Vážení spoluobčané, prázdniny Opravená hřiště v městské části Brno-střed str. 2. Family Point místo pro rodinu str. 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, prázdniny 2009. Opravená hřiště v městské části Brno-střed str. 2. Family Point místo pro rodinu str. 13"

Transkript

1 prázdniny 2009 Žáci III. A ze ZŠ Husova, jejímž zřizovatelem je městská část Brno-střed, vyhráli v prvním ročníku unikátního celoevropského projektu Scholovision Více o jejich úspěchu na straně 11. Vážení spoluobčané, s příchodem léta se život v Brně posune do klidnějšího, prázdninového tempa, a tak bude snad více času k zamyšlení nad plány do budoucna a prostředím kolem nás. Protože však s letními dny přibývá v ulicích centra i jevů, které tam asi nikdo z nás nevidí rád, schválila naše městská část na posledním červnovém zastupitelstvu návrhy vyhlášek, které by měly v ulicích města přispět k posílení bezpečnosti a veřejného pořádku. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti, zákaz žebrání a větší postihy při znečisťování ulic a veřejných prostranství. Naším cílem je dát do rukou policejních složek nástroj, jehož prostřednictvím se nám společně podaří z centra města dostat jednotlivce a skupinky alkohol konzumujících individuí, obtěžujících ostatní kolemjdoucí. Ulice Veselá, náměstí Svobody a především prostor kolem brněnského hlavního nádraží místa, kterých se uvedené týká nejvíce. V této souvislosti se také chceme zaměřit na zkvalitnění úklidu naší městské části. Připomínám, že kromě blokového strojního a ručního čištění ulic profesionály využívá naše radnice jako jedna z mála v Brně také služeb tzv. veřejně prospěšných pracovníků z řad nezaměstnaných, kterým dáváme možnost pracovního uplatnění. Stále více občanů se na naši radnici obrací se stížnostmi na nepořádek kolem kontejnerových stání a popelnic. Ten je dán částečně nedostatečným množstvím odpadních nádob v dané lokalitě a vliv na něj má také četnost vývozu popelnic a kontejnerů městskou svozovou firmou. Vzniklý nepořádek z přeplněných popelnic pak musí uklízet naše městská část, i když bychom takto vynaložené prostředky raději použili na jiné účely. Na zodpovědné pracovníky a politiky vedení města se tak budeme obracet s tím, aby si své povinnosti město a městská svozová firma plnily zodpovědněji. Pro zjištění problémových lokalit se v této souvislosti obracím i na Vás se žádostí o upozornění na místa v okolí Vašeho bydliště, kde problémy s vyvážením popelnic a kontejnerových nádob registrujete. Své postřehy, případně fotografie můžete posílat na ovou adresu Radnice Brno-střed připravuje na podzim několik změn. Novou podobu získají například webové stránky městské části a do rukou se Vám v září dostane obměněný Zpravodaj. Do té doby přeji všem krásné léto, dětem vydařené prázdniny a dovolené strávené přes - ně dle Vašich představ. Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed Opravená hřiště v městské části Brno-střed str. 2 Brněnské shakespearovské dny str. 7 Prázdninové opravy našich škol str. 12 Family Point místo pro rodinu str. 13

2 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Městská část Brno-střed investovala pět miliónů korun do rekonstrukce několika dětských hřišť Hřiště ve vnitrobloku ulic Křídlovická Zahradnická Poříčí Ypsilantiho. Hřiště v parku na Obilním trhu. Hřiště při ulici Kamenomlýnské. 2 Za poslední rok investovala městská část Brno-střed pět miliónů korun do rekonstrukce několika veřejně přístupných dětských hřišť. Vloni na podzim se opravy dočkaly herní atrakce v parčíku Jana Uhra Úvoz, ve vnitrobloku ulic Křídlovická Zahradnická Poříčí Ypsilantiho, ve vnitrobloku Botanická Sokolská Tučkova - Sušilova, při ulici Bohuslava Martinů a v parku Kamenomlýnská. Letos byla ještě provedena rekonstrukce dětského hřiště na Obilním trhu. Rozsahem i cenou byly nejvelkorysejší úpravy dětských hřišť na Jana Uhra a ve vnitrobloku Křídlovická Zahradnická Poříčí Ypsilantiho na Starém Brně. Došlo k odstranění starých a instalaci nových herních prvků a vytvoření odpovídajících tlumících vrstev z pryžového recyklátu. Na hřišti v parčíku Jana Uhra byla umístěna herní sestava tvořená zejména lezeckou stěnou s otvory a úchyty, lanovým tunelem, požární tyčí, opičí dráhou nebo žebříky, dále tam lze využít samostatnou lezeckou stěnu, houpačku zvanou hnízdo nebo nerezovou skluzavku v kombinaci s žebříkem a lezeckou stěnou, na dětském hřišti ve zmíněném vnitrobloku na Starém Brně byla instalována rozsahem obdobná herní sestava rozšířená o nerezovou skluzavku, dále pak samostatná lezecká stěna a houpačka pro dvě děti. Tři další dětská hřiště opravená vloni jsou komornějšího rázu a odpovídají charakteru a prostorovým dispozicím jednotlivých lokalit; ve vnitrobloku při ulici Botanické se nachází pískoviště, lezecký tunel s úchyty a menší herní sestava se síťovým výlezem, žebříkem a nerezovou skluzavkou; hřiště na ulici Bohuslava Martinů v Masarykově čtvrti obsahuje pružinové houpadlo a menší herní sestavu se síťovým výlezem a nerezovou skluzavkou, vše umístěné na tlumící vrstvě z pryžového recyklátu. Poslední z trojice menších hřišť je při ulici Kamenomlýnské a zahrnuje v sobě kládovou houpačku a menší herní sestavu se síťovým výlezem a nerezovou skluzavkou. V parku na Obilním trhu rekonstrukce spočívala zejména v nahrazení několika starých a dnešním požadavkům i představám dětí neodpovídajících herních prvků novými a vytvoření normami požadované tlumící vrstvy. Na hřišti byla jednak umístěna herní sestava tvořená zejména lezeckou stěnou s chyty, požární tyčí, opičí dráhou, obručovou věží nebo vřetenovým žebříkem, a jednak houpačka zvaná hnízdo, kolotoč nebo tři pružinová houpadla. Opravou prošlo i stávající dětské pískoviště, které bylo opatřeno novým dřevěným rámem. Samozřejmostí většiny zmíněných dětských hřišť, která jsou určena zejména pro menší děti do 12 let věku, byla i instalace nového doplňkového mobiliáře ve formě laviček a košů na odpadky, všechna dětská hřiště jsou pak obligatorně vybavena provoz - ním řádem obsahujícím zejména charakteristiku jednotlivých herních prvků a základní telefonické kontakty na složky záchranného systému, správce hřiště a subjekt, zajišťující jeho úklid. Společným jmenovatelem všech rekonstruovaných prostor je jejich co nejatraktivnější provedení tak, aby plně odpovídaly současným požadavkům na herní prvky, kladeným jak těmi, kterým jsou primárně určeny, tj. dětmi, tak odbornou veřejností. Všechny herní prvky, které jsou provedeny z kvalitní oceli, vysokotlakého laminátu a lan s ocelovým jádrem, jsou maximálně bezpečné, odolné vandalismu, s minimálními nároky na údržbu a jsou certifikované ve smyslu příslušných norem vztahujících se k herním prvkům.

3 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Hřiště ve vnitrobloku při ulici Botanické. Hřiště v parčíku Jana Uhra Úvoz. Rada městské části Brno-střed podporuje kulturní, zájmovou, vzdělávací a sociální činnost Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 72. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro Základní školu a mateřskou školu, nám. 28. října, Brno, IČ: , ve výši Kč na tradiční Olympijský den školy dne finanční neinvestiční transfer pro Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, Křížkovského 23, Brno, IČ: , ve výši Kč na Letní stanové tábory se zdravovědou v praxi finanční neinvestiční transfer pro Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s., Fügnerova 30, Brno, IČ: ve výši Kč na Letní stanové tábory se zdravovědou v praxi. Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 73. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, Brno, IČ: ve výši Kč, na komponovaný večer s autory knihy Prožívat několik životů a hudebním doprovodem písničkářů Slávkem Janouškem a Lubošem Vondrákem finanční neinvestiční transfer pro Asociaci Interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, Brno, IČ: ve výši Kč, na VII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2009 finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Vladimíra Koudelku, agenturní činnost, Hoštická 1, Brno, IČ: , ve výši Kč na Čtvrté příhraniční slavnosti koncert k osvobození Brna finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, Brno, IČ: , ve výši Kč na výstavu kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu Arabela finanční neinvestiční transfer pro Moravian LARP, o.s., Purkyňova 100A, Brno, IČ: ve výši Kč. KA Brno, Slovinská 41, Brno, IČ: , ve výši Kč na 11. ročník Rádcovského kurzu, na základě předložené faktury finanční neinvestiční transfer pro Malé divadlo kjógenu, o.s., Prokešova 46, Brno, IČ: , ve výši Kč na šití kostýmů a výrobu rekvizit, na základě předložené faktury finanční neinvestiční transfer pro Kolpingovu rodinu Brno I., o.s., Metodějova 2a, Brno, IČ: , ve výši Kč na nákup nářadí, na základě předložené faktury Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 77. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro DOS Production, s.r.o., Ječná 26b, Brno , IČ: ve výši Kč. 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zastupitelstvo městské části Brno-střed (dále jen ZMČ BS) na 16. zasedání, konaném dne , projednalo mj. následující body: Změna zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, příspěvkové organizace ZMČ BS projednalo návrh na změnu zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, příspěvkové organizace a na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a čl. 11 odst. 1 písm. h) Statutu města Brna a schválilo změnu zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, příspěvkové organizace (úplné znění). Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 75. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro Diakonii ČCE středisko v Brně, Hrnčířská 27, Brno, IČ: , ve výši Kč na provoz střediska na základě předložené faktury finanční neinvestiční transfer pro Junáka-svaz skautů a skautek ČR, středisko DVOJ- Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti ve městě Brně ZMČ BS nesouhlasilo s navrhovanou úpravou místního koeficientu na zvýšení daně z nemovitosti ve městě Brně; doporučilo zachování koeficientu 1, tedy stávajícího stavu; uložilo starostovi MČ BS zaslat výpis z usnesení ZMČ BS statutárnímu městu Brnu 3

4 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Školní a mládežnický hokej na Úvoze zůstane, změní se pouze správce haly Neuvěřitelné množství doslova bájných spekulací a nebál bych se říct, že i lží se vynořilo kolem technicko-organizačního řešení správy hokejové haly na Úvoze. Těmito slovy okomentoval starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka včerejší projednávání a následné rozhodnutí zastupitelstva o převodu sportoviště ze Základní školy Úvoz na příspěvkovou organizaci městské části Brno-střed Sportovní a rekreační areál Kraví hora. Ta pro Brno-střed už provozuje koupaliště s krytým bazénem na Kraví hoře či kluziště a skatepark na Nových sadech. Důvodů pro převod je hned několik. Předně: škola má jako hlavní činnost poskytovat vzdělávání, správu sportovišť je opravdu vhodné ponechat v rukou specializované organizace, nehledě na to, že se lépe využijí odborné lidské zdroje, zdůvodnil starosta. A přidal další argument: Radnice je zodpovědná za to, že je její majetek řádně, kvalitně a efektivně využíván. A o dění v hale musíme mít velmi dokonalý přehled, což pouhý soupis obsazení ledu a schválený ceník neřeší musí nám být třeba více známo i o subjektech, které zde bruslí či hrají hokej, musíme mít zmapováno, jak jsou využívány a zpoplatňovány jiné ledové plochy v Brně a podobně. Věříme tomu, že ředitel Kraví hory se bude hokejové hale věnovat se stejným zaujetím a nasazením, jak už pět let buduje koupaliště na Kraví hoře. Na Úvoze také proběhlo v minulých letech několik kontrol a auditů. Výsledkem bylo, že je velmi problematické a ne vždy se to škole dařilo oddělit účetnictví školy a účetnictví haly. A to je problém, který poškozoval i nás jako zřizovatele, dodal Šťástka. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Brno-střed bude mít hokejová škola na Úvoze právo přednostního výběru časů, které pro zajištění sportovní výuky v hale potřebuje, a to zdarma. Pokud jde o sportovní kluby, tak osobně garantuji, že zbylá kapacita ledu bude k dispozici primárně sportovním oddílům, které pracují s dětmi a mládeží. Už nyní mám naplánovaná jednání, abych si nechal popsat a vysvětlit abych tak řekl kdo je kdo na brněnské mládežnické hokejové scéně. Neradi bychom nějaký subjekt upřednostňovali, či naopak znevýhodňovali. Nalezení jakési provozní rovnováhy bude také úkol i pro nového správce haly, řekl starosta Šťástka. Starosta Brna-středu Šťástka: Město Brno přichází s návrhy pořádkových vyhlášek zbytečně pozdě Již před rokem iniciovala městská část Brno-střed vznik vyhlášky statutárního města Brna, která by zakazovala požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Jsem rád, že zpracovaný návrh konečně dorazil k projednání na městské části, na druhé straně mě mrzí, že to městu Brnu trvalo rok. Kdyby se příprava těch několika málo řádků tak netáhla, mohla vyhláška platit třeba už na jaře, uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a poukázal na to, že z diskusí s představiteli městské policie ví, že by její platnost strážníkům výrazně ulehčila práci při zajišťování veřejného pořádku. Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku už projednala Rada městské části Brno-střed i Zastupitelstvo městské části Brno-střed. Navrhli jsme městu Brnu, aby se na celém území Brna zakázalo požívání alkoholických nápojů v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení, dětských hřišť, sportovišť a pískovišť, hřbitovů, kostelů a zdravotnických zařízení, oproti původně plánovaným 20 metrům, řekl starosta. A s tím, že bylo dále navrženo, aby na území Brna-středu nebylo možné konzumovat alkohol na žádném veřejném prostranství. Výjimkou samozřejmě budou restaurační zahrádky v jejich otvírací době a místa konání Vánočních trhů, různých slavností a jarmarků, kde bude konzumace povolena jen v době konání akcí. Zároveň Zastupitelstvo městské části Brno-střed projednalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání a Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Se žebráním je to stejně jako s alkoholem, vyhlášku vítáme, ale mohla přijít o několik měsíců dřív. Do návrhu za Brno-střed jsme zařadili všechny ulice v historickém jádru a veřejné prostranství před obchodním domem Tesco, prohlásil Šťástka. Boj za udržování čistoty ulic a dalších prostranství vede naše městská část už mnoho let, už moje předchůdkyně, paní doktorka Hrubá, ještě v minulém volebním období navrhovala zpřísnit postihy lidí plivajících kolem sebe žvýkačky, my jsme zase třeba zvýšili počty nasazených pracovníků veřejně prospěšných prací, kteří provádějí úklid, a chystáme i nasazení dalších, kteří budou veřejná prostranství uklízet v rámci institutu veřejné služby, doplnil starosta Šťástka komentář k poslední z projednaných vyhlášek. 72. zasedání Rady městské části Brno-střed Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 72. zasedání, konaném dne , projednala mj. následující body: Rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně projednání výjimky pro provedení zásahu do plochy nejvýznamnější zeleně RMČ BS doporučila příslušným orgánům města schválit udělení výjimky pro provedení zásahu do plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně Kraví hora ve správě MČ Brno-střed ve smyslu vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 (o ochraně zeleně v městě Brně) v souvislosti s akcí Rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně a předpokladu, že úbytek zeleně bude nahrazen novou plochou zeleně v minimálně stejném rozsahu a uložila odboru ŽP zajistit zaslání tohoto usnesení OI MMB. Bytový dům Bezručova projednání výjimky pro provedení zásahu do plochy nejvýznamnější zeleně RMČ BS doporučila příslušným orgánům města schválit udělení výjimky pro provedení zásahu o rozsahu 90 m do plochy nejvýznamnější zeleně ve městě Brně Nové sady-vnitroblok ve správě MČ Brno-střed ve smyslu vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 (o ochraně zeleně v městě Brně) v souvislosti s akcí Bytový dům Bezručova stavebníka Ing. R. Filipa za podmínky, že navržený objekt samostatné garáže bude mít zelenou střechu intenzivní zeleň. ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 zvětšení kapacity stravovací místnosti, projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 zvětšení kapacity stravovací místnosti projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost nejvhodnější nabídku. Návrh investičního záměru investice Mendlovo náměstí terminál hromadné dopravy RMČ BS projednala návrh investičního záměru investice Mendlovo náměstí - terminál hromadné dopravy a vzala na vědomí 1. etapu dopravně technické studie centrální části Mendlova náměstí, spočívající ve změně organizace dopravy na Mendlově náměstí; požaduje, aby byla neprodleně realizována přestavba Rady městské části Brno-střed Mendlova náměstí dle vítězného soutěžního projektu autorů Radko Květ, Zdeněk Sendler s řešením parkování v podzemním parkovacím objektu v centrální části Mendlova náměstí a s návaznostmi na průrazy ul. Hybešova, Ypsilantiho a Václavská dle ÚPmB. Územní studie ulice Údolní v úseku Husova Úvoz RMČ BS souhlasila s předloženou Územní studií rekonstrukce ulice Údolní v úseku Husova-Úvoz za podmínek komise dopravy a služeb RMČ BS ze dne ; doporučila zvážit rozšíření kapacity navrženého parkovacího domu a prověření možnosti šikmého parkovacího stání na Obilním trhu a uložila OVÚR zaslat výpis žadateli. 73. zasedání Rady městské části Brno-střed Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 73. zasedání, konaném dne , projednala mj. následující body: Provozování kašen a fontán ve správě MČ Brno-střed RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu Provozování kašen a fontán ve správě MČ Brno-střed nejvhodnější nabídku a schválila smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem Návrh investičního záměru investice Rekonstrukce ulice Milady Horákové, úsek Příkop Černopolní RMČ BS projednala návrh investičního záměru investice Rekonstrukce ulice Milady Horákové, úsek Příkop - Černopolní a souhlasila s předloženým návrhem investičního záměru investice Rekonstrukce ulice Milady Horákové, úsek Příkop - Černopolní s tím, že doporučila příslušným orgánům SmB při prováděných či plánovaných rekonstrukcích komunikací nahradit případně rušená parkovací stání odpovídajícím počtem nových. Zhotovení studie dalšího rozvoje Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora (SRAKH) RMČ BS schválila s ohledem na snahu o zkvalitnění nabízených služeb pro návštěvníky záměr dalšího rozvoje rekreačně sportovního areálu na Kraví hoře, vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení studie dalšího rozvoje SRAKH dodavatele a schválila smlouvu mezi stat. městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem. 4 Zhotovení studie typových prodejních stánků v MČ Brno-střed RMČ BS schválila s ohledem na snahu o celkové zlepšení vzhledu veřejných prostranství a zatraktivnění centra města záměr dosažení jednotné vizuální podoby prodejních stánků v centru města Brna, vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení studie typových prodejních stánků ve výše uvedeném smyslu dodavatele a schválila smlouvu mezi stat. městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem. Schválení podání žádosti k nabídkovému řízení na prodej nemovitostí Hlinky 68 a Křídlovická 61b v Brně RMČ BS vzala na vědomí informaci o vypsaném nabídkovém řízení na prodej nemovitostí Hlinky 68 a Křídlovická 61b, Brno společností Teplárny Brno, a.s., konstatovala vhodnost a účelnost možného využití objektů pro potřeby statutárního města Brna, městské části Brno-střed, a to objektu Křídlovická 61b pro účely skladových prostor, zázemí, agendy pro volby a archivů úřadu a objektu Hlinky 68 především pro účely pečovatelské služby, rozšířených služeb pro seniory s možností využití společenských místností kluby důchodců a za účelem setkávání s občany, schválila účast MČ Brno-střed v nabídkovém řízení, respektive podání žádosti o převod těchto nemovitostí do správy městské části, přičemž cena by byla stanovena na základě dalšího jednání, a pověřila starostu Mgr. Libora Šťástku a tajemníka Ing. Pšeju jednáním se společností Teplárny Brno, a.s. Vánoce 2009 RMČ BS vzala na vědomí sdělení starosty MČ BS o průběhu jednání se zástupci st. města Brna ve věci příprav vánočních trhů 2009 a o podaných nabídkách v rámci zveřejněné výzvy provozovatelům tradičních řemesel a občerstvení; schválila záměr konání vánočních trhů v lokalitě nám. Svobody a Zelného trhu, případně Moravském náměstí; schválila záměr vzniku čtyřčlenného, poměrně zastoupeného společného orgánu st. města Brna a městské části Brno-střed, pověřeného přípravou základního konceptu vánočních trhů ve městě Brně a po - dáním návrhu na případné smluvní partnery při jejich realizaci k projednání a schválení v Radě městské části Brno-střed, příslušném orgánu městské části jako hlavního pořadatele vánočních trhů s ohledem na historické a technickoorganizační souvislosti, jmenovala členem výše uvedeného společného orgánu: Mgr. Libora Šťástku, starostu MČ BS a Ivana Kinzela, místostarostu MČ BS.

5 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Předkládání návrhů na udělení Ceny města Brna pro rok 2009 Kancelář primátora města Brna sděluje, že v souladu s Pravidly pro udílení Ceny města Brna přijímá návrhy na udělení Ceny města Brna pro rok Cenu města Brna uděluje Zastupitelstvo města Brna za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje Zastupitelstvo města Brna v následujících oblastech: hospodářský rozvoj, přírodní vědy, architektura a urbanismus, výtvarné umění, literární činnost, sport, výchova a vzdělávání, technický pokrok, společenské vědy, užité umění, hudba, drama tické umění, žurnalistika a publicistika, mezinárodní spolupráce města Brna V každé z uvedených oblastí může být udělena jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Návrhy na udělení Ceny města Brna mohou předkládat občané, orgány statutárního města Brna a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty. Návrh na udělení Ceny města Brna musí být podán písemnou formou. Termín pro podání návrhu je do 31. srpna Návrhy doručené po stanoveném termínu nejsou posuzovány. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Magistrátu města Brna nebo na sekretariátu primátora města Brna, případně zaslat poštou na adresu Magistrát města Brna, Kancelář primátora, Dominikánské náměstí 1, Brno, nebo elektronickou poštou na adresu Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných klasickou poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou poštou datum odeslání. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny města Brna, oblast, v níž je udělení Ceny města Brna kandidátu navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Každý kandidát na udělení Ceny města Brna musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být z dalšího projednávání vyloučen. Podrobné informace o postupu podávání a projednání návrhů na udělení Ceny města Brna jsou obsaženy v Pravidlech pro udílení Ceny města Brna a zveřejněny na oficiálních internetových stránkách statutárního města Brna Ing. Milan Kohout vedoucí Kanceláře primátora města Brna Dvojí metr aneb Jak dlouho ještě? Již týdny je mediální kauzou vznik rómské třídy ve Valašském Meziříčí. Krok radnice. To, že jinde spontánně vznikají celé rómské školy, pohříchu nikoho nezajímá. Jen v mém bezprostředním okolí byly tři takové, po sloučení ZŠ Staré a ZŠ na nám. 28. října jsou tu dvě rómské základní školy v rámci městské části Brno-střed. A to škola na nám. 28. října a základní škola na ulici Křenové. Děti většinového etnika školu ne - navštěvují nikoliv proto, že sem chodí Rómové, ale proto, že by se tu kvůli Rómům mnoho nenaučily. Nezavírejme, prosím, oči před fakty. Za několik desítek let se Rómové nedokázali přizpůsobit většinové společnosti, dnes se jim dokonce už několik let říká nepřizpůsobiví. Mají, pravda, jiné hodnoty. Vědomosti pro ně pohříchu hodnotou prostě nejsou a na školách, kde převažují, je to poznat. Neříkám, že mezi Rómy v tomto směru nejsou výjimky, pochopitelně jsou, ale žel, je jich málo. Ke škodě jejich i naší. Vzdělaní Rómové sami se straní společnosti svého etnika, například děti rómských asistentů nechodí na rómské školy, kde pracují jejich rodiče. Do školy s převahou rómských dětí své děti neposlala ani bílá samoživitelka, matka několika dětí, žijící na hranici chudoby, a ač nemá na zaplacení jízdenek MHD, přesto posílá děti do vzdálené základní školy, protože ona i její potomci ví, že v dnešním světě to bez maturity daleko nedotáhnou. Proč si tedy stále lžeme do kapsy? Proč se bije na poplach a hned se táhne do boje proti Ivanám Řápkovým a nyní starostovi/starostce ve Valašském Meziříčí jen proto, že znalí rómského problému (na rozdíl od ministra Kocába), jej chtějí řešit? V případě rómské první třídy ve Valašském Meziříčí pouze problém pojmenovali a chtěli postupovat systémově. Bez zásahu radnice rómská třída stejně vznikne naprosto spontánně, ale bez pomoci radních nedosáhne žádných výhod. Protože však tato změna bude tichá, nebude systémová, a tudíž se nebude ani politizovat ani medializovat. Co na tom, že v souhrnu jde o jedno a totéž! Probuzení z tohoto pokrytectví nás bude setsakra bolet. A dokud vše to jasně nepo - jmenujeme, dokud nezavládne rovnost mezi právy a povinnostmi všem stejně měřená, poroste podpora extremistických a neonacistických organizací většinovým obyvatelstvem. A v tom je skryto nemalé nebezpečí. Nebo se mýlím? MUDr. Věra Jelínková zastupitelka městské části Brno-střed za Stranu zelených Jaký je a jak se mění zdravotní stav obyvatel našich měst? odpověď pomáhá najít studie Helen Státní zdravotní ústav, Centrum odborných činností, Oddělení podpory zdraví Brno, Palackého 3a, realizuje v letošním roce ve městě Brně studii Helen v rámci výzkumu zdravotního stavu české populace zaměřeného na výskyt nejčastějších onemocnění a jejich rizikových faktorů. Studie Helen pomáhá najít odpověď na otázku Jaký je a jak se mění zdravotní stav obyvatel našich měst. Každý z nás si jistě během života položil otázky: Co všechno ovlivňuje lidské zdraví? Proč jsme nemocní? Může člověk ovlivnit své zdraví tím, jak a kde žije? Tyto otázky zajímají nejenom laiky, ale i odborníky. Víme, že věk, kterého se dožíváme, a zdraví nejsou dány pouze náhodou, ale jsou výsledkem působení mnoha navzájem se ovlivňujících okolností. Patří k nim vrozené dědičné dispozice, životní styl, výživa, ale i kvalita mezilidských vztahů, společenské zařazení a ekonomické zázemí. Významné je samozřejmě také místo, kde člověk žije lidské zdraví závisí na kvalitě potravin, vody, ovzduší, na dostupnosti a kvalitě lékařské péče. Dříve se mnoho lidí domnívalo, že rozhodující je kvalita životního prostředí. Dnes lidé oprávněně přikládají větší význam faktorům životního stylu, především nadměrnému stresu, nedostatku pohybu, kouření či obezitě. Pro ochranu a zlepšení zdraví obyvatel má velký význam poznání faktorů ovlivňujících zdraví, stejně tak zjištění, zda se zdravotní stav a faktory, které jej ovlivňují, mění v čase. A právě těmito otázkami se zabývá průzkum nazvaný studie Helen, jehož třetí etapa proběhne v letošním roce také v našem městě. Studii Helen organizuje Státní zdravotní ústav. Výsledky předchozích studií ukázaly v průběhu téměř deseti let ( ) ve věkové skupině let rostoucí podíl osob spokojených se svým životem, přestože dochází k nárůstu některých zdravotních problémů (nemocí pohybového aparátu, vysokého krevního tlaku, který není příliš úspěšně léčen a nárůstu hladiny cholesterolu). Za pozitivní socioekonomický ukazatel můžeme považovat rostoucí počet osob s vyšším vzděláním a zlepšení finanční situace. Nedostatek finančních prostředků se stal vzácným pro téměř 3/4 respondentů. Na druhé straně se zvýšil počet osob žijících osaměle (25 %). Změnil se pohled respondentů na životní prostředí svého bydliště, ubylo nespokojených osob. Došlo i k posunu názorů na důležitost různých vlivů působících na zdraví. Například stravovací návyky a negativní vliv nadváhy považovali respondenti za důležitější než například vliv životního prostředí. Ve změnách životního stylu je třeba v této věkové skupině zmínit alespoň pokles počtu kuřáků mužů. Výběr osob do studie je zcela náhodný, mezi dotázané se může dostat každý občan našeho města ve věku mezi 45 a 55 lety. Účast vybraných osob bude spočívat ve vyplnění dotazníku, část oslovených bude také pozvána ke krátkému lékařskému vyšetření s možností konzultace jeho výsledků s přítomným odborníkem. Informace získané od dotázaných budou samozřejmě přísně důvěrné. Ochrana dat je zajištěna, jak ukládá zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, získané údaje budou okamžitě anonymizovány a zpracovávány pomocí statistických metod. Pokud budete při průzkumu osloveni právě Vy, prosíme, zúčastněte se. Přispějete tím nejen k získání nových podkladů pro preventivní programy v našem městě, ale budete mít i příležitost se na chvilku zamyslet nad svým zdravím a životním stylem. Ti, kteří se zúčastní vyšetření, navíc získají aktuální informace o svém zdravotním stavu a o možnostech jeho zlepšení. 5