Evangelické církve metodistické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelické církve metodistické"

Transkript

1 Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004

2 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Táňa Kuklová, ředitelka bankovní spojení: /0800 IČ: Žižkova 108, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Ctirad Hrubý, ředitel bankovní spojení: /0300 IČ: TEEN CHALLENGE PLZEŇ» str. 12 Husova 14, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Gustav Černý, ředitel sdružení, tel.: bankovní spojení: /0800 IČ: » Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Naděžda Rückaufová, vedoucí kanceláře TC Plzeň, tel.: STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ, TERAPEUTICKÁ KOMUNITA VRŠÍČEK» str. 18» Středisko následné péče RE-ENTRY HOUSE, chráněné bydlení Sušická 75, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Soňa Černá, DiS, terapeutická pracovnice, tel.: Husova 14, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Jiří Pěnkava, vedoucí střediska, tel.: bankovní spojení: /0100 IČ:

3 Diakonie ECM PROFIL DIAKONIE ECM» Poslání Organizujeme, zajišťujeme a poskytujeme křesťanskou sociální, poradenskou a duchovenskou péči lidem ohroženým sociálním vyloučením. Koordinujeme poskytování této péče subjekty zřízenými Evangelickou církví metodistickou. Koordinujeme projekty jednorázové humanitární pomoci. Organizujeme vzdělávání pracovníků.» Cílová skupina Ve střediscích Diakonie ECM se věnujeme těmto sociálně ohroženým skupinám: rizikovým skupinám dětí a mládeže, rodinám, seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v nepříznivé sociální situaci, příslušníkům národnostních menšin a osobám ohroženým drogami nebo na drogách či jinak závislým.» Historie Diakonie Evangelické církve metodistické byla zřízena valnou hromadou a je vedena v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR jako organizační jednotka Evangelické církve metodistické.» Služby Diakonie ECM koordinuje a zastřešuje činnost těchto středisek: Středisko křesťanské pomoci Plzeň Terapeutická komunita Vršíček; Středisko křesťanské pomoci Jihlava Azylový dům pro muže; Teen Challenge Plzeň Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Plzeň, Středisko následné péče Re-entry Plzeň; Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Azylový dům, Bydlení na půli cesty, Služby seniorům a zdravotně postiženým, Psychoterapeutické služby, Vzdělávání; Středisko křesťanské pomoci Naděje pro život Jihlava Azylový dům pro matky s dětmi; Komunitní centrum Maják Středisko volného času pro děti a mládež; Středisko křesťanské pomoci Y-port v Jihlavě; Středisko křesťanské pomoci Litoměřice Mateřské centrum Klubíčko. Podrobněji se můžete s činnostmi těchto středisek seznámit na stránkách této Výroční zprávy.» Vzdělávání Diakonie ECM organizuje vzdělávání pro pomáhající profese sociální práce, pastorační péče, poradenství, ošetřovatelství. ZPRÁVA O ČINNOSTI» Činnost středisek Podrobněji se můžete s činností středisek Diakonie ECM seznámit na dalších stránkách této Výroční zprávy.» Vzdělávání V roce 2004 byl otevřen 4. cyklus psychoterapeutického vzdělávání, jde o dva druhy výcviku: 1) Komplexní vzdělávání v psychoterapii, garantované Institutem Diakonie ECM» 1

4 aplikované psychoanalýzy (www.iapsa. cz, výcvik akreditovaný ČPS): 500 hodin zkušenostního výcviku v 5 letech, 200 hodin teorie, 100 hodin supervize. 2) Psychoterapie pro pomáhající profese (sociální práce, pastorační péče, poradenství, ošetřovatelství aj.): 300 hodin výcviku ve 3 letech. Počet posluchačů k : 67» Přehled dalších aktivit v roce 2004 Rada Diakonie ECM se sešla dvakrát a Zřizovatel, Rada české oblasti ECM, přijal změnu stanov a jmenoval Radu Diakonie ECM: Gustav Černý, Jan Harbáček, Ctirad Hrubý, Pavel Janoušek, Táňa Kuklová, Richard Novák, Jiří Pěnkava, Pavel Zajíc. Vypracování VZ 2003 koordinací byl pověřen člen Rady Ctirad Hrubý Rezervní půjčkový fond: slouží k překlenování dočasných nedostatků financí jednotlivých středisek. K disponuje tento fond částkou více než 1 mil. Kč. Zpracování žádostí o dotace MPSV, správa přidělených finančních prostředků a vyúčtování dotací. Ředitel se aktivně účastnil práce ekumenické Diakonie v ČR. Se zřizovatelem, tj. Radou české oblasti ECM, byla vyjednána možnost vyhlášení celocírkevní sbírky na Diakonii (Velikonoce 2005). Založení dvou nových středisek: Středisko křesťanské pomoci Y-port v Jihlavě a Středisko křesťanské pomoci Litoměřice Mateřské centrum Klubíčko.» Co plánujeme Jednání s ústředními a krajskými orgány dotace, legislativa. Pokračování Půjčkového fondu. Udržovat a rozvíjet vztahy s jinými neziskovými organizacemi a platformami (Diakonie v ČR, Charita, ANNO, Teen Challenge národní kancelář ). Zvyšování kvality služeb zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe ve střediscích. Zpracování Výroční zprávy Vzdělávání pokračování ve výcviku pro pomáhající profese a jeho rozšiřování na pětileté studium. Sborová diakonie podpora diakonické práce sborů. Webové stránky údržba, inovace. Realizace projektů humanitární pomoci ve spolupráci s Výborem pro křesťanskou pomoc ECM dle situace a potřeby.» Ředitel, Rada V čele Diakonie ECM stojí ředitel, který řídí její činnost ve spolupráci s Radou, která je jeho poradním orgánem. V loňském roce zastával funkci ředitele Ing. Jan Harbáček, Rada pracovala ve složení Gustav Černý, Jan Harbáček, Ctirad Hrubý, Pavel Janoušek, Táňa Kuklová, Richard Novák, Jiří Pěnkava, Pavel Zajíc. Správou administrativně ekonomické agendy Diakonie ECM je pověřeno Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice.» Poděkování Děkujeme všem za veškerou podporu při realizaci diakonických projektů.» 2 Diakonie ECM

5 Středisko křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické» Čajkovského 9, Jihlava DŮVOD VZNIKU Náš azylový dům pro muže vznikl v dubnu r ve spolupráci Evangelické církve metodistické a Městského úřadu v Jihlavě. Důvodem vzniku byla potřeba zřídit zařízení pro nouzové ubytování a pomoc mužům, kteří se ocitli v krizové životní situaci v souvislosti se ztrátou domova.» Nabídka služeb poskytovaných v roce 2004 celkové hmotné zaopatření poskytujeme ubytování na nezbytně nutnou dobu (26 míst v 5 pokojích + 1 lůžko krizové pro akutní potřebu přespání), hygienický servis, ošacení, částečně stravu a možnost její přípravy; sociální práce resocializace; navazování kontaktů s příbuznými, novými lidmi, úřady; hledání dalšího uplatnění, vedení k osobní odpovědnosti za vlastní život, sociálně-právní poradenství; psychologická péče účast na pravidelné terapeutické skupině s psychologem (1 za měsíc), terapeutické metody, motivační metody, výchovně-vzdělávací metody, psychologické a psychiatrické poradenství; duchovní péče pastorační služba, pomoc při hledání životní orientace, možnost navštěvovat bohoslužby v azylovém domě i v místním sboru církve ECM; pracovní terapie úklid a drobné práce v objektu SKP, občasné brigády, výpomoc v jiných nestátních neziskových organizacích (NNO). Klademe důraz na to, aby se klienti podíleli na řešení své krizové situace, podporujeme je v tomto řešení a nabízíme pomoc v prosazování jejich práv a zájmů. S každým klientem pracujeme individuálně, dle jeho potřeb a oblastí jeho problémů. Provoz azylového domu je nepřetržitý 24 hodin denně.» Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně-psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské společnosti. Cílem je pomoci našim klientům překlenout toto svízelné životní období a vrátit se do běžného života. Tím, že azylový dům poskytuje ubytování a zázemí často společensky nepřizpůsobivým mužům od 18 let do důchodového věku, pomáhá řešit závažný společenský problém. Tito muži nejsou ponecháni na ulici, napospas klimatickým podmínkám, ale především je jim umožněno řešit jejich základní životní a společenské potřeby. Mnozí naši klienti nacházejí zaměstnání a stálé bydlení, někteří znovu navážou přerušené styky s rodinou či přáteli nebo si najdou životní partnerku. Také se tolik neopakuje jejich trestná činnost a ostatní sociálně patologické jevy. Nemalým přínosem naší práce je i celkové psychické zklidnění těch našich klientů, kteří velmi těžce nesou svoji tíživou životní situaci. Dle našich materiálních možností pomáháme klientům, kteří si najdou vlastní ubytování, Středisko křesťanské pomoci» 3

6 » pracovníci odstěhovat se a pomáháme jim vybavit byt (např. lůžkovinami či drobným nábytkem). O naše klienty se dlouhodobě zajímáme, je-li to možné, i po ukončení pobytu u nás. Zajímá nás, zda se v životě uplatňují, zda mají práci, zda znovu nespadli do některého ze svých problémů apod. Těm, kteří potřebují naši pomoc opakovaně, ji nabízíme.» Integrační program klientů SKP má tyto fáze: první kontakt s klientem spolupráce s institucemi, odkud klient přichází, nabídka služeb klientovi; psychická a sociální stabilizace klienta adaptace na nouzový pobyt v azylovém domě; společné hledání řešení krizové situace zařízení potřebných věcí, učení životním návykům, pomoc při kontaktu s rodinou, vytváření nových sociálních vazeb; osamostatnění hledání stabilního bydlení, hledání zaměstnání, přijetí odpovědnosti, kontakt s institucemi následné péče.» Personální zajištění projektu Provoz azylového domu zajišťuje 7 zaměstnanců na 5 pracovních úvazků, tj. vedoucí, sociální pracovník, 3 sociálně-výchovní pracovníci, misijní pracovník a účetní. Pravidelně spolupracujeme s psychologem, který zajišťuje terapeutická setkávání s klienty a supervizi pracovníků SKP. ZHODNOCENÍ ROKU 2004» Statistické údaje V roce 2004 byl azylový dům pro muže v Jihlavě využit v průměru z 94,1 %. Služeb azylového domu využilo v roce 2004 celkem 83 klientů. Nově přijatých klientů bylo v období od do celkem 66, přičemž někteří klienti byli přijati opakovaně. Z hlediska rozdělení klientů podle trvalého bydliště bylo 31 klientů s trvalým pobytem ve městě Jihlava a 52 klientů bylo mimojihlavských. Průměrný věk našich klientů v roce 2004 byl 41,25 roku. Máme v provozu také jedno krizové lůžko, které slouží v případech, když přijde někdo nenadále uprostřed noci a potře-» 4 Středisko křesťanské pomoci

7 » ranní ztišení a snídaně buje nouzově přespat. V roce 2004 jsme na tomto lůžku poskytli 155 krizových noclehů. Procentuální podíl klientů podle rodinného stavu: Svobodný 50,6 % Ženatý 7,2 % Rozvedený 41,0 % Vdovec 1,2 % Procentuální podíl klientů podle vzdělání: Bez vzdělání 3,6 % Základní 47,0 % Vyučen 27,7 % Střední 20,5 % Vysokoškolské 1,2 % Procentuální podíl klientů podle věku: ,2 % ,0 % ,0 % 61 a více 4,8 %» Další údaje Naši klienti nacházejí zaměstnání nejčastěji ve stavebnictví, v pomocných profesích, v pohostinství apod. Jen málo mužů nachází stálé bydlení, mnozí odcházejí do ústavů následné péče, u některých klientů nám není známo, kam dále odcházejí. Pravidelná terapeutická setkání s psychologem navštěvuje většina aktuálně v domě přítomných klientů. Duchovní programy navštěvuje 5 10 klientů. Dalším konkrétním výstupem naší práce je poskytování humanitární pomoci sběr a odvoz šatstva ve spolupráci s nadací Nehemia do zemí sociálně nejpotřebnějších. Od roku 2002 dosud shromažďujeme nové šatstvo, protože koncem roku 2001 byl od nás odvezen jeden kamion šatstva na humanitární účely. Dbáme také na další vzdělávání našich pracovníků. Je jim umožněna účast na vzdělávacích seminářích. Odebíráme odborné knihy a časopisy pro studium pracovníků. Mnoho zkušeností pro práci s problémovými skupinami obyvatel získávají pracovníci i ze spolupráce se členy Sdružení azylových domů (jehož jsme také členem) a z návštěv v podobných or- Středisko křesťanské pomoci» 5

8 » pan Karel ganizacích. Ředitelka a sociálně-výchovný pracovník se účastní pětiletého zkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii. Jeden pracovník dálkově studuje Romskou střední školu sociální v Kolíně. Všichni pracovníci se průběžně účastní odborných seminářů pořádaných krajem Vysočina a vzdělávacími institucemi.» Pravidelně probíhají: společné i individuální porady a sezení s klienty; každodenní snídaně spojené se čtením Písma svatého a krátkou úvahou; porady zaměstnanců a vyhodnocování práce s klienty; jednou za týden probíhá výuka anglického jazyka; jednou za týden bohoslužba nejen pro klienty; jednou za měsíc setkávání pracovníků se supervizorem; setkání Výboru SKP, jehož členem je i zastupitel města Jihlavy.» Organizace, se kterými jsme v roce 2004 spolupracovali: Magistrát města Jihlavy finanční příspěvek, spolupráce se sociálními kurátory jednotlivých klientů, Městské úřady spolupráce s kurátory jednotlivých klientů, Krajský úřad kraje Vysočina finanční dotace, spolupráce se sociálním odborem a odborem RR, práce v koordinačním uskupení NNO v kraji Vysočina, Ministerstvo práce a sociálních věcí finanční dotace na zajištění provozu SKP (příspěvek na zavádění standardů kvality sociálních služeb nám poskytnut nebyl), soudy poskytování informací, spolupráce s dohledáváním, Vězeňská služba spolupráce se sociálními pracovníky věznic, Probační a mediační služba, Úřad práce nabídka volných pracovních míst, Personální agentury pomoc při vyhledávání práce, Městská policie Jihlava pomoc s agresivními klienty, Policie ČR poskytování informací o hledaných osobách apod., Občanská poradna Jihlava sociálně-právní poradenství, Oblastní Charita Jihlava pomoc klientům v nouzi, Psychiatrická léčebna v Jihlavě pomoc v péči o duševně nemocné klienty, Sdružení provozovatelů azylových domů (SAD) např. výměna zkušeností, vzdělávací akce, Diakonie Evangelické církve metodistické např. dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců. VÝHLEDY Snažíme se o další zkvalitňování poskytovaných služeb. Intenzivně pracujeme na zavádění standardů kvality sociální péče. Dbáme také na průběžné vzdělávání všech našich zaměstnanců. V roce 2005 chceme, ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy, zrekonstruovat sociální zařízení v přízemí a dle možností i koupelnu. Budeme žádat o finanční dotaci z EU na vzdělávání pracovníků i klientů a zkvalitnění poskytovaných služeb. Jsme partnerskou organizací Diecézní Charity Brno v jejich projektu Pracovní a motivační aktivizace nezaměstnaných bez domova,» 6 Středisko křesťanské pomoci

9 který uskuteční Azylový dům pro muže v Třebíči.» Seznam dárců v roce 2004 Organizace: Cukrárna U Brány pí Caklová, Jihlavské lahůdky pí Cejnková, Jihlavské pekárny Lapek, Květinka pí Drastichová, Lahůdky Pesy, Masna Bohemia, Mléčný bufet v Jihlavě, Potraviny Cash&Carry, Tchibo Praha s.r.o.; Soukromé osoby: K. Doležal, R. Fiedler, P. Jurkovič, manželé Kuklovi, M. Podloucký, Z. Pokorný a ostatní anonymní dárci.» Poděkování Děkujeme vám všem, kteří jste nás podporovali svým zájmem, finančně i duchovně spolupracovníkům, příznivcům i výše zmíněným sponzorům a spolupracujícím organizacím.» Pocházím z vesnice u Svitav, ze šesti dětí. Vyučil jsem se ve dvouletém oboru zemědělec mechanizátor. Po škole jsem začal pracovat v JZD jako traktorista. Brzy nato jsem se oženil, vydrželo nám to ale jen půl roku. V zaměstnání v JZD jsem vydržel 7 let. Propustili mě však pro mou prostořekost. Novou práci jsem si našel v dole na antracit, pracoval jsem v hloubce 1200 metrů jako lamač. Tam jsem nebyl dlouho. Potom jsem, ve spolupráci s Úřadem práce, rok co rok měnil zaměstnání. Než jsem poprvé vyhledal azylový dům, pracoval jsem ve firmě vyrábějící koupelnové a stěnové radiátory. Bydlel jsem v místě pracoviště v podnájmu. O podnájem jsem přišel a pak i o zaměstnání, protože jsem neměl kde bydlet. Pak jsem musel jít do azylového domu, pobíral jsem sociální dávky. V azylovém domě jsem byl pár měsíců. Pak jsem se přestěhoval na farmu, kde mám i práci jako pastýř ovcí. Teď přes zimu jsem opět v azylovém domě, ale na jaře se vrátím zpět na farmu ke svým ovečkám.» Pan Bedřich, 56 let, prosinec Dětství jsem strávil v blízkosti Žďáru nad Sázavou, kde jsem se vyučil zámečníkem. Po vyučení jsem začal pracovat s partou svého otce v uhelném dolu v Ostravě. Po pár letech jsem se oženil. Od otce jsem dostal byt, do kterého jsme se v očekávání přírůstku přestěhovali. Ale mé problémy začaly už dávno předtím. Rád jsem se napil s partou po práci. Po svatbě jsem ženu začal podvádět, pak i bít. Rozvedla se se mnou a já jí kvůli synovi nechal náš byt. Teď jsem byl svobodný a to bylo jako lití oleje do ohně. Jednou jsem byl hrozně moc opilý a v hospodě jsem se popral s jedním chlapem, jenže on druhý den zemřel na krvácení do mozku. Šel jsem do vězení za zabití. Po 7 letech jsem se dostal ven za dobré chování, na podmínku. Kurátor mi našel bydlení zde, v azylovém domě. Jsem venku 4 měsíce, už mám i práci, sice jako dělník na stavbě, ale aspoň to. Problém je však v tom, že jsem porušil pravidla podmínky a půjdu zpět do vězení odsedět si zbytek trestu.» Pan Miroslav, 37 let, duben 2004 Středisko křesťanské pomoci» 7

10 SKP Naděje pro život Jihlava» Žižkova 108, Jihlava» Naším posláním je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální a pastorační péči ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Dále také připravovat a vzdělávat své dobrovolné i profesionální pracovníky pro výkon sociální a pastorační péče.» Poskytované služby Ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, motivujeme k jejímu řešení. K tomu jim podle individuálních potřeb poskytujeme veškerou možnou podporu. Zejména se jedná o ubytování, poradenství (zejména vyhledávání a poskytování informací, pomáhání prostřednictvím psychologického náhledu, nácvik sociálních dovedností, pomoc při jednáních s úřady a dalšími subjekty, zpracování písemných podání v zájmu klientky, pomoc s listinami, poskytování rad), pracovní terapii, pomoc s doučováním dětí, volnočasové aktivity, hlídání dětí, materiální pomoc, pastorační rozhovory atp. Ženy, které k nám přicházejí s problémem, u nás na prvním místě najdou bezpečné zázemí a přijetí. Mluvíme s nimi o tom, co by chtěly, aby bylo po jejich odchodu z azylového domu, jak a v čem by se měla jejich situace zlepšit. Následně jim pomáháme postupnými kroky tak, aby dosáhly řešení své situace. Základním pilířem pro takovouto práci s klientkou je osobní kontakt se sociální pracovnicí. V rámci možností podporujeme také ženy, které jsme z nějakého důvodu (např. pro nedostatečnou kapacitu) nemohli ubytovat. Projeví-li o to zájem, pomáháme ženám, které už azylový dům opustily.» V roce 2004 se na nás s vážnou žádostí o ubytování obrátilo 47 žen (a 76dětí). Všech žadatelek (vč. informativních kontaktů) bylo 93 (a 120 dětí). Ubytovali jsme devatenáct žen (a devatenáct dětí), osmnáct žen (a dvacet jedna dětí) během roku odešlo. Průměrná doba pobytu žen, které od nás v roce 2004 odešly, činila 3,4 měsíce. Nejdelší doba pobytu byla 9,6 měsíce. Většina žen (patnáct) odešla do vlastního podnájmu nebo se vrátila po vyřešení problematické situace domů. Jedna žena odešla do azylového domu v místě svého trvalého pobytu (v době, kdy musela odejít z domova, nebylo v tomto azylovém domě volné místo). Jedna žena od nás odešla bez udání informací o svém dalším bydlišti a jedné ženě jsme neprodloužili Smlouvu o poskytnutí nouzového ubytování, protože s námi přestala komunikovat a odmítala jakoukoli formu spolupráce. K jsme přestali zprostředkovávat ubytování v bytě se skrytým umístěním. Žena s dcerou, která tam našla útočiště, si nadále domlouvá vše potřebné s pronajímatelkou sama. Pravidelně (každý týden) se scházela komunita, což je setkání všech ubytovaných maminek a pracovníků azylového domu. Na komunitě hovoříme o věcech, které se týkají vzájemného soužití a chodu domova, podle potřeby zařazujeme činnosti skupinové terapie. Celý rok pracoval dětský klub pro děti» 8 SKP Naděje pro život

11 » hmm..., ta je přesná z azylového domu a okolí (zejména děti z rizikového sociálního prostředí). Součástí činnosti dětského klubu byly hry, biblické a jiné příběhy s křesťanským motivem, písničky, vyrábění, sáňkování, návštěva bazénu atp. Při různých příležitostech jsme pro klientky a jejich děti pořádali (s maximálním zapojením ubytovaných žen) společné akce. Jednalo se např. o návštěvu ZOO, grilování, soutěžní odpoledne, turnaj ve stolním tenise. V červenci a říjnu 2004 jsme uspořádali burzy dětského a dámského oblečení (prodávali jsme oblečení získané z darů). Akce byla určena především pro sociálně slabší rodiny, které zde mohly nakoupit za symbolické ceny. V průběhu roku jsme moderovali šest besed se studenty středních škol a jedné základní školy na téma domácí násilí. Přednášku slyšelo celkem 172 studentů a žáků. Průběžně přijímáme materiální dary (zejména dětské oblečení, kočárky, postýlky, hračky atp.), které využíváme ve prospěch našich klientek a sociálně slabých rodin. Na naplňování našeho poslání se podíleli čtyři zaměstnanci (3,19 úvazku) a sedm dobrovolníků (vedení dětského klubu, správní rada, praktická a příležitostná pomoc). Svým dílem přispívají další dárci a příznivci.» Spolupráce Jsme v pravidelném kontaktu s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jihlavy a Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina. Účastníme se setkávání Sdružení azylových domů (SAD), jejichž součástí jsou odborné semináře a možnost konzultace s řediteli jiných azylových domů. S poskytovateli sociálních služeb z kraje Vysočina se setkáváme v rámci sociálně- -zdravotní sekce nestátních neziskových organizací (NNO) kraje Vysočina a na konferencích NNO. V roce 2004 jsme spolupracovali se sociálními odbory městských nebo obecních úřadů podle příslušnosti klientek, se soudy, Policií ČR, Městskou policií Jihlava, Občanskou poradnou Jihlava, Psychocentrem manželskou a rodinnou poradnou v Jihlavě, K-centrem Jihlava a jinými azylovými domy a podobnými zařízeními. SKP Naděje pro život» 9

12 » žízeň se musí uhasit» Vzdělávání V rámci Diakonie ECM byli pracovníci zapojeni do vzdělávacího kurzu Výcvik ve skupinové psychoterapii (ročně 100 hod.). Od srpna 2004 probíhala přibližně jednou za dva měsíce skupinová případová supervize pod vedením PhDr. Jana Svobody. V případě potřeby je možná i týmová nebo individuální supervize. Ředitel zařízení se v září 2004 zapojil do akreditovaného vzdělávacího programu ve videotréninku interakcí. Osvojí si tak rychlou a efektivní motivační metodu, díky níž můžeme dosáhnout změn v některých problémových oblastech našich klientek během omezené doby pobytu v našem zařízení. Na podzim 2004 absolvovaly obě sociální pracovnice výcvik Trauma, pořádaný občanským sdružením Remedium. Kurz byl zaměřen zejména na možnosti a prostředky péče u zneužitých a jinak traumatizovaných lidí a práci s aspekty tělovými, psychologickými a psychosociálními. V září 2004 začaly sociální pracovnice navštěvovat Výcvik v krizové intervenci. Vedoucí dětského klubu se soustavně vzdělává v práci s dětmi. V únoru, březnu a květnu 2004 jsme organizovali seminář Poradenské rozhovory a vedení klienta I a II. Odbornými lektory byli PhDr. Leona Němcová a PhDr. Jan Svoboda. Seminář byl určen pro pracovníky azylových domů (a podobných zařízení) a byl uskutečněn za podpory kraje Vysočina. Celkem se zúčastnilo 87 osob.» Výhledy Vzhledem k tomu, že velkou část žadatelek o ubytování tvoří ženy, které přišly o bydlení v důsledku dluhu na nájemném, chceme zpracovat projekt na pomoc těmto lidem. Cílem bude předcházet vystěhování těchto lidí z bytů a s tím spojeným důsledkům.» Generální sponzoři (10 % rozpočtu a více): Statutární město Jihlava, Ministerstvo práce a sociálních věcí» Další dárci: Kraj Vysočina, Jakub Krč (studio Lacerta), ISŠS a Učiliště Jihlava, manželé Bohatých, F-nadace, Evangelická církev metodistická, paní Sedláková, paní Kusá, Evangelická církev metodistická Jihlava, Johnson & Johnson, Pavel Liškutin,» 10 SKP Naděje pro život

13 » sestavování domácího rozpočtu» ALWIL Trade, s.r.o, Eva Bémová, manželé Chlupáčkovi, Böhm, s.r.o., AYA CZ, s.r.o., Miluše Bouchnerová, Táňa Kuklová, Marika Filipová, paní Volná, Pavel Říha, Marika Fialová, Olga Polézalová, paní Vejvodová, Kamila Kříženecká, paní Peštálová, manželé Šotolovi, paní Biglová, Lenka Salátová, Katarina Majcherová, Eva Bauerová, Jan Svoboda, Jan Zálešák, Miroslav Podloucký (zámečnictví Mirek), Petr Dolejší, rodina Hrubých, Miroslava Nohová, Jana Svobodová, Karel Sýkora, Marie Svobodová, paní Krutinová, paní Petříková, Andrea Večeřová, paní Trojanová, pan Vraný, manželé Podloučtí, SPIRALIS o.s. a další anonymní dárci.» Děkujeme členům správní rady Miluši Bouchnerové a Mgr. Davidu Chlupáčkovi, vedoucí dětského klubu Jitce Zemčíkové a všem spolupracovníkům. Děkujeme statutárnímu městu Jihlava, Ministerstvu práce a sociálních věcí a kraji Vysočina. Děkujeme těm, kdo nás podporují a dárcům. Anna odešla ze svého rodiště za prací do jiného města. Nastěhovala se k příteli a za nějakou dobu se za něj provdala. Po roce manželství se jí narodila dcera Tereza. Na počátku jejich vztahu si manželovu žárlivost vykládala jako zájem a projev náklonnosti, ale pak mu začaly vadit i občasné schůzky se známými, snažil se mít kontrolu nad tím, s kým se Anna stýká, kontroloval její telefon, zamykal ji v bytě. Začal ji také psychicky týrat ponižovat ji, vyhrožovat jí a fyzicky ji napadat. Všechny manželské konflikty se Anna snažila urovnávat, chtěla udržet manželství a zachovat tak pro svou dceru úplnou rodinu. Chování manžela odůvodňovala tím, že byl v dětství týrán svými rodiči. Anna nás kontaktovala po delším období manželských neshod. Chtěla informace o možnostech řešení své situace, od manžela odcházet nechtěla, věřila, že se vše může změnit. Potom jsme o ní delší dobu neslyšeli. Do azylového domu se nastěhovala i s dcerou poté, co ji manžel surově zbil. To už byla přesvědčená o tom, že život v takovém manželství nemá budoucnost. Byla vyčerpaná, měla strach, potřebovala klid a čas na rozmyšlení, co dál. Její manžel vážně onemocněl a Anna se pod tíhou výčitek a sebeobviňování, že mu svým odchodem způsobila zdravotní potíže, rozhodla vrátit domů. Připravili jsme s ní plán, jak by se mohla bránit případnému útoku manžela, a nabídli další spolupráci. Její situace se ještě zhoršila, manžel se ji snažil úplně odříznout od okolí, vyhrožoval jí zabitím, pokud se pokusí o útěk. Přesto se jí podařilo nás zkontaktovat a my jsme jí zprostředkovali ubytování v jiném azylovém domě, kde je v bezpečí.» Anna, 32 let, dvouměsíční dcera SKP Naděje pro život» 11

14 Teen Challenge Plzeň» Husova 14, Plzeň Poslání TC vyjadřuje nejlépe tato věta: Přinášet evangelium závislým lidem a navrhnout jim jako řešení jejich problému učednictví v tomto procesu jim napomáhat až do chvíle, kdy člověk může fungovat ve společnosti jako křesťan a umí aplikovat duchovně motivované biblické principy do rodiny, místního sboru, vybraného zaměstnání a celkově do společnosti. TC usiluje pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, duchovně živými, citově vyváženými a sociálně zabezpečenými. OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE» Specifická primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů Interaktivní semináře a besedy pro ZŠ, SOU a SŠ Primární prevence užívání návykových látek je prováděna formou interaktivních seminářů ve dvou na sebe navazujících blocích (jeden blok 90 minut). Semináře jsou určeny pro žáky 9. tříd ZŠ a ročníky SŠ a SOU. Tyto programy primární prevence se realizují v prostorách školy nebo v našich prostorách. Primární prevence klade důraz na pozitivní ovlivňování postojů a chování studentů směrem k bezdrogovému způsobu života a na podporu zdravého způsobu života. Hlavním cílem je zdravý rozvoj osobnosti, pomoc v utváření vhodného žebříčku životních hodnot a pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí směrem k bezdrogovému způsobu života a podpora zdravého způsobu života. Záměrem programu je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Mezi dílčí cíle patří: podávání dostatečného množství objektivních informací a bourání mýtů a předsudků o návykových látkách (především účinky a rizika), zvýšení informovanosti o právních postizích za zneužití návykových látek, posilování pozitivních vztahů ve skupině, vzájemná tolerance, posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti za sebe sama, zkvalitnění komunikačních dovedností, schopnosti vytvářet přátelské vazby, zvládnutí úzkosti a stresu, nenásilné zvládání konfliktů apod. Primární prevence užívání návykových látek, blok č.1 Účastníci se seznamovali se všeobecnými informacemi z oblasti drogové problematiky, například s riziky, která jsou spojena se závislostí, s rozdílem mezi psychickou a fyzickou závislostí, mluvilo se zde o hodnotovém systému experimentujícího, uživatele a závislého člověka. Byl dán prostor pro diskusi a vyjádření svých postojů k danému tématu. Součástí byly situační nácviky odmítnutí nátlaku vrstevníků.» 12 Teen Challenge Plzeň

15 » chráněné bydlení Primární prevence užívání návykových látek, blok č. 2 Prevenční část zaměřená na poskytnutí informací k tématu příčin vzniku závislosti. Práce ve skupině s maximálním počtem 25 žáků. V rámci tohoto bloku jsme využili k seznámení studentů s vybranými tématy interakčních, prožitkových a sebepoznávacích her, prokládaných teoretickými informačními vsuvkami. Hlavní témata: vliv rodiny, krize identity, nízké sebehodnocení, emoce a jejich význam v životě. V minulém roce bylo osloveno 1716 posluchačů. Počet hodin vyučování 140. Nízkoprahový klub Probíhá každou středu 14:00 17:00 hodin, v pátek 13:00 17:00 hodin jako součást primární prevence. Nízkoprahový klub pro mládež od 14 do 18 let je návaznou činností k primární prevenci prováděné ve školách. Klub poskytoval alternativu k tradičně nabízenému způsobu trávení volného času. Nabízel návštěvníkům zázemí, kde si mohou zahrát různé hry a setkat se se svými vrstevníky, a byl zde prostor i pro vytvoření vlastní hudební produkce. V rámci tohoto klubu jsme nabízeli také pravidelná setkávání k upevnění a rozvoji komunikačních dovedností, zvyšování sebedůvěry, sebejistoty, schopnosti čelit tlaku vrstevníků atd. Součástí klubu byly také nácviky asertivních dovedností. Tyto služby jsme začali provozovat v nových prostorách našeho zařízení. Společné víkendové pobyty pro návštěvníky klubu Víkendové pobyty upevňovaly pozitivní vztahy ve skupině a vzájemnou toleranci, posilovaly schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti za sebe sama. Jejich náplní byly společné aktivity, psychohry, aktivní využívání volného času apod. Práce byla skupinová a interaktivní. Cílem pobytů bylo zkvalitnění komunikačních dovedností, schopnosti vytvářet přátelské vazby, zvládnutí úzkosti a stresu, nenásilné zvládání konfliktů apod. Na klub přišlo 44 studentů. Počet hodin vyučování help Nabídky možnosti dotazu prostřednictvím elektronické pošty využili někteří Teen Challenge Plzeň» 13

16 » chráněné bydlení vnitřní vybavení studenti, kteří se zúčastnili našich aktivit ve školách, a návštěvníci našich webových stránek. Poskytovali jsme informace o službách a aktivitách provozovaných naším zařízením. Nabízeli jsme základní informace o drogové problematice a spolupráci při řešení drogového problému. Vzdělávací semináře pro rodiče a pro metodiky prevence Témata: úvod do drogové problematiky, jak reagovat, když dítě experimentuje s drogami apod. V případě potřeby byla nabídnuta spolupráce při řešení drogového problému. V rámci třídních schůzek jsme uskutečnili 2 semináře, kterých se zúčastnilo 56 rodičů. Školení metodiků prevence se zúčastnilo 14 pedagogů. Besedy pro dívky (výjimečně pro chlapce) 8. tříd ZŠ v rozsahu 1 vyučovací hodiny byly zaměřeny na domácí násilí, fyzické a psychické týrání a sexuální zneužívání. Program byl realizován formou skupinové práce. Jeho součástí bylo seznámení se s informacemi o týrání, sexuálním zneužívání a zanedbávání, program poukazoval na rizikové typy rodin, pachatele, následky sexuálního zneužívání v životě obětí. Důraz byl kladen na prevenci a ochranu dětí před těmito formami nežádoucího chování. Lektor rozhovorem s posluchači zjišťoval jejich znalosti, názory a postoje a podle jejich úrovně se zaměřil na konkrétní témata, odpovídal na dotazy a dával prostor k vyjádření účastníků besedy k danému tématu. Program byl doplněn psychohrami, nácviky a dotazníkem, který vypovídá o informovanosti dívek v této oblasti a umožňuje jim zhodnotit své názory před besedou a po ní. Počet oslovených 204. Počet hodin vyučování 18. Selektivní primární prevence v DDÚ Již 8. rokem byla prováděna pravidelná činnost v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni formou tematicky zaměřených besed (témata: AIDS, vztahy, drogy ), a to pro chlapce a dívky ve věku od 12 do 16 let. Tato činnost si kladla za cíl informovat klienty DDÚ o dané problematice, dále je motivovat k osobní změně, pomáhala jim stanovit si cíle do budoucnosti a také» 14 Teen Challenge Plzeň

17 » nízkoprahový klub společně trávíme volný čas poskytovala možnost sebepoznání prostřednictvím interakčních technik. Činnost v DDÚ byla dále doplněna o nácviky v oblasti asertivity, o příběhy pozvaných hostů či o promítání dokumentů vztahujících se k danému tématu. Pracovníci, kteří programy realizovali, byli rovněž k dispozici k osobních rozhovorům a společně s vychovateli se podíleli na řešení některých problémů klientů DDÚ. Počet oslovených v DDÚ 39 dětí. Tak trochu jinak Projekt Tak trochu jinak byl v roce 2004 stejně jako v minulých letech zaměřen na podporu dívek ze sociálně slabých či dysfunkčních rodin. Projekt si kladl za cíl oslovit mladé dívky a nabídnout jim nový způsob trávení volného času, seberealizaci, motivaci a alternativní řešení jejich situace. Projekt nabízel pomoc především dívkám (zcela výjimečně chlapcům) z 8. ročníků základních či zvláštních škol, které si na základě informací získaných při besedě vyžádaly osobní rozhovor, z něhož vyplynula potřeba pomoci. Dále nabízel pomoc dětem ve věku od 12 do 15 let, které byly kontaktovány v DDÚ, mají trvalé bydliště v Plzni a z DDÚ se vracejí zpět do rodiny. Projekt pružně reagoval na potřeby cílové skupiny. Pokud z osobních rozhovorů vyplynula nepříznivá sociální situace rodiny, špatná komunikace s vrstevníky či jiné osobní problémy (pocity méněcennosti aj.), pak přicházely v úvahu následující možnosti řešení: 1) Zprostředkování odborné pomoci, pokud zde bylo podezření na týrání či sexuální zneužívání. V tomto případě realizátor spolupracoval s vedením školy, využíval ohlašovací povinnosti na OPD či zprostředkovával konzultaci dítěte s psychologem ve Středisku výchovné péče nebo Fondu ohrožených dětí. 2) Dětem, které žijí v sociálně slabých či dysfunkčních rodinách, nebo těm, které mají díky nízkému sebevědomí špatné vztahy s vrstevníky, nabízel možnost výběru zájmového kroužku dle jejich talentu či zájmu. V případě potřeby se organizace finančně podílela na zaplacení těchto aktivit s tím, že rodiny dětí přispěly z důvodů sociálně výchovných alespoň minimální částkou. Rovněž bylo možné některým dětem přispět na letní soustředění spojená s da- Teen Challenge Plzeň» 15

18 » primární prevence nou aktivitou či na letní tábory dle jejich výběru. Počítalo se i s možností dětem ze sociálně slabých poměrů poskytnout jednorázový dar (ošacení). Projekt byl financován ze zahraničních soukromých zdrojů díky laskavé péči pana Portera H. Speakmana z Missions Department, Central Church of God, Charlotte, NC, USA. Této služby využilo 5 dívek. V první polovině roku 2004 jsme získali pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od Krajského úřadu v Plzni. OBLAST SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE» Nízkoprahové služby Terénní programy, kontaktní centrum Dva dny v týdnu (po, út) bylo otevřeno kontaktní centrum Čajovna Jericho, Husova 14, Plzeň, kde probíhalo nízkoprahové poradenství. Služeb kontaktního centra využívaly osoby s problémem závislosti či osoby, v jejichž okolí se vyskytoval závislý člověk (rodič, partner, spolužák apod.). Po oba dny byla klientům bez přístřeší a v sociální tísni poskytována jednoduchá večeře. Další poskytované služby: oděvní banka, hygienický servis, potravinová pomoc, ošetření drobných poranění apod. Tým profesionálních i dobrovolných pracovníků docházel především na otevřenou drogovou scénu. Poskytoval např. osobní asistenci při jednání s úřady (vyřizování dokladů, zdravotního pojištění, jednání na Úřadu práce, jednání s kurátory apod.) a motivační trénink, který směřoval k abstinenci a změně způsobu života, podrobení se detoxikaci a následné terapii a resocializaci. Dále jsme nabízeli sociální a hygienický servis ve vlastním zařízení. Terénní aktivity byly poskytovány všem osobám s problémem závislosti bez ohledu na věk, sociální situaci apod. Od první poloviny roku 2004 jsme držiteli osvědčení o splnění podmínek vnitřních akreditací Sekce Harm Reduction A.N.O. Poradenství v denním centru Služeb denního centra může využít jakákoli osoba s problémem závislosti či» 16 Teen Challenge Plzeň

19 osoba, v jejímž okolí se vyskytuje závislý člověk (rodič, partner, spolužák apod.). Nízkoprahových služeb využilo 160 klientů. Bylo uskutečněno 1185 osobních kontaktů. Poradenství po telefonu Poskytujeme informace z oblasti závislostí a dalších sociálně nežádoucích jevů, sociálně-právní poradenství. Poradenství po telefonu využilo 32 osob. Zdravotní poradenství a testování nakažlivých chorob (HIV, VHC, VHB) Testování provádíme zdarma každé pondělí od 19:00 do 20:00 hod. Celkem bylo provedeno 31 testů.» Chráněné bydlení Chráněné bydlení Re-entry House nabízelo své služby již šestým rokem. Chráněné bydlení je prostředek sociální stabilizace klienta formou přechodně poskytovaného bydlení a s ním souvisejících služeb (sociální pomoc a terapie). Toto zařízení bylo určeno pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé klienty. Tento program umožňoval bezpečný přechod z komunity do společnosti a pomáhal tak klientům s reintegrací, nalezením práce a vhodného bydlení, s hospodařením a s upevněním zdravých návyků, které získali v komunitě. Režim je v rozmezí obecných zásad, např. abstinovat, pracovat, být doma do 24 hodin, platit řádně za ubytování, docházet na pravidelná setkání se svým poradcem a účastnit se společných aktivit. Po klientech byla vyžadována přesvědčivá motivace pro pobyt v chráněném bydlení, které není možno chápat jako ubytovnu, ale jako součást programu Teen Challenge, kde klienti nadále pokračují v terapii a jsou vystaveni řádu, účastní se života sboru a domácích skupinek. V současnosti sdružení provozuje byt v Jateční ul. 1 v Plzni s kapacitou dvou lůžek a dům v Sušické ul. 75 v Plzni s kapacitou osmi lůžek. V roce 2004 bylo Chráněné bydlení Teen Challenge v Plzni přijato do Sekce chráněných bydlení a doléčovacích programů A.N.O. Pobytu v chráněném bydlení využilo 15 mužů.» Následná péče Podmínkou k zařazení do Následné péče je absolvování terapeutického programu, popř. ukončení Chráněného bydlení, spolupráce ze strany klienta, abstinence a chuť nadále se scházet se svým poradcem minimálně 1x měsíčně. Počet klientů následné péče 4. Teen Challenge Plzeň» 17

20 Středisko křesťanské pomoci Plzeň Terapeutická komunita Vršíček» Litohlavy 50» Principy a východiska Činnost Střediska křesťanské pomoci (dále jen SKP) vychází z principů křesťanské terapeutické komunity (dále jen TK). Lidský život nemá jen materiální podstatu (tělo a jeho potřeby) a duševní a sociální rozměr (osobnost, pocity, vztahy), člověk je bytostí duchovní, stvořenou k Božímu obrazu. Proto naše práce vychází z bio- -psycho-sociálně-spirituálního modelu tzv. celostní přístup ke klientovi.» Prostředky a cíle SKP zabezpečuje rehabilitační a resocializační program pro muže ve věku let s některým typem závislosti. SKP poskytuje svým klientům ubytování, stravu, pracovní zařazení, terapeutické skupiny, osobní a skupinové studium, osobní a krizové poradenství, sportovní a volnočasové aktivity, asistenci při jednání s úřady, duchovní péči, návštěvu bohoslužeb, evangelizaci, rekondiční a zátěžové pobyty atd. Jde o intenzivní strukturovaný program, který kombinuje psychoterapeutické působení skupiny a trénink sociálních dovedností v rámci režimu a jasných pravidel. To klientovi pomáhá uvědomit si své skutky, postoje a svůj vliv na jiné, naučit se žít v rámci jistých limitů chování a porozumět významu kontroly svých postojů v životě. Podle potřeby je našim klientům v rámci programu umožněno vykonat alternativní trest obecně prospěšných prací. SKP je začleněno do struktury středisek organizace Teen Challenge v ČR, která zajišťuje komplexní program rehabilitace a resocializace osob s problémem závislosti. SKP zajišťuje první fázi léčby, která trvá 3 4 měsíce. Cílem je podchytit klienty s problémem závislosti, motivovat je k léčbě a aktivizovat jejich úsilí k dosažení cíle, jímž je abstinence užívání drog, zdravý životní styl a náhled na závislost, zvěstovat jim evangelium a pomoci jim přiblížit se k Bohu. Po absolvování této první fáze programu (asi po 3 4 měsících) přechází klient do další fáze programu tréninkového centra Teen Challenge, kde má po dobu 8 10 měsíců možnost upevnit svá nová rozhodnutí a návyky, upevnit svůj vztah s Bohem, růst ve víře. V některých případech může klient přejít do doléčovacího centra nebo do jiného zařízení, ve zvláštních případech může dokončit celou léčbu v našem zařízení. Po dokončení programu má klient možnost využít nabídky chráněného bydlení, Re-entry House v Plzni (poskytuje sesterská organizace Teen Challenge Plzeň).» Vývoj a změny v průběhu roku V roce 2004 došlo k fyzickému sloučení dvou středisek (Střediska křesťanské pomoci Plzeň a Střediska pro rehabilitaci a resocializaci Teen Challenge Černošín) a k přestěhování majetku, klientů i pracovníků do SKP Plzeň. Sloučení proběhlo pouze po technické stránce, stávající kapacita SKP byla navýšena z 9 lůžek na 12 lůžek, což bylo maximum vzhledem k ubytovacím prostorám. Oba projekty byly» 18 Terapeutická komunita Vršíček

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE V JIHLAVĚ Středisko křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické Čajkovského 9, 586 01 Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Azylový dům NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, Oáza Nebory, Nebory 2, Třinec BETHEL

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Farní charita Beroun Azylové domy

Farní charita Beroun Azylové domy Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více