KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?"

Transkript

1 STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

2 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: Více o dnech otevřených dveří na str. 98.

3 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha... 3 O Metroolitní univerzitě Praha... 4 Přehled studijních oborů... 5 Studium... 6 Katedry MUP... 8 ASIJSKÁ STUDIA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma ASIAN STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS magisterské studium, rezenční forma MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma doktorské studium, rigorózní řízení INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES bakalářské studium, rezenční forma magisterské studium, rezenční forma doktorské studium, rigorózní řízení VEŘEJNÁ SPRÁVA EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma HUMANITNÍ STUDIA bakalářské studium, rezenční forma POLITOLOGIE magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma MEDIÁLNÍ STUDIA bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ MEZINÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ VZTAHY V PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍ bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma rigorózní řízení doktorské studium MEZINÁRODNÍ OBCHOD REGIONÁLNÍ STUDIA A MEZINÁRODNÍ OBCHOD bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma INTERNATIONAL BUSINESS bakalářské studium, rezenční forma ANGLOFONNÍ STUDIA ANGLOPHONE STUDIES bakalářské studium, rezenční forma bakalářské studium, kombinovaná forma magisterské studium, rezenční forma magisterské studium, kombinovaná forma Výuka cizích jazyků Zahraniční soluráce MUP Škola bez bariér Pracovní trénink ro zdravotně ostižené Výzkumná centra a vydavatelství MUP Odborná knihovna Jiřího Hájka imup Klub absolventů MUP Sortovní klub MUP Přijímací řízení Praha a univerzitní střediska MUP Školné a olatky Dny otevřených dveří

4

5 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha Milí zájemci o studium, milí budoucí studenti, velmi mě těší váš zájem o Metroolitní univerzitu Praha a evně doufám, že v této brožuře naleznete veškeré otřebné informace. Dovolte mi úvodem ár slov. Volba vysokoškolského studia atří mezi jeden z nejdůležitějších mezníků v životě, rotože výběrem srávné vysoké školy řeklenete omyslnou křižovatku rozhodování a vydáte se na cestu za vzděláním, které bude utvářet vaši rofesní budoucnost. Až se jednou ohlédnete zátky ři vzomínání na svoji alma mater, oznáte, co všechno vám toto rozhodnutí řineslo. Nebudou to jen nabyté vědomosti a zkušenosti, ale také noví řátelé a nezaomenutelná studentská léta. Proto je dobré si vybrat kvalitní vzdělávací instituci. Jaké jsou ale arametry kvality? Kvalitní škola se vyznačuje nabídkou vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stuni. Kvalitu instituce odoruje stabilní akademický sbor s ersektivou dalšího rozvoje. Kvalitní vysoká škola se neuzavírá světu a rozvíjí mezinárodní soluráci. Kvalitní instituce nejen vzdělává, ale také rozvíjí další činnost ve vědeckovýzkumných centrech, odoruje nadané studenty a vystuuje směrem k veřejnosti jako sociálně zodovědná instituce, která usiluje svou činností o kultivaci veřejného rostředí. Rád bych vám nyní ředstavil Metroolitní univerzitu Praha, jednu z největších a nejstarších soukromých vysokých škol v České reublice, která ůsobí v Praze a v univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Metroolitní univerzita Praha si za dobu své existence od roku 2001 vybudovala renomé restižní univerzity, která nabízí komletní vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském, doktorském stuni a také rigorózní řízení. Na naší univerzitě si můžete vybrat z humanitních, rávních a ekonomických oborů, jejichž výuka je zajišťována v českém i anglickém jazyce vysoce kvalifikovanými edagogy. Metroolitní univerzita Praha soluracuje s více než 140 zahraničními artnerskými univerzitami, kde studenti mohou strávit semestr či dva na výměnném obytu. Během akademického roku ořádá univerzita četné konference, kulaté stoly a odborné řednášky. Ve své výzkumné a vědecké činnosti se snaží o co největší zaojení studentů, kteří se na těchto aktivitách odílejí. Díky Sortovnímu klubu mají studenti možnost účastnit se mnohých sortovních aktivit, ať už se jedná o každotýdenní sortovní kurzy, nebo ravidelné týdenní zájezdy zaměřené na cyklistiku či lyžování. Metroolitní univerzita Praha dbá na to, aby studenti měli ro své studium co nejleší odmínky, roto klade důraz na moderní rostředí a vybavenost. Budovy jsou bezbariérové ro studenty s ohybovým ostižením, kteří u nás studují v rámci rogramu Škola bez bariér. Závěrem bych vám rád ořál hodně štěstí ři výběru cesty, která vás v životě nasměruje tím srávným směrem, a hodně úsěchů ři budoucím studiu. rof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha 3

6 O Metroolitní univerzitě Praha Moderní univerzita s mezinárodní atmosférou Metroolitní univerzita Praha otevřela své dveře rvním studentům v roce Od té doby těmito dveřmi rošlo již téměř absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V osledních letech řijímá univerzita do rvních ročníků řibližně studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České reublice. Univerzita v současné době oskytuje vzdělání studentů. Zahraniční soluráce Metroolitní univerzita Praha je vyhledávaným akademickým a studentským centrem ro studenty z celého světa. Právě mezinárodní rozměr ji vyzdvihl na omyslný rvní stuínek mezi soukromými vysokými školami. O tom všem svědčí neustále narůstající očet artnerských univerzit o celém světě, zahraniční studenti více než 55 národností, rozvíjející se rogram Erasmus+, nabídka zahraničních stáží ro absolventy a v neoslední řadě rogramy Double Degree, které umožňují našim studentům absolvovat rok na artnerské zahraniční univerzitě a získat tak o ukončení studia dilom obou univerzit. Věda a výzkum Kromě vysokého standardu akademické výuky nabízí svým studentům také četné dorovodné rogramy v rámci jednotlivých kateder či výzkumných center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky. Škola bez bariér Metroolitní univerzita Praha ve své činnosti nezaomíná ani na solečenskou odovědnost. Již od roku 2003 realizuje sociální rogram Škola bez bariér ro studenty s ohybovým ostižením, za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stiendium ve výši školného a studují v bezbariérových rostorech. Mohou tak snadněji dosahovat svých akademických snů a cílů a o absolvování studia nalézt dobré ulatnění na trhu ráce. 4 O Metroolitní univerzitě Praha

7 Přehled studijních oborů Humanitní, rávní, ekonomické obory Studijní obor Vyučovací jazyk Místo výuky Bakalářské obory Anglofonní studia ČJ/AJ Praha Anglohone Studies AJ Praha Humanitní studia ČJ Praha International Business AJ Praha International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mediální studia ČJ Praha Mezinárodní obchod ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Průmyslové vlastnictví ČJ Praha Veřejná sráva ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Magisterské obory Anglofonní studia ČJ/AJ Praha Anglohone Studies AJ Praha Asian Studies and International Relations AJ Praha Asijská studia a mezinárodní vztahy ČJ Praha Evroská studia a veřejná sráva ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mediální studia ČJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Politologie ČJ Praha Regionální studia a mezinárodní obchod ČJ Praha Doktorské obory International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha Rigorózní řízení International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha Přehled studijních oborů 5

8 Studium Rozšiřte si obzory Metroolitní univerzita Praha sídlí v Praze, ale svá univerzitní střediska má také v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Univerzita nabízí studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních studií, rávní secializace, humanitních nebo mediálních studií a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v rezenční, tak v kombinované formě. Kromě českých oborů nabízí čtyři obory vyučované výlučně v anglickém jazyce. Metroolitní univerzita Praha tak oskytuje vysokoškolské vzdělávání v deseti bakalářských, jedenácti magisterských a třech doktorských oborech. Bakalářské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je tři roky. Podmínkou ro řijetí je úsěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou koií maturitního vysvědčení nebo jeho ekvivalentu v říadě studia na zahraniční střední škole (s nostrifikační doložkou). Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Kombinovaná forma studia kromě anglicky vyučovaných oborů je bez řijímacích zkoušek. Místo studia: Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Ukončení studia: nasání a obhajoba bakalářské ráce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul bakalář (Bc.). Magisterské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je dva roky. Podmínkou ro řijetí ke studiu je úsěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stuni doložené úředně ověřenou koií dilomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České reublice řikládají úředně ověřenou koii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů a magisterského oboru Mediální studia) je bez řijímacích zkoušek. Místo studia: Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Ukončení studia: nasání a obhajoba dilomové ráce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul magistr (Mgr., Ing. v oboru Regionální studia a mezinárodní obchod). Rigorózní řízení Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia, International Relations and Euroean Studies, Asijská studia a mezinárodní vztahy a Asian Studies and International Relations na MUP se mohou řihlásit do rigorózního řízení oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia nebo International Relations and Euroean Studies. Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví a Evroská studia a veřejná sráva na MUP se mohou řihlásit do rigorózního řízení oboru Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví. 6 Studium

9 Podmínky ro řijetí odání řihlášky a návrhu zamýšlené rigorózní ráce v následujícím rozsahu: název ráce, vymezení tématu ráce, teoretický rámec ráce, oužitá metodologie, seznam informačních zdrojů, orientační časový rámec zracování ráce. Do rigorózního řízení se mohou řihlásit také studenti doktorského studia na MUP, kteří absolvovali magisterské studium na jiné VŠ. Ukončení rigorózního řízení nasání a obhajoba rigorózní ráce, složení státní rigorózní zkoušky, absolventi získají titul doktor filozofie (PhDr.). Doktorské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je tři roky. Podmínkou ro řijetí ke studiu je úsěšně ukončené vysokoškolské studium min. v magisterském stuni doložené úředně ověřenou koií dilomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České reublice řikládají úředně ověřenou koii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční a kombinované formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Místo studia: Praha Ukončení studia: nasání a obhajoba dizertační ráce, složení státní doktorské zkoušky, absolventi získají titul doktor (Ph.D.). Prezenční forma studia Prezenční forma studia je založena na denní výuce od ondělí do átku. Pro řijetí je třeba složit řijímací zkoušku. Podrobnosti o řijímacích zkouškách viz jednotlivé obory. Kombinovaná forma studia Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia. Výuka robíhá zravidla v átek odoledne a celou sobotu cca 4x až 5x za semestr. Studenti využívají e-learning a mají k disozici online řístu k elektronickým databázím a studijním oorám. Možnost účastnit se výuky rezenčního studia. Harmonogram akademického roku: Zimní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Letní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Studium 7

10 Katedry MUP Seznamte se s vedoucími kateder Katedra anglofonních studií rof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. je vedoucím katedry Anglofonních studií na Metroolitní univerzitě Praha. Prof. Hnízdo je renomovaný olitolog, který ůsobil také několik let jako řednášející na univerzitě v Londýně (Institute of Commonwealth Studies). Prof. Hnízdo je členem vědeckých a odborných oborových institucí a ublikuje v odborných časoisech. Po roce 1989 řisěl k obnově výuky olitologie a mezinárodních vztahů na Karlově univerzitě. Byl zakladatelem výuky olitické geografie a geoolitiky na filozofických a sociálněvědních fakultách v České reublice. Je autorem několika monografií. S jeho jménem je sojeno zavedení sociálněvědních studijních rogramů v angličtině na Karlově univerzitě. Je redaktorem časoisu The Annual of Language and Politics and Politics of Identity. Katedra asijských studií Alica Kizeková, Ph.D. vedoucí katedry asijských studií na Metroolitní univerzitě Praha získala magisterský titul v oboru mezinárodní vztahy a dilomacie na Univerzitě Mateja Bela na Slovensku a titul Ph.D. v oblasti mezinárodních vztahů na Bond University v Austrálii. Dříve racovala jako odborná asistentka na Bond University a hostující odborná racovnice v Centru ro multilaterální studia, RSIS, na Nanyang Technological University v Singauru. Působila také jako ministerská oradkyně ro slovenskou vládu v oblasti informatizace solečnosti. Mezi její výzkumné zájmy atří Šanghajská organizace ro soluráci, soft a smart ower, soft balancing, Austrálie, ruská a čínská regionální olitika, ASEAN, dilomacie, regionalismus a velmocenské vztahy v širší střední Asii a indoacifické oblasti. Dr. Kizeková je čestnou členkou Centra ro východo-záadní kulturní a ekonomická studia na Bond University v Austrálii. 8 Katedry MUP

11 Katedra cizích jazyků Mgr. Romana Vančáková vedoucí katedry cizích jazyků na MUP vystudovala anglický jazyk na Pedagogické fakultě UK. Po ukončení studia si během raxe lektorky anglického jazyka v ražských jazykových školách zvyšovala svou odbornou úroveň a stala se akreditovanou examinátorkou mezinárodně uznávaných Cambridge Exams. Tuto zkušenost využívá i během svého ůsobení na MUP. Zde se kromě výuky anglického jazyka a vedení katedry cizích jazyků odílí i na vědeckovýzkumných aktivitách v rámci mezinárodních rojektů zaměřených na rozvoj výuky cizích jazyků. Katedra International Relations and Euroean Studies Mitchell Belfer, Ph.D. je vedoucím a zakladatelem katedry International Relations and Euroean Studies na Metroolitní univerzitě Praha a zároveň šéfredaktorem odborného časoisu CEJISS (Central Euroean Journal of International and Security Studies). Titul Ph.D. a MPA získal v oboru International Relations Theory a mezi jeho akademické secializace atří alianční teorie, energetická bezečnost a řístu Evroy k regionální a mezinárodní bezečnosti. Je autorem ublikací Alliances and Third Party Intervention (Saarbrucken, 2010), Droing the Anchor: An EU Naval Aroach to Energy Security (Praha, 2011), Small State, Dangerous Region: A Strategic Assessment of Bahrain (Peter Lang, 2013) a je častým komentátorem v evroském i mezinárodním tisku včetně Wall Street Journalu. Katedra mediálních studií rof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. vedoucí katedry mediálních studií Metroolitní univerzity Praha, rofesor mediálních studií a řekladatel anglické a americké literatury, člen katedry mediálních studií IKSŽ FSV UK. Vede řednášky z oblasti teorie mediální komunikace a kurzy týkající se kritiky mediálních textů, vývoje médií o roce 1989 a vztahu médií a kultury. Je autorem koncece mediální výchovy ro základní a gymnaziální vzdělávání v ČR. Je soluautorem odborných ublikací knižních (s B. Kölovou Média a solečnost, 2003, Masová média, 2009, s B. Kölovou a P. Bednaříkem Dějiny českých médií, 2011) i časoiseckých. Je členem redakčních rad několika odborných zahraničních eriodik zaměřených na studium médií, v letech byl ředsedou Rady ČT. Katedry MUP 9

12 Katedra mezinárodního obchodu rof. Ing. Václav Kubišta, CSc. je vysokoškolský rofesor jmenovaný v oboru Mezinárodní obchod. Problematice mezinárodních ekonomických vztahů se dlouhodobě věnuje v řednáškové činnosti i ve svém vědeckovýzkumném zaměření. Je autorem mnoha odborných ublikací zabývajících se uvedenou roblematikou. Na Metroolitní univerzitě Praha je garantem bakalářského studijního oboru Mezinárodní obchod a navazujícího magisterského studijního oboru Regionální studia a mezinárodní obchod. Katedra mezinárodních vztahů a evroských studií doc. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. docent mezinárodních olitických vztahů a odborník na roblematiku mezinárodní bezečnosti. Od roku 2007 je členem katedry mezinárodních vztahů a evroských studií MUP, od roku 2009 je vedoucím této katedry. Zároveň je i garantem oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia na Metroolitní univerzitě Praha. V roce 2009 zde založil Centrum bezečnostních studií, jehož je i vedoucím. Ve své vědecké a ublikační činnosti se zaměřuje ředevším na roblematiku rivatizace bezečnosti, mezinárodní terorismus a řešení konfliktů. Je aktivním členem mnoha rofesních asociací, redakčních rad a odborných orgánů, mj. je ředsedou hodnotícího anelu Právní vědy a olitologie Grantové agentury České reubliky a členem stálé racovní skuiny ro sociální vědy Akreditační komise České reubliky. Katedra olitologie a humanitních studií PhDr. Petr Just, Ph.D. vystudoval olitologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 2005 až 2011 rovněž ůsobil jako odborný asistent. V současnosti je vedoucím katedry olitologie a humanitních studií na Metroolitní univerzitě Praha, externě okračuje ve soluráci s FSV UK. Zabývá se zejména olitickými systémy České reubliky, Slovenska a bývalého Československa, dále zemí v regionu střední Evroy a okrajově i vybranými zeměmi záadní Evroy a USA. Je soluautorem ublikace Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční olitiky ČR v letech (2005), solueditorem ublikace Levice v České reublice a na Slovensku o roce 1989 (2010) a je jedním z autorů kolektivních monografií Česká demokracie o roce 1989 (2013), První římá volba rezidenta ČR v roce 2013 (2014) ad. Problematiku české olitiky řednáší i v rámci jednorázových řednášek ro jiné vysoké školy, letní školy či intenzivní kurzy ro studenty řijíždějící ze zahraničí. 10 Katedry MUP

13 Katedra rávních discilín a veřejné srávy rof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. je rofesorem v oboru ústavního ráva, univerzitním edagogem a advokátem, zároveň je i dlouholetým členem Mezinárodní asociace ústavního ráva (IACL), Mezinárodní akademie srovnávacího ráva (AIDC) a Světové asociace rávníků (WJA), v jejímž výkonném výboru zastává funkci rezidenta sekce rofesorů ráva. Je autorem řady monografií a mnoha desítek článků doma i v zahraničí, a to v oborech státovědy, ústavního ráva, srovnávacího a ústavního soudnictví a ráva Evroské unie. Na Metroolitní univerzitě Praha založil a vede Centrum srovnávacího a evroského veřejného ráva, které kromě jiného analyzuje vybrané aktuální otázky veřejné srávy ČR i EU. Katedra růmyslového vlastnictví rof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. je vysokoškolským rofesorem a ředním odborníkem se secializací na oblast rávní ochrany duševního vlastnictví. Zároveň je ředitelem Ústavu rávní ochrany duševního vlastnictví MUP a rorektorem MUP ro vědu a výzkum. V růběhu své odborné vědeckovýzkumné činnosti na oli rávní ochrany duševního vlastnictví vytvořil více než 70 ublikací. Na MUP založil a garantuje v České reublice unikátní bakalářský, magisterský a doktorský studijní obor Průmyslové vlastnictví. V minulosti byl mj. ředsedou Úřadu růmyslového vlastnictví. V oblasti rávní ochrany duševního vlastnictví je aktivní v mnoha českých i zahraničních organizacích, nař. Světové organizaci duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO). Katedry MUP 11

14 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? VYBERTE SI OBOR ASIJSKÁ STUDIA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY A ZJISTĚTE TO! Absolventka MUP Adéla Těhníková Politická a kulturní asistentka Velvyslanectví Korejské reubliky

15 magisterské studium rezenční a kombinovaná forma rigorózní řízení v rámci oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia Zaměření studia Obor v českém jazyce je zaměřen na studium indo-acifického regionu, zejména Dálného východu a jihovýchodní Asie, a Indického subkontinentu. Svou strukturou navazuje na bakalářský stueň studia oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia či International Relations and Euroean Studies vyučovaných na Metroolitní univerzitě Praha, ale je otevřen také absolventům všech ostatních bakalářských oborů. Během studia se osluchači seznámí s hlavními aktéry (státy, organizace), olitickými systémy, mezinárodními a ekonomickými vztahy a bezečností studovaného teritoria. Studium je zaměřeno mimo jiné na etnické, náboženské a jazykové asekty, které ovedou k hlubšímu celkovému ochoeni fungovaní solečnosti jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i regionu jakožto celku a jeho vztahů se zahraničím. Cílem studia je řiravit odborníky, kteří roojí znalosti svého ůvodního bakalářského oboru se znalostí roblematiky Asie a mezinárodních vztahů. Studium je rozčleněno do bloků: ředměty teoretického základu: mezinárodní vztahy, olitická geografie, řešení konfliktů a další olitologické discilíny se zaměřením na Asii úvodní teritoriální kurzy secializované ředměty zaměřené na reálie jednotlivých zemí od fyzické a hosodářské geografie řes etnicitu a kulturní zvyklosti až o jejich historii Výuka asijských jazyků Významnou součástí studijního lánu jsou volitelné čtyřsemestrální kurzy asijských jazyků čínštiny, jaonštiny a indonéštiny. V těchto jazycích je možné získat Certifikát z asijského jazyka, který je určen jak ro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak ro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání. Studenti rovněž mají možnost si zvolit angličtinu nebo jiný světový jazyk jako volitelný ředmět. Podmínky ro řijetí Asijská studia a mezinárodní vztahy Usějte v asijském století složení řijímací zkoušky: test z asijských reálií kombinované studium bez řijímacích zkoušek Asijská studia a mezinárodní vztahy 13

16 Ulatnění absolventů dilomacie mezinárodní obchod mezinárodní instituce a organizace instituce veřejné srávy zravodajská média české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace cestovní ruch vědecko-edagogická činnost na vysokých školách MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA *) I. SEMESTR II. SEMESTR III. SEMESTR IV. SEMESTR NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Úvod do mezinárodních vztahů Asie Úvod do studia Indického subkontinentu Energetická bezečnost Asie Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích Politická a ekonomická geografie Asie Úvod do studia Vietnamu Indický subkontinent v moderní době Bezečnost v Asii Čína: solečnost a civilizace Moderní olitický vývoj Číny Moderní olitický vývoj Indočíny Integrační rocesy v asijsko-acifické oblasti Úvod do studia Jaonska Kolonialismus a ostkoloniální teorie Moderní olitický vývoj Jaonska Povinně volitelný ředmět 2) v Úvod do studia jihovýchodní Asie Moderní olitický vývoj Indonésie Moderní olitický vývoj Koreje Dilomový seminář Metodologický seminář/akademické saní Povinně volitelný ředmět 2) v Povinně volitelný ředmět 2) v Asijský jazyk IV 1) v Asijský jazyk I 1) v Asijský jazyk II 1) v Asijský jazyk III 1) v POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2) NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Aktuální roblémy Dálného východu v Aktuální roblémy jihovýchodní Asie v Korea: Civilizace a solečnost v Mongolsko: Civilizace a solečnost v Udržitelný rozvoj v Asii v Úvod do studia Thajska, Laosu a Kambodže v *) Změny ve studijním lánu vyhrazeny. 1) Asijský jazyk je volitelný ředmět, který bude otevřen ouze v rezenční formě studia ři dostatečném zájmu studentů. 2) Studenti si volí v aktuálním rozvrhu daného semestru jeden z nabízených ovinně volitelných ředmětů. = ovinný ředmět / v = ovinně volitelný ředmět / v = volitelný ředmět 14 Asijská studia a mezinárodní vztahy

17 Asijská studia a mezinárodní vztahy 15

18 Asian Studies and International Relations Succeed in the Asian Century magisterské studium rezenční forma rigorózní řízení v rámci oboru International Relations and Euroean Studies Zaměření studia Obor nově vyučovaný v anglickém jazyce je zaměřen na studium indo-acifického regionu, zejména Dálného východu a jihovýchodní Asie, a Indického subkontinentu. Svou strukturou navazuje na bakalářský stueň studia oborů International Relations and Euroean Studies či Mezinárodní vztahy a evroská studia vyučovaných na Metroolitní univerzitě Praha, ale je otevřen také absolventům všech ostatních bakalářských oborů. Během studia se osluchači seznámí s hlavními aktéry (státy, organizace), olitickými systémy, mezinárodními a ekonomickými vztahy a bezečností studovaného teritoria. Studium je zaměřeno mimo jiné na etnické, náboženské a jazykové asekty, které ovedou k hlubšímu celkovému ochoení fungování solečností jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i Asie jakožto celku a jejích vztahů se zahraničím. Cílem rogramu je řiravit odborníky, kteří roojí znalosti svého ůvodního bakalářského oboru se znalostí roblematiky Asie a mezinárodních vztahů. Studium je rozčleněno do bloků: ředměty teoretického základu: mezinárodní vztahy, olitická geografie, bezečnostní roblematika, řešení konfliktů a další teoretické discilíny se zaměřením na Asii úvodní teritoriální kurzy secializované ředměty zaměřené na reálie jednotlivých zemí od fyzické a hosodářské geografie řes etnicitu a kulturní zvyklosti až o jejich historii Výuka asijských jazyků Významnou součástí studijního lánu jsou volitelné čtyřsemestrální kurzy asijských jazyků čínštiny, jaonštiny a indonéštiny. Po jejich absolvování je možné získat Certifikát z asijského jazyka, který je určen jak ro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak ro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání. Studenti rovněž mají možnost si zvolit angličtinu nebo jiný světový jazyk jako volitelný ředmět. Podmínky ro řijetí složení řijímací zkoušky: test z asijských reálií obsahující uzavřené i otevřené otázky a krátká esej na téma týkající se aktuálního dění v Asii test z anglického jazyka (ožadovaná minimální úroveň jazykových kometencí je B2 odle Solečného evroského referenčního rámce ro jazyky) uchazeči mohou na základě doložení ověřené koie certifikátu o složení státní závěrečné zkoušky, říadně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka, ožádat o rominutí řijímacího testu z anglického jazyka 16 Asian Studies and International Relations

19 Ulatnění absolventů dilomacie mezinárodní obchod mezinárodní instituce a organizace nadnárodní solečnosti instituce veřejné srávy zravodajská média české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace cestovní ruch vědecko-edagogická činnost na vysokých školách v ČR i v zahraničí MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ FORMA *) I. SEMESTR II. SEMESTR III. SEMESTR IV. SEMESTR NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Introduction to International Relations-Asia Colonialism and Post-colonial Theories Indian Subcontinent in the Modern Era Regional Integration and Cooeration in the Asia Pacific Introduction to Southeast Asian Studies Introduction to Indian-Subcontinental Studies Contemorary Korea Security in the Asia Pacific China: Society and Civilization Contemorary China Contemorary Jaan Master s Dissertation Seminar Introduction to Jaanese Studies Contemorary Indonesia Contemorary Indochina Conflict Resolution in International Relations Introduction to Vietnam Political Geograhy and Geoolitics Regionalism Free Choice Course 2) v International Relations Research Methods Free Choice Course 2) v Free Choice Course 2) v Asian Language IV 1) v Asian Language I 1) v Asian Language II 1) v Asian Language III 1) v POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2) NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Anglohone Countries in Southeast Asia: Malaysia and Singaore v Australia and Pacific Asia v Contemorary Issues in East Asia v Contemorary Issues in Southeast Asia v Energy Security in the Indo-Pacific v Korea: Society and Business Environment v *) Změny ve studijním lánu vyhrazeny. 1) Asijský jazyk je volitelný ředmět, který bude otevřen ouze v rezenční formě studia ři dostatečném zájmu studentů. 2) Studenti si volí v aktuálním rozvrhu daného semestru jeden z nabízených ovinně volitelných ředmětů. = ovinný ředmět / v = ovinně volitelný ředmět / v = volitelný ředmět Asian Studies and International Relations 17

20 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? VYBERTE SI OBOR MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA A ZJISTĚTE TO! Absolvent MUP Robert Batěk Štábní racovník Oerační velitelství NATO Brunssum, Nizozemsko

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2014/2015 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 11. 12. 2013 19. 3. 2014 18. 6. 2014 15. 1. 2014 16. 4. 2014 1. 9. 2014 12. 2. 2014 21.

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

Studijní obory akademický rok 2010/2011

Studijní obory akademický rok 2010/2011 s univerzitními středisky v Plzni, Liberci, Hradci Králové Studijní obory akademický rok 2010/2011 Bc. Mgr. PhDr. Ph.D. Asijská studia a mezinárodní vztahy Anglohone Studies Mezinárodní vztahy a evroská

Více

STUDIJNÍ OBORY AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

STUDIJNÍ OBORY AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 s univerzitními středisky v Plzni, Liberci, Hradci Králové STUDIJNÍ OBORY AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Asijská studia a mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy a evroská studia International

Více

www.mup.cz 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012

www.mup.cz 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012 STUDIJNÍ OBORY 2012/2013 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 www.mu.cz

Více

www.mup.cz 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013

www.mup.cz 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013 STUDIJNÍ OBORY 2013/2014 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

STUDIJNÍ OBORY 2018/2019

STUDIJNÍ OBORY 2018/2019 www.mu.cz STUDIJNÍ OBORY 2018/2019 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové 10. 1. 2018 31. 1. 2018 28. 2. 2018 21. 3. 2018 18. 4. 2018 16. 5. 2018 13. 6. 2018 3. 9. 2018 17. 9. 2018

Více

Rozhodnutí rektora č. 17/2015

Rozhodnutí rektora č. 17/2015 Rozhodnutí rektora č. 17/2015 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2016/2017 Tímto rozhodnutím

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Rozhodnutí rektora č. 17/2013

Rozhodnutí rektora č. 17/2013 Rozhodnutí rektora č. 17/2013 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2014/2015 A. BAKALÁŘSKÉ

Více

Rozhodnutí rektora č. 23/2016

Rozhodnutí rektora č. 23/2016 Rozhodnutí rektora č. 23/2016 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2017/2018 Tímto rozhodnutím

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Rozhodnutí rektora č. 15/2011

Rozhodnutí rektora č. 15/2011 Rozhodnutí rektora č. 15/2011 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. v akademickém roce 2012/2013 A. BAKALÁŘSKÉ

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH

ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH (jednooborové bakalářské studium) B 731 Čeština v komunikaci neslyšících (Platnost akreditace: 13.1. 007 31.1. 015) Student je ovinen získat 130 kreditů z ovinných ředmětů

Více

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA. Studijní obory

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA. Studijní obory Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA Studijní obory akademický rok 2008/2009 Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Veřejná správa

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Studijní obory. akademický rok 2008/2009

Studijní obory. akademický rok 2008/2009 Studijní obory akademický rok 2008/2009 Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Veřejná správa Humanitní studia Průmyslové vlastnictví Mezinárodní obchod Anglofonní

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Schváleno a projednáno: Vědeckou radou MUP 15.10.2010 1 1. CÍLE PRO ROK 2011 1.1. Věda a výzkum Hlavními cílem je silnější zaměření

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Termín pro konání státních zkoušek

Termín pro konání státních zkoušek Termín pro konání státních zkoušek TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2017 Termíny státních zkoušek dle harmonogramu pro akademický rok 2016/2017 2017 Státní zkoušky - lednové a únorové termíny 2017 (jen

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Probíhá každý den podle rozvrhu od 18. 9. 2017 do 29. 6. 2018. Den pondělí čtvrtek pátek Obsah výuka odborná praxe VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY PODLE

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Vyhodnocení ankety. Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 2013

Vyhodnocení ankety. Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 2013 Vyhodnocení ankety Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 01 Respondenti ankety podle oboru jejich absolutoria Celkem 117 respondentů všech oborů IMS z let 000 01 49 % absolventů magisterského studia

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Stipendia DAAD 2016/17

Stipendia DAAD 2016/17 Stipendia DAAD 2016/17 Přednášející: Christof Heinz, Informační centrum DAAD v Praze 18.10.2016, Centrum jazykového vzdělávání Univerzita Palackého v Olomouci www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightova stipendia Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více