Vážení spoluobčané, prázdniny Opravená hřiště v městské části Brno-střed str. 2. Family Point místo pro rodinu str. 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, prázdniny 2009. Opravená hřiště v městské části Brno-střed str. 2. Family Point místo pro rodinu str. 13"

Transkript

1 prázdniny 2009 Žáci III. A ze ZŠ Husova, jejímž zřizovatelem je městská část Brno-střed, vyhráli v prvním ročníku unikátního celoevropského projektu Scholovision Více o jejich úspěchu na straně 11. Vážení spoluobčané, s příchodem léta se život v Brně posune do klidnějšího, prázdninového tempa, a tak bude snad více času k zamyšlení nad plány do budoucna a prostředím kolem nás. Protože však s letními dny přibývá v ulicích centra i jevů, které tam asi nikdo z nás nevidí rád, schválila naše městská část na posledním červnovém zastupitelstvu návrhy vyhlášek, které by měly v ulicích města přispět k posílení bezpečnosti a veřejného pořádku. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti, zákaz žebrání a větší postihy při znečisťování ulic a veřejných prostranství. Naším cílem je dát do rukou policejních složek nástroj, jehož prostřednictvím se nám společně podaří z centra města dostat jednotlivce a skupinky alkohol konzumujících individuí, obtěžujících ostatní kolemjdoucí. Ulice Veselá, náměstí Svobody a především prostor kolem brněnského hlavního nádraží místa, kterých se uvedené týká nejvíce. V této souvislosti se také chceme zaměřit na zkvalitnění úklidu naší městské části. Připomínám, že kromě blokového strojního a ručního čištění ulic profesionály využívá naše radnice jako jedna z mála v Brně také služeb tzv. veřejně prospěšných pracovníků z řad nezaměstnaných, kterým dáváme možnost pracovního uplatnění. Stále více občanů se na naši radnici obrací se stížnostmi na nepořádek kolem kontejnerových stání a popelnic. Ten je dán částečně nedostatečným množstvím odpadních nádob v dané lokalitě a vliv na něj má také četnost vývozu popelnic a kontejnerů městskou svozovou firmou. Vzniklý nepořádek z přeplněných popelnic pak musí uklízet naše městská část, i když bychom takto vynaložené prostředky raději použili na jiné účely. Na zodpovědné pracovníky a politiky vedení města se tak budeme obracet s tím, aby si své povinnosti město a městská svozová firma plnily zodpovědněji. Pro zjištění problémových lokalit se v této souvislosti obracím i na Vás se žádostí o upozornění na místa v okolí Vašeho bydliště, kde problémy s vyvážením popelnic a kontejnerových nádob registrujete. Své postřehy, případně fotografie můžete posílat na ovou adresu Radnice Brno-střed připravuje na podzim několik změn. Novou podobu získají například webové stránky městské části a do rukou se Vám v září dostane obměněný Zpravodaj. Do té doby přeji všem krásné léto, dětem vydařené prázdniny a dovolené strávené přes - ně dle Vašich představ. Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed Opravená hřiště v městské části Brno-střed str. 2 Brněnské shakespearovské dny str. 7 Prázdninové opravy našich škol str. 12 Family Point místo pro rodinu str. 13

2 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Městská část Brno-střed investovala pět miliónů korun do rekonstrukce několika dětských hřišť Hřiště ve vnitrobloku ulic Křídlovická Zahradnická Poříčí Ypsilantiho. Hřiště v parku na Obilním trhu. Hřiště při ulici Kamenomlýnské. 2 Za poslední rok investovala městská část Brno-střed pět miliónů korun do rekonstrukce několika veřejně přístupných dětských hřišť. Vloni na podzim se opravy dočkaly herní atrakce v parčíku Jana Uhra Úvoz, ve vnitrobloku ulic Křídlovická Zahradnická Poříčí Ypsilantiho, ve vnitrobloku Botanická Sokolská Tučkova - Sušilova, při ulici Bohuslava Martinů a v parku Kamenomlýnská. Letos byla ještě provedena rekonstrukce dětského hřiště na Obilním trhu. Rozsahem i cenou byly nejvelkorysejší úpravy dětských hřišť na Jana Uhra a ve vnitrobloku Křídlovická Zahradnická Poříčí Ypsilantiho na Starém Brně. Došlo k odstranění starých a instalaci nových herních prvků a vytvoření odpovídajících tlumících vrstev z pryžového recyklátu. Na hřišti v parčíku Jana Uhra byla umístěna herní sestava tvořená zejména lezeckou stěnou s otvory a úchyty, lanovým tunelem, požární tyčí, opičí dráhou nebo žebříky, dále tam lze využít samostatnou lezeckou stěnu, houpačku zvanou hnízdo nebo nerezovou skluzavku v kombinaci s žebříkem a lezeckou stěnou, na dětském hřišti ve zmíněném vnitrobloku na Starém Brně byla instalována rozsahem obdobná herní sestava rozšířená o nerezovou skluzavku, dále pak samostatná lezecká stěna a houpačka pro dvě děti. Tři další dětská hřiště opravená vloni jsou komornějšího rázu a odpovídají charakteru a prostorovým dispozicím jednotlivých lokalit; ve vnitrobloku při ulici Botanické se nachází pískoviště, lezecký tunel s úchyty a menší herní sestava se síťovým výlezem, žebříkem a nerezovou skluzavkou; hřiště na ulici Bohuslava Martinů v Masarykově čtvrti obsahuje pružinové houpadlo a menší herní sestavu se síťovým výlezem a nerezovou skluzavkou, vše umístěné na tlumící vrstvě z pryžového recyklátu. Poslední z trojice menších hřišť je při ulici Kamenomlýnské a zahrnuje v sobě kládovou houpačku a menší herní sestavu se síťovým výlezem a nerezovou skluzavkou. V parku na Obilním trhu rekonstrukce spočívala zejména v nahrazení několika starých a dnešním požadavkům i představám dětí neodpovídajících herních prvků novými a vytvoření normami požadované tlumící vrstvy. Na hřišti byla jednak umístěna herní sestava tvořená zejména lezeckou stěnou s chyty, požární tyčí, opičí dráhou, obručovou věží nebo vřetenovým žebříkem, a jednak houpačka zvaná hnízdo, kolotoč nebo tři pružinová houpadla. Opravou prošlo i stávající dětské pískoviště, které bylo opatřeno novým dřevěným rámem. Samozřejmostí většiny zmíněných dětských hřišť, která jsou určena zejména pro menší děti do 12 let věku, byla i instalace nového doplňkového mobiliáře ve formě laviček a košů na odpadky, všechna dětská hřiště jsou pak obligatorně vybavena provoz - ním řádem obsahujícím zejména charakteristiku jednotlivých herních prvků a základní telefonické kontakty na složky záchranného systému, správce hřiště a subjekt, zajišťující jeho úklid. Společným jmenovatelem všech rekonstruovaných prostor je jejich co nejatraktivnější provedení tak, aby plně odpovídaly současným požadavkům na herní prvky, kladeným jak těmi, kterým jsou primárně určeny, tj. dětmi, tak odbornou veřejností. Všechny herní prvky, které jsou provedeny z kvalitní oceli, vysokotlakého laminátu a lan s ocelovým jádrem, jsou maximálně bezpečné, odolné vandalismu, s minimálními nároky na údržbu a jsou certifikované ve smyslu příslušných norem vztahujících se k herním prvkům.

3 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Hřiště ve vnitrobloku při ulici Botanické. Hřiště v parčíku Jana Uhra Úvoz. Rada městské části Brno-střed podporuje kulturní, zájmovou, vzdělávací a sociální činnost Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 72. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro Základní školu a mateřskou školu, nám. 28. října, Brno, IČ: , ve výši Kč na tradiční Olympijský den školy dne finanční neinvestiční transfer pro Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, Křížkovského 23, Brno, IČ: , ve výši Kč na Letní stanové tábory se zdravovědou v praxi finanční neinvestiční transfer pro Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s., Fügnerova 30, Brno, IČ: ve výši Kč na Letní stanové tábory se zdravovědou v praxi. Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 73. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, Brno, IČ: ve výši Kč, na komponovaný večer s autory knihy Prožívat několik životů a hudebním doprovodem písničkářů Slávkem Janouškem a Lubošem Vondrákem finanční neinvestiční transfer pro Asociaci Interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, Brno, IČ: ve výši Kč, na VII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2009 finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Vladimíra Koudelku, agenturní činnost, Hoštická 1, Brno, IČ: , ve výši Kč na Čtvrté příhraniční slavnosti koncert k osvobození Brna finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, Brno, IČ: , ve výši Kč na výstavu kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu Arabela finanční neinvestiční transfer pro Moravian LARP, o.s., Purkyňova 100A, Brno, IČ: ve výši Kč. KA Brno, Slovinská 41, Brno, IČ: , ve výši Kč na 11. ročník Rádcovského kurzu, na základě předložené faktury finanční neinvestiční transfer pro Malé divadlo kjógenu, o.s., Prokešova 46, Brno, IČ: , ve výši Kč na šití kostýmů a výrobu rekvizit, na základě předložené faktury finanční neinvestiční transfer pro Kolpingovu rodinu Brno I., o.s., Metodějova 2a, Brno, IČ: , ve výši Kč na nákup nářadí, na základě předložené faktury Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 77. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro DOS Production, s.r.o., Ječná 26b, Brno , IČ: ve výši Kč. 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zastupitelstvo městské části Brno-střed (dále jen ZMČ BS) na 16. zasedání, konaném dne , projednalo mj. následující body: Změna zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, příspěvkové organizace ZMČ BS projednalo návrh na změnu zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, příspěvkové organizace a na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a čl. 11 odst. 1 písm. h) Statutu města Brna a schválilo změnu zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, příspěvkové organizace (úplné znění). Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 75. zasedání, konaném dne , schválila následující finanční transfery: finanční neinvestiční transfer pro Diakonii ČCE středisko v Brně, Hrnčířská 27, Brno, IČ: , ve výši Kč na provoz střediska na základě předložené faktury finanční neinvestiční transfer pro Junáka-svaz skautů a skautek ČR, středisko DVOJ- Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti ve městě Brně ZMČ BS nesouhlasilo s navrhovanou úpravou místního koeficientu na zvýšení daně z nemovitosti ve městě Brně; doporučilo zachování koeficientu 1, tedy stávajícího stavu; uložilo starostovi MČ BS zaslat výpis z usnesení ZMČ BS statutárnímu městu Brnu 3

4 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Školní a mládežnický hokej na Úvoze zůstane, změní se pouze správce haly Neuvěřitelné množství doslova bájných spekulací a nebál bych se říct, že i lží se vynořilo kolem technicko-organizačního řešení správy hokejové haly na Úvoze. Těmito slovy okomentoval starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka včerejší projednávání a následné rozhodnutí zastupitelstva o převodu sportoviště ze Základní školy Úvoz na příspěvkovou organizaci městské části Brno-střed Sportovní a rekreační areál Kraví hora. Ta pro Brno-střed už provozuje koupaliště s krytým bazénem na Kraví hoře či kluziště a skatepark na Nových sadech. Důvodů pro převod je hned několik. Předně: škola má jako hlavní činnost poskytovat vzdělávání, správu sportovišť je opravdu vhodné ponechat v rukou specializované organizace, nehledě na to, že se lépe využijí odborné lidské zdroje, zdůvodnil starosta. A přidal další argument: Radnice je zodpovědná za to, že je její majetek řádně, kvalitně a efektivně využíván. A o dění v hale musíme mít velmi dokonalý přehled, což pouhý soupis obsazení ledu a schválený ceník neřeší musí nám být třeba více známo i o subjektech, které zde bruslí či hrají hokej, musíme mít zmapováno, jak jsou využívány a zpoplatňovány jiné ledové plochy v Brně a podobně. Věříme tomu, že ředitel Kraví hory se bude hokejové hale věnovat se stejným zaujetím a nasazením, jak už pět let buduje koupaliště na Kraví hoře. Na Úvoze také proběhlo v minulých letech několik kontrol a auditů. Výsledkem bylo, že je velmi problematické a ne vždy se to škole dařilo oddělit účetnictví školy a účetnictví haly. A to je problém, který poškozoval i nás jako zřizovatele, dodal Šťástka. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Brno-střed bude mít hokejová škola na Úvoze právo přednostního výběru časů, které pro zajištění sportovní výuky v hale potřebuje, a to zdarma. Pokud jde o sportovní kluby, tak osobně garantuji, že zbylá kapacita ledu bude k dispozici primárně sportovním oddílům, které pracují s dětmi a mládeží. Už nyní mám naplánovaná jednání, abych si nechal popsat a vysvětlit abych tak řekl kdo je kdo na brněnské mládežnické hokejové scéně. Neradi bychom nějaký subjekt upřednostňovali, či naopak znevýhodňovali. Nalezení jakési provozní rovnováhy bude také úkol i pro nového správce haly, řekl starosta Šťástka. Starosta Brna-středu Šťástka: Město Brno přichází s návrhy pořádkových vyhlášek zbytečně pozdě Již před rokem iniciovala městská část Brno-střed vznik vyhlášky statutárního města Brna, která by zakazovala požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Jsem rád, že zpracovaný návrh konečně dorazil k projednání na městské části, na druhé straně mě mrzí, že to městu Brnu trvalo rok. Kdyby se příprava těch několika málo řádků tak netáhla, mohla vyhláška platit třeba už na jaře, uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a poukázal na to, že z diskusí s představiteli městské policie ví, že by její platnost strážníkům výrazně ulehčila práci při zajišťování veřejného pořádku. Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku už projednala Rada městské části Brno-střed i Zastupitelstvo městské části Brno-střed. Navrhli jsme městu Brnu, aby se na celém území Brna zakázalo požívání alkoholických nápojů v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení, dětských hřišť, sportovišť a pískovišť, hřbitovů, kostelů a zdravotnických zařízení, oproti původně plánovaným 20 metrům, řekl starosta. A s tím, že bylo dále navrženo, aby na území Brna-středu nebylo možné konzumovat alkohol na žádném veřejném prostranství. Výjimkou samozřejmě budou restaurační zahrádky v jejich otvírací době a místa konání Vánočních trhů, různých slavností a jarmarků, kde bude konzumace povolena jen v době konání akcí. Zároveň Zastupitelstvo městské části Brno-střed projednalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání a Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Se žebráním je to stejně jako s alkoholem, vyhlášku vítáme, ale mohla přijít o několik měsíců dřív. Do návrhu za Brno-střed jsme zařadili všechny ulice v historickém jádru a veřejné prostranství před obchodním domem Tesco, prohlásil Šťástka. Boj za udržování čistoty ulic a dalších prostranství vede naše městská část už mnoho let, už moje předchůdkyně, paní doktorka Hrubá, ještě v minulém volebním období navrhovala zpřísnit postihy lidí plivajících kolem sebe žvýkačky, my jsme zase třeba zvýšili počty nasazených pracovníků veřejně prospěšných prací, kteří provádějí úklid, a chystáme i nasazení dalších, kteří budou veřejná prostranství uklízet v rámci institutu veřejné služby, doplnil starosta Šťástka komentář k poslední z projednaných vyhlášek. 72. zasedání Rady městské části Brno-střed Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 72. zasedání, konaném dne , projednala mj. následující body: Rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně projednání výjimky pro provedení zásahu do plochy nejvýznamnější zeleně RMČ BS doporučila příslušným orgánům města schválit udělení výjimky pro provedení zásahu do plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně Kraví hora ve správě MČ Brno-střed ve smyslu vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 (o ochraně zeleně v městě Brně) v souvislosti s akcí Rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně a předpokladu, že úbytek zeleně bude nahrazen novou plochou zeleně v minimálně stejném rozsahu a uložila odboru ŽP zajistit zaslání tohoto usnesení OI MMB. Bytový dům Bezručova projednání výjimky pro provedení zásahu do plochy nejvýznamnější zeleně RMČ BS doporučila příslušným orgánům města schválit udělení výjimky pro provedení zásahu o rozsahu 90 m do plochy nejvýznamnější zeleně ve městě Brně Nové sady-vnitroblok ve správě MČ Brno-střed ve smyslu vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 (o ochraně zeleně v městě Brně) v souvislosti s akcí Bytový dům Bezručova stavebníka Ing. R. Filipa za podmínky, že navržený objekt samostatné garáže bude mít zelenou střechu intenzivní zeleň. ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 zvětšení kapacity stravovací místnosti, projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 zvětšení kapacity stravovací místnosti projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost nejvhodnější nabídku. Návrh investičního záměru investice Mendlovo náměstí terminál hromadné dopravy RMČ BS projednala návrh investičního záměru investice Mendlovo náměstí - terminál hromadné dopravy a vzala na vědomí 1. etapu dopravně technické studie centrální části Mendlova náměstí, spočívající ve změně organizace dopravy na Mendlově náměstí; požaduje, aby byla neprodleně realizována přestavba Rady městské části Brno-střed Mendlova náměstí dle vítězného soutěžního projektu autorů Radko Květ, Zdeněk Sendler s řešením parkování v podzemním parkovacím objektu v centrální části Mendlova náměstí a s návaznostmi na průrazy ul. Hybešova, Ypsilantiho a Václavská dle ÚPmB. Územní studie ulice Údolní v úseku Husova Úvoz RMČ BS souhlasila s předloženou Územní studií rekonstrukce ulice Údolní v úseku Husova-Úvoz za podmínek komise dopravy a služeb RMČ BS ze dne ; doporučila zvážit rozšíření kapacity navrženého parkovacího domu a prověření možnosti šikmého parkovacího stání na Obilním trhu a uložila OVÚR zaslat výpis žadateli. 73. zasedání Rady městské části Brno-střed Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) na 73. zasedání, konaném dne , projednala mj. následující body: Provozování kašen a fontán ve správě MČ Brno-střed RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu Provozování kašen a fontán ve správě MČ Brno-střed nejvhodnější nabídku a schválila smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem Návrh investičního záměru investice Rekonstrukce ulice Milady Horákové, úsek Příkop Černopolní RMČ BS projednala návrh investičního záměru investice Rekonstrukce ulice Milady Horákové, úsek Příkop - Černopolní a souhlasila s předloženým návrhem investičního záměru investice Rekonstrukce ulice Milady Horákové, úsek Příkop - Černopolní s tím, že doporučila příslušným orgánům SmB při prováděných či plánovaných rekonstrukcích komunikací nahradit případně rušená parkovací stání odpovídajícím počtem nových. Zhotovení studie dalšího rozvoje Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora (SRAKH) RMČ BS schválila s ohledem na snahu o zkvalitnění nabízených služeb pro návštěvníky záměr dalšího rozvoje rekreačně sportovního areálu na Kraví hoře, vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení studie dalšího rozvoje SRAKH dodavatele a schválila smlouvu mezi stat. městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem. 4 Zhotovení studie typových prodejních stánků v MČ Brno-střed RMČ BS schválila s ohledem na snahu o celkové zlepšení vzhledu veřejných prostranství a zatraktivnění centra města záměr dosažení jednotné vizuální podoby prodejních stánků v centru města Brna, vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení studie typových prodejních stánků ve výše uvedeném smyslu dodavatele a schválila smlouvu mezi stat. městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem. Schválení podání žádosti k nabídkovému řízení na prodej nemovitostí Hlinky 68 a Křídlovická 61b v Brně RMČ BS vzala na vědomí informaci o vypsaném nabídkovém řízení na prodej nemovitostí Hlinky 68 a Křídlovická 61b, Brno společností Teplárny Brno, a.s., konstatovala vhodnost a účelnost možného využití objektů pro potřeby statutárního města Brna, městské části Brno-střed, a to objektu Křídlovická 61b pro účely skladových prostor, zázemí, agendy pro volby a archivů úřadu a objektu Hlinky 68 především pro účely pečovatelské služby, rozšířených služeb pro seniory s možností využití společenských místností kluby důchodců a za účelem setkávání s občany, schválila účast MČ Brno-střed v nabídkovém řízení, respektive podání žádosti o převod těchto nemovitostí do správy městské části, přičemž cena by byla stanovena na základě dalšího jednání, a pověřila starostu Mgr. Libora Šťástku a tajemníka Ing. Pšeju jednáním se společností Teplárny Brno, a.s. Vánoce 2009 RMČ BS vzala na vědomí sdělení starosty MČ BS o průběhu jednání se zástupci st. města Brna ve věci příprav vánočních trhů 2009 a o podaných nabídkách v rámci zveřejněné výzvy provozovatelům tradičních řemesel a občerstvení; schválila záměr konání vánočních trhů v lokalitě nám. Svobody a Zelného trhu, případně Moravském náměstí; schválila záměr vzniku čtyřčlenného, poměrně zastoupeného společného orgánu st. města Brna a městské části Brno-střed, pověřeného přípravou základního konceptu vánočních trhů ve městě Brně a po - dáním návrhu na případné smluvní partnery při jejich realizaci k projednání a schválení v Radě městské části Brno-střed, příslušném orgánu městské části jako hlavního pořadatele vánočních trhů s ohledem na historické a technickoorganizační souvislosti, jmenovala členem výše uvedeného společného orgánu: Mgr. Libora Šťástku, starostu MČ BS a Ivana Kinzela, místostarostu MČ BS.

5 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Předkládání návrhů na udělení Ceny města Brna pro rok 2009 Kancelář primátora města Brna sděluje, že v souladu s Pravidly pro udílení Ceny města Brna přijímá návrhy na udělení Ceny města Brna pro rok Cenu města Brna uděluje Zastupitelstvo města Brna za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje Zastupitelstvo města Brna v následujících oblastech: hospodářský rozvoj, přírodní vědy, architektura a urbanismus, výtvarné umění, literární činnost, sport, výchova a vzdělávání, technický pokrok, společenské vědy, užité umění, hudba, drama tické umění, žurnalistika a publicistika, mezinárodní spolupráce města Brna V každé z uvedených oblastí může být udělena jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Návrhy na udělení Ceny města Brna mohou předkládat občané, orgány statutárního města Brna a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty. Návrh na udělení Ceny města Brna musí být podán písemnou formou. Termín pro podání návrhu je do 31. srpna Návrhy doručené po stanoveném termínu nejsou posuzovány. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Magistrátu města Brna nebo na sekretariátu primátora města Brna, případně zaslat poštou na adresu Magistrát města Brna, Kancelář primátora, Dominikánské náměstí 1, Brno, nebo elektronickou poštou na adresu Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných klasickou poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou poštou datum odeslání. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny města Brna, oblast, v níž je udělení Ceny města Brna kandidátu navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Každý kandidát na udělení Ceny města Brna musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být z dalšího projednávání vyloučen. Podrobné informace o postupu podávání a projednání návrhů na udělení Ceny města Brna jsou obsaženy v Pravidlech pro udílení Ceny města Brna a zveřejněny na oficiálních internetových stránkách statutárního města Brna Ing. Milan Kohout vedoucí Kanceláře primátora města Brna Dvojí metr aneb Jak dlouho ještě? Již týdny je mediální kauzou vznik rómské třídy ve Valašském Meziříčí. Krok radnice. To, že jinde spontánně vznikají celé rómské školy, pohříchu nikoho nezajímá. Jen v mém bezprostředním okolí byly tři takové, po sloučení ZŠ Staré a ZŠ na nám. 28. října jsou tu dvě rómské základní školy v rámci městské části Brno-střed. A to škola na nám. 28. října a základní škola na ulici Křenové. Děti většinového etnika školu ne - navštěvují nikoliv proto, že sem chodí Rómové, ale proto, že by se tu kvůli Rómům mnoho nenaučily. Nezavírejme, prosím, oči před fakty. Za několik desítek let se Rómové nedokázali přizpůsobit většinové společnosti, dnes se jim dokonce už několik let říká nepřizpůsobiví. Mají, pravda, jiné hodnoty. Vědomosti pro ně pohříchu hodnotou prostě nejsou a na školách, kde převažují, je to poznat. Neříkám, že mezi Rómy v tomto směru nejsou výjimky, pochopitelně jsou, ale žel, je jich málo. Ke škodě jejich i naší. Vzdělaní Rómové sami se straní společnosti svého etnika, například děti rómských asistentů nechodí na rómské školy, kde pracují jejich rodiče. Do školy s převahou rómských dětí své děti neposlala ani bílá samoživitelka, matka několika dětí, žijící na hranici chudoby, a ač nemá na zaplacení jízdenek MHD, přesto posílá děti do vzdálené základní školy, protože ona i její potomci ví, že v dnešním světě to bez maturity daleko nedotáhnou. Proč si tedy stále lžeme do kapsy? Proč se bije na poplach a hned se táhne do boje proti Ivanám Řápkovým a nyní starostovi/starostce ve Valašském Meziříčí jen proto, že znalí rómského problému (na rozdíl od ministra Kocába), jej chtějí řešit? V případě rómské první třídy ve Valašském Meziříčí pouze problém pojmenovali a chtěli postupovat systémově. Bez zásahu radnice rómská třída stejně vznikne naprosto spontánně, ale bez pomoci radních nedosáhne žádných výhod. Protože však tato změna bude tichá, nebude systémová, a tudíž se nebude ani politizovat ani medializovat. Co na tom, že v souhrnu jde o jedno a totéž! Probuzení z tohoto pokrytectví nás bude setsakra bolet. A dokud vše to jasně nepo - jmenujeme, dokud nezavládne rovnost mezi právy a povinnostmi všem stejně měřená, poroste podpora extremistických a neonacistických organizací většinovým obyvatelstvem. A v tom je skryto nemalé nebezpečí. Nebo se mýlím? MUDr. Věra Jelínková zastupitelka městské části Brno-střed za Stranu zelených Jaký je a jak se mění zdravotní stav obyvatel našich měst? odpověď pomáhá najít studie Helen Státní zdravotní ústav, Centrum odborných činností, Oddělení podpory zdraví Brno, Palackého 3a, realizuje v letošním roce ve městě Brně studii Helen v rámci výzkumu zdravotního stavu české populace zaměřeného na výskyt nejčastějších onemocnění a jejich rizikových faktorů. Studie Helen pomáhá najít odpověď na otázku Jaký je a jak se mění zdravotní stav obyvatel našich měst. Každý z nás si jistě během života položil otázky: Co všechno ovlivňuje lidské zdraví? Proč jsme nemocní? Může člověk ovlivnit své zdraví tím, jak a kde žije? Tyto otázky zajímají nejenom laiky, ale i odborníky. Víme, že věk, kterého se dožíváme, a zdraví nejsou dány pouze náhodou, ale jsou výsledkem působení mnoha navzájem se ovlivňujících okolností. Patří k nim vrozené dědičné dispozice, životní styl, výživa, ale i kvalita mezilidských vztahů, společenské zařazení a ekonomické zázemí. Významné je samozřejmě také místo, kde člověk žije lidské zdraví závisí na kvalitě potravin, vody, ovzduší, na dostupnosti a kvalitě lékařské péče. Dříve se mnoho lidí domnívalo, že rozhodující je kvalita životního prostředí. Dnes lidé oprávněně přikládají větší význam faktorům životního stylu, především nadměrnému stresu, nedostatku pohybu, kouření či obezitě. Pro ochranu a zlepšení zdraví obyvatel má velký význam poznání faktorů ovlivňujících zdraví, stejně tak zjištění, zda se zdravotní stav a faktory, které jej ovlivňují, mění v čase. A právě těmito otázkami se zabývá průzkum nazvaný studie Helen, jehož třetí etapa proběhne v letošním roce také v našem městě. Studii Helen organizuje Státní zdravotní ústav. Výsledky předchozích studií ukázaly v průběhu téměř deseti let ( ) ve věkové skupině let rostoucí podíl osob spokojených se svým životem, přestože dochází k nárůstu některých zdravotních problémů (nemocí pohybového aparátu, vysokého krevního tlaku, který není příliš úspěšně léčen a nárůstu hladiny cholesterolu). Za pozitivní socioekonomický ukazatel můžeme považovat rostoucí počet osob s vyšším vzděláním a zlepšení finanční situace. Nedostatek finančních prostředků se stal vzácným pro téměř 3/4 respondentů. Na druhé straně se zvýšil počet osob žijících osaměle (25 %). Změnil se pohled respondentů na životní prostředí svého bydliště, ubylo nespokojených osob. Došlo i k posunu názorů na důležitost různých vlivů působících na zdraví. Například stravovací návyky a negativní vliv nadváhy považovali respondenti za důležitější než například vliv životního prostředí. Ve změnách životního stylu je třeba v této věkové skupině zmínit alespoň pokles počtu kuřáků mužů. Výběr osob do studie je zcela náhodný, mezi dotázané se může dostat každý občan našeho města ve věku mezi 45 a 55 lety. Účast vybraných osob bude spočívat ve vyplnění dotazníku, část oslovených bude také pozvána ke krátkému lékařskému vyšetření s možností konzultace jeho výsledků s přítomným odborníkem. Informace získané od dotázaných budou samozřejmě přísně důvěrné. Ochrana dat je zajištěna, jak ukládá zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, získané údaje budou okamžitě anonymizovány a zpracovávány pomocí statistických metod. Pokud budete při průzkumu osloveni právě Vy, prosíme, zúčastněte se. Přispějete tím nejen k získání nových podkladů pro preventivní programy v našem městě, ale budete mít i příležitost se na chvilku zamyslet nad svým zdravím a životním stylem. Ti, kteří se zúčastní vyšetření, navíc získají aktuální informace o svém zdravotním stavu a o možnostech jeho zlepšení. 5

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 18. zasedání Zastupitelstva městské

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s., PROGRAM 20. RMČ BS 1 a) Zahájení b) Ověření správnosti zápisů z 18. a 19. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 20. RMČ BS d) Schválení programu 20. RMČ BS 2) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS P.Pacal

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.04/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 2. 11. 2011 15 Věc: Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje Důvod předložení: Zásady pro poskytování účelových finančních

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Název zakázky Druh zakázky Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výstavba a vybavení vícegeneračního rekreačního sportoviště Veřejná zakázka na dodávku Zpracováno

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na dodávky s názvem: Název projektu: Akceptační

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno pro děti s pedagogickým dozorem. Zahrada je uzavřená a je přehled o

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Městská akce Malý Hamburk dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka OŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více