Průvodce snadnou obsluhou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce snadnou obsluhou"

Transkript

1 Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování)...9 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí)... Přehled kopírovacích funkcí... 9 Funkce faxu Odesílání faxu... Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka faxu)... Funkce odesílání Odeslání dokumentu ( , I-fax, souborový server)... Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka telefonního seznamu/základních funkcí odesílání)... 7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení skenování)... 9 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení pro odesílání)... Přehled funkcí odesílání/faxu... Ukládání originálů do schránky... 7 Tisk/odeslání dokumentu uloženého v uživatelské schránce... 9 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka skenování)... Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka změn nastavení tisku)... Přehled funkcí schránky... Jiné užitečné Obsluha stroje z počítače (vzdálené UR)... Tisk z počítače (ovladač tiskárny)... Doplňkové... 7 Průvodce uložte poblíž stroje, abyste jej při případném dalším použití měli po ruce. Odstraňování problémů... 8

2 Rozdělení příruček Příručky k tomuto stroji jsou rozděleny následovně. Pečlivě si je, prosím, přečtěte, abyste mohli plně využít všech funkcí stroje. Příručky dodávané s volitelným vybavením jsou uvedeny v seznamu níže. Může se stát, že některé příručky nebudete mít k dispozici. Závisí to na zakoupeném produktu a konfiguraci systému. * Tento průvodce je obsažen na dodaném CD-ROMu. * Tento průvodce je tištěná příručka. * K dispozici pouze v angličtině. Jak používat stroj a přehled funkcí Průvodce snadnou obsluhou Základní Průvodce snadnou obsluhou Podle vašich potřeb V této příručce získáte informace o základních operacích stroje, hrubý přehled o tom, co všechno tento stroj umí nebo jakými užitečnými mi disponuje. Ukládejte ji poblíž stroje pro případ dalšího použití. Ovládací panel Kopírování Použití odesílání Použití schránky Použití faxové Jiné užitečné Režim doplňkových funkcí Jak uzpůsobit stroj, aby jeho použití bylo ještě snadnější Manipulace a obsluha stroje Referenční průvodce V této příručce získáte informace o tom, na co je třeba dbát při používání tohoto stroje, o základních operacích, volitelných zařízeních, údržbě stroje a postupech při odstraňování zachyceného papíru. Referenční průvodce Než začnete tento stroj používat Obsluha displeje dotekového panelu Použití volitelných zařízení Doplňkové Nastavení správce systému Ukládání papíru Výměna tonerových kazet Odstraňování zachyceného papíru Průvodce kopírováním a mi schránky V této příručce získáte informace o kopírování dokumentů, použití schránky a o různých kopírovacích/skenovacích funkcích. Přečtěte si prosím tohoto průvodce, než začnete zařízení používat. Po přečtení průvodce uložte na bezpečném místě, abyste jej mohli kdykoli v budoucnu použít. ČESKÁ VERZE Průvodce kopírováním a mi schránky Základní postupy kopírování Základní postupy při práci se schránkou Užitečné kopírovací / schránky Režim paměti Odesílání a příjem dokumentů do schránky Změna nastavení podle vašich potřeb Průvodce odesíláním a faxováním V této příručce se seznámíte s postupem při odesílání naskenovaných dokumentů na ová, faxová nebo I-faxová místa určení nebo při jejich ukládání na souborový server. Přečtěte si prosím tohoto průvodce, než začnete zařízení používat. Po přečtení průvodce uložte na bezpečném místě, abyste jej mohli kdykoli v budoucnu použít. ČESKÁ VERZE Průvodce odesíláním a faxováním Funkce odesílání Základní postupy při odesílání Základní postupy při skenování Užitečné skenovací Odesílání a příjem dokumentů Užitečné faxu Kontrola právě odesílaných nebo přijímaných úloh Nastavení komunikace Ukládání/úprava adresy v telefonním seznamu Nastavení systému Připojení stroje na síť nebo k počítači Přečtěte si prosím tohoto průvodce, než začnete zařízení používat. Po přečtení průvodce uložte na bezpečném místě, abyste jej mohli kdykoli v budoucnu použít. Network Guide ČESKÁ VERZE V této příručce se seznámíte s postupem při připojování stroje na síť. Použití stroje v síti TCP/IP Použití stroje v síti NetWare Použití stroje v síti NetBIOS Použití stroje v síti AppleTalk

3 Rozdělení příruček Obsluha stroje z počítače Remote UI Guide V této příručce získáte informace, jak ke stroji získat přístup z počítače, jak ho pomocí počítače obsluhovat, kontrolovat úlohy a provádět úpravy různých nastavení stroje. Kontrola stavu stroje Provádění úloh Prohlížení dokumentů v uživatelské schránce Úpravy v telefonním seznamu a různá nastavení stroje Použití stroje ve funkci tiskárny PS/PCL/UFR II Printer Guide V těchto příručkách získáte informace o postupu při provádění úprav nastavení v případě, že stroj chcete používat jako tiskárnu. PS Driver Guide PCL Driver Guide UFR II Driver Guide Mac PS Driver Guide Mac UFR II Driver Guide V těchto příručkách získáte informace o postupu při instalaci ovladačů tiskárny pro Windows a o tom, jak tisknout a upravovat nastavení tiskárny. Připojení stroje k počítači Instalace softwaru Nastavení různých položek v nabídce Nastavení Nastavení různých položek v nabídce obslužných programů Instalace ovladačů Jak tisknout Různé tiskárny Zobrazení online nápovědy Průvodce s příbuznou problematikou Network Quick Start Guide Odesílání faxů z počítače Fax Driver Guide V této příručce se seznámíte s postupem při instalaci a při použití ovladače, který pomocí tohoto stroje umožňuje faxování dokumentů vytvořených na počítači. Instalace ovladače Odesílání faxu Zobrazení online nápovědy Použití editoru přebalového listu Další průvodce MEAP SMS Administrator Guide V této příručce získáte informace o tom, jak získat přístup ke stroji z internetového prohlížeče, chcete-li instalovat a spravovat aplikace MEAP. Color Network ScanGear User s Guide V této příručce se seznámíte s postupem při instalaci a použití ovladače, který umožňuje tento stroj používat jako skener v případě, že chcete skenovat dokumenty do počítače. Výukové CD Výukové CD vám umožní naučit se na příkladech, jak používat stroje, a vyzkoušet si skutečné postupy na simulátoru. Správce stroje může použít toto výukové CD k vysvětlení funkcí a provozních postupů několika uživatelům současně prostřednictvím e-learningu.

4 Co všechno tento stroj dokáže Se strojem ir C80/iR C80i/iR C880/iR C880i získáváte všechny prvky, které budete potřebovat při práci s barevným digitálním multifunkčním zařízením. Stroj ir C80/iR C80i/iR C880/iR C880i je vybaven širokou škálou vstupních a výstupních funkcí, které mohou výrazně zvýšit vaši produktivitu. Díky funkcím, které jsou nezbytné pro práci s dokumenty v digitalizované kanceláři, představuje ir C80/iR C80i/iR C880/iR C880i to nejlepší mezi digitálními víceúčelovými stroji. Odesílání z podniku Originál Funkce skenování Fax Telefonní linka Funkce faxu Funkce kopírování Ukládání dat Funkce schránky Funkce odesílání Internet I-Fax Kopie/tisk Funkce tisku LAN Funkce vzdáleného UR Počítač v podniku Souborový server Kopírovací Umožňuje šetřit náklady pomocí takových funkcí, jako je tisk jednostranných dokumentů na obě strany jednoho listu papíru, nebo tisk stránek oboustranného dokumentu na jednotlivé listy papíru. Při použití režimů Třídit a Brožura je kopírovací vhodná pro tvorbu materiálů určených pro zasedání a schůze. Umožňuje ukládat naskenované dokumenty, dokumenty přijaté I-faxem a data odeslaná z počítače a následně je odeslat a tisknout, kdykoliv je třeba.

5 Co všechno tento stroj dokáže V této příručce naleznete příklady praktických způsobů, jak můžete svůj stroj používat. Funkce faxu Umožňuje faxovat nejen naskenované dokumenty, ale i dokumenty dočasně uložené v uživatelské schránce nebo data odeslaná z počítače. Můžete také provádět odesílání na více míst určení a přesměrovávat přijaté faxy. * Musí být instalována volitelná faxová karta Super G. Funkce odesílání Umožňuje odesílat data naskenovaných dokumentů a data uložená v uživatelské schránce jak faxem, tak i em a I-faxem. Můžete také převést originály na soubory typu PDF, TIFF nebo JPEG a odeslat je jako připojené soubory. Kopírovací Zvětšit/zmenšit obraz pro kopírování na papír jiné velikosti.. str. 9 Sešít sady na výstupu... str. 9 Přerušit rozsáhlou kopírovací úlohu za účelem zhotovení prioritních kopií...str. 0 Kopírovat na papír nepravidelné velikosti...str. 0 Zhotovit oboustranné kopie...str. 0 Kopírovat různě velké originály současně...str. Kopírovat rozevřené stránky knihy...str. Kopírovat více originálů na jeden list papíru...str. Zhotovit brožuru...str. Smazat tmavý okraj při kopírování knihy...str. Přidat okraj...str. Přidat přebal...str. Vyvolat běžně používaná nastavení...str. Kopírovat označenou oblast originálu...str. Smazat barvu pozadí originálu...str. Opatřit kopie čísly stránek...str. Uložit originály s nastavením kopírování...str. 7 Na pozadí kopie vložit skrytý text...str. 7 Kombinovat více dávek originálů s různými nastaveními kopírování...str. 8 Funkce faxu Kopírovací Předmluva * Pro ir C80/iR C880 musí být aktivována volitelná univerzální souprava pro odesílání v barvách. Funkce faxu Pokud používáte hlavně tlačítka volby na jeden dotek... str. Zobrazit historii odesílatele... str. Automaticky přesměrovat přijaté faxy... str. Odeslat data z počítače faxem... str. Uložit běžně používaná místa určení... str. 7 Funkce odesílání Funkce MEAP Dovoluje přidávat ke stroji nové a zdokonalovat jeho tak, aby dokázal vyhovět požadavkům neustále se měnícího podnikatelského prostředí. Umožňuje přeměnu vašeho stroje do podoby praktického, snadno použitelného barevného multifunkčního zařízení. Funkce odesílání Vyvolat poslední nastavení... str. 7 Specifikovat typ souboru a odeslat dokument... str. 8 Odeslat dokumenty s fotografiemi v dobré kvalitě... str. 9 Změnit velikost skenovaného dokumentu... str. 9 Automaticky změnit poměr zoomu podle specifikované velikosti skenování... str. 0 Odeslat dokumenty s jemným textem a obrázky v dobré kvalitě... str. 0 Odeslat samostatně naskenované dokumenty najednou... str. 0 Přidat k odesílanému dokumentu místo určení pro odpověď...str. Specifikovat čas spuštění odesílání... str. Funkce tisku Odeslat zprávu o dokončeném odesílání... str. Zkontrolovat dokument před odesláním... str. Provést úpravu místa určení z počítače... str. Jiné užitečné Umožňuje tisk na obě strany papíru, produkci sad výtisků a použití dalších různých užitečných funkcí při tisku dokumentů z počítače. * Pro ir C80/iR C880 musí být aktivována volitelná jednotka barevné síťové tiskárny. Přidělit dokumentu název a uložit jej...str. Skenovat oboustranný dokument...str. Zkontrolovat/smazat dokumenty v uživatelské schránce z počítače... str. Vytisknout ukázkový tisk... str. Automaticky smazat data dokumentu po vytištění... str. Vytisknout více dokumentů současně... str. Doplňkové Třídit vytištěné dokumenty do sad... str. Prohlížet dokumenty uložené v uživatelské schránce... str.

6 Ovládací panel Přepínání funkcí Tato tlačítka použijte k přepínání funkcí Na ovládacím panelu se nachází displej dotekového panelu, který slouží k nastavení různých funkcí, a fyzická tlačítka, jako jsou tlačítko Start, Stop a vypínač napájení ovládacího panelu. Následuje vysvětlení tlačítek použitých v této příručce. Další informace viz kapitola Než začnete tento stroj používat v Referenčním průvodci. Funkce přepínejte stisknutím tlačítek v horní části displeje dotekového panelu. Tlačítko Reset Po stisknutí tohoto tlačítka se obnoví standardní nastavení stroje. Displej dotekového panelu Zobrazí obrazovku nastavení pro každou funkci. Potvrzení nebo úprava stavu úlohy Stisknutím [Monitor systému] zobrazíte obrazovku vlevo, která umožňuje ověřit stav úlohy a zrušit tiskové úlohy. Zobrazit můžete také stav stroje, např. množství zbývajícího papíru. Tlačítko nápovědy Stisknutím zobrazíte vysvětlení jednotlivých funkcí a jak provést nastavení. Obrazovka Monitor systému

7 Ovládací panel Je-li displej dotekového panelu vypnutý Pokud se na panelu dotekového displeje nic nezobrazuje, i když je napájení stroje zapnuté, následujte níže uvedený postup: Př. Obrazovka základních funkcí odesílání GHI ABC JKL DEF MNO ON/OFF ABC GHI JKL PQRS TUV Log in/out DEF MNO WXYZ ON/OFF Vypínač napájení ovládacího panelu Stiskněte, chcete-li zapnout nebo vypnout ovládací panel. Tlačítko kontroly počitadla Stiskněte, chcete-li, aby se na displeji dotekového panelu zobrazil celkový počet zkopírovaných a vytištěných stránek. Funkce faxu Kopírovací Předmluva PQRS TUV WXYZ Tlačítko Stop Log in/out Stisknutím zastavíte probíhající úlohu, např. skenování nebo kopírování. Tlačítko Start Funkce odesílání Stiskněte, chcete-li spustit operaci. Tlačítko doplňkových funkcí Stiskněte, chcete-li specifikovat doplňkové. Tlačítko vynulování Stiskněte, chcete-li vymazat zadané znaky. Číselná tlačítka Stiskněte, chcete-li zadat číselné hodnoty. Tlačítko Přihlásit se/odhlásit (Log in/out) Stiskněte, jestliže nastavujete nebo aktivujete funkci správy ID oddělení. Jiné užitečné Kolečko kontrastu displeje Použijte, chcete-li nastavit jas displeje dotekového panelu. Doplňkové

8 Kopírovací Kopírování Následuje vysvětlení základního postupu při kopírování dokumentu. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Příprava Uložte originály Uložené do podavače Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování Uložené na kopírovací desku Stisknutím [Kopie] přepněte na kopírovací funkci. Uložte originály. Zobrazí-li se následující obrazovka, zadejte [ID oddělení] a [Heslo] na dotekovém panelu stiskněte (Přihlásit/ Odhlásit). Jestliže ukládáte originály na kopírovací desku, zavřete po jejich uložení podavač/kryt kopírovací desky. Je-li třeba, nastavte kopírovací režimy na obrazovce základních funkcí pro normální kopírování. ON/OFF ABC DEF GHI PQRS JKL TUV MNO WXYZ Další informace o kopírovacích režimech, které můžete nastavit na obrazovce základních funkcí pro normální kopírování, viz str. 9 a 0. Chcete-li nastavit různé režimy kopírování, stiskněte [Speciální ]. Log in/out Další informace o kopírovacích režimech, které můžete nastavit na obrazovce speciálních funkcí, viz str. 9 a 0. Jestliže je nastavena správa ID oddělení nebo přihlašovací služba SDL nebo SSO, je nutné zadat ID a heslo. (Je-li připojena volitelná čtečka karet, vložte kontrolní kartu.) Při kopírování můžete papír ukládat také do vloženého podavače. (Další informace viz Zhotovení výtisků pomocí vloženého podavače v Referenčním průvodci.) Další informace viz kapitola Základní operace v Referenčním průvodci. 7

9 Kopírování ON/OFF Zadejte počet kopií ABC DEF ON/OFF GHI ABC JKL Spusťte DEF kopírování MNO Předmluva GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ PQRS TUV WXYZ Log in/out Kopírovací Log in/out Zadejte požadovaný počet kopií ( až 999) číselnými tlačítky. Uděláte-li při zadávání hodnot chybu, stisknutím zadejte správné hodnoty. Počet kopií, které specifikujete, se zobrazí v pravé části obrazovky základních funkcí pro normální kopírování. Stiskněte. Po dokončení kopírování originály odeberte. Zobrazí-li se následující obrazovka, postupujte podle instrukcí na obrazovce a stiskněte jednou pro každý originál. Po naskenování originálů stiskněte [Hotov]. Funkce faxu Funkce odesílání Je-li nastavena správa ID oddělení, stiskněte (Přihlásit/Odhlásit). Chcete-li zrušit, přerušit nebo pokračovat v kopírování Zrušit kopírování Stiskněte. Přerušit kopírování Stiskněte [Přerušení]. Viz Režim Přerušení v Průvodci kopírováním a mi schránky. Zhotovit další kopii během tisku Stiskněte [Hotov]. Uložte další originál. Stiskněte. Jiné užitečné Doplňkové 8

10 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování) Následuje vysvětlení funkcí často používaných při kopírování dokumentu. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Chcete-li používat další praktické (speciální ), stisknutím tlačítka [Speciální ] získáte přístup k obrazovce speciálních funkcí. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování Zvětšit/zmenšit obraz pro kopírování na papír jiné velikosti Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Užitečné při zvětšování nebo zmenšování originálu jedné standardní velikosti papíru na jinou, např. zvětšení originálu velikosti A na velikost A nebo zmenšení A na A. Ze zobrazených tlačítek jednoduše vyberte požadovanou velikost papíru, optimální poměr zoomu se pak nastaví automaticky. Originál Kopie Sešít sady na výstupu Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Vyberte režim Sešít, chcete-li provést třídění kopií, jako vidíte vpravo. Sešití setříděných kopií se provede v poloze, kterou jste nastavili. To je praktické při tvorbě materiálů např. pro účastníky zasedání, apod. Originál Kopie Kopie Kopie sady kopií Po nastavení polohy sešití je důležité uložit originály ve správné orientaci. Informace o vztahu mezi orientací originálu, orientací papíru a polohou sešití naleznete v kapitole 9 Dodatek v Referenčním průvodci. Režim Sešít lze nastavit, pouze je-li připojen volitelný finišer. 9

11 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních funkcí kopírování) Přerušit rozsáhlou kopírovací úlohu za účelem zhotovení prioritních kopií Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje přerušení aktuální úlohy nebo rezervované úlohy a zhotovení prioritních kopií. Po zhotovení prioritní kopie se pozastavená tisková úloha automaticky obnoví. Tento režim je praktický, potřebujete-li neodkladně zhotovit urgentní kopii v průběhu dlouhé kopírovací úlohy. Předmluva Kopírovat na papír nepravidelné velikosti Chcete-li kopírovat na papír nestandardní velikosti, jednoduše nastavte velikost a typ papíru (např. běžný, silný) a uložte jej do vloženého podavače. Ujistěte se, že papír ukládáte s orientací, kterou jste nastavili. Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola X Kopírovací Y Směr ukládání papíru Funkce faxu Funkce odesílání Zhotovit oboustranné kopie Při kopírování velkého množství jednostranných originálů umožní oboustranný tisk snížit náklady na papír na polovinu. Originál Kopie Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Jestliže na obrazovce vlevo stisknete [Volba], můžete vybrat, aby se kopie zhotovovaly se stejnou výškovou orientací přední a zadní strany. Je to patrnější při sešívání kopií např. pro kalendář. Jiné užitečné Další informace týkající se speciálních funkcí viz str. až 8. Doplňkové 0

12 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Následuje vysvětlení funkcí často používaných při kopírování dokumentu. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Obrazovka speciálních funkcí je rozdělena na dvě obrazovky. Mezi obrazovkami přepínáte stisknutím [ ]/[ ] v levé dolní části obrazovky. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka speciálních funkcí (/) Kopírovat různě velké originály současně Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje kopírovat různě velké originály uložené společně do podavače. Uložit je však možné pouze určité kombinace velikostí. Můžete kopírovat sadu s originály formátu A a A (originály s rozdílnou šířkou), nebo A a A (jak šířka, tak výška nepatrně rozdílná). Originál A Originál A Směr ukládání papíru Kopírovat rozevřené stránky knihy Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Pokud používáte tento režim ke kopírování rozevřených stránek knihy nebo vázaných originálů na dva samostatné listy papíru, nemusíte originály nastavovat znovu. Originál Kopie

13 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Kopírovat více originálů na jeden list papíru Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje zmenšovat více originálů nebo oboustranné originály tak, aby se vešly na jeden list papíru. To je praktické v případě, že chcete uspořádat různé originály na jeden list papíru, aby jejich prohlížení bylo přehlednější. Tento režim navíc přispívá k úspoře papíru a prostoru při skladování výtisků. Originál nebo Kopie na (dvě strany na jednom listu papíru) Předmluva Kopie Kopírovací na (čtyři strany na jednom listu papíru) Funkce faxu Zhotovit brožuru Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Funkce odesílání Tento režim umožňuje kopírovat více originálů a z jejich kopií zhotovit brožuru. To je praktické při tvorbě přehledných materiálů určených k distribuci. Originál Kopie Je připojen Sedlový finišer Y. Jiné užitečné Doplňkové

14 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Obrazovka speciálních funkcí (/) Obrazovka speciálních funkcí (/) * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Smazat tmavý okraj při kopírování knihy Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje smazat tmavý okraj i čáry ve středu a po obvodu, které se objevují, kopírujete-li rozevřené stránky knihy nebo vázaného originálu na jeden list papíru. Originál (A) Se smazáním rámu Kopie (A) Bez smazání rámu Kopie (A) Přidat okraj Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tato umožňuje přidat na výtisk okraj. Místo pro okraj na dokumentu lze vybrat z těchto možností: vlevo, vpravo, nahoře a dole. Můžete také specifikovat šířku okraje. Originál Levý okraj Pravý okraj Horní okraj Dolní okraj

15 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Přidat přebal Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje uložit do vloženého podavače papír odlišný od kopií a použít ho jako přebal. Lze také přidávat zadní přebal, vkládat listy a stránky kapitol. Originál Kopie Předmluva Potištěný přední přebal Kopírovací Funkce faxu Vyvolat běžně používaná nastavení 7 Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Funkce odesílání Běžně používané kombinace režimů lze uložit do paměti režimů a později je vyvolat stisknutím jediného tlačítka. Pohodlí obsluhy můžete ještě zvýšit tak, že budete paměť režimů používat v kombinaci se standardním tlačítkem a. Chcete-li vyvolat uložená nastavení, vyvolejte obrazovku, kterou jste použili k jejich uložení, vyberte tlačítko, pod kterým jsou nastavení uložena stiskněte [OK]. Doplňkové Jiné užitečné

16 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Obrazovka speciálních funkcí (/) Obrazovka speciálních funkcí (/) * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Kopírovat označenou oblast originálu Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tato umožňuje vymezit oblast, která se bude kopírovat, nebo se naopak při kopírování vynechá. Takové oblasti lze označit až čtyři, a to pomocí editovacího pera na obrazovce pro náhled nebo použitím číselných tlačítek na obrazovce pro zadání velikosti v palcích. Kopie Originál Dvěma body vymezte oblast Označte oblast Rámování Oblast Body Vyprázdnění Pomocí editovacího pera specifikujte oblast. Označenou oblast zkontrolujete po stisknutí tlačítka [Náhled].

17 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Smazat barvu pozadí originálu Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim dovoluje zhotovovat kopie bez barvy pozadí originálu. Je praktické při kopírování dokumentů (katalogů, papírů) se zažloutlými stránkami. Předmluva Originál Kopie Kopírovací Funkce faxu Opatřit kopie čísly stránek Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Funkce odesílání Tento režim umožňuje přidat na tištěné kopie čísla stránek. Originál Kopie Jiné užitečné 7 8 Doplňkové

18 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Obrazovka speciálních funkcí (/) Obrazovka speciálních funkcí (/) * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Uložit originály s nastavením kopírování Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje ukládat naskenované originály do uživatelské schránky z obrazovky základních funkcí pro normální kopírování. Nastavení kopírování se uloží s dokumentem. Uloženému dokumentu můžete přiřadit název. Při ukládání naskenovaných originálů do uživatelské schránky lze také zhotovit jejich kopie. Vložit na pozadí kopie skrytý text Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje vložit na pozadí kopií/výtisků skrytý text, jako např. DŮVĚRNÉ. Vložený text se zobrazí na okopírovaných kopiích. Originál Kopie A (Je vybrán Ochranný vodoznak) Kopie B (Kopie z kopie A) * Může se stát, že se vložený skrytý text nezobrazí, jak byl zadán, ani když se kopíruje kopie s použitím režimu Ochranný vodoznak; závisí to na kopírovacím stroji. * Režim Ochranný vodoznak je k dispozici, pouze je-li aktivována volitelná Ochranný vodoznak. 7

19 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Kombinovat více dávek originálů s různými nastaveními kopírování Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje naskenovat více dávek originálů s použitím různých nastavení kopírování a vytisknout je jako jeden dokument. Příklad: Kombinovaný dokument: Režim Sešít (dvojité) Dávky: Režimy Posun, str., Separace na strany, Kombinace obrazů ( na ) Vkládání přebalu/listu: Přebal Předmluva Zadejte nastavení pro kombinovaný dokument. Originál Dávka Kopie Kopírovací První dávka: Je vybrán režim Posun Druhá dávka: Je vybrán režim str. První dávka Druhá dávka Třetí dávka Čtvrtá dávka Funkce faxu Pro každou dávku originálů specifikujte nastavení kopírování. Třetí dávka: Je vybrán režim Separace na strany Funkce odesílání Naskenujte originály použitím podavače nebo kopírovací desky. Čtvrtá dávka: Je vybrán režim Kombinace obrazů ( na ) Dávky originálů můžete smazat, pokud je již nepotřebujete. 7 8 Můžete také zhotovit ukázkový tisk vybrané dávky originálů nebo kombinovaného dokumentu. Jiné užitečné Chcete-li skenovat další dávku originálů, stiskněte [Další blok] a opakujte postup od. Po skončení skenování všech originálů stiskněte [Potvr./Kombin. všechny bloky]. Chcete-li pro kombinovaný dokument použít režim Vkládání přebalu/listu, stiskněte [Vkládání přebalu/listu]. Dávky originálů vyberte v pořadí, ve kterém je chcete kombinovat stiskněte [Spustit tisk]. Doplňkové 8

20 Kopírovací Přehled kopírovacích funkcí K nastavení různých režimů použijte obrazovku základních funkcí pro normální kopírování a obrazovku speciálních funkcí. K dispozici jsou dvě obrazovky speciálních funkcí: / a /. Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitoly a Rozevírací seznam pro výběr barev Stiskněte, chcete-li vybrat režim barvy pro kopírování. : Stiskněte, chcete-li poměr kopírování vrátit na 00 %. Poměr kopírování (viz str. 9) Stiskněte, chcete-li zmenšit nebo zvětšit velikost kopie. Kompletace (viz str. 9) Stiskněte, chcete-li vybrat nebo zrušit režimy Třídit, Skupina nebo Sešít. Obrazovka speciálních funkcí (/) 8 Separace na strany (viz str. ) Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Stiskněte, chcete-li kopírovat rozevřené stránky knihy na samostatné listy papíru Vkládání přebalu/listu (viz str. ) Stiskněte, chcete-li přidat přebaly, vložit listy nebo stránky kapitol mezi specifikované stránky. Brožura (viz str. ) Stiskněte, chcete-li zhotovit kopie několika originálů a vytvořit z nich brožuru. Prokládání transparentních listů Stiskněte, chcete-li při kopírování transparentních listů vložit list mezi každé dva transparentní listy. Obrazovka speciálních funkcí (/) Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitoly a Tvorba obrazu (viz str. ) Po stisknutí můžete uspořádat obrazy originálu tak, jak si to přejete. Skládání formuláře Stiskněte, chcete-li položit obraz uložený v paměti na obraz originálu a následně zhotovit jeho kopii. Ochranný vodoznak (viz str. 7) Stiskněte, chcete-li na pozadí kopie vložit skrytý text. 9

21 Přehled kopírovacích funkcí 7 stranný (viz str. 0) Stiskněte, požadujete-li oboustranné kopírování. Přerušení (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li přerušit kopírovací úlohu a zhotovit prioritní kopie. Výběr papíru (viz str. 0) 9 0 Výběr typu originálu Stiskněte, chcete-li změnit typ originálu v případě, že jsou na originálech fotografie apod. Speciální Stiskněte, chcete-li vybrat režim Speciální. Předmluva Stiskněte, chcete-li vybrat velikost/typ papíru a zdroj papíru. 8 Nastavit kontrast Stiskněte, chcete-li ručně nastavit expozici kopírování. Stisknutím [A] vyberete nebo zrušíte automatické nastavení expozice. Kopírovací Různě velké originály (viz str. ) Stiskněte, chcete-li zhotovit kopie z různě velkých originálů umístěných společně do podavače. Tvorba úlohy Stiskněte, chcete-li rozdělit originály na několik částí, naskenovat je a poté je vytisknout všechny společně. Přepínač obrazovky speciálních funkcí Stiskněte, chcete-li přepnout ze speciálních funkcí / na speciální / a naopak. Posun Stiskněte, chcete-li posunout polohu obrazu originálu na listu kopie. Kombinace obrazů (viz str. ) Stiskněte, chcete-li automaticky zmenšit dva, čtyři nebo osm originálů tak, aby se jednostranně nebo oboustranně zkopírovaly na jeden list kopie. Paměť režimů (viz str. ) 0Okraj (viz str. ) Stiskněte, chcete-li vytvořit okraje podél stran listu kopie. Hlášení o dokončení úlohy Stiskněte, chcete-li zajistit, aby stroj prostřednictvím u uvědomil uživatele o dokončení kopírovací úlohy. Smazání rámu (viz str. ) Stiskněte, chcete-li odstranit tmavé okraje a čáry, které se objevují kolem obrazů originálů, nebo stíny po otvorech pro vazbu. Kontrola skenovaného obrazu Skenujete-li jeden po druhém originály umístěné na kopírovací desce, stisknutím potvrdíte v průběhu kopírování každou stránku naskenovaného obrazu. 8 Vodoznak/Tisk data Funkce faxu Funkce odesílání Stiskněte, chcete-li uložit nebo vyvolat kopírovací režimy. Stiskněte, chcete-li na kopie umístit vodoznak a datum. Vyvolat Stiskněte, chcete-li vyvolat dříve nastavené kopírovací režimy. 9 Číslování stran/sad kopií (viz str. ) Stiskněte, chcete-li kopie nebo sady kopií opatřit čísly. Jiné užitečné Ostrost Stiskněte, chcete-li zvýšit nebo snížit ostrost obrazu originálu na kopii. 0 Uložit do schránky (viz str. 7) Stiskněte, chcete-li originály naskenované z obrazovky základních funkcí pro normální kopírování uložit jako dokument do uživatelské schránky. 7 Nastavení obrazu (viz str. ) Po stisknutí můžete provádět jemná nastavení kvality obrazu kopie Kombinace bloků úloh (viz str. 8) Stiskněte, chcete-li skenovat více dávek originálů s použitím různých nastavení kopírování a vytisknout je jako jeden dokument. Doplňkové 0

22 Funkce faxu Odesílání faxu Následuje vysvětlení základního postupu při odesílání faxu. Další informace týkající se nastavení viz odkazy u každého kroku. Příprava Uložte originály Stisknutím [Odeslat] přepněte na režim faxování. Když začnete zadávat faxové číslo pomocí číselných tlačítek, zobrazí se automaticky obrazovka pro zadávání faxového místa určení (viz obrazovka výše). Jestliže je nastavena správa ID oddělení nebo přihlašovací služba SDL nebo SSO, je nutné zadat ID a heslo. (Je-li připojena volitelná čtečka karet, vložte kontrolní kartu.) Uložte originály. Uložené do podavače Vázané originály nebo originály nepravidelné velikosti uložte na kopírovací desku. Další informace viz kapitola Základní operace v Referenčním průvodci. Specifikace faxového čísla pomocí tlačítek volby na jeden dotek Faxové místo určení můžete také specifikovat pomocí tlačítka na jeden dotek, a to za předpokladu, že jste faxové místo určení předem uložili pod tlačítko na jeden dotek. Další informace týkající se ukládání míst určení pod tlačítka na jeden dotek viz str. a. Ukládání místa určení Jestliže chcete vybírat místo určení z telefonního seznamu, pomocí tlačítek na jeden dotek nebo tlačítek Oblíbená, je nezbytné, abyste místo určení uložili předem. Místa určení uložte z obrazovky doplňkových funkcí. Tlačítko Uložit na obrazovce základních funkcí odesílání a obrazovce telefonního seznamu je zkrácená volba obrazovky doplňkových funkcí pro ukládání míst určení. Další informace týkající se ukládání míst určení do telefonního seznamu, pod tlačítka na jeden dotek nebo tlačítka Oblíbená viz str. a. [Ulož.] na obrazovce základních funkcí odesílání [Uložit] na obrazovce telefonního seznamu

23 Odesílání faxu ON/OFF Zadejte faxové číslo ON/OFF ABC DEF Spusťte odesílání faxu GHI ABC JKL DEF MNO GHI PQRS JKL TUV MNO WXYZ Předmluva PQRS TUV WXYZ Zadejte faxové číslo. Log in/out Log in/out Stiskněte. Kopírovací Chcete-li odeslat fax na více míst určení, stiskněte tlačítko [Další] po zadání prvního a každého dalšího místa určení, nebo specifikujte místa určení pomocí telefonního seznamu. Po dokončení faxování originály odeberte. Můžete nastavit, aby se před odesláním faxu zobrazil jeho náhled. Zde také máte možnost zkontrolovat počet stránek k odeslání. Funkce faxu Funkce odesílání Místa určení můžete specifikovat i pomocí tlačítek volby na jeden dotek a tlačítek Oblíbená, pod něž jste místa určení zaregistrovali předem. Podrobnější informace týkající se registrování faxových míst určení viz str. a. Chcete-li, aby měl odesílaný fax dobrou kvalitu, nastavte vysoké rozlišení. Rozlišení můžete vybírat také z rozevíracího seznamu Nastavení skenování. Jiné užitečné Další informace o užitečných faxových funkcích naleznete na str., a 7 až. Doplňkové

24 Funkce faxu Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka faxu) Následuje vysvětlení funkcí často používaných při faxování dokumentů. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Na str. 7 až také naleznete popis různých funkcí, které při faxování můžete použít. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka základních funkcí odesílání Jestliže používáte hlavně tlačítka volby na jeden dotek Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola 9 Zobrazit tlačítka volby na jeden dotek na výchozí obrazovce Můžete nastavit, aby se obrazovka základních funkcí odesílání zobrazovala jako výchozí, v Nastavení VYS. pod <Běžná nastavení> v Nastavení komunikace na obrazovce doplňkových funkcí. Vyberte [Tl. na jeden dotek] stiskněte [OK]. Zobrazit historii odesílatele Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola 9 Vyberte [ID VYS. terminálu] v Nastavení VYS. pod <Běžná nastavení> v Nastavení komunikace na obrazovce doplňkových funkcí. Stiskněte [Zap]. Pokud je to nutné, proveďte nastavení ID VYS. terminálu.

25 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka faxu) Automatické přesměrování přijatých faxů Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Jednoduchým nastavením podmínek přesměrování předem na Zap lze přijaté faxy automaticky přesměrovávat na specifikované faxové číslo. Předmluva Uložit podmínky přesměrování Kopírovací Funkce faxu Stiskněte [Nast. přesměrování] v Nastavení systému na obrazovce doplňkových funkcí. Stiskněte [Uložit]. Zadejte podmínky přesměrování stiskněte [OK]. Faxové číslo pro přesměrování faxů nezapomeňte uložit do telefonního seznamu. Funkce odesílání Odeslat data z počítače faxem Jiné užitečné Z aplikace v počítači vyberte tiskovou funkci stiskněte [OK]. Stisknutím [Přidat osobu] nebo [Přidat skupinu] zadejte místo určení. * Aby bylo možné faxy odesílat z počítače, je nutné nainstalovat faxový ovladač. Displej se může lišit podle operačního systému, který používáte, a také podle faxového ovladače. Další informace viz Fax Driver Guide. Telefonní seznam uložený ve stroji lze též exportovat pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a importovat do faxového ovladače. Doplňkové

26 Funkce odesílání Odeslání dokumentu ( , I-fax, souborový server) Následuje vysvětlení základního postupu při odesílání dokumentu. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Příprava Uložte originály Uložené do podavače Stisknutím [Odeslat] přepněte na funkci odesílání. Tlačítko funkcí pro odesílání a faxových funkcí se může lišit podle nainstalovaných voleb. Může se zobrazit jako [Odeslat] nebo [Fax]. Podrobnější informace naleznete v kapitole Úvod do funkcí odesílání a faxu v Průvodci odesíláním a faxováním. Jestliže se zobrazí obrazovka správy ID oddělení, zadejte [ID oddělení] a [Heslo]. Po zadání stiskněte (Přihlásit se/odhlásit) na dotekovém panelu. Jestliže je nastavena správa ID oddělení nebo přihlašovací služba SDL nebo SSO, je nutné zadat ID a heslo. (Je-li připojena volitelná čtečka karet, vložte kontrolní kartu.) Uložte originály. Uložené na kopírovací desku Při ukládání originálů na kopírovací desku nezapomeňte po uložení originálů zavřít podavač/kryt kopírovací desky. Další informace viz kapitola Základní operace v Referenčním průvodci. Registrace míst určení Jestliže chcete vybírat místo určení z telefonního seznamu, pomocí tlačítek na jeden dotek nebo tlačítek Oblíbená, je nezbytné, abyste místo určení uložili předem. Místa určení uložte z obrazovky doplňkových funkcí. Tlačítko Uložit na obrazovce základních funkcí odesílání a obrazovce telefonního seznamu je zkrácená volba obrazovky doplňkových funkcí pro ukládání míst určení. Další informace týkající se ukládání míst určení do telefonního seznamu, pod tlačítka na jeden dotek nebo tlačítka Oblíbená naleznete na str. a. [Ulož.] na obrazovce základních funkcí odesílání [Uložit] na obrazovce telefonního seznamu

27 Odeslání dokumentu ( , I-fax, souborový server) ON/OFF Specifikujte místo určení ABC DEF Spusťte odesílání GHI PQRS JKL TUV MNO WXYZ Předmluva Log in/out Kopírovací Stiskněte [Telefonní seznam] určení stiskněte [OK]. vyberte místo Stiskněte. Po dokončení odesílání originály odeberte. Objeví-li se následující obrazovka, postupujte podle instrukcí na obrazovce stiskněte jednou pro každý originál. Po naskenování originálů stiskněte [Hotov]. Funkce faxu Můžete také specifikovat místo určení pomocí tlačítka na jeden dotek nebo tlačítka Oblíbená, a to za předpokladu, že jste místo určení předem uložili pod tlačítko na jeden dotek nebo tlačítko Oblíbená. Chcete-li odesílat na místo určení, které není uložené v telefonním seznamu, atd., stiskněte [Nová adresa] a zadejte místo určení. Je-li nastavena správa ID oddělení, stiskněte (Přihlásit/Odhlásit). Funkce odesílání Další informace týkající se specifikace míst určení viz str. a. Chcete-li změnit rozlišení dokumentu určeného k odeslání, použijte rozevírací seznam Nastavení skenování ( ). Chcete-li změnit typ souboru dokumentu určeného k odeslání, stiskněte [Typ souboru] ( ). Režim skenování a speciální lze také nastavit na obrazovce nastavení skenování. Jiné užitečné Další informace o funkcích, které můžete nastavit z obrazovky nastavení skenování, viz str. a. Doplňkové

28 Funkce odesílání Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka telefonního seznamu/základních funkcí odesílání) Funkci odesílání můžete použít k odesílání rukou psaných dokumentů na místo určení. Dokumenty lze em, I-faxem a faxem odesílat jako různé typy souborů. V následující části se seznámíte se základním postupem při odesílání dokumentů. Další informace viz odkazy na příslušné průvodce. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Uložit běžně používaná místa určení Obrazovka základních funkcí odesílání Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Výběr z telefonního seznamu Výběr tlačítka na jeden dotek Výběr tlačítka Oblíbená Vyvolat poslední nastavení Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Můžete vyvolat poslední tři adresy, nastavení skenování a nastavení odesílání, které byly již nastaveny, a pak dokumenty odeslat. 7

29 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka telefonního seznamu/základních funkcí odesílání) Specifikovat typ souboru a odeslat dokument Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Pro dokument, který chcete odeslat, můžete vybrat jako typ souboru TIFF, JPEG nebo PDF. Vyberete-li jako typ souboru PDF, můžete také zadat režimy [Trace & Smooth], [Kompakt], [OCR (Prohl. text)], [Šifrovat] a/nebo [Přidat digit. podpisy]. * Typ souboru nemůžete vybírat při odesílání na fax nebo I-fax nebo do uživatelské schránky. Předmluva Kopírovací Nastavit Volby PDF Umožňuje přeměnit naskenovaná obrazová data na škálovatelná obrysová data. Obrysová data mají méně zubatých hran a je možné je extrahovat a použít v Adobe Illustrator. Funkce faxu Umožňuje odesílat soubory s textovými originály nebo s originály obsahujícími text i fotografie s využitím vysokého stupně komprimace. Funkce odesílání Umožňuje přidat digitální podpis k datům PDF, což umožňuje odesílat dokumenty čistě a bez problémů se zabezpečením před napodobováním a neautorizovanou úpravou dokumentů. Můžete přidat následující dva typy digitálního podpisu: Podpis zařízení Podpis uživatele * V závislosti na typu podpisu jsou digitální podpisy k dispozici jen, když je aktivováno následující volitelné zařízení: Podpis zařízení: Univerzální souprava se zabezpečením pro odesílání PDF Podpis uživatele: Souprava pro digitální podpis uživatele PDF Před odesláním můžete text naskenovaného dokumentu převést do prohledavatelného formátu. * Režim PDF (OCR) je k dispozici pouze, je-li aktivována univerzální zdokonalená souprava pro odesílání PDF. Při odesílání důležitého dokumentu s důvěrnými informacemi můžete nastavit heslo, které zamezí jeho tisku a otevření jinými uživateli. Funkce Šifrované PDF umožňuje tvorbu šifrovaného PDF a jeho odeslání. Šifrování lze odstranit použitím nastaveného hesla. * Funkce Šifrované PDF je k dispozici pouze, je-li aktivována univerzální zabezpečovací souprava pro odesílání PDF. Jiné užitečné Doplňkové 8

30 Funkce odesílání Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení skenování) Chcete-li měnit vzhled dokumentu určeného k odeslání, můžete upravit nastavení skenování. Dále jsou vysvětleny užitečné, které můžete využít při skenování dokumentu určeného k odeslání. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka nastavení skenování Odeslat dokumenty s fotografiemi v dobré kvalitě Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Režim Text/Foto Režim Foto Režim Text Jestliže se originály nenaskenují správně, pokuste se vybrat typ originálu z rozevíracího seznamu Kvalita obrazu. Fotografie lze naskenovat čistě. Jestliže se na vašich originálech vyskytne lesknoucí se zvlněný vzorek (moaré efekt), eliminujte jej pomocí nastavení [Ostrost] na obrazovce speciálních funkcí. Změnit velikost skenovaného dokumentu Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Jestliže je text na okrajích oříznutý, zkuste velikost skenovaného obrazu nastavit o jeden stupeň větší. 9

31 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení skenování) Automaticky změnit poměr zoomu podle specifikované velikosti záznamu Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Umožňuje automaticky měnit vertikální/horizontální poměr zoomu na základě velikosti originálu a vybrané velikosti záznamu. Poměr zoomu je nastaven mezi 0 a 00 %. Stroj můžete nastavit, aby automaticky měnil poměr zoomu, ale pouze za předpokladu, že jste rozlišení nastavili na 00 x 00 dpi nebo 00 x 00 dpi. Předmluva Odeslat dokumenty s jemným textem a obrázky v dobré kvalitě * Pro fax a I-fax nelze použít barevné režimy. Jemný text na odesílaných dokumentech můžete zvýraznit, jestliže změníte rozlišení 00 x 00 dpi na vysoké rozlišení 00 x 00 dpi nebo 00 x 00 dpi. Se zvýšením rozlišení se však zvětšuje velikost souboru. Uložit režim skenování Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Když odesíláte barevný dokument, vyberte [Autom. výběr barev] nebo [Plné barvy]. Kopírovací Funkce faxu Funkce odesílání Rozlišení můžete vybírat také z rozevíracího seznamu Režim skenování. To je praktické pro ukládání běžně používaných rozlišení. Zvolte, kam uložit režim stiskněte [Uložit]. Odeslat odděleně naskenované dokumenty najednou Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Jiné užitečné Stisknutím zobrazíte obrazovku pro skenování originálů. Stisknutím naskenujete další originál. Po naskenování originálů stiskněte [Hotov]. Doplňkové 0

32 Funkce odesílání Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení pro odesílání) Na obrazovce nastavení pro odesílání můžete specifikovat, kdy dokument odeslat a která nastavení při odesílání použít, a nastavit zaslání zprávy upozorňující na ukončení odesílání. Následuje vysvětlení užitečných funkcí, které můžete využít při odesílání dokumentu. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka nastavení pro odesílání Přidat k odesílanému dokumentu místo určení pro odpověď Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Stiskněte [Odpovědět na] a vyberte jméno, které chcete nastavit jako místo určení pro odpověď. Je nezbytné, abyste adresu pro odpověď předem nastavili v nastavení telefonního seznamu (z obrazovky doplňkových funkcí). V závislosti na způsobu odesílání, který chcete použít ( , fax nebo I-fax), můžete také k názvu přiloženého souboru připojit název odesílaného dokumentu nebo předmět. Pomocí ikon zobrazených nalevo od jednotlivých způsobů odesílání můžete ověřit, zda lze určité nastavení pro odesílání zadat. Při odesílání u můžete také stanovit jeho prioritu. Když je jako typ souboru nastaveno [PDF (OCR)], nastavení [Náz. doc. OCR] na Zap automaticky vyjme počáteční blok textu v dokumentu jako jeho název souboru.

33 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení pro odesílání) Určit čas spuštění odesílání Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola K určení času, kdy má začít odesílání dokumentu, např. odeslání dokumentu následující ráno, použijte funkci odloženého odesílání. K odeslání dokumentu v určený čas stačí zadat jen požadovaný čas. Předmluva Odeslat zprávu o dokončeném odesílání Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Kopírovací Funkci Hlášení o dokončení úlohy použijte v případě, že chcete být informováni o dokončení úlohy. Když se odesílání dokončí, budete na to upozorněni ovou zprávou. Funkce faxu Zkontrolovat dokument před odesláním Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Nastavte Náhled na Zap, chcete-li si prohlédnout náhled dokumentu určeného k odeslání. Náhled se zobrazí po stisknutí [Hotov]. To vám umožňuje před odesláním odstranit nepotřebné prázdné stránky. Funkce odesílání Zde také můžete zkontrolovat počet stránek dokumentu určeného k odeslání. Provést úpravu místa určení z počítače Jiné užitečné Pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní stroje můžete prostřednictvím internetového prohlížeče upravovat adresy uložené v telefonním seznamu. To znamená, že můžete kopírovat a vkládat ové adresy z počítače. Doplňkové

34 Funkce odesílání/faxu Přehled funkcí odesílání/faxu Po stisknutí [Odeslat] se zobrazí obrazovka základních funkcí odesílání. Odesílání je proces, při kterém stroj naskenuje dokument a odešle jej na místo určení em, faxem nebo I-faxem, nebo ho uloží na souborový server. Dokument také můžete odeslat najednou na více míst určení, např. em a I-faxem, i když se jedná o odlišné způsoby odesílání. Další informace o zde popsaných funkcích naleznete v Průvodci odesíláním a faxováním. Průvodce odesíláním a faxováním Kapitoly, a Nastavení místa určení Seznam míst určení Zobrazuje seznam míst určení. Najednou lze specifikovat nejvýše míst určení. (Z míst určení lze specifikovat nových adres včetně adres získaných prostřednictvím serveru.) Telefonní seznam (viz str. 7) Stiskněte, chcete-li vybrat místo určení z telefonního seznamu. Síťový adresář Stiskněte, chcete-li najít místo určení na serveru LDAP. Detaily (Details) Stiskněte, chcete-li zkontrolovat nebo změnit informace o místě určení vybraném ze seznamu míst určení. Změnit a zkontrolovat můžete i adresy zadané pomocí karty Nová adresa. 0 Průvodce odesíláním a faxováním Kapitoly a Provedení Nastavení skenování

35 Přehled funkcí odesílání/faxu Nová adresa Stiskněte, chcete-li specifikovat místo určení (např. fax, , I-fax a souborový server, uživatelskou schránku nebo sebe) odesílaného dokumentu, které není uložené v telefonním seznamu. Typ souboru (viz str. 8) Stiskněte, chcete-li při odesílání na místo určení, jako je nebo adresa souborového serveru, vybrat typ souboru odesílaného dokumentu. Je-li vybráno PDF, můžete též zadat režimy Trace & Smooth, Kompakt, OCR (Prohl. text), Šifrovat a/nebo Přidat digit. podpisy. Předmluva Tlačítka Oblíbená/tlačítka na jeden dotek (viz str. 7) Stisknutím vyvoláte tlačítka Oblíbená a tlačítka volby na jeden dotek. Tlačítka Oblíbená nebo tlačítka volby na jeden dotek musíte uložit předem. Vyvolat (viz str. 7) Stisknutím vyvoláte tři naposledy nastavené adresy, nastavení skenování a nastavení odesílání, a poté dokumenty odešlete. Cc Bcc Stisknutím nastavíte více míst určení ových adres na adresy pro kopie (Cc) a skryté kopie (Bcc). Smazat Stiskněte, chcete-li smazat místo určení zobrazené v seznamu míst určení. stranný originál Stiskněte, chcete-li naskenovat obě strany originálu. Různě velké originály Stiskněte, chcete-li skenovat různě velké originály společně. Rozevírací seznam Výběr barev (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li vybrat režim barvy pro kopírování. Stroj může automaticky zjistit a rozlišit barevné originály od černobílých. : Stiskněte, chcete-li poměr kopírování vrátit na 00 %. Poměr kopírování (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li zmenšit nebo zvětšit velikost skenovaného obrazu. Rozevírací seznam Režim skenování (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li vybrat režim skenování. Režimy skenování jsou nastaveny jako výchozí, tato nastavení však můžete upravovat. Uložit/Smazat Stiskněte, chcete-li uložit nebo smazat režim skenování Nastavení pro odesílání (viz str. a ) Stiskněte, chcete-li vybrat na obrazovce nastavení pro odesílání. Uložit (viz str. 7) Stiskněte, chcete-li místo určení uložit pod tlačítko Oblíbená, tlačítko na jeden dotek nebo do telefonního seznamu. Toto tlačítko je zkrácená volba obrazovky doplňkových funkcí pro ukládání míst určení. Volba (viz str. 9 a 0) Stiskněte, chcete-li vybrat funkci z obrazovky nastavení skenování. Rozevírací seznam Nastavení skenování Stiskněte, chcete-li vybrat uložený režim skenování a rozlišení. Režimy skenování jsou nastaveny jako výchozí, tato nastavení však můžete upravovat. Rozevírací seznam Rozlišení (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li specifikovat rozlišení dokumentu určeného k odeslání. Výběr velikosti dokumentu (viz str. 9) Stiskněte, chcete-li vybrat velikost dokumentu určeného ke skenování. Nastavit kontrast Stiskněte, chcete-li ručně nastavit expozici kopírování. Stisknutím [A] vyberete nebo zrušíte automatické nastavení expozice. Rozevírací seznam Typ originálu (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li typ originálu vybrat ručně podle typu skenovaného obrazu. Speciální Stiskněte, chcete-li vybrat režim Speciální. Kopírovací Funkce odesílání Funkce faxu Jiné užitečné Doplňkové

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže...3 Ovládací panel...5 Funkce kopírování Zhotovení kopie...7 Základní kopírovací...9 Volitelné kopírovací...3

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Podle vašic h potřeb OBSAH Ovládání hlasitosti... 3 Běžná nastavení... 5 Nastavení kopírování... 8 Nastavení VYS./PŘ... 10 Nastavení telefonního seznamu... 12 Nastavení časovače...

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

MX-NB10 SÍŤOVÝ MODUL. NÁVOD K OBSLUZE (pro sí ový skener)

MX-NB10 SÍŤOVÝ MODUL. NÁVOD K OBSLUZE (pro sí ový skener) MODEL MX-NB0 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE (pro sí ový skener) Strana ÚVOD... OBSAH... PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU... POUŽÍVÁNÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU...5 NASTAVENÍ SYSTÉMU... ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ...5

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 Technický průvodce verze 1.2 Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. červen, 2009 Technická podpora OBSAH 1 ÚVOD...3 2 ROZBALENÍ A INSTALACE STROJE...3 3 HESLA

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ) Vyvolání systémového

Více

Stručný návod k použití. User Guide XT3008CS0-1 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Stručný návod k použití. User Guide XT3008CS0-1 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. User Guide XT3008CS0-1 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Překlad: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Velká Británie

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Střední škola Kostka s.r.o. MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Verze 1.5 1 Obsah: - Str. 3 Tiskové a kopírovací služby - SafeQ - Str. 3 Identifikační ČIP a dobíjení kreditu na SafeQ účet - Str. 4 Uživatelský

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více