školní rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok: 2008-2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků Identifikační číslo zařízení - dále jen IZO: adresa školy: Libušina 1032/ Karlovy Vary právní forma školy: příspěvková organizace IČO: údaje o vedení školy: Mgr. Jiří Burian, ředitel Mgr. Anna Sobotová, statutární zástupkyně ředitele Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele Larisa Dvořáková, ekonom školy adresa pro dálkový přístup: počet tříd: počet žáků: profilace: celkem 20, 11 tříd 1.stupeň ZŠ, 9 tříd 2.stupeň ZŠ k celkem 476 (226 žáků na 1.stupni, 248 žáků na 2.stupni) úplná základní škola zaměřená na výuku cizích jazyků 1.2. zřizovatel: Město Karlovy Vary obec, IČ: Moskevská 21/ Karlovy Vary 1.3. součásti školy: školní družina - 93 žáci, kapacita 120 dětí provozní doba 7:00 16:30 školní jídelna - kapacita 650 jídel provozní doba 11:30 14: složení rady školy: Tomáš Lhotka, předseda Mgr. Marek Šír, místopředseda JUDr. Veronika Vlková Mgr. Jaroslava Trautnerová Mgr. Ladislav Hlavatý Jan Huber

2 1.5. spádovost školy: Zastupitelstvo Města Karlovy Vary se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. Školský obvod Základní školy jazyků Karlovy Vary tvoří ulice: Americká nemocnice Na Vyhlídce Balbínova Nad Vyhlídkou Bezručova nemocnice Nebozízek Divadelní Tržiště Nová Louka Tržiště Divadelní náměstí Tržiště Ondřejská Tržiště Fügnerova Palackého náměstí nemocnice Hálkův vrch Petřín Hornická Olšovky Pod Hájem Hůrky Husovo náměstí Pod Hvězdárnou Hůrky Hynaisova Pod Jelením skokem Tržiště Italská nemocnice Polní Olšovky Jarní Pražská Hůrky Josefa Lady Olšovky Raisova Julia Mařáka Olšovky Revoluční Olšovky K Letišti Olšovky Scheinerova K Lesu Hůrky Skalníkovy sady Tržiště Ke Golfu Olšovky Slovenská k přehadě Kolmá Stará louka Tržiště K Výhledu Hůrky stezka Jeana de Carro Lázeňská Tržiště Strahovská Olšovky Libušina Škroupova Luční vrch Tržiště Tržiště Tržiště Máchova nemocnice Tylova Mariánská Tržiště Tyršova Mariánskolázeňská Tržiště U Imperiálu Mlýnské nábřeží Tržiště U Rybníčka Hůrky Moravská U Tří křížů Motýlí Hůrky Vřídelní Tržiště Na Hůrkách Hůrky Vyšehradská Na Milíři Zámecký Vrch Tržiště Na Vrchu Hůrky Zítkova

3 2. Přehled oborů vzdělání Program: č.j. 1684/96-2, Základní škola rozšířené vyučování jazyků, 5. a 9. ročník č.j. 1684/96-2, Základní škola 9.ročník školní vzdělávací program C/01 Základní škola Příloha 1 - Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách 3. Přehled pracovníků školy počty pracovníků: celkem 52 zaměstnanci 34 pedagogů, 27 kvalifikovaných (80%), 7 nekvalifikovaných(20%) 4 vychovatelky 9 nepedagogických pracovníků 5 pracovnic kuchyně počty hodin: celkem 650 odučených hodin týdně 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce do 1. ročníku přijato 42 žáků do první třídy 14 realizovaných odkladů úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy Gymnázium Obchodní akademie Střední odborná škola Střední odborné učiliště G a OA Chodov Střední průmyslová škola Střední škola 11 žáků 6 žáků 19 žáků 10 žáků 1 žákyně 14 žáků 22 žáci Celkem 81 žák 9. tříd + 2 žáci 8. třídy = 83 žáci Osmileté gymnázium 4 žáci

4 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (vzdělávací akce NIDV, Pedagogického centra, krajského úřadu) Oblast vzdělávání počet akcí (zúčastněných) Didaktika předmětů z toho cizích jazyků Poruchy chování a učení Jazykové vzdělávání ( Brána jazyků ) Program preventivní péče ICT...1 Výchovné poradenství.. 1 Hodnocení ve vzdělávání....1 Profesní průprava pro zástupce, příklady dobré praxe Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání.. 1 E-learning (Moodle).. akce pro sborovnu.. 2. stupeň Využití interaktivní tabule.akce pro sborovnu.. 1. stupeň 2x

5 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Září : 5.9. : Návštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A Návštěva galerie s výukovým programem : A B, 3.A A B 7.9. : Exkurze na hipofarmu Pája ve Stanovicích - 1. tř. a 2. tř. Beseda s p. Pospíšilem na téma : Mezilidské vztahy, sexuální výchova, AIDS C, B, A Drogy B, A, 8.B, 8.C, A 11.9., : Dopravní hřiště výuka žáků 4. roč : Štafetový běh okrskové kolo žáci 5. roč. umístění : 2. místo ŠD -dobrovolní hasiči beseda, ukázka hasičského auta a výstroje hasičů - od září - spolupráce s veřejností Špunty pro špunty ( sbírka uzávěrů z PET lahví pro Dětský domov Karlovy Vary ) : Zátopkův štafetový běh žáci roč. umístění : 2. místo sběr kaštanů 1. st. a družina září červen : Malý čtenář pro žáky 1. st : Představení v Thermale,, Jak Lesíčkovi uletěly včely do Bavorského lesa zaměřeno na ekologii - 3.A, 3.B : Výchovně - vzdělávací koncert 9. a 8. roč. :,,Století jazzu : Návštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A : Den jazyků divadelní vystoupení ve škole roč : Divadelní představení - Den jazyků The Bear Theatre roč : Lehkoatletický čtyřboj žáci roč. umístění : 11. místo : Návštěva našich žáků v Plavně sportovní aktivity Projekt,,Dvě školy v Evropě Odeslán plakát k Vv soutěži, kterou vyhlásila Evropská komise ve všech státech EU Téma,,EU a nediskriminace Říjen : : Galerie Přistupte blíže - výukový program 5.A : Městská knihovna beseda,,netopýr v knihovně 3.A, 3.B - k mezinárodnímu dni ochrany zvířat : Memento dramatizace knihy R. Johna, vystoupení pro žáky 8. a 9. roč : Fotografování 1. tř : Minikopaná chlapci 2. st. umístění : bez postupu : Přespolní běh -1. st. pořadatel ZŠ jazyků K. Vary umístění : 3. místo : Městská policie beseda na téma : Šikana 6.B : ŠD - divadelní představení DIVADLO Z BEDNY : Přehazovaná 1. st. - okrsek umístění : 1. místo, postup do okresního kola : Prohlídka synagogy 7.A : Návštěva muzea D. Bechera 5.A : Městská policie beseda na téma : Šikana 6.A : Exkurze do zubní laboratoře p. Ledlové v K. Varech 4.A : Návštěva žáků z Plavna prohlídka hradu a města Loket Projekt , : Škola 2008 Thermal, žáci 9. roč.

6 23.10 : Dny židovské kultury karlovarská synagoga 7.B Hvězdárna v K. Varech 6.B : Přehazovaná 1. st. finále, pořadatel ZŠ jazyků K. Vary umístění : 1. místo, postup do krajského kola : Přespolní běh 2. st. umístění : mladší hoši 2. místo, starší dívky 2. místo postup do krajského kola : Městská policie beseda na téma : Deset pravidel 8.B, 8.C Listopad : : Městská policie beseda téma : Příběh hodného dědečka 9.B : Městská policie beseda téma : Příběh hodného dědečka 9.A : Městské muzeum,, Šaty dělaj člověka 6.A : Přehazovaná krajské kolo, umístění : 5. místo : Městská policie beseda na téma : Příběh hodného dědečka, 9.C : Vv soutěž EU na téma,,eu a nediskriminace, umístění : 10. místo : Sociální diagnostika tříd 8.B, 8.C psycholožky z PPP : Přespolní běh krajské kolo, umístění : chlapci 7. místo, dívky 5. místo : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A : Přírodovědný klokan 8., 9. roč : Městské muzeum,, Šaty dělaj člověka 6.B : Přírodovědný klokan 8. a 9. roč : Intervence ve třídách ( na zákl. soc. diagnostiky) 8.B, 8.C : Galerie umění,, Přistupte blíže 6.B : Intervence ve třídách ( na zákl. soc. diagnostiky) 8.B, 8.C : Dny židovské kultury karlovarská synagoga, 9.C : Exkurze karlovarský hasičský sbor 5.A : Galerie umění,, Přistupte blíže 6.A : Dny židovské kultury karlovarská synagoga, 9.B : Testování Scio 9. roč : Tonda obal výstava k ekologické výchově, tř : Testování Scio jazyky 9. roč : Tonda obal výstava k ekologické výchově, tř : Dějepisná olympiáda školní kolo umístění: K. Macečková (9.B), m. M. Duda (9.B), M. Kučaba (8.B) : Divadelní představení: Zpátky do Evropy roč : Vývoj českého rocku kino Panasonic, tř : ŠD divadlo kouzel : Muzeum Zlatý klíč výstava, 3.A : Družina výtvarná soutěž pro Poštovní spořitelnu Prosinec : : Městská policie beseda téma: Policisté ve službě, 7.B : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.B : Městská policie beseda téma: Policisté ve službě, 7.A : Mikulášská nadílka - pro 1. st : Plavání 1. st. okrsek umístění 1. místo postup do okresního kola : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.A : Šachy okresní kolo 1. st., 2. st. umístění : 1. st místo, 2. st. 4. místo

7 : Knihovna Na Vyhlídce 4.A : Galerie umění 5.A : Plavání 1. st. okresní kolo umístění 2. místo postup do krajského kola plavecký výcvik pro 3. a 4. tř. ZŠ Krušnohorská K. Vary od hod : Plavání 2. st. (dívky) okresní kolo umístění 2. místo : Exkurze na hipofarmu Pája ve Stanovicích 1., 2.tř : Plavání 2. st. (chlapci) okresní kolo umístění : 1. místo : Muzeum Zlatý klíč návštěva vánoční výstavy 3.B : Beseda s ochránci přírody 5.A : Šachy 1. st. okresní kolo umístění : 1. místo : Konverzační sutěž v Nj školní kolo, 2. st : Vánoční vystoupení v rámci vánočních trhů, nám. Milady Horákové 1. st družina : Knihovna Na Vyhlídce 4.A : Vánoční koncert sbor SPgŠ, roč : Plavání 1. st. krajské kolo umístění 4. místo : Plavání 2. st.(ch + d) krajské kolo umístění : 2. místo (ch) 4. místo (d) : ŠD divadlo Z Bedny : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.A Leden : 3.1. : Florbal okrskové kolo umístění : 4. místo, bez postupu 4.1. : Šachy krajské kolo umístění : 4. místo 8.1. : Projekt Plavno zahájení výstavy,,po kolejích času radnice Plauen 9.1. : Městská knihovna,,výtvarník Pavel Rak maluje s dětmi 2.A, 2.B : Pythagoriáda matematické dovednosti žáci 6. a 7. roč. umístění : 6. roč. 40 soutěžících, 0 úspěšných 7. roč. 50 soutěžících, 3 úspěšní : Belyatsev, Kopčová, Machalcová ze 7.A : Představení,,Hip-Hop Panasonic žáci roč : Zápis do 1. roč : Halový fotbal okrskové kolo umístění : 2. místo, postup do okresního kola : Beseda s městskou policií dopravní výchova, 3.A, 3.B : Divadelní představení,,francie Panasonic, roč : Představení,,Co je divadlo Panasonic, roč : Matematická olympiáda pro 9. roč. okresní kolo umístění : 4. místo Tomáš Pham 9.A 9. místo Kalinin Bohdan 9.B : Školní družina,,divadlo z bedny Únor : 4.2. : Konverzační soutěž v Nj kat II B - okresní kolo umístění : 2. místo Záhoříková Markéta 9.B 5. místo Pelcová Alena 9.B

8 Konverzační soutěž v Nj kat. II A okresní kolo umístění : 1. místo Limani Armend 9.C 5.2. : Divadelní představení,,babička Národní divadlo Praha 7.A, 7.B 6.2. : Dějepisná olympiáda okresní kolo umístění : Martin Duda 9.B 18. místo, Martin Kačaba 8.B 22. místo 6.2. : Florbal okrskové kolo žáci 1. st. umístění : 2. místo 6.2. : Konverzační soutěž v Aj školní kolo do okresního kola postupují : kat.1a Blagoja Ilioski 6.A kat. 2A Anna Mochalová 9.A kat. 2B Diana Lypa 9.C, Alisa Ljubčič 9.B 8.2. : Halový fotbal okresní kolo, finále skup. B umístění : 2. místo lyžařský výcvik pro žáky 7. roč. v Nových Hamrech : Knihovna Na vyhlídce 2.A : Zeměpisná olympiáda školní kolo lyžařský výcvik pro žáky 8. roč : ŠD beseda s městskou policií : Konverzační soutěž v Aj okresní kolo umístění : kat.1a Blagoja Ilioski 6.A 2. místo kat. 2B Alisa Ljubčyč 9.B 2. místo postup do krajského kola Diana Lypa 9.C 5. místo : ŠD beseda s městskou policií Okno do vesmíru korespondenční soutěž od října do února základní kolo - do dalšího kola s plným počtem bodů postupují : P. Bořková, J. Polanský T. Rinská s plným počtem bodů Březen : 3.3. : Představení,,Hurá na hrad, kino Panasonic, roč : Biologická olympiáda školní kolo 4.3. : Divadelní představení,,babička Národní divadlo Praha 9.C, 9.A 6.3. : Šplh okresní kolo - žáci 2. st. umístění : 8. místo : Vybíjená okrskové kolo 1. st. umístění : 2. místo : Konverzační soutěž v Nj kat II B krajské kolo umístění : 2. místo Záhoříková Markéta 9.B Konverzační soutěž v Nj kat. II A krajské kolo umístění : 1. místo Limani Armend 9.C postupuje do ústředního kola - Praha Konverzační soutěž v Nj kat. II C krajské kolo umístění : 2. místo Antony Gorin 9.C : Soutěž,,Angličtina nás baví - školní kolo pro žáky 4. a 5. tříd umístění : kat. 4. tř. : 1. místo V. Čeladníková, 4.A 2. místo L. Ljubčyč, 4.A 3. místo V. Bajková, Š. Prokopová, 4.B kat. 5. tř. : 1. místo H. Rint, 5.A 2. místo K. Vataščuk, 5.B 3. místo T. Kozerovská, 5.B - do okresní soutěže postupují : V. Čeladníková 4.A H. Rint 5.A Soutěž organizovala p. uč. Fastová : Knihovna Na Vyhlídce 2.B

9 17.3. : ŠD turnaj ve vybíjené : Olympiáda Čj okresní kolo umístění : 8. místo M. Duda 9.B místo V. Ježková 9.B : Ukončení plaveckého výcviku žáci 3. a 4. roč : Knihovna Na Vyhlídce 4.A, 2.A : Konverzační soutěž v Aj krajské kolo umístění : kat. 2B Alisa Ljubčyč 9.B 2. místo : Olympiáda ze zeměpisu okresní kolo umístění : kat A 6. místo Fastová Tereza 6.B B 1. místo Jašková Kristýna 7.B postup do okresního kola C 6. místo Zohrabian Sargis 8.B : Basketbal okrskové kolo chlapci 2. st. umístění : 3. místo : Matematická soutěž,,klokan roč. Duben : ŠD : Večerníčková soutěž Karlovarského deníku ilustrace,,mach a Šebestová umístění : 2. místo B. Sychravová 1.B, kat. 3 6 let 2. místo M. Mazák 4.A, kat. do 9 let 1.4. : Pořad,,Ave Caesar Jak se žilo ve starém Římě - součást projektu Faber, žáci roč : Coca cola cup fotbal umístění : bez postupu 2.4. : Angličtina nás baví okresní soutěž Aj pro 1. st. umístění : 3. místo Liza Ljubčyč, 4.A postup do krajského kola 2.4. : Plavecký maraton v Alžbětiných lázních umístění : L. Dekanová 7.A - 1. místo v jednotlivcích 3. místo soutěž družstev 3.4. : Návštěva ZŠ při nemocnici, 1.C 4.4. : Městská policie Deset pravidel, 8.A : Pobyt žáků v Schönecku projekt Plavno 8.4. : Městská policie Umíte svědčit?, 9.C 9.4. : Městská policie Loupež, 8.B 9.4. : Galerie umění -,,Přistupte blíže, 6.B 9.4. : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A 9.4. : Exkurze do zubní laboratoře 1.B : Galerie umění -,,Přistupte blíže, 6.A : Konverzační soutěže v Nj Praha, Goethe institut celostátní kolo umístění : 4. místo : Městská policie Umíte svědčit?, 9.B : Zeměpisná olympiáda krajské kolo, kat. B umístění : 5. místo Kristýna Jašková 7.A : Pořad,,Brazílie Amazonka v rytmu samby, 2. st : Biologická olympiáda okresní kolo, kat. C umístění :7. místo A. Pelcová 9.B 20. místo K. Macečková 9.B : Sidusiáda výtvarná soutěž Fondu Sidus odeslány Vv práce žáků 4.A : Pořad k dopravní výchově - kino Čas, organizovalo Město Karlovy Vary pro roč : Navštěva knihovny Na Vyhlídce Čj pro cizince : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 6.B : SCIO testy 7. a 8. roč : Biologická olympiáda okresní kolo, kat. D

10 umístění : 12. místo O. Mrázek 7.B 14. místo M. Šinták 7.A 19. místo M. Ptáček 6.A : Výuka v lese, 3.B : Dopravní hřiště, 4.A : Návštěva městské knihovny 1.B : Návštěva městské knihovny 2.A Město Karlovy Vary v únoru vyhlásilo výtvarnou a literární soutěž - THERMAE EUROPAE s námětem,,kulturní dědictví lázní Karlovy Vary - evropský tříletý projekt zaměřený na zhodnocení a ochranu lázeňského a kulturního dědictví evropských termálních měst umístění našich žáků : 2. místo D. Černíková 9.B 6. místo A. Bartošová 7.B vyhodnocení proběhlo v dubnu Květen : : Exkurze do Bruselu čtyřdenní poznávací pobyt pro žáky 5.5. : Akademie ZŠ Šmeralova Thermal, roč., 5.A 6.5. : Pythágoriáda okresní kolo matematické soutěže umístění : kat Z7 4. místo - Š. Weberov8 7.B 13. místo D. Rokusek 7.B kat Z6 8. místo R. Kubín 6.B 6.5. : Volejbal chlapci roč., okrskové kolo umístění : 5. místo 6.5. : ŠD studentky SPgŠ zorganizovali pro děti soutěžní odpoledne 7.5. : Dopravní soutěž mladých cyklistů, DH umístění : mladší žáci - 5. místo starší žáci 14. místo 7.5. : Divadelní představení,,romeo a Julie, Městské divadlo roč : Výuka v lese 1.B : Ekologická výuka,,co bychom dělali bez energie?, 8.C : Ekologická výuka,,co bychom dělali bez energie?, 9.B : Mc Donalds cup pro žáky 1. st. umístění : 2. místo : Výuka v lese 1.C : Městská knihovna pořad k ekologii, 5.A, 5.B : Branné cvičení : Zkoušky Cambridge, žáci 1. st. Sokolov : Výuka v lese 1.A : Exkurze do Národního památníku Terezín a do chem. závodu na výrobu plastů Eximpotrans v Lovosicích : Krajské muzeum 4.A : Fotografování žáků : Divadelní představení,,babička Národní divadlo Praha 9.B, 9.A : Výuka v lese 9.C : Dopravní hřiště, 4.B : Anglické divadlo pro žáky 1. st. k MDD : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A Žáci 9.B se zapojili do soutěže pořádané Cambridge University Press, která probíhala od listopadu do února. Ze 117 přihlášených kolektivů obsadili

11 17. místo s 96,76 % bodů. Nejvíce se zasloužil o výsledek Martin Duda. Červen : 2.6. : Kamarádi moudrosti soutěž Městské knihovny v K. Varech vyhodnocení : 2. místo 6.B, 3. místo 6.A, 1.st - 4.A 2.6. : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 2.A, 4.A 3.6. : Exkurze rašeliniště Kladská, prohlídka třídírny odpadu 3.6. : Prohlídka města Norimberk v SRN 8.B 4.6. : Exkurze do České spořitelny v K. Varech, 9.A, 9.B 4.6. : Ukázka cvičení psů 1. st : Pohár rozhlasu atletika - starší žáci umístění : chlapci 12. místo, dívky 10. místo 5.6. : Pohár rozhlasu atletika mladší žáci umístění : chlapci 6. místo, dívky 7. místo 5.6. : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 1.B 6.6. : Den s Ajaxem akce Policie ČR 2.A, 2.B : Atletický trojboj 1. st., okrskové kolo, umístění : 1. místo : ŠD divadelní představení Divadlo Z Bedny : Zoopark Chomutov výběr žáků 6. tř., odměna Městské knihovny v Karlových Varech za umístění na 2. a 3. místě v soutěži Kamarádi moudrosti : Hrátky s Asíkem a Batem - realizován za podpory Magistrátu města Karlovy Vary a firem Ecobat a Asekol 1. st : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.B : Návštěva žáků z Plauen program na zámku v Bečově Projekt,,Dvě školy v Evropě : Atletický trojboj 1. st., okresní kolo umístění : 1. místo : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.A : Divadelní představení v nastudování žáků 6.B,,O Daidalovi a Ikarovi v divadle Husovka pro žáky 4. a 5. tř., 6. a 7. tř : Nohejbal okresní kolo Poháru Českého nohejbalového svazu ZŠ - SK Liapor K. Vary umístění : bez postupu : Výlet do Legolandu SRN : Sportovní den na ZŠ Konečná 2. st., ZŠ Komenského 1. st : Vystoupení žáků 9. tř. v malém sále Thermal rozloučení : Atletický trojboj 1. st., krajské kolo umístění : 5. místo

12 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí bez kontroly 9. Základní údaje o hospodaření školy Příloha 2 - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2009 vypracoval Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

13 Příloha1- Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách

14

15 Příloha 2 - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2008 Náklady : Celkové provozní náklady za rok 2008 jsou ve výši ,99 Kč Z toho : Hlavní činnost ,49 Kč Doplňková činnost ,50 Kč Náklady ze státního rozpočtu ,--- Kč Výdaje hlavní činnosti : Potraviny spotřeba ,68 Kč je plně hrazena strávníky.nárůst spotřeby v porov nání s r je vyšší o Kč. V procentuálním srovnání s rozpočtem je plněni na 119 %.K nárůstu došlo z důvodu zvýšení cen za obědy. Materiál - Spotřeba materiálu je pouze na 68 % v porovnání s rozpočtem.v porovnání s loňským rokem je spotřeba nižší cca o Kč, kde se promítalo vybavení školy. Energie - Čerpání energie je na 106 % v porovnání s rozpočtem. V porovnání s rokem 2007 je vyšší o ,56.- Kč.Během roku 2008 došlo dvakrát ke zdražení energie dodavatelem. Opravy a v procentuálním srovnání s rozpočtem je plnění na 111 %.Byly provedeny údržba opravy pisoárů, elektroinstalace, vzduchotechniky, PC a obnova dat v počítačích, oprava-výměna podlah ve dvou třídách a oprava stropu v tělocvičně. Ostatní - Plnění je na 113 % v porovnání s rozpočtem.zde se promítá největším nákladem služby oprava fasády na školičce a škole, malování, mytí oken, revize, pojištění atd. a náklady Účetní odpisy - Účetní odpisy jsou ve výši Kč.V porovnání s rokem 2007 jsou vyšší o Kč.Zde se promítá předání majetku od MM ( stavební úpravy a rekonstrukce elektro kuchyně). Doplňková činnost : Výnosy : Celkové výnosy za rok 2008 jsou ve výši Z toho : Hlavní činnost Doplňková činnost Dotace MM Dotace Egrensis Použití IF Použití RF Sponzorské dary finanční Účelová dotace SOCRATES ,46 Kč ,46 Kč ,50 Kč 5 000,-- Kč ,-- Kč ,50 Kč ,-- Kč ,-- Kč ,51 Kč Výnosy jsou tvořeny převážně za stravné, poplatky za školní družinu a kroužky.v doplňkové činnosti jsou to pronájmy.

16 Vyúčtování účelových prostředků : 1. Účelový prostředek od MM Kč Čerpání : Odsouhlaseno MM na dopravu 2. Dotace Egrensis ,--- Kč Odsouhlaseno VD a FP 3. Účel. dotace SOCRATES ,51 Kč Odsouhlaseno CSVŠ Národ. agenturou prog. 4. Účelová dotace MŠMT - projekt INTEGRA ,---Kč Vyúčtováno s KÚ a odsouhlaseno - projekt Zákl.vzděl. cizinců ,---Kč Vyúčtováno s KÚ a odsouhlaseno - výuka cizích jazyků MŠMT ,---Kč Vyúčtováno s KÚ a odsouhlaseno Použití fondu investic ve výši ,- Kč Fond investic byl použit na opravu stropu v tělocvičně a výměnu podlah ve dvou třídách.dále měla organizace nařízený odvod od MM ve výši Kč. Použití rezervního fondu ve výši Kč Organizace využila pro rok 2008 dle zákona o dani z příjmu ( 20 odst. 7 ) možnosti snížení základu daně z příjmu a neodvedla daně v hodnotě Kč ( viz. příloha ). Dále se souhlasem MM převedla do Fondu investic Kč. Dále ze zisku z roku 2007 převedla příděl po schválení MM ,96 Kč. Rozpis zůstatků fondů : Poč. stav Obraty + Obraty - Konečný zůstatek Fond odměn Fond rezervní , , ,02 Sponzor dary , ,08 Fond investic , , ,31 Finanční prostředky ze SR : Přímé vzdělávací náklady byly ve výši Kč a byly plně pokryty ze SR Hospodářský výsledek byl dosažen : - hlavní činnost ,48 Kč úspora úroku -doplňková činnost ,50 Kč Celkem hosp.výsl ,98 Kč Návrh na rozdělení : Fond rezervní Fond odměn ,98 Kč Kč Zpracovala : Larisa Dvořáková, ekonomka školy

školní rok: 2012-2013

školní rok: 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2012-2013 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

školní rok: 2009-2010

školní rok: 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2009-2010 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok: 2011-2012

školní rok: 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2011-2012 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Začátek akce Název akce

Začátek akce Název akce Začátek akce Název akce 13.09.2016 17:30 Burza kroužků! 23.09.2016 08:00 Interaktivní výstava, autorské čtení - pasivní dům 26.09.2016 08:00 Atletické závody 27.09.2016 08:00 Evropský den jazyků - projektový

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006 KOPANÁ : září 2006 / květen 2007 Mladší žáci ( hoši ) : 10. místo v okrese ( 20 týmů ) Starší žáci ( hoši ) : 1. místo v okrskovém kole 1. místo v okrese / titul Mistři okresu ( 20 týmů ) D. Fehér T. Vrba,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2010-2011 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 V České Lípě dne 15. února 2012 Mgr. Libor Š m e

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více