JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii"

Transkript

1 E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii Národnost Datum narození Česká KVALIFIKACE Období (od do) Společník a jednatelka společností od jejich založení v roce 2006 a 2007 Jméno a adresa Oblast podnikání nebo název HAL9000 Sprl 46 Boulevard de la Cambre, 1000 Bruxelles HAL9000 s. r. o. Tyršova 1103, Holešov, Česká republika Public affairs, institucionální, finanční a organizační poradenství, komunikace a branding Manažerka pro vztahy s institucemi Public affairs a management institucionálních vztahů. Institucionální zastupování veřejné správy a soukromých subjektů při Evropské unii. Poradce pro regionální rozvoj, strategickou komunikaci, propagační akce a územní marketing a branding. Veřejný sektor: Asistence při programování a implementace strukturálních fondů, řízení a administrace projektů ROP, financování a řízení projektů EIB; programy pomoci EK. Soukromý sektor: projektové financování; studie proveditelnosti; formulace projektů. Oba sektory: Ekonomické a finanční analýzy; průzkumy trhu; výzkumné a rozvojové projekty. Zaměření: Poradenství pro veřejnou správu Zlínský kraj (od r. 2005) a Olomoucký kraj ( ) v Bruselu manažer institucionálních vztahů na Zastoupení Zlínského a Olomouckého kraje v Bruselu při Evropské unii. Vztahy s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Výborem regionů EU. Technická podpora pro inovační projekty (schválené k financování): - 6.rámcový program SupPolicy (podpůrné nástroje RIS) - Cognac (implementace RIS na místní úrovni) - I WIN - iniciativa Equal - Síť SERN, EUREGHA, BIRTH, BAC, projektové sítě Strategické propagační akce pro územní branding: - Nemůžete nekomunikovat ( You cannot NOT communicate): Zlínský kraj, město Bilbao, Eindhoven a Maranello, ve spolupráci se Světovou bankou a Ferrari Spa Stránka 1 z 6 - Curriculum vitae

2 Technická podpora pro místní veřejné subjekty (univerzity a obce). - Shaking Hands: město Řím, oficiální představení v Bruselu Technická podpora v oblasti územní spolupráce (ESÚS/EGCT) Organizace misí, kulturních a prezentačních akcí. Open Days institucionální organizace. Období (od do) Jméno a adresa Předsednictví České republiky v Radě EU Brusel, Belgie Oblast podnikání nebo název Vnitřní vztahy s EU a s národní delegací ČR, komunikace a propagace Koordinátor mezinárodních vztahů a propagačních aktivit Manažer odpovědný za: - koordinaci setkání Evropského fóra mládeže ve Zlínském kraji a asistence při prezentaci priorit Fóra na neformálním setkáním ministrů zemí EU pro sociální věci a rovné příležitosti (Luhačovice, leden 2009); - koordinaci evropské konference ve spolupráci s Výborem regionů a ministerstvem dopravy ČR Building the Bridge regionální rozměr projektů Transevropských dopravních sítí (TEN-T) pro Zlínský kraj (Brusel, únor 2009); - koordinaci společných propagačních akcí českých krajů v Bruselu v rámci iniciativy Dvacítky: Generace nové Evopy ; příprava a realizace akcí pro 14 krajů ČR, příprava a editace katalogu projektu a propagačních materiálů ve spolupráci s Evropskou komisí a Výborem regonů EU; (Brusel, březen-duben 2009) - koordinaci evropské konference připravené ve spolupráci s Evropskou komisí, DG INFSO ICT veletrh informačních a komunikačních technologií pro spolehlivý a bezpečný výzkum v Olomouckém kraji (Olomouc, květen 2009); - koordinaci závěrečné akce k ukončení účasti Zlínského kraje na českém předsdnictví EU Film Festival Zlín v Bruselu, organizovaný ve spolupráci s Brussels Film Festival EU, velvyslanectvím ČR při EU a velvyslanectvím Švědska v Belgickém království (Brusel, červen 2009) Období (od do) duben 2008 březen 2009 Jméno a adresa Oblast podnikání nebo název Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21, , Zlín, Česká republika Projektový management, analytické a koordinační práce Projektový poradce zodpovědný za komunikaci a šíření informací o projektu SupPolicy Vedení multimediální komunikační kampaně Celkový koncept, návrh a implementace. Editace materiálů projektu pro prezentaci na veřejnosti a partnerům: - brožury, letáky, informační materiály a články - tisková kampaň - struktura, grafický návrh, vytvoření a správa webových stránek Spolupráce s partnery projektu SODERCAN agentura pro regionální rozvoj Cantabria (Španělsko), výzkumný ústav Fraunhofer (Německo), IRER - Regionální výzkumný ústav Lombardie a Finlombarda (Itálie), Ústav pro baltské studie (Estonsko). Příprava závěrečné konference pro prezentaci výsledků projektu v Bruselu; asistence při hodnocení projektu nezávislými experty a Evropskou komisí. Stránka 2 z 6 - Curriculum vitae

3 Období (od do) Jméno a adresa Oblast podnikání nebo název Zlínský kraj v Bruselu Olomoucký kraj v Bruselu 46 Boulevard de la Cambre, 1000 Bruxelles (Belgie) Regionální zastoupení při EU Expert na komunikaci Koordinátor a halvní editor vydávání institucionálních zpravodajů, zpráv o činnosti a výročních zpráv pro Zlínský a Olomoucký kraj Koordinátor a tvůrce komunikačních kampaní k propagačním akcím v EU Koordinátor a tvůrce vizuální identity CzechReg Days v rámci českého předsednictví EU Hlavní editor zpravodajů platformy CzechReg v Bruselu Koordinátor a hlavní editor zpravodajů a brožury BIRTH Koordinátor editace a aktualizace institucionálních internetových stránek Příspěvky do Parliament Magazine a Regional Review - jedny z nejrozšířenějších tištěných (i elektronických) plátků institucí Evropské unie. Tutor stáží studentů univerzit v kanceláři zastoupení Koordinace výběru a řízení administrativních záležitostí s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitou Palackého v Olomouci; vedení a hodnocení stáží. Stránka 3 z 6 - Curriculum vitae

4 VZDĚLÁNÍ A KURZY Období (od do) leden 2002 září 2006 Název a typ organizace Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika Hlavní předměty Mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní politika a diplomacie, žurnalistika Získaný titul Inženýr ekonomie a diplomacie Období (od do) září 1998 leden 2002 Název a typ organizace Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika Hlavní předměty Mezinárodní obchod, mikro/makroekonomie, marketing, obchodní právo Získaný titul Bakalář mezinárodního obchodu Období (od do) březen - květen 2010 Název a typ organizace Eurion s.r.o., Zlínský kraj, Česká republika Název kurzu Řízení a administrace projektů ROP Střední Morava Období (od do) duben - květen 2008 Název a typ organizace Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika Univerzita Nebraska ve státě Omaha, USA Název kurzu Veřejné financování a finanční management Období (od do) březen - červen 2007 Název a typ organizace LʻUniversite Libre de Bruxelles, Belgie Název kurzu Francouzský jazyk Období (od do) únor 2007 Název a typ organizace Evropská komise, EuropeAid, Brusel, Belgie Název kurzu PCM/EcoFin školící kurz na řízení projektového cyklu Období (od do) květen - červenec 2004 Název a typ organizace NZ Film Academy, Auckland, Nový zéland Název kurzu Tvorba krátkých filmů scénář, režie, kamera, střih Období (od do) březen - duben 2004 Název a typ organizace Shafston International College, Brisbane, Austrálie Název kurzu Cambridge Proficiency English Období (od do) leden - březen 2004 Název a typ organizace Shafston International College, Brisbane, Austrálie Název kurzu Cambridge Advance English Období (od do) září - prosinec 2003 Název a typ organizace HHH International College, Brisbane, Austrálie Název kurzu General English Advance Stránka 4 z 6 - Curriculum vitae

5 OSOBNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI MATEŘSKÝ JAZYK ČEŠTINA OSTATNÍ JAZYKY ANGLIČTINA VÝBORNĚ VÝBORNĚ VÝBORNĚ ITALŠTINA VELMI VELMI VELMI FRANCOUZŠTINA NĚMČINA ŠVÉDŠTINA ZÁKLADY ZÁKLADY ZÁKLADY Stránka 5 z 6 - Curriculum vitae

6 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PUBLIKACE 2010 Studie komparativní analýzy podpůrných finančních nástrojů zdravotní péče v USA, Izraeli, Baden Wűrtembergu, Katalánsku a Rhônes-Alpes Výroční zprávy Zlínského kraje v Bruselu Výroční zprávy Olomouckého kraje v Bruselu 2009 Katalog Twenties/Davcítky: Generace nové Evropy 2009 Koncept CzechReg Days v rámci českého předsednictví EU, české kraje v Bruselu 2009 Koncept Křižovatky Evropy v rámci českého předsednictví EU; Zlínský, Nitranský a Trenčianský kraj Brožura projektu SupPolicy Brožura evropského partnerství BIRTH Koncepty českého předsednictví EU pro Zlínský a Olomoucký kraj 2008 Brožura HAL9000 Limited: Nice to meet you 2008 Sudie Střední Asie a program SWITCH 2008 Koncept Předsednictví EU pro akce v kraji veletrh ICT 2008 Koncept pro zasedání COREPER I v Olomouckém kraji 2008 Brožura Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Zvláštní zprávy Pracovní skupině Olomouckého kraje pro české předsednictví EU, dossier Press book Zlínského kraje v Bruselu Press book Olomouckého kraje v Bruselu 2006 Zvláštní zpráva o politice soudržnosti: nejlepší regionální programy a úspěšné příklady v EU PROFESNÍ ČINNOST Akreditovaný lobbyista u Evropského parlamentu, Výboru regionů, Evropské komise Oponent diplomových a bakalářských prací Slezská univerzita v Opavě Evropský polytechnický institut, s.r.o Lektor Univerzita v Udine Mercosur Evropská unie Stránka 6 z 6 - Curriculum vitae