Ondřej Hykš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz"

Transkript

1 Ondřej Hykš

2 International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci

3 Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické zprávy (TR) Veřejně dostupné specifikace (PAS) Dohody z workshopů (IWA) Pokyny ISO (ISO Guide) Postup tvorby normy Návrh pracovní skupiny ISO/WD Návrhkomise ISO/CD Návrh mezinárodní normy ISO/DIS Konečný návrh mezinárodní normy ISO/FDIS

4 Pracovní skupina přímo podřízená technickému řídícímu výboru ISO Jediným úkolem je tvorba normy ISO Zařazena do plánu v roce 2005 Vyvážená účast všech zainteresovaných stran průmysl, vládní organizace, spotřebitelé, pracující, nevládní organizace a ostatní -výzkum, podpora, služby aj. rozvojové i rozvinuté země

5 Podpora zainteresovaných stran s omezenými finančními prostředky Zapojeno 54 zemí Rovnoměrné zapojení žen a mužů Norma nebude určena k certifikaci společenské odpovědnosti třetí stranou

6 poskytnout návod pro funkční společenskou odpovědnost mezinárodní norma, aplikovatelná pro všechny typy organizací identifikovat a zapojit do práce zainteresované strany zvýšit důvěryhodnost organizací a tím i jejich konkurenceschopnost zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků podporovat jednotnou terminologii pro společenskou odpovědnost být v souladu s již existujícími dokumenty, kodexy a dalšími mezinárodními dohodami (např. Světová deklarace lidských práv, Deklarace ILO)

7 V současné době je dokument ve fázi ISO/CD Norma bude dostupná pravděpodobně až v roce 2010 Aktuální návrh je veřejný

8 Rozsáhlá pracovní skupina Rozsáhlý text Nejednotnost textu Časté opakování téměř identických textů Konflikty s ostatními technickými komisemi Nejednotná terminologie s ostatními dokumenty ISO

9 Předmluva Předmět Termíny a definice Porozumění společenské odpovědnosti Společenská odpovědnost organizace Současné trendy ve společenské odpovědnosti Charakteristiky společenské odpovědnosti Vlády a společenská odpovědnost

10 Principy společenské odpovědnosti Obecně Odpovědnost Transparentnost Etické chování Zainteresovaná strana Právní normy Mezinárodní standardy Lidská práva

11 Uznávání společenské odpovědnosti a zapojení zainteresovaných stran Obecně Uznávání společenské odpovědnosti Identifikování a zapojení zainteresovaných stran

12 návod se týká konceptů, termínů a definicí, které se vztahují ke společenské odpovědnosti; pozadí, trendů a charakteristik společenské odpovědnosti; principů a postupů, vztahujících se ke společenské odpovědnosti; hlavních předmětů zájmu a problémů, vztahujících se ke společenské odpovědnosti;

13 návod se týká integrování, implementace a podporování společensky odpovědného chování prostřednictvím organizace a její sféry vlivu; identifikování a zapojení zainteresovaných stran; závazků ke komunikování a výkonnosti komunikace ve vztahu ke společenské odpovědnosti a tím i přispívání k udržitelnému rozvoji.

14 cílem je podporovat jednotné porozumění záležitostem zoblasti společenské odpovědnosti a doplňovat další nástroje a iniciativy, vztahující se ke společenské odpovědnosti není normou systémů managementu není určená, ani vhodná pro účely certifikace nebo pro použití při tvorbě předpisů, nebo pro smluvní účely

15 Návod ke klíčovým tématům společenské odpovědnosti

16 Vedení organizace Lidská práva povinná péče povinná péče rizikové situace s ohledem na lidská práva vyhnutí se spoluúčasti na trestném činu řešení stížností diskriminace a ohrožené skupiny veřejná a politická práva ekonomická, sociální a kulturní práva základní práva při práci

17 Praktiky zoblasti pracovních vztahů zaměstnanost a pracovní vztahy pracovní podmínky a sociální ochrana sociální dialog zdraví a bezpečnost při práci rozvoj člověka a výcvik na pracovišti

18 Životní prostředí zabraňování znečišťování udržitelné využívání zdrojů zabraňování a přizpůsobování se klimatickým změnám ochrana a obnova přírodního životního prostředí

19 Postupy spravedlivého fungování zabraňování korupci odpovědné zapojení se do politiky čestná konkurence podpora společenské odpovědnosti v rámci sféry vlivu respektování vlastnických práv

20 Problémy týkající se spotřebitelů férový marketing, faktické a jednoznačné informace a spravedlivé postupy v oblasti smluv ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů udržitelná spotřeba služby zákazníkům, podpora a řešení sporů ochrana dat a soukromí spotřebitelů přístup k nezbytným službám vzdělávání a vědomí závažnosti

21 Občanská angažovanost a rozvoj komunity občanská angažovanost vzdělávání a kultura vytváření pracovních míst a rozvoj dovedností rozvoj a přístup k technologiím tvorba bohatství a příjmů zdraví sociální investice

22 Návod kintegraci společenské odpovědnosti do celé organizace

23 Obecně Vztahy charakteristik organizace ke společenské odpovědnosti Porozumění společenské odpovědnosti organizace stanovení relevantnosti a závažnosti klíčových témat pro organizaci sféra vlivu organizace stanovení priorit v řešení klíčových témat a problémů

24 Postupy integrace společenské odpovědnosti do celé organizace zabudování společenské odpovědnosti do zabudování společenské odpovědnosti do systémů a postupů organizace stanovení směru organizace ve společenské odpovědnosti zvyšování povědomí a budování kompetencí v oblasti společenské odpovědnosti

25 Komunikace a společenská odpovědnost role komunikace ve společenské odpovědnosti charakteristiky informací vztahujících se ke společenské odpovědnosti komunikace o výkonnosti organizace voblasti společenské odpovědnosti dialog se zainteresovanými stranami o komunikaci ohledně společenské odpovědnosti

26 Zvyšování kredibility v oblasti společenské odpovědnosti Metody zvyšování kredibility Metody zvyšování kredibility Řešení konfliktů nebo sporů mezi organizací a zainteresovanými stranami Zvyšování kredibility komunikace ohledně společenské odpovědnosti

27 Přezkoumávání a zlepšování opatření a postupů organizace týkajících se společenské odpovědnosti Obecně Činnosti monitorování společenské odpovědnosti Přezkoumávání pokroku a výkonnosti organizace voblasti společenské odpovědnosti Zvyšování spolehlivosti sběru a managementu dat a informací Zvyšování výkonnosti

28 Dobrovolné iniciativy voblasti společenské odpovědnosti Příloha A Dobrovolné iniciativy a nástroje společenské odpovědnosti Příloha B Zkratky