VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BUDĚJOVICE

2 VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013

3 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, 51 s., ISBN Ediční rada VŠERS: Dr. Milena Berová; doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.; Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; RNDr. Růžena Ferebauerová; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.; doc. Ing. Marie Hesková, CSc.; doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, Žižkova 4/6, České Budějovice Editorka: RNDr. Růžena Ferebauerová Náklad: 20 ks Tel.: Fax: Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl O, vložka 69, IČ: ISBN

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok 2012 schválila Akademická rada schválil Akademický senát schválila Správní rada

5 Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Základní údaje o vysoké škole Organizační schéma Složení vědecké rady, správní rady, akademického senátu, kolegia rektora Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol Členství zástupců školy ve vědeckých a akademických radách Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích, sdruženích Členství zástupců školy v redakčních radách Změny v oblasti vnitřních předpisů Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání Kreditní systém studia Další vzdělávací aktivity Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti ve věku nad Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Absolventi Zájem o studium Akademičtí pracovníci Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Kariérní řád a motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Infrastruktura Knihovna Informační a komunikační služby a dostupnost informační infrastruktury Celoživotní vzdělávání Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) Naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné činnosti pro rok Studentská vědecká a odborná činnost na VŠERS Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. postdoktorandských pozicích Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a uskutečňování studijních programů a přenosu inovací Strategie pro komercializaci Působení VŠERS v regionu, spolupráce s regionálními samosprávami Statistické přehledy výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

6 12 Internacionalizace Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Systém hodnocení kvality, vnitřní a vnější hodnocení Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Vnější hodnocení včetně mezinárodního hodnocení Údaje o finanční kontrole Benchmarking s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR /zahraničí, certifikace ISO Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Rozvoj vysoké školy Závěr

7 1 Úvod Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice má za sebou další rok úspěšné činnosti. Ve svých studijních programech se zaměřila na výchovu a vzdělávání pracovníků jak v oblasti veřejné správy a jejich jednotlivých organizačních složek, tak na přípravu kvalifikovaných manažerů malých a středních podniků. Obsahové zaměření studia umožňuje absolventům úspěšně se etablovat na trhu práce, zejména tím, že absolventi dokáží úspěšně reagovat na požadavky současné praxe. Profilací svých studijních oborů reagovala naše vysoká škola především na společenskou poptávku po odbornících v oblasti veřejné správy, bezpečnostních studií a v oblasti managementu a marketingu služeb. V řeči čísel to znamená jedno z nejnižších procent nezaměstnanosti absolventů VŠERS v rámci České republiky a jeden z nejlepších výsledků mezi vysokými školami v Jihočeském a Středočeském kraji. I po jedenácti letech existence škola ukazuje, že má všechny předpoklady své cíle nadále úspěšně naplňovat. K tomu má vytvořené všechny materiálně-technické podmínky. Za roky existence a díky cílevědomé personální politice dnes disponuje potřebnou kvalifikační strukturou vědecko-pedagogických pracovníků. Škola navazuje a kontinuálně buduje úzkou spolupráci s univerzitními a vědeckými pracovišti doma i v zahraničí. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských regionálních studií, o.p.s., shrnuje nejdůležitější výsledky práce v roce 2012, hodnotí naplnění cílů Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období , vč. Aktualizace tohoto dlouhodobého záměru na rok Věříme, že předložený výčet činnosti a událostí ze života vysoké školy bude podnětem zvýšeného zájmu studentů i odborné veřejnosti o vzdělávací a odbornou nabídku naší vysoké školy. doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. rektor 7

8 2 Základní údaje o vysoké škole 2.1 Základní údaje o vysoké škole Název: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) Adresa: Žižkova 4/6, České Budějovice telefon spojení ústředna: telefon rektorát: Ostatní pracoviště školy: http: Žižkova tř. 5, České Budějovice Dlouhá 8/163, Příbram Státní souhlas k působení jako soukromá vysoká škola byl udělen 29. srpna 2003, č. j / Rektor vysoké školy: doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. 2.2 Organizační schéma V roce 2012 se změnila organizační struktura školy. Zvýšil se počet prorektorů a částečně se změnila jejich pracovní oblast. Katedra jazyků se transformovala na oddělení. 8

9 2.3 Složení vědecké rady, správní rady, akademického senátu, kolegia rektora Akademická rada VŠERS předseda: doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. Interní členové: doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., Ing. Jiří Dušek, Ph.D., RNDr. Ferebauerová Růžena; doc. Ing. Hesková Marie, CSc.; doc. Mgr. Korostenski Jiří, CSc.; doc. PhDr. Murdza Karol, Ph.D.; JUDr. Petr Bohuslav, Ph.D.; doc. Ing. Skořepa Ladislav, Ph.D.; JUDr. Roman Svatoš, Ph.D., doc. PhDr. Valeš Lukáš, Ph.D., Emeritní členové: prof. PhDr. Erneker Jaroslav, DrSc.; prof. PhDr. Pecka Emanuel, CSc. Externí členové: Akad. arch. Goetz Jindřich, Filmová akademie M. Ondříčka; doc. Ing. Holátová Darja, Ph.D. EF JCU Č. Budějovice; doc. JUDr. Kahoun Vilém, Ph.D., ZSF JCU Č. Budějovice; doc. PhDr. Liďák Ján, CSc., FMV EU v Bratislavě; Ing. Novotný Jakub, Ph.D., Vysoká škola polytechnická v Jihlavě; Dr.h.c. doc. JUDr. Pauličková Alena, PhD., h. prof., Vysoká škola Sládkovičovo; prof. JUDr. Ing. Porada Viktor, DrSc, dr.h.c., mult. Vysoká škola Karlovy Vary; prof. Ing. Pudil Pavel, DrSc., FM VŠE v Praze; prof. PhDr. Rataj Jan, CSc., FMV VŠE v Praze; prof. Ing. Sedlák Vladimír, Ph.D., Vysoká škola bezpečnostního manažérstva v Košicích; Ing. Schwarczová Heidy, Ph.D., Stredoeurópská vysoká škola v Skalici; prof. Zagirnjak Michail Vasiljevič, DrSc., Kremenčugská státní univerzita; PhDr. Ing. Zlámal Jiří, MBA, Ph.D., Vyšší policejní škola MVČR v Praze; doc. MUDr. Zvěřina Jaroslav, CSc., 1. LF Univerzita Karlova v Praze Ukončení působnosti v Akademické radě během roku 2012: Dr. h. c. prof. Ing. Polák Karol, DrSc. (od 11/2012), RNDr. Stolín Radek, Ph.D. (od 2/2012), prof. PaedDr. Švejda Gabriel, CSc., dr.h.c. (od 10/2012), Ing. Vochozka Marek, MBA, Ph.D. (od 11/2012) Nově jmenovaní členové Akademické rady během roku 2012: doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. (od 10/2012), Ing. Novotný Jakub, Ph.D. (od 2/2012) Správní rada VŠERS předseda: doc. PhDr. Dvořák Karel, CSc. členové: Ing. Maděra Zdeněk Mgr. Pánová Romana Akademický senát VŠERS předseda: doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. místopředseda: doc. Ing. Pekárek Oldřich, CSc. Eliška Strnadová 9

10 členové: Mgr. Čížek Vladimír, DiS. PhDr. Havelková Lenka, Ph.D. Ječmínková Libuše Mašín Ondřej Mgr. Strnad Štěpán JUDr. Svatoš Roman, Ph.D. Kolegium rektora: předseda: doc. Dr. Pána Lubomír, Ph.D. členové: doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., prorektor VŠERS; plk. Ing. Bureš Lubomír, ředitel Jihočeského hasičského záchranného sboru; Ing. Dušek Jiří, Ph.D., prorektor VŠERS; RNDr. Ferebauerová Růžena, prorektorka VŠERS; doc. Ing. Hesková Marie, CSc., vedoucí KMMS VŠERS; Ing. Bc. Heřman Radomír, ředitel Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje; Ing. Hana Hricová, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje; doc. Mgr. Korostenski Jiří, CSc., předseda Akademického senátu VŠERS; plk. Ing. Pešek Vladimír, ředitel Krajského vojenského velitelství; JUDr. Petr Bohuslav, Ph.D., vedoucí KPOBS VŠERS; JUDr. Průša Luboš, ředitel Krajského úřadu (do 10/2012), člen Zastupitelstva Jihočeského kraje (od 11/2012), doc. Ing. Skořepa Ladislav, Ph.D., přednášející VŠERS; Ing. Sýkora Lubomír, honorární konzul Rakouské republiky; Mgr. Thoma Juraj, primátor města České Budějovice; doc. PhDr. Valeš Lukáš, Ph.D., vedoucí katedry společenských věd VŠERS Ukončení působnosti v Kolegiu rektora během roku 2012: prof. PaedDr. Švejda Gabriel, CSc., dr.h.c. (od 10/2012) Nově jmenovaní členové Kolegia během roku 2012: doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. (od 10/2012) Ing. Hana Hricová (od 10/2012) Ing. Lubomír Sýkora (od 10/2012) 2.4 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol Rada vysokých škol: Člen sněmu a předsednictva: Ing. Dušek Jiří, Ph.D. Člen pracovní komise pro strategii a rozvoj vysokého školství, člen pracovní komise pro soukromé školy: Ing. Dušek Jiří, Ph.D. Člen pracovní komise pro soukromé školy: doc. Dr. Pána Lubomír, Ph.D. Česká konference rektorů: doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. 2.5 Členství zástupců školy ve vědeckých a akademických radách: Akadémia Policajného zboru v Bratislavě Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku Univerzita v Hradci Králové Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košicích 10

11 Vysoká škola hotelová v Praze Vysoká škola Karlovy Vary Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha Vysoká škola polytechnická v Jihlavě Vysoká škola politických a společenských věd, Kolín Vysoká škola Sládkovičovo Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice 2.6 Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích, sdruženích Česká společnost pro politické vědy doc. PhDr. Valeš Lukáš, Ph.D., člen výboru doc. Dr. Pána Lubomír, Ph.D., člen kontrolní komise Asociace soukromých vysokých škol, místopředseda komory zakladatelů doc. Dr. Pána Lubomír, Ph.D. Česká asociace bezpečnostních manažerů Mgr. Kříha Josef Česká asociace pro evropská studia doc. Ing. Holátová Darja, Ph.D. Ing. Dušek Jiří, Ph.D. Česká asociace vzdělávacích institucí veřejné správy ČR Mgr. Pánová Romana Česká asociace orální historie, člen výboru doc. PhDr. Valeš Lukáš, Ph.D. Česká marketingová společnost doc. Ing. Hesková Marie, CSc. Česká společnost ekonomická Ing. Dušek Jiří, Ph.D. Komise pro cestovní ruch Rady města České Budějovice Ing. Dušek Jiří, Ph.D. Kulturní komise Rady města České Budějovice doc. Dr. Pána Lubomír, Ph.D. Oborová rada Evropských studií veřejné správy, VŠMVV doc. Dr. Pána Lubomír, Ph.D. Svaz českých knihkupců a nakladatelů Ing. Dušek Jiří, Ph.D. Výchovně vzdělávací komise při Družstevní asociaci České republiky doc. Ing. Hesková Marie, CSc. (pouze do března 2012 byla zrušena) Výzkumné výbory Mezinárodní asociace pro politickou vědu RC02 Political Elites doc. Dr. Pána Lubomír, Ph.D., RC05 Comparative Studies on Local Government and Politics doc. PhDr. Valeš Lukáš, Ph.D., RC10 Electronic Democracy - Ing. Dušek Jiří, Ph.D., doc. Dr. Pána Lubomír, Ph.D., RC20 Political Finance and Political Corruption Ing. Dušek Jiří, Ph.D., RC32 Public Policy and Administration Ing. Dušek Jiří, Ph.D., RC45 Quantitative International Politics doc. Ing. Holátová Darja, Ph.D. 11

12 2.7 Členství zástupců školy v redakčních radách Informační bulletin ČAR, Česká asociace rusistů PhDr. Gregor Jan, Ph.D. Journal on European History of Law (Anglie) doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. Košická bezpečnostná revue, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košicích prof. PaedDr. Švejda Gabriel, CSc., dr.h.c. Literra skripta, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PhDr. Gregor Jan, Ph.D. Logos Polytechnikos, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě Ing. Jiří Dušek, Ph.D. Politické vedy, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. Politologická revue, Česká společnost pro politické vědy doc. PhDr. Valeš Lukáš, Ph.D. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. 2.8 Změny v oblasti vnitřních předpisů V roce 2012 byla vyhotovena nová vnitřní směrnice určující výši školného - Vnitřní směrnice č. 3/2012 Školné v akademickém roce 2012/2013 ( ). Dále bylo upraveno Opatření rektora č /2013, stanovující poplatky VŠERS pro akademický rok 2012/2013 ( ); Opatření rektora č /2013 Harmonogram akademického roku 2012/2013 ( ). V souvislosti s volbou nového rektora došlo k úpravě těchto opatření: Elektronické žádosti ( ), Individuální studijní plán ( ), Komise pro SZZ ( ), Pomocné vědecko-pedagogické síly ( ), Studium bakalářského studijního programu na VŠERS po absolvování vyšší odborné školy ( ), Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Management a marketing služeb ( ), Uznání předmětu na VŠERS ( ), Zveřejňování bakalářských prací ( ). 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy Vysoká škola evropských a regionálních studií realizuje 3 bakalářské studijní programy v prezenční i kombinované formě. Program Ekonomika a management (kód B6208), studijní obor Management a marketing služeb Program Mezinárodní teritoriální studia (kód B6702), studijní obor Regionální studia Program Bezpečnostně právní činnost (kód B6809), studijní obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě 12

13 3.2 Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce VŠERS nemá akreditovány studijní programy v cizím jazyce. 3.3 Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree VŠERS nemá akreditovány tyto studijní programy. 3.4 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR VŠERS nemá akreditovány tyto studijní programy. 3.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou VŠERS nemá akreditovány tyto studijní programy. 3.6 Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) Všechny své akreditované bakalářské programy realizuje VŠERS i ve svém vzdělávacím a konzultačním středisku v Příbrami. Tab. 3.6: Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) Vysoká škola (název) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Název studijního programu 1 Mezinárodní teritoriální studia Skupina KKOV 6702R014 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) Konzultační a výukové středisko v Příbrami - Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. prezenční, kombinovaná Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ANO Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ANO Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 4 technicko-administrativní, 11 akademických pracovníků ** Název studijního programu 2 Bezpečnostně právní činnost Skupina KKOV 6806R013 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) Konzultační a výukové středisko v Příbrami - Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. prezenční, kombinovaná Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ANO Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ANO Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 4 technicko-administrativní, 12 akademických pracovníků ** 13

14 Název studijního programu 3 Ekonomika a management Skupina KKOV 6208R177 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde Konzultační a výukové středisko v Příbrami - Vysoká škola probíhá výuka akreditovaných studijních evropských a regionálních studií, o.p.s. programů nebo jejich částí Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční, kombinovaná Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ANO Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ANO Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 4 technicko-administrativní, 11 akademických pracovníků ** Pozn.: *Pobočka jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo Pozn.: ** Akademičtí pracovníci jsou 3-4 dny v. Budějovicích a 1-2 dny v Příbrami 3.7 Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání V roce 2012 neměla VŠERS žádné své programy popsané metodikou výstupu z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání. 3.8 Kreditní systém studia V rámci internacionalizace studia na VŠERS je zavedeno užívání evropského systému transferu kreditů (ECTS). Je zavedeno vydávání vícejazyčného Dodatku k diplomu všem absolventům. Používání ECTS má vliv na větší zprůhlednění systému studia, umožní studentům větší volnost volby studijních předmětů v rámci studijních programů dle jejich zaměření a umožní dosažení možnosti větší mobility studentů v rámci škol i v mezinárodním měřítku. Kredit jako základní jednotka kreditního systému ECTS: Student musí dosáhnout minimálně 60 kreditů za jeden ročník. Kontrola počtu kreditů pro pokračování studia v dalším akademickém roce je povinná. Pokud student nezískal počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu, nemůže být zapsán do dalšího akademického roku. Kreditní systém je zakotven v Studijním a zkušebním řádu VŠERS. VŠERS není držitelem Diploma Supplement Label ani ECTS Label. 3.9 Další vzdělávací aktivity VŠERS uspořádala a panelovou diskusi na téma Hospodářská politika EU a Česká republika. Dále byla realizována řada besed a přednášek s předními regionálními odborníky a politiky. Jmenovat lze například MUDr. Zuzanu Roithovou, Ing. Miroslava Zámečníka, Ing. Jana Mládka, CSc. či PhDr. Vladimíra Špidlu apod. Akademičtí pracovníci VŠERS spolupracovali s informačním centrem o Evropské unii Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje na zajištění přednášek a seminářů na aktuální evropská témata pro školy, úřady, knihovny i širokou veřejnost v rámci celého kraje. 14

15 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) VŠERS Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM CELKEM V roce 2012 studovalo na VŠERS 447 studentů. Prezenční formu studia 38% a kombinovanou 62%. Počty studentů kombinovaného studia v letech Počet studentů kombinovaného studia v Příbrami zůstává na přibližně stejné úrovni, v Č. Budějovicích se snižuje. Celkově se počet studentů kombinované formy studia v akademickém roce 2012/2013 oproti předcházejícím letům snížil o šedesát. 15

16 Počty studentů prezenčního studia v letech Studenti prezenční formy studia zaznamenávají pokles především v Č. Budějovicích. V Příbrami jsou zhruba stále na stejné úrovni. Celkově poklesl počet studentů v prezenční formě studia oproti kombinovaným o 40 studentům a oproti předloňskému dokonce o 70 studentů. Pokles počtu studentů v Č. Budějovicích je především z důvodu vyšší nabídky vysokoškolského studia v regionu a poklesem demografické křivky u prezenčních studentů. Celkově klesl počet studentů během dvou let o Studenti ve věku nad 30 Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV Bakalářské studium P K/D CELKEM společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost CELKEM Studenti ve věku nad 30 studují převážně v kombinované formě. V prezenční formě je to výjimka. V roce 2012 to byl 1 student. 4.3 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Kontrola studia je provedena kontrolou zápisů v indexech, v zápisových listech a v počítačovém programu Moggis. Provádí se vzhledem ke kreditnímu systému po mezním ročníkovém termínu, kterým je konec zkouškového období letního semestru. V průběhu studia jsou studenti upozorňováni na neplnění studijních povinností. 16

17 V roce 2012 ukončilo studium 32 studentů (16 studentů bylo vyloučeno, 16 studium ukončilo z vlastního rozhodnutí). Počty neúspěšných studentů v letech Neúspěšní studenti v letech v procentech Akademický rok 2008/ / / / /2013 Počet procent neúspěšných studentů 2% 6% 8% 5% 7% Neúspěšní studenti dle oborů a forem studia Regionální studia Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě Management a marketing služeb 2008/ / / / /2013 prezenční studium kombinované studium prezenční studium kombinované studium prezenční studium kombinované studium 2 Celkem V tabulce jsou uvedeny počty neúspěšných studentů. Zvýšení počtu neúspěšných studentů je z těchto příčin: - přístupu studentů ke studijní zátěži, - finanční náročnost studia, - náročnost zvládnutí studijních, pracovních a rodinných povinností (u studentů KS). 17

18 Neúspěšní studenti jsou za posledních pět let rozděleni mezi prezenční studenty (53 %) a kombinované studenty (53%) téměř na polovinu. Neúspěšní studenti jsou mezi jednotlivé programy rozděleni rovnoměrně s tím, že obor MMS byl realizován od roku 2009/2010 a v kombinované formě 2011/ Absolventi Vysoká škola založila Klub absolventů VŠERS. Absolventi mají možnost získat aktuální informace o akcích, které škola pořádá, o nových přírůstcích v knihovně a další informace o škole. K tomu škola využívá nejen svoji databázi absolventů, ale také portál který provozuje Asociace studentů a absolventů (ASA). Absolventi tak mají možnost získat ucelené informace o dění ve škole. Na významné akce jsou absolventům rozesílány pozvánky prostřednictvím mailové pošty. Absolventi jsou také členy Akademického střeleckého klubu, který funguje od roku Rok 2012 byl pro Akademický střelecký klub při VŠERS úspěšným rokem. Byly uspořádány dvě velké sportovní soutěže Rektoriáda a třetí ročník střelecké soutěže O pohár rektora VŠERS a řada tréninkových střeleckých dnů. Všechny tyto akce se uskutečnily také díky tomu, že je ASK členem České asociace akademických technických sportů v Praze, která své členy finančně podporuje z dotačních programů MŠMT ČR poskytovaných na podporu sportu. Z této dotace tak klub mohl nejen pořádat soutěže a tréninkové dny, ale také zakoupit další samonabíjecí pistole ČZ, ráže 9 mm, které si v úvodní soutěži letošního roku plánované na měsíc duben, budou moci účastníci vyzkoušet. ASK také stále svým členům nabízí možnost získání zbrojního průkazu. K tomu klub jsou pořádány kurzy, kde předseda klubu zájemce teoreticky i prakticky připraví k vykonání zkoušek. Informace o klubu je také možné získat na webových stránkách školy Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy každoročně připravuje analytickou zprávu. Zpráva pojednává o vývoji zaměstnatelnosti, kvalifikační náročnosti a pracovních příjmech vysokoškoláků v ČR a v zahraničí. Obsahuje mimo jiné informace o zaměstnanosti absolventů jednotlivých veřejných i soukromých vysokých škol a fakult v ČR. Vysoká škola evropských a regionálních studií se dle výsledků řadí mezi velmi kvalitní vzdělávací instituce v Jihočeském a Středočeském kraji, neboť v akademickém roce 2011/2012 bylo jen3,5% nezaměstnaných absolventů, což je mezi jihočeskými a středočeskými vysokými školami jeden z nejlepších výsledků. Součástí bakalářského studia na VŠERS je i odborná praxe studentů, kterou mohou studenti absolvovat i u svých budoucích potencionálních zaměstnavatelů. VŠERS má uzavřené smlouvy na konání praxe s Krajským úřadem Jihočeského kraje, ČSOB, Krajským vojenským velitelstvím atd. Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky P Bakalářské studium K/D společenské vědy, nauky a služby 61,67, CELKEM 18

19 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Z celkového počtu 246 absolventů bylo 35 % absolventů prezenční formy studia a 65 % kombinované formy studia. Tento poměr byl zhruba stejný i v předchozích letech. 6 Zájem o studium a) Na školu přišlo celkem 262 přihlášek, což je o 5% méně, než v předchozím akademickém roce, přijato bylo 207 uchazečů, tj. o 6% méně než v roce Podrobnější údaje jsou v tabulce 6.1. b) Přijímací zkoušky jsou zajišťovány vlastními zdroji. Vyučující z Katedry jazyků připraví testy z jazyka anglického, německého a ruského. Testy slouží pro rozdělení do skupin podle znalostí. Pak následuje motivační rozhovor u komise spojený s případným podpisem Smlouvy o zabezpečení výuky. Uchazeči dostávají CD s dalšími informacemi o studiu na naší škole. c) Magisterské ani doktorské studium naše škola nemá. d) V rámci propagace vysoké školy navštěvujeme střední školy a relevantní zaměstnavatele, kterým předáváme materiály o studiu. Zájemcům nabízíme další informace a možnost zúčastnit se výuky. Školám nabízíme přednášky na různá témata, spolupracujeme s výchovnými poradci. Každoročně organizujeme den otevřených dveří. Tab. 6.1: Zájem o studium na vysoké škole Vysoká škola (název) Bakalářské studium Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

20 Z 257 přihlášek bylom153 do kombinované formy studia a 104 přihlášek do prezenční formy studia. Počet studentů zapsaných ke studiu je 79 %. Přičemž u kombinovaných studentů je to 84 % a u prezenčních 73 %. Počty přihlášek do studijních oborů v letech BPČ RS MMS Celkem Celkový počet přihlášek se výrazně nemění. Pokud se podíváme na jednotlivé obory, tak vidíme, že výrazně klesá zájem o obor Regionální studia. V roce 2012 se také zvýšil počet studentů v oboru Management a marketing služeb. Toto zvýšení je z důvodu získání akreditace pro kombinovanou formu studia. 7 Akademičtí pracovníci 7.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků odpovídá záměrům, které uvádí škola v podkladových materiálech pro MŠMT ČR a Akreditační komisi. Průměrný věk profesorů je 70 let, docentů 60let, odborných asistentů 49 let a lektorů51 let. V interních vyučujících jsou uváděni všichni zaměstnanci školy s úvazkem 0,5-1,0. Výjimku tvoří emeritní profesoři Erneker a Pecka, kteří mají úvazek nižší, ale pro akreditační účely již nejsou vykazovaní. Interní vyučující: Interní profesoři: prof. PhDr. Jaroslav Erneker, DrSc. (do ), prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. (do ), prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h.c. Pozn.:prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h.c. od do přešel do externích profesorů. 20