KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?"

Transkript

1 STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

2 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: Více o dnech otevřených dveří na str. 98.

3 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha... 3 O Metroolitní univerzitě Praha... 4 Přehled studijních oborů... 5 Studium... 6 Katedry MUP... 8 ASIJSKÁ STUDIA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma ASIAN STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS magisterské studium, rezenční forma MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma doktorské studium, rigorózní řízení INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES bakalářské studium, rezenční forma magisterské studium, rezenční forma doktorské studium, rigorózní řízení VEŘEJNÁ SPRÁVA EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma HUMANITNÍ STUDIA bakalářské studium, rezenční forma POLITOLOGIE magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma MEDIÁLNÍ STUDIA bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ MEZINÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ VZTAHY V PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍ bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma rigorózní řízení doktorské studium MEZINÁRODNÍ OBCHOD REGIONÁLNÍ STUDIA A MEZINÁRODNÍ OBCHOD bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma INTERNATIONAL BUSINESS bakalářské studium, rezenční forma ANGLOFONNÍ STUDIA ANGLOPHONE STUDIES bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma Výuka cizích jazyků Zahraniční soluráce MUP Škola bez bariér Pracovní trénink ro zdravotně ostižené Výzkumná centra a vydavatelství MUP Odborná knihovna Jiřího Hájka imup Klub absolventů MUP Sortovní klub MUP Přijímací řízení Praha a univerzitní střediska MUP Školné a olatky Dny otevřených dveří

4

5 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha Milí zájemci o studium, milí budoucí studenti, velmi mě těší váš zájem o Metroolitní univerzitu Praha a evně doufám, že v této brožuře naleznete veškeré otřebné informace. Dovolte mi úvodem ár slov. Volba vysokoškolského studia atří mezi jeden z nejdůležitějších mezníků v životě, rotože výběrem srávné vysoké školy řeklenete omyslnou křižovatku rozhodování a vydáte se na cestu za vzděláním, které bude utvářet vaši rofesní budoucnost. Až se jednou ohlédnete zátky ři vzomínání na svoji alma mater, oznáte, co všechno vám toto rozhodnutí řineslo. Nebudou to jen nabyté vědomosti a zkušenosti, ale také noví řátelé a nezaomenutelná studentská léta. Proto je dobré si vybrat kvalitní vzdělávací instituci. Jaké jsou ale arametry kvality? Kvalitní škola se vyznačuje nabídkou vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stuni. Kvalitu instituce odoruje stabilní akademický sbor s ersektivou dalšího rozvoje. Kvalitní vysoká škola se neuzavírá světu a rozvíjí mezinárodní soluráci. Kvalitní instituce nejen vzdělává, ale také rozvíjí další činnost ve vědeckovýzkumných centrech, odoruje nadané studenty a vystuuje směrem k veřejnosti jako sociálně zodovědná instituce, která usiluje svou činností o kultivaci veřejného rostředí. Rád bych vám nyní ředstavil Metroolitní univerzitu Praha, jednu z největších a nejstarších soukromých vysokých škol v České reublice, která ůsobí v Praze a v univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Metroolitní univerzita Praha si za dobu své existence od roku 2001 vybudovala renomé restižní univerzity, která nabízí komletní vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském, doktorském stuni a také rigorózní řízení. Na naší univerzitě si můžete vybrat z humanitních, rávních a ekonomických oborů, jejichž výuka je zajišťována v českém i anglickém jazyce vysoce kvalifikovanými edagogy. Metroolitní univerzita Praha soluracuje s více než 140 zahraničními artnerskými univerzitami, kde studenti mohou strávit semestr či dva na výměnném obytu. Během akademického roku ořádá univerzita četné konference, kulaté stoly a odborné řednášky. Ve své výzkumné a vědecké činnosti se snaží o co největší zaojení studentů, kteří se na těchto aktivitách odílejí. Díky Sortovnímu klubu mají studenti možnost účastnit se mnohých sortovních aktivit, ať už se jedná o každotýdenní sortovní kurzy, nebo ravidelné týdenní zájezdy zaměřené na cyklistiku či lyžování. Metroolitní univerzita Praha dbá na to, aby studenti měli ro své studium co nejleší odmínky, roto klade důraz na moderní rostředí a vybavenost. Budovy jsou bezbariérové ro studenty s ohybovým ostižením, kteří u nás studují v rámci rogramu Škola bez bariér. Závěrem bych vám rád ořál hodně štěstí ři výběru cesty, která vás v životě nasměruje tím srávným směrem, a hodně úsěchů ři budoucím studiu. rof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha 3

6 O Metroolitní univerzitě Praha Moderní univerzita s mezinárodní atmosférou Metroolitní univerzita Praha otevřela své dveře rvním studentům v roce Od té doby těmito dveřmi rošlo již téměř absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V osledních letech řijímá univerzita do rvních ročníků řibližně studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České reublice. Univerzita v současné době oskytuje vzdělání studentů. Zahraniční soluráce Metroolitní univerzita Praha je vyhledávaným akademickým a studentským centrem ro studenty z celého světa. Právě mezinárodní rozměr ji vyzdvihl na omyslný rvní stuínek mezi soukromými vysokými školami. O tom všem svědčí neustále narůstající očet artnerských univerzit o celém světě, zahraniční studenti více než 55 národností, rozvíjející se rogram Erasmus+, nabídka zahraničních stáží ro absolventy a v neoslední řadě rogramy Double Degree, které umožňují našim studentům absolvovat rok na artnerské zahraniční univerzitě a získat tak o ukončení studia dilom obou univerzit. Věda a výzkum Kromě vysokého standardu akademické výuky nabízí svým studentům také četné dorovodné rogramy v rámci jednotlivých kateder či výzkumných center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky. Škola bez bariér Metroolitní univerzita Praha ve své činnosti nezaomíná ani na solečenskou odovědnost. Již od roku 2003 realizuje sociální rogram Škola bez bariér ro studenty s ohybovým ostižením, za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stiendium ve výši školného a studují v bezbariérových rostorech. Mohou tak snadněji dosahovat svých akademických snů a cílů a o absolvování studia nalézt dobré ulatnění na trhu ráce. 4 O Metroolitní univerzitě Praha

7 Přehled studijních oborů Humanitní, rávní, ekonomické obory Studijní obor Vyučovací jazyk Místo výuky Bakalářské obory Anglofonní studia ČJ/AJ Praha Anglohone Studies AJ Praha Humanitní studia ČJ Praha International Business AJ Praha International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mediální studia ČJ Praha Mezinárodní obchod ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Průmyslové vlastnictví ČJ Praha Veřejná sráva ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Magisterské obory Anglofonní studia ČJ/AJ Praha Anglohone Studies AJ Praha Asian Studies and International Relations AJ Praha Asijská studia a mezinárodní vztahy ČJ Praha Evroská studia a veřejná sráva ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mediální studia ČJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Politologie ČJ Praha Regionální studia a mezinárodní obchod ČJ Praha Doktorské obory International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha Rigorózní řízení International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha Přehled studijních oborů 5

8 Studium Rozšiřte si obzory Metroolitní univerzita Praha sídlí v Praze, ale svá univerzitní střediska má také v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Univerzita nabízí studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních studií, rávní secializace, humanitních nebo mediálních studií a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v rezenční, tak v kombinované formě. Kromě českých oborů nabízí čtyři obory vyučované výlučně v anglickém jazyce. Metroolitní univerzita Praha tak oskytuje vysokoškolské vzdělávání v deseti bakalářských, jedenácti magisterských a třech doktorských oborech. Bakalářské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je tři roky. Podmínkou ro řijetí je úsěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou koií maturitního vysvědčení nebo jeho ekvivalentu v říadě studia na zahraniční střední škole (s nostrifikační doložkou). Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Kombinovaná forma studia kromě anglicky vyučovaných oborů je bez řijímacích zkoušek. Místo studia: Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Ukončení studia: nasání a obhajoba bakalářské ráce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul bakalář (Bc.). Magisterské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je dva roky. Podmínkou ro řijetí ke studiu je úsěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stuni doložené úředně ověřenou koií dilomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České reublice řikládají úředně ověřenou koii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů a magisterského oboru Mediální studia) je bez řijímacích zkoušek. Místo studia: Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Ukončení studia: nasání a obhajoba dilomové ráce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul magistr (Mgr., Ing. v oboru Regionální studia a mezinárodní obchod). Rigorózní řízení Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia, International Relations and Euroean Studies, Asijská studia a mezinárodní vztahy a Asian Studies and International Relations na MUP se mohou řihlásit do rigorózního řízení oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia nebo International Relations and Euroean Studies. Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví a Evroská studia a veřejná sráva na MUP se mohou řihlásit do rigorózního řízení oboru Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví. 6 Studium

9 Podmínky ro řijetí odání řihlášky a návrhu zamýšlené rigorózní ráce v následujícím rozsahu: název ráce, vymezení tématu ráce, teoretický rámec ráce, oužitá metodologie, seznam informačních zdrojů, orientační časový rámec zracování ráce. Do rigorózního řízení se mohou řihlásit také studenti doktorského studia na MUP, kteří absolvovali magisterské studium na jiné VŠ. Ukončení rigorózního řízení nasání a obhajoba rigorózní ráce, složení státní rigorózní zkoušky, absolventi získají titul doktor filozofie (PhDr.). Doktorské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je tři roky. Podmínkou ro řijetí ke studiu je úsěšně ukončené vysokoškolské studium min. v magisterském stuni doložené úředně ověřenou koií dilomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České reublice řikládají úředně ověřenou koii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční a kombinované formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Místo studia: Praha Ukončení studia: nasání a obhajoba dizertační ráce, složení státní doktorské zkoušky, absolventi získají titul doktor (Ph.D.). Prezenční forma studia Prezenční forma studia je založena na denní výuce od ondělí do átku. Pro řijetí je třeba složit řijímací zkoušku. Podrobnosti o řijímacích zkouškách viz jednotlivé obory. Kombinovaná forma studia Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia. Výuka robíhá zravidla v átek odoledne a celou sobotu cca 4x až 5x za semestr. Studenti využívají e-learning a mají k disozici online řístu k elektronickým databázím a studijním oorám. Možnost účastnit se výuky rezenčního studia. Harmonogram akademického roku: Zimní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Letní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Studium 7

10 Katedry MUP Seznamte se s vedoucími kateder Katedra anglofonních studií rof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. je vedoucím katedry Anglofonních studií na Metroolitní univerzitě Praha. Prof. Hnízdo je renomovaný olitolog, který ůsobil také několik let jako řednášející na univerzitě v Londýně (Institute of Commonwealth Studies). Prof. Hnízdo je členem vědeckých a odborných oborových institucí a ublikuje v odborných časoisech. Po roce 1989 řisěl k obnově výuky olitologie a mezinárodních vztahů na Karlově univerzitě. Byl zakladatelem výuky olitické geografie a geoolitiky na filozofických a sociálněvědních fakultách v České reublice. Je autorem několika monografií. S jeho jménem je sojeno zavedení sociálněvědních studijních rogramů v angličtině na Karlově univerzitě. Je redaktorem časoisu The Annual of Language and Politics and Politics of Identity. Katedra asijských studií Alica Kizeková, Ph.D. vedoucí katedry asijských studií na Metroolitní univerzitě Praha získala magisterský titul v oboru mezinárodní vztahy a dilomacie na Univerzitě Mateja Bela na Slovensku a titul Ph.D. v oblasti mezinárodních vztahů na Bond University v Austrálii. Dříve racovala jako odborná asistentka na Bond University a hostující odborná racovnice v Centru ro multilaterální studia, RSIS, na Nanyang Technological University v Singauru. Působila také jako ministerská oradkyně ro slovenskou vládu v oblasti informatizace solečnosti. Mezi její výzkumné zájmy atří Šanghajská organizace ro soluráci, soft a smart ower, soft balancing, Austrálie, ruská a čínská regionální olitika, ASEAN, dilomacie, regionalismus a velmocenské vztahy v širší střední Asii a indoacifické oblasti. Dr. Kizeková je čestnou členkou Centra ro východo-záadní kulturní a ekonomická studia na Bond University v Austrálii. 8 Katedry MUP

11 Katedra cizích jazyků Mgr. Romana Vančáková vedoucí katedry cizích jazyků na MUP vystudovala anglický jazyk na Pedagogické fakultě UK. Po ukončení studia si během raxe lektorky anglického jazyka v ražských jazykových školách zvyšovala svou odbornou úroveň a stala se akreditovanou examinátorkou mezinárodně uznávaných Cambridge Exams. Tuto zkušenost využívá i během svého ůsobení na MUP. Zde se kromě výuky anglického jazyka a vedení katedry cizích jazyků odílí i na vědeckovýzkumných aktivitách v rámci mezinárodních rojektů zaměřených na rozvoj výuky cizích jazyků. Katedra International Relations and Euroean Studies Mitchell Belfer, Ph.D. je vedoucím a zakladatelem katedry International Relations and Euroean Studies na Metroolitní univerzitě Praha a zároveň šéfredaktorem odborného časoisu CEJISS (Central Euroean Journal of International and Security Studies). Titul Ph.D. a MPA získal v oboru International Relations Theory a mezi jeho akademické secializace atří alianční teorie, energetická bezečnost a řístu Evroy k regionální a mezinárodní bezečnosti. Je autorem ublikací Alliances and Third Party Intervention (Saarbrucken, 2010), Droing the Anchor: An EU Naval Aroach to Energy Security (Praha, 2011), Small State, Dangerous Region: A Strategic Assessment of Bahrain (Peter Lang, 2013) a je častým komentátorem v evroském i mezinárodním tisku včetně Wall Street Journalu. Katedra mediálních studií rof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. vedoucí katedry mediálních studií Metroolitní univerzity Praha, rofesor mediálních studií a řekladatel anglické a americké literatury, člen katedry mediálních studií IKSŽ FSV UK. Vede řednášky z oblasti teorie mediální komunikace a kurzy týkající se kritiky mediálních textů, vývoje médií o roce 1989 a vztahu médií a kultury. Je autorem koncece mediální výchovy ro základní a gymnaziální vzdělávání v ČR. Je soluautorem odborných ublikací knižních (s B. Kölovou Média a solečnost, 2003, Masová média, 2009, s B. Kölovou a P. Bednaříkem Dějiny českých médií, 2011) i časoiseckých. Je členem redakčních rad několika odborných zahraničních eriodik zaměřených na studium médií, v letech byl ředsedou Rady ČT. Katedry MUP 9

12 Katedra mezinárodního obchodu rof. Ing. Václav Kubišta, CSc. je vysokoškolský rofesor jmenovaný v oboru Mezinárodní obchod. Problematice mezinárodních ekonomických vztahů se dlouhodobě věnuje v řednáškové činnosti i ve svém vědeckovýzkumném zaměření. Je autorem mnoha odborných ublikací zabývajících se uvedenou roblematikou. Na Metroolitní univerzitě Praha je garantem bakalářského studijního oboru Mezinárodní obchod a navazujícího magisterského studijního oboru Regionální studia a mezinárodní obchod. Katedra mezinárodních vztahů a evroských studií doc. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. docent mezinárodních olitických vztahů a odborník na roblematiku mezinárodní bezečnosti. Od roku 2007 je členem katedry mezinárodních vztahů a evroských studií MUP, od roku 2009 je vedoucím této katedry. Zároveň je i garantem oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia na Metroolitní univerzitě Praha. V roce 2009 zde založil Centrum bezečnostních studií, jehož je i vedoucím. Ve své vědecké a ublikační činnosti se zaměřuje ředevším na roblematiku rivatizace bezečnosti, mezinárodní terorismus a řešení konfliktů. Je aktivním členem mnoha rofesních asociací, redakčních rad a odborných orgánů, mj. je ředsedou hodnotícího anelu Právní vědy a olitologie Grantové agentury České reubliky a členem stálé racovní skuiny ro sociální vědy Akreditační komise České reubliky. Katedra olitologie a humanitních studií PhDr. Petr Just, Ph.D. vystudoval olitologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 2005 až 2011 rovněž ůsobil jako odborný asistent. V současnosti je vedoucím katedry olitologie a humanitních studií na Metroolitní univerzitě Praha, externě okračuje ve soluráci s FSV UK. Zabývá se zejména olitickými systémy České reubliky, Slovenska a bývalého Československa, dále zemí v regionu střední Evroy a okrajově i vybranými zeměmi záadní Evroy a USA. Je soluautorem ublikace Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční olitiky ČR v letech (2005), solueditorem ublikace Levice v České reublice a na Slovensku o roce 1989 (2010) a je jedním z autorů kolektivních monografií Česká demokracie o roce 1989 (2013), První římá volba rezidenta ČR v roce 2013 (2014) ad. Problematiku české olitiky řednáší i v rámci jednorázových řednášek ro jiné vysoké školy, letní školy či intenzivní kurzy ro studenty řijíždějící ze zahraničí. 10 Katedry MUP

13 Katedra rávních discilín a veřejné srávy rof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. je rofesorem v oboru ústavního ráva, univerzitním edagogem a advokátem, zároveň je i dlouholetým členem Mezinárodní asociace ústavního ráva (IACL), Mezinárodní akademie srovnávacího ráva (AIDC) a Světové asociace rávníků (WJA), v jejímž výkonném výboru zastává funkci rezidenta sekce rofesorů ráva. Je autorem řady monografií a mnoha desítek článků doma i v zahraničí, a to v oborech státovědy, ústavního ráva, srovnávacího a ústavního soudnictví a ráva Evroské unie. Na Metroolitní univerzitě Praha založil a vede Centrum srovnávacího a evroského veřejného ráva, které kromě jiného analyzuje vybrané aktuální otázky veřejné srávy ČR i EU. Katedra růmyslového vlastnictví rof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. je vysokoškolským rofesorem a ředním odborníkem se secializací na oblast rávní ochrany duševního vlastnictví. Zároveň je ředitelem Ústavu rávní ochrany duševního vlastnictví MUP a rorektorem MUP ro vědu a výzkum. V růběhu své odborné vědeckovýzkumné činnosti na oli rávní ochrany duševního vlastnictví vytvořil více než 70 ublikací. Na MUP založil a garantuje v České reublice unikátní bakalářský, magisterský a doktorský studijní obor Průmyslové vlastnictví. V minulosti byl mj. ředsedou Úřadu růmyslového vlastnictví. V oblasti rávní ochrany duševního vlastnictví je aktivní v mnoha českých i zahraničních organizacích, nař. Světové organizaci duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO). Katedry MUP 11

14 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? VYBERTE SI OBOR ASIJSKÁ STUDIA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY A ZJISTĚTE TO! Absolventka MUP Adéla Těhníková Politická a kulturní asistentka Velvyslanectví Korejské reubliky

15 magisterské studium rezenční a kombinovaná forma rigorózní řízení v rámci oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia Zaměření studia Obor v českém jazyce je zaměřen na studium indo-acifického regionu, zejména Dálného východu a jihovýchodní Asie, a Indického subkontinentu. Svou strukturou navazuje na bakalářský stueň studia oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia či International Relations and Euroean Studies vyučovaných na Metroolitní univerzitě Praha, ale je otevřen také absolventům všech ostatních bakalářských oborů. Během studia se osluchači seznámí s hlavními aktéry (státy, organizace), olitickými systémy, mezinárodními a ekonomickými vztahy a bezečností studovaného teritoria. Studium je zaměřeno mimo jiné na etnické, náboženské a jazykové asekty, které ovedou k hlubšímu celkovému ochoeni fungovaní solečnosti jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i regionu jakožto celku a jeho vztahů se zahraničím. Cílem studia je řiravit odborníky, kteří roojí znalosti svého ůvodního bakalářského oboru se znalostí roblematiky Asie a mezinárodních vztahů. Studium je rozčleněno do bloků: ředměty teoretického základu: mezinárodní vztahy, olitická geografie, řešení konfliktů a další olitologické discilíny se zaměřením na Asii úvodní teritoriální kurzy secializované ředměty zaměřené na reálie jednotlivých zemí od fyzické a hosodářské geografie řes etnicitu a kulturní zvyklosti až o jejich historii Výuka asijských jazyků Významnou součástí studijního lánu jsou volitelné čtyřsemestrální kurzy asijských jazyků čínštiny, jaonštiny a indonéštiny. V těchto jazycích je možné získat Certifikát z asijského jazyka, který je určen jak ro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak ro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání. Studenti rovněž mají možnost si zvolit angličtinu nebo jiný světový jazyk jako volitelný ředmět. Podmínky ro řijetí Asijská studia a mezinárodní vztahy Usějte v asijském století složení řijímací zkoušky: test z asijských reálií kombinované studium bez řijímacích zkoušek Asijská studia a mezinárodní vztahy 13

16 Ulatnění absolventů dilomacie mezinárodní obchod mezinárodní instituce a organizace instituce veřejné srávy zravodajská média české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace cestovní ruch vědecko-edagogická činnost na vysokých školách MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA *) I. SEMESTR II. SEMESTR III. SEMESTR IV. SEMESTR NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Úvod do mezinárodních vztahů Asie Úvod do studia Indického subkontinentu Energetická bezečnost Asie Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích Politická a ekonomická geografie Asie Úvod do studia Vietnamu Indický subkontinent v moderní době Bezečnost v Asii Čína: solečnost a civilizace Moderní olitický vývoj Číny Moderní olitický vývoj Indočíny Integrační rocesy v asijsko-acifické oblasti Úvod do studia Jaonska Kolonialismus a ostkoloniální teorie Moderní olitický vývoj Jaonska Povinně volitelný ředmět 2) v Úvod do studia jihovýchodní Asie Moderní olitický vývoj Indonésie Moderní olitický vývoj Koreje Dilomový seminář Metodologický seminář/akademické saní Povinně volitelný ředmět 2) v Povinně volitelný ředmět 2) v Asijský jazyk IV 1) v Asijský jazyk I 1) v Asijský jazyk II 1) v Asijský jazyk III 1) v POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2) NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Aktuální roblémy Dálného východu v Aktuální roblémy jihovýchodní Asie v Korea: Civilizace a solečnost v Mongolsko: Civilizace a solečnost v Udržitelný rozvoj v Asii v Úvod do studia Thajska, Laosu a Kambodže v *) Změny ve studijním lánu vyhrazeny. 1) Asijský jazyk je volitelný ředmět, který bude otevřen ouze v rezenční formě studia ři dostatečném zájmu studentů. 2) Studenti si volí v aktuálním rozvrhu daného semestru jeden z nabízených ovinně volitelných ředmětů. = ovinný ředmět / v = ovinně volitelný ředmět / v = volitelný ředmět 14 Asijská studia a mezinárodní vztahy

17 Asijská studia a mezinárodní vztahy 15

18 Asian Studies and International Relations Succeed in the Asian Century magisterské studium rezenční forma rigorózní řízení v rámci oboru International Relations and Euroean Studies Zaměření studia Obor nově vyučovaný v anglickém jazyce je zaměřen na studium indo-acifického regionu, zejména Dálného východu a jihovýchodní Asie, a Indického subkontinentu. Svou strukturou navazuje na bakalářský stueň studia oborů International Relations and Euroean Studies či Mezinárodní vztahy a evroská studia vyučovaných na Metroolitní univerzitě Praha, ale je otevřen také absolventům všech ostatních bakalářských oborů. Během studia se osluchači seznámí s hlavními aktéry (státy, organizace), olitickými systémy, mezinárodními a ekonomickými vztahy a bezečností studovaného teritoria. Studium je zaměřeno mimo jiné na etnické, náboženské a jazykové asekty, které ovedou k hlubšímu celkovému ochoení fungování solečností jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i Asie jakožto celku a jejích vztahů se zahraničím. Cílem rogramu je řiravit odborníky, kteří roojí znalosti svého ůvodního bakalářského oboru se znalostí roblematiky Asie a mezinárodních vztahů. Studium je rozčleněno do bloků: ředměty teoretického základu: mezinárodní vztahy, olitická geografie, bezečnostní roblematika, řešení konfliktů a další teoretické discilíny se zaměřením na Asii úvodní teritoriální kurzy secializované ředměty zaměřené na reálie jednotlivých zemí od fyzické a hosodářské geografie řes etnicitu a kulturní zvyklosti až o jejich historii Výuka asijských jazyků Významnou součástí studijního lánu jsou volitelné čtyřsemestrální kurzy asijských jazyků čínštiny, jaonštiny a indonéštiny. Po jejich absolvování je možné získat Certifikát z asijského jazyka, který je určen jak ro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak ro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání. Studenti rovněž mají možnost si zvolit angličtinu nebo jiný světový jazyk jako volitelný ředmět. Podmínky ro řijetí složení řijímací zkoušky: test z asijských reálií obsahující uzavřené i otevřené otázky a krátká esej na téma týkající se aktuálního dění v Asii test z anglického jazyka (ožadovaná minimální úroveň jazykových kometencí je B2 odle Solečného evroského referenčního rámce ro jazyky) uchazeči mohou na základě doložení ověřené koie certifikátu o složení státní závěrečné zkoušky, říadně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka, ožádat o rominutí řijímacího testu z anglického jazyka 16 Asian Studies and International Relations

19 Ulatnění absolventů dilomacie mezinárodní obchod mezinárodní instituce a organizace nadnárodní solečnosti instituce veřejné srávy zravodajská média české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace cestovní ruch vědecko-edagogická činnost na vysokých školách v ČR i v zahraničí MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ FORMA *) I. SEMESTR II. SEMESTR III. SEMESTR IV. SEMESTR NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Introduction to International Relations-Asia Colonialism and Post-colonial Theories Indian Subcontinent in the Modern Era Regional Integration and Cooeration in the Asia Pacific Introduction to Southeast Asian Studies Introduction to Indian-Subcontinental Studies Contemorary Korea Security in the Asia Pacific China: Society and Civilization Contemorary China Contemorary Jaan Master s Dissertation Seminar Introduction to Jaanese Studies Contemorary Indonesia Contemorary Indochina Conflict Resolution in International Relations Introduction to Vietnam Political Geograhy and Geoolitics Regionalism Free Choice Course 2) v International Relations Research Methods Free Choice Course 2) v Free Choice Course 2) v Asian Language IV 1) v Asian Language I 1) v Asian Language II 1) v Asian Language III 1) v POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2) NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Anglohone Countries in Southeast Asia: Malaysia and Singaore v Australia and Pacific Asia v Contemorary Issues in East Asia v Contemorary Issues in Southeast Asia v Energy Security in the Indo-Pacific v Korea: Society and Business Environment v *) Změny ve studijním lánu vyhrazeny. 1) Asijský jazyk je volitelný ředmět, který bude otevřen ouze v rezenční formě studia ři dostatečném zájmu studentů. 2) Studenti si volí v aktuálním rozvrhu daného semestru jeden z nabízených ovinně volitelných ředmětů. = ovinný ředmět / v = ovinně volitelný ředmět / v = volitelný ředmět Asian Studies and International Relations 17

20 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? VYBERTE SI OBOR MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA A ZJISTĚTE TO! Absolvent MUP Robert Batěk Štábní racovník Oerační velitelství NATO Brunssum, Nizozemsko