jen sebe ne. Eliška Šťastná, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

13 SOUDNIČKA Slepá spravedlnost a němá pravda Celé události bylo přítomno pět bytostí. Pan Dalibor Novák, který z kuše střílel, pánové Tom a Daniel, přímí svědkové, pan Michael Bezděk a toho posledního tvora nechám prozatím v anonymitě. Případ řešil jakýsi pan Bor. Tento vyšetřovatel pracuje u policie už docela dlouho, ale jeho přesvědčení, že za ta léta služby, už viděl a slyšel vše, bude brzy zpochybněno. Takže, pane Novák, vemte to pěkně od začátku. Jak to bylo? zeptal se komisař Bor, který, ač nebyl zrovna vysokého vzrůstu, musel na drobného pana Nováka shlížet. No, začal vyslýchaný nervózním, neklidným hlasem, přešlapoval z jedné nohy na druhou a neustále těkal očima po všech přítomných. Představte si, pane policajt, že jsem si před měsícem zasadil ředkvičky, jo? Ale ne až takhle od podlahy, prosím Vás! vykřikl komisař rozčileně. Ale, bránil se Novák, to s tím opravdu souvisí! Tak tedy pokračujte, svěsil Bor bezmocně hlavu. Už v tu chvíli tušil, že ho čeká nesmyslná výpověď, kterou se však podle předpisů musí zabývat. A na ty ředkvičky mi do skleníku chodila kadit mourovatá kočka! Vždycky všechnu úrodu rozhrabe a znečistí svými hov exkrementy. Dnes jsem se už naštval a rozhodl jsem se, že ji střelím kuší. Štrádovala si to támhle po zdi, a když jsem po ní střelil, tak ji někdo vyplašil a šíp zasáhl támhle pana zloděje, ukázal prstem k odlétajícímu vrtulníku, který už vypadal jen jako tečka. Byl bych mu nikdy úmyslně neublížil a nechal bych ho na svém pozemku loupit do sytosti, jak se sluší a patří na pravého Čecha! dodal ještě a z jeho hlasu sršel sarkasmus. Výpověď to ale byla, takže komisař jen kývnul, poděkoval za spolupráci a vyrazil k autu, o které se opírali jediní dva svědkové celé události. Takže pánové, začal Bor přísně už z dálky. Doufal, že tak nažene těm dvěma strach, ale jakmile dorazil až k nim, upustil od veškerých nadějí. Oba muži s vyholenými hlavami byli snad o půl metru vyšší a jejich ruce měly snad stejný obvod, jako pan Novák v pase. Vypadali skutečně děsivě, ale on se přece nenechá zastrašit! Lidé z okolí tvrdí, že už pár dní obcházíte baráky a hledáte, co byste ukradli. Jeden z mužů se zatvářil tak, že kdyby pan Bor nebyl ve službě, okamžitě by se mu za takové obvinění omluvil a klidil se mu z cesty. Takhle to není, zaburácel druhý obr a tím se ujal slova: My jsme dobrovolní architekti! Tato odpověď komisaře zaskočila, ale než stačil cokoli říct, dal se muž do vysvětlování, jako by takovou reakci očekával. Kontrolujeme staré zříceniny jako je tato, abychom zjistili, jak jsou na tom se statikou, abychom zamezili případnému obecnému ohrožení, kdyby spadly! Celou tuto větu pronesl muž jako básničku, kterou se naučil nazpaměť, přičemž druhý jen souhlasně přikyvoval. Vypadalo to spíše jako laciné, strojené vystoupení. 13 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

14 SOUDNIČKA Trvalo více než měsíc, než se postřelený Michael Bezděk probral z bezvědomí a další týden, než byl schopen vypovídat. Jakmile to bylo jen trochu možné, přišel ho komisař Bor navštívit. Moc se nezdržoval formálními otázkami týkajícími se jeho zdraví a přešel k těm, co souvisejí s případem. Pane Bezděk, vy jste prý architekt, je to tak? zeptal se komisař, a i když se opravdu snažil, nepodařilo se mu z jeho tónu odstranit všechny známky posměchu. Muž se pokusil zavrtět hlavou, ale jen zasyčel bolestí a rychle si to rozmyslel. Co sem pletete nějaký architonyky, či jak, zaláteřil, ten chlápek mě normálně napadl, je to blázen! Šli jsme kolem jeho baráku na procházku jako každý den a on nám začal nadávat do skinheadů, takovým slušným lidem, věřil byste tomu? Pak po nás hodil kámen a Tom ho vrátil zpátky. Jenže potom ten chlápek vytáhl luk a vystřelil, já se vrhl před Toma a střelu jsem zastavil vlastním tělem! zakončil a namyšleně předsunul bradu. Jaký luk? podivil se Bor a už v ten okamžik mu bylo jasné, že ani tato výpověď, stejně jako předchozí dvě, není pravdivá. Obyčejný, dřevěný, proč? Jen tak, formalita. Přeju pěkný den a brzké zotavení. Komisaři Borovi, stejně jako každému, kdo se nad tímto případem jen trochu zamyslel, bylo jasné, co se ve starém domě odehrálo, ale neexistovaly žádné důkazy, ani svědek. Vlastně jeden přece, ona pátá bytost Micka, mourovatá kočka. Ten den zrovna vykonala potřebu do ředkviček pana Nováka, zhltla myš, posadila se pod třešeň a lízala si tlapku. V tom ji vyrušil nějaký rámus. Kus od ní se přes zeď škrábali tři muži. Byli obrovští a hbití asi jako pytle brambor. Připadalo jí to velice komické, protože pro ni není zeď žádnou překážkou. Po chvíli později už šli všichni středem zahrady přímo k domu. Uklidnilo ji, když minuli skleník. Její obavy, že jí přišli obsadit ono místečko, se tím rozplynuly jako pára. Místo toho došli rovnou ke dveřím, tam jeden z nich vytáhl železnou tyč, na konci zahnutou, a násilím ji cpal do škvíry u futer, až dveře praskaly. V okně zahlédla pana Nováka. O nezvaných hostech už nějakou chvíli věděl. Byl na smrt vyděšený. Třásl se po celém těle a v ruce třímal jedinou zbraň, kterou v domě našel. Dveře vyletěly z pantů, za oknem se ozvalo cvaknutí a muž s páčidlem v ruce se skácel k zemi. Nad levým uchem mu z hlavy trčel šíp. Jeho společníci ho okamžitě popadli a přenesli zpátky přes zeď, protože jedině pak si mohli vymyslet věrohodnou výmluvu. Tohle všechno kočka ví, ale nepoví. Takový už je úděl němé tváře. Otázkou ale zůstává, co bude s panem Novákem, když je spravedlnost slepá a pravda němá? J. Korabečný, Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

15 KULTURA Cesta kolem světa za 80 dní jeli žáci nižšího gymnázia do Opavy, aby zhlédli divadelní představení J. Verna: Cesta kolem světa za osmdesát dní. V divadle, které je krásně zrekonstruované, jsme se po malých nesvárech kvůli umístění nakonec pohodlně usadili.světla zhasla. Reflektory se rozsvítily. Opona se zavlnila - a už se zvedá! Za ní nás čekala první ze spousty scén tohoto představení.než jsme se nadáli, byla tu přestávka.po ní následovala nová smršť akce, humoru a zajímavých kulis.scéna míjela scénu. Kulisy se objevovaly a vzápětí mizely. Pan Fogg po sázce začal boj s časem i překážkami, které se mu postavily do cesty.zanedlouho nastal čas na poslední scénu, již se vám pokusím přiblížit. V Londýně, přesně 80 dní po Foggově odchodu, se dva členové Spolku výstředních radují při nadcházející deváté hodině večerní nad pohádkovou výhrou, již měli na dosah ruky. Je tři čtvrtě na devět, milý příteli, zvolal jeden, nevěřím, že se FileasFogg ukáže. Poslední vlak dojel již v půl osmé, není-liž pravda? Ano, máte pravdu! Kdyby jím Fogg přijel, už by tu byl! Zarazili se. Pohlédli na sebe. A rozesmáli se. Ano, milý příteli, to znamená, že jsme vyhráli franků, zvolal první. Nejásejte předčasně! Do devíti ještě deset minut zbývá! napomenul ho druhý. Ale radostná nálada jim s každou uplynulou minutou stoupala. V extázi způsobené radostí začali milí páni tancovat. Nejdřív pomalu, váhavě, pak již směle. Zbývalo přesně pět minut do devíti hodin, když komorník vyrušil pány z jejich veselí. Milí pánové, je zde skupinka lidí, kteří by si přáli mluvit s FileasemFoggem. Páni na sebe udiveně pohlédli a pokynuli návštěvníkům ke vstupu. Do místnosti k jejich velkému překvapení vrazil vyjevený Paspartua, udýchaný Korsikán, rozcuchaná Aouda a rozrušená Nemea. Chvíli se rozhlíželi: Kde je Fogg? Není tu, odpověděli prostě páni. Není?! křičeli jeden přes druhého. Jak je to možné? V tom hodiny začaly odbíjet devátou hodinu. Bim. První úder. Bam. Druhý. Bim. Třetí. Bam. Čtvrtý. Bim Tváře Fileasových přátel se zachmuřily. Svěsili ramena. Nastal čas na poslední úder. Ale co se nestalo! FileasFogg spolu s posledním úderem vchází do dveří, zdržel se u krejčího. Scéna ještě pokračovala, ale myslím, že hlavní je šťastný konec, kterého jsme se v této hře rozhodně dočkali. 15 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

16 KULTURA Diváci tleskali, herci se ukláněli. Opona spadla, diváci stále tleskají. Opona se zvedá a diváci si mohou naposled prohlédnout všechny skvělé herce tohoto představení. Divadlo ztratilo jas a napětí, které bylo přítomno při představení. Opona před námi ukryla všechny taje divadla. Tedy aspoň do té doby, než se pojedeme podívat na další strhující představení. T. Petřičová, 02 Obyčejný podvečer? Ne. Literární Co mají moje prsa s čímkoli společnýho, řekla matka naštvaně. To jsou slova z úvodu prózy, kterou jsem v úterý 29. května recitoval na literárním podvečeru. Celý podvečer na Gymnáziu byl ve znamení umění. Jako první se hojně zaplněnému hledišti v aule školy, představil školní literárně - dramatický kroužek Ador, pod vedením paní Mgr. Šárky Kleinové. Vystoupil s představením Krnovské pověsti. Pomocí stínohry ztvárnil například pověst Krnovský Ahasver. V další části programu recitovali žáci, kteří se účastnili soutěží a reprezentovali školu. Jako host vystoupil maturant SPgŠ v Krnově, Karel Vaněk, který se již potřetí dostal do celostátního kola Wolkrova Prostějova. Dalším hostem byla žákyně Gymnázia, Lucie Váňová, která letos pod vedením Mga. Markéty Juroškové Bezručové (ZUŠ Krnov) získala 3. místo v krajském kole dětské recitace do 15 let. Jak jsem již v úvodu zmínil, na podvečeru jsem sám vystupoval, rozhodl jsem se tedy napsat některé své postřehy. Každého asi ve spojení s veřejným projevem napadne tréma. Ta s člověkem umí zatočit, a proto se ji každý musí naučit překonat. Trému z veřejného vystupování již dávno nemám, k čemuž mi pomohl literárně dramatický obor při ZUŠ Krnov, který už nějaký rok navštěvuji. Velice podstatná je atmosféra, která panuje na místě, kde člověk recituje. V aule byla atmosféra příjemná, řekl bych až uvolněná. Jediným problémem bylo dusno. Nemohl jsem se pořádně nadechnout. Dalším aspektem je oční kontakt, ten je opravdu důležitý. Já s ním mám někdy problém, 16 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

17 KULTURA když si nevezmu brýle na dálku, vidím diváky jako celkem pěkný barevný flek. O řádném rozmluvení se ani nemusím zmiňovat, to je samozřejmostí. Já se osobně rozmlouvám třicet až čtyřicet minut. Ale nejdůležitější je pořádně si před vystoupením odpočinout. To se ovšem nemusí někdy podařit, a pak utrpí kvalita projevu. Faktorů, které ovlivňují recitaci je mnohem více. Toto byly jen ty nejdůležitější. Diváci se u mého projevu smáli, což mi dělá radost, jen to v průběhu přednesu textu nemohu dát najevo. Celkově jsem byl spokojený. Určitě si každý z vystupujících zaslouží obdiv. Celý Literární podvečer byl zpříjemněním dne a jistě se všem divákům i účinkujícím líbil. Snad se podobná událost bude konat i příští rok. A abych nezapomněl, potěšili mě všichni, že si vypli mobilní telefony S. Schupke, 3.B 17 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

18 ANKETA Během velké přestávky jsme se ochotných kolemjdoucích zeptaly: : Jak budete trávit letošní letní prázdniny? Marek Kalinowski (02): Já jedu na soustředění a tábory. Nejvíc se, ale těším do Itálie. Anketa Paní Kristýna z bufetu: Já budu hlavně doma odpočívat, ale také pojedu vařit dětem na tábor. Jiří Korabečný (07): Budu bydlet v bažině. Bára Repková (07): Chystám se jezdit na tábory, čundry, ale hlavně budu lenošit. Paní Mgr. L. Kutálková: Budu jenom odpočívat. Z. Dvořáková (02) a P. Mikulášková(03) Gymploviny, časopis StRGK 6. číslo II. ročníku vyšlo 25. června Připravila redakční rada ve složení: L. Petrová, N. Robenková, S. Schupke, A. Zouharová, Z. Dvořáková, P. Mikolášková, M. Bachanová, studenti sekundy a septimy. Náklad 30 kusů. 18 Gymnázium Krnov - GYMPLOVINY

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Připravované akce Osobnost Bořík Frýba získal hlavní ceny na prvním festivalu kresleného humoru Vynikajícího kreslíře, který umí nakreslit vtip i karikaturu, známe již mnoho let. Seznámili jsme se s ním

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Společnost Kimex Group

Společnost Kimex Group Společnost Kimex Group oslavila 20 let svého působení na českém trhu Již dvacátý rok úspěšného fungování velkolepě oslavila společnost Kimex Group. Přímo v areálu sídla firmy v Paskově se 11. listopadu

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Justice pod lupou. garant: Jitka Jandová. členové expertní skupiny:

Justice pod lupou. garant: Jitka Jandová. členové expertní skupiny: Justice pod lupou garant: Jitka Jandová členové expertní skupiny: Anna Kosíková Veronika Járková Martin Ohrádka Marek Ohrádka Michal Vršecký Tomáš Chlasták Jana Hájková Jana Růžičková Iva Podlipská Aneta

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 1 Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 Navrhujeme našeho pana ředitele - učitele Jaroslava Ševčíka v anketě ZLATÝ ÁMOS o nejoblíbenějšího učitele České republiky. ( Základní škola a mateřská

Více

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková Vedlejší věty Druhy vedlejších vět určujeme: podle jejich větněčlenské platnosti podle spojovacích výrazů, kterými jsou připojeny k větě řídící podle vztahu jejich obsahu k obsahu věty řídící Vedlejší

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf BOUDOIR fotografie Michal Mikláš fotograf www.michalmiklas.cz Už dlouho jsem chtěla nafotit fotky ve stylu boudoir a Michal pro mě byl jasná volba. Jeho fotky, styl focení, to, jak zachycuje důležité okamžiky

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU.

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU. Pracovní list 8 Malinský, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Jak popelnice rozkvetla Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice napěchovaný

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Sluneční soustava Účastníci projektu : Mgr. K. Průšová Motlík Martin 8.ročník Fulierová Kateřina 9.ročník Šarešová

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Obsah. Novinky o prázdninách

Obsah. Novinky o prázdninách 8. vydání 2014 Novinky o prázdninách Obsah Novinky o prázdninách 2 Vánoční výstava 2013 5 Ptáme se vedení školy 8 Svět ICT 9 Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhlo v naší škole mnoho událostí.

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce Naše vztahy jsou nemocné......to myslím všeobecně. Smysl pro empatii se postupně stává balvanem omotaným provazem na hladině jezera. Na druhém konci se uvázal člověk. Plácá se na hladině a pořád si myslí,

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu.

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu. Jejda, copak to je za cestu? podivil se Pavlík, sotva dojedl svačinu a uviděl před sebou strmou cestu stoupající vzhůru. Tudy půjdeme, ujistil všechny přítomné tatínek. Tak to máme celý zbytek dopoledne

Více

CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017

CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017 CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017 MŮJ STYL Jsem profesionální fotograf z Hradce Králové a už čtyři roky se věnuji svatební fotografii. Za tu dobu se na mne s důvěrou obrátilo více jak 60 párů

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová. Hravá autoškola

Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová. Hravá autoškola Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová Hravá autoškola Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová Hravá autoškola Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 strana 2 Rozhovor Almanach žákovské poezie na Ostrčilce Lucie Peterková V e čtvrtek 26. 9.2013 jsem se zúčastnila

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více