Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013"

Transkript

1 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/ /97-R, Ministerstvo vnitra, Sídlo: Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kontakt: Tel.: web: IČO: Statutární zástupce: Výbor KMB (předsedkyně Jitka Vondráková) Bankovní spojení: č.ú.: /0300, Československá obchodní banka, a.s. divize Poštovní spořitelna, Durychova 972/72, Praha 4 Lhotka Vydalo: Občanské sdružení Klub maminek Balónek, Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Grafická úprava a sazba: Jitka Vondráková Tisk: Klub maminek Balónek Vydání první - Praha 2014

3 OBSAH Výroční zpráva, kontaktní a identifikační údaje KMB 1 Obsah.. 3 O mateřském centru 4 Návštěvnost 8 Týdenní program.9 Sezónní akce.. 13 Fotogalerie Vlastní projekty Finanční zpráva.. 24 Granty, dotace a dary v roce Seznam dárců podporujících KMB v roce Rok 2013 a plány na další rok. 27 Statutární zástupci..29 Spolupracovníci 30 Poděkování 31

4 O MATEŘSKÉM CENTRU Mateřské centrum Klub maminek Balónek bylo založeno několika nadšenými maminkami (Mgr. Štěpánka Philippová, Pavla Bažantová a další) a za laskavé pomoci Městské části Praha 12 a mnoha jiných institucí, nadací a organizací (Open Society Fund, NROS, MŠ Studánka aj.) otevřeno 9. prosince Prostory, ve kterých mateřské centrum sídlí, jsou majetkem Městské části Praha 12. Ideou mateřského centra je vytvoření centra rodinné pohody, kde se budou prolínat dvě základní myšlenky - vytvoření místa pro neformální setkávání maminek a tatínků na mateřské nebo rodičovské dovolené. Místa, kam se budeme těšit, místa, kde se naučíme vycházet a stýkat s lidmi, kteří pocházejí např. z jiné společenské vrstvy, jiné kultury, jiné národnosti, jiného vyznání, kteří žijí a myslí jiným způsobem nebo praktikují jiné výchovné metody. Místa, díky kterému mnoho žen, ale v poslední době i mužů, po dlouhé době vyjde ze sociální izolace. Důležitým aspektem je i možnost udržování profesních znalostí a dovedností rodičů cestou nejrůznějších mateřským centrem pořádaných kurzů a přednášek. Druhou nedílnou součástí náplně mateřského centra je zajištění každodenního bohatého programu pro děti od 0 7 let s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i na ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. Děti patří do našeho centra stejně samozřejmě jako maminky a tatínkové, proto veškeré aktivity dospělých samotných (jazykové kurzy, přednášky s odborníky apod.) probíhají buď paralelně s dětskými kroužky (viz program) nebo je pro děti zajištěn hlídací program či je mohou mít rodiče s sebou a programová náplň je jim uzpůsobena. Širším cílem aktivit centra je zdravá fungující rodina. Naším úkolem je umožnit matkám a otcům na mateřské nebo rodičovské dovolené navazovat nové sociální kontakty a podporovat rozvoj jejich komunikačních a rodičovských dovedností. Díky pravidelné spolupráci s odborníky (lékaři, psychology, logopedy) je možná i včasná prevence rodinných krizí. Klub maminek Balónek je pro své návštěvníky otevřen každý všední den dopoledne i odpoledne. V letošním roce jsme se opět vrátili také k večerním tvořivým dílnám pro maminky. Kroužky a kurzy dětí i rodičů probíhají denně podle pravidelného týdenního plánu. Každý měsíc se ještě uskuteční několik jednorázových akcí přednášky nebo besedy (z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, zdravého životního stylu, ekologie apod.), kurzy a výtvarné odpoledne či večery pro rodiče a samozřejmě akce pro děti (závody a soutěže, výlety, dýňování, besídky, karneval, táboráky, divadélka, výtvarné dílny, oslavy mezinárodních svátků apod.)

5 V programovém a organizačním zajištění chodu centra je základním kamenem široká spolupráce aktivních členů našeho občanského sdružení. To se týká jak provozních záležitostí (otevírání a zavírání centra, dohled, péče o návštěvníky, úklid), tak především programové náplně. Nedílnou součástí programu je i účast kvalifikovaných odborníků, které sdružení zajišťuje z vlastních a externích zdrojů. Klub maminek Balónek je neziskovou organizací a všichni, kteří se podílí na jeho chodu tak činí ve svém volném čase, se svými dětmi, a bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. V prostorách centra mají rodiče s dětmi k dispozici hernu vybavenou nejrůznějšími hračkami, tělocvičnu vybavenou rozličným sportovním náčiním, ekoateliér s knihovnou obsahující jak odbornou tak oddechovou literaturu pro děti i rodiče, sociální prostory a plně vybavenou malou kuchyňku. Rodiče mohou do centra přijít i jen posedět, pohrát si s dětmi či si popovídat u šálku kávy či čaje. Lze bezplatně využít knihovnu s pedagogicko-psychologickou literaturou i stálý bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti. Informační nástěnky poskytují kontakty na organizace podporující rodinu, mateřství a děti. Na zahradě centra je vybudováno dětské hřiště s nejrůznějšími aktivitami pro děti a místa pro příjemný odpočinek rodičů. Zahrada je velmi oblíbena dětmi a maminkami z okolí zejména pro svoji čistotu a rozmanitost herních prvků.

6 ČINNOST KMB POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITOU PŘEDEVŠÍM V TĚCHTO OBLASTECH: Zajištění bohatého každodenního programu pro děti od 0 do 10 let, s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. S touto věkovou skupinou jiné organizace většinou nepracují. Dětské kroužky probíhají buď paralelně s aktivitami rodičů samotných (jazykové kurzy, přednášky odborníků apod.) nebo je pro ně zajištěno hlídání či je mohou mít rodiče u sebe a program je pak dětem uzpůsoben. Stálá přítomnost rodičů napomáhá lepší aklimatizaci dětí v kolektivu, a tím usnadňuje nástup dětí do jeslí, mateřské či základní školy. Pomoc při odstranění sociální izolace maminek a tatínků na mateřské a rodičovské dovolené KMB jim nabízí smysluplnou seberealizaci jejich aktivním zapojením do spoluvytváření centra. Snahou našeho mateřského centra je oslovit i rodiče cizince, nezaměstnané, s handicapovanými dětmi apod. KMB jim nabízí nejen široký výběr kurzů a přednášek, ale především smysluplnou seberealizaci při spoluvytváření programu centra a jeho organizačního zabezpečení. Smysluplné využití volného času rodin s malými dětmi, uplatnění profesionálních i získaných zkušeností maminek a tatínků na mateřské nebo rodičovské dovolené při činnosti mateřského centra. Integrace handicapovaných dětí, zamezení vyčlenění rodičů handicapovaných dětí v rámci místní komunity. Podpora výchovných dovedností rodičů, zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi. Usnadnění návratu rodičů po mateřské nebo rodičovské dovolené na pracovní trh. Díky uvedeným skutečnostem se takto vytváří otevřené společenství přátelské a neformální místo pro setkávání rodičů s malými dětmi ze všech sociálních vrstev, které se mohou vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a společnou prací ve prospěch sebe, svých dětí i celé místní komunity.

7 SLUŽBY V OBLASTI PODPORY RODINY JSOU POSKYTOVÁNY PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH TYPŮ: Pravidelné výtvarné, ekologické, jazykové, pohybové a hudební kroužky a kurzy pro děti do 7 let s rodiči Pravidelné sportovní, ekologické a jazykové kroužky pro děti do 10 let bez rodičů Ekologická výchova a vzdělávání praxí, vytváření ekologického povědomí v nejútlejším věku dítěte Kurzy pro nastávající rodiče, matky po šestinedělí, poradna laktační poradkyně, poradna porodní asistentky, cvičení pro těhotné Kurzy vázání babyšátků, masáže dětí Kurzy 1. pomoci u miminek a malých dětí Odborné přednášky a semináře zaměřené na výchovnou problematiku, zdraví, zdravý životní styl Půjčovna odborné i oddechové literatury pro rodiče a děti Půjčovna deskových her Týdenní zimní i letní pobyty pro rodiče s dětmi Rukodělné a tvůrčí kurzy pro maminky s dětmi i širokou veřejnost Jazykové kurzy a kurzy PC pro matky na mateřské nebo rodičovské dovolené zaměřené na jejich návrat na pracovní trh Mimořádné akce jako jsou divadélka, karnevaly, táboráky, Mikulášská, oslavy Dne dětí, oslavy mezinárodních svátků, společné výlety do ZOO, botanické zahrady, Domů dětí a mládeže, sportovní dopoledne či odpoledne, závody, výtvarné dílny pro děti, sezónní burzy dětského oblečení a potřeb pro děti, společné výlety apod. Zajištění péče o dítě v době účasti rodiče na jiné aktivitě v mateřském centru (přednášky, kurzy, semináře ) Zajištění příležitostného hlídání dítěte v době, kdy rodič vyřizuje své neodkladné záležitosti vyžadující nutně nepřítomnost dítěte (lékař, úřady ) Poskytování informací týkající se rodiny, zdraví, péče o dítě apod.

8 PRŮMĚRNÁ DENNÍ NÁVŠTĚVNOST A POČET OTEVŘENÝCH DNŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH: měsíc počet dnů dospělí děti Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Průměr za rok OTEVÍRACÍ DOBA CENTRA: Otevírací doba MC v roce 2013 Pondělí Středa: a Čtvrtek: Pátek: Otevírací doba MC v průběhu prázdnin: Pondělí Pátek:

9 TÝDENNÍ PROGRAM KMB VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Leden 2013 únor 2013 Pondělí: rytmika a cvičení pro děti (3 12 měsíců) rytmika a cvičení pro děti (12 24 měsíců) Mortimer angličtina pro děti (4 6 let) Mortimer angličtina pro děti (5 7 let) Mortimer angličtina pro děti (3 5 let) Mortimer angličtina pro dospělé falešní začátečníci jóga pro maminky Úterý: Mortimer angličtina pro mládež (11 13 let) Mortimer angličtina pro dospělé - začátečníci Středa: cvičení pro děti 2 4 roky šikovný brouček ekologicko-výtvarný kroužek pro děti od 1,5 roku Mortimer angličtina pro děti (5 7 let) Mortimer angličtina pro seniory cvičení s prvky sebeobrana pro kluky a holky od 3 let Mortimer angličtina pro dospělé středně pokročilí Večerní výtvarné dílny pro maminky Čtvrtek: předškolka pro děti (2,5 4 roky) svépomocná autistická skupina (besedy,přednášky,práce s autisty) svět jako kaleidoskop Montessori pracovna pro rodiče s dětmi věku 2 6 let skřítek Kořínek ekologicko-výtvarný kroužek pro děti 3 7 let cvičení pro maminky besedy s porodní asistentkou cvičení pro těhotné Pátek: svět jako kaleidoskop Montessori pracovna pro rodiče s dětmi věku 1,5 6 let Sobota: Dopoledne 1x za 14 dní plavání dětí s rodiči od 6. měsíců - (plave se každý týden, ale střídají se dvě skupiny)

10 Únor 2013 červen 2013 Pondělí: rytmika a cvičení pro děti (3 12 měsíců) rytmika a cvičení pro děti (13 24 měsíců) Mortimer angličtina pro děti (4 6 let) Mortimer angličtina pro děti (5 7 let) Mortimer angličtina pro děti (3 5 let) Mortimer angličtina pro dospělé falešní začátečníci Úterý: šikovný brouček ekologicko-výtvarný kroužek pro děti od 1,5 roku svět jako kaleidoskop Montessori pracovna pro rodiče s dětmi věku 1,5 6 let Mortimer angličtina pro mládež (11 13 let) Mortimer angličtina pro dospělé - začátečníci Středa: cvičení pro děti měsíců cvičení pro děti měsíců Mortimer angličtina pro dospělé falešní začátečníci Mortimer angličtina pro děti (2,5 3,5 let) Mortimer angličtina pro děti (5 7 let) Mortimer angličtina pro seniory cvičení na trampolínách s prvky sebeobrana pro kluky a holky od 3 let Mortimer angličtina pro dospělé středně pokročilí Večerní výtvarné dílny pro maminky Čtvrtek: předškolka pro děti (2,5 4 roky) svépomocná autistická skupina (besedy,přednášky,práce s autisty) svět jako kaleidoskop Montessori pracovna pro rodiče s dětmi věku 2 6 let skřítek Kořínek ekologicko-výtvarný kroužek pro děti 3 7 let besedy s porodní asistentkou cvičení pro těhotné Pátek: svět jako kaleidoskop Montessori pracovna pro rodiče s dětmi věku 1,5 6 let Sobota: Dopoledne 1x za 14 dní plavání dětí s rodiči od 6. měsíců - (plave se každý týden, ale střídají se dvě skupiny)

11 Září 2013 prosinec 2013 Pondělí: cvičení pro děti (12 24 měsíců) cvičení pro děti (24 36 měsíců) šikovný brouček ekologicko-výtvarný kroužek pro děti od 1,5 roku Mortimer angličtiny pro děti, dospělé a seniory skřítek Kořínek ekologicko-výtvarný kroužek pro děti 3 7 let Večerní výtvarné dílny pro maminky Úterý: předškolka pro děti (2,5 4 roky) Mortimer angličtiny pro děti, dospělé a seniory Středa: cvičení pro děti měsíců Mortimer angličtiny pro děti, dospělé a seniory cvičení na trampolínách s prvky sebeobrana pro kluky a holky od 3 let Večerní výtvarné dílny pro maminky Čtvrtek: předškolka pro děti (2,5 4 roky) svépomocná autistická skupina (besedy,přednášky,práce s autisty) svět jako kaleidoskop Montessori pracovna pro rodiče s dětmi věku 2 6 let Pátek: svět jako kaleidoskop Montessori pracovna pro rodiče s dětmi věku 1,5 6 let Sobota: Dopoledne plavání dětí s rodiči od 6. měsíců

12 V roce 2013 se na vedení kroužků pro děti a rodiče podíleli: Rytmiky a cvičení pro děti: Lucia Sojková Veronika Charawani Marta Zlámaná Šikovný brouček: Sylvie Kupková Sebeobrana: Vratislav Hartmann Skřítek Kořínek: Renata Dražková Mgr. Jana Havlíčková Jóga pro maminky: Jana Přibylová Plavání: Olga Vlčková Montessori pracovny: Mgr. Kamila Boudová Pavla Bayraktarová Lucia Sojková Předškolka: Ing. Zdeňka Červenková Mgr. Jana Havlíčková Bc. Hana Síbrtová Mgr. Kateřina Králová Cvičení pro maminky: Veronika Ertlová Besedy s porodní asistentkou a cvičení pro těhotné: Bára Bartáková Mortimer angličtiny pro děti, dospělé a seniory: Martina Boroňová Večerní výtvarné dílny pro maminky: Hana Michněvičová Zuzana Šimmrová Jitka Vondráková Jana Šindelářová

13 SEZONNÍ AKCE Po pečlivém zvážení a na nesčetná přání našich návštěvníků jsme se v roce 2013 zaměřili při sestavování programu také více na maminky a jejich potřeby. Aby i ony si mohly odpočinout, v klidu a nerušeně si popovídat a probrat problémy a starosti, které je trápí a načerpat síly, při kreativních činnostech (výtvarně rukodělných večerech) a besedách na témata, která je zajímají. LEDEN - háčkování - večerní dílna pro maminky - háčkovaná zvířátka večerní dílna pro maminky - Rodino k večeři - beseda o vyvážené stravě a jednoduchosti přípravy rodinných večeří s ochutnávkou - filcování večerní dílna pro maminky - zápisy do kroužků I a II - Tupperware beseda s ukázkami praktických pomocníků v domácnosti pro ušetření nákladů a času při přípravě pokrmů ÚNOR - háčkování večerní dílna pro maminky - národní týden manželství fotosoutěž pro rodiče a výtvarná soutěž pro děti na téma rodina - bezplatné vyšetření dermatologem - háčkování a filcování večerní dílna pro maminky - háčkovaná zvířátka večerní dílna pro maminky - masopustní karneval I a II BŘEZEN - jarní a velikonoční focení s Veronikou - Rodino k večeři - beseda o vyvážené stravě a jednoduchosti přípravy rodinných večeří s ochutnávkou - háčkování večerní dílna pro maminky - povídání s Veronikou besedy o zdraví, novinkách v oblasti výživy a péče o děti - háčkování večerní dílna pro maminky - pohádková noc s přespáním - velikonoční perníčkování - povídání o bylinkách beseda o využití bylinek, bylinných směsí, bylinných koupelí a další - filcování večerní dílna pro maminky - anglické Veliknoce s Mortimerem - bazar jarně letního oblečení a potřeb pro děti

14 DUBEN - háčkovaná zvířátka večerní dílna pro maminky - Rodino k večeři - beseda o vyvážené stravě a jednoduchosti přípravy rodinných večeří s ochutnávkou - zelené potraviny beseda o možnostech posílení imunity dětí i rodičů - filcování večerní dílna pro maminky - háčkovaná zvířátka večerní dílna pro maminky - stopy, stopičky keramická dílna otisky do kachlí - malování na keramiku výtvarná dílna - čarodějnice táborák - divadélko - háčkování večerní dílna pro maminky - deskohraní s Mortimerem KVĚTEN - povídání s Veronikou - besedy o zdraví, novinkách v oblasti výživy a péče o děti - povídání o bylinkách - beseda o využití bylinek, bylinných směsí, bylinných koupelí a další - focení dětí a rodičů v MC - výtvarná dílna skřítka Kořínka ke Dni matek - háčkovaná zvířátka, hračky večerní dílna pro maminky - zelené potraviny beseda o možnostech posílení imunity dětí i rodičů - háčkování a filcování večerní dílna pro maminky - seminář 1. pomoci u miminek a dětí do tří let - háčkovaná zvířátka, hračky večerní dílna pro maminky - závody odrážedel I a II ČERVEN - háčkované kabelky večerní dílna pro maminky - den dětí celodenní oslava se soutěžemi - analýza složení těla bezplatná konzultace a vyšetření nutriční terapeutkou - malujeme tričko na prázdniny výtvarná dílna - háčkovaná zvířátka večerní dílna pro maminky - víkendové focení dětí a rodičů v MC - nitěná grafika večerní dílna pro maminky - filcování, háčkování večerní dílna pro maminky - výlet parníkem do ZOO - neproběhlo z důvodu povodní - táborák na rozloučenou před létem divadélko soutěže - rozloučení s Mortimerovskou angličtinou pro dospělé - středověké klání a předávání certifikátů s Mortimerem - háčkovaná zvířátka večerní dílna pro maminky

15 ČERVENEC - letní výtvarné dílny korálkování, kuličky z plsti - letní výtvarné dílny fimo, mozaika - letní výtvarné dílny fusing, smalt - letní výtvarné dílny filcování - letní výtvarné dílny textilní tvoření - letní příměstský tábor I SRPEN ZÁŘÍ - Multi Dance Camp I a II týdenní příměstský tábor s tancem, muzikou, divadlem, fotbalem - letní výtvarné dílny filcování - letní výtvarné dílny quilling - letní výtvarné dílny textilní tvoření - letní výtvarné dílny korálkování - letní výtvarné dílny papírové kouzlení - příměstský tábor s Mortimerem - týdenní příměstský tábor s angličtinou - zavřeno z důvodu plánované rekonstrukce a malování centra - zápisy do kroužků I a II - ukázkové hodiny Mortimer angličtiny - táborák na přivítanou divadélko soutěže ŘÍJEN - laktační poradna - zelené potraviny a imunita beseda - besedy o zdraví, novinkách v kosmetice, jídle a péči o děti - háčkování večerní dílna pro maminky - spokojené mateřství večerní seminář - dýňování odpolední dlabání dýní, výtvarné dílny, průvod luceren - dýňové focení dětí I a II - bazar podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti - deskohraní

16 LISTOPAD - stopy, stopičky keramická dílna, otisky do kachlí - Halloween s Mortimerem zábavné odpoledne plné her a angličtiny - vánoční focení dětí a rodičů v MC - rodinné konstelace víkendový prožitkový seminář - dutinkové nákrčníky večerní dílna pro maminky - filcování večerní dílna pro maminky - povídání o bylinkách beseda o využití bylinek, bylinných směsí, bylinných koupelí a další - povídání se Zuzanou besedy o novinkách v oblasti výživy a péče o děti - laktační poradna - vánoční focení I, II a III - povídání o kojení laktační poradna - deskohraní - vánoční focení dětí a rodičů v MC - fotomagnetky večerní dílna pro maminky - filcování večerní dílna pro maminky - stopy, stopičky keramická dílna, otisky do kachlí - malování na keramiku výtvarná dílna - adventní výtvarná dílna pro maminky a starší děti dutinkové nákrčníky - adventní výtvarná dílna pro maminky a starší děti filcové ozdoby - spokojené mateřství víkendový seminář - adventní výtvarná dílna pro maminky a starší děti zvířátka a figurky z rukaviček a ponožek - adventní výtvarná dílna pro maminky a starší děti andělení - vázání adventních věnců I a II - ukázka anglických knih Usborne - adventní jarmark - adventní výtvarná dílna pro maminky a starší děti filcové a papírové ozdoby a přáníčka

17 PROSINEC - vánoční perníčkování - adventní výtvarná dílna pro maminky a starší děti fotomagnetky - adventní výtvarná dílna pro maminky a starší děti filcové a papírové ozdoby, přáníčka, dekorace - adventní výtvarná dílna pro maminky a starší děti vánoční přáníčka - filcování, háčkování večerní dílna pro maminky - laktační poradna - mikulášská besídka I, II, III a IV - adventní výtvarná dílna pro maminky a starší děti ozdoby z filcu, vánoční přáníčka - besídka pro aktivní rodiče a jejich děti - velký vánoční turnaj v deskohraní - Mortimerovské vánoce - valná hromada

18 FOTOGALERIE Z NAŠICH AKCÍ

19

20

21

22 Další fotografie jsou na webu nebo facebooku MC.

23 VLASTNÍ PROJEKTY (spolufinancované MČ Praha 4, MČ Praha 12, MHMP, MPSV) Týdenní ozdravně-rekreační výcvikový lyžařský pobyt pro rodiny s dětmi z KMB 8. ročník každoročně pořádaný v lednu/únoru ( v době jarních prázdnin Prahy 4 a 12) Tradiční oslava Dětského dne již 10 let konající se projekt ve spolupráci s drobnými podnikateli na Praze 12 a 4 Projekt EKO-Balónek projekt na zajištění ekologických kroužků Šikovný brouček a Skřítek Kořínek, na zajištění realizace jednorázových akcí (ZOO, divadélka s ekologickou tématikou, výtvarné soutěže pro děti, Projekt Kulturní akce Klubu maminek Balónek projekt na realizaci kulturních akcí v MC (oslavy mezinárodních svátků, mikulášské apod.) Projekt Letní výtvarné dílny prázdninová škola výtvarných technik pro rodiče a jejich děti Projekt Letní příměstské tábory dva týdenní příměstské tábory pro děti ve věku 3 10 let se zaměřením na ekologii, poznávání a ochranu přírody, výtvarné činnosti Projekt Zajištění provozu a sportování nejmenších v Klubu maminek Balónek v roce 2013 projekt na zajištění pravidelných sportovních kroužků (rytmika, sebeobrana, plavání) a jednorázových sportovních akcí Program na podporu rodiny zajištění činnosti Klubu maminek Balónek svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením Svět jako kaleidoskop - Montessori pracovna vybavení pracovny speciálními pomůckami a zajištění mzdových prostředků na odborné lektory Předškolka projekt pro děti, které se nedostaly do školky Pražské cyklozvonění spoluúčast na pořádání akce zajištění výtvarné dílny pro všechny věkové kategorie Dětský den Prahy 12 spoluúčast na pořádání akce zajištění vědomostní soutěže a výtvarné dílny pro všechny věkové kategorie Kroužek deskových her v Klubu maminek Balónek Obnova zahrady

24 FINANČNÍ ZPRÁVA, zpráva o hospodaření Struktura příjmů KMB v roce 2013 Příjmy Kč % Obecní dotace a granty: Hl.m.Praha ,99 MČ Praha ,38 MČ Praha ČSOB ,22 Členské příspěvky ,82 Přijaté úroky 32,54 0,007 Příjmy z vlastní činnosti ,59 Tržby za prodej služeb 0 0 Tržby za prodej zboží 0 0 Ostatní příjmy 0 0 Celkem , Struktura výdajů KMB v roce 2013 Výdaje Kč % Mzdy ,02 OON 0 0 Odvody 0 0 Materiál a DHIM ,64 44,50 Nájemné Energie, vodné a stočné ,10 23,96 Provozní režie: Telefonní poplatky 18756,61 3,34 Poštovné Ostatní provozní režie ,19 11,27 Poplatky ,4 Ostatní náklady: Penále 0 0 Čl. příspěvky Síti MC ,18 Kongresy, školení, semináře ,77 Kulturní a sportovní akce (vstupné) ,62 Celkem ,54 100

25 GRANTY, DOTACE A DARY V ROCE 2013 Název projektu Program na podporu rodiny Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením Rok v zahradě ekologické akce v Klubu maminek Balónek Grantové a dotační téma Program na podporu rodiny Ekologická výchova a vzdělávaní praxí (oblast životního prostředí) Projekt podpořil Částka Termín realizace Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor rodiny a dávkových systémů = ,- Kč 1/ /2013 Městská část Praha 12 =25.440,- Kč 1/ /2013 Zajištění provozu a sportování nejmenších v roce 2013 Kulturní akce MC Balónek v roce 2013 Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek Kroužek deskových her v Klubu maminek Balónek Obnova zahrady v MC Balónek Nový kolotoč na zahradě MC Klub maminek Balónek Sport a volný čas pro děti a mládež Městská část Praha 12 =30.000,- Kč 1/ /2013 Kultura Městská část Praha 12 =25.000,- Kč 1/ /2013 Kultura Městská část Praha 12 =20.000,- Kč 1/ /2013 Kultura Městská část Praha 12 =10.000,- Kč 1/ /2013 ERA podpora neziskových organizací Sport a volný čas pro děti a mládež ČSOB, a.s. =10.000,- Kč 10/2012 9/2013 Městská část Praha 12 =40.000,- Kč 1/ /2013

26 SEZNAM DÁRCŮ PODPORUJÍCÍCH KMB V ROCE 2013 Mladá fronta, a.s. Pekárna Kabát Hudební skupina Marná snaha PRE, a.s. Pekařství Roztyly Irena Zemanová Egmont ČR ALBI SVOJTKA&Co. Nakladatelství Prima Čtyřlístek PRAŽSKÁ VYDAVATELSKÁ SPOLEČNOST paní Radka Sochorová pan Vratislav Hartmann ml., Praha 4 pan Radek Škrabal, Praha 4 Hero Restaurace U Dlabače Děkujeme také všem našim návštěvníkům a účastníkům našich akcí za drobné finanční dary. Děkujeme všem našim aktivním maminkám za jejich dobrovolnickou práci a jejich partnerům za podporu, trpělivost a toleranci.

27 ROK 2013 A PLÁNY DO BUDOUCNA V roce 2013 jsme i nadále soustavně pracovali na zkvalitnění prostor centra a jeho okolí pro veřejnost a také ve zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Snažili jsme se co nejpružněji reagovat na potřeby našich návštěvníků a jejich přání. Na jaře 2013 jsme pokračovali v úpravě zahrady a jejím postupném zkulturňování. V letních měsících, díky finanční podpoře ČSOB, a.s. programu ERA, došlo k úplné výměně písku v našem stávajícím pískovišti. Pískoviště bylo kompletně vyvezeno, vyčištěno, opraveno a zavezeno novým pískem. Původní písek byl použit na doplnění dopadových ploch u stávajících herních prvků. Pískoviště bylo opět zabezpečeno proti nezvaným návštěvám koček z okolí a bylo tak zabráněno možnému znečištění pískoviště. Tímto vyhovuje naše zahrada a její vybavení všem bezpečnostní a hygienickým požadavkům našich návštěvníků. Díky spolupráci s Fórem Dárců byla na všech herních prvcích provedena kompletní údržba a opravy, včetně nových nátěrů. Díky finanční podpoře MČ P12 byl na zahradě vyměněn stávající nevyhovující kolotoč za zcela nový. I nadále máme v plánu budovat zahradu dále, aby byla vyhledávaným místem pro odpočinek a hrátky našich dětí. Do herny jsme pořídili nové hračky, tělocvična byla vybavena novým sportovním vybavením pro kroužek sebeobrany a skákání na trampolínách. Díky finanční podpoře MČ P12 jsme pořídili též spoustu výtvarného a kreativního materiálu pro nové výtvarné dílny pro maminky a děti. Nově byl také zřízen kroužek a půjčovna deskových her, který umožňuje rodičům s dětmi si za nízký obnos vyzkoušet či zapůjčit hru domů, aniž by museli vynakládat vysoké finanční prostředky na jejich zakoupení a zjistit, zda jim hra vyhovuje a je pro děti zajímavá. I rok 2013 byl rokem velkých změn a naše řady opustilo několik dlouholetých dobrovolnic, které se vrátily do práce. Ale i přes to se k nám, pokud jim to čas dovolí, vrací alespoň na některé tradiční odpolední jednorázové nebo víkendové akce. I letos se nám opět podařilo získat dobrovolnice nové, nadšené, s chutí nám pomáhat buď s chodem centra nebo s novými nápady. Jako velký úspěch považuji také to, že našim odchozím maminkám dodáváme sebedůvěru při hledání či nástupu do práce. Několika z nich jsme pomohli nastartovat k odvážným plánům co se týče jejich další práce v soukromí. Stávají se tak z nich úspěšné a sebevědomé ženy podnikatelky, manažerky, asistentky. Pokračovali jsme také v řadě zavedených akcí. Zajistili jsme maminkám služby profesionálních fotografů, a tak měly možnost si nechat vytvořit originální dárek ke Dni matek a k Vánocům, protože se jejich děti v mateřském centru cítí příjemně a spokojeně. Rozšířili jsme dopolední programu pro děti, které se nedostaly do školky Předškolku do dalšího dne. V Předškolce se děti pod vedením učitelek učí, jak to ve školce vlastně vypadá a chodí, mají možnost se seznámit se svými vrstevníky, naučí se spoustu dovedností a jistě jim to ulehčí následný vstup do mateřské školy. V roce 2013 jsme i nadále pokračovali v oblíbených večerních výtvarných dílnách pro maminky, ve kterých mají možnost se naučit něčemu novému nebo si získané dovednosti oprášit a rozšířit. Velmi oblíbené byly kurzy výtvarných technik

28 pod vedením Ivety Kalačové a nově kurzy háčkování pod vedením nových maminek Hany Michněvičové a Jany Šindelářové. Další šikovnou a tvořivou maminkou, která nás naučila různé techniky práce s papírem a dalším kreativním materiálem byla Zuzana Šimmrová, díky které jsme rozšířili naše výtvarné večery i do dalšího dne. Myslím, že kreativní večerní dílny jsou velmi prospěšné pro udržení zdravého rodinného života, neboť maminky mají možnost si odpočinout od celodenních starostí o děti a rodinu, popovídat si, spolusdílet své radosti a starosti a domů pak odchází s novým elánem a dobrou náladou. Naše řady rozšířila řada odborníků na zdravý životní styl, své služby nám též i nadále poskytuje laktační poradkyně a porodní asistentka. Nadále pokračujeme v provozování Montessori pracoven - Svět jako kaleidoskop. Máme otevřeny dvě pracovny, jednu odpoledne pod vedením Mgr. Kamily Boudové a dopoledne pod vedením Pavly Bayraktarová. Jejich řady rozšířila nově Lucia Sojková, která vede tyto pracovny spolu s nimi a následně nahradí tyto lektorky, neboť i je čeká opětovný nástup do práce. Opět jsme se podíleli na pořádání Pražského cyklozvonění kde jsme zajišťovali výtvarnou dílnu pro všechny věkové kategorie. Byli jsme též oslovení MČ P12, abychom spolupořádali Dětský den a zajistili provoz soutěžního stanoviště. Stále se nám daří udržet dobrou vzájemnou komunikaci s Městskou částí Praha 12 a i nadále rozvíjíme spolupráci s Církevní mateřskou školou Studánka. V roce 2014 bychom rádi udrželi dosavadní standardy a kvalitu a navýšili naši nabídku služeb. Plánujeme i nadále rozšíření některých zájmových aktivit pro děti a rodiče. Plánujeme také rozšířit naši nabídku Předškolky a nově též Hlídacího klubíku Míček, kdy vyplníme mezeru poskytovaných služeb v našem okolí. Rodiče tak dostanou možnost, vyřídit si vše potřebné a přitom bude o jejich děti perfektně a profesionálně postaráno. Plánujeme též pokračovat ve zlepšování vztahů s naším dlouholetým partnerem Sítí Mateřských center v ČR a i nadále se chceme zapojovat do jejich akcí. Též bychom rádi navázali užší spolupráci s místními organizacemi a oslovili více sponzorů. Čekají nás také ještě další drobné úpravy, opravy a rekonstrukce, např. vstupních prostor apod. Plánujeme též zkvalitňování zahrady a dalších prostor centra, na které se v loňském roce ať už z finančních či časových důvodů nedostalo. Byli bychom rádi, pokud by se nám též podařilo zapojit do projektů pro podporu vzdělávání rodičů nebo k usnadnění jejich návratu po MD nebo RD na trh práce. Doufáme, že rok 2014 bude pro nás příznivý, ať už se to týká našich nemalých plánů, tak i finančních podpor jednotlivých městských částí či Hlavního města Prahy, bez nichž bychom nemohli poskytovat naše služby v takovém rozsahu jako doposud.