SPOLEČENSTVÍ. naše. Film Ježíš DUBEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č dubna 2004 Cena 7 Kč. z obsahu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSTVÍ. naše. Film Ježíš DUBEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č. 4 4. dubna 2004 Cena 7 Kč. z obsahu."

Transkript

1 DUBEN 2004 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XV. č dubna 2004 Cena 7 Kč Film Ježíš Ježíšovo poselství lásky, odpuštění a vykoupení, jak nám je zaznamenávají evangelia, je stále živé. Je dobře, že filmy o Ježíši točí ti, kteří v něho věří. Mohl by ho vůbec natočit dobře ten, kdo v Krista nevěří? Je dobře, že se o novém Gibsonově filmu o Ježíši hodně mluví. To mu dělá velkou reklamu a jistě si ho mnozí přijdou shlédnout i do našich kin. Mnozí o něm píší, ale jen málokteří ho viděli. Je škoda, že lidé znají teď Ježíše víc ze stránek novin nevěřících redaktorů, než z filmu či ze samotného evangelia. Je škoda, když nám nevěřící svět říká, jak film o Ježíši chápe a jak bychom ho mněli snad vnímat i my. Je třeba, abychom se dokázali na film dívat především očima bible. Dnešní sdělovací prostředky nejen informují o tom, co se kde děje, ale více než kdy jindy nám dávají vysvětlení, proč to tak je, a silně utváří veřejné mínění a nejen je popisují. Je divné, že tento svět plný násilí, který násilí podporuje a šíří ve sdělovacích prostředcích, tolik křičí o násilí ve filmu, který zachycuje skutečnost. Násilí ve filmech často probouzí i násilí v divácích. Ale v tomto filmu má být krev usvědčením z hříchu každého z nás a prosbou - výzvou, abychom skončili s pácháním hříchu a zla ve svém životě. Já sám jsem tento film neviděl, ale vím, že už ho v Třebíči jedni manželé shlédli a říkali, že není tak drasticky podaný, jak se říká. Napadá mě: Proč tam někdo vidí jen násilí a krev? Asi proto, že je tam vidět chce a pro nic jiného není vnímavý. Vzpomínám si na jiný film o Ježíši, kde scéna na Kalvárii je líčena v dešti, i když si nemyslím, že pršelo. Maria lomí rukama jako zoufalá a zbavená smyslů, i když si nemyslím, že to takto probíhalo. Dlouho jsem se nemohl ztotožnit s tímto pohledem. Později jsem ale pochopil, že nešlo o vyjádření vnější skutečnosti, ale o přiblížení toho, co se odehrálo v nitru Marie. Kdo pochopí srdce té, které ukřižovali syna? Kdo pochopí Marii, která věřila a poznávala, že Ježíš je skutečný Boží Syn. Kdo pochopí tu tragédii, kdy lidé ukřižovali svého Boha, kdy bídní lidé plni zloby a hříchu zabili Svatého. Židé volali: Jeho krev na nás a na naše děti. To je krev chápaná jako prokletí za nespravedlivý soud. Stejně se ale můžeme modlit my: Jeho krev na nás a na naše děti. To je krev chápaná jako výkupné za naše hříchy. Nezáleží jen na tom, jak je film natočen a už vůbec ne na tom, co o něm říkají druzí. Ale záleží, proč na tento film půjdu: Abych uspokojil své tajné násilnické sklony? Abych zkritizoval kde co? Abych lépe pochopil, že Ježíš ve velikých bolestech a lásce za mne umíral? Kéž mne Ježíšova krev nepohorší, ale Vykoupí! otec Jiří Dobeš z obsahu Film Ježíš otec Jiří Dobeš 1 Svátost smíření, Jarda je... příběhy, které napsal život 2 Říct nebo neříct? a Úvaha velikonoční 3 Skautská hlídka a Pořád se něco děje 4-5 Letní stanové tábory, Pozvánky a Zprávy z farností 6, 7

2 STRANA 2 Příběhy, které napsal život... Dnešní příběhy jsou z knížky vzpomínek P. Jaroslava Sallera, CSsR - Boží dobrodruh. Svátost smíření dvou Jardů V kasárnách byl takový zvyk, že když za někým přišla návštěva a z vrátnice ji ohlásili, dostal okamžitě volno na vycházku do půlnoci. (pozn. red. autor byl tehdy u PTP a z kluků, kteří chodili kolem kasáren, vytvořil skautský oddíl). Chlapci z mého oddílu využívali této příležitosti a v sobotu i v neděli se střídali a hlásili jako moje návštěva. Buď jsem byl strýček, nebo bratranec, nebo někdo z příbuzných. Měl jsem tedy onoho půl roku, co jsem byl ve Kbelích, každou sobotu a neděli vycházku, většinou jsme jeli do Prahy nebo do Staré Boleslavi, kde v té době sloužil v kasárnách Emil Zátopek a trénoval v místním parku. Při jedné takové návštěvě Staré Boleslavi jsme se vraceli pomalu k autobusu. Byly asi 3 hodiny odpoledne. Vystoupili jsme po schodech ke kostelu Panny Marie a šli jsme kolem otevřených dveří chrámu. Kostel byl úplně prázdný. Můžeme se podívat dovnitř? zeptal se Jarda T. Pročpak ne? Mé srdce zajásalo, protože na tuto otázku jsem čekal dlouho. Vešli jsme dovnitř a obklopila nás zářící nádhera baroka. Procházeli jsme kostelem, cítil jsem, jak to na chlapce působí. Chtěli vědět všechno do detailů a já jim vykládal. Chlapci byli úžasem celí bez sebe, jak je oslovila krása Božího domu. A pak se to stalo. Přišli jsme ke zpovědnici. Jarda V. povídá: Co je to za divnou skříň? Odpověděl jsem mu: To je zpovědnice. K čemu to je? Rozhlédl jsem se kolem, zda v kostele nikdo není. Byl jsem totiž ve vojenském stejnokroji a bál jsem se, abych nedal někomu pohoršení. Pak jsem si sedl do zpovědnice na místo kněze, chlapcům jsem řekl, aby si klekli každý z jedné strany a odtud jsem jim vykládal, co to je zpovědnice, na co se používá, co je hřích, co je pokání. Pak jsem rychle vstal a odcházeli jsme z kostela. Chlapci ani nedýchali. Před kostelem povídá Jarda T.: Já vím, že jsem pokřtěný. Jsem křesťan. Druhý Jarda nato: Já taky. Shodli se zkrátka na tom, že i oni mají právo se zpovídat. Jarda V. povídá: Ale vždyť to neumíme. Obrátili se na mě. Jardo, ty se taky zpovídáš? Přikývl jsem. Nastal velký údiv. Ty máš taky hříchy? Řekl jsem: To víš, že mám. Tak nás to nauč, jak se to dělá? Slíbil jsem jim podáním ruky, že je to co nejdříve naučím... Za nějakou dobu jsme se na svatou zpověď důkladně připravili. A pak jsem jim vyhledal jednoho mladého kněze u svatého Václava na Smíchově, kterého jsem požádal, abych chlapce vyzpovídal. Již třetí rok jsem byl sám knězem, strašně rád by to udělal já, ale byl jsem vázán přísným tajemstvím. Konečně přišla neděle určená k svaté zpovědi. Satan asi řádil. Stalo se totiž toto. Již jsme byli v kostele a já měl jít na faru pro onoho kaplana, když najednou mi Jarda T. povídá: Já ke zpovědi nepůjdu. Ptám se: Proč? Odpověděl mi: Já se bojím, že mi to kněz neodpustí a já budu mít velkou ostudu. Snažil jsem se ho ujistit, že je dobře připravený, že svých hříchů srdečně litoval a slíbil polepšení, takže mu nic nebrání, aby se vyzpovídal. Povídá mi: Jardo, ty nemáš představu, jak veliké hříchy mám, ne nepůjdu. Opět jsem prosil Ducha svatého o pomoc. Pomoc přišla v zápětí. Řekl jsem mu: Vidíš tamhletu zpovědnici? Tam se budeš zpovídat. Já budu sedět v lavici, abych tě viděl. V případě, že ti to kněz nebude chtít odpustit, mávneš takhle dozadu rukou, abych to viděl, a já přijdu a přimluvím se za tebe. Uvidíš, že to dobře dopadne. Pokušení zmizelo. Strach ze zpovědi se ztratil jako dým. Satan byl opět přemožen. Věděl jsem předem, že mi to nedaruje, musel zuřit, ale potom šlo už všechno hladce. Zavolal jsem kněze, který chlapce vyzpovídal. Všichni jsme měli nesmírnou radost. Měli jsme ještě dvě hodiny času do svatého přijímání, které chlapci potom přijali u sv. Josefa na nám. Republiky. Mě přirozeně nenapadlo nic bláznivějšího, než jim navrhnout, abychom ty 2 hodiny strávili na lodičkách na Vltavě. To jsem si dal. Netušil jsem, že Duch svatý, který vstoupil do jejich duší, s nimi tak zalomcuje. Sotvaže jsme nasedli na pramičku a odrazili se od břehu ke Karlovu mostu, chlapci pramičku tak rozhoupali a začali dovádět, že už jsem v duchu přemýšlel, kudy a kam poběžíme celí promáčení, já ke všemu ve vojenské uniformě. Ale nakonec všechno dobře dopadlo a zbyla krásná vzpomínka na svátost smíření dvou Jardů. Jarda je... Při jedné cestě z Hloubětína na Vyšehrad jsem stál v tramvaji č. 14 a jel jsem kolem botanické zahrady do Nuslí k hotelu Union. Po jedné straně vede trať z vyšehradského nádraží a před tou tratí jsou tabule na plakáty. Byl jsem v té době, zvláště v ten den, ve veliké depresi a žil jsem v jakýchsi černých myšlenkách. A jak se tak dívám z té plošiny tramvaje, vidím mezi plakáty na tabuli nápis napsaný klukovskou rukou velkými červenými písmeny: Jarda je vůl! V té chvíli to bylo pro mě jako burácející hlas Boží. Uvědomil jsem si svoji nevděčnost vůči Pánu Bohu. Uvědomil jsem si, že jsem kněz, dokonce kněz dělník, že dostávám z Boží ruky tak veliké dary, a já se opovážím být tak malomyslný a skleslý. Ani zlatá knížka Následování Krista od Tomáše Kempenského anebo třicetidenní exercicie svatého Ignáce by mě nemohly více oslovit než tato prostá věta. Dodnes jsem za ni Pánu Bohu vděčný.

3 Říct nebo neříct? Máme s nemocnými mluvit o smrti, nebo ne? Do této situace se dříve nebo později dostane asi každý z nás. Můžeme se zde setkat s mnoha názory. Jistá žena byla ve svém okolí považována za zralou osobnost, duchovně vypracovanou. Sklátila ji vážná nemoc rakovina. Věděla to a také někdy mluvila o smrti. Avšak okolí před ní pečlivě skrývalo pravdu, že její stav se zhoršuje ze dne na den. Sama však cítila, že slábne, a prosila své nejbližší, aby jí řekli, kdy už bude její stav kritický. Jednou, když jí lékaři dávali jen hodiny života, se ptala: Už? Nejbližší se po sobě podívali a jen nejistě přikývli, že ano. Nastala neočekávaná reakce: Proč jste mi to řekli? Já nechci umírat! Běžte pryč! Jiná žena, která celý život strávila prací na poli, také vážně onemocněla. Po operaci, kdy si lékaři mysleli, že se ještě neprobudila z narkózy, slyšela jejich rozhovor: Ta už se z toho nedostane. Neřekla, že to slyšela. Pokojně snášela povzbudivá slova, že všechno dopadne dobře. Při rozhovorech směrovala pozornost na záležitosti návštěv. Když měla mluvit o své nemoci, mluvila krátce a pokojně. Jako by je připravovala na svůj odchod. Ona zatím využívala čas a dělala úklid. Nejprve s Bohem ve svém svědomí, pak, nakolik to bylo možné, se svými blízkými. Potom pořídila závěť, kde uspořádala majetkové záležitosti. Zemřela tiše a pokojně. Otázka tedy zní: Říct nebo neříct? Asi by bylo dobré, podívat se, co na to všechno říká Pán Bůh. Ježíš za dnů svého pozemského života věděl o své smrti a s její perspektivou žil a apoštolsky působil. Mnohokrát o ní mluvil se svými blízkými. Avšak musíme si nutně všimnout skutečnosti, že když mluvil o smrti, vždy ji spojoval se zmrtvýchvstáním. Není to náhoda. Smrt bez zmrtvýchvstání je hrozná, ale pouze se zmrtvýchvstáním nabírá správný rozměr. Přestává být definitivním a neodvolatelným koncem lidského života. V okamžiku jejího triumfu se končí jen jedna, první a krátká etapa v životě člověka, a okamžitě se otevírá druhá, nekonečná. Díky zmrtvýchvstání je konec zároveň začátkem. Kristus mluvil se svými učedníky také o jejich smrti, zvláště s Petrem. Připravoval ho především k tomu, aby svou smrtí oslavil Boha (J 21, 10). Abychom však mohli oslavit Boha smrtí, je třeba se na ni připravovat celým životem. Tuto zkoušku nemůžeme zdárně udělat bez přípravy. Pokud nám záleží na věčném životě našich blízkých nemocných, vidíme, že je třeba sdělit jim skutečnost blížící se smrti. Je třeba to však říci s láskou a s velkým vcítěním se do druhé osoby, ale otevřeně. V perspektivě věčného života se vyplatí riskovat to, že jim možná pokazíme několik posledních okamžiků pozemského života, že jim možná zvětšíme utrpení, když budou dramaticky volat o pomoc, o prodloužení života. dokončení na str. 8 Úvaha velikonoční STRANA 3 Na Květnou neděli již po x-té slyším, že Pán řekl učedníkům: Jděte do města, odvažte tam osla a kdyby se někdo ptal, řekněte, že Pán ho potřebuje. Ale letos mě poprvé napadlo: Jak je to s Kristovým vztahem k soukromému vlastnictví? Když jsem zapátral v evangeliích, našel jsem tam, že vzal chlapci 2 ryby a chleby (a nasytil tím tisíce lidí), vzal si loď (a kázal z ní zástupům), nechal si nohy mazat drahým olejem (a obrátil hříšnici), zničil zboží obchodníkům a penězoměncům (a ukázal na význam Božího domu), suše oznámil jednomu občanovi města, že ten večer u něj v domě, navíc v hlavní místnosti, povečeří s dvanácti přáteli (a ustanovil svátost Eucharistie) a teď ještě navíc ten osel... Tady jsem si všiml, že kdykoli Pán Nějakou takovouto cizí věc použil, mělo to hluboký smysl a význam rozhodně nesrovnatelně větší než věc sama. Ale co ten majitel? Vlastně, a co my, majitelé? My všichni přece také máme své ryby, chleby, drahocenný olej, dům, parádní pokoj, někdo třeba loď, osla,... a vůbec vlastnictví či majetek, který více či méně k životu potřebujeme a ke kterému máme vřelý vztah: chalupu, auto, psa, sbírku známek,..., sílu,..., znalosti a vzdělání,..., zdraví,..., život... A co kdyby přišel Pán a řekl, že to potřebuje. Dali (nebo půjčili) bychom mu to? Hned? Bez řečí? S přesvědčením a s vírou, že když to Pán potřebuje, je to určitě dobře? To až mrazí v zádech, když to domyslím. Pane, kéž jsou Ti i mí osli užiteční! Kéž mohu být i já Tvým oslem! J. Ludvík Duben Když v dubnu rozkvetou trnky, přicházím po špičkách. A znovu, jako loni, zastanu v úžasu a tajím dech. Bělostné závoje vloček vznáší se nad stráňkou. Pokorné, nehybné, mlčící, vznešené, panensky zářící. Totam je včerejší černé drátěné trní... Dnes lehýnké družičky v bílém drží se za ruce, tančí v sněhových závějích, a pějí jeden ze svých stříbrných jarních zpěvů. M. Jelečková

4 STRANA 4 Skautská hlídka Skautská hlídka Skautská h Zvlášť dobrého přijetí se mi dostalo v Anglii. Byl Němá tvář jsem představen Jejímu královskému veličenstvu Jedna nová holčička na táboře byla přistižena, anglické královně Alžbětě II. jak vytrhává pavoukovi nohy. Jeden skautský Královna podporovala moje metody a dala mi vůdce zase spatřil klučinu na ulici, jak přivazuje k dispozici svůj soukromý automobil, abych mohl kocourovi na ocas plechovku. V katechezi jsme si projet Anglii a předvést svou techniku trénování koní kdysi vyprávěli o muži, který týral smečku psů, ti v celé zemi. A vděčím za to vlastně svému otci, z jeho ho za to roztrhali. Týrání zvířat je zbabělost násilí se zrodil můj sen, aby všichni koně byli ušetřeni a surovost a nelíbí se ani Bohu ani lidem. Poslyšte bolestí a utrpení z toho, že je někdo zlomil. vyprávění skauta Monty Robertse, který ukazuje cestu všem, jak se se zvířaty zachází: Buď připraven Můj otec byl chovatelem koní, zkrotil je tak, že je zastrašoval surovým bitím. Tehdy mně bylo 8 na nebezpečí blížících se jarních i letních výprav let, když jsem si umínil, že můj život bude vypadat do přírody. úplně jinak. Neuchýlím se k násilí, se svými koňmi Měli byste mít s sebou protišokový balíček, který budu spolupracovat. Již tehdy jsem pevně věřil, že obsahuje 2 tablety Prednisonu, 1 tabletu Zyrtecu, koně mají svou řeč a když se jí naučím, budu moci protialergické léky. Použije se při bodnutí hmyzu přistoupit k tréninku úplně novým způsobem. (včela, vosa, sršeň) do obličeje, krku nebo jazyku. Tehdy jsme žili na farmě v Kalifornii a já si začal Lékárnička samozřejmě obsahuje i náplast a obvazy. povídat se všemi nezkrocenými koňmi. O Neochutnáváme žádné rostliny a houby, které prázdninách jsem se dostal do Nevady a tam si mě nejsou vedoucímu bezpečně známy. V naší republice najali na chytání divokých mustangů. Denně jsem je na dvě stovky nebezpečně jedovatých rostlin, jako v pustině dalekohledem pozoroval jejich zvyky. je andělika, pastinák, bolševník, škumpa, brusnice aj. Učarovali mi. Nevydávali zvuky, ale spíš se Vstup do opuštěných dolů a šachet či štol není přikláněli ke složité řeči těla. Očima, ušima, krkem, možný zásadně nikdy. Každý by měl vědět, co dělat, hlavou a držením zad dokázal kůň vyjádřit úplně když se ztratí. Všechny již před výpravou seznámíme všechno, co potřeboval. Snažil jsem se jednoho s trasou a cílem výpravy. Na nástupišti nehrajeme koně upoutat tak, abych se k němu mohl přiblížit pohybové hry. Neohrožujeme začouzeným kotlíkem a dotknout se ho. Svým tělem, za použití signálů, spolucestující. Vystupujeme na správné straně a vůdce které jsem u koní vypozoroval, se mi po několika upozorní na zapomenuté věci (kdysi se zapomněl dnech, když se oddělil od stáda, podařilo se k němu 1 člen na WC). Útvar na silnici je jako vozidlo, drží se dostat a má ruka spočinula na jeho krku. Trvalo to vpravo, taktéž i na chodníku. Ve tmě a mlze by neměly pár vteřin, i tak mě naplnila obrovská radost. chybět reflexní doplňky, nebo vpředu bílé a vzadu Domlouval jsem se s koněm. Po návratu jsem to červené světlo po obou stranách. Nejlepší je po silnici vyprávěl mamince, která sdílela mou radost se vůbec nechodit. Právo zastavit vozidlo má vedoucí mnou, ale tatínka bych nepřesvědčil, a tak jsem to předškolních dětí. Je vyloučena chůze po tratích, před ostatním světem skrýval. Každý rok jsem na tunelem, přelézat zábradlí a jiné zátarasy. Bez souhlasu tři týdny jezdil od Nevady a když jsem měl 17 roků, majitele nemůžeme porážet nic stojícího, i kdyby to podařilo se mi divokého mustanga dokonce bylo suché. Povolen je jen klest a ležící drobné soušky. osedlat a pyšně dojet na ranč. Spolupracovníci Při hrách pozor na skály, lomy, prudké srázy, větve a nevěřili, že je to kůň z divočiny, prý někomu utekl suky ve výšce očí, šiškové bitvy (bývají časté úrazy očí, a přidal se ke stádu mustangů. To moji pýchu dost velmi vážné). ranilo, ale neustal jsem ve sbírání zkušeností. Vyhřívání stanu suchým lihem může skončit Jednou mě jedna rodina požádala, abych se smrtelnou otravou. Oheň zaházený povrchně hlínou pokusil prodat jejich velmi inteligentní kobylku, může doutnat i několik dní. Na vodácké akce je nutné která vlivem špatného zacházení z dřívějška byla zvláštní školení, na každých 5 dětí jeden vedoucí, plovací nezvladatelná, když se rozběhla, nikdo ji nezastavil, vesty, u prudších toků přilby, všichni musí umět plavat. běžela skrz trní, ploty, byla strašně zrádná, před nedávnem skoro zabila majitelovu dceru. Jen pomalu a opatrně jsem si získával její důvěru. Motto: Veselý člověk ví, že Zanedlouho roztála. Úplně se změnila. Majitelé byli ho drží Bůh pořád pryč a já ji vzal na soutěž. Vyhrála. Rodinka po návratu byla nadšena, že si ji mohou ponechat. Děti píší Bohu: Z té klisny se stala šampionka světové třídy. Milý Bože, podle mne je bible skvělá. Napsal jsi Rozhlásilo se to a já dostával případy dalších a ještě něco jiného? Katka dalších beznadějných koní. Vlídnost, úcta a Milý Bože, chtěla bych se vdávat, ale nikdo mě zatím komunikace je dovedla úplně změnit. nechce. Kristýnka Milý Bože, kdybys nenechal dinosaury vymřít, neměli bychom krajinu. Udělals to dobře. Ferda

5 ídka Skautská hlídka Milý Bože! Když jsem prodával limonádu, tak jsem si vydělal 26 korun, v neděli ti z nich něco dám. Kryštof Milý Bože, byl jsem na svatbě a oni se políbili přímo v kostele. A to se smí? Matěj Milý Bože! Vánoce by měly být dřív, protože děti nemůžou být tak dlouho hodné. Tvá Bětka Vážený Pane Bože! Prosím tě, udělej, aby se lidé tak snadno nerozpadali. Mám tři stehy a jednu injekci. Johana Milý Bože, můj táta říká, že dětství je nejlepší doba v životě. Řekni mu, prosím, že to není pravda, protože nemůžeme být večer vzhůru a koukat se na televizi. Jirka Milý Bože, včera jsem měla k obědu pizzu a k večeři špagety s mletým masem. Co jsi měl ty? Zuzka Nemusíš mít o mě starost. Na přechodu se vždy rozhlížím na obě strany. Jonáš Milý Pane, mohl bys mi, prosím tě, ukázat, jak se dá dát pryč barva? Ondra Milý Bože, jestliže se znovu narodím jako něco jiného, prosím tě, ať nejsem Jana Houdková, protože s tou já nekamarádím. Bára Myslel jsi to vážně, že máme dělat druhým to, co oni dělají nám? Protože jestli ano, tak to má brácha smůlu. Dáša Milý Bože, já jsem Čech a co ty? František Zprávy Na Den sesterství byla u sv. Martina sloužena otcem Jiřím mše sv., které se zúčastnilo 80 skautek, skautů, světlušek i vlčat. Za hudební doprovod a zpěv upřímně děkujeme Karlu Tomkovi, Terezce Heřmanové a br. Petrovi Žamberskému. Odpoledne byla besídka, kde i katolické oddíly předvedly pohádku, zpívaly, recitovaly a hrály na flétny i na elektrofonické varhánky, na které bezchybně hrálo vlče br. Jan Karásek v 7,15 od Úřadu práce odjíždíme autobusem na pouť do Rajhradu, kde budou závody hlídek a mše sv. s otcem biskupem v 10 hod. bude v bazilice skautská mše sv. u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů. Rikitan STRANA 5 Pořád se něco děje aneb Pořád se něco děje V nadpisu je zase chyba, vykřikne pan Pobouřený. Proč dělají časopis, když to neumějí skóruje paní Neomylná. Proč se v nadpisu opakuje dvakrát totéž, zamyslí se paní Zvídavá? A právě pro paní Zvídavou a jí podobné čtenáře je určen tento článek. Ať chceme nebo ne, žijeme ve věku informačních technologií. V našem okolí jen stěží najdeme místo, kde bychom se mohli před obrovským přívalem nejrůznějších informací skrýt. Je dobré si ale uvědomit, že není správné se ukrývat, ale spíše používat dar rozlišování, kterým dozajista každý inteligentní člověk disponuje. Pokud je tento člověk k tomu ještě věřící (pane Pobouřený, doufám, že už nečtete!), tak ví, že to s rozlišováním těch opravdu důležitých informací není vůbec lehké. V záplavě zaručených receptů na zhubnutí těla, na ztloustnutí řas a naprosto zbytečných zpráv ze soukromého života chvilku svítících hvězdiček našeho šoubyznysu se můžou dobré a důležité zprávy lehce přehlédnout, zvláště, nejsou-li podpořeny tučnými konty megahypersupermarketů. Protože jsi milý čtenáři otevřel časopis veskrze křesťanský, bude ti dána informace o zdroji dobrých zpráv taktéž veskrze křesťanských. Jedná se totiž o nové internetové stránky o dění a akcích v našem městě a blízkém okolí právě z pohledu člověka věřícího a inteligentního. Běžte už s tím internetem někam, vykřikne pan Pobouřený, který už beztak dávno nemá číst. Takové věci jsou na nic, umím si najít, co potřebuji jinde, skóruje paní Neomylná a musíme uznat, že má ještě dnes (ne však už zítra) částečně pravdu. Bezva, na jaké adrese budou, táže se s jiskrou v oku paní Zvídavá? Jelikož se jedná o KŘesťanské Akce TŘebíčska, je adresa Je možná dobře, že název katr byl již obsazen, protože by to pan Pobouřený jistě odnesl lehkým infarktem. Tak tedy ne katr, ani bratr, ale kratr! A pro paní Nedoslýchavou ještě jednou: Stránky vznikly iniciativou několika věřících lidí, kterým záleží na tom, aby bylo křesťanství žito (pane Oráči, promiňte) naplno i mimo naše kostely, abys milý čtenáři (samozřejmě omylem) nedal přednost informaci o prostředku na nádobí, po jehož použití se musíš usmívat stejně zářivým úsměvem, jako dobře zaplacená televizní herečka. V našem městě se totiž Pořád něco děje, proto vzniká místo, kde najdeš přehledné informace o dobrých křesťanských akcích. To jsme se tedy o těch stránkách moc nedozvědeli, hlasitě protestuje paní Kritická, do té doby mlčící. Zase jeden článek o ničem, uzavírá paní Neomylná a křísí pana Pobouřeného. Jen paní Zvídavá kamsi běžela, snad ne vyzkoušet kt

6 STRANA 6 LETNÍ STANOVÉ TÁBORY HALAHOJ Tábory pořádá Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ pro všechny zájemce starší 15ti let na březích Dalešické přehrady v zátoce Lavičky u Kozlan. Jedná se o dva týdenní tábory, a to ve dnech od 15. do a od 22. do Cena táborů je a korun. A co Vám naše tábory mohou přinést? * nové zážitky * příležitost vyzkoušet si dosud nepoznané * překvapení * * poznání svých možností i překonání překážek a sebe sama * * radost ze života, z přírody, ze setkání s lidmi * vyšší sebedůvěru * * nové přátele * podněty, inspiraci * lanové lávky * slaňování * jízdu na lodích * noční, týmové, výtvarné, psychologické hry a mnoho dalšího Přihlášky a bližší informace najdete na stránkách nebo ve studentském klubu u Mgr. Vítka Oplatka. Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat do konce dubna na adresu Oplatek V. Kpt.Jaroše 638 Třebíč Beseda o UNESCO pořádá Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj besedu o památkách UNESCO v České republice a především v Třebíči s městským architektem Ing.L.Herzánem. Akce začíná v 19:30 hodin ve studentské čajovně v areálu KG. Další setkání Zveme všechny t.č. nezaměstnané ženy na další setkání, které se bude konat ve čtvrtek 22. dubna 2004 od 9 do 11 hodin v klubovně na faře sv. Martina. Jste-li v podobné situaci a chcete-li, přijďte také! Informace: Jašková Olga, tel: Charita Od 1. dubna do konce září 2004 je opět otevřen šatník - Třebíč - Polanka. Sběr a výdej použitého šatstva v UNIMO buňkách u parkoviště před plaveckým bazénem. Otevřeno bude v tyto dny: Úterý 9-12 hodin, čtvrtek hodin Následování Krista Když se nikdo neodváží, odvažte se. Co nikdo neříká, to vyslovte. Co si nikdo nemyslí, to se odvažte myslet. Co nikdo nezačíná, do toho se dejte. Když nikdo neříká ano, řekněte to vy. Když nikdo neříká ne, řekněte přece ne! Když všichni pochybují, odvažte se věřit. Když jsou všichni v houfu, umějte zůstat sami. Kde všichni chválí, zamyslete se. Kde se všichni vysmívají, nevysmívejte se. Kde všichni lakotí, odvažte se dávat. Kde je všechno temné, udělejte světlo. Kříž Ježíše Krista škrtá, co je, a činí všechno nové. autor neznámý O křesťanské trpělivosti Kristus trpěl za Vás a zanechal Vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích (1 Petr 2, 21). Trpělivost umění trpět. V tom byl Ježíš Kristus mistrem. My jsme jeho nedokonalými učedníky. Vyzývá nás: Učte se ode mne! Utrpení je kouzelný proutek. Pod jeho mávnutím se mění cesta k zániku v cestu do ráje. Tomu umění je nutno se učit odmalička a po celý život. Máme k tomu dostatek možností. Trpělivost se sebou se svou povahou, vznětlivostí, se svými nezdary, se svými slabostmi, chybami a hříchy. Trpělivost s nejbližšími: s dětmi, s partnerem, s rodiči, sourozenci. Se spolužáky, s kolegy v práci, s farníky, s farářem, s poměry, v nichž žijeme, s těžkostmi doby. K tomu můžete libovolně přidat těžkosti, které zde nejsou uvedeny. To všechno je vlastně přípravou na utrpení, které pomalu nebo rychleji nás navštěvuje. Trpělivost, když se ohlásí bolest někdy krátká a přechodná, někdy dlouhodobá. Často nás vyvede z míry bolest zubu, či ledvinová nebo žlučníková kolika. Bůh nám tu dává podíl, jen zcela nepatrný, na utrpení svého Syna učí nás trpět. (podle plzeňského zpravodaje) Objeví-li se na světě skrze člověka trochu více lásky a dobroty, trochu více světla a pravdy, měl život smysl. Alfred Delp

7 Boží hod velikonoční Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a Pondělí velikonoční bohoslužby v obvyklém čase v 7.30 a v 9.00 hodin. Svátost smíření před svátky úterý 6. dubna 2004 od do hodin, bude více zpovědníků. Ve všední dny se zpovídá půl hodiny přede mší svatou. Shromáždění 3. řádu sv. Františka v neděli 18. dubna ve hodin v sakristii. Sv. Martin Velkopáteční křížová cesta pro rodiny - v 9.00 od kina Moravia Příležitost ke svátosti smíření viz Informace. Obřady a bohoslužby Svatého týdne: Zelený čtvrtek v hodin Velký pátek v křížová cesta, obřady Bílá sobota ve 20 hodin Hod Boží velikonoční obvyklý pořad mší sv. O Velikonocích 11. dubna 2004 je sbírka na opravy kostela - na restaurování kříže do vítězného oblouku. Svatomartinský sbor zazpívá na Zelený čtvrtek zpěvy k obřadům; na Velký pátek F. Soriano Pašije podle sv. Jana, G. P. da Palestrina Popule meus, J. Gallus Ecce quomodo moritur, G. M. Asola Christus factus est; o velikonočné vigilii zpěvy k obřadům, F.Z. Skuherský Angelus Domini, A. Straka Terra tremuit, Regina coeli; na Boží hod Z. Pololáník Chvalte Pána, J. Paik Tento den, Anonym Nedělní chvalozpěv. V neděli 18. dubna při mši svaté mohou děti v obětním průvodu přinést to, co o Velikonocích vymrskali. Tyto dary budou pak charitou předány chudým dětem. Bazilika Bohoslužby ve Svatém týdnu: Zelený čtvrtek v hodin + adorace Velký pátek v hodin křížová cesta, velkopáteční obřady Bílá sobota hodin velikonoční vigilie Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 7 a 10 hodin, Velikonoční pondělí v bazilice v 7 a 10 hodin, v Sokolí v 8.30 hodin. Na bohoslužbu Zeleného čtvrtku a Velikonoční vigilie v hodin přineste s sebou zvonečky na vyzvánění. Na Hod Boží velikonoční se při obou mších svatých světí pokrmy. Vzkříšený Kriste, který kámen pronikáš, pronikni i naše srdce jistotou lásky a spasení... Požehnané Velikonoce! STRANA 7 ZPRÁVY Z TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ Hospodyňky prosíme o koláčky na velikonoční Jejkov agapé. Přineste je prosím během Bílé soboty buď do Začátky obřadů nebo bohoslužeb: přízemí fary (bude otevřeno) nebo do místnosti za Zelený čtvrtek hodin zpovědnicí (bude otevřena). Předem Pán Bůh zaplať. Velký pátek hodin V neděli 18. dubna v 10 h bude latinská mše sv. Bílá sobota hodin Příležitost k velikonoční svátosti smíření: Květná neděle 6 7 hod., 8 10 hod., pondělí a středa hod., úterý hod. (přes mši sv. u cizího zpovědníka), Zelený čtvrtek hod., Velký pátek 13 16,30 hod., Bílá sobota 7 8 hod., 19 22,30 hod. Z farních matrik Petr Chytka (nar ), Šimon Všetečka ( ), Lucie Suchánková ( ), David Suchánek ( ), Aleš Svoboda ( ), Václav Hess ( ), Libor Antonín Puklický ( ), Klára Chalupová ( ), Šimon Pavel Křivánek ( ), Markéta Konečna ( ) Jaromír Růžička a Klára Čechová, Tomáš Vorlíček a Marta Součková František Caha (1952), Věra Jochová (1924), Růžena Svobodová (1916), Alena Doležalová (1953), Miloslava Dvořáková (1938), Jarmila Koutková (1910), Anežka Vodáková (1908), Miroslav Svoboda (1927), Marie Saláková (1924), Bohumil Stehlík (1919), Markéta Konečná (1986) Pozvánka na výlet V sobotu se v Náměšti nad Oslavou koná turisticko - společensko - poznávací putování po křesťanských památkách našeho okolí. Po stanovené trase každý účastník může postupně shlédnout kostely, kapličky, křížky a Boží muka, která nám v míře vrchovaté přenechali naši předkové. Trasy vedou překrásnou krajinou v okolí Náměště. Podrobnosti najdete v Informacích.

8 STRANA 8 Stálý pořad mší svatých Jejkov Svatý Martin Bazilika NE 7.30, , 10.30, , PO ÚT ST ČT PÁ SO Jejkov Čtvrtek před prvním pátkem v adorace Svatá hodinka, při ní příležitost ke svátosti smíření. Denně půl hodiny přede mší sv. příležitost ke sv. smíření. Martin Každou neděli mariánská pobožnost. Každou středu (kromě letních prázdnin) celodenní výstav Nejsvětější svátosti a v mše sv. pro děti. Každý čtvrtek po večerní mši svaté modlitba Večerních chval z breviáře. Denně přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření. Bazilika Poslední den v měsíci v Slavnost světla v kryptě baziliky. Denně hodinu přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření, na první pátek od 15.00, případně i po mši sv. Příprava na manželství a křest Každý si domluví termín ve farnosti, kde chce svátost přijmout, od faráře se dozví o přípravě. Pokud nejsou rodiče církevně oddáni, je třeba hlásit křest 3 měsíce předem. Inzerce Pronajmu byt zděný na Revoluční ul. v Třebíči. Domluva na tel Dnešní den Dnešní den je pozoruhodný. Je tvůj. Včerejší den ti už vyklouzl z rukou. Ten už nemůže mít jiný obsah, než jsi mu dal. Ale zítřek ještě nemáš přislíbený. Tento den můžeš ještě naplnit čím chceš. Využij ho! Dnes můžeš někomu udělat radost. Dnes můžeš někomu pomoci. Dnes můžeš žít tak, že ti večer někdo poděkuje, že existuješ, že tě pocítil... Dnešní den je významný. Je tvůj!!!! Poznačte si!!! ová adresa pro zasílání příspěvků: Termín: pondělí před 1. nedělí v měsíci Láska nebo půst... Po létech svaté samoty chtěl otec Avito navštívit jednoho bratra známého ctnostným životem, který vedl v jednom kraji v Sýrii. Na konci cesty, která nebyla ani krátká, ani lehká, našel starý mnich ctnostného Marciána a byl od něho srdečně přivítán. Marcián řekl Avitovi: Pojď, drahý, půjdeme společně něco pojíst. Ale Avito odpověděl: Nepamatuji se, že bych si někdy vzal něco k jídlu dříve než po nešporách, by co víc, často se postím celé dva nebo tři dny. A Marcián na to: Tak kvůli mě změň svůj zvyk. Já mám slabé tělo a nemohu se postit až do nešpor. A trochu zarmoucený dodal: Je mi to opravdu líto, že jsi podstoupil takovou námahu, abys navštívil člověka, o kterém jsi věřil, že miluje námahu a těžkosti a že je moudrý. A zatím stojíš před člověkem, který není ani střídmý ani asketa. Když Avito slyšel tato slova, zachmuřil se a řekl, že by byl raději snědl maso než slyšel podobná slova. A Marcián ho utěšil velkou lekcí: Také já, bratře, vedu stejný život a vážím si postu víc než jídla, které si obvykle vezmu až v noci. Také ale vím, že láska má větší cenu než půst, poněvadž je chtěná samotným Božím zákonem, zatímco půst závisí pouze od naší vůle. A já jsem zvyklý ctít mnohem více Boží zákony než naše oběti. Z Dějin syrských mnichů vybral Z. W. Říct nebo neříct? Ale není vyloučeno, že jasné vědomí vlastní situace jim pomůže dát do pořádku jejich vztah k Bohu a k bližním. Zatajením pravdy o odchodu na věčnost nezískáme mnoho, možná nemocný zachová jistý psychický klid, ale není to jisté. Avšak ztratit můžeme mnoho. Není vyloučeno, že promarníme poslední šanci na věčný život. A měli bychom pamatovat na to, že hodnota věčného života je nesrovnatelně větší než života dočasného, jehož si právem na zemi ceníme nejvíce. O osudu každého z nás se na vahách Boží spravedlnosti rozhoduje až do poslední chvíle. Má tedy cenu tajit před nemocným pravdu, a tím mu možná zabránit v cestě do nebe? Nu což, rozhodnutí v této záležitost patří každému z nás. Osobně bych si přál, aby mi moji nejbližší v tomto vznešeném okamžiku řekli: Připrav se, už je čas... Sbohem. Na shledanou! Pozdravuj naše známé tam, v nebi. Podle Immaculaty NAŠE SPOLEČENSTVÍ vydává FIBOX s. r. o. Registrováno Okresním úřadem v Třebíči pod značkou MK ČR E Vychází jako měsíčník vždy 1. neděli v měsíci nákladem 650 výtisků. Redakční rada: Marie Daňhelová, P. Jiří Dobeš, Marie Doležalová, František Fiala, Lída Mayerová, Helena Pacnerová, Míla Šebelová, manželé Tomkovi. Sazba a tisk FIBOX s. r. o. Příjem příspěvků do pondělí před 1. nedělí v měsíci na adrese: FIBOX s. r. o., Janouškova 20, Třebíč, tel.: , fax ,

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 NA ÚVOD POSTNÍ DOBA PROČ SE TRÁPIT? Tak už je to tu zase. Postní doba se svým půstem a odříkáním. Nemohlo to ještě chvíli počkat? Co vlastně může člověka

Více