Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary"

Transkript

1

2 Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové akce, počet návštěvníků 9 Celoroční tábor 10 Dobrovolnické centrum Rok 2012, poděkování Složení MCKV Hospodaření 17

3 Úvod Milí přátelé, dostáváte do rukou výroční zprávu, která shrnuje práci občanského sdružení Mateřské centrum Karlovy Vary v 16. roce jeho působení. Před 14 ti lety jsem navštěvovala toto centrum jako klientka (maminka malého Lukáška). Sledovala, jak se centrum pomalu dostává do povědomí obyvatel Karlových Varů a maminky s dětmi si k němu vyšlapávají cestičku. Vyhledala jsem služby MC ještě podruhé a to se svou dcerkou Kačenkou. Mezi tím uběhlo 10 let a přivítaly mě nové prostory a profesionálně vedené centrum, které nabízí mnoho aktivit. Bylo mi tedy v minulém roce velkou ctí, že jsem mohla nastoupit na pozici ředitelky a dále naplňovat jeho poslání. To by jistě nebylo možné bez cenných rad předchozí dlouholeté předsedkyně, paní Věry Bartošové. Zároveň bych chtěla poděkovat všem finančním i věcným podporovatelům, bez kterých by centrum fungovat nemohlo. Zvláštní poděkování bych věnovala lektorkám, zaměstnancům, dobrovolníkům a členům Rady MC. Těší mě, že se samy aktivně podílejí na vytváření a zkvalitňování našich služeb. Uplatňují zde své znalosti a dovednosti a realizují se v rozličných aktivitách. V neposlední řadě děkuji našim rodinám, které při nás pevně stojí. V dalších letech bychom chtěli věnovat více času prevenci v mnoha směrech. Rozšíří se program v rámci prevence negativních jevů v rodině. Za velmi důležité považujeme včasné pojmenování problému a hledání jeho řešení. Nyní na sebe vezmeme roli zprostředkovatele pomoci jiným organizacím, a z dlouhodobějšího hlediska chceme být poskytovatelé profesionální odborné pomoci pro rodiny s dětmi. Dalším důležitým úkolem, který nás čeká, je přebudování zahrady Mateřského centra na dětské hřiště. Naší největší odměnou je Vaše stálá přízeň a spokojené děti. Za MCKV Žaneta Salátová ředitelka

4 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Nestátní nezisková organizace (NNO) Sdružení založené dne a evidované na MV ČR pod č.j. II/S-OS/ /95-R Původní název: Sdružení karlovarských matek Nyní: Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. (MCKV o.s.) Držitel titulu: Společnost přátelská rodině Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit Jsme členy: Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK) Sítě Mateřských center v České republice (Síť MC v ČR) RADY dobrovolnických center regionu Severozápad Koalice dobrovolnických iniciativ v ČR Samotné sdružení MCKV má 15 členů Poslání Hlavním posláním Mateřského centra Karlovy Vary je snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas. Podporujeme rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Snažíme se zavčasu odhalit možné vývojové a zdravotní problémy. Vytváříme pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci. Posilujeme vztahy v rodině. Poskytujeme nízkoprahové poradenství. Rodičům po mateřské dovolené pomáháme ve snadném návratu do zaměstnání. Podporujeme a propagujeme dobrovolnictví a nezištnost. V našem Dobrovolnickém centru Vlaštovka, které vzniklo při Mateřském centru Karlovy Vary, poskytujeme zázemí, prostor pro realizaci i odbornou pomoc pro dobrovolníky.

5 Mateřské centrum nabízí: PRO RODIČE - inspirativní zázemí a odbornou pomoc - vzájemné naslouchání a výměnu zkušeností - posílení vztahů v rodině - vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky - osvětovou činnost - možnost neformálního setkávání - přednášky, kurzy, vzdělávací aktivity - zprostředkování konzultací s odborníky v obtížných životních situacích - možnost seberealizace - snadnější návrat do zaměstnání - péči o dítě - služby krátkodobého hlídání dětí se speciálními potřebami, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování záležitostí na úřadě, návštěva lékaře, odpočinek od nepřetržité péče) o dítě postarat sami - cvičení rodičů s dětmi - cvičení pro maminky na gymnastických míčích, kondiční cvičení - jógu pro rodiče - akvaaerobik PRO DĚTI Sportovní, naučné - Hrátky s batolátky rodiče s dětmi pro děti od 18 měs. - Klub rodičů a dětí rodiče s dětmi od 2 let - Tanečky, cvičení - Aerobik pro děti - Plavání kojenců a dětí - Angličtina pro děti - Logopedie Integrační - Poprvé bez mámy školička příprava na Mateřskou školku - Přípravka pro předškoláky přímo v prostorech ZŠ Tvořivé - výtvarné hrátky - herna pro děti vybavená didaktickými hračkami - tématické besídky /mikulášská, vánoční, karnevaly, Den dětí atp./ PRO CELÉ RODINY - sportovní turnaje dětí i rodičů - zahradní slavnosti - víkendové aktivity - burzy dětského oblečení SPOLUPRACUJEME - s neziskovými organizacemi i státními zařízeními podobného zaměření - se státní správou a samosprávou

6 Historie sdružení 1995 Založení sdružení a získání prostor Získání prostředků na rekonstrukci prostor a realizace rekonstrukce svépomocí Otevření mateřského centra a realizace projektu Psychosociální podpora mladých rodin v rámci MC Karlovy Vary (za finanční podpory SWIF Phare, NROS a MZ ČR) Realizace projektu Šťastní rodiče mají šťastné děti (podpořeno NROS) a příprava rozšíření služeb o kurzy prenatální přípravy a plavání kojenců a batolat Zásadní rozšíření objemu služeb, zahájení projektu Prenatální péče v rámci MC Karlovy Vary, vydání prvních čísel časopisu Mámyzdat Realizace projektu MC Know How (podpořeno NROS z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare), podání projektu Centrum rané péče Změna stanov sdružení - změna názvu a sídla organizace (dříve: Sdružení karlovarských matek, nyní: Mateřské centrum Karlovy Vary) Realizace a dokončení projektu Centrum rané péče (projekt podpořen z prostředků veřejné finanční sbírky Pomozte dětem, organizované společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti), podání a schválení nového projektu Jakub (financován z veřejné sbírky Pomozte dětem ) Realizace a dokončení projektu Jakub. Navázání spolupráce s organizací Kontakt bb, zásadní kroky vedoucí k realizaci dětského hřiště v prostorách před MC Další změna stanov - fyzická změna sídla organizace. Vystěhování z prostor na T.G.M. 12 do areálu 3. MŠ ve Východní ulici. Přijato členství v Krajské radě dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Rok plný reklamy a propagace, vytvoření nového návrhu, který propaguje činnost MCKV. Zapojení do Komunitního plánování Magistrátu města Karlovy Vary. Realizování projektu Příměstský tábor 2004, podání nových projektů na MPSV, MŠMT a NROS Schválení 6 projektů a jejich realizace (Příměstský tábor MŠMT, Nová perspektiva - NROS, Pojďte si pohrát s myší - MAMANET - SROP KÚKK, Vodní hrátky s batolátky, Rodíme spolu., Čtyřlístek tradic a řemesel - MPSV). Zřízení druhého pracovního místa, uvedení do provozu internetové kavárny, vznik webových stránek.

7 2006 Schválení 3 projektů Příměstský tábor MŠMT, Jedeme dál s MCKV MPSV, Dobrovolnické centrum Vlaštovka SROP. Zřízení 3 pracovního místa. Užší spolupráce s ANNA KK (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) příprava akce Křesadlo, s občanským sdružením STUDNICE a s dobrovolnickou skupinou JAKOMÁČEK ze ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary. Stali jsme se členy Sítě MC v ČR Realizace akce Křesadlo a Bambiriáda obě akce celorepublikového charakteru, poprvé však v Karlovarském kraji. Realizace projektu Dobrovolnické centrum Vlaštovka, schválení projektu Celoroční tábor 2007 MŠMT, spolupráce s o.s. STUDNICE nabídka rekvalifikačních kurzů pro matky na MD, zajištění Dětského koutku při MFF v Karlových Varech, zapojení se do akce Mobilita pro všechny Získání akreditace a dotace od MV ČR na 2 programy: Dobrovolnictví pro každého a Dobrovolník pro volný čas. Podpora Nadace ČSOB na dobrovolnický projekt Vlaštovko leť! a získání dotace z Poštovní spořitelny na vybavení táborové kuchyně. Zajištění Dětského koutku na MFF v Karlových Varech Otevření naší pobočky v Chodově MC Pavouček rekonstrukci a provoz zajistili dobrovolníci, účast na akci Chceme čisté město, realizace naší první výstavy Město dětem výtvarné práce dětí MŠ a ZUŠ, rozšíření kurzu Poprvé bez mámy na 4 termíny v týdnu, získání titulu Organizace uznaná MPSV Oslava 15. narozenin MCKV, vystěhování z prostor v MŠ Východní, rekonstrukce nově přidělených prostor v Kollárově 17, zajištění dětského koutku a dětského stanu při MFF, osamostatnění pobočky MC Pavouček v Chodově, podpora projektů Pohádkové prameny (KÚ KK), Celoroční tábor (MŠMT, KÚKK), Držme pospolu a Dej přednost v jízdě (MPSV), Dobrovolnictví pro každého a Dobrovolníci pro volný čas (MVČR), Dobrovolnický program ČSOB a Poštovní spořitelny,, Pomáháme společně Šikovné ručičky 2011 Změna předsedkyně nová rada MCKV, dětský koutek a centrum při MFF, Křesadlo 2010 ocenění dobrovolníků, účast na Bambiriádě, podpora projektů Správným směrem (MPSV), školička (MMKV), Celoroční tábor (MMKV, KÚKK), Dobrovolnictví pro volný čas (MVČR), Dobrovolnický program ČSOB a Poštovní spořitelny,, Pomáháme společně Šikovné ručičky

8 Významné události roku 2011 Už začátek roku 2011 byl pro Mateřské centrum velmi náročný. Při rekonstrukci nových prostor se centrum vydalo ze všech finančních rezerv. Pozdní otevření i finanční krize se odrazila na snížení počtu klientů v prvním pololetí. Naštěstí v druhé části roku jsme opět nabrali vítr do plachet a kurzy se podařilo naplnit podle našich představ. Nová rada Mateřského centra Karlovy Vary, o.s. Nejzásadnější změnou byl odchod dlouholeté předsedkyně a ředitelky, paní Věry Bartošové. Paní Bartošová v této funkci obětavě pracovala 15 let. Svůj pracovní poměr ukončila k poslednímu srpnu 2011, kdy také končí poslední turnus letního tábora. Samozřejmě je ještě mnoho akcí, které by se bez jejích zkušeností a pomoci neobešlo. Přesto to nebyla změna tak velká, protože na postu předsedkyně jí vystřídala Mgr. Tereza Jirků, která vykonávala do této doby funkci místopředsedkyně a s centrem spolupracuje již od roku V MCKV nejprve začínala jako dobrovolnice, vedla kurzy a hlavně byla příkladným oddílovým vedoucím našich příměstských táborů. Nyní vede kurzy Výtvarné dílny, Hrátky s batolátky a díky svému pedagogickému vzdělání učí v přípravce pro předškoláky. V době prázdnin se angažuje jako hlavní vedoucí nebo zdravotník na našich táborech. Kromě předsednictví pomáhá s projekty a se vším, co je potřeba. Nyní má ročního syna Pavlíka. Místopředsedkyní se stala Mgr. Michaela Tůmová, která byla do této doby členkou Rady. Spolupracuje nejen s Mateřským centrem, ale je také členkou dozorčí rady v organizaci Kontakt bez Bariér, která pomáhá tělesně postiženým. Má dvě malé dětí, syna Jeníka a roční dcerku Magdalenku. Třetí členství v radě přijala k naší radosti Mgr. Radka Hodačová, která je také významnou osobou pro naše centrum již mnoho let. Působila zde jako dobrovolnice i jako lektorka. V roce 2008 založila s bývalou předsedkyní V. Bartošovou dobrovolnickou skupinu Jakomáček, která dodnes pomáhá v MCKV v kurzech a při víkendových aktivitách. Radka je matkou dcery Moniky a syna Ondry. Jako revizor nastoupila bývalá pracovnice, členka Rady a lektorka MCKV Lenka Dolečková. Lenka pracovala zejména jako koordinátora dobrovolnického programu, jakožto jedné ze služeb, které MCKV nabízí. Nyní našla uplatnění v organizaci Člověk v tísni a je matkou dvou synů Šimona a Viléma. Děkujeme všem, kteří věnovali mnoho času a úsilí pro rozkvět MCKV. Především bývalé předsedkyni a ředitelce Věře Bartošové a přejeme jí mnoho profesních i osobních úspěchů. Mnoho štěstí nejen v nové práci přejeme také bývalé zaměstnankyni Michaele Halámkové, lektorce a člence rady Michaele Frühaufové a lektorce Silvii Radové. Velmi nás těší, že si i při svém novém pracovním shonu nachází čas MCKV stále pomáhat. Děkujeme!

9 Projekty, dotace Statutární město Karlovy Vary V rámci spolupráce se Statutárním městem Karlovy Vary je naše organizace zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb města Karlovy Vary. Magistrát města Karlovy Vary v roce 2011 poskytl účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na činnost Mateřského centra Karlovy Vary (MCKV), podpořil celoroční příměstský tábor, projekt Školička a akci Křesadlo. Městu Karlovy Vary také děkujeme za započtení nájemného a výpůjčku zahrady. Ministerstvo práce a sociálních věcí Držíme pospolu Jako držitelé titulu organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí pro činnost v oblasti prorodinných aktivit, se nám podařilo pro rok 2011 získat finanční dotaci na projekt s názvem,, Správným směrem. S velkou radostí a elánem jsme se pustili do realizace. Cílem projektu byla podpora rodiny- vztahů v rodině, prevence sociálního vyloučení, smysluplné využití volného času, utužení partnerských (manželských) vztahů. I díky této podpoře jsme byli schopni udržet příznivou cenu kurzů pro rodiče s dětmi, zrealizovali 13 víkendových akcí a 5 zajímavých přednášek. Děkujeme! Ministerstvo vnitra České republiky Dobrovolnické centrum Vlaštovka U Ministerstva vnitra České republiky, máme akreditované dva programy.,,dobrovolnictví pro každého a,,dobrovolníci pro volný čas. V roce 2011 byl podpořen program,,dobrovolníci pro volný čas. Děkujeme! Karlovarský kraj V roce 2011 byla Krajským úřadem Karlovarského kraje podpořena akce Křesadlo 2010 a Celoroční příměstský tábor. Děkujeme! Grantový fond,, Pomáháme společně Dobrovolnický program ČSOB a Poštovní spořitelny Šikovné ručičky a Mamka šikulka S realizací projektu se začalo již na podzim v roce 2010 a skončil v červnu Díky této podpoře si během jednoho roku vyráběli maminky, děti a dobrovolníci krásné keramické výrobky. Děkujeme! Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Klíče pro život Ve spolupráci s Krajskou radou dětí a mládeže, Národním institutem dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsme na podzim roku 2011 započali realizaci projektu s názvem Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, průřezové téma Výchova k dobrovolnictví. S realizací pokračujeme i v roce 2012.

10 FINANČNÍ PŘEHLED MCKV ZA ROK 2011 Příjmy 2011 příjmy z vlastní činnosti MCKV , ,00 kurzy pro rodiče s dětmi 42311,00 kurzy pro rodiče (kondiční cvičení, akvaaerobik, ) ,00 kurzy pro děti bez rodičů 73376,00 kurzy pro děti ( výtvarné, pohybové,přípravka) ,00 tábor 2600,00 půjčování pomůcek 61790,00 hlídání dětí 3966,00 logopedie 9858,00 miniprodej 64208,00 víkendové akce ,00 plavání ,46 Ostatní příjmy MCKV ,00 dary ,00 dotace 16000,00 refundace mezd ÚP K.Vary 22500,00 záloha projekt KPŽ 26,46 úroky banka ,46 PŘÍJMY CELKEM

11 Výdaje ,00 kancelářské potřeby 8 526,00 ostatní materiál (drogerie, údržba) 8 528,00 opravy,dhm, KPŽ 6 193,00 pomůcky do kurzů a na víkendové akce ,00 PS Šikovné ručičky ,00 MMKV Školička ,00 MPSV- Správným směrem ,40 Křesadlo ,22 Celoroční tábor 8 999,30 nákup do miniprodeje 5 092,00 cestovné ,00 Dobrovolnictví pro volný čas ,00 Dobrovolnictví pro každého 4 300,00 potraviny 1 099,00 poštovné ,00 ostatní služby ,94 telefon ,00 účetnictví ,00 nájem+služby ,00 nájem bazén 160,00 správní poplatky 8 766,00 pojištění mezd Kooperativa 3 879,00 pojištění majetku K.Vary 1 559,00 poplatky banky 7 177,00 náklady ostatní nedaňové ,00 mzdy ,00 zdravotní pojištění ,00 sociální pojištění ,86 Výdaje celkem

12 Víkendové akce VŠEM PATŘÍ NAŠE OBROVSKÉ DÍKY! Všechny víkendové akce se mohly uskutečnit díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí. Také díky dobrovolné práci spolupracovníků, lektorů MCKV a za mohutné podpory jejich rodin. Poděkování patří také dobrovolnické skupině JAKOMÁČEK žákům a studentům pracujících pod vedením Mgr. Radky Hodačové, učitelky ze ZŠ J. A. Komenského K. Vary.. datum rodič dítě víkendová akce - přednáška Krmení zvířátek Masopust Velikonoční výzdoba Psychologie ranného věku Pálení čarodějnic Péče o zoubky Kolečkiáda Den dětí První pomoc Prevence úrazu Drakiáda nebo Ples strašidýlek Martin na Bílém koni Rodí se z nás rodiče Uspávání broučků Vázání věnců Mikulášská besídka Vánoční ladění CELKEM účastníků Počet návštěvníků v kurzech - rok Poprvé bez mámy 2085 Hrátky s batolátky 491 Aerobik pro děti, tanečky 101 Přípravka na školu 532 Vodní hrátky s batolátky 49 Plavání ve vaně 980 Hlídání 140 Logopedie 418 Kondiční cvičení 328 Výtvarná dílna 561 Akvaaerobik, cvičení pro těhotné 1355 Víkendové akce 1576 Příměstský tábor 9225 celkem

13 Počet návštěvníků v jednotlivých kurzech od roku služba - kurz cvičení pro ženy těhotenské kurzy pro rodiče a děti Poprvé bez mámy jazykové a estetické kurzy VD + HH + AJ logopedie+ biofeedback plavání volné hraní víkendové akce dětský koutek - hlídání dětí tábor CELKEM CELOROČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2011 Celoroční příměstský tábor jsme realizovali již dvanáctým rokem a počtvrté v zapůjčených prostorách ZŠ Mozartova. Je to naše nejvíce vyhledávaná služba. Tábor neorganizujeme pouze v době letních prázdnin, nýbrž po celý rok ve všech dnech školního volna. Základna tábora je přímo ve městě. Jde převážně o děti, které se nemohou účastnit klasických táborů v přírodě např. díky nízkému věku, neschopnosti odloučit se od rodičů, aj. Z těchto důvodů nabízíme možnost celodenních pobytů, kdy děti ráno přicházejí a navečer zase odcházejí domů. Tento systém vyhovuje i rodičům, kteří musí docházet do zaměstnání a nemohou čerpat dovolenou po celou dobu prázdnin. O děti je v průběhu prázdnin dobře postaráno a je jim nabídnut kvalitní program. Náš tábor je specifický svou věkovou pestrostí. Táborníci byli děti ve věku 3 až 14 let. Program je přizpůsoben jak malým táborníkům, které motivuje dovednost starších účastníků, tak vyhovuje i starším dětem, kteří se zase učí trpělivosti, toleranci a jsou podporovány v chuti pomáhat. Program je svou náročností přizpůsoben věku dětí. Letošním táborovým maskotem byl krteček i jeho kamarádi. Navštívili s námi Technománii a ZOO v Plzni, sjížděli jsme řeku na raftech, několikrát se vykoupali v Akvuafóru ve Františkových lázních, navštívili farmu Kozodoj a kuželnu. Pozvání na naší základnu přijali zaměstnanci Vězeňské služby ČR, kouzelník i Tonda Obal ( program o třídění odpadu). Pro děti bylo připraveno mnoho her a soutěží, naučili se tábornickým dovednostem i novým písničkám. Jarního, podzimního a velikonočního tábora se zúčastnilo v průměru 15 dětí každý den. Na letní prázdniny jsme otevřeli pět turnusů, přičemž je v každém maximální kapacita 48 dětí. Zájem je však tak obrovský, že v podstatě do týdne máme tábor zcela naplněn. Je oblíben hlavně pro svou pestrost a bezva vedoucí. Ti jsou nejen z řad zkušených zaměstnanců MCKV, ale hlavně také našich kreativních dobrovolníků. Opět velmi děkujeme všem vedoucím, dobrovolníkům, kuchařkám a zdravotníkům. A z celého srdce se těšíme na další ročník!

14 Dobrovolnické centrum Vlaštovka (DCV) středisko, které vzniklo a pracuje při Mateřském centru Karlovy Vary, o.s.(mckv) od roku 2007 DCV má dva akreditované programy u MVČR Program Dobrovolníci pro volný čas je určen pro vlastní potřebu Mateřského centra. Do tohoto programu jsou zapojeni dobrovolníci, většinou studenti a maminky na MD, kteří chtějí MC pomáhat v průběhu celého roku při přípravě a realizaci kurzů, víkendových akcích, hlídání dětí, propagaci. Velkou pomocí jsou dobrovolníci na příměstském táboře. Bez jejich pomoci bychom nemohli uspokojit narůstající zájem o tuto prázdninovou volnočasovou aktivitu. Na letním příměstském táboře nám pomáhalo 30 dobrovolníků jenž odvedli 1646 hodin. Celkem se v průběhu roku 2011 zapojilo 38 dobrovolníků, kteří se podíleli na činnosti MC v počtu hodin. Patří jim náš velký obdiv a poděkování! Program Dobrovolnictví pro každého - je určen dobrovolníkům s různými zájmy a pro neziskové organizace Karlovarského kraje, které splňují podmínky akreditovaných oblastí dobrovolnické služby. Jedná se o různé formy pomoci s dětmi, seniorům, jednoduché asistenční služby, pomoc při organizování a propagaci různých akcí. Podmínky pro čerpání výhod akreditovaného programu: - navázání spolupráce s DC Vlaštovka - povaha dobrovolnické služby dle akreditovaných oblastí - uzavření smlouvy mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby - dobrovolník uzavírá smlouvu s vysílající organizací (DC Vlaštovka) - čerpání dotace dle pravidel MV ČR (účelová dotace) Dobrovolníkům hradí a zajišťuje DC Vlaštovka: - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu dobrovolnické služby v hodnotě 336,- Kč/rok/osobu/rok - výpis z rejstříků trestů v hodnotě 100,- Kč - supervize, školení - motivační pohovor s psychologem Výhody spolupráce - Přijímající organizace, ve kterých vykonávají činnost dobrovolníci vyslaní akreditovanou vysílající organizací podle zákona o dobrovolnické službě, mohou uplatnit hodnotu činnosti těchto dobrovolníků v rámci vlastního podílu ( dofinancování) na nákladech projektu, na který žádají o státní dotace u vybraných ústředních orgánů. - Akreditované organizace mohou snáze získávat dobrovolníky, kteří dávají přednost vyššímu stupni právní ochrany a předem stanoveným pravidlům, profesionálnímu vedení. Akreditace je určitou známkou kvality. Bez finanční podpory Ministerstva vnitra ČR, Krajského úřadu, Magistrátu města K.Vary a sponzorů, by nebylo možné tento program realizovat. Negeneruje žádné příjmy, zvyšuje však přidanou sociální hodnotu poskytovaných služeb v jednotlivých zařízeních. Program mění životní hodnoty mnoha lidem, získávají nové zkušenosti, nové zážitky, přátele a zároveň dobrý pocit z pomoci druhým lidem. Všem, kteří jakkoliv přispěli k průběhu tohoto programu, patří naše poděkování.

15 Přehled aktivit Dobrovolnického centra Vlaštovka v roce 2011 Březen - každoroční slavnostní vyhodnocení dobrovolníků z Karlovarského kraje, cena Křesadlo Duben - oslovení dobrovolníků na příměstský tábor Květen - víkendová akce Kolečkiáda při níž pomáhalo 5 dobrovolníků z Kooperativy K.Vary v rámci akce Zapojte se - besedy s žáky sedmé, osmé a deváté třídy ZŠ Otovice Výchova k dobrovolnictví - Bambiriáda prezentace neziskového sektoru Červen - příprava a školení na letní tábor zapojeno 30 dobrovolníků - realizace víkendové akce Dětský den (100 návštěvníků) pomáhalo 12 dobrovolníků Červenec, srpen - realizace příměstského tábora zapojeno 30 dobrovolníků - supervizí setkání dobrovolníků Září - propagace dobrovolnictví na workshopu Škola spolupráce na projektu Dobrobus - realizace víkendové akce Uspávání broučků zapojeno 10 dobrovolníků Říjen - zahájení projektu Dobrovolníci na táborech ve spolupráci s dobrovolníky probíhá propagace dobrovolnictví zapojeno 10 dobrovolníků Listopad - supervizní setkání dobrovolníků - Konference sociálních služeb Komunitní plánování prezentace DC Prosinec - besedy a přednášky se studenty SZŠ K.Vary a seniory o dobrovolnictví všeobecně, ale především na táborech, přednáška i s praxí se studenty Prvního českého gymnázia Karlovy Vary Dobrovolnictví nanečisto. Vánoční setkání a poděkování dobrovolníkům v kuželně Lokomotivy K.Vary. Křesadlo 2010,, Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci Jedna z našich největších a nejnáročnějších akcí se konala po páté již tradičně na hradě Loket. Při slavnostním ceremoniálu byly uděleny čtyři ceny Křesadlo za rok Je to cena symbolická a jejím účelem je poděkovat dobrovolníkům v Karlovarském kraji za jejich přínosnou činnost. Záštitu převzal primátor města Karlovy Vary, pan Ing. Petr Kulhánek a náměstek hejtmana Karlovarského kraje, pan Miloslav Čermák. Držitelé cen z celkem 21 nominací vybrala devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů. Koordinátorkou udílení ceny Křesadlo 2011 byla paní Božena Turoňová, které tímto děkujeme. Ocenění dobrovolníci: Bedřich Loos za pomoci dobrovolníků z celého světa dokázal zachránit hrad Hartenberg Denisa Pačanová za několikaletou práci v oblasti výchovy dětí a mládeže v oboru jezdectví a chovatelství Věra Bartošová za rozkvět Mateřského centra Karlovy Vary a nastartování dobrovolnického centra Ludmila Jungová za péči o psychicky i fyzicky postižené lidi

16 PLÁN NA ROK 2012 V roce 2012 máme v plánu pokračovat v naší dosavadní činnosti a nabízené aktivity a služby dle zájmu rodičů nadále rozšiřovat. Rodičům a dětem budeme nadále poskytovat inspirativní zázemí a odbornou pomoc. V tomto roce bychom se chtěli více věnovat prevenci negativních jevů v rodině. Hodláme se zaměřit na pomoc rodičům při řešení obtížných životních situací. Nadále chceme vytvářet aktivity, do kterých se zapojí široká veřejnost. Rádi bychom se také zaměřili na tatínky, kterých je v centru stále víc. Maminkácm bychom chtěli dát více možností pro seberealizaci. Budeme se snažit neustále rozvíjet a zdokonalovat programy pro děti, abychom podpořili jejich socializaci a efektivně rozvíjeli jejich schopnosti. Rádi bychom navázali větší spolupráci s neziskovým sektorem a jejich činnosti blíže přiblížili rodinám. Máme v plánu spustit nové webové stránky a začít s rekonstrukcí naší zahrady. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem, ať už svou dobročinnou prací či darem pomáhají zajistit chod Mateřského centra Karlovy Vary. Dotace, projekty: Min.práce a sociálních věcí Správným směrem Kč Ministerstvo vnitra ČR Dobrovolnictví pro volný čas Kč Magistrát města Karlovy Vary - služby Kč Magistrát města Karlovy Vary - školička Kč Magistrát města Karlovy Vary - tábor Kč Magistrát města Karlovy Vary - Křesadlo Kč Krajský úřad Karlovarského kraje - tábor Kč Krajský úřad Karlovarského kraje - Křesadlo Kč ČSOB Poštovní spořitelna, a.s Kč projekt Šikovné ručičky Finanční dary MCKV: Film Servis Festival Kč Gitech Jiří Herian Kč Eden Group, a.s Kč Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s Kč Jóga v denním životě Kč Communio s.r.o Kč Rodina Magliových Kč Leon Netušil Kč ČSOB Poštovní spořitelna, a.s Kč

17 Materiální dary MCKV: Sedlecký kaolin, a.s. podíl na zajištění rautu na akci Křesadlo 2010, 2 x reklamní plachta v ceně Kč Moser, a.s. ceny pro držitele Křesadla v hodnotě Kč Poštovní spořitelna, a.s. zakoupení cen a další výdaje spojené s realizací akce Křesadlo 2010 v ceně Kč Eden Group, a.s. podíl na zajištění rautu na akci Křesadlo 2010 Pizza MAMMA MIA odměny pro děti, zajištění rautu na akci Křesadlo 2010 Stanislava PETELE fotografka foto Křesadlo 2010, PF 2011, fota na web. stránky aj. Čajovna TUSCULUM částečné zajištění rautu na akci Křesadlo 2010 MUDr. VLASÁK Zdravá výživa - ceny pro všechny nominované na akci Křesadlo 2010 DRONTE, půjčovna lodí 50 % sleva COOP, Jednota Toužim - částečné zajištění rautu na akci Křesadlo 2010 Hradní restaurace manželů Karlových, Loket - částečné zajištění rautu na akci Křesadlo Protebe live, o.s. sleva na tiskové materiály na Křesadlo 2010 Polypress sleva na tisk Výroční zprávy 2010 Správa lesů Karlovy Vary zajištění dřeva a stromků na akce MCKV, lesní pedagogika Mattoni zajištění pitného režimu na víkendových akcích MCKV, Křesadlo, tábor Zvláštní poděkování patří: - za obětavou práci všem dobrovolníkům, spolupracovníkům, příznivcům, sponzorům a našim rodinám - umělcům, kteří zajistili program Křesadla: bubeníci ZUŠ A. Dvořáka K.Vary pod vedením pana Fr. Zemana, Mgr. Dagmar Hubičková, Dianě Tonikové - dobrovolnické skupině JAKOMÁČEK ze ZŠ J. A. Komenského pod vedením paní učitelky Mgr. Radky Hodačové a paní ředitelce Mgr. Moniky Preňkové za zapůjčení tělocvičny a hřiště v době tábora - mediálnímu partnerovi MCKV MLADÉ FRONTĚ DNES, Promenádě, Radničním listům, Kamelotu za zveřejňování našich akcí - Mgr. K. Píšové ředitelce ZŠ Mozartova 7, Karlovy Vary za zapůjčení prostor pro konání tábora - Alžbětiným lázním - MUDr. Stanislavě Maulenové za vstřícné jednání při sjednání pronájmu na kurzy plavání MCKV - za celoroční spolupráci: Síti MC v ČR Rut Kolínské, Národnímu dobrovolnickému centru Hestia PhDr. Jiřímu Tošnerovi, DC Ústí n/labem Mgr. Lence Černé (za metodické vedení), KRDM p. Haně Šnajdrové - Advokátní kancelář Mgr. V. Fořtové i.s. pan Judr. Ronald Němec za zdarma poskytnuté právní služby

18 Nové složení od druhého pololetí roku 2011: Předsedkyně: Místopředsedkyně: Členka rady: Revizorka: Zaměstnanci: Ředitelka: Vedoucí provozu a lektorů: Provozní pracovnice: Účetní : Mzdová účetní: Mgr. Tereza Jirků Mgr. Michaela Tůmová Mgr. Radka Hodačová Lenka Dolečková Žaneta Salátová Dagmar Jägerová Dana Davidová Hana Fialová Marcela Rajmová Lektoři: Plavání kojenců a batolat: Jitka Dušková, Gabriela Süčová Poprvé bez mámy: Jitka Dušková Hrátky s batolátky a Klub rodičů a dětí: Martina Ben Abdelatif, Jiřina Garbolinská, Mgr. Kateřina Mokrá, Dana Davidová Výtvarná dílnička a přípravka pro předškoláky: Mgr. Tereza Jirků Tanečky pro nejmenší: Michaela Pospíšilová, Jana Nováková Kondiční cvičení: Silvie Radová, Petra Ritzerová Akvaaerobik: Eva Veselá Angličtina: Bc. Zuzana Funková Jóga: Ludmila Skořepová Dobrovolníci pro MCKV- Dobrovolníci pro volný čas: PhDr. Monika Kopárková, Petra Ritzerová, Silvie Radová, Michaela Frühaufová, Lenka Sojková,Michaela Halámková,Blanka Budilová, Jana Johnová, Martin Kříž, Veronika a Vlasta Sliškovi, Eva Nesnídalová, Terezka Kocábová, Dagmar Smejkalová,Bc. Zdeňka Zmeškalová, Lucie Gvoždíková, Antonie Vitáková, Jitka Štolfová, Kamila Šimandlová, Jennifer Horvathová, Kateřina Vojtěchová, Martina Appeltauerová, Nikola Frkalová, Jitka Hovorková, Michaela Kaslová, Nikola Kubasová, Dagmar Kumperová, Anna Millerová,Petra Papežová, Pavlína Rajmová, Tomáš Sedláček, Veronika Schönbergerová, Jana Skotáková, Teuta Košková Dobrovolníci zapojení do programu Dobrovolnictví pro každého : Daniela Baláková, Petra Beniaková, Matěj Dražil, Marie Feketová, Jan Gábro, Jasleenmary Gnanamicheal, Michaela Havigerová, Dagmar Hýsková, Monika Hýsková, Stanislava Janouchová, Tereza Kocábová, Michaela Kovářová, Andrea Krýslová, Dominika Lamperová, Martina Macková, Bohumila Matysová, Martina Mokrá, Ronald Němec. Marie Petříková, Petr Rauer, Dagmar Schneiderová, Alena Šimandlová, Helena Takáčová, Taťjana Tschertnerová, Lucie Wesselá, Marie Záhoříková Dobrovolnická skupina Jakomáček Natálie Lokvencová,Teresa Kodlová, Kristýna Veletová, Tereza Coubalová, Jana Chmelíková, Jana Georgievová, Michaela Štěpničková, Helena Tejkalová, Jan Roušal, Petr Pavelka, David Homolka

19 Spolupracující organizace: Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán, Farní charita Karlovy Vary, Krajský dětský domov, Židovská obec Karlovy Vary, Dům dětí a mládeže K.Vary, Pomoc v nouzi o.p.s., Tyflocentrum o.p.s., Sociální služby Kynšperk n/o, SOS vesnička, K- centrum K. Vary, Český západ o.s., LDN Nejdek, ProTebe live, o.s., Kontakt bb - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Dronte, Síť MC o.s., KRDMK, ANNA KK, DC Ústí n/labem a Sbor dobrovolných hasičů Stará Role. Kontaktní a identifikační údaje název sdružení: Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. registrace: II/S-OS/ /95-R/ZS-17/09/2010 sídlo: Kollárova 17, Karlovy Vary telefon: IČ: statutární zástupci: Mgr. Tereza Jirků, Mgr. Michaela Tůmová bankovní spojení: peněžní ústav ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna, a.s., Karlovy Vary číslo účtu: / webové stránky: Výroční zpráva 2011 sdružení Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Redakce: Žaneta Salátová Foto: Archiv MCKV Grafická úprava a tisk: Žaneta Salátová Schváleno k tisku: Rada MCKV dne Pro vlastní potřebu vydalo MCKV o.s. v nákladu 80 ks

20

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011 Rodinné centrum Pastelka Výroční zpráva 2011 Základní údaje Rodinné centrum PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah Úvodní slovo výroční zprávy Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Sdružení maminek Sluníčko Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co je to Centrum pro rodinu... 3 Poslání Sdružení maminek Sluníčko... 4 Historie organizace

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodem 2 O nás 3 Lidé v Tosaře 3 Projekty a aktivity 4 Plány pro příští rok 6 Finanční zpráva 7 Podpořili nás 7 Kontaktní údaje 8 Výroční zpráva 2011 1 Úvodem Sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

HISTORIE BERUŠKY. Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici.

HISTORIE BERUŠKY. Berušku založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. HISTORIE BERUŠKY Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet členů 32 63 63 87 72 95 Počet návštěv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s.

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s. Výroční zpráva 2008 Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah Úvod a základní údaje o společnosti str.3 Azylový dům popis a rozvoj poskytované služby v roce 2008..str.4 Personální obsazení.str.5 Využití kapacity str.5

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2009 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2009 5. Finanční zpráva 2009 6. Záměry pro rok

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více