Výroční zpráva za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2008"

Transkript

1 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s K Cihelně 313/41a, Praha 9 Centrum Welcome - Vybíralova 969, Praha 14 IČ Web: Web: Tel.: Tel.: Výroční zpráva za rok 2008 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, občanské sdružení

2 Úvodní slovo: Činnost našeho občanského sdružení je zaměřena na pomoc pro rodiny, především pro rodiče na rodičovské dovolené, ale také jejich děti a celé rodiny. V současné době se zabýváme organizováním mateřských center pro ženy na mateřské dovolené, v letech 2007 až 2008 jsme se věnovali pomoci integrace cizinců na Praze 9 a 14 a přednáškové činnosti. Velkým krokem pro naši organizaci bylo úspěšné absolvování auditu celé organizace i auditů projektových a celková profesionalizace organiazce. Budovu Městské části Praha 14 (Vybíralova 969), Centrum Welcome se nám podařilo za podpory EU, státmího rozpočtu a Hl.města Prahy úspěšně zrekonstruovat, zateplit a opatřit novými okny. Naše další aktivity směřují přímo za dětmi, předškolními a mladšími školními. Doufáme, že v budoucnu rozšíříme naše aktivity také více na mládež. To se částečně podařilo o letních akcích: EnglishCampu, který jsme spolupořádali, a na příměstském táboře s Holanďany na Černém mostě. V průběhu roku jsme formulovali i hodnoty, které jsou pro naši organizaci důležité. Naším cílem je, aby naše aktivity byly pro naše klienty bezpečné, motivující a ze strany našich pracovníků profesionální. 1. Správní rada a členská základna: Správní rada: Marie Kouklíková, Ing. Petr Adamec, Martin Janda Členové organizace: Marie Kouklíková, Martin Kouklík, Ing. Petr Adamec, Mgr. Miroslava Adamcová, Ing. Věra Adamcová, Petra Jelínková, Šárka Tomaštíková, Martin Jaroš, Ing. Petr Hofman, Mgr. Monika Kůrková, Martin Janda, Jan Adamec, Anna Adamcová 2a. Práce KCR Heřmánek Místa realizace práce KCR Heřmánek Vedoucí správy objektu: Martin Jaroš Centrum Welcome - Heřmánek Vybíralova 969, Praha 14 Černý Most Centrum Heřmánek U Obory, Praha 9 Satalice Centrum Welcome Heřmánek využívá 2. a 3. nadzemní podlaží, 1. nadzemní podlaží je pronajato, část prostor využívá Společnost přátel rodičů a dětí s Downovým syndromem a občanské sdružení Tim 2.2. Projekt Profesionalizace KCR Heřmánek Vedoucí projektu: Mgr. Mirka Adamcová Pracovníci projektu: Martin Jaroš, Ing. Petr Adamec, Bc. Rut Vávrová, Eva Kobylková Tento projekt byla naprosto výjimečná příležitost a velmi pomohl rozvoji celé organizace. Na počátku projektu došlo k vstupnímu finančnímu auditu, během projektu prošla organizace přeměnou, byl proveden a optimalizován audit procesů organizace, byl vytvořen vnitřní organizační předpis a tento systém byl zaveden do provozu organizace. Na závěr byl finanční systém ověřen auditorem. Během celého projektu se podařilo usadit způsob řízení a vedení i vnitřní kontroly fungování organizace, velkou část projektu jsme věnovali finančnímu řízení. Projekt byl podpořen z prostředků EU, Globálního grantu. Projekt rekonstrukce centra Heřmánek Černý Most Vedoucí projektu: Ing. Petr Adamec a Ing. Renata Ulmannová V roce 2008 jsme realizovali projekt rekonstrukce Centra Welcome-Heřmánek. Bylo provedeno výběrové řízení, které vyhrála organizace Elizza, s.r.o. Ta také provedla rekonstrukci Centra Welcome (Vybíralova 969), celá budova byla zvenku zateplena, byla vyměněna okna a tak provedena celková ekologizace stavby. V rámci vnitřních prostor byly zrekonstruovány sociální rozvody a sociální zařízení, stejně tak byla provedena optimalizace prostor celé budovy a na místo 4 místností ve dvou patrech byly vytvořeno 6 místností, tak aby budova mohla být dobře využita pro naše aktivity. Projekt byl podpořen z prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR.

3 Vznik Focus on education, o.p.s. Tým pracovníků KCR Heřmánek a manželé Adamcovi iniciovaly další kroky k založení obecně prospěšné společnosti. Registraci této společnosti měla na starost advokátní kancelář Mgr. Martina Elgera. Žádost byla podána v druhém pololetí roku 2008 a její registrace se setkala s administrativními obtížemi, obecně prospěšná společnost vznikla následně v roce Cílem organizace je rozšířit aktivity a možnosti KCR Heřmánek. 2b. Projekty KCR Heřmánek Projekt MPSV Mateřského a rodinného centra Mateřské centrum Vedoucí projektu: Mgr. Miroslava Adamcová Lektoři projektu: Jana Němcová, Miriam Žilková, Renata Kalcovská, Mgr.Alla Mužarivská, Martin Jaroš, pí.kopřivová, p.kopřiva, Anna Slobodová, Petr Adamec, Ester Hrubá, Gita Eliášová, Zdenka Malá, Zdenka Varadiová, Marie Kouklíková, Iva Šímová, Eliška Slobodová, pí.žemličková, Helena Vachtlová, pí.ondrová, pí.havlová, Silva Weberová, Stanislav Štoček, sl.ježková, Martina Štěpánková, pí.dvořáková, Jana Němcová, Josefa Potfajová a další dobrovolníci. Projekt probíhá v centrech Heřmánek v Satalicích a v centru Welcome na Černém Mostě. Celkový počet klientů mateřských center: 102 dospělých, 67 dětí předškolního věku. Projekt mateřských center připravuje dopolední mateřská centra maminky se scházejí v našich mateřských centrech 5 x za týden v době od 9 do 13 hodin a odpoledne ve středu do 18 hodin. Některé dny jsou zaměřeny motivačně v úterý se setkávají maminky nad tématy ekologického rodičovství, v pondělí a ve čtvrtek pracují oddělení motivačních setkání maminek s dětmi, malování a pohybu-tance. V pátek a ve středu odpoledne probíhá setkávání maminek, jehož cílem je pomoci rodičům v krizové situaci poradenstvím. V projektu probíhají aktivizační činnosti pro rodiče a děti tj. mimo klasické scházení mateřských center organizujeme i socializačně komunikační činnosti pro rodiče, pomocí výtvarných technik a pomocí hudebních a tanečních aktivit, učíme maminky a děti spolu vzájemně komunikovat a děti se společně socializují za přítomnosti maminek, což zabezpečuje jistotu a bezpečí pro děti. Náklady projektu byly rozloženy v poměru ,--czk na mzdy lektorů, ,--czk na materiál (hračky, knihy, didakt.materiál, výtv.materiál apod), nemateriální služby (nájemné, energie, opravy, spoje) činily ,--czk hrazených na projekt grantem MPSV. Celkové náklady na prorodinné aktivity činily ,-- czk. Vzdělávací a rekvalifikační aktivity pro rodiče Vedoucí projektu: Renata Kalcovská Pracovníci projektu: Martin Jaroš, Mgr. Daniel Němec, Mgr. Monika Kurková, Mgr. Josef Zemek a další Počet klientů: 36 klientů Během roku 2008 probíhaly tyto vzdělávací a rekvalifikační kurzy: 2 kurzy P.C., 5 kurzů výuky anglického jazyka pro rodiče na a po RD. ABC pro rodiče Počet účastníků přednášek: 16 Počet internetových přístupů: 60 (vznik prosinec 2008) Vedoucí projektu: Mgr. Mirka Adamcová V projektu probíhá také ABC pro rodiče. Připravujeme vznik motivačních aktivit pro rodiče. Zatím jen ve formě internetových motivací. Proběh také systém motivačních přednášek. ABC manželství Byly uspořádány 2 semináře jeden předmanželský a jeden manželský. Předmanželský seminář Počet účastníků: 8 Vedoucí kurzu: Ing. Petr Adamec a Mgr. Miroslava Adamcová, Martin Janda a Radoslava Jandová Kurz se konal 8 večerů v průběhu listopadu prosince Kurz byl vytvořený manželi Adamcovými. Hodnocení kurzu: Všechny páry hodnotili kurz pozitivně, doporučovali jeho průběh i nadále.

4 Manželské večery Počet účastníků: 14 Vedoucí kurzu:ing. Vít a Helena Zárubovi Kurz je koncipován tak, aby měly manželské páry maximální soukromí. Proto do něj záměrně nejsou zařazeny společné diskuse a je to výslovně uvedeno v pozvánce. Kurz se koná po sedm večerů, osmý večer, je možné pozvat přátele a je rekapitulací předchozích sedmi večerů. Každý večer začíná večeří, jednotlivé páry sedí sámi u svého stolku, jako by si vyšli na rande. Večeře má navodit pohodovou atmosféru. Po večeři moderátoři kurzu mluví o konkrétních tématech, ale těžištěm kurzu nejsou tyto promluvy, nýbrž rozhovory, cvičení a domácí úkoly k probíranému tématu, které manželé dělají jen sami dva spolu podle příručky. Hodnocení: Ohlas účastníků byl povzbuzující. Manželé si uvědomili, jak je důležitý společně strávený čas. Malá dětská scéna Černý Most Vedoucí projektu: Mgr.Mirka Adamcová a Martin Jaroš Počet diváků: za 15 představení Popis projektu a aktivity projektu: Během roku 2008 proběhlo celkem 15 divadelních představení. Většina z nich v druhém pololetí roku již v rekonstruované Malé dětské divadelní scéně. Počáteční fáze projektu divadel se rozvíjí. Naším cílem bylo přivést rodiče, zvláště otce a děti do sobotního divadla. Byly připraveny 3 vlastní divadelní představení Dětským soborem Daniel a zároveň jsme přivítali divadelní soubory nejvíce Kejklíř Praha, Bořivoj Praha a Veselé Rukavice. Hodnocení projektu: Projekt se rozbíhá úspěšně. Divadla mají vybudovanou stálou diváckou základnu a noví diváci přicházejí téměř každé představení. V budoucnosti se musíme snažit s aktivitami více seznámit rodiče a děti. Kapacita sálu i kvalitní představení mají potenciál nárůstu pravidelných diváků. Miniškola Heřmánek Černý Most Vedoucí projektu: Bc. Andrea Filáková Počet klientů: 24 Projekt podporující možnost návrhu rodičů na trh práce. Rozvinuli se 2 oddělení miniškolky. Na počátku projektu se děti v projektu vystřídaly. Provoz fungoval každý den od 8 do 16 hodin. V rámci práce probíhaly různé kluby výtvarný, hudební, anglický jazyk. Některé děti využívali i dalších klubů například tanečních. Hodnocení: Projekt se během druhého pololetí (od září 2008) rozbíhal. Učitelky pracovaly výborně, dětem byla věnována nadstandardní péče, s rodiči probíhaly konzultace o jejich potřebách. Zdá se, že neustálým problém, se kterým se miniškolka bude potkávat je to, že doplňuje systém státního školství a nejvíce se hlásí děti mladší. Rádi bychom se více zaměřili na kontinuitu práce s dětmi i ve starším věku, ale je možné, že část rodičů se rozhoduje mezi státní školkou a naší miniškolkou z finančních důvodů. Školka a komunitní centrum Satalice Vedoucí projektu: Mgr. Klára Šedivá Počet klientů: 15 Aktivity: Ve spolupráci s občanským sdružením Šalamoun, o.s. vznikla v prostorách Komunitního centra Satalice soukromá miniškolka, která pomáhá rodičům v Satanicích, kterým je provoz primárně určen. Jedná se o jedno oddělení, které funguje v provozu od 8 do 15 hodin každý den. Ve školce probíhá výuka Angličtiny. Na projektu spolupracuje KCR Heřmánek jako partner bez finanční spoluúčasti. Finančně je projekt spravován partnerskou organizací. Hodnocení projektu: oddělení bylo naplněné brzy po otevření v říjnu 2008, klienti jsou spokojení, do centra dochází pravidelně Americká lektorka AJ, dětem je věnována maximální a individuální péče. Děti se snaží pomáhat širšímu okolí, např. aktivitami pro seniory. Vznik základní školy (OPEG) Vedoucí projektu: Mgr. Mirka Adamcová Hodnocení projektu: KCR Heřmánek se v roce 2008 pokoušelo aktivizovat vznik soukromé základní školy. Pro velkou vytíženost jsme projekt odložili a posléze na konci roku 2008 prohlásili za zrušený. KCR Heřmánek spravovalo fond Nadace pro vznik křesťanské školy a bylo dohodnuto, že tento fondu bude rozdělen v roce 2009, dle rozhodnutí zástupců bývalého fondu. V roce 2008 bylo jednáno s potencionálními dárci F-nadací, CSIP a projektem vzniku školky. Na počátku roku 2009 se otevřely možné nové příležitosti a tak vyčkáváme s trvalým rozhodnutím.

5 Dětské kluby MŠMT Počet účastníků: 86 registrovaných V roce 2008 jsme dětem na Černém Mostě nabídli tyto kluby: Výtvarný klub pro maminky a děti, starší školní a mladší školní děti a pro dospělé, literárně-dramatický obor, výuku hry na klavír, kytaru a housle. Z tanečních aktivit to byly Irské tance, Izraelské tance, Hip-Hop a RNB, balet. Pro děti a rodiče jsme nově otevřeli možnost rekondičních a relaxačních cvičení s terapeutkou paní Mgr. Ivou Nesnídalovou. V rámci dětských klubů existuje i možnost využití nabízených aktivit pro dospělé a seniory. Hodnocení projektu: Dětské kluby jsou tradičně dobře obsazené a jsou jedním ze základů práce komunitního centra Welcome. Usilujeme o jejich další rozšíření a obohacení. Velkou radost jsme měli v uplynulém roce z výtvarných a tanečních aktivit, ale celkově všechny kluby byly velice dobré. Rádi bychom více motivovali v novém roce i seniory a dospělé (např. pro cvičení a výtvarné kurzy), aby doscházelo ještě více k obohacování a rozvinutí vztahů mezi těmito skupinami. Volnočasové aktivity v Satalicích a na Černém Mostě Počet účastníků: cca 180 Popis aktivit: V průběhu průběhu roku 2008 jsme uspořádali velké množství akcí. Z těch nejvýraznějších můžeme mluvit o úžasných Podzimních a Vánočních dnech tvořivosti, 3 seminářích dětského divadla (Marka Míková a Veselé Rukavice), 3 tanečních seminářích (Street dance a 2 Izraelské tance), 1 představení dětských klubů, Oslavě dnů dětí, Akce vánoční dárky, Mikulášký den a podobné další akce. V Satalicích proběhla dětská akce v domě pro seniory a přednášky pro rodiče. Projekt BG NROS: Vznik centra Welcome Projekt integrace cizinců a vznik centra Welcome pokračoval v roce 2008 a byl úspěšně ukončen 12.května Mezi stěžejní aktivity projektu patřily : aktivity pro děti s rodiči na MD, Dětský předškolní klub, doučování cizinců, multikulturní přednášky na školách a školkách v lokalitě, multikulturní semináře, dny kultur, multikulturní hudební vystoupení, vznikla videoreportáž o životě dětí a dětí cizinců na Černém Mostě a metodika práce s cizinci, které jsou k dispozici na webu organizace. Hodnocení projektu: Projekt si kladl za cíl pomoci cizincům a přispět k jejich integraci do většinové společnosti na území Prahy 14. Projektu se účastnilo poměrně velké množství klientů, celkem cca 80 cizinců a zapojilo se kolem 100 českých rodin. Projekt také prošel auditem nezávislého auditora a byl dobře hodnocen i správcovskou organizací NROS. Projekt byl podpořen z finančních mechanismů EHP a Norska. Přednáškový koktejl Na konci roku 2008 se začala realizace projektu určeného pro základní a střední školy na Černém Mostě a v okolí. Podařilo se nám oslovit organizace Acet, ICEJ, TeenChallenge, Exit316 ajiné, nabízející školám zajímavé tématické přednášky v oblasti etiky, dějin, komunikace, sexu, prevence užívání drog, prevence antisemitismu a rasismu a téma multikulturality. Hodnocení projektu: V roce 2008 se započaly PR aktivity, přednášky se realizují v roce 2009.

6 Příměstské tábory MHMP Počet účastníků: 64 Příměstský tábor - s Holaňďany: v době sloužil na Černém Mostě tým rodin z Holandska. Přinesly nové multikulturní zábavné činnosti, měly silnou motivaci a napříč vzdálenosti, kterou urazili, výborné herní vybavení. Přínosem dětem byla i možnost Anglické konverzace, seznámení s křesťanskými hodnotami a možnost multikulturního dialogu. Příměstský tábor výtvarný: poslední víkend prázdnin, byly v centru Welcome pro děti otevřené výtvarné dílny, každý den v týdnu jiné výtvarné aktivity, zábavné byly pravidelné rozcvičky a hry na zahradě. Naučili jsme se čistit pravou vlnu, příst, několik technik malování, modelovat, sestavovat pingpongový stůl a spoustu dalších her a vynalézavostí. Hodnocení projektů: oba tábory proběhly skvěle a svou načasovaností ukázaly, že termíny i aktivity samotné byly přínosem pro sídlištní lokalitu. Děti se náramně bavily při tradičních i netradičních hrách a soutěžích. Letní tábor Berounka MHMP Vedoucí projektu:ing. Petr Adamec Počet účastníků: 28 dětí, 11 dospělých Letní tábor proběhl jak i jiné roky na Berounce u Újezdu nad Zbečnem. Byl letos ve znamení knihy C.S. Lewise Princ Kaspian. Zachraňovali jsme zde skřítka Trumpkina, bojovali se zlým Mirazem a podobně. Měli jsme dobré počasí a tábor jsme si užívali. Bylo s námi docela dost nových lidiček. Přesto tábor proběhl v pohodě a dobré náladě. Měli jsem velkou radost z mnohých dětí, jak jsou stále skvělejší a zralejší. Zvláště chvály a písně byli nově částečně v režii dětí. Hodnocení projektu: Myslím, že šlo o jeden z našich nejlepších táborů. English Campy MHMP Počet účastníků: 40 Letní tábor s výukou Angličtiny přímo Američany se uskutečnil v Jeseníkách července. Oproti minulému roku se sešlo 13 dalších nových teenagerů a přijel nový tým z Californie. Večerní šoty a naprosto bláznivé hry každého zaručeně uvedly do varu po celodenní intenzivní ale nenucené Angličtině. Hodnocení projektu: Vynikající akce plná legrace i vzdělání, skvělá kombinace pro mladé lidi a studenty. 3. PR aktivity KCR Heřmánek Aktivity KCR Heřmánek byly pravidelně každý měsíc avizovány v místním tisku, Listech Prahy 14 a Kbeláku.. Dále jsme použili tiskové inzerce v periodikách: Život víry, MF Dnes, Náš region, Pražský kulturní přehled. Jedním ze stěžejních prostředků PR je pro nás webová stránka kde informujeme o všech akcích. Dále existuje ová databáze klientů, kterým též rozesíláme informace o akcích. Inzerujeme také na serveru Seznam.cz. Dále centrum využívá nástěnku OD Ikea, roznos letáků (jednorázové akce, divadla) se soustředí na místní obchodní domy, lékařská centra, školy a školky ajiné veřejné přístupné prostory se svolením provozovatele. V současné době pracujeme na databázi informačních a kontaktních míst pro rodiče a umístění vlastní vývěsky u metra Černý Most. Jednou ročně probíhá letáková kampaň, kdy jsou rozneseny naše letáky s aktuální nabídkou klubů, přednášek, kurzů a dalších aktivit Českou Poštou na bytové adresy v oblasti Prahy 14, Prahy 9 a okolí, do satelitních městeček v okolí sídlišť.

7 4. Spolupracující organizace Pro KCR Heřmánek je typický aktivní přístup k partnerství. Vycházíme vstříc svým partnerům a tento přístup je přijímán. Našimi partnery jsou Sdružení na pomoc dětem s handicapy KC Motýlek, Sdružení rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, Tim 2. 2., Samuel o. s., Červený Kříž Praha 14, Meta, ICN, Babí léto, ICSP, ICEJ, Teen Challenge, ACET, CB Rajská Zahrada, KMS Praha, KSM Praha, ICOC Praha, CKS Praha a další. Jsme členy Sítě Mateřských center a klubu Neziskovky.cz. 5. Dary pro KCR Heřmánek a od KCR Heřmánek V letošním roce jsme přijali darů. Všem dárcům srdečně děkujeme. Více bychom rádi mluvili o dávání od KCR Heřmánek. Naším trvalým cílem je podpora dětí minisionářů Víta a Štepánky Piczmosových v Chorvatsku, uskutečňuje se v rámci vztahů mezi dětmi KCR Heřmánek a také tím, že Vít a Štěpánka jsou každoročně účastni našeho letního tábora. Stejně tak na letním táboře přijímáme i několik dětí, kterým Heřmánek umožní pobyt na táboře zdarma a nese náklady jejich pobytu. Jedná se o děti ze sociálně slabých rodin, v loňském roce jsme poskytly slevu dětem Raffayovým pro tento pobyt. Heřmánek také finančně podpořil projekty SŽ Praha, CB Černý Most a CKS Praha. 6. Kontaktní a identifikační data Název organizace: Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Datum a číslo registrace: , VS/1-1/47 734/01-R Sídlo organiazce: K Cihelně 313/41a, , Praha 9 Satalice Provoz: Centrum Welcome, Vybíralova 969, Praha 9 Statutární zástupci: Ing. Petr Adamec, Marie Kouklíková (do ), Martin Janda, Silva šípková (od ) Kontakty: , , , Web: Hlavní bankovní spojení: / 0300 (ČSOB Poštovní Spořitelna) 7. Tiráž Název: Výroční zpráva 2008 Redakce: Pracovníci KCR Heřmánek Foto: archiv KCR Heřmánek (Mgr. M.Adamcová, M.Jaroš, lektoři, klienti centra) Grafická úprava: Martin Jaroš Sazba: Martin Jaroš, Mgr. Miroslava Adamcová Tisk: vlastní (HP CM1312, Canon LBP5000) Počet výtisků: 50 Schváleno k tisku:

8 8. Donátoři a sponzoři Bez pomoci našich přátel, dalších organizací, krajů a měst, nadací, fondů a státní správy by se některé naše projekty realizovaly obtížněji a některé vůbec. Proto děkujeme za vaši podporu. Velmi si jí vážíme. Upřímně děkujeme: Finančním mechanismům EHP/Norska a Nadaci rozvoje občanské společnosti, která byla prostředníkem při čerpání těchto prostředků. Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu České republiky Magistrátu Hlavního města Prahy Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvu kultury České republiky Městské části Praha 14 F Nadaci Nadaci OKD

9 9. Finanční zpráva Výsledovka v Kč: NÁKLADY Spotřeba materiálu ,39 Spotřeba energie ,08 Prodané zboží ,00 Opravy a udržování ,00 Cestovné 1.395,00 Ostatní služby ,23 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Ostatní pokuty a pnále 400,00 Úroky ,33 Manka a škody 5.786,78 Jiné ostatní náklady ,00 Odpisy DHM a DNHM ,00 Poskytnuté čl. příspěvky 3.650,00 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb ,00 Úroky 3.605,69 Jiné ostatní výnosy ,78 Přijaté příspěvky (dary) ,00 Přijaté členské příspěvky 1000,00 Provozní dotace ,18 Celkem výnosy ,65 Celkem NÁKLADY ,81 Celkem VÝNOSY ,65 Celkem ZISK (- ztráta) ,84 RENTABILITA (zisk/náklady) 1,52% Celkem náklady ,81 Rozvaha v Kč AKTIVA Stavby ,30 Samostat. mov.věci a soub. m.v ,50 Pořízení dlouhod. hmot. Majetku 4.758,81 Pokladna ,33 Bankovní účty ,68 Peníze na cestě 0 Pohledávky za zaměstnance 0 Jiné pohledávky 0 Náklady příštích období 14272,51 Příjmy příštích období 0 PASIVA Dodavatelé ,78 Zúčt. s instit.soc.zabezp.a zdr.p ,35 Ostatní přímé daně ,00 Nároky na dotace a ost.zúčt. ze st.rozp 0 Výnosy příštích období 0 Vlastní jmění ,95 Neroz. zisk, neuhr.ztr. min.let ,90 Ověřil účetní organizace: Luděk Hejda, v Praze, Za KCR Heřmánek: jednatel Ing Petr Adamec,