R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení"

Transkript

1 Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 0/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 13 odst. 3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci změnu integrovaného povolení č. j. KULK/885/2006, vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí dne , ve znění opravného rozhodnutí č. j. KULK/56521/2006, vydaného krajským úřadem dne , změny č. j. KULK/67042/2006, vydané krajským úřadem dne a změny č. j. KULK/46979/2007, vydané krajským úřadem dne , společnosti JABLONEX GROUP, a. s. se sídlem Palackého 3145/41, Jablonec nad Nisou, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel), pro provoz zařízení kategorie 3. 3 Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně (dále jen zařízení) Výroková část integrovaného povolení se v úplném znění mění a doplňuje takto: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 0/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 13 odst. 3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci integrované povolení společnosti JABLONEX GROUP, a. s. se sídlem Palackého 3145/41, Jablonec nad Nisou, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel), pro provoz zařízení kategorie 3. 3 Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně (dále jen zařízení)

2 A) Umístění zařízení Liberecký kraj Obec Desná I., II. a III., kód obce: Katastrální území: Desná I., II. a III., , , B) Popis zařízení B 1) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Tab. č. 1: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Kontivany (Desná) provoz. celku tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) Kontinuál č. 2 VZZO ZP 3, Kontinuál č. 6 VZZO ZP 3,0 Odluč. zařízení výduchu _ Kontinuál č. 1 VZZO EL 1,6 _ Kontinuál č. 3 VZZO EL 1, Kontinuál č. 4 VZZO EL 1, Kontinuál č. 5 VZZO EL 1,6 014 Celková kapacita (t/den) 12,4 Filtrační jednotka Tab. č. 2: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Desná provoz. celku tech. úseku zaříze ní Název jednotky Diskontinuální 4pánvová pec Diskontinuální 8pánvová pec Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) VZZO ZP 2,0 VZZO ZP 4,0 Celková kapacita (t/den) 6,0 Odluč. zařízení Filtrační jednotka výduchu 015 Tab. č. 3: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Polubný

3 101 provoz. celku 106 tech. úseku zaříze ní Název jednotky Diskontinuál č Diskontinuál č Diskontinuál č Diskontinuál č. 5 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) VZZO ZP 1,2 VZZO ZP 1,0 VZZO ZP 1,0 VZZO ZP 0,6 Odluč. zařízení výduchu _ Kontinuál č. 4A VZZO EL 6,4 (8) Filtrační jednotka Kontinuál č. 6 VZZO ZP 4,5 _ Celková kapacita (t/den) 16,3 Tab. č. 4: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Příchovice provoz. celku 101 tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) Odluč. zařízení výduchu Kontinuál č. 1 VZZO EL 5,0 _ Kontinuál č. 2 VZZO ZP 8,0 _ Kontinuál č. 3 VZZO ZP 11,0 _ Kontinuál č. 11 VZZO EL 1, Kontinuál č. 12 VZZO EL 1,6 Filtrační jednotka Diskontinuál č. 5 VZZO ZP/O 2 2, Diskontinuál č. 10 VZZO ZP/O 2 2,5 Filtrační jednotka Diskontinuál č. 7 VZZO ZP 1,3 _ Diskontinuál č. 8 VZZO ZP 1,2 _ Celková kapacita (t/den) 34,7 Celková kapacita zařízení (všech tavicích agregátů) je 69,4 t utaveného skla/den

4 Na období let je plánováno dokončení výměny tavicích agregátů na středisku Polubný nová hala z důvodu jejich končící životnosti. Tím dojde k dalšímu navýšení stávajících kapacit o 1,9 t/den, viz. tab. č. 3a. Tab.č.3a: Sklářské tavicí agregáty ve středisku Polubný po realizaci výměny tech. úseku zaříze ní Název jednotky Diskontinuál č Diskontinuál č Diskontinuál č Diskontinuál č. 5 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Kapacita (t/den) VZZO ZP 1,2 VZZO ZP 1,0 VZZO ZP 1,0 VZZO ZP 0,6 Odluč. zařízení výduchu _ Kontinuál č. 4A VZZO EL 6,4 (8) Filtrační jednotka Kontinuál č. 6C VZZO ZP 6,4 _ Celková kapacita (t/den) 18,2 B 2) B 2a) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Procesní ohřevy spalovací technické jednotky procesních ohřevů, které jsou součástí technologie výroby skla (hořáky, temperovací a chladicí pece, sušičky). Tab. č. 5: Procesní ohřevy ve středisku Desná tech. úseku zaříze ní Název jednotky Temperace pánví Temperace pánví 2 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) výduchu SZZO ZP SZZO ZP

5 _ Elektrické přešepy Elektrické přešepy 2 Sušička písku Kontivany SZZO EL/ZP 4 x 15 BV017 SZZO EL/ ZP 5 x 15 BV018 MZZO ZP 80 BV020 Tab. č. 6: Procesní ohřevy ve středisku Polubný tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) výduchu Chladicí pícky MZZO ZP 5 x 99 V Temperace SZZO ZP 312 V Pásovka 1 SZZO ZP 609 BV Pásovka Carmet SZZO ZP 435 V007 _ Chladicí pícky MZZO ZP _ V Pásovka Carmet SZZO ZP 696 BV Sušička písku _ MZZO ZP 70 BV021 Polubný Tab. č. 7: Procesní ohřevy ve středisku Příchovice tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) výduchu 113 Pásovka tyče SZZO ZP Pásovka Walter SZZO ZP 609 BV Temperace vrtulí Chladicí pícky č Temperace 107 pánví č Elektrické přešepy č Chladicí pece č. 8 SZZO ZP MZZO ZP 6 x 140 SZZO ZP SZZO EL/ZP 2 x 15 BV007 MZZO ZP 2 x 140 9

6 128 Temperace 103 pánví 8 SZZO ZP Temperace vrtulí 8 MZZO ZP 1 _ Sušička písku MZZO ZP 11 V souvislosti s plánovanou výměnou tavicích agregátů dojde i ke změně procesních ohřevů ve středisku Polubný, viz tab. č. 6a Tab. č. 6a: Procesní ohřevy ve středisku Polubný po realizaci výměny tech. úseku zaříze ní Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) výduchu Chladicí pícky MZZO ZP 5 x 99 V Temperace SZZO ZP 312 V Pásovka 1 SZZO ZP 609 BV Pásovka Carmet SZZO ZP 435 V007 _ 202 Chladicí pícky MZZO ZP 6 x 60 V Sušička písku _ MZZO ZP 70 BV021 Polubný B 2b) Spalovací procesy technické jednotky pro výrobu tepla (kotelny). Tab. č. 8 : Kotelny závodu Polubný a Desná Název kotelny Kotelna Energo Kotelna Polubný zařízení Název jednotky Kotel K1 Kotel K2 003 Kotel K1 004 Kotel K2 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) SZZO SZZO Otop Výkon (kw) ZP 130 ZP 130 ZP 370 ZP 370 výduchu

7 005 Kotel K3 ZP Kotel K1 ZP Kotelna Perlovka 007 Kotel K2 SZZO ZP Kotel K3 ZP Kotel Kotelna K1 Desná 010 Kotel K2 SZZO ZP 285 ZP Kotel K1 ZP Kotelna Brusírna 012 Kotel K2 013 Kotel K3 SZZO ZP 125 ZP Kotel K4 ZP 125 Tab. č. 9: Kotelny závodu Příchovice Název kotelny zařízení Kotelna Příchovice Název jednotky Kotel K1 Kotel K2 003 Kotel K3 004 Kotel K4 005 Kotel K5 Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Otop Výkon (kw) SZZO ZP 2 SZZO ZP 125 ZP 125 SZZO ZP 2 SZZO ZP 2 výduchu 013

8 B 2c) Ostatní z procesů přípravy, skladování a manipulace se sklářským kmenem. Tab. č. 10: Ostatní závodu Polubný a Desná tech. úseku 109 zaříze ní Název Střediska Středisko Kontivany Středisko Polubný Název jednotky Kmenárna pracovní prostor Odsávání vah suroviny Odsávání vah suroviny Odsávání vah střepy Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) Kapacita (výkon ventilátoru v m3/h) MZZO 7560 MZZO 2000 MZZO 2000 MZZO 2000 Přefuk písku MZZO 2 x 0 Kmenárna Polubný MZZO _ výduchu _ Tab. č. 11: Ostatní závodu Příchovice tech. úseku zaříze ní Název Střediska Název jednotky Kategorie (dle zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů) výduchu Středisko Příchovice Kmenárna Příchovice SZZO 013, 014 B 3) Přímo spojené činnosti Skladování a manipulace s primárními surovinami Příprava, skladování a manipulace se sklářským kmenem Využívání tepelné energie z výrobního procesu (tavení skla) Úprava vody pro chlazení tavicích agregátů mechanické odstraňování nerozpuštěných látek z potoční vody na pískových filtrech Nakládání s odpady Skladování výrobků Laboratorní činnosti

9 I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Ochrana ovzduší a emisní limity Závazné emisní limity pro velké znečišťování ovzduší a Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Kontivany (Desná) dodržovat emisní limity dle tabulek č. 12 a č. 13. Tab. č. 12: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Kontinuál č. 1, Kontinuál č. 3, Kontinuál č. 4, Kontinuál č. 5 (výduch č. 012, 013, 014, 024) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5 NO x (4) 1 0 (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0, > 5 0, ,05 5 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. NO x jako NO 2.

10 Tab. č. 13: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 1 < 2,5 2,5 SO Kontinuál č. 2, Kontinuál č. 6 (výduch č. 011) NO x (4) (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 5 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO b Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Desná dodržovat emisní limity dle tabulky č. 14. Tab. č. 14: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Diskontinuální 4pánvová pec, Diskontinuální 8pánvová pec (výduch č. 015) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5

11 SO NO x 1 (4) (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 10 (5) 0,05 5 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO c Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Polubný dodržovat emisní limity dle tabulek č. 15 a č. 16. Tab. č. 15: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Diskontinuál č. 1, Diskontinuál č. 2, Diskontinuál č. 3, Diskontinuál č. 5 (výduch č. 008) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 1 < 2,5 2,5 SO NO x 1 (4) (4) CO fluoru > 5 0,05 > 5 0,05

12 Kontinuál č. 6 (výduch č. 009) chloru 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 5 Kovy II (3) 0,01 TZL 1 < 2,5 2,5 80 0,05 10 (5) 0,05 5 0,01 1 < 2,5 2,5 SO NO x 2 0 (4) 2 0 (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 8 (5) 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO 2.

13 Tab. č. 16: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Kontinuál č. 4A (výduch č. 009) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5 NO x (4) 1 0 (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0, > 5 0, ,05 8 (5) 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. NO x jako NO d Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Příchovice dodržovat emisní limity dle tabulek č. 17, č. 18 a č. 19. Tab. č. 17: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Kontinuál č. 1, Kontinuál č. 11, Kontinuál č. 12 (výduchy č. 002, 005) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5 NO x (4) 1 0 (4)

14 Kontinuál č. 2, Kontinuál č. 3 (výduchy č. 003, 004) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 5 Kovy II (3) 0,01 TZL 1 < 2,5 2,5 400 > , ,05 5 0,05 3 0,01 1 < 2,5 2,5 NO x 2 0 (4) 2 0 (4) SO CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0, > 5 0,05 0,05 8 (5) 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity elektricky otápěných kontinuálů č. 1, č. 11 a č. 12 platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. Pro emisní limity zemním plynem otápěných kontinuálů č. 2 a č. 3 platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO 2.

15 Tab. č. 18: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 60 < 2,5 2,5 NO x 1 (4) 1 (4) Diskontinuál č. 5, Diskontinuál č. 10 (výduch č. 006) SO CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0,05 0,05 10 (5) 0,05 5 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity diskontinuálů č. 5 a č. 10 platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. Tab. č. 19: Emisní a závazné emisní limity Emisní zdroj 101 (technologický) Diskontinuál č. 7, Diskontinuál č. 8 (výduch č. 7) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 Závazný emisní limit 1 < 2,5 2,5 NO x 1 (4) 1 (4) SO

16 CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 10 (5) 0,05 5 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro emisní limity zemním plynem otápěných diskontinuálů č. 7 a č. 8 platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO Závazné emisní limity pro střední znečišťování ovzduší a Při běžném provozu středních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší v závodě Polubný a závodě Desná dodržovat emisní limity dle tabulky č. 20. Tab. č. 20: Emisní a závazný emisní limit Emisní 001, 002, 003, 004, 005 (spalovací) Látka nebo ukazatel Zákonný emisní limit (1) Závazný emisní limit Kotelna Energo Kotelna Polubný, NO x Kotelna Perlovka, Kotelna Desná, Kotelna Brusírna CO (výduchy č. 001, 002, 004, 005, 003) SO 2 35 Neprovádí se (1) dle bodu přílohy č. 4 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku 3 %. NO x jako NO 2.

17 1. 2. b Při běžném provozu středních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší v závodě Příchovice dodržovat emisní limity dle tabulky č. 21. Tab. č. 21: Emisní a návrh závazného emisního limitu Emisní zdroj 002 (spalovací) Látka nebo ukazatel Zákonný emisní limit (1) Závazný emisní limit NO x Kotelna Příchovice (výduch č. 013) CO (1) dle bodu přílohy č. 4 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. SO 2 35 Neprovádí se Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku 3 %. NO x jako NO 2. Tab. č. 22: Emisní limity zdrojů při plánované výměně tavicích agregátů Emisní zdroj 101 (technologický) Látka nebo ukazatel TZL Zákonný emisní limit (1) 1 < 2,5 2,5 závazný emisní limit 1 < 2,5 2,5 SO Kontinuál C (6) (výduch č. 009) NO x (4) (4) CO fluoru chloru > 5 0,05 0,05 Kovy I (2) 10 (5) 0,05 Kovy II (3) 5 0,01 > 5 0, ,05 8 (5) 0,05 3 0,01 (1) dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

18 (2) Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu (3) Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se (4) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot (5) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m 3 Pro výše uvedené emisní limity elektricky otápěných kontinuálů platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. Pro emisní limity zemním plynem otápěného kontinuálu platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření. NO x jako NO Dodržovat povinnosti provozovatele velkého a středního stacionárního znečišťování ovzduší vyplývající z 11 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Dodržovat ustanovení schválených provozních řádů velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší, vypracovaných podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednaných a schválených v řízení o vydání integrovaného povolení k provozu zařízení. Krajský úřad vydává souhlas s trvalým provozem zařízení a vydává povolení k vydání provozních řádů zdrojů : PŘ provoz Desná huť Desná ( diskontinuální 4 a 8pánvová pec ) PŘ provoz Polubný nová hala, PŘ provoz Příchovice kyslíkové tavení (diskontinuální agregát č. 5 a 10), PŘ provoz Příchovice kontinuální agregát č. 3, PŘ provoz Příchovice pánvový provoz ( diskontinuální agregáty č. 7 a 8), PŘ provoz Příchovice kontinuální agregát č. 1 a č. 2, PŘ provoz Příchovice kontinuální agregát č. 11 a č. 12, PŘ provoz Desná, středisko Kontivany kontinuální tavicí agregáty č.1, 2, 3, 4, 5 a 6, PŘ provoz Polubný stará hala Schválené provozní řády velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší spolu s kopií schválení Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, přiložit k místním provozním předpisům jako závazné dokumenty pro provoz předmětných zdrojů tak, aby byly kdykoliv dostupné pro kontrolní orgány ochrany ovzduší V případě následných změn provozních podmínek zařízení předložit v souladu s 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedené změny provozních řádů k odsouhlasení krajskému úřadu Po ukončení zkušebního provozu tavicího agregátu C (č. 6) předložit krajskému úřadu aktualizovaný provozní řád tohoto zařízení ke schválení Provádět monitoring dle tabulky č. 23. Místa odběru vzorků viz. schválené provozní řády jednotlivých zařízení.

19 Tab. č. 23: Monitorování zdrojů Zdroj znečišťování Četnost Monitorování VZZO č. 101 Kontinuál č. 1, Kontinuál č. 3, Kontinuál č. 4, Kontinuál č. 5 VZZO č. 101 Kontinuál č. 2, Kontinuál č. 6 VZZO č. 101 Diskontinuální 4pánvová pec, Diskontinuální 8pánvová pec VZZO č. 101 Diskontinuál č. 1, Diskontinuál č. 2, Diskontinuál č. 3, Diskontinuál č. 5, Kontinuál č. 6 VZZO č. 101 Kontinuál č. 4A VZZO č. 101 Kontinuál č. 1, Kontinuál č. 11, Kontinuál č. 12, Kontinuál č. 2, Kontinuál č. 3 VZZO č. 101 Diskontinuál č. 5, Diskontinuál č. 10, Diskontinuál č. 7, Diskontinuál č. 8 Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Jednorázové měření emisí všech předepsaných znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření Viz. tab. č. 12 Viz. tab. č. 13 Viz. tab. č. 14 Viz. tab. č. 15 Viz. tab. č. 16 Viz. tab. č. 17 Viz. tab. č. 18 a č. 19

20 Zdroj znečišťování SZZO č. 001, 002, 003, 004, 005 Kotelna Energo, Kotelna Polubný, Kotelna Perlovka, Kotelna Desná, Kotelna Brusírna, Kotelna Příchovice Četnost Jednorázové měření NO x a CO 1 x za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření Monitorování Viz. tab. č. 20 a č. 21 Termín měření provozovatel oznámí ČIŽP, OI Liberec, v souladu s odst. 3 8 vyhlášky č. 356/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, písemně nejpozději 14 dní před datem zahájení měření. Dále je provozovatel dle platné legislativy povinen: udržovat měřicí místa pro jednorázová měření v provozuschopném stavu v souladu s 7 odst. 6 vyhlášky č. 356/2002 Sb., měření znečišťujících látek do ovzduší provádět prostřednictvím autorizované měřicí skupiny s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při překročení přípustné míry obtěžování obyvatelstva zápachem zajistit jednorázové měření pachových látek dle platné legislativy. 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí Krajský úřad vydává povolení k nakládání s vodami, tj. k jejich odběru a vypouštění za následujících podmínek : a Chladicí odpadní vody ze závodu Příchovice vypouštět do vodního toku Černá Říčka, ČHP , v ř. km 0,6 v max. množství m 3 /rok, 4 m 3 /den, 8,0 l/s b Chladicí odpadní vody ze závodu Polubný vypouštět do vodního toku Černá Desná, ČHP , v ř. km 3,5 v max. množství m 3 /rok, 440 m 3 /den, 7,6 l/s c Chladicí odpadní vody ze závodu Desná vypouštět do vodního toku Černá Desná, ČHP , v ř. km 3,1 v max. množství m 3 /rok, 240 m 3 /den, 7,0 l/s d Teplota vypouštěných chladicích vod nesmí přesáhnout 25 C e Odpadní vody z úpravny vody vypouštět do vodního toku Černá Desná, ČHP , v ř. km 3,2 v max. množství m 3 /rok, 8 m 3 /den, 0,2 l/s a v jakosti dle následující tab. č. 24. Tab. č. 24: Jakost vypouštěných odpadních vod Látka nebo ukazatel p (mg. l -1 ) m (mg. l -1 ) (kg. rok -1 ) Způsob rozboru CHSK Cr TNV NL 30 ČSN EN 872 Fe ČSN EN ISO p - podmíněně přípustná koncentrace m - nepřekročitelná maximální koncentrace

21 V technologii výroby skla vznikají pouze odpadní vody z průtočného chlazení tavicích agregátů (tzv. chladicí odpadní vody), které jsou bez čištění vypouštěny do vodotečí Černá Říčka a Černá Desná. Odpadní vody z úpravny vod, sloužící pro následné procesy zpracování skla a chlazení tavicích agregátů závodu Desná, jsou po sedimentaci tuhých částic vypouštěny do vodoteče Černá Desná. V úpravně vody se provádí pouze mechanická filtrace tuhých látek na pískových filtrech. Voda zbavená tuhého podílu se dále používá a tuhé částice zachycené na filtru se z filtrů odstraní zpětným proplachem. Kalová voda odchází do sedimentační jímky, kde se nechá usadit a odsazená voda se vypouští do recipientu. V areálech závodů Desná, Polubný a Příchovice vznikají také splaškové odpadní vody, které jsou po přečištění na vlastní BČOV, umístěné v areálu závodu Desná, vypouštěny odděleně od ostatních odpadních vod do vodoteče Černá Desná, ČHP , v ř. km 3,1. Dále v uvedených areálech vznikají průmyslové odpadní vody z následných procesů zpracování skla, které jsou vypouštěny odděleně od ostatních odpadních vod do vodotečí Černá Říčka a Černá Desná. Následné procesy zpracování skla a čištění splaškových odpadních vod, včetně nakládání s odpadními vodami vznikajícími z uvedených procesů, nejsou předmětem řízení o vydání integrovaného povolení. Podmínky pro vypouštění uvedených odpadních vod jsou stanoveny v rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, č. j. KULK/11658/2004/05, ze dne , a v rozhodnutí MěÚ Tanvald, č. j. SÚ 13806/2004/PNV, ze dne Na výtocích odpadních chladicích vod do recipientů měřit alespoň 1 x denně teplotu vypouštěných vod. Naměřené údaje přehledně zaznamenávat do provozní evidence Na odtoku z úpravny vody odebírat minimálně 1 x za 3 měsíce dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut. Rozbory vypuštěných odpadních vod budou provedeny oprávněnou laboratoří dle technických norem uvedených v tab. č. 24 nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce Každoročně do 31. ledna zasílat vodoprávnímu úřadu (KÚ Libereckého kraje) a příslušnému správci povodí(povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled objemu odebraných povrchových vod, objemu vypuštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde bude nakládáno se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zabezpečit a provozovat tak, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek do vod povrchových, podzemních nebo geologického prostředí Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek podle 39, odst. 4, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22 2. 7. Podzemní a povrchové vody využívané v technologii výroby skla odebírat ze zdrojů povrchových a podzemních vod dle tab. č. 25. Tab. č. 25: Podmínky odběru povrchové a podzemní vody Závod Druh vody Místo odběru Maximální množství Příchovice Polubný Povrchová Povrchová Podzemní Podzemní Povrchová Náhon Černé Říčky, ČHP , ř. km 1,0 Pramenní vývěr nad kolejištěm, ČHP Prostor pod pecí č. II, ČHP Prostor pod pecí č. III, ČHP Náhon Černé Desné, ČHP , ř. km 4, m 3 /rok 6 l/s 12 m 3 /rok 0,45 l/s m 3 /rok 0,25 l/s m 3 /rok 0,45 l/s m 3 /rok 14 l/s Poznámka Zachovat minimální zůstatkový průtok v recipientu (40 l/s ) Zachovat optimální průtok v recipientu (120 l/s ) Množství odebírané povrchové a podzemní vody a množství vypouštěných odpadních vod měřit zařízeními, jejichž správnost měření bude ověřena autorizovanou firmou. Výsledky měření zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly Jakost odebírané povrchové a podzemní vody měřit způsobem a v četnosti tak, jak stanoví vyhláška č. 20/2002 Sb. Měření musí provádět odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání. Krajský úřad vydává souhlas s vydáním Havarijního plánu zpracovaného dle vyhlášky č. 4/2005 Sb. 3. Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí Krajský úřad vydává souhlas s upuštěním od třídění a odděleného shromažďování odpadů : Katalogové číslo Název odpadu Úlet a prach Odpadní sklo neuvedené pod číslem Odpady jinak blíže neurčené / sklářský písek odvodněný a sklářský písek s úlomky skla Odpady z kalcinace a hašení vápna Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem Beton Cihly Tašky a keramické výrobky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem

23 Izolační materiály neuvedené pod čísly a Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a Směs odpadů tvořená výše uvedenými druhy odpadů bude zařazována dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo odpadní sklo neuvedené pod číslem , kategorie O a Výše uvedené odpady budou společně shromažďovány, pokud vznikne při jednorázové akci takové množství odpadů skupiny 17, že je naplněn maximálně 1 kontejner à 7 m b V případě, že vznikne více jak 1 kontejner à 7 m 3 stavebních a demoličních odpadů, je společnost Jablonex Group a. s. povinna tyto odpady třídit a zajistit jejich využití v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje Krajský úřad vydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a Nakládání s nebezpečnými odpady bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2004 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady. Katalogové číslo Název odpadu kategorie Kyselina sírová a siřičitá N Kyselina fluorovodíková N Hydroxid sodný a hydroxid draselný N Jiné alkálie N Kyselina dusičná a kyselina dusitá N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo N jiné nebezpečné látky Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická O/N rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující O/N nebezpečné látky Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky O/N Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N Kyselé mořicí roztoky N Kyseliny blíže nespecifikované N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny N Upotřebené vosky a tuky N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej Nechlorované emulze N Nechlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje N Jiné motorové, převodové a mazací oleje N Jiné izolační a teplonosné oleje N Kaly z lapáků nečistot N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N

24 Papírové a lepenkové obaly O/N Platové obaly O/N Kovové obaly O/N Kompozitní obaly znečištěné nebezpečnými látkami O/N Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami O/N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu N včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla,filtrační materiály(včetně olejových filtrů N jinak blíže neurčených),čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Olejové filtry N Transformátory a kondenzátory obsahující PCB N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené N pod čísly až Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky O/N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které obsahují N nebezpečné látky Olověné akumulátory N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N Odpady obsahující ropné látky N Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů O/N obsahujících nebezpečné látky Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních O/N a demoličních odpadů) obsahujících nebezpečné látky Nepoužitá cytostatika N Kaly z čištění komunálních odpadních vod N Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod O/N obsahující nebezpečné látky Kaly z jiných způsobů čistění průmyslových odpadních vod N obsahující nebezpečné látky Zásady N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N b Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v tomto rozhodnutí, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů vedoucí ke změně integrovaného povolení, vztahuje se integrované povolení také na nakládání s tímto nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek uvedených v integrovaném povolení a ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V opačném případě bude provozovatel vyzván k podání žádosti o změnu integrovaného povolení.

25 4. Hluk, vibrace, neionizující záření Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zařízení není m vibrací. Zařízení není m neionizujícího záření. 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí Ochrana ovzduší viz. kapitola 1. Ochrana ovzduší a emisní limity. Ochrana vody viz. kapitola 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Podmínky pro hospodárné využívání paliv a energií vyplývající ze závěru zpracovaného energetického auditu podle 9 zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, realizovat dle Plánu realizace energetických úsporných opatření, který byl krajskému úřadu předložen při ústním jednání o žádosti. 7. Opatření pro předcházení haváriím Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem maximální ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti Plán opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod a dílčí havarijní plány průběžně revidovat a vést o tom záznamy Odpovědné pracovníky prokazatelně seznámit s havarijními plány, s opatřeními pro předcházení haváriím a s případnými změnami těchto dokumentů a pravidelně (minimálně každý rok) všechny pracovníky proškolovat v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. 8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s Provozním řádem, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstranění důsledků havarijních stavů Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů Monitoring ovzduší viz. kapitola 1. Ochrana ovzduší a emisní limity. Monitoring vody viz. kapitola 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí

26 10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen: a Vést provozní evidenci velkého znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji České inspekci životního prostředí vždy do následujícího roku b Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi c Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny d Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení e Hlásit krajskému úřadu a dotčeným orgánům takové mimořádné stavy zařízení a úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají negativní dopad na životní prostředí v souladu se schváleným Havarijním plánem a provozními řády f Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu g Předkládat krajskému úřadu dílčí roční zprávu plnění závazných podmínek integrovaného povolení ke dni 31. března za uplynulý kalendářní rok. Zpráva bude zpracována v rozsahu a struktuře dle vydaného integrovaného povolení a bude zahrnovat komentář k jednotlivým závazným podmínkám provozu zařízení (zejména v případě jejich překročení či nesplnění) 11. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti Před trvalým ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu Plán postupu ukončení provozu, který musí respektovat princip využití, případně odstranění, veškerých závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou. II. Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení 15 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

27 III. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší a nahrazují následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části: Odpady Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/10256/2005 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1a. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/458/2006 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/343/1782/2005 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1. Rozhodnutí krajského úřadu č.j.kulk/5134/2005 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou č.j. ŽP 1735/2002/249.1 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 2. Voda Rozhodnutí Městského úřadu v Tanvaldě č.j. SÚ 13806/2004/PNV ze dne , kterým se vydává povolení k nakládání s vodami, vyjma části C1 výroku. Ovzduší Rozhodnutí ČIŽP č.j. 10/OO/7/96/Hr ze dne , o stanovení emisních limitů. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 11809/2004 ze dne , kterým se vydává povolení k trvalému provozu kmenárny Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 5385/2005 ze dne , kterým se vydává souhlas se změnou provozování sklářských pecí a jejich zkušebnímu provozu. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 9948/2005 ze dne , kterým se vydává souhlas se změnou provozování sklářských pecí a jejich zkušebnímu provozu po provedené změně. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 8728/2005 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu provozu Desná, huť Desná diskontinuální tavicí agregáty č.1 a č.2. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 11399/2003 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozních řádů pro provoz Příchovice kontinuální agregát č. 1 a č. 2. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 8673/2005 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu pro závod Příchovice kontinuální agregát č. 11 a č. 12. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 8674/2005 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu pro závod Desná, středisko Kontivany kontinuální tavicí agregáty č.1, 2, 3, 4, 5 a 6. Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 1666/2003 ze dne , kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu pro provoz Polubný stará hala.

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b č.j. TS-ITC-276/2002/b str.1 / 6 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b Výrobek: Obuv pro děti do 3 let Zpracovatel: Ing. Miroslava Dostálová

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel)

RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel) RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel) Autorizovaný servis: HO-LA CENTER Model: RAV4 ALA40 Platnost od: 1.10.2014 Motor: 2,0L (91kW) 1AD-FTV s DPF Výroba: 12/2012-15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky * Práce

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: HO-LA CENTER Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 1.10.2014 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2

Více

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO Žďár nad Sázavou 27.-28.11.2012 Právní předpisy: Evropská legislativa: Rozhodnutí Rady EU č. 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady Řešení pro Vaše odpady ODLOUČEN ENÍ HODNOTNÝCH SUROVIN zařízen zení pro látkovl tková využit ití aneb: CO DĚLÁME D S KOMUNÁLN LNÍM M ODPADEM NA JIŽNÍ MORAVĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE místo podnikání ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín)

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA Model: Avensis ZZT251 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,8L 95kW) 1ZZ-FE Výroba: 01/2003-10/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice České Budějovice a.s. Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice 26068877 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Sběr, přeprava a likvidace komunálního

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více