BOD POINT. září listopad 2011 uvnitř čísla: rozhovor s milým a váženým panem Prof. Dr. Zdeňkem Opatrným

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOD POINT. září listopad 2011 uvnitř čísla: rozhovor s milým a váženým panem Prof. Dr. Zdeňkem Opatrným"

Transkript

1 BOD září listopad 2011 uvnitř čísla: rozhovor s milým a váženým panem Prof. Dr. Zdeňkem Opatrným Toţ v Pisse sme ešče neměříli, ále v Karvine toţ to ja. A to néni praskla čočka. To tam maju taky kostel, celý stojí na křivo. Kusek od Laryšů. No kdysik, bo teďka uţ tam dluho nic neni. Všecko zbořili. Bo rubali to černe zlato. Kostel nechali a ten se jim propad o 36 m kura. Toţ to je kura dost ni? A vedle teho kostela sme měřili v takym rybniku a tu su naše vysledky: ph = 7,95; temperatura = 20,5 C; vodivost = 1000 S/cm; Toţ řeknu vam piť se to neda toţ dá enem synku jedenkrat, moţna aj dvakrat. POINT

2 Dřevěnice Ve dnech 13. a 14. června se třída kvinta vypravila na výlet do Dřevěnic. V ranních hodinách jsme vyjeli autobusem společně se třídou primou do Jičína, a zatímco děti z primy pokračovaly dále do Dvora Králové, my jsme měli moţnost prohlédnout si město. Po krátkém rozchodu jsme se vydali pěšky do Dřevěnic. Cestu nám stěţovalo velké horko, ale nakonec jsme v odpoledních hodinách dorazili do kempu. Někteří odváţlivci se mohli vykoupat v blízkém rybníce. Bylo to příjemné odpoledne, kdy jsme měli moţnost hrát pláţový volejbal a jiné hry. Večer jsme strávili společným sezením u táboráku a povídáním. Druhý den kolem 11. hodiny jsme se vydali na autobus a po krátké zastávce v Jičíně jsme pokračovali vlakem zpátky do Frýdlantu. Výlet mi přišel příjemný, hlavně proto, ţe jako třída nikam moc nejezdíme a toto byla jedna z mála akcí, kam jsme vyrazili jako celek. Co se Dřevěnic týče, musím říci, ţe je to celkem hezká vesnička, ale nikde jsme nenašli ţádný obchod ani večerku, kde by bylo moţné si něco koupit. Dalším problémem bylo pití v kempu, které zde bylo ve větším mnoţství skoro nedostupné, tedy pokud vám nebylo líto platit za zředěnou kofolu. Bydlení jsme měli zajištěné v malých a útulných chatičkách, ve kterých jsme se navečer všichni scházeli, hráli na kytaru a zpívali. O sportovní vyţití nouze také nebyla. Nejvíce se vyuţilo volejbalové hřiště. Cesta z Dřevěnic byla asi nejzajímavější, protoţe i přesto, ţe jsme si nejméně třikrát ověřovali časy odjezdu autobusů, jsme na zastávce zjistili, ţe tudy ţádný autobus v nejbliţších hodinách nejede a tak nás čekala dlouhá cesta na druhou nejbliţší zastávku,,na Špici, o jejíţ poloze neměl nikdo ani tušení. Nakonec jsme ji šťastně našli, odjeli do Jičína a odtud nás čekala zdlouhavá cesta aţ domů. Celkově však výlet hodnotím kladně a nemůţu si snad na nic stěţovat. Autoři: Gabriela Michalková, Kateřina Šubrtová a Karolína Tomanová, třída kvinta Filmový klub promítá každých čtrnáct dní vždy ve čtvrtek od v učebně fyziky. Chystá se také promítání pro celou školu ku příležitosti 17. listopadu a filmová noc s válečnými filmy, obojí Sledujte plakáty na hlavní nástěnce a na vstupních dveřích školy.

3 Škola: Inspirace nebo instituce Co se mi vybaví, kdyţ se řekne škola? Především místo, které navštěvují ţáci a studenti různého vyznání, barvy pleti, společenského postavení nebo politických názorů. Je to místo střetů různých pohledů na věci. Místo, kde se mladý člověk můţe konfrontovat s rozdílnými názory. Určitě to není pouze nelibá povinnost a tyranie ze strany našich rodičů a učitelů. Mnohokrát jsem slýchával větu: Kdyţ se nebudeš učit, tak to v ţivotě nikam nedotáhneš. Dnes jiţ konečně chápu, ţe lidé, z jejichţ úst tato slova zaznívala, to se mnou mysleli dobře. Ţe i oni zaţili to co já. Brzké ranní vstávání a nechuť k učení. Ale později prozřeli a nechtějí, abych i já zahodil své šance tím, ţe na školu budu pohlíţet pouze jako na instituci. Škola mi byla, je a bude vţdy inspirací. Kaţdé ráno s chutí vstanu a první myšlenka, která mi vyvstane na mysl, je, ţe opět mohu navštívit svou oblíbenou budovu. Své milované frýdlantské gymnázium, kolébku mou i hrob můj. Tu školu jedinou, školu milovanou. A kdyţ naše staré hodiny bijí čtyři hodiny, mé srdce pláče neb odejít musím tam daleko. Nemohu jiţ více setrvat na této posvátné půdě, půdě školy. A v noci, neţ usnu, se ukájím myšlenkou, ţe zítřek opět přinese nový školní den a tedy i nové poznání a nové informace, jimiţ mohu uspokojit svou neodbytnou touhu po vědění, coţ je jedna z nejdůleţitějších lidských vlastností. A proto je pro mě škola inspirací. Jakub Štrom Gymnázium Frýdlant Samozřejmě Valdštejn. Kdo jiný by měl podporovat vzdělanost, než samotný Valdštejn.

4 Řeka V řece se topí Vietnamec Já tady plavat naposledy a lidé chodí podél vody a lidé chodí po mostě Já plavat neumím utopím se tedy s ním šaty odhazuji skáču voda má 5,5 ph měřili jsme to ani rackové ani kachny ani labutě ani ponorky se do řeky neodváží usednout Jen já a nějaký Dao se v ní plácáme Pijeme z té vany města zakalenou hnědou vodu s bublinkami z ultra soft mýdel a mezi nohama nám proplouvají výtoky kapavkou nakažených i tvoje pasta od ranního čištění zubů A to sis myslel jaký jsi slušný a spořádaný člověk! Utopíme se nikdo nás nevytáhne z toho nejopravdovějšího dna jaké je Už nám lezou andělíčci z prdele Však vy na břehu už také trénujete skoky do rakve Asi brzy skočíte za námi Dneska my Zítra vy a záchranný kruh na který jsem si vzpomněl až v posledním bublavém okamžiku máme každý doma pod postelí schovaný na horší časy kdyby snad někdy bylo potřeba Jakub Liška Na Heřmanickém rybníku, ptačím to ráji, jsme naměřili pomocí kvalitu vody: Xploreru a senzoru pro ph = 9,3; vodivost = 1700 S/cm; teplota vody = 20 C

5 ROZHOVOR s Prof.Dr. Zdeněk OPATRNÝ Department of Plant Biology Faculty of Science Charles University Prague Vystudoval gymnázium v Kostelci nad Orlicí. Po maturitě Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Má pětadvacetiletou praxi v Akademii věd v Ústavu experimentální botaniky, vůdčím ústavu biologie rostlin. Dále pracoval deset let ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze. Momentálně je zaměstnán tam, kde vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze. Jak vás napadlo zaměřit se na téma, které jste nám osvětloval? My jsme si dnes povídali o tématech dvou. První bylo hlavní téma Inteligence rostlin, za druhé jsem přidal dodatek o geneticky modifikovaných rostlinách. Myslím si, že v laické, ale i ranně studentské veřejnosti existuje spousta mýtů okolo tohoto GM tématu. Některé jsou pravdivé a jiné vůbec nemají racionální jádro. Důvodem tedy bylo říct, jak to je. Druhým důvodem byla demonstrace konkrétního výzkumu, který v souvislosti s touto problematikou děláme. Co bylo motivací přednášky? Studenti na naši fakultu přicházejí zejména z gymnázií. A protože si pořád neskromně myslíme, že jsme nejlepší přírodovědecká fakulta v České republice s nejlepší tradicí, máme zájem o nejlepší studenty. Ty bychom rádi motivovali tím, že vidí, co ten výzkum vlastně je a že se dá dělat zajímavě. Motivy byly tedy opět vlastně dva. Jednak popularizace vědy obecně, což dělám rád a druhý, řekl bych, lanaření - tak jako to dělají Kanadští hokejoví skauti, když jezdí po Evropě.

6 Jak vypadá váš běžný pracovní den? Strašně. Ve Frýdlantu asi člověk v sedm hodin vstane, nasnídá se, za půl hodiny je na svém pracovišti, kde si dá kávu a pak mu začne pracovní den. V rozumnou dobu skončí, jde domů a kolem sebe má nádhernou přírodu. Já vstanu někdy kolem šesté, rovněž se nasnídám a pak se tři čtvrtě hodiny mlátím ve veřejném dopravním prostředku, abych dojel na fakultu. Tam je spousta papírů, které musím vyřídit a teprve pak mi začne vlastní zaměstnání. Obsahuje kombinaci výuky, různé agendy, trochu té vědy a spousty papírování. Problém je v tom, že už od čtyřiceti let se z vědce, u nás i ve světě, stává hlavní manažer, který shání peníze na to, aby se vůbec dal dělat výzkum a podobné věci. Ale připouštím, že, co je důležité, mě to ještě pořád baví. Moje pracovní doba je naprosto flexibilní. Ve dne, v noci, o sobotě, o neděli, ve všední den... Kdykoli to rodina přežije. Jaká je vaše oblíbená rostlina? Zajímavá otázka. Řekl bych, že je dána mým původem. Narozen jsem v Týništi nad Orlicí, kde se stékají obě Orlice a kde vždy byly obrovské lesy, do značné míry borové. Můj totemový strom je tedy borovice. A potom by to byl asi dub. A vlastníte sám nějaké speciální druhy rostlin? Nejsem domácí zahradník, žádné speciálnější druhy nemám. Ale třebas v našem skleníku byste našli krásné sbírky masožravek. Za mně blízké druhy považuji v současné době švestky, poněvadž ty nyní zrají na mé chalupě a dají se z nich vyrábět různé produkty. Možná častým problémem k laickému pochopení je, že existují rostlinní biologové, kteří jsou spíše botanici, tzn. těší se krásou rostlin, poznají je v přírodě, jsou to zahradníci a pak experimentální biologové, a to jsme my. Když chci vědět o rostlinách něco z botanického hlediska, tak mám kamarády, třeba doktora Václava Větvičku, který dost často vystupuje v televizi a píše knížky. A je to botanik i zahradník od Pánaboha, bývalý ředitel Botanické zahrady UK v Praze a tedy i znalec jak nejrůznějších speciálních rostlin, tak těch nejobyčejnějších. Jak se na rostlinách projeví růst průměrné teploty na Zemi, v rámci stále řešeného tématu, globálního oteplování? Já bych v první řadě řekl, že ať už o tom říká třeba pan prezident Klaus cokoliv, myslím si, že globální oteplování v této době objektivně existuje. A má samozřejmě kladný i záporný vliv na všechny ekosystémy. Nejčastěji se skloňuje vliv záporný, ale uvědomme si, že například státy s územím jako je třeba Sibiř, budou za globální oteplování vděční, poněvadž se jim zásadním způsobem změní třeba objem zemědělsky využitelné půdy. Bez globálního oteplování by se přeci pohybovala průměrná teplota na Zemi lehce pod patnácti stupni. V podstatě máte pravdu. Jedna věc je ovšem průměr a druhá věc je jak kde. Jinak já nepatřím k zastáncům názoru, že zásadním důvodem, pro tuto klimatickou změnu, pokud nastala, je lidská činnost. Určitě se na ní velmi podílí, moji kolegové vám dokáží, na kolik stoupla hladina oxidu uhličitého v ovzduší od roku toho do roku toho, ale spíše si myslím, že se tady trefujeme do hodně dávných přirozených, přírodních cyklů, které vedou právě touto cestou.

7 Nebojíte se invaze inteligentních rostlin, útoků na planetu nebo něčeho takového? Já se většinou nebojím invaze inteligence, já se spíše bojím invaze blbců, poněvadž těch je pořád dost. A budou znova a nemohou být jinak. Vy jste se asi učili, že existuje Gaussova křivka variability s určitými maximy, minimy, pozitivy, negativy a průměrem. Takže budeme mít chytré lidi vždycky a vždycky budeme mít blbce. Co se týče inteligentních rostlin, nechtěl bych, aby Vám nějaké takové obavy z mé přednášky vyplynuly. Ve skutečnosti se nebojím ani těch neinteligentních geneticky modifikovaných, o kterých byla trochu řeč. Čeho se bojím, je neochota lidí chápat podstaty věcí a chápat je tak, že se nejdříve musí tvrdě učit. Všimněte si, kolik se k těmto otázkám vyjadřuje, spisovatelů, umělců a filozofů a jak kriticky zaznívá od lidí skutečně přírodovědecky vzdělaných. Člověk bohužel často mluví do věcí, o kterých je přesvědčený, že je dost chytrý na to, aby je pochopil, ale rozumět jim nemusí. Říkal jste, že klonování rostlin vám přijde naprosto přirozené. Sdílíte tento názor i u klonování zvířat a lidí? A je vůbec teoreticky možné člověka naklonovat? V první řadě si myslím, že naklonovat člověka dříve či později možné bude. Zadruhé se domnívám, že by to nemělo být legislativně přijato. Navzdory všem uváděným důvodům typu: Rodičům zemřelo dítě, není jiná cesta, než že tatínek takto, s pomocí vědy, použije svůj gen, aby vznikl nový chlapeček u člověka bych byl zásadně proti tomu. Naopak podporuji to, čemu se říká genová terapie. V případě lidí, kteří trpí nějakou neléčitelnou chorobou, tím, že nějaký pitomý gen se zblázní, máme, soudím, povinnost je léčit, pokud to umíme. Klonování hospodářských zvířat je dle mého soudu úplně o něčem jiném. Do toho bych vůbec nezahrnoval žádné etické aspekty. Je to skoro jako u rostlin. Když budu mít skvělý genotyp prasat, hovězího dobytka nebo jiných zvířat, nevidím žádný rozdíl mezi umělou inseminací, která už se dělá desetiletí, a udržením zvířat tímto způsobem. Samozřejmě by se dalo polemizovat na téma osobnosti zvířete a našeho práva do ní zasahovat. Podívejme se, jak vypadá spektrum dostupných psů a koček. Co za celou dobu lidstva člověk nadělal s vlkem nebo původní kočkou divokou a žádné zábrany při tom neměl. Já v tom rozhodně nevidím týrání zvířat. Luisa Pavlíková & Kateřina Mauerová

8 Exkurze v Jizerských horách aneb výlet na který se nezapomíná Ve dnech se třída kvinta a další dva studenti oktávy (Jaroslav Ullmann a Štěpán Černý) zúčastnili exkurze v Jizerských horách. Dozorovali nám pan profesor Schleider, paní Šímová a Přikrylová. Již tradičně jsme byli ubytováni v penzionu Severák v Horním Maxově, kde nás čekalo příjemné prostředí a výborné jídlo, které po vyčerpávajícím dni chutnalo ještě lépe. A kde všude jsme vlastně byli? Jako první jsme navštívili úpravnu vody v Bedřichově. Provedli nás tady po celém areálu a k tomu nám stručně popsali proces úpravy vody. Ještě ten den jsme jeli do Josefova Dolu, kde jsme naměřili hodnoty pomocí senzoru kvality vody (ph vody, GPS souřadnice, teplotu vody, vodivost vody, atd.) a těšili se na večeři. Ovšem tím den zdaleka nekončil a noc byla ještě mladá! Celý večer se po chatě linuly zvuky kytar, harmoniky a společného zpívání. Druhý den ráno jsme hned po snídani vyrazili opět do Josefova Dolu měřit a také nás čekala prohlídka Josefodolské hráze, která je pod úrovní vodní hladiny. Dozvěděli jsme se tu spoustu věcí ohledně anomálií vody, funkce přehrady aj. A věřte nebo ne, v těch cca 4 C to bylo v tričkách s krátkým rukávem vskutku zajímavé! Po příjezdu jsme ještě nabrali pár vzorků půdy v blízkosti penzionu a vyrazili domů. Na tomto výletě jsme se naučili pracovat s přístrojem Pasco v terénu a naměřené hodnoty jsme dále zpracovali na projektovém dni To vše jsme mohli zažít díky projektu Jdeme na to do lesa a myslím, že za všechny studenty mohu říci velké díky za tuto příležitost. Markéta Eiglová Hluboký potok přítok do Josefodolské přehrady. Naši vědátoři zde naměřili tyto hodnoty: teplota vody = 10 C ph = 6,5 vodivost = 39 S/cm

9 Days in Sidmouth 2011 Rok se sešel se dvěma a já opět vyrážela do země větru, Anglie. Letos v doprovodu Gabriely Michalkové a bývalého absolventa našeho gymnázia, Honzy Hlávky. Sidmouth, naše cílové město o velikosti Frýdlantu leží na jihozápadu Anglie, v oblasti Devonu. Na studijní pobyty do Sidmouthu jezdí naši studenti již několik let, atmosféra je tam velmi příjemná, stejně jako lidé, kteří nikdy nikam nespěchají a krajina, která vás obklopuje, se halí do všech odstínů zelené *což by ocenil zejména Pavel Holec+. Na tuto strastiplnou cestu jsem se vydala už podruhé. Poprvé to bylo před dvěma lety, na konci kvarty. Tehdy se mnou cestoval, dnes už můj bývalý spolužák, Michal Dunajčík. Nejsem z těch, kteří by vyhledávali komunikaci s lidmi, a proto jsem většinu času strávila doma. Letos se to radikálně změnilo. Domů jsem zaskočila na jídlo, sprchu a spánek. Přestože jsem se s lidmi nebavila tolik, jak jsem si představovala, i tak mi toho Anglie dala dost. Zjistila jsem, že začínám rozumět rozhovorům mezi Angličany a prostředí vás po pár dnech samo donutí k tomu, abyste se alespoň trochu rozpovídali. Není vyloučeno, že se do Sidmouthu podívám třeba ještě někdy v budoucnu, kdy se mi, snad už definitivně, podaří prolomit ledy. A abych vám přiblížila, jak vypadaly mé anglické dny, nabízím kratší výňatek z mého cestopisného deníku: days to the end Notebook nejde nabít. Notebook nejde strčit do adaptéru. Notebook nejde strčit ani do anglické zásuvky. Notebook selhává day to the end Notebook se mi, díky Gabrielinému vychytralému plánu, podařilo narvat do anglické zásuvky. Kam se hrabe moje pilování. Tohle se chce nebát manuálních prací a jiskřících zásuvek! Jdu na oběd. Sandwich. Se zeleninou. A chipsy. Ale spousta zeleniny. Vydatná snídaně, rychlý oběd a večeře v šest. Hello England! Letěly jsme s Gabrielou Lufthansou z Drážďan. Všechno to začalo, když jsme se rozdělily s mými milovanými rodiči. Dost dlouho jsem nemohla pochopit, že tolik kosmetiky mít v příručním zavazadle prostě nesmím. Tolik, je myšleno cokoli nad 100ml. Budiž. Štěstí přeje připraveným. Další překážkou byla brána, kde kontrolovali doklady. Dlouho, dlouho si prohlíželi moji občanku *už jsem se lekla, že ještě platí to nařízení, že když si oholíte vousy, musíte si udělat nový průkaz totožnosti...+. Se ztrátou dvaceti minut z prvního stanoviště jsme doháněly drahocenné minuty a úspěšně dokončily první level. Level two: úkol: V letadle byla špatně spočítána místa. Muselo se přistavit ještě jedno menší. Tvým úkolem se najít si volné místo k sezení. Hm, když nám dodatečně napsali na letenku číslo sedadla, ještě jsem si nemyslela, že to bude takový oříšek, jak se později ukázalo. Ale bohužel, naše místa už byla zabraná. A než procházet celým letadlem, co se raději posadit přímo dopředu, tam jsou místa zaručeně volná. Ptáte se proč nám to nevyšlo? Protože business třídou létají jenom ti bohatší z nás. Ovšem my se nedáme. Vyhledáváme si další místo, avšak, jak nám letuška o chvíli později vysvětlila, také není úplně ideální sedět u nouzového východu, když nevíte, co s ním v nouzi. Dvě volná sedadla, jež nám nakonec ukázala, to zpravila. Stejně jako rána do hlavy o úložný prostor nad nimi. Při našem štěstí jsme cestovaly malým, přistaveným letadlem, kteréžto nemělo na sobě ani značku naší letecké společnosti a vyhlíželo na pohled tak podivně, že mne na chvíli zachvátila představa tureckého sultána, velbloudů a chodidel rozpálených horkým pískem. Přijely jsme do Sidmouthu o hodinu dřív. A já mívám to štěstí, že má rodina nebývá doma. Tudíž večeřím u milé starší dámy s Gabrielou. Nebude s ní v domě sama. Bydlí s ní 15tiletá Thajka, Rata. Tráví zde již pátý týden a nadcházející bude její poslední. Ale dozvídáme se, že příští týden přijede velký školní zájezd, a to bude o zábavu postaráno. Jelikož přijíždíme v sobotu, neděle je vhodným dnem

10 k procházce po okolí. Já, Gabriela a Rata jsme tedy vyrazily k moři a odpoledne jsme se prošly s Honzou. V pondělí v devět hodin začíná škola. A čekají nás rozřazovací testy days to the end První den školy za námi. Během testů si nás jednotlivě volali a ptali se nás na naše zájmy, kde jsme strávili loňské prázdniny atd. Potom jsme se šli s Garethem (organizátorem sociálních aktivit) projít městem, ukázal nám, kde najdeme nejlepší hospody, fish and chips a společně jsme se vrátili na další vyučování. Tentokrát, již ve dvou skupinách, jsme absolvovali zbytek výuky. Seznámily jsme se s naší kamarádkou Terezou z Prahy, s níž jsme byly po celou dobu. Honza byl přiřazen do vedlejší třídy. Po škole následoval krátký výlet do nedalekého městečka Lyme Regis, známého především pro nálezy fosilních pozůstatků. Na to, kolik věcí do školy, které bych tu chtěla stihnout, jsem přivezla, to vypadá, že je asi bez výsledku povezu zase zpátky days to the end Po dvou hodinách ve škole měla Gabriela one to one lesson, kdy je hodinu s učitelem sama a povídají si o všem možném, čtou, mluví, píší atd. Z jejího výrazu byla vidět veliká radost, zpod svraštělého obočí čišela zapálenost pro jazyk a v pokleslých rtech se chvěla nabroušená anglická gramatika. Jak jinak jsem mohla opětovat její líbezný pohled než souhlasným úšklebkem a jiskrou v očích podporující její oddanost konverzaci? Zatímco Honza a Gabriela pilovali svou angličtinu, já, s Terezou a několika dalšími lidmi, jsme se jeli podívat na slavné útesy, obklopující pobřeží Sidmouthu. Cesta k nim vede přes travnaté větrné pláně, ale výhled, jenž se vám naskytne, stojí za tu námahu na ně dojít. Odpoledne byl na programu Traditional Devon Cream Tea, tj. čaj s mlékem a lahodné Scones, které vám nikdy nepřestanou chutnat. Večer Film Night a zítra hurá do Sports Hall zahrát si s Garethem badminton! days to the end Deníčku, já vím, jak dobře hraje Gareth. Vím, ale... ano, přiznávám, neměla jsem tak přepínat mé slabé, na kost vyzáblé, anorektické, či skoro neviditelné tělo, ale... když já prostě musela. Jak ty to děláš, že máš vždycky pravdu? Mé tělo zas jednou pocítilo na vlastní kůži kyselinu mléčnou, ze které by se daly udělat dva kraví ementály a mé hedvábné ruce metamorfovaly ve zkřivené hrábě. V odpoledním soutěžním golfu se mi sice nepodařilo vyhrát tričko SIS, ale já zastávám názoru, že odpalovat dál je daleko užitečnější, než někam mířit. Následoval Putting, jakási obdoba minigolfu, který tak vyčerpávající nebyl. S Terezou a Gabrielou jsme zvolily dobrou taktiku, utvořily jsme poslední skupinu. Nicméně náš čas nebyl na začátečníky až zas tak špatný. Půl hodiny potom, co ostatní odešli, jsme se závratnou rychlostí blížily k poslední jamce. Zítra čeká Terezu s Honzou výlet do Montacute House, úžasného, historií obrostlého domu z Alžbětinské éry. My s Gabrielou jsme se zapsaly na nákupy do Exeteru. Je jako náš Liberec a je v něm nové nákupní středisko se spoustou obchodů. Studenti nejvíce milují Primark, v němž můžete pořídit spoustu věcí takříkajíc za babku. Proto se obvykle stává, že z celého Exeteru si zapamatujete jen cestu do Primarku, protože v něm strávíte nejvíce, popř. všechen čas. Jdu se na zítřek vyspat. Ale pozor, abych se vrátila do Čech, můj nákup nesmí přesáhnout 0,3kg! days to the end Dnes strávila Rata poslední den ve škole. Zítra o půl šesté ráno odjíždí, pobude nějaký čas v Londýně, potom dvanáct a půl hodiny v letadle a v pondělí hurá do školy! (dnes je čtvrtek) Zjistila jsem, že si to v Exeteru docela pamatuji. Příští týden se tam podíváme znovu, tak snad toho stihneme více, než dnes. Páteční den bude o něco volnější. Rozhodly jsme se vynechat plavání, půjdeme se podívat do města a koupit pár pohledů. Jdu navštívit moji sousedku Gabrielu.

11 days to the end Páteční barbecue je vlastně takový rozlučkový večírek. Ti, kteří sem přijeli dříve, než my nebo jen na týden, zítra odjíždí. Z osmi klobásek, které mi má hostmum zabalila, jsem neviděla ani jednu. Ale ochutnala jsem hamburger a nějaké velmi pikantní kuřecí křidýlko. Závěrečné společné foto, posledních pár slov a šlo se do hospody. My s Gabrielou samozřejmě ne, lít do sebe alkohol, to přeci není pro nás! Obdržela jsem rozvrh na příští týden a zírala jsem. Nejenom, že nemám scholarshipy jako tomu bylo předloni, ale kromě úterý a středy máme vždy, jako dosud, pouze dvě hodiny. Scholarshipy většinou trvaly 90 minut v kuse, někdy i dvě hodiny a vystřídaly se v nich třeba tři učitelé. Ve středu mám one to one, tak jsem zvědavá, koho mi přidělí. Nevydržela jsem to a začala jsem si ďoubat můj sportovně vydřený středeční mozol. Zatím jenom na malíčku days to the end Ani o víkendu vás SIS neokrade o program. V půl desáté odjezd do Plymouthu. Cesta trvá něco málo přes hodinu. Nejprve jsme jeli na výlet lodí. Za povšimnutí stály hlavně staré válečné lodě. Následovalo akvárium. Zpočátku sice nevypadalo tak veliké, ale přesvědčila jsem se o tom, že hodina je málo k tomu, abych stihla v klidu projít všechno. Částečně jsem zde využila své znalosti z biologie, a tak jsem se mohla pochlubit krevetou baltickou, langustou karibskou, máčkou skvrnitou, rejnokem mantou, perutýnem a jinými mírumilovnými zvířátky. Čas nákupů nás zavál do Primarku, takže z Plymouthu už jsem bohužel neviděla nic dalšího. Už jsem to vymyslela. Mé plné nákupní tašky nenápadně podstrčím Gabriele do kufru. Tak. Ohledně zbytku peněz to tak vychytané ještě nemám. 35 mi do konce týdne bude muset vystačit. Začala jsem si ďoubat mozol na prostředníčku days to the end Neděle = celý den s vaší hostfamily. V mém případě to zahrnuje pouze paní důchodového věku, u které mám dostatek jídla, teplé vody a spánku. Je velmi milá, ale někdy mluví až moc rychle. I když ji poprosíte, zda-li by to nemohla zopakovat, řekne onu frázi stejně rychle, a tak se řídím radou mého bratra a prostě se jen usmívám a přikyvuji. Někdy to vyjde. Ale někdy zareaguje: Really? A vy začnete přemýšlet, nač jste vlastně přikývli a jak z toho vybruslit. Stačí ale zachovat důstojný výraz a odpovědět: Yes, of course. A na to už jenom většinou vydechne: Wow, that s interesting. Odpoledne jsme šly do města. Sidmouth, v porovnání s Frýdlantem, žije i v neděli. Obchody jsou otevřené, všude potkáváte plno lidí. Nemůžete si pomoct, abyste si něco nekoupili. Utratila jsem kolem deseti liber a přepočítávám svou denní dávku do konce týdne. Kritický bude čtvrtek výlet do Exeteru. Přijela dvě patnáctiletá děvčata z Německa. Julia a Silvia. Rozumí rychlostní mluvě mé hostitelky. Hrůza. Večer, když jsem se vracela domů, viděla jsem, jak se u nich v okně svítí, ale bylo mi řečeno, že už šly dávno spát, protože byly velmi unavené. Tak snad budou zítra fit! days to the end V deset jsem se vrátila domů a koupelna byla zabraná. Asi jsem si měla předem rozmyslet, kolik limonády vypiji na wine and cheese. Poslouchala jsem Jamese, který strávil minulou zimu tři měsíce v Argentině, názory na italskou ekonomiku,berlusconiho, královnu... Poslouchala. Dnes útesy viděli i Gabriela s Honzou. Stejně je to nádherná podívaná. Jdu se podívat, jestli už koupelna není volná. Byla.

12 days to the end Už se nám to krátí. Úterý ve znamení Traditional Devon Cream Tea. Tereza si vzala recept na Scones. Němky si ráno v koupelně hromadně čistily zuby. S Gabrielou jsme na ně čekaly, ale pak nás stejně předešly a my přišly pozdě. Zítra mají výlet do Plymouthu jako my v sobotu. Ve škole se s nimi, díkybohu, vůbec nevídáme. Byla jsem si vyměnit čtyřicet euro. Tak se těším na čtvrtek. Večer Film Night days to the end Gabriela a Honza měli one to one. My s Terezou jsme vyčkávaly, ale nikdo si pro nás nepřišel. Když se po hodině vrátili a Honza se ptal, jak jsme se měly, vyjádřila jsem velikou rozmrzelost nad tím, že jsme one to one bohužel neměly. Barbecue se přesunula na dnešek. Šéfkuchařem se stal Simon, ředitel školy a pomáhal mu Gareth. Oba jsme je naučili říkat Jdeme!,což využili na cestě do hospody. Přišla jsem domů a koupelna byla zabraná. Ty tam snad drží čestnou stráž. Tomu se říká Team Work days to the end Exeter. Začala jsem balit. A spoléhám na Gabrielu just one day to the end O coffee break jsme dostali certifikáty pro úroveň angličtiny B2. Na kontě mám 1.98p. Dopoledne mi přišla zajímavá SMS o rušení GF. To tam opravdu nemáte nic lepšího na práci? No počkejte, vy jste si začali! Na programu byla jen pub night, tak jsme se nakonec šly rozloučit. Cestou zpátky jsme do moře hodily jednu penny, prý je to nějaká pověra, tak jsem si přála rychlý a dobrý přelet nad oceánem. A jestli se tohle vydá, tak se to asi splnilo. Goodbye England! Luisa Pavlíková Ondřej Kuthan - Vtiskl Vtiskl jsem ti do tváře polibek co nemizí. A stejně jako na jaře ten polibek odcizím. Vtiskl jsem ti do tváře růži bílou jako sníh. A stejně jako na jaře stane se z té růže hřích. Vtiskl jsem ti do tváře pocit, který miluješ. A stejně jako na jaře tisknu a ty slastí řveš.

13 Jdeme na to od lesa Pálava V rámci projektu Jdeme na to od lesa jsme se vydali na Pálavu. Naším úkolem bylo bádání a zkoumání zdejšího prostředí pomocí přístrojů Pasco. Na tento projekt se vydala třída septima (nyní jiţ oktáva) spolu s několika odváţnými profesory, kteří byli ochotni riskovat své zdraví a ţivoty, protoţe jet někam s námi je opravdu záţitek. Jak jsem jiţ řekl, vyjeli jsme v neděli 26. června a měli jsme se vracet ve středu 29. června. Před námi byla několikahodinová cesta autobusem, nutno podotknout, ţe autobus byl velice pohodlný a poskytoval nám vysoký komfort. Po několika hodinách jízdy jsme dojeli do cíle, ubytováni jsme byli v penzionu Mlýn v Bořeticích a byli jsme opravdu mile překvapeni. Pokoje měly své sprchy a téměř v kaţdém pokoji byla televize (konkrétně mně visela jedna nad postelí), jídlo bylo také dobré, takţe jsme si neměli na co stěţovat. Konečně jsme se ubytovali a byl čas vylézt ven, nasát místní atmosféru a kochat se nádherným okolím. Všude, kam oko dohlédlo, byla nádherná příroda a vinice, Pálava je nádherné místo. Skvěle toto prostředí vystihl kdysi básník Petr Bezruč, který napsal: Ční nádherně z čisté pláně, coţ je pravda. V neděli nás nečekala ještě ţádná měření, sešli jsme se pouze ve společenské místnosti, abychom se seznámili s naším programem a se všemi senzory přístroje Pasco. V pondělí nás uţ čekala první měření. Ráno jsme posnídali a autobusem jsme se vydali vstříc dobrodruţství. Celý den jsme se brouzdali pálavskou přírodou za doprovodu jedné paní, která nás provázela a říkala nám různé zajímavosti o zdejší krajině a ţivočiších. Mezitím jsme prováděli naše měření. Měřily se GPS souřadnice, rychlost větru, kvalita vody atd. Celý den jsme se věnovali měření a večer nás čekala exkurze ve sklípku, kde nás majitel, mimochodem velice hodný a vstřícný pán, seznámil se svými výrobky Druhý den ráno někteří z nás vstávali aţ těsně před odjezdem na další měření a ani jsme nesnídali, protoţe jsme neměli hlad. Cestou se k nám opět přidala paní průvodkyně a procházeli jsme tento krásný kraj. Celý den bylo úmorné horko, které nám to nijak neusnadňovalo. Zhruba okolo jedné hodiny odpolední se naše výprava rozdělila na dva tábory. Jeden početnější a druhý méně početný, jehoţ součástí jsem byl i já se dvěma mými spoluţáky a panem profesorem Schleiderem. Naše skupina šla měřit na vodní nádrţ Nové Mlýny a druhá skupina jela provádět svá měření do Mikulova. My, kteří jsme šli na Nové Mlýny, jsme myslím udělali lépe. Po dokončení našich měření jsme měli nějaký čas, kterého jsme vyuţili a s chutí jsme si skočili do vody a smočili se v tomto horkém dnu. Pak nás nabral autobus a jeli jsme zpět do penzionu. Večer jsme věnovali zpracovávání naměřených hodnot a tvoření protokolů. Poté jsme se odebrali na pokoje, abychom zavzpomínali nad celým dnem.

14 Dalšího dne nás čekal odjezd spojený s exkurzí do firmy Sonnentor, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o výrobě čajů. Další zastávku nikdo z nás neznal, protoţe pro nás měla naše paní profesorka přichystané překvapení. A byli jsme opravdu překvapeni hodně. Tím překvapením byla exkurze do jaderné elektrárny Dukovany spojená s předáváním vysvědčení, které jsme dostali vedle jaderného reaktoru. O tuto událost byl poměrně velký mediální zájem, bylo zde několik reportérů a byla zde dokonce i televize Nova. Poté nás uţ čekala jen cesta domů. Dny strávené na Pálavě byly skvělé, nejen ţe jsme načerpali mnoho cenných informací, ale myslím, ţe jsme se i celkem dobře bavili. Jsem rád, ţe na tento projekt jela právě naše třída. Jan Velzel, oktáva Voda ve vodní nádrţi Nové Mlýny: t = 24 C, vodivost = 19 S / cm, ph = 6,6 Pavel Holec, Gymnázium Frýdlant, , téma: Co se vám líbí a co se vám nelíbí na vaší škole? Jak byste ji zlepšili? Má škola Protoţe jsem od narození velmi zvídavý člověk, ani trošku jsem se do školy netěšil. Tuto nechuť jsem vesele podporoval při večerních dostaveníčkách s učebnicí němčiny nebo angličtiny (která samozřejmě nebyla moc častá a podle toho také vypadalo mé vysvědčení). Odpor k učení u mne přetrvával aţ do doby, neţ jsem nastoupil na gymnázium. Gymnázium bylo pro mne vším. Kamarádi, se kterými jsem chodil do třídy, profesoři, jejichţ jménem nám byly do hlav vkládány vědomosti našich dědů i tehdejších současníků, učebny, ve kterých jsem zaţil přes 8 let ţivota, laboratoře, ve kterých jsem se popálil, přiotrávil, pořezal, přidusil,opařil, něčím poleptal a nebo se aspoň o něco praštil, kotelna, do které jsme chodili pít minerálku, to všechno mi strašně chybí (hlavně tedy kamarádky a jejich výklad o biologii člověka). Díky tomu všemu jsem učinil ţivotní rozhodnutí: Budu profesorem. Chtěl jsem se do své školy vrátit a pracovat v ní aţ do důchodu (pokud nám ji někdo nezavře nebo nesloučí s jinou školou). Vychovávat studenty tak, jako vychovávali profesoři nás, bylo mým ţivotním cílem. Kvalita naší školy se ukázala hned v den, kdy jsem své rozhodnutí oznámil svému profesoru (který nás učil chemii a fyziku) s myšlenkou, ţe by mi snad mohl pomoci připravit se na tak důleţitý úkol, jako je výchova a vzdělávání dětí. On mi však dal mi pár facek a řekl mi, jestli jsem se náhodou nezbláznil. Kdyţ jsem ho s úsměvem na tváři ujistil, ţe to myslím smrtelně váţně, začal mě být Tabulkami pro střední školy a gymnázia a křičel, ţe mě to z té hlavy vymlátí, ţe chce, abych se měl v ţivotě dobře. Kdyţ jsem neuspěl u něj, šel jsem za třídním profesorem, který mě učil český jazyk a základy společenských věd. Zastihl jsem ho zrovna ve chvíli, kdy zaléval čaj horkou vodou a protoţe jsem ho vyrušil a on se lekl, vodu vylil, dále si polil nohy, notebook, třídní knihu a peníze z třídního fondu. Za hlasitého křiku pana profesora doprovázeného máváním opařenými končetinami jsem odešel hledat pomoc jinde. Jako třetího profesora jsem si vybral pana profesora Sportovce. Učil mě zeměpis a tělesnou výchovu. Bohuţel jsem ho našel běhajícího svých tradičních 57 koleček kolem školy a přilehlých pozemků, coţ běhá prý z důvodu, aby měl dobrou formu. Chtěl jsem počkat, neţ doběhá, protoţe uţ měl 24 koleček za sebou, a tak jsem vyrazil směr kabinet, kam se chodí převléci. Bohuţel uţ tam stál tucet dívek, které čekaly na okamţik, kdy budou moci opět okouknout vytrénovanou muskulaturu pana profesora klíčovou dírkou. Čtvrtým adeptem na pomocníka se stal můj profesor na matematiku. Bohuţel byl s některými studenty a profesory v kotelně na minerálce, a tak jsem si s ním nemohl promluvit.

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Vzdělávací exkurze do Švýcarska Simona Prachařová 3. C Vzdělávací exkurze do Švýcarska Ve dnech 25. 10. 29. 10. se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta byla

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) 2 Příloha č. 1: Seznam všech respondentů a jejich základních charakteristik (tabulka) Jméno

Více

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009/2010 Tak..:) Konečně máme za sebou další rok a za několik dní tady máme opět t prázdniny..:) Určit itě se už všichni těšíte t na ty dny plné koupání, užívání sluníčka, nějaká ta dovča atd.

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Sluneční soustava Účastníci projektu : Mgr. K. Průšová Motlík Martin 8.ročník Fulierová Kateřina 9.ročník Šarešová

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Františkova ptačí škola Stránka 1

Františkova ptačí škola Stránka 1 Františkova ptačí škola Stránka 1 2 Terezi A p. Kučera Františkova ptačí škola podle J+J Denemarkových a JK Baby Františkova ptačí škola Stránka 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/02 Voda a její proměny Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Název: Pravděpodobnost a běžný život

Název: Pravděpodobnost a běžný život Název: Pravděpodobnost a běžný život Autor: Mgr. Lukáš Saulich Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 3. (1. ročník

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Pracovní list č. 20 pro téma 1.2.5

Více

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své velké bílé knihy. Napsal několik stránek, ale Pepík pořád

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění Sportovní soustředění Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění První den V sobotu (5.3.) jsme se vydali do Jizerských hor. Sraz jsme měli u Penny v 8:30 kde se sešlo 35 dětí.

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně Výsledky hodnocení školy žáky. stupně. Jsi kluk 0 holka 50. Do školy chodíš rád? ANO, vždy7 Většinou ANO8 Většinou NE NE, nikdy7. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda ( kamarády)? ANO 66 NE. Máš na výběr

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více