BOD POINT. září listopad 2011 uvnitř čísla: rozhovor s milým a váženým panem Prof. Dr. Zdeňkem Opatrným

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOD POINT. září listopad 2011 uvnitř čísla: rozhovor s milým a váženým panem Prof. Dr. Zdeňkem Opatrným"

Transkript

1 BOD září listopad 2011 uvnitř čísla: rozhovor s milým a váženým panem Prof. Dr. Zdeňkem Opatrným Toţ v Pisse sme ešče neměříli, ále v Karvine toţ to ja. A to néni praskla čočka. To tam maju taky kostel, celý stojí na křivo. Kusek od Laryšů. No kdysik, bo teďka uţ tam dluho nic neni. Všecko zbořili. Bo rubali to černe zlato. Kostel nechali a ten se jim propad o 36 m kura. Toţ to je kura dost ni? A vedle teho kostela sme měřili v takym rybniku a tu su naše vysledky: ph = 7,95; temperatura = 20,5 C; vodivost = 1000 S/cm; Toţ řeknu vam piť se to neda toţ dá enem synku jedenkrat, moţna aj dvakrat. POINT

2 Dřevěnice Ve dnech 13. a 14. června se třída kvinta vypravila na výlet do Dřevěnic. V ranních hodinách jsme vyjeli autobusem společně se třídou primou do Jičína, a zatímco děti z primy pokračovaly dále do Dvora Králové, my jsme měli moţnost prohlédnout si město. Po krátkém rozchodu jsme se vydali pěšky do Dřevěnic. Cestu nám stěţovalo velké horko, ale nakonec jsme v odpoledních hodinách dorazili do kempu. Někteří odváţlivci se mohli vykoupat v blízkém rybníce. Bylo to příjemné odpoledne, kdy jsme měli moţnost hrát pláţový volejbal a jiné hry. Večer jsme strávili společným sezením u táboráku a povídáním. Druhý den kolem 11. hodiny jsme se vydali na autobus a po krátké zastávce v Jičíně jsme pokračovali vlakem zpátky do Frýdlantu. Výlet mi přišel příjemný, hlavně proto, ţe jako třída nikam moc nejezdíme a toto byla jedna z mála akcí, kam jsme vyrazili jako celek. Co se Dřevěnic týče, musím říci, ţe je to celkem hezká vesnička, ale nikde jsme nenašli ţádný obchod ani večerku, kde by bylo moţné si něco koupit. Dalším problémem bylo pití v kempu, které zde bylo ve větším mnoţství skoro nedostupné, tedy pokud vám nebylo líto platit za zředěnou kofolu. Bydlení jsme měli zajištěné v malých a útulných chatičkách, ve kterých jsme se navečer všichni scházeli, hráli na kytaru a zpívali. O sportovní vyţití nouze také nebyla. Nejvíce se vyuţilo volejbalové hřiště. Cesta z Dřevěnic byla asi nejzajímavější, protoţe i přesto, ţe jsme si nejméně třikrát ověřovali časy odjezdu autobusů, jsme na zastávce zjistili, ţe tudy ţádný autobus v nejbliţších hodinách nejede a tak nás čekala dlouhá cesta na druhou nejbliţší zastávku,,na Špici, o jejíţ poloze neměl nikdo ani tušení. Nakonec jsme ji šťastně našli, odjeli do Jičína a odtud nás čekala zdlouhavá cesta aţ domů. Celkově však výlet hodnotím kladně a nemůţu si snad na nic stěţovat. Autoři: Gabriela Michalková, Kateřina Šubrtová a Karolína Tomanová, třída kvinta Filmový klub promítá každých čtrnáct dní vždy ve čtvrtek od v učebně fyziky. Chystá se také promítání pro celou školu ku příležitosti 17. listopadu a filmová noc s válečnými filmy, obojí Sledujte plakáty na hlavní nástěnce a na vstupních dveřích školy.

3 Škola: Inspirace nebo instituce Co se mi vybaví, kdyţ se řekne škola? Především místo, které navštěvují ţáci a studenti různého vyznání, barvy pleti, společenského postavení nebo politických názorů. Je to místo střetů různých pohledů na věci. Místo, kde se mladý člověk můţe konfrontovat s rozdílnými názory. Určitě to není pouze nelibá povinnost a tyranie ze strany našich rodičů a učitelů. Mnohokrát jsem slýchával větu: Kdyţ se nebudeš učit, tak to v ţivotě nikam nedotáhneš. Dnes jiţ konečně chápu, ţe lidé, z jejichţ úst tato slova zaznívala, to se mnou mysleli dobře. Ţe i oni zaţili to co já. Brzké ranní vstávání a nechuť k učení. Ale později prozřeli a nechtějí, abych i já zahodil své šance tím, ţe na školu budu pohlíţet pouze jako na instituci. Škola mi byla, je a bude vţdy inspirací. Kaţdé ráno s chutí vstanu a první myšlenka, která mi vyvstane na mysl, je, ţe opět mohu navštívit svou oblíbenou budovu. Své milované frýdlantské gymnázium, kolébku mou i hrob můj. Tu školu jedinou, školu milovanou. A kdyţ naše staré hodiny bijí čtyři hodiny, mé srdce pláče neb odejít musím tam daleko. Nemohu jiţ více setrvat na této posvátné půdě, půdě školy. A v noci, neţ usnu, se ukájím myšlenkou, ţe zítřek opět přinese nový školní den a tedy i nové poznání a nové informace, jimiţ mohu uspokojit svou neodbytnou touhu po vědění, coţ je jedna z nejdůleţitějších lidských vlastností. A proto je pro mě škola inspirací. Jakub Štrom Gymnázium Frýdlant Samozřejmě Valdštejn. Kdo jiný by měl podporovat vzdělanost, než samotný Valdštejn.

4 Řeka V řece se topí Vietnamec Já tady plavat naposledy a lidé chodí podél vody a lidé chodí po mostě Já plavat neumím utopím se tedy s ním šaty odhazuji skáču voda má 5,5 ph měřili jsme to ani rackové ani kachny ani labutě ani ponorky se do řeky neodváží usednout Jen já a nějaký Dao se v ní plácáme Pijeme z té vany města zakalenou hnědou vodu s bublinkami z ultra soft mýdel a mezi nohama nám proplouvají výtoky kapavkou nakažených i tvoje pasta od ranního čištění zubů A to sis myslel jaký jsi slušný a spořádaný člověk! Utopíme se nikdo nás nevytáhne z toho nejopravdovějšího dna jaké je Už nám lezou andělíčci z prdele Však vy na břehu už také trénujete skoky do rakve Asi brzy skočíte za námi Dneska my Zítra vy a záchranný kruh na který jsem si vzpomněl až v posledním bublavém okamžiku máme každý doma pod postelí schovaný na horší časy kdyby snad někdy bylo potřeba Jakub Liška Na Heřmanickém rybníku, ptačím to ráji, jsme naměřili pomocí kvalitu vody: Xploreru a senzoru pro ph = 9,3; vodivost = 1700 S/cm; teplota vody = 20 C

5 ROZHOVOR s Prof.Dr. Zdeněk OPATRNÝ Department of Plant Biology Faculty of Science Charles University Prague Vystudoval gymnázium v Kostelci nad Orlicí. Po maturitě Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Má pětadvacetiletou praxi v Akademii věd v Ústavu experimentální botaniky, vůdčím ústavu biologie rostlin. Dále pracoval deset let ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze. Momentálně je zaměstnán tam, kde vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze. Jak vás napadlo zaměřit se na téma, které jste nám osvětloval? My jsme si dnes povídali o tématech dvou. První bylo hlavní téma Inteligence rostlin, za druhé jsem přidal dodatek o geneticky modifikovaných rostlinách. Myslím si, že v laické, ale i ranně studentské veřejnosti existuje spousta mýtů okolo tohoto GM tématu. Některé jsou pravdivé a jiné vůbec nemají racionální jádro. Důvodem tedy bylo říct, jak to je. Druhým důvodem byla demonstrace konkrétního výzkumu, který v souvislosti s touto problematikou děláme. Co bylo motivací přednášky? Studenti na naši fakultu přicházejí zejména z gymnázií. A protože si pořád neskromně myslíme, že jsme nejlepší přírodovědecká fakulta v České republice s nejlepší tradicí, máme zájem o nejlepší studenty. Ty bychom rádi motivovali tím, že vidí, co ten výzkum vlastně je a že se dá dělat zajímavě. Motivy byly tedy opět vlastně dva. Jednak popularizace vědy obecně, což dělám rád a druhý, řekl bych, lanaření - tak jako to dělají Kanadští hokejoví skauti, když jezdí po Evropě.

6 Jak vypadá váš běžný pracovní den? Strašně. Ve Frýdlantu asi člověk v sedm hodin vstane, nasnídá se, za půl hodiny je na svém pracovišti, kde si dá kávu a pak mu začne pracovní den. V rozumnou dobu skončí, jde domů a kolem sebe má nádhernou přírodu. Já vstanu někdy kolem šesté, rovněž se nasnídám a pak se tři čtvrtě hodiny mlátím ve veřejném dopravním prostředku, abych dojel na fakultu. Tam je spousta papírů, které musím vyřídit a teprve pak mi začne vlastní zaměstnání. Obsahuje kombinaci výuky, různé agendy, trochu té vědy a spousty papírování. Problém je v tom, že už od čtyřiceti let se z vědce, u nás i ve světě, stává hlavní manažer, který shání peníze na to, aby se vůbec dal dělat výzkum a podobné věci. Ale připouštím, že, co je důležité, mě to ještě pořád baví. Moje pracovní doba je naprosto flexibilní. Ve dne, v noci, o sobotě, o neděli, ve všední den... Kdykoli to rodina přežije. Jaká je vaše oblíbená rostlina? Zajímavá otázka. Řekl bych, že je dána mým původem. Narozen jsem v Týništi nad Orlicí, kde se stékají obě Orlice a kde vždy byly obrovské lesy, do značné míry borové. Můj totemový strom je tedy borovice. A potom by to byl asi dub. A vlastníte sám nějaké speciální druhy rostlin? Nejsem domácí zahradník, žádné speciálnější druhy nemám. Ale třebas v našem skleníku byste našli krásné sbírky masožravek. Za mně blízké druhy považuji v současné době švestky, poněvadž ty nyní zrají na mé chalupě a dají se z nich vyrábět různé produkty. Možná častým problémem k laickému pochopení je, že existují rostlinní biologové, kteří jsou spíše botanici, tzn. těší se krásou rostlin, poznají je v přírodě, jsou to zahradníci a pak experimentální biologové, a to jsme my. Když chci vědět o rostlinách něco z botanického hlediska, tak mám kamarády, třeba doktora Václava Větvičku, který dost často vystupuje v televizi a píše knížky. A je to botanik i zahradník od Pánaboha, bývalý ředitel Botanické zahrady UK v Praze a tedy i znalec jak nejrůznějších speciálních rostlin, tak těch nejobyčejnějších. Jak se na rostlinách projeví růst průměrné teploty na Zemi, v rámci stále řešeného tématu, globálního oteplování? Já bych v první řadě řekl, že ať už o tom říká třeba pan prezident Klaus cokoliv, myslím si, že globální oteplování v této době objektivně existuje. A má samozřejmě kladný i záporný vliv na všechny ekosystémy. Nejčastěji se skloňuje vliv záporný, ale uvědomme si, že například státy s územím jako je třeba Sibiř, budou za globální oteplování vděční, poněvadž se jim zásadním způsobem změní třeba objem zemědělsky využitelné půdy. Bez globálního oteplování by se přeci pohybovala průměrná teplota na Zemi lehce pod patnácti stupni. V podstatě máte pravdu. Jedna věc je ovšem průměr a druhá věc je jak kde. Jinak já nepatřím k zastáncům názoru, že zásadním důvodem, pro tuto klimatickou změnu, pokud nastala, je lidská činnost. Určitě se na ní velmi podílí, moji kolegové vám dokáží, na kolik stoupla hladina oxidu uhličitého v ovzduší od roku toho do roku toho, ale spíše si myslím, že se tady trefujeme do hodně dávných přirozených, přírodních cyklů, které vedou právě touto cestou.

7 Nebojíte se invaze inteligentních rostlin, útoků na planetu nebo něčeho takového? Já se většinou nebojím invaze inteligence, já se spíše bojím invaze blbců, poněvadž těch je pořád dost. A budou znova a nemohou být jinak. Vy jste se asi učili, že existuje Gaussova křivka variability s určitými maximy, minimy, pozitivy, negativy a průměrem. Takže budeme mít chytré lidi vždycky a vždycky budeme mít blbce. Co se týče inteligentních rostlin, nechtěl bych, aby Vám nějaké takové obavy z mé přednášky vyplynuly. Ve skutečnosti se nebojím ani těch neinteligentních geneticky modifikovaných, o kterých byla trochu řeč. Čeho se bojím, je neochota lidí chápat podstaty věcí a chápat je tak, že se nejdříve musí tvrdě učit. Všimněte si, kolik se k těmto otázkám vyjadřuje, spisovatelů, umělců a filozofů a jak kriticky zaznívá od lidí skutečně přírodovědecky vzdělaných. Člověk bohužel často mluví do věcí, o kterých je přesvědčený, že je dost chytrý na to, aby je pochopil, ale rozumět jim nemusí. Říkal jste, že klonování rostlin vám přijde naprosto přirozené. Sdílíte tento názor i u klonování zvířat a lidí? A je vůbec teoreticky možné člověka naklonovat? V první řadě si myslím, že naklonovat člověka dříve či později možné bude. Zadruhé se domnívám, že by to nemělo být legislativně přijato. Navzdory všem uváděným důvodům typu: Rodičům zemřelo dítě, není jiná cesta, než že tatínek takto, s pomocí vědy, použije svůj gen, aby vznikl nový chlapeček u člověka bych byl zásadně proti tomu. Naopak podporuji to, čemu se říká genová terapie. V případě lidí, kteří trpí nějakou neléčitelnou chorobou, tím, že nějaký pitomý gen se zblázní, máme, soudím, povinnost je léčit, pokud to umíme. Klonování hospodářských zvířat je dle mého soudu úplně o něčem jiném. Do toho bych vůbec nezahrnoval žádné etické aspekty. Je to skoro jako u rostlin. Když budu mít skvělý genotyp prasat, hovězího dobytka nebo jiných zvířat, nevidím žádný rozdíl mezi umělou inseminací, která už se dělá desetiletí, a udržením zvířat tímto způsobem. Samozřejmě by se dalo polemizovat na téma osobnosti zvířete a našeho práva do ní zasahovat. Podívejme se, jak vypadá spektrum dostupných psů a koček. Co za celou dobu lidstva člověk nadělal s vlkem nebo původní kočkou divokou a žádné zábrany při tom neměl. Já v tom rozhodně nevidím týrání zvířat. Luisa Pavlíková & Kateřina Mauerová

8 Exkurze v Jizerských horách aneb výlet na který se nezapomíná Ve dnech se třída kvinta a další dva studenti oktávy (Jaroslav Ullmann a Štěpán Černý) zúčastnili exkurze v Jizerských horách. Dozorovali nám pan profesor Schleider, paní Šímová a Přikrylová. Již tradičně jsme byli ubytováni v penzionu Severák v Horním Maxově, kde nás čekalo příjemné prostředí a výborné jídlo, které po vyčerpávajícím dni chutnalo ještě lépe. A kde všude jsme vlastně byli? Jako první jsme navštívili úpravnu vody v Bedřichově. Provedli nás tady po celém areálu a k tomu nám stručně popsali proces úpravy vody. Ještě ten den jsme jeli do Josefova Dolu, kde jsme naměřili hodnoty pomocí senzoru kvality vody (ph vody, GPS souřadnice, teplotu vody, vodivost vody, atd.) a těšili se na večeři. Ovšem tím den zdaleka nekončil a noc byla ještě mladá! Celý večer se po chatě linuly zvuky kytar, harmoniky a společného zpívání. Druhý den ráno jsme hned po snídani vyrazili opět do Josefova Dolu měřit a také nás čekala prohlídka Josefodolské hráze, která je pod úrovní vodní hladiny. Dozvěděli jsme se tu spoustu věcí ohledně anomálií vody, funkce přehrady aj. A věřte nebo ne, v těch cca 4 C to bylo v tričkách s krátkým rukávem vskutku zajímavé! Po příjezdu jsme ještě nabrali pár vzorků půdy v blízkosti penzionu a vyrazili domů. Na tomto výletě jsme se naučili pracovat s přístrojem Pasco v terénu a naměřené hodnoty jsme dále zpracovali na projektovém dni To vše jsme mohli zažít díky projektu Jdeme na to do lesa a myslím, že za všechny studenty mohu říci velké díky za tuto příležitost. Markéta Eiglová Hluboký potok přítok do Josefodolské přehrady. Naši vědátoři zde naměřili tyto hodnoty: teplota vody = 10 C ph = 6,5 vodivost = 39 S/cm

9 Days in Sidmouth 2011 Rok se sešel se dvěma a já opět vyrážela do země větru, Anglie. Letos v doprovodu Gabriely Michalkové a bývalého absolventa našeho gymnázia, Honzy Hlávky. Sidmouth, naše cílové město o velikosti Frýdlantu leží na jihozápadu Anglie, v oblasti Devonu. Na studijní pobyty do Sidmouthu jezdí naši studenti již několik let, atmosféra je tam velmi příjemná, stejně jako lidé, kteří nikdy nikam nespěchají a krajina, která vás obklopuje, se halí do všech odstínů zelené *což by ocenil zejména Pavel Holec+. Na tuto strastiplnou cestu jsem se vydala už podruhé. Poprvé to bylo před dvěma lety, na konci kvarty. Tehdy se mnou cestoval, dnes už můj bývalý spolužák, Michal Dunajčík. Nejsem z těch, kteří by vyhledávali komunikaci s lidmi, a proto jsem většinu času strávila doma. Letos se to radikálně změnilo. Domů jsem zaskočila na jídlo, sprchu a spánek. Přestože jsem se s lidmi nebavila tolik, jak jsem si představovala, i tak mi toho Anglie dala dost. Zjistila jsem, že začínám rozumět rozhovorům mezi Angličany a prostředí vás po pár dnech samo donutí k tomu, abyste se alespoň trochu rozpovídali. Není vyloučeno, že se do Sidmouthu podívám třeba ještě někdy v budoucnu, kdy se mi, snad už definitivně, podaří prolomit ledy. A abych vám přiblížila, jak vypadaly mé anglické dny, nabízím kratší výňatek z mého cestopisného deníku: days to the end Notebook nejde nabít. Notebook nejde strčit do adaptéru. Notebook nejde strčit ani do anglické zásuvky. Notebook selhává day to the end Notebook se mi, díky Gabrielinému vychytralému plánu, podařilo narvat do anglické zásuvky. Kam se hrabe moje pilování. Tohle se chce nebát manuálních prací a jiskřících zásuvek! Jdu na oběd. Sandwich. Se zeleninou. A chipsy. Ale spousta zeleniny. Vydatná snídaně, rychlý oběd a večeře v šest. Hello England! Letěly jsme s Gabrielou Lufthansou z Drážďan. Všechno to začalo, když jsme se rozdělily s mými milovanými rodiči. Dost dlouho jsem nemohla pochopit, že tolik kosmetiky mít v příručním zavazadle prostě nesmím. Tolik, je myšleno cokoli nad 100ml. Budiž. Štěstí přeje připraveným. Další překážkou byla brána, kde kontrolovali doklady. Dlouho, dlouho si prohlíželi moji občanku *už jsem se lekla, že ještě platí to nařízení, že když si oholíte vousy, musíte si udělat nový průkaz totožnosti...+. Se ztrátou dvaceti minut z prvního stanoviště jsme doháněly drahocenné minuty a úspěšně dokončily první level. Level two: úkol: V letadle byla špatně spočítána místa. Muselo se přistavit ještě jedno menší. Tvým úkolem se najít si volné místo k sezení. Hm, když nám dodatečně napsali na letenku číslo sedadla, ještě jsem si nemyslela, že to bude takový oříšek, jak se později ukázalo. Ale bohužel, naše místa už byla zabraná. A než procházet celým letadlem, co se raději posadit přímo dopředu, tam jsou místa zaručeně volná. Ptáte se proč nám to nevyšlo? Protože business třídou létají jenom ti bohatší z nás. Ovšem my se nedáme. Vyhledáváme si další místo, avšak, jak nám letuška o chvíli později vysvětlila, také není úplně ideální sedět u nouzového východu, když nevíte, co s ním v nouzi. Dvě volná sedadla, jež nám nakonec ukázala, to zpravila. Stejně jako rána do hlavy o úložný prostor nad nimi. Při našem štěstí jsme cestovaly malým, přistaveným letadlem, kteréžto nemělo na sobě ani značku naší letecké společnosti a vyhlíželo na pohled tak podivně, že mne na chvíli zachvátila představa tureckého sultána, velbloudů a chodidel rozpálených horkým pískem. Přijely jsme do Sidmouthu o hodinu dřív. A já mívám to štěstí, že má rodina nebývá doma. Tudíž večeřím u milé starší dámy s Gabrielou. Nebude s ní v domě sama. Bydlí s ní 15tiletá Thajka, Rata. Tráví zde již pátý týden a nadcházející bude její poslední. Ale dozvídáme se, že příští týden přijede velký školní zájezd, a to bude o zábavu postaráno. Jelikož přijíždíme v sobotu, neděle je vhodným dnem

10 k procházce po okolí. Já, Gabriela a Rata jsme tedy vyrazily k moři a odpoledne jsme se prošly s Honzou. V pondělí v devět hodin začíná škola. A čekají nás rozřazovací testy days to the end První den školy za námi. Během testů si nás jednotlivě volali a ptali se nás na naše zájmy, kde jsme strávili loňské prázdniny atd. Potom jsme se šli s Garethem (organizátorem sociálních aktivit) projít městem, ukázal nám, kde najdeme nejlepší hospody, fish and chips a společně jsme se vrátili na další vyučování. Tentokrát, již ve dvou skupinách, jsme absolvovali zbytek výuky. Seznámily jsme se s naší kamarádkou Terezou z Prahy, s níž jsme byly po celou dobu. Honza byl přiřazen do vedlejší třídy. Po škole následoval krátký výlet do nedalekého městečka Lyme Regis, známého především pro nálezy fosilních pozůstatků. Na to, kolik věcí do školy, které bych tu chtěla stihnout, jsem přivezla, to vypadá, že je asi bez výsledku povezu zase zpátky days to the end Po dvou hodinách ve škole měla Gabriela one to one lesson, kdy je hodinu s učitelem sama a povídají si o všem možném, čtou, mluví, píší atd. Z jejího výrazu byla vidět veliká radost, zpod svraštělého obočí čišela zapálenost pro jazyk a v pokleslých rtech se chvěla nabroušená anglická gramatika. Jak jinak jsem mohla opětovat její líbezný pohled než souhlasným úšklebkem a jiskrou v očích podporující její oddanost konverzaci? Zatímco Honza a Gabriela pilovali svou angličtinu, já, s Terezou a několika dalšími lidmi, jsme se jeli podívat na slavné útesy, obklopující pobřeží Sidmouthu. Cesta k nim vede přes travnaté větrné pláně, ale výhled, jenž se vám naskytne, stojí za tu námahu na ně dojít. Odpoledne byl na programu Traditional Devon Cream Tea, tj. čaj s mlékem a lahodné Scones, které vám nikdy nepřestanou chutnat. Večer Film Night a zítra hurá do Sports Hall zahrát si s Garethem badminton! days to the end Deníčku, já vím, jak dobře hraje Gareth. Vím, ale... ano, přiznávám, neměla jsem tak přepínat mé slabé, na kost vyzáblé, anorektické, či skoro neviditelné tělo, ale... když já prostě musela. Jak ty to děláš, že máš vždycky pravdu? Mé tělo zas jednou pocítilo na vlastní kůži kyselinu mléčnou, ze které by se daly udělat dva kraví ementály a mé hedvábné ruce metamorfovaly ve zkřivené hrábě. V odpoledním soutěžním golfu se mi sice nepodařilo vyhrát tričko SIS, ale já zastávám názoru, že odpalovat dál je daleko užitečnější, než někam mířit. Následoval Putting, jakási obdoba minigolfu, který tak vyčerpávající nebyl. S Terezou a Gabrielou jsme zvolily dobrou taktiku, utvořily jsme poslední skupinu. Nicméně náš čas nebyl na začátečníky až zas tak špatný. Půl hodiny potom, co ostatní odešli, jsme se závratnou rychlostí blížily k poslední jamce. Zítra čeká Terezu s Honzou výlet do Montacute House, úžasného, historií obrostlého domu z Alžbětinské éry. My s Gabrielou jsme se zapsaly na nákupy do Exeteru. Je jako náš Liberec a je v něm nové nákupní středisko se spoustou obchodů. Studenti nejvíce milují Primark, v němž můžete pořídit spoustu věcí takříkajíc za babku. Proto se obvykle stává, že z celého Exeteru si zapamatujete jen cestu do Primarku, protože v něm strávíte nejvíce, popř. všechen čas. Jdu se na zítřek vyspat. Ale pozor, abych se vrátila do Čech, můj nákup nesmí přesáhnout 0,3kg! days to the end Dnes strávila Rata poslední den ve škole. Zítra o půl šesté ráno odjíždí, pobude nějaký čas v Londýně, potom dvanáct a půl hodiny v letadle a v pondělí hurá do školy! (dnes je čtvrtek) Zjistila jsem, že si to v Exeteru docela pamatuji. Příští týden se tam podíváme znovu, tak snad toho stihneme více, než dnes. Páteční den bude o něco volnější. Rozhodly jsme se vynechat plavání, půjdeme se podívat do města a koupit pár pohledů. Jdu navštívit moji sousedku Gabrielu.

11 days to the end Páteční barbecue je vlastně takový rozlučkový večírek. Ti, kteří sem přijeli dříve, než my nebo jen na týden, zítra odjíždí. Z osmi klobásek, které mi má hostmum zabalila, jsem neviděla ani jednu. Ale ochutnala jsem hamburger a nějaké velmi pikantní kuřecí křidýlko. Závěrečné společné foto, posledních pár slov a šlo se do hospody. My s Gabrielou samozřejmě ne, lít do sebe alkohol, to přeci není pro nás! Obdržela jsem rozvrh na příští týden a zírala jsem. Nejenom, že nemám scholarshipy jako tomu bylo předloni, ale kromě úterý a středy máme vždy, jako dosud, pouze dvě hodiny. Scholarshipy většinou trvaly 90 minut v kuse, někdy i dvě hodiny a vystřídaly se v nich třeba tři učitelé. Ve středu mám one to one, tak jsem zvědavá, koho mi přidělí. Nevydržela jsem to a začala jsem si ďoubat můj sportovně vydřený středeční mozol. Zatím jenom na malíčku days to the end Ani o víkendu vás SIS neokrade o program. V půl desáté odjezd do Plymouthu. Cesta trvá něco málo přes hodinu. Nejprve jsme jeli na výlet lodí. Za povšimnutí stály hlavně staré válečné lodě. Následovalo akvárium. Zpočátku sice nevypadalo tak veliké, ale přesvědčila jsem se o tom, že hodina je málo k tomu, abych stihla v klidu projít všechno. Částečně jsem zde využila své znalosti z biologie, a tak jsem se mohla pochlubit krevetou baltickou, langustou karibskou, máčkou skvrnitou, rejnokem mantou, perutýnem a jinými mírumilovnými zvířátky. Čas nákupů nás zavál do Primarku, takže z Plymouthu už jsem bohužel neviděla nic dalšího. Už jsem to vymyslela. Mé plné nákupní tašky nenápadně podstrčím Gabriele do kufru. Tak. Ohledně zbytku peněz to tak vychytané ještě nemám. 35 mi do konce týdne bude muset vystačit. Začala jsem si ďoubat mozol na prostředníčku days to the end Neděle = celý den s vaší hostfamily. V mém případě to zahrnuje pouze paní důchodového věku, u které mám dostatek jídla, teplé vody a spánku. Je velmi milá, ale někdy mluví až moc rychle. I když ji poprosíte, zda-li by to nemohla zopakovat, řekne onu frázi stejně rychle, a tak se řídím radou mého bratra a prostě se jen usmívám a přikyvuji. Někdy to vyjde. Ale někdy zareaguje: Really? A vy začnete přemýšlet, nač jste vlastně přikývli a jak z toho vybruslit. Stačí ale zachovat důstojný výraz a odpovědět: Yes, of course. A na to už jenom většinou vydechne: Wow, that s interesting. Odpoledne jsme šly do města. Sidmouth, v porovnání s Frýdlantem, žije i v neděli. Obchody jsou otevřené, všude potkáváte plno lidí. Nemůžete si pomoct, abyste si něco nekoupili. Utratila jsem kolem deseti liber a přepočítávám svou denní dávku do konce týdne. Kritický bude čtvrtek výlet do Exeteru. Přijela dvě patnáctiletá děvčata z Německa. Julia a Silvia. Rozumí rychlostní mluvě mé hostitelky. Hrůza. Večer, když jsem se vracela domů, viděla jsem, jak se u nich v okně svítí, ale bylo mi řečeno, že už šly dávno spát, protože byly velmi unavené. Tak snad budou zítra fit! days to the end V deset jsem se vrátila domů a koupelna byla zabraná. Asi jsem si měla předem rozmyslet, kolik limonády vypiji na wine and cheese. Poslouchala jsem Jamese, který strávil minulou zimu tři měsíce v Argentině, názory na italskou ekonomiku,berlusconiho, královnu... Poslouchala. Dnes útesy viděli i Gabriela s Honzou. Stejně je to nádherná podívaná. Jdu se podívat, jestli už koupelna není volná. Byla.

12 days to the end Už se nám to krátí. Úterý ve znamení Traditional Devon Cream Tea. Tereza si vzala recept na Scones. Němky si ráno v koupelně hromadně čistily zuby. S Gabrielou jsme na ně čekaly, ale pak nás stejně předešly a my přišly pozdě. Zítra mají výlet do Plymouthu jako my v sobotu. Ve škole se s nimi, díkybohu, vůbec nevídáme. Byla jsem si vyměnit čtyřicet euro. Tak se těším na čtvrtek. Večer Film Night days to the end Gabriela a Honza měli one to one. My s Terezou jsme vyčkávaly, ale nikdo si pro nás nepřišel. Když se po hodině vrátili a Honza se ptal, jak jsme se měly, vyjádřila jsem velikou rozmrzelost nad tím, že jsme one to one bohužel neměly. Barbecue se přesunula na dnešek. Šéfkuchařem se stal Simon, ředitel školy a pomáhal mu Gareth. Oba jsme je naučili říkat Jdeme!,což využili na cestě do hospody. Přišla jsem domů a koupelna byla zabraná. Ty tam snad drží čestnou stráž. Tomu se říká Team Work days to the end Exeter. Začala jsem balit. A spoléhám na Gabrielu just one day to the end O coffee break jsme dostali certifikáty pro úroveň angličtiny B2. Na kontě mám 1.98p. Dopoledne mi přišla zajímavá SMS o rušení GF. To tam opravdu nemáte nic lepšího na práci? No počkejte, vy jste si začali! Na programu byla jen pub night, tak jsme se nakonec šly rozloučit. Cestou zpátky jsme do moře hodily jednu penny, prý je to nějaká pověra, tak jsem si přála rychlý a dobrý přelet nad oceánem. A jestli se tohle vydá, tak se to asi splnilo. Goodbye England! Luisa Pavlíková Ondřej Kuthan - Vtiskl Vtiskl jsem ti do tváře polibek co nemizí. A stejně jako na jaře ten polibek odcizím. Vtiskl jsem ti do tváře růži bílou jako sníh. A stejně jako na jaře stane se z té růže hřích. Vtiskl jsem ti do tváře pocit, který miluješ. A stejně jako na jaře tisknu a ty slastí řveš.

13 Jdeme na to od lesa Pálava V rámci projektu Jdeme na to od lesa jsme se vydali na Pálavu. Naším úkolem bylo bádání a zkoumání zdejšího prostředí pomocí přístrojů Pasco. Na tento projekt se vydala třída septima (nyní jiţ oktáva) spolu s několika odváţnými profesory, kteří byli ochotni riskovat své zdraví a ţivoty, protoţe jet někam s námi je opravdu záţitek. Jak jsem jiţ řekl, vyjeli jsme v neděli 26. června a měli jsme se vracet ve středu 29. června. Před námi byla několikahodinová cesta autobusem, nutno podotknout, ţe autobus byl velice pohodlný a poskytoval nám vysoký komfort. Po několika hodinách jízdy jsme dojeli do cíle, ubytováni jsme byli v penzionu Mlýn v Bořeticích a byli jsme opravdu mile překvapeni. Pokoje měly své sprchy a téměř v kaţdém pokoji byla televize (konkrétně mně visela jedna nad postelí), jídlo bylo také dobré, takţe jsme si neměli na co stěţovat. Konečně jsme se ubytovali a byl čas vylézt ven, nasát místní atmosféru a kochat se nádherným okolím. Všude, kam oko dohlédlo, byla nádherná příroda a vinice, Pálava je nádherné místo. Skvěle toto prostředí vystihl kdysi básník Petr Bezruč, který napsal: Ční nádherně z čisté pláně, coţ je pravda. V neděli nás nečekala ještě ţádná měření, sešli jsme se pouze ve společenské místnosti, abychom se seznámili s naším programem a se všemi senzory přístroje Pasco. V pondělí nás uţ čekala první měření. Ráno jsme posnídali a autobusem jsme se vydali vstříc dobrodruţství. Celý den jsme se brouzdali pálavskou přírodou za doprovodu jedné paní, která nás provázela a říkala nám různé zajímavosti o zdejší krajině a ţivočiších. Mezitím jsme prováděli naše měření. Měřily se GPS souřadnice, rychlost větru, kvalita vody atd. Celý den jsme se věnovali měření a večer nás čekala exkurze ve sklípku, kde nás majitel, mimochodem velice hodný a vstřícný pán, seznámil se svými výrobky Druhý den ráno někteří z nás vstávali aţ těsně před odjezdem na další měření a ani jsme nesnídali, protoţe jsme neměli hlad. Cestou se k nám opět přidala paní průvodkyně a procházeli jsme tento krásný kraj. Celý den bylo úmorné horko, které nám to nijak neusnadňovalo. Zhruba okolo jedné hodiny odpolední se naše výprava rozdělila na dva tábory. Jeden početnější a druhý méně početný, jehoţ součástí jsem byl i já se dvěma mými spoluţáky a panem profesorem Schleiderem. Naše skupina šla měřit na vodní nádrţ Nové Mlýny a druhá skupina jela provádět svá měření do Mikulova. My, kteří jsme šli na Nové Mlýny, jsme myslím udělali lépe. Po dokončení našich měření jsme měli nějaký čas, kterého jsme vyuţili a s chutí jsme si skočili do vody a smočili se v tomto horkém dnu. Pak nás nabral autobus a jeli jsme zpět do penzionu. Večer jsme věnovali zpracovávání naměřených hodnot a tvoření protokolů. Poté jsme se odebrali na pokoje, abychom zavzpomínali nad celým dnem.

14 Dalšího dne nás čekal odjezd spojený s exkurzí do firmy Sonnentor, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o výrobě čajů. Další zastávku nikdo z nás neznal, protoţe pro nás měla naše paní profesorka přichystané překvapení. A byli jsme opravdu překvapeni hodně. Tím překvapením byla exkurze do jaderné elektrárny Dukovany spojená s předáváním vysvědčení, které jsme dostali vedle jaderného reaktoru. O tuto událost byl poměrně velký mediální zájem, bylo zde několik reportérů a byla zde dokonce i televize Nova. Poté nás uţ čekala jen cesta domů. Dny strávené na Pálavě byly skvělé, nejen ţe jsme načerpali mnoho cenných informací, ale myslím, ţe jsme se i celkem dobře bavili. Jsem rád, ţe na tento projekt jela právě naše třída. Jan Velzel, oktáva Voda ve vodní nádrţi Nové Mlýny: t = 24 C, vodivost = 19 S / cm, ph = 6,6 Pavel Holec, Gymnázium Frýdlant, , téma: Co se vám líbí a co se vám nelíbí na vaší škole? Jak byste ji zlepšili? Má škola Protoţe jsem od narození velmi zvídavý člověk, ani trošku jsem se do školy netěšil. Tuto nechuť jsem vesele podporoval při večerních dostaveníčkách s učebnicí němčiny nebo angličtiny (která samozřejmě nebyla moc častá a podle toho také vypadalo mé vysvědčení). Odpor k učení u mne přetrvával aţ do doby, neţ jsem nastoupil na gymnázium. Gymnázium bylo pro mne vším. Kamarádi, se kterými jsem chodil do třídy, profesoři, jejichţ jménem nám byly do hlav vkládány vědomosti našich dědů i tehdejších současníků, učebny, ve kterých jsem zaţil přes 8 let ţivota, laboratoře, ve kterých jsem se popálil, přiotrávil, pořezal, přidusil,opařil, něčím poleptal a nebo se aspoň o něco praštil, kotelna, do které jsme chodili pít minerálku, to všechno mi strašně chybí (hlavně tedy kamarádky a jejich výklad o biologii člověka). Díky tomu všemu jsem učinil ţivotní rozhodnutí: Budu profesorem. Chtěl jsem se do své školy vrátit a pracovat v ní aţ do důchodu (pokud nám ji někdo nezavře nebo nesloučí s jinou školou). Vychovávat studenty tak, jako vychovávali profesoři nás, bylo mým ţivotním cílem. Kvalita naší školy se ukázala hned v den, kdy jsem své rozhodnutí oznámil svému profesoru (který nás učil chemii a fyziku) s myšlenkou, ţe by mi snad mohl pomoci připravit se na tak důleţitý úkol, jako je výchova a vzdělávání dětí. On mi však dal mi pár facek a řekl mi, jestli jsem se náhodou nezbláznil. Kdyţ jsem ho s úsměvem na tváři ujistil, ţe to myslím smrtelně váţně, začal mě být Tabulkami pro střední školy a gymnázia a křičel, ţe mě to z té hlavy vymlátí, ţe chce, abych se měl v ţivotě dobře. Kdyţ jsem neuspěl u něj, šel jsem za třídním profesorem, který mě učil český jazyk a základy společenských věd. Zastihl jsem ho zrovna ve chvíli, kdy zaléval čaj horkou vodou a protoţe jsem ho vyrušil a on se lekl, vodu vylil, dále si polil nohy, notebook, třídní knihu a peníze z třídního fondu. Za hlasitého křiku pana profesora doprovázeného máváním opařenými končetinami jsem odešel hledat pomoc jinde. Jako třetího profesora jsem si vybral pana profesora Sportovce. Učil mě zeměpis a tělesnou výchovu. Bohuţel jsem ho našel běhajícího svých tradičních 57 koleček kolem školy a přilehlých pozemků, coţ běhá prý z důvodu, aby měl dobrou formu. Chtěl jsem počkat, neţ doběhá, protoţe uţ měl 24 koleček za sebou, a tak jsem vyrazil směr kabinet, kam se chodí převléci. Bohuţel uţ tam stál tucet dívek, které čekaly na okamţik, kdy budou moci opět okouknout vytrénovanou muskulaturu pana profesora klíčovou dírkou. Čtvrtým adeptem na pomocníka se stal můj profesor na matematiku. Bohuţel byl s některými studenty a profesory v kotelně na minerálce, a tak jsem si s ním nemohl promluvit.

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kaplan International Melbourne

Kaplan International Melbourne Kaplan International Melbourne Naše škola se nachází přímo v centru města Melbourne. V novém kampusu jsou klimatizované a příjemné učebny. Škola má moderně vybavené studijní centrum a třídy. V této části

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se skládal z fyzicky velmi náročných aktivit. Měsíc listopad

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela,

Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela, Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela, Štukavcová Anežka Studentský život Porovnání studentského

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TOP SECRET opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Kvarta A - Sekunda

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii Karel Vejchodský si letos již druhý rok po sobě vylítal s Aspen4 v Brazílii slušný bodový náskok před ostatními XC piloty světového žebříčku (serial class). Brazílie a zejména její severní část je příhodná

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna!

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! 1 Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! Zařídit malý byt je těžké. Ale víte, co je ještě těžší? Zařídit malý a k tomu atypický byt, kde se nemůžete spoléhat na pravé úhly. Že snad něco takového

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem Vážení tanečníci a choreografové, drazí rodiče, taneční tour formací CDO již klepe na dveře, první region startuje již za 17 dní. Dokončují se kostýmy, probíhají poslední práce na kulisách, pilují se nacvičené

Více

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují bongo Worldwide je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 podporuje několik

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více