Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Mezinárodní právo - prezentace 3. ročník SAM_19_Mezinárodní právo prezentace Mgr. Marie Šamanová Společenskovědní seminář Mezinárodní právo Žáci poznají pojem mezinárodního práva, seznámí se základními subjekty, především státy a mezinárodními organizacemi, a s prameny mezinárodního práva Datum:

2 Mezinárodní právo Čepelka Č., Šturma P.: Mezinárodní právo veřejné, 2. vydání, nakl. C.H.Beck, Praha, 2008 Malenovský Jiří, Mezinárodní právo veřejné. 4. vydání, nakl. Doplněk, Brno, 2004

3 Mezinárodní právo soubor právních norem, které zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství reguluje vztahy mezi svými subjekty z velké části nekodifikované nejrychlejší vývoj po druhé světové válce existuje i mezinárodní právo soukromé upravuje soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem

4 Subjekty mezinárodního práva státy mezinárodní mezivládní organizace Svatý stolec (x Vatikán) Mezinárodní výbor Červeného kříže nevládní organizace, která dohlíží na dodržování humanitárního práva během konfliktů výjimečně mohou mít omezené postavení subjektu povstalci, např. během občanské války

5 Prameny mezinárodního práva neexistuje formálně vztah nadřazenosti a podřazenosti mezinárodní smlouva konsenzus 2 a více stran (stranou nemusí být jen stát) mezinárodní obyčej opakované, dlouhodobé a nepřetržité užívání, státy musí být přesvědčeny o jeho závaznosti obecné právní zásady pacta sunt servanda

6 Stát jako subjekt mez. práva nejdůležitější mezinárodní právo je především právem mezi státy znaky státu: území (nemůže být územím jiného státu) obyvatelstvo usedlý, trvalý a přirozený soubor jednotlivců obou pohlaví státní (veřejná) moc efektivní suverénní vláda uznání ostatních států schopnost vstupovat vlastním jednáním do mezinárodně-právních poměrů

7 Vznik a zánik států není mezinárodním právem upraveno spojením dvou nebo více již existujících států rozdělením státu na několik nových odštěpení (secese) části území v minulosti také prvotním osídlením zánik spojením několika států v jeden nový př zanikla NDR rozpadem státu na několik nových (zánik Československa)

8 Základní zásady mezistátní spolupráce zásada nepoužití síly a mírového urovnání sporů útočná válka je zločinem, zákaz použití síly nebo její hrozby (výjimky akce Rady bezpečnosti OSN, sebeobrana) zásada nevměšování a neporušitelnosti hranic zásada spolupráce států zásada sebeurčení národů zásada svrchované rovnosti mezi státy zásada poctivého dodržování závazků respektování lidských práv a základních svobod

9 Státní občanství = trvalý právní závazek mezi státem a jednotlivcem vzniká nejčastěji narozením naturalizace = pozdější nabytí st. občanství sňatkem, adopcí, udělením na žádost repatriace možnost uprchlíků a jejich potomků návrat do původní vlasti zánik smrtí, na vlastní žádost, pokud přijmu dobrovolně jiné občanství, propuštěním zvláštní případ občanství Evropské Unie

10 Mezinárodní organizace nemají vlastní území ani obyvatelstvo sdružení států, které trvalé vykonává pro členské státy vlastním jménem určité záležitosti může uzavírat smlouvy, vnitřně se organizovat, hospodařit autonomně dle vlastního rozpočtu OSN, NATO, EU WTO, UNESCO, UNICEF, WHO, MMF Rada Evropy, OBSE

11 Organizace spojených národů předchůdcem: Společnost národů sídlo: New York vznik: 1945 cíle: uchránit budoucí svět od války, udržet mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, udržovat víru v základní lidská práva, důstojnost a hodnotu lidské osobnosti orgány: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada, Mezinárodní soudní dvůr (sídlo v Haagu)

12 NATO Severoatlantická aliance ustavena 1949 ve Washingtonu ČR členem od r. 1999, v současnosti 28 členů ustavena původně jako protipól komunistické hrozby, nyní ochraňuje mezinárodní mír a bezpečnost a je připravena dle principu kolektivní sebeobrany pomoci smluvnímu státu Rada Evropy regionální organizace, jejímž cílem je dosáhnout jednoty mezi členy, usnadnit ekonomický a sociální pokrok členů ČR členem od r součástí: Evropský soud pro LP ve Štrasburku

13 Odpovědnost za porušení mez.práva restituce návrat do původního stavu kompenzace pokud není možné -> finanční náhrada satisfakce náhrada za nemateriální újmu Donucení v mezinárodním právu retorze politicko-diplomatické opatření odvolání velvyslance, odmítnutí státní návštěvy nebo návštěvy významné akce (OH) represálie důraznější, musí jim předcházet výzva a musí být přiměřené, zákaz ozbrojených represálií ekonomické embargo či bojkot zboží právo na sebeobranu