Základní škola Čimelice. Číslo 26/ /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice. Číslo 26/27 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 26/ /2011 ZÁŘÍ, ŘÍJEN

2 Úvodem: Drţíte v ruce první číslo zpravodaje pro školní rok 2010/2011. Chvilku nám trvalo, neţ jsme se tyhle letopočty vůbec naučili psát, úřední formuláře jsou zatím se svými dvěma nulami přizpůsobeny letům předcházejícím, ale jak se proslýchá, určitě uţ vznikla nějaká komise, která právě hledá budovu, aby mohla následně připravit formuláře nové. My se ve zpravodaji přidrţíme tradičních rubrik, třebaţe změnám se nebráníme. Jak si můţete všimnout na závěrečné stránce, obměnilo se i sloţení redakce, posila přišla do našeho týmu hlavně z letošní sedmé třídy. A co přineseme v tomto čísle? Pochopitelně sport, informace z krouţků tradičních i nových, ohlédneme se za letními tábory, za letní filmovou premiérou, kterou jste si nejspíš nenechali ujít, podíváme se do Afriky i co se dělo o prázdninách u nás ve škole, nabídneme trochu hudby a televizní zábavy, samozřejmě hlášky z hodin, chybět nebude rozhovor s učitelem v letošním školním roce přijdou na řadu hlavně ti z 2. stupně, no a trošku nahlédneme i do soukromí našich učitelů. Netěšte se, ţádné bulvární drby to nebudou, jen ověřené informace ze společenské rubriky kdo se vdal, komu se narodí (narodil) potomek, kdo se s kým pohádal. Dobře, tak ten poslední bod si raději necháme pro sebe. I tak Vám přeji za Školní zpravodaj příjemné počtení. Jana Kubátová Obsah: Str. 3 = Co se dělo o prázdninách ve škole Str. 6 = Finále okresního kola v hasičském sportu Str. 7 =Tenis Str. 8 = Stolní tenis Str. 9 = Biker Kulhavý Str. 10 = Tábory Str. 13 = Cesta do JAR Str. 15 = Osobnost měsíce Str. 17 = Rybičky 48 Str. 18 = Shrek Str. 19 = Talentmania Str. 20 = Rozhovor s učitelem Str. 21 =Od učitele nejen pro učitele Str. 22 = Anketa Str.23 = Hlášky, perličky + školní vtipy Str.24 = Ze společenské rubriky Stále nás najdete na v sekci Školní zpravodaj (rubriky úplně nahoře na stránce ). Organizace školního roku 2010/2011 Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna Vyučování začne v pondělí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února Jarní prázdniny jsou podle sídla školy stanoveny na

3 Co se dělo o prázdninách ve škole Začal nový školní rok a možná jste zaznamenali, že ve škole došlo během prázdnin k určitým změnám. Co konkrétně se tu během naší nepřítomnosti událo, nám vysvětlil pan Vladimír Králíček. Nejdřív byl ze tříd vystěhován veškerý nábytek. Ometli jsme pavučiny ze zdí a svítidel, byla umyta okna i nábytek. Pak se myly parkety ve třídách - za pomocí stroje a saponátu. Po jejich uschnutí se pastovalo a leštilo. Následovalo opětovné nastěhování lavic a ošetření nábytku leštěnkou. Došlo i na drobné opravy lavic, ţidlí, ţaluzií, tabulí a všeho, co bylo potřeba. Kdo se o vše postaral? Paní uklízečky, pan Králíček, profesionální malíř a další řemeslníci. O prázdninách se ale něco dělo i ve školní kuchyni. Co konkrétně? Proběhla tu rekonstrukce, stavební firma osekala veškeré obklady v kuchyni, škrabárně brambor a sociálním zařízení. Instalatérská firma vyměnila rozvody vody a odpadů. Elektrikáři se postarali o nové elektrické rozvody a připojili nový konventomat, který slouţí pro pečení a ohřívání. Nové jsou v kuchyni i nerezové stoly a police. Pracovalo se ještě někde jinde? Kromě běţného úklidu v kabinetech a sborovně se uklízelo a malovalo i v jídelně a ve školní druţině. Z bývalého skladu učebnic v prvním patře školy vznikla nová učebna, která má podobný charakter jako učebna v tzv. kuchyňce. Chcete k prázdninovým změnám ve škole ještě něco doplnit? Kaţdoročně o prázdninách vynakládáme nemalé finanční prostředky na obnovu a opravy stávajícího inventáře. Chovejme se prosím k majetku školy jako k majetku vlastnímu. Čím víc ušetříme na opravách a údrţbě, tím víc můţeme investovat do nákupu nových pomůcek a zařízení. A vaţme si práce ostatních! Děkujeme za rozhovor a doufáme, že všechny úpravy se budou žákům i zaměstnancům školy líbit. Jana Kubátová 3

4 4

5 5 Foto: J. Hrouda, V. Králíček

6 O pohár města Písek Dne 12. září se v Kestřanech uskutečnil poslední závod sezóny v hasičském sportu O pohár města Písek. Mladší hasiči z Čimelic šli na řadu jako třetí. Jejich čas byl 22,4 a nestačil jen na milenovický čas. Smíšení z Čimelic měli čas 28,7 a získali tak první místo. Kdyţ přišlo na řadu vyhlášení výsledků, všichni se moc těšili, protoţe si byli jisti nejméně dvěma medailemi. Mladší hasiči skončili tedy v Kestřanech na 2. místě a druţstvo smíšených zvítězilo. V okresním kole obsadili mladší 3. místo a smíšení také 3. místo. Všichni byli nadšení z medailí a uţ se těší na celostátní hru Plamen, která se uskuteční v sobotu 16. října v Rakovicích Na Pile. Celý měsíc se teď bude trénovat kaţdý pátek za sportovní halou v Čimelicích střelba, uzlování, zdravověda, topografie atd. Noví zájemci jsou na pátečním tréninku v 15,30 hod vítáni. Jan Vašek 6

7 Tenis Historie Vznik tenisu jako moderního sportu můţeme datovat do dvou samostatných období. Mezi lety 1859 a 1865 major Harry Gem a jeho přítel Augurio Perera vytvořili hru, která vycházela z hry pelota a hrála se v Birminghamu ve Spojeném království. Roku 1592 byla v Paříţi zaznamenána pravidla francouzské hry paume. Angličan Walter Clopton Wingfield se nechal těmito pravidly inspirovat, aby si roku 1875 nechal patentovat hru zvanou tenis. Podle většiny historiků moderní tenisová terminologie pochází z tohoto období. První mistrovství se uskutečnilo ve Wimbledonu v Londýně v roce Další tři největší turnaje se konají v New Yorku (Flushing Meadows, od roku 1881), v australském Melbourne (1905) a v Paříţi (Roland Garros, 1925). Mezinárodní tenisová federace vyhlásila v roce 1924 pravidla, která zůstala bez velkých změn platná aţ dosud. Pravidla tenisu pro vás zaznamenala Kristýna Račanová: Získá-li hráč bod, je stav 15:0. Získá-li druhý bod, je stav 30:0. Získá-li třetí bod, je stav 40:0. Po získání čtvrtého bodu vyhrává hru. Pokud je stav 40:40, je to tzv. shoda. Nejbliţší bod se počítá jako výhoda pro toho hráče, který jej získal. Získá-li týţ hráč i následující bod, vyhrává hru. Kdyţ jej získá protivník, jde opět o shodu. Zápas se hraje nejčastěji na 2 vítězné sady. Organizátor soutěţe však můţe rozhodnout jinak, v tom případě pak potřebuje hráč k vítězství získat sady tři. 7

8 Tenis trénují ţáci naší školy uţ řadu let v krouţku vedeném Janem Jirušem. Kroužek stolního tenisu S novým školním rokem se na ZŠ Čimelice rozběhl i nový krouţek. Jedná se o krouţek stolního tenisu. Navštěvuje ho 25 ţáků 2. stupně. Vzhledem k obsazenosti sportovní haly se scházíme uţ ráno před vyučováním. Krouţek se koná v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vţdy od 6 15 hod. Pro potřeby krouţku byly zakoupeny 2 nové stoly (viz foto). S jejich sestavením pomáhali ţáci 8. a 9. třídy jmenovitě se jednalo o Jakuba Vařenku, Honzu Bystřického, Martina Kaššáka a částečně se podílel i Vojta Mastný. Od října se rozběhne 1. ročník turnaje o přeborníka ZŠ Čimelice ve stolním tenise. Vláďa Linhart Foto: Martin Kaššák 8

9 Hrajeme stolní tenis Rozhovor s panem učitelem Linhartem o kroužku stolního tenisu, který nově vznikl v naší škole, připravila Lucie Tesková. Dobrý den. Slyšela jsem, že v tomto školním roce přibude ke kroužkům také pingpongový kroužek. Už víte, kdy bude? Krouţek stolního tenisu začal v pondělí 13.září a bude dvakrát, případně třikrát týdně. Vzhledem k obsazenosti haly se uskuteční většinou ráno před vyučováním. Zatím to vypadá na pondělí, úterý a čtvrtek od 6:15 hod. Budou se na kroužek kupovat nové stoly? Stoly jsou jiţ koupeny a sestaveny. Už alespoň trochu víte, kolik žáků bude do kroužku chodit? Zatím je přihlášeno asi 20 zájemců. Pálky a míčky si budou žáci nosit sami, nebo budou k dispozici ve škole? Pálky budou mít ţáci vlastní. Míčky jsou ve škole k dispozici. Je kroužek určen jen pro druhý stupeň, nebo i pro děti z prvního stupně? Krouţek bude letos pouze pro 2. stupeň. Uvidíme, jak bude úspěšný, a je moţné, ţe od příštího školního roku by krouţek mohli navštěvovat i ţáci z prvního stupně. Mohou na ping-pong chodit i holky, nebo je to čistě pánská záležitost? Samozřejmě mohou na krouţek i děvčata, ale uţ podle předběţných přihlášek to vypadá, ţe se bude nejspíše aţ na jednu výjimku jednat o pánskou záleţitost. Chystáte se i na nějaké soutěže? Ano. Zúčastníme se OF ve stolním tenise v Písku, pořádaného DDM. A také turnaje O pohár ředitele ZŠ Mirotice. Navíc bude po celý rok probíhat turnaj o přeborníka ZŠ Čimelice. Děkuji za rozhovor. Lucie Tesková 9

10 Biker Kulhavý korunoval supersezónu stříbrem z MS Protoţe naše sportovní strana bývá většinou o fotbale, tentokrát jsme se rozhodli napsat něco pro milovníky cyklistiky. Český biker Jaroslav Kulhavý se stal v kanadském Mont- Sainte-Anne vicemistrem světa v cross country. V sobotním závodu nestačil pouze na Španěla Josého Antonia Hermidu, na kterého ztratil 29 vteřin. Pro bronz si dojel Burry Stander z Jihoafrické republiky. Pětadvacetiletý Kulhavý v Kanadě potvrdil roli jednoho ze spolufavoritů. Na šampionát přijel posílen vítězstvím v posledním závodě Světového poháru, coţ se mu povedlo jako prvnímu českému jezdci v historii, a v konečném pořadí seriálu obsadil třetí místo. Úřadující mistr Evropy Kulhavý se od začátku závodu pohyboval na prvních dvou místech, pouze v předposledním, čtvrtém kole se propadl na třetí příčku. V závěru dokázal český reprezentant předjet Standera a dojel si pro stříbro. V Kanadě tak získal dva cenné kovy, kdyţ štafetě pomohl k bronzu. Jaroslav Kulhavý (narozen 8. ledna 1985, Ústí nad Orlicí) je český cyklista jezdící na horském kole (disciplina cross country). V současnosti závodí za Rubena Specialized MTB Team. Jde o juniorského mistra Evropy a světa z roku 2003, bronzového medailistu z Mistrovství světa 2007 v kategorii do 23 let a mistra Evropy z roku Připravil Karel Hrabě

11 Kam a proč na tábory Nebaví vás sedět o prázdninách doma u počítače nebo u televize? Chcete zažít spoustu legrace, zábavy a poznat nové kamarády? Budíčky, rozcvičky, hry, táborák Víte, o čem mluvím? Mluvím samozřejmě o táborech! Existují spousty letních táborů, na které se můţete přihlásit, jako například jazykové, sportovní, air-softové, taneční, počítačové a další. Ve většině táborů se děti rozdělí do několika skupin či oddílů a kaţdý oddíl má také svého vedoucího. Co se na táborech dělá? Ráno vás čeká budíček a po něm nástup. Potom půjdete se svým vedoucím na krátkou rozcvičku. Poté, co se trochu protáhnete, půjdete na snídani. Po snídani vás čeká další nástup, při kterém vám vedoucí řekne denní plán. Většinou je rozdělen na dopolední a odpolední hry, ale občas obsahuje i koupání nebo výlet na kole. Večer bývá občas diskotéka či táborový oheň. Já doporučuji tábor Mirotický paprsek (mpaprsek.cz). Téma tohoto tábora se kaţdým rokem mění. Letos to byl filmový tábor, před rokem zase Star Gate tábor. Výborně tam vaří a není to ani daleko. Hráli jsme tam různé hry a měli jsme tam skvělé diskotéky i táborové ohně. Bohuţel ale trvá jen jeden týden, a to velmi rychle uteče, zvlášť kdyţ je tam zábava a dobří kamarádi. Martin Funda 11

12 Tábor LÍSEK července 2010 Letošní skautský tábor se skutečně vydařil. Velký podíl na tom mělo počasí, které nám opravdu přálo. Slunce, slunce, slunce někdy aţ moc, neboť všeho příliš škodí. Jelikoţ jsme opět začínali jako první, bylo třeba všechno připravit. Proto velcí skauti najeli uţ během čtvrtka, aby postavili stany, vyklidili kuchyň a udělali spoustu další práce. Také jídelna ještě nebyla dokončená, a tak nám během prvních dvou dnů běhal mráz po zádech z toho, jestli se to všechno stihne. Místo stolů a lavic čněly do výše pouze připravené kůly. Naštěstí to přátelští entomologové z Písku všechno zvládli dokončit. První dvě noci strávili skauti pod širákem a moc si libovali. V sobotu uţ najelo celé osazenstvo tábora a mohlo se začít. Letošním mottem byla výchova k rytířství a od toho se odvíjela většina her, hádanek a bojovek. Několik myšlenek z denních rozkazů: Rytíř vítězí nejen silou, ale i chytrostí. Rytíř bez mozku není rytíř, ale ţoldák. Opět se hrál oblíbený baseball a mnoho dalších her. Díky počasí jsme se chodili kaţdý den koupat. V neděli proběhla ohňová show, která uchvátila všechny přítomné les jsme nepodpálili opravdu jen náhodou. Ve čtvrtek se uskutečnil slibový večer, a tak nám opět přibyla nová vlčata, světlušky a skauti. Páteční večer byl tradičně rozlučkový. Děti si připravily skvělý program. Jen namátkou Pat a Mat, tři citronky v SIKO tričkách a pantomima hospodáře KUBRTA. Vrcholem byla naše státní hymna, kterou skautky zahrály na naladěné lahve. Celý týden pro starší 10 dní - byl prostě super. A tak na závěr vzkaz grafomana Evţena, který se musel rozloučit o dva dny dříve a zanechal pro všechny vzkaz: Jste banda skvělých lidí Pamatujte si, ţe sprosté idioty můţou mít rádi jen sprostí idioti a tak se snaţte nepřidat se k nim To, co vás zde učíme hrou a přidělováním bodů, je v ţivotě velice důleţité. Budete si váţit sami sebe více a to je krásný pocit. P.S. Grafoman je člověk, který rád píše a hodně píše mnohdy bezdůvodně. (Jiří Evţen Filip) Tak se skauti snaţte, ať je ten příští tábor ještě lepší. Máma Marie Filipová 12

13 Moje cesta do JAR Rád se účastním různých soutěţí. S bratrem jsme natočili kaţdý své soutěţní video, kde jsme ukázali, jak oslavujeme gól. Soutěţ pořádala společnost Coca Cola. Hlavní výhrou byl zájezd na MS 2010 ve fotbale, které se konalo v Jihoafrické republice. Nikdy by nás nenapadlo, ţe vyhrajeme některou z cen. Video jsme poslali a větší pozornost jsme soutěţi nevěnovali. Za několik dnů jsem měl telefonát ze Slovenska. Vyhráli jsme oba dva. Nejdříve jsem tomu nechtěl věřit, ale později jsem obdrţel , kde bylo napsáno číslo letu a kdy se letí. Zájezd byl určen pro 2 osoby, ale my jsme vyhráli oba, takţe jsme letěli čtyři. Ani jsme vlastně nevěděli, jaké věci si vzít, protoţe Johannesburg je asi km od Prahy a v Jiţní Africe měli zrovna zimu. Z Prahy byl odlet 21. června v 18:45 a přílet do Londýna v 19:05. Nejdříve se letělo na letiště Heathrow, kde bylo mezipřistání, protoţe přímý let z Prahy do Johannesburgu není. Let do Londýna trval 1 hodinu a 20 minut, ale protoţe je v Anglii jiné časové pásmo, let byl jakoby o hodinu kratší. Ve 21:15 byl odlet do JAR a letělo se asi 12 hodin. Letěli jsme Boeingem 747, druhým největším dopravním letounem. Letadlo bylo doslova obrovské. Dostali jsme deku na přikrytí a polštářek. Cesta byla dlouhá, ale těšili jsme se. Ráno kolem 9. hodiny jsme přistáli. Na letišti na nás čekala delegátka Alena, která před 30 lety emigrovala do JAR a ţije tam dosud. Nejdříve jsme byli ubytováni v Luxury Chief's Camp. Tam kaţdý z nás dostal tričko, vak, čepici a visačku se jménem a kontakty. Poté byl slavnostní přípitek. Mezitím naše zavazadla odnesli pracovníci campu do stanů. Byli jsme rozděleni po dvojicích. Hned po ubytování byl výborný oběd a odjezd na výlet do hlavního města Pretorie. V Pretorii jsme si prohlédli významný památník, týkající se občanské války mezi bělochy a černochy. Zaujalo mne, ţe v JAR se jezdí vlevo. Je to převzato z Anglie. Druhý den po snídani měl kaţdý moţnost výběru, jestli pojede na kole do přírody, nebo půjde pěšky. Viděli jsme mnoho věcí: pytlácké oko, propadající se půdu, volně pobíhající zvířata a různé zvířecí stopy. Po obědě jsme se jeli kouknout na chudou čtvrť Soveto a na dům bývalého prezidenta Nelsona Mandely. Ještě to odpoledne nás zavezli do velikého obchodu, kde si kaţdý z nás něco vybral. Nejvíce si lidé kupovali vuvuzely, trička s nápisy, přívěšky, vlaječky. Třetí den byl asi ten nejlepší, protoţe nás čekal zápas mezi Slovenskem a Itálií. Dopoledne panovaly přípravy a po obědě jsme vyjeli na stadión, který se nazýval Ellis Park. Byl obrovský a atmosféra na něm překrásná. Na stadiónu bylo bezmála diváků. Byl to můj nejlepší fotbalový záţitek. Na hřišti byli hráči jako Cannavaro, Buffon, De Rossi či slovenský Hamšík, které jsem předtím mohl vidět pouze v televizi. Pískal dokonce známý anglický rozhodčí. Utkání bylo velmi dramatické, se spoustou štěstí Slováci zápas vyhráli 3:2 a postoupili do osmifinále. 13

14 Čtvrtý den jsme se jeli podívat na Safari. Ještě neţ jsme vyjeli, naobědvali jsme se v nové krásné restauraci. V rezervaci pak na nás čekala zvířata jako lvi, ţirafy, nosoroţci či hroši. Bylo to prostě nádherné, ale vše jednou končí. Večer po Safari jsme jeli na letiště v Johannesburgu, odkud odlétalo letadlo do Londýna. Naši přátelé, kteří byli ze Slovenska, letěli o hodinu dříve a směřovali do Vídně. Náš odlet byl aţ ve 23:00 a my jsme měli ještě asi 2 hodiny na prohlídku nového letiště, které bylo postaveno kvůli MS ve fotbale. Cesta zpět utekla velmi rychle a okolo 9. hodiny jsme byli na Heathrow. Let do Prahy také netrval dlouho a ve 13:00 jsme stáli před letištěm Ruzyně a vydali jsme se směrem na Čimelice. Tento zájezd byl nádherný, nejen proto, ţe vše bylo zdarma, ale také proto, ţe o nás bylo krásně postaráno, jídla a pití bylo, kolik si kaţdý přál, a vzpomínek je více neţ dost. 14 David Pšeničný

15 Osobnost měsíce Určitě jste jiţ slyšeli o Shakiře a jejím (uţ moc ne) novém singlu Waka Waka. Tento singl byl věnován MS ve fotbale v Jihoafrické republice. Shakira je poměrně známá zpěvačka, ale před vydáním singlu Waka Waka byla spíše v ústraní. Shakira Zpěvaččino pravé jméno je Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ale jako umělecké jméno pouţívá jen své první křestní jméno. Narodila se 2.února 1997 v kolumbijském městečku Barranquilla. Uţ jsem zmínila, ţe Shakira je kolumbijská zpěvačka, ale také skladatelka, producentka, filantropka, tanečnice, herečka, reţisérka hudebních videoklipů. Prosadila se uţ v roce 2001 (v anglicky mluvících zemích) se svým prvním anglicky nazpívaným albem Laundry Service, kterého se prodalo přes 20 milionů kusů. Je také jedinou z této země, které se podařilo dostat na vrchol hitparád Billboard Hot 100 a UK Singles Chart. V roce 2005 vydala tahle kráska rovnou 2 CD. Jedno s názvem Fijacion oral vol.1 ve španělštině, kde se největším hitem stala La tortura, nazpívaná Shakirou a zpěvákem Alejandrem Sanzem. To druhé nese název Oral fixation vol.2 a je v angličtině. Nejprve se CD proslavilo rockovějším singlem Dont bother a poté písní Hips dont lie, kterou pro Shakiru napsal a také si s ní zazpíval Wyclef Jean. Díky němu Shakiru zná uţ téměř kaţdý navštívila Shakira také naši republiku v rámci turné Oral fixation. Nikdo v aréně nezůstal chladný. Ona je totiţ jedinečný člověk, který kromě zpívání a krásného hlasu dokáţe být také neskutečně milý.to dokazuje i nadace Pies descalzos, kterou zpěvačka zaloţila, kdyţ jí bylo 18let. Pomáhá dětem se srdečními problémy, AIDS, s leukémií, dětem na ulici nebo dětem vojáků padlých v boji. Uţ pomohla tisícům dětí, hlavně v oblasti Jiţní Ameriky. 15

16 Pick yourself up And dust yourself off Get back in the saddle You re on the front line Everyone s watching You know it s serious We re getting closer This isn t over The pressure s on; you feel it But you got it all; believe it When you fall get up oh oh And if you fall get up eh eh Tsamina mina zangalewa Cause this is Africa Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa Listen to your god; this is our motto Your time to shine Don t wait in line Y vamos por todo People are raising their expectations Go on and feel it This is your moment No hesitation Today s your day I feel it You paved the way Believe it If you get down Get up oh oh When you get down Get up eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa (singing woman) Tsamina mina Anawa aa Tsamina mina tsamina mina Anawa a a Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa Django eh eh Django eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa Django eh eh Django eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa This time for Africa This time for Africa We're all Africa samba kwaila We're all Africa waila waila samba kwaila Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa 16 Připravila Nikola Janešová

17 Rybičky 48 Kuba Ryba: baskytara/zpěv, Petr Lebeda: kytara/zpěv, Ondra Gorek: bicí/zpěv Kutnohorská punkrocková skupina Rybičky 48 byla zaloţena v roce První koncert proběhl , necelý měsíc po první zkoušce. Natolik se líbil, ţe o dva měsíce později bylo nahráno první demo s názvem Taková normální kapela. Na CD bylo 13 songů. A to uţ Rybičkám moţná z pověrčivosti zůstalo. Kaţdé jejich další nové album obsahuje totoţný počet songů. Velice chytlavá melodie a vtipné texty z druhého alba Amores perros voe! dostaly Kubu, Petra a Ondru na výsluní české hudební scény. DISKOGRAFIE: Taková normální kapela (2002) Kuthnaja Ghora (2003) Krasnaja znowa (2004) Adios embryos (2006) Amores petros voe! (2008) Viva la revolucion (2009) Rybičky 48: Ooou Nakupujem v KFC nebereme LSD nevadí nám USA všechno je pro nás OK vystupujem v TV šou zastupováni OSOU komu se to nelíbí ať nám prdel políbí Ooou oooou ooou oooou 2x Vozíme se v BMW nejezdíme s MHD máme vlastní WWW a plakáty na LCD nejde po nás FBI jenom Ondru trochu znaj protoţe měl THC na cestě přes hranice Ref: Hvězdy řetězy a malý číro na šampona takhle dnešní punkrock vypadá no tak co s tim dělat chceš Hvězdy řetezy a malý číro na šampona takhle dnešní punkrock vypadá nic s tim neuděláš. Skupina Rybičky 48 se mi moc líbí, protoţe mají cool songy. Tereza Směšná 17

18 Shrek: Zvonec a konec O prázdninách do našich kin zavítal další a zároveň poslední díl série filmů Shrek. Tento film nese název Shrek forever after nebo-li Shrek: Zvonec a konec. Protentokrát se stal reţisérem Mike Mitchell. A na co ţe se ve filmu můţete těšit? No tak třeba na to, ţe Oslík bude ještě zmatenější, neţ býval, Kocour v botách se do bot ani opasku pro nadváhu nevejde a Fiona Shreka vůbec nezná. Jak se to mohlo stát? Jednoduše. Shrek si totiţ uţ vůbec nepřipadá jako zlobr, ale spíš jako hodný taťka. Vesničané se ho uţ vůbec nebojí, dokonce si od něho nechávají podepsat vidle, a on dělí veškerý svůj čas mezi Fionu, trojčátka a kamarády. Byl by však mnohem raději, kdyby si mohl alespoň jeden jediný den uţít jako opravdový zlobr! Neodolá tedy nabídce zlého skřítka Rampelníka, který mu dá podepsat zvláštní smlouvu. Na jeden den bude zlobr jako za starých časů a nikdo si toho ani nevšimne! Za to dá skřítkovi jeden den ze své minulosti a všechno bude v pořádku. Samozřejmě to ale nevyjde tak, jak si Shrek představoval. Protoţe Rampelník si vezme den, kdy se Shrek narodil, a teď s pomocí čarodějnic ovládá království Za sedmero horami. A to je tedy pořádný průšvih! Kdyţ se totiţ nikdy nenarodil, nikdy nezachránil Fionu, nikdy nepoznal Oslíka ani Kocoura v botách a nikdy neměl děti! A co teď? No tak to se musíte dozvědět sami, ať uţ si zajdete do kina, nebo si tento film třeba stáhnete. Určitě bych vám ale vřele doporučila podívat se na něj. Poslední díl Shreka se mi líbil asi nejvíc z celé série. Je velmi humorný a důleţité je, ţe vtipy jsou opravdu vtipné a mají jiskru. Zpracování tohoto filmu ve 3D se také velice povedlo, pochválit musím i akční scény, které jsou váţně vydařené. Já sama si myslím, ţe Shrek: Zvonec a konec byl hezkou tečkou za předchozími díly, a jsem ráda, ţe jsem na něj do kina šla. Anna Kulasová 18

19 Talentmania Talentmania je reality show, která se vysílá na Nově a na Markýze. Je to vlastně show o tom, kdo je v nějaké věci neobyčejně dobrý, skvělý nebo výjimečný. Je naprosto jedno, jestli jste malí nebo velcí, Češi nebo Slováci, jestli vystupujete sami či se zvířetem. V porotě vás budou posuzovat tito výjimeční lidé: Pavol Habera, Zdeněk Troška, Adela Banášová a Alena Šeredová. Dalo by se říct, ţe Nova se chtěla vyrovnat jiné show: Česko Slovensko má talent (vysílá se na TV Prima). Talentmania odstartovala 30. srpna Castingy proběhly v Praze, Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Ostravě, Bratislavě, Nitře, Ţilině, Popradě, Lučenci, Košicích a Dunajské Stredě. Vítěz této show vyhraje eur ( Kč). Vojtěch Mastný 19

20 Rozhovor s učitelem Pro první číslo školního roku 2010/2011 jsme se rozhodli udělat rozhovor s paní učitelkou Olgou Vilímovou, která vyučuje informatiku a počítačovou grafiku. Tento rok je nově i třídní učitelkou 6. třídy. Pokud vás zajímají detailní informace, které se nám podařilo získat, čtěte dále. =) jméno: Olga Vilímová, věk: 37 let Všichni víme, že ráda a velice dobře fotografujete. Co vás k fotografování přivedlo? K fotografování mne přivedli táta a brácha, kteří také fotili. Můj nejkrásnější fotografický záţitek byl fotografování na Kavkazu, na to nikdy nezapomenu. Jaké jsou ještě vaše oblíbené koníčky, kromě fotografování? Začínám s vodáctvím, které mě velice baví, dále ráda pěstuji rostliny a také mne baví šití. Co vás přivedlo k učitelství? K učitelství mě vlastně přivedl taťka, který dlouho dělal ředitele, uţ od školky jsem za ním chodila do školy a moc se mi tam líbilo. =) Baví vás práce s dětmi, nebo raději pracujete s dospělými? Jednoznačně s dětmi, jsou velice pozorné a dokáţou odpustit chyby. Vaše oblíbené:jídlo, pití, barva, knížka, film? Sním snad úplně všechno, pití spíše nealkoholické, mám ráda všech 16 mil. barev. Kníţka: Olga Gromyko Vědma, ochránkyně (je to pouze přibliţně přeloţeno, kníţka je napsána v ruštině), film: Druk kamarád, film je také v jiném jazyce, tento film zboţňuji. Prozradíte nám, jaký byl nebo je váš životní sen? Mít svoji vlastní zahrádku. =) Čím jste chtěla být jako malá? Jako malá jsem snila o tom, být cvičitelkou lvů, tygrů a ostatních šelem. Jak jste spokojená s prací žáků na ZŠ? Jsem velice spokojená, myslím, ţe ţáci podávají vynikající výkony a velice se snaţí a snahy si cením. =) Děkujeme za krátký rozhovor do ŠZ a přejeme hodně štěstí a úspěchů do budoucna. Jana Kašparová, Lucie Fialová 20

21 Od učitele nejen pro učitele S ukázkou z dopisu básníka Otokara Březiny spisovatelce a filozofce Anně Pammrové se během svých studií či učitelské kariéry asi setkala naprostá většina učitelů (viz další řádky). "Učitelství je těžký robotný úřad vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu; děti přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velikém procentu úžasně neschopné; vracím se po pěti hodinách vyučování fyzicky i duševně vysílen, disgustován (poz.redakce: znechucen), umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý..." Otokar Březina v dopise Anně Pammrové, Napadá mě, jak by asi vypadal takový dopis ţáka někdejší či současné, pochopitelně nejmenované školy Chození do školy je těžká dřina, která vysiluje duši, ubíjí fantazii a díky neustálému sezení ničí tělo. Učitelé ve škole jsou zlí, rafinovaní, zlomyslní, nepřátelští a většinou zcela nepřístupní požadavkům a potřebám žáků. Odcházím po pěti hodinách vyučování domů totálně otrávený/á, v hlavě mám temno, a to mě čekají domácí úkoly a učení na další den. Ţe to není pravda?:-) My učitelé bychom byli pochopitelně rádi, kdybyste nás a školu takhle nevnímali. Ne vţdycky se dá z vyučování udělat zábava. Psychologové navíc tvrdí, ţe přehnaně zábavné naladění není vţdy ku prospěchu věci. Negativní naladění a strach ve třídě pochopitelně také ne. Musí to být někde mezi těmito dvěma póly, zkrátka zlatá střední cesta. Přála bych nám učitelům i vám ţákům, aby se nám to správné naladění a pozitivní atmosféru dařilo vytvářet i v letošním školním roce. Jana Kubátová 21

22 ANKETA - Prázdniny 1. Jaká by byla tvoje ideální představa prázdnin? Dagmar Kratochvílová: Aby zůstaly stejné. Patrik Pěknice: Aby byly delší. Klára Lišková: Pořád se koupat. 2. Co bys na prázdninách změnil/a? Dagmar Kratochvílová: Nic. Patrik Pěknice: Aby byly delší. Klára Lišková: Neměnila bych nic. 3. Co jsi dělal/a o prázdninách? Dagmar Kratochvílová: Byla jsem v Praze v ZOO. Patrik Pěknice: Byl jsem v Praze u babičky. Klára Lišková: Jezdila jsem na kole, koupala se, jezdila na bruslích. 4. Těšil/a ses do školy? Dagmar Kratochvílová: Ano. Patrik Pěknice: Ne. Klára Lišková: Netěšila. Patrik Pěknice Klára Lišková Dagmar Kratochvílová Anketu připravily Monika Vicherková a Gabriela Vinklerová. 22

23 Hlášky a perličky z hodin Skočil do vody a utopil ţraloka. Řekni nějakého ptáka: létající kráva. Svítil si lamponem (lampionem.) Husydcký vojevůdce Jan Ţiţka. Jaké jméno se nejčastěji vyskytuje v přísudku jmenném? Sloveso. Čím se liší názvy Don Juan a Don Giovanni? Jeden je hrdina a druhý autor. (pozn. Jde o tutéţ Mozartovu operu, Juan je španělské jméno, Giovanni italské.) Školní vtipy Zítra budu zkoušet Světlou, Němcovou a Nerudu, říká profesorka. Zezadu se ozve: Ty k nám nechoděj. Učitel k ţákovi: Uměl bys vyjmenovat deset zvířat ţijících za polárním kruhem? Ţák: No jasně. Devět sobů a jeden lední medvěd. Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliţe. Vyvolá Aničku: Květiny se musí hodně zalévat, pakliţe je hodně sucho! Výborně! Vyvolá Pepíčka: Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh a pak lyţe! 23

24 Ze společenské rubriky Slečna učitelka Lenka Chvalová se v pátek 24. října proměnila v paní učitelku Lenku Průšovou, kdyţ si v písecké sv. Trojici řekli ano s předsedou Atletického oddílu v Písku Pavlem Průšou. Celibát učitelek byl naštěstí zrušen uţ v roce 1922, a tak naše škola o další učitelku angličtiny nepřijde, alespoň do té doby, neţ se paní učitelka rozhodne pro výchovu svých vlastních potomků. Pokud jde o paní učitelku Janu Kašparovou, v době uzávěrky tohoto čísla jsme byli informováni, ţe malý Staník se dosud nenarodil, ale doufáme, ţe aţ budete toto číslo Školního zpravodaje číst, bude uţ šťastnou matkou zdravého syna (3,95 kg). Oběma učitelkám angličtiny přejeme za redakci hodně štěstí! J.K. Za redakci: M. Funda, A. Kulasová, T. Směšná, M. Vicherková, G. Vinklerová, L. Fialová, N. Janešová, J. Kašparová ml., A. Klímová, V. Mastný, J. Vašek, K. Hrabě, D. Pšeničný, L. Tesková, J. Kubátová, J. Kubát Autor titulní strany: Olga Vilímová Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle. 24

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

SLOVO ÚVODEM OBSAH PRÁVĚ SE TI DO RUKOU DOSTALO PRVNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU S NÁZVEM ASTŘÁCKÝ OBČASNÍK, KTERÝ VYTVOŘILY DĚTI Z KROUŽKU NOVINÁŘSKÝ TÝM.

SLOVO ÚVODEM OBSAH PRÁVĚ SE TI DO RUKOU DOSTALO PRVNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU S NÁZVEM ASTŘÁCKÝ OBČASNÍK, KTERÝ VYTVOŘILY DĚTI Z KROUŽKU NOVINÁŘSKÝ TÝM. 1 SLOVO ÚVODEM Moderní doba je rychlá, plná počítačů, mobilů a nejnovější elektroniky, kde mohou mladí lidé získávat informace o dění kolem nich. Virtuální prostor se pomalu, ale jistě stává jejich součástí

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Závody na bruslích a malování na chodníku. Zahájení školního roku

Závody na bruslích a malování na chodníku. Zahájení školního roku Závody na bruslích a malování na chodníku KDY: 7. 9. 2011 KDE: Šumbark, venku před střediskem VEDOUCÍ: Ţaneta, Bobr ÚČASTNÍCI: 27 dětí HODNOCENÍ AKCE: Závody probíhaly venku na cestě před střediskem. Jezdilo

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Žákovský diář školní rok 2006/2007-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: ZÁKLADNÍ

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

2. číslo čtvrtletníku

2. číslo čtvrtletníku 2. číslo čtvrtletníku školní rok 2015/ 2016 Opět nám škola utekla jako voda. I ty vánoční prázdniny byly tak nějak krátké. Také silvestrovský ohňostroj, na který se každoročně těšíme, už je za námi. Je

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Co by byla škola bez dětí? To by přece nešlo! Proto je zápis budoucích prvňáčků každoročně významnou a očekávanou událostí! Učit

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Co by byla škola bez dětí? To by přece nešlo! Proto je zápis budoucích prvňáčků každoročně významnou a očekávanou událostí! Učit LEDEN Ani jsme se nenadáli a máme tu nový rok! Konečně se také ukázala zima, aby mohli třeťáci tradičně vyrazit na hory. Jeden z mrazivých víkendů se vydal i školní klub cestovatelů na výlet do Drážďan.

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Listopad 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : 2. sportovně zábavné odpoledne...1 Vůně koření...2 Návštěva DDM Duchcov.....3

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 strana 2 Rozhovor Almanach žákovské poezie na Ostrčilce Lucie Peterková V e čtvrtek 26. 9.2013 jsem se zúčastnila

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou Ročník: 2 číslo: 2 podzim 2016 Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lodička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně novými redaktory.

Více

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ Středa, 15. července 2009 MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ od 19. do 26. července 2009 v OSTRAVĚ / Česká republika XVII. Mezinárodní soutěž mladých hasičů Táborová olympiáda Výstavka Národů - Představení

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

StarDance VI když hvězdy tančí 2013

StarDance VI když hvězdy tančí 2013 StarDance VI když hvězdy tančí 2013 Na podzim 2013 připravila Česká televize další řadu soutěže StarDance VI když hvězdy tančí. Moderátorské role se již tradičně zhostil pár Tereza Kostková a Marek Eben,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více