Přehled povolených odpadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled povolených odpadů"

Transkript

1 Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO K Jiná hlušina neuvedená pod čísly a t O ANO K Rudný prach neuvedený pod číslem t O ANO K Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem t O ANO K Odpadní písek a jíl t O ANO K Nerudný prach neuvedený pod číslem t O ANO K Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem t O ne K Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly a t O ANO K Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu t O ANO K Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly a t O ne K Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly a t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Kaly z praní a z čištění t O ne K Odpad rostlinných pletiv t O ne K Odpadní plasty (kromě obalů) t O ne K Odpady z lesnictví t O ne K Agrochemické odpady neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Kaly z praní a z čištění t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace t O ne K Odpady konzervačních činidel t O ne K Odpady z extrakce rozpouštědly t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Zemina z čištění a praní řepy t O ANO K Odpad uhličitanu vápenatého t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Odpady konzervačních činidel t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin t O ne K Odpady z destilace lihovin t O ne K Odpady z chemického zpracování t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní kůra a korek t O ANO K Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod čísle t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená t O ne K Odpadní kůra a dřevo t O ne K Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) t O ne K Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru t O ne K Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky t O ne K Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci t O ne K Odpadní kaustifikační kal t O ne - 1 -

2 K Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a po t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní klihovka a štípenka t O ne K Odpad z loužení t O ne K Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznik t O ne K Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzn t O ne K Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom t O ne K Odpady z úpravy a apretace t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) t O ne K Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) t O ne K Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem t O ne K Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 t O ne K Odpady z nezpracovaných textilních vláken t O ne K Odpady ze zpracovaných textilních vláken t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 t O ne K Kaly z napájecí vody pro kotle t O ne K Odpad z chladicích kolon t O ne K Odpady obsahující síru z odsiřování ropy t O ne K Asfalt t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpad z chladicích kolon t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady obsahující síru t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly a t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 t O ne K Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Struska obsahující fosfor t O ne K Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Saze průmyslově vyráběné t O ne K Odpady ze zpracování azbestu t N ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Plastový odpad t O ne K Odpady přísad neuvedené pod číslem t O ne K Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Pevné odpady neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne - 2 -

3 K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem t O ne K Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem t O ne K Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem t O ne K Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní práškové barvy t O ne K Vodné kaly obsahující keramické materiály t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Vodné kaly obsahující tiskařské barvy t O ne K Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem t O ne K Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem t O ne K Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem t O ne K Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem t O ne K Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra t O ne K Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra t O ne K Fotoaparáty na jedno použití bez baterií t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 t O ANO K Popílek ze spalování uhlí t O ne K Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva t O ne K Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin t O ANO K Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů t O ne K Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 1 t O ANO K Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem t O ne K Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , a 10 0 t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 t O ne K Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem t O ne K Písky z fluidních loží t O ANO K Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny t O ne K Odpady z čištění chladicí vody t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady ze zpracování strusky t O ANO K Nezpracovaná struska t O ANO K Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem t O ANO K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem t O ne K Jiné kaly a filtrační koláče t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní anody t O ne K Odpadní oxid hlinitý t O ne K Jiné stěry neuvedené pod číslem t O ne K Prach ze spalin neuvedený pod číslem t O ne K Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem t O ne K Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Strusky (z prvního a druhého tavení) t O ne K Jiný úlet a prach t O ne K Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne - 3 -

4 K Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Strusky (z prvního a druhého tavení) t O ne K Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) t O ne K Jiný úlet a prach t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Strusky (z prvního a druhého tavení) t O ne K Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) t O ne K Pevný odpad z čištění plynu t O ne K Jiný úlet a prach t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynu t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Úlet a prach t O ne K Jiné strusky t O ne K Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem t O ne K Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem t O ne K Odpadní anody t O ne K Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Pecní struska t O ANO K Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem t O ne K Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem t O ne K Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem t O ne K Jiný úlet neuvedený pod číslem t O ne K Odpadní pojiva neuvedená pod číslem t O ne K Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Pecní struska t O ANO K Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem t O ne K Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem t O ne K Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem t O ne K Jiný úlet neuvedený pod číslem t O ne K Odpadní pojiva neuvedená pod číslem t O ne K Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní materiály na bázi skelných vláken t O ne K Úlet a prach t O ne K Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem t O ne K Odpadní sklo neuvedené pod číslem t O ne K Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem t O ne K Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem t O ne K Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním t O ANO K Úlet a prach t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynů t O ne K Vyřazené formy t O ne K Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) t O ANO K Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem t O ne K Odpady z glazování neuvedené pod číslem t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpad surovin před tepelným zpracováním t O ANO K Odpady z kalcinace a hašení vápna t O ne K Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly a ) t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynu t O ne - 4 -

5 K Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest t N ne K Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem t O ne K Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly t O ANO K Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem t O ne K Odpadní beton a betonový kal t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem t O ne K Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy t O ne K Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Plastové hobliny a třísky t O ne K Odpady ze svařování t O ne K Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem t O ne K Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem t O ne K Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Papírové a lepenkové obaly t O ne K Plastové obaly t O ne K Dřevěné obaly t O ne K Kompozitní obaly t O ne K Směsné obaly t O ne K Skleněné obaly t O ne K Textilní obaly t O ne K Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvede t O ne K Pneumatiky t O ANO K Brzdové destičky neuvedené pod číslem t O ne K Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem t O ne K Plasty t O ne K Sklo t O ne K Součástky jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem t O ne K Anorganické odpady neuvedené pod číslem t O ne K Organické odpady neuvedené pod číslem t O ne K Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly , nebo t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, i t O ne K Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechod t O ne K Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů ne t O ANO K Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č t O ANO K Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod t O ANO K Beton čísle t O ANO V Beton s dopravou t O ANO V Beton t O ANO V beton drcený t O ANO V beton drcený t O ANO V beton t O ANO V beton t O ANO K Cihly t O ANO V Cihly s dopravou t O ANO V cihla t O ANO K Tašky a keramické výrobky t O ANO V Tašky a keramické výrobky s dopravou t O ANO K Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO - 5 -

6 V směsný stavební odpad t O ANO K Dřevo t O ne K Sklo t O ne K Plasty t O ne V Plasty t O ne K Asfaltové směsi neuvedené pod číslem t O ANO K Kabely neuvedené pod číslem t O ne K Zemina a kamení neuvedené pod číslem t O ANO V Zemina a kamení neuvedené pod číslem s dopravou t O ANO V zemina t O ANO V zemina t O ANO V zemina nebo kameny t O ANO K Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem t O ANO V Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem t O ANO V Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem t O ANO K Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem t O ANO K Izolační materiál s obsahem azbestu t N ne K Izolační materiály neuvedené pod čísly a t O ne V Izolační materiály neuvedené pod čísly a s dopravou t O ne V Izolační materiály -objemné, lehké,neuvedené pod čísly a t O ne K Stavební materiály obsahující azbest t N ne K Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem t O ANO V Stav.materiály-sádrokarton a pod. t O ANO K Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a 1 t O ANO V Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a 1 t O ANO V Směsné stavební a demoliční odpady - objemné lehké,neuvedené pod čísly t O ANO K Ostré předměty (kromě čísla ) t O ne K Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohled t O ne K Chemikálie neuvedené pod číslem t O ne K Ostré předměty (kromě čísla ) t O ne K Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohled t O ne K Jiné chemikálie neuvedené pod číslem t O ne K Jiný popel a struska neuvedené pod číslem t O ANO K Jiný popílek neuvedený pod číslem t O ANO K Kotelní prach neuvedený pod číslem t O ANO K Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem t O ne K Odpadní písky z fluidních loží t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné t O ne K Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem t O ne K Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem t O ne K Vitrifikovaný odpad t O ne K Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu t O ne K Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu t O ne K Kompost nevyhovující jakosti t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu t O ne K Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu t O ne K Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu t O ne K Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Shrabky z česlí t O ne K Odpady z lapáků písku t O ANO K Kaly z čištění komunálních odpadních vod t O ne K Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky t O ne K Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 t O ne K Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) t O ANO - 6 -

7 K Kaly z čiření vody t O ANO K Kaly z dekarbonizace t O ne K Upotřebené aktivní uhlí t O ANO K Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem t O ne K Jiné frakce neuvedené pod číslem t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Papír a lepenka t O ne K Plasty a kaučuk t O ne K Sklo t O ne K Dřevo neuvedené pod číslem t O ne K Textil t O ne K Nerosty (např. písek, kameny) t O ANO K Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené po t O ne K Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem t O ANO K Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem t O ANO K Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem t O ANO K Papír a lepenka t O ne V Papír a lepenka s dopravou t O ne K Sklo t O ne V Sklo s dopravou t O ne K Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven t O ne V Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven s dopravou t O ne K Oděvy t O ne V Oděvy s dopravou t O ne K Textilní materiály t O ne V Textilní materiály s dopravou t O ne K Jedlý olej a tuk t O ne V Jedlý olej nebo tuk s dopravou t O ne K Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem t O ne K Detergenty neuvedené pod číslem t O ne K Dřevo neuvedené pod číslem t O ne V Dřevo neuvedené pod číslem s dopravou t O ne K Plasty t O ne V Plasty s dopravou t O ne K Odpady z čištění komínů t O ne K Další frakce jinak blíže neurčené t O ne K Biologicky rozložitelný odpad t O ne V Biologicky rozložitelný odpad s dopravou t O ne K Zemina a kameny t O ANO V Zemina a kameny s dopravou t O ANO K Jiný biologicky nerozložitelný odpad t O ne V Jiný biologicky nerozložitelný odpad s dopravou t O ne K Směsný komunální odpad t O ne V Zvýhodněný směsný komunální odpad t O ne V zvýhodněný směsný komunální odpad t O ne V Směsný komunální odpad s dopravou t O ne V Směsný kom.odpad - velký t O ne V Směsný komunální odpad - popelnice 2008 t O ne V Směsný komunální odpad kontejnery TS,koše 2008 t O ne K Odpad z tržišť t O ne K Uliční smetky t O ANO K Kal ze septiků a žump t O ne K Odpad z čištění kanalizace t O ne V Objemný odpad obcí 2008 t O ne V Objemný odpad s dopravou t O ne V Objemný odpad t O ne V Objemný odpad dovoz cizí 2008 t O ne K Komunální odpady jinak blíže neurčené t O ne - 7 -

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Příloha č. 1 Seznam odpadů učených k odstranění na skládce. Druh odpadu Kat. Název odpadu 01 DPADY PCHÁZEJÍCÍ Z GELGICKÉH PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍH ZPRACVÁNÍ NERSTŮ A KAMENE 0101 dpady z těžby nerostů

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A Poznámky: odpady se na skládku přijímají pouze v pevném stavu (barvy vytvrzené, kaly v odvodněném, tzv. rypném stavu) 2 odpady, kategorie ostatní odpad, které smějí být používány jako biologicky aktivní

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR Zpracoval: Miloslav Odvárka ODAS, Žďár n.sázavou Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ Ceník likvidace odpadů Obchodní poptávka nabídka, veškeré ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH. Ceny: výkupní ceník výkupní cenu naleznete v našem výkupním ceníku železa, barevných kovů, drahých kovů

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín scrool down ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Provozní řád. zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Sběrný dvůr Luhačovice

Provozní řád. zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Sběrný dvůr Luhačovice Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů Sběrný dvůr Luhačovice Vypracoval : ing. Martin Kouřil

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Odpady nebo druhotné suroviny

Odpady nebo druhotné suroviny Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie velmi dobrá životní úroveň Blahobyt velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety : Recyklace

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Vedení evidence podle zákonných předpisů platných ke dni 12. března 2012 Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy,

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC LICHOCEVES Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo F.1 Produkce Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů Kostelce nad Orlicí v období 2005-2009 Kat. Název druhu odpadu Kate Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo gorie 2005 2006 2007 2008 2009 05/06

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH Mgr. Jitka Straková Arnika Program Toxické látky a odpady ----------------------------------------------------------------------

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Seznam přijímaných odpadů dle platného provozního řádu schváleného příslušným Krajským úřadem RC BLOVICE

Seznam přijímaných odpadů dle platného provozního řádu schváleného příslušným Krajským úřadem RC BLOVICE Seznam přijímaných odpadů dle platného provozního řádu schváleného příslušným Krajským úřadem RC BLOVICE RC DOMAŽLICE RC CHEB 10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více