HU Vysokovýkonný univerzální stroj pro velkokuchyně a lahůdkárny. Ostrý na všechno, co lze krájet... Technická data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HU 1010. Vysokovýkonný univerzální stroj pro velkokuchyně a lahůdkárny. Ostrý na všechno, co lze krájet... Technická data"

Transkript

1 Technická data Napájení Hnací jednotka AE 10 w dvě rychlosti a pulsní volba w příkon 1,9 kw w napětí 400 V 400 V, 3~, 50 Hz Stupeň elektrického krytí IP 54 Příkon motoru Otáčky hřídele AG-S převodovka pro násypku a krájecí nástavec Planetové míchací a šlehací zařízení 40 l w max. zpracovávané množství cca 25 kg Planetové míchací a šlehací zařízení 20 l w max. zpracovávané množství cca 12 kg Mlýnek na maso FX-SE F Ø 82 mm w další desky 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 1 a 0 (3 otvory) w výkon cca 400kg/hod. Mlýnek na mák w výkon 45 kg/h Připojovací kabel s 5-pólovou zástrčkou CEE Brutto hmotnost Magnetické bezpečnostní prvky UNGE 5 Nástavec pro kráječ nudliček (č.11) a tenderizér (č.10) Krájecí nástavec SAS-S w pro použití kotoučů w výkon dle kotoučů 100 až 450 kg/h Násypkový nástavec T-S w ke zpracování většího množství surovin w brambor, cibule, ořechů, čokolády, suchého pečiva atd. w výkon dle válců 200 až 1000 kg/h Porcovací zařízení PE w porcování a formování karbanátků 80 g a 100 g Nožová sestava FS-S (Tenderizér) Nožová sestava pro krájení nudliček SS-S w s roztečí 3,3 mm, 5 mm a 10 mm Podstavec, pojízdný FGA, s odkládací plochou Transportní nádoba w 30 litrů Podpěra GH (pro násypkový nástavec T-S) w nutná při použití krájecích kotoučů kotouče otor T (pro násypkový nástavec T-S) w nutný při použití strouhacích válců 1,3 / 1,9 kw 178 ot./min. 356 ot./min. 4,5 m 33 kg ANO Vysokovýkonný univerzální stroj pro velkokuchyně a lahůdkárny Ostrý na všechno, co lze krájet... w snadná a logická obsluha w celonerezové provedení w garance vysokého výkonu w vynikající kvalita zpracování w široké využití w mobilní provedení podrobnější nabídka v katalogu HU 1010 ODBONÝ PODEJCE cz.eu

2 Krájecí kotouče HU 1010 masivní nerezové provedení pro dlouhou životnost Strouhací válce Zubaté a hladké ostří přestavitelný 0,8 mm až 5 mm 2,5 mm 6,0 mm ,5 mm 2,8 mm 5,0 mm 7,0 mm 10 mm 2,0 mm Zubaté ostří 6 mm 2,5 mm 6,0 mm 3,0 x 5,0 mm 7,0 mm syrové brambory sýr 1,0 mm 2,0 mm Vlnkové ostří mm 6 mm 7 mm 9 mm 10 mm 13 mm 2,8 mm 3 až 6 mm 2,7 mm 13 Celer 2,8 mm Syrová zelenina 5,0 mm 6,0 mm 7,0 mm 9,0 mm mm nejjemnější strouhací válce 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm válec pro pasírování a vytváření kaší Ředkev, kedlubny atd. Syrová zelenina 2,0 x 2,5 mm 3,5 x 5,0 x 5,0 mm 5,0 x 7,0 mm Sýry 7,0 x 7,0 mm 7,0 x 10,0 mm 8 x 8 x 10 mm 10 x 10 x 10 mm 16 x 16 x 10 mm 20 x 20 x 10 mm ,0 x 1,8 mm 2,5 x 2,0 mm 3.5 x 6,0 x 5,5 mm válec na proužky brambory na knedle 14 Pozice viz. poslední strana. 15

3 028 pøíslušenství k robotu H1010 Univerzální velkokuchyòský robot HU 1010 gastro TOP Quality Nová generace robotù døíve známých pod oznaèením HKU a HU. Jedná se o pohonnou jednotku v masivní konstrukci s možností pojízdného stojanu pro vykonávání èinností v rùzných úsecích gastronomických provozù. Jeho vysoká užitná hodnota spoèívá v univerzálnosti a bohatém pøíslušenství pøídavných zaøízení. Jednoduchou výmìnou pracovního nástavce mùže robot pomáhat jako krájeè, krouhaè a kostièkovaè zeleniny, planetový hnìtaè nebo šlehaè, mlýnek na maso, naklepávaè masa a nudlièkovaè. Bohaté pøíslušenství Hnací jednotka AE vyrobena z nerez ušlechtilé oceli, vysoce hodnotné ozubené prvky zaruèují nehluèný chod a dlouhou životnost stroje, rùzná pøídavná zaøízení se snadno a rychle pøipojují na hnací jednotku, která má otáèky høídele 180/360 ot./min. provedení krouhaè s násypkou T-S Univerzální robot HU 1010 Cena dle sestavy Hnací jednotka AE-10-1 Technická data: Pøíkon... 1,3 / 1,9 kw Napìtí V Hnací jednotka AE-10-1 s magnetickým bezpeènostním zaøízením, skøíò z ušlechtilé nerezové oceli, speciální nástrèná spojka z ušlechtilé oceli, tlaèítkové spínání pro 2 rychlosti a impulsní stupeò, Integrovaná ochrana motoru proti pøetížení, pøipojovací kabel 4,5 m s konektorem CEE A Hnací jednotka AE-10-1 (542002) ,- Kè Podstavec stacionární MST Model MST - stabilní nerezová trubková konstrukce, 3 patky s otvory pro stacionární upevnìní. ozmìry (d x š x v) x 770 x 620 mm - model je možné doplnit o odkládací plochu (napø. pro mísu) A Podstavec stacion. MST (542010) ,- Kè Pøíslušenství: A Odkládací plocha (542017) 4.800,- Kè Podstavec pojizdný FGA s odkládací plochou Podstavec pojizdný FG-1 Model FGA - stabilní nerezová trubková konstrukce s odkládací plochou (napø. pro mísu), 3 vodící pojezdová koleèka s pryžovými obruèemi, všechna s možností zajištìní, ozmìry (d x š x v) x 770 x 620 mm Model FG-1 - stabilní nerezová trubková konstrukce, 3 vodící pojezdová koleèka s pryžovými obruèemi, všechna s možností zajištìní, ozmìry (d x š x v) x 770 x 620 mm - model je možné doplnit o odkládací plochu (napø. pro mísu) A Podstavec pojízdný FGA (542016) ,- Kè A Podstavec pojízdný FG-1 (542011) ,- Kè Pøíslušenství: A Odkládací plocha (542017) 4.800,- Kè Nástìnná konzole ozmìry (d x š x v) x 400 x 500 mm pro upevnìní hnací jednotky AE 10-1 pøi stísnìných prostorových pomìrech, nerezová ocel A Nástìnná konzole (542009) 6.150,- Kè Otoèný talíø ozmìry (d x š) x 330 mm pøi stísnìných prostorových pomìrech pro upevnìní a otoèné použití hnací jednotky AE 10-1 na desce stolu A Otoèný talíø (542014) ,- Kè

4 pøíslušens k robotu H Pracovní tìleso AG-S, kompletní s pøevodovkou, uložením nástroje a odnímatelnou výpustnou výsypkou, nerezová ocel A Tìleso AG-S, kompletní (542116) ,- Kè Krájecí nástavec SAS-S nerezová ocel, vèet. pøítlaèného zaøízení a posunováku, nasazuje se na pracovní pouzdro A Krájecí nástavec SAS-S (542113) ,- Kè Násypkový nástavec T-S nerezová ocel, pro kontinuální zpracování vìtších množství produktu, je možné použití kotouèù i válcù, nasazuje se na pracovní tìleso A Násypkový nástav. T-S (542201) ,- Kè Podpìra GH pøi použití násypkového nástavce je bezpodmíneènì zapotøebí pro sortiment kotouèù A Podpìra GH (542142) 4.050,- Kè otor T pøi použití násypkového nástavce, je bezpodmíneènì zapotøebí pro sortiment válcù A otor T (542141) 3.300,- Kè Mlýnek na maso FW-SE WS krájecí složení z nožové oceli s magnetickým zabezpeèovacím zaøízením, vèet. pìtinásobného krájecího složení, prùmìr 82 mm (skládá se z pøedøezaèe, 2 kruhových nožù, dìrovaného kotouèe 13 mm a dìrovaného kotouèe 5 mm), vkládacího kroužku 18 mm a 36 mm, plastového posunováku a vytahovacího háèku, tìlesa, mísy, uzavíracího kroužku z nerezové oceli, šneku z nerezové oceli, výkon... cca 400 kg/hod. Gulášové øezací zaøízení (dodáváno bez vymez.kroužkù) A Mlýnek FW-SE WS (542250) ,- Kè A Gulášové øezací zaøízení (542751) 2.850,- Kè Porcovací zaøízení PE vèetnì plnících desek 80 g / 100 g, k porcování a tvarování karbanátkù, frikadel a kroket A Porcovací zaøízení PE (542260) 4.350,- Kè Mlýnek na mák MM Výkonný mlýnek na mák s magnetickým zabezpeèovacím zaøízením. Výkon. cca 45 kg/hod A Mlýnek na mák MM (542895) ,- Kè

5 030 pøíslušens k robotu H1010 Planetový míchací a šlehací pøístroj (20 l) UP 20-S kompletní s kotlem z nerezové oceli s obsahem 20 litrù, vèet. 1 šlehací metly, 1 míchací metly (dráty z nerezové oceli), 1 hnìtacího háku (nerezová ocel), s ochranným krytem, zpracované množství: do 10 kg Pøíslušenství Pøídavnì je možno dodat: Kotel s obsahem 20 litrù, z nerezové oceli A Pøístroj UP 20-S (542302) ,- Kè A Kotel s obsahem 20 litrù (543261) 6.900,- Kè Planetový míchací a šlehací pøístroj (40 l) UP 40-S Kotel z nerezové oceli 40 litrù, jinak vybavení jako UP 20-S, s pøídavným míchadlem (nerezová ocel) a ochranným kruhem proti rozstøiku, zpracovávané množství: do 25 kg Planetové míchací a šlehací pøístroje je možno použít jen v kombinaci se strojním podstavcem , resp. pojízdným podstavcem nebo Pøíslušenství Pøídavnì je možno dodat: Kotel s obsahem 40 litrù, z nerezové oceli A Pøístroj UP 40-S (542301) ,- Kè A Kotel s obsahem 40 litrù (543093) 8.400,- Kè Tenderizér na pøípravu steakù FS-S kompletní s pøevodovou èástí, kompaktní steakovou nožovou válcovou sadou, skøíní z nerezové oceli a plastovým posunovákem Pøíslušenství Pøídavnì je možno dodat: Kompaktní steaková sada nožových válcù, D54, neostøená Kompaktní steaková sada nožových válcù, D54, ostøená A Tenderizér na steaky FS-S (542270)38.250,- Kè A Kryt násypky FS, komplet (544886) 7.500,- Kè A Sada válcù D54 -neostøená(542290)15.390,- Kè A Sada válcù D54 -ostøená (542291)17.990,- Kè Nudlièkovaè, na saláty SA-ST-S SA-ST-S 3,3 s kompaktní sadou krájecích válcù 3,3 mm SA-ST-S 5 s kompaktní sadou krájecích válcù 5 mm SA-ST-S 10 s kompaktní sadou krájecích válcù 10 mm kompletní se sadou krájecích válcù, skøíní z nerezové oceli a plastovým posunovákem A Nudlièkovaè SA-ST-S 3,3 (542265) ,- Kè A Nudlièkovaè SA-ST-S 5 (542266) ,- Kè A Nudlièkovaè SA-ST-S 10 (542267) ,- Kè A Kryt násypky SA-ST-S, t (544887) 7.500,- Kè Válce do nudlièkovaèe - pøídavné pøídavnì je možno dodat: Kompaktní sada krájecích válcù 3,3 mm Kompaktní sada krájecích válcù 5,0 mm Kompaktní sada krájecích válcù 10,0 mm Kompaktní sada krájecích válcù 25,0 mm (je možno použít i v pøístroji na pøípravu steakù) è.artiklu název rozteè Cena bez DPH A Sada nudlièkovaè 3,3mm (542292) ,- Kè A Sada nudlièkovaè 5mm (542293) ,- Kè A Sada nudlièkovaè 10mm (542294) ,- Kè A Sada nudlièkovaè 25mm (542296) ,- Kè

6 pøíslušens k robotu H Kotouèe pro krájení plátkù ke krájení zelí, cibule, okurek, øedkvièek atd. 1,0 mm tlouš ka øezu výkon cca 150 kg/hod. 2,0 mm tlouš ka øezu výkon cca 350 kg/hod. tlouš ka øezu výkon cca 450 kg/hod. Kotouèe se srpovitými noži A Kotouè pro krájení 1,0 mm (542320) 5.850,- Kè A Kotouè pro krájení 2,0 mm (542321) 5.550,- Kè A Kotouè pro krájení (542322) 5.700,- Kè pro mìkké produkty, jako rajská jablka, vaøené brambory, pórek, cibuli atd. 2,5 mm tlouš ka øezu výkon cca 200 kg/hod. tlouš ka øezu výkon cca 300 kg/hod. 6,0 mm tlouš ka øezu výkon cca 400 kg/hod. Krájecí kotouè na rajská jablka A Kotouè,srpovité nože 2,5 mm (542325) 5.850,- Kè A Kotouè,srpovité nože (542326) 5.700,- Kè A Kotouè,srpovité nože 6,0 mm (542327) 6.150,- Kè 6,0 tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/hod. Srouhací kotouèe pro syrové brambory A Krájecí kotouè 6,0 mm (542329) 6.600,- Kè jemné, tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/h hrubé, tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/h Kotouèe na strouhání sýry A Kotouè strouhací (542330) 6.450,- Kè A Kotouè strouhací (542331) 6.450,- Kè pro strouhání rùzných druhù sýrù jemné,, ostøené, výkon cca 230 kg/hod. hrubé, 6,0 mm, ostøené, výkon cca 450 kg/hod A Kotouè na strouhání (542335) 6.900,- Kè A Kotouè na strouhání 6,0 mm (542336) 6.900,- Kè Kotouèe na syrové produkty pro krouhání ovoce a zeleniny na pøípravu salátù ze syrových prod. 2,8 mm tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 230 kg/hod. tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 230 kg/hod. tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 370 kg/hod. tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 370 kg/hod A Kotouè, syrové prod. 2,8 mm (542342) 6.450,- Kè A Kotouè, syrové prod. (542340) 6.450,- Kè A Kotouè, syrové prod. (542343) 6.450,- Kè A Kotouè, syrové prod. (542341) 6.450,- Kè Kotouè na krájení proužkù pro krájení všech bulevnin, jako mrkve, kedluben, celeru, brambor, øepy atd. 5 / 6 / 7 a 9 mm tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 450 kg/hod. Kotouèe na ozdobné øezy A Kotouè na proužky 5,0 mm (542345) 6.300,- Kè A Kotouè na proužky 6,0 mm (542346) 6.300,- Kè A Kotouè na proužky 7,0 mm (542347) 6.150,- Kè A Kotouè na proužky 9,0 mm (542348) 6.150,- Kè A Stojan na 6 kotouèù (542360) 3.400,- Kè pro krájení syrových a vaøených druhù koøenové zeleniny a bulevnin,jako celeru, èervené øepy, mrkve atd. tlouš ka øezu, výkon cca 250 kg/hod A Kotouè,ozdobný øez (542355) 6.155,- Kè Krájecí kotouè s obloukovitými noži ke krájení okurek, papriky, pomeranèù, rajských jablek, žampionù, bulevnin atd. 2,5 mm tlouš ka øezu, výkon cca 200 kg/hod. tlouš ka øezu, výkon cca 300 kg/hod. 6,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/hod. Kotouè s obloukovitými noži na krájení rajských jablek A Kotouè,oblouk.nože 2,5 mm (542361) 5.400,- Kè A Kotouè,oblouk.nože (542362) 5.400,- Kè A Kotouè,oblouk.nože 6,0 mm (542363) 5.700,- Kè 6,0 mm tlouš ka øezu, zubové nože,výkon cca 350 kg/hod A Kotouè,oblouk.nože 6,0 mm (542364) 6.300,- Kè

7 032 pøíslušens k robotu H1010 Kotouè na krájení celeru tlouš ka øezu 2,75 mm, výkon cca 80 kg/hod A Kotouè pro krájení 2,75 mm (542337) 6.300,- Kè Pøestavitelný nožový kotouè pro jemné a hrubé krájení zelí, kedluben, okurek, cibule atd. 0-8 mm, nastavení 0,5 mm, výkon cca kg/hod. jako dole, avšak se zubovými noži A Kotouè pøestavitelný 0-8mm (542315) ,- Kè A Kotouè pøest. zubatý 0-8mm (542316) ,- Kè Kotouè na krájení proužkù pro zpracování syrových bulevnin, jako brambor, mrkve, kedluben atd. 2,0 x 2,5 mm tlouš ka øezu, výkon cca 120 kg/h 3,5 x tlouš ka øezu, výkon cca 150 kg/h 5,0 x 5,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 200 kg/h 5,0 x 7,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 230 kg/h 7,0 x 7,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 230 kg/h 7,0 x 10,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 230 kg/h Zaøízení na krájení kostek WSE A Kotouè-proužky 2,0x2,5mm (542358) ,- Kè A Kotouè-proužky 3,5x3,5mm (542357) ,- Kè A Kotouè-proužky 5,0x5,0mm (542350) 9.600,- Kè A Kotouè-proužky 5,0x7,0mm (542356) 9.600,- Kè A Kotouè-proužky 7,0x7,0mm (542351) 9.300,- Kè A Kotouè-proužky 7,0x10 mm (542352) 9.300,- Kè A Zaøízení WSE 8x8x10 mm (542219) ,- Kè A Zaøízení WSE 10x10x10 mm (542132) ,- Kè A Zaøízení WSE 16x16x10 mm (542231) ,- Kè A Zaøízení WSE 20x20x10 mm (542232) ,- Kè A Krájeè kostek 8x8 mm (542222) ,- Kè A Krájeè kostek 10x10 mm (542223) ,- Kè A Krájeè kostek 16x16 mm (542225) ,- Kè A Krájeè kostek 20x20 mm (542224) ,- Kè Strouhací válce ke strouhání suchého chleba a žemlí, pro jemné strouhání ovoce, oøechù, mandlí, kandované pomeranèové kùry atd. 1,5 mm tlouš ka øezu, výkon cca 150 kg/hod. pro mandle, oøechy, staré peèivo, vaøené brambory, rùzné druhy ovoce a zeleniny pro saláty se syrových produktù 2,8 mm tlouš ka øezu, výkon cca 350 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 500 kg/hodina 5,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 800 kg/hodina 7,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 900 kg/hodina 10,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 1000 kg/hodina A Strouhací válec 1,5 mm (542526) 3.750,- Kè A Strouhací válec 2,8 mm (542135) 2.850,- Kè A Strouhací válec (542136) 2.850,- Kè A Strouhací válec 5,0 mm (542137) 2.850,- Kè A Strouhací válec 7,0 mm (542138) 2.850,- Kè A Strouhací válec 10 mm (542143) 2.700,- Kè Strouhací válec pro strouhání syrových brambor, rùzných druhù ovoce a zeleniny 2,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 200 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 350 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 500 kg/hodina A Strouhací válec 2,0 mm (542146) 2.850,- Kè A Strouhací válec (542144) 2.700,- Kè A Strouhací válec (542145) 2.700,- Kè Válec pro krouhání brambor pro strouhání syrových brambor na knedlíková tìsta, bramborovou kaši atd., výkon cca 450 kg/hod A Válec, krouhání brambor (542139) 2.850,- Kè Válec pro strouhání sýra, zesílený ke strouhání sýrù tlouš ka øezu, výkon cca 300 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 310 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 350 kg/hodina 5,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 380 kg/hodina 7,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/hodina A Válec na sýry (542524) 3.750,- Kè A Válec na sýry (542523) 3.750,- Kè A Válec na sýry (542507) 3.750,- Kè A Válec na sýry 5,0 mm (542509) 3.750,- Kè A Válec na sýry 7,0 mm (542508) 3.750,- Kè

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510 e-mail: info@gastroservis-hofman.cz www.gastroservis-hofman.cz,,vařte

Více

KROUHAČE ZELENINY CL 55 CL 60 CL 60 V V

KROUHAČE ZELENINY CL 55 CL 60 CL 60 V V KROUHAČE ZELENINY CL 55 CL 60 CL 60 V V LAHŮDKÁŘSTVÍ - KOLY - BISTRA CL 60 Auto Automatický otvor poskytuje kvalitu řezu při velkých zpracovávaných objemech (dokonalá rovnováha mezi tvarem žlabu, rychlostí

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE GENERÁTOR EVO SYSTE OTOR 6399 Kč s EVO SYSTE TLAKOVÝ ČISTIČ 6399 Kč s EVO SYSTE ČERPADLO 6399 Kč s 15999 Kč

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

Vítejte ve světě skartovacích strojů a řezaček

Vítejte ve světě skartovacích strojů a řezaček Kvalita jako strategie Vítejte ve světě skartovacích strojů a řezaček Skartovací stroj - nezbytné vybavení každé kanceláře Správný výběr skartovacího stroje je základem spokojenosti Skartovací stroje se

Více

SKARTOVACÍ STROJ - NEZBYTNÉ VYBAVENÍ KAŽDÉ KANCELÁŘE

SKARTOVACÍ STROJ - NEZBYTNÉ VYBAVENÍ KAŽDÉ KANCELÁŘE SKARTOVACÍ STROJ - NEZBYTNÉ VYBAVENÍ KAŽDÉ KANCELÁŘE Skartovací stroje se staly obdobně jako kopírky, tiskárny nebo počítače nezbytnou součástí vybavení každé moderní kanceláře. Jejich uživatelé si brzy

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

gastro platnost 2. - 28. 2. 2015 LW Americké brambory se slupkou Bramborák s uzeným masem 150 g/80 ks 10 90 /1 ks SPAK Průmyslová majonéza 50 % Box

gastro platnost 2. - 28. 2. 2015 LW Americké brambory se slupkou Bramborák s uzeným masem 150 g/80 ks 10 90 /1 ks SPAK Průmyslová majonéza 50 % Box 2 platnost 2. - 28. 2. 2015 LW Americké brambory se slupkou NZ Polévková směs jemná s DPH 42 44 36 90 s DPH 22 89 19 90 složení: celer, hrášek, kapusta růžičková, kedlubna, květák, mrkev, pórek Bramborák

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní školy (IV/2) Sada: 2 Číslo DUM: EU-OPVK-MAT-1ST-42 Předmět: Matematika

Více

S P E C I Á L P R O E M U L Z E F R A N C E. Květen 2015 Česká Republika. Ceník pro prodejce

S P E C I Á L P R O E M U L Z E F R A N C E. Květen 2015 Česká Republika. Ceník pro prodejce AEROMIX S P E C I Á L P R O E M U L Z E MADE IN F R A N C E Ceník pro prodejce Květen Česká Republika Strana 1 Strana 9 Strana 17 KOMBINOVANÉ ROBOTY : KUTR & KROUHAČ ZELENINY VÝBĚR DISKŮ KROUHAČE ZELENINY

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Výhradní dovozce kuchyňského vybavení

Výhradní dovozce kuchyňského vybavení Drtiče kuchyňského odpadu Více než uklizená kuchyň... Velmi tichý chod Drtící systém bez nožů Dlouhé záruční lhůty Montáže, služby zákazníkům K montáži 1 rok záruka navíc Výhradní dovozce kuchyňského vybavení

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu.

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Seite 1 Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Společnost Forstner se zabývá výrobou a vývojem strojů na profesionální zpracování plechu již od roku 1960. Od samého počátku byla středem zájmu našich

Více

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10 Obsah ӏ Buderus Kamnové vložky 4.2 4.10 Buderus ӏ Kamnové vložky Buderus HLS BUD-200100 Kamnová vložka HLS216 panty vpravo 52 556,- BUD-200101 Kamnová vložka HLS216 panty vlevo 52 556,- Standartně dodáváno

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

LEDWELL klasik. LEDWELL guard LEDWELL sporo. technika s budoucností

LEDWELL klasik. LEDWELL guard LEDWELL sporo. technika s budoucností LEDWELL klasik technika s budoucností Nová řada LED reflektorů se špičkovým světelným výkonem a nízkou spotřebou energie, na které se můžete spolehnout. LEDWELL guard LEDWELL sporo LED reflektory - řada

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory 2013 TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory Hans Lundqvist EuroMilling OBSAH Technologie šrotování a mísení Obsah Kladívkový šrotovník A-304D...2 A-304D technický nákres...3 Kladívkový šrotovník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Hospodářské výpočty III Společná pro celou sadu

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY (01) Tvarohový krém s tomaty, bylinkovým olejem, 125,- Kč parmskou šunkou a opečeným světlým chlebem (02) Marinované krevety s citrónovou omáčkou na 175,- Kč salátovém lůžku, ochucené

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO CENÍK 3 TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO KT02272 xx5 30x30x5 00 KT02273 KT02274 KT02275 KT02276 KT02277 KT02278 KT02279 KT022 xx5 xx5 xx5 xx5 x5 xx5 00x00x5 00 00 00 00 00 00 00 00 za ks za ks 2,07 2,3 2,53

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn!

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! CNG Company s. r. o. Hředle 81 267 51 Zdice IČ: 256 73 386 DIČ: CZ 256 73 386 č. ú: 19-6496590207/0100 info@cngcompany.cz Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! Proč právě zemní plyn? LEVNĚJŠÍ PROVOZ CNG umožňuje

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

660,- 500,- 660,- 500,- 600,- 450,- 720,- 550,- 1410,- 1100,- 730,- 550,- 785,- 650,- 535,- 400,- 535,- 400,- 635,- 500,- !" #$ Ceník - Poháry

660,- 500,- 660,- 500,- 600,- 450,- 720,- 550,- 1410,- 1100,- 730,- 550,- 785,- 650,- 535,- 400,- 535,- 400,- 635,- 500,- ! #$ Ceník - Poháry !" #$ Ceník - Poháry pohár s víkem pohár bez víka celá sada s víkem celá sada bez víka Sada. 2 23 cm 21 cm 18 cm 250,- 240,- 215,- 210,- 190,- 170,- Sada. 5 23 cm 21 cm 19 cm 270,- 245,- 215,- 210,- 190,-

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

Katalog skartovacích strojů HSM 2015

Katalog skartovacích strojů HSM 2015 Katalog skartovacích strojů HSM 2015 Proč právě HSM? HSM má dlouhé desítky let praxe ve vývoji i výrobě skartovací techniky Skartovací stroje základní řady: Kompletní výroba ve vlastních výrobních halách

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

CENÍK PEVNÝCH STÁNKŮ PRO PŘÍPRAVU A PRODEJ JÍDEL Bez výbavy Se základní výbavou APP-3000 APP-6000 APP-9000 APP-3000 APP-6000 APP-9000 Celkové rozměry (mm) 3000x3000x2800 6000x3000x2800 9000x3000x2800 Rozměry

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Malé pokr my a něco k pivku

Malé pokr my a něco k pivku Malé pokr my a něco k pivku 100 g Hermelín v bylinkovém oleji s feferonkami 250 g Žhavé rybí pohledy sleďová očka marinovaná v chilli oleji s cibulkami 150 g Pekelníkův údd grilovaná klobása s křenem,

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog KONSTRUKČNÍ PRVKY ANTÉNNÍ STOJAN AS1 Anténní stojan AS1 Konstrukční výška 2 100 mm Užitná výška 1 200 mm Průměr trubky Ø 89 / 4 mm Rozměry podstavce 1 300 x 1 300

Více

KONVEKTOMATY. Konvektomaty... 249. Regenerátory... 255. Udržovací skříně... 255. Příslušenství... 256. Konvektomaty

KONVEKTOMATY. Konvektomaty... 249. Regenerátory... 255. Udržovací skříně... 255. Příslušenství... 256. Konvektomaty ... 249 Regenerátory... 255 Udržovací skříně... 255 Příslušenství... 256 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační www.rmgastro.cz www.rmgastro.pl 247 Ve zkratce: RM GASTRO VISION je generace

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy:

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévky: Ukrajinský boršč 30,- Polévka v chlebě (boršč) 49,- Jihočeská česnečka s opékaným chlebem 30,- Studené předkrmy: 50g Šunková rolka s křenem 45,- Teplé předkrmy: 50g Zapečená šunka s vejci 59,-

Více

Stroj na dělení trubek

Stroj na dělení trubek Stroj na dělení trubek REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. 1 Kvalitní německý výrobek 12 3 6 4 9 13 2 14

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC Technické informace Instalační podmínky pro různá uspořádání stanice TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Obsah Stanice Transformer ompact Station je ideálním spojovacím

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance RAUTY Teplá kuchyně /HOVĚZÍ/ Svíčková Stroganoff (s plátky čerstvých žampionů a okurek) Telecí pestré frikasé Telecí ragů se žampiony a mladou zeleninou Uzený hovězí jazyk se smetanovým mandlovým křenem

Více

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Snímače hladiny - CE2265-2014/03 SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Měření výšky hladiny kapalných i sypkých látek. Délka sondy min. 300 mm, max. 5000 mm (tyčová verze), min. 500 mm, max. 25000 mm

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více