SPOLEČENSTVÍ. naše. Film Ježíš DUBEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č dubna 2004 Cena 7 Kč. z obsahu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSTVÍ. naše. Film Ježíš DUBEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č. 4 4. dubna 2004 Cena 7 Kč. z obsahu."

Transkript

1 DUBEN 2004 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XV. č dubna 2004 Cena 7 Kč Film Ježíš Ježíšovo poselství lásky, odpuštění a vykoupení, jak nám je zaznamenávají evangelia, je stále živé. Je dobře, že filmy o Ježíši točí ti, kteří v něho věří. Mohl by ho vůbec natočit dobře ten, kdo v Krista nevěří? Je dobře, že se o novém Gibsonově filmu o Ježíši hodně mluví. To mu dělá velkou reklamu a jistě si ho mnozí přijdou shlédnout i do našich kin. Mnozí o něm píší, ale jen málokteří ho viděli. Je škoda, že lidé znají teď Ježíše víc ze stránek novin nevěřících redaktorů, než z filmu či ze samotného evangelia. Je škoda, když nám nevěřící svět říká, jak film o Ježíši chápe a jak bychom ho mněli snad vnímat i my. Je třeba, abychom se dokázali na film dívat především očima bible. Dnešní sdělovací prostředky nejen informují o tom, co se kde děje, ale více než kdy jindy nám dávají vysvětlení, proč to tak je, a silně utváří veřejné mínění a nejen je popisují. Je divné, že tento svět plný násilí, který násilí podporuje a šíří ve sdělovacích prostředcích, tolik křičí o násilí ve filmu, který zachycuje skutečnost. Násilí ve filmech často probouzí i násilí v divácích. Ale v tomto filmu má být krev usvědčením z hříchu každého z nás a prosbou - výzvou, abychom skončili s pácháním hříchu a zla ve svém životě. Já sám jsem tento film neviděl, ale vím, že už ho v Třebíči jedni manželé shlédli a říkali, že není tak drasticky podaný, jak se říká. Napadá mě: Proč tam někdo vidí jen násilí a krev? Asi proto, že je tam vidět chce a pro nic jiného není vnímavý. Vzpomínám si na jiný film o Ježíši, kde scéna na Kalvárii je líčena v dešti, i když si nemyslím, že pršelo. Maria lomí rukama jako zoufalá a zbavená smyslů, i když si nemyslím, že to takto probíhalo. Dlouho jsem se nemohl ztotožnit s tímto pohledem. Později jsem ale pochopil, že nešlo o vyjádření vnější skutečnosti, ale o přiblížení toho, co se odehrálo v nitru Marie. Kdo pochopí srdce té, které ukřižovali syna? Kdo pochopí Marii, která věřila a poznávala, že Ježíš je skutečný Boží Syn. Kdo pochopí tu tragédii, kdy lidé ukřižovali svého Boha, kdy bídní lidé plni zloby a hříchu zabili Svatého. Židé volali: Jeho krev na nás a na naše děti. To je krev chápaná jako prokletí za nespravedlivý soud. Stejně se ale můžeme modlit my: Jeho krev na nás a na naše děti. To je krev chápaná jako výkupné za naše hříchy. Nezáleží jen na tom, jak je film natočen a už vůbec ne na tom, co o něm říkají druzí. Ale záleží, proč na tento film půjdu: Abych uspokojil své tajné násilnické sklony? Abych zkritizoval kde co? Abych lépe pochopil, že Ježíš ve velikých bolestech a lásce za mne umíral? Kéž mne Ježíšova krev nepohorší, ale Vykoupí! otec Jiří Dobeš z obsahu Film Ježíš otec Jiří Dobeš 1 Svátost smíření, Jarda je... příběhy, které napsal život 2 Říct nebo neříct? a Úvaha velikonoční 3 Skautská hlídka a Pořád se něco děje 4-5 Letní stanové tábory, Pozvánky a Zprávy z farností 6, 7

2 STRANA 2 Příběhy, které napsal život... Dnešní příběhy jsou z knížky vzpomínek P. Jaroslava Sallera, CSsR - Boží dobrodruh. Svátost smíření dvou Jardů V kasárnách byl takový zvyk, že když za někým přišla návštěva a z vrátnice ji ohlásili, dostal okamžitě volno na vycházku do půlnoci. (pozn. red. autor byl tehdy u PTP a z kluků, kteří chodili kolem kasáren, vytvořil skautský oddíl). Chlapci z mého oddílu využívali této příležitosti a v sobotu i v neděli se střídali a hlásili jako moje návštěva. Buď jsem byl strýček, nebo bratranec, nebo někdo z příbuzných. Měl jsem tedy onoho půl roku, co jsem byl ve Kbelích, každou sobotu a neděli vycházku, většinou jsme jeli do Prahy nebo do Staré Boleslavi, kde v té době sloužil v kasárnách Emil Zátopek a trénoval v místním parku. Při jedné takové návštěvě Staré Boleslavi jsme se vraceli pomalu k autobusu. Byly asi 3 hodiny odpoledne. Vystoupili jsme po schodech ke kostelu Panny Marie a šli jsme kolem otevřených dveří chrámu. Kostel byl úplně prázdný. Můžeme se podívat dovnitř? zeptal se Jarda T. Pročpak ne? Mé srdce zajásalo, protože na tuto otázku jsem čekal dlouho. Vešli jsme dovnitř a obklopila nás zářící nádhera baroka. Procházeli jsme kostelem, cítil jsem, jak to na chlapce působí. Chtěli vědět všechno do detailů a já jim vykládal. Chlapci byli úžasem celí bez sebe, jak je oslovila krása Božího domu. A pak se to stalo. Přišli jsme ke zpovědnici. Jarda V. povídá: Co je to za divnou skříň? Odpověděl jsem mu: To je zpovědnice. K čemu to je? Rozhlédl jsem se kolem, zda v kostele nikdo není. Byl jsem totiž ve vojenském stejnokroji a bál jsem se, abych nedal někomu pohoršení. Pak jsem si sedl do zpovědnice na místo kněze, chlapcům jsem řekl, aby si klekli každý z jedné strany a odtud jsem jim vykládal, co to je zpovědnice, na co se používá, co je hřích, co je pokání. Pak jsem rychle vstal a odcházeli jsme z kostela. Chlapci ani nedýchali. Před kostelem povídá Jarda T.: Já vím, že jsem pokřtěný. Jsem křesťan. Druhý Jarda nato: Já taky. Shodli se zkrátka na tom, že i oni mají právo se zpovídat. Jarda V. povídá: Ale vždyť to neumíme. Obrátili se na mě. Jardo, ty se taky zpovídáš? Přikývl jsem. Nastal velký údiv. Ty máš taky hříchy? Řekl jsem: To víš, že mám. Tak nás to nauč, jak se to dělá? Slíbil jsem jim podáním ruky, že je to co nejdříve naučím... Za nějakou dobu jsme se na svatou zpověď důkladně připravili. A pak jsem jim vyhledal jednoho mladého kněze u svatého Václava na Smíchově, kterého jsem požádal, abych chlapce vyzpovídal. Již třetí rok jsem byl sám knězem, strašně rád by to udělal já, ale byl jsem vázán přísným tajemstvím. Konečně přišla neděle určená k svaté zpovědi. Satan asi řádil. Stalo se totiž toto. Již jsme byli v kostele a já měl jít na faru pro onoho kaplana, když najednou mi Jarda T. povídá: Já ke zpovědi nepůjdu. Ptám se: Proč? Odpověděl mi: Já se bojím, že mi to kněz neodpustí a já budu mít velkou ostudu. Snažil jsem se ho ujistit, že je dobře připravený, že svých hříchů srdečně litoval a slíbil polepšení, takže mu nic nebrání, aby se vyzpovídal. Povídá mi: Jardo, ty nemáš představu, jak veliké hříchy mám, ne nepůjdu. Opět jsem prosil Ducha svatého o pomoc. Pomoc přišla v zápětí. Řekl jsem mu: Vidíš tamhletu zpovědnici? Tam se budeš zpovídat. Já budu sedět v lavici, abych tě viděl. V případě, že ti to kněz nebude chtít odpustit, mávneš takhle dozadu rukou, abych to viděl, a já přijdu a přimluvím se za tebe. Uvidíš, že to dobře dopadne. Pokušení zmizelo. Strach ze zpovědi se ztratil jako dým. Satan byl opět přemožen. Věděl jsem předem, že mi to nedaruje, musel zuřit, ale potom šlo už všechno hladce. Zavolal jsem kněze, který chlapce vyzpovídal. Všichni jsme měli nesmírnou radost. Měli jsme ještě dvě hodiny času do svatého přijímání, které chlapci potom přijali u sv. Josefa na nám. Republiky. Mě přirozeně nenapadlo nic bláznivějšího, než jim navrhnout, abychom ty 2 hodiny strávili na lodičkách na Vltavě. To jsem si dal. Netušil jsem, že Duch svatý, který vstoupil do jejich duší, s nimi tak zalomcuje. Sotvaže jsme nasedli na pramičku a odrazili se od břehu ke Karlovu mostu, chlapci pramičku tak rozhoupali a začali dovádět, že už jsem v duchu přemýšlel, kudy a kam poběžíme celí promáčení, já ke všemu ve vojenské uniformě. Ale nakonec všechno dobře dopadlo a zbyla krásná vzpomínka na svátost smíření dvou Jardů. Jarda je... Při jedné cestě z Hloubětína na Vyšehrad jsem stál v tramvaji č. 14 a jel jsem kolem botanické zahrady do Nuslí k hotelu Union. Po jedné straně vede trať z vyšehradského nádraží a před tou tratí jsou tabule na plakáty. Byl jsem v té době, zvláště v ten den, ve veliké depresi a žil jsem v jakýchsi černých myšlenkách. A jak se tak dívám z té plošiny tramvaje, vidím mezi plakáty na tabuli nápis napsaný klukovskou rukou velkými červenými písmeny: Jarda je vůl! V té chvíli to bylo pro mě jako burácející hlas Boží. Uvědomil jsem si svoji nevděčnost vůči Pánu Bohu. Uvědomil jsem si, že jsem kněz, dokonce kněz dělník, že dostávám z Boží ruky tak veliké dary, a já se opovážím být tak malomyslný a skleslý. Ani zlatá knížka Následování Krista od Tomáše Kempenského anebo třicetidenní exercicie svatého Ignáce by mě nemohly více oslovit než tato prostá věta. Dodnes jsem za ni Pánu Bohu vděčný.

3 Říct nebo neříct? Máme s nemocnými mluvit o smrti, nebo ne? Do této situace se dříve nebo později dostane asi každý z nás. Můžeme se zde setkat s mnoha názory. Jistá žena byla ve svém okolí považována za zralou osobnost, duchovně vypracovanou. Sklátila ji vážná nemoc rakovina. Věděla to a také někdy mluvila o smrti. Avšak okolí před ní pečlivě skrývalo pravdu, že její stav se zhoršuje ze dne na den. Sama však cítila, že slábne, a prosila své nejbližší, aby jí řekli, kdy už bude její stav kritický. Jednou, když jí lékaři dávali jen hodiny života, se ptala: Už? Nejbližší se po sobě podívali a jen nejistě přikývli, že ano. Nastala neočekávaná reakce: Proč jste mi to řekli? Já nechci umírat! Běžte pryč! Jiná žena, která celý život strávila prací na poli, také vážně onemocněla. Po operaci, kdy si lékaři mysleli, že se ještě neprobudila z narkózy, slyšela jejich rozhovor: Ta už se z toho nedostane. Neřekla, že to slyšela. Pokojně snášela povzbudivá slova, že všechno dopadne dobře. Při rozhovorech směrovala pozornost na záležitosti návštěv. Když měla mluvit o své nemoci, mluvila krátce a pokojně. Jako by je připravovala na svůj odchod. Ona zatím využívala čas a dělala úklid. Nejprve s Bohem ve svém svědomí, pak, nakolik to bylo možné, se svými blízkými. Potom pořídila závěť, kde uspořádala majetkové záležitosti. Zemřela tiše a pokojně. Otázka tedy zní: Říct nebo neříct? Asi by bylo dobré, podívat se, co na to všechno říká Pán Bůh. Ježíš za dnů svého pozemského života věděl o své smrti a s její perspektivou žil a apoštolsky působil. Mnohokrát o ní mluvil se svými blízkými. Avšak musíme si nutně všimnout skutečnosti, že když mluvil o smrti, vždy ji spojoval se zmrtvýchvstáním. Není to náhoda. Smrt bez zmrtvýchvstání je hrozná, ale pouze se zmrtvýchvstáním nabírá správný rozměr. Přestává být definitivním a neodvolatelným koncem lidského života. V okamžiku jejího triumfu se končí jen jedna, první a krátká etapa v životě člověka, a okamžitě se otevírá druhá, nekonečná. Díky zmrtvýchvstání je konec zároveň začátkem. Kristus mluvil se svými učedníky také o jejich smrti, zvláště s Petrem. Připravoval ho především k tomu, aby svou smrtí oslavil Boha (J 21, 10). Abychom však mohli oslavit Boha smrtí, je třeba se na ni připravovat celým životem. Tuto zkoušku nemůžeme zdárně udělat bez přípravy. Pokud nám záleží na věčném životě našich blízkých nemocných, vidíme, že je třeba sdělit jim skutečnost blížící se smrti. Je třeba to však říci s láskou a s velkým vcítěním se do druhé osoby, ale otevřeně. V perspektivě věčného života se vyplatí riskovat to, že jim možná pokazíme několik posledních okamžiků pozemského života, že jim možná zvětšíme utrpení, když budou dramaticky volat o pomoc, o prodloužení života. dokončení na str. 8 Úvaha velikonoční STRANA 3 Na Květnou neděli již po x-té slyším, že Pán řekl učedníkům: Jděte do města, odvažte tam osla a kdyby se někdo ptal, řekněte, že Pán ho potřebuje. Ale letos mě poprvé napadlo: Jak je to s Kristovým vztahem k soukromému vlastnictví? Když jsem zapátral v evangeliích, našel jsem tam, že vzal chlapci 2 ryby a chleby (a nasytil tím tisíce lidí), vzal si loď (a kázal z ní zástupům), nechal si nohy mazat drahým olejem (a obrátil hříšnici), zničil zboží obchodníkům a penězoměncům (a ukázal na význam Božího domu), suše oznámil jednomu občanovi města, že ten večer u něj v domě, navíc v hlavní místnosti, povečeří s dvanácti přáteli (a ustanovil svátost Eucharistie) a teď ještě navíc ten osel... Tady jsem si všiml, že kdykoli Pán Nějakou takovouto cizí věc použil, mělo to hluboký smysl a význam rozhodně nesrovnatelně větší než věc sama. Ale co ten majitel? Vlastně, a co my, majitelé? My všichni přece také máme své ryby, chleby, drahocenný olej, dům, parádní pokoj, někdo třeba loď, osla,... a vůbec vlastnictví či majetek, který více či méně k životu potřebujeme a ke kterému máme vřelý vztah: chalupu, auto, psa, sbírku známek,..., sílu,..., znalosti a vzdělání,..., zdraví,..., život... A co kdyby přišel Pán a řekl, že to potřebuje. Dali (nebo půjčili) bychom mu to? Hned? Bez řečí? S přesvědčením a s vírou, že když to Pán potřebuje, je to určitě dobře? To až mrazí v zádech, když to domyslím. Pane, kéž jsou Ti i mí osli užiteční! Kéž mohu být i já Tvým oslem! J. Ludvík Duben Když v dubnu rozkvetou trnky, přicházím po špičkách. A znovu, jako loni, zastanu v úžasu a tajím dech. Bělostné závoje vloček vznáší se nad stráňkou. Pokorné, nehybné, mlčící, vznešené, panensky zářící. Totam je včerejší černé drátěné trní... Dnes lehýnké družičky v bílém drží se za ruce, tančí v sněhových závějích, a pějí jeden ze svých stříbrných jarních zpěvů. M. Jelečková

4 STRANA 4 Skautská hlídka Skautská hlídka Skautská h Zvlášť dobrého přijetí se mi dostalo v Anglii. Byl Němá tvář jsem představen Jejímu královskému veličenstvu Jedna nová holčička na táboře byla přistižena, anglické královně Alžbětě II. jak vytrhává pavoukovi nohy. Jeden skautský Královna podporovala moje metody a dala mi vůdce zase spatřil klučinu na ulici, jak přivazuje k dispozici svůj soukromý automobil, abych mohl kocourovi na ocas plechovku. V katechezi jsme si projet Anglii a předvést svou techniku trénování koní kdysi vyprávěli o muži, který týral smečku psů, ti v celé zemi. A vděčím za to vlastně svému otci, z jeho ho za to roztrhali. Týrání zvířat je zbabělost násilí se zrodil můj sen, aby všichni koně byli ušetřeni a surovost a nelíbí se ani Bohu ani lidem. Poslyšte bolestí a utrpení z toho, že je někdo zlomil. vyprávění skauta Monty Robertse, který ukazuje cestu všem, jak se se zvířaty zachází: Buď připraven Můj otec byl chovatelem koní, zkrotil je tak, že je zastrašoval surovým bitím. Tehdy mně bylo 8 na nebezpečí blížících se jarních i letních výprav let, když jsem si umínil, že můj život bude vypadat do přírody. úplně jinak. Neuchýlím se k násilí, se svými koňmi Měli byste mít s sebou protišokový balíček, který budu spolupracovat. Již tehdy jsem pevně věřil, že obsahuje 2 tablety Prednisonu, 1 tabletu Zyrtecu, koně mají svou řeč a když se jí naučím, budu moci protialergické léky. Použije se při bodnutí hmyzu přistoupit k tréninku úplně novým způsobem. (včela, vosa, sršeň) do obličeje, krku nebo jazyku. Tehdy jsme žili na farmě v Kalifornii a já si začal Lékárnička samozřejmě obsahuje i náplast a obvazy. povídat se všemi nezkrocenými koňmi. O Neochutnáváme žádné rostliny a houby, které prázdninách jsem se dostal do Nevady a tam si mě nejsou vedoucímu bezpečně známy. V naší republice najali na chytání divokých mustangů. Denně jsem je na dvě stovky nebezpečně jedovatých rostlin, jako v pustině dalekohledem pozoroval jejich zvyky. je andělika, pastinák, bolševník, škumpa, brusnice aj. Učarovali mi. Nevydávali zvuky, ale spíš se Vstup do opuštěných dolů a šachet či štol není přikláněli ke složité řeči těla. Očima, ušima, krkem, možný zásadně nikdy. Každý by měl vědět, co dělat, hlavou a držením zad dokázal kůň vyjádřit úplně když se ztratí. Všechny již před výpravou seznámíme všechno, co potřeboval. Snažil jsem se jednoho s trasou a cílem výpravy. Na nástupišti nehrajeme koně upoutat tak, abych se k němu mohl přiblížit pohybové hry. Neohrožujeme začouzeným kotlíkem a dotknout se ho. Svým tělem, za použití signálů, spolucestující. Vystupujeme na správné straně a vůdce které jsem u koní vypozoroval, se mi po několika upozorní na zapomenuté věci (kdysi se zapomněl dnech, když se oddělil od stáda, podařilo se k němu 1 člen na WC). Útvar na silnici je jako vozidlo, drží se dostat a má ruka spočinula na jeho krku. Trvalo to vpravo, taktéž i na chodníku. Ve tmě a mlze by neměly pár vteřin, i tak mě naplnila obrovská radost. chybět reflexní doplňky, nebo vpředu bílé a vzadu Domlouval jsem se s koněm. Po návratu jsem to červené světlo po obou stranách. Nejlepší je po silnici vyprávěl mamince, která sdílela mou radost se vůbec nechodit. Právo zastavit vozidlo má vedoucí mnou, ale tatínka bych nepřesvědčil, a tak jsem to předškolních dětí. Je vyloučena chůze po tratích, před ostatním světem skrýval. Každý rok jsem na tunelem, přelézat zábradlí a jiné zátarasy. Bez souhlasu tři týdny jezdil od Nevady a když jsem měl 17 roků, majitele nemůžeme porážet nic stojícího, i kdyby to podařilo se mi divokého mustanga dokonce bylo suché. Povolen je jen klest a ležící drobné soušky. osedlat a pyšně dojet na ranč. Spolupracovníci Při hrách pozor na skály, lomy, prudké srázy, větve a nevěřili, že je to kůň z divočiny, prý někomu utekl suky ve výšce očí, šiškové bitvy (bývají časté úrazy očí, a přidal se ke stádu mustangů. To moji pýchu dost velmi vážné). ranilo, ale neustal jsem ve sbírání zkušeností. Vyhřívání stanu suchým lihem může skončit Jednou mě jedna rodina požádala, abych se smrtelnou otravou. Oheň zaházený povrchně hlínou pokusil prodat jejich velmi inteligentní kobylku, může doutnat i několik dní. Na vodácké akce je nutné která vlivem špatného zacházení z dřívějška byla zvláštní školení, na každých 5 dětí jeden vedoucí, plovací nezvladatelná, když se rozběhla, nikdo ji nezastavil, vesty, u prudších toků přilby, všichni musí umět plavat. běžela skrz trní, ploty, byla strašně zrádná, před nedávnem skoro zabila majitelovu dceru. Jen pomalu a opatrně jsem si získával její důvěru. Motto: Veselý člověk ví, že Zanedlouho roztála. Úplně se změnila. Majitelé byli ho drží Bůh pořád pryč a já ji vzal na soutěž. Vyhrála. Rodinka po návratu byla nadšena, že si ji mohou ponechat. Děti píší Bohu: Z té klisny se stala šampionka světové třídy. Milý Bože, podle mne je bible skvělá. Napsal jsi Rozhlásilo se to a já dostával případy dalších a ještě něco jiného? Katka dalších beznadějných koní. Vlídnost, úcta a Milý Bože, chtěla bych se vdávat, ale nikdo mě zatím komunikace je dovedla úplně změnit. nechce. Kristýnka Milý Bože, kdybys nenechal dinosaury vymřít, neměli bychom krajinu. Udělals to dobře. Ferda

5 ídka Skautská hlídka Milý Bože! Když jsem prodával limonádu, tak jsem si vydělal 26 korun, v neděli ti z nich něco dám. Kryštof Milý Bože, byl jsem na svatbě a oni se políbili přímo v kostele. A to se smí? Matěj Milý Bože! Vánoce by měly být dřív, protože děti nemůžou být tak dlouho hodné. Tvá Bětka Vážený Pane Bože! Prosím tě, udělej, aby se lidé tak snadno nerozpadali. Mám tři stehy a jednu injekci. Johana Milý Bože, můj táta říká, že dětství je nejlepší doba v životě. Řekni mu, prosím, že to není pravda, protože nemůžeme být večer vzhůru a koukat se na televizi. Jirka Milý Bože, včera jsem měla k obědu pizzu a k večeři špagety s mletým masem. Co jsi měl ty? Zuzka Nemusíš mít o mě starost. Na přechodu se vždy rozhlížím na obě strany. Jonáš Milý Pane, mohl bys mi, prosím tě, ukázat, jak se dá dát pryč barva? Ondra Milý Bože, jestliže se znovu narodím jako něco jiného, prosím tě, ať nejsem Jana Houdková, protože s tou já nekamarádím. Bára Myslel jsi to vážně, že máme dělat druhým to, co oni dělají nám? Protože jestli ano, tak to má brácha smůlu. Dáša Milý Bože, já jsem Čech a co ty? František Zprávy Na Den sesterství byla u sv. Martina sloužena otcem Jiřím mše sv., které se zúčastnilo 80 skautek, skautů, světlušek i vlčat. Za hudební doprovod a zpěv upřímně děkujeme Karlu Tomkovi, Terezce Heřmanové a br. Petrovi Žamberskému. Odpoledne byla besídka, kde i katolické oddíly předvedly pohádku, zpívaly, recitovaly a hrály na flétny i na elektrofonické varhánky, na které bezchybně hrálo vlče br. Jan Karásek v 7,15 od Úřadu práce odjíždíme autobusem na pouť do Rajhradu, kde budou závody hlídek a mše sv. s otcem biskupem v 10 hod. bude v bazilice skautská mše sv. u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů. Rikitan STRANA 5 Pořád se něco děje aneb Pořád se něco děje V nadpisu je zase chyba, vykřikne pan Pobouřený. Proč dělají časopis, když to neumějí skóruje paní Neomylná. Proč se v nadpisu opakuje dvakrát totéž, zamyslí se paní Zvídavá? A právě pro paní Zvídavou a jí podobné čtenáře je určen tento článek. Ať chceme nebo ne, žijeme ve věku informačních technologií. V našem okolí jen stěží najdeme místo, kde bychom se mohli před obrovským přívalem nejrůznějších informací skrýt. Je dobré si ale uvědomit, že není správné se ukrývat, ale spíše používat dar rozlišování, kterým dozajista každý inteligentní člověk disponuje. Pokud je tento člověk k tomu ještě věřící (pane Pobouřený, doufám, že už nečtete!), tak ví, že to s rozlišováním těch opravdu důležitých informací není vůbec lehké. V záplavě zaručených receptů na zhubnutí těla, na ztloustnutí řas a naprosto zbytečných zpráv ze soukromého života chvilku svítících hvězdiček našeho šoubyznysu se můžou dobré a důležité zprávy lehce přehlédnout, zvláště, nejsou-li podpořeny tučnými konty megahypersupermarketů. Protože jsi milý čtenáři otevřel časopis veskrze křesťanský, bude ti dána informace o zdroji dobrých zpráv taktéž veskrze křesťanských. Jedná se totiž o nové internetové stránky o dění a akcích v našem městě a blízkém okolí právě z pohledu člověka věřícího a inteligentního. Běžte už s tím internetem někam, vykřikne pan Pobouřený, který už beztak dávno nemá číst. Takové věci jsou na nic, umím si najít, co potřebuji jinde, skóruje paní Neomylná a musíme uznat, že má ještě dnes (ne však už zítra) částečně pravdu. Bezva, na jaké adrese budou, táže se s jiskrou v oku paní Zvídavá? Jelikož se jedná o KŘesťanské Akce TŘebíčska, je adresa Je možná dobře, že název katr byl již obsazen, protože by to pan Pobouřený jistě odnesl lehkým infarktem. Tak tedy ne katr, ani bratr, ale kratr! A pro paní Nedoslýchavou ještě jednou: Stránky vznikly iniciativou několika věřících lidí, kterým záleží na tom, aby bylo křesťanství žito (pane Oráči, promiňte) naplno i mimo naše kostely, abys milý čtenáři (samozřejmě omylem) nedal přednost informaci o prostředku na nádobí, po jehož použití se musíš usmívat stejně zářivým úsměvem, jako dobře zaplacená televizní herečka. V našem městě se totiž Pořád něco děje, proto vzniká místo, kde najdeš přehledné informace o dobrých křesťanských akcích. To jsme se tedy o těch stránkách moc nedozvědeli, hlasitě protestuje paní Kritická, do té doby mlčící. Zase jeden článek o ničem, uzavírá paní Neomylná a křísí pana Pobouřeného. Jen paní Zvídavá kamsi běžela, snad ne vyzkoušet kt

6 STRANA 6 LETNÍ STANOVÉ TÁBORY HALAHOJ Tábory pořádá Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ pro všechny zájemce starší 15ti let na březích Dalešické přehrady v zátoce Lavičky u Kozlan. Jedná se o dva týdenní tábory, a to ve dnech od 15. do a od 22. do Cena táborů je a korun. A co Vám naše tábory mohou přinést? * nové zážitky * příležitost vyzkoušet si dosud nepoznané * překvapení * * poznání svých možností i překonání překážek a sebe sama * * radost ze života, z přírody, ze setkání s lidmi * vyšší sebedůvěru * * nové přátele * podněty, inspiraci * lanové lávky * slaňování * jízdu na lodích * noční, týmové, výtvarné, psychologické hry a mnoho dalšího Přihlášky a bližší informace najdete na stránkách nebo ve studentském klubu u Mgr. Vítka Oplatka. Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat do konce dubna na adresu Oplatek V. Kpt.Jaroše 638 Třebíč Beseda o UNESCO pořádá Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj besedu o památkách UNESCO v České republice a především v Třebíči s městským architektem Ing.L.Herzánem. Akce začíná v 19:30 hodin ve studentské čajovně v areálu KG. Další setkání Zveme všechny t.č. nezaměstnané ženy na další setkání, které se bude konat ve čtvrtek 22. dubna 2004 od 9 do 11 hodin v klubovně na faře sv. Martina. Jste-li v podobné situaci a chcete-li, přijďte také! Informace: Jašková Olga, tel: Charita Od 1. dubna do konce září 2004 je opět otevřen šatník - Třebíč - Polanka. Sběr a výdej použitého šatstva v UNIMO buňkách u parkoviště před plaveckým bazénem. Otevřeno bude v tyto dny: Úterý 9-12 hodin, čtvrtek hodin Následování Krista Když se nikdo neodváží, odvažte se. Co nikdo neříká, to vyslovte. Co si nikdo nemyslí, to se odvažte myslet. Co nikdo nezačíná, do toho se dejte. Když nikdo neříká ano, řekněte to vy. Když nikdo neříká ne, řekněte přece ne! Když všichni pochybují, odvažte se věřit. Když jsou všichni v houfu, umějte zůstat sami. Kde všichni chválí, zamyslete se. Kde se všichni vysmívají, nevysmívejte se. Kde všichni lakotí, odvažte se dávat. Kde je všechno temné, udělejte světlo. Kříž Ježíše Krista škrtá, co je, a činí všechno nové. autor neznámý O křesťanské trpělivosti Kristus trpěl za Vás a zanechal Vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích (1 Petr 2, 21). Trpělivost umění trpět. V tom byl Ježíš Kristus mistrem. My jsme jeho nedokonalými učedníky. Vyzývá nás: Učte se ode mne! Utrpení je kouzelný proutek. Pod jeho mávnutím se mění cesta k zániku v cestu do ráje. Tomu umění je nutno se učit odmalička a po celý život. Máme k tomu dostatek možností. Trpělivost se sebou se svou povahou, vznětlivostí, se svými nezdary, se svými slabostmi, chybami a hříchy. Trpělivost s nejbližšími: s dětmi, s partnerem, s rodiči, sourozenci. Se spolužáky, s kolegy v práci, s farníky, s farářem, s poměry, v nichž žijeme, s těžkostmi doby. K tomu můžete libovolně přidat těžkosti, které zde nejsou uvedeny. To všechno je vlastně přípravou na utrpení, které pomalu nebo rychleji nás navštěvuje. Trpělivost, když se ohlásí bolest někdy krátká a přechodná, někdy dlouhodobá. Často nás vyvede z míry bolest zubu, či ledvinová nebo žlučníková kolika. Bůh nám tu dává podíl, jen zcela nepatrný, na utrpení svého Syna učí nás trpět. (podle plzeňského zpravodaje) Objeví-li se na světě skrze člověka trochu více lásky a dobroty, trochu více světla a pravdy, měl život smysl. Alfred Delp

7 Boží hod velikonoční Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a Pondělí velikonoční bohoslužby v obvyklém čase v 7.30 a v 9.00 hodin. Svátost smíření před svátky úterý 6. dubna 2004 od do hodin, bude více zpovědníků. Ve všední dny se zpovídá půl hodiny přede mší svatou. Shromáždění 3. řádu sv. Františka v neděli 18. dubna ve hodin v sakristii. Sv. Martin Velkopáteční křížová cesta pro rodiny - v 9.00 od kina Moravia Příležitost ke svátosti smíření viz Informace. Obřady a bohoslužby Svatého týdne: Zelený čtvrtek v hodin Velký pátek v křížová cesta, obřady Bílá sobota ve 20 hodin Hod Boží velikonoční obvyklý pořad mší sv. O Velikonocích 11. dubna 2004 je sbírka na opravy kostela - na restaurování kříže do vítězného oblouku. Svatomartinský sbor zazpívá na Zelený čtvrtek zpěvy k obřadům; na Velký pátek F. Soriano Pašije podle sv. Jana, G. P. da Palestrina Popule meus, J. Gallus Ecce quomodo moritur, G. M. Asola Christus factus est; o velikonočné vigilii zpěvy k obřadům, F.Z. Skuherský Angelus Domini, A. Straka Terra tremuit, Regina coeli; na Boží hod Z. Pololáník Chvalte Pána, J. Paik Tento den, Anonym Nedělní chvalozpěv. V neděli 18. dubna při mši svaté mohou děti v obětním průvodu přinést to, co o Velikonocích vymrskali. Tyto dary budou pak charitou předány chudým dětem. Bazilika Bohoslužby ve Svatém týdnu: Zelený čtvrtek v hodin + adorace Velký pátek v hodin křížová cesta, velkopáteční obřady Bílá sobota hodin velikonoční vigilie Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 7 a 10 hodin, Velikonoční pondělí v bazilice v 7 a 10 hodin, v Sokolí v 8.30 hodin. Na bohoslužbu Zeleného čtvrtku a Velikonoční vigilie v hodin přineste s sebou zvonečky na vyzvánění. Na Hod Boží velikonoční se při obou mších svatých světí pokrmy. Vzkříšený Kriste, který kámen pronikáš, pronikni i naše srdce jistotou lásky a spasení... Požehnané Velikonoce! STRANA 7 ZPRÁVY Z TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ Hospodyňky prosíme o koláčky na velikonoční Jejkov agapé. Přineste je prosím během Bílé soboty buď do Začátky obřadů nebo bohoslužeb: přízemí fary (bude otevřeno) nebo do místnosti za Zelený čtvrtek hodin zpovědnicí (bude otevřena). Předem Pán Bůh zaplať. Velký pátek hodin V neděli 18. dubna v 10 h bude latinská mše sv. Bílá sobota hodin Příležitost k velikonoční svátosti smíření: Květná neděle 6 7 hod., 8 10 hod., pondělí a středa hod., úterý hod. (přes mši sv. u cizího zpovědníka), Zelený čtvrtek hod., Velký pátek 13 16,30 hod., Bílá sobota 7 8 hod., 19 22,30 hod. Z farních matrik Petr Chytka (nar ), Šimon Všetečka ( ), Lucie Suchánková ( ), David Suchánek ( ), Aleš Svoboda ( ), Václav Hess ( ), Libor Antonín Puklický ( ), Klára Chalupová ( ), Šimon Pavel Křivánek ( ), Markéta Konečna ( ) Jaromír Růžička a Klára Čechová, Tomáš Vorlíček a Marta Součková František Caha (1952), Věra Jochová (1924), Růžena Svobodová (1916), Alena Doležalová (1953), Miloslava Dvořáková (1938), Jarmila Koutková (1910), Anežka Vodáková (1908), Miroslav Svoboda (1927), Marie Saláková (1924), Bohumil Stehlík (1919), Markéta Konečná (1986) Pozvánka na výlet V sobotu se v Náměšti nad Oslavou koná turisticko - společensko - poznávací putování po křesťanských památkách našeho okolí. Po stanovené trase každý účastník může postupně shlédnout kostely, kapličky, křížky a Boží muka, která nám v míře vrchovaté přenechali naši předkové. Trasy vedou překrásnou krajinou v okolí Náměště. Podrobnosti najdete v Informacích.

8 STRANA 8 Stálý pořad mší svatých Jejkov Svatý Martin Bazilika NE 7.30, , 10.30, , PO ÚT ST ČT PÁ SO Jejkov Čtvrtek před prvním pátkem v adorace Svatá hodinka, při ní příležitost ke svátosti smíření. Denně půl hodiny přede mší sv. příležitost ke sv. smíření. Martin Každou neděli mariánská pobožnost. Každou středu (kromě letních prázdnin) celodenní výstav Nejsvětější svátosti a v mše sv. pro děti. Každý čtvrtek po večerní mši svaté modlitba Večerních chval z breviáře. Denně přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření. Bazilika Poslední den v měsíci v Slavnost světla v kryptě baziliky. Denně hodinu přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření, na první pátek od 15.00, případně i po mši sv. Příprava na manželství a křest Každý si domluví termín ve farnosti, kde chce svátost přijmout, od faráře se dozví o přípravě. Pokud nejsou rodiče církevně oddáni, je třeba hlásit křest 3 měsíce předem. Inzerce Pronajmu byt zděný na Revoluční ul. v Třebíči. Domluva na tel Dnešní den Dnešní den je pozoruhodný. Je tvůj. Včerejší den ti už vyklouzl z rukou. Ten už nemůže mít jiný obsah, než jsi mu dal. Ale zítřek ještě nemáš přislíbený. Tento den můžeš ještě naplnit čím chceš. Využij ho! Dnes můžeš někomu udělat radost. Dnes můžeš někomu pomoci. Dnes můžeš žít tak, že ti večer někdo poděkuje, že existuješ, že tě pocítil... Dnešní den je významný. Je tvůj!!!! Poznačte si!!! ová adresa pro zasílání příspěvků: Termín: pondělí před 1. nedělí v měsíci Láska nebo půst... Po létech svaté samoty chtěl otec Avito navštívit jednoho bratra známého ctnostným životem, který vedl v jednom kraji v Sýrii. Na konci cesty, která nebyla ani krátká, ani lehká, našel starý mnich ctnostného Marciána a byl od něho srdečně přivítán. Marcián řekl Avitovi: Pojď, drahý, půjdeme společně něco pojíst. Ale Avito odpověděl: Nepamatuji se, že bych si někdy vzal něco k jídlu dříve než po nešporách, by co víc, často se postím celé dva nebo tři dny. A Marcián na to: Tak kvůli mě změň svůj zvyk. Já mám slabé tělo a nemohu se postit až do nešpor. A trochu zarmoucený dodal: Je mi to opravdu líto, že jsi podstoupil takovou námahu, abys navštívil člověka, o kterém jsi věřil, že miluje námahu a těžkosti a že je moudrý. A zatím stojíš před člověkem, který není ani střídmý ani asketa. Když Avito slyšel tato slova, zachmuřil se a řekl, že by byl raději snědl maso než slyšel podobná slova. A Marcián ho utěšil velkou lekcí: Také já, bratře, vedu stejný život a vážím si postu víc než jídla, které si obvykle vezmu až v noci. Také ale vím, že láska má větší cenu než půst, poněvadž je chtěná samotným Božím zákonem, zatímco půst závisí pouze od naší vůle. A já jsem zvyklý ctít mnohem více Boží zákony než naše oběti. Z Dějin syrských mnichů vybral Z. W. Říct nebo neříct? Ale není vyloučeno, že jasné vědomí vlastní situace jim pomůže dát do pořádku jejich vztah k Bohu a k bližním. Zatajením pravdy o odchodu na věčnost nezískáme mnoho, možná nemocný zachová jistý psychický klid, ale není to jisté. Avšak ztratit můžeme mnoho. Není vyloučeno, že promarníme poslední šanci na věčný život. A měli bychom pamatovat na to, že hodnota věčného života je nesrovnatelně větší než života dočasného, jehož si právem na zemi ceníme nejvíce. O osudu každého z nás se na vahách Boží spravedlnosti rozhoduje až do poslední chvíle. Má tedy cenu tajit před nemocným pravdu, a tím mu možná zabránit v cestě do nebe? Nu což, rozhodnutí v této záležitost patří každému z nás. Osobně bych si přál, aby mi moji nejbližší v tomto vznešeném okamžiku řekli: Připrav se, už je čas... Sbohem. Na shledanou! Pozdravuj naše známé tam, v nebi. Podle Immaculaty NAŠE SPOLEČENSTVÍ vydává FIBOX s. r. o. Registrováno Okresním úřadem v Třebíči pod značkou MK ČR E Vychází jako měsíčník vždy 1. neděli v měsíci nákladem 650 výtisků. Redakční rada: Marie Daňhelová, P. Jiří Dobeš, Marie Doležalová, František Fiala, Lída Mayerová, Helena Pacnerová, Míla Šebelová, manželé Tomkovi. Sazba a tisk FIBOX s. r. o. Příjem příspěvků do pondělí před 1. nedělí v měsíci na adrese: FIBOX s. r. o., Janouškova 20, Třebíč, tel.: , fax ,

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více