,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_VO.Vr.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.5"

Transkript

1 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_VO.Vr.5 AutoSave 1

2 Výchova k občanství 9. ročník Mezinárodní organizace Mgr. Jana Vršecká AutoSave 2

3 Předmět a ročník: Téma: Výchova k občanství 9. ročník Mezinárodní organizace Očekávané výstupy: uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah Česká republika, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy Popis použití IT v hodině: motivace- obrázky osobností str.4,5 výklad str samostatná práce str.11,12 domácí úkol-referát str.13 kontrola dom. úkolu str.14, 15, 16 AutoSave 3

4 Poznáš osobnosti, které významným způsobem zasahovaly do evropského dění? AutoSave 4

5 Přemysl Otakar II. Karel IV. Václav Havel T.G.Masaryk AutoSave 5

6 19. století rozhodující význam pro vytváření společenství rychlý nástup průmyslové revoluce, zintenzivnění mezinárodního obchodu AutoSave 6

7 forma mezinárodní spolupráce na základě mezinárodní dohody zahrnuje: členství orgány s určitými kompetencemi AutoSave 7

8 Jak dělíme organizace? vládní nevládní AutoSave 8

9 Vládní organizace Členy jsou suverénní státy, byly vytvořené na základě rozhodnutí vlád zakládající smlouvou. Evropská unie Severoatlantická aliance Organizace spojených národů AutoSave 9

10 Nevládní organizace Nevznikly na základě mezinárodní smlouvy, členy nejsou suverénní státy, ale fyzické, či právnické osoby nebo instituce a sdružení s veřejným nebo soukromým charakterem. MEZINÁRODNÍ ČERVENÝ KŘÍŽ GREENPEACE KAPKA NADĚJE AutoSave 10

11 Čím my můžeme obohatit Evropu? Co může Evropa dát nám? My Evropě Evropa nám AutoSave 11

12 My Evropě Evropa nám výrobky turistika odborníky finance suroviny pracovní místa finance cestování ochrana hospodářský růst AutoSave 12

13 3 skupiny 1. skupina- Rada Evropy 2. skupina- Severoantlantická aliance 3. skupina- Organizace spojených národů Vyhledej informace a zpracuj referát. AutoSave 13

14 Rada Evropy vznik: 1949 sídlo: Štrasburk počet členských zemí: 47 vstup ČR: 1991 spolupráce: členové zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své občany, oblast kultury a vzdělání úmluva: Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ( 1950) AutoSave 14

15 OSN vznik: 1945 sídlo: San Francisco (USA) členské země: téměř všechny státy světa (rok zemí) výkonný orgán: Rada bezpečnosti OSN Nobelova cena míru: 2001 Cíl: zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, mezinárodní spolupráce (dílčí cíle: snížení dětské úmrtnosti, boj s AIDS, snížení chudoby,...) AutoSave 15

16 NATO vznik: 1949 vstup ČR: počet členů: 30 mezinárodní vojenská organizace 5. "Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti." AutoSave 16

17 Zdroje: Galerie Smart Notebook 10 NATO. In Severoatlantická aliance [online]. sa/3.0/deed.cs. [s.l.] : Wikipedie, 2006, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/severoatlantick%c3%a1_aliance>. obrázek 5 OSN. In Organizace spojených národů [online]. sa/3.0/deed.cs. [s.l.] : Wikipedie, 2006, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojen%c3%bdch_n%c3%a1rod%c5%af>. RE. In Rada Evropy [online]. sa/3.0/deed.cs. [s.l.] : Wikipedie, 2006, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rada_evropy>. obrázek 3 Karel IV.. In Portál EdAwiki [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://gop.pilsedu.cz:8080/redakcni_systemy/wiki/index.php/karel_iv.> obrázek 1 Přemysl Otakar II.. In Největší Čech : Osobnosti od místa [online]. [s.l.] : [s.n.], 1996 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokumenty_osobnosti_27>. obrázek 4 Tomáš Garrigue Masaryk. In Necyklopedie [online]. [s.l.] : [s.n.], 2000, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://necyklopedie.wikia.com/wiki/t._g. _Masaryk>. obrázek 2 Václav Havel. In Pražský hrad : Václav Havel [online]. [s.l.] : [s.n.], 2009, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.hrad.cz/cs/prezident cr/prezidenti v minulosti/vaclav havel.shtml>. AutoSave 17