Přehled povolených odpadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled povolených odpadů"

Transkript

1 Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO K Jiná hlušina neuvedená pod čísly a t O ANO K Rudný prach neuvedený pod číslem t O ANO K Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem t O ANO K Odpadní písek a jíl t O ANO K Nerudný prach neuvedený pod číslem t O ANO K Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem t O ne K Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly a t O ANO K Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu t O ANO K Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly a t O ne K Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly a t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Kaly z praní a z čištění t O ne K Odpad rostlinných pletiv t O ne K Odpadní plasty (kromě obalů) t O ne K Odpady z lesnictví t O ne K Agrochemické odpady neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Kaly z praní a z čištění t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace t O ne K Odpady konzervačních činidel t O ne K Odpady z extrakce rozpouštědly t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Zemina z čištění a praní řepy t O ANO K Odpad uhličitanu vápenatého t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Odpady konzervačních činidel t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin t O ne K Odpady z destilace lihovin t O ne K Odpady z chemického zpracování t O ne K Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní kůra a korek t O ANO K Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod čísle t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená t O ne K Odpadní kůra a dřevo t O ne K Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) t O ne K Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru t O ne K Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky t O ne K Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci t O ne K Odpadní kaustifikační kal t O ne - 1 -

2 K Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a po t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní klihovka a štípenka t O ne K Odpad z loužení t O ne K Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznik t O ne K Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzn t O ne K Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom t O ne K Odpady z úpravy a apretace t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) t O ne K Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) t O ne K Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem t O ne K Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 t O ne K Odpady z nezpracovaných textilních vláken t O ne K Odpady ze zpracovaných textilních vláken t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 t O ne K Kaly z napájecí vody pro kotle t O ne K Odpad z chladicích kolon t O ne K Odpady obsahující síru z odsiřování ropy t O ne K Asfalt t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpad z chladicích kolon t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady obsahující síru t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly a t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 t O ne K Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Struska obsahující fosfor t O ne K Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Saze průmyslově vyráběné t O ne K Odpady ze zpracování azbestu t N ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Plastový odpad t O ne K Odpady přísad neuvedené pod číslem t O ne K Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Pevné odpady neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne - 2 -

3 K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem t O ne K Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem t O ne K Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem t O ne K Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní práškové barvy t O ne K Vodné kaly obsahující keramické materiály t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Vodné kaly obsahující tiskařské barvy t O ne K Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem t O ne K Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem t O ne K Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem t O ne K Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem t O ne K Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra t O ne K Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra t O ne K Fotoaparáty na jedno použití bez baterií t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 t O ANO K Popílek ze spalování uhlí t O ne K Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva t O ne K Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin t O ANO K Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů t O ne K Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 1 t O ANO K Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem t O ne K Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , a 10 0 t O ne K Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 t O ne K Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem t O ne K Písky z fluidních loží t O ANO K Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny t O ne K Odpady z čištění chladicí vody t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady ze zpracování strusky t O ANO K Nezpracovaná struska t O ANO K Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem t O ANO K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem t O ne K Jiné kaly a filtrační koláče t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní anody t O ne K Odpadní oxid hlinitý t O ne K Jiné stěry neuvedené pod číslem t O ne K Prach ze spalin neuvedený pod číslem t O ne K Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem t O ne K Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Strusky (z prvního a druhého tavení) t O ne K Jiný úlet a prach t O ne K Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne - 3 -

4 K Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Strusky (z prvního a druhého tavení) t O ne K Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) t O ne K Jiný úlet a prach t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Strusky (z prvního a druhého tavení) t O ne K Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) t O ne K Pevný odpad z čištění plynu t O ne K Jiný úlet a prach t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynu t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Úlet a prach t O ne K Jiné strusky t O ne K Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem t O ne K Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem t O ne K Odpadní anody t O ne K Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem t O ne K Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Pecní struska t O ANO K Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem t O ne K Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem t O ne K Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem t O ne K Jiný úlet neuvedený pod číslem t O ne K Odpadní pojiva neuvedená pod číslem t O ne K Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Pecní struska t O ANO K Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem t O ne K Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem t O ne K Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem t O ne K Jiný úlet neuvedený pod číslem t O ne K Odpadní pojiva neuvedená pod číslem t O ne K Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní materiály na bázi skelných vláken t O ne K Úlet a prach t O ne K Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem t O ne K Odpadní sklo neuvedené pod číslem t O ne K Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem t O ne K Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem t O ne K Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním t O ANO K Úlet a prach t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynů t O ne K Vyřazené formy t O ne K Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) t O ANO K Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem t O ne K Odpady z glazování neuvedené pod číslem t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpad surovin před tepelným zpracováním t O ANO K Odpady z kalcinace a hašení vápna t O ne K Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly a ) t O ne K Kaly a filtrační koláče z čištění plynu t O ne - 4 -

5 K Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest t N ne K Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem t O ne K Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly t O ANO K Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem t O ne K Odpadní beton a betonový kal t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem t O ne K Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy t O ne K Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Plastové hobliny a třísky t O ne K Odpady ze svařování t O ne K Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem t O ne K Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem t O ne K Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Papírové a lepenkové obaly t O ne K Plastové obaly t O ne K Dřevěné obaly t O ne K Kompozitní obaly t O ne K Směsné obaly t O ne K Skleněné obaly t O ne K Textilní obaly t O ne K Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvede t O ne K Pneumatiky t O ANO K Brzdové destičky neuvedené pod číslem t O ne K Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem t O ne K Plasty t O ne K Sklo t O ne K Součástky jinak blíže neurčené t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem t O ne K Anorganické odpady neuvedené pod číslem t O ne K Organické odpady neuvedené pod číslem t O ne K Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly , nebo t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, i t O ne K Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechod t O ne K Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů ne t O ANO K Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č t O ANO K Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod t O ANO K Beton čísle t O ANO V Beton s dopravou t O ANO V Beton t O ANO V beton drcený t O ANO V beton drcený t O ANO V beton t O ANO V beton t O ANO K Cihly t O ANO V Cihly s dopravou t O ANO V cihla t O ANO K Tašky a keramické výrobky t O ANO V Tašky a keramické výrobky s dopravou t O ANO K Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO V Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvede t O ANO - 5 -

6 V směsný stavební odpad t O ANO K Dřevo t O ne K Sklo t O ne K Plasty t O ne V Plasty t O ne K Asfaltové směsi neuvedené pod číslem t O ANO K Kabely neuvedené pod číslem t O ne K Zemina a kamení neuvedené pod číslem t O ANO V Zemina a kamení neuvedené pod číslem s dopravou t O ANO V zemina t O ANO V zemina t O ANO V zemina nebo kameny t O ANO K Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem t O ANO V Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem t O ANO V Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem t O ANO K Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem t O ANO K Izolační materiál s obsahem azbestu t N ne K Izolační materiály neuvedené pod čísly a t O ne V Izolační materiály neuvedené pod čísly a s dopravou t O ne V Izolační materiály -objemné, lehké,neuvedené pod čísly a t O ne K Stavební materiály obsahující azbest t N ne K Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem t O ANO V Stav.materiály-sádrokarton a pod. t O ANO K Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a 1 t O ANO V Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a 1 t O ANO V Směsné stavební a demoliční odpady - objemné lehké,neuvedené pod čísly t O ANO K Ostré předměty (kromě čísla ) t O ne K Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohled t O ne K Chemikálie neuvedené pod číslem t O ne K Ostré předměty (kromě čísla ) t O ne K Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohled t O ne K Jiné chemikálie neuvedené pod číslem t O ne K Jiný popel a struska neuvedené pod číslem t O ANO K Jiný popílek neuvedený pod číslem t O ANO K Kotelní prach neuvedený pod číslem t O ANO K Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem t O ne K Odpadní písky z fluidních loží t O ANO K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné t O ne K Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem t O ne K Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem t O ne K Vitrifikovaný odpad t O ne K Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu t O ne K Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu t O ne K Kompost nevyhovující jakosti t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu t O ne K Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu t O ne K Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu t O ne K Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Shrabky z česlí t O ne K Odpady z lapáků písku t O ANO K Kaly z čištění komunálních odpadních vod t O ne K Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky t O ne K Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 t O ne K Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) t O ANO - 6 -

7 K Kaly z čiření vody t O ANO K Kaly z dekarbonizace t O ne K Upotřebené aktivní uhlí t O ANO K Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem t O ne K Jiné frakce neuvedené pod číslem t O ne K Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem t O ne K Odpady jinak blíže neurčené t O ne K Papír a lepenka t O ne K Plasty a kaučuk t O ne K Sklo t O ne K Dřevo neuvedené pod číslem t O ne K Textil t O ne K Nerosty (např. písek, kameny) t O ANO K Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené po t O ne K Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem t O ANO K Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem t O ANO K Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem t O ANO K Papír a lepenka t O ne V Papír a lepenka s dopravou t O ne K Sklo t O ne V Sklo s dopravou t O ne K Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven t O ne V Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven s dopravou t O ne K Oděvy t O ne V Oděvy s dopravou t O ne K Textilní materiály t O ne V Textilní materiály s dopravou t O ne K Jedlý olej a tuk t O ne V Jedlý olej nebo tuk s dopravou t O ne K Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem t O ne K Detergenty neuvedené pod číslem t O ne K Dřevo neuvedené pod číslem t O ne V Dřevo neuvedené pod číslem s dopravou t O ne K Plasty t O ne V Plasty s dopravou t O ne K Odpady z čištění komínů t O ne K Další frakce jinak blíže neurčené t O ne K Biologicky rozložitelný odpad t O ne V Biologicky rozložitelný odpad s dopravou t O ne K Zemina a kameny t O ANO V Zemina a kameny s dopravou t O ANO K Jiný biologicky nerozložitelný odpad t O ne V Jiný biologicky nerozložitelný odpad s dopravou t O ne K Směsný komunální odpad t O ne V Zvýhodněný směsný komunální odpad t O ne V zvýhodněný směsný komunální odpad t O ne V Směsný komunální odpad s dopravou t O ne V Směsný kom.odpad - velký t O ne V Směsný komunální odpad - popelnice 2008 t O ne V Směsný komunální odpad kontejnery TS,koše 2008 t O ne K Odpad z tržišť t O ne K Uliční smetky t O ANO K Kal ze septiků a žump t O ne K Odpad z čištění kanalizace t O ne V Objemný odpad obcí 2008 t O ne V Objemný odpad s dopravou t O ne V Objemný odpad t O ne V Objemný odpad dovoz cizí 2008 t O ne K Komunální odpady jinak blíže neurčené t O ne - 7 -

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x 1. S IO CELIO a.s. Název odpadu 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7.8.2013 Číslo jednací: 020789/2013/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_020789/2013/KUSK/39 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Waste generation: by waste code (kg)

Waste generation: by waste code (kg) Waste generation: by waste code (kg) Table 8 010102 - Odpad z těžby nerud 44 539 367 0 13 609 460 13 604 000 0 30 929 907 0 010306 - Jiná hlušina 3 460 710 0 0 0 0 3 460 710 0 010407 - Odp. zpr. nerud

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o: bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/2011-6 14. října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení 1 Obsah žádosti ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZMĚNY INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 2 Identifikace provozovatele zařízení 2.1 Provozovatel zařízení, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem 1.Obchodní

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů.

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. V souladu s ustanovením 39 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu Seznam povolených odpadů na skládce SONO Laboratorní protokoly jsou vyžadovány u červeně vyznačených odpadů!! Kód odpadu Kat. Název odpadu 01 ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU,TĚŽBY, ÚPRAVY A

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu Příloha č. 2. Seznam druhu odpadů, které se budou na skládce Suchý důl III.etapa odstraňovat dle integrovaného povolení IPPC od 1.4.2007. d tohoto data nelze na skládce ukládat biologicky rozložitelný

Více

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Příloha č. 1 Seznam odpadů učených k odstranění na skládce. Druh odpadu Kat. Název odpadu 01 DPADY PCHÁZEJÍCÍ Z GELGICKÉH PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍH ZPRACVÁNÍ NERSTŮ A KAMENE 0101 dpady z těžby nerostů

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem

Více

Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí

Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, leden

Více

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s..

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Kat.číslo Druh odpadu Kateg. Odpadu 1 2 3 4 Rekult. Stát. Cena s popl. Cena Kč/t Rezerva/ popl./t. +R.R. t. 1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp.

Více

Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku

Příloha č.1 - Seznam O odpadů povolených k přijetí na skládku Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku odkaz na kapitolu B.3.1 SEZNAM ODPADŮ POVOLENÝCH K PŘIJETÍ K ODSTRANĚNÍ ULOŽENÍM Kat.číslo Název Pozn. Kat. 01 00 00 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A Poznámky: odpady se na skládku přijímají pouze v pevném stavu (barvy vytvrzené, kaly v odvodněném, tzv. rypném stavu) 2 odpady, kategorie ostatní odpad, které smějí být používány jako biologicky aktivní

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné ším oprávněným osobám, z toho důvodu je možná vykládka odpadů ze zařízení na místě k tomu určeném provozovatelem za dodržení všech ustanovení zákona o odpadech, zejména zajištění odpadu před povětrnostními

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

SEKCE E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

SEKCE E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI SEKCE E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 36 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí 36.0 Přírodní voda; úprava a rozvod vody,

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE Zastupitelstvo obce Habrůvka schválilo na svém zasedání dne 28.10.2002 na základě 10, písm.

Více

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž Strana : 1/24 Příloha č.1 Areál společnosti BIOPAS, spol. s r.o. alternativně objemný odpad a dřevo Sklo barevné Sklo tabulové Plasty Bioodpad Betonové boxy Ochranné sítě Sklo bílé Recyklát Plasty Dřevo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 29

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 29 Město Holýšov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 29 ze dne 10.12.2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene KATALOG ODPADŮ Skupiny katalogu odpadů 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a

Více

Logistické centrum Olomouc zařízení k využívání odpadů

Logistické centrum Olomouc zařízení k využívání odpadů Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Logistické centrum Olomouc zařízení k využívání odpadů Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

Legislativa odpadového hospodářství

Legislativa odpadového hospodářství ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Legislativa odpadového hospodářství Mgr. Alena Křepelková Legislativa odpadového hospodářství OSNOVA 1. Legislativní rámec OH a oblastí ŽP 2. Základní pojmy OH 3. Hierarchie

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŚÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTU A KAMENE

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŚÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTU A KAMENE ODPADY, KTERÉ JE MOŢO UKLÁDAT DO TĚLESA SKLÁDKY S-OO3. 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŚÍHO ZPRACOVÁÍ EROSTU A KAMEE 01 01 Odpady z těţby nerostů 01 01 01 Odpad z těţby rudných

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

OZNÁMENÍ. Záměru. Stacionární zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů za účelem úpravy odpadů na tuhé alternativní palivo (TAP)

OZNÁMENÍ. Záměru. Stacionární zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů za účelem úpravy odpadů na tuhé alternativní palivo (TAP) OZNÁMENÍ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zpracovaná dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn Záměru Stacionární zařízení k využívání, sběru

Více

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecně závazná vyhláška obce Líšná o systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Skládka odpadů Čáslav - Hejdof Vyrovnávací podrekultivační vrstva Odpady a materiály pro zajištění stability tělesa skládky.

Skládka odpadů Čáslav - Hejdof Vyrovnávací podrekultivační vrstva Odpady a materiály pro zajištění stability tělesa skládky. 6 5 4 3 2 1 REVIZE PPIS DATUM SCHVÁLIL Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz VYPRACVAL HIP Ing. Holý T. KTRLA Ing. Kaňkovský PRJEKTAT ŘEDITEL DIVIZE

Více

Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu

Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu Hodnoty představují navýšení spotřeby v rozpočtu z důvodu: - ztrát materiálu vyvolaných jeho dělením, při kterém vznikají nepoužitelné

Více

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky 4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky Zastoupení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 na celkovém vývozu České republiky Postavení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 ve vývozu jednotlivých

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Oznámení dle přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění. R35 napojení Džbánov

Oznámení dle přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění. R35 napojení Džbánov Oznámení dle přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění R35 napojení Džbánov Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice (červenec 2015) Oznámení dle přílohy č. 3 zák. č. 100/2001

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl Zlín OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl Zlín OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení.

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení. OBEC NENAČOVICE Obecně závazná vyhláška obce Nenačovice č. 1/2010 Kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Nenačovice,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŘÍZENÉ SKLÁDKY TUHÉHO ODPADU L A Z C E

PROVOZNÍ ŘÁD ŘÍZENÉ SKLÁDKY TUHÉHO ODPADU L A Z C E LAZCE-GIS spol. s r.o. Lazce 15, poštovní schránka 10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Tel.379 422 392, 379 428 636, fax 379 423 279 IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz Bankovní spojení:

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 3 zákona

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ dbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO Příloha č. 1 Seznam odpadů, se kterými bude nakládáno: 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těţby nerostů 01 01 02 Odpady z těţby nerudných

Více

Uložiště velkoobjemového odpadu středisko VOS zemědělců, a.s.

Uložiště velkoobjemového odpadu středisko VOS zemědělců, a.s. Uložiště velkoobjemového středisko VOS zemědělců, a.s. Město Velké Opatovice zajišťuje pro své občany možnost uložit velkoobjemový odpad v prostorách střediska VOS zemědělců, a.s. Od pondělí do pátku 8:30

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH)

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH) LAZCE-GIS spol. s r.o., pošt.schr.10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Telefon 379 422 392, 379 428 636, fax 379 422 392 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 Bankovní spojení: GE Capital

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více