Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary"

Transkript

1

2 Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové akce, počet návštěvníků 9 Celoroční tábor 10 Dobrovolnické centrum Rok 2012, poděkování Složení MCKV Hospodaření 17

3 Úvod Milí přátelé, dostáváte do rukou výroční zprávu, která shrnuje práci občanského sdružení Mateřské centrum Karlovy Vary v 16. roce jeho působení. Před 14 ti lety jsem navštěvovala toto centrum jako klientka (maminka malého Lukáška). Sledovala, jak se centrum pomalu dostává do povědomí obyvatel Karlových Varů a maminky s dětmi si k němu vyšlapávají cestičku. Vyhledala jsem služby MC ještě podruhé a to se svou dcerkou Kačenkou. Mezi tím uběhlo 10 let a přivítaly mě nové prostory a profesionálně vedené centrum, které nabízí mnoho aktivit. Bylo mi tedy v minulém roce velkou ctí, že jsem mohla nastoupit na pozici ředitelky a dále naplňovat jeho poslání. To by jistě nebylo možné bez cenných rad předchozí dlouholeté předsedkyně, paní Věry Bartošové. Zároveň bych chtěla poděkovat všem finančním i věcným podporovatelům, bez kterých by centrum fungovat nemohlo. Zvláštní poděkování bych věnovala lektorkám, zaměstnancům, dobrovolníkům a členům Rady MC. Těší mě, že se samy aktivně podílejí na vytváření a zkvalitňování našich služeb. Uplatňují zde své znalosti a dovednosti a realizují se v rozličných aktivitách. V neposlední řadě děkuji našim rodinám, které při nás pevně stojí. V dalších letech bychom chtěli věnovat více času prevenci v mnoha směrech. Rozšíří se program v rámci prevence negativních jevů v rodině. Za velmi důležité považujeme včasné pojmenování problému a hledání jeho řešení. Nyní na sebe vezmeme roli zprostředkovatele pomoci jiným organizacím, a z dlouhodobějšího hlediska chceme být poskytovatelé profesionální odborné pomoci pro rodiny s dětmi. Dalším důležitým úkolem, který nás čeká, je přebudování zahrady Mateřského centra na dětské hřiště. Naší největší odměnou je Vaše stálá přízeň a spokojené děti. Za MCKV Žaneta Salátová ředitelka

4 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Nestátní nezisková organizace (NNO) Sdružení založené dne a evidované na MV ČR pod č.j. II/S-OS/ /95-R Původní název: Sdružení karlovarských matek Nyní: Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. (MCKV o.s.) Držitel titulu: Společnost přátelská rodině Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit Jsme členy: Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK) Sítě Mateřských center v České republice (Síť MC v ČR) RADY dobrovolnických center regionu Severozápad Koalice dobrovolnických iniciativ v ČR Samotné sdružení MCKV má 15 členů Poslání Hlavním posláním Mateřského centra Karlovy Vary je snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas. Podporujeme rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Snažíme se zavčasu odhalit možné vývojové a zdravotní problémy. Vytváříme pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci. Posilujeme vztahy v rodině. Poskytujeme nízkoprahové poradenství. Rodičům po mateřské dovolené pomáháme ve snadném návratu do zaměstnání. Podporujeme a propagujeme dobrovolnictví a nezištnost. V našem Dobrovolnickém centru Vlaštovka, které vzniklo při Mateřském centru Karlovy Vary, poskytujeme zázemí, prostor pro realizaci i odbornou pomoc pro dobrovolníky.

5 Mateřské centrum nabízí: PRO RODIČE - inspirativní zázemí a odbornou pomoc - vzájemné naslouchání a výměnu zkušeností - posílení vztahů v rodině - vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky - osvětovou činnost - možnost neformálního setkávání - přednášky, kurzy, vzdělávací aktivity - zprostředkování konzultací s odborníky v obtížných životních situacích - možnost seberealizace - snadnější návrat do zaměstnání - péči o dítě - služby krátkodobého hlídání dětí se speciálními potřebami, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování záležitostí na úřadě, návštěva lékaře, odpočinek od nepřetržité péče) o dítě postarat sami - cvičení rodičů s dětmi - cvičení pro maminky na gymnastických míčích, kondiční cvičení - jógu pro rodiče - akvaaerobik PRO DĚTI Sportovní, naučné - Hrátky s batolátky rodiče s dětmi pro děti od 18 měs. - Klub rodičů a dětí rodiče s dětmi od 2 let - Tanečky, cvičení - Aerobik pro děti - Plavání kojenců a dětí - Angličtina pro děti - Logopedie Integrační - Poprvé bez mámy školička příprava na Mateřskou školku - Přípravka pro předškoláky přímo v prostorech ZŠ Tvořivé - výtvarné hrátky - herna pro děti vybavená didaktickými hračkami - tématické besídky /mikulášská, vánoční, karnevaly, Den dětí atp./ PRO CELÉ RODINY - sportovní turnaje dětí i rodičů - zahradní slavnosti - víkendové aktivity - burzy dětského oblečení SPOLUPRACUJEME - s neziskovými organizacemi i státními zařízeními podobného zaměření - se státní správou a samosprávou

6 Historie sdružení 1995 Založení sdružení a získání prostor Získání prostředků na rekonstrukci prostor a realizace rekonstrukce svépomocí Otevření mateřského centra a realizace projektu Psychosociální podpora mladých rodin v rámci MC Karlovy Vary (za finanční podpory SWIF Phare, NROS a MZ ČR) Realizace projektu Šťastní rodiče mají šťastné děti (podpořeno NROS) a příprava rozšíření služeb o kurzy prenatální přípravy a plavání kojenců a batolat Zásadní rozšíření objemu služeb, zahájení projektu Prenatální péče v rámci MC Karlovy Vary, vydání prvních čísel časopisu Mámyzdat Realizace projektu MC Know How (podpořeno NROS z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare), podání projektu Centrum rané péče Změna stanov sdružení - změna názvu a sídla organizace (dříve: Sdružení karlovarských matek, nyní: Mateřské centrum Karlovy Vary) Realizace a dokončení projektu Centrum rané péče (projekt podpořen z prostředků veřejné finanční sbírky Pomozte dětem, organizované společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti), podání a schválení nového projektu Jakub (financován z veřejné sbírky Pomozte dětem ) Realizace a dokončení projektu Jakub. Navázání spolupráce s organizací Kontakt bb, zásadní kroky vedoucí k realizaci dětského hřiště v prostorách před MC Další změna stanov - fyzická změna sídla organizace. Vystěhování z prostor na T.G.M. 12 do areálu 3. MŠ ve Východní ulici. Přijato členství v Krajské radě dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Rok plný reklamy a propagace, vytvoření nového návrhu, který propaguje činnost MCKV. Zapojení do Komunitního plánování Magistrátu města Karlovy Vary. Realizování projektu Příměstský tábor 2004, podání nových projektů na MPSV, MŠMT a NROS Schválení 6 projektů a jejich realizace (Příměstský tábor MŠMT, Nová perspektiva - NROS, Pojďte si pohrát s myší - MAMANET - SROP KÚKK, Vodní hrátky s batolátky, Rodíme spolu., Čtyřlístek tradic a řemesel - MPSV). Zřízení druhého pracovního místa, uvedení do provozu internetové kavárny, vznik webových stránek.

7 2006 Schválení 3 projektů Příměstský tábor MŠMT, Jedeme dál s MCKV MPSV, Dobrovolnické centrum Vlaštovka SROP. Zřízení 3 pracovního místa. Užší spolupráce s ANNA KK (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) příprava akce Křesadlo, s občanským sdružením STUDNICE a s dobrovolnickou skupinou JAKOMÁČEK ze ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary. Stali jsme se členy Sítě MC v ČR Realizace akce Křesadlo a Bambiriáda obě akce celorepublikového charakteru, poprvé však v Karlovarském kraji. Realizace projektu Dobrovolnické centrum Vlaštovka, schválení projektu Celoroční tábor 2007 MŠMT, spolupráce s o.s. STUDNICE nabídka rekvalifikačních kurzů pro matky na MD, zajištění Dětského koutku při MFF v Karlových Varech, zapojení se do akce Mobilita pro všechny Získání akreditace a dotace od MV ČR na 2 programy: Dobrovolnictví pro každého a Dobrovolník pro volný čas. Podpora Nadace ČSOB na dobrovolnický projekt Vlaštovko leť! a získání dotace z Poštovní spořitelny na vybavení táborové kuchyně. Zajištění Dětského koutku na MFF v Karlových Varech Otevření naší pobočky v Chodově MC Pavouček rekonstrukci a provoz zajistili dobrovolníci, účast na akci Chceme čisté město, realizace naší první výstavy Město dětem výtvarné práce dětí MŠ a ZUŠ, rozšíření kurzu Poprvé bez mámy na 4 termíny v týdnu, získání titulu Organizace uznaná MPSV Oslava 15. narozenin MCKV, vystěhování z prostor v MŠ Východní, rekonstrukce nově přidělených prostor v Kollárově 17, zajištění dětského koutku a dětského stanu při MFF, osamostatnění pobočky MC Pavouček v Chodově, podpora projektů Pohádkové prameny (KÚ KK), Celoroční tábor (MŠMT, KÚKK), Držme pospolu a Dej přednost v jízdě (MPSV), Dobrovolnictví pro každého a Dobrovolníci pro volný čas (MVČR), Dobrovolnický program ČSOB a Poštovní spořitelny,, Pomáháme společně Šikovné ručičky 2011 Změna předsedkyně nová rada MCKV, dětský koutek a centrum při MFF, Křesadlo 2010 ocenění dobrovolníků, účast na Bambiriádě, podpora projektů Správným směrem (MPSV), školička (MMKV), Celoroční tábor (MMKV, KÚKK), Dobrovolnictví pro volný čas (MVČR), Dobrovolnický program ČSOB a Poštovní spořitelny,, Pomáháme společně Šikovné ručičky

8 Významné události roku 2011 Už začátek roku 2011 byl pro Mateřské centrum velmi náročný. Při rekonstrukci nových prostor se centrum vydalo ze všech finančních rezerv. Pozdní otevření i finanční krize se odrazila na snížení počtu klientů v prvním pololetí. Naštěstí v druhé části roku jsme opět nabrali vítr do plachet a kurzy se podařilo naplnit podle našich představ. Nová rada Mateřského centra Karlovy Vary, o.s. Nejzásadnější změnou byl odchod dlouholeté předsedkyně a ředitelky, paní Věry Bartošové. Paní Bartošová v této funkci obětavě pracovala 15 let. Svůj pracovní poměr ukončila k poslednímu srpnu 2011, kdy také končí poslední turnus letního tábora. Samozřejmě je ještě mnoho akcí, které by se bez jejích zkušeností a pomoci neobešlo. Přesto to nebyla změna tak velká, protože na postu předsedkyně jí vystřídala Mgr. Tereza Jirků, která vykonávala do této doby funkci místopředsedkyně a s centrem spolupracuje již od roku V MCKV nejprve začínala jako dobrovolnice, vedla kurzy a hlavně byla příkladným oddílovým vedoucím našich příměstských táborů. Nyní vede kurzy Výtvarné dílny, Hrátky s batolátky a díky svému pedagogickému vzdělání učí v přípravce pro předškoláky. V době prázdnin se angažuje jako hlavní vedoucí nebo zdravotník na našich táborech. Kromě předsednictví pomáhá s projekty a se vším, co je potřeba. Nyní má ročního syna Pavlíka. Místopředsedkyní se stala Mgr. Michaela Tůmová, která byla do této doby členkou Rady. Spolupracuje nejen s Mateřským centrem, ale je také členkou dozorčí rady v organizaci Kontakt bez Bariér, která pomáhá tělesně postiženým. Má dvě malé dětí, syna Jeníka a roční dcerku Magdalenku. Třetí členství v radě přijala k naší radosti Mgr. Radka Hodačová, která je také významnou osobou pro naše centrum již mnoho let. Působila zde jako dobrovolnice i jako lektorka. V roce 2008 založila s bývalou předsedkyní V. Bartošovou dobrovolnickou skupinu Jakomáček, která dodnes pomáhá v MCKV v kurzech a při víkendových aktivitách. Radka je matkou dcery Moniky a syna Ondry. Jako revizor nastoupila bývalá pracovnice, členka Rady a lektorka MCKV Lenka Dolečková. Lenka pracovala zejména jako koordinátora dobrovolnického programu, jakožto jedné ze služeb, které MCKV nabízí. Nyní našla uplatnění v organizaci Člověk v tísni a je matkou dvou synů Šimona a Viléma. Děkujeme všem, kteří věnovali mnoho času a úsilí pro rozkvět MCKV. Především bývalé předsedkyni a ředitelce Věře Bartošové a přejeme jí mnoho profesních i osobních úspěchů. Mnoho štěstí nejen v nové práci přejeme také bývalé zaměstnankyni Michaele Halámkové, lektorce a člence rady Michaele Frühaufové a lektorce Silvii Radové. Velmi nás těší, že si i při svém novém pracovním shonu nachází čas MCKV stále pomáhat. Děkujeme!

9 Projekty, dotace Statutární město Karlovy Vary V rámci spolupráce se Statutárním městem Karlovy Vary je naše organizace zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb města Karlovy Vary. Magistrát města Karlovy Vary v roce 2011 poskytl účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na činnost Mateřského centra Karlovy Vary (MCKV), podpořil celoroční příměstský tábor, projekt Školička a akci Křesadlo. Městu Karlovy Vary také děkujeme za započtení nájemného a výpůjčku zahrady. Ministerstvo práce a sociálních věcí Držíme pospolu Jako držitelé titulu organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí pro činnost v oblasti prorodinných aktivit, se nám podařilo pro rok 2011 získat finanční dotaci na projekt s názvem,, Správným směrem. S velkou radostí a elánem jsme se pustili do realizace. Cílem projektu byla podpora rodiny- vztahů v rodině, prevence sociálního vyloučení, smysluplné využití volného času, utužení partnerských (manželských) vztahů. I díky této podpoře jsme byli schopni udržet příznivou cenu kurzů pro rodiče s dětmi, zrealizovali 13 víkendových akcí a 5 zajímavých přednášek. Děkujeme! Ministerstvo vnitra České republiky Dobrovolnické centrum Vlaštovka U Ministerstva vnitra České republiky, máme akreditované dva programy.,,dobrovolnictví pro každého a,,dobrovolníci pro volný čas. V roce 2011 byl podpořen program,,dobrovolníci pro volný čas. Děkujeme! Karlovarský kraj V roce 2011 byla Krajským úřadem Karlovarského kraje podpořena akce Křesadlo 2010 a Celoroční příměstský tábor. Děkujeme! Grantový fond,, Pomáháme společně Dobrovolnický program ČSOB a Poštovní spořitelny Šikovné ručičky a Mamka šikulka S realizací projektu se začalo již na podzim v roce 2010 a skončil v červnu Díky této podpoře si během jednoho roku vyráběli maminky, děti a dobrovolníci krásné keramické výrobky. Děkujeme! Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Klíče pro život Ve spolupráci s Krajskou radou dětí a mládeže, Národním institutem dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsme na podzim roku 2011 započali realizaci projektu s názvem Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, průřezové téma Výchova k dobrovolnictví. S realizací pokračujeme i v roce 2012.

10 FINANČNÍ PŘEHLED MCKV ZA ROK 2011 Příjmy 2011 příjmy z vlastní činnosti MCKV , ,00 kurzy pro rodiče s dětmi 42311,00 kurzy pro rodiče (kondiční cvičení, akvaaerobik, ) ,00 kurzy pro děti bez rodičů 73376,00 kurzy pro děti ( výtvarné, pohybové,přípravka) ,00 tábor 2600,00 půjčování pomůcek 61790,00 hlídání dětí 3966,00 logopedie 9858,00 miniprodej 64208,00 víkendové akce ,00 plavání ,46 Ostatní příjmy MCKV ,00 dary ,00 dotace 16000,00 refundace mezd ÚP K.Vary 22500,00 záloha projekt KPŽ 26,46 úroky banka ,46 PŘÍJMY CELKEM

11 Výdaje ,00 kancelářské potřeby 8 526,00 ostatní materiál (drogerie, údržba) 8 528,00 opravy,dhm, KPŽ 6 193,00 pomůcky do kurzů a na víkendové akce ,00 PS Šikovné ručičky ,00 MMKV Školička ,00 MPSV- Správným směrem ,40 Křesadlo ,22 Celoroční tábor 8 999,30 nákup do miniprodeje 5 092,00 cestovné ,00 Dobrovolnictví pro volný čas ,00 Dobrovolnictví pro každého 4 300,00 potraviny 1 099,00 poštovné ,00 ostatní služby ,94 telefon ,00 účetnictví ,00 nájem+služby ,00 nájem bazén 160,00 správní poplatky 8 766,00 pojištění mezd Kooperativa 3 879,00 pojištění majetku K.Vary 1 559,00 poplatky banky 7 177,00 náklady ostatní nedaňové ,00 mzdy ,00 zdravotní pojištění ,00 sociální pojištění ,86 Výdaje celkem

12 Víkendové akce VŠEM PATŘÍ NAŠE OBROVSKÉ DÍKY! Všechny víkendové akce se mohly uskutečnit díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí. Také díky dobrovolné práci spolupracovníků, lektorů MCKV a za mohutné podpory jejich rodin. Poděkování patří také dobrovolnické skupině JAKOMÁČEK žákům a studentům pracujících pod vedením Mgr. Radky Hodačové, učitelky ze ZŠ J. A. Komenského K. Vary.. datum rodič dítě víkendová akce - přednáška Krmení zvířátek Masopust Velikonoční výzdoba Psychologie ranného věku Pálení čarodějnic Péče o zoubky Kolečkiáda Den dětí První pomoc Prevence úrazu Drakiáda nebo Ples strašidýlek Martin na Bílém koni Rodí se z nás rodiče Uspávání broučků Vázání věnců Mikulášská besídka Vánoční ladění CELKEM účastníků Počet návštěvníků v kurzech - rok Poprvé bez mámy 2085 Hrátky s batolátky 491 Aerobik pro děti, tanečky 101 Přípravka na školu 532 Vodní hrátky s batolátky 49 Plavání ve vaně 980 Hlídání 140 Logopedie 418 Kondiční cvičení 328 Výtvarná dílna 561 Akvaaerobik, cvičení pro těhotné 1355 Víkendové akce 1576 Příměstský tábor 9225 celkem

13 Počet návštěvníků v jednotlivých kurzech od roku služba - kurz cvičení pro ženy těhotenské kurzy pro rodiče a děti Poprvé bez mámy jazykové a estetické kurzy VD + HH + AJ logopedie+ biofeedback plavání volné hraní víkendové akce dětský koutek - hlídání dětí tábor CELKEM CELOROČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2011 Celoroční příměstský tábor jsme realizovali již dvanáctým rokem a počtvrté v zapůjčených prostorách ZŠ Mozartova. Je to naše nejvíce vyhledávaná služba. Tábor neorganizujeme pouze v době letních prázdnin, nýbrž po celý rok ve všech dnech školního volna. Základna tábora je přímo ve městě. Jde převážně o děti, které se nemohou účastnit klasických táborů v přírodě např. díky nízkému věku, neschopnosti odloučit se od rodičů, aj. Z těchto důvodů nabízíme možnost celodenních pobytů, kdy děti ráno přicházejí a navečer zase odcházejí domů. Tento systém vyhovuje i rodičům, kteří musí docházet do zaměstnání a nemohou čerpat dovolenou po celou dobu prázdnin. O děti je v průběhu prázdnin dobře postaráno a je jim nabídnut kvalitní program. Náš tábor je specifický svou věkovou pestrostí. Táborníci byli děti ve věku 3 až 14 let. Program je přizpůsoben jak malým táborníkům, které motivuje dovednost starších účastníků, tak vyhovuje i starším dětem, kteří se zase učí trpělivosti, toleranci a jsou podporovány v chuti pomáhat. Program je svou náročností přizpůsoben věku dětí. Letošním táborovým maskotem byl krteček i jeho kamarádi. Navštívili s námi Technománii a ZOO v Plzni, sjížděli jsme řeku na raftech, několikrát se vykoupali v Akvuafóru ve Františkových lázních, navštívili farmu Kozodoj a kuželnu. Pozvání na naší základnu přijali zaměstnanci Vězeňské služby ČR, kouzelník i Tonda Obal ( program o třídění odpadu). Pro děti bylo připraveno mnoho her a soutěží, naučili se tábornickým dovednostem i novým písničkám. Jarního, podzimního a velikonočního tábora se zúčastnilo v průměru 15 dětí každý den. Na letní prázdniny jsme otevřeli pět turnusů, přičemž je v každém maximální kapacita 48 dětí. Zájem je však tak obrovský, že v podstatě do týdne máme tábor zcela naplněn. Je oblíben hlavně pro svou pestrost a bezva vedoucí. Ti jsou nejen z řad zkušených zaměstnanců MCKV, ale hlavně také našich kreativních dobrovolníků. Opět velmi děkujeme všem vedoucím, dobrovolníkům, kuchařkám a zdravotníkům. A z celého srdce se těšíme na další ročník!

14 Dobrovolnické centrum Vlaštovka (DCV) středisko, které vzniklo a pracuje při Mateřském centru Karlovy Vary, o.s.(mckv) od roku 2007 DCV má dva akreditované programy u MVČR Program Dobrovolníci pro volný čas je určen pro vlastní potřebu Mateřského centra. Do tohoto programu jsou zapojeni dobrovolníci, většinou studenti a maminky na MD, kteří chtějí MC pomáhat v průběhu celého roku při přípravě a realizaci kurzů, víkendových akcích, hlídání dětí, propagaci. Velkou pomocí jsou dobrovolníci na příměstském táboře. Bez jejich pomoci bychom nemohli uspokojit narůstající zájem o tuto prázdninovou volnočasovou aktivitu. Na letním příměstském táboře nám pomáhalo 30 dobrovolníků jenž odvedli 1646 hodin. Celkem se v průběhu roku 2011 zapojilo 38 dobrovolníků, kteří se podíleli na činnosti MC v počtu hodin. Patří jim náš velký obdiv a poděkování! Program Dobrovolnictví pro každého - je určen dobrovolníkům s různými zájmy a pro neziskové organizace Karlovarského kraje, které splňují podmínky akreditovaných oblastí dobrovolnické služby. Jedná se o různé formy pomoci s dětmi, seniorům, jednoduché asistenční služby, pomoc při organizování a propagaci různých akcí. Podmínky pro čerpání výhod akreditovaného programu: - navázání spolupráce s DC Vlaštovka - povaha dobrovolnické služby dle akreditovaných oblastí - uzavření smlouvy mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby - dobrovolník uzavírá smlouvu s vysílající organizací (DC Vlaštovka) - čerpání dotace dle pravidel MV ČR (účelová dotace) Dobrovolníkům hradí a zajišťuje DC Vlaštovka: - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu dobrovolnické služby v hodnotě 336,- Kč/rok/osobu/rok - výpis z rejstříků trestů v hodnotě 100,- Kč - supervize, školení - motivační pohovor s psychologem Výhody spolupráce - Přijímající organizace, ve kterých vykonávají činnost dobrovolníci vyslaní akreditovanou vysílající organizací podle zákona o dobrovolnické službě, mohou uplatnit hodnotu činnosti těchto dobrovolníků v rámci vlastního podílu ( dofinancování) na nákladech projektu, na který žádají o státní dotace u vybraných ústředních orgánů. - Akreditované organizace mohou snáze získávat dobrovolníky, kteří dávají přednost vyššímu stupni právní ochrany a předem stanoveným pravidlům, profesionálnímu vedení. Akreditace je určitou známkou kvality. Bez finanční podpory Ministerstva vnitra ČR, Krajského úřadu, Magistrátu města K.Vary a sponzorů, by nebylo možné tento program realizovat. Negeneruje žádné příjmy, zvyšuje však přidanou sociální hodnotu poskytovaných služeb v jednotlivých zařízeních. Program mění životní hodnoty mnoha lidem, získávají nové zkušenosti, nové zážitky, přátele a zároveň dobrý pocit z pomoci druhým lidem. Všem, kteří jakkoliv přispěli k průběhu tohoto programu, patří naše poděkování.

15 Přehled aktivit Dobrovolnického centra Vlaštovka v roce 2011 Březen - každoroční slavnostní vyhodnocení dobrovolníků z Karlovarského kraje, cena Křesadlo Duben - oslovení dobrovolníků na příměstský tábor Květen - víkendová akce Kolečkiáda při níž pomáhalo 5 dobrovolníků z Kooperativy K.Vary v rámci akce Zapojte se - besedy s žáky sedmé, osmé a deváté třídy ZŠ Otovice Výchova k dobrovolnictví - Bambiriáda prezentace neziskového sektoru Červen - příprava a školení na letní tábor zapojeno 30 dobrovolníků - realizace víkendové akce Dětský den (100 návštěvníků) pomáhalo 12 dobrovolníků Červenec, srpen - realizace příměstského tábora zapojeno 30 dobrovolníků - supervizí setkání dobrovolníků Září - propagace dobrovolnictví na workshopu Škola spolupráce na projektu Dobrobus - realizace víkendové akce Uspávání broučků zapojeno 10 dobrovolníků Říjen - zahájení projektu Dobrovolníci na táborech ve spolupráci s dobrovolníky probíhá propagace dobrovolnictví zapojeno 10 dobrovolníků Listopad - supervizní setkání dobrovolníků - Konference sociálních služeb Komunitní plánování prezentace DC Prosinec - besedy a přednášky se studenty SZŠ K.Vary a seniory o dobrovolnictví všeobecně, ale především na táborech, přednáška i s praxí se studenty Prvního českého gymnázia Karlovy Vary Dobrovolnictví nanečisto. Vánoční setkání a poděkování dobrovolníkům v kuželně Lokomotivy K.Vary. Křesadlo 2010,, Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci Jedna z našich největších a nejnáročnějších akcí se konala po páté již tradičně na hradě Loket. Při slavnostním ceremoniálu byly uděleny čtyři ceny Křesadlo za rok Je to cena symbolická a jejím účelem je poděkovat dobrovolníkům v Karlovarském kraji za jejich přínosnou činnost. Záštitu převzal primátor města Karlovy Vary, pan Ing. Petr Kulhánek a náměstek hejtmana Karlovarského kraje, pan Miloslav Čermák. Držitelé cen z celkem 21 nominací vybrala devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů. Koordinátorkou udílení ceny Křesadlo 2011 byla paní Božena Turoňová, které tímto děkujeme. Ocenění dobrovolníci: Bedřich Loos za pomoci dobrovolníků z celého světa dokázal zachránit hrad Hartenberg Denisa Pačanová za několikaletou práci v oblasti výchovy dětí a mládeže v oboru jezdectví a chovatelství Věra Bartošová za rozkvět Mateřského centra Karlovy Vary a nastartování dobrovolnického centra Ludmila Jungová za péči o psychicky i fyzicky postižené lidi

16 PLÁN NA ROK 2012 V roce 2012 máme v plánu pokračovat v naší dosavadní činnosti a nabízené aktivity a služby dle zájmu rodičů nadále rozšiřovat. Rodičům a dětem budeme nadále poskytovat inspirativní zázemí a odbornou pomoc. V tomto roce bychom se chtěli více věnovat prevenci negativních jevů v rodině. Hodláme se zaměřit na pomoc rodičům při řešení obtížných životních situací. Nadále chceme vytvářet aktivity, do kterých se zapojí široká veřejnost. Rádi bychom se také zaměřili na tatínky, kterých je v centru stále víc. Maminkácm bychom chtěli dát více možností pro seberealizaci. Budeme se snažit neustále rozvíjet a zdokonalovat programy pro děti, abychom podpořili jejich socializaci a efektivně rozvíjeli jejich schopnosti. Rádi bychom navázali větší spolupráci s neziskovým sektorem a jejich činnosti blíže přiblížili rodinám. Máme v plánu spustit nové webové stránky a začít s rekonstrukcí naší zahrady. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem, ať už svou dobročinnou prací či darem pomáhají zajistit chod Mateřského centra Karlovy Vary. Dotace, projekty: Min.práce a sociálních věcí Správným směrem Kč Ministerstvo vnitra ČR Dobrovolnictví pro volný čas Kč Magistrát města Karlovy Vary - služby Kč Magistrát města Karlovy Vary - školička Kč Magistrát města Karlovy Vary - tábor Kč Magistrát města Karlovy Vary - Křesadlo Kč Krajský úřad Karlovarského kraje - tábor Kč Krajský úřad Karlovarského kraje - Křesadlo Kč ČSOB Poštovní spořitelna, a.s Kč projekt Šikovné ručičky Finanční dary MCKV: Film Servis Festival Kč Gitech Jiří Herian Kč Eden Group, a.s Kč Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s Kč Jóga v denním životě Kč Communio s.r.o Kč Rodina Magliových Kč Leon Netušil Kč ČSOB Poštovní spořitelna, a.s Kč

17 Materiální dary MCKV: Sedlecký kaolin, a.s. podíl na zajištění rautu na akci Křesadlo 2010, 2 x reklamní plachta v ceně Kč Moser, a.s. ceny pro držitele Křesadla v hodnotě Kč Poštovní spořitelna, a.s. zakoupení cen a další výdaje spojené s realizací akce Křesadlo 2010 v ceně Kč Eden Group, a.s. podíl na zajištění rautu na akci Křesadlo 2010 Pizza MAMMA MIA odměny pro děti, zajištění rautu na akci Křesadlo 2010 Stanislava PETELE fotografka foto Křesadlo 2010, PF 2011, fota na web. stránky aj. Čajovna TUSCULUM částečné zajištění rautu na akci Křesadlo 2010 MUDr. VLASÁK Zdravá výživa - ceny pro všechny nominované na akci Křesadlo 2010 DRONTE, půjčovna lodí 50 % sleva COOP, Jednota Toužim - částečné zajištění rautu na akci Křesadlo 2010 Hradní restaurace manželů Karlových, Loket - částečné zajištění rautu na akci Křesadlo Protebe live, o.s. sleva na tiskové materiály na Křesadlo 2010 Polypress sleva na tisk Výroční zprávy 2010 Správa lesů Karlovy Vary zajištění dřeva a stromků na akce MCKV, lesní pedagogika Mattoni zajištění pitného režimu na víkendových akcích MCKV, Křesadlo, tábor Zvláštní poděkování patří: - za obětavou práci všem dobrovolníkům, spolupracovníkům, příznivcům, sponzorům a našim rodinám - umělcům, kteří zajistili program Křesadla: bubeníci ZUŠ A. Dvořáka K.Vary pod vedením pana Fr. Zemana, Mgr. Dagmar Hubičková, Dianě Tonikové - dobrovolnické skupině JAKOMÁČEK ze ZŠ J. A. Komenského pod vedením paní učitelky Mgr. Radky Hodačové a paní ředitelce Mgr. Moniky Preňkové za zapůjčení tělocvičny a hřiště v době tábora - mediálnímu partnerovi MCKV MLADÉ FRONTĚ DNES, Promenádě, Radničním listům, Kamelotu za zveřejňování našich akcí - Mgr. K. Píšové ředitelce ZŠ Mozartova 7, Karlovy Vary za zapůjčení prostor pro konání tábora - Alžbětiným lázním - MUDr. Stanislavě Maulenové za vstřícné jednání při sjednání pronájmu na kurzy plavání MCKV - za celoroční spolupráci: Síti MC v ČR Rut Kolínské, Národnímu dobrovolnickému centru Hestia PhDr. Jiřímu Tošnerovi, DC Ústí n/labem Mgr. Lence Černé (za metodické vedení), KRDM p. Haně Šnajdrové - Advokátní kancelář Mgr. V. Fořtové i.s. pan Judr. Ronald Němec za zdarma poskytnuté právní služby

18 Nové složení od druhého pololetí roku 2011: Předsedkyně: Místopředsedkyně: Členka rady: Revizorka: Zaměstnanci: Ředitelka: Vedoucí provozu a lektorů: Provozní pracovnice: Účetní : Mzdová účetní: Mgr. Tereza Jirků Mgr. Michaela Tůmová Mgr. Radka Hodačová Lenka Dolečková Žaneta Salátová Dagmar Jägerová Dana Davidová Hana Fialová Marcela Rajmová Lektoři: Plavání kojenců a batolat: Jitka Dušková, Gabriela Süčová Poprvé bez mámy: Jitka Dušková Hrátky s batolátky a Klub rodičů a dětí: Martina Ben Abdelatif, Jiřina Garbolinská, Mgr. Kateřina Mokrá, Dana Davidová Výtvarná dílnička a přípravka pro předškoláky: Mgr. Tereza Jirků Tanečky pro nejmenší: Michaela Pospíšilová, Jana Nováková Kondiční cvičení: Silvie Radová, Petra Ritzerová Akvaaerobik: Eva Veselá Angličtina: Bc. Zuzana Funková Jóga: Ludmila Skořepová Dobrovolníci pro MCKV- Dobrovolníci pro volný čas: PhDr. Monika Kopárková, Petra Ritzerová, Silvie Radová, Michaela Frühaufová, Lenka Sojková,Michaela Halámková,Blanka Budilová, Jana Johnová, Martin Kříž, Veronika a Vlasta Sliškovi, Eva Nesnídalová, Terezka Kocábová, Dagmar Smejkalová,Bc. Zdeňka Zmeškalová, Lucie Gvoždíková, Antonie Vitáková, Jitka Štolfová, Kamila Šimandlová, Jennifer Horvathová, Kateřina Vojtěchová, Martina Appeltauerová, Nikola Frkalová, Jitka Hovorková, Michaela Kaslová, Nikola Kubasová, Dagmar Kumperová, Anna Millerová,Petra Papežová, Pavlína Rajmová, Tomáš Sedláček, Veronika Schönbergerová, Jana Skotáková, Teuta Košková Dobrovolníci zapojení do programu Dobrovolnictví pro každého : Daniela Baláková, Petra Beniaková, Matěj Dražil, Marie Feketová, Jan Gábro, Jasleenmary Gnanamicheal, Michaela Havigerová, Dagmar Hýsková, Monika Hýsková, Stanislava Janouchová, Tereza Kocábová, Michaela Kovářová, Andrea Krýslová, Dominika Lamperová, Martina Macková, Bohumila Matysová, Martina Mokrá, Ronald Němec. Marie Petříková, Petr Rauer, Dagmar Schneiderová, Alena Šimandlová, Helena Takáčová, Taťjana Tschertnerová, Lucie Wesselá, Marie Záhoříková Dobrovolnická skupina Jakomáček Natálie Lokvencová,Teresa Kodlová, Kristýna Veletová, Tereza Coubalová, Jana Chmelíková, Jana Georgievová, Michaela Štěpničková, Helena Tejkalová, Jan Roušal, Petr Pavelka, David Homolka

19 Spolupracující organizace: Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán, Farní charita Karlovy Vary, Krajský dětský domov, Židovská obec Karlovy Vary, Dům dětí a mládeže K.Vary, Pomoc v nouzi o.p.s., Tyflocentrum o.p.s., Sociální služby Kynšperk n/o, SOS vesnička, K- centrum K. Vary, Český západ o.s., LDN Nejdek, ProTebe live, o.s., Kontakt bb - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Dronte, Síť MC o.s., KRDMK, ANNA KK, DC Ústí n/labem a Sbor dobrovolných hasičů Stará Role. Kontaktní a identifikační údaje název sdružení: Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. registrace: II/S-OS/ /95-R/ZS-17/09/2010 sídlo: Kollárova 17, Karlovy Vary telefon: IČ: statutární zástupci: Mgr. Tereza Jirků, Mgr. Michaela Tůmová bankovní spojení: peněžní ústav ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna, a.s., Karlovy Vary číslo účtu: / webové stránky: Výroční zpráva 2011 sdružení Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Redakce: Žaneta Salátová Foto: Archiv MCKV Grafická úprava a tisk: Žaneta Salátová Schváleno k tisku: Rada MCKV dne Pro vlastní potřebu vydalo MCKV o.s. v nákladu 80 ks

20