Pro život kostelů Broumovska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro život kostelů Broumovska"

Transkript

1 Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu Leden 2014 Omnium z.s. Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení ze dne 1. srpna 2013 Bank. účet: /0800 Římskokatolická farnost Veřejná sbírka ŘKF Broumov Pro život kostelů Broumovska Osvědčení ze dne 30. listopadu 2012 Bank. účet: /0800

2 Omnium o.s. ve spolupráci s ŘKF Broumov Ročník 2014, číslo 1 Kulturní krajina Broumovska a autentické památky v ní Pro život kostelů Broumovska Aktuality projektu Záštita Českého národního komitétu ICOMOS nad aktivitami organizace Omnium pro rok 2014 Český Národní komitét ICOMOS převzal vyjádřením svého prezidenta doc. Josefa Štulce záštitu nad cyklem odborných či osvětových seminářů, výstavy, workshopů a dalšími aktivitami ve spojení s uchováním kulturního dědictví připravovaných organizací Omnium pro rok 2014 pod názvem OMNIUM 2014 na podporu obnovy a záchrany kulturního dědictví v České republice vč. hledání a prezentace možností financování obnovy kulturního dědictví. Záštita ICOMOS nad projektem Omnium 2014 je i výsledkem snahy ICOMOS o hledání určité ideové platformy, která by dokázala zdůraznit význam uchování a postavení kulturního dědictví ve vnímání současné společnosti. Český národní komitét ICOMOS je nevládní nezisková organizace, zaměřená na ochranu hmotného kulturního dědictví, historických sídel, jejich prostředí a kulturní krajiny. Podílí se na činnosti mezinárodní nevládní organizace ICOMOS - Mezinárodní rady památek a sídel se sídlem v Paříži. Obsah Záštita ICOMOS - OMNIUM Připravované aktivity I.pol Informační semináře OMNIUM Projekt obnovy aktuální informace 5 Výstava Pro život kostelů Broumovska v Národním techn. muzeu 6 Výstava Média kulturní paměti Broumovska UDU AV ČR 6 Výstava Tempus Fugit 6 Projekt Živá historie Broumovska 7 Broumovské studentské pohledy 8 Mezioborový studentský seminář - Jaro 8 Seminář Lidová architektura 9 Seminář Památkové varhany 9 Letní škola památkové technologie 9 FSV ČVUT 10 Kniha P. Bergmanna - Broumovsko Freska Triumfu smrti Mgr. P. Mach 11 2

3 3 Připravované aktivity pro I. pololetí roku 2014* 3. březen 2014 Vernisáž výstavy Tempus Fugit v Krajském úřadu Královéhradeckého kraje broumovská skupina kostelů očima slovenského fotografa Dana Veselského 13. březen 2014 Vernisáž výstavy Média kulturní paměti Broumovska UDÚ AV ČR Výstava výsledků práce ústavu na výzkumu kulturního dědictví řádu benediktinů Seminář Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Krajský úřad Zlínského kraje Seminář Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Krajský úřad Ústeckého kraje Broumovské studentské pohledy Mezioborový studentský seminář Jaro I. odborný garant Ústav památkové péče FA ČVUT, prof. Václav Girsa (Ne)tušené souvislosti 2014 kostel sv. Anny ve Vižňově Vernisáž výstavy Pro život kostelů Broumovska v Muzeu architektury NTM v Praze Výstava fotografií o broumovské skupině kostelů Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France Vernisáž výstavy Tempus Fugit v Muzeu Chomutovska broumovská skupina kostelů očima slovenského fotografa Dana Veselského Letní škola památkové technologie 2014 Kurz I. Záchrana historických omítek odborný garant kurzu Ing. Michoinová, vedoucí Technologické laboratoře NPÚ a prof. Girsa, ředitel Ústavu památkové péče FA ČVUT Seminář Lidová architektura Broumovska pod záštitou a odborným vedením prof. Jiřího Škabrady Letní škola památkové technologie 2014 Kurz II. Záchrana historických omítek odborný garant Ing. Michoinová, prof. Girsa Seminář Památkové varhany Broumovska odborný garant PhDr. Petr Koukal, hlavní organolog NPÚ pod záštitou ředitele Polského institutu v Praze Piotra Drobniaka, Ph.d. * Nejde o kompletní výčet

4 4 OMNIUM 2014 Informační semináře financování obnovy kulturního dědictví V rámci programu je prezentován i projekt obnovy broumovské skupiny kostelů. Zároveň prezentujeme příkladné obnovy nebo jiné podobné projekty neziskových organizací v České republice. Lázně Kyselka V letošním roce první seminář s tématy o možnostech financování obnovy proběhl ve spolupráci s obcí Kyselka a o.p.s. Lázně Kyselka v historické budově kina Problematika záchrany kulturního dědictví byla umocněna prezentací o probíhající záchraně objektů bývalých lázní Ing. M. Perouta, ředitele o.p.s. Lázně Kyselka. Krajský úřad Zlínského kraje Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a vedoucí oddělení památkové péče Ing. Aleny Pospíšilové je připravován informační seminář v termínu 25. března 2014 v objektu bývalé Baťovy továrny ve Zlíně. Krajský úřad Ústeckého kraje Ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a osobně s Mgr. Ivanou Štěrbovou je připravován informační seminář v termínu 4. dubna 2014 v konferenčním sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, pobočka Lidové knihovny Winstona Churchilla. Program semináře se bude mimo jiné věnovat problematice památek zapsaných na seznam UNESCO, což je v Ústeckém kraji aktuální téma mj. díky projektu Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Krajský úřad kraje Vysočina V druhé polovině roku je připravován seminář v Jihlavě a to v termínu 13. října Veřejná sbírka Živá historie Broumovska Veřejná sbírka na podporu projektu Živá historie Broumovska určená na záchranu drobných památek regionu Ohlášení ke dni: 1. srpna 2013 Bankovní účet: / Česká spořitelna a.s. I drobné dary mohou pomoci drobným památkám

5 5 Projekt obnovy broumovské skupiny kostelů aktuální informace Freska s námětem Posledního soudu Na restaurátorské práce provedené restaurátory P. Padevětem a M. Křížkem v roce 2013 navazuje připravený projekt restaurování bočních stěn prostoru karneru. Pro zajištění finančních prostředků byla ve spolupráci s Mgr. Pavlem Machem z NPÚ ÚOP v Josefově a H. Burešovou z odd. pam. péče MÚ v Broumově připravena a podána žádost v rámci Havarijního programu na restaurování maleb MK ČR a programu KÚ Královéhradeckého kraje. Rozpočet restaurátorských prací pro rok 2014 je vyčíslena na 280 tis. Kč. Kostel sv. Petra a sv. Pavla v Broumově Práce na výměně střešní krytiny na farním kostele sv. Petra a sv. Pavla by měly pokračovat i v letošním roce. Na zajištění financování byla podána farností v Broumově žádost do Programu regenerace MPZ Broumov v roce 2014, výsledky by měly být známy v únoru Kostel sv. Barbory v Otovicích Po dokončení první etapy prací na obnově krovu v kostele sv., Barbory, provedené firmou Jaroslav Dvořák TASK střechy, byla podána další žádost o dotaci v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR pro rok 2014, která by umožnila pokračování prací na obnově historického krovu. Další žádost je připravována v rámci dotačního programu Českoněmeckého fondu budoucnosti, což by nám umožnilo urychlit práce na obnově krovu v roce Kostel sv. Markéty v Šonově V současné době byly k repasi historických oken kostela demontovány a odvezeny firmou Teslice CZ okna nad vstupem do kostela a dřevěné žaluzie ve věžích.

6 Připravované výstavy 6 Výstava fotografií Pro život kostelů Broumovska v Muzeu architektury Národního technického muzea v Praze pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France Vernisáž 29. dubna 2014, Muzeum architektury NTM, Praha Doba trvání výstavy Výstava, společný projekt Muzea architektury NTM a sdružení Omnium, je realizována díky velké podpoře PhDr. Martina Ebela, ředitel Muzea architektury NTM a je realizována ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Broumově, mj. za účelem podpory projektu obnovy broumovské skupiny kostelů. Vystaveny budou fotografie broumovského fotografa Jana Záliše a Martina Mádla z ÚDU AV ČR. Vernisáž výstavy Pro život kostelů Broumovska proběhne 29. dubna Vernisáž výstavy tematicky doplní program konference Českého národního komitétu ICOMOS Hodnoty památkového stavebního fondu a zdroje financování jejich záchrany, která bude probíhat 29. dubna 2014 v konferenčním sále NTM, a které je sdružením OMNIUM spoluorganizátorem. Partnerem výstavy je společnost VEBA, Textilní závody a.s. Výstava Média kulturní paměti Broumovska Ústavu dějin umění Akademie věd ČR Vernisáž výstavy 13. března 2014, windows gallery UDU AV ČR, Husova ul., Praha 1 Ústav dějin umění Akademie věd ČR se dlouhodobě věnuje dokumentaci a interpretaci barokních nástěnných maleb. V aktuálním projektu se s podporou Grantové agentury ČR zaměřil na výzkum a katalogizaci maleb v klášterech benediktinů v českých zemích. Jako společný projekt navazující na workshop UDU AV ČR v červenci 2013 na Broumovsku byla pro jarní měsíce připravena ve window gallery výstava Média kulturní paměti Broumovska. Tématy výstavy jsou mj. barokní nástěnné malby v benediktinských klášterech či projekt obnovy broumovské skupiny kostelů. Výstava Tempus Fugit Putovní výstava Tempus Fugit se ze Slovenska přesunula do Čech, konkrétně do centra Jana XXIII. ve Hlinsku. Odtud se přesune počátkem března 2014 do prostor Krajského úřadu Královéhradeckého úřadu a v dubnu pak do Oblastního muzea v Chomutově.

7 Projekt Živá historie Broumovska Obnovy a dokumentace drobných sakrálních staveb a válečných památníků na Broumovsku 6 7 V rámci dokumentace drobných, ale z pohledu krajinného řešení významných sakrálních staveb na Broumovsku, nám byl poskytnut souhlas s využitím a zveřejněním dvou zcela mimořádných dokumentačních počinů. Práce studenta Gymnázia Broumov Jiřího Strnada Prvním z nich je práce studenta Gymnázia v Broumově Jiřího Strnada na dokumentaci křížků v Křinicích, která je s přihlédnutím k věku dokumentaristy skutečně obdivuhodná. Diplomová práce Jiřího Vochomůrky Skutečně mimořádný je materiál a práce Jiřího Vochomůrky, který v rámci své bakalářské a diplomové práce v mimořádném rozsahu a kvalitě zpracoval dokumentaci křížků v Božanově, Martínkovicích a dalších obcích Broumovska vč. zpracování archivních záznamů z farní kroniky fary v Martínkovicích. Omnium plánuje v nejbližší době publikování práce Jiřího Vochomůrky. Ukázka ilustrací z práce je součástí Zpravodaje - Leden 2014, ukázka z textů bude publikována ve Zpravodaji - Únor Soubor křížků v k.ú. Heřmánkovice a Janovičky Obcí Heřmánkovice, místostarostkou paní Gabrielovou a drobným přispěním Omnia byl připraven projekt obnovy souboru 6 křížků v k.ú. Heřmánkovice a Janovičky. Projektová žádost byla připravena a podána v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj Program rozvoje venkova. Pokračování přípravy na obnovu křížků V letošním roce připravujeme projekty obnovy dalších křížků. Prozatím jsou pracovány záměry na obnovu křížku v Benešově, Šonově, Rožmitále. Válečné památníky Po dohodě s paní starostkou Mückovou je ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravován záměr obnovy válečného památníku na hřbitově v Ruprechticích a podobně i pro památník obětem I. sv. války v Heřmánkovicích. 7

8 Broumovské studentské pohledy / studentské skici o památkách a krajině Broumovska oborové i mezioborové studentské semináře a další aktivity spojené s kulturním dědictvím Broumovska Aktivity cyklu STUDENTSKÉ SEMINÁŘE KONFERENCE VÝSTAVY PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY STÁŽE KURZY Cíle cyklu realizace oborových i mezioborových setkání studentů vysokých škol se zaměřením na poznání, dokumentaci a záchranu krajinného, stavebního, umělecko-řemeslného i uměleckého dědictví na Broumovsku Možné studentské pohledy architektura historie umění restaurování a konzervace památková péče dokumentace technologie záchrany umělecké pohledy ekonomika provozu regionální rozvoj cestovní ruch stavební technik církev kulturně-společenské náhledy veřejná správa Mezioborový studentský seminář jaro 2014 Seminář je připravován v termínu Praktická část semináře proběhne v kostele Všech svatých v Heřmánkovicích, zázemí poskytne obec Heřmánkovice. Odborným garantem semináře je Fakulta architektury ČVUT, Ústav památkové péče, prof. V. Girsa. Výstupy studentských prací budou buď samostatně publikovány, nebo publikovány ve sborníku sdružení Omnium, případně na výstavě studentských prací na Broumovsku v létě Po dohodě s vysokými školami budou výstupy z práce studentů prezentovány v rámci výuky. V současné době diskutována účast s těmito VŠ: FA ČVUT, UDU FF UK, MUNI Brno (Dějiny umění), UJEP (stavebně historické průzkumy), UPCE Regionální rozvoj, UPCE Fakulta restaurování, Ostravská univerzita (Dějiny umění), UHK PdF, UPOL (Dějiny umění), FaVU VUT Brno ad. 8

9 9 Seminář Lidová architektura Broumovska Na aktivity realizované v roce 2014 společně s prof. Jiřím Škabradou navazuje dvoudenní seminář na téma Lidová architektura Broumovska. Seminář je připravován pod odborným vedením prof. Škabrady, díky čemuž se podařilo zajistit velmi zajímavou a pestrou skladbu odborných příspěvků. Vedle řady renomovaných odborníků budou svou práci na zaměření chalupy v Dědově prezentovat i studenti Střední průmyslové školy stavební v Náchodě. Na teoretickou část prvního dne naváže praktická práce spojená s dokumentací v broumovských statcích. Termín semináře: června 2014 Seminář Památkové varhany Broumovska Myšlenka upozornit na problematický stav většiny varhan v kostelech na Broumovsku (ale nejenom na Broumovsku), přes již realizované projekty restaurování varhan v Martínkovicích a Božanově, stála za organizací a přípravou odborného semináře na téma Památkové varhany Broumovska, který je připravován ve spolupráci s PhDr. Petrem Koukalem, hlavním organologem NPÚ a Mgr. Pavlem Machem z NPÚ ÚOP v Josefově. O konkrétní podobě programu budeme informovat v nejbližší době. Své příspěvky bude prezentovat PhDr. P. Koukal, prof. Václav Uhlíř, diecézní organolog Biskupství královéhradeckého, restaurátor Dalibor Michek či polský organista Dr. Andrzej Prasal z Klodzka. Nad seminář převzal záštitu ředitel Polského institutu v Praze Piotr Drobniak, Ph.D. Termín semináře: června 2014 Letní školy památkové technologie Praktický kurz památkové technologie určený pro vlastníky památek, památkáře - výkonní i odborní, studenty stavebních oborů se zaměřením na záchranu památek, řemeslníky se zájmem rozšířit své znalosti a dovednosti. Organizátoři: NPÚ GŘ, ÚPP FA ČVUT, Omnium z.s. Odborní garanti: Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., vedoucí technol. laboratoře GŘ NPÚ Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí ÚPP FA ČVUT Kurz se bude věnovat v praktické části: a) doplňování historických omítek b) záchraně historických omítek 6 Kurz bude zakončen exkurzí po kostelech z broumovské skupiny kostelů, zejména těch, kde budou probíhat záchranné práce, exkurze bude spojena s komentovanými prohlídkami s odborníky z oboru památkové péče. Termín kurzů: května června 2014

10 10 FSV Katedra pozemních konstrukcí Na půdě FSV ČVUT proběhlo společné jednání s doc. Evou Burgetovou a doc. Františkem Kulhánkem o možné spolupráci s Katedrou pozemních konstrukcí. Jako první se rýsuje možnost dlouhodobé spolupráce na doktorandských pracích doktorandů katedry na Broumovsku. O dalších možnostech budeme dále jednat. Kniha Broumovsko na historických zobrazeních kniha Petra Bergmanna Publikace Broumovsko na historických zobrazeních mapuje unikátním způsobem zobrazování regionu Broumovsko v rozmezí let Na více než 720 stranách přináší kniha přes 2000 reprodukcí starých map, historických grafik a litografií, dobových fotografií a starožitných pohlednic a řadu dalších archivních materiálů se zasvěceným autorovým komentářem. Veřejná sbírka Živá historie Broumovska Veřejná sbírka Omnium z.s. na podporu projektu 6 Živá historie Broumovska určená na záchranu drobných památek Osvědčení ze dne 1. srpen 2013 Oprávněná osoba: Ing. Andrea Dědová Pomoc majitelům památek / pomoc památkám Sdružení Omnium bylo v průběhu léta osloveno několika majiteli památek v České republice, kteří intenzivně hledají řešení mnohdy velmi špatného stavu těchto památek. Ve vzájemné diskusi se vždy snažíme najít cestu nebo alespoň zkonzultovat možné řešení financování obnovy památek, protože jsme přesvědčeni, že situace památkového fondu v ČR je natolik složitá, že nemá smysl nehledat společně jakoukoliv variantu řešení. A zároveň, že nemá smysl nehledat cestu mnohem intenzivnější spolupráce státních, obecních, nestátních institucí, majitelů památek, nebo neziskových organizací věnujících se záchraně a péči o památky. Současná složitá situace u financování obnovy památek tuto cestu ke koordinovanému postupu jednoznačně vyžaduje. Účet pro sbírku: /0800 Česká spořitelna a.s. I drobné dary mohou pomoci drobným památkám Veřejná sbírka Pro život kostelů Broumovska Veřejná sbírka ŘKF Broumov Osvědčení ze dne Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Účet pro sbírku: /0800 Česká spořitelna Kontakt Ing. Jakub Děd Omnium z.s. Tel

11 Články a texty z historie Broumovska 11 Středověká malba Triumfu smrti v interiéru broumovské fary Mgr. Pavel Mach, NPÚ ÚOP v Josefově, leden 2014 Patrně mnozí z nás shlédli nebo se dočetli v průběhu minulého roku v televizních či tištěných médiích zprávu věnující se znovuobjeveným středověkým nástěnným malbám v prostoru broumovské fary. Ačkoliv stále neznáme na mnohé otázky odpovědi, pokusme se i přesto v krátkosti shrnout základní fakta o vzniku, osudu a významu této vrcholné malířské památky. Kolem dnešního farního kostela svatého Petra a Pavla, v těsné blízkosti středověkého opevnění, se již od jeho založení nacházel městský hřbitov. Jeho součástí býval zřejmě i karner, většinou dvoupodlažní objekt sloužící k uchování vykopaných kosterních pozůstatků, ale také jako kaple určená bohoslužebným úkonům. Postupem doby role karnerů upadala. Broumovský, jednou stranou přidružený k hradbám, byl postupně včleněn do budovy fary z 18. století, přičemž přízemní středověký nevyužívaný prostor byl zazděn a upadl v zapomnění. Tak, jak se postupně zvyšoval okolní terén do dnešní podoby, tak se naopak karner nořil. Teprve v roce 1967 byla příčka odbourána, nalezené ledabyle poházené kosterní a jiné pozůstatky odvezeny a ne zcela vyčištěný prostor sloužil jako dřevník. Až po úplném vyklizení na přelomu 70. a 80. let 20. století se přišlo na to, že se v interiéru malého prostoru nachází pozoruhodné malby. Zjištění mělo za následek zahájení prvotních restaurátorských prací. Ty však trvaly velice krátce díky nedostatku financí a tehdejšímu nezájmu úředníků v totalitním režimu. Výrazný zvrat nastal až v druhé polovině roku 2012, kdy páter Lanži projevil zájem o záchranu tehdy ještě jakýchsi pěkně vypadajících maleb. Společně s Národním památkovým ústavem v Josefově se podařilo navázat úzkou spolupráci s profesorem Roytem z Ústavu dějin umění FF UK v Praze. Ten pak se svými kolegy poodhalil některé velice zajímavé skutečnosti o historii maleb. Dnes tak můžeme říci, že se jedná o mimořádně cenné středověké nástěnné malby namalované někdy v letech Ústředním motivem čelní stěny je Kristus ve svatozáři (dnes bohužel nečitelný), kolem kterého se nachází symboly evangelistů, tedy lvíček, býk, orel a lidská postava či anděl. Následuje postava svatého Jana Křtitele z jedné a postava klečící Panny Marie z druhé strany. Vedle nich pak stojí andělé s nástroji Kristova umučení (kopí, hřeby a další). Pod tímto výjevem se nachází pás takzvaných Panen moudrých a Panen pošetilých. Tento motiv vychází z biblického příběhu. Nejnižší výjevy zaujímají scény Živých a Mrtvých, což opět vychází z křesťanské nauky, a scény, kterak Smrt pohlcuje lid všech stavů, chudáky, boháče i krále.

12 Zajímavou scénu představuje zobrazení podnapilého mnicha, který rozlévá víno taktéž opilým hříšníkům. Neznámý autor se tak nevyhnul ani kritice církve. Scény věčného zatracení doprovází ďábelské postavičky za každým z hříšníků. Výjevy člení latinské nápisy odkazující na fakt, že si Smrt nikdy nevybírá a bere mladé, staré, bohaté i chudé. Všechny scény přecházely také na postranní stěny. V průběhu staletí však došlo k jejich značnému poškození a dochování pouze ve fragmentech. Vedle badatelské činnosti se naplno rozjely i náročné restaurátorské práce. Zásadním úkolem bylo zpevnit středověké vápenné omítky a cenné malby míchané z barevných pigmentů a kostního klihu. Zubem času došlo k výraznému zvětrání, mechanickým poškozením a znečitelnění malby silnou vrstvou prachových nečistot. Stovky hodin, jejichž značnou část pohltily detailní milimetrové retuše, však přinesly výrazné pozitivní výsledky. Čelní strana je v současné době kompletně zrestaurována, jednotlivé výjevy jsou z velké většiny čitelné a mohou být v budoucnu prezentovány veřejnosti. V letošním roce by měly práce pokračovat obnovou postranních stěn a snad již k roku 2015 budou malby plně zpřístupněny veřejnosti. Broumov tak postupně obnovuje další historický klenot, na který mohou být jeho obyvatelé právem pyšní, a který může do města přivést nemalý počet návštěvníků z řad odborné, ale i laické veřejnosti. Závěrem nutno podotknout, že bez spolupráce mezi broumovskou farností, Národním památkovým ústavem, profesorem Roytem, historikem umění a významným evropským specialistou na středověkou malbu, Ministerstvem kultury, Královéhradeckým krajem, a v neposlední řadě Městským úřadem v Broumově či sdružením Omnium by se nemohlo podařit toto dílo realizovat a snad i v krátké budoucnosti zdárně dokončit. 12

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu - Zima 2013 Omnium o.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů \ Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu podzim 2013 Omnium o.s. Verdunská 33, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 739 385 928 e-mail: info@omniumos.cz

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu duben / květen 2014 Omnium z.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska

Více

Aktuality projektu za březen 2013

Aktuality projektu za březen 2013 Aktuality projektu za březen 2013 Z obsahu: Setkání s panem kardinálem Dominikem Dukou Setkání s panem hejtmanem Lubomírem Francem a panem převorem Prokopem Siostrzonkem Ateliér Girsa / prof. Václav Girsa

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu Červen / červenec 2014 Omnium z.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska

Více

Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012. Identifikační údaje

Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012. Identifikační údaje Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012 Identifikační údaje Omnium o.s. Sídlo: Smetanova 135, 550 01 Broumov Koresp. Adresa Verdunská 33, 160 00 Praha 6 IČ 22762370 Reg. Rejstřík MV ČR pod čj. VS/1-1/86

Více

Aktuality projektu za únor 2013

Aktuality projektu za únor 2013 za únor 2013 V případě Vašeho zájmu o další informace, možnost partnerství v jednotlivých aktivitách nebo celém projektu, případně i o finanční partnerství při realizaci konkrétní aktivity, nás neváhejte

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu srpen / září 2014 Omnium z.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže DOPROVODNÉ PROGRAMY - e, workshopy, výstavy, soutěže Přednáškový prostor č.1 - PK 110 Pravé křídlo Průmyslového paláce Čtvrtek 23.10.2014 11,00-12,00 zahájení veletrhu, na kytaru zahraje Štěpán Rak 12,20-14,30

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy 4. - 6. 10. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Pravé křídlo Průmyslového paláce, Střední hala Průmyslového paláce DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00 Blok "Industriální

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Možnosti nadací a státních programů Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Prezentace ke

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE Č.j. SEK 29-15 Zápis z jednání Exekutivního výboru

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Výroční zpráva 2010 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Dny evropského dědictví Příběh skrytý pod podlahou Přírodovědně vlastivědná vycházka na ekumenickou bohoslužbu za krajinu Vánoční

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová Možnosti nadací a státních programů Ing. Andrea Štolfová Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Ministerstva Prezentace ke stažení

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006

Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006 Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Kontaktní údaje.. str. 2 2. Představení. str. 3 3. Členská základna. str. 4-5 4. Činnost v roce 2006. str. 6-7 1. Kontaktní údaje Místní akční

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) ČTVRTEK 3. 10. 2013 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

4 Specifika obnovy památek

4 Specifika obnovy památek 4 Specifika obnovy památek 4.1 Úvod Kapitola navazuje na závěr první kapitoly a na třetí kapitolu. Abychom dokázali posoudit, jak nemovitou památku využívat a provozovat, aniž by ztratila svoji kulturní

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích Příloha 2: Zadávací dokumentace Zadavatel: Římskokatolická farnost Čechtice nám. Dr. Tyrše 64 257 65 Čechtice IČ: 61660205 Odpovědná osoba: P. Mgr. Zdzislaw Ciesielski tel.: 723 913 729 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 30.9.2012 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 30.9.2012 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu 30.9.2012

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Výroční zpráva 2013 Lázně Kyselka, o.p.s.

Výroční zpráva 2013 Lázně Kyselka, o.p.s. Výroční zpráva 2013 Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název subjektu: Lázně Kyselka,

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více