STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHÍV V BRNĚ E67 MATRIKY. A. Originály. Inventář. Svazek 7. (okres Žďár nad Sázavou)

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHÍV V BRNĚ E67 MATRIKY. A. Originály. Inventář. Svazek 7. (okres Žďár nad Sázavou)"

Transkript

1 - 0x - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHÍV V BRNĚ E67 MATRIKY A. Originály Inventář Svazek 7. (okres Žďár nad Sázavou) Dr.Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová 1984 (dřívější inventáře: pro Jihlavský kraj Dr.Vladimír Voldán Jiří Paclík Eva Šašecí 1954 Dr. Mojmír Švábenský 1962,1972 pro Brněnský kraj o. Bystřice n.p. Albín Sojka Marie Havlišová 1953 Milada Vymlátilová Hana Příleská 1964 o. Velká Bíteš, sestavený podle odevzdávacích seznamů 1957)

2 - 1x - Obsah Úvodní poznámka 2x Okres ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Římskokatolická církev: Bohdalov 1 Žďárec 162 Březí 4 Žďár-Město 165 Bystřice nad Pernštejnem 6 Žďár-Zámek 170 Dalečín 18 Dolní Loučky 20 Českobratrská evangelická církev Doubravník 24 Blažkov 175 Fryšava pod Žákovou horou 30 Borovnice 175 Herálec 31 Daňkovice 176 Heřmanov 36 Jimramov 177 Horní Bobrová 39 Nové Město na Moravě 187 Horní Bory 42 Prosetín 190 Jámy 44 Rovečné 196 Jimramov 47 Sázava 198 Krásné 51 Sněžné 202 Křižanov 52 Velké Meziříčí 206 Křoví 56 Veselí 206 Lhota 57 Měřín 60 Okresní národní výbor: Moravec 66 Bystřice nad Pernštejnem 210 Nedvědice 68 Nové Město na Moravě 211 Netín 70 Velká Bíteš 211 Nížkov 74 Velké Meziříčí 211 Nové město na Moravě 78 Žďár nad Sázavou 212 Nové Veselí 84 Obyčtov 87 Československá církev: Olešná 89 Žďár nad Sázavou 213 Olší 91 Osová Bítýška 92 Německý stavovský úředník: Ostrov nad Oslavou 97 Nové Město na Moravě 213 Pavlov 98 Velké Meziříčí 214 Prosetín 100 Radešínská Svratka 102 Radostín 104 Rovečné 106 Rozsochy 109 Rožná 111 Ruda 115 Sněžné 116 Strážek 121 Sulkovec 124 Svratka 125 Štěpánov nad Svratkou 131 Uhřínov 135 Velká Bíteš 137 Velká Losenice 142 Velké Meziříčí 146 Vojnův Městec 155 Zvole 159

3 - 2x - Úvodní poznámka Dne 15. ledna 1987 byl dopsán poslední svazek inventáře fondu v našem archívu nejvíce frekventovaného. Práce nad sepisováním matrik byly zahájeny po převzetí dodatků v roce 1981 již v lednu 1982 a skončeny v červnu 1984, celá tato doba nebyla ovšem věnována jen matrikám. S opisováním bylo započato v červenci 1984 (odhlédneme-li od okresu Blansko, který byl pokusně opsán už dříve) a bylo v něm s přestávkami pokračováno až do nynějška. Předloha pro opisování byla velmi obtížná a vyžadovala od písařky s.dagmar Matoušové plnou soustředěnost na práci. S. Dagmar Matoušová při tom upozorňovala na chyby předlohy, které postřehla, a je-li tento inventář dobrý, je to také její zásluha. V úvodní poznámce k pátému svazku s okresem Uherské Hradiště jsem napsal, že je to jediný okres z našeho kraje, z něhož máme v našem ústavu více matrik, než je jich uloženo u národních výborů. Mýlil jsem se, neboť okres Žďár je druhým. Ve státním archívu je 813 matrik z let (č ), u národních výborů 654 matrik do roku 1951 (č ). Po stránce inventarizační byl tento okres obtížný množstvím evangelických matrik, které bylo nutno po topografické stránce pečlivě rozepsat, aby bylo možno zjistit územní rozsah příslušného sboru. Většinu svazku zpracoval podepsaný, dr. Eva Lupoměchová pořádala matriky bývalého Pardubického kraje převzaté ze Státního oblastního archívu v Zámrsku (římskokatolické fary Herálec, Jimramov, Svratka - vyjma fary Krásné a Vojnův Městec, českobratrská církev evangelická Jimramov), dále dodatky okresu Žďár č.1-26, 46, 47, 50-54, ( v tom 58a, 59a, 60a, 61a, 62a), 65, 67, 68, 70-84, 89, 90, , 106, 108, 109, ( v tom 114a, 115a, 116a). Matriky z Pardubického kraje lze poznat podle singly "(Pdb.)", uvedené v rubrice dřívější signatura v poznámkách. V okrese Žďár nad Sázavou nejvíce mezer je u rejstříků, které u mnoha far buď se nedochovaly, nebo jako u evangelických far nebyly vedeny. Pro takové případy nebyla tentokrát rezervována čísla až na tři rejstříky římskokatolické fary Rovečné, u nichž byla ztráta zjištěna dodatečně.

4 - 3x - Jinak chybějí jen matriky: řk. fara Bohdalov: + pro Chroustov, Nový Rudolec a Pokojov z let (bez rezervovaného čísla) a č řk. fara Fryšava: * , což je ve srovnání s jinými okresy překvapivě málo. Nelze říci, že zásahy místních národních výborů do matrik byly vždy šťastné. Příkladem jsou č , matriky narozených, oddaných a zemřelých pro Přibyslavice a Otmarov za léta , které byly nepochybně někdy v letech po nátlaku MNV Říčany (protože Přibyslavice patřily matričně do Říčan) vyvázány z originálů fary Velká Bíteš (lze to prokázat porovnáním se seznamy matrik fary Velká Bíteš z roku 1952), a tím byla porušena jak provenienční zásada, tak i příslušné předpisy. Na závěr musím vyslovit uspokojení nad tím, že rozsáhlé inventarizační dílo bylo po tak dlouhé době konečně zpřístupněno badatelské veřejnosti. Ne vždy se mi podařilo to, co jsem před započetím práce měl na mysli. Přál jsem si na příklad, aby každá matrika měla už své definitivní číslo bez jakékoli další sigly. To se však nestalo skutkem zvláště proto, že po vypracování místního rejstříku už nebylo možné provádět potřebné přečíslování, neměla-li přijít vynaložená práce nazmar. Definitivní očíslování matrik bude asi možné teprve někdy v budoucnu ( po roce 2025), až bude jasné, zda hlášením místních národních výborů o matrikách, které jsou ještě u nich, odpovídají ve všem skutečnosti a zda jsou ztráty i mezery v matrikách definitivní. Z časových důvodů jsem se také nedostal k důslednému vypracování teritoriálních změn v obvodu jednotlivých farností na pramenném základě úředních akt - to by velmi usnadnilo rešerši v matrikách a umožnilo by rozumné zpřístupnění matrik v rozmnožené publikaci. Inventář obsahuje na 1746 stranách celkem matrik, z nichž je 8104 v našem ústavu. Dr. Mojmír Švábenský

5 - 1 - Bohdalov Římskokatolický farní úřad Brněnské biskupství vik. Měřín č.1 Bohdalov MZA, Catalogus: 1642; Blaschka: oo 1642, , starší v Měříně R.1621 komendováno k Měřínu, r.1867 (Hrudička: 1887) fara obnovena. R.1938 farnost tvoří: Bohdalov, Chroustov, Kyjov, Německý Rudolec (dnes Rudolec), Pokojov. Zhoř spolu s pozdější farou Jamné měřínskou expoziturou od r Pokojov r.1784 přefařen z Radostína Bohdalov 1 * Rudolec Chroustov Kyjov Zhoř Arnolec Stáj Nadějov Jamné Rybné Farnost Farnost Pavlov (Starý) Telečkov Znětínek Bohdalov 2 * Kyjov Chroustov 3 * Pokojov Rudolec Bohdalov Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec MNV Nové Veselí U Farnost 5 * U Farnost 6 *

6 - 2 - Bohdalov Bohdalov 1 oo Rudolec Chroustov Kyjov Zhoř Housecí Arnolec Stáj Nadějov Jamné Rybné Farnost Farnost Bohdalov 2 oo Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec Bohdalov 3 oo Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec MNV Nové Veselí U Farnost 4 oo U Farnost 5 oo čes., lat., něm.(od 1784), částečně paginováno - část. podle míst: p (na závěr jeden zápis z r.1731) ("Zhorz parochia filialis") + Arnolec: : , , , , , , , , , : nestránkováno (fotogr.: ) + pavlovská část (v záhlaví poznámka, že zápisy z let je třeba hledat v Měříně, jsou však i v této knize) fotogr.: cizí farníci (zpočátku hlavně Jamné a Rybné): nemanželské děti , 1783 (?): Zápisy z dřívějších let přepsány r.1669; poloplátěná z r.1954, 31x21 dřív. sign.: J 1023; něm., p., polokoženková, 37x24 dřív. sign.: J 1024; něm., p., polokoženková, 35,5x24 dřív. sign.: J 1025; něm., čes. (od 1872), p Na začátku matriky soupis zvonů pro Bohdalov (vysvěceny r.1872) a nečitelná poznámka tužkou k matričnímu případu z r.1847; vzadu zápis narození z r.1876, polokožená, 43,5x33 dřív. sign.: Žď 68

7 - 3 - Bohdalov Bohdalov Rudolec Chroustov Kyjov Zhoř Arnolec Stáj Nadějov Jamné Rybné Farnost Farnost Bohdalov Kyjov Bohdalov Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec MNV Nové Veselí U Farnost Farnost R* MNV Nové Veselí U Farnost R* U Farnost Roo U Farnost Roo Farnost R MNV Nové Veselí U Farnost R čes., lat., něm. (od 1784), částečně foliováno, zde však použito paginace místo fotogr.: část podle míst: Arnolec: oo : , na začátku matriky soupis farníků schopných a neschopných biřmování z bohdalovské farnosti , dále úmrtí duchovních z farnosti ; p , : 34 konsistoriální dekrety (opisy, výtahy) 1.pol.18.stol., p : peněžní příjmy farnosti (z desátků) ; p : 12 konsistoriálních dekretů (opisy, výtahy, přílohy k dekretům) z 1.pol.18.stol. Zápisy z dřívějších let přepsány r.1669; polokožená s fragmentem liturgického textu na pergamenu, 30,5x19,5 dřív. sign.: J 1026; 1751

8 - 4 - Bohdalov Březí něm., p. Na předním přídeští F ohlášek, FS, předpisy pro povolování sňatků nezletilých dětí; papírová, 37,5x24 dřív. sign.: J 1027; něm., čes. (od 1872), p , polokožená, 42,5x28 dřív. sign.: J 1028; čes., lat., něm. (od 1784), část podle míst: p Arnolec: : , : , Zápisy z dřívějších let provedeny r.1669; polokožená s potahem z pergamenu s liturgickým textem, 31x21,5 dřív. sign.: J 1029; něm., p Na předním přídeští FZ; papírová, 37,5x24 dřív. sign.: J 1030; 1754 Matrika + pro Chroustov, Rudolec a Pokojov chybí, nebyla převzata! něm., čes. (od 1872), p , polokožená, 42,5x27,5 dřív. sign.: J 1031; něm., nestránkováno, (zápisy vyjímečně až do r.1878, u písmene A dva rody z let ), na konci vložen dvojlist s protokolem o narození Martina Sobotky, zápis z r.1861; polokožená, 37,5x26 dřív. sign.: Žď něm., čes., nefol., polokožená, 37x24 dřív. sign.: Žď Římskokatolický farní úřad Brněnské biskupství děk. Velké Meziříčí č.3 Březí MZA: 1788; Blaschka: *oo+ 1788, starší v Osové Bítýšce, resp. v Heřmanově, r.1887 byl udán všeobecný počáteční rok 1773, avšak tu se jedná o opisy z Osové Bítýšky; Catalogus: 1788 R.1788 lokálie, r.1888 fara R.1938 farnost tvoří: Březí (dříve Horní Březí), Borovník, Březské, Níhov, Ondrušky (vznikly v 2.pol.17.stol.), Rozseč Březí * Březské + oo oo * +

9 - 5 - Březí Níhov * Ondrušky + oo oo * Březí 1 * Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Jako výše 2 * Ondrušky Jako výše 3 * Farnost 4 * MNV Osová Bítýška U Farnost 5 * Březí 1 oo Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Březí 2 oo Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky MNV Osová Bítýška U Farnost 3 oo U Farnost 4 oo Jako výše Jako výše Farnost Farnost R* Roo R MNV Osová Bítýška U Farnost lat., něm. (od 1784), 23p. + oo (5p.) + nemanželské děti (1p.) + nefol. (fotogr.: ) + * (p.24-34) + 11p (fotogr.: ), polokožená, 35x23,5 dřív. sign.: 2593

10 - 6 - Březí Bystřice n.p lat., něm., 13p. + oo (p.7-9) + nefol. (fotogr.: ) + * (p.14-18) + 6p (fotogr.: ), polokožená, 36x24 dřív. sign.: něm., p., poloplátěná, 36,5x24 dřív. sign.: něm., p. (Ondrušky od 1822), poloplátěná, 39x26 dřív. sign.: něm., čes. (od 1871), p., polokožená, 43,5x28,5 dřív. sign.: Žď něm., FO, FS, výkaz pro vojenské účely, sňatek vojáka Jana Jeřábka r.1790, poloplátěná, 37,5x23,5 dřív. sign.: něm., čes. (od 1871), (od 1835) + 35 (od 1835) + (Rozseč ) + 15p., polokožená, 35,5x22 dřív. sign.: něm., p., FP, poloplátěná, 37x24,5 dřív. sign.: něm., čes. (od 1871), p., polokoženková, chybně svázáno, 36x22 dřív. sign.: Římskokatolický farní úřad Brněnské biskupství děk. Bystřice n.p. č.1 Bystřice (nad Pernštejnem) MZA: 1700; Blaschka: * 1650, mezera , oo 1685, , o starších matrikách z r není nic známo; Catalogus: 1654 Starobylá fara R.1938 farnost tvoří: Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín (v nejstarších matrikách podle namátkových zkoušek nedoložen), Domanín, Domanínek, Dvořiště, Hrdá Ves, Karasín, Lesoňovice, Písečné, Pivonice, Věchnov, Vítochov, Ždánice Do r.1763 přifařena farnost Rozsochy a z pozdější fary Sulkovec Hluboké, Korouhvice a Veselí, do r.1749 z pozdější farnosti Rožná ves Zlatkov, z pozdější farnosti Lhota vsi Lhota (někdy), Bohuňov, Janovičky, později Vojtěchov. Koncem r.1785 do farnosti Dalečín přifařen Chudobín, Janovičky přifařeny do Lhoty počátkem r.1786

11 - 7 - Bystřice n.p Farnost * ( z pozdější fary Bystřice, Rozsochy, Rožná, Lhota) Jimramov (zhruba do 1654) Míchov Dalečín Chudobín Velké Janovice Krásné Daňkovice Štěpánov nad Svratkou (Rovečné) Velký Věstín Vír Bystřice (farnost) * Rozsochy (farnost) oo Rožná (farnost) Hluboké (f. Sulkovec) Veselí (f. Sulkovec) Lhota Bohuňov Chudobín (f. Dalečín) Ojediněle: Německé (f.12v) Stražkov (f.11v)=strážek Opatská Rožínka (f.9r) Skalský dvůr (f.12r - f.lhota) Bystřice n.p. (farnost) 3 * Bratrušín (f.47r) oo Rozsochy (farnost) Domanský Rybník (f.53r) Lhota (farnost) Skalský mlýn (f.1v) Skalský Dvůr (f.4v) Skály (f.56r) (f. Sulkovec) Hluboké Veselí

12 - 8 - Bystřice n.p. (f. Rožná) Bukov (f.46v) Rodkov Zlatkov (f.dalečín) Chudobín Bystřice n.p. (farnost) 4 * Rozsochy (farnost) oo Lhota (farnost) (f. Rožná) Rodkov Zlatkov (f.sulkovec) Hluboké Veselí (f. Dalečín) Chudobín Ojediněle: Červené, Opočná (f.300r) Bystřice n.p. (farnost) 5 * Rozsochy (farnost) oo Lhota (farnost) (f. Rožná) Zlatkov (f. Dalečín) Chudobín (f. Sulkovec) Veselí Korouhvice (Korowicz 14v, Koroschin 3r) Ojediněle: Divišov Olešná (f.3v) Vrtěříž (f.9v) čes., f.23-24, chybí r.1651, 26-51, chybí , 57-96, polokožená, 19,5x15,5 dřív. sign.: čes., f (počátek velmi poškozen) , poloplátěná s použitím původního koženého potahu, 31,5x20,5 dřív. sign.: lat., čes., f.1-268, r r, poloplátěná, s použitím původního koženého potahu, 33x23 dřív. sign.: 769

13 - 9 - Bystřice n.p Bystřice n.p. 4 * Bratrušín Chudobín Dvořiště Domanín Domanínek Hrdá Ves Janovičky Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice n.p. 6 * Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice n.p. 8 * Bystřice n.p. 9 * Dvořiště Bystřice n.p. 10 * Bystřice n.p. 11 * MěNV Bystřice n.p U Bystřice n.p. * Dvořiště U Bystřice n.p. * Dvořiště lat., fol , poloplátěná s použitím původního koženého potahu, 34x21,5-tl.13,5 dřív.sign.: lat., fol : nemanželské děti , kožená, 39x26,5 dřív.sign.: něm., fol , polokožená, 38x25,5 dřív.sign.: 772

14 Bystřice n.p Bratrušín 8 * Domanín 8 * Domanínek 8 * Dvořiště 8 * Dvořiště 9 * Hrdá Ves 8 * Karasín 8 * Lesoňovice 8 * Písečné 8 * Pivonice 8 * Pivonice 9 * Věchnov 8 * Vítochov 8 * Ždánice 8 * něm., FK (1801), p : přestupy na katolictví židé (p.980), polokožená, 39,5x26,5 dřív. sign.: něm., 216 p., polokožená, 41,5x21,5 dřív. sign.: něm., p , polokožená, 44x29,5 dřív. sign.: něm., čes. (od 1867), 592p., polokožená, 44,5x29 dřív. sign.: Žď čes., 354p., polokožená, 44x30 dřív. sign.: Žď něm., 17p., polokožená, 36x23,5 dřív. sign.: něm., 49p., polokožená, 40,5x27 dřív. sign.: něm., 20p., polokožená, 36x24 dřív. sign.: něm., 21p. (na p.20 přestup na katolictví 1836, 1838), polokožená, 36x23,5 dřív. sign.: něm., 4p., polokožená, 43x27,5 dřív. sign.: něm., 15p., polokožená, 36x23,5 dřív. sign.: 780

15 Bystřice n.p Bratrušín 9 * Domanín Domanínek Karasín Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Hrdá Ves 9 * Lesoňovice Pivonice Bratrušín 10 * Domanínek Dvořiště Domanín Hrdá Ves Lesoňovice Karasín 10 * Písečné Pivonice Věchnov Vítochov Ždánice Bratrušín 11 * Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice MěNV Bystřice n.p U Jako výše (bez Dvořiště) 12 * U Jako výše (bez Dvořiště) 13 * něm., 22p., polokožená, 40x27 dřív. sign.: něm., 18p., polokožená, 40x27 dřív. sign.: něm., 28p., polokožená, 40x27 dřív. sign.: něm., 20p., polokožená, 40x27 dřív. sign.: něm., 2p., polokožená, 43x28 dřív. sign.: 785

16 Bystřice n.p Bystřice n.p. 6 oo Bratrušín Chudobín 1784 Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice np. 7 oo Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice np. 8 oo Bratrušín 8 oo Domanín 8 oo Domanínek 8 oo Dvořiště 8 oo Hrdá Ves 8 oo Karasín 8 oo něm., 46p., polokožená, 40,5x27,5 dřív. sign.: něm., 22p., polokožená, 40,5x27 dřív. sign.: něm., 34p., polokožená, 40x27 dřív. sign.: něm., p , polokožená, 43,5x30 dřív. sign.: něm., p , poloplátěná, 44x28 dřív. sign.: 791

17 Bystřice n.p Lesoňovice 8 oo Písečné 8 oo Pivonice 8 oo Věchnov 8 oo Vítochov 8 oo Ždánice 8 oo Bystřice n.p. 9 oo Bratrušín (od 1856) Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves (od 1855) Karasín (do 1893) Lesoňovice Písečné (do 1892) Pivonice Věchnov Vítochov ( ) Ždánice MěNV Bystřice n.p U Bystřice n.p. 10 oo Dvořiště U Jako výše 11 oo U Přifařené obce 10 oo (bez Dvořiště) U Jako výše 11 oo něm., čes. (od 1867), p , polokožená, 44x29,5 dřív. sign.: Žď něm., čes. (od 1867), p , polokožená, 44x29,5 dřív. sign.: Žď čes., p (Ždánice ) (Domanín ) (Karasín ) , polokožená, 44x29 dřív. sign.: Žď něm., f r r + (Janovičky bez záznamu na f.126, jen že byly koncem r.1785 přiděleny k lokálii Lhota) r r r, polokožená, 37x25 dřív. sign.: něm., FO, FS (1801), p

18 Bystřice n.p Bystřice (farnost) Lhota (farnost) Rozsochy (farnost) Chudobín Zlatkov Hluboké Rodkov Jako výše Bystřice n.p Bratrušín Chudobín (jen 1785) Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves (do 1785) Janovice Janovičky Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice (do 1801) Bystřice n.p Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice , polokožená, 37x25 dřív. sign.: něm., 144p., poloplátěná, 41x28 dřív. sign.: něm., 14p., polokožená, 35,5x23 dřív. sign.: něm., 41p., polokožená, 40x27,5 dřív. sign.: něm., 22p., polokožená, 36x23,5 dřív. sign.: něm., 22p., polokožená, 35,5x23 dřív. sign.: něm., 11p., polokožená, 36x23 dřív. sign.: 799

19 Bystřice n.p Bystřice n.p Bystřice n.p Bystřice n.p Dvořiště MěNV Bystřice n.p U Bystřice n.p Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Písečné Pivonice Věchnov Vítochov Ždánice něm., 18p., polokožená, 35,5x23 dřív. sign.: něm., 26p., polokožená, 36x23,5 dřív. sign.: něm., 31p., polokožená, 36x23,5 dřív. sign.: něm., 26p., polokožená, 36x23 dřív. sign.: něm., 36p., polokožená, 40x27 dřív. sign.: něm., 27p., polokožená, 35,5x23 dřív. sign.: něm., 24p., polokožená, 37,5x23 dřív. sign.: něm., čes. (od 1867), p , , , , (vesměs chybně stránkováno) , , poloplátěná, 45x32 dřív. sign.: 806 A

20 Bystřice n.p Bratrušín Domanín Domanínek Karasín Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Hrdá Ves Lesoňovice Pivonice MěNV Bystřice n.p U Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Karasín Hrdá Ves U Lesoňovice Písečné Pivonice Věchnov Vítochov Ždánice Farnost R* oo Farnost Roo R* R Farnost R* Farnost R* MěNV Bystřice n.p U Farnost R* U Farnost R* lat., 167 fol., poloplátěná s použitím původního koženého potahu se slepotiskem, 31x20,5 dřív. sign.: lat., fol (prvních dvanáct folií chybí) + biřmovanci v cizých farnostech , biřmovanci v Olomouci i jinde 1750, polokožená, 33,5x23 dřív. sign.: něm., f r r (Janovice přiděleny koncem r k Dalečínu) + 128v r r r r , poloplátěná, 37,5x25 dřív. sign.: 809

21 Bystřice n.p Farnost Roo MěNV Bystřice n.p U Farnost Roo U Farnost Roo Farnost R Farnost R MěNV Bystřice n.p U Farnost R něm., FP (1802), p , poloplátěná, 38x25 dřív. sign.: něm., 67p., polokožená, 40,5x27 dřív. sign.: něm., 35p., polokožená, 42x28 dřív. sign.: něm., čes.(od 1868), p , poloplátěná 45x29,5 dřív. sign.: něm., 9p., polokožená, 36x24 dřív. sign.: něm., 21p., polokožená, 40,5x27 dřív. sign.: něm., 12p., polokožená, 36x24 dřív. sign.: něm., 11p., polokožená, 36x23,5 dřív. sign.: něm., 10p., polokožená, 36x23,5 dřív. sign.: něm., 15p., polokožená, 35,5x23,5 dřív. sign.: něm., 11p., polokožená, 35,5x23,5 dřív. sign.: něm., 12p., polokožená, 40x27 dřív. sign.: něm., 13p., polokožená, 35,5x23,5 dřív. sign.: něm., 19p., polokožená, 40,5x27 dřív. sign.: něm., 13p., polokožená, 40,5x27 dřív. sign.: něm., 13p., polokožená, 40,5x27,5 dřív. sign.: něm., čes. (od 1868), p , poloplátěná, 44,5x29,5 dřív. sign.: něm., p čes. (od 1868), polokožená, 44x28,5 dřív. sign.: 827

22 Bystřice n.p. Dalečín sešitů čes. nestejného formátu, sestavených v letech manželi dr. Janem a Jarmilou Jelínkovými. Důležité úvodní poznámky k jednotlivým sešitům, poukazující na různé nepravidelnosti a jazykové odchylky v matrikách. Zasláno vlastivědným muzeem v Bystřici n.p. r.1968 jako nalezené v kanceláři MěNV dřív. sign.: 827A něm., f , polokožená, 37x26 dřív. sign.: něm., (218p.), polokožená, 36,5x24,5 dřív. sign.: něm., čes., nefol., polokožená, 41,5x26,5 dřív. sign.: Žď něm., čes., nefol., polokožená, 39x26 dřív. sign.: Žď něm., (208p.), polokožená, 37,5x25 dřív. sign.: Římskokatolický farní úřad Brněnská diecéze děk. Bystřice n.p. č.2 Dalečín MZA, Catalogus: 1770; Blaschka: *oo R filiálka k Olešnici, Jimramovu, r fara obnovena R farnost tvoří: Dalečín, Chudobín, Strachujov, Unčín, Velké Janovice Po zřízení dalečínské fary zápisy z Ubušína pokračují v Jimramově. Zápisy z Lísku zde patrně vedeny až do r Farnost tj. 3 oo Dalečín Chudobín * Strachujov Unčín Velké Janovice Ubušínek (Malý Ubušínek) (p.202, 203) Věcov (p.204) Borovnice (p.204) Míchov (p.205, 213, 222) Ubušín (p.217) Veselí (p.217, 225) Pokračování *oo v jimramovských matrikách

23 Dalečín Farnost 1 * Dalečín Ubušín Chudobín Strachujov Unčín Janovice MNV Jimramov U Farnost 2 * U Farnost 3 * U Farnost 1 oo U Farnost 2 oo Farnost Dalečín Ubušín Chudobín Strachujov Unčín Janovice MNV Jimramov U Farnost U Farnost R* Roo R čes., p , , p.1: svázání matriky do nové kůže r.1730, p.2: dobrá úroda a ceny r.1750, p.13: nedatovaný záznam o úspěšném procesí v Madridu s tělem sv.izidora při velkém suchu za krále Ferdinanda, p.207: papírník dalečínský, p.239: narození r.1728 v Dalečíně, p.269: nedatované oznámení mešních služeb za zemřelé. Pro rejstřík probrány p ; kožená, 20,5x20,5 (čtvercová) dřív. sign.: M 1620 (Pdb.) Matrika byla původně uložena v Jimramovském farním archívu (č.3) lat., něm. (od 1784), F (+ dále židé) p. + rejstřík (p ) + nemanželské děti (p ). Mezera ve Strachujově od r.1848 je vysvětlována tím, že obec je čistě evangelická; polokožená, 37x23,5 dřív. sign.: lat., něm. (od 1784), čes. (od 1872), FP, p. + rejstřík jmen (f v), polokožená, 37x25 dřív. sign.: 832

24 Dolní Loučky Římskokatolický farní úřad Brněnské biskupství děk. Lomnice č.4 Dolní Loučky MZA: 1658; Blaschka: *1658, oo1659, +1716, r.1887 bylo hlášeno všeobecně 1658, což se nyní opravuje; Catalogus: 1658 Starobylá fara R.1938 k farnosti přísluší. Dolní Loučky, Boudy (vznikly krátce před r.1775, část Skryjí), Horní Loučky, Jilmoví, Kuřimská Nová Ves (díl, tj. Borkovcův mlýn), Kuřimské Jestřabí (z něho pouze jeden dům Chytálky), Řikonín, Střemchoví, Tišnovská Nová Ves, Újezd Farnost Žďárec se osamostnila jako expozitura r.1763, farnost Olší r Dolní Loučky (farnost), 1 * dále Chvalsový mlýn, oo Chvalsové, Chvalsovský (p.3, 11, 38 = Falsový mlýn) Boudy (p.7, 8, již 1658) Rozbořilův mlýn (p.21, 47) (u Boud) Borkovcův mlýn (p.2, 48, tj. Kuřimská Nová Ves) Osovská Nová Ves (asi Kuřimská Nová Ves s.31) Olší (farnost), dále Búchalův mlýn (p.12, 28) Spálený mlýn (o.bor, p.5) Severův mlýn (?. p.8, 22) Pavlovice (až p.32) Žďárec (farnost) Rojetín Lubné Vratislávka Ostrov (1.p. 48) Kuťův mlýn, Kuťový mlýn (p.25, 45) Vidonín (f.heřmanov) Střítež Bělušův mlýn (p.2) Medkův mlýn (p.18) Dolní Loučky (farnost) 2 * dále: Borkovcův mlýn (p.16), Chvalsovský mlýn (p.9), Chvačovský mlýn (p.24), Chvalsov (p.27, 30)

25 Dolní Loučky z Boud u Rozbořila (p.24) Chytálky (p.17) mlýn pod Řikonínem (p.16) Olší (farnost) dále: Pavlovice (p.11, 21) Spálený mlýn pod Borem (p.15, 23) Pod Drahonínem (p.13) Žďárec (farnost) Rojetín Lubné Podlubným (p.8, 10, 11) Vratislávka Ostrov (p.6, 22) Víckov (p. 7, 12, 30) Podžďárcem (p.2, 5, 10, 15) Chaloupka pod Kutou (p.24) Žleb (p.3, 14) Žleb pod Kutou (p.3) Kalný mlýn (p.9) Beladkový mlýn (p.20) Polička (p.30) Bouchalův mlýn (p.4, 8) Trhová Kamenice (p.20) Dolní Loučka 3 * Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd (Tišnovská) Nová Ves Řikonín Dolní Loučky 4 * Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd Řikonín (Tišnovská) Nová Ves Jako výše 5 * MNV Dolní Loučky U Farnost 6 * U Farnost 7 * čes., lat., p. + p ( ), 1-21 ( ), chybějící dva roky od r.1714 snad ztraceny při vazbě r (možná pro chatrnost) + započat zápis

26 Dolní Loučky Farnost 2 oo Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd (Tišnovská) Nová Ves Řikonín Dolní Loučky 3 oo Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd, Chytálky (od 1842) Řikonín (Tišnovská) Nová Ves MNV Dolní Loučky U Farnost 4 oo U Farnost 5 oo o přípovědi mezi louckým rektorem s Mariannou Marečkovou r.1715, polokožená, 31,5x22 dřív. sign.: čes., lat., něm. (od 1784), 207p. + (od dubna 1784), 121 fol., poloplátěná, 35x24 dřív. sign.: něm., formuláře různých výkazů (mj. zapůjčených kapitálů), p.1-50 (na p.50 dodatečný zápis * z ) + p , poloplátěná, 37x25 dřív. sign.: něm., p , , poloplátěná, 39,5x25 dřív. sign.: něm., čes. (od 1867), p (Újezd, Chytálky) , polokožená, 42,5x30,5 dřív. sign.: lat., něm.(od 1784), p.f p rejstřík předepsané údaje pro knihu oddaných, poloplátěná, 35,5x24 dřív. sign.: něm., čes. (od 1867), p , polokožená 42x28,5 dřív. sign.: 2460

27 Dolní Loučky Farnost Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd (Tišnovská) Nová Ves Řikonín Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd, Chytálky Řikonín (Tišnovská) Nová Ves Farnost MNV Dolní Loučky U Farnost Farnost R* MNV Dolní Loučky U Farnost R* U Farnost Roo U Farnost R lat., něm. (od 1784), p p., f R za písmenem K nemanželské děti, narození (3p.) + soupis farářů od 1658 a hlavně kronikářské poznámky do r.1820 (7p.), poloplátěná, 35x24 dřív. sign.: něm., čes. (od 1867), p , polokožená, 43x29 dřív. sign.: něm., čes., nefol. vyjímečně do r.1888, poloplátěná, 40x27,5 dřív. sign.: 2463

28 Doubravník Římskokatolický farní úřad Brněnská diecéze děk. Lomnice č.2 Doubravník MZA, Catalogus: 1623; Blaschka: *oo a *oo+ 1665, pak *oo 1715, Starobylá fara R.1938 k faře náležely: Doubravník, Borač, Černvír, Husle (díl Pernštejnského Jestřabí), Kaly, Křeptov, Křížovice, Manová (díl Pernštejnského Jestřabí), Mansberk (založen r.1803), Pernštejnské Jestřabí, Rakové (díl Klokočí), Sejřek, Skorotice Podle záznamu v býv. sign patřily k doubravnické faře filiální kostely Nedvědice (městys Nedvědice s Klečany, vsi Kovářová, Smrček, Býšovec, Zámek Pernštejn), Věžná (spolu s Janovicemi), Dolní Čepí (s Bořínovem, vsí Horní Čepí a Chlébské), Štěpánov (lokální kaplan, městys Štěpánov, vsi Borovec, Koroužné, Kozlov, Kobylnice, Lískovec, Olešnička, Švařeč, Ujčov, Vrtěříž), Černovice (lokální kaplan, vsi Hodnonín a Tasovice) Ke kostelu v Doubravníku patřilo město (!) Doubravník, vsi Borač a Černvír (zde filiální kostel), Jestřabí, Husle, Kaly, Křeptov, Křížovice, Klokočí s litavskou hospodou, Manová, Rakové, Sejřek s Novými Dvory, Skorotice, Štěpánovice a Zahrada. Na zámku Pernštejně byla veřejná kaple, kde byl ustanoven lokální kaplan. Při zřízení fary v Nedvědici připojena k ní filiálka v Dolním Čepí r Věžná s Janovicemi přifařeny do Rožné, Klokočí s litavskou hospodou do Olší, Štěpánovice do Předklášteří. Z doubravnické farnosti vyčleněny farnosti Černovice r.1758, Štěpánov nad Svratkou r.1759, Nedvědice nad Pernštejnem r Obec Zahrada připojena k Předklášteří někdy v letech Doubravník (farnost) * (Kaly ve tvaru Kalow) oo Nové Dvory (f.96v, 116v) Černovice (farnost) Štěpánov n.svr. (farnost) na f.92r Horní Koroužné ve zkoumaném vzorku nedoloženy Borovec a Kasany Nedvědice (farnost) mlýn pod zámkem (f.80r) Olší (farnost) Búchalů mlýn (f.98r) Záklasníkův mlýn nedoložen (farnost Bystřice n.p): Věchnov (f.72v) Lesoňovice (f.101r)

29 Doubravník (farnost Rožná): Střítež (f.75r) Zlatkov (f.95v.) Věžná (dvůr Pernštejnské) Janovice (f.80r) (farnost Žďárec): Vratislávka F Doubravník (farnost) 2 * Nové Dvory (f.6v, oo 15r, 16r, 21r) + Nedvědice (farnost) Podzámecký mlýn (f.2r, 12v, 26v) Podzámecký hamr (f.2r) Hamr nedvědický (f.16v) Klečanský dvůr (f.3r) Bašta (f.25r) Pazderna (f.15r) Štěpánov n.svr. (farnost) Horní Hamr (f.2v, 19v) Huť (f.2r, 18r) nedoloženy: Borovec a Kasany (farnost Olší) Klokočí Litava Černovice (farnost) Rožná (f.19r, v, 22r) Věžná Milasín (f.20v, 22r) Bukové (f.21v, 23v) Bukovská hospoda (f.23r) Rodkov (f.21r) (farnost Předklášteří): Zahrada Štěpánovice (farnost Lomnice): Ochoz (f.8r) Zemanství (f.11r, 12v, 24v, 29r) lat., čes., f.1r soupis farářů , f.2r latinské průpovídky, f.3-268r, (na f r, *oo+ nedvědického záduší 1663, 1664, zápisy * téhož záduší i dříve samostatně) + 269v-326r (na f.311v ) + 453, r, poloplátěná, 21x18 dřív. sign.: 2464

30 Doubravník Doubravník (farnost) 3 * Nové Dvory (p.49) oo Černovice (farnost) + Nedvědice (farnost) Podzámek (p.4) Klečanský dvůr (p.46) Štěpánov n.svr. (farnost) - nedoloženy Kasany Orel ("apud Swarecz", p.23) Borovec (p.17, 20) Čuhlův mlýn (p.3) (farnost Předklášteří): Štěpánovice Zahrada (farnost Olší): Klokočí Bor (p.20) Litavská hospoda (p.26) Rožná Věžná dvůr (Pernštejnské) Janovice (p.30) (farnost Lomnice): Běleč (p.46) Zemanství (p.19) Doubravník (farnost) 3 * Nové Dvory Černovice (farnost) Nedvědice (farnost) Podzámek Štěpánov n.svr. (farnost) Orel (p.27) ve vzorku nedoloženy Kasany (farnost Předklášteří): Štěpánovice Zahrada (farnost Olší): Klokočí Bor (farnost Rožná): Věžná (Pernštejnské) Janovice (p.16) Náhodně: Moravský Krumlov (p.1)

31 Doubravník Farnost 3 * Doubravník Borač Černvír (Pernštejnské) Jestřabí Husle Kaly Křeptov Křížovice Klokočí 1785 Litavská hospoda patřící ke Klokočí Manová Rakové Sejřek Nové Dvory Skorotice Zahrada Doubravník 4 * Borač Černvír Kaly Husle (Pernštejnské) Jestřabí Křížovice Křeptov Manová Nové Dvory Rakové Sejřek Skorotice Zahrada Jako výše 5 * MNV Doubravník U Farnost 6 * U Farnost 7 * čes., lat., nefol. (fotogr.: ), polokožená, 31x21 dřív. sign.: lat., soupis farářů , brněnští biskupové , nefol. (fotogr.: , zpočátku dělení podle kostelů), kožená v dřevěných deskách, 33,5x20 dřív. sign.: lat., 551p. (od 1771 za každým rokem nemanželské děti), kožená, 36x23,5 dřív. sign.: lat., něm. (od 1784), 99 (nemanželské děti za každým rokem) p.1-7 (něm.) , , ,

32 Doubravník Farnost M oo Doubravník 3 oo Borač Černvír (Pernštejnské) Jestřabí Husle Kaly Křeptov Křížovice Klokočí 1785 Manová Raková Sejřek Nové Dvory (k Sejřku) Skorotice Zahrada MNV Doubravník U Farnost 4 oo U Farnost 5 oo Farnost D Doubravník Borač Černvír (Pernštejnské) Jestřabí Husle Kaly Křeptov Křížovice Klokočí , 1799 Litavská hospoda 1785 Jilmoví 1787 Manová Raková Sejřek Nové Dvory (k Sejřku) Skorotice Zahrada MNV Doubravník U Farnost , , , , kožená, 37,5x25 dřív. sign.: něm., (od r.1841 se užívá názvu Mansberg, ohlášené pokračování nenalezeno) (Zahrada ), 26 p., polokožená, 44x29,5 dřív. sign.: 2469

33 Doubravník Farnost R* MNV Doubravník U Farnost R* U Farnost R* Farnost Roo MNV Doubravník U Farnost R U Farnost R něm., čes. (od 1871), (místo Nové Dvory se užívá názvu Mansberk) p. poloplátěná ("účetní"), 45x30,5 dřív. sign.: lat., něm. (od 1784), 189p. + 3p.(něm), kožená, 35,5x24 dřív. sign.: něm., soupis kostelů a obcí náležejících r.1781 k Doubravníku, p , p , , (od 1841 Kolonie Mansberg) , FO, kožená, 37x24 dřív. sign.: lat., něm. (od 1784), 434p. + 4p. (něm.), kožená, 36x23,5 dřív. sign.: něm., soupis jako u matriky O 3, na přídeští r.1795 zřízení kříže, p , p p p , FP, kožená, 37x24,5 dřív. sign.: něm., nefol., léta doplněna dodatečně, poloplátěná, 33,5x21 dřív. sign.: Žď něm., čes., nefol, ojedinělý 1929, poloplátěná 30x22,5 dřív. sign.: 2476

34 Fryšava Římskokatolický farní úřad Brněnské biskupství děk. Nové Město č.1 Fryšava (pod Žákovou horou) MZA, Catalogus: 1789; Blaschka: *oo+ 1789, starší snad v Herálci, Sněžném a Novém Městě. Přifařeno do Nového Města, pak do Herálce, r.1788 lokálie, r.1888 fara. Hrudička nazývá obec Vršava. R.1938 farnost tvoří: Fryšava, Sklené, Tři Studně Fryšava 1 * Tři Studně Sklené Jako výše 2 * Farnost 3 * MěNV Nové Město n.m U Farnost 4 * U Farnost 5 * r Fryšava 1 oo Tři Studně Sklené Jako výše 2 oo Jako výše 3 oo Farnost 4 oo r MěNV Nové Město n.m U Farnost 5 oo r Fryšava Tři Studně Sklené Jako výše Jako výše Farnost 4 + r MěNV Nové Město n.m U Farnost 5 + r U Farnost R* něm., p.1-48, , , 1-92 (rokem 1800 začíná stránkování od str. 1) + rejstřík, polokožená, 40x25,5 dřív. sign.: J 1032; 1755

35 Fryšava Herálec něm., p rejstřík, polokožená, 40x25 dřív. sign.: J 1033; něm., čes. (od 1870), p.1-17, rejstřík polokožená, 45x28,5 dřív. sign.: Žď něm., p zvláštní rejstřík pro jednotlivé obce, polokožená, 37,5x23 dřív. sign.: J 1034; něm., p rejstřík, polokožená, 40x26 dřív. sign.: J 1035; něm., p rejstřík, polokožená, 40x25 dřív. sign.: J 1036; něm., p rejstřík pro jednotlivé obce, na přední předsádce FZ, polokožená, 37,5x23 dřív. sign.: J 1037; něm., p rejstřík, polokožená, 40x26 dřív. sign.: J 1038; něm., p , rejstřík, polokožená, 40x25 dřív. sign.: J 1039; 1762 Římskokatolický farní úřad Brněnské biskupství děk. Nové Město n.m. č.2 Herálec MZA: 1765; Blaschka: *oo+ 1765; Catalogus: 1765 Od r.1620 patřila do Nového Města, pak do expozitury Sněžné, lokálie, farnost R.1938 farnost tvoří: Herálec, Brušovec, Kocanda (Gottseyda, připomíná se r.1759), Český Herálec, Moravská Svratka (vznikla krátce před r.1656), Moravské Křižánky, Moravská Cikánka (vznikla kolem r.1720) R.1788 vyfařena lokálie Fryšava Farnost 1 * Ojediněle: oo město Příbram + mlýn Rumpoldtův (p.23, 24, 33, 45) mlýn kocandský (p.11, 27) Herálecká huť (f.svratka) Herálec * Skelní Huť (= Herálecká Huť) * 1795, 1797

36 Herálec Herálec 2 * Svratka (Moravská) Cikánka (Moravské) Křižánky Fryšava Tři Studně Brušovec Kocanda Farnost 3 * Herálec Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Herálec 4 * Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Herálec 5 * Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Moravský a Český Herálec 6 * Moravský Herálec Český Herálec Moravské Křižánky Moravská Svratka Moravská Cikánka Kocanda Brušovec Farnost 7 * MNV Herálec U Farnost 8 * r (Rejstřík * jen do r.1933) lat., něm. (od 1784), 170 stran, pamětní záznamy latinské a české (týkají se dějin heráleckého kostela sv. Kateřiny, vyzdviženo úsilí Josefa II. o katolizaci, výstavbu a opravu kostelů, na opravě heráleckého kostela podíl farníků, záznam o majiteli panství, kam farnost příslušela, kostel vysvěcen r.1790); záznam z r o velké drahotě. Dále zápisy z r.1783, 1800 o obsazování lokálie;

37 Herálec Herálec 1 oo Svratka Cikánka Křižánky Fryšava Tři Studně Brušovec Kocanda Herálec Svratka Cikánka Křižánky Fryšava Tři Studně Brušovec Kocanda Farnost 2 oo Herálec Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Herálec 3 oo Moravský a Český Herálec Moravské Křižánky Moravská Cikánka Moravská Svratka Kocanda Brušovec MNV Herálec U Farnost 4 oo * p p : matrika biřmovaných p.119 zápis oddaných vojáků 1787, 1791 a p : narození dětí vojenských osob p.137: zápis úmrtí vojenských osob p : záznam přestoupivších na katolickou víru oo: p p : záznam narození dětí, jejichž rodiče náleží do jiné farnosti p.207: úmrtí farníků z herálecké farnosti, pohřbených mimo území farnosti : p p : zápis příjmů ze štolového polatku p : nemanželské děti z herálecké farnosti + *: p p.1-12, na titulním listě poznámka, že zápisy a 1794 jsou v předchozí knize a záznam o 9, resp. 10 případech úmrtí epidemického rázu z konce r.1793 a fol.169r, 170r * Skelná Huť (předchozí zápisy asi ztraceny), kožená, 38,5x28,5 dřív. sign.: M 204 (Pdb)

38 Herálec Herálec Farnost Herálec Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Farnost MNV Herálec U Farnost Farnost Roo * Farnost R* MNV Herálec U Farnost R* U Farnost Roo U Farnost R U Farnost R Rejstříky *oo nebyly vedeny (MNV Herálec , čj. 108/G-matr.1984, naše čj.648/84) něm., p.1-41 (pokračování od r je ve sv.č.1, p.1-46) + R* z Herálce + jména vlastníků domů z Českého Herálce, Svratky, Cikánky (asi Česká Cikánka), Křižánek (asi České Křižánky) + p R* ze Svratky + p R* z Cikánky + p.1-27 (zápis narození je veden pouze do r. 1795, léta jsou zapsána za odd. vsi Tři Studně; viz. pozn.p.28) + p.28: zápis narození dítěte z r.1796 ze sklářské hutě + R* z Křižánek + p R* z Fryšavy + p.1-3 (obsahuje též zápisy * z Mor. Křižánek R* ze Tří Studní + p R* z Brušovce + p výtah ze štolového patentu r.1749 a zápis narození ze sklářské manufaktury od let R* z Kocandy + seznam domů podle domovních čísel (jména jejich majitelů) z obcí Fryšava, Tři Studně, Brušovec + zápis narození dítěte (nedatováno) + f.27 (na konci matriky) zápis narození 4 dětí žida Jakuba Schona 1789, 1791, 1793 a 1796, FO, FK, FS, FP, F výuční; poloplátěná, 36x26,5 dřív. sign.: M 205 (Pdb.) něm., p , : narození židů ; poloplátěná, 40,5x29,5 dřív. sign.: M 206 (Pdb)

39 Herálec něm., p p : narození židů , polokožená, 40x30 dřív. sign.: M 207 (Pdb.) něm., čes. (od 1871), p p.304: záznam narození židů 1867, 1869 z Herálce + p p.394: záznam narození židů 1844, ; narození dítěte rodičům ze sklářské hutě 1846, polokožená, 44x31,5 dřív. sign.: M 208 (Pdb.) čes., p p.295: narození židů v Českém Herálci Moravská Cikánka: Farář Herálec považuje za ženský rod (Česká Herálec). Do r.1875 jen Herálec, od r.1876 dělený na Moravský a Český Herálec, poloplátěná, 45,5x33,5 dřív. sign.: Žď něm., 114 fol. + Roo z Herálce (f.12-13) + p Roo ze Svratky (f.20) + soupis domů podle domovních čísel se jmény a povoláním (pozn. nábož.) jejich vlastníků z vesnic: Herálec, Moravský Herálec, Svratka (pozn. helvétské vyznání jejích obyvatel), Cikánka, Moravské Křižánky, Fryšava, Tři Studně, Brušovec. U většiny vesnic jsou označeni farníci helvétského vyznání (f.21-26) + p Roo z Cikánky (f.30) + p.1-7 (původní stránkování končí rokem 1793, dále tužkou p.30-32) + Roo z Křižánek (f.40-41r) + Roo z Fryšavy (f.44r) + Roo ze Tří Studní (f.50r) + soupis domů a jejich majitelů (označení povolání a víry) z vesnic: Český Herálec, Moravský Herálec, Svratka, Cikánka, Křižánky, Fryšava, Tři Studně, Brušovec, Kocanda (f.51-56r) + p Roo z Brušovce (f.57v), p p (předchozí stránky ztraceny) + R+ z Herálce , rejstřík se vztahuje k matrice č (M 211) (f.60-61) + p R+ ze Svratky (f.71-72v) + p R+ z Cikánky (f.78) + p R+ z Křižánek (f.95-97r) + p R+ z Fryšavy (f.101) + p R+ ze Tří Studní (f.104r) + p.1-2 R+ z Brušovce (f.108r) + p taxa povinného placení podle štolového patentu (f r) R+ z Kocandy (f.114), polokožená, 36,5x26 dřív. sign.: M 209 (Pdb.) něm., p (+ 2 listy nestránk.) , poloplátěná, 40x27,5 dřív. sign.: M 210 (Pdb.) něm., čes., p (jen Herálec) (Mor. a Čes. Herálec) Kocanda: , poloplátěná, 44x32 dřív. sign.: Žď 47

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3380 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Brno,

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 447 12 654 3,5 % 95 Nové Město na Moravě 400 12 530 3,2 %

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 468 12 774 3,7 % 61 Nové Město na Moravě 465 12 617 3,7 % 118

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2017 Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov

Více

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 8) 10 18 0 1 0 1 1 0 1 1 Žďár nad Sázavou Mělkovice Radonín Stržanov Veselíčko Žďár nad Sázavou 1 Žďár nad Sázavou 2 Žďár nad Sázavou 3 Žďár nad Sázavou 4

Více

Výzva. Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem. odbor životního prostředí Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15 Č.j.: OŽP/16668/2015/Ka

Výzva. Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem. odbor životního prostředí Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15 Č.j.: OŽP/16668/2015/Ka Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem odbor životního prostředí, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15 Č.j.: OŽP/16668/2015/Ka Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky Zpracování lesních hospodářských

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Územní odbor vnější služby Obvodní oddělení Policie Bystřice nad Pernštejnem Nádražní 159, 593 1 Bystřice nad Pernštejnem Dovolte, abych Vás přivítal na

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Tišnov 1 1 Obecné

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s. MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s. vyhlašuje výzvu k podání projektu na zajištění propagační akce v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění 1) Název výzvy: Živý

Více

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Místní akční skupina MAS Zubří země, o.p.s., IČO: 276 86 809, vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Administrativní mapa správního obvodu Žďár nad Sázavou (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Žďár nad Sázavou (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Žďár nad Sázavou (Stav k 1. 1. 2003) Chlumětín Svratka Herálec Vojnův Městec Radostín Karlov Škrdlovice Cikháj Malá Losenice Vepřová Račín Polnička Světnov Počítky

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Místní akční skupina MAS Zubří země, o.p.s., IČO: 276 86 809 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní

Více

Opatření obecné povahy rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno Svratka - Pisárky

Opatření obecné povahy rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno Svratka - Pisárky ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: 140/006702/2013/ma ZE DNE: 2013-04-03 NAŠE ČJ.: MMB/0209172/2013

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem

ORP Bystřice nad Pernštejnem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Pernštejnem 1 1 Obecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s. 2012 Obsah: 1. Úvod... 2 1.1 Účel založení... 2 1.2 Popis společnosti... 2 1.3 Území působnosti... 2 2. Organizační struktura společnosti... 5 2.1 Přehled orgánů společnosti...

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BLANSKO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3368

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BLANSKO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3368 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BLANSKO 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3368 Dr. Mojmír Švábenský Brno, 1982 Doplnila a revidovala Mgr.

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

3.6. Příloha 6 Projektové záměry obcí na území MAS Zubří země

3.6. Příloha 6 Projektové záměry obcí na území MAS Zubří země 3.6. Příloha 6 Projektové záměry obcí na území MAS Zubří země Uvedené projektové záměry jsou pouze indikativním přehledem a výsledkem mapování absorpční kapacity na území MAS. Zařazení těchto projektů

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná

3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná Přítomní: 3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná 5 zástupců členských obcí (Augustin Holý Rozsochy, Libor Pokorný Rožná, Vlastimil Tvarůžek Strážek, Mgr. Josef Vojta Bystřice n. P., Ing.

Více

LINKA 115 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - DOLNÍ ROŽÍNKA - DOLNÍ LIBOCHOVÁ - KŘIŽANOV - MARTINICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ Pracovní dny

LINKA 115 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - DOLNÍ ROŽÍNKA - DOLNÍ LIBOCHOVÁ - KŘIŽANOV - MARTINICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ Pracovní dny LINKA 115 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - DOLNÍ ROŽÍNKA - DOLNÍ LIBOCHOVÁ - KŘIŽANOV - MARTINICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ číslo spoje 1 3 5 7 11 13 21 15 17 19 101 103 105 jede v X X X X X X X X X X 7 + + 41 66 70

Více

LINKA 110 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny

LINKA 110 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny Pracovní verze k datu 13.9.2017 LINKA 110 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ číslo spoje 1 71 3 75 5 7 9 51 73 11 91 13 15 53 101 103 105 107 jede v X X X X X X X

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

ORP Nové Město na Moravě

ORP Nové Město na Moravě Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP na Moravě 1 1 Obecné

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7027/61-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7027/61-2015 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7027/61-2015 o ceně nemovitosti stavební parcely čk. 241 se stavbou rodinného domu čp. 43, včetně součástí a příslušenství, dále pp. čk. 209/1, zapsané v LV č. 540 v k.ú. Černovice

Více

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006 RADA MĚSTA POLNÁ b e r e n a v ě d o m í 40. Kontrolu usnesení z 1. zasedání Rady města. 41. Zprávu starosty o činnosti Městského

Více

27. března 4. dubna 2006

27. března 4. dubna 2006 ZPRÁVA Z POVODNĚ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA 27. března 4. dubna 2006 Předkládá: Mgr. Jaroslav Mikyna tajemník Povodňové komise kraje Vysočina V Jihlavě dne 18.9.2006 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

LÉTO NA TÁBOŘE KLÍČE OD PEVNOSTI X DIVADELNÍ TÁBOR NA KOZINĚ TÁBOR KASIOPEA

LÉTO NA TÁBOŘE KLÍČE OD PEVNOSTI X DIVADELNÍ TÁBOR NA KOZINĚ TÁBOR KASIOPEA LÉTO NA TÁBOŘE Pokud chtějí vaše děti zažít pořádné letní dobrodružství, vypravte je s námi na pobytový tábor. Letos pořádáme 41 táborů pro děti, mládež i rodiče s dětmi, z toho 27 pro širokou veřejnost

Více

Živnostenský inspektorát Pardubice

Živnostenský inspektorát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 479 č. archivní pomůcky: 8983 Živnostenský inspektorát Pardubice /1895/ 1903-1942 (1951) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE TEXTOVÁ ČÁST Obsah dokumentace: TEXTOVÁ ČÁST ÚVOD A) PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ B) ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s. 2016 Obsah: 1. Úvod... 3 1.1 Účel založení... 4 1.2 Popis společnosti... 4 1.3 Základní prvky místní akční skupiny... 5 1.4 Území působnosti... 5 2. Organizační struktura

Více

Typ Použití Světlost Délka Výrobce Qmin Qn Qmax Qmin Qn Qmax mm mm m3/h m3/h m3/h l/s l/s l/s 420 020 L190 G1 Q2,5 3/4" 190 Senzus 0,015 2,500 5,000 0,004 0,694 1,389 420 025 L260 G5/4 Q6 1" 260 Senzus

Více

Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENĺ

Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENĺ Návrh usneseni ZM 21.9.2015 Stránka I z 2 Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENĺ 5. Zastupitelstva města konaného dne 21.9.2015 Dispozice s majetkem - Směnná smlouva Lesní družstvo obcí Přibvslav Město

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18.července 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Váš dopis zn.: Ze dne: 22.01.2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočina příspěvková organizace Naše č.j.: OD/71/19/LK Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava Vyřizuje: Ing. Koubek pracoviště Žďár nad Sázavou

Více

Administrativní mapa správního obvodu Bystřice nad Pernštejnem (stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Bystřice nad Pernštejnem (stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Bystřice nad Pernštejnem (stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověřených obecních úřadů Hranice obcí Lísek Unčín Ubušínek Strachujov Sulkov ec Nyklovice Dalečín Velké

Více

1. Úvod Účel založení Popis společnosti Území působnosti... 3

1. Úvod Účel založení Popis společnosti Území působnosti... 3 Obsah: 1. Úvod... 3 1.1 Účel založení... 3 1.2 Popis společnosti... 3 1.3 Území působnosti... 3 2. Organizační struktura společnosti... 6 2.1 Přehled orgánů společnosti... 6 2.1.1 Zakladatelé... 6 2.1.2

Více

750. výročí. obce Všeradice

750. výročí. obce Všeradice 750. výročí obce Všeradice Dne 26. března 1262, pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice, klášteru Sv. Dobrotivá. Toto je nám dosud známá první dochovaná zmínka o naší obci.

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Pernštejn

Strategie rozvoje Mikroregionu Pernštejn Strategie rozvoje Mikroregionu Pernštejn ZADAVATEL Mikroregion Pernštejn Nedvědice 42 592 62 ZPRACOVATEL DRING Consulting, s.r.o. Olomoucká 80 Brno Černovice, 618 00 Osnova 1 Úvod... 4 2 Analýza Mikroregionu

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

Stavebnû historické prûzkumy

Stavebnû historické prûzkumy PrÛzkumY památek I/1998 Kuběnka, J. 1971: Jména a příjmení obyvatel Jaroměře do roku 1549, in: Minulostí Jaroměře 2, Jaroměř, s. 69-80. Milka, J. 1979: Kamienne pomniki sśredniowiecznego prava, Wyd. II,

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

Příloha 26: Podrobný popis problémů k řešení v ÚPD ZD-1 ZD-2. Průtah silnice II. třídy zastavěným územím

Příloha 26: Podrobný popis problémů k řešení v ÚPD ZD-1 ZD-2. Průtah silnice II. třídy zastavěným územím Příloha 26: Podrobný popis problémů k řešení v ÚPD ZD-1 Průtah silnice I. třídy zastavěným územím Nové Dvory, Ostrov n./o., Sázava, Sazomín, Vatín, Vojnův Městec, Žďár n./s. Průchod silnice I. třídy přes

Více

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Kozolupy 1915 1948 Inventář č. EL NAD: 20060 Číslo. AP: 600 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice ORP Hodonín Správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín (vyhláška č. 388/2002 Sb.): HODONÍN je vymezen

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 Itinerář: 1/8 2011 pondělí Česká Lípa Sever 13 30 Praha 15 00 17 10 Praha-Strahov, nešpory 18 00 Praha-Strahov, Mše svatá a kompletorium 2/8 2011 úterý 5 30 Praha,

Více

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V souladu

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Územní rozhodnutí č. 56/2011

Územní rozhodnutí č. 56/2011 M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/30695-11/635-2011/KOZ Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková tel.533 304 557e-mail.:

Více

ZÁPIS ze schůze Rady města Bystřice na Pernštejnem. č. 15/2018 konané dne

ZÁPIS ze schůze Rady města Bystřice na Pernštejnem. č. 15/2018 konané dne Město Bystřice nad Pernštejnem Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36 ZÁPIS ze schůze Rady města Bystřice na Pernštejnem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary Masarykova 1289, 363

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-27/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Lísek příspěvková organizace Lísek 90, 592

Více

KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích Zámek 5, 531 1 6 Pardubice Knihovna je umístěna v objektu bývalé sýpky v druhém patře. S asistencí knihovnice

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 10 /2011 konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska,

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny

LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ číslo spoje 1 71 3 75 5 7 9 51 73 11 91 13 15 53 101 103 105 107 jede v X X X X X X X X X X X X X X 6 + 6 + 6 + 6 + specifické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2017 SCHVÁLENÝ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2017 SCHVÁLENÝ MIKROREGION BYSTŘICKO IČ: 70830355 Příční 405 593 01 Bystřice nad Pernštejnem ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2017 SCHVÁLENÝ (par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 14.6.2012 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 14.6.2012 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi 1 Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 14.6.2012 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi Přítomni: Omluveni: Fila Jiří, Mgr. Gréeová Eva Glos Jaroslav

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 01. 07. 2006 Informační telefon: +420 5 4342 6655 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci nalezněte název zastávky,

Více

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost F 442 Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik, Brno 1953-1966 1 - Přístupný 322 1029 F 385 Bioveta, n.p. Ivanovice na Hané 1918-1984 2 - Částečně přístupný 358, 2424 591 Družstvo pro zvelebení zemědělské

Více

Dodatek č.1 ke smlouvě nájemní 1/7

Dodatek č.1 ke smlouvě nájemní 1/7 Městys Bohdalov, zastoupený starostou Ing. Arnoštem Judou, majetkový podíl 23/710, IČ 294004 Obec Březí nad Oslavou, zastoupená starostou Romanem Šiklem, majetkový podíl 10/710, IČ 00600539 Obec Budeč,

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1104 č. archivní pomůcky: 8927 Jan Heyl, strojírna Vyhnánov 1948-1950 inventář Jana Vinklerová Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7067/101-2015 -1-

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7067/101-2015 -1- -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7067/101-2015 o ceně nemovitosti stavební parcely čk. 217 se stavbou rodinného domu čp. 74, včetně součástí a příslušenství, dále pp. čk. 218/1 a 219, zapsané v LV č. 86 v k.ú.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. května 2014. (1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. května 2014. (1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky: NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. května 2014 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky Vláda nařizuje podle 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: 1 Prohlášení některých

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MAS Zubří země, o.p.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MAS Zubří země, o.p.s. MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice n. P. IČ: 276 86 809 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MAS Zubří země, o.p.s. O B S A H Č Á S T P R V N Í O b e c n á u s t a n o v e n í Preambule Článek I.

Více

Městský úřad Nové Město na Moravě odbor dopravy a vnitřních věcí

Městský úřad Nové Město na Moravě odbor dopravy a vnitřních věcí Městský úřad Nové Město na Moravě odbor dopravy a vnitřních věcí Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě ZNAKOM s.r.o. Zengrova 2694 615 00 Brno Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje/linka

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více