Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky"

Transkript

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Obchodní právo Ročník: druhý Název školy: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola

2 ANOTACE Studenti získávají nové informace k tématu Zákon o živnostenském podnikání a ověřují si své znalosti.

3 METODICKÉ POKYNY lze použít k výkladu na téma Zákon o živnostenském podnikání závěrem prezentace je cvičení na opakování probraného tématu

4 PRAMENY Živnostenské právo je tvořeno právními předpisy, které upravují živnostenské podnikání a oprávnění k provozování živnosti. Nejvýznamnějšími prameny živnostenského práva jsou zákony č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

5 ŽIVNOSTENSKÁ SPRÁVA Živnostenskou správu vykonávají příslušné státní orgány: Živnostenský úřad České republiky Živnostenské úřady krajů a pověřených obcí Živnostenské úřady vydávají doklady opravňující provozovat živnosti, kontroluji dodržování podmínek živnostenského podnikání a vedou živnostenské rejstříky

6 ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK Informační systém veřejné správy správce - ŽÚ ČR provozovatelé - obecní a krajské živnostenské úřady lze do něj nahlížet, pořizovat z něj výpisy a opisy zápis do rejstříku musí být proveden do 5 pracovních dnů od vydání živnostenského oprávnění, nebo změny oprávnění

7 ŽIVNOST Za živnost je považována soustavná činnost, kterou na základě živnostenského oprávnění provozuje fyzická nebo právnická osoba za účelem dosažení zisku, a to na vlastní odpovědnost. Všeobecné starší 18 let, právní způsobilost, trestní bezúhonnost, musí doložit, že nic nedluží státu Zvláštní odborná nebo jiná způsobilost Musí splňovat tyto podmínky

8 ZÍSKÁNÍ A ZÁNIK ŽIVNOSTI Živnost ohlásíme na kterýkoliv živnostenský úřad, zaplatíme 1000 Kč za každou živnost a doložíme všeobecné podmínky a odbornou způsobilost Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby, uplynutím doby, pokud byl živnostenský list nebo koncesní listina na dobu určitou

9 DRUHY ŽIVNOSTI Živnosti Ohlašovací při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení Koncesované smějí být provozovány na základě koncese lihoviny, zbraně a střelivo, pyrotechnika, silniční doprava taxislužba, provozování cestovní kanceláře, provozování pohřební služby a krematoria Řemeslné Vázané Volné Řeznictví a uzenářství, Zpracování tabáku Chov zvířat a jejich výcvik Mlékárenství, Mlynářství, Provozování autoškoly Umělecko-řemeslné zpracování kovů Pekařství, cukrářství, Oční optika Velkoobchod a maloobchod

10 DRUHY ŽIVNOSTI Koncesované živnosti Mohou provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní listinu od živnostenského úřadu. žadatel musí podat žádost o vydání koncese (státní povolení) žadatel nemá na koncesi právní nárok rozhoduje živnostenský úřad oprávnění dnem vydání koncese může zahájit činnost průkaz oprávnění do roku 2008 koncesní listina, nyní už jen výpis ze živnostenského rejstříku

11 DRUHY ŽIVNOSTI Ohlašovací živnosti Mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží živnostenský list vydaný živnostenským úřadem. na základě písemného ohlášení oprávnění podnikat vzniká dnem ohlášení živnosti průkaz živnostenského průkazu: ŽL do roku 2008, nyní už jen výpis ze živnostenského rejstříku

12 DRUHY ŽIVNOSTI Ohlašované živnosti jsou řemeslné, k jejichž provozování je třeba prokázání odborné způsobilosti získané vyučením v oboru a praxí Z hlediska odbornosti zákon dělí podnikatele na 3 skupiny: osoby, které mají vzdělání v příslušném oboru příslušný doklad o ukončení vzdělání bez ohledu na úroveň osoby, které vystudovaly příbuzný obor prokazují způsobilost dokladem o ukončení vzdělání + dokladem o vykonání 1 roční praxe v oboru osoby, bez požadovaného vzdělání prokazují se dokladem o vykonání min 6leté praxi v oboru

13 DRUHY ŽIVNOSTI vázané, kde podmínkou je odborná způsobilost získaná jiným způsobem např. profesní osvědčení vydané krajským úřadem pro učitele autoškoly volné, kde se prokázání odborné způsobilosti nevyžaduje. Uvedeno 80 oborů činností

14 OTÁZKY 1. Definuj pojem živnost a uveď podmínky, které musí splňovat fyzická nebo právnická osoba Pojem živnost a podmínky 2. Vyjmenuj druhy živností Druhy živnosti 3. Rozeber postup a podmínky pro získání koncesované živnosti Koncesovaná živnost

15 ZDROJE VANGELI, Benedikt, Frantisěk VAVERA a Radek S MERDA. Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech : (zákon o obchodních korporacích) : poznámkové znění. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2013, xvi, 442 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN LASÁK, Jan, Frantisěk VAVERA a Radek S MERDA. Zákon o obchodních korporacích, obchodní zákoník: srovnávací texty. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, xiii, 357 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN BEZOUS KA, Petr, Lucie PIECHOWICZOVÁ a Radek S MERDA. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2013, 375 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Jana SVEJKOVSKÁ a Radek S MERDA. Nový občanský zákoník: srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 1. vyd. Olomouc: C.H. Beck, 2012, xiv, 792 s. Právo (ANAG). ISBN