Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?"

Transkript

1 Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše Datum konání: 25. listopadu 2011 Místo: Posluchárna E VŠKE, a.s., Šujanovo náměstí 1, Brno Vysoká škola Karla Engliše, a.s., v Brně uspořádala ve spolupráci s českými a slovenskými vysokými školami 6. ročník mezinárodní konference, organizované tradičně na téma Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?. Cílem konference bylo v širší komunitě odborníků diskutovat aktuální problémy vývoje teorie a praxe ekonomického, právního a manažerského prostředí ČR a dalších států EU.

2 Program: Registrace 10: Zahájení konference Úvodní slovo (vystoupení garanta konference) Dipl. Ing. Karel Engliš, EUR Ing. / vnuk prof. JUDr. Karla Engliše K 10. výročí založení VŠKE, a.s. doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. / rektor VŠKE K průniku ekonomiky a práva na světovém kolbišti, příklad internacionální dimenze jejich antagonismu (zvaná přednáška) doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. / VŠMVV Praha Dumping role legislativy (zvaná přednáška) Ing. František Kalouda, CSc. / MU Brno přestávka na kávu Sekce Management a Právo (posluchárna E) Moderátor prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. / VŠKE Brno Peripetie pojetí výuky managementu obecně i specificky prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. / VŠKE Brno Vzdelávanie líniových manažérov so zameraním na adaptáciu nových zamestnancov Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. / STU Trnava Adaptabilita podnikání v reakci na turbulentní politicko-ekonomické prostředí v kontextu strategického řízení Ing. Jarmila Šebestová / SLU Opava Ing. Barbora Antonová, Ph.D. / SLU Opava Controlling actual methods in management process Ing. Zuzana Chodasová, Ph.D. / STU Bratislava Aplikácia systémového prístupu k manažérstvu v priemyselných podnikoch na Slovensku

3 Ing. Marta Kučerová, Ph.D. / STU Trnava Kvatita informácií v projektovom riadení Ing. Jana Malá doc. Ing. Ľubica Černá, Ph.D. / STU Trnava Sekce Ekonomika (posluchárna F) Moderátor doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., Ph.D. / VŠKE, Brno Rast nezamestnanosti v slovenskej republike ako dôsledok hospodárskej krízy Ing. Silvester Žák / PEVŠ Bratislava Anomálie právneho a ekonomického prostredia v slovenskej republike po roku 1993 S. Žák / PEVŠ Bratislava Pomer minimálnej mesačnej mzdy a priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republiky a ich vývoj Ing. Silvester Žák / PEVŠ, Bratislava Ekonomická situace a její vliv na ICT sektor Mgr. Ing. Petra Marešová, Ph.D. / UHK, Hradec Králové Možnosti zlepšovania aplikácie zásady vodcovstva v manažérstve kvality Ing. Jaromíra Vaňová, Ph.D. / STU Trnava Vybrané charakteristiky exotických opčných kontraktov Ing. Gabriela Ponecová / EU v Bratislave oběd Sekce Management a Právo (posluchárna D) Moderátor PhDr. David Michalík, Ph.D. / VŠKE, Brno Význam strategického řízení pro stabilizaci podniku v kontextu udržitelného rozvoje Ing. Adam Pawliczek Ph.D. / SLU v Opavě Ing. Radomír Piszczur / SLU v Opavě

4 Přizpůsobování organizací na změny v konkurenčním prostředí Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. / SLU v Opavě Mgr. Monika Chobotová, Ph.D. / SLU v Opavě Reakcie krízových manažmentov organizácií, počas neistého obdobia ovplyvneného krízou, na stav zamestnancov Ing. Katarína Stachová, Ph.D. / VŠEMvs, Bratislava Teoretické definování CSR a konkrétní aplikace ve firmě IKEA Ing. Adriana Válová / MENDELU, Brno Absolventi VŠKE v letech : šetření k aspektům studia a uplatnění v praxi PhDr. David Michalík, Ph.D. / VŠKE, Brno Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D. / VŠKE, Brno Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D. / VŠKE, Brno K možnostem historického výkladu práva na konkrétním příkladu JUDr. Mgr. Filip Rigel / VŠKE, Brno Konzumerizace nový prvek v managementu ICT doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. / VŠKE, Brno Sekce Ekonomika (posluchárna F) Moderátor doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. / MENDELU, Brno Právo na duševní vlastnictví v ekonomii firem doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. / VŠKE, Brno Analýza vývoje počtu firemních insolvencí v ČR za období ve světle insolvenčního zákona s komparací vývoje počtu insolvencí podniků vybraných zemí Západní Evropy JUDr. Eva Karhanová Horynová / VŠKE, pobočka Liberec Bc. Ing. Karina Mužáková / VŠKE pobočka Liberec, TU Liberec Analýza vývoje počtu obyvatel EU od vstupu ČR do EU v kontextu celosvětového vývoje počtu obyvatel s následnou predikcí Bc. Ing. Karina Mužáková / VŠKE, pobočka Liberec, TU Liberec Prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc. Ph.D. / VŠKE, pobočka Liberec, TU Liberec Formulácia dlhodobých finančných rozhodnutí v projektovej oblasti pomocou metód preferencie investícií doc. Ing. Peter Markovič, Ph.D. / VŠKE, Brno Ing. Michal Šinský, Ph.D. / Tesco Stores, Bratislava

5 Vplyv zákona o č. 595/2003 z.z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov na finančné toky podnikov poľnohospodárskej prvovýroby Ing. Angelika Kútna / SPU v Nitre Příspěvek k teorii optimální měnové oblasti Ing. Svatava Tesařová, CSc. / VŠKE, Brno Jednotný trh EU a právní ochrana volného pohybu zboží Mgr. Tuza Jiří, Ph.D. / MENDELU, Brno 15: Společné jednání vyhodnoceni konference a diskuse v rámci číše vína Vědecký programový výbor předseda: prof. Ing. Jozef Královič, CSc., VŠKE, a.s. členové výboru: doc. Ing. Štefan Bugri, Ph.D., VŠKE, a.s., Brno doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha JUDr. Hana Gutová, Ph.D., VŠKE, a.s., Brno doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Mendelova univerzita, Brno Ing. František Kalouda, CSc., Masarykova univerzita Brno prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc., VŠKE, a.s., Brno prof. h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr. h.c., České vysoké učení technické Praha doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně PhDr.David Michalík, Ph.D., VŠKE, a.s., Brno doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc., Mendelova univerzita, Brno doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Panevropská vysoká škola Bratislava Organizační výbor doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., VŠKE, a.s., manažer konference JUDr. Jarmila Vašulková, VŠKE, a.s. Veronika Šírová, VŠKE, a.s. Webové stránky konference: