Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova 504/ Liberec 1

2 Výroční zpráva 2012, Strana 1 Obsah Preambule Organizační struktura Filozofie a cíle Naše činnost Mateřské centrum Krteček Miniklub pro předškolní děti Jazyková školka BeeEnglish Vzdělávací a volnočasové aktivity Děti v předškolním věku Děti školního věku a mládež Dospělí a rodinné programy Projekty Generace Víry Národní týden manželství (NTM) Probační program pro mladistvé Rodinné a příměstské tábory Exit Tour Klub zdraví Humanitární činnost Finanční zpráva Poděkování Výhled do roku Příloha 1 Seznam akcí uskutečněných v roce Příloha 2 Fotografie prostory... 25

3 Výroční zpráva 2012, Strana 2 Tabulky Tab. 1. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok náklady Tab. 2. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok výnosy Obrázky Obr. 1 MC Krteček Zpívánky... 5 Obr. 2 Výlet za Skřítkem Vráťou... 5 Obr. 3 Miniklub Cvičení... 6 Obr. 4 Miniklub Loutkové divadlo... 6 Obr. 5 Miniklub Zpívání... 7 Obr. 6 Miniklub Malování... 7 Obr. 7 Miniškolka BeeEnglish... 8 Obr. 8 Miniškolka BeeEnglish... 8 Obr. 9 Dovedníček... 9 Obr. 10 Hudebně-pohybový kroužek... 9 Obr. 11 Hip hop Obr. 12 ChillOutClub Obr. 13 Jazyková výuka Obr. 14 Generace Gospel Choir Obr. 15 Setkání Generace Víry Obr. 16 Generace Víry program pro děti Obr. 17 NTM Výtvarná soutěž Obr. 18 NTM Losování výtvarné soutěž Obr. 19 Letní rodinný tábor Obr. 20 Příměstský tábor Obr. 21 EXIT Tour Obr. 22 EXIT klub Obr. 23 Akce Klubu zdraví Obr. 24 Herna Obr. 25 Čajovna Obr. 26 Výtvarná dílna Obr. 27 Multifunkční sál Obr. 28 Herna BeeEnglish Obr. 29 Lezecká stěna a trampolína... 25

4 Výroční zpráva 2012, Strana 3 Preambule Centrum Generace se sídlem v Liberci, Palachova 504/7, , založené , vedené na Ministerstvu vnitra pod identifikačním číslem , je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na rozvoji občanské společnosti. Veškerá činnost sdružení je zaměřena výlučně na podporu rodin bez ohledu na jejich sociální, finanční, náboženské, generační či jiné zařazení. Vychází z tradičních křesťanských hodnot, kdy cílem je péče o člověka, podpora přirozeného životního stylu, kvalitního způsobu života a vedení k odpovědnosti za dopad na fyzické i psychické zdraví a rozvoj duchovního a společenského potenciálu člověka v prostředí finanční a morální krize. Tato činnost není v žádném směru uskutečňována za účelem dosažení zisku. 1. Organizační struktura Řídícím orgánem je výbor sdružení ve složení Petr Činčala, PhD. - předseda, Mgr. Magdalena Čížková místopředsedkyně, která vystřídala v září 2012 dosavadního místopředsedu Mgr. Pavla Matějku a Světluše Jiráňová - pokladník. Organizace měla do první poloviny roku 2012 čtyři zaměstnance a od druhé poloviny rokumá již jen dva zaměstnance a dvě ženy na mateřské dovolené, jedenáct lidí odvedlo práci na základě dohody o provedení práce (lektorská činnost). V aktivitách pracuje 15 pravidelných i příležitostných dobrovolníků.

5 Výroční zpráva 2012, Strana 4 2. Filozofie a cíle Centrum Generace vzniklo na základě dobré vůle majitelů budovy Lidušky v Palachově ulici, jejichž přáním bylo zkvalitnit životy svých spoluobčanů. Jako tým pozitivně laděných lidí jsme přijali tuto výzvu a na základě našich křesťanských hodnot jsme se rozhodli vytvořit prostředí vyzařující energii dobrých vztahů, kde bychom formou přednáškové, klubové, výukové a poradenské činnosti pomáhali občanům smysluplně a hodnotně využívat čas. Cílem těchto aktivit je posilovat mravní a etické uvědomění občanů, posilovat rodinnou a generační soudržnost, budovat toleranci mezi skupinami, pomáhat lidem v tíživé životní situaci, vést rodiče a děti k zodpovědnému přístupu k životu a tím předcházet negativním jevům v rodinách i ve společnosti. Domníváme se, že současný stav společnosti a její nasměrování není zcela příznivě nakloněn rodině, jak v užším tak v širším smyslu. Jak vyplývá z běžně dostupných sociologických studií, je počet rozvodů na počet uzavřených manželství znepokojující. Rovněž studie o agresivitě či kriminalitě dětí a mládeže svědčí o nebezpečném trendu. Není nám lhostejná ani situace starších občanů, kteří často trpí osamělostí a ztrátou smyslu života. To vše svědčí o tom, že v dnešním konzumně, materialisticky a sobecky zaměřeném světě se hodnoty jako rodina, věrnost, mravnost, úcta, tolerance či prostá slušnost dostávají do pozadí. Vnímáme posun těchto hodnot jako alarmující a prostřednictvím komunitního Centra Generace se chceme podílet na procesu vrácení těchto hodnot na přední místa žebříčku etických norem. Prostřednictvím aktivit Centra Generace chceme lidem pomáhat rozvíjet základní vztahové dovednosti jako komunikace, vědomí vlastní hodnoty, pozitivní hodnocení druhých, empatie a sdílení svých emocí, řešení konfliktů, vytváření pozitivních vzorců chování.

6 Výroční zpráva 2012, Strana 5 3. Naše činnost Centrum Generace orientuje své aktivity na spoluobčany všech generací a jeho činnost se rozděluje do 4 základních kategorií: Mateřské centrum, Miniklub, volnočasové a vzdělávací aktivity a různé projekty. Přestože je největší pozornost zaměřena především na programy pro maminky s dětmi, může v nabídce Centra Generace nalézt něco pro sebe každý Mateřské centrum Krteček Mateřské centrum probíhá každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 13:00, v úterý také odpoledne od 15:00 do 18:00 a nabízí časový a místní prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi. Kromě relaxace a výměny zkušeností s péčí o děti slouží k dalšímu vzdělávání a vedení k aktivní podpoře psychomotorického vývoje dětí výchovně vzdělávacími programy. Cílem je zdravý vývoj dětí a podpora pečující rodiny, za tímto účelem máme připravené aktivity pro rodiče s dětmi: cvičení, tvoření, malování a zpívánky, pořádáme také setkání a besedy s odborníky na aktuální témata pro rodiče. Byl zahájen program inkluze sociálně slabých a zdravotně znevýhodněných. V roce 2012 uskutečnilo 340 rodičů 1150 návštěv v 88 programových dnech. Obr. 1 MC Krteček Zpívánky Obr. 2 Výlet za Skřítkem Vráťou

7 Výroční zpráva 2012, Strana Miniklub pro předškolní děti Miniklub pro předškolní děti je od začátku roku 2012 otevřený třikrát týdně: každé pondělí, středu a pátek pro děti ve věku 2 5 let. Tento klub nabízí podobný program jako mateřská školka. Cílem tohoto programu je vytvářet při hře a při práci s dětmi přirozené hravé, aktivní prostředí, v němž se děti v komorním kolektivu postupně učí vnímat a respektovat se navzájem. Děti mohou prožít tvořivé dny ve společnosti vrstevníků bez maminky a tatínka. Pro naše nejmenší je připraven program v jednotlivých blocích s výtvarnými činnostmi, zpěvem, cvičením a hrami. Přirozeně je respektována i potřeba volné hry a dostatečný pohyb venku na čerstvém vzduchu. Děti chodí na procházky k přehradě, do okolních parků či na hřiště. V závislosti na počasí, na aktuálním složení dětí a dle míry adaptace dětí na kolektiv vyrážíme i do divadla, organizujeme poznávací výlety, chodíme do ZOO apod. Obr. 3 Miniklub Cvičení Obr. 4 Miniklub Loutkové divadlo Pro děti od ukončeného 2. roku věku máme otevřenou třídičku Broučků a děti od 3 let navštěvují oddělení Motýlků. Obě skupiny mají k dispozici prostory vybavené tělocvičny s trampolínou, horolezeckou stěnou, gumovými míči, lavičkami, dřevěnou průlezkou a dalším vybavením vhodným pro různorodé činnosti dětí, hernu s širokým výběrem

8 Výroční zpráva 2012, Strana 7 hraček a didaktických pomůcek a výtvarnou dílničku, kde mohou tvořit, malovat, modelovat, vystřihovat a vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky. Tato místnost se využívá také jako jídelna pro děti v době svačin a obědů. U všech dětí se dbá na řádné stravování, pitný režim a upevňování základních hygienických návyků. Dětský miniklub je dobrá alternativa k mateřské školce a slouží k efektivní předškolní přípravě. Program v roce 2012 využilo pro své děti 48 rodičů. Do programu se v rámci integrace zapojilo 1 dítě s DMO. Obr. 5 Miniklub Zpívání 3.3. Jazyková školka BeeEnglish Obr. 6 Miniklub Malování V září 2012 v prostorách Centra Generace vznikla nová anglicko-česká školka BeeEnglish, která je provozována dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek dopoledne. Jazyková miniškolka BeeEnglish si klademe za cíl co možná nejvíce využít přirozenosti a vnímání nejmenších dětí k tomu, abychom při dlouhodobější návštěvě položili dětem zdravé základy přirozeného přijímání cizího jazyka. S dětmi ve školce nekomunikujeme výhradně anglicky, neboť respektujeme a vnímáme potřebu vytvoření dostatečné citové vazby mezi lektorkou a dětmi prostřednictvím mateřštiny.

9 Výroční zpráva 2012, Strana 8 V průběhu celého dopoledne ale zařazujeme dva delší bloky motivačních her a tvořivých činností, ve kterých se vše odehrává v angličtině. Děti se postupně učí vnímat a reagovat na jednoduché pokyny, poznávají nová anglická pojmenování pro věci, které již dobře znají, zpívají a dle individuální mluvní vyspělosti se postupně učí v angličtině také slovně reagovat. Vše probíhá zcela nenásilně a hravě s respektem k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Také při procházkách využíváme všech možností k tomu, abychom aplikovali získané kompetence v běžném dění kolem nás a učili děti přímo komunikovat. Radost ze společné hry a vytváření pohodové atmosféry, v níž si děti mohou vytvářet svá první přátelství, je naší prioritou. Od září 2012 anglicko-českou školku navštěvovalo 7 dětí. Obr. 7 Miniškolka BeeEnglish 3.4. Vzdělávací a volnočasové aktivity Obr. 8 Miniškolka BeeEnglish Přes týden v odpoledním čase probíhají různorodé vzdělávací a volnočasové programy pro děti v předškolním a školním věku, pro mládež i dospělé a programy pro celou rodinu.

10 Výroční zpráva 2012, Strana Děti v předškolním věku Pro děti v předškolním věku jsme v uplynulém roce nabízeli tři odpolední volnočasové a vzdělávací kroužky. Výtvarný kroužek Dovedníček absolvovalo celkem 11 dětí. Hudebně pohybového kroužku se aktivně účastnilo 6 dětí a do kroužku angličtiny Let s play se zapojilo celkem 5 dětí. Obr. 9 Dovedníček Děti školního věku a mládež Obr. 10 Hudebně-pohybový kroužek V roce 2012 byla nabídka programů pro děti na ZŠ a mládež zajímavá a různorodá. Náplň jednotlivých aktivit byla zaměřena na zábavu, rozvoj motorických dovedností, výchovu, vzdělávání, životní styl i oblast prevence sociálně patologických jevů. Klub Kolfink se orientoval na turistiku, ekologii, sport, tvořivé hry a další netradiční program zážitkovou formou, této klubové aktivity se účastnilo pravidelně každý týden ve středu odpoledne 5 dětí. Kroužek moderních tanců ve stylu Hip hop probíhal pravidelně každý čtvrtek a tohoto programu se účastnilo celkem 9 dětí.

11 Výroční zpráva 2012, Strana 10 ChillOutClub je klubová aktivita pro mladé lidi, kteří chtějí trávit svůj volný čas společně a kvalitně. V roce 2012 byly pořádány převážně stolní hry, koncerty a filmové večery. Těchto aktivit se v průběhu roku zúčastnilo více než 150 lidí. Na 1. stupni základních škol probíhaly výchovně vzdělávací programy s názvem Filípkova dobrodružství zaměřené na oblast etické a zdravotní prevence. Proběhlo celkem 66 programů, kterých se dohromady účastnilo 1043 dětí. Na 2. stupni ZŠ a na SŠ proběhlo 84 přednášek a programů prevence péče na různá aktuální témata např.: Sex, AIDS a vztahy, přátelství a láska, šikana, peníze, holocaust, sekty. Do programu bylo zapojeno celkem 22 škol s počtem 2470 žáků. Obr. 11 Hip hop Obr. 12 ChillOutClub Dospělí a rodinné programy Dospělí v naší nabídce nalezli jak vzdělávací, tak sportovně či umělecky orientované programy, možnost setkávání se a duševního a duchovního rozvoje. Mezi vzdělávací aktivity patří zejména výuka angličtiny s hlídáním dětí probíhající převážně ve skupinových kurzech, kterých využilo v průběhu roku 2012 celkem14 osob. Individuální hodiny angličtiny a němčiny navštěvovalo 5 studentů.

12 Výroční zpráva 2012, Strana 11 Nabídky biblických hodin pro teenagery a dospělé využilo přibližně 10 osob, které se individuálně nebo ve skupinách mohli dozvědět něco o křesťanství a Bibli. Individuálně poskytujeme psychosociální poradenství v otázkách řešení životních situací a vztahových problémů, proběhlo také několik besed zaměřených na osobnostní růst. Sportovně zaměřených aktivit pro dospělé jako cvičení na míčích se pravidelně účastnilo 8 osob a posilovacího cvičení Power jógy využilo 15 lidí. K největším rodinným programům v naší nabídce patří Generace Gospel Choir 1 s přibližně 40 aktivními členy. Liberecký soubor podpořil vznik dalšího gospelového souboru v Jablonci nad Nisou, který má nyní 20 zpěváků. Oba dva soubory spolu úzce spolupracují a vzájemně se podporují. Díky souboru Generace Gospel Choir vznikl také soubor nadšených důchodců Matylda a Tylda, který ke konci roku 2012 čítal již 25 členů. Obr. 13 Jazyková výuka 3.5. Projekty Obr. 14 Generace Gospel Choir Do tohoto odvětví patří např.: různé rodinné programy, letní a příměstské tábory, programy zdraví, osobnostního, duševního a duchovního růstu a jiné jednorázové nebo pravidelně se opakující projekty z různých oblastí. 1 Více najdete na

13 Výroční zpráva 2012, Strana Generace Víry Projekt Generace Víry je otevřená skupina lidí, kteří se rozhodli přeložit křesťanství do srozumitelného jazyka, protože jsou přesvědčeni, že má mnoho co říci. Hledá nový přístup ke křesťanství, nabízí vhled do Biblického poselství, vytváří prostor pro diskusi, poznání, osobní i duchovní růst, nabízí setkání ve skupině nebo individuálně a také přátelství i praktickou pomoc v životě. Smyslem setkávání Generace Víry je zastavit se v rušném běhu světa, nalézat hodnoty, které platí a vydat se na cestu k Bohu. Je to setkávání s lidmi a s Bohem. Generace Víry má základnu v libereckém Centru Generace a v současné době působí v Liberci a v Jablonci n. N. Hledá a nabízí alternativu k tradičnímu pojetí křesťanského společenství. 2 Tento program probíhá každou sobotu dopoledne v prostorách Centra Generace a navštěvuje ho pravidelně okolo 30 lidí včetně dětí. Pro děti je připraven zajímavý a různorodý program formou sobotní školky. Obr. 15 Setkání Generace Víry Obr. 16 Generace Víry program pro děti 2 Více najdete na

14 Výroční zpráva 2012, Strana Národní týden manželství (NTM) První Národní týden manželství byl uspořádán ve Velké Británii v roce 1998 a od té doby se tam koná každoročně. Předseda občanského sdružení Petr Činčala, PhD. se inspiroval právě ve VB a v roce 2007 uspořádal společně s přípravným výborem první Národní týden manželství v České Republice s podporou několika partnerů. 3 Cíle NTM: posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství, motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství, propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů. NTM v České republice v roce 2012 proběhl již po šesté pod záštitou předsedkyně parlamentu paní Němcové. Tematické zaměření NTM 2012 bylo: Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství. Do Národního týdne manželství se jako každoročně zapojila řada občanských organizací, společenských středisek, manželských poraden, církví i městských samospráv. Obr. 17 NTM Výtvarná soutěž Obr. 18 NTM Losování výtvarné soutěž 3 Více najdete na

15 Výroční zpráva 2012, Strana Probační program pro mladistvé Projekt reaguje na potřebu realizace programu, který by pomohl mládeži ohrožené příklonem ke kriminálnímu chování přestavět životní hodnoty, získat informace vedoucí k lepší orientaci ve společenském a právním systému státu a k dodržování společenských pravidel. Předmětem programu je mládež, která má zkušenost s protiprávním jednáním (v péči Probační a mediační služby ČR) nebo pochází ze sociálně slabšího prostředí se sklonem k protiprávnímu jednání nebo je v péči kurátorů pro nějaký výchovný problém. Akreditovaný program Právo pro každý den společnosti Partners Czech o.p.s., je jednou z možností práce s uvedenou skupinou. Podmínkou pro realizaci programu jsou specielně proškolení lektoři a prostředí umožňující realizaci dlouhodobého zážitkového semináře, dále spolupráce s Probační a mediační službou ČR, Okresním soudem v Liberci, kurátory, případně Policií městskou či ČR. Ve spolupráci s uvedenými složkami probíhá vytipování vhodných klientů. Předpokladem je dobrovolná účast na základě podepsané dohody, v některých případech lze soudem jako alternativní trest program nařídit. Obsahem semináře (35-40 hodin v rozmezí 2-3 měsíců) jsou otázky pracovního a rodinného práva, trestního řádu, společenské etiky, osobnostního růstu, prevence užívání návykových látek. Témata jsou zpracována v uvedeném akreditovaném programu, aktualizována autory - společností Partners Czech - podle případných změn zákonů a jiných pravidel a také touto společností supervidována. Cílem realizace programu je šíření znalostí a vědomostí vedoucích ke způsobu života mládeže v mezích zákona a etiky. Skupina je složena z osob, které při 75% účasti na jednotlivých lekcích dostávají osvědčení o absolvování semináře, které pro ně může být polehčující okolností v případě soudního jednání o nějakém přečinu nebo méně závažném trestném činu. V ostatních případech prostě slouží k lepší orientaci ohrožených osob v právním systému a doporučuje a podporuje správnou volbu představovaných možných vzorců chování v modelových nebo konkrétních situacích ze života klientů.

16 Výroční zpráva 2012, Strana Rodinné a příměstské tábory Každý rok organizujeme letní rodinné tábor pro rodiny s dětmi a týdenní příměstské tábory pro děti ve věku 3 6 let se širokou paletou zajímavých aktivit a výletů. Obr. 19 Letní rodinný tábor Obr. 20 Příměstský tábor Letní rodinný tábor probíhal v rekreačním areálu SEBA nedaleko Mnichova Hradiště, v oblasti Českého ráje s účastí 28 rodin (48 dospělých a 52 dětí). Příměstský tábor se konal v Centru Generaci a děti měly možnost vyrážet pod dohledem vedoucích na výlety do blízkého okolí Liberce. Příměstský tábor probíhal po 4 týdny a celkem se ho zúčastnilo 19 dětí Exit Tour V dubnu 2012 proběhla týdenní jednorázová akce Exit Tour pro mládež s přednáškami na školách, odpoledními aktivitami pro mladé a s rockovým koncertem Divine Attraction na závěr týdne. Tuto akci chystáme i na rok Po této akci vznikla skupina 15 nadšených mladých lidí, kteří se scházejí dvakrát týdně v úterý a v sobotu k zamyšlení, diskuzím na různá aktuální témata, k vzájemnému povzbuzování, hraní hudby a nejrůznějším dalším akcím. Vytvořili tak komunitu lidí otevřenou pro mladé lidi, kteří touží po hlubších hodnotách a vztazích.

17 Výroční zpráva 2012, Strana 16 Obr. 21 EXIT Tour Obr. 22 EXIT klub Klub zdraví Zde jsou soustředěni všichni, kdo mají zájem o zdravý životní styl. Klub zdraví pořádá přednášky pro veřejnost, semináře s ochutnávkami a recepty. Jeho členové žijí podle principu NEWSTART 4 a aktivně jej představují dalším lidem, např. na letním rodinném táboře se vařili zdravá a chutná jídla, táborové recepty jsme účastníkům po skončení tábora poskytly na našich webových stránkách, byl o ně velký zájem. Program NEWSTART zahrnuje následujících osm faktorů: Nutrition - Výživa Exercise - Pohyb, cvičení Water - Voda, hydroterapie Sunshine - Sluneční svit Temperance - Střídmost a vyváženost Air - Vzduch, dýchaní Rest - Odpočinek, spánek Trust - Důvěra v Boha a pozitivní životní orientace 5 4 Více najdete na 5 Citováno z

18 Výroční zpráva 2012, Strana 17 Obr. 23 Akce Klubu zdraví Humanitární činnost Ve spolupráci s občanským sdružením Pomoc bez hranic jsme v dubnu 2012 pořádali sbírku dětského oblečení 0 10 let pro dětský domov na Ukrajině. Spolupracujeme s občanským sdružením Samari a s MUDr. Milanem Moskalou, který už přes 10 let žije a slouží v Dhace, Bangladéši. Náš gospelový soubor Generace Gospel Choir například finančně podporuje vzdělávání bangladéšské holčičky pravidelným ročním příspěvkem v rámci projektu Paprsky naděje. Bangladéšské děti podporují také další jednotlivci. 6 Centrum Generace poskytuje zázemí pro komunitní intervenční psychosociální tým (KIP tým), který funguje pod ADROU. Jeho cílem je na komunitní úrovni poskytovat psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí (nehody, povodně atd.) Jeho členy jsou lidé - dobrovolníci různých profesí a zaměření (lidé s empatií, sociální pracovníci, duchovní, psychologové atd.). KIP týmy vznikly na základě zkušeností z terénní práce po neštěstích, kdy se ukázala zvýšená poptávka po lidech dobrovolnících schopných a ochotných reagovat na potřeby zasažených. 7 V roce 2012 nedošlo díky Bohu k žádné větší aktivitě. 6 Více najdete na projekt Paprsky naděje 7 Citováno z

19 Výroční zpráva 2012, Strana Finanční zpráva Předkládáme přehled o hospodaření Centra Generace v roce Obsahuje náklady převážně na realizaci hlavní činnosti. Organizace jako hospodářskou činnost pronajímá své prostory a prodává vybrané produkty zdravé výživy. Výsledek hospodaření v roce 2012 je Kč. Tab. 1. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok náklady HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy celkem Kč Kč Kč Služby celkem Kč Kč 152 Kč Osobní náklady celkem Kč Kč 0 Kč Ostatní náklady celkem Kč Kč 0 Kč Poskytnuté příspěvky Kč Kč 0 Kč Celkem: Kč Kč Kč Tab. 2. Finanční zpráva Centra Generace, o. s. za rok výnosy HLAVNÍ ČINNOST VÝNOSY CELKEM MPSV odbor rodinné politiky Kč Kč 0 Kč HOSPODÁŘ. ČINNOST Liberecký kraj Kč Kč 0 Kč Statutární město Liberec Kč Kč 0 Kč Tržby za vlastní výkony a zboží Kč Kč Kč Přijaté příspěvky a dary Kč Kč 0 Kč Ostatní Kč Kč 0 Kč Celkem: Kč Kč Kč

20 Výroční zpráva 2012, Strana Poděkování Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za poskytnutí dotace na podporu rodiny, libereckému Krajskému úřadu za finanční podporu programů zdravotní prevence a Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí příspěvku z Fondu prevence. Za finanční podporu děkujeme také neziskovým organizacím České sdružení Církve adventistů sedmého dne, ASI-CS, o. s., Maranatha, o. s. a nadačnímu fondu Albert. Děkujeme za podporu a spolupráci soukromým firmám SEDRUS, s. r. o., RealSan Group, SE, LUKRA Connect, s. r. o., stavební firmě ČINČALA a obchodu s řezivem ENSTROM. Děkujeme za finanční, věcnou i jakoukoliv další podporu všem ostatním dárcům, příznivcům a podporovatelům. Poděkování patří celému týmu Centra Generace, zaměstnancům, a zvlášť dobrovolníkům za mimořádné nasazení ve věci naplňování cílů a vizí organizace ve prospěch občanů. 8 8 Seznam všech sponzorů, kterým upřímně děkujeme za jakoukoliv podporu a možnosti podpory Centra Generace najdete na

21 Výroční zpráva 2012, Strana Výhled do roku 2013 Rok 2013 vnímáme jako novou výzvu poskytovat lepší, hodnotnější programy a akce zaměřené na zkvalitňování života občanů všech generací a naplňování jejich potřeb a touhy po smysluplném aktivním životě. Naším cílem je nabízet jednotlivcům a skupinám možnost osobnostního, sociálního a duchovního růstu zejména v programech zaměřených na rodinu a rozvoj zdravých mezilidských vztahů. Za tímto účelem se chceme zaměřit na profesionalizaci a vyladění práce našeho týmu, rozšíření nabídky vzdělávacích programů, motivaci a zapojení nových lidi, spolupráci s podobně nastavenými organizacemi, podporu nově vzniklých projektů a zajištění finanční udržitelnosti naší organizace. Nabídku plánujeme rozšířit v sociální oblasti podpory a služeb pro pěstounské rodiny, na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Máme zájem na tom, abychom nadále poskytovali lidem příjemný otevřený prostor pro relaxaci, setkávání, zábavu i vzdělávání, který může obohatit jejich život. Petr Činčala, PhD. Předseda sdružení Centrum Generace, o. s.

22 Výroční zpráva 2012, Strana 21 Příloha 1 Seznam akcí uskutečněných v roce 2012 Leden: MC Krteček: Narozeninová párty (7. narozeniny!) Bazárek dětského oblečení a hraček Tvořivá dílna pro dospělé: korálkování, drátkování, malování na hedvábí Únor: Národní týden manželství na téma: Rozumíme si? Cesta k lepší komunikaci v manželství. vyhlášena tradiční výtvarná soutěž na téma rodinná fotografie, do které se zapojilo několik libereckých škol a školek výstava svatebních fotografií s oceněním za nejhezčí manželský pár beseda Láska jiného druhu s Petrem Činčalou o lásce a vztazích v rámci vzdělávacích programů v mateřském centru rodinný filmový večer k tématu, film pro děti: Kouzelná romance, film pro dospělé: Na zlatém jezeře Exit klub: setkání teenagerů s tématem manželství, promítání krátkého filmu: Ponožky budu prát vždycky stejný koncert jablonecké kapely Kaiser Band a kapely Obzzor ze Šumperka beseda s workshopem na téma Budování pevnějších vztahů s Richardem Kanem z Velké Británie, zakladatelem Národního týdne manželství Březen: MC Krteček: Karneval s účastí 38 rodičů se 44 dětmi Bazárek dětského oblečení a hraček Tvořivá dílna pro dospělé: malování na hedvábí, velikonoční tvoření ChillOutClub: Stolní hry

23 Výroční zpráva 2012, Strana 22 Duben: Humanitární sbírka dětského oblečení pro dětský domov na Ukrajině Generace Gospel Choir: Koncert v kapli v Pulečném Koncert v jabloneckém kostele dr. Farského s podporou města Jablonec Klub zdraví: setkání na téma Jarní bylinky v kuchyni Tvořivá dílna: šperky a jiné doplňky z plsti Exit Tour pro teenagery Květen: MC Krteček: Exit párty na téma Příběh Wintonova vlaku Exit párty na téma Sex, AIDS a vztahy, talkshow s Tomášem Řehákem Česko-americká Exit párty workshopy, talkshow s kapelou Divine Attraction Koncert americké kapely Divine Attraction After Party rozloučení s Exit tour ChillOutClub: Stolní hry Výlet se skřítkem Vráťou do Země zdraví Den dětí s programem zaměřeným na bezpečnost Generace Gospel Choir: Koncert v bývalém letním kině v Eurocentru v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s pražským Maranatha Gospel Choir a s doprovodem kapely Exit klub: Besedy o přátelství, lásce a vztazích ChillOutClub: Stolní hry Červen: Generace Gospel Choir: Koncert na noc otevřených kostelů ve Vratislavicích nad Nisou Koncert s dobrovolnickým centrem Dobromysl na liberecké dětské psychiatrii Koncert v Husově kapli v Třeboni

24 Výroční zpráva 2012, Strana 23 Koncert na náměstí v Třeboni Křest dvou zpěvaček v Liberci u malého Tajchu Červenec a srpen: Letní rodinný tábor s účastí 28 rodin (48 dospělých, 52 dětí) Příměstský tábor pro předškolní děti (19 dětí) Generace Gospel Choir: Září: víkendové soustředění na chatě v Mladějově vystoupení na gospelové bohoslužbě ve Zbytkách Otevření jazykového centra a miniškolky BeeEnglish pro předškolní děti Zahájení nového školního roku v Miniklubu a ostatních aktivit pro děti a dospělé Říjen: MC Krteček: Zdravý úsměv preventivní program pro rodiče a děti Podzimní ladění tvořivé a soutěžní dopoledne Bazárek dětského oblečení a hraček Miniklub: Výlet do centra ekologické výchovy Střevlík v Oldřichově v H. Generace Gospel Choir: Koncert v kapli v Machníně s hudebním tělesem Musica Viva ChillOutClub: Stolní hry Listopad: Realizace projektu Pro zdravější rodinu s podporou libereckého kraje MC Krteček: výstava zdraví, poradenství, měření tělesných hodnot zdravé pečení, dětské tvoření zdravého cukrovíčka, děti tvoří zeleninový salát Tvůrčí dílna pro maminky: výroba adventních věnců a jiných vánočních dekorací Workshop: Jak si vytvořit vlastní fotoknihu

25 Výroční zpráva 2012, Strana 24 Generace Gospel Choir: Koncert v Kulturním centru Vratislavice nad Nisou s pěveckým souborem Charmoné ChillOutClub Listofesťák: folk rockový hudební festival, kde vystoupilo několik různorodých kapel: Tropella, Jan Ostrov, Náhodné setkání + hosté, 7th Day a Kaiser Band Stolní hry Prosinec: MC Krteček Andělské radovánky vánoční pečení beseda Manželství je umění s Petrem Činčalou Miniklub: Předvánoční besídka pro rodiče a přátele Generace Gospel Choir: Koncert v ostašovském kostele Koncert v liberecké radnici pro důchodce Půlnoční vystoupení v červeném kostele na Perštýně Doprovodné písně při gospelové svatbě v červeném kostele na Perštýně ChillOutClub: Stolní hry

26 Výroční zpráva 2012, Strana 25 Příloha 2 Fotografie prostory Obr. 24 Herna Obr. 26 Výtvarná dílna Obr. 25 Čajovna Obr. 28 Herna BeeEnglish Obr. 27 Multifunkční sál Obr. 29 Lezecká stěna a trampolína