Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku"

Transkript

1 Celní unie EU Turecko : implikace pro Českou republiku Kulatý stůl ke Dni Evropy Co Evropská unie dala a vzala Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s Ing. Hana Havlová 7. května 2014

2 ÚVOD Od roku 1996, kdy vstoupila v platnost Celní unie mezi EU a Tureckou republikou, přinesla na obou stranách výrazná pozitiva. Tento historicky první obchodní smluvní projekt společenství se třetí zemí znamenal jak prudký nárůst vzájemné obchodní výměny, tak i zejména díky evropským investicím, strukturální změny turecké ekonomiky a její posun do kategorie emerging markets. Výhody existence Celní unie se projevily velmi záhy po vstupu České republiky do EU rovněž na bilaterálních hospodářských vztazích s Tureckem. Přesto je nyní Celní unie pod palbou silné turecké kritiky a hovoří se o nutnosti renegociace jejích podmínek. Důvodem je vztahová smluvní asymetrie, jejíž negativní důsledky pro Turecko vycházejí na povrch až v souvislosti s polisabonskou evropskou společnou obchodní politikou. Rozbuškou se stala Transatlantická obchodní a investiční dohoda TTIP. Přes oboustranný konsensus o nutnosti změn podmínek dohody probíhají dosavadní jednání mezi EU(EK) a Tureckem bez většího náznaku konečného řešení. Nejhorší scénář nedohody by mohl vyústit až v nižší integrační formu, zónu volného obchodu a konsekventní poškození slibného ekonomického vztahového potenciálu všech partnerů, včetně České republiky. Další posun jednání lze čekat až s ustavením nové EK a EP. V každém případě bude řešení tvrdým politickým oříškem, v němž svou roli sehraje i reprezentace České republiky. Celní unie EU Turecko Snaha Turecka o cestu do Evropy se datuje od konce 50. let. I když je dnes kandidátskou zemí, nejdůležitější hmatatelný pilíř jeho evropské integrace představuje obchodní platforma v rámci Celní unie. V roce 1963 byla podepsána tzv. Ankarská dohoda o přidružení Turecka k EHS. Po pěti letech (1968) pak dostává evropský integrační projekt podobu Celní unie. Hned nato se zrodila myšlenka, uspokojit Turecko prozatím ekonomickým poutem. V roce 1970 je tak dodatkovým protokolem k Ankarské dohodě mezi EHS a Tureckou republikou ujednáno, že země zahájí svůj budoucí integrační proces - s vizí následného plného členství, právě formou Celní unie s EHS. Definitivní rozhodnutí bylo přijato na sklonku roku Celní unie EU Turecko vstoupila v platnost k Šlo o vůbec první společnou obchodní dohodu EU se 1 Decision No 1/95 of the EC -Turkey Association Council of 22 December 1995 on implementing the final phase of the Custome Union (96/142/EC)

3 třetí zemí. Stejně tak byla premiérou i pro Turecko, které do té doby nemělo vůbec žádné mezistátní obchodní ujednání. Evropská patnáctka získala rozsáhlý neobhospodařený trh, chudé Turecko bez mezinárodních obchodních zkušeností zase dostalo šanci vyvážet do Evropy několik málo svých tehdejších exportuschopných produktů. Bez členství v EU se stalo součástí společného komunitárního trhu, i když jen pro pohyb průmyslových a průmyslově zpracovaných agrárních produktů. Vzájemně byla eliminována veškerá cla, jakož i další kvantitativní restrikce a dávky na zboží nacházející se ve volné cirkulaci v prostoru EU. Odpadla velká byrokratická zátěž prokazování původu zboží. Během následujících pěti let implementovalo Turecko plně preferenční obchodní režim EU vůči 3. zemím a přijalo jednotný evropský celní tarif. Lze říci, že v obchodní oblasti prodělalo ještě před zahájením přístupových rozhovorů raný proces harmonizace s acquis. Podstatným způsobem se zvýšila především kvalita jeho celního systému. Ekonomická data dokládají, že projekt se vydařil ku prospěchu obou stran. Export z EU do Turecka vzrostl na období trvání CU na trojnásobek a dosáhl v roce 2013 hodnoty 77,75 mld.. Turecko je dnes se 4,5% podílem 5. největším exportním trhem EU. V letech se jeho objem meziročně zvyšoval o průměrných 15%. Vývoj exportu a importu EU vůči Turecku (na bázi mil. ) Export Import Zdroj:Eurostat a DG Trade. Duben 2014 Dařilo se i tureckému exportu do Evropy. Ten se zvýšil celkem 4x a v roce 2013 činil 50,383 mld.. EU je největším tureckým obchodním partnerem. V exportu i importu. Na sumárním vývozu země se EU podílí 41,5 %, na dovozech 36%. Ruku v ruce se vzájemným růstem zahraničního obchodu se měnila postupně turecká exportní komoditní struktura směrem k sofistikovanějším produktům, současně se rozšiřovala paleta jeho exportních trhů. Od lískových oříšků a levného textilu se země dostala až k dnešnímu téměř 45% podílu exportních produktů s vyšší a vysokou přidanou hodnotou. Celkový objem tureckého obchodu se zahraničím vzrostl na pětinásobek. Za strukturální změny domácí produkce a exportu včetně výrazného zvýšení konkurenceschopnosti tureckého 3

4 zboží vděčí Turecko přímým zahraničním investicím, na nichž se ze tří čtvrtin podílejí firmy ze zemí EU. Ty stojí rovněž za růstem intra-korporátního obchodu s EU a tureckou teritoriální exportní expanzí na trhy Středního a Blízkého východu, Střední Asie, Severní Afriky a Subsaharské Afriky. Zatímco v roce 2002 představovala sumární hodnota tureckého exportu 36 mld. USD, v roce 2012 to bylo 153 mld. USD. Obdobně se více než třikrát zvýšily příjmy z turistického ruchu (2012: přes 25 mld. USD). Během velmi krátké doby se původní ekonomicky chudé Turecko diametrálně změnilo. Lví zásluhu na tom má existence Celní unie. Od roku 1996 se turecký HDP zvýšil 4x. V roce 2012 představoval 786 mld. USD. V důsledku integrace tureckých firem do evropských a globálních ekonomických struktur představuje dnes významný motor hospodářského růstu zahraniční obchod, jehož podíl na HDP země činí téměř 50%. Současné Turecko je 16. největší ekonomikou světa s pozoruhodnou mírou růstu a příznivým odhadem i do budoucnosti. Je stálým členem uskupení G20. Průměrný reálný růst HDP (v %) v letech : komparace Zdroj: Graf ISPAT- agentura Invest in Turkey (na základě OECD, Eurostatu a národních stat.úřadů) Česko turecké ekonomické vztahy Po vstupu ČR do EU v roce 2004 měla Celní unie EU- Turecko za sebou již skoro desítku let úspěšného fungování. Dodatkovým protokolem k Ankarské dohodě ze dne byla její platnost rozšířena i na nové členské státy včetně České republiky. I když ČR coby kandidátský stát požívala v obchodním styku s Tureckem již předtím jisté výhody, k prudkému nárůstu exportních objemů do Turecka začíná docházet až po napojení na Celní unii. Totéž se týká vzájemného obratu, který z 25 mld. CZK v roce 2005 vzrostl do roku 2013 téměř na trojnásobek (65,3 mld. CZK). 4

5 Už v roce 2006 identifikovala Exportní strategie ČR Turecko právem jako prioritní trh. Stejnou klasifikaci obdrželo i v Exportní strategii ČR na léta Při aktivním a stále rostoucím aktivním saldu obchodní bilance zaznamenává náš export trvale prudkou vývojovou dynamiku. V rozmezí let se zvýšil o téměř 300%. (V roce 2013 dosáhl 43,2 mld. CZK.) Po určitém rozjezdu a počátečním seznamování se s tamním tržním prostředím roste meziročně v posledních letech dokonce rychleji než celkový objem exportu ČR (Turecko: 2010/11: +21%, 2011/12: +38,7%, 2012/13: +30,3%). Bez zajímavosti není, že v minulém roce dokonce převýšil hodnotově objem českého vývozu na mnohonásobně větší čínský trh. Export České republiky do Turecka (v mld.czk) Rok Hodnota exportu (v mld. CZK) , , , , ,23 Zdroj : ČSÚ, duben 2014 Vývoj exportu a importu ČR Turecko (na bázi hodnot v CZK) Export ČR Import ČR Zdroj: ČSÚ, duben 2014, graf autorka Stejně příznivá je rovněž struktura vývozu. Ze 70% ji tvořily v roce 2013 stroje a zařízení. Velkým příslibem do budoucna je růstový trend exportu zařízení pro energetiku, ale i dopravní infrastrukturu. Polštář miliardových kontraktů na výstavbu a dodávky pro elektrárny včetně zajištění obdobných víceletých projektů uzavřených v posledních letech je zárukou, že naše exportní objemy se budou i nadále zvyšovat. Nemluvě o získané reputaci, která má schopnost generovat další potenciální kooperace. 5

6 Výběr nejvýznamnějších českých kontraktů: 2 Tepelná elektrárna Yunus Emre (od 2010): Vítkovice Power Engineering- na klíč Elektrárna Bolu Göynük (od 2010): Škoda Power (turbíny) a další 4 projekty Tepelná elektrárna Yotes (od 2011): konsorcium ČKD Energy a ČKD Praha DIZ (projekt) + Škoda Power (parní turbíny) Přístavní infrastruktura a obchodní centrum Istanbul (od 2012): PSG International (s tureckou Ronesans Holding rovněž konsorciální výstavba elektrárny v Iráku) Město Konya (od 2013): ŠKODA Transportation (60 nízkopodlažních tramvají) ČKD Blansko Small Hydro: turbíny a generátory pro několik tureckých elektráren Turecký trh přilákal už i řadu českých investorů. Generická léčiva zde například vyrábí Zentiva, v turecké energetice podniká ČEZ, EnergoPro aj. Zdá se, že i další menší české firmy se v zemi začínají usazovat a zapouštět kořeny s cílem trvalé tržní expanze. Turecký statistický úřad Turkstat evidoval ku konci roku 2013 už celkem 50 společností s českým kapitálem! Neméně významnou skutečností, svědčící o dlouhodobém tržním zájmu je fakt, že řada českých firem objevila už i kouzlo spolupráce s tureckými konsorciálními partnery, se kterými se pouští i do společného podnikání mimo Turecko, respektive díky nim získává přístup k významným zakázkám ve třetích zemích. Příslibem jsou zejména sousedící země Střední Asie a Blízkého Východu. Za všechny lze jako příklad jmenovat českou firmu PSG International, jenž se bude podílet díky tureckému partnerovi na dodávkách českého kontraktu století při výstavbě paroplynové elektrárny v iráckém Erbílu. Soumrak Celní unie nebo restart v rámci TTIP? Uzavření dohody o Celní unii bylo v roce 1995 chápáno jako předstupeň členství Turecka v EU. Tento přechodný instrument zakotvil ve smluvních podmínkách dohody některé - stále platné pasáže, poplatné době svého vzniku a situaci. Jak na straně obou partnerů, tak i v globálním ekonomickém prostředí. Turecko se členem EU zatím nestalo, přičemž termín přijetí a případný pozitivní výsledek je z nejrůznějších důvodů nejasný. Zato se přetavilo v sebevědomou, rychle rostoucí světovou ekonomiku a ambiciózní regionální politikou sílu. Změnami prošlo i EU: jak výrazným rozšířením směrem na východ, tak institucionálně. Posuny v globální ekonomice na zač. 21. století a zejména chabé výsledky liberalizačních jednání na půdě WTO (Doha Round) s doprovodnými regionalizačními tendencemi přivedly postupně EU v zájmu celého společenství k uzavírání obchodních dohod nové generace se třetími státy. A v nich je třeba 2 Souhrnná teritoriální informace Turecko, ZÚ ČR Ankara,

7 hledat jádro tureckého problému, který se vyhrotil na jaře 2013 v souvislosti s americkou TTIP. Dohoda o Celní unii je postavena na jednostranném principu, podle kterého EU sama rozhoduje o navázání smluvních obchodních vazeb se třetími zeměmi, přičemž Turecko, coby účastník komunitárního trhu, vázaný ustanoveními Společné obchodní politiky, má bez práva participace na negociacích pouze povinnost akceptace dohodnutých podmínek, aniž by samo požívalo na trzích 3. zemí stejné preferenční výhody jako státy Unie. V praxi to znamená, že Turecko musí např. via trh EU přijmout bezcelní vstup zboží z jakéhokoliv nového smluvního státu EU (pokud je tak s touto zemí dohodnuto) a turecký export by byl přitom zatížen clem, čili znevýhodněn. Tzv. Clause Turkey předmětné Dohody Turecko nadto zavazuje, aby s případnými partnery EU uzavřelo (ale až se souhlasem EU) vlastní bilaterální obchodní dohodu, pokud možno za podmínek shodných jako EU. Třetí země však žádnou obdobnou povinnost vůči Turecku nemá. A může i zcela odmítnout, což se v reálu již stalo. I přes výraznou vztahovou asymetrii zvládlo Turecko tento obchodně-politický oříšek, i když logicky s jistým časovým posunem, prozatím u většiny nových obchodních smluvních závazků EU (např. Korejská republika, Kolumbie a Panama aj.) a podepsalo s nimi vlastní FTA (Free Trade Agreement). 3 Problém nebyl až tak palčivý u menších ekonomik a obešel se bez většího rozruchu. Jinou váhovou kategorií jsou Spojené státy, se kterými v létě 2013 zahájila EK jednání o obchodním megabloku. 4 Kvůli Transatlantické obchodní a investiční dohodě TTIP začalo Turecko bít na poplach a domáhat se v Bruselu hlasitě jednak narovnání vztahů a současně požadovat participaci na výhodách budoucí TTIP. Totéž se logicky týká i dalších plánů EU s Indií apod. Turkey has been subject to all kinds of injustices because of the agreement. Let the EU know that we are in a position to revise some things should circumstances so impose. Zafer Çağlayan, ministr hospodářství, březen 2013 Několik dosavadních kol jednání Brusel Ankara zatím do situace velké uklidnění nepřineslo. Turečtí vládní představitelé se vypravili i do Washingtonu. Sice zdvořilá, leč spíše vlažná reakce USA dává tušit, že v tomto případě nelze skutečně zopakovat model Kolumbie. Zbývá tedy s největší pravděpodobností jen Brusel. By June, we re going to re-open for negotiation the Customs Union Agreement, to which no sovereign independent state should agree. Nihat Zeybekçi, ministr hospodářství, Free Trade Agreements. Ministry of Economy of the Republic of Turkey Zpráva EK pro Radu (souhlas s otevřením jednání o TTIP): Impact Assessment Report on the Future of the EU US Trade Relations. Štrasburg,

8 Mnichovský institut ifo vyčíslil v roce sumární efekt TTIP bez Turecka na ztrátu až 20 mld. USD tureckého HDP a snížení reálných příjmů na hlavu obyvatele o 2,5%. Vedle okamžitého (a bohužel dalšího) zvýšení aktuálního deficitu s USA dojde přísunem evropského zboží na americký trh ke snížení konkurenceschopnosti tureckých produktů, to vše ještě umocněno díky budoucí TTP (Trans-Pacific Partnership) mezi USA a pacifickými státy, jejichž vývozní struktura do Spojených států se kryje jako přes kopírák s charakterem dosavadní turecké americké exportní palety. Na stejný problémem bude narážet turecký vývoz do EU v konfrontaci s americkou nabídkou pro Evropu. Existuje cesta ze začarovaného kruhu? EK i oficiální turecká místa jsou prozatím skoupá na jakýkoliv náznak konkrétnějších kroků. Existují ovšem jistá rozhodnutí a předchozí zkušenosti EK při projednávání nedávných obchodních dohod se třetími státy, které některé opce dopředu vylučují. Úvahami se tak spíše zabývají v teoretické rovině zahraniční expertní kruhy. 6 Jde však o pohled z pozice výhodnosti pro Turecko. Tj. jak skloubit Celní unii s výhodami euro-americké TTIP a jak se vyhnout rizikům. Většina hypotetických řešení je bohužel silně nepravděpodobná a naráží hlavně na skutečnost, že Turecko není členem EU. První možnost, a to, že Turecko se do ukončení jednání o TTIP stane členským státem EU, je zcela mimo realitu. Žádnou šanci nemá Turecko ani na to, aby participovalo při rozhodování o TTIP coby pozorovatel nebo konzultant v Radě EU. Ta již tuto verzi zamítla. Jako velmi problematické až nereálné je chápáno uzavření TTIP s podmínkou EU o zahrnutí doložky (docking agreement), umožňující budoucí přistoupení kandidátských zemí, tedy i Turecka, k transatlantické dohodě. Obdobně je to s další event. podmínkou EU, aby USA neprodleně zahájily paralelní negociace s Tureckem o bilaterální smlouvě. Tento model byl již částečně testován, avšak bez výsledků. Znamená komplikaci vyjednávacího procesu. Prakticky řešitelný, byť zatím nejasný mechanismus, by mohla představovat renegociace stávající investiční dohody mezi USA a Tureckem a její náhrada dohodou o volném obchodu s parametry TTIP. Hlavní překážkou je čas (schvalovací proces Kongresem 5 Dimensionen und Auswirkungen eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA. Ifo Institute, Universität München. publ. BMWi, leden Project Policy Paper: Turkey and TTIP: Boosting the Model Partnership with the United States. Brookings Institute, Washington D.C., září nt%20partnership%20kirisci/turkey%20and%20the%20transatlantic%20trade%20and%20investment%20partner ship.pdf 8

9 a Senátem USA), navíc zájem USA o bilaterální smlouvu s Tureckem po uzavření TTIP (a volném vstupu amerického zboží na turecký trh via EU) je silně diskutabilní. Plejádu chmurných scénářů završuje anulace Celní unie EU Turecko a směřování k novým negociacím dohody o volném obchodu. Tento model by sice eliminoval turecká rizika z TTIP bez Turecka, přinesl by na druhé straně Turecku (rovněž tak EU) obchodní ztráty a hlavně by žádným způsobem neřešil tureckou participaci na benefitech nového obchodního bloku EU USA. Světová banka doporučuje: zachovejte Celní unii, ale v novém kabátě! Od poloviny roku 2013 proběhlo mezi Tureckem a EK už několik kol tvrdých jednání. Další se připravuje na červen Turecké výhrady k Celní unii, včetně snah ukousnout si rovněž svůj díl koláče z rodící se TTIP, se v mezidobí staly tématem řady zahraničních studií a debat renomovaných akademických pracovišť, která dávají Turecku víceméně za pravdu. S jistým znepokojením ohledně postavení Turecka ve hře o TTIP a se začaly ozývat i hlasy poslanců Evropského parlamentu. Nejpregnantnější sadu relevantních dotazů vznesl na EK v únoru 2014 jménem Stálého výboru EP pro mezinárodní obchod (INTA) jeho předseda Vital Moreira. 7 Neméně významná je reflexe problému evropskými hospodářskými kruhy, které se rovněž staví ve svém vlastním zájmu za Turecko. Nejsilnější ekonomická lobby průmyslníků, konfederace Businesseurope, například již v březnu 2013 ve svém pozičním dokumentu prohlásila: Turkey is a fast growing entrepreneurial European economy and its association to the TTIP would be an added-value for the business communities of both sides. U vědomí vážnosti otázky zadala EK na podzim minulého roku Světové bance zpracování nezávislého posudku Celní unie EU Turecko, který byl oficiálně představen v dubnu 2014 v Istanbulu i Bruselu. 8 Výstup studie analyzující přínosy Celní unie pro EU a Turecko včetně limitů stávající smlouvy jednoznačně hovoří pro její zachování. Potenciálním důsledkem substituce CU zónou volného obchodu by podle SB byla podstatná redukce vzájemného obchodu mezi společenstvím a Tureckem. U exportu EU až o mínus 7,2%, na straně tureckého vývozu do EU až o 4,2%. Nemluvě o poškození zájmů exportních tureckých firem vlastněných kapitálem ze zemí EU. A - s politováním pro obchodní styky, nové 7 Question for oral answer to the Commission Evaluation of the EU-Turkey Customs Union. World Bank, březen

10 uspořádání by přineslo negaci největšího benefitu Celní unie a nastolilo opět kontrolu původu zboží, včetně aplikace dalších možných ochranářských opatření. Tedy nevýhodný krok zpět. Světová banka v setu závěrečných doporučení, která jsou však pro kteroukoliv ze stran nezávazná, hovoří o potřebě odstranění vztahové institucionální asymetrie. Celní unii a vzájemným ekonomickým vztahům přiznává ještě další růstový potenciál za předpokladu rozšíření jejího rámce vedle průmyslového zboží i na agrární produkci a služby. Stejně tak nabádá k oboustrannému odstranění excesivních TDI (Trade Defence Instruments) a přimlouvá se za otevření evropského trhu pro turecké kamióny a usnadnění vízového režimu pro obchodníky a profesionály. Jaké bude řešení a kdy? Průběh negociací obou předmětných stran a jejich resultát je těžko predikovatelný. S ohledem na nadcházející formování nové EK a EP lze s vysokou pravděpodobností tvrdit, že k zásadnějšímu posunu může dojít nejdříve až na podzim Dosavadní vývoj situace prozatím potvrzuje, že existuje sice shoda na nutnosti revize smlouvy o Celní unii, ovšem bez konsensu jak. Únorová návštěva komisaře pro obchod Karl de Guchta v Turecku nepřinesla v tomto směru žádný konkrétní výsledek. Více naznačil v dubnu 2014 na půdě Evropského parlamentu komisař pro rozšíření Štefan Fülle, když přiznal jistou váhu argumentaci Světové banky a vyzdvihl význam ekonomického potenciálu vzájemných vazeb...v minulých měsících jsme se blíže zabývali našimi obchodními vztahy. Zhodnocení Celní unie Světovou bankou tedy hlavního ekonomického pilíře vztahů EU a Turecka, je pro nás velkou výzvou ke studiu jejích silných a slabých stránek a ke zdůraznění jejích značných přínosů pro obě strany. V prvé řadě nám to dává šanci, jak co nejlépe využít její obrovský nevyužitý potenciál, pokud konstruktivně zaměříme naše snahy na vyřešení existujících potíží. Pevně věřím, že toto by mohlo poskytnout další oživení naší kooperace v příštích letech... Štefan Fülle. Projev v Evropském parlamentu. EU-Turkey Joint Parliamentary Committee. Brusel, 10. dubna 2014 Ať již bude výsledné řešení jakékoliv, půjde ze strany EU s největší pravděpodobností o kompromis mezi ekonomickými zájmy a váhou různých politických faktorů. V této souvislosti je nutno připomenout, že celkový aktuální obraz kandidátského Turecka na evropské scéně není nyní hodnocen právě s nadšením. (Kromě chabého progresu v plnění přístupových kapitol vzbuzují pochyby o příklonu k evropským hodnotám a standardům i některé nedávné události a kroky turecké vlády.) V potaz ale budou brána i stanoviska evropských podnikatelů. Všem je jasné, že růstový potenciál Turecka je příslibem dalších šancí evropské ekonomiky, což se týká i České republiky. A že ztráta by byla ztrátou pro 10

11 všechny. Včetně Turecka. To bude rozhodně za své zájmy tvrdě bojovat, na druhé straně je jeho silná integrace do evropských ekonomických struktur nadějí, že obě strany dospějí za jednacím stolem k uspokojivé pragmatické dohodě. Hodiny tikají a nevyřešená kauza Brusel Ankara jen zdržuje jednání o TTIP. Spojené státy už diplomaticky naznačily, nechť si problém vyřeší EU na domácím písečku. V každém případě se ze strany EU bude jednat při zvážení všech aspektů a konsekvencí přijatého řešení o výlučně politické rozhodnutí členských států EU, tentokrát včetně České republiky. Na rozdíl od roku 2004, kdy ČR nastoupila spolu s dalšími novými státy do už nastartovaného lukrativního ekonomického vlaku Celní unie EU Turecko, který jim připravila patnáctka téměř jako svatební dar. Ing. Hana Havlová Vysoká škola mezinárodních a veřejných styků Praha Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie Praha, 7. května

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Ekonomické dopady Asociační dohody EU s Ukrajinou

Ekonomické dopady Asociační dohody EU s Ukrajinou Ekonomické dopady Asociační dohody EU s Ukrajinou SEZ Policy Brief, č.1 Shrnutí Tento dokument popisuje kontext a základní parametry ekonomické kapitoly Asociační dohody s Ukrajinou, tedy zejména tzv.

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA THE FUTURE DEVELOPMENT OF AGRARIAN EXTERNAL TRADE OF THE CZECH REPUBLIC

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu Milan Hovorka Mám ambici být úspěšným velvyslancem v zemi, která patří k největším a nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Navážu na co nejlepší tradice česko-indických hospodářských vztahů, které využiji

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

Vznik EFTA. Padesát let poté. Sborník textů

Vznik EFTA. Padesát let poté. Sborník textů Vznik EFTA Padesát let poté Sborník textů Hynek Fajmon, Pavel Hnát, Petr Adrián Petr Mach, Victoria Curzon Price, Jan Skopeček Jens Eikaas, Martin Erva, Tomáš Munzi Lukáš Kovanda Marek Loužek (ed.) č.

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Megatrendy. Aleš Michl

Megatrendy. Aleš Michl Megatrendy Současnost a vize české ekonomiky Aleš Michl ales.michl@rb.cz Megaměsta Zdroj: Ekonom/Michliq 13. září 2012, McKinsey/Urban world: Cities and the rise of the consuming class, June 2012. Jak

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce Alexander Turov Obchodní rada Ruské federace v České republice republice 19. prosince r. 2013, Praha Vstup Ruské federace do Světové obchodní

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza Kanadský dolar - nákup Obchod na vzestup kanadského dolaru Souhrn Štěpán Pírko, leden 2006 V této analýze můžeme úspěšně navázat na předchozí analýzu Komoditní měny long, kterou jsme již v březnu 2003

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Garantovaný vklad s prémií 2010

Garantovaný vklad s prémií 2010 J&T BANKA, A.S. Garantovaný vklad s prémií 2010 Červen 2010 Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa Garantovaný vklad s prémií SD1001 Proč garantovaný vklad s prémií?

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16

MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16 MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16 Sada: Ekonomie Téma: Mezinárodní obchod Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více