Pro život kostelů Broumovska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro život kostelů Broumovska"

Transkript

1 Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu Leden 2014 Omnium z.s. Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení ze dne 1. srpna 2013 Bank. účet: /0800 Římskokatolická farnost Veřejná sbírka ŘKF Broumov Pro život kostelů Broumovska Osvědčení ze dne 30. listopadu 2012 Bank. účet: /0800

2 Omnium o.s. ve spolupráci s ŘKF Broumov Ročník 2014, číslo 1 Kulturní krajina Broumovska a autentické památky v ní Pro život kostelů Broumovska Aktuality projektu Záštita Českého národního komitétu ICOMOS nad aktivitami organizace Omnium pro rok 2014 Český Národní komitét ICOMOS převzal vyjádřením svého prezidenta doc. Josefa Štulce záštitu nad cyklem odborných či osvětových seminářů, výstavy, workshopů a dalšími aktivitami ve spojení s uchováním kulturního dědictví připravovaných organizací Omnium pro rok 2014 pod názvem OMNIUM 2014 na podporu obnovy a záchrany kulturního dědictví v České republice vč. hledání a prezentace možností financování obnovy kulturního dědictví. Záštita ICOMOS nad projektem Omnium 2014 je i výsledkem snahy ICOMOS o hledání určité ideové platformy, která by dokázala zdůraznit význam uchování a postavení kulturního dědictví ve vnímání současné společnosti. Český národní komitét ICOMOS je nevládní nezisková organizace, zaměřená na ochranu hmotného kulturního dědictví, historických sídel, jejich prostředí a kulturní krajiny. Podílí se na činnosti mezinárodní nevládní organizace ICOMOS - Mezinárodní rady památek a sídel se sídlem v Paříži. Obsah Záštita ICOMOS - OMNIUM Připravované aktivity I.pol Informační semináře OMNIUM Projekt obnovy aktuální informace 5 Výstava Pro život kostelů Broumovska v Národním techn. muzeu 6 Výstava Média kulturní paměti Broumovska UDU AV ČR 6 Výstava Tempus Fugit 6 Projekt Živá historie Broumovska 7 Broumovské studentské pohledy 8 Mezioborový studentský seminář - Jaro 8 Seminář Lidová architektura 9 Seminář Památkové varhany 9 Letní škola památkové technologie 9 FSV ČVUT 10 Kniha P. Bergmanna - Broumovsko Freska Triumfu smrti Mgr. P. Mach 11 2

3 3 Připravované aktivity pro I. pololetí roku 2014* 3. březen 2014 Vernisáž výstavy Tempus Fugit v Krajském úřadu Královéhradeckého kraje broumovská skupina kostelů očima slovenského fotografa Dana Veselského 13. březen 2014 Vernisáž výstavy Média kulturní paměti Broumovska UDÚ AV ČR Výstava výsledků práce ústavu na výzkumu kulturního dědictví řádu benediktinů Seminář Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Krajský úřad Zlínského kraje Seminář Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Krajský úřad Ústeckého kraje Broumovské studentské pohledy Mezioborový studentský seminář Jaro I. odborný garant Ústav památkové péče FA ČVUT, prof. Václav Girsa (Ne)tušené souvislosti 2014 kostel sv. Anny ve Vižňově Vernisáž výstavy Pro život kostelů Broumovska v Muzeu architektury NTM v Praze Výstava fotografií o broumovské skupině kostelů Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France Vernisáž výstavy Tempus Fugit v Muzeu Chomutovska broumovská skupina kostelů očima slovenského fotografa Dana Veselského Letní škola památkové technologie 2014 Kurz I. Záchrana historických omítek odborný garant kurzu Ing. Michoinová, vedoucí Technologické laboratoře NPÚ a prof. Girsa, ředitel Ústavu památkové péče FA ČVUT Seminář Lidová architektura Broumovska pod záštitou a odborným vedením prof. Jiřího Škabrady Letní škola památkové technologie 2014 Kurz II. Záchrana historických omítek odborný garant Ing. Michoinová, prof. Girsa Seminář Památkové varhany Broumovska odborný garant PhDr. Petr Koukal, hlavní organolog NPÚ pod záštitou ředitele Polského institutu v Praze Piotra Drobniaka, Ph.d. * Nejde o kompletní výčet

4 4 OMNIUM 2014 Informační semináře financování obnovy kulturního dědictví V rámci programu je prezentován i projekt obnovy broumovské skupiny kostelů. Zároveň prezentujeme příkladné obnovy nebo jiné podobné projekty neziskových organizací v České republice. Lázně Kyselka V letošním roce první seminář s tématy o možnostech financování obnovy proběhl ve spolupráci s obcí Kyselka a o.p.s. Lázně Kyselka v historické budově kina Problematika záchrany kulturního dědictví byla umocněna prezentací o probíhající záchraně objektů bývalých lázní Ing. M. Perouta, ředitele o.p.s. Lázně Kyselka. Krajský úřad Zlínského kraje Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a vedoucí oddělení památkové péče Ing. Aleny Pospíšilové je připravován informační seminář v termínu 25. března 2014 v objektu bývalé Baťovy továrny ve Zlíně. Krajský úřad Ústeckého kraje Ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a osobně s Mgr. Ivanou Štěrbovou je připravován informační seminář v termínu 4. dubna 2014 v konferenčním sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, pobočka Lidové knihovny Winstona Churchilla. Program semináře se bude mimo jiné věnovat problematice památek zapsaných na seznam UNESCO, což je v Ústeckém kraji aktuální téma mj. díky projektu Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Krajský úřad kraje Vysočina V druhé polovině roku je připravován seminář v Jihlavě a to v termínu 13. října Veřejná sbírka Živá historie Broumovska Veřejná sbírka na podporu projektu Živá historie Broumovska určená na záchranu drobných památek regionu Ohlášení ke dni: 1. srpna 2013 Bankovní účet: / Česká spořitelna a.s. I drobné dary mohou pomoci drobným památkám

5 5 Projekt obnovy broumovské skupiny kostelů aktuální informace Freska s námětem Posledního soudu Na restaurátorské práce provedené restaurátory P. Padevětem a M. Křížkem v roce 2013 navazuje připravený projekt restaurování bočních stěn prostoru karneru. Pro zajištění finančních prostředků byla ve spolupráci s Mgr. Pavlem Machem z NPÚ ÚOP v Josefově a H. Burešovou z odd. pam. péče MÚ v Broumově připravena a podána žádost v rámci Havarijního programu na restaurování maleb MK ČR a programu KÚ Královéhradeckého kraje. Rozpočet restaurátorských prací pro rok 2014 je vyčíslena na 280 tis. Kč. Kostel sv. Petra a sv. Pavla v Broumově Práce na výměně střešní krytiny na farním kostele sv. Petra a sv. Pavla by měly pokračovat i v letošním roce. Na zajištění financování byla podána farností v Broumově žádost do Programu regenerace MPZ Broumov v roce 2014, výsledky by měly být známy v únoru Kostel sv. Barbory v Otovicích Po dokončení první etapy prací na obnově krovu v kostele sv., Barbory, provedené firmou Jaroslav Dvořák TASK střechy, byla podána další žádost o dotaci v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR pro rok 2014, která by umožnila pokračování prací na obnově historického krovu. Další žádost je připravována v rámci dotačního programu Českoněmeckého fondu budoucnosti, což by nám umožnilo urychlit práce na obnově krovu v roce Kostel sv. Markéty v Šonově V současné době byly k repasi historických oken kostela demontovány a odvezeny firmou Teslice CZ okna nad vstupem do kostela a dřevěné žaluzie ve věžích.

6 Připravované výstavy 6 Výstava fotografií Pro život kostelů Broumovska v Muzeu architektury Národního technického muzea v Praze pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France Vernisáž 29. dubna 2014, Muzeum architektury NTM, Praha Doba trvání výstavy Výstava, společný projekt Muzea architektury NTM a sdružení Omnium, je realizována díky velké podpoře PhDr. Martina Ebela, ředitel Muzea architektury NTM a je realizována ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Broumově, mj. za účelem podpory projektu obnovy broumovské skupiny kostelů. Vystaveny budou fotografie broumovského fotografa Jana Záliše a Martina Mádla z ÚDU AV ČR. Vernisáž výstavy Pro život kostelů Broumovska proběhne 29. dubna Vernisáž výstavy tematicky doplní program konference Českého národního komitétu ICOMOS Hodnoty památkového stavebního fondu a zdroje financování jejich záchrany, která bude probíhat 29. dubna 2014 v konferenčním sále NTM, a které je sdružením OMNIUM spoluorganizátorem. Partnerem výstavy je společnost VEBA, Textilní závody a.s. Výstava Média kulturní paměti Broumovska Ústavu dějin umění Akademie věd ČR Vernisáž výstavy 13. března 2014, windows gallery UDU AV ČR, Husova ul., Praha 1 Ústav dějin umění Akademie věd ČR se dlouhodobě věnuje dokumentaci a interpretaci barokních nástěnných maleb. V aktuálním projektu se s podporou Grantové agentury ČR zaměřil na výzkum a katalogizaci maleb v klášterech benediktinů v českých zemích. Jako společný projekt navazující na workshop UDU AV ČR v červenci 2013 na Broumovsku byla pro jarní měsíce připravena ve window gallery výstava Média kulturní paměti Broumovska. Tématy výstavy jsou mj. barokní nástěnné malby v benediktinských klášterech či projekt obnovy broumovské skupiny kostelů. Výstava Tempus Fugit Putovní výstava Tempus Fugit se ze Slovenska přesunula do Čech, konkrétně do centra Jana XXIII. ve Hlinsku. Odtud se přesune počátkem března 2014 do prostor Krajského úřadu Královéhradeckého úřadu a v dubnu pak do Oblastního muzea v Chomutově.

7 Projekt Živá historie Broumovska Obnovy a dokumentace drobných sakrálních staveb a válečných památníků na Broumovsku 6 7 V rámci dokumentace drobných, ale z pohledu krajinného řešení významných sakrálních staveb na Broumovsku, nám byl poskytnut souhlas s využitím a zveřejněním dvou zcela mimořádných dokumentačních počinů. Práce studenta Gymnázia Broumov Jiřího Strnada Prvním z nich je práce studenta Gymnázia v Broumově Jiřího Strnada na dokumentaci křížků v Křinicích, která je s přihlédnutím k věku dokumentaristy skutečně obdivuhodná. Diplomová práce Jiřího Vochomůrky Skutečně mimořádný je materiál a práce Jiřího Vochomůrky, který v rámci své bakalářské a diplomové práce v mimořádném rozsahu a kvalitě zpracoval dokumentaci křížků v Božanově, Martínkovicích a dalších obcích Broumovska vč. zpracování archivních záznamů z farní kroniky fary v Martínkovicích. Omnium plánuje v nejbližší době publikování práce Jiřího Vochomůrky. Ukázka ilustrací z práce je součástí Zpravodaje - Leden 2014, ukázka z textů bude publikována ve Zpravodaji - Únor Soubor křížků v k.ú. Heřmánkovice a Janovičky Obcí Heřmánkovice, místostarostkou paní Gabrielovou a drobným přispěním Omnia byl připraven projekt obnovy souboru 6 křížků v k.ú. Heřmánkovice a Janovičky. Projektová žádost byla připravena a podána v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj Program rozvoje venkova. Pokračování přípravy na obnovu křížků V letošním roce připravujeme projekty obnovy dalších křížků. Prozatím jsou pracovány záměry na obnovu křížku v Benešově, Šonově, Rožmitále. Válečné památníky Po dohodě s paní starostkou Mückovou je ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravován záměr obnovy válečného památníku na hřbitově v Ruprechticích a podobně i pro památník obětem I. sv. války v Heřmánkovicích. 7

8 Broumovské studentské pohledy / studentské skici o památkách a krajině Broumovska oborové i mezioborové studentské semináře a další aktivity spojené s kulturním dědictvím Broumovska Aktivity cyklu STUDENTSKÉ SEMINÁŘE KONFERENCE VÝSTAVY PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY STÁŽE KURZY Cíle cyklu realizace oborových i mezioborových setkání studentů vysokých škol se zaměřením na poznání, dokumentaci a záchranu krajinného, stavebního, umělecko-řemeslného i uměleckého dědictví na Broumovsku Možné studentské pohledy architektura historie umění restaurování a konzervace památková péče dokumentace technologie záchrany umělecké pohledy ekonomika provozu regionální rozvoj cestovní ruch stavební technik církev kulturně-společenské náhledy veřejná správa Mezioborový studentský seminář jaro 2014 Seminář je připravován v termínu Praktická část semináře proběhne v kostele Všech svatých v Heřmánkovicích, zázemí poskytne obec Heřmánkovice. Odborným garantem semináře je Fakulta architektury ČVUT, Ústav památkové péče, prof. V. Girsa. Výstupy studentských prací budou buď samostatně publikovány, nebo publikovány ve sborníku sdružení Omnium, případně na výstavě studentských prací na Broumovsku v létě Po dohodě s vysokými školami budou výstupy z práce studentů prezentovány v rámci výuky. V současné době diskutována účast s těmito VŠ: FA ČVUT, UDU FF UK, MUNI Brno (Dějiny umění), UJEP (stavebně historické průzkumy), UPCE Regionální rozvoj, UPCE Fakulta restaurování, Ostravská univerzita (Dějiny umění), UHK PdF, UPOL (Dějiny umění), FaVU VUT Brno ad. 8

9 9 Seminář Lidová architektura Broumovska Na aktivity realizované v roce 2014 společně s prof. Jiřím Škabradou navazuje dvoudenní seminář na téma Lidová architektura Broumovska. Seminář je připravován pod odborným vedením prof. Škabrady, díky čemuž se podařilo zajistit velmi zajímavou a pestrou skladbu odborných příspěvků. Vedle řady renomovaných odborníků budou svou práci na zaměření chalupy v Dědově prezentovat i studenti Střední průmyslové školy stavební v Náchodě. Na teoretickou část prvního dne naváže praktická práce spojená s dokumentací v broumovských statcích. Termín semináře: června 2014 Seminář Památkové varhany Broumovska Myšlenka upozornit na problematický stav většiny varhan v kostelech na Broumovsku (ale nejenom na Broumovsku), přes již realizované projekty restaurování varhan v Martínkovicích a Božanově, stála za organizací a přípravou odborného semináře na téma Památkové varhany Broumovska, který je připravován ve spolupráci s PhDr. Petrem Koukalem, hlavním organologem NPÚ a Mgr. Pavlem Machem z NPÚ ÚOP v Josefově. O konkrétní podobě programu budeme informovat v nejbližší době. Své příspěvky bude prezentovat PhDr. P. Koukal, prof. Václav Uhlíř, diecézní organolog Biskupství královéhradeckého, restaurátor Dalibor Michek či polský organista Dr. Andrzej Prasal z Klodzka. Nad seminář převzal záštitu ředitel Polského institutu v Praze Piotr Drobniak, Ph.D. Termín semináře: června 2014 Letní školy památkové technologie Praktický kurz památkové technologie určený pro vlastníky památek, památkáře - výkonní i odborní, studenty stavebních oborů se zaměřením na záchranu památek, řemeslníky se zájmem rozšířit své znalosti a dovednosti. Organizátoři: NPÚ GŘ, ÚPP FA ČVUT, Omnium z.s. Odborní garanti: Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., vedoucí technol. laboratoře GŘ NPÚ Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí ÚPP FA ČVUT Kurz se bude věnovat v praktické části: a) doplňování historických omítek b) záchraně historických omítek 6 Kurz bude zakončen exkurzí po kostelech z broumovské skupiny kostelů, zejména těch, kde budou probíhat záchranné práce, exkurze bude spojena s komentovanými prohlídkami s odborníky z oboru památkové péče. Termín kurzů: května června 2014

10 10 FSV Katedra pozemních konstrukcí Na půdě FSV ČVUT proběhlo společné jednání s doc. Evou Burgetovou a doc. Františkem Kulhánkem o možné spolupráci s Katedrou pozemních konstrukcí. Jako první se rýsuje možnost dlouhodobé spolupráce na doktorandských pracích doktorandů katedry na Broumovsku. O dalších možnostech budeme dále jednat. Kniha Broumovsko na historických zobrazeních kniha Petra Bergmanna Publikace Broumovsko na historických zobrazeních mapuje unikátním způsobem zobrazování regionu Broumovsko v rozmezí let Na více než 720 stranách přináší kniha přes 2000 reprodukcí starých map, historických grafik a litografií, dobových fotografií a starožitných pohlednic a řadu dalších archivních materiálů se zasvěceným autorovým komentářem. Veřejná sbírka Živá historie Broumovska Veřejná sbírka Omnium z.s. na podporu projektu 6 Živá historie Broumovska určená na záchranu drobných památek Osvědčení ze dne 1. srpen 2013 Oprávněná osoba: Ing. Andrea Dědová Pomoc majitelům památek / pomoc památkám Sdružení Omnium bylo v průběhu léta osloveno několika majiteli památek v České republice, kteří intenzivně hledají řešení mnohdy velmi špatného stavu těchto památek. Ve vzájemné diskusi se vždy snažíme najít cestu nebo alespoň zkonzultovat možné řešení financování obnovy památek, protože jsme přesvědčeni, že situace památkového fondu v ČR je natolik složitá, že nemá smysl nehledat společně jakoukoliv variantu řešení. A zároveň, že nemá smysl nehledat cestu mnohem intenzivnější spolupráce státních, obecních, nestátních institucí, majitelů památek, nebo neziskových organizací věnujících se záchraně a péči o památky. Současná složitá situace u financování obnovy památek tuto cestu ke koordinovanému postupu jednoznačně vyžaduje. Účet pro sbírku: /0800 Česká spořitelna a.s. I drobné dary mohou pomoci drobným památkám Veřejná sbírka Pro život kostelů Broumovska Veřejná sbírka ŘKF Broumov Osvědčení ze dne Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Účet pro sbírku: /0800 Česká spořitelna Kontakt Ing. Jakub Děd Omnium z.s. Tel

11 Články a texty z historie Broumovska 11 Středověká malba Triumfu smrti v interiéru broumovské fary Mgr. Pavel Mach, NPÚ ÚOP v Josefově, leden 2014 Patrně mnozí z nás shlédli nebo se dočetli v průběhu minulého roku v televizních či tištěných médiích zprávu věnující se znovuobjeveným středověkým nástěnným malbám v prostoru broumovské fary. Ačkoliv stále neznáme na mnohé otázky odpovědi, pokusme se i přesto v krátkosti shrnout základní fakta o vzniku, osudu a významu této vrcholné malířské památky. Kolem dnešního farního kostela svatého Petra a Pavla, v těsné blízkosti středověkého opevnění, se již od jeho založení nacházel městský hřbitov. Jeho součástí býval zřejmě i karner, většinou dvoupodlažní objekt sloužící k uchování vykopaných kosterních pozůstatků, ale také jako kaple určená bohoslužebným úkonům. Postupem doby role karnerů upadala. Broumovský, jednou stranou přidružený k hradbám, byl postupně včleněn do budovy fary z 18. století, přičemž přízemní středověký nevyužívaný prostor byl zazděn a upadl v zapomnění. Tak, jak se postupně zvyšoval okolní terén do dnešní podoby, tak se naopak karner nořil. Teprve v roce 1967 byla příčka odbourána, nalezené ledabyle poházené kosterní a jiné pozůstatky odvezeny a ne zcela vyčištěný prostor sloužil jako dřevník. Až po úplném vyklizení na přelomu 70. a 80. let 20. století se přišlo na to, že se v interiéru malého prostoru nachází pozoruhodné malby. Zjištění mělo za následek zahájení prvotních restaurátorských prací. Ty však trvaly velice krátce díky nedostatku financí a tehdejšímu nezájmu úředníků v totalitním režimu. Výrazný zvrat nastal až v druhé polovině roku 2012, kdy páter Lanži projevil zájem o záchranu tehdy ještě jakýchsi pěkně vypadajících maleb. Společně s Národním památkovým ústavem v Josefově se podařilo navázat úzkou spolupráci s profesorem Roytem z Ústavu dějin umění FF UK v Praze. Ten pak se svými kolegy poodhalil některé velice zajímavé skutečnosti o historii maleb. Dnes tak můžeme říci, že se jedná o mimořádně cenné středověké nástěnné malby namalované někdy v letech Ústředním motivem čelní stěny je Kristus ve svatozáři (dnes bohužel nečitelný), kolem kterého se nachází symboly evangelistů, tedy lvíček, býk, orel a lidská postava či anděl. Následuje postava svatého Jana Křtitele z jedné a postava klečící Panny Marie z druhé strany. Vedle nich pak stojí andělé s nástroji Kristova umučení (kopí, hřeby a další). Pod tímto výjevem se nachází pás takzvaných Panen moudrých a Panen pošetilých. Tento motiv vychází z biblického příběhu. Nejnižší výjevy zaujímají scény Živých a Mrtvých, což opět vychází z křesťanské nauky, a scény, kterak Smrt pohlcuje lid všech stavů, chudáky, boháče i krále.

12 Zajímavou scénu představuje zobrazení podnapilého mnicha, který rozlévá víno taktéž opilým hříšníkům. Neznámý autor se tak nevyhnul ani kritice církve. Scény věčného zatracení doprovází ďábelské postavičky za každým z hříšníků. Výjevy člení latinské nápisy odkazující na fakt, že si Smrt nikdy nevybírá a bere mladé, staré, bohaté i chudé. Všechny scény přecházely také na postranní stěny. V průběhu staletí však došlo k jejich značnému poškození a dochování pouze ve fragmentech. Vedle badatelské činnosti se naplno rozjely i náročné restaurátorské práce. Zásadním úkolem bylo zpevnit středověké vápenné omítky a cenné malby míchané z barevných pigmentů a kostního klihu. Zubem času došlo k výraznému zvětrání, mechanickým poškozením a znečitelnění malby silnou vrstvou prachových nečistot. Stovky hodin, jejichž značnou část pohltily detailní milimetrové retuše, však přinesly výrazné pozitivní výsledky. Čelní strana je v současné době kompletně zrestaurována, jednotlivé výjevy jsou z velké většiny čitelné a mohou být v budoucnu prezentovány veřejnosti. V letošním roce by měly práce pokračovat obnovou postranních stěn a snad již k roku 2015 budou malby plně zpřístupněny veřejnosti. Broumov tak postupně obnovuje další historický klenot, na který mohou být jeho obyvatelé právem pyšní, a který může do města přivést nemalý počet návštěvníků z řad odborné, ale i laické veřejnosti. Závěrem nutno podotknout, že bez spolupráce mezi broumovskou farností, Národním památkovým ústavem, profesorem Roytem, historikem umění a významným evropským specialistou na středověkou malbu, Ministerstvem kultury, Královéhradeckým krajem, a v neposlední řadě Městským úřadem v Broumově či sdružením Omnium by se nemohlo podařit toto dílo realizovat a snad i v krátké budoucnosti zdárně dokončit. 12

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu - Zima 2013 Omnium o.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

SEMINÁŘ I. - BROUMOVSKÉ STUDENTSKÉ JARO 2014

SEMINÁŘ I. - BROUMOVSKÉ STUDENTSKÉ JARO 2014 CYKLUS BROUMOVSKÉ STUDENTSKÉ POHLEDY OBOROVÉ I MEZIOBOROVÉ STUDENTSKÉ SEMINÁŘE A DALŠÍ AKTIVITY SPOJENÉ S KULTURNÍM DĚDICTVÍM BROUMOVSKA STUDENTSKÉ SEMINÁŘE KONFERENCE VÝSTAVY PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY STÁŽE

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 Omnium občanské sdružení Telefon: +420 739 385 928 E-mail: info@mniumos.cz Adresa: Smetanova 135 550 01 Broumov URL: www.omniumos.cz Č.účtu: 2844188399/0800, ČS Obsah Obsah Omnium

Více

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů \ Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu podzim 2013 Omnium o.s. Verdunská 33, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 739 385 928 e-mail: info@omniumos.cz

Více

Aktuality projektu za leden 2013

Aktuality projektu za leden 2013 za leden 2013 Kostel sv. Markéty v Šonově Na základě podepsané smlouvy o poskytnutí dotace z programu SZIF Program rozvoje venkova na obnovu kostela sv. Markéty v Šonově bylo ke konci ledna 2013 vyhlášeno

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu duben / květen 2014 Omnium z.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu Červen / červenec 2014 Omnium z.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska

Více

Aktuality projektu za březen 2013

Aktuality projektu za březen 2013 Aktuality projektu za březen 2013 Z obsahu: Setkání s panem kardinálem Dominikem Dukou Setkání s panem hejtmanem Lubomírem Francem a panem převorem Prokopem Siostrzonkem Ateliér Girsa / prof. Václav Girsa

Více

Aktuality projektu za únor 2013

Aktuality projektu za únor 2013 za únor 2013 V případě Vašeho zájmu o další informace, možnost partnerství v jednotlivých aktivitách nebo celém projektu, případně i o finanční partnerství při realizaci konkrétní aktivity, nás neváhejte

Více

Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012. Identifikační údaje

Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012. Identifikační údaje Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012 Identifikační údaje Omnium o.s. Sídlo: Smetanova 135, 550 01 Broumov Koresp. Adresa Verdunská 33, 160 00 Praha 6 IČ 22762370 Reg. Rejstřík MV ČR pod čj. VS/1-1/86

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu srpen / září 2014 Omnium z.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska

Více

Výroční zpráva ROK Omnium občanské sdružení. Telefon: Adresa: Smetanova Broumov

Výroční zpráva ROK Omnium občanské sdružení. Telefon: Adresa: Smetanova Broumov Výroční zpráva ROK 2014 Omnium občanské sdružení Telefon: +420 739 385 928 E-mail: info@mniumos.cz Adresa: Smetanova 135 550 01 Broumov URL: www.omniumos.cz Č.účtu: 2844188399/0800, ČS Obsah Obsah Omnium

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Podrobné informace a závazná přihláška k účasti Kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod, patří do tzv. Broumovské skupiny kostelů postavené na Broumovsku

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže DOPROVODNÉ PROGRAMY - e, workshopy, výstavy, soutěže Přednáškový prostor č.1 - PK 110 Pravé křídlo Průmyslového paláce Čtvrtek 23.10.2014 11,00-12,00 zahájení veletrhu, na kytaru zahraje Štěpán Rak 12,20-14,30

Více

Výroční zpráva Omnium z.s.

Výroční zpráva Omnium z.s. Omnium z.s. Výroční zpráva 2015 Adresa: Smetanova 135, 550 01 Broumov IČ: 22762370 Reg.: sp. značka L 7986 vedená u KS v Hradci Králové Banka: Česká spořitelna, a.s., pob. Praha 6 Č.účtu: 2844188399/0800

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB

MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB Komenského 100, 507 71 Miletín, tel.: 773 930 755, e-mail: virakocha@centrum.cz OBSAH: A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví Možnosti nadací a státních programů Omnium z.s. Jakub Děd Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační

Více

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl 30. listopadu 2006 zámecký pivovar v Litomyšli Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt

Více

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Několik slov o projektu Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ NPÚ

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, Ing. Jiří Děd

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, Ing. Jiří Děd Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, Ing. Jiří Děd Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 6 Broumovský blok 9.-.11.10. 2013 Kulturní

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY P O Z V Á N K A V s o u v i s l o s t i s X. v ý r o č í m p o d p i s u E v r o p s k é ú m l u v y o k r a j i n ě F L O R E N C E + 1 0 s i v á s d o v o l u j e m e p o z v a t n a t ř e t í a workshop

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy 4. - 6. 10. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Pravé křídlo Průmyslového paláce, Střední hala Průmyslového paláce DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III.

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství 24. 25. září 2013 Společnost Praha dvt.hyperlink.cz D VT pro dějiny věd a techniky

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Tříletý grantový projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tříletý grantový projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Moderní _ dějiny do škol Tříletý grantový projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost modení _dějiny do škol Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20. století, metodické

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro Baroko očima dětí výstava českých památek v budově WHC UNESCO v Paříži 23. 30. 8. 2017 Budova ředitelství UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paříž, Francie www.hravyarchitekt.cz Základní

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce Jméno: Anežka Beranová Obor studia a ročník: Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, 3. roč. Termín: 1. 9. 28. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži: Bundesdenkmalamt Wien, Österreich,

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

zpravodaj Místní akční skupina Broumovsko+

zpravodaj Místní akční skupina Broumovsko+ zpravodaj Místní akční skupina Broumovsko+ 1 / 2012 Na úvod Občanské sdružení Místní akční skupina Broumovsko+ vzniklo v roce 2005 z popudu měst a obcí regionu. Od jara 2009 získala MAS možnost spolu s

Více

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace Prezentace WEBINÁŘ O PROJEKTU MATERIÁLY PRO UČITELE PUBLIKACE ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽMP Otázka1 NAVŠTÍVILI JSTE V UPLYNULÝCH TŘECH LETECH ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE? O PROJEKTU 2011-2013 PODPOŘENO

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00 Blok "Industriální

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Život památkám. Zpravodaj Omnium. Aktuality k říjnu Omnium z.s.

Život památkám. Zpravodaj Omnium. Aktuality k říjnu Omnium z.s. Zpravodaj Omnium Život památkám Aktuality k říjnu 2015 Omnium z.s. Tel.: +420 739 385 928 E-mail: jded@omniumos.cz www.omniumos.cz FB Omnium Život památkám Bankovní účet Omnium - 2844188399/0800 Fresky

Více

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Pořadové číslo projektu: 18 Název projektu: Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Popis projektu: Předmětem tohoto návrhu je kultivace nejbližšího okolí výklenkové kapličky v Rektorské ulici. Cílem

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury

Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury Termín: 15. 6. 17. 7. 2015 Instituce, místo pobytu na stáži: Univerzitná knižnica

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) http://www.npu.cz/pp/pridruz/opd/metodika/nz/nz050216/. http://monumnet.npu.cz/opd/opddetail.php?idopdpam=3178&okodok=5203&onazsidob=he%f8m%e1nkovic

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více