Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova 504/ Liberec 1

2 Výroční zpráva 2012, Strana 1 Obsah Preambule Organizační struktura Filozofie a cíle Naše činnost Mateřské centrum Krteček Miniklub pro předškolní děti Jazyková školka BeeEnglish Vzdělávací a volnočasové aktivity Děti v předškolním věku Děti školního věku a mládež Dospělí a rodinné programy Projekty Generace Víry Národní týden manželství (NTM) Probační program pro mladistvé Rodinné a příměstské tábory Exit Tour Klub zdraví Humanitární činnost Finanční zpráva Poděkování Výhled do roku Příloha 1 Seznam akcí uskutečněných v roce Příloha 2 Fotografie prostory... 25

3 Výroční zpráva 2012, Strana 2 Tabulky Tab. 1. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok náklady Tab. 2. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok výnosy Obrázky Obr. 1 MC Krteček Zpívánky... 5 Obr. 2 Výlet za Skřítkem Vráťou... 5 Obr. 3 Miniklub Cvičení... 6 Obr. 4 Miniklub Loutkové divadlo... 6 Obr. 5 Miniklub Zpívání... 7 Obr. 6 Miniklub Malování... 7 Obr. 7 Miniškolka BeeEnglish... 8 Obr. 8 Miniškolka BeeEnglish... 8 Obr. 9 Dovedníček... 9 Obr. 10 Hudebně-pohybový kroužek... 9 Obr. 11 Hip hop Obr. 12 ChillOutClub Obr. 13 Jazyková výuka Obr. 14 Generace Gospel Choir Obr. 15 Setkání Generace Víry Obr. 16 Generace Víry program pro děti Obr. 17 NTM Výtvarná soutěž Obr. 18 NTM Losování výtvarné soutěž Obr. 19 Letní rodinný tábor Obr. 20 Příměstský tábor Obr. 21 EXIT Tour Obr. 22 EXIT klub Obr. 23 Akce Klubu zdraví Obr. 24 Herna Obr. 25 Čajovna Obr. 26 Výtvarná dílna Obr. 27 Multifunkční sál Obr. 28 Herna BeeEnglish Obr. 29 Lezecká stěna a trampolína... 25

4 Výroční zpráva 2012, Strana 3 Preambule Centrum Generace se sídlem v Liberci, Palachova 504/7, , založené , vedené na Ministerstvu vnitra pod identifikačním číslem , je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na rozvoji občanské společnosti. Veškerá činnost sdružení je zaměřena výlučně na podporu rodin bez ohledu na jejich sociální, finanční, náboženské, generační či jiné zařazení. Vychází z tradičních křesťanských hodnot, kdy cílem je péče o člověka, podpora přirozeného životního stylu, kvalitního způsobu života a vedení k odpovědnosti za dopad na fyzické i psychické zdraví a rozvoj duchovního a společenského potenciálu člověka v prostředí finanční a morální krize. Tato činnost není v žádném směru uskutečňována za účelem dosažení zisku. 1. Organizační struktura Řídícím orgánem je výbor sdružení ve složení Petr Činčala, PhD. - předseda, Mgr. Magdalena Čížková místopředsedkyně, která vystřídala v září 2012 dosavadního místopředsedu Mgr. Pavla Matějku a Světluše Jiráňová - pokladník. Organizace měla do první poloviny roku 2012 čtyři zaměstnance a od druhé poloviny rokumá již jen dva zaměstnance a dvě ženy na mateřské dovolené, jedenáct lidí odvedlo práci na základě dohody o provedení práce (lektorská činnost). V aktivitách pracuje 15 pravidelných i příležitostných dobrovolníků.

5 Výroční zpráva 2012, Strana 4 2. Filozofie a cíle Centrum Generace vzniklo na základě dobré vůle majitelů budovy Lidušky v Palachově ulici, jejichž přáním bylo zkvalitnit životy svých spoluobčanů. Jako tým pozitivně laděných lidí jsme přijali tuto výzvu a na základě našich křesťanských hodnot jsme se rozhodli vytvořit prostředí vyzařující energii dobrých vztahů, kde bychom formou přednáškové, klubové, výukové a poradenské činnosti pomáhali občanům smysluplně a hodnotně využívat čas. Cílem těchto aktivit je posilovat mravní a etické uvědomění občanů, posilovat rodinnou a generační soudržnost, budovat toleranci mezi skupinami, pomáhat lidem v tíživé životní situaci, vést rodiče a děti k zodpovědnému přístupu k životu a tím předcházet negativním jevům v rodinách i ve společnosti. Domníváme se, že současný stav společnosti a její nasměrování není zcela příznivě nakloněn rodině, jak v užším tak v širším smyslu. Jak vyplývá z běžně dostupných sociologických studií, je počet rozvodů na počet uzavřených manželství znepokojující. Rovněž studie o agresivitě či kriminalitě dětí a mládeže svědčí o nebezpečném trendu. Není nám lhostejná ani situace starších občanů, kteří často trpí osamělostí a ztrátou smyslu života. To vše svědčí o tom, že v dnešním konzumně, materialisticky a sobecky zaměřeném světě se hodnoty jako rodina, věrnost, mravnost, úcta, tolerance či prostá slušnost dostávají do pozadí. Vnímáme posun těchto hodnot jako alarmující a prostřednictvím komunitního Centra Generace se chceme podílet na procesu vrácení těchto hodnot na přední místa žebříčku etických norem. Prostřednictvím aktivit Centra Generace chceme lidem pomáhat rozvíjet základní vztahové dovednosti jako komunikace, vědomí vlastní hodnoty, pozitivní hodnocení druhých, empatie a sdílení svých emocí, řešení konfliktů, vytváření pozitivních vzorců chování.

6 Výroční zpráva 2012, Strana 5 3. Naše činnost Centrum Generace orientuje své aktivity na spoluobčany všech generací a jeho činnost se rozděluje do 4 základních kategorií: Mateřské centrum, Miniklub, volnočasové a vzdělávací aktivity a různé projekty. Přestože je největší pozornost zaměřena především na programy pro maminky s dětmi, může v nabídce Centra Generace nalézt něco pro sebe každý Mateřské centrum Krteček Mateřské centrum probíhá každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 13:00, v úterý také odpoledne od 15:00 do 18:00 a nabízí časový a místní prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi. Kromě relaxace a výměny zkušeností s péčí o děti slouží k dalšímu vzdělávání a vedení k aktivní podpoře psychomotorického vývoje dětí výchovně vzdělávacími programy. Cílem je zdravý vývoj dětí a podpora pečující rodiny, za tímto účelem máme připravené aktivity pro rodiče s dětmi: cvičení, tvoření, malování a zpívánky, pořádáme také setkání a besedy s odborníky na aktuální témata pro rodiče. Byl zahájen program inkluze sociálně slabých a zdravotně znevýhodněných. V roce 2012 uskutečnilo 340 rodičů 1150 návštěv v 88 programových dnech. Obr. 1 MC Krteček Zpívánky Obr. 2 Výlet za Skřítkem Vráťou

7 Výroční zpráva 2012, Strana Miniklub pro předškolní děti Miniklub pro předškolní děti je od začátku roku 2012 otevřený třikrát týdně: každé pondělí, středu a pátek pro děti ve věku 2 5 let. Tento klub nabízí podobný program jako mateřská školka. Cílem tohoto programu je vytvářet při hře a při práci s dětmi přirozené hravé, aktivní prostředí, v němž se děti v komorním kolektivu postupně učí vnímat a respektovat se navzájem. Děti mohou prožít tvořivé dny ve společnosti vrstevníků bez maminky a tatínka. Pro naše nejmenší je připraven program v jednotlivých blocích s výtvarnými činnostmi, zpěvem, cvičením a hrami. Přirozeně je respektována i potřeba volné hry a dostatečný pohyb venku na čerstvém vzduchu. Děti chodí na procházky k přehradě, do okolních parků či na hřiště. V závislosti na počasí, na aktuálním složení dětí a dle míry adaptace dětí na kolektiv vyrážíme i do divadla, organizujeme poznávací výlety, chodíme do ZOO apod. Obr. 3 Miniklub Cvičení Obr. 4 Miniklub Loutkové divadlo Pro děti od ukončeného 2. roku věku máme otevřenou třídičku Broučků a děti od 3 let navštěvují oddělení Motýlků. Obě skupiny mají k dispozici prostory vybavené tělocvičny s trampolínou, horolezeckou stěnou, gumovými míči, lavičkami, dřevěnou průlezkou a dalším vybavením vhodným pro různorodé činnosti dětí, hernu s širokým výběrem

8 Výroční zpráva 2012, Strana 7 hraček a didaktických pomůcek a výtvarnou dílničku, kde mohou tvořit, malovat, modelovat, vystřihovat a vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky. Tato místnost se využívá také jako jídelna pro děti v době svačin a obědů. U všech dětí se dbá na řádné stravování, pitný režim a upevňování základních hygienických návyků. Dětský miniklub je dobrá alternativa k mateřské školce a slouží k efektivní předškolní přípravě. Program v roce 2012 využilo pro své děti 48 rodičů. Do programu se v rámci integrace zapojilo 1 dítě s DMO. Obr. 5 Miniklub Zpívání 3.3. Jazyková školka BeeEnglish Obr. 6 Miniklub Malování V září 2012 v prostorách Centra Generace vznikla nová anglicko-česká školka BeeEnglish, která je provozována dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek dopoledne. Jazyková miniškolka BeeEnglish si klademe za cíl co možná nejvíce využít přirozenosti a vnímání nejmenších dětí k tomu, abychom při dlouhodobější návštěvě položili dětem zdravé základy přirozeného přijímání cizího jazyka. S dětmi ve školce nekomunikujeme výhradně anglicky, neboť respektujeme a vnímáme potřebu vytvoření dostatečné citové vazby mezi lektorkou a dětmi prostřednictvím mateřštiny.

9 Výroční zpráva 2012, Strana 8 V průběhu celého dopoledne ale zařazujeme dva delší bloky motivačních her a tvořivých činností, ve kterých se vše odehrává v angličtině. Děti se postupně učí vnímat a reagovat na jednoduché pokyny, poznávají nová anglická pojmenování pro věci, které již dobře znají, zpívají a dle individuální mluvní vyspělosti se postupně učí v angličtině také slovně reagovat. Vše probíhá zcela nenásilně a hravě s respektem k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Také při procházkách využíváme všech možností k tomu, abychom aplikovali získané kompetence v běžném dění kolem nás a učili děti přímo komunikovat. Radost ze společné hry a vytváření pohodové atmosféry, v níž si děti mohou vytvářet svá první přátelství, je naší prioritou. Od září 2012 anglicko-českou školku navštěvovalo 7 dětí. Obr. 7 Miniškolka BeeEnglish 3.4. Vzdělávací a volnočasové aktivity Obr. 8 Miniškolka BeeEnglish Přes týden v odpoledním čase probíhají různorodé vzdělávací a volnočasové programy pro děti v předškolním a školním věku, pro mládež i dospělé a programy pro celou rodinu.

10 Výroční zpráva 2012, Strana Děti v předškolním věku Pro děti v předškolním věku jsme v uplynulém roce nabízeli tři odpolední volnočasové a vzdělávací kroužky. Výtvarný kroužek Dovedníček absolvovalo celkem 11 dětí. Hudebně pohybového kroužku se aktivně účastnilo 6 dětí a do kroužku angličtiny Let s play se zapojilo celkem 5 dětí. Obr. 9 Dovedníček Děti školního věku a mládež Obr. 10 Hudebně-pohybový kroužek V roce 2012 byla nabídka programů pro děti na ZŠ a mládež zajímavá a různorodá. Náplň jednotlivých aktivit byla zaměřena na zábavu, rozvoj motorických dovedností, výchovu, vzdělávání, životní styl i oblast prevence sociálně patologických jevů. Klub Kolfink se orientoval na turistiku, ekologii, sport, tvořivé hry a další netradiční program zážitkovou formou, této klubové aktivity se účastnilo pravidelně každý týden ve středu odpoledne 5 dětí. Kroužek moderních tanců ve stylu Hip hop probíhal pravidelně každý čtvrtek a tohoto programu se účastnilo celkem 9 dětí.

11 Výroční zpráva 2012, Strana 10 ChillOutClub je klubová aktivita pro mladé lidi, kteří chtějí trávit svůj volný čas společně a kvalitně. V roce 2012 byly pořádány převážně stolní hry, koncerty a filmové večery. Těchto aktivit se v průběhu roku zúčastnilo více než 150 lidí. Na 1. stupni základních škol probíhaly výchovně vzdělávací programy s názvem Filípkova dobrodružství zaměřené na oblast etické a zdravotní prevence. Proběhlo celkem 66 programů, kterých se dohromady účastnilo 1043 dětí. Na 2. stupni ZŠ a na SŠ proběhlo 84 přednášek a programů prevence péče na různá aktuální témata např.: Sex, AIDS a vztahy, přátelství a láska, šikana, peníze, holocaust, sekty. Do programu bylo zapojeno celkem 22 škol s počtem 2470 žáků. Obr. 11 Hip hop Obr. 12 ChillOutClub Dospělí a rodinné programy Dospělí v naší nabídce nalezli jak vzdělávací, tak sportovně či umělecky orientované programy, možnost setkávání se a duševního a duchovního rozvoje. Mezi vzdělávací aktivity patří zejména výuka angličtiny s hlídáním dětí probíhající převážně ve skupinových kurzech, kterých využilo v průběhu roku 2012 celkem14 osob. Individuální hodiny angličtiny a němčiny navštěvovalo 5 studentů.

12 Výroční zpráva 2012, Strana 11 Nabídky biblických hodin pro teenagery a dospělé využilo přibližně 10 osob, které se individuálně nebo ve skupinách mohli dozvědět něco o křesťanství a Bibli. Individuálně poskytujeme psychosociální poradenství v otázkách řešení životních situací a vztahových problémů, proběhlo také několik besed zaměřených na osobnostní růst. Sportovně zaměřených aktivit pro dospělé jako cvičení na míčích se pravidelně účastnilo 8 osob a posilovacího cvičení Power jógy využilo 15 lidí. K největším rodinným programům v naší nabídce patří Generace Gospel Choir 1 s přibližně 40 aktivními členy. Liberecký soubor podpořil vznik dalšího gospelového souboru v Jablonci nad Nisou, který má nyní 20 zpěváků. Oba dva soubory spolu úzce spolupracují a vzájemně se podporují. Díky souboru Generace Gospel Choir vznikl také soubor nadšených důchodců Matylda a Tylda, který ke konci roku 2012 čítal již 25 členů. Obr. 13 Jazyková výuka 3.5. Projekty Obr. 14 Generace Gospel Choir Do tohoto odvětví patří např.: různé rodinné programy, letní a příměstské tábory, programy zdraví, osobnostního, duševního a duchovního růstu a jiné jednorázové nebo pravidelně se opakující projekty z různých oblastí. 1 Více najdete na

13 Výroční zpráva 2012, Strana Generace Víry Projekt Generace Víry je otevřená skupina lidí, kteří se rozhodli přeložit křesťanství do srozumitelného jazyka, protože jsou přesvědčeni, že má mnoho co říci. Hledá nový přístup ke křesťanství, nabízí vhled do Biblického poselství, vytváří prostor pro diskusi, poznání, osobní i duchovní růst, nabízí setkání ve skupině nebo individuálně a také přátelství i praktickou pomoc v životě. Smyslem setkávání Generace Víry je zastavit se v rušném běhu světa, nalézat hodnoty, které platí a vydat se na cestu k Bohu. Je to setkávání s lidmi a s Bohem. Generace Víry má základnu v libereckém Centru Generace a v současné době působí v Liberci a v Jablonci n. N. Hledá a nabízí alternativu k tradičnímu pojetí křesťanského společenství. 2 Tento program probíhá každou sobotu dopoledne v prostorách Centra Generace a navštěvuje ho pravidelně okolo 30 lidí včetně dětí. Pro děti je připraven zajímavý a různorodý program formou sobotní školky. Obr. 15 Setkání Generace Víry Obr. 16 Generace Víry program pro děti 2 Více najdete na

14 Výroční zpráva 2012, Strana Národní týden manželství (NTM) První Národní týden manželství byl uspořádán ve Velké Británii v roce 1998 a od té doby se tam koná každoročně. Předseda občanského sdružení Petr Činčala, PhD. se inspiroval právě ve VB a v roce 2007 uspořádal společně s přípravným výborem první Národní týden manželství v České Republice s podporou několika partnerů. 3 Cíle NTM: posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství, motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství, propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů. NTM v České republice v roce 2012 proběhl již po šesté pod záštitou předsedkyně parlamentu paní Němcové. Tematické zaměření NTM 2012 bylo: Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství. Do Národního týdne manželství se jako každoročně zapojila řada občanských organizací, společenských středisek, manželských poraden, církví i městských samospráv. Obr. 17 NTM Výtvarná soutěž Obr. 18 NTM Losování výtvarné soutěž 3 Více najdete na

15 Výroční zpráva 2012, Strana Probační program pro mladistvé Projekt reaguje na potřebu realizace programu, který by pomohl mládeži ohrožené příklonem ke kriminálnímu chování přestavět životní hodnoty, získat informace vedoucí k lepší orientaci ve společenském a právním systému státu a k dodržování společenských pravidel. Předmětem programu je mládež, která má zkušenost s protiprávním jednáním (v péči Probační a mediační služby ČR) nebo pochází ze sociálně slabšího prostředí se sklonem k protiprávnímu jednání nebo je v péči kurátorů pro nějaký výchovný problém. Akreditovaný program Právo pro každý den společnosti Partners Czech o.p.s., je jednou z možností práce s uvedenou skupinou. Podmínkou pro realizaci programu jsou specielně proškolení lektoři a prostředí umožňující realizaci dlouhodobého zážitkového semináře, dále spolupráce s Probační a mediační službou ČR, Okresním soudem v Liberci, kurátory, případně Policií městskou či ČR. Ve spolupráci s uvedenými složkami probíhá vytipování vhodných klientů. Předpokladem je dobrovolná účast na základě podepsané dohody, v některých případech lze soudem jako alternativní trest program nařídit. Obsahem semináře (35-40 hodin v rozmezí 2-3 měsíců) jsou otázky pracovního a rodinného práva, trestního řádu, společenské etiky, osobnostního růstu, prevence užívání návykových látek. Témata jsou zpracována v uvedeném akreditovaném programu, aktualizována autory - společností Partners Czech - podle případných změn zákonů a jiných pravidel a také touto společností supervidována. Cílem realizace programu je šíření znalostí a vědomostí vedoucích ke způsobu života mládeže v mezích zákona a etiky. Skupina je složena z osob, které při 75% účasti na jednotlivých lekcích dostávají osvědčení o absolvování semináře, které pro ně může být polehčující okolností v případě soudního jednání o nějakém přečinu nebo méně závažném trestném činu. V ostatních případech prostě slouží k lepší orientaci ohrožených osob v právním systému a doporučuje a podporuje správnou volbu představovaných možných vzorců chování v modelových nebo konkrétních situacích ze života klientů.

16 Výroční zpráva 2012, Strana Rodinné a příměstské tábory Každý rok organizujeme letní rodinné tábor pro rodiny s dětmi a týdenní příměstské tábory pro děti ve věku 3 6 let se širokou paletou zajímavých aktivit a výletů. Obr. 19 Letní rodinný tábor Obr. 20 Příměstský tábor Letní rodinný tábor probíhal v rekreačním areálu SEBA nedaleko Mnichova Hradiště, v oblasti Českého ráje s účastí 28 rodin (48 dospělých a 52 dětí). Příměstský tábor se konal v Centru Generaci a děti měly možnost vyrážet pod dohledem vedoucích na výlety do blízkého okolí Liberce. Příměstský tábor probíhal po 4 týdny a celkem se ho zúčastnilo 19 dětí Exit Tour V dubnu 2012 proběhla týdenní jednorázová akce Exit Tour pro mládež s přednáškami na školách, odpoledními aktivitami pro mladé a s rockovým koncertem Divine Attraction na závěr týdne. Tuto akci chystáme i na rok Po této akci vznikla skupina 15 nadšených mladých lidí, kteří se scházejí dvakrát týdně v úterý a v sobotu k zamyšlení, diskuzím na různá aktuální témata, k vzájemnému povzbuzování, hraní hudby a nejrůznějším dalším akcím. Vytvořili tak komunitu lidí otevřenou pro mladé lidi, kteří touží po hlubších hodnotách a vztazích.

17 Výroční zpráva 2012, Strana 16 Obr. 21 EXIT Tour Obr. 22 EXIT klub Klub zdraví Zde jsou soustředěni všichni, kdo mají zájem o zdravý životní styl. Klub zdraví pořádá přednášky pro veřejnost, semináře s ochutnávkami a recepty. Jeho členové žijí podle principu NEWSTART 4 a aktivně jej představují dalším lidem, např. na letním rodinném táboře se vařili zdravá a chutná jídla, táborové recepty jsme účastníkům po skončení tábora poskytly na našich webových stránkách, byl o ně velký zájem. Program NEWSTART zahrnuje následujících osm faktorů: Nutrition - Výživa Exercise - Pohyb, cvičení Water - Voda, hydroterapie Sunshine - Sluneční svit Temperance - Střídmost a vyváženost Air - Vzduch, dýchaní Rest - Odpočinek, spánek Trust - Důvěra v Boha a pozitivní životní orientace 5 4 Více najdete na 5 Citováno z

18 Výroční zpráva 2012, Strana 17 Obr. 23 Akce Klubu zdraví Humanitární činnost Ve spolupráci s občanským sdružením Pomoc bez hranic jsme v dubnu 2012 pořádali sbírku dětského oblečení 0 10 let pro dětský domov na Ukrajině. Spolupracujeme s občanským sdružením Samari a s MUDr. Milanem Moskalou, který už přes 10 let žije a slouží v Dhace, Bangladéši. Náš gospelový soubor Generace Gospel Choir například finančně podporuje vzdělávání bangladéšské holčičky pravidelným ročním příspěvkem v rámci projektu Paprsky naděje. Bangladéšské děti podporují také další jednotlivci. 6 Centrum Generace poskytuje zázemí pro komunitní intervenční psychosociální tým (KIP tým), který funguje pod ADROU. Jeho cílem je na komunitní úrovni poskytovat psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí (nehody, povodně atd.) Jeho členy jsou lidé - dobrovolníci různých profesí a zaměření (lidé s empatií, sociální pracovníci, duchovní, psychologové atd.). KIP týmy vznikly na základě zkušeností z terénní práce po neštěstích, kdy se ukázala zvýšená poptávka po lidech dobrovolnících schopných a ochotných reagovat na potřeby zasažených. 7 V roce 2012 nedošlo díky Bohu k žádné větší aktivitě. 6 Více najdete na projekt Paprsky naděje 7 Citováno z

19 Výroční zpráva 2012, Strana Finanční zpráva Předkládáme přehled o hospodaření Centra Generace v roce Obsahuje náklady převážně na realizaci hlavní činnosti. Organizace jako hospodářskou činnost pronajímá své prostory a prodává vybrané produkty zdravé výživy. Výsledek hospodaření v roce 2012 je Kč. Tab. 1. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok náklady HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy celkem Kč Kč Kč Služby celkem Kč Kč 152 Kč Osobní náklady celkem Kč Kč 0 Kč Ostatní náklady celkem Kč Kč 0 Kč Poskytnuté příspěvky Kč Kč 0 Kč Celkem: Kč Kč Kč Tab. 2. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok výnosy HLAVNÍ ČINNOST VÝNOSY CELKEM MPSV odbor rodinné politiky Kč Kč 0 Kč HOSPODÁŘ. ČINNOST Liberecký kraj Kč Kč 0 Kč Statutární město Liberec Kč Kč 0 Kč Tržby za vlastní výkony a zboží Kč Kč Kč Přijaté příspěvky a dary Kč Kč 0 Kč Ostatní Kč Kč 0 Kč Celkem: Kč Kč Kč

20 Výroční zpráva 2012, Strana Poděkování Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za poskytnutí dotace na podporu rodiny, libereckému Krajskému úřadu za finanční podporu programů zdravotní prevence a Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí příspěvku z Fondu prevence. Za finanční podporu děkujeme také neziskovým organizacím České sdružení Církve adventistů sedmého dne, ASI-CS, o. s., Maranatha, o. s. a nadačnímu fondu Albert. Děkujeme za podporu a spolupráci soukromým firmám SEDRUS, s. r. o., RealSan Group, SE, LUKRA Connect, s. r. o., stavební firmě ČINČALA a obchodu s řezivem ENSTROM. Děkujeme za finanční, věcnou i jakoukoliv další podporu všem ostatním dárcům, příznivcům a podporovatelům. Poděkování patří celému týmu Centra Generace, zaměstnancům, a zvlášť dobrovolníkům za mimořádné nasazení ve věci naplňování cílů a vizí organizace ve prospěch občanů. 8 8 Seznam všech sponzorů, kterým upřímně děkujeme za jakoukoliv podporu a možnosti podpory Centra Generace najdete na

21 Výroční zpráva 2012, Strana Výhled do roku 2013 Rok 2013 vnímáme jako novou výzvu poskytovat lepší, hodnotnější programy a akce zaměřené na zkvalitňování života občanů všech generací a naplňování jejich potřeb a touhy po smysluplném aktivním životě. Naším cílem je nabízet jednotlivcům a skupinám možnost osobnostního, sociálního a duchovního růstu zejména v programech zaměřených na rodinu a rozvoj zdravých mezilidských vztahů. Za tímto účelem se chceme zaměřit na profesionalizaci a vyladění práce našeho týmu, rozšíření nabídky vzdělávacích programů, motivaci a zapojení nových lidi, spolupráci s podobně nastavenými organizacemi, podporu nově vzniklých projektů a zajištění finanční udržitelnosti naší organizace. Nabídku plánujeme rozšířit v sociální oblasti podpory a služeb pro pěstounské rodiny, na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Máme zájem na tom, abychom nadále poskytovali lidem příjemný otevřený prostor pro relaxaci, setkávání, zábavu i vzdělávání, který může obohatit jejich život. Petr Činčala, PhD. Předseda sdružení Centrum Generace, o. s.

22 Výroční zpráva 2012, Strana 21 Příloha 1 Seznam akcí uskutečněných v roce 2012 Leden: MC Krteček: Narozeninová párty (7. narozeniny!) Bazárek dětského oblečení a hraček Tvořivá dílna pro dospělé: korálkování, drátkování, malování na hedvábí Únor: Národní týden manželství na téma: Rozumíme si? Cesta k lepší komunikaci v manželství. vyhlášena tradiční výtvarná soutěž na téma rodinná fotografie, do které se zapojilo několik libereckých škol a školek výstava svatebních fotografií s oceněním za nejhezčí manželský pár beseda Láska jiného druhu s Petrem Činčalou o lásce a vztazích v rámci vzdělávacích programů v mateřském centru rodinný filmový večer k tématu, film pro děti: Kouzelná romance, film pro dospělé: Na zlatém jezeře Exit klub: setkání teenagerů s tématem manželství, promítání krátkého filmu: Ponožky budu prát vždycky stejný koncert jablonecké kapely Kaiser Band a kapely Obzzor ze Šumperka beseda s workshopem na téma Budování pevnějších vztahů s Richardem Kanem z Velké Británie, zakladatelem Národního týdne manželství Březen: MC Krteček: Karneval s účastí 38 rodičů se 44 dětmi Bazárek dětského oblečení a hraček Tvořivá dílna pro dospělé: malování na hedvábí, velikonoční tvoření ChillOutClub: Stolní hry

23 Výroční zpráva 2012, Strana 22 Duben: Humanitární sbírka dětského oblečení pro dětský domov na Ukrajině Generace Gospel Choir: Koncert v kapli v Pulečném Koncert v jabloneckém kostele dr. Farského s podporou města Jablonec Klub zdraví: setkání na téma Jarní bylinky v kuchyni Tvořivá dílna: šperky a jiné doplňky z plsti Exit Tour pro teenagery Květen: MC Krteček: Exit párty na téma Příběh Wintonova vlaku Exit párty na téma Sex, AIDS a vztahy, talkshow s Tomášem Řehákem Česko-americká Exit párty workshopy, talkshow s kapelou Divine Attraction Koncert americké kapely Divine Attraction After Party rozloučení s Exit tour ChillOutClub: Stolní hry Výlet se skřítkem Vráťou do Země zdraví Den dětí s programem zaměřeným na bezpečnost Generace Gospel Choir: Koncert v bývalém letním kině v Eurocentru v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s pražským Maranatha Gospel Choir a s doprovodem kapely Exit klub: Besedy o přátelství, lásce a vztazích ChillOutClub: Stolní hry Červen: Generace Gospel Choir: Koncert na noc otevřených kostelů ve Vratislavicích nad Nisou Koncert s dobrovolnickým centrem Dobromysl na liberecké dětské psychiatrii Koncert v Husově kapli v Třeboni

24 Výroční zpráva 2012, Strana 23 Koncert na náměstí v Třeboni Křest dvou zpěvaček v Liberci u malého Tajchu Červenec a srpen: Letní rodinný tábor s účastí 28 rodin (48 dospělých, 52 dětí) Příměstský tábor pro předškolní děti (19 dětí) Generace Gospel Choir: Září: víkendové soustředění na chatě v Mladějově vystoupení na gospelové bohoslužbě ve Zbytkách Otevření jazykového centra a miniškolky BeeEnglish pro předškolní děti Zahájení nového školního roku v Miniklubu a ostatních aktivit pro děti a dospělé Říjen: MC Krteček: Zdravý úsměv preventivní program pro rodiče a děti Podzimní ladění tvořivé a soutěžní dopoledne Bazárek dětského oblečení a hraček Miniklub: Výlet do centra ekologické výchovy Střevlík v Oldřichově v H. Generace Gospel Choir: Koncert v kapli v Machníně s hudebním tělesem Musica Viva ChillOutClub: Stolní hry Listopad: Realizace projektu Pro zdravější rodinu s podporou libereckého kraje MC Krteček: výstava zdraví, poradenství, měření tělesných hodnot zdravé pečení, dětské tvoření zdravého cukrovíčka, děti tvoří zeleninový salát Tvůrčí dílna pro maminky: výroba adventních věnců a jiných vánočních dekorací Workshop: Jak si vytvořit vlastní fotoknihu

25 Výroční zpráva 2012, Strana 24 Generace Gospel Choir: Koncert v Kulturním centru Vratislavice nad Nisou s pěveckým souborem Charmoné ChillOutClub Listofesťák: folk rockový hudební festival, kde vystoupilo několik různorodých kapel: Tropella, Jan Ostrov, Náhodné setkání + hosté, 7th Day a Kaiser Band Stolní hry Prosinec: MC Krteček Andělské radovánky vánoční pečení beseda Manželství je umění s Petrem Činčalou Miniklub: Předvánoční besídka pro rodiče a přátele Generace Gospel Choir: Koncert v ostašovském kostele Koncert v liberecké radnici pro důchodce Půlnoční vystoupení v červeném kostele na Perštýně Doprovodné písně při gospelové svatbě v červeném kostele na Perštýně ChillOutClub: Stolní hry

26 Výroční zpráva 2012, Strana 25 Příloha 2 Fotografie prostory Obr. 24 Herna Obr. 26 Výtvarná dílna Obr. 25 Čajovna Obr. 28 Herna BeeEnglish Obr. 27 Multifunkční sál Obr. 29 Lezecká stěna a trampolína

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S. adffda. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. www.centrumgenerace.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S. adffda. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. www.centrumgenerace.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 adffda www.centrumgenerace.cz Motto: Je větší radost dávat než dostávat! (Bible) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2009

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2009 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2009 Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy. Joseph Addison Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2010 Nezajímá mě, příteli, jaké náboženství vyznáváš a zda jsi zbožný nebo ne. Důležité pro mne je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Skutečně šťastni budou jen ti z vás, kteří budou chtít sloužit a objeví, jak se to dělá Albert Schweitzer Co je Centrum Generace? Centrum

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 adffda www.centrumgenerace.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. OBSAH 2014 PREAMBULE... 2 1. ORGANIZAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Pravidelná činnost Oblast volného času 570 000 Kč 200 000 Kč Projekt PŘEDŠKOLÁK je zaměřen na pravidelnou předškolní

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Občanské sdružení J U M P

Občanské sdružení J U M P Občanské sdružení J U M P Výroční zpráva 2010 Cíle občanského sdružení JUMP Cílovou skupinou, na kterou se občanské sdružení JUMP zaměřuje, jsou mladí lidé ve věku 15-25 let. Občanské sdružení JUMP, založené

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2012

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2012 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2012 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města a akce nadregionálního

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více