Základní škola Čimelice. Číslo 26/ /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice. Číslo 26/27 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 26/ /2011 ZÁŘÍ, ŘÍJEN

2 Úvodem: Drţíte v ruce první číslo zpravodaje pro školní rok 2010/2011. Chvilku nám trvalo, neţ jsme se tyhle letopočty vůbec naučili psát, úřední formuláře jsou zatím se svými dvěma nulami přizpůsobeny letům předcházejícím, ale jak se proslýchá, určitě uţ vznikla nějaká komise, která právě hledá budovu, aby mohla následně připravit formuláře nové. My se ve zpravodaji přidrţíme tradičních rubrik, třebaţe změnám se nebráníme. Jak si můţete všimnout na závěrečné stránce, obměnilo se i sloţení redakce, posila přišla do našeho týmu hlavně z letošní sedmé třídy. A co přineseme v tomto čísle? Pochopitelně sport, informace z krouţků tradičních i nových, ohlédneme se za letními tábory, za letní filmovou premiérou, kterou jste si nejspíš nenechali ujít, podíváme se do Afriky i co se dělo o prázdninách u nás ve škole, nabídneme trochu hudby a televizní zábavy, samozřejmě hlášky z hodin, chybět nebude rozhovor s učitelem v letošním školním roce přijdou na řadu hlavně ti z 2. stupně, no a trošku nahlédneme i do soukromí našich učitelů. Netěšte se, ţádné bulvární drby to nebudou, jen ověřené informace ze společenské rubriky kdo se vdal, komu se narodí (narodil) potomek, kdo se s kým pohádal. Dobře, tak ten poslední bod si raději necháme pro sebe. I tak Vám přeji za Školní zpravodaj příjemné počtení. Jana Kubátová Obsah: Str. 3 = Co se dělo o prázdninách ve škole Str. 6 = Finále okresního kola v hasičském sportu Str. 7 =Tenis Str. 8 = Stolní tenis Str. 9 = Biker Kulhavý Str. 10 = Tábory Str. 13 = Cesta do JAR Str. 15 = Osobnost měsíce Str. 17 = Rybičky 48 Str. 18 = Shrek Str. 19 = Talentmania Str. 20 = Rozhovor s učitelem Str. 21 =Od učitele nejen pro učitele Str. 22 = Anketa Str.23 = Hlášky, perličky + školní vtipy Str.24 = Ze společenské rubriky Stále nás najdete na v sekci Školní zpravodaj (rubriky úplně nahoře na stránce ). Organizace školního roku 2010/2011 Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna Vyučování začne v pondělí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února Jarní prázdniny jsou podle sídla školy stanoveny na

3 Co se dělo o prázdninách ve škole Začal nový školní rok a možná jste zaznamenali, že ve škole došlo během prázdnin k určitým změnám. Co konkrétně se tu během naší nepřítomnosti událo, nám vysvětlil pan Vladimír Králíček. Nejdřív byl ze tříd vystěhován veškerý nábytek. Ometli jsme pavučiny ze zdí a svítidel, byla umyta okna i nábytek. Pak se myly parkety ve třídách - za pomocí stroje a saponátu. Po jejich uschnutí se pastovalo a leštilo. Následovalo opětovné nastěhování lavic a ošetření nábytku leštěnkou. Došlo i na drobné opravy lavic, ţidlí, ţaluzií, tabulí a všeho, co bylo potřeba. Kdo se o vše postaral? Paní uklízečky, pan Králíček, profesionální malíř a další řemeslníci. O prázdninách se ale něco dělo i ve školní kuchyni. Co konkrétně? Proběhla tu rekonstrukce, stavební firma osekala veškeré obklady v kuchyni, škrabárně brambor a sociálním zařízení. Instalatérská firma vyměnila rozvody vody a odpadů. Elektrikáři se postarali o nové elektrické rozvody a připojili nový konventomat, který slouţí pro pečení a ohřívání. Nové jsou v kuchyni i nerezové stoly a police. Pracovalo se ještě někde jinde? Kromě běţného úklidu v kabinetech a sborovně se uklízelo a malovalo i v jídelně a ve školní druţině. Z bývalého skladu učebnic v prvním patře školy vznikla nová učebna, která má podobný charakter jako učebna v tzv. kuchyňce. Chcete k prázdninovým změnám ve škole ještě něco doplnit? Kaţdoročně o prázdninách vynakládáme nemalé finanční prostředky na obnovu a opravy stávajícího inventáře. Chovejme se prosím k majetku školy jako k majetku vlastnímu. Čím víc ušetříme na opravách a údrţbě, tím víc můţeme investovat do nákupu nových pomůcek a zařízení. A vaţme si práce ostatních! Děkujeme za rozhovor a doufáme, že všechny úpravy se budou žákům i zaměstnancům školy líbit. Jana Kubátová 3

4 4

5 5 Foto: J. Hrouda, V. Králíček

6 O pohár města Písek Dne 12. září se v Kestřanech uskutečnil poslední závod sezóny v hasičském sportu O pohár města Písek. Mladší hasiči z Čimelic šli na řadu jako třetí. Jejich čas byl 22,4 a nestačil jen na milenovický čas. Smíšení z Čimelic měli čas 28,7 a získali tak první místo. Kdyţ přišlo na řadu vyhlášení výsledků, všichni se moc těšili, protoţe si byli jisti nejméně dvěma medailemi. Mladší hasiči skončili tedy v Kestřanech na 2. místě a druţstvo smíšených zvítězilo. V okresním kole obsadili mladší 3. místo a smíšení také 3. místo. Všichni byli nadšení z medailí a uţ se těší na celostátní hru Plamen, která se uskuteční v sobotu 16. října v Rakovicích Na Pile. Celý měsíc se teď bude trénovat kaţdý pátek za sportovní halou v Čimelicích střelba, uzlování, zdravověda, topografie atd. Noví zájemci jsou na pátečním tréninku v 15,30 hod vítáni. Jan Vašek 6

7 Tenis Historie Vznik tenisu jako moderního sportu můţeme datovat do dvou samostatných období. Mezi lety 1859 a 1865 major Harry Gem a jeho přítel Augurio Perera vytvořili hru, která vycházela z hry pelota a hrála se v Birminghamu ve Spojeném království. Roku 1592 byla v Paříţi zaznamenána pravidla francouzské hry paume. Angličan Walter Clopton Wingfield se nechal těmito pravidly inspirovat, aby si roku 1875 nechal patentovat hru zvanou tenis. Podle většiny historiků moderní tenisová terminologie pochází z tohoto období. První mistrovství se uskutečnilo ve Wimbledonu v Londýně v roce Další tři největší turnaje se konají v New Yorku (Flushing Meadows, od roku 1881), v australském Melbourne (1905) a v Paříţi (Roland Garros, 1925). Mezinárodní tenisová federace vyhlásila v roce 1924 pravidla, která zůstala bez velkých změn platná aţ dosud. Pravidla tenisu pro vás zaznamenala Kristýna Račanová: Získá-li hráč bod, je stav 15:0. Získá-li druhý bod, je stav 30:0. Získá-li třetí bod, je stav 40:0. Po získání čtvrtého bodu vyhrává hru. Pokud je stav 40:40, je to tzv. shoda. Nejbliţší bod se počítá jako výhoda pro toho hráče, který jej získal. Získá-li týţ hráč i následující bod, vyhrává hru. Kdyţ jej získá protivník, jde opět o shodu. Zápas se hraje nejčastěji na 2 vítězné sady. Organizátor soutěţe však můţe rozhodnout jinak, v tom případě pak potřebuje hráč k vítězství získat sady tři. 7

8 Tenis trénují ţáci naší školy uţ řadu let v krouţku vedeném Janem Jirušem. Kroužek stolního tenisu S novým školním rokem se na ZŠ Čimelice rozběhl i nový krouţek. Jedná se o krouţek stolního tenisu. Navštěvuje ho 25 ţáků 2. stupně. Vzhledem k obsazenosti sportovní haly se scházíme uţ ráno před vyučováním. Krouţek se koná v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vţdy od 6 15 hod. Pro potřeby krouţku byly zakoupeny 2 nové stoly (viz foto). S jejich sestavením pomáhali ţáci 8. a 9. třídy jmenovitě se jednalo o Jakuba Vařenku, Honzu Bystřického, Martina Kaššáka a částečně se podílel i Vojta Mastný. Od října se rozběhne 1. ročník turnaje o přeborníka ZŠ Čimelice ve stolním tenise. Vláďa Linhart Foto: Martin Kaššák 8

9 Hrajeme stolní tenis Rozhovor s panem učitelem Linhartem o kroužku stolního tenisu, který nově vznikl v naší škole, připravila Lucie Tesková. Dobrý den. Slyšela jsem, že v tomto školním roce přibude ke kroužkům také pingpongový kroužek. Už víte, kdy bude? Krouţek stolního tenisu začal v pondělí 13.září a bude dvakrát, případně třikrát týdně. Vzhledem k obsazenosti haly se uskuteční většinou ráno před vyučováním. Zatím to vypadá na pondělí, úterý a čtvrtek od 6:15 hod. Budou se na kroužek kupovat nové stoly? Stoly jsou jiţ koupeny a sestaveny. Už alespoň trochu víte, kolik žáků bude do kroužku chodit? Zatím je přihlášeno asi 20 zájemců. Pálky a míčky si budou žáci nosit sami, nebo budou k dispozici ve škole? Pálky budou mít ţáci vlastní. Míčky jsou ve škole k dispozici. Je kroužek určen jen pro druhý stupeň, nebo i pro děti z prvního stupně? Krouţek bude letos pouze pro 2. stupeň. Uvidíme, jak bude úspěšný, a je moţné, ţe od příštího školního roku by krouţek mohli navštěvovat i ţáci z prvního stupně. Mohou na ping-pong chodit i holky, nebo je to čistě pánská záležitost? Samozřejmě mohou na krouţek i děvčata, ale uţ podle předběţných přihlášek to vypadá, ţe se bude nejspíše aţ na jednu výjimku jednat o pánskou záleţitost. Chystáte se i na nějaké soutěže? Ano. Zúčastníme se OF ve stolním tenise v Písku, pořádaného DDM. A také turnaje O pohár ředitele ZŠ Mirotice. Navíc bude po celý rok probíhat turnaj o přeborníka ZŠ Čimelice. Děkuji za rozhovor. Lucie Tesková 9

10 Biker Kulhavý korunoval supersezónu stříbrem z MS Protoţe naše sportovní strana bývá většinou o fotbale, tentokrát jsme se rozhodli napsat něco pro milovníky cyklistiky. Český biker Jaroslav Kulhavý se stal v kanadském Mont- Sainte-Anne vicemistrem světa v cross country. V sobotním závodu nestačil pouze na Španěla Josého Antonia Hermidu, na kterého ztratil 29 vteřin. Pro bronz si dojel Burry Stander z Jihoafrické republiky. Pětadvacetiletý Kulhavý v Kanadě potvrdil roli jednoho ze spolufavoritů. Na šampionát přijel posílen vítězstvím v posledním závodě Světového poháru, coţ se mu povedlo jako prvnímu českému jezdci v historii, a v konečném pořadí seriálu obsadil třetí místo. Úřadující mistr Evropy Kulhavý se od začátku závodu pohyboval na prvních dvou místech, pouze v předposledním, čtvrtém kole se propadl na třetí příčku. V závěru dokázal český reprezentant předjet Standera a dojel si pro stříbro. V Kanadě tak získal dva cenné kovy, kdyţ štafetě pomohl k bronzu. Jaroslav Kulhavý (narozen 8. ledna 1985, Ústí nad Orlicí) je český cyklista jezdící na horském kole (disciplina cross country). V současnosti závodí za Rubena Specialized MTB Team. Jde o juniorského mistra Evropy a světa z roku 2003, bronzového medailistu z Mistrovství světa 2007 v kategorii do 23 let a mistra Evropy z roku Připravil Karel Hrabě

11 Kam a proč na tábory Nebaví vás sedět o prázdninách doma u počítače nebo u televize? Chcete zažít spoustu legrace, zábavy a poznat nové kamarády? Budíčky, rozcvičky, hry, táborák Víte, o čem mluvím? Mluvím samozřejmě o táborech! Existují spousty letních táborů, na které se můţete přihlásit, jako například jazykové, sportovní, air-softové, taneční, počítačové a další. Ve většině táborů se děti rozdělí do několika skupin či oddílů a kaţdý oddíl má také svého vedoucího. Co se na táborech dělá? Ráno vás čeká budíček a po něm nástup. Potom půjdete se svým vedoucím na krátkou rozcvičku. Poté, co se trochu protáhnete, půjdete na snídani. Po snídani vás čeká další nástup, při kterém vám vedoucí řekne denní plán. Většinou je rozdělen na dopolední a odpolední hry, ale občas obsahuje i koupání nebo výlet na kole. Večer bývá občas diskotéka či táborový oheň. Já doporučuji tábor Mirotický paprsek (mpaprsek.cz). Téma tohoto tábora se kaţdým rokem mění. Letos to byl filmový tábor, před rokem zase Star Gate tábor. Výborně tam vaří a není to ani daleko. Hráli jsme tam různé hry a měli jsme tam skvělé diskotéky i táborové ohně. Bohuţel ale trvá jen jeden týden, a to velmi rychle uteče, zvlášť kdyţ je tam zábava a dobří kamarádi. Martin Funda 11

12 Tábor LÍSEK července 2010 Letošní skautský tábor se skutečně vydařil. Velký podíl na tom mělo počasí, které nám opravdu přálo. Slunce, slunce, slunce někdy aţ moc, neboť všeho příliš škodí. Jelikoţ jsme opět začínali jako první, bylo třeba všechno připravit. Proto velcí skauti najeli uţ během čtvrtka, aby postavili stany, vyklidili kuchyň a udělali spoustu další práce. Také jídelna ještě nebyla dokončená, a tak nám během prvních dvou dnů běhal mráz po zádech z toho, jestli se to všechno stihne. Místo stolů a lavic čněly do výše pouze připravené kůly. Naštěstí to přátelští entomologové z Písku všechno zvládli dokončit. První dvě noci strávili skauti pod širákem a moc si libovali. V sobotu uţ najelo celé osazenstvo tábora a mohlo se začít. Letošním mottem byla výchova k rytířství a od toho se odvíjela většina her, hádanek a bojovek. Několik myšlenek z denních rozkazů: Rytíř vítězí nejen silou, ale i chytrostí. Rytíř bez mozku není rytíř, ale ţoldák. Opět se hrál oblíbený baseball a mnoho dalších her. Díky počasí jsme se chodili kaţdý den koupat. V neděli proběhla ohňová show, která uchvátila všechny přítomné les jsme nepodpálili opravdu jen náhodou. Ve čtvrtek se uskutečnil slibový večer, a tak nám opět přibyla nová vlčata, světlušky a skauti. Páteční večer byl tradičně rozlučkový. Děti si připravily skvělý program. Jen namátkou Pat a Mat, tři citronky v SIKO tričkách a pantomima hospodáře KUBRTA. Vrcholem byla naše státní hymna, kterou skautky zahrály na naladěné lahve. Celý týden pro starší 10 dní - byl prostě super. A tak na závěr vzkaz grafomana Evţena, který se musel rozloučit o dva dny dříve a zanechal pro všechny vzkaz: Jste banda skvělých lidí Pamatujte si, ţe sprosté idioty můţou mít rádi jen sprostí idioti a tak se snaţte nepřidat se k nim To, co vás zde učíme hrou a přidělováním bodů, je v ţivotě velice důleţité. Budete si váţit sami sebe více a to je krásný pocit. P.S. Grafoman je člověk, který rád píše a hodně píše mnohdy bezdůvodně. (Jiří Evţen Filip) Tak se skauti snaţte, ať je ten příští tábor ještě lepší. Máma Marie Filipová 12

13 Moje cesta do JAR Rád se účastním různých soutěţí. S bratrem jsme natočili kaţdý své soutěţní video, kde jsme ukázali, jak oslavujeme gól. Soutěţ pořádala společnost Coca Cola. Hlavní výhrou byl zájezd na MS 2010 ve fotbale, které se konalo v Jihoafrické republice. Nikdy by nás nenapadlo, ţe vyhrajeme některou z cen. Video jsme poslali a větší pozornost jsme soutěţi nevěnovali. Za několik dnů jsem měl telefonát ze Slovenska. Vyhráli jsme oba dva. Nejdříve jsem tomu nechtěl věřit, ale později jsem obdrţel , kde bylo napsáno číslo letu a kdy se letí. Zájezd byl určen pro 2 osoby, ale my jsme vyhráli oba, takţe jsme letěli čtyři. Ani jsme vlastně nevěděli, jaké věci si vzít, protoţe Johannesburg je asi km od Prahy a v Jiţní Africe měli zrovna zimu. Z Prahy byl odlet 21. června v 18:45 a přílet do Londýna v 19:05. Nejdříve se letělo na letiště Heathrow, kde bylo mezipřistání, protoţe přímý let z Prahy do Johannesburgu není. Let do Londýna trval 1 hodinu a 20 minut, ale protoţe je v Anglii jiné časové pásmo, let byl jakoby o hodinu kratší. Ve 21:15 byl odlet do JAR a letělo se asi 12 hodin. Letěli jsme Boeingem 747, druhým největším dopravním letounem. Letadlo bylo doslova obrovské. Dostali jsme deku na přikrytí a polštářek. Cesta byla dlouhá, ale těšili jsme se. Ráno kolem 9. hodiny jsme přistáli. Na letišti na nás čekala delegátka Alena, která před 30 lety emigrovala do JAR a ţije tam dosud. Nejdříve jsme byli ubytováni v Luxury Chief's Camp. Tam kaţdý z nás dostal tričko, vak, čepici a visačku se jménem a kontakty. Poté byl slavnostní přípitek. Mezitím naše zavazadla odnesli pracovníci campu do stanů. Byli jsme rozděleni po dvojicích. Hned po ubytování byl výborný oběd a odjezd na výlet do hlavního města Pretorie. V Pretorii jsme si prohlédli významný památník, týkající se občanské války mezi bělochy a černochy. Zaujalo mne, ţe v JAR se jezdí vlevo. Je to převzato z Anglie. Druhý den po snídani měl kaţdý moţnost výběru, jestli pojede na kole do přírody, nebo půjde pěšky. Viděli jsme mnoho věcí: pytlácké oko, propadající se půdu, volně pobíhající zvířata a různé zvířecí stopy. Po obědě jsme se jeli kouknout na chudou čtvrť Soveto a na dům bývalého prezidenta Nelsona Mandely. Ještě to odpoledne nás zavezli do velikého obchodu, kde si kaţdý z nás něco vybral. Nejvíce si lidé kupovali vuvuzely, trička s nápisy, přívěšky, vlaječky. Třetí den byl asi ten nejlepší, protoţe nás čekal zápas mezi Slovenskem a Itálií. Dopoledne panovaly přípravy a po obědě jsme vyjeli na stadión, který se nazýval Ellis Park. Byl obrovský a atmosféra na něm překrásná. Na stadiónu bylo bezmála diváků. Byl to můj nejlepší fotbalový záţitek. Na hřišti byli hráči jako Cannavaro, Buffon, De Rossi či slovenský Hamšík, které jsem předtím mohl vidět pouze v televizi. Pískal dokonce známý anglický rozhodčí. Utkání bylo velmi dramatické, se spoustou štěstí Slováci zápas vyhráli 3:2 a postoupili do osmifinále. 13

14 Čtvrtý den jsme se jeli podívat na Safari. Ještě neţ jsme vyjeli, naobědvali jsme se v nové krásné restauraci. V rezervaci pak na nás čekala zvířata jako lvi, ţirafy, nosoroţci či hroši. Bylo to prostě nádherné, ale vše jednou končí. Večer po Safari jsme jeli na letiště v Johannesburgu, odkud odlétalo letadlo do Londýna. Naši přátelé, kteří byli ze Slovenska, letěli o hodinu dříve a směřovali do Vídně. Náš odlet byl aţ ve 23:00 a my jsme měli ještě asi 2 hodiny na prohlídku nového letiště, které bylo postaveno kvůli MS ve fotbale. Cesta zpět utekla velmi rychle a okolo 9. hodiny jsme byli na Heathrow. Let do Prahy také netrval dlouho a ve 13:00 jsme stáli před letištěm Ruzyně a vydali jsme se směrem na Čimelice. Tento zájezd byl nádherný, nejen proto, ţe vše bylo zdarma, ale také proto, ţe o nás bylo krásně postaráno, jídla a pití bylo, kolik si kaţdý přál, a vzpomínek je více neţ dost. 14 David Pšeničný

15 Osobnost měsíce Určitě jste jiţ slyšeli o Shakiře a jejím (uţ moc ne) novém singlu Waka Waka. Tento singl byl věnován MS ve fotbale v Jihoafrické republice. Shakira je poměrně známá zpěvačka, ale před vydáním singlu Waka Waka byla spíše v ústraní. Shakira Zpěvaččino pravé jméno je Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ale jako umělecké jméno pouţívá jen své první křestní jméno. Narodila se 2.února 1997 v kolumbijském městečku Barranquilla. Uţ jsem zmínila, ţe Shakira je kolumbijská zpěvačka, ale také skladatelka, producentka, filantropka, tanečnice, herečka, reţisérka hudebních videoklipů. Prosadila se uţ v roce 2001 (v anglicky mluvících zemích) se svým prvním anglicky nazpívaným albem Laundry Service, kterého se prodalo přes 20 milionů kusů. Je také jedinou z této země, které se podařilo dostat na vrchol hitparád Billboard Hot 100 a UK Singles Chart. V roce 2005 vydala tahle kráska rovnou 2 CD. Jedno s názvem Fijacion oral vol.1 ve španělštině, kde se největším hitem stala La tortura, nazpívaná Shakirou a zpěvákem Alejandrem Sanzem. To druhé nese název Oral fixation vol.2 a je v angličtině. Nejprve se CD proslavilo rockovějším singlem Dont bother a poté písní Hips dont lie, kterou pro Shakiru napsal a také si s ní zazpíval Wyclef Jean. Díky němu Shakiru zná uţ téměř kaţdý navštívila Shakira také naši republiku v rámci turné Oral fixation. Nikdo v aréně nezůstal chladný. Ona je totiţ jedinečný člověk, který kromě zpívání a krásného hlasu dokáţe být také neskutečně milý.to dokazuje i nadace Pies descalzos, kterou zpěvačka zaloţila, kdyţ jí bylo 18let. Pomáhá dětem se srdečními problémy, AIDS, s leukémií, dětem na ulici nebo dětem vojáků padlých v boji. Uţ pomohla tisícům dětí, hlavně v oblasti Jiţní Ameriky. 15

16 Pick yourself up And dust yourself off Get back in the saddle You re on the front line Everyone s watching You know it s serious We re getting closer This isn t over The pressure s on; you feel it But you got it all; believe it When you fall get up oh oh And if you fall get up eh eh Tsamina mina zangalewa Cause this is Africa Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa Listen to your god; this is our motto Your time to shine Don t wait in line Y vamos por todo People are raising their expectations Go on and feel it This is your moment No hesitation Today s your day I feel it You paved the way Believe it If you get down Get up oh oh When you get down Get up eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa (singing woman) Tsamina mina Anawa aa Tsamina mina tsamina mina Anawa a a Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa Django eh eh Django eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa Django eh eh Django eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa This time for Africa This time for Africa We're all Africa samba kwaila We're all Africa waila waila samba kwaila Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa 16 Připravila Nikola Janešová

17 Rybičky 48 Kuba Ryba: baskytara/zpěv, Petr Lebeda: kytara/zpěv, Ondra Gorek: bicí/zpěv Kutnohorská punkrocková skupina Rybičky 48 byla zaloţena v roce První koncert proběhl , necelý měsíc po první zkoušce. Natolik se líbil, ţe o dva měsíce později bylo nahráno první demo s názvem Taková normální kapela. Na CD bylo 13 songů. A to uţ Rybičkám moţná z pověrčivosti zůstalo. Kaţdé jejich další nové album obsahuje totoţný počet songů. Velice chytlavá melodie a vtipné texty z druhého alba Amores perros voe! dostaly Kubu, Petra a Ondru na výsluní české hudební scény. DISKOGRAFIE: Taková normální kapela (2002) Kuthnaja Ghora (2003) Krasnaja znowa (2004) Adios embryos (2006) Amores petros voe! (2008) Viva la revolucion (2009) Rybičky 48: Ooou Nakupujem v KFC nebereme LSD nevadí nám USA všechno je pro nás OK vystupujem v TV šou zastupováni OSOU komu se to nelíbí ať nám prdel políbí Ooou oooou ooou oooou 2x Vozíme se v BMW nejezdíme s MHD máme vlastní WWW a plakáty na LCD nejde po nás FBI jenom Ondru trochu znaj protoţe měl THC na cestě přes hranice Ref: Hvězdy řetězy a malý číro na šampona takhle dnešní punkrock vypadá no tak co s tim dělat chceš Hvězdy řetezy a malý číro na šampona takhle dnešní punkrock vypadá nic s tim neuděláš. Skupina Rybičky 48 se mi moc líbí, protoţe mají cool songy. Tereza Směšná 17

18 Shrek: Zvonec a konec O prázdninách do našich kin zavítal další a zároveň poslední díl série filmů Shrek. Tento film nese název Shrek forever after nebo-li Shrek: Zvonec a konec. Protentokrát se stal reţisérem Mike Mitchell. A na co ţe se ve filmu můţete těšit? No tak třeba na to, ţe Oslík bude ještě zmatenější, neţ býval, Kocour v botách se do bot ani opasku pro nadváhu nevejde a Fiona Shreka vůbec nezná. Jak se to mohlo stát? Jednoduše. Shrek si totiţ uţ vůbec nepřipadá jako zlobr, ale spíš jako hodný taťka. Vesničané se ho uţ vůbec nebojí, dokonce si od něho nechávají podepsat vidle, a on dělí veškerý svůj čas mezi Fionu, trojčátka a kamarády. Byl by však mnohem raději, kdyby si mohl alespoň jeden jediný den uţít jako opravdový zlobr! Neodolá tedy nabídce zlého skřítka Rampelníka, který mu dá podepsat zvláštní smlouvu. Na jeden den bude zlobr jako za starých časů a nikdo si toho ani nevšimne! Za to dá skřítkovi jeden den ze své minulosti a všechno bude v pořádku. Samozřejmě to ale nevyjde tak, jak si Shrek představoval. Protoţe Rampelník si vezme den, kdy se Shrek narodil, a teď s pomocí čarodějnic ovládá království Za sedmero horami. A to je tedy pořádný průšvih! Kdyţ se totiţ nikdy nenarodil, nikdy nezachránil Fionu, nikdy nepoznal Oslíka ani Kocoura v botách a nikdy neměl děti! A co teď? No tak to se musíte dozvědět sami, ať uţ si zajdete do kina, nebo si tento film třeba stáhnete. Určitě bych vám ale vřele doporučila podívat se na něj. Poslední díl Shreka se mi líbil asi nejvíc z celé série. Je velmi humorný a důleţité je, ţe vtipy jsou opravdu vtipné a mají jiskru. Zpracování tohoto filmu ve 3D se také velice povedlo, pochválit musím i akční scény, které jsou váţně vydařené. Já sama si myslím, ţe Shrek: Zvonec a konec byl hezkou tečkou za předchozími díly, a jsem ráda, ţe jsem na něj do kina šla. Anna Kulasová 18

19 Talentmania Talentmania je reality show, která se vysílá na Nově a na Markýze. Je to vlastně show o tom, kdo je v nějaké věci neobyčejně dobrý, skvělý nebo výjimečný. Je naprosto jedno, jestli jste malí nebo velcí, Češi nebo Slováci, jestli vystupujete sami či se zvířetem. V porotě vás budou posuzovat tito výjimeční lidé: Pavol Habera, Zdeněk Troška, Adela Banášová a Alena Šeredová. Dalo by se říct, ţe Nova se chtěla vyrovnat jiné show: Česko Slovensko má talent (vysílá se na TV Prima). Talentmania odstartovala 30. srpna Castingy proběhly v Praze, Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Ostravě, Bratislavě, Nitře, Ţilině, Popradě, Lučenci, Košicích a Dunajské Stredě. Vítěz této show vyhraje eur ( Kč). Vojtěch Mastný 19

20 Rozhovor s učitelem Pro první číslo školního roku 2010/2011 jsme se rozhodli udělat rozhovor s paní učitelkou Olgou Vilímovou, která vyučuje informatiku a počítačovou grafiku. Tento rok je nově i třídní učitelkou 6. třídy. Pokud vás zajímají detailní informace, které se nám podařilo získat, čtěte dále. =) jméno: Olga Vilímová, věk: 37 let Všichni víme, že ráda a velice dobře fotografujete. Co vás k fotografování přivedlo? K fotografování mne přivedli táta a brácha, kteří také fotili. Můj nejkrásnější fotografický záţitek byl fotografování na Kavkazu, na to nikdy nezapomenu. Jaké jsou ještě vaše oblíbené koníčky, kromě fotografování? Začínám s vodáctvím, které mě velice baví, dále ráda pěstuji rostliny a také mne baví šití. Co vás přivedlo k učitelství? K učitelství mě vlastně přivedl taťka, který dlouho dělal ředitele, uţ od školky jsem za ním chodila do školy a moc se mi tam líbilo. =) Baví vás práce s dětmi, nebo raději pracujete s dospělými? Jednoznačně s dětmi, jsou velice pozorné a dokáţou odpustit chyby. Vaše oblíbené:jídlo, pití, barva, knížka, film? Sním snad úplně všechno, pití spíše nealkoholické, mám ráda všech 16 mil. barev. Kníţka: Olga Gromyko Vědma, ochránkyně (je to pouze přibliţně přeloţeno, kníţka je napsána v ruštině), film: Druk kamarád, film je také v jiném jazyce, tento film zboţňuji. Prozradíte nám, jaký byl nebo je váš životní sen? Mít svoji vlastní zahrádku. =) Čím jste chtěla být jako malá? Jako malá jsem snila o tom, být cvičitelkou lvů, tygrů a ostatních šelem. Jak jste spokojená s prací žáků na ZŠ? Jsem velice spokojená, myslím, ţe ţáci podávají vynikající výkony a velice se snaţí a snahy si cením. =) Děkujeme za krátký rozhovor do ŠZ a přejeme hodně štěstí a úspěchů do budoucna. Jana Kašparová, Lucie Fialová 20

21 Od učitele nejen pro učitele S ukázkou z dopisu básníka Otokara Březiny spisovatelce a filozofce Anně Pammrové se během svých studií či učitelské kariéry asi setkala naprostá většina učitelů (viz další řádky). "Učitelství je těžký robotný úřad vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu; děti přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velikém procentu úžasně neschopné; vracím se po pěti hodinách vyučování fyzicky i duševně vysílen, disgustován (poz.redakce: znechucen), umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý..." Otokar Březina v dopise Anně Pammrové, Napadá mě, jak by asi vypadal takový dopis ţáka někdejší či současné, pochopitelně nejmenované školy Chození do školy je těžká dřina, která vysiluje duši, ubíjí fantazii a díky neustálému sezení ničí tělo. Učitelé ve škole jsou zlí, rafinovaní, zlomyslní, nepřátelští a většinou zcela nepřístupní požadavkům a potřebám žáků. Odcházím po pěti hodinách vyučování domů totálně otrávený/á, v hlavě mám temno, a to mě čekají domácí úkoly a učení na další den. Ţe to není pravda?:-) My učitelé bychom byli pochopitelně rádi, kdybyste nás a školu takhle nevnímali. Ne vţdycky se dá z vyučování udělat zábava. Psychologové navíc tvrdí, ţe přehnaně zábavné naladění není vţdy ku prospěchu věci. Negativní naladění a strach ve třídě pochopitelně také ne. Musí to být někde mezi těmito dvěma póly, zkrátka zlatá střední cesta. Přála bych nám učitelům i vám ţákům, aby se nám to správné naladění a pozitivní atmosféru dařilo vytvářet i v letošním školním roce. Jana Kubátová 21

22 ANKETA - Prázdniny 1. Jaká by byla tvoje ideální představa prázdnin? Dagmar Kratochvílová: Aby zůstaly stejné. Patrik Pěknice: Aby byly delší. Klára Lišková: Pořád se koupat. 2. Co bys na prázdninách změnil/a? Dagmar Kratochvílová: Nic. Patrik Pěknice: Aby byly delší. Klára Lišková: Neměnila bych nic. 3. Co jsi dělal/a o prázdninách? Dagmar Kratochvílová: Byla jsem v Praze v ZOO. Patrik Pěknice: Byl jsem v Praze u babičky. Klára Lišková: Jezdila jsem na kole, koupala se, jezdila na bruslích. 4. Těšil/a ses do školy? Dagmar Kratochvílová: Ano. Patrik Pěknice: Ne. Klára Lišková: Netěšila. Patrik Pěknice Klára Lišková Dagmar Kratochvílová Anketu připravily Monika Vicherková a Gabriela Vinklerová. 22

23 Hlášky a perličky z hodin Skočil do vody a utopil ţraloka. Řekni nějakého ptáka: létající kráva. Svítil si lamponem (lampionem.) Husydcký vojevůdce Jan Ţiţka. Jaké jméno se nejčastěji vyskytuje v přísudku jmenném? Sloveso. Čím se liší názvy Don Juan a Don Giovanni? Jeden je hrdina a druhý autor. (pozn. Jde o tutéţ Mozartovu operu, Juan je španělské jméno, Giovanni italské.) Školní vtipy Zítra budu zkoušet Světlou, Němcovou a Nerudu, říká profesorka. Zezadu se ozve: Ty k nám nechoděj. Učitel k ţákovi: Uměl bys vyjmenovat deset zvířat ţijících za polárním kruhem? Ţák: No jasně. Devět sobů a jeden lední medvěd. Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliţe. Vyvolá Aničku: Květiny se musí hodně zalévat, pakliţe je hodně sucho! Výborně! Vyvolá Pepíčka: Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh a pak lyţe! 23

24 Ze společenské rubriky Slečna učitelka Lenka Chvalová se v pátek 24. října proměnila v paní učitelku Lenku Průšovou, kdyţ si v písecké sv. Trojici řekli ano s předsedou Atletického oddílu v Písku Pavlem Průšou. Celibát učitelek byl naštěstí zrušen uţ v roce 1922, a tak naše škola o další učitelku angličtiny nepřijde, alespoň do té doby, neţ se paní učitelka rozhodne pro výchovu svých vlastních potomků. Pokud jde o paní učitelku Janu Kašparovou, v době uzávěrky tohoto čísla jsme byli informováni, ţe malý Staník se dosud nenarodil, ale doufáme, ţe aţ budete toto číslo Školního zpravodaje číst, bude uţ šťastnou matkou zdravého syna (3,95 kg). Oběma učitelkám angličtiny přejeme za redakci hodně štěstí! J.K. Za redakci: M. Funda, A. Kulasová, T. Směšná, M. Vicherková, G. Vinklerová, L. Fialová, N. Janešová, J. Kašparová ml., A. Klímová, V. Mastný, J. Vašek, K. Hrabě, D. Pšeničný, L. Tesková, J. Kubátová, J. Kubát Autor titulní strany: Olga Vilímová Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle. 24