Studijní programy a dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní programy a dokumentace"

Transkript

1 PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010

2 UNINOVA o. p. s., 2010

3 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku 2010/ Studijní programy Praha (I. III. ročník, denní Bc. studium) Praha (I. III. ročník, externí Bc. studium) brno (I. ročník, denní Bc. studium) brno (I. III. ročník, externí Bc. studium) brno (I. II. ročník, externí Mgr. studium) ostrava (I. ročník, denní Bc. studium) ostrava (I. ročník, externí Bc. studium) Sazebník poplatků Studijní a zkušební řád Disciplinární řád Směrnice děkana č. 3/2007 Individuální studium Směrnice rektora č. 4/2007 Uznávání zkoušek vykonaných na vysokých školách... 55

4 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 >> ÚVODNÍ SLOVO UNINOVA o. p. s. je vzdělávací institucí, která realizuje v České republice vysokoškolské studijní programy Panevropské vysoké školy, dříve nazývané Bratislavskou vysokou školou práva. Panevropská vysoká škola je soukromou vysokou školou působící již šestým rokem na základě státního souhlasu uděleného usnesením vlády Slovenské republiky č. 725/2004. Změnu názvu z Bratislavské vysoké školy práva na Panevropskou vysokou školu schválila vláda dne 23. června Původní název již neodpovídal ani tomu, že v současnosti má škola vedle Fakulty práva ještě další tři fakulty (Fakultu ekonomie a podnikání, Fakultu masmédií a Fakultu informatiky), ani rozvíjejícím se mezinárodním aktivitám. Panevropská vysoká škola získala v prosinci roku 2005 Evropskou chartu vysokých škol ERASMUS, na základě které se jako jediná vysoká škola na Slovensku dostala do seznamu 35 evropských univerzit, které zmíněnou chartu vlastní. V rámci programu ERASMUS/SOCRATES mohou studenti Panevropské vysoké školy absolvovat studijní pobyty na zahraničních univerzitách. Dokladem úspěšné mezinárodní spolupráce jsou i přednášky zahraničních pedagogů zejména z Německa, Rakouska a Ruska na naší škole. Nový název tak lépe vystihuje základní filosofii školy, kterou lze vyjádřit mottem vzdělání bez hranic. Fakulta práva Panevropské vysoké školy má akreditován studijní obor právo, a to jak ve tříletém bakalářském studijním programu, tak v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu. Na základě akreditace je také oprávněna uskutečňovat rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací (absolventům je udělován titul doktora práv, ve zkratce JUDr. ) i doktorandský studijní program (absolventům je udělován titul doktora, ve zkratce PhD. ). UNINOVA o. p. s. byla založena v roce 2009 za účelem realizace studijních programů Panevropské vysoké školy v České republice, a to na pracovištích v Praze, Brně a Ostravě. Na všech těchto pracovištích je realizován bakalářský studijní program v oboru právu. V Brně i magisterský studijní program v oboru právo a oba stupně v oboru ekonomie a podnikání. Studijní programy mají formu nejen prezenčního studia, ale i externího studia. UNINOVA o. p. s. je zařazena do Přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, tedy mezi vzdělávací instituce uskutečňující vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol v České republice. Vysokoškolské diplomy a osvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení studia Panevropskou vysokou školou práva jsou rovnocenné těm, které vydává vysoká škola v České republice, jak vyplývá z mezivládní dohody mezi vládou České republiky a Slo venské 4

5 ÚVODNÍ SLOVO republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice z 23. března 2001 (č. 33/2001 Sb. m. s.). Cílem naší školy je poskytnout vysoký standard kvalitního právnického vzdělání s inovativním přístupem ke studiu a se snahou o efektivní propojování právní teorie a praxe. Povinné, povinně volitelné a výběrové předměty, co do jejich rozsahu a náplně, jsou plně srovnatelné s rozsahem a obsahem předmětů, které se vyučují na právnických fakultách v České republice. Kromě tradičních právnických oborů, jejichž výuka je povinná, je ve studijním programu věnován velký prostor výuce jazyků a v rámci povinně volitelných a výběrových předmětů se dostává také na specializovaná a netradiční témata. Jejich vhodným výběrem může posluchač sám usměrňovat svou právní profilaci. Všechny předměty jsou vyučovány renomovanými pedagogy, teoretiky i odborníky z praxe. JUDr. Ján Čarnogurský předseda správní rady UNINOVA o. p. s. 5

6 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 >> KONTAKTY >> UNINOVA o. p. s. >> PRAHA Adresa UNINOVA, o. p. s. Wuchterlova 523/ Praha 6 IČ: Číslo účtu: /0100 IBAN: CZ Ředitel pro řízení a rozvoj v ČR Ing. Radan Jűnger Tel.: Proděkan FP PEVŠ pro studijní programy uskutečňované v ČR JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Tel.: Tajemník proděkana JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Tel.: Sekretariát Aneta Snopková Tel.: Adresa UNINOVA, o. p. s. pracoviště Praha Wuchterlova 523/ Praha 6 Vedoucí pobočky Praha Ing. Radan Jűnger Tel.: Vedoucí pedagog pro Prahu JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Tel.: Sekretariát Praha Aneta Snopková Tel.: Studijní oddělení Praha Mgr. Andrea Wendlíková Mgr. Jana Malá Tel.: Účetní oddělení Ing. Milena Filipiová Tel.:

7 KONTAKTY >> BRNO Adresa UNINOVA, o. p. s. pracoviště Brno Táborská Brno Vedoucí pobočky Brno JUDr. Hana Michálková Tel.: Vedoucí pedagog pro Brno JUDr. Petr Tégl, Ph.D. Tel.: Sekretariát Brno Bc. Jana Cacková Tel.: Studijní oddělení Brno Marie Trunečková Tel./fax: >> OSTRAVA Adresa UNINOVA, o. p. s. pracoviště Ostrava Matrosovova 833/ Ostrava Vedoucí pobočky Ostrava Ing. Aleksandr Ključnikov Tel.: Vedoucí pedagog pro Ostravu JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. Tel.: Sekretariát Ostrava Tel.: Studijní oddělení Ostrava Bc. Dagmar Olecká Tel.: Fax:

8 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 >> HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Fakulta práva, Panevropská vysoká škola Česká republika Zahájení akademického roku Termín pro odevzdání přihlášek na I. stupeň studia v akad. r. 2011/ 2012 do Termín pro odevzdání přihlášek na II. stupeň studia v akad. r. 2011/ 2012 do Termín pro odevzdání přihlášek na III. stupeň studia v akad. r. 2011/ 2012 do I. stupeň studia bakalářské studium 1 Zimní semestr Období Zápis studentů (zápis studentů 1. ročníku přijatých v 1. kole , zápis studentů 1. ročníku přijatých ve 2. kole ) Výuka (12 týdnů) Konzultace, externí studium (15 týdnů) 1 Vánoční prázdniny Zkouškové období (6 týdnů) Státní svátky a dny pracovního klidu během zimního semestru (úterý), (čtvrtek), (středa) Letní semestr Období Výuka (1. a 2. ročník) (13 týdnů) Výuka (3. ročník) (11 týdnů) Termín pro odevzdání bakalářské práce Zkouškové období (1. a 2. ročník) (7 týdnů) Zkouškové období (3. ročník) (3 týdny) Termín pro splnění podmínek Bc. studia Obhajoby závěrečných bakalářských prací Státní zkoušky Externí výuka bude zahájena Pokračování 8

9 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Termín přijímacích zkoušek pro akad. rok 2010/ Promoce Státní svátky a dny pracovního klidu během letního semestru (pondělí) Prázdniny Opravné termíny státních zkoušek a obhajob bakalářských prací Státní zkoušky bakalářského stupně studia: Studenti 3. ročníku studia prokazují ke dni kumulativně splnění podmínek, které jsou předpokladem pro právo zúčastnit se obhajoby závěrečné bakalářské práce a absolvování státní závěrečné zkoušky: 1. dosáhnutí celkového počtu 180 kreditů za bakalářský stupeň studia a 2. splnění všech studijních povinností studijního programu (úspěšné absolvování všech povinných předmětů a předepsaného počtu povinně volitelných předmětů). Studenti, kteří ke stanovenému datu nesplní uvedené podmínky, nemají právo zúčastnit se závěrečných bakalářských zkoušek, ani obhajoby své závěrečné bakalářské práce, přičemž v akademickém roce 2011/2012 mohou pokračovat ve 4. roku bakalářského stupně studia. II. stupeň studia magisterské 2 Zimní semestr Období Zápis studentů Výuka (12 týdnů) Konzultace, externí studium (15 týdnů) 2 Vánoční prázdniny Zkouškové období (6 týdnů) Státní svátky a dny pracovního klidu během zimního semestru (úterý), (čtvrtek), (středa) Letní semestr Období Výuka (1. ročník) (13 týdnů) Výuka (2. ročník) Termín pro odevzdání diplomové práce Zkouškové období (1. ročník) Zkouškové období (2. ročník) Termín pro splnění podmínek Mgr. studia Externí výuka bude zahájena Pokračování 9

10 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Obhajoby diplomových prací Státní zkoušky Promoce Státní svátky a dny pracovního klidu během letního semestru (pondělí) Prázdniny Opravné termíny státních zkoušek a obhajob diplomových prací Státní zkoušky magisterského stupně studia: Studenti 2. ročníku studia prokazují ke dni kumulativně splnění podmínek, které jsou předpokladem pro právo zúčastnit se obhajoby diplomové práce a absolvování státních závěrečných zkoušek: 1. dosáhnutí celkového počtu 120 kreditů za magisterský stupeň studia a 2. splnění všech studijních povinností studijního programu (úspěšné absolvování všech povinných předmětů a předepsaného počtu povinně volitelných předmětů). Studenti, kteří ke stanovenému datu nesplní uvedené podmínky, nemají právo zúčastnit se státních závěrečných zkoušek, ani obhajoby své diplomové práce, přičemž v akademickém roce 2011/2012 mohou pokračovat ve 3. roku magisterského stupně studia. 10

11 studijní programy praha denní studium >> STUDIJNÍ PROGRAMY studijní programy praha denní studium >> PRAHA denní studium Bakalářský studijní program I. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10001 Úvod do studia a teorie práva 5 2P/1S 1 ZS BPPX10002 Římské právo I. 5 2P/1S 1 ZS BPPX10005 Dějiny státu a práva na území Slovenska a českých zemí I. 5 2P/1S 1 ZS BPPX10004 Státověda 5 2P/1S 1 ZS 20 BPPX10010 Základy teorie práva 5 2P/1S 2 LS opx001 BPPX10011 Římské právo II. 5 2P/1S 2 LS opx002 BPPX10014 Dějiny státu a práva na území Slovenska a českých zemí II. 5 2P/1S 2 LS opx003 BPPX10013 Ústavní právo 5 2P/1S 2 LS opx Celkem kreditů 40 11

12 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 B Povinně volitelné předměty: BPPX20005 Právní komunikace v anglickém jazyce I. 3 2S 1 ZS BPPX20052 Právní komunikace v německém jazyce I. 3 2S 1 ZS BPPX20007 Politologie 3 2P 1 ZS BPPX20008 Elementy evropské právní kultury I. 3 2P/1S 1 ZS BPPX20009 Politická filozofie a filozofie práva I. 3 2P 1 ZS BPPX20015 Světové právní systémy 3 2P/1S 1 ZS Získat min. 9 kreditů volit min. 3 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20005, BPPX20052 (AJ I./NJ I.) BPPX20014 Právní komunikace v anglickém jazyce II. 3 2S 2 LS spx005 BPPX20070 Právní komunikace v německém jazyce II. 3 2S 2 LS spx052 BPPX20016 Církevní a kanonické právo 3 1P/1S 2 LS BPPX20018 Elementy evropské právní kultury II. 3 2P/1S 2 LS spx008 BPPX20019 Politická filozofie a filozofie práva II. 3 2P 2 LS spx009 Získat min. 6 kreditů volit min. 2 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20014, BPPX20070 (AJ II./NJ II.) C Výběrové předměty: BPPX40104 Latina pro právníky I. 2 2S 1 ZS BPPX40155 Národohospodářská politika 2 2P 1 ZS BPPX40186 Francouzština pro právníky I. 2 2S 1 ZS BPPX40105 Latina pro právníky II. 2 2S 2 LS BPPX40160 Srovnávací politologie 2 2P 2 LS BPPX40176 Vývoj veřejné správy ve střední Evropě 2 1P/1S 2 LS BPPX40188 Francouzština pro právníky II. 2 2S 2 LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, O doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 12

13 studijní programy praha denní studium Bakalářský studijní program II. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10020 Občanské právo hmotné I. 5 2P/2S 3 ZS opx011 BPPX10021 Správní právo hmotné 5 2P/2S 3 ZS BPPX10022 Pracovní právo 5 2P/2S 3 ZS BPPX10023 Mezinárodní právo veřejné/ Public International Law 5 2P/1S 3 ZS PX BPPX10030 Občanské právo hmotné II. 5 2P/2S 4 LS opx020 BPPX10031 Správní právo procesní 5 2P/2S 4 LS spx021 BPPX10032 Obchodní právo I. 5 2P/2S 4 LS spx030 BPPX10034 Rodinné právo 5 2P/1S 4 LS opx Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX20017 Teorie a praxe legislativy 3 1P/1S 3 ZS PX004, PX013 BPPX20028 Teorie a praxe mezinárodních vztahů 3 1P/1S 3 ZS spx023 BPPX20029 Stylistika anglických právních textů 3 2S 3 ZS PX005, PX014 BPPX20053 Stylistika německých právních textů 3 2S 3 ZS PX052, PX070 Získat min. 9 kreditů volit min. 3 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20029, BPPX20053 (AJ /NJ ) Pokračování 13

14 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 BPPX20024 Právo sociálního zabezpečení 3 2P/1S 4 LS opx022 BPPX20042 Právo životního prostředí 3 3P/1S 4 LS BPPX20038 Analýza anglických právních textů 3 2S 4 LS PX005, PX014 BPPX20054 Analýza německých právních textů 3 2S 4 LS PX052, PX070 BPPX20043 Mezinárodní hospodářské právo / International Economic Law Získat min. 6 kreditů volit min. 2 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20038, BPPX20054 (AJ /NJ) C Výběrové předměty: 3 2P 4 LS PX023 BPPX40102 Vztah státu a církve / konfesní právo 2 1P/1S 3 ZS BPPX40189 Dějiny kodifikací práva 2 1P/1S 3 ZS BPPX40193 Latina pro právníky III. 2 2S 3 ZS BPPX40194 Italština pro právníky I. 2 2S 3 ZS BPPX40124 Bankovnictví a finance 2 1P/1S 4 LS BPPX40195 Latina pro právníky IV. 2 2S 4 LS BPPX40196 Italština pro právníky II. 2 2S 4 LS BPPX40197 Právo v totalitních státech 2 1P/1S 4 LS BPPX40198 Právo ve výtvarném umění 2 1P/1S 4 LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, O doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 14

15 studijní programy praha denní studium Bakalářský studijní program III. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10039 Evropské právo I. 5 2P/1S 5 ZS PX013, spx023 BPPX10040 Obchodní právo II. 5 2P/2S 5 ZS PX032 BPPX10041 Finanční právo 5 2P/1S 5 ZS BPPX10049 Trestní právo hmotné 5 2P/2S 5 ZS PX010, PX BPPX10048 Evropské právo II. 5 2P/2S 6 LS spx039 BPPX10050 Trestní právo procesní 5 2P/2S 6 LS spx049 BPPX10033 Mezinárodní právo soukromé / Private International Law 5 2P/2S 6 LS spx030, spx023 BPPX10054 Repetitorium ze státovědy 5 2P 6 LS BPPX10055 Vypracování a odevzdání bakalářské práce 10 6 LS 30 Celkem kreditů 50 B Povinně volitelné předměty: BPPX20044 Mezinárodní humanitární právo 3 1P/1S 5 ZS PX023 BPPX20049 Daňové právo 3 1P/1S 5 ZS PX021, opx031 Získat min. 6 kreditů 15

16 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 C Výběrové předměty: BPPX40161 BPPX40162 Vědecká propedeutika specializovaný seminář k přípravě závěrečných prací Úvod do mediace / Alternativní formy urovnávání sporů 2 2S 5 ZS 2 1P/1S 5 ZS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, O doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 16

17 studijní programy praha EXTERNí studium >> PRAHA externí studium studijní programy praha EXTERNí studium Bakalářský studijní program I. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10001 Úvod do studia a teorie práva ZS BPPX10002 Římské právo I ZS BPPX10005 Dějiny státu a práva na území Slovenska a českých zemí I ZS BPPX10004 Státověda ZS 20 BPPX10010 Základy teorie práva LS opx001 BPPX10011 Římské právo II LS opx002 BPPX10014 Dějiny státu a práva na území Slovenska a českých zemí II LS opx003 BPPX10013 Ústavní právo LS opx Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX20005 Právní komunikace v anglickém jazyce I ZS BPPX20052 Právní komunikace v německém jazyce I ZS BPPX20007 Politologie ZS Pokračování 17

18 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 BPPX20008 Elementy evropské právní kultury I ZS BPPX20009 Politická filozofie a filozofie práva I ZS BPPX20015 Světové právní systémy ZS Získat min. 9 kreditů volit min. 3 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20005, BPPX20052 (AJ I./NJ I.) BPPX20014 Právní komunikace v anglickém jazyce II LS spx005 BPPX20070 Právní komunikace v německém jazyce II LS spx052 BPPX20016 Církevní a kanonické právo LS BPPX20018 Elementy evropské právní kultury II LS spx008 BPPX20019 Politická filozofie a filozofie práva II LS spx009 Získat min. 6 kreditů volit min. 2 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20014, BPPX20070 (AJ II./NJ II.) C Výběrové předměty: BPPX40104 Latina pro právníky I ZS BPPX40155 Národohospodářská politika ZS BPPX40186 Francouzština pro právníky I ZS BPPX40105 Latina pro právníky II LS BPPX40160 Srovnávací politologie LS BPPX40176 Vývoj veřejné správy ve střední Evropě LS BPPX40188 Francouzština pro právníky II LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, O doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 18

19 studijní programy praha EXTERNí studium Bakalářský studijní program II. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10020 Občanské právo hmotné I ZS opx011 BPPX10021 Správní právo hmotné ZS BPPX10022 Pracovní právo ZS BPPX10023 Mezinárodní právo veřejné/ Public International Law ZS PX BPPX10030 Občanské právo hmotné II LS opx020 BPPX10031 Správní právo procesní LS spx021 BPPX10032 Obchodní právo I LS spx030 BPPX10034 Rodinné právo LS opx Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX20017 Teorie a praxe legislativy ZS PX004, PX013 BPPX20028 Teorie a praxe mezinárodních vztahů ZS spx023 BPPX20029 Stylistika anglických právních textů ZS PX005, PX014 BPPX20053 Stylistika německých právních textů ZS PX052, PX070 Získat min. 9 kreditů volit min. 3 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20029, BPPX20053 (AJ /NJ) Pokračování 19

20 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 BPPX20024 Právo sociálního zabezpečení LS opx022 BPPX20042 Právo životního prostředí LS BPPX20038 Analýza anglických právních textů LS PX005, PX014 BPPX20054 Analýza německých právních textů LS PX052, PX070 BPPX20043 Mezinárodní hospodářské právo / International Economic Law Získat min. 6 kreditů volit min. 2 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20038, BPPX20054 (AJ /NJ) C Výběrové předměty: LS PX023 BPPX40102 Vztah státu a církve / konfesní právo ZS BPPX40189 Dějiny kodifikací práva ZS BPPX40193 Latina pro právníky III ZS BPPX40194 Italština pro právníky I ZS BPPX40124 Bankovnictví a finance LS BPPX40195 Latina pro právníky IV LS BPPX40196 Italština pro právníky II LS BPPX40197 Právo v totalitních státech LS BPPX40198 Právo ve výtvarném umění LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, O doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 20

21 studijní programy praha EXTERNí studium Bakalářský studijní program III. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10039 Evropské právo I ZS PX013, spx023 BPPX10040 Obchodní právo II ZS PX032 BPPX10041 Finanční právo ZS BPPX10049 Trestní právo hmotné ZS PX010, PX BPPX10048 Evropské právo II LS spx039 BPPX10050 Trestní právo procesní LS spx049 BPPX10033 Mezinárodní právo soukromé / Private International Law LS spx030, spx023 BPPX10054 Repetitorium ze státovědy LS BPPX10055 Vypracování a odevzdání bakalářské práce 10 6 LS 30 Celkem kreditů 50 B Povinně volitelné předměty: BPPX20044 Mezinárodní humanitární právo ZS PX023 BPPX20049 Daňové právo ZS PX021, opx031 Získat min. 6 kreditů 21

22 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 C Výběrové předměty: BPPX40161 BPPX40162 Vědecká propedeutika specializovaný seminář k přípravě závěrečných prací Úvod do mediace / Alternativní formy urovnávání sporů ZS ZS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, O doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 22

23 studijní programy BRNO denní studium >> BRNO denní studium studijní programy BRNO denní studium Bakalářský studijní program I. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10001 Úvod do studia a teorie práva 5 2P/1S 1 ZS BPPX10002 Římské právo I. 5 2P/1S 1 ZS BPPX10005 Dějiny státu a práva na území Slovenska a českých zemí I. 5 2P/1S 1 ZS BPPX10004 Státověda 5 2P/1S 1 ZS 20 BPPX10010 Základy teorie práva 5 2P/1S 2 LS opx001 BPPX10011 Římské právo II. 5 2P/1S 2 LS opx002 BPPX10014 Dějiny státu a práva na území Slovenska a českých zemí II. 5 2P/1S 2 LS opx003 BPPX10013 Ústavní právo 5 2P/1S 2 LS opx Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX20005 Právní komunikace v anglickém jazyce I. 3 2S 1 ZS BPPX20052 Právní komunikace v německém jazyce I. 3 2S 1 ZS BPPX20007 Politologie 3 2P 1 ZS Pokračování 23

24 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 BPPX20008 Elementy evropské právní kultury I. 3 2P/1S 1 ZS BPPX20009 Politická filozofie a filozofie práva I. 3 2P 1 ZS BPPX20015 Světové právní systémy 3 2P/1S 1 ZS Získat min. 9 kreditů volit min. 3 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20005, BPPX20052 (AJ I./NJ I.) BPPX20014 Právní komunikace v anglickém jazyce II. 3 2S 2 LS spx005 BPPX20070 Právní komunikace v německém jazyce II. 3 2S 2 LS spx052 BPPX20016 Církevní a kanonické právo 3 1P/1S 2 LS BPPX20018 Elementy evropské právní kultury II. 3 2P/1S 2 LS spx008 BPPX20019 Politická filozofie a filozofie práva II. 3 2P 2 LS spx009 Získat min. 6 kreditů volit min. 2 předměty, z toho aspoň jeden z předmětů BPPX20014, BPPX20070 (AJ II./NJ II.) C Výběrové předměty: BPPX40104 Latina pro právníky I. 2 2S 1 ZS BPPX40155 Národohospodářská politika 2 2P 1 ZS BPPX40186 Francouzština pro právníky I. 2 2S 1 ZS BPPX40105 Latina pro právníky II. 2 2S 2 LS BPPX40160 Srovnávací politologie 2 2P 2 LS BPPX40176 Vývoj veřejné správy ve střední Evropě 2 1P/1S 2 LS BPPX40188 Francouzština pro právníky II. 2 2S 2 LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, O doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 24

25 studijní programy BRNO externí studium >> BRNO externí studium studijní programy BRNO externí studium Bakalářský studijní program I. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10001 Úvod do studia a teorie práva ZS BPPX10002 Římské právo I ZS BPPX10005 Dějiny státu a práva na území Slovenska a českých zemí I ZS BPPX10004 Státověda ZS 20 BPPX10010 Základy teorie práva LS opx001 BPPX10011 Římské právo II LS opx002 BPPX10014 Dějiny státu a práva na území Slovenska a českých zemí II LS opx003 BPPX10013 Ústavní právo LS opx Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX20052 Právní komunikace v německém jazyce I ZS BPPX20005 Právní komunikace v anglickém jazyce I ZS Pokračování 25

26 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 BPPX20007 Politologie ZS BPPX20009 Politická filozofie a filozofie práva I ZS Získat min. 9 kreditů BPPX20070 Právní komunikace v německém jazyce II LS spx052 BPPX20014 Právní komunikace v anglickém jazyce II LS spx005 BPPX20019 Politická filozofie a filozofie práva II LS spx009 Získat min. 6 kreditů C Výběrové předměty: BPPX40154 Teoretické aspekty komunikace ZS BPPX40177 Volby a volební systémy LS BPPX40112 České právní dějiny do roku LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, O doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 26

27 studijní programy BRNO externí studium Bakalářský studijní program II. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10020 Občanské právo hmotné I ZS opx011 BPPX10021 Správní právo hmotné ZS BPPX10022 Pracovní právo ZS BPPX10023 Mezinárodní právo veřejné ZS PX BPPX10030 Občanské právo hmotné II LS opx020 BPPX10031 Správní právo procesní LS spx021 BPPX10032 Obchodní právo I LS spx030 BPPX10034 Rodinné právo LS opx Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX20026 Psychologie pro právníky ZS BPPX20028 Teorie a praxe mezinárodních vztahů ZS spx023 BPPX20029 Stylistika anglických právních textů ZS PX005, PX014 BPPX20053 Stylistika německých právních textů ZS PX052, PX070 Získat min. 9 kreditů Pokračování 27

28 Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 BPPX20042 Právo životního prostředí LS BPPX20038 Analýza anglických právních textů LS BPPX20054 Analýza německých právních textů LS Získat min. 6 kreditů C Výběrové předměty: BPPX40132 Mezinárodní organizace ZS BPPX40121 Marketing LS BPPX40126 Živnostenské právo LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, O doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 28

29 studijní programy BRNO externí studium Bakalářský studijní program III. ročník Bc. studium v akademickém roce 2010/2011 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): povinné prerekvizity bez označení (např. PX001) doporučené prerekvizity o (např. opx011) souběžné prerekvizity s (např. spx013) Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10039 Evropské právo I ZS PX013, spx023 BPPX10040 Obchodní právo II ZS PX032 BPPX10041 Finanční právo ZS BPPX10049 Trestní právo hmotné ZS PX010, PX BPPX10048 Evropské právo II LS spx039 BPPX10050 Trestní právo procesní LS spx049 BPPX10033 Mezinárodní právo soukromé LS spx030, spx023 BPPX10054 Repetitorium ze státovědy LS BPPX10055 Vypracování a odevzdání bakalářské práce 10 6 LS 30 Celkem kreditů 50 B Povinně volitelné předměty: BPPX20044 Mezinárodní humanitární právo ZS PX023 BPPX20049 Daňové právo ZS PX021, opx031 Získat min. 9 kreditů 29