Průvodce snadnou obsluhou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce snadnou obsluhou"

Transkript

1 Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování)...9 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí)... Přehled kopírovacích funkcí... 9 Funkce faxu Odesílání faxu... Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka faxu)... Funkce odesílání Odeslání dokumentu ( , I-fax, souborový server)... Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka telefonního seznamu/základních funkcí odesílání)... 7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení skenování)... 9 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení pro odesílání)... Přehled funkcí odesílání/faxu... Ukládání originálů do schránky... 7 Tisk/odeslání dokumentu uloženého v uživatelské schránce... 9 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka skenování)... Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka změn nastavení tisku)... Přehled funkcí schránky... Jiné užitečné Obsluha stroje z počítače (vzdálené UR)... Tisk z počítače (ovladač tiskárny)... Doplňkové... 7 Průvodce uložte poblíž stroje, abyste jej při případném dalším použití měli po ruce. Odstraňování problémů... 8

2 Rozdělení příruček Příručky k tomuto stroji jsou rozděleny následovně. Pečlivě si je, prosím, přečtěte, abyste mohli plně využít všech funkcí stroje. Příručky dodávané s volitelným vybavením jsou uvedeny v seznamu níže. Může se stát, že některé příručky nebudete mít k dispozici. Závisí to na zakoupeném produktu a konfiguraci systému. * Tento průvodce je obsažen na dodaném CD-ROMu. * Tento průvodce je tištěná příručka. * K dispozici pouze v angličtině. Jak používat stroj a přehled funkcí Průvodce snadnou obsluhou Základní Průvodce snadnou obsluhou Podle vašich potřeb V této příručce získáte informace o základních operacích stroje, hrubý přehled o tom, co všechno tento stroj umí nebo jakými užitečnými mi disponuje. Ukládejte ji poblíž stroje pro případ dalšího použití. Ovládací panel Kopírování Použití odesílání Použití schránky Použití faxové Jiné užitečné Režim doplňkových funkcí Jak uzpůsobit stroj, aby jeho použití bylo ještě snadnější Manipulace a obsluha stroje Referenční průvodce V této příručce získáte informace o tom, na co je třeba dbát při používání tohoto stroje, o základních operacích, volitelných zařízeních, údržbě stroje a postupech při odstraňování zachyceného papíru. Referenční průvodce Než začnete tento stroj používat Obsluha displeje dotekového panelu Použití volitelných zařízení Doplňkové Nastavení správce systému Ukládání papíru Výměna tonerových kazet Odstraňování zachyceného papíru Průvodce kopírováním a mi schránky V této příručce získáte informace o kopírování dokumentů, použití schránky a o různých kopírovacích/skenovacích funkcích. Přečtěte si prosím tohoto průvodce, než začnete zařízení používat. Po přečtení průvodce uložte na bezpečném místě, abyste jej mohli kdykoli v budoucnu použít. ČESKÁ VERZE Průvodce kopírováním a mi schránky Základní postupy kopírování Základní postupy při práci se schránkou Užitečné kopírovací / schránky Režim paměti Odesílání a příjem dokumentů do schránky Změna nastavení podle vašich potřeb Průvodce odesíláním a faxováním V této příručce se seznámíte s postupem při odesílání naskenovaných dokumentů na ová, faxová nebo I-faxová místa určení nebo při jejich ukládání na souborový server. Přečtěte si prosím tohoto průvodce, než začnete zařízení používat. Po přečtení průvodce uložte na bezpečném místě, abyste jej mohli kdykoli v budoucnu použít. ČESKÁ VERZE Průvodce odesíláním a faxováním Funkce odesílání Základní postupy při odesílání Základní postupy při skenování Užitečné skenovací Odesílání a příjem dokumentů Užitečné faxu Kontrola právě odesílaných nebo přijímaných úloh Nastavení komunikace Ukládání/úprava adresy v telefonním seznamu Nastavení systému Připojení stroje na síť nebo k počítači Přečtěte si prosím tohoto průvodce, než začnete zařízení používat. Po přečtení průvodce uložte na bezpečném místě, abyste jej mohli kdykoli v budoucnu použít. Network Guide ČESKÁ VERZE V této příručce se seznámíte s postupem při připojování stroje na síť. Použití stroje v síti TCP/IP Použití stroje v síti NetWare Použití stroje v síti NetBIOS Použití stroje v síti AppleTalk

3 Rozdělení příruček Obsluha stroje z počítače Remote UI Guide V této příručce získáte informace, jak ke stroji získat přístup z počítače, jak ho pomocí počítače obsluhovat, kontrolovat úlohy a provádět úpravy různých nastavení stroje. Kontrola stavu stroje Provádění úloh Prohlížení dokumentů v uživatelské schránce Úpravy v telefonním seznamu a různá nastavení stroje Použití stroje ve funkci tiskárny PS/PCL/UFR II Printer Guide V těchto příručkách získáte informace o postupu při provádění úprav nastavení v případě, že stroj chcete používat jako tiskárnu. PS Driver Guide PCL Driver Guide UFR II Driver Guide Mac PS Driver Guide Mac UFR II Driver Guide V těchto příručkách získáte informace o postupu při instalaci ovladačů tiskárny pro Windows a o tom, jak tisknout a upravovat nastavení tiskárny. Připojení stroje k počítači Instalace softwaru Nastavení různých položek v nabídce Nastavení Nastavení různých položek v nabídce obslužných programů Instalace ovladačů Jak tisknout Různé tiskárny Zobrazení online nápovědy Průvodce s příbuznou problematikou Network Quick Start Guide Odesílání faxů z počítače Fax Driver Guide V této příručce se seznámíte s postupem při instalaci a při použití ovladače, který pomocí tohoto stroje umožňuje faxování dokumentů vytvořených na počítači. Instalace ovladače Odesílání faxu Zobrazení online nápovědy Použití editoru přebalového listu Další průvodce MEAP SMS Administrator Guide V této příručce získáte informace o tom, jak získat přístup ke stroji z internetového prohlížeče, chcete-li instalovat a spravovat aplikace MEAP. Color Network ScanGear User s Guide V této příručce se seznámíte s postupem při instalaci a použití ovladače, který umožňuje tento stroj používat jako skener v případě, že chcete skenovat dokumenty do počítače. Výukové CD Výukové CD vám umožní naučit se na příkladech, jak používat stroje, a vyzkoušet si skutečné postupy na simulátoru. Správce stroje může použít toto výukové CD k vysvětlení funkcí a provozních postupů několika uživatelům současně prostřednictvím e-learningu.

4 Co všechno tento stroj dokáže Se strojem ir C80/iR C80i/iR C880/iR C880i získáváte všechny prvky, které budete potřebovat při práci s barevným digitálním multifunkčním zařízením. Stroj ir C80/iR C80i/iR C880/iR C880i je vybaven širokou škálou vstupních a výstupních funkcí, které mohou výrazně zvýšit vaši produktivitu. Díky funkcím, které jsou nezbytné pro práci s dokumenty v digitalizované kanceláři, představuje ir C80/iR C80i/iR C880/iR C880i to nejlepší mezi digitálními víceúčelovými stroji. Odesílání z podniku Originál Funkce skenování Fax Telefonní linka Funkce faxu Funkce kopírování Ukládání dat Funkce schránky Funkce odesílání Internet I-Fax Kopie/tisk Funkce tisku LAN Funkce vzdáleného UR Počítač v podniku Souborový server Kopírovací Umožňuje šetřit náklady pomocí takových funkcí, jako je tisk jednostranných dokumentů na obě strany jednoho listu papíru, nebo tisk stránek oboustranného dokumentu na jednotlivé listy papíru. Při použití režimů Třídit a Brožura je kopírovací vhodná pro tvorbu materiálů určených pro zasedání a schůze. Umožňuje ukládat naskenované dokumenty, dokumenty přijaté I-faxem a data odeslaná z počítače a následně je odeslat a tisknout, kdykoliv je třeba.

5 Co všechno tento stroj dokáže V této příručce naleznete příklady praktických způsobů, jak můžete svůj stroj používat. Funkce faxu Umožňuje faxovat nejen naskenované dokumenty, ale i dokumenty dočasně uložené v uživatelské schránce nebo data odeslaná z počítače. Můžete také provádět odesílání na více míst určení a přesměrovávat přijaté faxy. * Musí být instalována volitelná faxová karta Super G. Funkce odesílání Umožňuje odesílat data naskenovaných dokumentů a data uložená v uživatelské schránce jak faxem, tak i em a I-faxem. Můžete také převést originály na soubory typu PDF, TIFF nebo JPEG a odeslat je jako připojené soubory. Kopírovací Zvětšit/zmenšit obraz pro kopírování na papír jiné velikosti.. str. 9 Sešít sady na výstupu... str. 9 Přerušit rozsáhlou kopírovací úlohu za účelem zhotovení prioritních kopií...str. 0 Kopírovat na papír nepravidelné velikosti...str. 0 Zhotovit oboustranné kopie...str. 0 Kopírovat různě velké originály současně...str. Kopírovat rozevřené stránky knihy...str. Kopírovat více originálů na jeden list papíru...str. Zhotovit brožuru...str. Smazat tmavý okraj při kopírování knihy...str. Přidat okraj...str. Přidat přebal...str. Vyvolat běžně používaná nastavení...str. Kopírovat označenou oblast originálu...str. Smazat barvu pozadí originálu...str. Opatřit kopie čísly stránek...str. Uložit originály s nastavením kopírování...str. 7 Na pozadí kopie vložit skrytý text...str. 7 Kombinovat více dávek originálů s různými nastaveními kopírování...str. 8 Funkce faxu Kopírovací Předmluva * Pro ir C80/iR C880 musí být aktivována volitelná univerzální souprava pro odesílání v barvách. Funkce faxu Pokud používáte hlavně tlačítka volby na jeden dotek... str. Zobrazit historii odesílatele... str. Automaticky přesměrovat přijaté faxy... str. Odeslat data z počítače faxem... str. Uložit běžně používaná místa určení... str. 7 Funkce odesílání Funkce MEAP Dovoluje přidávat ke stroji nové a zdokonalovat jeho tak, aby dokázal vyhovět požadavkům neustále se měnícího podnikatelského prostředí. Umožňuje přeměnu vašeho stroje do podoby praktického, snadno použitelného barevného multifunkčního zařízení. Funkce odesílání Vyvolat poslední nastavení... str. 7 Specifikovat typ souboru a odeslat dokument... str. 8 Odeslat dokumenty s fotografiemi v dobré kvalitě... str. 9 Změnit velikost skenovaného dokumentu... str. 9 Automaticky změnit poměr zoomu podle specifikované velikosti skenování... str. 0 Odeslat dokumenty s jemným textem a obrázky v dobré kvalitě... str. 0 Odeslat samostatně naskenované dokumenty najednou... str. 0 Přidat k odesílanému dokumentu místo určení pro odpověď...str. Specifikovat čas spuštění odesílání... str. Funkce tisku Odeslat zprávu o dokončeném odesílání... str. Zkontrolovat dokument před odesláním... str. Provést úpravu místa určení z počítače... str. Jiné užitečné Umožňuje tisk na obě strany papíru, produkci sad výtisků a použití dalších různých užitečných funkcí při tisku dokumentů z počítače. * Pro ir C80/iR C880 musí být aktivována volitelná jednotka barevné síťové tiskárny. Přidělit dokumentu název a uložit jej...str. Skenovat oboustranný dokument...str. Zkontrolovat/smazat dokumenty v uživatelské schránce z počítače... str. Vytisknout ukázkový tisk... str. Automaticky smazat data dokumentu po vytištění... str. Vytisknout více dokumentů současně... str. Doplňkové Třídit vytištěné dokumenty do sad... str. Prohlížet dokumenty uložené v uživatelské schránce... str.

6 Ovládací panel Přepínání funkcí Tato tlačítka použijte k přepínání funkcí Na ovládacím panelu se nachází displej dotekového panelu, který slouží k nastavení různých funkcí, a fyzická tlačítka, jako jsou tlačítko Start, Stop a vypínač napájení ovládacího panelu. Následuje vysvětlení tlačítek použitých v této příručce. Další informace viz kapitola Než začnete tento stroj používat v Referenčním průvodci. Funkce přepínejte stisknutím tlačítek v horní části displeje dotekového panelu. Tlačítko Reset Po stisknutí tohoto tlačítka se obnoví standardní nastavení stroje. Displej dotekového panelu Zobrazí obrazovku nastavení pro každou funkci. Potvrzení nebo úprava stavu úlohy Stisknutím [Monitor systému] zobrazíte obrazovku vlevo, která umožňuje ověřit stav úlohy a zrušit tiskové úlohy. Zobrazit můžete také stav stroje, např. množství zbývajícího papíru. Tlačítko nápovědy Stisknutím zobrazíte vysvětlení jednotlivých funkcí a jak provést nastavení. Obrazovka Monitor systému

7 Ovládací panel Je-li displej dotekového panelu vypnutý Pokud se na panelu dotekového displeje nic nezobrazuje, i když je napájení stroje zapnuté, následujte níže uvedený postup: Př. Obrazovka základních funkcí odesílání GHI ABC JKL DEF MNO ON/OFF ABC GHI JKL PQRS TUV Log in/out DEF MNO WXYZ ON/OFF Vypínač napájení ovládacího panelu Stiskněte, chcete-li zapnout nebo vypnout ovládací panel. Tlačítko kontroly počitadla Stiskněte, chcete-li, aby se na displeji dotekového panelu zobrazil celkový počet zkopírovaných a vytištěných stránek. Funkce faxu Kopírovací Předmluva PQRS TUV WXYZ Tlačítko Stop Log in/out Stisknutím zastavíte probíhající úlohu, např. skenování nebo kopírování. Tlačítko Start Funkce odesílání Stiskněte, chcete-li spustit operaci. Tlačítko doplňkových funkcí Stiskněte, chcete-li specifikovat doplňkové. Tlačítko vynulování Stiskněte, chcete-li vymazat zadané znaky. Číselná tlačítka Stiskněte, chcete-li zadat číselné hodnoty. Tlačítko Přihlásit se/odhlásit (Log in/out) Stiskněte, jestliže nastavujete nebo aktivujete funkci správy ID oddělení. Jiné užitečné Kolečko kontrastu displeje Použijte, chcete-li nastavit jas displeje dotekového panelu. Doplňkové

8 Kopírovací Kopírování Následuje vysvětlení základního postupu při kopírování dokumentu. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Příprava Uložte originály Uložené do podavače Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování Uložené na kopírovací desku Stisknutím [Kopie] přepněte na kopírovací funkci. Uložte originály. Zobrazí-li se následující obrazovka, zadejte [ID oddělení] a [Heslo] na dotekovém panelu stiskněte (Přihlásit/ Odhlásit). Jestliže ukládáte originály na kopírovací desku, zavřete po jejich uložení podavač/kryt kopírovací desky. Je-li třeba, nastavte kopírovací režimy na obrazovce základních funkcí pro normální kopírování. ON/OFF ABC DEF GHI PQRS JKL TUV MNO WXYZ Další informace o kopírovacích režimech, které můžete nastavit na obrazovce základních funkcí pro normální kopírování, viz str. 9 a 0. Chcete-li nastavit různé režimy kopírování, stiskněte [Speciální ]. Log in/out Další informace o kopírovacích režimech, které můžete nastavit na obrazovce speciálních funkcí, viz str. 9 a 0. Jestliže je nastavena správa ID oddělení nebo přihlašovací služba SDL nebo SSO, je nutné zadat ID a heslo. (Je-li připojena volitelná čtečka karet, vložte kontrolní kartu.) Při kopírování můžete papír ukládat také do vloženého podavače. (Další informace viz Zhotovení výtisků pomocí vloženého podavače v Referenčním průvodci.) Další informace viz kapitola Základní operace v Referenčním průvodci. 7

9 Kopírování ON/OFF Zadejte počet kopií ABC DEF ON/OFF GHI ABC JKL Spusťte DEF kopírování MNO Předmluva GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ PQRS TUV WXYZ Log in/out Kopírovací Log in/out Zadejte požadovaný počet kopií ( až 999) číselnými tlačítky. Uděláte-li při zadávání hodnot chybu, stisknutím zadejte správné hodnoty. Počet kopií, které specifikujete, se zobrazí v pravé části obrazovky základních funkcí pro normální kopírování. Stiskněte. Po dokončení kopírování originály odeberte. Zobrazí-li se následující obrazovka, postupujte podle instrukcí na obrazovce a stiskněte jednou pro každý originál. Po naskenování originálů stiskněte [Hotov]. Funkce faxu Funkce odesílání Je-li nastavena správa ID oddělení, stiskněte (Přihlásit/Odhlásit). Chcete-li zrušit, přerušit nebo pokračovat v kopírování Zrušit kopírování Stiskněte. Přerušit kopírování Stiskněte [Přerušení]. Viz Režim Přerušení v Průvodci kopírováním a mi schránky. Zhotovit další kopii během tisku Stiskněte [Hotov]. Uložte další originál. Stiskněte. Jiné užitečné Doplňkové 8

10 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování) Následuje vysvětlení funkcí často používaných při kopírování dokumentu. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Chcete-li používat další praktické (speciální ), stisknutím tlačítka [Speciální ] získáte přístup k obrazovce speciálních funkcí. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování Zvětšit/zmenšit obraz pro kopírování na papír jiné velikosti Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Užitečné při zvětšování nebo zmenšování originálu jedné standardní velikosti papíru na jinou, např. zvětšení originálu velikosti A na velikost A nebo zmenšení A na A. Ze zobrazených tlačítek jednoduše vyberte požadovanou velikost papíru, optimální poměr zoomu se pak nastaví automaticky. Originál Kopie Sešít sady na výstupu Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Vyberte režim Sešít, chcete-li provést třídění kopií, jako vidíte vpravo. Sešití setříděných kopií se provede v poloze, kterou jste nastavili. To je praktické při tvorbě materiálů např. pro účastníky zasedání, apod. Originál Kopie Kopie Kopie sady kopií Po nastavení polohy sešití je důležité uložit originály ve správné orientaci. Informace o vztahu mezi orientací originálu, orientací papíru a polohou sešití naleznete v kapitole 9 Dodatek v Referenčním průvodci. Režim Sešít lze nastavit, pouze je-li připojen volitelný finišer. 9

11 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních funkcí kopírování) Přerušit rozsáhlou kopírovací úlohu za účelem zhotovení prioritních kopií Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje přerušení aktuální úlohy nebo rezervované úlohy a zhotovení prioritních kopií. Po zhotovení prioritní kopie se pozastavená tisková úloha automaticky obnoví. Tento režim je praktický, potřebujete-li neodkladně zhotovit urgentní kopii v průběhu dlouhé kopírovací úlohy. Předmluva Kopírovat na papír nepravidelné velikosti Chcete-li kopírovat na papír nestandardní velikosti, jednoduše nastavte velikost a typ papíru (např. běžný, silný) a uložte jej do vloženého podavače. Ujistěte se, že papír ukládáte s orientací, kterou jste nastavili. Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola X Kopírovací Y Směr ukládání papíru Funkce faxu Funkce odesílání Zhotovit oboustranné kopie Při kopírování velkého množství jednostranných originálů umožní oboustranný tisk snížit náklady na papír na polovinu. Originál Kopie Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Jestliže na obrazovce vlevo stisknete [Volba], můžete vybrat, aby se kopie zhotovovaly se stejnou výškovou orientací přední a zadní strany. Je to patrnější při sešívání kopií např. pro kalendář. Jiné užitečné Další informace týkající se speciálních funkcí viz str. až 8. Doplňkové 0

12 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Následuje vysvětlení funkcí často používaných při kopírování dokumentu. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Obrazovka speciálních funkcí je rozdělena na dvě obrazovky. Mezi obrazovkami přepínáte stisknutím [ ]/[ ] v levé dolní části obrazovky. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka speciálních funkcí (/) Kopírovat různě velké originály současně Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje kopírovat různě velké originály uložené společně do podavače. Uložit je však možné pouze určité kombinace velikostí. Můžete kopírovat sadu s originály formátu A a A (originály s rozdílnou šířkou), nebo A a A (jak šířka, tak výška nepatrně rozdílná). Originál A Originál A Směr ukládání papíru Kopírovat rozevřené stránky knihy Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Pokud používáte tento režim ke kopírování rozevřených stránek knihy nebo vázaných originálů na dva samostatné listy papíru, nemusíte originály nastavovat znovu. Originál Kopie

13 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Kopírovat více originálů na jeden list papíru Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje zmenšovat více originálů nebo oboustranné originály tak, aby se vešly na jeden list papíru. To je praktické v případě, že chcete uspořádat různé originály na jeden list papíru, aby jejich prohlížení bylo přehlednější. Tento režim navíc přispívá k úspoře papíru a prostoru při skladování výtisků. Originál nebo Kopie na (dvě strany na jednom listu papíru) Předmluva Kopie Kopírovací na (čtyři strany na jednom listu papíru) Funkce faxu Zhotovit brožuru Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Funkce odesílání Tento režim umožňuje kopírovat více originálů a z jejich kopií zhotovit brožuru. To je praktické při tvorbě přehledných materiálů určených k distribuci. Originál Kopie Je připojen Sedlový finišer Y. Jiné užitečné Doplňkové

14 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Obrazovka speciálních funkcí (/) Obrazovka speciálních funkcí (/) * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Smazat tmavý okraj při kopírování knihy Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje smazat tmavý okraj i čáry ve středu a po obvodu, které se objevují, kopírujete-li rozevřené stránky knihy nebo vázaného originálu na jeden list papíru. Originál (A) Se smazáním rámu Kopie (A) Bez smazání rámu Kopie (A) Přidat okraj Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tato umožňuje přidat na výtisk okraj. Místo pro okraj na dokumentu lze vybrat z těchto možností: vlevo, vpravo, nahoře a dole. Můžete také specifikovat šířku okraje. Originál Levý okraj Pravý okraj Horní okraj Dolní okraj

15 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Přidat přebal Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje uložit do vloženého podavače papír odlišný od kopií a použít ho jako přebal. Lze také přidávat zadní přebal, vkládat listy a stránky kapitol. Originál Kopie Předmluva Potištěný přední přebal Kopírovací Funkce faxu Vyvolat běžně používaná nastavení 7 Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Funkce odesílání Běžně používané kombinace režimů lze uložit do paměti režimů a později je vyvolat stisknutím jediného tlačítka. Pohodlí obsluhy můžete ještě zvýšit tak, že budete paměť režimů používat v kombinaci se standardním tlačítkem a. Chcete-li vyvolat uložená nastavení, vyvolejte obrazovku, kterou jste použili k jejich uložení, vyberte tlačítko, pod kterým jsou nastavení uložena stiskněte [OK]. Doplňkové Jiné užitečné

16 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Obrazovka speciálních funkcí (/) Obrazovka speciálních funkcí (/) * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Kopírovat označenou oblast originálu Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tato umožňuje vymezit oblast, která se bude kopírovat, nebo se naopak při kopírování vynechá. Takové oblasti lze označit až čtyři, a to pomocí editovacího pera na obrazovce pro náhled nebo použitím číselných tlačítek na obrazovce pro zadání velikosti v palcích. Kopie Originál Dvěma body vymezte oblast Označte oblast Rámování Oblast Body Vyprázdnění Pomocí editovacího pera specifikujte oblast. Označenou oblast zkontrolujete po stisknutí tlačítka [Náhled].

17 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Smazat barvu pozadí originálu Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim dovoluje zhotovovat kopie bez barvy pozadí originálu. Je praktické při kopírování dokumentů (katalogů, papírů) se zažloutlými stránkami. Předmluva Originál Kopie Kopírovací Funkce faxu Opatřit kopie čísly stránek Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Funkce odesílání Tento režim umožňuje přidat na tištěné kopie čísla stránek. Originál Kopie Jiné užitečné 7 8 Doplňkové

18 Kopírovací Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Obrazovka speciálních funkcí (/) Obrazovka speciálních funkcí (/) * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Uložit originály s nastavením kopírování Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje ukládat naskenované originály do uživatelské schránky z obrazovky základních funkcí pro normální kopírování. Nastavení kopírování se uloží s dokumentem. Uloženému dokumentu můžete přiřadit název. Při ukládání naskenovaných originálů do uživatelské schránky lze také zhotovit jejich kopie. Vložit na pozadí kopie skrytý text Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje vložit na pozadí kopií/výtisků skrytý text, jako např. DŮVĚRNÉ. Vložený text se zobrazí na okopírovaných kopiích. Originál Kopie A (Je vybrán Ochranný vodoznak) Kopie B (Kopie z kopie A) * Může se stát, že se vložený skrytý text nezobrazí, jak byl zadán, ani když se kopíruje kopie s použitím režimu Ochranný vodoznak; závisí to na kopírovacím stroji. * Režim Ochranný vodoznak je k dispozici, pouze je-li aktivována volitelná Ochranný vodoznak. 7

19 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka speciálních funkcí) Kombinovat více dávek originálů s různými nastaveními kopírování Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Tento režim umožňuje naskenovat více dávek originálů s použitím různých nastavení kopírování a vytisknout je jako jeden dokument. Příklad: Kombinovaný dokument: Režim Sešít (dvojité) Dávky: Režimy Posun, str., Separace na strany, Kombinace obrazů ( na ) Vkládání přebalu/listu: Přebal Předmluva Zadejte nastavení pro kombinovaný dokument. Originál Dávka Kopie Kopírovací První dávka: Je vybrán režim Posun Druhá dávka: Je vybrán režim str. První dávka Druhá dávka Třetí dávka Čtvrtá dávka Funkce faxu Pro každou dávku originálů specifikujte nastavení kopírování. Třetí dávka: Je vybrán režim Separace na strany Funkce odesílání Naskenujte originály použitím podavače nebo kopírovací desky. Čtvrtá dávka: Je vybrán režim Kombinace obrazů ( na ) Dávky originálů můžete smazat, pokud je již nepotřebujete. 7 8 Můžete také zhotovit ukázkový tisk vybrané dávky originálů nebo kombinovaného dokumentu. Jiné užitečné Chcete-li skenovat další dávku originálů, stiskněte [Další blok] a opakujte postup od. Po skončení skenování všech originálů stiskněte [Potvr./Kombin. všechny bloky]. Chcete-li pro kombinovaný dokument použít režim Vkládání přebalu/listu, stiskněte [Vkládání přebalu/listu]. Dávky originálů vyberte v pořadí, ve kterém je chcete kombinovat stiskněte [Spustit tisk]. Doplňkové 8

20 Kopírovací Přehled kopírovacích funkcí K nastavení různých režimů použijte obrazovku základních funkcí pro normální kopírování a obrazovku speciálních funkcí. K dispozici jsou dvě obrazovky speciálních funkcí: / a /. Obrazovka základních funkcí pro normální kopírování Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitoly a Rozevírací seznam pro výběr barev Stiskněte, chcete-li vybrat režim barvy pro kopírování. : Stiskněte, chcete-li poměr kopírování vrátit na 00 %. Poměr kopírování (viz str. 9) Stiskněte, chcete-li zmenšit nebo zvětšit velikost kopie. Kompletace (viz str. 9) Stiskněte, chcete-li vybrat nebo zrušit režimy Třídit, Skupina nebo Sešít. Obrazovka speciálních funkcí (/) 8 Separace na strany (viz str. ) Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitola Stiskněte, chcete-li kopírovat rozevřené stránky knihy na samostatné listy papíru Vkládání přebalu/listu (viz str. ) Stiskněte, chcete-li přidat přebaly, vložit listy nebo stránky kapitol mezi specifikované stránky. Brožura (viz str. ) Stiskněte, chcete-li zhotovit kopie několika originálů a vytvořit z nich brožuru. Prokládání transparentních listů Stiskněte, chcete-li při kopírování transparentních listů vložit list mezi každé dva transparentní listy. Obrazovka speciálních funkcí (/) Průvodce kopírováním a mi schránky Kapitoly a Tvorba obrazu (viz str. ) Po stisknutí můžete uspořádat obrazy originálu tak, jak si to přejete. Skládání formuláře Stiskněte, chcete-li položit obraz uložený v paměti na obraz originálu a následně zhotovit jeho kopii. Ochranný vodoznak (viz str. 7) Stiskněte, chcete-li na pozadí kopie vložit skrytý text. 9

21 Přehled kopírovacích funkcí 7 stranný (viz str. 0) Stiskněte, požadujete-li oboustranné kopírování. Přerušení (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li přerušit kopírovací úlohu a zhotovit prioritní kopie. Výběr papíru (viz str. 0) 9 0 Výběr typu originálu Stiskněte, chcete-li změnit typ originálu v případě, že jsou na originálech fotografie apod. Speciální Stiskněte, chcete-li vybrat režim Speciální. Předmluva Stiskněte, chcete-li vybrat velikost/typ papíru a zdroj papíru. 8 Nastavit kontrast Stiskněte, chcete-li ručně nastavit expozici kopírování. Stisknutím [A] vyberete nebo zrušíte automatické nastavení expozice. Kopírovací Různě velké originály (viz str. ) Stiskněte, chcete-li zhotovit kopie z různě velkých originálů umístěných společně do podavače. Tvorba úlohy Stiskněte, chcete-li rozdělit originály na několik částí, naskenovat je a poté je vytisknout všechny společně. Přepínač obrazovky speciálních funkcí Stiskněte, chcete-li přepnout ze speciálních funkcí / na speciální / a naopak. Posun Stiskněte, chcete-li posunout polohu obrazu originálu na listu kopie. Kombinace obrazů (viz str. ) Stiskněte, chcete-li automaticky zmenšit dva, čtyři nebo osm originálů tak, aby se jednostranně nebo oboustranně zkopírovaly na jeden list kopie. Paměť režimů (viz str. ) 0Okraj (viz str. ) Stiskněte, chcete-li vytvořit okraje podél stran listu kopie. Hlášení o dokončení úlohy Stiskněte, chcete-li zajistit, aby stroj prostřednictvím u uvědomil uživatele o dokončení kopírovací úlohy. Smazání rámu (viz str. ) Stiskněte, chcete-li odstranit tmavé okraje a čáry, které se objevují kolem obrazů originálů, nebo stíny po otvorech pro vazbu. Kontrola skenovaného obrazu Skenujete-li jeden po druhém originály umístěné na kopírovací desce, stisknutím potvrdíte v průběhu kopírování každou stránku naskenovaného obrazu. 8 Vodoznak/Tisk data Funkce faxu Funkce odesílání Stiskněte, chcete-li uložit nebo vyvolat kopírovací režimy. Stiskněte, chcete-li na kopie umístit vodoznak a datum. Vyvolat Stiskněte, chcete-li vyvolat dříve nastavené kopírovací režimy. 9 Číslování stran/sad kopií (viz str. ) Stiskněte, chcete-li kopie nebo sady kopií opatřit čísly. Jiné užitečné Ostrost Stiskněte, chcete-li zvýšit nebo snížit ostrost obrazu originálu na kopii. 0 Uložit do schránky (viz str. 7) Stiskněte, chcete-li originály naskenované z obrazovky základních funkcí pro normální kopírování uložit jako dokument do uživatelské schránky. 7 Nastavení obrazu (viz str. ) Po stisknutí můžete provádět jemná nastavení kvality obrazu kopie Kombinace bloků úloh (viz str. 8) Stiskněte, chcete-li skenovat více dávek originálů s použitím různých nastavení kopírování a vytisknout je jako jeden dokument. Doplňkové 0

22 Funkce faxu Odesílání faxu Následuje vysvětlení základního postupu při odesílání faxu. Další informace týkající se nastavení viz odkazy u každého kroku. Příprava Uložte originály Stisknutím [Odeslat] přepněte na režim faxování. Když začnete zadávat faxové číslo pomocí číselných tlačítek, zobrazí se automaticky obrazovka pro zadávání faxového místa určení (viz obrazovka výše). Jestliže je nastavena správa ID oddělení nebo přihlašovací služba SDL nebo SSO, je nutné zadat ID a heslo. (Je-li připojena volitelná čtečka karet, vložte kontrolní kartu.) Uložte originály. Uložené do podavače Vázané originály nebo originály nepravidelné velikosti uložte na kopírovací desku. Další informace viz kapitola Základní operace v Referenčním průvodci. Specifikace faxového čísla pomocí tlačítek volby na jeden dotek Faxové místo určení můžete také specifikovat pomocí tlačítka na jeden dotek, a to za předpokladu, že jste faxové místo určení předem uložili pod tlačítko na jeden dotek. Další informace týkající se ukládání míst určení pod tlačítka na jeden dotek viz str. a. Ukládání místa určení Jestliže chcete vybírat místo určení z telefonního seznamu, pomocí tlačítek na jeden dotek nebo tlačítek Oblíbená, je nezbytné, abyste místo určení uložili předem. Místa určení uložte z obrazovky doplňkových funkcí. Tlačítko Uložit na obrazovce základních funkcí odesílání a obrazovce telefonního seznamu je zkrácená volba obrazovky doplňkových funkcí pro ukládání míst určení. Další informace týkající se ukládání míst určení do telefonního seznamu, pod tlačítka na jeden dotek nebo tlačítka Oblíbená viz str. a. [Ulož.] na obrazovce základních funkcí odesílání [Uložit] na obrazovce telefonního seznamu

23 Odesílání faxu ON/OFF Zadejte faxové číslo ON/OFF ABC DEF Spusťte odesílání faxu GHI ABC JKL DEF MNO GHI PQRS JKL TUV MNO WXYZ Předmluva PQRS TUV WXYZ Zadejte faxové číslo. Log in/out Log in/out Stiskněte. Kopírovací Chcete-li odeslat fax na více míst určení, stiskněte tlačítko [Další] po zadání prvního a každého dalšího místa určení, nebo specifikujte místa určení pomocí telefonního seznamu. Po dokončení faxování originály odeberte. Můžete nastavit, aby se před odesláním faxu zobrazil jeho náhled. Zde také máte možnost zkontrolovat počet stránek k odeslání. Funkce faxu Funkce odesílání Místa určení můžete specifikovat i pomocí tlačítek volby na jeden dotek a tlačítek Oblíbená, pod něž jste místa určení zaregistrovali předem. Podrobnější informace týkající se registrování faxových míst určení viz str. a. Chcete-li, aby měl odesílaný fax dobrou kvalitu, nastavte vysoké rozlišení. Rozlišení můžete vybírat také z rozevíracího seznamu Nastavení skenování. Jiné užitečné Další informace o užitečných faxových funkcích naleznete na str., a 7 až. Doplňkové

24 Funkce faxu Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka faxu) Následuje vysvětlení funkcí často používaných při faxování dokumentů. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Na str. 7 až také naleznete popis různých funkcí, které při faxování můžete použít. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka základních funkcí odesílání Jestliže používáte hlavně tlačítka volby na jeden dotek Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola 9 Zobrazit tlačítka volby na jeden dotek na výchozí obrazovce Můžete nastavit, aby se obrazovka základních funkcí odesílání zobrazovala jako výchozí, v Nastavení VYS. pod <Běžná nastavení> v Nastavení komunikace na obrazovce doplňkových funkcí. Vyberte [Tl. na jeden dotek] stiskněte [OK]. Zobrazit historii odesílatele Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola 9 Vyberte [ID VYS. terminálu] v Nastavení VYS. pod <Běžná nastavení> v Nastavení komunikace na obrazovce doplňkových funkcí. Stiskněte [Zap]. Pokud je to nutné, proveďte nastavení ID VYS. terminálu.

25 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka faxu) Automatické přesměrování přijatých faxů Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Jednoduchým nastavením podmínek přesměrování předem na Zap lze přijaté faxy automaticky přesměrovávat na specifikované faxové číslo. Předmluva Uložit podmínky přesměrování Kopírovací Funkce faxu Stiskněte [Nast. přesměrování] v Nastavení systému na obrazovce doplňkových funkcí. Stiskněte [Uložit]. Zadejte podmínky přesměrování stiskněte [OK]. Faxové číslo pro přesměrování faxů nezapomeňte uložit do telefonního seznamu. Funkce odesílání Odeslat data z počítače faxem Jiné užitečné Z aplikace v počítači vyberte tiskovou funkci stiskněte [OK]. Stisknutím [Přidat osobu] nebo [Přidat skupinu] zadejte místo určení. * Aby bylo možné faxy odesílat z počítače, je nutné nainstalovat faxový ovladač. Displej se může lišit podle operačního systému, který používáte, a také podle faxového ovladače. Další informace viz Fax Driver Guide. Telefonní seznam uložený ve stroji lze též exportovat pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a importovat do faxového ovladače. Doplňkové

26 Funkce odesílání Odeslání dokumentu ( , I-fax, souborový server) Následuje vysvětlení základního postupu při odesílání dokumentu. Podrobnější vysvětlení postupů viz odkazy na jiné průvodce. Příprava Uložte originály Uložené do podavače Stisknutím [Odeslat] přepněte na funkci odesílání. Tlačítko funkcí pro odesílání a faxových funkcí se může lišit podle nainstalovaných voleb. Může se zobrazit jako [Odeslat] nebo [Fax]. Podrobnější informace naleznete v kapitole Úvod do funkcí odesílání a faxu v Průvodci odesíláním a faxováním. Jestliže se zobrazí obrazovka správy ID oddělení, zadejte [ID oddělení] a [Heslo]. Po zadání stiskněte (Přihlásit se/odhlásit) na dotekovém panelu. Jestliže je nastavena správa ID oddělení nebo přihlašovací služba SDL nebo SSO, je nutné zadat ID a heslo. (Je-li připojena volitelná čtečka karet, vložte kontrolní kartu.) Uložte originály. Uložené na kopírovací desku Při ukládání originálů na kopírovací desku nezapomeňte po uložení originálů zavřít podavač/kryt kopírovací desky. Další informace viz kapitola Základní operace v Referenčním průvodci. Registrace míst určení Jestliže chcete vybírat místo určení z telefonního seznamu, pomocí tlačítek na jeden dotek nebo tlačítek Oblíbená, je nezbytné, abyste místo určení uložili předem. Místa určení uložte z obrazovky doplňkových funkcí. Tlačítko Uložit na obrazovce základních funkcí odesílání a obrazovce telefonního seznamu je zkrácená volba obrazovky doplňkových funkcí pro ukládání míst určení. Další informace týkající se ukládání míst určení do telefonního seznamu, pod tlačítka na jeden dotek nebo tlačítka Oblíbená naleznete na str. a. [Ulož.] na obrazovce základních funkcí odesílání [Uložit] na obrazovce telefonního seznamu

27 Odeslání dokumentu ( , I-fax, souborový server) ON/OFF Specifikujte místo určení ABC DEF Spusťte odesílání GHI PQRS JKL TUV MNO WXYZ Předmluva Log in/out Kopírovací Stiskněte [Telefonní seznam] určení stiskněte [OK]. vyberte místo Stiskněte. Po dokončení odesílání originály odeberte. Objeví-li se následující obrazovka, postupujte podle instrukcí na obrazovce stiskněte jednou pro každý originál. Po naskenování originálů stiskněte [Hotov]. Funkce faxu Můžete také specifikovat místo určení pomocí tlačítka na jeden dotek nebo tlačítka Oblíbená, a to za předpokladu, že jste místo určení předem uložili pod tlačítko na jeden dotek nebo tlačítko Oblíbená. Chcete-li odesílat na místo určení, které není uložené v telefonním seznamu, atd., stiskněte [Nová adresa] a zadejte místo určení. Je-li nastavena správa ID oddělení, stiskněte (Přihlásit/Odhlásit). Funkce odesílání Další informace týkající se specifikace míst určení viz str. a. Chcete-li změnit rozlišení dokumentu určeného k odeslání, použijte rozevírací seznam Nastavení skenování ( ). Chcete-li změnit typ souboru dokumentu určeného k odeslání, stiskněte [Typ souboru] ( ). Režim skenování a speciální lze také nastavit na obrazovce nastavení skenování. Jiné užitečné Další informace o funkcích, které můžete nastavit z obrazovky nastavení skenování, viz str. a. Doplňkové

28 Funkce odesílání Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka telefonního seznamu/základních funkcí odesílání) Funkci odesílání můžete použít k odesílání rukou psaných dokumentů na místo určení. Dokumenty lze em, I-faxem a faxem odesílat jako různé typy souborů. V následující části se seznámíte se základním postupem při odesílání dokumentů. Další informace viz odkazy na příslušné průvodce. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Uložit běžně používaná místa určení Obrazovka základních funkcí odesílání Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Výběr z telefonního seznamu Výběr tlačítka na jeden dotek Výběr tlačítka Oblíbená Vyvolat poslední nastavení Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Můžete vyvolat poslední tři adresy, nastavení skenování a nastavení odesílání, které byly již nastaveny, a pak dokumenty odeslat. 7

29 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka telefonního seznamu/základních funkcí odesílání) Specifikovat typ souboru a odeslat dokument Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Pro dokument, který chcete odeslat, můžete vybrat jako typ souboru TIFF, JPEG nebo PDF. Vyberete-li jako typ souboru PDF, můžete také zadat režimy [Trace & Smooth], [Kompakt], [OCR (Prohl. text)], [Šifrovat] a/nebo [Přidat digit. podpisy]. * Typ souboru nemůžete vybírat při odesílání na fax nebo I-fax nebo do uživatelské schránky. Předmluva Kopírovací Nastavit Volby PDF Umožňuje přeměnit naskenovaná obrazová data na škálovatelná obrysová data. Obrysová data mají méně zubatých hran a je možné je extrahovat a použít v Adobe Illustrator. Funkce faxu Umožňuje odesílat soubory s textovými originály nebo s originály obsahujícími text i fotografie s využitím vysokého stupně komprimace. Funkce odesílání Umožňuje přidat digitální podpis k datům PDF, což umožňuje odesílat dokumenty čistě a bez problémů se zabezpečením před napodobováním a neautorizovanou úpravou dokumentů. Můžete přidat následující dva typy digitálního podpisu: Podpis zařízení Podpis uživatele * V závislosti na typu podpisu jsou digitální podpisy k dispozici jen, když je aktivováno následující volitelné zařízení: Podpis zařízení: Univerzální souprava se zabezpečením pro odesílání PDF Podpis uživatele: Souprava pro digitální podpis uživatele PDF Před odesláním můžete text naskenovaného dokumentu převést do prohledavatelného formátu. * Režim PDF (OCR) je k dispozici pouze, je-li aktivována univerzální zdokonalená souprava pro odesílání PDF. Při odesílání důležitého dokumentu s důvěrnými informacemi můžete nastavit heslo, které zamezí jeho tisku a otevření jinými uživateli. Funkce Šifrované PDF umožňuje tvorbu šifrovaného PDF a jeho odeslání. Šifrování lze odstranit použitím nastaveného hesla. * Funkce Šifrované PDF je k dispozici pouze, je-li aktivována univerzální zabezpečovací souprava pro odesílání PDF. Jiné užitečné Doplňkové 8

30 Funkce odesílání Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení skenování) Chcete-li měnit vzhled dokumentu určeného k odeslání, můžete upravit nastavení skenování. Dále jsou vysvětleny užitečné, které můžete využít při skenování dokumentu určeného k odeslání. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka nastavení skenování Odeslat dokumenty s fotografiemi v dobré kvalitě Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Režim Text/Foto Režim Foto Režim Text Jestliže se originály nenaskenují správně, pokuste se vybrat typ originálu z rozevíracího seznamu Kvalita obrazu. Fotografie lze naskenovat čistě. Jestliže se na vašich originálech vyskytne lesknoucí se zvlněný vzorek (moaré efekt), eliminujte jej pomocí nastavení [Ostrost] na obrazovce speciálních funkcí. Změnit velikost skenovaného dokumentu Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Jestliže je text na okrajích oříznutý, zkuste velikost skenovaného obrazu nastavit o jeden stupeň větší. 9

31 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení skenování) Automaticky změnit poměr zoomu podle specifikované velikosti záznamu Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Umožňuje automaticky měnit vertikální/horizontální poměr zoomu na základě velikosti originálu a vybrané velikosti záznamu. Poměr zoomu je nastaven mezi 0 a 00 %. Stroj můžete nastavit, aby automaticky měnil poměr zoomu, ale pouze za předpokladu, že jste rozlišení nastavili na 00 x 00 dpi nebo 00 x 00 dpi. Předmluva Odeslat dokumenty s jemným textem a obrázky v dobré kvalitě * Pro fax a I-fax nelze použít barevné režimy. Jemný text na odesílaných dokumentech můžete zvýraznit, jestliže změníte rozlišení 00 x 00 dpi na vysoké rozlišení 00 x 00 dpi nebo 00 x 00 dpi. Se zvýšením rozlišení se však zvětšuje velikost souboru. Uložit režim skenování Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Když odesíláte barevný dokument, vyberte [Autom. výběr barev] nebo [Plné barvy]. Kopírovací Funkce faxu Funkce odesílání Rozlišení můžete vybírat také z rozevíracího seznamu Režim skenování. To je praktické pro ukládání běžně používaných rozlišení. Zvolte, kam uložit režim stiskněte [Uložit]. Odeslat odděleně naskenované dokumenty najednou Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Jiné užitečné Stisknutím zobrazíte obrazovku pro skenování originálů. Stisknutím naskenujete další originál. Po naskenování originálů stiskněte [Hotov]. Doplňkové 0

32 Funkce odesílání Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení pro odesílání) Na obrazovce nastavení pro odesílání můžete specifikovat, kdy dokument odeslat a která nastavení při odesílání použít, a nastavit zaslání zprávy upozorňující na ukončení odesílání. Následuje vysvětlení užitečných funkcí, které můžete využít při odesílání dokumentu. * Čísla na obrázcích označují jednotlivé kroky operace. Obrazovka nastavení pro odesílání Přidat k odesílanému dokumentu místo určení pro odpověď Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Stiskněte [Odpovědět na] a vyberte jméno, které chcete nastavit jako místo určení pro odpověď. Je nezbytné, abyste adresu pro odpověď předem nastavili v nastavení telefonního seznamu (z obrazovky doplňkových funkcí). V závislosti na způsobu odesílání, který chcete použít ( , fax nebo I-fax), můžete také k názvu přiloženého souboru připojit název odesílaného dokumentu nebo předmět. Pomocí ikon zobrazených nalevo od jednotlivých způsobů odesílání můžete ověřit, zda lze určité nastavení pro odesílání zadat. Při odesílání u můžete také stanovit jeho prioritu. Když je jako typ souboru nastaveno [PDF (OCR)], nastavení [Náz. doc. OCR] na Zap automaticky vyjme počáteční blok textu v dokumentu jako jeho název souboru.

33 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka nastavení pro odesílání) Určit čas spuštění odesílání Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola K určení času, kdy má začít odesílání dokumentu, např. odeslání dokumentu následující ráno, použijte funkci odloženého odesílání. K odeslání dokumentu v určený čas stačí zadat jen požadovaný čas. Předmluva Odeslat zprávu o dokončeném odesílání Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Kopírovací Funkci Hlášení o dokončení úlohy použijte v případě, že chcete být informováni o dokončení úlohy. Když se odesílání dokončí, budete na to upozorněni ovou zprávou. Funkce faxu Zkontrolovat dokument před odesláním Průvodce odesíláním a faxováním Kapitola Nastavte Náhled na Zap, chcete-li si prohlédnout náhled dokumentu určeného k odeslání. Náhled se zobrazí po stisknutí [Hotov]. To vám umožňuje před odesláním odstranit nepotřebné prázdné stránky. Funkce odesílání Zde také můžete zkontrolovat počet stránek dokumentu určeného k odeslání. Provést úpravu místa určení z počítače Jiné užitečné Pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní stroje můžete prostřednictvím internetového prohlížeče upravovat adresy uložené v telefonním seznamu. To znamená, že můžete kopírovat a vkládat ové adresy z počítače. Doplňkové

34 Funkce odesílání/faxu Přehled funkcí odesílání/faxu Po stisknutí [Odeslat] se zobrazí obrazovka základních funkcí odesílání. Odesílání je proces, při kterém stroj naskenuje dokument a odešle jej na místo určení em, faxem nebo I-faxem, nebo ho uloží na souborový server. Dokument také můžete odeslat najednou na více míst určení, např. em a I-faxem, i když se jedná o odlišné způsoby odesílání. Další informace o zde popsaných funkcích naleznete v Průvodci odesíláním a faxováním. Průvodce odesíláním a faxováním Kapitoly, a Nastavení místa určení Seznam míst určení Zobrazuje seznam míst určení. Najednou lze specifikovat nejvýše míst určení. (Z míst určení lze specifikovat nových adres včetně adres získaných prostřednictvím serveru.) Telefonní seznam (viz str. 7) Stiskněte, chcete-li vybrat místo určení z telefonního seznamu. Síťový adresář Stiskněte, chcete-li najít místo určení na serveru LDAP. Detaily (Details) Stiskněte, chcete-li zkontrolovat nebo změnit informace o místě určení vybraném ze seznamu míst určení. Změnit a zkontrolovat můžete i adresy zadané pomocí karty Nová adresa. 0 Průvodce odesíláním a faxováním Kapitoly a Provedení Nastavení skenování

35 Přehled funkcí odesílání/faxu Nová adresa Stiskněte, chcete-li specifikovat místo určení (např. fax, , I-fax a souborový server, uživatelskou schránku nebo sebe) odesílaného dokumentu, které není uložené v telefonním seznamu. Typ souboru (viz str. 8) Stiskněte, chcete-li při odesílání na místo určení, jako je nebo adresa souborového serveru, vybrat typ souboru odesílaného dokumentu. Je-li vybráno PDF, můžete též zadat režimy Trace & Smooth, Kompakt, OCR (Prohl. text), Šifrovat a/nebo Přidat digit. podpisy. Předmluva Tlačítka Oblíbená/tlačítka na jeden dotek (viz str. 7) Stisknutím vyvoláte tlačítka Oblíbená a tlačítka volby na jeden dotek. Tlačítka Oblíbená nebo tlačítka volby na jeden dotek musíte uložit předem. Vyvolat (viz str. 7) Stisknutím vyvoláte tři naposledy nastavené adresy, nastavení skenování a nastavení odesílání, a poté dokumenty odešlete. Cc Bcc Stisknutím nastavíte více míst určení ových adres na adresy pro kopie (Cc) a skryté kopie (Bcc). Smazat Stiskněte, chcete-li smazat místo určení zobrazené v seznamu míst určení. stranný originál Stiskněte, chcete-li naskenovat obě strany originálu. Různě velké originály Stiskněte, chcete-li skenovat různě velké originály společně. Rozevírací seznam Výběr barev (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li vybrat režim barvy pro kopírování. Stroj může automaticky zjistit a rozlišit barevné originály od černobílých. : Stiskněte, chcete-li poměr kopírování vrátit na 00 %. Poměr kopírování (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li zmenšit nebo zvětšit velikost skenovaného obrazu. Rozevírací seznam Režim skenování (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li vybrat režim skenování. Režimy skenování jsou nastaveny jako výchozí, tato nastavení však můžete upravovat. Uložit/Smazat Stiskněte, chcete-li uložit nebo smazat režim skenování Nastavení pro odesílání (viz str. a ) Stiskněte, chcete-li vybrat na obrazovce nastavení pro odesílání. Uložit (viz str. 7) Stiskněte, chcete-li místo určení uložit pod tlačítko Oblíbená, tlačítko na jeden dotek nebo do telefonního seznamu. Toto tlačítko je zkrácená volba obrazovky doplňkových funkcí pro ukládání míst určení. Volba (viz str. 9 a 0) Stiskněte, chcete-li vybrat funkci z obrazovky nastavení skenování. Rozevírací seznam Nastavení skenování Stiskněte, chcete-li vybrat uložený režim skenování a rozlišení. Režimy skenování jsou nastaveny jako výchozí, tato nastavení však můžete upravovat. Rozevírací seznam Rozlišení (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li specifikovat rozlišení dokumentu určeného k odeslání. Výběr velikosti dokumentu (viz str. 9) Stiskněte, chcete-li vybrat velikost dokumentu určeného ke skenování. Nastavit kontrast Stiskněte, chcete-li ručně nastavit expozici kopírování. Stisknutím [A] vyberete nebo zrušíte automatické nastavení expozice. Rozevírací seznam Typ originálu (viz str. 0) Stiskněte, chcete-li typ originálu vybrat ručně podle typu skenovaného obrazu. Speciální Stiskněte, chcete-li vybrat režim Speciální. Kopírovací Funkce odesílání Funkce faxu Jiné užitečné Doplňkové

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Z ákladní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj umí... 3 Ovládací panel (hlavní ovládací panel)... 5 Ovládací panel (ovládací panel faxu)... 7 Kopírovací

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

Vysokorychlostní sdílení dokumentů ve vaší kanceláři

Vysokorychlostní sdílení dokumentů ve vaší kanceláři ir5055/n ir5065/n ir5075/n Multifunkční tiskárna Vysokorychlostní sdílení dokumentů ve vaší kanceláři Multifunkční. ir5055/n / ir5065/n / ir5075/n Výkonný tisk. Skutečně efektivní sdílení dokumentů Zařízení

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 14. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Řešení problémů Řešení problémů V případě možného výskytu problému s výrobkem, postupujte podle pokynů v tomto návodu dříve, než zavoláte

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka Verze 1.0 Leden 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Podle vašich pot řeb OBSAH Běžná nastavení...3 Nastavení časovače...7 Nastavení/Čištění...8 Nastavení hlášení... 10 Nastavení systému... 12 Nastavení kopírování... 15 Nastavení

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

PROGRAM ACS Control návod k použití

PROGRAM ACS Control návod k použití PROGRAM ACS Control návod k použití ACS Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci událostí (průchodů) a konfiguraci přístupových a docházkových systémů. Umožňuje přímou

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Průvodce faxováním ČESKÁ VERZE

Průvodce faxováním ČESKÁ VERZE Průvodce faxováním Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití. ČESKÁ VERZE ir2022/ir2018 Průvodce faxováním Příručky

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže...3 Ovládací panel...5 Funkce kopírování Zhotovení kopie...7 Základní kopírovací...9 Volitelné kopírovací...3

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Kapitola 1 15. Kapitola 2 29

Kapitola 1 15. Kapitola 2 29 Obsah Kapitola 1 15 Jak dostat obrázky do Lightroomu Postup importu zařídit, aby se Lightroom automaticky spustil při vložení paměťové karty? 16 maximálně urychlit zobrazení miniatur? 17 při importu přidat

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2 Návod k obsluze Infračervený dálkový ovladač memo RC.1 memo RC.2 Dálkové ovladače řady memo.rc jsou elektronická zařízení určená k tomu, aby umožnila přenos programů z a do spínacích hodin memo. Díky infračervenému

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Skenery řady i4x50. Příručka nastavení skenování pro aplikace ISIS. A-61838_cs

Skenery řady i4x50. Příručka nastavení skenování pro aplikace ISIS. A-61838_cs Skenery řady i4x50 Příručka nastavení skenování pro aplikace ISIS A-61838_cs Použití ovladače ISIS Obsah Spuštění nástroje Scan Validation Tool... 2 Dialogové okno nástroje Scan Validation Tool... 3 Konfigurace

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Skenování čeština (Czech) Obsah Skenování....................................................... 4 Skenování z počítače......................................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více