a1. a 2. listopadu 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a1. a 2. listopadu 2012"

Transkript

1 HRADY, ZÁMKY QUO VADIS II SOUČASNOST A BUDOUCNOST PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE 2. mezinárodní konference na téma Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor odborných činností. Konference probíhá v rámci projektu NAKI Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu -instalace, prezentace, aplikace. a1. a 2. listopadu 2012 státní zámek Sychrov Pořádá Národní památkový ústav. Motto: Vnímáme dostatečně zodpovědnost za svěřené kulturní dědictví? První rok realizace projektu NAKI Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu instalace, prezentace, aplikace ukázal, že jeho výstupy jsou z hlediska prezentace českého kulturního dědictví tak zásadní, že je třeba je v rámci stávajícího projektu rozšířit napříč vlastnickým spektrem památkových objektů. Výstupy projektu, týkající se trendů v prezentace veřejnosti přístupných hradů a zámků, jsou zásadní pro vytvoření pravdivého obrazu o historii, kulturním, společenském i ekonomickém vlivu těchto památkový objektů na českou kulturní identitu, ať je jejich současným vlastníkem stát, soukromá osoba nebo samospráva, s cílem poukázat na zásadní vliv aristokracie na tvorbu dnešních kulturně-společenských hodnot, což je doposud v prezentaci památkových objektů významně opomíjeno. Toto setkání odborné veřejnosti navazuje na stejnojmennou konferenci konanou v listopadu 2009 v Jindřichově Hradci pod názvem Hrady, zámky Quo vadis. O tři roky později toto fórum odborníků, zabývajících se správou a provozem památkových objektů v České republice, reflektuje posun v této oblasti kulturně-společenského dění u nás, za toto období. A to nejen v oblasti rehabilitace a technického rozvoje památkových objektů, ale i z hlediska jejich prezentace veřejnosti. Konference bude jednat ve třech sekcích technické, sekci prezentace a sekci ekonomiky a marketingu. Její závěry budou prezentovány ve sborníku. V průběhu konference bude předána Cena Mgr. Vladimíra Hápa za mimořádné zásluhy jednotlivců v oblasti požární ochran y. Cena se uděluje například za vysoké osobní nasazení při činnosti v tvorbě legislativní úpravy chránící zdraví a lidské životy, za mimořádné osobní zásluhy v oblasti prevence v požární ochraně či za mimořádný čin spojený s požární ochranou, který znamenal záchranu zdraví či majetku. V letošním roce cenu získal profesor Ing. František Wald, CSc. z ČVUT v Praze za celoživotní přínos požární ochraně, který přijede cenu osobně převzít. Hosté konference, kteří potvrdili účast: Jana Germenis-Hildprandt prezidentka Asociace majitelů hradů a zámků Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. vedoucí katedry Arts Managements na Vysoké škole ekonomické v Praze Ing. Vladimír Rösel generální ředitel Národní galerie v Praze Oliver Maurice ředitel International National Trusts Organisation, Velká Británie Steve Lang správa památkových objektů National Trust v severní Anglii, Velká Británie Caroline Binder správce zámku Scotney, National Trust,Velká Británie Luke Potter správa památkových objektů National Trust ve východní Anglii, Velká Británie Paul Holden správce zámku a sbírek zámek Lanhydrock, National Trust, Velká Británie Peter Keller nezávislý konzultant kulturních projektů, Basel, Švýcarsko Dr. Irena Edwards předsedkyně britské nadace The Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks, Velká Británie Ian Kennway odborný konzultant britské nadace The Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks, Velká Británie Coen Haklander vlastník zámku Staverden v Holandsku PhDr. Jarmila Netková odborná asistentka katedry cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze Cílové skupiny, pro které je konference určena: Vedoucí správ památkových objektů a jejich zástupci a další pracovníci státních hradů a zámků a sekcí správ památkových objektů jednotlivých ÚOP a ÚP NPÚ a další související profese NPÚ. Majitelé a pracovníci soukromých hradů a zámků. Správci a zaměstnanci municipálních a dalších památkových objektů Zaměstnanci krajských úřadů ve dvou skupinách odbory kultury, oddělení památkové péče a zaměstnanci zabývající se požární ochranou Předpokládaný počet účastníků: 200 osob. Vystoupení zahraničních hostů bude simultánně tlumočeno. Z konference bude vydán digitální sborník.

2 Čtvrtek 1. listopadu 2012 Program konference: 11,00 12,00 Registrace účastníků konference v přízemí Zámecké galerie 12,00 Zahájení konference Hrady, zámky Quo vadis II Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Jana Germenis Hildprandt, presidentka Asociace majitelů hradů a zámků Úvod konference 12,20 Animace památkového objektu Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. vedoucí katedry Arts Management, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze 12,35 Svět české šlechty PhDr. Miloš Kadlec ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Liberci 12,50 Současné směřování National Trustu Steve Lang National Trust, Velká Británie 13,05 International National Trusts Organisation Oliver Maurice ředitel International National Trusts Organisation, Velká Británie 13,20 Czech National Trust new platform for national heritage in Czech Republic Dr. Irena Edwards předsedkyně britské nadace The Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks, Velká Británie 13,35 Památky očima návštěvníků kdo dokáže naplnit jejich očekávání? Ing. Petr Svoboda náměstek generální ředitelky Národního památkov ústavu pro správy památkových objektů 13,45 Proměna Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková generální ředitelka Národního památkového ústavu 14,00 Přestávka Jednání v plénu ve třech blocích: I. Technická připravenost památkových objektů pro zpřístupnění veřejnosti II. Prezentace památkových objektů zpřístupněných veřejnosti v přímé návaznosti na snahu jejich původních tvůrců, šlechtických rodů III. Problematika ekonomiky a marketingu památkových objektů zpřístupněných veřejnosti I. Technická připravenost památkových objektů pro zpřístupnění veřejnosti 14,30 Monitoring požárního nebezpečí památkových objektů napříč vlastnický spektrem a jeho výsledky v průběhu posledních dvou let & Průzkum požárního nebezpečí zámku Blatná a návrh technického řešení zjištěných problémů Ing. plk. Rudolf Kaiser František Kregl ředitel odboru prevence Sekce pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru prezident Profesní komory požární ochrany 14,50 Požární zabezpečení památek polská řešení Ing. Iza Bella Výzkumné centrum požárního zabezpečení, Polsko 15,00 Audit elektroinstalací památkových objektů a návrh řešení zjištěných problém Ing. Radek Křivánek 3E System, s.r.o.

3 15,10 Technické zabezpečení památkových objektů protipožární a bezpečnostní technika, problémy elektroinstalací Paul Holden správce zámku Lanhydrock, National Trust, Velká Británie 15,30 Moderní architektura implantované do autentického prostředí památkového objekt státní hrad Kunětická hora Miloš Jiroušek, Bc. vedoucí správy památkového objektu státní hrad Kunětická hora 15,40 Přestávka

4 II. Prezentace památkových objektů zpřístupněných veřejnosti v přímé návaznosti na snahu jejich původních tvůrců, šlechtických rodů 16,00 Kulturní projekty v historických objektech v Evropě Dr. Peter Keller nezávislý kulturní poradce, Basilej, Švýcarsko 16,15 Z Vysoké u Příbramě až na konec světa... Mgr. Vlaďka Šplíchalová ředitelka Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami 16,20 Filosofie expozic a eventů v památkových objektech a jejich současné trendy Caroline Binder správce zámku Scotney, National Trust, Velká Británie 16,30 Jak se projevují nové vědecké poznatky v průvodcovských textech památkových objektů PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. odborný asistent katedry archeologie Západočeské university 16,45 Park není jen zeleň, park potřebuje vizi Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. odborný asistent Mendelovy univerzity v Brně 17,00 Rozšířená realita při prezentaci expozic hradů a zámků Karel Bobek vedoucí správy památkového objektu státní zámek Kozel, NPÚ 17,15 Průvodce ano či ne? PhDr. Jarmila Netková odborná asistentka katedry cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 17,30 Audioguide jako alternativa David Martínek QuietVox Česká republika 17,40 Přestávka III. Problematika ekonomiky a marketingu a PR památkových objektů zpřístupněných veřejnosti 18,00 Putting the story back into history. & Opening the doors to pay the bills, or paying the bills to open the doors. Luke Potter National Trust, Velká Británie 18,15 Aby hrady a zámky nepřipomínaly Disneyland Steve Lang Head of Marketing & Supporter Development, London & S.E. Region National Trust, Great Britain 18,30 Zimní prohlídkové trasy na zámcích Hluboká a Český Krumlov z hlediska public relations a marketingu Mgr. Petr Pavelec ředitel územního odborného pracoviště České Budějovice, NPÚ 18,40 Hrad Karlštejn a národní identita Ing. Jaromír Kubů vedoucí správy památkové objektu státní hrad Karlštejn, NPÚ 18,50 Financování uměleckých muzeí a jeho struktura, fundraising, branding a marketing Ing. Vladimír Rösel generální ředitel Národní galerie v Praze 19,00 Prezentace hradů a zámku v rámci vzdělávacích programů PhDr. Martina Veselá ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči 19,10 Ukončení plenárního jednání konference v Zámecké galerii 19,15 Společenské setkání a večeře účastníků konference Hrady, zámky Quo vadis II 20,00 22,00 Večer věnovaný hostům z National Trustu Diskuse ve dvou sekcích věnované problematice otevřené v odpoledním bloku konference.

5 Milan Svoboda hovoří se Stevem Langem, Lukem Potterem (National Trust), Oliverem Maurice (International National Trust Organisation) a Dr. Irenou Edwards (The Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks) & Petr Svoboda hovoří s Caroline Binder, Paulem Holdenem (National Trust), Peter Keller (Švýcarsko) a Coen Haklander (zámek Staverden, Holandsko) Obě sekce budou simultánně tlumočeny.

6 Pátek 2. listopadu 2012 Jednání v sekcích 8,00 10,00 Zahájení jednání v jednotlivých sekcích a podsekcích I. Technická připravenost památkových objektů pro zpřístupnění veřejnosti - požární ochrana památkových objektů - monitoring elektroinstalací památkových objektů - problematika hromosvodů II. III. Sekci povedou: Eva Polatová František Kregl Ing. Radek Křivánek 3E bezpečnostní referentka referátu BOZP a PO a utajovaných skutečností ústředního pracoviště Národního památkového ústavu prezident Profesní komory požární ochrany System, s.r.o. Prezentace památkových objektů zpřístupněných veřejnosti v přímé návaznosti na snahu jejich původních tvůrců, šlechtických rodů - trendy v tvorbě zámeckých instalací & sbližování prezentace muzejních a zámeckých expozic - Průvodce? Ano či ne?, průvodce versus audioguide & vzdělávání pracovníků památkových objektů - vědecký výzkum Sekci povedou: Mgr. Petr Weiss Ing. Jarmila Netková náměstek pro správu památkových objektů územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci odborná asistentka katedry cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. odborný asistent katedry archeologie Západočeské university v Plzni Problematika ekonomiky a marketingu památkových objektů zpřístupněných veřejnosti - ekonomika a marketing při tvorbě nových expozic a jejich provozu & Reklama? Public relations? - Mít či nemít vlastní obchodní zboží...!! - otázka filantropie - národní identita Sekci povedou: Naďa Hávová redaktorka Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu Ing. Oldřich Pešek ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově Ing. Jaromír Kubů vedoucí správy památkového objektu státní hrad Karlštejn 10,00 10,30 Představení výstupů z jednání jednotlivých sekcí

7 10, Závěr konference Ing. arch. Naděžda Goryczková generální ředitelka Národního památkového ústavu Změna programu vyhrazena!