Základní škola Čimelice. Číslo 26/ /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice. Číslo 26/27 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 26/ /2011 ZÁŘÍ, ŘÍJEN

2 Úvodem: Drţíte v ruce první číslo zpravodaje pro školní rok 2010/2011. Chvilku nám trvalo, neţ jsme se tyhle letopočty vůbec naučili psát, úřední formuláře jsou zatím se svými dvěma nulami přizpůsobeny letům předcházejícím, ale jak se proslýchá, určitě uţ vznikla nějaká komise, která právě hledá budovu, aby mohla následně připravit formuláře nové. My se ve zpravodaji přidrţíme tradičních rubrik, třebaţe změnám se nebráníme. Jak si můţete všimnout na závěrečné stránce, obměnilo se i sloţení redakce, posila přišla do našeho týmu hlavně z letošní sedmé třídy. A co přineseme v tomto čísle? Pochopitelně sport, informace z krouţků tradičních i nových, ohlédneme se za letními tábory, za letní filmovou premiérou, kterou jste si nejspíš nenechali ujít, podíváme se do Afriky i co se dělo o prázdninách u nás ve škole, nabídneme trochu hudby a televizní zábavy, samozřejmě hlášky z hodin, chybět nebude rozhovor s učitelem v letošním školním roce přijdou na řadu hlavně ti z 2. stupně, no a trošku nahlédneme i do soukromí našich učitelů. Netěšte se, ţádné bulvární drby to nebudou, jen ověřené informace ze společenské rubriky kdo se vdal, komu se narodí (narodil) potomek, kdo se s kým pohádal. Dobře, tak ten poslední bod si raději necháme pro sebe. I tak Vám přeji za Školní zpravodaj příjemné počtení. Jana Kubátová Obsah: Str. 3 = Co se dělo o prázdninách ve škole Str. 6 = Finále okresního kola v hasičském sportu Str. 7 =Tenis Str. 8 = Stolní tenis Str. 9 = Biker Kulhavý Str. 10 = Tábory Str. 13 = Cesta do JAR Str. 15 = Osobnost měsíce Str. 17 = Rybičky 48 Str. 18 = Shrek Str. 19 = Talentmania Str. 20 = Rozhovor s učitelem Str. 21 =Od učitele nejen pro učitele Str. 22 = Anketa Str.23 = Hlášky, perličky + školní vtipy Str.24 = Ze společenské rubriky Stále nás najdete na v sekci Školní zpravodaj (rubriky úplně nahoře na stránce ). Organizace školního roku 2010/2011 Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna Vyučování začne v pondělí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února Jarní prázdniny jsou podle sídla školy stanoveny na

3 Co se dělo o prázdninách ve škole Začal nový školní rok a možná jste zaznamenali, že ve škole došlo během prázdnin k určitým změnám. Co konkrétně se tu během naší nepřítomnosti událo, nám vysvětlil pan Vladimír Králíček. Nejdřív byl ze tříd vystěhován veškerý nábytek. Ometli jsme pavučiny ze zdí a svítidel, byla umyta okna i nábytek. Pak se myly parkety ve třídách - za pomocí stroje a saponátu. Po jejich uschnutí se pastovalo a leštilo. Následovalo opětovné nastěhování lavic a ošetření nábytku leštěnkou. Došlo i na drobné opravy lavic, ţidlí, ţaluzií, tabulí a všeho, co bylo potřeba. Kdo se o vše postaral? Paní uklízečky, pan Králíček, profesionální malíř a další řemeslníci. O prázdninách se ale něco dělo i ve školní kuchyni. Co konkrétně? Proběhla tu rekonstrukce, stavební firma osekala veškeré obklady v kuchyni, škrabárně brambor a sociálním zařízení. Instalatérská firma vyměnila rozvody vody a odpadů. Elektrikáři se postarali o nové elektrické rozvody a připojili nový konventomat, který slouţí pro pečení a ohřívání. Nové jsou v kuchyni i nerezové stoly a police. Pracovalo se ještě někde jinde? Kromě běţného úklidu v kabinetech a sborovně se uklízelo a malovalo i v jídelně a ve školní druţině. Z bývalého skladu učebnic v prvním patře školy vznikla nová učebna, která má podobný charakter jako učebna v tzv. kuchyňce. Chcete k prázdninovým změnám ve škole ještě něco doplnit? Kaţdoročně o prázdninách vynakládáme nemalé finanční prostředky na obnovu a opravy stávajícího inventáře. Chovejme se prosím k majetku školy jako k majetku vlastnímu. Čím víc ušetříme na opravách a údrţbě, tím víc můţeme investovat do nákupu nových pomůcek a zařízení. A vaţme si práce ostatních! Děkujeme za rozhovor a doufáme, že všechny úpravy se budou žákům i zaměstnancům školy líbit. Jana Kubátová 3

4 4

5 5 Foto: J. Hrouda, V. Králíček

6 O pohár města Písek Dne 12. září se v Kestřanech uskutečnil poslední závod sezóny v hasičském sportu O pohár města Písek. Mladší hasiči z Čimelic šli na řadu jako třetí. Jejich čas byl 22,4 a nestačil jen na milenovický čas. Smíšení z Čimelic měli čas 28,7 a získali tak první místo. Kdyţ přišlo na řadu vyhlášení výsledků, všichni se moc těšili, protoţe si byli jisti nejméně dvěma medailemi. Mladší hasiči skončili tedy v Kestřanech na 2. místě a druţstvo smíšených zvítězilo. V okresním kole obsadili mladší 3. místo a smíšení také 3. místo. Všichni byli nadšení z medailí a uţ se těší na celostátní hru Plamen, která se uskuteční v sobotu 16. října v Rakovicích Na Pile. Celý měsíc se teď bude trénovat kaţdý pátek za sportovní halou v Čimelicích střelba, uzlování, zdravověda, topografie atd. Noví zájemci jsou na pátečním tréninku v 15,30 hod vítáni. Jan Vašek 6

7 Tenis Historie Vznik tenisu jako moderního sportu můţeme datovat do dvou samostatných období. Mezi lety 1859 a 1865 major Harry Gem a jeho přítel Augurio Perera vytvořili hru, která vycházela z hry pelota a hrála se v Birminghamu ve Spojeném království. Roku 1592 byla v Paříţi zaznamenána pravidla francouzské hry paume. Angličan Walter Clopton Wingfield se nechal těmito pravidly inspirovat, aby si roku 1875 nechal patentovat hru zvanou tenis. Podle většiny historiků moderní tenisová terminologie pochází z tohoto období. První mistrovství se uskutečnilo ve Wimbledonu v Londýně v roce Další tři největší turnaje se konají v New Yorku (Flushing Meadows, od roku 1881), v australském Melbourne (1905) a v Paříţi (Roland Garros, 1925). Mezinárodní tenisová federace vyhlásila v roce 1924 pravidla, která zůstala bez velkých změn platná aţ dosud. Pravidla tenisu pro vás zaznamenala Kristýna Račanová: Získá-li hráč bod, je stav 15:0. Získá-li druhý bod, je stav 30:0. Získá-li třetí bod, je stav 40:0. Po získání čtvrtého bodu vyhrává hru. Pokud je stav 40:40, je to tzv. shoda. Nejbliţší bod se počítá jako výhoda pro toho hráče, který jej získal. Získá-li týţ hráč i následující bod, vyhrává hru. Kdyţ jej získá protivník, jde opět o shodu. Zápas se hraje nejčastěji na 2 vítězné sady. Organizátor soutěţe však můţe rozhodnout jinak, v tom případě pak potřebuje hráč k vítězství získat sady tři. 7

8 Tenis trénují ţáci naší školy uţ řadu let v krouţku vedeném Janem Jirušem. Kroužek stolního tenisu S novým školním rokem se na ZŠ Čimelice rozběhl i nový krouţek. Jedná se o krouţek stolního tenisu. Navštěvuje ho 25 ţáků 2. stupně. Vzhledem k obsazenosti sportovní haly se scházíme uţ ráno před vyučováním. Krouţek se koná v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vţdy od 6 15 hod. Pro potřeby krouţku byly zakoupeny 2 nové stoly (viz foto). S jejich sestavením pomáhali ţáci 8. a 9. třídy jmenovitě se jednalo o Jakuba Vařenku, Honzu Bystřického, Martina Kaššáka a částečně se podílel i Vojta Mastný. Od října se rozběhne 1. ročník turnaje o přeborníka ZŠ Čimelice ve stolním tenise. Vláďa Linhart Foto: Martin Kaššák 8

9 Hrajeme stolní tenis Rozhovor s panem učitelem Linhartem o kroužku stolního tenisu, který nově vznikl v naší škole, připravila Lucie Tesková. Dobrý den. Slyšela jsem, že v tomto školním roce přibude ke kroužkům také pingpongový kroužek. Už víte, kdy bude? Krouţek stolního tenisu začal v pondělí 13.září a bude dvakrát, případně třikrát týdně. Vzhledem k obsazenosti haly se uskuteční většinou ráno před vyučováním. Zatím to vypadá na pondělí, úterý a čtvrtek od 6:15 hod. Budou se na kroužek kupovat nové stoly? Stoly jsou jiţ koupeny a sestaveny. Už alespoň trochu víte, kolik žáků bude do kroužku chodit? Zatím je přihlášeno asi 20 zájemců. Pálky a míčky si budou žáci nosit sami, nebo budou k dispozici ve škole? Pálky budou mít ţáci vlastní. Míčky jsou ve škole k dispozici. Je kroužek určen jen pro druhý stupeň, nebo i pro děti z prvního stupně? Krouţek bude letos pouze pro 2. stupeň. Uvidíme, jak bude úspěšný, a je moţné, ţe od příštího školního roku by krouţek mohli navštěvovat i ţáci z prvního stupně. Mohou na ping-pong chodit i holky, nebo je to čistě pánská záležitost? Samozřejmě mohou na krouţek i děvčata, ale uţ podle předběţných přihlášek to vypadá, ţe se bude nejspíše aţ na jednu výjimku jednat o pánskou záleţitost. Chystáte se i na nějaké soutěže? Ano. Zúčastníme se OF ve stolním tenise v Písku, pořádaného DDM. A také turnaje O pohár ředitele ZŠ Mirotice. Navíc bude po celý rok probíhat turnaj o přeborníka ZŠ Čimelice. Děkuji za rozhovor. Lucie Tesková 9

10 Biker Kulhavý korunoval supersezónu stříbrem z MS Protoţe naše sportovní strana bývá většinou o fotbale, tentokrát jsme se rozhodli napsat něco pro milovníky cyklistiky. Český biker Jaroslav Kulhavý se stal v kanadském Mont- Sainte-Anne vicemistrem světa v cross country. V sobotním závodu nestačil pouze na Španěla Josého Antonia Hermidu, na kterého ztratil 29 vteřin. Pro bronz si dojel Burry Stander z Jihoafrické republiky. Pětadvacetiletý Kulhavý v Kanadě potvrdil roli jednoho ze spolufavoritů. Na šampionát přijel posílen vítězstvím v posledním závodě Světového poháru, coţ se mu povedlo jako prvnímu českému jezdci v historii, a v konečném pořadí seriálu obsadil třetí místo. Úřadující mistr Evropy Kulhavý se od začátku závodu pohyboval na prvních dvou místech, pouze v předposledním, čtvrtém kole se propadl na třetí příčku. V závěru dokázal český reprezentant předjet Standera a dojel si pro stříbro. V Kanadě tak získal dva cenné kovy, kdyţ štafetě pomohl k bronzu. Jaroslav Kulhavý (narozen 8. ledna 1985, Ústí nad Orlicí) je český cyklista jezdící na horském kole (disciplina cross country). V současnosti závodí za Rubena Specialized MTB Team. Jde o juniorského mistra Evropy a světa z roku 2003, bronzového medailistu z Mistrovství světa 2007 v kategorii do 23 let a mistra Evropy z roku Připravil Karel Hrabě

11 Kam a proč na tábory Nebaví vás sedět o prázdninách doma u počítače nebo u televize? Chcete zažít spoustu legrace, zábavy a poznat nové kamarády? Budíčky, rozcvičky, hry, táborák Víte, o čem mluvím? Mluvím samozřejmě o táborech! Existují spousty letních táborů, na které se můţete přihlásit, jako například jazykové, sportovní, air-softové, taneční, počítačové a další. Ve většině táborů se děti rozdělí do několika skupin či oddílů a kaţdý oddíl má také svého vedoucího. Co se na táborech dělá? Ráno vás čeká budíček a po něm nástup. Potom půjdete se svým vedoucím na krátkou rozcvičku. Poté, co se trochu protáhnete, půjdete na snídani. Po snídani vás čeká další nástup, při kterém vám vedoucí řekne denní plán. Většinou je rozdělen na dopolední a odpolední hry, ale občas obsahuje i koupání nebo výlet na kole. Večer bývá občas diskotéka či táborový oheň. Já doporučuji tábor Mirotický paprsek (mpaprsek.cz). Téma tohoto tábora se kaţdým rokem mění. Letos to byl filmový tábor, před rokem zase Star Gate tábor. Výborně tam vaří a není to ani daleko. Hráli jsme tam různé hry a měli jsme tam skvělé diskotéky i táborové ohně. Bohuţel ale trvá jen jeden týden, a to velmi rychle uteče, zvlášť kdyţ je tam zábava a dobří kamarádi. Martin Funda 11

12 Tábor LÍSEK července 2010 Letošní skautský tábor se skutečně vydařil. Velký podíl na tom mělo počasí, které nám opravdu přálo. Slunce, slunce, slunce někdy aţ moc, neboť všeho příliš škodí. Jelikoţ jsme opět začínali jako první, bylo třeba všechno připravit. Proto velcí skauti najeli uţ během čtvrtka, aby postavili stany, vyklidili kuchyň a udělali spoustu další práce. Také jídelna ještě nebyla dokončená, a tak nám během prvních dvou dnů běhal mráz po zádech z toho, jestli se to všechno stihne. Místo stolů a lavic čněly do výše pouze připravené kůly. Naštěstí to přátelští entomologové z Písku všechno zvládli dokončit. První dvě noci strávili skauti pod širákem a moc si libovali. V sobotu uţ najelo celé osazenstvo tábora a mohlo se začít. Letošním mottem byla výchova k rytířství a od toho se odvíjela většina her, hádanek a bojovek. Několik myšlenek z denních rozkazů: Rytíř vítězí nejen silou, ale i chytrostí. Rytíř bez mozku není rytíř, ale ţoldák. Opět se hrál oblíbený baseball a mnoho dalších her. Díky počasí jsme se chodili kaţdý den koupat. V neděli proběhla ohňová show, která uchvátila všechny přítomné les jsme nepodpálili opravdu jen náhodou. Ve čtvrtek se uskutečnil slibový večer, a tak nám opět přibyla nová vlčata, světlušky a skauti. Páteční večer byl tradičně rozlučkový. Děti si připravily skvělý program. Jen namátkou Pat a Mat, tři citronky v SIKO tričkách a pantomima hospodáře KUBRTA. Vrcholem byla naše státní hymna, kterou skautky zahrály na naladěné lahve. Celý týden pro starší 10 dní - byl prostě super. A tak na závěr vzkaz grafomana Evţena, který se musel rozloučit o dva dny dříve a zanechal pro všechny vzkaz: Jste banda skvělých lidí Pamatujte si, ţe sprosté idioty můţou mít rádi jen sprostí idioti a tak se snaţte nepřidat se k nim To, co vás zde učíme hrou a přidělováním bodů, je v ţivotě velice důleţité. Budete si váţit sami sebe více a to je krásný pocit. P.S. Grafoman je člověk, který rád píše a hodně píše mnohdy bezdůvodně. (Jiří Evţen Filip) Tak se skauti snaţte, ať je ten příští tábor ještě lepší. Máma Marie Filipová 12

13 Moje cesta do JAR Rád se účastním různých soutěţí. S bratrem jsme natočili kaţdý své soutěţní video, kde jsme ukázali, jak oslavujeme gól. Soutěţ pořádala společnost Coca Cola. Hlavní výhrou byl zájezd na MS 2010 ve fotbale, které se konalo v Jihoafrické republice. Nikdy by nás nenapadlo, ţe vyhrajeme některou z cen. Video jsme poslali a větší pozornost jsme soutěţi nevěnovali. Za několik dnů jsem měl telefonát ze Slovenska. Vyhráli jsme oba dva. Nejdříve jsem tomu nechtěl věřit, ale později jsem obdrţel , kde bylo napsáno číslo letu a kdy se letí. Zájezd byl určen pro 2 osoby, ale my jsme vyhráli oba, takţe jsme letěli čtyři. Ani jsme vlastně nevěděli, jaké věci si vzít, protoţe Johannesburg je asi km od Prahy a v Jiţní Africe měli zrovna zimu. Z Prahy byl odlet 21. června v 18:45 a přílet do Londýna v 19:05. Nejdříve se letělo na letiště Heathrow, kde bylo mezipřistání, protoţe přímý let z Prahy do Johannesburgu není. Let do Londýna trval 1 hodinu a 20 minut, ale protoţe je v Anglii jiné časové pásmo, let byl jakoby o hodinu kratší. Ve 21:15 byl odlet do JAR a letělo se asi 12 hodin. Letěli jsme Boeingem 747, druhým největším dopravním letounem. Letadlo bylo doslova obrovské. Dostali jsme deku na přikrytí a polštářek. Cesta byla dlouhá, ale těšili jsme se. Ráno kolem 9. hodiny jsme přistáli. Na letišti na nás čekala delegátka Alena, která před 30 lety emigrovala do JAR a ţije tam dosud. Nejdříve jsme byli ubytováni v Luxury Chief's Camp. Tam kaţdý z nás dostal tričko, vak, čepici a visačku se jménem a kontakty. Poté byl slavnostní přípitek. Mezitím naše zavazadla odnesli pracovníci campu do stanů. Byli jsme rozděleni po dvojicích. Hned po ubytování byl výborný oběd a odjezd na výlet do hlavního města Pretorie. V Pretorii jsme si prohlédli významný památník, týkající se občanské války mezi bělochy a černochy. Zaujalo mne, ţe v JAR se jezdí vlevo. Je to převzato z Anglie. Druhý den po snídani měl kaţdý moţnost výběru, jestli pojede na kole do přírody, nebo půjde pěšky. Viděli jsme mnoho věcí: pytlácké oko, propadající se půdu, volně pobíhající zvířata a různé zvířecí stopy. Po obědě jsme se jeli kouknout na chudou čtvrť Soveto a na dům bývalého prezidenta Nelsona Mandely. Ještě to odpoledne nás zavezli do velikého obchodu, kde si kaţdý z nás něco vybral. Nejvíce si lidé kupovali vuvuzely, trička s nápisy, přívěšky, vlaječky. Třetí den byl asi ten nejlepší, protoţe nás čekal zápas mezi Slovenskem a Itálií. Dopoledne panovaly přípravy a po obědě jsme vyjeli na stadión, který se nazýval Ellis Park. Byl obrovský a atmosféra na něm překrásná. Na stadiónu bylo bezmála diváků. Byl to můj nejlepší fotbalový záţitek. Na hřišti byli hráči jako Cannavaro, Buffon, De Rossi či slovenský Hamšík, které jsem předtím mohl vidět pouze v televizi. Pískal dokonce známý anglický rozhodčí. Utkání bylo velmi dramatické, se spoustou štěstí Slováci zápas vyhráli 3:2 a postoupili do osmifinále. 13

14 Čtvrtý den jsme se jeli podívat na Safari. Ještě neţ jsme vyjeli, naobědvali jsme se v nové krásné restauraci. V rezervaci pak na nás čekala zvířata jako lvi, ţirafy, nosoroţci či hroši. Bylo to prostě nádherné, ale vše jednou končí. Večer po Safari jsme jeli na letiště v Johannesburgu, odkud odlétalo letadlo do Londýna. Naši přátelé, kteří byli ze Slovenska, letěli o hodinu dříve a směřovali do Vídně. Náš odlet byl aţ ve 23:00 a my jsme měli ještě asi 2 hodiny na prohlídku nového letiště, které bylo postaveno kvůli MS ve fotbale. Cesta zpět utekla velmi rychle a okolo 9. hodiny jsme byli na Heathrow. Let do Prahy také netrval dlouho a ve 13:00 jsme stáli před letištěm Ruzyně a vydali jsme se směrem na Čimelice. Tento zájezd byl nádherný, nejen proto, ţe vše bylo zdarma, ale také proto, ţe o nás bylo krásně postaráno, jídla a pití bylo, kolik si kaţdý přál, a vzpomínek je více neţ dost. 14 David Pšeničný

15 Osobnost měsíce Určitě jste jiţ slyšeli o Shakiře a jejím (uţ moc ne) novém singlu Waka Waka. Tento singl byl věnován MS ve fotbale v Jihoafrické republice. Shakira je poměrně známá zpěvačka, ale před vydáním singlu Waka Waka byla spíše v ústraní. Shakira Zpěvaččino pravé jméno je Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ale jako umělecké jméno pouţívá jen své první křestní jméno. Narodila se 2.února 1997 v kolumbijském městečku Barranquilla. Uţ jsem zmínila, ţe Shakira je kolumbijská zpěvačka, ale také skladatelka, producentka, filantropka, tanečnice, herečka, reţisérka hudebních videoklipů. Prosadila se uţ v roce 2001 (v anglicky mluvících zemích) se svým prvním anglicky nazpívaným albem Laundry Service, kterého se prodalo přes 20 milionů kusů. Je také jedinou z této země, které se podařilo dostat na vrchol hitparád Billboard Hot 100 a UK Singles Chart. V roce 2005 vydala tahle kráska rovnou 2 CD. Jedno s názvem Fijacion oral vol.1 ve španělštině, kde se největším hitem stala La tortura, nazpívaná Shakirou a zpěvákem Alejandrem Sanzem. To druhé nese název Oral fixation vol.2 a je v angličtině. Nejprve se CD proslavilo rockovějším singlem Dont bother a poté písní Hips dont lie, kterou pro Shakiru napsal a také si s ní zazpíval Wyclef Jean. Díky němu Shakiru zná uţ téměř kaţdý navštívila Shakira také naši republiku v rámci turné Oral fixation. Nikdo v aréně nezůstal chladný. Ona je totiţ jedinečný člověk, který kromě zpívání a krásného hlasu dokáţe být také neskutečně milý.to dokazuje i nadace Pies descalzos, kterou zpěvačka zaloţila, kdyţ jí bylo 18let. Pomáhá dětem se srdečními problémy, AIDS, s leukémií, dětem na ulici nebo dětem vojáků padlých v boji. Uţ pomohla tisícům dětí, hlavně v oblasti Jiţní Ameriky. 15

16 Pick yourself up And dust yourself off Get back in the saddle You re on the front line Everyone s watching You know it s serious We re getting closer This isn t over The pressure s on; you feel it But you got it all; believe it When you fall get up oh oh And if you fall get up eh eh Tsamina mina zangalewa Cause this is Africa Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa Listen to your god; this is our motto Your time to shine Don t wait in line Y vamos por todo People are raising their expectations Go on and feel it This is your moment No hesitation Today s your day I feel it You paved the way Believe it If you get down Get up oh oh When you get down Get up eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa (singing woman) Tsamina mina Anawa aa Tsamina mina tsamina mina Anawa a a Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa Django eh eh Django eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa Django eh eh Django eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa This time for Africa This time for Africa We're all Africa samba kwaila We're all Africa waila waila samba kwaila Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa aa Tsamina mina eh eh Waka waka eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa 16 Připravila Nikola Janešová

17 Rybičky 48 Kuba Ryba: baskytara/zpěv, Petr Lebeda: kytara/zpěv, Ondra Gorek: bicí/zpěv Kutnohorská punkrocková skupina Rybičky 48 byla zaloţena v roce První koncert proběhl , necelý měsíc po první zkoušce. Natolik se líbil, ţe o dva měsíce později bylo nahráno první demo s názvem Taková normální kapela. Na CD bylo 13 songů. A to uţ Rybičkám moţná z pověrčivosti zůstalo. Kaţdé jejich další nové album obsahuje totoţný počet songů. Velice chytlavá melodie a vtipné texty z druhého alba Amores perros voe! dostaly Kubu, Petra a Ondru na výsluní české hudební scény. DISKOGRAFIE: Taková normální kapela (2002) Kuthnaja Ghora (2003) Krasnaja znowa (2004) Adios embryos (2006) Amores petros voe! (2008) Viva la revolucion (2009) Rybičky 48: Ooou Nakupujem v KFC nebereme LSD nevadí nám USA všechno je pro nás OK vystupujem v TV šou zastupováni OSOU komu se to nelíbí ať nám prdel políbí Ooou oooou ooou oooou 2x Vozíme se v BMW nejezdíme s MHD máme vlastní WWW a plakáty na LCD nejde po nás FBI jenom Ondru trochu znaj protoţe měl THC na cestě přes hranice Ref: Hvězdy řetězy a malý číro na šampona takhle dnešní punkrock vypadá no tak co s tim dělat chceš Hvězdy řetezy a malý číro na šampona takhle dnešní punkrock vypadá nic s tim neuděláš. Skupina Rybičky 48 se mi moc líbí, protoţe mají cool songy. Tereza Směšná 17

18 Shrek: Zvonec a konec O prázdninách do našich kin zavítal další a zároveň poslední díl série filmů Shrek. Tento film nese název Shrek forever after nebo-li Shrek: Zvonec a konec. Protentokrát se stal reţisérem Mike Mitchell. A na co ţe se ve filmu můţete těšit? No tak třeba na to, ţe Oslík bude ještě zmatenější, neţ býval, Kocour v botách se do bot ani opasku pro nadváhu nevejde a Fiona Shreka vůbec nezná. Jak se to mohlo stát? Jednoduše. Shrek si totiţ uţ vůbec nepřipadá jako zlobr, ale spíš jako hodný taťka. Vesničané se ho uţ vůbec nebojí, dokonce si od něho nechávají podepsat vidle, a on dělí veškerý svůj čas mezi Fionu, trojčátka a kamarády. Byl by však mnohem raději, kdyby si mohl alespoň jeden jediný den uţít jako opravdový zlobr! Neodolá tedy nabídce zlého skřítka Rampelníka, který mu dá podepsat zvláštní smlouvu. Na jeden den bude zlobr jako za starých časů a nikdo si toho ani nevšimne! Za to dá skřítkovi jeden den ze své minulosti a všechno bude v pořádku. Samozřejmě to ale nevyjde tak, jak si Shrek představoval. Protoţe Rampelník si vezme den, kdy se Shrek narodil, a teď s pomocí čarodějnic ovládá království Za sedmero horami. A to je tedy pořádný průšvih! Kdyţ se totiţ nikdy nenarodil, nikdy nezachránil Fionu, nikdy nepoznal Oslíka ani Kocoura v botách a nikdy neměl děti! A co teď? No tak to se musíte dozvědět sami, ať uţ si zajdete do kina, nebo si tento film třeba stáhnete. Určitě bych vám ale vřele doporučila podívat se na něj. Poslední díl Shreka se mi líbil asi nejvíc z celé série. Je velmi humorný a důleţité je, ţe vtipy jsou opravdu vtipné a mají jiskru. Zpracování tohoto filmu ve 3D se také velice povedlo, pochválit musím i akční scény, které jsou váţně vydařené. Já sama si myslím, ţe Shrek: Zvonec a konec byl hezkou tečkou za předchozími díly, a jsem ráda, ţe jsem na něj do kina šla. Anna Kulasová 18

19 Talentmania Talentmania je reality show, která se vysílá na Nově a na Markýze. Je to vlastně show o tom, kdo je v nějaké věci neobyčejně dobrý, skvělý nebo výjimečný. Je naprosto jedno, jestli jste malí nebo velcí, Češi nebo Slováci, jestli vystupujete sami či se zvířetem. V porotě vás budou posuzovat tito výjimeční lidé: Pavol Habera, Zdeněk Troška, Adela Banášová a Alena Šeredová. Dalo by se říct, ţe Nova se chtěla vyrovnat jiné show: Česko Slovensko má talent (vysílá se na TV Prima). Talentmania odstartovala 30. srpna Castingy proběhly v Praze, Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Ostravě, Bratislavě, Nitře, Ţilině, Popradě, Lučenci, Košicích a Dunajské Stredě. Vítěz této show vyhraje eur ( Kč). Vojtěch Mastný 19

20 Rozhovor s učitelem Pro první číslo školního roku 2010/2011 jsme se rozhodli udělat rozhovor s paní učitelkou Olgou Vilímovou, která vyučuje informatiku a počítačovou grafiku. Tento rok je nově i třídní učitelkou 6. třídy. Pokud vás zajímají detailní informace, které se nám podařilo získat, čtěte dále. =) jméno: Olga Vilímová, věk: 37 let Všichni víme, že ráda a velice dobře fotografujete. Co vás k fotografování přivedlo? K fotografování mne přivedli táta a brácha, kteří také fotili. Můj nejkrásnější fotografický záţitek byl fotografování na Kavkazu, na to nikdy nezapomenu. Jaké jsou ještě vaše oblíbené koníčky, kromě fotografování? Začínám s vodáctvím, které mě velice baví, dále ráda pěstuji rostliny a také mne baví šití. Co vás přivedlo k učitelství? K učitelství mě vlastně přivedl taťka, který dlouho dělal ředitele, uţ od školky jsem za ním chodila do školy a moc se mi tam líbilo. =) Baví vás práce s dětmi, nebo raději pracujete s dospělými? Jednoznačně s dětmi, jsou velice pozorné a dokáţou odpustit chyby. Vaše oblíbené:jídlo, pití, barva, knížka, film? Sním snad úplně všechno, pití spíše nealkoholické, mám ráda všech 16 mil. barev. Kníţka: Olga Gromyko Vědma, ochránkyně (je to pouze přibliţně přeloţeno, kníţka je napsána v ruštině), film: Druk kamarád, film je také v jiném jazyce, tento film zboţňuji. Prozradíte nám, jaký byl nebo je váš životní sen? Mít svoji vlastní zahrádku. =) Čím jste chtěla být jako malá? Jako malá jsem snila o tom, být cvičitelkou lvů, tygrů a ostatních šelem. Jak jste spokojená s prací žáků na ZŠ? Jsem velice spokojená, myslím, ţe ţáci podávají vynikající výkony a velice se snaţí a snahy si cením. =) Děkujeme za krátký rozhovor do ŠZ a přejeme hodně štěstí a úspěchů do budoucna. Jana Kašparová, Lucie Fialová 20

21 Od učitele nejen pro učitele S ukázkou z dopisu básníka Otokara Březiny spisovatelce a filozofce Anně Pammrové se během svých studií či učitelské kariéry asi setkala naprostá většina učitelů (viz další řádky). "Učitelství je těžký robotný úřad vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu; děti přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velikém procentu úžasně neschopné; vracím se po pěti hodinách vyučování fyzicky i duševně vysílen, disgustován (poz.redakce: znechucen), umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý..." Otokar Březina v dopise Anně Pammrové, Napadá mě, jak by asi vypadal takový dopis ţáka někdejší či současné, pochopitelně nejmenované školy Chození do školy je těžká dřina, která vysiluje duši, ubíjí fantazii a díky neustálému sezení ničí tělo. Učitelé ve škole jsou zlí, rafinovaní, zlomyslní, nepřátelští a většinou zcela nepřístupní požadavkům a potřebám žáků. Odcházím po pěti hodinách vyučování domů totálně otrávený/á, v hlavě mám temno, a to mě čekají domácí úkoly a učení na další den. Ţe to není pravda?:-) My učitelé bychom byli pochopitelně rádi, kdybyste nás a školu takhle nevnímali. Ne vţdycky se dá z vyučování udělat zábava. Psychologové navíc tvrdí, ţe přehnaně zábavné naladění není vţdy ku prospěchu věci. Negativní naladění a strach ve třídě pochopitelně také ne. Musí to být někde mezi těmito dvěma póly, zkrátka zlatá střední cesta. Přála bych nám učitelům i vám ţákům, aby se nám to správné naladění a pozitivní atmosféru dařilo vytvářet i v letošním školním roce. Jana Kubátová 21

22 ANKETA - Prázdniny 1. Jaká by byla tvoje ideální představa prázdnin? Dagmar Kratochvílová: Aby zůstaly stejné. Patrik Pěknice: Aby byly delší. Klára Lišková: Pořád se koupat. 2. Co bys na prázdninách změnil/a? Dagmar Kratochvílová: Nic. Patrik Pěknice: Aby byly delší. Klára Lišková: Neměnila bych nic. 3. Co jsi dělal/a o prázdninách? Dagmar Kratochvílová: Byla jsem v Praze v ZOO. Patrik Pěknice: Byl jsem v Praze u babičky. Klára Lišková: Jezdila jsem na kole, koupala se, jezdila na bruslích. 4. Těšil/a ses do školy? Dagmar Kratochvílová: Ano. Patrik Pěknice: Ne. Klára Lišková: Netěšila. Patrik Pěknice Klára Lišková Dagmar Kratochvílová Anketu připravily Monika Vicherková a Gabriela Vinklerová. 22

23 Hlášky a perličky z hodin Skočil do vody a utopil ţraloka. Řekni nějakého ptáka: létající kráva. Svítil si lamponem (lampionem.) Husydcký vojevůdce Jan Ţiţka. Jaké jméno se nejčastěji vyskytuje v přísudku jmenném? Sloveso. Čím se liší názvy Don Juan a Don Giovanni? Jeden je hrdina a druhý autor. (pozn. Jde o tutéţ Mozartovu operu, Juan je španělské jméno, Giovanni italské.) Školní vtipy Zítra budu zkoušet Světlou, Němcovou a Nerudu, říká profesorka. Zezadu se ozve: Ty k nám nechoděj. Učitel k ţákovi: Uměl bys vyjmenovat deset zvířat ţijících za polárním kruhem? Ţák: No jasně. Devět sobů a jeden lední medvěd. Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliţe. Vyvolá Aničku: Květiny se musí hodně zalévat, pakliţe je hodně sucho! Výborně! Vyvolá Pepíčka: Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh a pak lyţe! 23

24 Ze společenské rubriky Slečna učitelka Lenka Chvalová se v pátek 24. října proměnila v paní učitelku Lenku Průšovou, kdyţ si v písecké sv. Trojici řekli ano s předsedou Atletického oddílu v Písku Pavlem Průšou. Celibát učitelek byl naštěstí zrušen uţ v roce 1922, a tak naše škola o další učitelku angličtiny nepřijde, alespoň do té doby, neţ se paní učitelka rozhodne pro výchovu svých vlastních potomků. Pokud jde o paní učitelku Janu Kašparovou, v době uzávěrky tohoto čísla jsme byli informováni, ţe malý Staník se dosud nenarodil, ale doufáme, ţe aţ budete toto číslo Školního zpravodaje číst, bude uţ šťastnou matkou zdravého syna (3,95 kg). Oběma učitelkám angličtiny přejeme za redakci hodně štěstí! J.K. Za redakci: M. Funda, A. Kulasová, T. Směšná, M. Vicherková, G. Vinklerová, L. Fialová, N. Janešová, J. Kašparová ml., A. Klímová, V. Mastný, J. Vašek, K. Hrabě, D. Pšeničný, L. Tesková, J. Kubátová, J. Kubát Autor titulní strany: Olga Vilímová Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle. 24

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz

Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz Ročník IV. číslo 1 Listopad 2010 Šéfredaktoři: Martin Solich, Milan Fukan Redakční rada: Stanislav Kytlica, Marek Pánik, Míša Bardodějová, Gustýnka Stachoviczová 1

Více

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s.

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. ntace Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. preze Prezentace areálů plážových sportů SPORTZONE a.s. ntace AREÁL BEACHKLUBU PANKRÁC 7 kvalitních hřišť

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT Opět přepisujeme dějiny Tedy přesně - světový hokej přepisuje dějiny a Česká televize je opět u toho. Poprvé za svou dlouhou historii se bude hrát mistrovství

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL. přímý přenos tréninku Formule 1/Moto GP

Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL. přímý přenos tréninku Formule 1/Moto GP Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Přímý přenos Premier League a KHL Přímý přenos UEFA Champions League Přímý přenos UEFA Champions League Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL Přímý přenos

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku dětská tvorba, vyhodnocení sběru Září 2009 TOCHOVICE 76 262 81

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou Bronzové Holandsko Jako před každým MS začala naše příprava sháněním informací o vodě, na které se bude chytat. Již tyto informace naznačovaly, že se bude jednat o těžké chytání, kdy bude složité chytit

Více

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let.

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Kreativní svět Kongresový sál Vyrob si vlastní umělecké dílo. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce P ijď si zast ílet z profesionálního luku,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Redakce Redakce časopisu 2012-2013 2012-2013 Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Klára Peterková Bohumíra Rybáková Martina Váchová Filip Cmunt redaktorka

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více