školní rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok: 2008-2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků Identifikační číslo zařízení - dále jen IZO: adresa školy: Libušina 1032/ Karlovy Vary právní forma školy: příspěvková organizace IČO: údaje o vedení školy: Mgr. Jiří Burian, ředitel Mgr. Anna Sobotová, statutární zástupkyně ředitele Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele Larisa Dvořáková, ekonom školy adresa pro dálkový přístup: počet tříd: počet žáků: profilace: celkem 20, 11 tříd 1.stupeň ZŠ, 9 tříd 2.stupeň ZŠ k celkem 476 (226 žáků na 1.stupni, 248 žáků na 2.stupni) úplná základní škola zaměřená na výuku cizích jazyků 1.2. zřizovatel: Město Karlovy Vary obec, IČ: Moskevská 21/ Karlovy Vary 1.3. součásti školy: školní družina - 93 žáci, kapacita 120 dětí provozní doba 7:00 16:30 školní jídelna - kapacita 650 jídel provozní doba 11:30 14: složení rady školy: Tomáš Lhotka, předseda Mgr. Marek Šír, místopředseda JUDr. Veronika Vlková Mgr. Jaroslava Trautnerová Mgr. Ladislav Hlavatý Jan Huber

2 1.5. spádovost školy: Zastupitelstvo Města Karlovy Vary se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. Školský obvod Základní školy jazyků Karlovy Vary tvoří ulice: Americká nemocnice Na Vyhlídce Balbínova Nad Vyhlídkou Bezručova nemocnice Nebozízek Divadelní Tržiště Nová Louka Tržiště Divadelní náměstí Tržiště Ondřejská Tržiště Fügnerova Palackého náměstí nemocnice Hálkův vrch Petřín Hornická Olšovky Pod Hájem Hůrky Husovo náměstí Pod Hvězdárnou Hůrky Hynaisova Pod Jelením skokem Tržiště Italská nemocnice Polní Olšovky Jarní Pražská Hůrky Josefa Lady Olšovky Raisova Julia Mařáka Olšovky Revoluční Olšovky K Letišti Olšovky Scheinerova K Lesu Hůrky Skalníkovy sady Tržiště Ke Golfu Olšovky Slovenská k přehadě Kolmá Stará louka Tržiště K Výhledu Hůrky stezka Jeana de Carro Lázeňská Tržiště Strahovská Olšovky Libušina Škroupova Luční vrch Tržiště Tržiště Tržiště Máchova nemocnice Tylova Mariánská Tržiště Tyršova Mariánskolázeňská Tržiště U Imperiálu Mlýnské nábřeží Tržiště U Rybníčka Hůrky Moravská U Tří křížů Motýlí Hůrky Vřídelní Tržiště Na Hůrkách Hůrky Vyšehradská Na Milíři Zámecký Vrch Tržiště Na Vrchu Hůrky Zítkova

3 2. Přehled oborů vzdělání Program: č.j. 1684/96-2, Základní škola rozšířené vyučování jazyků, 5. a 9. ročník č.j. 1684/96-2, Základní škola 9.ročník školní vzdělávací program C/01 Základní škola Příloha 1 - Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách 3. Přehled pracovníků školy počty pracovníků: celkem 52 zaměstnanci 34 pedagogů, 27 kvalifikovaných (80%), 7 nekvalifikovaných(20%) 4 vychovatelky 9 nepedagogických pracovníků 5 pracovnic kuchyně počty hodin: celkem 650 odučených hodin týdně 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce do 1. ročníku přijato 42 žáků do první třídy 14 realizovaných odkladů úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy Gymnázium Obchodní akademie Střední odborná škola Střední odborné učiliště G a OA Chodov Střední průmyslová škola Střední škola 11 žáků 6 žáků 19 žáků 10 žáků 1 žákyně 14 žáků 22 žáci Celkem 81 žák 9. tříd + 2 žáci 8. třídy = 83 žáci Osmileté gymnázium 4 žáci

4 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (vzdělávací akce NIDV, Pedagogického centra, krajského úřadu) Oblast vzdělávání počet akcí (zúčastněných) Didaktika předmětů z toho cizích jazyků Poruchy chování a učení Jazykové vzdělávání ( Brána jazyků ) Program preventivní péče ICT...1 Výchovné poradenství.. 1 Hodnocení ve vzdělávání....1 Profesní průprava pro zástupce, příklady dobré praxe Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání.. 1 E-learning (Moodle).. akce pro sborovnu.. 2. stupeň Využití interaktivní tabule.akce pro sborovnu.. 1. stupeň 2x

5 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Září : 5.9. : Návštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A Návštěva galerie s výukovým programem : A B, 3.A A B 7.9. : Exkurze na hipofarmu Pája ve Stanovicích - 1. tř. a 2. tř. Beseda s p. Pospíšilem na téma : Mezilidské vztahy, sexuální výchova, AIDS C, B, A Drogy B, A, 8.B, 8.C, A 11.9., : Dopravní hřiště výuka žáků 4. roč : Štafetový běh okrskové kolo žáci 5. roč. umístění : 2. místo ŠD -dobrovolní hasiči beseda, ukázka hasičského auta a výstroje hasičů - od září - spolupráce s veřejností Špunty pro špunty ( sbírka uzávěrů z PET lahví pro Dětský domov Karlovy Vary ) : Zátopkův štafetový běh žáci roč. umístění : 2. místo sběr kaštanů 1. st. a družina září červen : Malý čtenář pro žáky 1. st : Představení v Thermale,, Jak Lesíčkovi uletěly včely do Bavorského lesa zaměřeno na ekologii - 3.A, 3.B : Výchovně - vzdělávací koncert 9. a 8. roč. :,,Století jazzu : Návštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A : Den jazyků divadelní vystoupení ve škole roč : Divadelní představení - Den jazyků The Bear Theatre roč : Lehkoatletický čtyřboj žáci roč. umístění : 11. místo : Návštěva našich žáků v Plavně sportovní aktivity Projekt,,Dvě školy v Evropě Odeslán plakát k Vv soutěži, kterou vyhlásila Evropská komise ve všech státech EU Téma,,EU a nediskriminace Říjen : : Galerie Přistupte blíže - výukový program 5.A : Městská knihovna beseda,,netopýr v knihovně 3.A, 3.B - k mezinárodnímu dni ochrany zvířat : Memento dramatizace knihy R. Johna, vystoupení pro žáky 8. a 9. roč : Fotografování 1. tř : Minikopaná chlapci 2. st. umístění : bez postupu : Přespolní běh -1. st. pořadatel ZŠ jazyků K. Vary umístění : 3. místo : Městská policie beseda na téma : Šikana 6.B : ŠD - divadelní představení DIVADLO Z BEDNY : Přehazovaná 1. st. - okrsek umístění : 1. místo, postup do okresního kola : Prohlídka synagogy 7.A : Návštěva muzea D. Bechera 5.A : Městská policie beseda na téma : Šikana 6.A : Exkurze do zubní laboratoře p. Ledlové v K. Varech 4.A : Návštěva žáků z Plavna prohlídka hradu a města Loket Projekt , : Škola 2008 Thermal, žáci 9. roč.

6 23.10 : Dny židovské kultury karlovarská synagoga 7.B Hvězdárna v K. Varech 6.B : Přehazovaná 1. st. finále, pořadatel ZŠ jazyků K. Vary umístění : 1. místo, postup do krajského kola : Přespolní běh 2. st. umístění : mladší hoši 2. místo, starší dívky 2. místo postup do krajského kola : Městská policie beseda na téma : Deset pravidel 8.B, 8.C Listopad : : Městská policie beseda téma : Příběh hodného dědečka 9.B : Městská policie beseda téma : Příběh hodného dědečka 9.A : Městské muzeum,, Šaty dělaj člověka 6.A : Přehazovaná krajské kolo, umístění : 5. místo : Městská policie beseda na téma : Příběh hodného dědečka, 9.C : Vv soutěž EU na téma,,eu a nediskriminace, umístění : 10. místo : Sociální diagnostika tříd 8.B, 8.C psycholožky z PPP : Přespolní běh krajské kolo, umístění : chlapci 7. místo, dívky 5. místo : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A : Přírodovědný klokan 8., 9. roč : Městské muzeum,, Šaty dělaj člověka 6.B : Přírodovědný klokan 8. a 9. roč : Intervence ve třídách ( na zákl. soc. diagnostiky) 8.B, 8.C : Galerie umění,, Přistupte blíže 6.B : Intervence ve třídách ( na zákl. soc. diagnostiky) 8.B, 8.C : Dny židovské kultury karlovarská synagoga, 9.C : Exkurze karlovarský hasičský sbor 5.A : Galerie umění,, Přistupte blíže 6.A : Dny židovské kultury karlovarská synagoga, 9.B : Testování Scio 9. roč : Tonda obal výstava k ekologické výchově, tř : Testování Scio jazyky 9. roč : Tonda obal výstava k ekologické výchově, tř : Dějepisná olympiáda školní kolo umístění: K. Macečková (9.B), m. M. Duda (9.B), M. Kučaba (8.B) : Divadelní představení: Zpátky do Evropy roč : Vývoj českého rocku kino Panasonic, tř : ŠD divadlo kouzel : Muzeum Zlatý klíč výstava, 3.A : Družina výtvarná soutěž pro Poštovní spořitelnu Prosinec : : Městská policie beseda téma: Policisté ve službě, 7.B : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.B : Městská policie beseda téma: Policisté ve službě, 7.A : Mikulášská nadílka - pro 1. st : Plavání 1. st. okrsek umístění 1. místo postup do okresního kola : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.A : Šachy okresní kolo 1. st., 2. st. umístění : 1. st místo, 2. st. 4. místo

7 : Knihovna Na Vyhlídce 4.A : Galerie umění 5.A : Plavání 1. st. okresní kolo umístění 2. místo postup do krajského kola plavecký výcvik pro 3. a 4. tř. ZŠ Krušnohorská K. Vary od hod : Plavání 2. st. (dívky) okresní kolo umístění 2. místo : Exkurze na hipofarmu Pája ve Stanovicích 1., 2.tř : Plavání 2. st. (chlapci) okresní kolo umístění : 1. místo : Muzeum Zlatý klíč návštěva vánoční výstavy 3.B : Beseda s ochránci přírody 5.A : Šachy 1. st. okresní kolo umístění : 1. místo : Konverzační sutěž v Nj školní kolo, 2. st : Vánoční vystoupení v rámci vánočních trhů, nám. Milady Horákové 1. st družina : Knihovna Na Vyhlídce 4.A : Vánoční koncert sbor SPgŠ, roč : Plavání 1. st. krajské kolo umístění 4. místo : Plavání 2. st.(ch + d) krajské kolo umístění : 2. místo (ch) 4. místo (d) : ŠD divadlo Z Bedny : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.A Leden : 3.1. : Florbal okrskové kolo umístění : 4. místo, bez postupu 4.1. : Šachy krajské kolo umístění : 4. místo 8.1. : Projekt Plavno zahájení výstavy,,po kolejích času radnice Plauen 9.1. : Městská knihovna,,výtvarník Pavel Rak maluje s dětmi 2.A, 2.B : Pythagoriáda matematické dovednosti žáci 6. a 7. roč. umístění : 6. roč. 40 soutěžících, 0 úspěšných 7. roč. 50 soutěžících, 3 úspěšní : Belyatsev, Kopčová, Machalcová ze 7.A : Představení,,Hip-Hop Panasonic žáci roč : Zápis do 1. roč : Halový fotbal okrskové kolo umístění : 2. místo, postup do okresního kola : Beseda s městskou policií dopravní výchova, 3.A, 3.B : Divadelní představení,,francie Panasonic, roč : Představení,,Co je divadlo Panasonic, roč : Matematická olympiáda pro 9. roč. okresní kolo umístění : 4. místo Tomáš Pham 9.A 9. místo Kalinin Bohdan 9.B : Školní družina,,divadlo z bedny Únor : 4.2. : Konverzační soutěž v Nj kat II B - okresní kolo umístění : 2. místo Záhoříková Markéta 9.B 5. místo Pelcová Alena 9.B

8 Konverzační soutěž v Nj kat. II A okresní kolo umístění : 1. místo Limani Armend 9.C 5.2. : Divadelní představení,,babička Národní divadlo Praha 7.A, 7.B 6.2. : Dějepisná olympiáda okresní kolo umístění : Martin Duda 9.B 18. místo, Martin Kačaba 8.B 22. místo 6.2. : Florbal okrskové kolo žáci 1. st. umístění : 2. místo 6.2. : Konverzační soutěž v Aj školní kolo do okresního kola postupují : kat.1a Blagoja Ilioski 6.A kat. 2A Anna Mochalová 9.A kat. 2B Diana Lypa 9.C, Alisa Ljubčič 9.B 8.2. : Halový fotbal okresní kolo, finále skup. B umístění : 2. místo lyžařský výcvik pro žáky 7. roč. v Nových Hamrech : Knihovna Na vyhlídce 2.A : Zeměpisná olympiáda školní kolo lyžařský výcvik pro žáky 8. roč : ŠD beseda s městskou policií : Konverzační soutěž v Aj okresní kolo umístění : kat.1a Blagoja Ilioski 6.A 2. místo kat. 2B Alisa Ljubčyč 9.B 2. místo postup do krajského kola Diana Lypa 9.C 5. místo : ŠD beseda s městskou policií Okno do vesmíru korespondenční soutěž od října do února základní kolo - do dalšího kola s plným počtem bodů postupují : P. Bořková, J. Polanský T. Rinská s plným počtem bodů Březen : 3.3. : Představení,,Hurá na hrad, kino Panasonic, roč : Biologická olympiáda školní kolo 4.3. : Divadelní představení,,babička Národní divadlo Praha 9.C, 9.A 6.3. : Šplh okresní kolo - žáci 2. st. umístění : 8. místo : Vybíjená okrskové kolo 1. st. umístění : 2. místo : Konverzační soutěž v Nj kat II B krajské kolo umístění : 2. místo Záhoříková Markéta 9.B Konverzační soutěž v Nj kat. II A krajské kolo umístění : 1. místo Limani Armend 9.C postupuje do ústředního kola - Praha Konverzační soutěž v Nj kat. II C krajské kolo umístění : 2. místo Antony Gorin 9.C : Soutěž,,Angličtina nás baví - školní kolo pro žáky 4. a 5. tříd umístění : kat. 4. tř. : 1. místo V. Čeladníková, 4.A 2. místo L. Ljubčyč, 4.A 3. místo V. Bajková, Š. Prokopová, 4.B kat. 5. tř. : 1. místo H. Rint, 5.A 2. místo K. Vataščuk, 5.B 3. místo T. Kozerovská, 5.B - do okresní soutěže postupují : V. Čeladníková 4.A H. Rint 5.A Soutěž organizovala p. uč. Fastová : Knihovna Na Vyhlídce 2.B

9 17.3. : ŠD turnaj ve vybíjené : Olympiáda Čj okresní kolo umístění : 8. místo M. Duda 9.B místo V. Ježková 9.B : Ukončení plaveckého výcviku žáci 3. a 4. roč : Knihovna Na Vyhlídce 4.A, 2.A : Konverzační soutěž v Aj krajské kolo umístění : kat. 2B Alisa Ljubčyč 9.B 2. místo : Olympiáda ze zeměpisu okresní kolo umístění : kat A 6. místo Fastová Tereza 6.B B 1. místo Jašková Kristýna 7.B postup do okresního kola C 6. místo Zohrabian Sargis 8.B : Basketbal okrskové kolo chlapci 2. st. umístění : 3. místo : Matematická soutěž,,klokan roč. Duben : ŠD : Večerníčková soutěž Karlovarského deníku ilustrace,,mach a Šebestová umístění : 2. místo B. Sychravová 1.B, kat. 3 6 let 2. místo M. Mazák 4.A, kat. do 9 let 1.4. : Pořad,,Ave Caesar Jak se žilo ve starém Římě - součást projektu Faber, žáci roč : Coca cola cup fotbal umístění : bez postupu 2.4. : Angličtina nás baví okresní soutěž Aj pro 1. st. umístění : 3. místo Liza Ljubčyč, 4.A postup do krajského kola 2.4. : Plavecký maraton v Alžbětiných lázních umístění : L. Dekanová 7.A - 1. místo v jednotlivcích 3. místo soutěž družstev 3.4. : Návštěva ZŠ při nemocnici, 1.C 4.4. : Městská policie Deset pravidel, 8.A : Pobyt žáků v Schönecku projekt Plavno 8.4. : Městská policie Umíte svědčit?, 9.C 9.4. : Městská policie Loupež, 8.B 9.4. : Galerie umění -,,Přistupte blíže, 6.B 9.4. : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A 9.4. : Exkurze do zubní laboratoře 1.B : Galerie umění -,,Přistupte blíže, 6.A : Konverzační soutěže v Nj Praha, Goethe institut celostátní kolo umístění : 4. místo : Městská policie Umíte svědčit?, 9.B : Zeměpisná olympiáda krajské kolo, kat. B umístění : 5. místo Kristýna Jašková 7.A : Pořad,,Brazílie Amazonka v rytmu samby, 2. st : Biologická olympiáda okresní kolo, kat. C umístění :7. místo A. Pelcová 9.B 20. místo K. Macečková 9.B : Sidusiáda výtvarná soutěž Fondu Sidus odeslány Vv práce žáků 4.A : Pořad k dopravní výchově - kino Čas, organizovalo Město Karlovy Vary pro roč : Navštěva knihovny Na Vyhlídce Čj pro cizince : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 6.B : SCIO testy 7. a 8. roč : Biologická olympiáda okresní kolo, kat. D

10 umístění : 12. místo O. Mrázek 7.B 14. místo M. Šinták 7.A 19. místo M. Ptáček 6.A : Výuka v lese, 3.B : Dopravní hřiště, 4.A : Návštěva městské knihovny 1.B : Návštěva městské knihovny 2.A Město Karlovy Vary v únoru vyhlásilo výtvarnou a literární soutěž - THERMAE EUROPAE s námětem,,kulturní dědictví lázní Karlovy Vary - evropský tříletý projekt zaměřený na zhodnocení a ochranu lázeňského a kulturního dědictví evropských termálních měst umístění našich žáků : 2. místo D. Černíková 9.B 6. místo A. Bartošová 7.B vyhodnocení proběhlo v dubnu Květen : : Exkurze do Bruselu čtyřdenní poznávací pobyt pro žáky 5.5. : Akademie ZŠ Šmeralova Thermal, roč., 5.A 6.5. : Pythágoriáda okresní kolo matematické soutěže umístění : kat Z7 4. místo - Š. Weberov8 7.B 13. místo D. Rokusek 7.B kat Z6 8. místo R. Kubín 6.B 6.5. : Volejbal chlapci roč., okrskové kolo umístění : 5. místo 6.5. : ŠD studentky SPgŠ zorganizovali pro děti soutěžní odpoledne 7.5. : Dopravní soutěž mladých cyklistů, DH umístění : mladší žáci - 5. místo starší žáci 14. místo 7.5. : Divadelní představení,,romeo a Julie, Městské divadlo roč : Výuka v lese 1.B : Ekologická výuka,,co bychom dělali bez energie?, 8.C : Ekologická výuka,,co bychom dělali bez energie?, 9.B : Mc Donalds cup pro žáky 1. st. umístění : 2. místo : Výuka v lese 1.C : Městská knihovna pořad k ekologii, 5.A, 5.B : Branné cvičení : Zkoušky Cambridge, žáci 1. st. Sokolov : Výuka v lese 1.A : Exkurze do Národního památníku Terezín a do chem. závodu na výrobu plastů Eximpotrans v Lovosicích : Krajské muzeum 4.A : Fotografování žáků : Divadelní představení,,babička Národní divadlo Praha 9.B, 9.A : Výuka v lese 9.C : Dopravní hřiště, 4.B : Anglické divadlo pro žáky 1. st. k MDD : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 4.A Žáci 9.B se zapojili do soutěže pořádané Cambridge University Press, která probíhala od listopadu do února. Ze 117 přihlášených kolektivů obsadili

11 17. místo s 96,76 % bodů. Nejvíce se zasloužil o výsledek Martin Duda. Červen : 2.6. : Kamarádi moudrosti soutěž Městské knihovny v K. Varech vyhodnocení : 2. místo 6.B, 3. místo 6.A, 1.st - 4.A 2.6. : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 2.A, 4.A 3.6. : Exkurze rašeliniště Kladská, prohlídka třídírny odpadu 3.6. : Prohlídka města Norimberk v SRN 8.B 4.6. : Exkurze do České spořitelny v K. Varech, 9.A, 9.B 4.6. : Ukázka cvičení psů 1. st : Pohár rozhlasu atletika - starší žáci umístění : chlapci 12. místo, dívky 10. místo 5.6. : Pohár rozhlasu atletika mladší žáci umístění : chlapci 6. místo, dívky 7. místo 5.6. : Navštěva knihovny Na Vyhlídce 1.B 6.6. : Den s Ajaxem akce Policie ČR 2.A, 2.B : Atletický trojboj 1. st., okrskové kolo, umístění : 1. místo : ŠD divadelní představení Divadlo Z Bedny : Zoopark Chomutov výběr žáků 6. tř., odměna Městské knihovny v Karlových Varech za umístění na 2. a 3. místě v soutěži Kamarádi moudrosti : Hrátky s Asíkem a Batem - realizován za podpory Magistrátu města Karlovy Vary a firem Ecobat a Asekol 1. st : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.B : Návštěva žáků z Plauen program na zámku v Bečově Projekt,,Dvě školy v Evropě : Atletický trojboj 1. st., okresní kolo umístění : 1. místo : Galerie umění,, Přistupte blíže 5.A : Divadelní představení v nastudování žáků 6.B,,O Daidalovi a Ikarovi v divadle Husovka pro žáky 4. a 5. tř., 6. a 7. tř : Nohejbal okresní kolo Poháru Českého nohejbalového svazu ZŠ - SK Liapor K. Vary umístění : bez postupu : Výlet do Legolandu SRN : Sportovní den na ZŠ Konečná 2. st., ZŠ Komenského 1. st : Vystoupení žáků 9. tř. v malém sále Thermal rozloučení : Atletický trojboj 1. st., krajské kolo umístění : 5. místo

12 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí bez kontroly 9. Základní údaje o hospodaření školy Příloha 2 - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2009 vypracoval Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

13 Příloha1- Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách

14

15 Příloha 2 - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2008 Náklady : Celkové provozní náklady za rok 2008 jsou ve výši ,99 Kč Z toho : Hlavní činnost ,49 Kč Doplňková činnost ,50 Kč Náklady ze státního rozpočtu ,--- Kč Výdaje hlavní činnosti : Potraviny spotřeba ,68 Kč je plně hrazena strávníky.nárůst spotřeby v porov nání s r je vyšší o Kč. V procentuálním srovnání s rozpočtem je plněni na 119 %.K nárůstu došlo z důvodu zvýšení cen za obědy. Materiál - Spotřeba materiálu je pouze na 68 % v porovnání s rozpočtem.v porovnání s loňským rokem je spotřeba nižší cca o Kč, kde se promítalo vybavení školy. Energie - Čerpání energie je na 106 % v porovnání s rozpočtem. V porovnání s rokem 2007 je vyšší o ,56.- Kč.Během roku 2008 došlo dvakrát ke zdražení energie dodavatelem. Opravy a v procentuálním srovnání s rozpočtem je plnění na 111 %.Byly provedeny údržba opravy pisoárů, elektroinstalace, vzduchotechniky, PC a obnova dat v počítačích, oprava-výměna podlah ve dvou třídách a oprava stropu v tělocvičně. Ostatní - Plnění je na 113 % v porovnání s rozpočtem.zde se promítá největším nákladem služby oprava fasády na školičce a škole, malování, mytí oken, revize, pojištění atd. a náklady Účetní odpisy - Účetní odpisy jsou ve výši Kč.V porovnání s rokem 2007 jsou vyšší o Kč.Zde se promítá předání majetku od MM ( stavební úpravy a rekonstrukce elektro kuchyně). Doplňková činnost : Výnosy : Celkové výnosy za rok 2008 jsou ve výši Z toho : Hlavní činnost Doplňková činnost Dotace MM Dotace Egrensis Použití IF Použití RF Sponzorské dary finanční Účelová dotace SOCRATES ,46 Kč ,46 Kč ,50 Kč 5 000,-- Kč ,-- Kč ,50 Kč ,-- Kč ,-- Kč ,51 Kč Výnosy jsou tvořeny převážně za stravné, poplatky za školní družinu a kroužky.v doplňkové činnosti jsou to pronájmy.

16 Vyúčtování účelových prostředků : 1. Účelový prostředek od MM Kč Čerpání : Odsouhlaseno MM na dopravu 2. Dotace Egrensis ,--- Kč Odsouhlaseno VD a FP 3. Účel. dotace SOCRATES ,51 Kč Odsouhlaseno CSVŠ Národ. agenturou prog. 4. Účelová dotace MŠMT - projekt INTEGRA ,---Kč Vyúčtováno s KÚ a odsouhlaseno - projekt Zákl.vzděl. cizinců ,---Kč Vyúčtováno s KÚ a odsouhlaseno - výuka cizích jazyků MŠMT ,---Kč Vyúčtováno s KÚ a odsouhlaseno Použití fondu investic ve výši ,- Kč Fond investic byl použit na opravu stropu v tělocvičně a výměnu podlah ve dvou třídách.dále měla organizace nařízený odvod od MM ve výši Kč. Použití rezervního fondu ve výši Kč Organizace využila pro rok 2008 dle zákona o dani z příjmu ( 20 odst. 7 ) možnosti snížení základu daně z příjmu a neodvedla daně v hodnotě Kč ( viz. příloha ). Dále se souhlasem MM převedla do Fondu investic Kč. Dále ze zisku z roku 2007 převedla příděl po schválení MM ,96 Kč. Rozpis zůstatků fondů : Poč. stav Obraty + Obraty - Konečný zůstatek Fond odměn Fond rezervní , , ,02 Sponzor dary , ,08 Fond investic , , ,31 Finanční prostředky ze SR : Přímé vzdělávací náklady byly ve výši Kč a byly plně pokryty ze SR Hospodářský výsledek byl dosažen : - hlavní činnost ,48 Kč úspora úroku -doplňková činnost ,50 Kč Celkem hosp.výsl ,98 Kč Návrh na rozdělení : Fond rezervní Fond odměn ,98 Kč Kč Zpracovala : Larisa Dvořáková, ekonomka školy