Pro život kostelů Broumovska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro život kostelů Broumovska"

Transkript

1 Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu Leden 2014 Omnium z.s. Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení ze dne 1. srpna 2013 Bank. účet: /0800 Římskokatolická farnost Veřejná sbírka ŘKF Broumov Pro život kostelů Broumovska Osvědčení ze dne 30. listopadu 2012 Bank. účet: /0800

2 Omnium o.s. ve spolupráci s ŘKF Broumov Ročník 2014, číslo 1 Kulturní krajina Broumovska a autentické památky v ní Pro život kostelů Broumovska Aktuality projektu Záštita Českého národního komitétu ICOMOS nad aktivitami organizace Omnium pro rok 2014 Český Národní komitét ICOMOS převzal vyjádřením svého prezidenta doc. Josefa Štulce záštitu nad cyklem odborných či osvětových seminářů, výstavy, workshopů a dalšími aktivitami ve spojení s uchováním kulturního dědictví připravovaných organizací Omnium pro rok 2014 pod názvem OMNIUM 2014 na podporu obnovy a záchrany kulturního dědictví v České republice vč. hledání a prezentace možností financování obnovy kulturního dědictví. Záštita ICOMOS nad projektem Omnium 2014 je i výsledkem snahy ICOMOS o hledání určité ideové platformy, která by dokázala zdůraznit význam uchování a postavení kulturního dědictví ve vnímání současné společnosti. Český národní komitét ICOMOS je nevládní nezisková organizace, zaměřená na ochranu hmotného kulturního dědictví, historických sídel, jejich prostředí a kulturní krajiny. Podílí se na činnosti mezinárodní nevládní organizace ICOMOS - Mezinárodní rady památek a sídel se sídlem v Paříži. Obsah Záštita ICOMOS - OMNIUM Připravované aktivity I.pol Informační semináře OMNIUM Projekt obnovy aktuální informace 5 Výstava Pro život kostelů Broumovska v Národním techn. muzeu 6 Výstava Média kulturní paměti Broumovska UDU AV ČR 6 Výstava Tempus Fugit 6 Projekt Živá historie Broumovska 7 Broumovské studentské pohledy 8 Mezioborový studentský seminář - Jaro 8 Seminář Lidová architektura 9 Seminář Památkové varhany 9 Letní škola památkové technologie 9 FSV ČVUT 10 Kniha P. Bergmanna - Broumovsko Freska Triumfu smrti Mgr. P. Mach 11 2

3 3 Připravované aktivity pro I. pololetí roku 2014* 3. březen 2014 Vernisáž výstavy Tempus Fugit v Krajském úřadu Královéhradeckého kraje broumovská skupina kostelů očima slovenského fotografa Dana Veselského 13. březen 2014 Vernisáž výstavy Média kulturní paměti Broumovska UDÚ AV ČR Výstava výsledků práce ústavu na výzkumu kulturního dědictví řádu benediktinů Seminář Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Krajský úřad Zlínského kraje Seminář Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Krajský úřad Ústeckého kraje Broumovské studentské pohledy Mezioborový studentský seminář Jaro I. odborný garant Ústav památkové péče FA ČVUT, prof. Václav Girsa (Ne)tušené souvislosti 2014 kostel sv. Anny ve Vižňově Vernisáž výstavy Pro život kostelů Broumovska v Muzeu architektury NTM v Praze Výstava fotografií o broumovské skupině kostelů Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France Vernisáž výstavy Tempus Fugit v Muzeu Chomutovska broumovská skupina kostelů očima slovenského fotografa Dana Veselského Letní škola památkové technologie 2014 Kurz I. Záchrana historických omítek odborný garant kurzu Ing. Michoinová, vedoucí Technologické laboratoře NPÚ a prof. Girsa, ředitel Ústavu památkové péče FA ČVUT Seminář Lidová architektura Broumovska pod záštitou a odborným vedením prof. Jiřího Škabrady Letní škola památkové technologie 2014 Kurz II. Záchrana historických omítek odborný garant Ing. Michoinová, prof. Girsa Seminář Památkové varhany Broumovska odborný garant PhDr. Petr Koukal, hlavní organolog NPÚ pod záštitou ředitele Polského institutu v Praze Piotra Drobniaka, Ph.d. * Nejde o kompletní výčet

4 4 OMNIUM 2014 Informační semináře financování obnovy kulturního dědictví V rámci programu je prezentován i projekt obnovy broumovské skupiny kostelů. Zároveň prezentujeme příkladné obnovy nebo jiné podobné projekty neziskových organizací v České republice. Lázně Kyselka V letošním roce první seminář s tématy o možnostech financování obnovy proběhl ve spolupráci s obcí Kyselka a o.p.s. Lázně Kyselka v historické budově kina Problematika záchrany kulturního dědictví byla umocněna prezentací o probíhající záchraně objektů bývalých lázní Ing. M. Perouta, ředitele o.p.s. Lázně Kyselka. Krajský úřad Zlínského kraje Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a vedoucí oddělení památkové péče Ing. Aleny Pospíšilové je připravován informační seminář v termínu 25. března 2014 v objektu bývalé Baťovy továrny ve Zlíně. Krajský úřad Ústeckého kraje Ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a osobně s Mgr. Ivanou Štěrbovou je připravován informační seminář v termínu 4. dubna 2014 v konferenčním sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, pobočka Lidové knihovny Winstona Churchilla. Program semináře se bude mimo jiné věnovat problematice památek zapsaných na seznam UNESCO, což je v Ústeckém kraji aktuální téma mj. díky projektu Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Krajský úřad kraje Vysočina V druhé polovině roku je připravován seminář v Jihlavě a to v termínu 13. října Veřejná sbírka Živá historie Broumovska Veřejná sbírka na podporu projektu Živá historie Broumovska určená na záchranu drobných památek regionu Ohlášení ke dni: 1. srpna 2013 Bankovní účet: / Česká spořitelna a.s. I drobné dary mohou pomoci drobným památkám

5 5 Projekt obnovy broumovské skupiny kostelů aktuální informace Freska s námětem Posledního soudu Na restaurátorské práce provedené restaurátory P. Padevětem a M. Křížkem v roce 2013 navazuje připravený projekt restaurování bočních stěn prostoru karneru. Pro zajištění finančních prostředků byla ve spolupráci s Mgr. Pavlem Machem z NPÚ ÚOP v Josefově a H. Burešovou z odd. pam. péče MÚ v Broumově připravena a podána žádost v rámci Havarijního programu na restaurování maleb MK ČR a programu KÚ Královéhradeckého kraje. Rozpočet restaurátorských prací pro rok 2014 je vyčíslena na 280 tis. Kč. Kostel sv. Petra a sv. Pavla v Broumově Práce na výměně střešní krytiny na farním kostele sv. Petra a sv. Pavla by měly pokračovat i v letošním roce. Na zajištění financování byla podána farností v Broumově žádost do Programu regenerace MPZ Broumov v roce 2014, výsledky by měly být známy v únoru Kostel sv. Barbory v Otovicích Po dokončení první etapy prací na obnově krovu v kostele sv., Barbory, provedené firmou Jaroslav Dvořák TASK střechy, byla podána další žádost o dotaci v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR pro rok 2014, která by umožnila pokračování prací na obnově historického krovu. Další žádost je připravována v rámci dotačního programu Českoněmeckého fondu budoucnosti, což by nám umožnilo urychlit práce na obnově krovu v roce Kostel sv. Markéty v Šonově V současné době byly k repasi historických oken kostela demontovány a odvezeny firmou Teslice CZ okna nad vstupem do kostela a dřevěné žaluzie ve věžích.

6 Připravované výstavy 6 Výstava fotografií Pro život kostelů Broumovska v Muzeu architektury Národního technického muzea v Praze pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France Vernisáž 29. dubna 2014, Muzeum architektury NTM, Praha Doba trvání výstavy Výstava, společný projekt Muzea architektury NTM a sdružení Omnium, je realizována díky velké podpoře PhDr. Martina Ebela, ředitel Muzea architektury NTM a je realizována ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Broumově, mj. za účelem podpory projektu obnovy broumovské skupiny kostelů. Vystaveny budou fotografie broumovského fotografa Jana Záliše a Martina Mádla z ÚDU AV ČR. Vernisáž výstavy Pro život kostelů Broumovska proběhne 29. dubna Vernisáž výstavy tematicky doplní program konference Českého národního komitétu ICOMOS Hodnoty památkového stavebního fondu a zdroje financování jejich záchrany, která bude probíhat 29. dubna 2014 v konferenčním sále NTM, a které je sdružením OMNIUM spoluorganizátorem. Partnerem výstavy je společnost VEBA, Textilní závody a.s. Výstava Média kulturní paměti Broumovska Ústavu dějin umění Akademie věd ČR Vernisáž výstavy 13. března 2014, windows gallery UDU AV ČR, Husova ul., Praha 1 Ústav dějin umění Akademie věd ČR se dlouhodobě věnuje dokumentaci a interpretaci barokních nástěnných maleb. V aktuálním projektu se s podporou Grantové agentury ČR zaměřil na výzkum a katalogizaci maleb v klášterech benediktinů v českých zemích. Jako společný projekt navazující na workshop UDU AV ČR v červenci 2013 na Broumovsku byla pro jarní měsíce připravena ve window gallery výstava Média kulturní paměti Broumovska. Tématy výstavy jsou mj. barokní nástěnné malby v benediktinských klášterech či projekt obnovy broumovské skupiny kostelů. Výstava Tempus Fugit Putovní výstava Tempus Fugit se ze Slovenska přesunula do Čech, konkrétně do centra Jana XXIII. ve Hlinsku. Odtud se přesune počátkem března 2014 do prostor Krajského úřadu Královéhradeckého úřadu a v dubnu pak do Oblastního muzea v Chomutově.

7 Projekt Živá historie Broumovska Obnovy a dokumentace drobných sakrálních staveb a válečných památníků na Broumovsku 6 7 V rámci dokumentace drobných, ale z pohledu krajinného řešení významných sakrálních staveb na Broumovsku, nám byl poskytnut souhlas s využitím a zveřejněním dvou zcela mimořádných dokumentačních počinů. Práce studenta Gymnázia Broumov Jiřího Strnada Prvním z nich je práce studenta Gymnázia v Broumově Jiřího Strnada na dokumentaci křížků v Křinicích, která je s přihlédnutím k věku dokumentaristy skutečně obdivuhodná. Diplomová práce Jiřího Vochomůrky Skutečně mimořádný je materiál a práce Jiřího Vochomůrky, který v rámci své bakalářské a diplomové práce v mimořádném rozsahu a kvalitě zpracoval dokumentaci křížků v Božanově, Martínkovicích a dalších obcích Broumovska vč. zpracování archivních záznamů z farní kroniky fary v Martínkovicích. Omnium plánuje v nejbližší době publikování práce Jiřího Vochomůrky. Ukázka ilustrací z práce je součástí Zpravodaje - Leden 2014, ukázka z textů bude publikována ve Zpravodaji - Únor Soubor křížků v k.ú. Heřmánkovice a Janovičky Obcí Heřmánkovice, místostarostkou paní Gabrielovou a drobným přispěním Omnia byl připraven projekt obnovy souboru 6 křížků v k.ú. Heřmánkovice a Janovičky. Projektová žádost byla připravena a podána v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj Program rozvoje venkova. Pokračování přípravy na obnovu křížků V letošním roce připravujeme projekty obnovy dalších křížků. Prozatím jsou pracovány záměry na obnovu křížku v Benešově, Šonově, Rožmitále. Válečné památníky Po dohodě s paní starostkou Mückovou je ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravován záměr obnovy válečného památníku na hřbitově v Ruprechticích a podobně i pro památník obětem I. sv. války v Heřmánkovicích. 7

8 Broumovské studentské pohledy / studentské skici o památkách a krajině Broumovska oborové i mezioborové studentské semináře a další aktivity spojené s kulturním dědictvím Broumovska Aktivity cyklu STUDENTSKÉ SEMINÁŘE KONFERENCE VÝSTAVY PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY STÁŽE KURZY Cíle cyklu realizace oborových i mezioborových setkání studentů vysokých škol se zaměřením na poznání, dokumentaci a záchranu krajinného, stavebního, umělecko-řemeslného i uměleckého dědictví na Broumovsku Možné studentské pohledy architektura historie umění restaurování a konzervace památková péče dokumentace technologie záchrany umělecké pohledy ekonomika provozu regionální rozvoj cestovní ruch stavební technik církev kulturně-společenské náhledy veřejná správa Mezioborový studentský seminář jaro 2014 Seminář je připravován v termínu Praktická část semináře proběhne v kostele Všech svatých v Heřmánkovicích, zázemí poskytne obec Heřmánkovice. Odborným garantem semináře je Fakulta architektury ČVUT, Ústav památkové péče, prof. V. Girsa. Výstupy studentských prací budou buď samostatně publikovány, nebo publikovány ve sborníku sdružení Omnium, případně na výstavě studentských prací na Broumovsku v létě Po dohodě s vysokými školami budou výstupy z práce studentů prezentovány v rámci výuky. V současné době diskutována účast s těmito VŠ: FA ČVUT, UDU FF UK, MUNI Brno (Dějiny umění), UJEP (stavebně historické průzkumy), UPCE Regionální rozvoj, UPCE Fakulta restaurování, Ostravská univerzita (Dějiny umění), UHK PdF, UPOL (Dějiny umění), FaVU VUT Brno ad. 8

9 9 Seminář Lidová architektura Broumovska Na aktivity realizované v roce 2014 společně s prof. Jiřím Škabradou navazuje dvoudenní seminář na téma Lidová architektura Broumovska. Seminář je připravován pod odborným vedením prof. Škabrady, díky čemuž se podařilo zajistit velmi zajímavou a pestrou skladbu odborných příspěvků. Vedle řady renomovaných odborníků budou svou práci na zaměření chalupy v Dědově prezentovat i studenti Střední průmyslové školy stavební v Náchodě. Na teoretickou část prvního dne naváže praktická práce spojená s dokumentací v broumovských statcích. Termín semináře: června 2014 Seminář Památkové varhany Broumovska Myšlenka upozornit na problematický stav většiny varhan v kostelech na Broumovsku (ale nejenom na Broumovsku), přes již realizované projekty restaurování varhan v Martínkovicích a Božanově, stála za organizací a přípravou odborného semináře na téma Památkové varhany Broumovska, který je připravován ve spolupráci s PhDr. Petrem Koukalem, hlavním organologem NPÚ a Mgr. Pavlem Machem z NPÚ ÚOP v Josefově. O konkrétní podobě programu budeme informovat v nejbližší době. Své příspěvky bude prezentovat PhDr. P. Koukal, prof. Václav Uhlíř, diecézní organolog Biskupství královéhradeckého, restaurátor Dalibor Michek či polský organista Dr. Andrzej Prasal z Klodzka. Nad seminář převzal záštitu ředitel Polského institutu v Praze Piotr Drobniak, Ph.D. Termín semináře: června 2014 Letní školy památkové technologie Praktický kurz památkové technologie určený pro vlastníky památek, památkáře - výkonní i odborní, studenty stavebních oborů se zaměřením na záchranu památek, řemeslníky se zájmem rozšířit své znalosti a dovednosti. Organizátoři: NPÚ GŘ, ÚPP FA ČVUT, Omnium z.s. Odborní garanti: Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., vedoucí technol. laboratoře GŘ NPÚ Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí ÚPP FA ČVUT Kurz se bude věnovat v praktické části: a) doplňování historických omítek b) záchraně historických omítek 6 Kurz bude zakončen exkurzí po kostelech z broumovské skupiny kostelů, zejména těch, kde budou probíhat záchranné práce, exkurze bude spojena s komentovanými prohlídkami s odborníky z oboru památkové péče. Termín kurzů: května června 2014

10 10 FSV Katedra pozemních konstrukcí Na půdě FSV ČVUT proběhlo společné jednání s doc. Evou Burgetovou a doc. Františkem Kulhánkem o možné spolupráci s Katedrou pozemních konstrukcí. Jako první se rýsuje možnost dlouhodobé spolupráce na doktorandských pracích doktorandů katedry na Broumovsku. O dalších možnostech budeme dále jednat. Kniha Broumovsko na historických zobrazeních kniha Petra Bergmanna Publikace Broumovsko na historických zobrazeních mapuje unikátním způsobem zobrazování regionu Broumovsko v rozmezí let Na více než 720 stranách přináší kniha přes 2000 reprodukcí starých map, historických grafik a litografií, dobových fotografií a starožitných pohlednic a řadu dalších archivních materiálů se zasvěceným autorovým komentářem. Veřejná sbírka Živá historie Broumovska Veřejná sbírka Omnium z.s. na podporu projektu 6 Živá historie Broumovska určená na záchranu drobných památek Osvědčení ze dne 1. srpen 2013 Oprávněná osoba: Ing. Andrea Dědová Pomoc majitelům památek / pomoc památkám Sdružení Omnium bylo v průběhu léta osloveno několika majiteli památek v České republice, kteří intenzivně hledají řešení mnohdy velmi špatného stavu těchto památek. Ve vzájemné diskusi se vždy snažíme najít cestu nebo alespoň zkonzultovat možné řešení financování obnovy památek, protože jsme přesvědčeni, že situace památkového fondu v ČR je natolik složitá, že nemá smysl nehledat společně jakoukoliv variantu řešení. A zároveň, že nemá smysl nehledat cestu mnohem intenzivnější spolupráce státních, obecních, nestátních institucí, majitelů památek, nebo neziskových organizací věnujících se záchraně a péči o památky. Současná složitá situace u financování obnovy památek tuto cestu ke koordinovanému postupu jednoznačně vyžaduje. Účet pro sbírku: /0800 Česká spořitelna a.s. I drobné dary mohou pomoci drobným památkám Veřejná sbírka Pro život kostelů Broumovska Veřejná sbírka ŘKF Broumov Osvědčení ze dne Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Účet pro sbírku: /0800 Česká spořitelna Kontakt Ing. Jakub Děd Omnium z.s. Tel

11 Články a texty z historie Broumovska 11 Středověká malba Triumfu smrti v interiéru broumovské fary Mgr. Pavel Mach, NPÚ ÚOP v Josefově, leden 2014 Patrně mnozí z nás shlédli nebo se dočetli v průběhu minulého roku v televizních či tištěných médiích zprávu věnující se znovuobjeveným středověkým nástěnným malbám v prostoru broumovské fary. Ačkoliv stále neznáme na mnohé otázky odpovědi, pokusme se i přesto v krátkosti shrnout základní fakta o vzniku, osudu a významu této vrcholné malířské památky. Kolem dnešního farního kostela svatého Petra a Pavla, v těsné blízkosti středověkého opevnění, se již od jeho založení nacházel městský hřbitov. Jeho součástí býval zřejmě i karner, většinou dvoupodlažní objekt sloužící k uchování vykopaných kosterních pozůstatků, ale také jako kaple určená bohoslužebným úkonům. Postupem doby role karnerů upadala. Broumovský, jednou stranou přidružený k hradbám, byl postupně včleněn do budovy fary z 18. století, přičemž přízemní středověký nevyužívaný prostor byl zazděn a upadl v zapomnění. Tak, jak se postupně zvyšoval okolní terén do dnešní podoby, tak se naopak karner nořil. Teprve v roce 1967 byla příčka odbourána, nalezené ledabyle poházené kosterní a jiné pozůstatky odvezeny a ne zcela vyčištěný prostor sloužil jako dřevník. Až po úplném vyklizení na přelomu 70. a 80. let 20. století se přišlo na to, že se v interiéru malého prostoru nachází pozoruhodné malby. Zjištění mělo za následek zahájení prvotních restaurátorských prací. Ty však trvaly velice krátce díky nedostatku financí a tehdejšímu nezájmu úředníků v totalitním režimu. Výrazný zvrat nastal až v druhé polovině roku 2012, kdy páter Lanži projevil zájem o záchranu tehdy ještě jakýchsi pěkně vypadajících maleb. Společně s Národním památkovým ústavem v Josefově se podařilo navázat úzkou spolupráci s profesorem Roytem z Ústavu dějin umění FF UK v Praze. Ten pak se svými kolegy poodhalil některé velice zajímavé skutečnosti o historii maleb. Dnes tak můžeme říci, že se jedná o mimořádně cenné středověké nástěnné malby namalované někdy v letech Ústředním motivem čelní stěny je Kristus ve svatozáři (dnes bohužel nečitelný), kolem kterého se nachází symboly evangelistů, tedy lvíček, býk, orel a lidská postava či anděl. Následuje postava svatého Jana Křtitele z jedné a postava klečící Panny Marie z druhé strany. Vedle nich pak stojí andělé s nástroji Kristova umučení (kopí, hřeby a další). Pod tímto výjevem se nachází pás takzvaných Panen moudrých a Panen pošetilých. Tento motiv vychází z biblického příběhu. Nejnižší výjevy zaujímají scény Živých a Mrtvých, což opět vychází z křesťanské nauky, a scény, kterak Smrt pohlcuje lid všech stavů, chudáky, boháče i krále.

12 Zajímavou scénu představuje zobrazení podnapilého mnicha, který rozlévá víno taktéž opilým hříšníkům. Neznámý autor se tak nevyhnul ani kritice církve. Scény věčného zatracení doprovází ďábelské postavičky za každým z hříšníků. Výjevy člení latinské nápisy odkazující na fakt, že si Smrt nikdy nevybírá a bere mladé, staré, bohaté i chudé. Všechny scény přecházely také na postranní stěny. V průběhu staletí však došlo k jejich značnému poškození a dochování pouze ve fragmentech. Vedle badatelské činnosti se naplno rozjely i náročné restaurátorské práce. Zásadním úkolem bylo zpevnit středověké vápenné omítky a cenné malby míchané z barevných pigmentů a kostního klihu. Zubem času došlo k výraznému zvětrání, mechanickým poškozením a znečitelnění malby silnou vrstvou prachových nečistot. Stovky hodin, jejichž značnou část pohltily detailní milimetrové retuše, však přinesly výrazné pozitivní výsledky. Čelní strana je v současné době kompletně zrestaurována, jednotlivé výjevy jsou z velké většiny čitelné a mohou být v budoucnu prezentovány veřejnosti. V letošním roce by měly práce pokračovat obnovou postranních stěn a snad již k roku 2015 budou malby plně zpřístupněny veřejnosti. Broumov tak postupně obnovuje další historický klenot, na který mohou být jeho obyvatelé právem pyšní, a který může do města přivést nemalý počet návštěvníků z řad odborné, ale i laické veřejnosti. Závěrem nutno podotknout, že bez spolupráce mezi broumovskou farností, Národním památkovým ústavem, profesorem Roytem, historikem umění a významným evropským specialistou na středověkou malbu, Ministerstvem kultury, Královéhradeckým krajem, a v neposlední řadě Městským úřadem v Broumově či sdružením Omnium by se nemohlo podařit toto dílo realizovat a snad i v krátké budoucnosti zdárně dokončit. 12