R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení"

Transkript

1 Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 0/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 13 odst. 3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci změnu integrovaného povolení č. j. KULK/885/2006, vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí dne , ve znění opravného rozhodnutí č. j. KULK/56521/2006, vydaného krajským úřadem dne , změny č. j. KULK/67042/2006, vydané krajským úřadem dne a změny č. j. KULK/46979/2007, vydané krajským úřadem dne , společnosti JABLONEX GROUP, a. s. se sídlem Palackého 3145/41, Jablonec nad Nisou, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel), pro provoz zařízení kategorie 3. 3 Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně (dále jen zařízení) Výroková část integrovaného povolení se v úplném znění mění a doplňuje takto: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 0/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 13 odst. 3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci integrované povolení společnosti JABLONEX GROUP, a. s. se sídlem Palackého 3145/41, Jablonec nad Nisou, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel), pro provoz zařízení kategorie 3. 3 Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně (dále jen zařízení)

2 A) Umístění zařízení Liberecký kraj Obec Desná I., II. a III., kód obce: Katastrální území: Desná I., II. a III., , , B) Popis zařízení B 1) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Tab. č. 1: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Kontivany (Desná) provoz. celku tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) Kontinuál č. 2 VZZO ZP 3, Kontinuál č. 6 VZZO ZP 3,0 Odluč. zařízení výduchu _ Kontinuál č. 1 VZZO EL 1,6 _ Kontinuál č. 3 VZZO EL 1, Kontinuál č. 4 VZZO EL 1, Kontinuál č. 5 VZZO EL 1,6 014 Celková kapacita (t/den) 12,4 Filtrační jednotka Tab. č. 2: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Desná provoz. celku tech. úseku zaříze ní Název jednotky Diskontinuální 4pánvová pec Diskontinuální 8pánvová pec Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) VZZO ZP 2,0 VZZO ZP 4,0 Celková kapacita (t/den) 6,0 Odluč. zařízení Filtrační jednotka výduchu 015 Tab. č. 3: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Polubný

3 101 provoz. celku 106 tech. úseku zaříze ní Název jednotky Diskontinuál č Diskontinuál č Diskontinuál č Diskontinuál č. 5 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) VZZO ZP 1,2 VZZO ZP 1,0 VZZO ZP 1,0 VZZO ZP 0,6 Odluč. zařízení výduchu _ Kontinuál č. 4A VZZO EL 6,4 (8) Filtrační jednotka Kontinuál č. 6 VZZO ZP 4,5 _ Celková kapacita (t/den) 16,3 Tab. č. 4: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Příchovice provoz. celku 101 tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) Odluč. zařízení výduchu Kontinuál č. 1 VZZO EL 5,0 _ Kontinuál č. 2 VZZO ZP 8,0 _ Kontinuál č. 3 VZZO ZP 11,0 _ Kontinuál č. 11 VZZO EL 1, Kontinuál č. 12 VZZO EL 1,6 Filtrační jednotka Diskontinuál č. 5 VZZO ZP/O 2 2, Diskontinuál č. 10 VZZO ZP/O 2 2,5 Filtrační jednotka Diskontinuál č. 7 VZZO ZP 1,3 _ Diskontinuál č. 8 VZZO ZP 1,2 _ Celková kapacita (t/den) 34,7 Celková kapacita zařízení (všech tavicích agregátů) je 69,4 t utaveného skla/den

4 Na období let je plánováno dokončení výměny tavicích agregátů na středisku Polubný nová hala z důvodu jejich končící životnosti. Tím dojde k dalšímu navýšení stávajících kapacit o 1,9 t/den, viz. tab. č. 3a. Tab.č.3a: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Polubný po realizaci výměny tech. úseku zaříze ní Název jednotky Diskontinuál č Diskontinuál č Diskontinuál č Diskontinuál č. 5 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) VZZO ZP 1,2 VZZO ZP 1,0 VZZO ZP 1,0 VZZO ZP 0,6 Odluč. zařízení výduchu _ Kontinuál č. 4A VZZO EL 6,4 (8) Filtrační jednotka Kontinuál č. 6C VZZO ZP 6,4 _ Celková kapacita (t/den) 18,2 B 2) B 2a) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Procesní ohřevy spalovací technické jednotky procesních ohřevů, které jsou součástí technologie výroby skla (hořáky, temperovací a chladicí pece, sušičky). Tab. č. 5: Procesní ohřevy ve středisku Desná tech. úseku zaříze ní Název jednotky Temperace pánví Temperace pánví 2 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) výduchu SZZO ZP SZZO ZP

5 _ Elektrické přešepy Elektrické přešepy 2 Sušička písku Kontivany SZZO EL/ZP 4 x 15 BV017 SZZO EL/ ZP 5 x 15 BV018 MZZO ZP 80 BV020 Tab. č. 6: Procesní ohřevy ve středisku Polubný tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) výduchu Chladicí pícky MZZO ZP 5 x 99 V Temperace SZZO ZP 312 V Pásovka 1 SZZO ZP 609 BV Pásovka Carmet SZZO ZP 435 V007 _ Chladicí pícky MZZO ZP _ V Pásovka Carmet SZZO ZP 696 BV Sušička písku _ MZZO ZP 70 BV021 Polubný Tab. č. 7: Procesní ohřevy ve středisku Příchovice tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) výduchu 113 Pásovka tyče SZZO ZP Pásovka Walter SZZO ZP 609 BV Temperace vrtulí Chladicí pícky č Temperace 107 pánví č Elektrické přešepy č Chladicí pece č. 8 SZZO ZP MZZO ZP 6 x 140 SZZO ZP SZZO EL/ZP 2 x 15 BV007 MZZO ZP 2 x 140 9

6 128 Temperace 103 pánví 8 SZZO ZP Temperace vrtulí 8 MZZO ZP 1 _ Sušička písku MZZO ZP 11 V souvislosti s plánovanou výměnou tavicích agregátů dojde i ke změně procesních ohřevů ve středisku Polubný, viz tab. č. 6a Tab. č. 6a: Procesní ohřevy ve středisku Polubný po realizaci výměny tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) výduchu Chladicí pícky MZZO ZP 5 x 99 V Temperace SZZO ZP 312 V Pásovka 1 SZZO ZP 609 BV Pásovka Carmet SZZO ZP 435 V007 _ 202 Chladicí pícky MZZO ZP 6 x 60 V Sušička písku _ MZZO ZP 70 BV021 Polubný B 2b) Spalovací procesy technické jednotky pro výrobu tepla (kotelny). Tab. č. 8 : Kotelny závodu Polubný a Desná Název kotelny Kotelna Energo Kotelna Polubný zařízení Název jednotky Kotel K1 Kotel K2 003 Kotel K1 004 Kotel K2 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) SZZO SZZO Otop Výkon (kw) ZP 130 ZP 130 ZP 370 ZP 370 výduchu

7 005 Kotel K3 ZP Kotel K1 ZP Kotelna Perlovka 007 Kotel K2 SZZO ZP Kotel K3 ZP Kotel Kotelna K1 Desná 010 Kotel K2 SZZO ZP 285 ZP Kotel K1 ZP Kotelna Brusírna 012 Kotel K2 013 Kotel K3 SZZO ZP 125 ZP Kotel K4 ZP 125 Tab. č. 9: Kotelny závodu Příchovice Název kotelny zařízení Kotelna Příchovice Název jednotky Kotel K1 Kotel K2 003 Kotel K3 004 Kotel K4 005 Kotel K5 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) SZZO ZP 2 SZZO ZP 125 ZP 125 SZZO ZP 2 SZZO ZP 2 výduchu 013

8 B 2c) Ostatní z procesů přípravy, skladování a manipulace se sklářským kmenem. Tab. č. 10: Ostatní závodu Polubný a Desná tech. úseku 109 zaříze ní Název Střediska Středisko Kontivany Středisko Polubný Název jednotky Kmenárna pracovní prostor Odsávání vah suroviny Odsávání vah suroviny Odsávání vah střepy Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Kapacita (výkon ventilátoru v m3/h) MZZO 7560 MZZO 2000 MZZO 2000 MZZO 2000 Přefuk písku MZZO 2 x 0 Kmenárna Polubný MZZO _ výduchu _ Tab. č. 11: Ostatní závodu Příchovice tech. úseku zaříze ní Název Střediska Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) výduchu Středisko Příchovice Kmenárna Příchovice SZZO 013, 014 B 3) Přímo spojené činnosti Skladování a manipulace s primárními surovinami Příprava, skladování a manipulace se sklářským kmenem Využívání tepelné energie z výrobního procesu (tavení skla) Úprava vody pro chlazení tavicích agregátů mechanické odstraňování nerozpuštěných látek z potoční vody na pískových filtrech Nakládání s odpady Skladování výrobků Laboratorní činnosti

9 I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Ochrana ovzduší a emisní limity Závazné emisní limity pro velké znečišťování ovzduší a Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Kontivany (Desná) dodržovat emisní limity dle tabulek č. 12 a č. 13. Tab. č. 12: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Kontinuál č. 1, Kontinuál č. 3, Kontinuál č. 4, Kontinuál č. 5 (výduch č. 012, 013, 014, 024) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5 NO x (4) 1 0 (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0, > 5 0, ,05 5 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. NO x jako NO 2.

10 Tab. č. 13: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 1 < 2,5 2,5 SO Kontinuál č. 2, Kontinuál č. 6 (výduch č. 011) NO x (4) (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 5 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO b Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Desná dodržovat emisní limity dle tabulky č. 14. Tab. č. 14: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Diskontinuální 4pánvová pec, Diskontinuální 8pánvová pec (výduch č. 015) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5

11 SO NO x 1 (4) (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 10 (5) 0,05 5 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO c Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Polubný dodržovat emisní limity dle tabulek č. 15 a č. 16. Tab. č. 15: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Diskontinuál č. 1, Diskontinuál č. 2, Diskontinuál č. 3, Diskontinuál č. 5 (výduch č. 008) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 1 < 2,5 2,5 SO NO x 1 (4) (4) CO fluoru > 5 0,05 > 5 0,05

12 Kontinuál č. 6 (výduch č. 009) chloru 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 5 Kovy II (3) 0,01 TZL 1 < 2,5 2,5 80 0,05 10 (5) 0,05 5 0,01 1 < 2,5 2,5 SO NO x 2 0 (4) 2 0 (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 8 (5) 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO 2.

13 Tab. č. 16: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Kontinuál č. 4A (výduch č. 009) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5 NO x (4) 1 0 (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0, > 5 0, ,05 8 (5) 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. NO x jako NO d Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Příchovice dodržovat emisní limity dle tabulek č. 17, č. 18 a č. 19. Tab. č. 17: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Kontinuál č. 1, Kontinuál č. 11, Kontinuál č. 12 (výduchy č. 002, 005) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5 NO x (4) 1 0 (4)

14 Kontinuál č. 2, Kontinuál č. 3 (výduchy č. 003, 004) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 5 Kovy II (3) 0,01 TZL 1 < 2,5 2,5 400 > , ,05 5 0,05 3 0,01 1 < 2,5 2,5 NO x 2 0 (4) 2 0 (4) SO CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0, > 5 0,05 0,05 8 (5) 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity elektricky otápěných kontinuálů č. 1, č. 11 a č. 12 platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. Pro emisní limity zemním plynem otápěných kontinuálů č. 2 a č. 3 platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO 2.

15 Tab. č. 18: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5 NO x 1 (4) 1 (4) Diskontinuál č. 5, Diskontinuál č. 10 (výduch č. 006) SO CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0,05 0,05 10 (5) 0,05 5 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity diskontinuálů č. 5 a č. 10 platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. Tab. č. 19: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Diskontinuál č. 7, Diskontinuál č. 8 (výduch č. 7) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 1 < 2,5 2,5 NO x 1 (4) 1 (4) SO

16 CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 10 (5) 0,05 5 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro emisní limity zemním plynem otápěných diskontinuálů č. 7 a č. 8 platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO Závazné emisní limity pro střední znečišťování ovzduší a Při běžném provozu středních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší v závodě Polubný a závodě Desná dodržovat emisní limity dle tabulky č. 20. Tab. č. 20: Emisní a závazný emisní limit Emisní 001, 002, 003, 004, 005 (spalovací) Látka nebo ukazatel Zákonný emisní limit (1) Závazný emisní limit Kotelna Energo Kotelna Polubný, NO x Kotelna Perlovka, Kotelna Desná, Kotelna Brusírna CO (výduchy č. 001, 002, 004, 005, 003) SO 2 35 Neprovádí se (1) dle bodu přílohy č. 4 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku 3 %. NO x jako NO 2.

17 1. 2. b Při běžném provozu středních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší v závodě Příchovice dodržovat emisní limity dle tabulky č. 21. Tab. č. 21: Emisní a návrh závazného emisního limitu Emisní zdroj 002 (spalovací) Látka nebo ukazatel Zákonný emisní limit (1) Závazný emisní limit NO x Kotelna Příchovice (výduch č. 013) CO (1) dle bodu přílohy č. 4 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. SO 2 35 Neprovádí se Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku 3 %. NO x jako NO 2. Tab. č. 22: Emisní limity zdrojů při plánované výměně tavicích agregátů Emisní zdroj 101 (technologický) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 závazný emisní limit 1 < 2,5 2,5 SO Kontinuál C (6) (výduch č. 009) NO x (4) (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 8 (5) 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

18 (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity elektricky otápěných kontinuálů platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. Pro emisní limity zemním plynem otápěného kontinuálu platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO Dodržovat povinnosti provozovatele velkého a středního stacionárního znečišťování ovzduší vyplývající z 11 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Dodržovat ustanovení schválených provozních řádů velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší, vypracovaných podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednaných a schválených v řízení o vydání integrovaného povolení k provozu zařízení. Krajský úřad vydává souhlas s trvalým provozem zařízení a vydává povolení k vydání provozních řádů zdrojů : PŘ provoz Desná huť Desná ( diskontinuální 4 a 8pánvová pec ) PŘ provoz Polubný nová hala, PŘ provoz Příchovice kyslíkové tavení (diskontinuální agregát č. 5 a 10), PŘ provoz Příchovice kontinuální agregát č. 3, PŘ provoz Příchovice pánvový provoz ( diskontinuální agregáty č. 7 a 8), PŘ provoz Příchovice kontinuální agregát č. 1 a č. 2, PŘ provoz Příchovice kontinuální agregát č. 11 a č. 12, PŘ provoz Desná, středisko Kontivany kontinuální tavicí agregáty č.1, 2, 3, 4, 5 a 6, PŘ provoz Polubný stará hala Schválené provozní řády velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší spolu s kopií schválení Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, přiložit k místním provozním předpisům jako závazné dokumenty pro provoz předmětných zdrojů tak, aby byly kdykoliv dostupné pro kontrolní orgány ochrany ovzduší V případě následných změn provozních podmínek zařízení předložit v souladu s 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedené změny provozních řádů k odsouhlasení krajskému úřadu Po ukončení zkušebního provozu tavicího agregátu C (č. 6) předložit krajskému úřadu aktualizovaný provozní řád tohoto zařízení ke schválení Provádět monitoring dle tabulky č. 23. Místa odběru vzorků viz. schválené provozní řády jednotlivých zařízení.

19 Tab. č. 23: Monitorování zdrojů Zdroj znečišťování Četnost Monitorování VZZO č. 101 Kontinuál č. 1, Kontinuál č. 3, Kontinuál č. 4, Kontinuál č. 5 VZZO č. 101 Kontinuál č. 2, Kontinuál č. 6 VZZO č. 101 Diskontinuální 4pánvová pec, Diskontinuální 8pánvová pec VZZO č. 101 Diskontinuál č. 1, Diskontinuál č. 2, Diskontinuál č. 3, Diskontinuál č. 5, Kontinuál č. 6 VZZO č. 101 Kontinuál č. 4A VZZO č. 101 Kontinuál č. 1, Kontinuál č. 11, Kontinuál č. 12, Kontinuál č. 2, Kontinuál č. 3 VZZO č. 101 Diskontinuál č. 5, Diskontinuál č. 10, Diskontinuál č. 7, Diskontinuál č. 8 Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Viz. tab. č. 12 Viz. tab. č. 13 Viz. tab. č. 14 Viz. tab. č. 15 Viz. tab. č. 16 Viz. tab. č. 17 Viz. tab. č. 18 a č. 19

20 Zdroj znečišťování SZZO č. 001, 002, 003, 004, 005 Kotelna Energo, Kotelna Polubný, Kotelna Perlovka, Kotelna Desná, Kotelna Brusírna, Kotelna Příchovice Četnost Jednorázové měření NO x a CO 1 x za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření Monitorování Viz. tab. č. 20 a č. 21 Termín měření provozovatel oznámí ČIŽP, OI Liberec, v souladu s odst. 3 8 vyhlášky č. 356/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, písemně nejpozději 14 dní před datem zahájení měření. Dále je provozovatel dle platné legislativy povinen: udržovat měřicí místa pro jednorázová měření v provozuschopném stavu v souladu s 7 odst. 6 vyhlášky č. 356/2002 Sb., měření znečišťujících látek do ovzduší provádět prostřednictvím autorizované měřicí skupiny s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při překročení přípustné míry obtěžování obyvatelstva zápachem zajistit jednorázové měření pachových látek dle platné legislativy. 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí Krajský úřad vydává povolení k nakládání s vodami, tj. k jejich odběru a vypouštění za následujících podmínek : a Chladicí odpadní vody ze závodu Příchovice vypouštět do vodního toku Černá Říčka, ČHP , v ř. km 0,6 v max. množství m 3 /rok, 4 m 3 /den, 8,0 l/s b Chladicí odpadní vody ze závodu Polubný vypouštět do vodního toku Černá Desná, ČHP , v ř. km 3,5 v max. množství m 3 /rok, 440 m 3 /den, 7,6 l/s c Chladicí odpadní vody ze závodu Desná vypouštět do vodního toku Černá Desná, ČHP , v ř. km 3,1 v max. množství m 3 /rok, 240 m 3 /den, 7,0 l/s d Teplota vypouštěných chladicích vod nesmí přesáhnout 25 C e Odpadní vody z úpravny vody vypouštět do vodního toku Černá Desná, ČHP , v ř. km 3,2 v max. množství m 3 /rok, 8 m 3 /den, 0,2 l/s a v jakosti dle následující tab. č. 24. Tab. č. 24: Jakost vypouštěných odpadních vod Látka nebo ukazatel p (mg. l -1 ) m (mg. l -1 ) (kg. rok -1 ) Způsob rozboru CHSK Cr TNV NL 30 ČSN EN 872 Fe ČSN EN ISO p - podmíněně přípustná koncentrace m - nepřekročitelná maximální koncentrace

21 V technologii výroby skla vznikají pouze odpadní vody z průtočného chlazení tavicích agregátů (tzv. chladicí odpadní vody), které jsou bez čištění vypouštěny do vodotečí Černá Říčka a Černá Desná. Odpadní vody z úpravny vod, sloužící pro následné procesy zpracování skla a chlazení tavicích agregátů závodu Desná, jsou po sedimentaci tuhých částic vypouštěny do vodoteče Černá Desná. V úpravně vody se provádí pouze mechanická filtrace tuhých látek na pískových filtrech. Voda zbavená tuhého podílu se dále používá a tuhé částice zachycené na filtru se z filtrů odstraní zpětným proplachem. Kalová voda odchází do sedimentační jímky, kde se nechá usadit a odsazená voda se vypouští do recipientu. V areálech závodů Desná, Polubný a Příchovice vznikají také splaškové odpadní vody, které jsou po přečištění na vlastní BČOV, umístěné v areálu závodu Desná, vypouštěny odděleně od ostatních odpadních vod do vodoteče Černá Desná, ČHP , v ř. km 3,1. Dále v uvedených areálech vznikají průmyslové odpadní vody z následných procesů zpracování skla, které jsou vypouštěny odděleně od ostatních odpadních vod do vodotečí Černá Říčka a Černá Desná. Následné procesy zpracování skla a čištění splaškových odpadních vod, včetně nakládání s odpadními vodami vznikajícími z uvedených procesů, nejsou předmětem řízení o vydání integrovaného povolení. Podmínky pro vypouštění uvedených odpadních vod jsou stanoveny v rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, č. j. KULK/11658/2004/05, ze dne , a v rozhodnutí MěÚ Tanvald, č. j. SÚ 13806/2004/PNV, ze dne Na výtocích odpadních chladicích vod do recipientů měřit alespoň 1 x denně teplotu vypouštěných vod. Naměřené údaje přehledně zaznamenávat do provozní evidence Na odtoku z úpravny vody odebírat minimálně 1 x za 3 měsíce dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut. Rozbory vypuštěných odpadních vod budou provedeny oprávněnou laboratoří dle technických norem uvedených v tab. č. 24 nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce Každoročně do 31. ledna zasílat vodoprávnímu úřadu (KÚ Libereckého kraje) a příslušnému správci povodí(povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled objemu odebraných povrchových vod, objemu vypuštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde bude nakládáno se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zabezpečit a provozovat tak, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek do vod povrchových, podzemních nebo geologického prostředí Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek podle 39, odst. 4, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22 2. 7. Podzemní a povrchové vody využívané v technologii výroby skla odebírat ze zdrojů povrchových a podzemních vod dle tab. č. 25. Tab. č. 25: Podmínky odběru povrchové a podzemní vody Závod Druh vody Místo odběru Maximální množství Příchovice Polubný Povrchová Povrchová Podzemní Podzemní Povrchová Náhon Černé Říčky, ČHP , ř. km 1,0 Pramenní vývěr nad kolejištěm, ČHP Prostor pod pecí č. II, ČHP Prostor pod pecí č. III, ČHP Náhon Černé Desné, ČHP , ř. km 4, m 3 /rok 6 l/s 12 m 3 /rok 0,45 l/s m 3 /rok 0,25 l/s m 3 /rok 0,45 l/s m 3 /rok 14 l/s Poznámka Zachovat minimální zůstatkový průtok v recipientu (40 l/s ) Zachovat optimální průtok v recipientu (120 l/s ) Množství odebírané povrchové a podzemní vody a množství vypouštěných odpadních vod měřit zařízeními, jejichž správnost měření bude ověřena autorizovanou firmou. Výsledky měření zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly Jakost odebírané povrchové a podzemní vody měřit způsobem a v četnosti tak, jak stanoví vyhláška č. 20/2002 Sb. Měření musí provádět odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání. Krajský úřad vydává souhlas s vydáním Havarijního plánu zpracovaného dle vyhlášky č. 4/2005 Sb. 3. Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí Krajský úřad vydává souhlas s upuštěním od třídění a odděleného shromažďování odpadů : Katalogové číslo Název odpadu Úlet a prach Odpadní sklo neuvedené pod číslem Odpady jinak blíže neurčené / sklářský písek odvodněný a sklářský písek s úlomky skla Odpady z kalcinace a hašení vápna Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem Beton Cihly Tašky a keramické výrobky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem

23 Izolační materiály neuvedené pod čísly a Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a Směs odpadů tvořená výše uvedenými druhy odpadů bude zařazována dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo odpadní sklo neuvedené pod číslem , kategorie O a Výše uvedené odpady budou společně shromažďovány, pokud vznikne při jednorázové akci takové množství odpadů skupiny 17, že je naplněn maximálně 1 kontejner à 7 m b V případě, že vznikne více jak 1 kontejner à 7 m 3 stavebních a demoličních odpadů, je společnost Jablonex Group a. s. povinna tyto odpady třídit a zajistit jejich využití v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje Krajský úřad vydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a Nakládání s nebezpečnými odpady bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2004 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady. Katalogové číslo Název odpadu kategorie Kyselina sírová a siřičitá N Kyselina fluorovodíková N Hydroxid sodný a hydroxid draselný N Jiné alkálie N Kyselina dusičná a kyselina dusitá N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo N jiné nebezpečné látky Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická O/N rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující O/N nebezpečné látky Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky O/N Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N Kyselé mořicí roztoky N Kyseliny blíže nespecifikované N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny N Upotřebené vosky a tuky N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej Nechlorované emulze N Nechlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje N Jiné motorové, převodové a mazací oleje N Jiné izolační a teplonosné oleje N Kaly z lapáků nečistot N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N

24 Papírové a lepenkové obaly O/N Platové obaly O/N Kovové obaly O/N Kompozitní obaly znečištěné nebezpečnými látkami O/N Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami O/N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu N včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla,filtrační materiály(včetně olejových filtrů N jinak blíže neurčených),čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Olejové filtry N Transformátory a kondenzátory obsahující PCB N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené N pod čísly až Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky O/N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které obsahují N nebezpečné látky Olověné akumulátory N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N Odpady obsahující ropné látky N Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů O/N obsahujících nebezpečné látky Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních O/N a demoličních odpadů) obsahujících nebezpečné látky Nepoužitá cytostatika N Kaly z čištění komunálních odpadních vod N Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod O/N obsahující nebezpečné látky Kaly z jiných způsobů čistění průmyslových odpadních vod N obsahující nebezpečné látky Zásady N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N b Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v tomto rozhodnutí, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů vedoucí ke změně integrovaného povolení, vztahuje se integrované povolení také na nakládání s tímto nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek uvedených v integrovaném povolení a ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V opačném případě bude provozovatel vyzván k podání žádosti o změnu integrovaného povolení.

25 4. Hluk, vibrace, neionizující záření Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zařízení není m vibrací. Zařízení není m neionizujícího záření. 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí Ochrana ovzduší viz. kapitola 1. Ochrana ovzduší a emisní limity. Ochrana vody viz. kapitola 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Podmínky pro hospodárné využívání paliv a energií vyplývající ze závěru zpracovaného energetického auditu podle 9 zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, realizovat dle Plánu realizace energetických úsporných opatření, který byl krajskému úřadu předložen při ústním jednání o žádosti. 7. Opatření pro předcházení haváriím Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem maximální ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti Plán opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod a dílčí havarijní plány průběžně revidovat a vést o tom záznamy Odpovědné pracovníky prokazatelně seznámit s havarijními plány, s opatřeními pro předcházení haváriím a s případnými změnami těchto dokumentů a pravidelně (minimálně každý rok) všechny pracovníky proškolovat v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. 8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s Provozním řádem, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstranění důsledků havarijních stavů Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů Monitoring ovzduší viz. kapitola 1. Ochrana ovzduší a emisní limity. Monitoring vody viz. kapitola 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí

26 10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen: a Vést provozní evidenci velkého znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji České inspekci životního prostředí vždy do následujícího roku b Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi c Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny d Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení e Hlásit krajskému úřadu a dotčeným orgánům takové mimořádné stavy zařízení a úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají negativní dopad na životní prostředí v souladu se schváleným Havarijním plánem a provozními řády f Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu g Předkládat krajskému úřadu dílčí roční zprávu plnění závazných podmínek integrovaného povolení ke dni 31. března za uplynulý kalendářní rok. Zpráva bude zpracována v rozsahu a struktuře dle vydaného integrovaného povolení a bude zahrnovat komentář k jednotlivým závazným podmínkám provozu zařízení (zejména v případě jejich překročení či nesplnění) 11. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti Před trvalým ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu Plán postupu ukončení provozu, který musí respektovat princip využití, případně odstranění, veškerých závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou. II. Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení 15 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

27 III. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší a nahrazují následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části: Odpady Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/10256/2005 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1a. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/458/2006 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/343/1782/2005 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1. Rozhodnutí krajského úřadu č.j.kulk/5134/2005 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou č.j. ŽP 1735/2002/249.1 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 2. Voda Rozhodnutí Městského úřadu v Tanvaldě č.j. SÚ 13806/2004/PNV ze dne , kterým se vydává povolení k nakládání s vodami, vyjma části C1 výroku. Ovzduší Rozhodnutí ČIŽP č.j. 10/OO/7/96/Hr ze dne , o stanovení emisních limitů. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 11809/2004 ze dne , kterým se vydává povolení k trvalému provozu kmenárny Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 5385/2005 ze dne , kterým se vydává souhlas se změnou provozování sklářských pecí a jejich zkušebnímu provozu. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 9948/2005 ze dne , kterým se vydává souhlas se změnou provozování sklářských pecí a jejich zkušebnímu provozu po provedené změně. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 8728/2005 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu provozu Desná, huť Desná diskontinuální tavicí agregáty č.1 a č.2. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 11399/2003 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozních řádů pro provoz Příchovice kontinuální agregát č. 1 a č. 2. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 8673/2005 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu pro závod Příchovice kontinuální agregát č. 11 a č. 12. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 8674/2005 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu pro závod Desná, středisko Kontivany kontinuální tavicí agregáty č.1, 2, 3, 4, 5 a 6. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 1666/2003 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu pro provoz Polubný stará hala.

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í R O Z H O D N U T Í

R O Z H O D N U T Í R O Z H O D N U T Í Liberec 19.července 2007 Č. j.: KULK//2007 Sp.Zn.: ORVZŽP/699/2007 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 48 226 38 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec 24. listopadu 2004 Č. j.: KULK 11386/2003 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15.9.2005 Č. j.: KULK 4361/2005 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního

Více

R O Z H O D N U T Í. Adresátům dle rozdělovníku

R O Z H O D N U T Í. Adresátům dle rozdělovníku Liberec 30.4.2008 Č. j.: KULK/19043/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/162/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky Vznikají na dílnách a jsou uloženy v jímkách. Za uložení a manipulaci s odpadem odpovídá mistr.

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky Vznikají na dílnách a jsou uloženy v jímkách. Za uložení a manipulaci s odpadem odpovídá mistr. Příloha 1 Seznam odpadů Dle platného souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady smí firma KORYNA nábytek, a.s. soustřeďovat, shromažďovat a třídit pouze následující druhy nebezpečných odpadů: Kyselina

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í č. j.: KUJCK 529/2012 OZZL/5 Gy datum: 05. 02. 2012 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: 386 720 746 R O Z H O

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více

Původní znění opravovaných kapitol:

Původní znění opravovaných kapitol: Popis zařízení: Původní znění opravovaných kapitol: b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Stříkárna (lakovna) - 3 pracoviště sloužící k dekorování výrobků

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 6. 11. 2015 Číslo jednací: 121403/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 121403/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více