Občanské sdružení. Výroční zpráva 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení. Výroční zpráva 2007"

Transkript

1 Občanské sdružení Výroční zpráva 2007

2 Motto pro práci: Život? Co to je? To je chvíle, kterou máme... a jak ji využijeme, to je už na nás. Motto pro každého, kdo nám chce pomoci: Radostného dárce miluje Bůh. (Bible)

3 Obsah Poslání občanského sdružení Slovo předsedy a místopředsedy občanského sdružení Historie o.s Činnost organizace v roce Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Mateřské centrum Finanční zpráva Organizační struktura Lidé v občanském sdružení Kontaktní informace

4 Poslání občanského sdružení Sociální diakonská činnost na základě biblických principů. Zaměření na děti, mládež, rodiny a lidi v nouzi. Vytvoření bezpečného místa pro jejich vzájemná setkávání. Vzdělávací a školicí činnost. Naděje, pomoc a přátelství. Práce s mládeží zahrnující prevenci sociálně patologických jevů, využívání volného času dětí a mládeže, podchycení rizikových skupin, pomoc v obtížných životních situacích atd. Poskytování sociálních služeb a odborného poradenství v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Práce s rodinou a účinná pomoc při výchově dětí. Podpora matek s dětmi a posílení zdravého rodinného života. Poskytování pomoci ve všech oblastech lidského života, tj. péče o duchovní, duševní i tělesné potřeby. Šíření křesťanské literatury. Navazování a udržování styků se sdruženími a jinými právními subjekty podobného zaměření doma i v cizině. 4

5 Slovo předsedy a místopředsedy občanského sdružení Občanské sdružení Pro Vás vzniklo v roce 2001 z touhy několika aktivních křesťanů sloužit dětem a mládeži na jednom z olomouckých sídlišť. I když tomuto rozhodnutí předcházela několikaletá zkušenost práce s dětmi, nikdo z nás netušil, na jak obtížnou cestu jsme se vydali. Díky zakladatelce Lence Poskočilové se rozběhla přednášková činnost na základních a středních školách, která byla věnována ožehavým tématům jako jsou sex, drogy nebo šikana. Postupně děti začaly využívat pozvání do klubu Zóna, které sdružení provozuje již od svého založení a kde byly dále řešeny jejich osobní problémy. Po odchodu Lenky Poskočilové na mateřskou dovolenou v roce 2004 práce sdružení pokračovala v různých obměnách se dvěma pracovníky na plný úvazek a skupinou dobrovolníků. Přibyla práce s dětmi a mládeží přímo na sídlišti (streetwork), pokračovala klubovní činnost, výlety, letní tábory a práce s maminkami na mateřské. S postupujícím časem dochází ke zpřísnění legislativních podmínek pro práci s dětmi, které klade stále vyšší nároky na vzdělání, kvalifikaci a na osobnostní vlastnosti pracovníků. Také získávání finančních prostředků je stále obtížnější. Po vyhodnocení situace se vedení sdružení rozhoduje na podzim r k radikálnímu kroku, kterým je plná profesionalizace sdružení. V prosinci 2007 jsou ve výběrovém řízení vybráni tři pracovníci na plný úvazek s vírou, že v roce 2008 získáme dostatečné množství finančních prostředků na provoz sdružení. V březnu 2008 přichází čtvrtý pracovník jako projektový manažer a účetní. Vzhledem k tomu, že tento úvod píšeme v květnu 2008, víme, že díky grantům, partnerům a sponzorům máme finanční prostředky na pokrytí základních potřeb zajištěny. Také víme, že máme kompaktní tým s ochotou pracovat naplno a s nadšením za minimální plat. Jsme naplněni vděčností, neboť víme, že až dosud nám pomáhal Bůh. Děkujeme všem, kteří šli po celou dobu s námi nebo kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali. Zvláště děkujeme pracovníkům státní správy za jejich důvěru a otevřená srdce při získávání tolik potřebných financí. Rovněž děkujeme těm, kteří se rozhodli na cestě s námi pokračovat a přinášet tak mladým lidem a rodinám naději pro budoucnost. Petr Coufal, M. Div. místopředseda sdružení Ing. Miroslav Krištof předseda sdružení 5

6 Historie o.s Založeno občanské sdružení Pro Vás Hlavní náplní sdružení je přednášková činnost na školách o ožehavých problémech, jakými jsou šikana, drogy, sex. Sdružení provozuje klub Zóna v jedné pronajaté klubovně Pokračují přednášky na školách, rozšiřuje se nabídka volnočasových aktivit V průběhu roku začíná pracovat na plný pracovní úvazek streetworker Jan Spáčil, který kontaktuje mládež přímo na ulici, nabízí pomoc, stává se poradcem a pomocníkem mladých v situacích, které prožívají. Na jeho práci přímo navazuje činnost klubu Zóna, do kterého jsou mladí lidé zváni. Začátkem roku lektorka Lenka Poskočilová odchází na mateřskou dovolenou, a proto je program přednášek zajišťován jen v omezené míře externími lektory. V létě je realizován tábor pro mládež Adventure camp zaměřený na adrenalinové sporty (horolezectví, sportovní hry), rozvoj tvořivosti, komunikace, sociálních dovedností i na zlepšení anglické konverzace za účasti mladých křesťanů z USA. 6

7 2005 Pokračují standardní volnočasové a vzdělávací aktivity klubu Zóna, dále se rozvíjí práce streetworkera. Oblíbené jsou víkendové výlety, letní tábor a sportovní aktivity, především pak fotbal a pravidelná středeční tělocvična. Daří se nám spoluorganizovat celorepublikový fotbalový turnaj. Tyto akce umožňují našim pracovníkům upevňovat a prohlubovat osobní vztahy s mladými lidmi, kteří jinak tvoří samostatnou uzavřenou skupinu Zaměřujeme se na prohlubování vztahů s našimi klienty. Rozvíjíme sociální služby a volnočasové aktivity. Daří se nám uskutečnit letní Adventure camp, horolezecké výjezdy do blízkých skal, výlety, akci pro Ústav sociální péče ve Šternberku. Bojujeme s únavou pracovníků i dobrovolníků... 7

8 Činnost organizace v roce 2007 Tento rok lze označit za zlomový v činnosti sdružení. Kromě únavy se potýkáme s personálními změnami, které komplikují naši činnost. Velmi intenzivně jsme konfrontováni se zpřísněním legislativních podmínek pro práci s dětmi, které klade stále vyšší nároky na vzdělání, kvalifikaci a na osobnostní vlastnosti pracovníků. Splnění všech požadavků je rozhodující pro získání registrace sociální služby NZDM, a tím i pro budoucí pokračování naší činnosti. Rovněž získávání finančních prostředků je stále obtížnější a vyžaduje výrazně profesionálnější přístup. Nicméně jednohlasně se shodujeme, že budeme v činnosti pokračovat a pokusíme se splnit všechny požadavky. Zde je potřeba poděkovat velmi vstřícnému přístupu pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje, kteří nám pomohli při splnění všech požadovaných podmínek. Na podzim se po zralé úvaze rozhodujeme k jedinému možnému kroku, kterým je plná profesionalizace sdružení. V prosinci 2007 jsou ve výběrovém řízení vybráni tři pracovníci na plný úvazek s vírou, že v roce 2008 získáme dostatečné množství finančních prostředků na provoz sdružení. V březnu 2008 přichází čtvrtý pracovník jako projektový manažer a účetní. Přes všechny problémy se dařilo pokračovat v práci sdružení tak, aby nedošlo k narušení její kontinuity a našim klientům mohly být zajištěny všechny námi deklarované služby. Výčet jednotlivých činností je uveden v následujícím přehledu. 8

9 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je vytvářet nabídku volnočasových a doprovodných aktivit pro neorganizované děti a mládež, jež vyhledávají alternativní způsob trávení volného času, umožnit jim využívat bezpečné a dostupné prostředí, navazovat kontakty s vrstevníky, poskytnout podporu a pomoc v obtížných životních situacích, motivaci za účelem zlepšení kvality životního stylu, informační servis, a také podporovat vhodnými metodami získání a rozšíření sociálních dovedností a schopností a školních znalostí doučování. NZDM poskytuje uživatelům základní i navazující sociální služby zaměřené na informační servis, individuální, skupinovou a komunitní práci s neorganizovanou mládeží. Cílová skupina Neorganizované děti a mládež ve věku 7 26 let, bez rozdílu pohlaví, národnosti, sociálního postavení či náboženského vyznání, kteří jsou potencionálními či reálnými nositeli rizikového chování. tráví svůj volný čas na ulici, v parcích či na sídlištích vyhledávají neorganizované prostory (opuštěné domy, dvory, zahrady) přejímají mnohdy negativní vzorce chování ze svého okolí (neaktivní způsob trávení volného času, agrese, násilí, užívání návykových látek) nemohou nebo se nechtějí účastnit standardních volnočasových aktivit Principy poskytování služeb Přístupnost zařízení je přístupné pro každého z uvedené věkové skupiny a pro všechny, kteří jsou ochotni respektovat daná pravidla zájemci mohou nezávazně přicházet a odcházet Bezplatnost služby jsou poskytovány zdarma Bezpečnost pravidla (žádná agrese a násilí, žádné ničení, žádný sex, žádné drogy, poslouchání pracovníků) ochrana důstojnosti a práv uživatelů Anonymita shromažďovat jen informace uživatelem dobrovolně poskytnuté mlčenlivost neposkytovat informace o uživateli třetím osobám 9

10 Rovnost stejná práva a povinnosti všech uživatelů Zájem, respekt a individuální přístup atmosféra přijetí jedinečnost uživatelů a respektování jejich volby bez předsudků pozitivní motivace nabízené služby přizpůsobit potřebám a přáním uživatelů Profesionalita odborní pracovníci, průběžné vzdělávání, supervize poskytování služeb v souladu s právními normami ČR a EU, Standardy sociálních služeb a Kodexem sociálního pracovníka metodické postupy nezaujatost Druhy volnočasových aktivit: a) Základní aktivity: Uživatel realizuje na základě vlastní aktivity, pracovníci pouze zapůjčí vybavení apod. b) Podporované aktivity: Uživatel realizuje na základě vlastní vůle. Pracovník zprostředkuje nebo poskytne podporu pro smysluplné využití. Aktivity jsou vytvářeny na základě zájmu a potřeb uživatelů a za předpokladu jejich spoluúčasti. c) Aktivity, které iniciovali sami uživatelé: Dochází ke spolupráci mezi uživateli a pracovníky, podporují se organizační schopnosti uživatelů a jejich seberealizace. d) Aktivity, doplňující pravidelnou činnost: Organizují pracovníci, možnost zapojení i uživatelů (turnaje, soutěže...). e) Dílny (pravidelné x nepravidelné): Jsou realizovány pod vedením lektora, uživatel se může dobrovolně zapojit do nabízené aktivity. 10

11 Klubové aktivity: a) Pravidelné stolní fotbal, kulečník, šipky, ping-pong deskové hry základní výtvarné techniky keramika, drátkování, pletení košíků, korálková technika, batikování aj. hudba hra na hudební nástroje keramická dílna obtížnější techniky turnaje 1 x měsíčně b) Nepravidelné videoprojekce filmový klub speciální workshopy výtvarné techniky přednášky, besedy cestopisy fotografování Mikulášská nadílka, Vánoce, Velikonoce, Den dětí tématické aktivity Mimoklubové aktivity dle zájmu c) Pravidelné tělocvična míčové hry apod. d) Nepravidelné drakiáda kuličkiáda sportovní turnaje (fotbal, nohejbal aj.) adventure camp 7 denní pobyt, ubytování na rekreační chatě, pobyt je zaměřen na sportovní činnost, výtvarné aktivity, exkurze hrady, zámky, turistika, AJ s rodilým mluvčím, jízdárna, lodě, táborák. výlety (hrady, zámky, opékání aj.) ZOO minigolf petangue bruslení cyklistika, turistika, dny lezení na skalách agroturistika 11

12 Mateřské centrum Historie V roce 2001 vznikl Klub pro maminky s dětmi Domeček. Byla to aktivita několika maminek na mateřské dovolené. Zpočátku byl Domeček otevřený jednou za dva týdny, později jednou za týden. Na konci roku 2006 vstoupil do Sítě Mateřských center už s názvem mateřské centrum Provázek. Následně v roce 2007 rozšířilo mateřské centrum svou činnost díky podpoře z projektu Profesionalizace skupiny mateřských center v Olomouckém kraji. V tomto roce dostalo MC Provázek také ocenění Společnost přátelská rodině. Poslání Posláním mateřského centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Chceme poskytnout rodičům s malými dětmi možnost načerpat po stránce duševní, duchovní i fyzické. Cíle Umožnit rodičům, zvláště maminkám s malými dětmi, smysluplně využívat čas. Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské dovolené. Podpořit rodičovské role. Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství. Zajistit laické i odborné poradenství. Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky. Maminka, taťka nebo prarodiče, kteří k nám přijdou, mají možnost: posílit svůj vztah s dítětem učit děti hrát si s jinými kamarády naučit je nové dovednosti formou hry a tvoření předávat si neformálně své zkušenosti popovídat si o svých starostech i radostech půjčit si knihy, pomůcky na tvoření, hračky tvořit a vyrábět drobnosti pro potěšení poslechnout si přednášky a besedy s hosty To všechno posiluje sebedůvěru malých i dospělých návštěvníků a následně vede k větší pohodě a harmonii v rodině. A to má hodnotu. V MC Provázek pracuje od ledna 2007 jeden zaměstnanec na plný úvazek. Dobrovolníci z řad maminek a přátel pracují bezplatně. 12

13 Hlavní činnosti 1. Pravidelné dopolední programy vždy v úterý, středu a čtvrtek 2. Jednorázové akce. Přednášky 4. Účast na kampaních a akcích Sítě mateřských center Pravidelný týdenní program: V úterý nabízí MC Provázek pestrý program pro děti i maminky pohádky, zpívánky, cvičení, diskuse, tvořivou dílnu, hry. Ve středu je připraveno pro děti hravé cvičení s písničkami a říkankami Hrošík skotačí. Maminky mají možnost půjčit si knihy, pomůcky na tvoření, hračky pro děti, zdokonalovat se v angličtině. Ve čtvrtek mohou děti v programu Hrošík maluje pomocí různých technik vyzkoušet své tvořivé schopnosti za aktivní pomoci maminek. Poté je vždy pro maminky beseda se zajímavým hostem. Besedy se zajímavými hosty v rámci čtvrtečního dopoledne Pomáhají maminkám rozšířit si obzor v různých oblastech života a umožňují diskusi a získání různých užitečných kontaktů a informací. Během roku proběhly besedy na téma cestování jak to chodí v Holandsku, Anglii, Norsku, Izraeli, Americe. Dále jsme měli několik hostů v rámci tématu Rodiče a děti s postižením. Představovali jsme některá občanská sdružení o.s. Žebřík, dále o.s. zabývající se emigranty, o.s. Jitro, o.s. Pro Vás, o.s. Tam Tam. Maminky se zajímají o zdravý vývoj svých dětí, proto jsme pozvali hosty, kteří představili zubní pastu, eko plenky, opalovací krémy, nabídli dětské knihy, navštívila nás ředitelka MŠ. Do oblasti rodiny patřili hosté s besedou o potřebách muže a ženy, dále zástupci Městské knihovny Olomouc, zdravé výživy a Městské policie Olomouc. Podporujeme také maminky ve využití možnosti dalšího vzdělávání. Představil se u nás Cepak Morava. Tři maminky se zúčastnily školení o počítačích, jedna motivačního kurzu. Jednorázové akce Kromě pravidelných dopoledních programů jsme uspořádali několik jednorázových akcí. Například Zimní radovánky, Dětský karneval, Táta v akci, Jarní tvořivé odpoledne, Dětský den, Dámská jízda, Vánoční pohoda a další. Některé jsou pro celou rodinu, některé dávají maminkám možnost přijít bez dětí a užít si nerušeně tvoření a kamarádek. Uskutečnili jsme také exkurze do dalších mateřských center MC Srdíčko, MC Velrybka, MC Ymca. Dvakrát jsme navštívili ekologické centrum Sluňákov. Vypravili jsme se na výlet do Dinoparku ve Vyškově. Spolek řemesel ručních Štěpánov u nás pořádal kurz drátování, určený pro maminky z MC Provázek a další přátele. 1

14 Finanční zpráva 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Organizační struktura Valná hromada Předseda, místopředseda, hospodář Nízkoprahové zařízení ZÓNA Mateřské centrum Provázek Klub Zóna I (10 14 let) Klub Zóna II (od 15 let) Výtvarná dílna Streetwork Akce (tělocvična, víkendy, prázdniny) Klub Provázek Akce Vedoucí Vedoucí Vedoucí Streetworker Určený vedoucí Vedoucí Určený vedoucí Dobrovolníci Dobrovolníci Dobrovolníci Dobrovolníci Dobrovolníci Dobrovolníci

22 Lidé v občanském sdružení Ing. Miroslav Krištof, předseda sdružení podnikatel, spolumajitel společnosti LORIKA CZ s.r.o. Ing. Věra Krištofová, ekonomka sdružení ekonomická ředitelka společnosti LORIKA CZ s.r.o. Petr Coufal, M. Div., místopředseda sdružení kazatel sboru BJB Olomouc Dana Bräuerová, kreativní pracovník pracuje pro sdružení na plný úvazek Ing. Michal Šturdík, dobrovolník pro práci s mládeží IT manager v soukromé firmě Dr. Marta Šturdíková, dobrovolnice pro práci s mládeží pracuje pro farmaceutickou společnost Mgr. Magda Mečkovská, vedoucí mateřského centra Provázek věnuje se práci s maminkami na mateřské dovolené Jan Spáčil, do konce r zaměstnanec sdružení věnuje se streetworku a sportovním aktivitám mládeže Martina Kráčmarová, dobrovolný pracovník sdružení studentka Veronika Daňková, dobrovolný pracovník sdružení studentka 22

23 Kontaktní informace Občanské sdružení Pro Vás Blažejské nám Olomouc tel (platný do roku 2008) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střední novosadská Olomouc tel Mateřské centrum Provázek Střední novosadská Olomouc tel

24