HU Vysokovýkonný univerzální stroj pro velkokuchyně a lahůdkárny. Ostrý na všechno, co lze krájet... Technická data

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HU 1010. Vysokovýkonný univerzální stroj pro velkokuchyně a lahůdkárny. Ostrý na všechno, co lze krájet... Technická data"

Transkript

1 Technická data Napájení Hnací jednotka AE 10 w dvě rychlosti a pulsní volba w příkon 1,9 kw w napětí 400 V 400 V, 3~, 50 Hz Stupeň elektrického krytí IP 54 Příkon motoru Otáčky hřídele AG-S převodovka pro násypku a krájecí nástavec Planetové míchací a šlehací zařízení 40 l w max. zpracovávané množství cca 25 kg Planetové míchací a šlehací zařízení 20 l w max. zpracovávané množství cca 12 kg Mlýnek na maso FX-SE F Ø 82 mm w další desky 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 1 a 0 (3 otvory) w výkon cca 400kg/hod. Mlýnek na mák w výkon 45 kg/h Připojovací kabel s 5-pólovou zástrčkou CEE Brutto hmotnost Magnetické bezpečnostní prvky UNGE 5 Nástavec pro kráječ nudliček (č.11) a tenderizér (č.10) Krájecí nástavec SAS-S w pro použití kotoučů w výkon dle kotoučů 100 až 450 kg/h Násypkový nástavec T-S w ke zpracování většího množství surovin w brambor, cibule, ořechů, čokolády, suchého pečiva atd. w výkon dle válců 200 až 1000 kg/h Porcovací zařízení PE w porcování a formování karbanátků 80 g a 100 g Nožová sestava FS-S (Tenderizér) Nožová sestava pro krájení nudliček SS-S w s roztečí 3,3 mm, 5 mm a 10 mm Podstavec, pojízdný FGA, s odkládací plochou Transportní nádoba w 30 litrů Podpěra GH (pro násypkový nástavec T-S) w nutná při použití krájecích kotoučů kotouče otor T (pro násypkový nástavec T-S) w nutný při použití strouhacích válců 1,3 / 1,9 kw 178 ot./min. 356 ot./min. 4,5 m 33 kg ANO Vysokovýkonný univerzální stroj pro velkokuchyně a lahůdkárny Ostrý na všechno, co lze krájet... w snadná a logická obsluha w celonerezové provedení w garance vysokého výkonu w vynikající kvalita zpracování w široké využití w mobilní provedení podrobnější nabídka v katalogu HU 1010 ODBONÝ PODEJCE cz.eu

2 Krájecí kotouče HU 1010 masivní nerezové provedení pro dlouhou životnost Strouhací válce Zubaté a hladké ostří přestavitelný 0,8 mm až 5 mm 2,5 mm 6,0 mm ,5 mm 2,8 mm 5,0 mm 7,0 mm 10 mm 2,0 mm Zubaté ostří 6 mm 2,5 mm 6,0 mm 3,0 x 5,0 mm 7,0 mm syrové brambory sýr 1,0 mm 2,0 mm Vlnkové ostří mm 6 mm 7 mm 9 mm 10 mm 13 mm 2,8 mm 3 až 6 mm 2,7 mm 13 Celer 2,8 mm Syrová zelenina 5,0 mm 6,0 mm 7,0 mm 9,0 mm mm nejjemnější strouhací válce 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm válec pro pasírování a vytváření kaší Ředkev, kedlubny atd. Syrová zelenina 2,0 x 2,5 mm 3,5 x 5,0 x 5,0 mm 5,0 x 7,0 mm Sýry 7,0 x 7,0 mm 7,0 x 10,0 mm 8 x 8 x 10 mm 10 x 10 x 10 mm 16 x 16 x 10 mm 20 x 20 x 10 mm ,0 x 1,8 mm 2,5 x 2,0 mm 3.5 x 6,0 x 5,5 mm válec na proužky brambory na knedle 14 Pozice viz. poslední strana. 15

3 028 pøíslušenství k robotu H1010 Univerzální velkokuchyòský robot HU 1010 gastro TOP Quality Nová generace robotù døíve známých pod oznaèením HKU a HU. Jedná se o pohonnou jednotku v masivní konstrukci s možností pojízdného stojanu pro vykonávání èinností v rùzných úsecích gastronomických provozù. Jeho vysoká užitná hodnota spoèívá v univerzálnosti a bohatém pøíslušenství pøídavných zaøízení. Jednoduchou výmìnou pracovního nástavce mùže robot pomáhat jako krájeè, krouhaè a kostièkovaè zeleniny, planetový hnìtaè nebo šlehaè, mlýnek na maso, naklepávaè masa a nudlièkovaè. Bohaté pøíslušenství Hnací jednotka AE vyrobena z nerez ušlechtilé oceli, vysoce hodnotné ozubené prvky zaruèují nehluèný chod a dlouhou životnost stroje, rùzná pøídavná zaøízení se snadno a rychle pøipojují na hnací jednotku, která má otáèky høídele 180/360 ot./min. provedení krouhaè s násypkou T-S Univerzální robot HU 1010 Cena dle sestavy Hnací jednotka AE-10-1 Technická data: Pøíkon... 1,3 / 1,9 kw Napìtí V Hnací jednotka AE-10-1 s magnetickým bezpeènostním zaøízením, skøíò z ušlechtilé nerezové oceli, speciální nástrèná spojka z ušlechtilé oceli, tlaèítkové spínání pro 2 rychlosti a impulsní stupeò, Integrovaná ochrana motoru proti pøetížení, pøipojovací kabel 4,5 m s konektorem CEE A Hnací jednotka AE-10-1 (542002) ,- Kè Podstavec stacionární MST Model MST - stabilní nerezová trubková konstrukce, 3 patky s otvory pro stacionární upevnìní. ozmìry (d x š x v) x 770 x 620 mm - model je možné doplnit o odkládací plochu (napø. pro mísu) A Podstavec stacion. MST (542010) ,- Kè Pøíslušenství: A Odkládací plocha (542017) 4.800,- Kè Podstavec pojizdný FGA s odkládací plochou Podstavec pojizdný FG-1 Model FGA - stabilní nerezová trubková konstrukce s odkládací plochou (napø. pro mísu), 3 vodící pojezdová koleèka s pryžovými obruèemi, všechna s možností zajištìní, ozmìry (d x š x v) x 770 x 620 mm Model FG-1 - stabilní nerezová trubková konstrukce, 3 vodící pojezdová koleèka s pryžovými obruèemi, všechna s možností zajištìní, ozmìry (d x š x v) x 770 x 620 mm - model je možné doplnit o odkládací plochu (napø. pro mísu) A Podstavec pojízdný FGA (542016) ,- Kè A Podstavec pojízdný FG-1 (542011) ,- Kè Pøíslušenství: A Odkládací plocha (542017) 4.800,- Kè Nástìnná konzole ozmìry (d x š x v) x 400 x 500 mm pro upevnìní hnací jednotky AE 10-1 pøi stísnìných prostorových pomìrech, nerezová ocel A Nástìnná konzole (542009) 6.150,- Kè Otoèný talíø ozmìry (d x š) x 330 mm pøi stísnìných prostorových pomìrech pro upevnìní a otoèné použití hnací jednotky AE 10-1 na desce stolu A Otoèný talíø (542014) ,- Kè

4 pøíslušens k robotu H Pracovní tìleso AG-S, kompletní s pøevodovkou, uložením nástroje a odnímatelnou výpustnou výsypkou, nerezová ocel A Tìleso AG-S, kompletní (542116) ,- Kè Krájecí nástavec SAS-S nerezová ocel, vèet. pøítlaèného zaøízení a posunováku, nasazuje se na pracovní pouzdro A Krájecí nástavec SAS-S (542113) ,- Kè Násypkový nástavec T-S nerezová ocel, pro kontinuální zpracování vìtších množství produktu, je možné použití kotouèù i válcù, nasazuje se na pracovní tìleso A Násypkový nástav. T-S (542201) ,- Kè Podpìra GH pøi použití násypkového nástavce je bezpodmíneènì zapotøebí pro sortiment kotouèù A Podpìra GH (542142) 4.050,- Kè otor T pøi použití násypkového nástavce, je bezpodmíneènì zapotøebí pro sortiment válcù A otor T (542141) 3.300,- Kè Mlýnek na maso FW-SE WS krájecí složení z nožové oceli s magnetickým zabezpeèovacím zaøízením, vèet. pìtinásobného krájecího složení, prùmìr 82 mm (skládá se z pøedøezaèe, 2 kruhových nožù, dìrovaného kotouèe 13 mm a dìrovaného kotouèe 5 mm), vkládacího kroužku 18 mm a 36 mm, plastového posunováku a vytahovacího háèku, tìlesa, mísy, uzavíracího kroužku z nerezové oceli, šneku z nerezové oceli, výkon... cca 400 kg/hod. Gulášové øezací zaøízení (dodáváno bez vymez.kroužkù) A Mlýnek FW-SE WS (542250) ,- Kè A Gulášové øezací zaøízení (542751) 2.850,- Kè Porcovací zaøízení PE vèetnì plnících desek 80 g / 100 g, k porcování a tvarování karbanátkù, frikadel a kroket A Porcovací zaøízení PE (542260) 4.350,- Kè Mlýnek na mák MM Výkonný mlýnek na mák s magnetickým zabezpeèovacím zaøízením. Výkon. cca 45 kg/hod A Mlýnek na mák MM (542895) ,- Kè

5 030 pøíslušens k robotu H1010 Planetový míchací a šlehací pøístroj (20 l) UP 20-S kompletní s kotlem z nerezové oceli s obsahem 20 litrù, vèet. 1 šlehací metly, 1 míchací metly (dráty z nerezové oceli), 1 hnìtacího háku (nerezová ocel), s ochranným krytem, zpracované množství: do 10 kg Pøíslušenství Pøídavnì je možno dodat: Kotel s obsahem 20 litrù, z nerezové oceli A Pøístroj UP 20-S (542302) ,- Kè A Kotel s obsahem 20 litrù (543261) 6.900,- Kè Planetový míchací a šlehací pøístroj (40 l) UP 40-S Kotel z nerezové oceli 40 litrù, jinak vybavení jako UP 20-S, s pøídavným míchadlem (nerezová ocel) a ochranným kruhem proti rozstøiku, zpracovávané množství: do 25 kg Planetové míchací a šlehací pøístroje je možno použít jen v kombinaci se strojním podstavcem , resp. pojízdným podstavcem nebo Pøíslušenství Pøídavnì je možno dodat: Kotel s obsahem 40 litrù, z nerezové oceli A Pøístroj UP 40-S (542301) ,- Kè A Kotel s obsahem 40 litrù (543093) 8.400,- Kè Tenderizér na pøípravu steakù FS-S kompletní s pøevodovou èástí, kompaktní steakovou nožovou válcovou sadou, skøíní z nerezové oceli a plastovým posunovákem Pøíslušenství Pøídavnì je možno dodat: Kompaktní steaková sada nožových válcù, D54, neostøená Kompaktní steaková sada nožových válcù, D54, ostøená A Tenderizér na steaky FS-S (542270)38.250,- Kè A Kryt násypky FS, komplet (544886) 7.500,- Kè A Sada válcù D54 -neostøená(542290)15.390,- Kè A Sada válcù D54 -ostøená (542291)17.990,- Kè Nudlièkovaè, na saláty SA-ST-S SA-ST-S 3,3 s kompaktní sadou krájecích válcù 3,3 mm SA-ST-S 5 s kompaktní sadou krájecích válcù 5 mm SA-ST-S 10 s kompaktní sadou krájecích válcù 10 mm kompletní se sadou krájecích válcù, skøíní z nerezové oceli a plastovým posunovákem A Nudlièkovaè SA-ST-S 3,3 (542265) ,- Kè A Nudlièkovaè SA-ST-S 5 (542266) ,- Kè A Nudlièkovaè SA-ST-S 10 (542267) ,- Kè A Kryt násypky SA-ST-S, t (544887) 7.500,- Kè Válce do nudlièkovaèe - pøídavné pøídavnì je možno dodat: Kompaktní sada krájecích válcù 3,3 mm Kompaktní sada krájecích válcù 5,0 mm Kompaktní sada krájecích válcù 10,0 mm Kompaktní sada krájecích válcù 25,0 mm (je možno použít i v pøístroji na pøípravu steakù) è.artiklu název rozteè Cena bez DPH A Sada nudlièkovaè 3,3mm (542292) ,- Kè A Sada nudlièkovaè 5mm (542293) ,- Kè A Sada nudlièkovaè 10mm (542294) ,- Kè A Sada nudlièkovaè 25mm (542296) ,- Kè

6 pøíslušens k robotu H Kotouèe pro krájení plátkù ke krájení zelí, cibule, okurek, øedkvièek atd. 1,0 mm tlouš ka øezu výkon cca 150 kg/hod. 2,0 mm tlouš ka øezu výkon cca 350 kg/hod. tlouš ka øezu výkon cca 450 kg/hod. Kotouèe se srpovitými noži A Kotouè pro krájení 1,0 mm (542320) 5.850,- Kè A Kotouè pro krájení 2,0 mm (542321) 5.550,- Kè A Kotouè pro krájení (542322) 5.700,- Kè pro mìkké produkty, jako rajská jablka, vaøené brambory, pórek, cibuli atd. 2,5 mm tlouš ka øezu výkon cca 200 kg/hod. tlouš ka øezu výkon cca 300 kg/hod. 6,0 mm tlouš ka øezu výkon cca 400 kg/hod. Krájecí kotouè na rajská jablka A Kotouè,srpovité nože 2,5 mm (542325) 5.850,- Kè A Kotouè,srpovité nože (542326) 5.700,- Kè A Kotouè,srpovité nože 6,0 mm (542327) 6.150,- Kè 6,0 tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/hod. Srouhací kotouèe pro syrové brambory A Krájecí kotouè 6,0 mm (542329) 6.600,- Kè jemné, tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/h hrubé, tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/h Kotouèe na strouhání sýry A Kotouè strouhací (542330) 6.450,- Kè A Kotouè strouhací (542331) 6.450,- Kè pro strouhání rùzných druhù sýrù jemné,, ostøené, výkon cca 230 kg/hod. hrubé, 6,0 mm, ostøené, výkon cca 450 kg/hod A Kotouè na strouhání (542335) 6.900,- Kè A Kotouè na strouhání 6,0 mm (542336) 6.900,- Kè Kotouèe na syrové produkty pro krouhání ovoce a zeleniny na pøípravu salátù ze syrových prod. 2,8 mm tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 230 kg/hod. tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 230 kg/hod. tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 370 kg/hod. tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 370 kg/hod A Kotouè, syrové prod. 2,8 mm (542342) 6.450,- Kè A Kotouè, syrové prod. (542340) 6.450,- Kè A Kotouè, syrové prod. (542343) 6.450,- Kè A Kotouè, syrové prod. (542341) 6.450,- Kè Kotouè na krájení proužkù pro krájení všech bulevnin, jako mrkve, kedluben, celeru, brambor, øepy atd. 5 / 6 / 7 a 9 mm tlouš ka øezu, ostøené, výkon cca 450 kg/hod. Kotouèe na ozdobné øezy A Kotouè na proužky 5,0 mm (542345) 6.300,- Kè A Kotouè na proužky 6,0 mm (542346) 6.300,- Kè A Kotouè na proužky 7,0 mm (542347) 6.150,- Kè A Kotouè na proužky 9,0 mm (542348) 6.150,- Kè A Stojan na 6 kotouèù (542360) 3.400,- Kè pro krájení syrových a vaøených druhù koøenové zeleniny a bulevnin,jako celeru, èervené øepy, mrkve atd. tlouš ka øezu, výkon cca 250 kg/hod A Kotouè,ozdobný øez (542355) 6.155,- Kè Krájecí kotouè s obloukovitými noži ke krájení okurek, papriky, pomeranèù, rajských jablek, žampionù, bulevnin atd. 2,5 mm tlouš ka øezu, výkon cca 200 kg/hod. tlouš ka øezu, výkon cca 300 kg/hod. 6,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/hod. Kotouè s obloukovitými noži na krájení rajských jablek A Kotouè,oblouk.nože 2,5 mm (542361) 5.400,- Kè A Kotouè,oblouk.nože (542362) 5.400,- Kè A Kotouè,oblouk.nože 6,0 mm (542363) 5.700,- Kè 6,0 mm tlouš ka øezu, zubové nože,výkon cca 350 kg/hod A Kotouè,oblouk.nože 6,0 mm (542364) 6.300,- Kè

7 032 pøíslušens k robotu H1010 Kotouè na krájení celeru tlouš ka øezu 2,75 mm, výkon cca 80 kg/hod A Kotouè pro krájení 2,75 mm (542337) 6.300,- Kè Pøestavitelný nožový kotouè pro jemné a hrubé krájení zelí, kedluben, okurek, cibule atd. 0-8 mm, nastavení 0,5 mm, výkon cca kg/hod. jako dole, avšak se zubovými noži A Kotouè pøestavitelný 0-8mm (542315) ,- Kè A Kotouè pøest. zubatý 0-8mm (542316) ,- Kè Kotouè na krájení proužkù pro zpracování syrových bulevnin, jako brambor, mrkve, kedluben atd. 2,0 x 2,5 mm tlouš ka øezu, výkon cca 120 kg/h 3,5 x tlouš ka øezu, výkon cca 150 kg/h 5,0 x 5,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 200 kg/h 5,0 x 7,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 230 kg/h 7,0 x 7,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 230 kg/h 7,0 x 10,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 230 kg/h Zaøízení na krájení kostek WSE A Kotouè-proužky 2,0x2,5mm (542358) ,- Kè A Kotouè-proužky 3,5x3,5mm (542357) ,- Kè A Kotouè-proužky 5,0x5,0mm (542350) 9.600,- Kè A Kotouè-proužky 5,0x7,0mm (542356) 9.600,- Kè A Kotouè-proužky 7,0x7,0mm (542351) 9.300,- Kè A Kotouè-proužky 7,0x10 mm (542352) 9.300,- Kè A Zaøízení WSE 8x8x10 mm (542219) ,- Kè A Zaøízení WSE 10x10x10 mm (542132) ,- Kè A Zaøízení WSE 16x16x10 mm (542231) ,- Kè A Zaøízení WSE 20x20x10 mm (542232) ,- Kè A Krájeè kostek 8x8 mm (542222) ,- Kè A Krájeè kostek 10x10 mm (542223) ,- Kè A Krájeè kostek 16x16 mm (542225) ,- Kè A Krájeè kostek 20x20 mm (542224) ,- Kè Strouhací válce ke strouhání suchého chleba a žemlí, pro jemné strouhání ovoce, oøechù, mandlí, kandované pomeranèové kùry atd. 1,5 mm tlouš ka øezu, výkon cca 150 kg/hod. pro mandle, oøechy, staré peèivo, vaøené brambory, rùzné druhy ovoce a zeleniny pro saláty se syrových produktù 2,8 mm tlouš ka øezu, výkon cca 350 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 500 kg/hodina 5,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 800 kg/hodina 7,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 900 kg/hodina 10,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 1000 kg/hodina A Strouhací válec 1,5 mm (542526) 3.750,- Kè A Strouhací válec 2,8 mm (542135) 2.850,- Kè A Strouhací válec (542136) 2.850,- Kè A Strouhací válec 5,0 mm (542137) 2.850,- Kè A Strouhací válec 7,0 mm (542138) 2.850,- Kè A Strouhací válec 10 mm (542143) 2.700,- Kè Strouhací válec pro strouhání syrových brambor, rùzných druhù ovoce a zeleniny 2,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 200 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 350 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 500 kg/hodina A Strouhací válec 2,0 mm (542146) 2.850,- Kè A Strouhací válec (542144) 2.700,- Kè A Strouhací válec (542145) 2.700,- Kè Válec pro krouhání brambor pro strouhání syrových brambor na knedlíková tìsta, bramborovou kaši atd., výkon cca 450 kg/hod A Válec, krouhání brambor (542139) 2.850,- Kè Válec pro strouhání sýra, zesílený ke strouhání sýrù tlouš ka øezu, výkon cca 300 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 310 kg/hodina tlouš ka øezu, výkon cca 350 kg/hodina 5,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 380 kg/hodina 7,0 mm tlouš ka øezu, výkon cca 400 kg/hodina A Válec na sýry (542524) 3.750,- Kè A Válec na sýry (542523) 3.750,- Kè A Válec na sýry (542507) 3.750,- Kè A Válec na sýry 5,0 mm (542509) 3.750,- Kè A Válec na sýry 7,0 mm (542508) 3.750,- Kè

PØÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTU H1010

PØÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTU H1010 Univerzální velkokuchyòský robot HU 1010 Nová generace robotù døíve známých pod oznaèením HKU a HU. Jedná se o pohonnou jednotku v masivní konstrukci s možností pojízdného stojanu pro vykonávání èinností

Více

1 600 x 700 x 850 mm (d x h x v), s připevňovací spojkou z ušlechtilé oceli

1 600 x 700 x 850 mm (d x h x v), s připevňovací spojkou z ušlechtilé oceli Ceník Platný od června 2010 Nezávazné doporučené ceny bez DPH, z továrny, zabalené. Dodání probíhá výhradně na základě obecných dodacích a platebních podmínek společnosti FEUMA Gastromaschinen GmbH, Gößnitz/Thüringen.

Více

Cena celkem vč.dph. Cena celkem bez DPH. Cena/ks bez DPH. Vyobrazení Pozice ks Název + stručný popis zařízení Typ. š x h x v

Cena celkem vč.dph. Cena celkem bez DPH. Cena/ks bez DPH. Vyobrazení Pozice ks Název + stručný popis zařízení Typ. š x h x v Elektro Plyn (kw) (V) (kw) Rozměry (mm) š x h x v Cena/ks bez DPH bez DPH vč.dph FEUMA - Univerzální kuchyňský stroj SUPRA AE 6e Univerzální kuchyňský stroj SUPRA AE 6e je flexibilní stroj pro použití

Více

NKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVI NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY. Gastronomie

NKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVI NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY. Gastronomie NKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVI NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NKY NOVINKY NOVINKY NOVINKY NOVI Gastronomie 12/X3 ØEZAÈKY MASA Inovovaná øezaèka masa MG-12 HD s možností použití pøídavných zaøízení.

Více

S P E C I Á L P R O E M U L Z E F R A N C E. Květen 2015 Česká Republika. Ceník pro prodejce

S P E C I Á L P R O E M U L Z E F R A N C E. Květen 2015 Česká Republika. Ceník pro prodejce AEROMIX S P E C I Á L P R O E M U L Z E MADE IN F R A N C E Ceník pro prodejce Květen Česká Republika Strana 1 Strana 9 Strana 17 KOMBINOVANÉ ROBOTY : KUTR & KROUHAČ ZELENINY VÝBĚR DISKŮ KROUHAČE ZELENINY

Více

Kráječe zeleniny RG - 50 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! RG - 100 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!

Kráječe zeleniny RG - 50 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! RG - 100 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Kráječe zeleniny RG - 50 Provedení: krouhá, krájí plátky,proužky, a též i kostky z jemného produktu -aluminiová konstrukce, plášť a víko z polykarbonátu, vyhazovací kotouč v ceně,kotouče acetalové kapacita

Více

PŘÍPRAVA MASA A ZELENINY. Nářezové stroje... 48. Mlýnky na maso... 50. Ruční mixéry... 55. Krouhače zeleniny... 56. Kutry... 60. Vakuové baličky...

PŘÍPRAVA MASA A ZELENINY. Nářezové stroje... 48. Mlýnky na maso... 50. Ruční mixéry... 55. Krouhače zeleniny... 56. Kutry... 60. Vakuové baličky... Vakuové baličky... 47 Nářezové stroje... 48 Mlýnky na maso... 50 Ruční mixéry... 55 Krouhače zeleniny... 56 Kutry... 60 Škrabky na brambory... 61 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 45 Vakuové

Více

Sirman stroje pro zpracování masa

Sirman stroje pro zpracování masa Sirman stroje pro zpracování masa Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Sirman stroje pro zpracování masa Velmi široká výrobní řada produktů jako jsou například

Více

PŘÍPRAVA MASA A ZELENINY

PŘÍPRAVA MASA A ZELENINY příprava masa a zeleniny 201 O firmě PŘÍPRAVA MASA A ZELENINY Nářezové stroje 202 Masomlýnek 204 Tenderizér 204 Krouhač zeleniny 205 Desky plastové krájecí 207 Špalky na maso 208 Plastové nástroje 209

Více

Foodlogistik zpracovatelské stroje

Foodlogistik zpracovatelské stroje zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Foodlogistik FOODLOGISTIK GmbH je německý výrobce zpracovatelských strojů. Nabízí více než 20

Více

Cesoia série Business. Hydraulické tabulové nůžky

Cesoia série Business. Hydraulické tabulové nůžky Cesoia série Business Hydraulické tabulové nůžky Představení společnosti Společnost G.A.D.E. S.r.l. byla založena v roce 1980 čtyřmi partnery, kteří dodnes působí ve společnosti. Za více než 30 let působení

Více

Kráječe zeleniny Kutry-mixery Kombinované kráječe zeleniny/kutry

Kráječe zeleniny Kutry-mixery Kombinované kráječe zeleniny/kutry Kráječe zeleniny Kutry-mixery Kombinované kráječe zeleniny/kutry Kvalita, rychlost, výkon electrolux TRS / K / TRK 3 Přeneste přípravu zeleniny do další generace. Nová řada speciálně navržených kuchyňských

Více

KATALOG A CENÍK 2008/9

KATALOG A CENÍK 2008/9 KATALOG A CENÍK 2008/9 Profesionální univerzální stavební pila Stavební pily Tato pila na zdicí materiály nabízí výborně vyvážený poměr mezi kvalitou a cenou, jak se říká "za málo peněz hodně muziky. Nabízí

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

Výkon Cena Napětí cm. VBN - 12 Vakuová balička 12 mc/h 45 990,- VBN - 12 SB Vakuová balička 12 mc/h s inertním plynem 52 980,- Napětí cm

Výkon Cena Napětí cm. VBN - 12 Vakuová balička 12 mc/h 45 990,- VBN - 12 SB Vakuová balička 12 mc/h s inertním plynem 52 980,- Napětí cm VÁKUOVÉ BALIČKY VBN - 4 Vakuová balička 4 mc/h 34 990,- VBN - 4 SB Vakuová balička 4 mc/h s inertním plynem 41 980,- VBN - 6 Vakuová balička 6 mc/h 38 990,- VBN - 6 SB Vakuová balička 6 mc/h s inertním

Více

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj polévka gulášová jablkový závin, bílá káva toustový chléb, máslo, šunka, paprika, sirup středa 4.1.2012 Přesnídávka:

Více

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup týden 5.1. až 11.1. pondělí 5.1.2015 čočka na kyselo, vejce, pečené vdolky, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 6.1.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj polévka franfurtská

Více

Pozice Popis Rozměr Ks Výrobce TYP Cena za KS Cena celkom Varna

Pozice Popis Rozměr Ks Výrobce TYP Cena za KS Cena celkom Varna Penzion Bidovce Súpis zariadení - ELI Pozice Popis Rozměr Ks Výrobce TYP Cena za KS Cena celkom Varna 3 Grilovací deska elektrická,otevřená podstava, 1/2 800x730x870 1 Modular EM 70/80 FTRE 0.00 hladká,

Více

WHIRLPOOL VAŘIČE. www.whirlpool-professional.com www.whirlpool.cz/produkty/profesionalni-spotrebice

WHIRLPOOL VAŘIČE. www.whirlpool-professional.com www.whirlpool.cz/produkty/profesionalni-spotrebice WHIRLPOOL AŘIČE www.whirlpool-professional.com www.whirlpool.cz/produkty/profesionalni-spotrebice AŘENÍ Řada profesionálních vařičů Whirlpool sestává z vysoce kvalitních spotřebičů a nabízí nejširší rozsah

Více

RETRY profi machinery s.r.o., Božetěchova 36, 612 00 Brno

RETRY profi machinery s.r.o., Božetěchova 36, 612 00 Brno Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7 Strana 8 Strana 9 Strana 10 Strana 11 Strana 12 Strana 13 Strana 14 Strana 15 Strana 16 Strana 17 Strana 18 Strana 19 Strana 20 Strana 21

Více

PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO STAVEBNICTVÍ KATALOG 2013/2014

PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO STAVEBNICTVÍ KATALOG 2013/2014 PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO STAVEBNICTVÍ KATALOG 2013/2014 Profesionální stavební pila na cihelné bloky ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Řeže všechny druhy stavebních materiálů, zejména armovaný beton, porotherm, Ytong,

Více

- barva Matně perlová (svatební edice) Robot KitchenAid Artisan 5KSM7580 - objem 6,9 litru - barva Matně perlová (svatební edice)

- barva Matně perlová (svatební edice) Robot KitchenAid Artisan 5KSM7580 - objem 6,9 litru - barva Matně perlová (svatební edice) - barva Matně perlová (svatební edice) Robot KitchenAid Artisan 5KSM7580 - objem 6,9 litru - barva Matně perlová (svatební edice) Naše cena bez DPH : 23.133 Kč Naše cena s DPH : 27.990 Kč Dostupnost: Skladem

Více

Kvalita jako strategie. Nemusí o Vás všichni vědět všechno. Vítejte ve světě skartovacích strojů

Kvalita jako strategie. Nemusí o Vás všichni vědět všechno. Vítejte ve světě skartovacích strojů Kvalita jako strategie Nemusí o Vás všichni vědět všechno Vítejte ve světě skartovacích strojů Levné skartovací stroje pro osobní potřebu HSM S5 Malý skartovací stroj nejnižší třídy v základním stupni

Více

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5.

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 polévka z rybího filé 4, 9 těstoviny s kuřecím masem, džus1, 7, 9 Svačina: chléb, medové máslo, ovocný

Více

ALFRA PRESS 250 Doporučené příslušenství za příplatek: otočný ocelový podstavec - Laserpointer délkový / hloubkový doraz podpěrná ramena materiálu

ALFRA PRESS 250 Doporučené příslušenství za příplatek: otočný ocelový podstavec - Laserpointer délkový / hloubkový doraz podpěrná ramena materiálu ALFRA PRESS 250 Doporučené příslušenství za příplatek: otočný ocelový podstavec - Laserpointer délkový / hloubkový doraz podpěrná ramena materiálu 2 ALFRA PRESS 250 Vyložení 250 mm Hydraulický lis ALFRA

Více

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva týden 3.9. až 9.9. pondělí 3.9.2012 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, mléko polévka bramborová čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, sirup chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 4.9.2012 Přesnídávka:

Více

CENÍK. gastronomického zařízení. Ceník platný od 1.5.2011

CENÍK. gastronomického zařízení. Ceník platný od 1.5.2011 CENÍK gastronomického zařízení Ceník platný od 1.5.2011 Bemeta Design s.r.o. 664 53 Žatčany 60 telefon: 544 224 338, fax: 544 213 040 e-mail: lev@bemeta.cz IČ: 26929074, DIČ: CZ26929074 Obsah: Strana:

Více

KATALOG. gastronomického zařízení

KATALOG. gastronomického zařízení KATALOG gastronomického zařízení 2013/2014 www.atfornax.cz www.robot-coupe.cz www.paderno-cz.cz OBSAH 1 HNĚTAČE...Hnětače planetární univerzální...1... Hnětače planetární...9... Hnětače spirálové na pizzu...10

Více

POHODLNÉ NOŠENÍ PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU. CARRYTEC má jako jedinečné pouzdro funkční rukojeť vhodnou pro různé úkony a do různých situací.

POHODLNÉ NOŠENÍ PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU. CARRYTEC má jako jedinečné pouzdro funkční rukojeť vhodnou pro různé úkony a do různých situací. 33 POHODLNÉ NOŠENÍ Stupeň těsnosti IP 54 Pouzdro s těsněním (příslušenství). Max. rozměr desky (Š x V v mm) Spodní díl Vrchní díl S 210 x 120 210 x 142 M 258 x 176 259 x 184 L viz internet (není brán v

Více

S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG

S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG Vysokotlaký čistič s ohřevem Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání Objednací číslo: 1.251-109.0

Více

Roboty. Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační

Roboty. Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 147 Roboty Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 148 Roboty 5 L RM 502 Univerzální robot 18 990, 00008696 RM 502 00003711 RM 800 00003700 RM 100H 00003701 RM 200H 330 x 384 x 452 300 x 400

Více

Příslušenství ke strojům GF a RA

Příslušenství ke strojům GF a RA Orbitalní stroje k dělení a úkosování trubek pro vysoce čistá zpracovatelská zařízení www.orbitalum.com Příslušenství ke strojům GF a RA ORBITALUM TOOLS GMBH Josef-Schüttler-Str. 17 78224 Singen Deutschland

Více

ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC

ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC Řada EASY s hliníkovým tělem pumpy DP3517-30 l/min - 12 V DP3518-30 l/min - 24 V Samonasávací křídlové elektrické čerpadlo, s by-pass ventilem, tělem pumpy z eloxovaného hliníku,

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC

Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC Konstrukce Vertikální splaškové čerpadlo (stojanové čerpadlo) Použití Čerpání znečištěné vody: s pevnými látkami max. Ø 5 mm resp. Ø 7 mm (VC 40) Média do 95 C Z čerpacích

Více

Návod k použití MUZ 4 DS 2 B-11-01

Návod k použití MUZ 4 DS 2 B-11-01 Návod k použití MUZ 4 DS 2 B-11-01 2 Přídavný elektrický kráječ Popis kráječe Obr. 1 1. Nacpávátko. 2. Horní část pláště s plnícím otvorem. 3. Dolní část pláště s výstupním otvorem. 4. Pohonný hřídel.

Více

Naklápěcí a polohovací stůl pro nástrojařské a leštící práce TYP SC 025 Leštící stroj PCA01

Naklápěcí a polohovací stůl pro nástrojařské a leštící práce TYP SC 025 Leštící stroj PCA01 Naklápěcí a polohovací stůl pro nástrojařské a leštící práce TYP SC 025 Leštící stroj PCA01 Na trhu není dostatek naklápěcích a polohovacích stolů, které by bylo možné použít pro ergonomické opracování

Více

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy:

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévky: Ukrajinský boršč 30,- Polévka v chlebu (boršč) 49,- Jihočeská česnečka s opékaným chlebem 30,- Studené předkrmy: 50g Šunková rolka s křenem 45,- Teplé předkrmy: 50g Zapečená šunka s vejci 59,-

Více

HDS 12/14-4 ST. Vysoká hospodárnost. Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

HDS 12/14-4 ST. Vysoká hospodárnost. Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej) Čisticí zařízení s nezvykle vysokým komfortem bezpečnosti díky integrované, automatické redukci tlaku, kontrole teploty spalin, ochraně před chodem na sucho v plovákové skříni. 1 2 3 4 1 2 Čtyřpólový,

Více

Casadei Industria KC 40

Casadei Industria KC 40 Casadei Industria KC 40 Automatický olepovací stroj s nanášecím válečkem a řetězovým posuvem panelu Automatický olepovací stroj robustní konstrukce, vhodný pro olepování rovných panelů. Nanášecí váleček

Více

Fritovací palmový tuk - plech. složení: 100% palmový tuk. Mini ciabatta s olivami. NZ Hrstková směs

Fritovací palmový tuk - plech. složení: 100% palmový tuk. Mini ciabatta s olivami. NZ Hrstková směs 10 platnost 1. - 31. 10. 2014 LW Stealth Fries 6x6 mm Majonéza Catering box 1x10 kg s DPH 43 59 37 90 s DPH 458 85 399 Fritovací palmový tuk - plech 1x20 l složení: 100% palmový tuk Mini ciabatta s olivami

Více

12 Obsah kapitoly. Sady dílů. Kanystry. Kanystry na benzin Nádoby na míchání Nádoby na olej Nádoby na součástky Odměrka oleje Odsávačky oleje Klíny

12 Obsah kapitoly. Sady dílů. Kanystry. Kanystry na benzin Nádoby na míchání Nádoby na olej Nádoby na součástky Odměrka oleje Odsávačky oleje Klíny Katalog výrobků 2016-2017 Obsah kapitoly Kanystry Kanystry na benzin Nádoby na míchání Nádoby na olej Nádoby na součástky Odměrka oleje Odsávačky oleje Klíny Do řezu Štípací Přípravky Na rovnání klikových

Více

ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO.

ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO. ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO. Desetileté zkušenosti a vysoké nároky na kvalitu, které má Metabo v obrábění kovů, jsou také zahrnuty do našich strojů k

Více

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání.

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. ß 6005-6006 Dílenská pravítka DIN 874/2 Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Přesnost podle DIN 874/2, vysoké hrany jemně broušené. S protokolem o zkoušce ze závodu. Na obecné práce. Další rozměry lze

Více

NOVÁ GENERACE ELEKTRONÁŘADÍ. Katalog 2014 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY. www.tryton-tools.cz

NOVÁ GENERACE ELEKTRONÁŘADÍ. Katalog 2014 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY. www.tryton-tools.cz NOVÁ GENERACE ELEKTRONÁŘADÍ Katalog 2014 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY www.tryton-tools.cz OBSAH AKU VRTAČKY NiCd AKU VRTAČKY LI-Ion ELEKTRICKÉ ŠROUBOVÁKY VRTAČKY BEZ PŘÍKLEPU PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

Více

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou. vyhrazeny bez upozornění. B-240-06 MUM 4655EU.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou. vyhrazeny bez upozornění. B-240-06 MUM 4655EU. Návod k použití MUM 4655EU B-240-06 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič

Více

Nástěnné skříně pro datové sítě

Nástěnné skříně pro datové sítě Nástěnné skříně pro datové sítě Nástěnný rozváděč VerticalBox...56 FlatBox s 19 profilovými lištami...57 FlatBox s 19 montážním rámem...58 QuickBox s prosklenými dvířky...59 QuickBox s prosklenými dvířky/dvířky

Více

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262 8-6 Zařízení pro kontrolu obvodového házení 818 Pro rychlou a jednoduchou kontrolu obvodového házení Měřicí deska: Rovinnost dosedací plochy dle DIN 876/1 2 T-drážky pro upevnění upínacích koníků popř.

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY ELEKTRICKÉ SPORÁKY Sporáky jsou vyráběny z rezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní vařidlové části a podstavce. Flexibilní stavebnicový systém umožňuje individuální sestavení vařidlové části a podstavce,

Více

Služby a gastronomie Praktická hra

Služby a gastronomie Praktická hra Služby a gastronomie Praktická hra Vystřihni si jednotlivé recepty a se spolužáky vyber jednotlivé suroviny, které jsou potřeba k uvaření konkrétních receptů. Nápovědu máš vždy na zadní straně receptu.

Více

HelioSet ISS solární sestava

HelioSet ISS solární sestava HelioSet ISS solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení

Více

Pily na zdivo přehled

Pily na zdivo přehled Pily na zdivo přehled POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ Všechny druhy cihel a bloků. Husqvarna TS 400 F 1500 / 2200 / 2700 W Průměr kotouče, max. 400 mm 125

Více

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510 e-mail: info@gastroservis-hofman.cz www.gastroservis-hofman.cz,,vařte

Více

Power. > 03/2008. Přesné stroje a nástroje pro obrábění konců trubek. precision. power. simplicity. precision. power. simplicity.

Power. > 03/2008. Přesné stroje a nástroje pro obrábění konců trubek. precision. power. simplicity. precision. power. simplicity. precision. power. simplicity. Power. Přesné stroje a nástroje pro obrábění konců trubek C Z > 03/2008 K a t a l o g precision. power. simplicity. orbitalum tools gmbh Freibühlstraße 19 D-78224 Singen Tel.

Více

PIZZA PECE PIZZA PECE

PIZZA PECE PIZZA PECE snack... 69... 70 Hnětače těsta... 72 Vyvalovačky těsta... 74 Lisy na těsto... 75 Příslušenství... 75 Nářadí na pizzu... 76 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 67 V naší široké nabídce elektrických

Více

občasník Tentokrát najdete v našem Občasníku: Na www.zich.cz najdete další zboží, ale i rozsáhlý internetový bazar. GASTROTECHNIKA

občasník Tentokrát najdete v našem Občasníku: Na www.zich.cz najdete další zboží, ale i rozsáhlý internetový bazar. GASTROTECHNIKA Naše motto: zařízení navrhneme, dodáme a postaráme se o něj po celou dobu životnosti ti GASTROTECHNIKA občasník srpen / září / říjen 2015 Tentokrát najdete v našem Občasníku: Opravdu zajímavé zboží za

Více

Září 2014. týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Září 2014. týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao polévka krupicová špenát, vejce, brambory, sirup chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 2.9.2014 Přesnídávka: chléb, sýrová

Více

1 Káva mléčná Drink 1-Pol. fazolová Puding danone Omáčka žampionová

1 Káva mléčná Drink 1-Pol. fazolová Puding danone Omáčka žampionová Strana: 1 Po Káva mléčná Drink 1-Pol. fazolová Puding danone Omáčka žampionová 1 Káva mléčná Drink 1-Pol. fazolová Puding danone Omáčka žampionová Chléb Houska 1-Vepřové maso na slanine Rohlík Knedlíky

Více

Říjen 2014. týden 1.10. až 5.10. středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko

Říjen 2014. týden 1.10. až 5.10. středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko polévka fazolová Říjen 2014 týden 1.10. až 5.10. kuřecí játra na cibulce, rýže, moučník, čaj toustový chléb, tvarohová pomazánka, paprika, sirup čtvrtek

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

KATALOG DÍLŮ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HALOVÉ SENÍKY ND 3-011

KATALOG DÍLŮ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HALOVÉ SENÍKY ND 3-011 0 KATALOG DÍLŮ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HALOVÉ SENÍKY ND 3-011 Dodavatelem náhradních dílů je firma AGRA-BOHEMIA, a.s. se sídlem v Přelouči. Jako náhradní díly jsou dodávány díly označené +. 1 2 Manipulační

Více

Duben 2015. týden 1.4. až 5.4.

Duben 2015. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: loupáky, kakao 1, 3, 7 Duben 2015 týden 1.4. až 5.4. Polévka: polévka hrachová s bramborem 1, 9 špagety po milánsku, koktejl, čaj 1, 3, 7 Svačina: toustový chléb, tvarohová

Více

Vodič HVI power. Předem připravený vodič HVI power. Vodič HVI power long

Vodič HVI power. Předem připravený vodič HVI power. Vodič HVI power long Vodič HVI-power je výkonná varianta řady vodičů s vysokonapěťovou izolací HVI. Oproti vodiči HVI (standard) zvyšuje možnost dodržení ekvivalentu dostatečné vzdálenosti až na 0,9 m (pro vzduch), resp. 1,8

Více

Zlaté listí opadává padají zlaté ceny! Klasická žirafa WSE 500. Včetně přepravního kufru. + 50 listů* brusného papíru *po 25 listech P 80 a P 100

Zlaté listí opadává padají zlaté ceny! Klasická žirafa WSE 500. Včetně přepravního kufru. + 50 listů* brusného papíru *po 25 listech P 80 a P 100 www.flex-tools.cz Akční nabídka platná do 31.01.2014 Pouze do vyprodání zásob! Zlaté listí opadává padají zlaté ceny! Přepravní kufr NOVÉ 845,80 745, 894,- 737, NOVINKA NOVINKA 599, 718,80 Ochranný kryt

Více

Katalog ORBITÁLNÍ DĚLENÍ & ÚKOSOVÁNÍ. >> CZ [790 700 00x Rev. 0913]

Katalog ORBITÁLNÍ DĚLENÍ & ÚKOSOVÁNÍ. >> CZ [790 700 00x Rev. 0913] Katalog >> CZ [790 700 00x Rev. 0913] ORBITÁLNÍ DĚLENÍ & ÚKOSOVÁNÍ >> Orbitalní stroje k dělení a úkosování trubek pro vysoce čistá zpracovatelská zařízení Naše novinky. BRB 2 FullAuto Stroje k opracování

Více

Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BD 40/25 C Ep Ručně vedený podlahový mycí stroj s technologií kotoučů a plošným výkonem 1600 m²/h na síťový pohon. Pro hospodárné základní a údržbové čištění

Více

WHIRLPOOL MYČKY NÁDOBÍ. www.whirlpool-professional.com

WHIRLPOOL MYČKY NÁDOBÍ. www.whirlpool-professional.com WHIRLOOL MYČKY NÁDOBÍ www.whirlpool-professional.com MYČKY NÁDOBÍ ýkonnost, spolehlivost, vysoký bezpečnostní standard, hygiena, materiály, snadná obsluha a robustnost - to všechno jsou hlavní vlastnosti

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm)

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) KK-EDEX, spol. s r. o. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400 30000 30020 30200 30300 30320 30122 opěrka Stojan: nerezový, s plastovým zakončením Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) Přestavitelná:

Více

Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek. 2008 Katalog

Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek. 2008 Katalog Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek 2008 Katalog Výroba obvodových drážek Zařízení na výrobu obvodových drážek 50 Stroj na výrobu obvodových drážek 51 49 REMS zařízení na výrobu obvodových

Více

ROSTLINY Ovoce a zelenina

ROSTLINY Ovoce a zelenina Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" ROSTLINY Ovoce a zelenina Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr.Jitka

Více

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky Rozvody tepla 34.1 Rychlomontážní sady 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos 34.3 Hydraulické výhybky 34.4 Deskové výměníky tepla pro zařízení s tepelným čerpadlem 34.5 Ponorná čerpadla Grundfos 34.6 Zařízení

Více

dřevoobráběcí kombinace DKS-3/1 (více na straně 41). 82 900,- Dřevoobráběcí stroje

dřevoobráběcí kombinace DKS-3/1 (více na straně 41). 82 900,- Dřevoobráběcí stroje Kombi brusky Dlabačky, truhlářské svěrky Hoblovky s protahem Kotoučové a formátovací pily Pilové kotouče Truhlářské frézky Dřevoobráběcí kombinace Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Soustruhy na dřevo,

Více

1. 9. 31. 12. 2010. Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203. Obráběcí a tvářecí stroje

1. 9. 31. 12. 2010. Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203. Obráběcí a tvářecí stroje Obráběcí a tvářecí stroje Akční nabídka! 1. 9. 31. 12. 2010 Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203 Notebook, dovolená, let balónem nebo konečně pořádné kolo? Za dárkové šeky, které dostanete

Více

HDS 9/16-4 ST Gas. Vysokotlaký čistič s ohřevem. Speciální hořák (ohřev na plyn) Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

HDS 9/16-4 ST Gas. Vysokotlaký čistič s ohřevem. Speciální hořák (ohřev na plyn) Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej) Vysokotlaký čistič s ohřevem 1 Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej) 3 Speciální hořák (ohřev na plyn) Dlouhá životnost. Vyšší účinnost. Nově vyvinutý hořák umožňuje rovnoměrné proudění

Více

FLEX 67, 89,95 PODZIMNÍ AKCE EXISTUJE POUZE JEDINÝ ORIGINÁL. ORIGINÁL OD FIRMY FLEX. L 10-10 125 Do ruky padnoucí síla

FLEX 67, 89,95 PODZIMNÍ AKCE EXISTUJE POUZE JEDINÝ ORIGINÁL. ORIGINÁL OD FIRMY FLEX. L 10-10 125 Do ruky padnoucí síla www.flex-tools.cz Úhlová bruska 800 Wattů L 10-10 125 Do ruky padnoucí síla 1010 Wattů Max. Ø brusného kotouče 125 mm Otáčky na prázdno 10000/min Krátká a štíhlá do ruky Nastavení ochranného krytu bez

Více

2015/ 2016 www.rothenberger.cz

2015/ 2016 www.rothenberger.cz DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 2015/ 2016 www.rothenberger.cz i Inovativní produktový program ROWELD nabízí zákazníkům ekonomicky výhodné řešení na míru 240 ROWELD Svařovací

Více

OBSAH. strana. strana ÚVOD 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ 81

OBSAH. strana. strana ÚVOD 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ 81 OBSAH strana ÚVOD 2 AKKU STROJE 4 Akku stroje 3,6 V 4 Akku stroje 10,8 V 4 Akku stroje 12 V 5 Akku stroje 14,4 V 6 Akku stroje 18 V 12 Akku stroje 25,2 V 19 Akku stroje 36 V 20 Akku svítilny 22 Baterie

Více

- typ A - automatická hlava, 400V Krouhač zeleniny Robot Coupe CL 60 - typ A - automatická hlava, 400V

- typ A - automatická hlava, 400V Krouhač zeleniny Robot Coupe CL 60 - typ A - automatická hlava, 400V - typ A - automatická hlava, 400V Krouhač zeleniny Robot Coupe CL 60 - typ A - automatická hlava, 400V Naše cena bez DPH : 173.580 Kč Naše cena s DPH : 210.032 Kč Dostupnost: Do týdne Katalogové číslo:

Více

Jednokotoučové stroje BDP 43/450 C Adv. Vybavení: Síťový provoz. Technické údaje

Jednokotoučové stroje BDP 43/450 C Adv. Vybavení: Síťový provoz. Technické údaje Jednokotoučové stroje BDP 43/450 C Adv Velmi komfortní a účinný vysokorychlostní přístroj s planetovou převodovkou. K leštění. Vybavení: Síťový provoz Objednací číslo: 1.291-225.0 Technické údaje Pracovní

Více

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230T Hydraulické válce Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230Tcat.CZ01-2007 Hydraulické válce s vodícími tyč 1 Chromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka pochromování

Více

Hydraulické a ruční lisy. Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum

Hydraulické a ruční lisy. Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum 10 Hydraulické a ruční lisy Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum 10 Manipulační technika Hydraulické lisy Unicraft s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostrané použití

Více

4 190,- 4 TUNY. Akční cena. VARIO system

4 190,- 4 TUNY. Akční cena. VARIO system Pokud rádi používáte krb nebo používáte dřevo na vytápění své chaty nebo domku, horizontální štípač na dřevo Woodster se Vám stane neocenitelným pomocníkem. S lehkostí naštípe i čerstvé dřevo rychlostí

Více

Kontakt. SERVIS CLIMAX, a.s. výrobce stínící techniky.

Kontakt. SERVIS CLIMAX, a.s. výrobce stínící techniky. Ceník Markýzy Výsuvné markýzy s kloubovými a teleskopickými rameny Kazetové markýzy Samostatně stojící markýzy Markýzy se sklopnými rameny Svislé clony Zastínění zimních zahrad Pergoly Zatemňovací clony

Více

Ceník katalogu výrobků

Ceník katalogu výrobků 08/2015 í, S.L. 8 celona -454-456 P Mall ra,, India 1472 a.com a.com Katalog Pro odsávací techniku a pracovní ochranu 2015 Katalog Pro odsávací techniku a pracovní ochranu 691 2468 Ceník katalogu výrobků

Více

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Komenského 17/10 789 83 Loštice. < školní jídelna >

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Komenského 17/10 789 83 Loštice. < školní jídelna > 1. 10. 2015 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka chléb, sloní papáníčko mléčný nápoj 1,3,7,10 polévka drožďová 1,3,7,9 čočka na kyselo, vařené vejce, kyselý okurek, chléb džus, voda, mléko 1,3 svačina finský

Více

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122 PŘÍSLUŠENSTVÍ DEWALT nabízí kompletní řadu pilových kotoučů pro kotoučové pily, pilových listů pro mečové a přímočaré pily, nožů pro hoblíky a hřebíků pro nastřelovací pistole, které jsou k dispozici pro

Více

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor.

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor. Katalogový sešit čerpadel 2539.1781-64 Ama Porter ICS Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic, s obsahem fekálií, čerpání kalové vody s dlouhými vlákny

Více

Výbava Svislé markýzy

Výbava Svislé markýzy Výbava Svislé markýzy Svislé markýzy Typ 470 Typ 490 Typ 499 Typ 0 Pohon a ovládání Motorový pohon (včetně ovládacího spínače) Dálkově ovládaný motor (včetně 1- kanálového rádiového ručního vysílače) O

Více

Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky

Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky R-8616F/400 obj. číslo 25408603 Truhláři jistě ocení vysoký výkon stroje při vykružovaní děr velkých průměrů pilovým děrovačem Sukování je možné lehce vykonávat

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 Komfortní větrání obytných prostorů Komfortní větrání CWL Excellent Strana 146 obytných prostorů CWL-F Excellent Strana 147 CWL Strana 148 Regulace a elektropříslušenství

Více

TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO PROJEKT. Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a. strojírenský průmysl

TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO PROJEKT. Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a. strojírenský průmysl TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO PROJEKT Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl reg. č. : CZ.1.13/4.2.00/36.01281 1.1 Základní informace o zadavateli Název

Více

Popis. Markýza s kloubovým ramenem, typ 530 LB. 22 21-0126a-DEDE.fm/01.12.2007. Obr. 1: Markýza s kloubovým ramenem, typ 530

Popis. Markýza s kloubovým ramenem, typ 530 LB. 22 21-0126a-DEDE.fm/01.12.2007. Obr. 1: Markýza s kloubovým ramenem, typ 530 Popis 1 2 3 4 9 8 7 6 5 13 12 11 10 w04299-1 Obr. 1: 7 1 12 2 3 4 8 7 6 5 9 13 11 w04406-2 Obr. 2: LB 1 Upevňovací konzola 2 Hřídel látky 78x1 mm, pozinkovaný 3 Motorový pohon, na přání pohon klikou 4

Více

Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení NEREZ DIN 1.4301 IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu

Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení NEREZ DIN 1.4301 IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu Kvalitní německá konstrukce Povrch zhotovený bez nerovností Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu Hladký povrch zhotovený ohýbáním bez nerovností

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od. 7. do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ 22 R, KZ 24 C, KZ 4 FS a KZ 22 FS Objednací

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 4.1. do 8.11.2016

JÍDELNÍ LÍSTEK od 4.1. do 8.11.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK od 4.1. do 8.11.2016 Pondělí bageta, pikantní pomazánka, malcao, chléb, drožďová pomazánka, vitakáva, vločková kaše s jablky,, Čtvrtek chléb, játrová pomazánka, káva, Oběd polévka z čínského

Více

32-CVI SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.19

32-CVI SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.19 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 3-CVI SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98

Více

Externí příslušenství bazénu

Externí příslušenství bazénu Externí příslušenství bazénu 18 Bazénové schůdky 26 Bazénové výstupy a madla pro výstup z bazénu 29 Schůdky pro veřejné bazény 30 Bazénové schůdky - příslušenství 31 Sedačky pro plavčíky 32 Bazénové výtahy

Více

TOČÍ SE U VÁS VŠECHNO KOLEM PŘESNOSTI?

TOČÍ SE U VÁS VŠECHNO KOLEM PŘESNOSTI? Micromar. Mikrometry TOČÍ SE U VÁS VŠECHNO KOLEM PŘESNOSTI? ŽÁDNÝ PROBLÉM PRO MICROMAR. Nejaktuálnější informace k produktům MICROMAR naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Mikrometry

Více

VÝKON PRO HLUBOKÉ VRTY

VÝKON PRO HLUBOKÉ VRTY 36 VÝKON PRO HLUBOKÉ VRTY AEG elektrické nářadí nabízí výkon pro hluboké vrty, nabízí výkonné příklepové vrtačky s dlouhou životností pro každodenní prfofesionální práci VRTAČKY VRTAČKY PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

Více

32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.03

32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 0642/26, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98

Více