Vážení spoluobčané, prázdniny Opravená hřiště v městské části Brno-střed str. 2. Family Point místo pro rodinu str. 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, prázdniny 2009. Opravená hřiště v městské části Brno-střed str. 2. Family Point místo pro rodinu str. 13"

Transkript

1 prázdniny 2009 Žáci III. A ze ZŠ Husova, jejímž zřizovatelem je městská část Brno-střed, vyhráli v prvním ročníku unikátního celoevropského projektu Scholovision Více o jejich úspěchu na straně 11. Vážení spoluobčané, s příchodem léta se život v Brně posune do klidnějšího, prázdninového tempa, a tak bude snad více času k zamyšlení nad plány do budoucna a prostředím kolem nás. Protože však s letními dny přibývá v ulicích centra i jevů, které tam asi nikdo z nás nevidí rád, schválila naše městská část na posledním červnovém zastupitelstvu návrhy vyhlášek, které by měly v ulicích města přispět k posílení bezpečnosti a veřejného pořádku. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti, zákaz žebrání a větší postihy při znečisťování ulic a veřejných prostranství. Naším cílem je dát do rukou policejních složek nástroj, jehož prostřednictvím se nám společně podaří z centra města dostat jednotlivce a skupinky alkohol konzumujících individuí, obtěžujících ostatní kolemjdoucí. Ulice Veselá, náměstí Svobody a především prostor kolem brněnského hlavního nádraží místa, kterých se uvedené týká nejvíce. V této souvislosti se také chceme zaměřit na zkvalitnění úklidu naší městské části. Připomínám, že kromě blokového strojního a ručního čištění ulic profesionály využívá naše radnice jako jedna z mála v Brně také služeb tzv. veřejně prospěšných pracovníků z řad nezaměstnaných, kterým dáváme možnost pracovního uplatnění. Stále více občanů se na naši radnici obrací se stížnostmi na nepořádek kolem kontejnerových stání a popelnic. Ten je dán částečně nedostatečným množstvím odpadních nádob v dané lokalitě a vliv na něj má také četnost vývozu popelnic a kontejnerů městskou svozovou firmou. Vzniklý nepořádek z přeplněných popelnic pak musí uklízet naše městská část, i když bychom takto vynaložené prostředky raději použili na jiné účely. Na zodpovědné pracovníky a politiky vedení města se tak budeme obracet s tím, aby si své povinnosti město a městská svozová firma plnily zodpovědněji. Pro zjištění problémových lokalit se v této souvislosti obracím i na Vás se žádostí o upozornění na místa v okolí Vašeho bydliště, kde problémy s vyvážením popelnic a kontejnerových nádob registrujete. Své postřehy, případně fotografie můžete posílat na ovou adresu Radnice Brno-střed připravuje na podzim několik změn. Novou podobu získají například webové stránky městské části a do rukou se Vám v září dostane obměněný Zpravodaj. Do té doby přeji všem krásné léto, dětem vydařené prázdniny a dovolené strávené přes - ně dle Vašich představ. Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed Opravená hřiště v městské části Brno-střed str. 2 Brněnské shakespearovské dny str. 7 Prázdninové opravy našich škol str. 12 Family Point místo pro rodinu str. 13

2 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Městská část Brno-střed investovala pět miliónů korun do rekonstrukce několika dětských hřišť Hřiště ve vnitrobloku ulic Křídlovická Zahradnická Poříčí Ypsilantiho. Hřiště v parku na Obilním trhu. Hřiště při ulici Kamenomlýnské. 2 Za poslední rok investovala městská část Brno-střed pět miliónů korun do rekonstrukce několika veřejně přístupných dětských hřišť. Vloni na podzim se opravy dočkaly herní atrakce v parčíku Jana Uhra Úvoz, ve vnitrobloku ulic Křídlovická Zahradnická Poříčí Ypsilantiho, ve vnitrobloku Botanická Sokolská Tučkova - Sušilova, při ulici Bohuslava Martinů a v parku Kamenomlýnská. Letos byla ještě provedena rekonstrukce dětského hřiště na Obilním trhu. Rozsahem i cenou byly nejvelkorysejší úpravy dětských hřišť na Jana Uhra a ve vnitrobloku Křídlovická Zahradnická Poříčí Ypsilantiho na Starém Brně. Došlo k odstranění starých a instalaci nových herních prvků a vytvoření odpovídajících tlumících vrstev z pryžového recyklátu. Na hřišti v parčíku Jana Uhra byla umístěna herní sestava tvořená zejména lezeckou stěnou s otvory a úchyty, lanovým tunelem, požární tyčí, opičí dráhou nebo žebříky, dále tam lze využít samostatnou lezeckou stěnu, houpačku zvanou hnízdo nebo nerezovou skluzavku v kombinaci s žebříkem a lezeckou stěnou, na dětském hřišti ve zmíněném vnitrobloku na Starém Brně byla instalována rozsahem obdobná herní sestava rozšířená o nerezovou skluzavku, dále pak samostatná lezecká stěna a houpačka pro dvě děti. Tři další dětská hřiště opravená vloni jsou komornějšího rázu a odpovídají charakteru a prostorovým dispozicím jednotlivých lokalit; ve vnitrobloku při ulici Botanické se nachází pískoviště, lezecký tunel s úchyty a menší herní sestava se síťovým výlezem, žebříkem a nerezovou skluzavkou; hřiště na ulici Bohuslava Martinů v Masarykově čtvrti obsahuje pružinové houpadlo a menší herní sestavu se síťovým výlezem a nerezovou skluzavkou, vše umístěné na tlumící vrstvě z pryžového recyklátu. Poslední z trojice menších hřišť je při ulici Kamenomlýnské a zahrnuje v sobě kládovou houpačku a menší herní sestavu se síťovým výlezem a nerezovou skluzavkou. V parku na Obilním trhu rekonstrukce spočívala zejména v nahrazení několika starých a dnešním požadavkům i představám dětí neodpovídajících herních prvků novými a vytvoření normami požadované tlumící vrstvy. Na hřišti byla jednak umístěna herní sestava tvořená zejména lezeckou stěnou s chyty, požární tyčí, opičí dráhou, obručovou věží nebo vřetenovým žebříkem, a jednak houpačka zvaná hnízdo, kolotoč nebo tři pružinová houpadla. Opravou prošlo i stávající dětské pískoviště, které bylo opatřeno novým dřevěným rámem. Samozřejmostí většiny zmíněných dětských hřišť, která jsou určena zejména pro menší děti do 12 let věku, byla i instalace nového doplňkového mobiliáře ve formě laviček a košů na odpadky, všechna dětská hřiště jsou pak obligatorně vybavena provoz - ním řádem obsahujícím zejména charakteristiku jednotlivých herních prvků a základní telefonické kontakty na složky záchranného systému, správce hřiště a subjekt, zajišťující jeho úklid. Společným jmenovatelem všech rekonstruovaných prostor je jejich co nejatraktivnější provedení tak, aby plně odpovídaly současným požadavkům na herní prvky, kladeným jak těmi, kterým jsou primárně určeny, tj. dětmi, tak odbornou veřejností. Všechny herní prvky, které jsou provedeny z kvalitní oceli, vysokotlakého laminátu a lan s ocelovým jádrem, jsou maximálně bezpečné, odolné vandalismu, s minimálními nároky na údržbu a jsou certifikované ve smyslu příslušných norem vztahujících se k herním prvkům.

3 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Hřiště ve vnitrobloku při ulici Botanické. Hřiště v parčíku Jana Uhra Úvoz. Rada městské části Brno-střed podporuje kulturní, zájmovou, vzdělávací a sociální činnost Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 72. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro Základní školu a mateřskou školu, nám. 28. října, Brno, IČ: , ve výši Kč na tradiční Olympijský den školy dne finanční neinvestiční transfer pro Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, Křížkovského 23, Brno, IČ: , ve výši Kč na Letní stanové tábory se zdravovědou v praxi finanční neinvestiční transfer pro Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s., Fügnerova 30, Brno, IČ: ve výši Kč na Letní stanové tábory se zdravovědou v praxi. Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 73. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, Brno, IČ: ve výši Kč, na komponovaný večer s autory knihy Prožívat několik životů a hudebním doprovodem písničkářů Slávkem Janouškem a Lubošem Vondrákem finanční neinvestiční transfer pro Asociaci Interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, Brno, IČ: ve výši Kč, na VII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2009 finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Vladimíra Koudelku, agenturní činnost, Hoštická 1, Brno, IČ: , ve výši Kč na Čtvrté příhraniční slavnosti koncert k osvobození Brna finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, Brno, IČ: , ve výši Kč na výstavu kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu Arabela finanční neinvestiční transfer pro Moravian LARP, o.s., Purkyňova 100A, Brno, IČ: ve výši Kč. KA Brno, Slovinská 41, Brno, IČ: , ve výši Kč na 11. ročník Rádcovského kurzu, na základě předložené faktury finanční neinvestiční transfer pro Malé divadlo kjógenu, o.s., Prokešova 46, Brno, IČ: , ve výši Kč na šití kostýmů a výrobu rekvizit, na základě předložené faktury finanční neinvestiční transfer pro Kolpingovu rodinu Brno I., o.s., Metodějova 2a, Brno, IČ: , ve výši Kč na nákup nářadí, na základě předložené faktury Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 77. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro DOS Production, s.r.o., Ječná 26b, Brno , IČ: ve výši Kč. 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zastupitelstvo městské části Brno-střed (dále jen ZMČ BS) na 16. zasedání, konaném dne , projednalo mj. následující body: Změna zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, příspěvkové organizace ZMČ BS projednalo návrh na změnu zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, příspěvkové organizace a na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a čl. 11 odst. 1 písm. h) Statutu města Brna a schválilo změnu zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, příspěvkové organizace (úplné znění). Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 75. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro Diakonii ČCE středisko v Brně, Hrnčířská 27, Brno, IČ: , ve výši Kč na provoz střediska na základě předložené faktury finanční neinvestiční transfer pro Junáka-svaz skautů a skautek ČR, středisko DVOJ- Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti ve městě Brně ZMČ BS nesouhlasilo s navrhovanou úpravou místního koeficientu na zvýšení daně z nemovitosti ve městě Brně; doporučilo zachování koeficientu 1, tedy stávajícího stavu; uložilo starostovi MČ BS zaslat výpis z usnesení ZMČ BS statutárnímu městu Brnu 3

4 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Školní a mládežnický hokej na Úvoze zůstane, změní se pouze správce haly Neuvěřitelné množství doslova bájných spekulací a nebál bych se říct, že i lží se vynořilo kolem technicko-organizačního řešení správy hokejové haly na Úvoze. Těmito slovy okomentoval starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka včerejší projednávání a následné rozhodnutí zastupitelstva o převodu sportoviště ze Základní školy Úvoz na příspěvkovou organizaci městské části Brno-střed Sportovní a rekreační areál Kraví hora. Ta pro Brno-střed už provozuje koupaliště s krytým bazénem na Kraví hoře či kluziště a skatepark na Nových sadech. Důvodů pro převod je hned několik. Předně: škola má jako hlavní činnost poskytovat vzdělávání, správu sportovišť je opravdu vhodné ponechat v rukou specializované organizace, nehledě na to, že se lépe využijí odborné lidské zdroje, zdůvodnil starosta. A přidal další argument: Radnice je zodpovědná za to, že je její majetek řádně, kvalitně a efektivně využíván. A o dění v hale musíme mít velmi dokonalý přehled, což pouhý soupis obsazení ledu a schválený ceník neřeší musí nám být třeba více známo i o subjektech, které zde bruslí či hrají hokej, musíme mít zmapováno, jak jsou využívány a zpoplatňovány jiné ledové plochy v Brně a podobně. Věříme tomu, že ředitel Kraví hory se bude hokejové hale věnovat se stejným zaujetím a nasazením, jak už pět let buduje koupaliště na Kraví hoře. Na Úvoze také proběhlo v minulých letech několik kontrol a auditů. Výsledkem bylo, že je velmi problematické a ne vždy se to škole dařilo oddělit účetnictví školy a účetnictví haly. A to je problém, který poškozoval i nás jako zřizovatele, dodal Šťástka. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Brno-střed bude mít hokejová škola na Úvoze právo přednostního výběru časů, které pro zajištění sportovní výuky v hale potřebuje, a to zdarma. Pokud jde o sportovní kluby, tak osobně garantuji, že zbylá kapacita ledu bude k dispozici primárně sportovním oddílům, které pracují s dětmi a mládeží. Už nyní mám naplánovaná jednání, abych si nechal popsat a vysvětlit abych tak řekl kdo je kdo na brněnské mládežnické hokejové scéně. Neradi bychom nějaký subjekt upřednostňovali, či naopak znevýhodňovali. Nalezení jakési provozní rovnováhy bude také úkol i pro nového správce haly, řekl starosta Šťástka. Starosta Brna-středu Šťástka: Město Brno přichází s návrhy pořádkových vyhlášek zbytečně pozdě Již před rokem iniciovala městská část Brno-střed vznik vyhlášky statutárního města Brna, která by zakazovala požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Jsem rád, že zpracovaný návrh konečně dorazil k projednání na městské části, na druhé straně mě mrzí, že to městu Brnu trvalo rok. Kdyby se příprava těch několika málo řádků tak netáhla, mohla vyhláška platit třeba už na jaře, uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a poukázal na to, že z diskusí s představiteli městské policie ví, že by její platnost strážníkům výrazně ulehčila práci při zajišťování veřejného pořádku. Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku už projednala Rada městské části Brno-střed i Zastupitelstvo městské části Brno-střed. Navrhli jsme městu Brnu, aby se na celém území Brna zakázalo požívání alkoholických nápojů v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení, dětských hřišť, sportovišť a pískovišť, hřbitovů, kostelů a zdravotnických zařízení, oproti původně plánovaným 20 metrům, řekl starosta. A s tím, že bylo dále navrženo, aby na území Brna-středu nebylo možné konzumovat alkohol na žádném veřejném prostranství. Výjimkou samozřejmě budou restaurační zahrádky v jejich otvírací době a místa konání Vánočních trhů, různých slavností a jarmarků, kde bude konzumace povolena jen v době konání akcí. Zároveň Zastupitelstvo městské části Brno-střed projednalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání a Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Se žebráním je to stejně jako s alkoholem, vyhlášku vítáme, ale mohla přijít o několik měsíců dřív. Do návrhu za Brno-střed jsme zařadili všechny ulice v historickém jádru a veřejné prostranství před obchodním domem Tesco, prohlásil Šťástka. Boj za udržování čistoty ulic a dalších prostranství vede naše městská část už mnoho let, už moje předchůdkyně, paní doktorka Hrubá, ještě v minulém volebním období navrhovala zpřísnit postihy lidí plivajících kolem sebe žvýkačky, my jsme zase třeba zvýšili počty nasazených pracovníků veřejně prospěšných prací, kteří provádějí úklid, a chystáme i nasazení dalších, kteří budou veřejná prostranství uklízet v rámci institutu veřejné služby, doplnil starosta Šťástka komentář k poslední z projednaných vyhlášek. 72. zasedání Rady městské části Brno-střed Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 72. zasedání, konaném dne , projednala mj. následující body: Rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně projednání výjimky pro provedení zásahu do plochy nejvýznamnější zeleně RMČ BS doporučila příslušným orgánům města schválit udělení výjimky pro provedení zásahu do plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně Kraví hora ve správě MČ Brno-střed ve smyslu vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 (o ochraně zeleně v městě Brně) v souvislosti s akcí Rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně a předpokladu, že úbytek zeleně bude nahrazen novou plochou zeleně v minimálně stejném rozsahu a uložila odboru ŽP zajistit zaslání tohoto usnesení OI MMB. Bytový dům Bezručova projednání výjimky pro provedení zásahu do plochy nejvýznamnější zeleně RMČ BS doporučila příslušným orgánům města schválit udělení výjimky pro provedení zásahu o rozsahu 90 m do plochy nejvýznamnější zeleně ve městě Brně Nové sady-vnitroblok ve správě MČ Brno-střed ve smyslu vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 (o ochraně zeleně v městě Brně) v souvislosti s akcí Bytový dům Bezručova stavebníka Ing. R. Filipa za podmínky, že navržený objekt samostatné garáže bude mít zelenou střechu intenzivní zeleň. ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 zvětšení kapacity stravovací místnosti, projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 zvětšení kapacity stravovací místnosti projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost nejvhodnější nabídku. Návrh investičního záměru investice Mendlovo náměstí terminál hromadné dopravy RMČ BS projednala návrh investičního záměru investice Mendlovo náměstí - terminál hromadné dopravy a vzala na vědomí 1. etapu dopravně technické studie centrální části Mendlova náměstí, spočívající ve změně organizace dopravy na Mendlově náměstí; požaduje, aby byla neprodleně realizována přestavba Rady městské části Brno-střed Mendlova náměstí dle vítězného soutěžního projektu autorů Radko Květ, Zdeněk Sendler s řešením parkování v podzemním parkovacím objektu v centrální části Mendlova náměstí a s návaznostmi na průrazy ul. Hybešova, Ypsilantiho a Václavská dle ÚPmB. Územní studie ulice Údolní v úseku Husova Úvoz RMČ BS souhlasila s předloženou Územní studií rekonstrukce ulice Údolní v úseku Husova-Úvoz za podmínek komise dopravy a služeb RMČ BS ze dne ; doporučila zvážit rozšíření kapacity navrženého parkovacího domu a prověření možnosti šikmého parkovacího stání na Obilním trhu a uložila OVÚR zaslat výpis žadateli. 73. zasedání Rady městské části Brno-střed Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 73. zasedání, konaném dne , projednala mj. následující body: Provozování kašen a fontán ve správě MČ Brno-střed RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu Provozování kašen a fontán ve správě MČ Brno-střed nejvhodnější nabídku a schválila smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem Návrh investičního záměru investice Rekonstrukce ulice Milady Horákové, úsek Příkop Černopolní RMČ BS projednala návrh investičního záměru investice Rekonstrukce ulice Milady Horákové, úsek Příkop - Černopolní a souhlasila s předloženým návrhem investičního záměru investice Rekonstrukce ulice Milady Horákové, úsek Příkop - Černopolní s tím, že doporučila příslušným orgánům SmB při prováděných či plánovaných rekonstrukcích komunikací nahradit případně rušená parkovací stání odpovídajícím počtem nových. Zhotovení studie dalšího rozvoje Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora (SRAKH) RMČ BS schválila s ohledem na snahu o zkvalitnění nabízených služeb pro návštěvníky záměr dalšího rozvoje rekreačně sportovního areálu na Kraví hoře, vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení studie dalšího rozvoje SRAKH dodavatele a schválila smlouvu mezi stat. městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem. 4 Zhotovení studie typových prodejních stánků v MČ Brno-střed RMČ BS schválila s ohledem na snahu o celkové zlepšení vzhledu veřejných prostranství a zatraktivnění centra města záměr dosažení jednotné vizuální podoby prodejních stánků v centru města Brna, vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení studie typových prodejních stánků ve výše uvedeném smyslu dodavatele a schválila smlouvu mezi stat. městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem. Schválení podání žádosti k nabídkovému řízení na prodej nemovitostí Hlinky 68 a Křídlovická 61b v Brně RMČ BS vzala na vědomí informaci o vypsaném nabídkovém řízení na prodej nemovitostí Hlinky 68 a Křídlovická 61b, Brno společností Teplárny Brno, a.s., konstatovala vhodnost a účelnost možného využití objektů pro potřeby statutárního města Brna, městské části Brno-střed, a to objektu Křídlovická 61b pro účely skladových prostor, zázemí, agendy pro volby a archivů úřadu a objektu Hlinky 68 především pro účely pečovatelské služby, rozšířených služeb pro seniory s možností využití společenských místností kluby důchodců a za účelem setkávání s občany, schválila účast MČ Brno-střed v nabídkovém řízení, respektive podání žádosti o převod těchto nemovitostí do správy městské části, přičemž cena by byla stanovena na základě dalšího jednání, a pověřila starostu Mgr. Libora Šťástku a tajemníka Ing. Pšeju jednáním se společností Teplárny Brno, a.s. Vánoce 2009 RMČ BS vzala na vědomí sdělení starosty MČ BS o průběhu jednání se zástupci st. města Brna ve věci příprav vánočních trhů 2009 a o podaných nabídkách v rámci zveřejněné výzvy provozovatelům tradičních řemesel a občerstvení; schválila záměr konání vánočních trhů v lokalitě nám. Svobody a Zelného trhu, případně Moravském náměstí; schválila záměr vzniku čtyřčlenného, poměrně zastoupeného společného orgánu st. města Brna a městské části Brno-střed, pověřeného přípravou základního konceptu vánočních trhů ve městě Brně a po - dáním návrhu na případné smluvní partnery při jejich realizaci k projednání a schválení v Radě městské části Brno-střed, příslušném orgánu městské části jako hlavního pořadatele vánočních trhů s ohledem na historické a technickoorganizační souvislosti, jmenovala členem výše uvedeného společného orgánu: Mgr. Libora Šťástku, starostu MČ BS a Ivana Kinzela, místostarostu MČ BS.

5 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Předkládání návrhů na udělení Ceny města Brna pro rok 2009 Kancelář primátora města Brna sděluje, že v souladu s Pravidly pro udílení Ceny města Brna přijímá návrhy na udělení Ceny města Brna pro rok Cenu města Brna uděluje Zastupitelstvo města Brna za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje Zastupitelstvo města Brna v následujících oblastech: hospodářský rozvoj, přírodní vědy, architektura a urbanismus, výtvarné umění, literární činnost, sport, výchova a vzdělávání, technický pokrok, společenské vědy, užité umění, hudba, drama tické umění, žurnalistika a publicistika, mezinárodní spolupráce města Brna V každé z uvedených oblastí může být udělena jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Návrhy na udělení Ceny města Brna mohou předkládat občané, orgány statutárního města Brna a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty. Návrh na udělení Ceny města Brna musí být podán písemnou formou. Termín pro podání návrhu je do 31. srpna Návrhy doručené po stanoveném termínu nejsou posuzovány. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Magistrátu města Brna nebo na sekretariátu primátora města Brna, případně zaslat poštou na adresu Magistrát města Brna, Kancelář primátora, Dominikánské náměstí 1, Brno, nebo elektronickou poštou na adresu Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných klasickou poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou poštou datum odeslání. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny města Brna, oblast, v níž je udělení Ceny města Brna kandidátu navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Každý kandidát na udělení Ceny města Brna musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být z dalšího projednávání vyloučen. Podrobné informace o postupu podávání a projednání návrhů na udělení Ceny města Brna jsou obsaženy v Pravidlech pro udílení Ceny města Brna a zveřejněny na oficiálních internetových stránkách statutárního města Brna Ing. Milan Kohout vedoucí Kanceláře primátora města Brna Dvojí metr aneb Jak dlouho ještě? Již týdny je mediální kauzou vznik rómské třídy ve Valašském Meziříčí. Krok radnice. To, že jinde spontánně vznikají celé rómské školy, pohříchu nikoho nezajímá. Jen v mém bezprostředním okolí byly tři takové, po sloučení ZŠ Staré a ZŠ na nám. 28. října jsou tu dvě rómské základní školy v rámci městské části Brno-střed. A to škola na nám. 28. října a základní škola na ulici Křenové. Děti většinového etnika školu ne - navštěvují nikoliv proto, že sem chodí Rómové, ale proto, že by se tu kvůli Rómům mnoho nenaučily. Nezavírejme, prosím, oči před fakty. Za několik desítek let se Rómové nedokázali přizpůsobit většinové společnosti, dnes se jim dokonce už několik let říká nepřizpůsobiví. Mají, pravda, jiné hodnoty. Vědomosti pro ně pohříchu hodnotou prostě nejsou a na školách, kde převažují, je to poznat. Neříkám, že mezi Rómy v tomto směru nejsou výjimky, pochopitelně jsou, ale žel, je jich málo. Ke škodě jejich i naší. Vzdělaní Rómové sami se straní společnosti svého etnika, například děti rómských asistentů nechodí na rómské školy, kde pracují jejich rodiče. Do školy s převahou rómských dětí své děti neposlala ani bílá samoživitelka, matka několika dětí, žijící na hranici chudoby, a ač nemá na zaplacení jízdenek MHD, přesto posílá děti do vzdálené základní školy, protože ona i její potomci ví, že v dnešním světě to bez maturity daleko nedotáhnou. Proč si tedy stále lžeme do kapsy? Proč se bije na poplach a hned se táhne do boje proti Ivanám Řápkovým a nyní starostovi/starostce ve Valašském Meziříčí jen proto, že znalí rómského problému (na rozdíl od ministra Kocába), jej chtějí řešit? V případě rómské první třídy ve Valašském Meziříčí pouze problém pojmenovali a chtěli postupovat systémově. Bez zásahu radnice rómská třída stejně vznikne naprosto spontánně, ale bez pomoci radních nedosáhne žádných výhod. Protože však tato změna bude tichá, nebude systémová, a tudíž se nebude ani politizovat ani medializovat. Co na tom, že v souhrnu jde o jedno a totéž! Probuzení z tohoto pokrytectví nás bude setsakra bolet. A dokud vše to jasně nepo - jmenujeme, dokud nezavládne rovnost mezi právy a povinnostmi všem stejně měřená, poroste podpora extremistických a neonacistických organizací většinovým obyvatelstvem. A v tom je skryto nemalé nebezpečí. Nebo se mýlím? MUDr. Věra Jelínková zastupitelka městské části Brno-střed za Stranu zelených Jaký je a jak se mění zdravotní stav obyvatel našich měst? odpověď pomáhá najít studie Helen Státní zdravotní ústav, Centrum odborných činností, Oddělení podpory zdraví Brno, Palackého 3a, realizuje v letošním roce ve městě Brně studii Helen v rámci výzkumu zdravotního stavu české populace zaměřeného na výskyt nejčastějších onemocnění a jejich rizikových faktorů. Studie Helen pomáhá najít odpověď na otázku Jaký je a jak se mění zdravotní stav obyvatel našich měst. Každý z nás si jistě během života položil otázky: Co všechno ovlivňuje lidské zdraví? Proč jsme nemocní? Může člověk ovlivnit své zdraví tím, jak a kde žije? Tyto otázky zajímají nejenom laiky, ale i odborníky. Víme, že věk, kterého se dožíváme, a zdraví nejsou dány pouze náhodou, ale jsou výsledkem působení mnoha navzájem se ovlivňujících okolností. Patří k nim vrozené dědičné dispozice, životní styl, výživa, ale i kvalita mezilidských vztahů, společenské zařazení a ekonomické zázemí. Významné je samozřejmě také místo, kde člověk žije lidské zdraví závisí na kvalitě potravin, vody, ovzduší, na dostupnosti a kvalitě lékařské péče. Dříve se mnoho lidí domnívalo, že rozhodující je kvalita životního prostředí. Dnes lidé oprávněně přikládají větší význam faktorům životního stylu, především nadměrnému stresu, nedostatku pohybu, kouření či obezitě. Pro ochranu a zlepšení zdraví obyvatel má velký význam poznání faktorů ovlivňujících zdraví, stejně tak zjištění, zda se zdravotní stav a faktory, které jej ovlivňují, mění v čase. A právě těmito otázkami se zabývá průzkum nazvaný studie Helen, jehož třetí etapa proběhne v letošním roce také v našem městě. Studii Helen organizuje Státní zdravotní ústav. Výsledky předchozích studií ukázaly v průběhu téměř deseti let ( ) ve věkové skupině let rostoucí podíl osob spokojených se svým životem, přestože dochází k nárůstu některých zdravotních problémů (nemocí pohybového aparátu, vysokého krevního tlaku, který není příliš úspěšně léčen a nárůstu hladiny cholesterolu). Za pozitivní socioekonomický ukazatel můžeme považovat rostoucí počet osob s vyšším vzděláním a zlepšení finanční situace. Nedostatek finančních prostředků se stal vzácným pro téměř 3/4 respondentů. Na druhé straně se zvýšil počet osob žijících osaměle (25 %). Změnil se pohled respondentů na životní prostředí svého bydliště, ubylo nespokojených osob. Došlo i k posunu názorů na důležitost různých vlivů působících na zdraví. Například stravovací návyky a negativní vliv nadváhy považovali respondenti za důležitější než například vliv životního prostředí. Ve změnách životního stylu je třeba v této věkové skupině zmínit alespoň pokles počtu kuřáků mužů. Výběr osob do studie je zcela náhodný, mezi dotázané se může dostat každý občan našeho města ve věku mezi 45 a 55 lety. Účast vybraných osob bude spočívat ve vyplnění dotazníku, část oslovených bude také pozvána ke krátkému lékařskému vyšetření s možností konzultace jeho výsledků s přítomným odborníkem. Informace získané od dotázaných budou samozřejmě přísně důvěrné. Ochrana dat je zajištěna, jak ukládá zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, získané údaje budou okamžitě anonymizovány a zpracovávány pomocí statistických metod. Pokud budete při průzkumu osloveni právě Vy, prosíme, zúčastněte se. Přispějete tím nejen k získání nových podkladů pro preventivní programy v našem městě, ale budete mít i příležitost se na chvilku zamyslet nad svým zdravím a životním stylem. Ti, kteří se zúčastní vyšetření, navíc získají aktuální informace o svém zdravotním stavu a o možnostech jeho zlepšení. 5

6 Stalo se v naší městské části Bambiriáda na Kraví hoře Pátá brněnská Bambiriáda letos proběhla od 5. do 7. června na Kraví hoře, a to pod záštitou starosty městské části Brno-střed Mgr. Libora Šťástky. A náplň Bambiriády? Ukázky dětské zájmové činnosti. Brno je na nejrůznější druhy činnosti věnované dětem a mládeži velmi bohaté, můžete se tu setkat nejen s oddíly zaměřenými na tábornické dovednosti a turistiku, skauting a pobyt v přírodě, ale třeba i požární sport, odborně zaměřenou činnost, chemické a fyzikální pokusy nebo rekreační sporty, uvedla pořadatelka Jana Kučerová. Setkání s Evropou Spousta zemědělských zvířat, traktory či pestrý a zajímavý kulturní program s hlavní hvězdou v podobě rockové kapely Laura a její tygři to byl zemědělský jarmark Setkání s Evropou, který se uskutečnil 31. května na Zelném trhu v rámci neformálního zasedání ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie. Sochy v ulicích Patnáct autorů z České republiky, Slovenska, Polska a Německa představuje svá díla v rámci projektu Sochy v ulicích, přičemž většina děl je volně přístupných a jsou k vidění na území městské části Brno-střed (na snímku jsou např. Hráči Michala Gabriela v parku na Moravském náměstí). Sochy budou ulice a veřejná prostranství zdobit do 30. srpna, pořádající Dům umění města Brna připravuje i doprovodný program více informací na Hurá, prázdniny! V pátek 26. června proběhl na náměstí Svobody tradiční bezpečnostně-zábavný happening Hurá, prázdniny! Součástí akce, nad kterou převzal záštitu i starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, byl i pokus, kolik školáků se vejde do Škody Yeti nakonec jich bylo Secondhand na Leitnerce Rock & rollová hudba 50. a 60. let v podání skupiny Secondhand zazněla 16. června v Klubu Leitnerova na Starém Brně jako jeden ze závěrečných pořadů právě končící sezóny. Ta nová začne v září a kromě stálých večerních koncertů se v průběhu podzimu chystají některá dramaturgická vylepšení nejen večerních akcí, ale i v dopoledních a odpoledních hodinách. Klub Leitnerova finančně podporuje městská část Brno-střed. FOTO ZDENĚK BRÁZDA

7 Kultura Brněnské shakespearovské dny slaví 10. narozeniny Letošní brněnské jubileum přichází s dárkem zabaleným v hedvábném papíru a ovázaným zlatou stuhou. V něm je ukryt mimořádný kulturní zážitek, jakým bude premiéra Veselých paniček Windsorských v nastudování Jiřího Menzela s Bolkem Polívkou a Simonou Stašovou. Představení, které je očekávaným vrcholem letošní shakespearovské sezóny. O její zahájení se postará nejerotičtější ze Shakespearových her Antonius akleopatra. Slovensko-české nastudování vrežii Ondreje Spišáka je zároveň českou premiérou. Nejveselejší z komedií velkého dramatika je Komedie omylů a diváci na Špilberku se budou moci bavit hned dvakrát. Při pražském nastudování Ivana Rajmonta a podruhé při ostravském provedení Petera Gábora. Ostrava sice v tomto duelu není na první pohled v roli favorita, ale první dojem nemusí být vždy nejsprávnější. Nedostatek zvučných hereckých jmen je nevýhodou jen zdánlivou a diváci mohou být příjemně překvapeni. Třetí českou premiérou je Macbeth. Je to velká klasická tragédie o zrodu zla, byť rozsahem hra spíše kratší. BRNĚNSKÉ SHAKESPEAROVSKÉ DNY 2009 Termín konání: 12. července 4. srpna 2009 Místo konání: Velké nádvoří hradu Špilberk Jubilejní 10. ročník letos v Brně uvede čtyři hry, z toho jednu ve dvou provedeních. Všechna představení začínají ve 20:30 hodin. ANTONIUS A KLEOPATRA: KOMEDIE OMYLŮ (Ostrava): VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ: ( zadané představení) KOMEDIE OMYLŮ (Praha): MACBETH: Aktuální informace: Na všechna představení bude pro diváky jako každoročně zajištěna kyvadlová doprava. Odjezdy z Husovy ulice před hotelem International od 19:00 hodin. Vstupenky: Vstupenky v cenách 650 Kč (1. pořadí), 420 Kč (2. pořadí) a 300 Kč (3. pořadí) na Veselé paničky Windsorské a v cenách 580 Kč (1. pořadí), 370 Kč (2. pořadí) a 280 Kč (3. pořadí) na všechna ostatní představení jsou k dispozici v centrálním předprodeji BKC, Běhounská 17. Vstupenky je možno rezervovat a zakoupit také v síti TICKET- PORTAL na zde s manipulačním poplatkem ve výši 5 %. Na vstupenky zakoupené v předprodeji BKC se přirážka nevztahuje, a to ani v případě, že byly rezervovány v síti Ticketportal. Případné neprodané vstupenky budou nabízeny vždy hodinu před představením přímo v pokladně na Špilberku (od hod.). ANTONIUS A KLEOPATRA Řekl bych, že Antonius a Kleopatra jsou tou nejerotičtější hrou, jakou kdy Shakespeare napsal, řekl o titulu překladatel Martin Hilský. Hra neobsahuje ani jednu erotickou scénu v pravém slova smyslu, Antonius a Kleopatra nejsou nikdy na jevišti o samotě, vždy spolu mluví v přítomnosti někoho třetího Přesto je tam erotika přímo hmatatelná, uvádí Hilský. Skutečný příběh z antické historie Shakespeare vylíčil jako oslavu velikosti života, lásky a lidské i tělesné přirozenosti. Její odvrácenou stranou je touha po moci a ubohost politické kariéry. Režisér Michal Vajdička vytvořil silnou inscenaci, opřenou ovýbornou hereckou sestavu. Postavu Antonia svěřil Janovi Koleníkovi. Ten kromě dramatických rolí ve Slovenském ND ztvárnil i postavu Bassania v Kupci benátském, první vlastní inscenaci slovenské části slavností, která se na festivalu súspěchem hrála už v minulých letech. Sebevědomou Kleopatru hraje krásná aneobvyklým způsobem charismatická slovenská herečka Henrieta Mičkovicová. Postavu Caesara skvěle ztvárnil Ľuboš Kostelný (film Sluneční stát, Rebelové), těšit se můžeme i na Jana Révaie v postavě Agrippy (Divadlo Pod Palmovkou, film Rebelové, seriál Velmi křehké vztahy). Jako Enobarbus mu bude sekundovat Petr Halberstadt (seriál Četnické humoresky, film Černí baroni atobruk), dále uvidíme Zuzanu Kanócz (film Román pro ženy), Csongora Kassaie (Musíme si pomáhat), Zuzanu Moravcovou, Petra Oszlíka, Michala Szoltése a další. Překlad do slovenštiny je dílem Ľubomíra Feldeka, části v češtině přeložil Martin Hilský. Impozantní scénu z černého plexiskla vytvořil Pavol Andraško, hudbu složil Peter Mankovecký oba se podíleli už na Kupci benátském. Nádherné vzdušné kostýmy jsou dílem Jany Hurtigové. KOMEDIE OMYLŮ (PAS DE THÉÂTRE, OSTRAVA) Titul Komedie omylů v produkci agentury PaS de théâtre a v překladu Martina Hilského nastudovali oblíbení herci z hlavních ostravských divadel. Režie se ujal Peter Gábor, který v Ostravě zrežíroval řadu úspěšných představení (Balada pro banditu, Šakalí léta, Kabaret). A skvěle dopadla i jeho Komedie omylů, která je velkou situační legrací, nabitou režijními nápady i neodolatelnými hereckými výstupy. VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ Windsorské paničky jsou komedií o ženském důvtipu a hloupé mužské žárlivosti. Do role bonvivánského rytíře Jana Falstaffa obsadil režisér Jiří Menzel Bolka Polívku, důvtipnou paní Pažoutovou ztvární Simona Stašová, její spikleneckou přítelkyni, paní Brouzdalovou, hraje Eva Režnarová. Obě jsou ženy, se kterými bychom rádi žili pozitivní a vtipné, uvedl o obou herečkách Jiří Menzel po jejich prvním velikonočním setkání nad textem hry. Ten do češtiny přeložil Martin Hilský. Paní Pažoutová je roztomilá panička, která se v životě mírně nudí a vítá proto každý lechtivý impulz k pobavení, říká Simona Stašová. Podle ní se obě přítelkyně rády zasmějí, zejména na účet mužů a právě v tom jim svůdcovský návrh rytíře Falstaffa skvěle padne do noty. Obě dámy jsou zkušené a chytré, takže se Falstaff i diváci mají na co těšit, dodává Eva Režnarová. Do dalších rolí obsadil Jiří Menzel Jaromíra Dulavu, Jaroslava Satoranského, Jiřího Čapku, Šárku Vaculíkovou, Jana Cinu, Jana Přeučila a další. Z loňské inscenace Komedie omylů. FOTO BRNĚNSKÉ KULTURNÍ CENTRUM KOMEDIE OMYLŮ Raná Shakespearova hra je vůbec nejkratším autorovým kusem. Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích identických dvojčatech - nabízí nejen vervu, tempo a neodolatelnou legraci, ale i důmyslnou hru s protiklady a paradoxy, kterou Shakespeare vždycky skvěle ovládal. V Komedii omylů rozvinul i brilantní úvahu o vztazích muže a ženy, o významu jejich lásky, úcty a vzájemném prolínání jejich bytostí. Režisér Ivan Rajmont zvolil pečlivě sladěné herecké obsazení: dvojroli Antifola efezského a Antifola syrakuského ztvární Martin Pechlát (Divadlo Komedie, filmy Nuda v Brně, Účastníci zájezdu), jako sluhu Dromia efezského i syrakuského uvidíme Filipa Rajmonta (Nuda v Brně, seriál Velmi křehké vztahy). Žárlivou manželku Adrianu hraje neodolatelně Jitka Čvančarová v alternaci s temperamentní Lucií Trmíkovou (Divadlo Komedie). Roli Solnia ve stylu orientálního despoty skvěle vystřihl David Suchařípa, vúloze zlatníka Angela publikum spolehlivě rozesměje Martin Hofmann (alternuje Zdeněk Žák). V roli Adrianiny naivní sestry Luciany se střídají Kateřina Holánová, Jana Stryková a Zuzana Vejvodová, Abatyši ztvárnila Radka Fiedlerová v alternaci s Marií Spurnou. Svým způsobem je Komedie omylů bláznivým kolotočem ztrát a nálezů, říká překladatel hry Martin Hilský. Jsme skutečně tím, čím si myslíme, že jsme? A myslí si ostatní, že jsme tím, čím si myslíme, že jsme? A když si to myslí, jsme tím, co si myslí oni, anebo tím, co si myslíme my? ptá se Hilský společně se Shakespearem. A protože jde o dílo geniálního autora, stejně se už několik století ptají i rozesmátí diváci. MACBETH Macbeth je nejen velkou tragédií zločinu a trestu, ale zároveň fascinující divadelní studií toho, jak se v lidské duši zlo rodí, říká překladatel Martin Hilský. Nejkratší a nejsevřenější Shakespearovu tragédii považuje Hilský za hru o čase: podle něj je Macbeth doslova zápasem o čas, kde každé slovo má své přesné místo i význam. Hru přeložil Hilský pro slavnosti už v roce 1998 a poprvé byla uvedena právě v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu. Nyní se Macbeth vrací: ve slovensko-českém provedení, v překladu Ľubomíra Feldeka a v režii Ondreje Spišáka, výrazného představitele slovenských divadelníků střední generace. Roli lady Macbeth i lady Macduff ztvární Veronika Freimanová, Macbetha hraje slovenský herec Milan Ondrík, jeho protivníka Macduffa Ladislav Frej. Z mnoha výborných slovenských herců jmenujeme Martina Nahálku, Lukáše Latináka, Marka Majeského, Mariána Miezgu, Lenku Barilíkovou, z těch starších Mariána Slováka a Stana Dančiaka. Působivost Macbetha dotváří scéna Fero Liptáka, oceněného kdysi Českým lvem za film Záhrada, kostýmy Jany Hurtigové a hudba Michala Novinskeho. Uhrančivost, strhující energie i celková atmosféra hry způsobují, že snad žádný divadelní titul není opředen tolika pověrami, jako právě Macbeth: zejména magické úkony trojice čarodějnic, které Macbethovi věští budoucnost, tak prý pravidelně provázejí nevysvětlitelné úkazy 7

8 Inzerce REALITY: z naší nabídky vybíráme: - novostavba RD Syrovice 5+kk od Kč - zděná chata Vážany nad Litavou Kč - stavební pozemek Malhostovice 400 kč/m 2 KONTAKT REALITY: STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST STAVBY: - novostavby - rekonstrukce - půdní vestavby - prodej a montáž zateplovacích systémů KONTAKT STAVBY: Prodám DB 3+1 v Bohunicích (možno přejít do OV). Velmi pěkně řešený, pokoje samostatné vstupy, velikost 12, 12, 20, kuchyň 10. Veliká chodba řešená jako další místnost s vestavěnými skříněmi a stolem s počítačem, 3 komory, plastová okna, jádro původní ale pěkně obložené, předsíň plovoucí podlaha, nová kuchyň. linka, dlaž ba. Byt je slunný, koncový vchod, žádná auta, hřiště za domem, vhodné pro rodinu s malými dětmi. Cena ,- Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Nejsem RK, neplatíte tedy provizi, cena je konečná. Tel.: GENERÁLNÍ AGENTURA Kotlářská 32, BRNO Široké por olio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob. Kvalita, Respekt, Serióznost, Partnerství, Pružnost. Hledáme nové obchodní zástupce Obchodní zástupce pro oblast Brno k _smp_95x40_cmyk2.indd 1 Chorvatsko :19:16 Na Golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna, Czech Republic Tel.: , Fax: Bolí tělo nebo duše, Pyramida vám pomůže. Zahojíme duši vyléčíme tělo, aby jako nové zase bylo! Relaxace masáže, tarot a runy. Přijďte do našeho centra, to Vám poradit umí. Nejen radu odpočinek, ale taky klid a mír. Špitálka 16, Brno, tel.: CA JAMI TOUR, Minská 96, Brno, Tel./fax: , Mob.: Nabízíme levné apartmány po celém pobřeží Vrsar, Pag-Novalja, Murter-Jezera, Pakoštane Primošten, Omišská riviera, Nemira, Lokva LAST MINUTE, SLEVY Více na VYJÍMEČNÁ ADRESA VYSOKÝ STANDARD BYTY A KOMERČNÍ PLOCHY VOLEJTE NOVINKA! Máte problém se zápachem nohou? Používejte antibakteriální ponožky a sprej ur ený k impregnaci silonek a bot. K dostání na internetovém obchod v Lékárn na Horové, Horova 1859/42, Brno a v ostatních lékárnách. Levně, profesionálně, s pojištěním Lidická 9, Brno, tel Každý 20. litr sud. vína ZDARMA PO PÁ 15 20, SO dle domluvy, NE Prodej inzerce Žabovřesky, Starý Lískovec, Bohunice, Brno-střed, Šalina, NOS tel.: RENAX BRNO, s.r.o. A+A RENAX, s.r.o. Přízová BRNO STĚHOVÁNÍ domácností, kanceláří, těžkých břemen (trezory, klavíry, stroje) VYKLÍZENÍ prostor a likvidace pozůstalosti AUTODOPRAVA skříňovými vozy tel.: mob:

9 Inzerce Otherm_Hards ell_195x126adr.indd :48:42 9

10 Naše školy Zahradní slavnost Bakalky Poslední květnový čtvrtek proběhla na Základní škole Bakalovo nábřeží pohádková zahradní slavnost Bakalky pro žáky I. stupně a pro jejich rodiče. Akce se konala již pošesté. Letos se zahrada hemžila pohádkovými postavičkami. Mezi stromy pobíhali s košíčky Karkulky i Karkulíni, lehce zmoklí vodníci, poletovali tu včelky Máji a Vilíci. Mohli jste potkat Sněhurku a spoustu trpaslíků i sledovat krásné princezny koketující se vznešenými princi nebo se bát děsivých čarodějnic. Kromě různých atrakcí, které pro děti připravili učitelé školy společně s rodiči, musely všechny děti projít osmi soutěžními stanovišti, aby jim na tom devátém tříčlenná porota obodovala kostým. Většina třídních učitelek a vychovatelek rovněž oblékla kostým své třídy, a tak dětem pomohla získat další body. Tři vítězné třídy byly další den odměněny sladkými dárky a ta nejlepší obrovským tříposchoďovým dortem. Pozvání ředitelky školy PhDr. Yvety Gašparcové na zahájení Zahradní slavnosti přijal starosta MČ Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Velkou radost připravilo dětem i jedno brněnské rádio, které na zahradě postavilo vlastní trampolínu, a ještě rozdávalo všem skákajícím bonbóny. Zástup dětí tady nebral konce. V průběhu radostného, ale i na počasí náročného odpoledne, se všichni mohli občerstvit nápoji i různými dobrůtkami. Díky partnerům z řad rodičů bylo všeho dost. A kdy že bude další Zahradní slavnost Bakalky? Přece příští rok zase v květnu. Žáci ze ZŠ Hroznová poznávali Anglii V květnu ( ) jsme se v rámci výuky angličtiny na Základní škole na Hroznové podívali do Velké Británie, do přímořského městečka Hastings. Tradiční poznávací zájezd jsme tentokrát zpestřili výukou anglického jazyka, zakončenou certifikátem. Každodenní program začal hodinami s rodilými mluvčími. Během odpolední jsme navštívili Leeds Castle s nádherným vodním hradem a Brighton se zábavným molem a mořským světem. Nezapomenutelným zážitkem byly útesy Seven Sisters a závěrečná prohlídka Londýna. Žáci a učitelé bydleli v hostitelských rodinách a užili si tak anglické pohostinnosti a zvyklo stí. Přijeli jsme plni zážitků a samozřejmě typických suvenýrů. Každý si vyzkoušel své jazykové schopnosti a získal jedinečnou zkušenost s anglickými reáliemi. Mgr. Luděk Balcařík Základní škola Brno, Hroznová 1 10 ZŠ Hroznová: Projektové setkání Španělsko Na začátku května ( ) jsme se spolu se čtyřmi žáky devátého ročníku vydali na setkání partnerských škol do španělského Valladolidu. Znovu jsme se potkali s partnery ze Španělska, Velké Británie, Holandska a Německa. Vše bylo v rámci projektu Whodunnit, který podpořila Evropská unie prostřednictvím programu Comenius. Zástupci studentů základní školy na Hroznové byli vybráni na základě zpracování projektu o Španělsku. Byli ubytováni v rodinách a měli tak bezprostřední kontakt s tamní kulturou. Hlavní náplní setkání byla prezentace další kapitoly detektivní knihy, kterou společně píšeme. Seznámili jsme se také s prostředím školy a španělským vzdělávacím systémem. Navštívili jsme hlavní město Madrid, partnerský Valladolid a historickou Salamancu. Výjezd jsme si všichni užili a těšíme se na další setkání, tentokrát na podzim 2009 v Ně mecku. Mgr. Luděk Balcařík a Mgr. Miroslav Bína Základní škola Brno, Hroznová 1

11 Naše školy Třeťáci z Husovy vyhráli unikátní celoevropskou soutěž Reprezentovali jste nejen sebe, nejen svoji školu, ale celou Českou republiku, pogratuloval žákům III.A Základní školy a mateřské školy Husova k skvělému úspěchu v unikátní soutěži Scholovision 2009 Jakub Dürr, náměstek ministryně školství. A bylo k čemu! Naši třeťáci zvítězili s písničkou Inky Rybářové Hejkal v prvním ročníku unikátního celo - evropského projektu Scholovision 2009 v konkurenci videoklipů dětí ze 31 zemí Evropy. Nešlo o úspěch ledajaký. Vždyť zpráva o jejich vítězství v soutěži se dostala dokonce do hlavní zpravodajské relace České televize! Díky našim žákům internetová pěvecká soutěž Scholo - vision 2009, které se přezdívá také Školní Eurosong, svůj Společné foto vítězů, zakladatele soutěže, ředitele školy a gratulantů. Šek na 5000 korun v rukou ředitele školy jako příspěvek na zakoupení nových kláves. téměř půlroční průběh završila 5. června právě u nás, v Brně na Rašínce. Celý den budova šuměla napětím. Ze skotského Giffordu totiž přijel vítězům předat pohár samotný zakladatel a hlavní organizátor soutěže Michael Purves. A spolu s ním a panem náměstkem přišli pogratulovat také zástupci zřizovatele školy starosta městské části Brno-střed Libor Šťástka a místostarosta Dušan Pazdírek či Tomáš Jilčík z Odboru školství Magistrátu města Brna. Všichni zúčastnění poděkovali našim žákům za vynikající reprezentaci školy, městské části Brno-střed, města Brna a celé České republiky v době jejího předsednictví EU a popřáli jim hodně štěstí v dalších ročnících soutěže. Starosta městské části Brno-střed potom škole předal šek na Kč jako příspěvek na zakoupení nových kláves. A to už se vítězové nedali zadržet a všem přítomným Hejkala znovu nadšeně zazpívali a zatancovali, možná jen pro radost, a možná i jako průpravu na své vystoupení na Staré radnici v Brně v rámci Jubilejního 15. ročníku Evropského svátku hudby. Sportovní den pro žáky prvního stupně na ZŠ Křídlovická V pátek odpoledne pořádala Základní a Mateřská škola Brno Křídlovická sportovní den pro žáky prvního stupně. Na hřišti se po třetí hodině odpolední sešlo přes sto dětí, pro které bylo připraveno patnáct stanovišť, zaměřených především na různé sportovní aktivity. Po veřejném přivítání dostaly děti kartičky, do kterých se zapisovala jejich účast na jednotlivých stanovištích. Děti si vyzkoušely opičí dráhu, střelbu na koš, fotbalovou či hokejbalovou branku a dokonce i chůzi na chůdách. Za splněné úkoly jim pomocníci na stanovištích označili kartičky a děti odcházely s pocitem dobře splněného úkolu. Když se akce blížila ke konci, na kraji hřiště byl rozdělán oheň a všichni účastníci si mohli opéct špekáčky. Počasí nám ale tentokrát moc nepřálo, a právě ve chvíli kdy bylo u ohně nejvíc lidí, se strhla přeháňka i s kroupami, a nám nezbylo nic jiného, než se schovat ve škole. I přes nepřízeň počasí se sportovní den dětí vydařil, za což můžeme děkovat připravenosti a organizátorům akce panu Irju Zagatovi, Davidu Navrátilovi a žákům druhého stupně. Napsala: Jana Chvátalová, 8.C ZŠ Křídlovická Foto: Jan Zagata, 8.C ZŠ Křídlovická Přehled prázdninových oprav ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí Brno-střed ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 zvětšení kapacity stravovací místnosti Škola zaměřená na rozšířenou jazykovou výuku s celoměstskou působností vykazuje rostoucí počty žáků, pro které jsou již nedostatečné prostory pro školní stravování. Je tedy nutné zvětšení kapacity stravovací místnosti jídelny přízemní přístavbou do dvorní části školy. Finanční náklady akce: tis. Kč Termín zahájení prací: Termín ukončení prací: ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 rekonstrukce výměníkové stanice Vzhledem k častým výpadkům v důsledku opakujících se oprav a celkovému špatnému technickému stavu výměníkové stanice je nutné provést celkovou rekonstrukci. Finanční náklady akce: tis. Kč Termín zahájení prací: Termín ukončení prací: Pokračování na str. 12

12 Naše školy Přehled prázdninových oprav ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí Brno-střed Dokončení ze str. 11 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 oprava štítu budovy Jedná se o odstranění havarijního stavu části fasády objektu Rašínova 3. Je ohrožena bezpečnost chodců na ulici a ucpání okapů. Vzniklá situace je natolik závažná, že je ji třeba hodnotit jako havarijní s potřebou nutné realizace opravy. Finanční náklady akce: 374 tis. Kč Termín zahájení prací: Termín ukončení prací: ŠJ Brno, Úvoz 55 oprava vodovodního potrubí Vzhledem k havarijnímu stavu vodovodního potrubí ve školní jídelně je nutné bezodkladně provést jeho opravu. Finanční náklady akce: 298 tis. Kč Termín zahájení prací: Termín ukončení prací: ZŠ Brno, Úvoz 55 oprava chladícího systému zimního stadionu Zimní stadion je součástí areálu ZŠ Brno, Úvoz 55. Je využíván žáky škol města Brna, ale i širokou veřejností a rovněž hokejovými kluby. Vzhledem k velmi špatnému stavu chladícího systému zimního stadionu je nutné provést jeho bezodkladnou opravu. Chladící systém je zkorodovaný, netěsný, dochází k únikům chladícího média a lze předpokládat odstávku stadionu v důsledku havárie. Bude demontováno distribuční potrubí chladícího media, provedena jeho oprava a realizována oprava chladící věže. Finanční náklady akce: tis. Kč (z toho tis. Kč z dotace statutárního města Brna a tis. Kč z rozpočtu MČ Brno-střed) Termín zahájení prací: Termín ukončení prací: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 rekonstrukce sociálního zařízení Nutnost rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je vyvolána požadavky na hygienická zařízení vyplývající zejména z vyhlášky č. 410/2005 Sb., a to především na počet záchodů a umyvadel na množství dětí navštěvujících tuto základní školu. Popis stavebních úprav: Vybourání části nenosných příček, vybourání otvorů, rekonstrukce podlah, nové zařizovací předměty, malby, obklady, nová elektroinstalace, úpravy rozvodu vody. Finanční náklady akce: tis. Kč (Předpokládaná cena bude hrazena z dotace statutárního města Brna. Projektové práce v ceně 395 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu MČ Brno-střed.) Termín zahájení prací: Termín ukončení prací: Děti z Křenové a z Osmecu se učí lépe díky projektu Amen sikhľuvas pre dživipen! Po úspěšném projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit děcka!), který Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 ukončila v červnu 2008, přišla nová příležitost, jak dětem se sociálním znevýhodněním i nadále zajistit kvalitní podmínky pro učení. V rámci první výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kterou vyhlásil Jihomoravký kraj, byl této škole schválen v pořadí již druhý evropský projekt, tentokrát s názvem Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!). Tento projekt byl zahájen v dubnu 2009 a potrvá do března Projekt nabízí řešení problematiky nízké efektivity tradičního přístupu ke vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, jejich časté neúspěšnosti a předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Hlavní přínos našeho projektu vidím v posílení výuky druhým pedagogem v početných třídách. To umožňuje lépe se věnovat méně úspěšným žákům a motivovat je k lepším výkonům a na druhé straně nebrání žákům s dobrými výsledky pracovat a rozvíjet se podle svých schopností, uvádí ředitel školy Mgr. Vladimír Tulka. Koordinátorka projektu Bc. Hana Hadrabová k tomu dodává: Naším projektem se snažíme nabídnout komplexní podporu dětem se sociálním znevýhodněním. Již při tvorbě projektu jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností pedagogů s touto cílovou skupinou. Proto jsou aktivity projektu zacíleny na vyrovnávání vzdělávacích příležitostí těchto dětí v klíčových oblastech jako jsou včasná péče v předškolním věku a v prvních ročnících základní školy, posílení výuky druhým pedagogem a asistentem na 1. i 2. stupni školy, příprava na přijímací řízení do dalšího stupně vzdělávání a rozšíření kvalitního zázemí pro výuku. Po dobrých zkušenostech v projektu Avas džas sikhľol, čhavore! jsme přesvědčeni, že i tento navazující projekt pomůže našim žákům, aby dosáhli lepších výsledků ve škole a našli své místo ve společnosti. Společné akce s partnery už mají první pozitivní výsledky. Byl to Den Romů, který pořádala ZŠ 28. října za účasti žáků obou škol, dále velmi zdařilý hudební festival Amari kereka, toho se aktivně zúčastnily i další partnerské organizace z Brna. Nejúspěšnější společnou akcí byl především workshop v ZŠ Ústí nad Labem Předlicích. Vzájemná výměna zkušeností prospěla všem přítomným a poskytla mnoho podnětů pro další práci, uvedla koordinátorka aktivit Mgr. Ludmila Kotlánová. Důležitou součástí projektu Amen sikhľuvas pre dživipen! je také ověření výsledků pilotního projektu Avas džas sikhľol, čhavore!, a to především zavedením systému podpory výuky druhým pedagogem na partnerské škole ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, která má rovněž vysoké procento žáků se sociálním znevýhodněním. Dalšími partnery projektu jsou ZŠ Ústí nad Labem (Předlice), ZŠ Most (Chánov), o.s. Ratolest Brno, DROM Romské středisko a o.s. IQ Roma servis. Kontaktní údaje: Bc. Hana Hadrabová (koordinátorka projektu), tel.: , ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, Brno, Vysvědčení od vedení radnice Šestadvacátý červen byl ve školách zřizovaných městskou částí Brno-střed ve znamení předávání vysvědčení. Na základní škole Horní předávaly prvňáčkům tuto pro ně jistě cennou listinu nejen paní učitelky, ale i starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka (na snímku vlevo). Ten se spolu s místostarostou Dušanem Pazdírkem účastnil i slavnostního předávání vysvědčení deváťákům ze základní školy Křídlovická, které proběhlo v prostorách Společenského centra radnice městské části Brno-střed (na snímku vpravo). 12

13 Neziskovky Zahájení provozu kontaktního místa Family Point V pátek 15. května 2009 byl v Brně na Josefské 1 slavnostně otevřen Family Point místo pro rodinu. Tuto novou službu veřejnosti provozuje Centrum pro rodinu a sociální péči. Family Point nabízí místo k zastavení, rodiče zde mohou přebalit a nakrmit děti. Pro menší děti jsou připraveny hračky a tvořivé pomůcky, velmi oblíbené je akvárium. Dospělí a větší děti si mohou ve Family Pointu na internetu vyhledat potřebné informace. Family Point je především kontaktní místo, které zprostředkovává informace a služby na podporu rodinného života v Brně a okolí. Nabízí mj. přehled volnočasových aktivit. Pracovnice Family Pointu informují osobně, telefonicky a mailem o službách prorodinných organizací, zprostředkovávají poradenství v rodinné, sociální, psychologické a právní oblasti. Family Point bude také místem, kde je možné zřídit si rodinný pas. Family Point je otevřen každý den v době od 9.30 do hodin. Uživatelé internetu mohou nabídku a činnost Family Pointu sledovat na stránkách Ve Family Pointu také probíhají pravidelné akce pro veřejnost. Zájemcům a spřáteleným organizacím chodí dvakrát měsíčně mailem tzv. Zprávy z Family Pointu informace o aktuální nabídce Family Pointu a tipy na programy pro rodiny i jednotlivce. O posílání těchto Zpráv je možné požádat na adrese K projektu se mohou připojit např. neziskové organizace či orgány veřejné správy. Mezi podmínky pro udělení značky Family Point mj. patří: místo musí být vybaveno přebalovacím pultem, místo musí být uzpůsobeno tak, aby v něm matka mohla nakojit své dítě, místo musí být vybaveno hracími prvky pro děti, místo musí být vybaveno informačními materiály z oblasti života rodin. Ratolest Brno, o.s., bude inzerovat na kuponech mobilního operátora DMS projekt neziskové organizace Ratolest Brno bude od léta po celý rok inzerován na plochách dobíjecích kuponů mobilního operátora Vodafone. Ten tak jako první v ČR umožní neziskovkám dlouhodobě bezplatně využívat celý jeden komunikační kanál pro inzerci DMS projektů. Dalšími neziskovkami, které se na kuponech objeví, jsou Český svaz ochránců přírody a Centrum výcviku psů pro postižené Helppes. Kupony využije pro dobití kreditu ročně více než milion zákazníků operátora. Vítězné DMS projekty organizací Ratolest Brno, ČSOP a Helppes vzešly z výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v březnu letošního roku. Projekty hodnotili zástupci operátora, pracovníci neziskového sektoru a Nadace Vodafone ČR. Občanské sdružení Ratolest Brno pomáhá znevýhodněným mladým lidem řešit nepříznivou životní situaci. Kromě provozu nízkoprahových klubů Pavlač a Likusák zajišťuje Ratolest i sociálně aktivizační a preventivní programy pro děti a mládež a snaží se zároveň informovat o problémech mladých lidí a dětí z nefunkčních rodin širokou veřejnost. Výnosy z DMS sbírky Ratolesti umožní otevřít programy většímu množství klientů a zlepšit život ohrožených dětí a mladých lidí. Dárcovská SMS je bezpečným a pohodlným způsobem, jak přispět na dobročinný projekt. Pro její úspěch je ale klíčová komunikace. Proto se těšíme, že nám inzerce na dobíjecích kuponech pomůže jak seznámit širokou veřejnost s problémy znevýhodněných dětí, tak vybrat finanční prostředky na jejich podporu, říká Dana Burianová, vedoucí PR oddělení o.s. Ratolest Brno. DMS, neboli dárcovská SMS letos slaví pětileté výročí a s její pomocí se vybralo již přes 200 milionů korun. Hodnota jedné DMS je 30 Kč a příjemce pomoci obdrží 27 korun. Systém provozuje občanské sdružení Fórum dárců a řídí Rada DMS. Dobíjecí kupony s DMS kampaněmi neziskových organizací budou v prodeji nejpozději od září Občanské sdružení Ženy50 Občanské sdružení Ženy50 bylo registrováno u Ministerstva vnitra ČR 21. listopadu Cílovou skupinou, na kterou je především zaměřena náplň a činnost sdružení, jsou ženy ve věku kolem padesátky a starší. Občanské sdružení je otevřeno každému, nezávisle na věku a pohlaví, kdo má zájem o aktivity sdružení. Občanské sdružení Ženy50 v současné době pořádá: Víkendové pobyty u Dalešické přehrady ( a ) Relaxačně-zážitkový týden na Vysočině ( ) Intenzivní letní PC kurzy s individuálním přístupem 1. pro začátečnice ženy 50+; 8 x 2,5 hod.: Po Čt (zač ) Po Čt (zač ) 2. grafika na PC; 8 x 2 hod.: Po Čt (zač ) Po Čt (zač ) Místo konání Brno, Anenská 10; info: Zahájení pravidelných PC kurzů je plánováno od konce září. Kontakty: Občanské sdružení Ženy50 Anenská 10, Brno tel.:

14 Neziskovky Letní prázdninová školička ve Vesněnce aneb Každý den se zábavou DC pro děti Vesněnka, o. p. s., a ŽVS Vesna, o. s., pořádají Letní prázdninovou školičku ve Vesněnce aneb Každý den se zábavou. Pro koho? Pro děti ve věku 3 7 let, které chtějí přes prázdniny strávit zábavný týden a při tom poznat mnoho nového. Kde? Denní centrum pro děti Vesněnka, Údolní 10, Brno Kdy? 1. termín: termín: termín: Na co se těšit? Pondělí Kreslíme a čarujeme s hlínou, úterý Den se zvířátky, středa Zpíváme, hrajeme a tančíme, čtvrtek Sportovní den, pátek Poznáváme nové věci Program dne: : příchod dětí, hry : tematicky zaměřený program 1. část : svačinka : tematicky zaměřený program 2. část : oběd : odpočinkový režim dle potřeb dětí : tématicky zaměřený program 3. část 17.00: odchod dětí Cena: Kč. V ceně je zahrnuto: celodenní péče o dítě a zábavný program vedený kvalifikovaným personálem, materiály pro hry a tvoření, oběd a celodenní pitný režim v rámci prostorů Vesněnky. Kontakt a přihlášky: Vesněnka, o. p. s., Údolní 10, Brno tel , web: Český červený kříž Brno-město nově otevírá zařízení poskytující odlehčovací služby Český červený kříž Brno-město nově otevírá zařízení poskytující odlehčovací služby podle 44 zákona 108/2006 Sb. Kde nás najdete: v Brně Slatině na ulici Ondřeje Veselého 5a Co nabízíme: pobytové sociální služby Komu je služba určena: seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotní postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Uživatelům bude k dispozici: 6 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, kuchyně, jídelna, společenská místnost, sociální zařízení a zahrada. Pro informace o volných místech a podrobnostech poskytovaných služeb kontaktujte Ú OS ČČK Brno-město telefon , nebo Žádost o poskytování pobytové sociální služby je možné získat na internetových stránkách A Kluby ČR o.p.s. pomáhají lidem, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci A Kluby ČR o.p.s. pomáhají lidem, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci. Nabízíme bezplatnou pomoc při potížích s alkoholem a jinými návykovými látkami v A Poradně, pomoc při hledání práce pro občany znevýhodněné na trhu práce v Pro zaměstnanost, při řešení konkrétních sociálních problémů funguje Sociální poradenství, v případě jakýchkoli životních nesnází a obtíží nabízíme Pomoc v krizi a Internetovou poradnu, pro ty, kdo potřebují informace a nasměrovat na jakoukoli službu, je zde Kontaktní centrum, pro matky s malými dětmi je zde bezplatné hlídání dětí A Klubíčko. Dále se u nás setkávají skupiny Anonymních alkoholiků, Anonymních gamblerů, Anonymní narkomani a anglicky mluvící AA. Kontakt: Václavková Jitka A kluby ČR o.p.s., Starobrněnská 14, Brno, tel: , ŽVS Vesna, o. s., pořádá od nového školního roku další kvalifikační kurzy a jiné aktivity ŽVS Vesna, o. s., pořádá od nového školního roku další kvalifikační kurzy s akreditací MPSV Pracovník v sociálních službách pečovatel(ka), na základě 112 Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách. Kurzy trvají tři měsíce a končí závěrečnou zkouškou (část písemná a ústní). Úspěšní absolventi obdrží certifikát s celostátní platností. Od začíná kurz Pečovatelka o děti do 15 let, od Pečovatelka o seniory a handicapované. Vyučuje se vždy v pátek hodin a v sobotu hodin ve škole na Údolní 10. Přihlášky a bližší informace: PhDr. Jana Dvořáková, ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10, Brno, tel Pro nadcházející školní rok 2009/2010 připravilo občanské sdružení ŽVS Vesna pro zájemce od nejmladšího věku po seniory kurzy a kroužky s různým zaměřením: pohybové (pilates, sebeobrana pro ženy i muže, bodystyling, aerobic, fit cvičení, jóga pro těhotné, cvičení na páteř, předporodní příprava), pro děti s maminkami (hravé hodinky pro nejmenší, jóga pro děti, muzikoterapie, baletní a rytmická průprava, sebeobrana pro nejmenší,keramické tvoření), vzdělávací (angličtina pro seniory, trénink paměti nejen pro seniory, němčina, španělština), hudební (výuka hry na klavír, flétnu, kytaru), rukodělné vitráže, pletení z pedigu, drobné vánoční dárky, tvorba šperků, keramika, paličkování). Pro základní a mateřské školy má ŽVS Vesna, o. s., připraveny netradiční tematické výukové programy: Hudební rok, Hrátky s pejskem, Hrátky s kocourem. Podle přání škol je možné uskutečnit programy buď v tělocvičně/sále na Údolní 10 nebo výjezdově v ZŠ či MŠ. Bližší informace na tel. č , v kanceláři Vesny na Údolní 10 nebo em na: Dobrovolnický program překvapil zájmem Přes půl roku má za sebou obnovený dobrovolnický program v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří v Polní ulici. Organizátory překvapil zájem z řad Brňanů, kteří chtějí převážně starším pacientům léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) pomáhat. Celkem se u nás zatím vystřídalo 33 dobrovolníků, někteří po čase zjistili například, že to nestíhají, přesto zhruba 15 dobrovolníků je stále aktivních, uvedla vrchní sestra LDN NMB Dagmar Ryšavá. Dobrovolnický program v LDN nemocnice obnovila po třech letech. Zatímco původní program ale organizovalo externí občanské sdružení, nyní tak činí přímo nemocnice. Předchozí dva roky byla nemocnice zcela bez pomoci dobrovolníků-laiků. V prvním programu před čtyřmi lety navíc bylo dobrovolníků jen sedm. Občas se dokonce stane, že dobrovolníků je k aktuálně dispozici více než osamělých pacientů. Přesto ale rozhodně hledáme další zájemce, protože někteří z dobrovolníků po čase vyhoří, nebo kvůli životním změnám již nemohou docházet, uvedla Ryšavá. Nemocnice je s entuziasmem i činností dobrovolníků spokojena, pouze se dvěma se musela rozloučit, protože nedodrželi kvůli pacientům přísně stanovená pravidla. Nemocnice od pacientů zjišťuje průběžně zpětnou vazbu s dobrovolníky. Stejně tak s dobrovolníky se organizátoři pravidelně scházejí při evaluačních setkáních. Mezi dobrovolníky převažují ženy, ale nechybí ani několik mužů. Věk se pohybuje od studentů, přes lidi středního věku až po seniory. Pro snadnou identifikaci jsou označeni visačkami se jménem, barevným pruhem oddělení LDN a fotografií. Mnoho z převážně starých pacientů LDN v Polní ulici (největšího zařízení svého druhu na Moravě) je řadu dnů osamocených, bez návštěv příbuzných. Dobrovolnický program nemá suplovat práci zdravotnického personálu, ale vhodně ji doplňovat. Dobrovolníci vůbec nedělají zdravotnickou práci, ale starají se o volný čas pacientů LDN povídají si s nimi, předčítají z novin, luští s pacienty křížovky či s nimi chodí na krátké procházky v areálu. Jak s pacienty zahájit komunikaci radí dobrovolníkům ústavní psycholožka, stejně tak jak se bránit syndromu vyhoření, který bývá pro pečující po nějaké době typický. Dobrovolníkům i za naše pacienty ze srdce děkujeme, dodala Ryšavá. Další případní zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat Klientské centrum NMB v Polní ulici. Z LDN Polní totiž nemocnice dobrovolnictví postupně rozšiřuje i do detašované LDN na Červeném kopci. 14

15 Prázdniny / Volný čas Nedělní promenádní koncerty v Denisových sadech Veřejná zeleň města Brna obnovila v objektu Kolonády v Denisových sadech tradici promenádních koncertů. Myšlenkou tohoto projektu je najít vhodnou spolupráci s hudebními soubory a nabídnout jim při vhodném zvolení hudebního žánru možnost vystoupení v parku v objektu zrekonstruované Kolonády pro pořádání hudební produkce pro veřejnost. Snahou je připravit pro veřejnost návštěvníky parku pěkné kulturně-hudební odpoledne, které by se mohlo stát součástí a tradicí pravidelných letních nedělních odpoledních procházek v parku Denisovy sady, uvedl ředitel Veřejné zeleně města Brna Ing. Jozef Kasala. Právě promenádní koncerty bývaly tradiční součástí městských parků. Umocňovaly tak pozitivní pocity návštěvníků. Jejich obnovení bude znamenat jednak připomenutí této tradice starším občanům, ale také oslovení mladší generace. Pořádání kulturních akcí v parcích je také jednou z možností jejich propagace. Na koncertování byly osloveny skupiny z různých hudebních stylů (dechová skupina, cimbálová muzika, folk, rock, funky ). Ty dostaly příležitost vystoupit v parku, a to v období od květena do září 2009 každou neděli odpoledne od 15 do16 hodin. Vstup je zdarma, změna programu vyhrazena. PROGRAM: : Komorní dechová skupina : God Mood rock/funky : Pocity folková skupina : Sylvan cimbálová muzika : Sylvan cimbálová muzika : Atomic Hot Rod rockabilly gang : Komorní dechová hudba : Careta folková skupina : Komorní dechová hudba : Šmitec cimbálová muzika : Deset pohledů folk/rock : Údolní Beat rocková skupina : Careta folková skupina Léto s Juniorem JUNIOR Dům dětí a mládeže, sídlící na Dornychu 2, na území městské části Brno-střed nabízí LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY Tajemný středověk, Zruč nad Sázavou, 7 16 let, stany s podsadou, plná penze, doprava autobusem Vesmírný závod, tábor vědy a techniky, Dolní Heřmanice, 9 15 let, stany s podsadou, plná penze, společná doprava Týden s aerobikem a hip-hopem, Sebranice u Poličky, let, stany s podsadou, plná penze, společná doprava autobusem Cesta kolem světa s Willy Fogem, Sebranice u Poličky, 7 11 let, stany s podsadou, plná penze, společná doprava autobusem Soustředění modelářů, robotiky, Sebranice u Poličky, od 10 let, stany s podsadou, plná penze, společná doprava autobusem PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY (od pondělí do pátku hodin) , , , , , , , , celotáborová hra, sport, turistika, rukodělky, hry, pro děti 7 13 let , , počítačový tábor, pro děti 9 15 let výtvarně-keramický, pro děti 7 15 let Kontakty: JUNIOR Dům dětí a mládeže Dornych 2, Brno tel.: , Zpravodaj městské části Brno-střed, ročník XVIII, číslo 7 8, prázdniny * Vydává: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, IČ: * Vychází 1x za měsíc (o prázdninách dvojčíslo) * Místo vydávání: Brno * Náklad tohoto čísla je výtisků * Redakční uzávěrka * Šéfredaktor: Mgr. Roman Burián (tel.: , mobil: , * Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno * Zářijový zpravodaj vyjde * Výroba, distribuce a správa inzerce: Samab Brno Group, a. s., Cyrilská 14, Brno * Oficiální webové stránky radnice Brno-střed: * Registrováno MK ČR E

16 Inzerce Tady Vám ukážeme jenom barvu Motocykly naleznete v nově otevřené prodejne Autonova Brno, Masná 418/20 BRNO, tel: ktm inz orange CZ 215x142.5.indd1 1 ZATEPLOVÁNÍ 2/1/08 1:34:15 AM OKEN A DVEŘÍ Výměna skel je možná u všechy typů oken a dveří: dřevěné (i kastlové), plastové, kovové i střešní 8 Vzorkovna Brno-Řečkovice, Banskobystrická 87, 1. patro, tel.:

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Pro 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 18. zasedání Zastupitelstva městské

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s., PROGRAM 20. RMČ BS 1 a) Zahájení b) Ověření správnosti zápisů z 18. a 19. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 20. RMČ BS d) Schválení programu 20. RMČ BS 2) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS P.Pacal

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 20. června 2016 usnesením č. 160620/ZM/86

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením

Více

MĚSTO HANUŠOVICE. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

MĚSTO HANUŠOVICE. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, KTEROU SE VYMEZUJÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, NA NICHŽ SE ZÁKAZUJE KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Záhornice K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Záhornice Zastupitelstvo obce Záhornice se dne usnesením č. usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2)

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.04/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/05 konaného dne 14. dubna 2015

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/05 konaného dne 14. dubna 2015 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/05 konaného dne 14. dubna 2015 Bod 32 byl projednán po bodu 2. 1. Technický bod ZMB schvaluje ověřovatele

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč. Husova Náměšť nad Oslavou. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč. Husova Náměšť nad Oslavou. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč Husova 579 675 71 Náměšť nad Oslavou Identifikátor školy: 600 122 344 Termín

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Návrh: Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr., Bc. Jiří Jobánek Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr., Bc. Jiří Jobánek Josef Červenka Zápis 47. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve středu 8. června 2016 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 7:30 hodin Ing. Pavel

Více

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/10 ZMČ 7/10. 14 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.06.2016 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 12 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 37 Věc: Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 investiční a neinvestiční dotace městům a obci Důvod předložení: Zajištění

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Předkládá: Vypracoval: Zdeněk Hovorka Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Čas Od Do Přítomnost členů komise. přítomen Mgr. Vladimír Novotný. přítomen Radomil Kašpar. přítomen Stanislava Kusá

Čas Od Do Přítomnost členů komise. přítomen Mgr. Vladimír Novotný. přítomen Radomil Kašpar. přítomen Stanislava Kusá Zápis z jednání komise rady města Komise pro školství, výchovu a vzdělávání č. 01/12 Den konání 30. 1. 2012 Místo konání Městský úřad Litomyšl Čas Od 15.30 Do 17.00 Přítomnost členů komise Mgr. Jaromír

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více