Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova 504/ Liberec 1

2 Výroční zpráva 2012, Strana 1 Obsah Preambule Organizační struktura Filozofie a cíle Naše činnost Mateřské centrum Krteček Miniklub pro předškolní děti Jazyková školka BeeEnglish Vzdělávací a volnočasové aktivity Děti v předškolním věku Děti školního věku a mládež Dospělí a rodinné programy Projekty Generace Víry Národní týden manželství (NTM) Probační program pro mladistvé Rodinné a příměstské tábory Exit Tour Klub zdraví Humanitární činnost Finanční zpráva Poděkování Výhled do roku Příloha 1 Seznam akcí uskutečněných v roce Příloha 2 Fotografie prostory... 25

3 Výroční zpráva 2012, Strana 2 Tabulky Tab. 1. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok náklady Tab. 2. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok výnosy Obrázky Obr. 1 MC Krteček Zpívánky... 5 Obr. 2 Výlet za Skřítkem Vráťou... 5 Obr. 3 Miniklub Cvičení... 6 Obr. 4 Miniklub Loutkové divadlo... 6 Obr. 5 Miniklub Zpívání... 7 Obr. 6 Miniklub Malování... 7 Obr. 7 Miniškolka BeeEnglish... 8 Obr. 8 Miniškolka BeeEnglish... 8 Obr. 9 Dovedníček... 9 Obr. 10 Hudebně-pohybový kroužek... 9 Obr. 11 Hip hop Obr. 12 ChillOutClub Obr. 13 Jazyková výuka Obr. 14 Generace Gospel Choir Obr. 15 Setkání Generace Víry Obr. 16 Generace Víry program pro děti Obr. 17 NTM Výtvarná soutěž Obr. 18 NTM Losování výtvarné soutěž Obr. 19 Letní rodinný tábor Obr. 20 Příměstský tábor Obr. 21 EXIT Tour Obr. 22 EXIT klub Obr. 23 Akce Klubu zdraví Obr. 24 Herna Obr. 25 Čajovna Obr. 26 Výtvarná dílna Obr. 27 Multifunkční sál Obr. 28 Herna BeeEnglish Obr. 29 Lezecká stěna a trampolína... 25

4 Výroční zpráva 2012, Strana 3 Preambule Centrum Generace se sídlem v Liberci, Palachova 504/7, , založené , vedené na Ministerstvu vnitra pod identifikačním číslem , je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na rozvoji občanské společnosti. Veškerá činnost sdružení je zaměřena výlučně na podporu rodin bez ohledu na jejich sociální, finanční, náboženské, generační či jiné zařazení. Vychází z tradičních křesťanských hodnot, kdy cílem je péče o člověka, podpora přirozeného životního stylu, kvalitního způsobu života a vedení k odpovědnosti za dopad na fyzické i psychické zdraví a rozvoj duchovního a společenského potenciálu člověka v prostředí finanční a morální krize. Tato činnost není v žádném směru uskutečňována za účelem dosažení zisku. 1. Organizační struktura Řídícím orgánem je výbor sdružení ve složení Petr Činčala, PhD. - předseda, Mgr. Magdalena Čížková místopředsedkyně, která vystřídala v září 2012 dosavadního místopředsedu Mgr. Pavla Matějku a Světluše Jiráňová - pokladník. Organizace měla do první poloviny roku 2012 čtyři zaměstnance a od druhé poloviny rokumá již jen dva zaměstnance a dvě ženy na mateřské dovolené, jedenáct lidí odvedlo práci na základě dohody o provedení práce (lektorská činnost). V aktivitách pracuje 15 pravidelných i příležitostných dobrovolníků.

5 Výroční zpráva 2012, Strana 4 2. Filozofie a cíle Centrum Generace vzniklo na základě dobré vůle majitelů budovy Lidušky v Palachově ulici, jejichž přáním bylo zkvalitnit životy svých spoluobčanů. Jako tým pozitivně laděných lidí jsme přijali tuto výzvu a na základě našich křesťanských hodnot jsme se rozhodli vytvořit prostředí vyzařující energii dobrých vztahů, kde bychom formou přednáškové, klubové, výukové a poradenské činnosti pomáhali občanům smysluplně a hodnotně využívat čas. Cílem těchto aktivit je posilovat mravní a etické uvědomění občanů, posilovat rodinnou a generační soudržnost, budovat toleranci mezi skupinami, pomáhat lidem v tíživé životní situaci, vést rodiče a děti k zodpovědnému přístupu k životu a tím předcházet negativním jevům v rodinách i ve společnosti. Domníváme se, že současný stav společnosti a její nasměrování není zcela příznivě nakloněn rodině, jak v užším tak v širším smyslu. Jak vyplývá z běžně dostupných sociologických studií, je počet rozvodů na počet uzavřených manželství znepokojující. Rovněž studie o agresivitě či kriminalitě dětí a mládeže svědčí o nebezpečném trendu. Není nám lhostejná ani situace starších občanů, kteří často trpí osamělostí a ztrátou smyslu života. To vše svědčí o tom, že v dnešním konzumně, materialisticky a sobecky zaměřeném světě se hodnoty jako rodina, věrnost, mravnost, úcta, tolerance či prostá slušnost dostávají do pozadí. Vnímáme posun těchto hodnot jako alarmující a prostřednictvím komunitního Centra Generace se chceme podílet na procesu vrácení těchto hodnot na přední místa žebříčku etických norem. Prostřednictvím aktivit Centra Generace chceme lidem pomáhat rozvíjet základní vztahové dovednosti jako komunikace, vědomí vlastní hodnoty, pozitivní hodnocení druhých, empatie a sdílení svých emocí, řešení konfliktů, vytváření pozitivních vzorců chování.

6 Výroční zpráva 2012, Strana 5 3. Naše činnost Centrum Generace orientuje své aktivity na spoluobčany všech generací a jeho činnost se rozděluje do 4 základních kategorií: Mateřské centrum, Miniklub, volnočasové a vzdělávací aktivity a různé projekty. Přestože je největší pozornost zaměřena především na programy pro maminky s dětmi, může v nabídce Centra Generace nalézt něco pro sebe každý Mateřské centrum Krteček Mateřské centrum probíhá každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 13:00, v úterý také odpoledne od 15:00 do 18:00 a nabízí časový a místní prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi. Kromě relaxace a výměny zkušeností s péčí o děti slouží k dalšímu vzdělávání a vedení k aktivní podpoře psychomotorického vývoje dětí výchovně vzdělávacími programy. Cílem je zdravý vývoj dětí a podpora pečující rodiny, za tímto účelem máme připravené aktivity pro rodiče s dětmi: cvičení, tvoření, malování a zpívánky, pořádáme také setkání a besedy s odborníky na aktuální témata pro rodiče. Byl zahájen program inkluze sociálně slabých a zdravotně znevýhodněných. V roce 2012 uskutečnilo 340 rodičů 1150 návštěv v 88 programových dnech. Obr. 1 MC Krteček Zpívánky Obr. 2 Výlet za Skřítkem Vráťou

7 Výroční zpráva 2012, Strana Miniklub pro předškolní děti Miniklub pro předškolní děti je od začátku roku 2012 otevřený třikrát týdně: každé pondělí, středu a pátek pro děti ve věku 2 5 let. Tento klub nabízí podobný program jako mateřská školka. Cílem tohoto programu je vytvářet při hře a při práci s dětmi přirozené hravé, aktivní prostředí, v němž se děti v komorním kolektivu postupně učí vnímat a respektovat se navzájem. Děti mohou prožít tvořivé dny ve společnosti vrstevníků bez maminky a tatínka. Pro naše nejmenší je připraven program v jednotlivých blocích s výtvarnými činnostmi, zpěvem, cvičením a hrami. Přirozeně je respektována i potřeba volné hry a dostatečný pohyb venku na čerstvém vzduchu. Děti chodí na procházky k přehradě, do okolních parků či na hřiště. V závislosti na počasí, na aktuálním složení dětí a dle míry adaptace dětí na kolektiv vyrážíme i do divadla, organizujeme poznávací výlety, chodíme do ZOO apod. Obr. 3 Miniklub Cvičení Obr. 4 Miniklub Loutkové divadlo Pro děti od ukončeného 2. roku věku máme otevřenou třídičku Broučků a děti od 3 let navštěvují oddělení Motýlků. Obě skupiny mají k dispozici prostory vybavené tělocvičny s trampolínou, horolezeckou stěnou, gumovými míči, lavičkami, dřevěnou průlezkou a dalším vybavením vhodným pro různorodé činnosti dětí, hernu s širokým výběrem

8 Výroční zpráva 2012, Strana 7 hraček a didaktických pomůcek a výtvarnou dílničku, kde mohou tvořit, malovat, modelovat, vystřihovat a vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky. Tato místnost se využívá také jako jídelna pro děti v době svačin a obědů. U všech dětí se dbá na řádné stravování, pitný režim a upevňování základních hygienických návyků. Dětský miniklub je dobrá alternativa k mateřské školce a slouží k efektivní předškolní přípravě. Program v roce 2012 využilo pro své děti 48 rodičů. Do programu se v rámci integrace zapojilo 1 dítě s DMO. Obr. 5 Miniklub Zpívání 3.3. Jazyková školka BeeEnglish Obr. 6 Miniklub Malování V září 2012 v prostorách Centra Generace vznikla nová anglicko-česká školka BeeEnglish, která je provozována dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek dopoledne. Jazyková miniškolka BeeEnglish si klademe za cíl co možná nejvíce využít přirozenosti a vnímání nejmenších dětí k tomu, abychom při dlouhodobější návštěvě položili dětem zdravé základy přirozeného přijímání cizího jazyka. S dětmi ve školce nekomunikujeme výhradně anglicky, neboť respektujeme a vnímáme potřebu vytvoření dostatečné citové vazby mezi lektorkou a dětmi prostřednictvím mateřštiny.

9 Výroční zpráva 2012, Strana 8 V průběhu celého dopoledne ale zařazujeme dva delší bloky motivačních her a tvořivých činností, ve kterých se vše odehrává v angličtině. Děti se postupně učí vnímat a reagovat na jednoduché pokyny, poznávají nová anglická pojmenování pro věci, které již dobře znají, zpívají a dle individuální mluvní vyspělosti se postupně učí v angličtině také slovně reagovat. Vše probíhá zcela nenásilně a hravě s respektem k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Také při procházkách využíváme všech možností k tomu, abychom aplikovali získané kompetence v běžném dění kolem nás a učili děti přímo komunikovat. Radost ze společné hry a vytváření pohodové atmosféry, v níž si děti mohou vytvářet svá první přátelství, je naší prioritou. Od září 2012 anglicko-českou školku navštěvovalo 7 dětí. Obr. 7 Miniškolka BeeEnglish 3.4. Vzdělávací a volnočasové aktivity Obr. 8 Miniškolka BeeEnglish Přes týden v odpoledním čase probíhají různorodé vzdělávací a volnočasové programy pro děti v předškolním a školním věku, pro mládež i dospělé a programy pro celou rodinu.

10 Výroční zpráva 2012, Strana Děti v předškolním věku Pro děti v předškolním věku jsme v uplynulém roce nabízeli tři odpolední volnočasové a vzdělávací kroužky. Výtvarný kroužek Dovedníček absolvovalo celkem 11 dětí. Hudebně pohybového kroužku se aktivně účastnilo 6 dětí a do kroužku angličtiny Let s play se zapojilo celkem 5 dětí. Obr. 9 Dovedníček Děti školního věku a mládež Obr. 10 Hudebně-pohybový kroužek V roce 2012 byla nabídka programů pro děti na ZŠ a mládež zajímavá a různorodá. Náplň jednotlivých aktivit byla zaměřena na zábavu, rozvoj motorických dovedností, výchovu, vzdělávání, životní styl i oblast prevence sociálně patologických jevů. Klub Kolfink se orientoval na turistiku, ekologii, sport, tvořivé hry a další netradiční program zážitkovou formou, této klubové aktivity se účastnilo pravidelně každý týden ve středu odpoledne 5 dětí. Kroužek moderních tanců ve stylu Hip hop probíhal pravidelně každý čtvrtek a tohoto programu se účastnilo celkem 9 dětí.

11 Výroční zpráva 2012, Strana 10 ChillOutClub je klubová aktivita pro mladé lidi, kteří chtějí trávit svůj volný čas společně a kvalitně. V roce 2012 byly pořádány převážně stolní hry, koncerty a filmové večery. Těchto aktivit se v průběhu roku zúčastnilo více než 150 lidí. Na 1. stupni základních škol probíhaly výchovně vzdělávací programy s názvem Filípkova dobrodružství zaměřené na oblast etické a zdravotní prevence. Proběhlo celkem 66 programů, kterých se dohromady účastnilo 1043 dětí. Na 2. stupni ZŠ a na SŠ proběhlo 84 přednášek a programů prevence péče na různá aktuální témata např.: Sex, AIDS a vztahy, přátelství a láska, šikana, peníze, holocaust, sekty. Do programu bylo zapojeno celkem 22 škol s počtem 2470 žáků. Obr. 11 Hip hop Obr. 12 ChillOutClub Dospělí a rodinné programy Dospělí v naší nabídce nalezli jak vzdělávací, tak sportovně či umělecky orientované programy, možnost setkávání se a duševního a duchovního rozvoje. Mezi vzdělávací aktivity patří zejména výuka angličtiny s hlídáním dětí probíhající převážně ve skupinových kurzech, kterých využilo v průběhu roku 2012 celkem14 osob. Individuální hodiny angličtiny a němčiny navštěvovalo 5 studentů.

12 Výroční zpráva 2012, Strana 11 Nabídky biblických hodin pro teenagery a dospělé využilo přibližně 10 osob, které se individuálně nebo ve skupinách mohli dozvědět něco o křesťanství a Bibli. Individuálně poskytujeme psychosociální poradenství v otázkách řešení životních situací a vztahových problémů, proběhlo také několik besed zaměřených na osobnostní růst. Sportovně zaměřených aktivit pro dospělé jako cvičení na míčích se pravidelně účastnilo 8 osob a posilovacího cvičení Power jógy využilo 15 lidí. K největším rodinným programům v naší nabídce patří Generace Gospel Choir 1 s přibližně 40 aktivními členy. Liberecký soubor podpořil vznik dalšího gospelového souboru v Jablonci nad Nisou, který má nyní 20 zpěváků. Oba dva soubory spolu úzce spolupracují a vzájemně se podporují. Díky souboru Generace Gospel Choir vznikl také soubor nadšených důchodců Matylda a Tylda, který ke konci roku 2012 čítal již 25 členů. Obr. 13 Jazyková výuka 3.5. Projekty Obr. 14 Generace Gospel Choir Do tohoto odvětví patří např.: různé rodinné programy, letní a příměstské tábory, programy zdraví, osobnostního, duševního a duchovního růstu a jiné jednorázové nebo pravidelně se opakující projekty z různých oblastí. 1 Více najdete na

13 Výroční zpráva 2012, Strana Generace Víry Projekt Generace Víry je otevřená skupina lidí, kteří se rozhodli přeložit křesťanství do srozumitelného jazyka, protože jsou přesvědčeni, že má mnoho co říci. Hledá nový přístup ke křesťanství, nabízí vhled do Biblického poselství, vytváří prostor pro diskusi, poznání, osobní i duchovní růst, nabízí setkání ve skupině nebo individuálně a také přátelství i praktickou pomoc v životě. Smyslem setkávání Generace Víry je zastavit se v rušném běhu světa, nalézat hodnoty, které platí a vydat se na cestu k Bohu. Je to setkávání s lidmi a s Bohem. Generace Víry má základnu v libereckém Centru Generace a v současné době působí v Liberci a v Jablonci n. N. Hledá a nabízí alternativu k tradičnímu pojetí křesťanského společenství. 2 Tento program probíhá každou sobotu dopoledne v prostorách Centra Generace a navštěvuje ho pravidelně okolo 30 lidí včetně dětí. Pro děti je připraven zajímavý a různorodý program formou sobotní školky. Obr. 15 Setkání Generace Víry Obr. 16 Generace Víry program pro děti 2 Více najdete na

14 Výroční zpráva 2012, Strana Národní týden manželství (NTM) První Národní týden manželství byl uspořádán ve Velké Británii v roce 1998 a od té doby se tam koná každoročně. Předseda občanského sdružení Petr Činčala, PhD. se inspiroval právě ve VB a v roce 2007 uspořádal společně s přípravným výborem první Národní týden manželství v České Republice s podporou několika partnerů. 3 Cíle NTM: posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství, motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství, propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů. NTM v České republice v roce 2012 proběhl již po šesté pod záštitou předsedkyně parlamentu paní Němcové. Tematické zaměření NTM 2012 bylo: Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství. Do Národního týdne manželství se jako každoročně zapojila řada občanských organizací, společenských středisek, manželských poraden, církví i městských samospráv. Obr. 17 NTM Výtvarná soutěž Obr. 18 NTM Losování výtvarné soutěž 3 Více najdete na

15 Výroční zpráva 2012, Strana Probační program pro mladistvé Projekt reaguje na potřebu realizace programu, který by pomohl mládeži ohrožené příklonem ke kriminálnímu chování přestavět životní hodnoty, získat informace vedoucí k lepší orientaci ve společenském a právním systému státu a k dodržování společenských pravidel. Předmětem programu je mládež, která má zkušenost s protiprávním jednáním (v péči Probační a mediační služby ČR) nebo pochází ze sociálně slabšího prostředí se sklonem k protiprávnímu jednání nebo je v péči kurátorů pro nějaký výchovný problém. Akreditovaný program Právo pro každý den společnosti Partners Czech o.p.s., je jednou z možností práce s uvedenou skupinou. Podmínkou pro realizaci programu jsou specielně proškolení lektoři a prostředí umožňující realizaci dlouhodobého zážitkového semináře, dále spolupráce s Probační a mediační službou ČR, Okresním soudem v Liberci, kurátory, případně Policií městskou či ČR. Ve spolupráci s uvedenými složkami probíhá vytipování vhodných klientů. Předpokladem je dobrovolná účast na základě podepsané dohody, v některých případech lze soudem jako alternativní trest program nařídit. Obsahem semináře (35-40 hodin v rozmezí 2-3 měsíců) jsou otázky pracovního a rodinného práva, trestního řádu, společenské etiky, osobnostního růstu, prevence užívání návykových látek. Témata jsou zpracována v uvedeném akreditovaném programu, aktualizována autory - společností Partners Czech - podle případných změn zákonů a jiných pravidel a také touto společností supervidována. Cílem realizace programu je šíření znalostí a vědomostí vedoucích ke způsobu života mládeže v mezích zákona a etiky. Skupina je složena z osob, které při 75% účasti na jednotlivých lekcích dostávají osvědčení o absolvování semináře, které pro ně může být polehčující okolností v případě soudního jednání o nějakém přečinu nebo méně závažném trestném činu. V ostatních případech prostě slouží k lepší orientaci ohrožených osob v právním systému a doporučuje a podporuje správnou volbu představovaných možných vzorců chování v modelových nebo konkrétních situacích ze života klientů.

16 Výroční zpráva 2012, Strana Rodinné a příměstské tábory Každý rok organizujeme letní rodinné tábor pro rodiny s dětmi a týdenní příměstské tábory pro děti ve věku 3 6 let se širokou paletou zajímavých aktivit a výletů. Obr. 19 Letní rodinný tábor Obr. 20 Příměstský tábor Letní rodinný tábor probíhal v rekreačním areálu SEBA nedaleko Mnichova Hradiště, v oblasti Českého ráje s účastí 28 rodin (48 dospělých a 52 dětí). Příměstský tábor se konal v Centru Generaci a děti měly možnost vyrážet pod dohledem vedoucích na výlety do blízkého okolí Liberce. Příměstský tábor probíhal po 4 týdny a celkem se ho zúčastnilo 19 dětí Exit Tour V dubnu 2012 proběhla týdenní jednorázová akce Exit Tour pro mládež s přednáškami na školách, odpoledními aktivitami pro mladé a s rockovým koncertem Divine Attraction na závěr týdne. Tuto akci chystáme i na rok Po této akci vznikla skupina 15 nadšených mladých lidí, kteří se scházejí dvakrát týdně v úterý a v sobotu k zamyšlení, diskuzím na různá aktuální témata, k vzájemnému povzbuzování, hraní hudby a nejrůznějším dalším akcím. Vytvořili tak komunitu lidí otevřenou pro mladé lidi, kteří touží po hlubších hodnotách a vztazích.

17 Výroční zpráva 2012, Strana 16 Obr. 21 EXIT Tour Obr. 22 EXIT klub Klub zdraví Zde jsou soustředěni všichni, kdo mají zájem o zdravý životní styl. Klub zdraví pořádá přednášky pro veřejnost, semináře s ochutnávkami a recepty. Jeho členové žijí podle principu NEWSTART 4 a aktivně jej představují dalším lidem, např. na letním rodinném táboře se vařili zdravá a chutná jídla, táborové recepty jsme účastníkům po skončení tábora poskytly na našich webových stránkách, byl o ně velký zájem. Program NEWSTART zahrnuje následujících osm faktorů: Nutrition - Výživa Exercise - Pohyb, cvičení Water - Voda, hydroterapie Sunshine - Sluneční svit Temperance - Střídmost a vyváženost Air - Vzduch, dýchaní Rest - Odpočinek, spánek Trust - Důvěra v Boha a pozitivní životní orientace 5 4 Více najdete na 5 Citováno z

18 Výroční zpráva 2012, Strana 17 Obr. 23 Akce Klubu zdraví Humanitární činnost Ve spolupráci s občanským sdružením Pomoc bez hranic jsme v dubnu 2012 pořádali sbírku dětského oblečení 0 10 let pro dětský domov na Ukrajině. Spolupracujeme s občanským sdružením Samari a s MUDr. Milanem Moskalou, který už přes 10 let žije a slouží v Dhace, Bangladéši. Náš gospelový soubor Generace Gospel Choir například finančně podporuje vzdělávání bangladéšské holčičky pravidelným ročním příspěvkem v rámci projektu Paprsky naděje. Bangladéšské děti podporují také další jednotlivci. 6 Centrum Generace poskytuje zázemí pro komunitní intervenční psychosociální tým (KIP tým), který funguje pod ADROU. Jeho cílem je na komunitní úrovni poskytovat psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí (nehody, povodně atd.) Jeho členy jsou lidé - dobrovolníci různých profesí a zaměření (lidé s empatií, sociální pracovníci, duchovní, psychologové atd.). KIP týmy vznikly na základě zkušeností z terénní práce po neštěstích, kdy se ukázala zvýšená poptávka po lidech dobrovolnících schopných a ochotných reagovat na potřeby zasažených. 7 V roce 2012 nedošlo díky Bohu k žádné větší aktivitě. 6 Více najdete na projekt Paprsky naděje 7 Citováno z

19 Výroční zpráva 2012, Strana Finanční zpráva Předkládáme přehled o hospodaření Centra Generace v roce Obsahuje náklady převážně na realizaci hlavní činnosti. Organizace jako hospodářskou činnost pronajímá své prostory a prodává vybrané produkty zdravé výživy. Výsledek hospodaření v roce 2012 je Kč. Tab. 1. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok náklady HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy celkem Kč Kč Kč Služby celkem Kč Kč 152 Kč Osobní náklady celkem Kč Kč 0 Kč Ostatní náklady celkem Kč Kč 0 Kč Poskytnuté příspěvky Kč Kč 0 Kč Celkem: Kč Kč Kč Tab. 2. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok výnosy HLAVNÍ ČINNOST VÝNOSY CELKEM MPSV odbor rodinné politiky Kč Kč 0 Kč HOSPODÁŘ. ČINNOST Liberecký kraj Kč Kč 0 Kč Statutární město Liberec Kč Kč 0 Kč Tržby za vlastní výkony a zboží Kč Kč Kč Přijaté příspěvky a dary Kč Kč 0 Kč Ostatní Kč Kč 0 Kč Celkem: Kč Kč Kč

20 Výroční zpráva 2012, Strana Poděkování Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za poskytnutí dotace na podporu rodiny, libereckému Krajskému úřadu za finanční podporu programů zdravotní prevence a Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí příspěvku z Fondu prevence. Za finanční podporu děkujeme také neziskovým organizacím České sdružení Církve adventistů sedmého dne, ASI-CS, o. s., Maranatha, o. s. a nadačnímu fondu Albert. Děkujeme za podporu a spolupráci soukromým firmám SEDRUS, s. r. o., RealSan Group, SE, LUKRA Connect, s. r. o., stavební firmě ČINČALA a obchodu s řezivem ENSTROM. Děkujeme za finanční, věcnou i jakoukoliv další podporu všem ostatním dárcům, příznivcům a podporovatelům. Poděkování patří celému týmu Centra Generace, zaměstnancům, a zvlášť dobrovolníkům za mimořádné nasazení ve věci naplňování cílů a vizí organizace ve prospěch občanů. 8 8 Seznam všech sponzorů, kterým upřímně děkujeme za jakoukoliv podporu a možnosti podpory Centra Generace najdete na

21 Výroční zpráva 2012, Strana Výhled do roku 2013 Rok 2013 vnímáme jako novou výzvu poskytovat lepší, hodnotnější programy a akce zaměřené na zkvalitňování života občanů všech generací a naplňování jejich potřeb a touhy po smysluplném aktivním životě. Naším cílem je nabízet jednotlivcům a skupinám možnost osobnostního, sociálního a duchovního růstu zejména v programech zaměřených na rodinu a rozvoj zdravých mezilidských vztahů. Za tímto účelem se chceme zaměřit na profesionalizaci a vyladění práce našeho týmu, rozšíření nabídky vzdělávacích programů, motivaci a zapojení nových lidi, spolupráci s podobně nastavenými organizacemi, podporu nově vzniklých projektů a zajištění finanční udržitelnosti naší organizace. Nabídku plánujeme rozšířit v sociální oblasti podpory a služeb pro pěstounské rodiny, na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Máme zájem na tom, abychom nadále poskytovali lidem příjemný otevřený prostor pro relaxaci, setkávání, zábavu i vzdělávání, který může obohatit jejich život. Petr Činčala, PhD. Předseda sdružení Centrum Generace, o. s.

22 Výroční zpráva 2012, Strana 21 Příloha 1 Seznam akcí uskutečněných v roce 2012 Leden: MC Krteček: Narozeninová párty (7. narozeniny!) Bazárek dětského oblečení a hraček Tvořivá dílna pro dospělé: korálkování, drátkování, malování na hedvábí Únor: Národní týden manželství na téma: Rozumíme si? Cesta k lepší komunikaci v manželství. vyhlášena tradiční výtvarná soutěž na téma rodinná fotografie, do které se zapojilo několik libereckých škol a školek výstava svatebních fotografií s oceněním za nejhezčí manželský pár beseda Láska jiného druhu s Petrem Činčalou o lásce a vztazích v rámci vzdělávacích programů v mateřském centru rodinný filmový večer k tématu, film pro děti: Kouzelná romance, film pro dospělé: Na zlatém jezeře Exit klub: setkání teenagerů s tématem manželství, promítání krátkého filmu: Ponožky budu prát vždycky stejný koncert jablonecké kapely Kaiser Band a kapely Obzzor ze Šumperka beseda s workshopem na téma Budování pevnějších vztahů s Richardem Kanem z Velké Británie, zakladatelem Národního týdne manželství Březen: MC Krteček: Karneval s účastí 38 rodičů se 44 dětmi Bazárek dětského oblečení a hraček Tvořivá dílna pro dospělé: malování na hedvábí, velikonoční tvoření ChillOutClub: Stolní hry

23 Výroční zpráva 2012, Strana 22 Duben: Humanitární sbírka dětského oblečení pro dětský domov na Ukrajině Generace Gospel Choir: Koncert v kapli v Pulečném Koncert v jabloneckém kostele dr. Farského s podporou města Jablonec Klub zdraví: setkání na téma Jarní bylinky v kuchyni Tvořivá dílna: šperky a jiné doplňky z plsti Exit Tour pro teenagery Květen: MC Krteček: Exit párty na téma Příběh Wintonova vlaku Exit párty na téma Sex, AIDS a vztahy, talkshow s Tomášem Řehákem Česko-americká Exit párty workshopy, talkshow s kapelou Divine Attraction Koncert americké kapely Divine Attraction After Party rozloučení s Exit tour ChillOutClub: Stolní hry Výlet se skřítkem Vráťou do Země zdraví Den dětí s programem zaměřeným na bezpečnost Generace Gospel Choir: Koncert v bývalém letním kině v Eurocentru v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s pražským Maranatha Gospel Choir a s doprovodem kapely Exit klub: Besedy o přátelství, lásce a vztazích ChillOutClub: Stolní hry Červen: Generace Gospel Choir: Koncert na noc otevřených kostelů ve Vratislavicích nad Nisou Koncert s dobrovolnickým centrem Dobromysl na liberecké dětské psychiatrii Koncert v Husově kapli v Třeboni

24 Výroční zpráva 2012, Strana 23 Koncert na náměstí v Třeboni Křest dvou zpěvaček v Liberci u malého Tajchu Červenec a srpen: Letní rodinný tábor s účastí 28 rodin (48 dospělých, 52 dětí) Příměstský tábor pro předškolní děti (19 dětí) Generace Gospel Choir: Září: víkendové soustředění na chatě v Mladějově vystoupení na gospelové bohoslužbě ve Zbytkách Otevření jazykového centra a miniškolky BeeEnglish pro předškolní děti Zahájení nového školního roku v Miniklubu a ostatních aktivit pro děti a dospělé Říjen: MC Krteček: Zdravý úsměv preventivní program pro rodiče a děti Podzimní ladění tvořivé a soutěžní dopoledne Bazárek dětského oblečení a hraček Miniklub: Výlet do centra ekologické výchovy Střevlík v Oldřichově v H. Generace Gospel Choir: Koncert v kapli v Machníně s hudebním tělesem Musica Viva ChillOutClub: Stolní hry Listopad: Realizace projektu Pro zdravější rodinu s podporou libereckého kraje MC Krteček: výstava zdraví, poradenství, měření tělesných hodnot zdravé pečení, dětské tvoření zdravého cukrovíčka, děti tvoří zeleninový salát Tvůrčí dílna pro maminky: výroba adventních věnců a jiných vánočních dekorací Workshop: Jak si vytvořit vlastní fotoknihu

25 Výroční zpráva 2012, Strana 24 Generace Gospel Choir: Koncert v Kulturním centru Vratislavice nad Nisou s pěveckým souborem Charmoné ChillOutClub Listofesťák: folk rockový hudební festival, kde vystoupilo několik různorodých kapel: Tropella, Jan Ostrov, Náhodné setkání + hosté, 7th Day a Kaiser Band Stolní hry Prosinec: MC Krteček Andělské radovánky vánoční pečení beseda Manželství je umění s Petrem Činčalou Miniklub: Předvánoční besídka pro rodiče a přátele Generace Gospel Choir: Koncert v ostašovském kostele Koncert v liberecké radnici pro důchodce Půlnoční vystoupení v červeném kostele na Perštýně Doprovodné písně při gospelové svatbě v červeném kostele na Perštýně ChillOutClub: Stolní hry

26 Výroční zpráva 2012, Strana 25 Příloha 2 Fotografie prostory Obr. 24 Herna Obr. 26 Výtvarná dílna Obr. 25 Čajovna Obr. 28 Herna BeeEnglish Obr. 27 Multifunkční sál Obr. 29 Lezecká stěna a trampolína

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S. adffda. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. www.centrumgenerace.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S. adffda. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. www.centrumgenerace.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 adffda www.centrumgenerace.cz Motto: Je větší radost dávat než dostávat! (Bible) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2010 Nezajímá mě, příteli, jaké náboženství vyznáváš a zda jsi zbožný nebo ne. Důležité pro mne je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Skutečně šťastni budou jen ti z vás, kteří budou chtít sloužit a objeví, jak se to dělá Albert Schweitzer Co je Centrum Generace? Centrum

Více

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 adffda www.centrumgenerace.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. OBSAH 2014 PREAMBULE... 2 1. ORGANIZAČNÍ

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2012 nadále pokračovalo ve svém poslání, kterým

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví.

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. ROČEN KA RODINNÉHO CEN TRA PRO VÁZEK 2012 Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. Úvodem Jsem ráda, a zároveň mne fascinuje, že je spousta

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více