Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů"

Transkript

1 Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012

2 Obsah projektu: 1. charakteristika zařízení 2. cíle vzdělávání 3. materiální a prostorové podmínky 4. personální podmínky 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů 6. participace na Lužáneckých projektech 7. tabulky 1. Charakteristika zařízení Centrum volného času Lyska působí v městské části Brno Nový Lískovec od roku Svojí činností se zaměřuje na volnočasové vzdělávání dětí i dospělých v oblasti estetické výchovy a je součástí komunitní spolupráce organizací koordinovaných kulturní komisí ÚMČ. Činnost provozuje v přebudované budově mateřské školy, kterou sdílí s Fitkem Kameňák. Vize pracoviště Lyska : Být otevřeným zařízením pro všechny věkové kategorie, poskytovat kvalitní zájmové vzdělávání, bezpečné prostředí. Specifika pobočky: komunitní sounáležitost s obcí, spolupráce s organizacemi v místě otevřenost pro všechny věkové kategorie v klubech 2

3 práce se znevýhodněnými skupinami mezinárodní spolupráce výstavy, představení otevřený klub pro mládež 8 18 let klub Koniklecová 2. Cíle vzdělávání prostřednictvím volnočasových aktivit působit na rozvoj klientů, vnímavost, citlivý přístup k lidem, životnímu prostředí získávání všeobecných poznatků, osvojování si hodnot, využívání kulturního dědictví, spolupráci, toleranci, mít schopnost smysluplně trávit volný čas. Dlouhodobá koncepce: Pravidelná činnost - tradiční zájmové útvary, nové trendy vč. táborů a pobytových akcí rozvoj činnosti klubů, výtvarné dílny s trendovým zaměřením, výstavy (Arteria) mezinárodní spolupráce a výměny, spolupráce s pobočkami na Lince 50, účast na společných firemních akcích, spoluúčast na projektech, spolupráce s organizacemi působícími v městské části Nový Lískovec, ekonomická soběstačnost. Vnější vztahy: Dobré vztahy s ÚMČ nám poskytují dobré výchozí ekonomické podmínky (financování provozu, příspěvek na činnost, příspěvek na provoz klubu Koniklecová),spolupráce s občanskými sdruženími na akcích pro veřejnost, poskytování svých znalostí a dovedností dle potřeby a požadavků veřejnosti. 3

4 Vnitřní vztahy: Společný cíl nás vede ke spolupráci, konstruktivnímu řešení problémů, vzájemné toleranci. Problémy řešíme společně a nepřenášíme je na klienty. V naší pobočce panuje přátelská atmosféra, všechny nás motivuje zájem o kvalitní společné dílo. Vize 2015 Jednotná firma se silným image lídra trhu Kroky k naplňování vize: Používání grafického manuálu, sjednocení formy reklamy a prezentace Spolupráce se všemi pobočkami Poskytovat zájmové vzdělávání v souladu se schválenými standardy Podporování vzdělávání pracovníků v zájmu zkvalitňování poskytování služeb Účast na firemních akcích (rozjezdové soustředění) Loajalita vůči firmě na veřejnosti Hlavní úkoly nepedagogické Využívání vlastních zdrojů i dotací ke zlepšování podmínek pro činnost. 3. Materiální podmínky: K činnosti je k dispozici jedno podlaží bývalé mateřské školy. Skládá se ze dvou sálů s příslušenstvím. Z důvodu orientace jsme si je rozdělili na sál zelený a oranžový. Oranžový sál - činnosti výtvarné, pohybové (zrcadla) Zelený sál hudební, dramatické, pohybové, klub, výstavy a koncerty. 4

5 Keramická dílna: hrnčířský kruh, pec, sklad hlíny, keramická pec, smaltová pec, sklad výrobků Výtvarná dílna pomůcky pro výtvarnou výchovu Klub: fotbálek, šipky, deskové hry. Klub Jekehetane místnost v domě Koniklecová 5 se sociálním zařízením pro klubovou činnost dětí obyvatel domu. 4. Personální podmínky: Lydie Procházková vedoucí střediska. Koordinace činnosti CVČ, kontrolní činnost, metodické vedení externistů, ekonomická agenda, spolupráce s ostatními institucemi (ÚMČ, školy ), nestátními organizacemi. Vedení kroužků pro rodiče s dětmi, pro předškoláky, organizování pobytových akcí a táborů, akcí pro veřejnost. Plán vzdělávání v roce se2012 : semináře o problematice znevýhodněných dětí Úvazek 1.0 Helena Jandíková Dis. pedagog úvazek 1,0 Vzdělání: Vyšší odborná škola restaurátorství keramiky Vede kroužky keramiky, dílny pro dospělé (je jejich garantem), podílí se na organizaci a realizaci výstav koncertů, organizuje tábory a pobytové akce. Plán vzdělávání v roce 2012: letní kurz keramických technik MgA. Milada Rožteková pedagog úvazek 0,5 (nastupuje) (dohoda o pracovní činnosti z mzdového rozpočtu) Vzdělání: JAMU obor dramatická výchova Vede klub, workshopy, aktivity pro rodiče s dětmi, připravuje nové výukové programy Kateřina Andělová - provozní pracovnice, úvazek 0,5. 5

6 Externí pracovníci Zájmový útvar Jméno Zařazení Vzdělávání Street dance Lukáš Kratochvíl Trenér Oborové Flétna Lída Medová Vedoucí Oborové Kytara Eliška Pyreňová Vedoucí Oborové Angličtina Pavlína Labská Vedoucí Oborové Karate Alena Hodková Trenér Oborové Kulíšek Jana Kratinová Vedoucí Ped. fa Dramatický kroužek Tereza Kratochvílová Vedoucí Oborové Klub Jekhetane Anežka Malá Vedoucí Oborové Klávesy EliškaPyreňová Vedoucí Oborové Tanečky Simona Zezulová Vedoucí FF MU Brno Formy, obsah, délka a časový plán vzdělávacích cílů 5.1 Pravidelná zájmová činnost Realizace :probíhá v prostorách CVČ, je určena dětem a studentům a jsou realizovány od října do června. Cíl pedagogický: poskytování zájmového vzdělávání dětem i dospělým, naplňovat jejich zájmy v oblasti volnočasových aktivit a dávat všem zájemcům možnosti k realizaci. Klíčové kompetence: pracovní, komunikační, sociální, odpovědnost, vytrvalost. Časový plán: od října do června 6

7 Plán výkonů r název zaměření vzdělávací oblast cílová počet členů skupina Keramika výtvarné kultura žáci, studenti 30/20 Tea dílna výtvarné pracovní dovednosti Žáci, studenti 80 kultura Hudební hudba Kultura Žáci,studenti 20/10 Taneční tanec kultura Žáci,studenti 10/10 Dramatický divadlo kultura Žáci,studenti 10 Jazykový jazyky jazyky děti 0/10 Karate sport sportovní Žáci, studenti 20 Sportík sport sport děti 0/10 Celkem 170/60 Hodnotící indikátory: počet žáků v kroužku, hospitace, zpětná vazby Garant: Helena Jandíková Výukové programy pro žáky ZŠ Prostorové nároky: výukové programy probíhají v prostorách CVČ i ve školách Časový plán: od října do června Cíl pedagogický: poskytnout žákům a studentům kvalitní doplnění vzdělávání v prostředí mimo školu i ve škole, představit nové postupy a trendy v oblasti výtvarné výchovy. Cíl nepedagogický: ekonomický přínos pro pobočku, možnost navázat kontakty se školami. Klíčové kompetence: pracovní, komunikační, spolupráce. Obsah: tvoření s přírodním materiálem, praktické využití grafických technik, poznávání alternativních metod umění. 7

8 Výukové programy, které připravuje Mgr. MiladaRožteková Velikonoce Výukový program je určen pro znovuobjevení tradic a zároveň osvětlení některých zvyků, které se objevují v jednotlivých částech jižní Moravy. Děti se tak mohou seznámit s konkrétními znaky, které vnesly sílu a význam tomuto zvyku. Vánoce Výukový program je určen pro znovuobjevení tradic a zároveň osvětlení některých adventních zvyků a seznámení s adventními postavami. Roční období Děti se seznámí s posloupností jednotlivých ročních období a s vybranými zvyky každého období. Metody a realizace Všechny lekce využívají metody a techniky dramatické výchovy-hra, improvizace, učitel v roli a další a techniky výtvarné výchovy a pohybové výchovy. Cíl: Nabídnout dětem a zároveň i učitelům poutavě zpracovaná výše uvedená témata, která dětem umožní nevšední prožitek.. Materiál: Papíry, psací potřeby, předpřipravené obrázky k dílčím tématům Hodnotící indikátory: počet výukových programů, spokojenost učitelů a žáků, zpětná vazba. 5.3 Nabídka pro veřejnost Prostorové nároky: v prostorách CVČ Lyska i mimo ně. Časový plán: od září do června Cíl pedagogický: v kurzech a dílnách poskytnout klientům prosto pro seberealizaci, možnosti k aktivitám ve kterých se mohou rozvíjet v různých činnostech a oborech. Cíl nepedagogický: představit naše zařízení široké veřejnosti Klíčové kompetence: pracovní, komunikační, sebepoznání. Obsah: tvořivé dílny zaměřené na rukodělné techniky podle zájmu veřejnosti. 8

9 5.4.Pobytové akce Prostorové nároky: mimo budovu CVČ Časový plán: několikrát během školního roku. Cíl pedagogický: při pobytových akcích zaměřených zejména na pobyt v přírodě, prohlubovat kladný vztah k přírodě a zdravému životnímu stylu dětí mládeže i dospělých. Cíl nepedagogický: ekonomická soběstačnost. Klíčové kompetence: samostatnost, sociální, komunikační, pracovní. Hodnotící indikátory: zpětná vazba po kurzu, počet naplněných kurzů, počet účastníků. Plán pobytových akcí Datum Název akce zaměření normativy únor Kulíšek výprava pobyt v přírodě 15 březen Lyska lyžařský výcvik sport 30 duben Kulíšek výprava pobyt v přírodě 15 květen Lyska jarní výprava pobyt v přírodě 15 červen Kulíšek výprava pobyt v přírodě 15 říjen Lyska podzimky pobyt v přírodě 15 říjen Kulíšek výprava pobyt v přírodě 15 Celkem Letní činnost Letní činnosti se zúčastňují účastníci kroužků a dílen, členové z řad veřejnosti a v posledních dvou letech také účastníci, kterým na pobyt přispívá JM kraj a jsou ze všech koutů Jihomoravského kraje. Prostorové nároky: mimo budovu CVČ Časový plán: probíhají během letních prázdnin. 9

10 Cíl pedagogický: naplňovat letní prázdniny pobytem v přírodě, celotáborová hra, vyvrcholení celoroční činnosti. Normativní ukazatele. Cíl nepedagogický: vyrovnaný rozpočet. Klíčové kompetence: samostatnost, spolupráce ve skupině, vytrvalost, komunikace, řešení problémů, respektování ostatních, dodržování pravidel. Plán letní činnosti: termín zájmový útvar zaměření normativy červenec Lyska výtvarné,turistické 40 červenec Kulíšek tábornické 40 celkem Příměstské tábory Prostorové nároky: probíhají v prostorách CVČ. Časový plán: probíhají během školních prázdnin. Cíl pedagogický: umožnit dětem v době letních prázdnin trávit volný čas aktivně v bezpečném prostředí se zajímavým programem. Cíl nepedagogický: doplnění normativních ukazatelů pobočky. Klíčové kompetence: pracovní, vztah k přírodě, komunikační, sociální. Plán příměstských táborů 2011 datum zaměření Účastníci/ normativy únor Workshopy, výlety 20 duben workshopy 10 červenec wordshopy 20/15 srpen workshopy 20/15 10

11 říjen workshopy 10 celkem 80/30 Kriteria hodnocení: zpětná vazba po táboře, dotazník 5.7 Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost pořádané k různým příležitostem. Při jejich realizaci spolupracujeme s ÚMČ a organizacemi v obci i napříč pobočkami Cíl pedagogický: kvalitními akcemi podpořit dobré klima v obci, městě, v průběhu akcí nabídnout workshopy a aktivity, které jsou poučením i zpestřením.cíl nepedagogický: prezentovat jak pobočku, tak Lužánky široké veřejnosti, příležitost zviditelnit se. Klíčové kompetence: sounáležitost, tradice, komunikace, spolupráce. Prostorové nároky: probíhají v prostorách CVČ i mimo něj. Časový plán: v průběhu roku Akce pro veřejnost v roce 2012 Datum Název Cílová skupina Počet účastníků únor maškaráda Mladší školní věk 60 duben Den země Široká veřejnost 300 duben Arteria-vernisáž středoškoláci 80 duben čarodky Široká veřejnost 300 červen LvL děti 200 září Kameňák se Široká veřejnost 300 baví listopad Za bílým koněm Široká veřejnost 200 prosinec andělení děti 60 11

12 5.1 Pravidelná zájmová činnost Keramika Garant: Helena Jandíková Po 15 17:30 hod CVČ Lyska.Cílová skupina: od 8 let. Cena 800 /1600 Po Cílová skupina : dospělí 60 Kč/lekce Út :30 cílová skupina: 4-7 let 800/1600 St Cílová skupina od 7 let Anotace tvorba keramiky pro začátečníky i pokročilé určeno pro skupiny předškolních dětí, žáků I. a II. stupně ZŠ, studenty VOŠ a VŠ tvoření prostřednictvím keramického materiálu, poznávání a osvojování si ker. technik skrz tvoření objevit chemicko-fyzikální vlastnosti keramického materiálu, smysl ker. řemesla a sebe sama pochopení tohoto řemesla, jeho návaznost a souvislost s příbuznými obory pedagog dále předá žákovi základní techniky zpracování ker. hlíny, základní techniky dekorování keramiky a pochopení jejích vlastností Obsah činnosti: tvoření a modelování tvoření z volné ruky tvoření za pomoci válečků tvoření z plátů základy sochařství, práce v bloku odebírání, přidávání základy práce s licí hmotou základy hrnčířského řemesla seznámení s ker. hrnčířským kruhem dekorování plastické - glazury - engoby - alternativní zdobení ( práce s přírodním materiálem, barevným sklem) 12

13 Metody práce: klasické obrazové, textové ukázky, vyprávění, praktické ukázky, přednášky, rozhovor alternativní diskuze, dotazování, skupinová práce, řešení problémů, seznamovací hry Očekávané výstupy: žák je schopen podle vlastní představivosti a návrhu vymodelovat objekt vytvoří figury z volné ruky dokáže uválet rovnoměrný válec a dále z něj vymodelovat objekt vyválí pravidelný plát a dokáže z něj postavit objekt při práci z bloku snadno pracuje s technikou odebírání a přidávání za pomoci sádrové formy vytvořit hliněný odlitek vytvořené výrobky dokáže uvést do konečného stavu osvojení si technik dekorování, zdobení glazurou, engobou, plastické objevování nových nevšedních technik tvoření Klíčové kompetence: žák se umí zorientovat v ker. dílně dokáže si zorganizovat pracovní prostor, naplánovat a načrtnout postup práce, výtvor uvést do konečného stavu získává postupné osvojování práce s pracovními pomůckami používá vlastní fantazii, představivost a tvořivost nebojí se zapojit do diskuze pozitivní vztah k řešení problémů a nezdarů utváření si vztahu k umění, umělecké a řemeslné tvorbě orientace v dané oblasti a pochopení souvislostí s blízkými obory TEA DÍLNA Garant Helena Jandíková Cílová skupina: 7-15 let ANOTACE tvoření pro začátečníky i pokročilé určeno pro skupiny předškolních dětí, žáků I. a II. Stupně ZŠ, studenty VOŠ a VŠ objevování a následné osvojování výtvarných, řemeslných a rukodělných 13

14 technik práce s tradičními, prastarými i nejnovějšími technikami tvoření s přírodním i umělým materiálem utváření si pozitivního vztahu k umění při tvoření objevovat sebe sama a následné získávání samostatnosti prostřednictvím tvořivé činnosti eliminovat sociální a společenské rozdíly orientace ve vědních oborech umělecké tvorby Obsah činnosti: tvoření s přírodním materiálem, základy aranžování květin základy řemesla drátenictví základy bytového designu, smysl pro jednoduchost a uvolněnost v umění objevování a osvojování technik šperkařství praktické využití grafických technik tvoření s barevným sklem a ker. materiálem poznávání alternativních metod umění prostor pro experiment a vlastní tvorbu Metody práce: klasické obrazové, textové ukázky, vyprávění, praktické ukázky, přednášky, rozhovor alternativní diskuze, dotazování, skupinová práce, řešení problémů, zapojení tvořivých her, propojování vědních oborů Očekávané výstupy: žák je schopný ve zdánlivě velmi krátkém čase si osvojit tvořivou techniku a vytvořit z ní drobný předmět, větší objekt, dárek pro blízkého, dekoraci do prostoru nebo upomínkový předmět vytvořené výrobky dokáže uvést do konečného stavu je otevřený při objevování nových nevšedních či prastarých technik tvoření dokáže pracovat se skupinou při tvoření objevování sebe sama a následné získávání samostatnosti prostřednictvím rukodělné činnosti naslouchat sám sobě i ostatním orientace v oboru Klíčové kompetence: žák se umí orientovat ve výtvarných a rukodělných technikách dokáže si zorganizovat pracovní prostor, naplánovat a načrtnout postup práce, výtvor uvést do konečného stavu a osvojí si práci s pracovními pomůckami používá vlastní fantazii, představivost a tvořivost nebojí se zapojit do diskuze má pozitivní vztah k řešení problémů a nezdarů utváření si vztahu k umění, umělecké a řemeslné tvorbě 14

15 orientace v dané oblasti, pochopení propojení výtvarných a rukodělných technik Angličtina pro nejmenší Garant: Lydie Procházková Cílová skupina: od 5 let Anotace: Angličtina pro děti - pomáhá dětem naučit se novým věcem hrou. Děti se učí pomocí her, písniček a poslechů. Nevyužíváme starý známý mechanický způsob výuky, ale snažíme se vaše dítě motivovat tak,aby se samo chtělo dozvědět nová slova a pojmy. Vytvoříme pozitivní vztah dětí k dalšímu studiu a tím jim usnadníme zdolávání budoucích překážek, které se u této skupiny dětí při výuce angličtiny vyskytují. Díky tomuto přístupu se vaše děti prakticky angličtinu neučí, ale osvojují si ji obvyklou cestou stejně jako svůj mateřský jazyk. Vytváříme atmosféru domácí rodiny, kde dítě není stresováno tím, že neví určité vědomosti, ale pomáháme mu tolerancí a osobitým přístupem. Tato metoda je úspěšnější než klasická výuka, kde si dítě musí zvykat na osobu, která mluví dvěma různými jazyky a věci jmenuje více názvy. Cíl: připravit děti na cizí jazyk, seznámit je s ním tak, aby pro ně byl přitažlivý a zábavný Obsah činnosti: seznamování s anglickým jazykem formou vhodnou pro děti předškolního a mladšího školního věku. Metody práce: Hry, básničky, písničky, říkanky, cvičení, malování, kreslení, hraní her v angličtině na pc, promítání anglických animovaných pohádek, poslech anglické hudby, vyprávění anekdot a vtipů. 15

16 Očekávané výstupy: Klienti si osvojí různá zábavná slovíčka a základní jednoduché věty a fráze, klienti jsou vedeni ke koncentraci a cvičeni v udržování pozornosti, osvojí si základy práce a vztahů ve skupině, důležitá je podpora klientů vedoucí k dokončování nejrůznějších úkolů, zásadní je v tomto ohledu radost z dobře vykonané práce. Od 1. lekce jsou děti vedeny k aktivnímu používání cizího jazyka v běžných životních situacích Klíčové kompetence: k učení poznávání, spolupráci zájem o cizí jazyk komunikační sociální občanské Hudební kroužky a dramatické kroužky garant L. Procházková Dramatický kroužek: Cílová skupina: od 7 let cena 700/ hod v CVČ Anotace: Hravou a zábavnou formou se děti přenesou do různých prostředí a situací, ve kterých se budou učit správně reagovat, zamýšlet se nad možným řešením a vytvářet si samy modely pro různé životní situace. Obsah činnosti: Příprava divadelního představení Práce s textem Improvizace Choreografie Výroba kostýmů Výroba kulis 16

17 Cíl: divadelní představení Metody práce: Práce s textem Práce hlasem Improvizace samostatně, s partnerem, ve skupině Očekávané výstupy: Kultivovaný mluvený a pohybový projev Schopnost vystupování na veřejnosti Klíčové kompetence: Kompetence komunikační Respektování pravidel hry Kompetence sociální Kompetence pracovní Flétna: Cílová skupina: od 5 let, cena : 600/1200 Kč Po 15-18:30 v CVČ Anotace: Výuka probíhá ve skupině 3-4 dětí, skupiny jsou sestavovány podle pokročilosti. V rámci kroužku se děti naučí základy hry na jednoduchý hudební nástroj, kterým zobcová flétna je, naučí se noty a jednoduché skladby, zejména písně. Obsah činnosti: hra na flétnu hudební nauka příprava vystoupení Cíl: zvládnutí základních tónů nacvičení 2 písní za pololetí účast na vystoupení pro rodiče 17

18 Klíčové kompetence: k učení komunikační pracovní občanské sociální získají kladní vztah k hudbě Očekávané výstupy: klienti si osvojí držení nástroje správnou techniku hry naučí se noty budou schopni zahrát jednoduchou skladbu Kytara : cílová skupina: od 7 let Po v CVČ Lyska Cena: 600/1200 Út v CVČ Lyska Cena 1200/2400 Anotace: Děti si mohou vybrat hru v max. tříčlenné skupince nebo individuální výuku. Výuka je zaměřena na zábavnou formu učení základů hry na kytaru a učí se hlavně akordy, které jim umožní zahrát písně ve skupině i sólově. Obsah činnosti: nácvik akordů nácvik různých stylů rytmu příprava vystoupení. hudební nauka Cíl: nacvičení skladby a schopnost ji interpretovat Očekávané výstupy: 18

19 zvládnutí hry na kytaru v akordech vybrnkání jednoduché melodie nacvičení vystoupení doprovod Klávesy Út v CVČ Lyska Cílová skupina od 6 let cena 1200/2400 Anotace: V kroužku se děti seznamují s nástrojem, jednoduchými melodiemi, hudební naukou, názvoslovím. Hodina je individuální. Obsah činnosti: Cíl: vysvětlování procvičování hudební nauka příprava vystoupení Nacvičení skladby a schopnost ji interpretovat Účast na vystoupení pro rodiče Metody práce hra na klávesy podle not hudební nauka 19

20 vysvětlování poslouchání hudby zpěv s doprovodem kláves Očekávané výstupy: znalost nástroje schopnost hrát na nástroj zná noty a hudební názvosloví nacvičí skladbu na vystoupení Klíčové kompetence: kompetence k učení kompetence sociální a personální prohlubování vztahu k hudbě Taneční a sportovní kroužky garant L. Procházková Hip hop Středa :00-17:30 v CVČ Lyska Cílová skupina 7 15 let Cena: 700/

21 Anotace: Trendový tanec zahrnuje procvičení základních prvků Street Dance a po jejich zvládnutí se dále se hlouběji zaměřuje i na nové moderní taneční styly jako např.dance Hall, New Style a Experimental. Obsah činnosti: nácvik jednotlivých tanečních prvků a jejich spojování do sestav. rozvoj pohybových schopností poslech hudby práce ve skupině udržování rytmu Cíl: zvládnutí taneční sestavy na hudbu naučit se vnímat hudbu práce s tělem Očekávané výstupy: jednoduché taneční sestavy ve stylu moderního tance. 1x za rok vysroupení pro rodiče Klíčové kompetence: kompetence pohybové kompetence k práci ve skupinově kompetence k učení osvojení pravidel kolegialita zdokonalování sebe sama tolerance 21

22 motorické dovednosti Karate Garant: Lydie Procházková Cílová skupina: 7-15 let Středa 13 14:15 CVČ Lyska cena 700/1400 Anotace: Bojové umění sloužící pouze k sebeobraně (prázdná ruka). Nácvik jednotlivých chvatů a sestav kata, seznámení s filozofií karate, získání nových zkušeností a dovedností, poznání možností vlastního těla, získání dovedností pro sebeobranu. Obsah činnosti: rozcvička, nácvik jednotlivých technik na místě i v pohybu Kihon, spojování do sestav Kata, nácvik zápasu Kumite Metody práce: cvičení zaměřené na koordinaci pohybů, postřeh, rychlost reakce využívání laviček, kladiny, míčů. Cíl: naučit se základní techniky, základy boje, zvyšování pohyblivosti zvládnutí základních etických návyků japonského bojového umění. Očekávané výstupy: sestava se základními prvky kata. páskování Klíčové kompetence: soustředění vytrvalost 22

23 etické hodnoty karate spolupráce tolerance trpělivost zdokonalování sebe sama Turistický kroužek Kulíšci Garant: Helena Jandíková Pondělí hod CVČ Lyska Cílová skupina: od 7 let cena:250/500 Anotace: turistický kroužek, který pomocí organizované činnosti ve věkově různorodém kolektivu vychovává k platnému začlenění do společnosti a je prevencí sociálně patologických jevů. Obsah činnosti: hry, soutěže, vycházky, výpravy, tábory Metody práce: hry v klubovně i venku vědomostní soutěže vycházky do okolí soutěže zaměřené k dovednostem důležitým k pobytu v přírodě výpravy tábory učení technik zaměřených na pobyt v přírodě Očekávané výstupy: Seznámení s přírodou, pobytem v přírodě. Být schopen jet na výpravu. 23

24 Cíl: formovat účastníky ke zdravému životnímu stylu kladnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí začlenění do kolektivu Klíčové kompetence: kompetence k učení komunikativní seberealizace zdravý životní styl ukázat cestu, jak žít zdravě vytvářet u dětí lásku k přírodě ochrana životní prostředí spolupráce Aktivity pro rodiče s dětmi Garant Lydie Procházková Obláček út. 9:30 11:00 CVČ Lyska Cena 50 Kč/lekce Cílová skupina od 18 měs. Anotace: dopolední program pro rodiče s dětmi od 2 let v délce 1,5 hod. Probíhá prostorách v 24

25 CVČ Lyska dvakrát týdně a pravidelně se účastní asi 12 rodičů s dětmi. Metody práce: Motivace pohádkovým příběhem, nácvik jemné motoriky, práce s různými materiály, pomůckami, cvičení na gymbalech, s padákem. Obsah činnosti: malování voskovkami, štětcem, prstovými barvami, modelování z hlíny, práce s papírem, textilem, přírodními materiál Cíl: aktivní trávení volného času rodičů a dětí umožnění dětem kontaktu s vrstevníky Očekávané výstupy: děti se sociálně zdokonalí jsou schopny akceptovat ostatní členy kolektivu rozvoj motorických dovedností rozvoj řečí seznámí se s různými technikami a materiály Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence sociální kompetence komunikativní kompetence činnostní Pobytové akce pro rodiče s dětmi Anotace: Pobyty pro rodiče s dětmi z našich kroužků a kurzů. Akce je motivována příběhem, který je východiskem pro všechny aktivity. Metody práce: Vyprávění příběhu, denní program, hodnocení dne, vyplňování splněných úkolů do kartičky, 25

26 závěrečné vyhodnocení. Obsah činnosti výtvarná výchova Výlety Zpívání Sport Soutěže Očekávané výstupy: Společně strávený volný čas v jiném prostředí než doma Spoluúčast dětí v kolektivu jiných dětí a dospělých Rodiče poznají chování jiných dětí Rodiče se poznají navzájem Zážitek ze společných aktivit Cíl: Vytvoření skupiny, která společně stráví krásné chvíle na výletech, při tvoření, navzájem se ovlivní a obohatí se navzájem a předají zkušenosti Spontánní aktivity Klub SKA Garant: Helena Jandíková Cílová skupina: od 8 let út,st,čt,pá hod v CVČ Lyska anotace: 26

27 KlubSka je otevřeným klubem pro mládež od 8let úterý, středa, čtvrtek a pátek od 14:00 do 17:00hod v prostorách CVČ Lyska nabízí mladým trávení volného času,prostor a možnost uspokojení jejich potřeb ve volném čase obsah činnosti: v otevřeném klubu se dětem věnuje pedagogický dozor a dobrovolník z EVS k dispozici jsou deskové hry, stolní fotbal, šipky přístup k informacím na internetu možnost poslechu vlastní hudby možnost realizace vlastních projektů a zapojení se do probíhajících projektů seznámení se s EDS organizování soutěží a turnajů pro mladé možnost zapojení se do tvůrčích výtvarných i rukodělných dílen sportovní a míčové aktivity práce ve skupině narozeninové oslavy Otevřený klub mladým nabízí bohatý program. Jsou to jednak Řízené činnosti workshopy soutěže diskusní kluby Vlastní činnost klientů vlastní projekty turnaje hudební večery Klíčové kompetence osvojení si základní komunikace ve skupině, prostřednictvím skupinových her řešení problémů ve skupině pochopení sociálních rozdílů 27

28 objevování sebe sama a svých schopností a dovedností poznávání strategie deskových herních a logických her seznámení s novinkami v oblasti deskových her seznámení se stolním fotbálkem a jeho hrací technikou osvojování si výtvarných, rukodělných a žonglovacích technik výroba drobných dárkových předmětů doučování a příprava školních projektů dokončení tvořivé práce a radost z výsledku Metody práce: koordinace činnosti tématické workshopy výtvarné dílny diskusní skupiny pomoc při řešení problémů Cíl: poskytnout neorganizované mládeži a dětem prostor pro setkávání v bezpečném, prostředí. možnost vlastní seberealizace účast na aktivitách nabízených pracovníky CVČ Očekávané výstupy: prevence sociálně patologických jevů účast v pravidelné činnosti Klub Jekehetane Cílová skupina: od 6 let Pondělí,úterý,středa, čtvrtek, hod, Koniklecová 5 28

29 Anotace: specifické zařízení v domě s velkou koncentrací ohrožených dětí, které nemají možnost navštěvovat kroužky z důvodu sociálních problémů rodiny. Důležitá aktivita z pohledu spolupráce ÚMČ Nový Lískovec zejména z hlediska prevence sociálně patologických jevů, kterému je v Novém Lískovci věnována velká pozornost. Z toho důvodu jsem byla přizvána ke členství v Komisi školské a prevence kriminality. Obsah činnosti: workshopy, deskové hry, fotbálek, výlety, návštěvy výstav Metody práce: Výtvarné - kreslení, keramika hra vysvětlování Cíl: nabídnout dětem možnost pro tvořivost a volnočasové aktivity. Očekávané výstupy: Děti zvládnou různé rukodělné techniky, naučí se hrát hry, stráví volný čas aktivně. Dokážou pracovat ve skupině Dodržují pravidla Mají spoluúčast při vytváření prostředí Dokážou se postarat o vlastní prostor a chránit jej Klíčové kompetence: Sociální kompetence- rozvíjet sociální dovednosti, orientovat se v sociálních vztazích, uvědomovat si své chování vůči sobě i svému okolí, případně nést veškeré následky. Pracovní zkouší si různé rukodělné techniky Komunikační Sociální respektují jeden druhého ve skupině Osobnostní občanské Garant: Lydie Procházková 29

30 V Lysce pondělí, čtvrtek 8:30 12 :00 Viz. ŠVP Macešky 5.3. Nabídka pro veřejnost Garant Helena Jandíková Cílová skupina: od 15 let Úterý hod v CVČ Lyska Tvořivá dílna Anotace: Tvořivá dílna nabízí realizaci kreativní mládeži a dospělým. Účastníci se pod vedením odborných lektorů formou výtvarné dílny seznamují s netradičními i klasickými výtvarnými technikami a postupy. V procesu tvořivé práce tak mohou rozvíjet svou fantazii, kreativitu, seznámit se s novými úhly pohledu na výtvarný proces, navzájem se inspirovat, ale i aktivně relaxovat. Obsah činnosti: Dílna je určena pro mládež a dospělé s kreativními zájmy. smalty, šperky z chirurgické oceli, techniky drátování techniky tiffani, adventní vazba, pletení z pedigu, textilní techniky, velikonoční dekorace, mozaika, fusing - šperky z taveného skla a další. 30

31 Metody práce: Práce s materiálem podle určených postupů dle aktuální nabídky Očekávané výstupy: Zážitek z procesu tvorby Z každé dílny výrobek vlastní výroby Cíl: Naučit zájemce nové techniky dle jejich zájmu. Rozvoj fantazie Poznání různých materiálů Utváření a rozvíjení manuálních zručností Dodržování zásad bezpečnosti práce Klíčové kompetence Pracovní, řemeslné 5.4 Pobytové akce Garant: Lydie Procházková Anotace : Pobytové akce jsou pořádány pro členy našich zájmových útvarů i klientů z řad veřejnosti. Mají podobný charakter jako tábory s tím rozdílem, že trvají pouze 4 až 5 dní. Na jejich realizaci se podílí interní zaměstnanci i externisté. Jejich cílem jsou nejrůznější místa v české republice. Na organizování pobytových akcí se podílí jak stálí zaměstnanci tak externisté. Obsah činnosti: Jaro, podzim: pobyt v přírodě, hry, workshopy Zima: lyžařský výcvik, odpolední program, workshopy Metody práce: 31

32 hry v přírodě, soutěže, tvoření, poznávací akce (návštěvy kulturních památek), sport lyžařský výcvik Cíl: Zprostředkovat zájemcům kvalitní pobyty s programem a výcvikem. Poznávání nových cílů v celé ČR,navazování přátelství prostřednictvím společných zážitků Naučit účastníky zimních pobytových akcí lyžovat snowbordovat a dále je zdokonalovat v jejich dovednostech. Očekávané výstupy: společný pobyt zájmových útvarů v přírodě prohlubování znalostí o přírodě prohlubování znalostí historie prohlubování znalostí zeměpisu a vlastivědy zvládnutí sjíždění svahu a jízdy na vleku. 5.5 Pobytové akce pro rodiče s dětmi Letní činnosti se zúčastňují všichni stálí pracovníci i externisté Garant: Lydie Procházková Anotace: Pobyty pro děti v přírodě, program tematicky zaměřen celotáborovou hrou, v jejímž rámci probíhají sportovní, hudební a výtvarné činnosti a enviromentální výchova. Obsah činnosti: Celotáborová tematická hra, Workshopy, výlety, poznávání přírody, 32