Nadační fond Kapka naděje Úvodní?slovo?p Výroční zpráva za rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadační fond Kapka naděje Úvodní?slovo?p Výroční zpráva za rok 2005"

Transkript

1

2 Nadační fond Kapka naděje Úvodní?slovo?p Výroční zpráva za rok 2005 Základní údaje o fondu Název: Nadační fond Kapka naděje Sídlo: Šrobárova 49/2100, Praha 3 IČ: Vznik: Zřizovatel: Václava Svobodová, Pražská 44, Jevany Účel fondu Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků určených k zajištění léčebných, školních, kulturních a psychosociálních potřeb dětí, které jsou léčeny na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Jsou zde léčeny děti s onemocněním krvetvorby, převážně s akutní a chronickou formou leukémie, a děti s nádorovým onemocněním. Součástí tohoto pracoviště je transplantační jednotka kostní dřeně pro transplantaci kostní dřeně od příbuzných a nepříbuzných dárců, sloužící pro dětské pacienty z celé České republiky. Nadační fond Kapka naděje definuje svoji činnost směrem k tomuto jedinečnému pracovišti a má zcela jasně stanovené krátkodobé cíle i dlouhodobou koncepci kontinuální pomoci. Od roku 2002 byly aktivity Nadačního fondu rozšířeny i o konkrétní pomoc dětským oddělením mimopražských nemocnic, v roce 2004 též rozšířeny o projekt Banky pupečníkové krve. Členové statutárních orgánů Nadačního fondu Kapka naděje Správní rada: Václava Svobodová - předseda Ing. Martin Dvořák - místopředseda JUDr. Iva Kunešová - člen Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. - člen Milada Karasová - člen MUDr. Simona Lewandowská - člen Dozorčí rada: MUDr. Pavel Boček - předseda MUDr. Dita Tichá - místopředseda Ing. Blanka Kučerová - člen Ředitel: Ing. Olga Reicheltová 01

3 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Rok 2005 bude zapsán v historii NF Kapka naděje jako nejúspěšnější. Výše získaných prostředků pro nemocné děti totiž překonala 32 milionů korun. Díky úzkému spojení s televizí Prima a jejími projekty se mohla široká veřejnost opakovaně přesvědčit, jakou činnost NF Kapka naděje vyvíjí, komu a jak pomáhá a jak získává finanční prostředky. Specifikem uplynulého roku byla i akce, jež sledovala celosvětovou finanční pomoc obětem ničivé Tsunami v jihovýchodní Asii. Náš příspěvek, ve výši více jak 6 milionů korun, byl veskrze konkrétní a směřoval do nemocnice v městečku Belliate na Srí Lance. Vzhledem k výši finančních prostředků jsme mohli uspokojit požadavky dětských oddělení nemocnic v České republice. Stěžejním a cílovým místem pak zůstala FN Motol, respektive klinika dětské hematologie a onkologie. Nejen však pomoc finanční, ale podpora psychosociálních aktivit na tomto oddělení, snaha o zlepšení prostředí maminek nemocných dětí a pořádání různých akcí pro nemocné děti, jsou tradiční náplní činnosti našeho fondu. Charitativní činnost je a stává se náročnější. Proto celý tým pracovníků nadačního fondu a jejich spolupracovníků vyvíjel každodenní vysoce profesionální úsilí. Jeho výsledkem je pak nadále značná společenská prestiž nadačního fondu, či ohodnocení mojí osoby v různých anketách, které chápu jako poděkování všem, jež chtějí pomáhat. Pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují. Vendula Svobodová 02

4 Fotoreportáže ze společensko kulturních akcí Úvodní?slovo?p Nadačního fondu Kapka naděje pořádané v roce 2005 Tisková konference v hotelu Marriott Velikonoční dopoledne ve FN Motol Dětský den v Motole

5 Fotoreportáže ze společensko kulturních akcí Nadačního fondu Kapka naděje pořádané v roce 2005 Noty z filmů VyVolení pro Kapku naděje Vánoční show v Motole Vánoční koncert pro Kapku naděje

6 Přehled činností Nadačního fondu Úvodní?slovo?p Kapka naděje za rok 2005 Nadační fond Kapka naděje pokračoval i v roce 2005 v pomoci nemocným dětem a to prostřednictvím několika projektů. V rámci podpory českých a moravských nemocnic jsme podpořili především FN v Praze Motole a také další vybrané nemocnice po celé České republice. Náš fond dále podporoval významnou měrou i rozvoj projektu - Banka pupečníkové krve. V roce 2005 se Nadačnímu fondu Kapce naděje podařilo získat výjimečné množství finančních prostředků. Nadační fond Kapka naděje uspořádal v roce 2005 několik společensko kulturních akcí, jejichž cílem bylo získání finančních prostředků pro projekty fondu. První kulturní akcí byl benefiční koncert Naděje pro Asii, který se konal Účelem bylo získání finančních prostředků na vybavení nemocnice Belliate Srí Lanka, která byla zcela zničena vlnou tsunami. Během koncertu bylo získáno Kč prostřednictvím DMS a další šeky byly získány od sponzorů. Za celou částku bylo zakoupeno základní vybavení pro nemocnici Belliate. Díky ČSA, které dopravily celou zásilku zdarma, mohla být investována celá získaná částka. O významu této pomoci hovoří i fakt, že Nadační fond Kapka naděje navštívil náměstek ministra zdravotnictví Srí Lanky Dr. Amal Harsha De Silva, aby vyjádřil dík a poděkování. Zároveň paní Václava Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje, obdržela osobní dopis od paní Shiranthi Rajapaksa, manželky premiéra Srí Lanky. Nadační fond Kapka naděje pokračoval dále v nákupu přístrojů do vybavení laboratoří a výzkumných pracovišť. Pomáhal v oblasti psychosociální, hradil mzdu herního terapeuta a psychosociálního pracovníka ve FN Praze Motole. Pro rozptýlení dětí uspořádal nadační fond Velikonoční show, Mezinárodní den dětí a Vánoční besídku. Tyto akce se staly již tradicí a jsou oblíbeny nejen mezi dětmi, ale jsou oceňovány i rodiči pacientů a personálem nemocnice. V roce 2005 bylo investováno do FN Motol Kč a do Banky pupečníkové krve téměř 3 mil. Kč. Pokud se týče dalších nemocnic, kromě menších darů byly realizovány tyto investice: Ústav sociální péče Kociánka Kč vybavování jezdecké haly pro tělesně postiženou mládež Baťova nemocnice Zlín Kč novorozenecké a dětské oddělení Nemocnice Karlovy Vary Kč neonatologické centrum - sonografický přístroj a přístroj pro diagnostiku vrozených vad plodu. Nemocnici v Liberci v celkové hodnotě Kč - pacientský monitor Gamma XL a Babytherm a další. V tomto roce dosáhl Nadační fond Kapka naděje historického úspěchu nejen za dobu své existence, ale i za dobu pořádání veřejných sbírek vůbec. Dne v den 5. výročí Nadačního fondu Kapky naděje byl uspořádán koncert v rámci televizní reality show VyVolení. Během přímého přenosu TV Prima bylo získáno celkem 22 mil. Kč, z toho prostřednictvím DMS Kč. Nadační fond Kapka naděje poděkoval všem, kteří k tomuto úspěchu přispěli nejen prostřednictvím medií, ale i webových stránek. Takto získané prostředky byly opět rozděleny a to nejen do nemocnic, se kterými Nadační fond Kapka naděje již spolupracoval, ale i na nová pracoviště (např. FNsP Ostrava, Třinec, Prostějov, Benešov, Příbram a další). Vzhledem k tomu, že peníze z DMS byly připsány na sbírkové konto až , bude přehled jak byly investovány až ve výroční zprávě 2006, kdy bude realizace všech nákupů. Prezidentka Nadačního fondu Kapky naděje paní Václava Svobodová se účastnila všech důležitých akcí i přes svůj zdravotní stav a posléze narození syna. Tuto obětavost je nutno velice ocenit a poděkovat za ni. Kromě již zmíněných dvou vrcholných akcí, které byly obě v přímém televizním přenosu, nadační fond pořádal nebo se účastnil také dalších akcí. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podíleli na výsledcích Nadačního fondu Kapka naděje a to nejen partnerům, dárcům, členům správní a dozorčí rady, ale Všem, kteří Nadační fond podporují finančně i morálně. 05

7 Akce Nadačního fondu Kapka naděje pořádané v roce Velikonoční dopoledne ve FN Motol Velikonoční dopoledne plné her, soutěží a písniček bylo určené dětským pacientům a návštěvníkům nemocnice v Motole. Pacienty upoutané na lůžko navštívili účinkující přímo na pokojích a předali jim dárky Dětský den v Motole Dětský den plný her, soutěží a písniček v prostorách FN Motol konal při příležitosti Dne dětí Večer naděje ve Zlíně 3. ročník charitativního koncertu, který se konal jako doprovodný program 45. ročníku Mezinárodního filmového festivalu filmů pro děti a mládež v Městském divadle ve Zlíně Sparta pro Kapku naděje 2. ročník Mezinárodního turnaje v házené. Exhibiční zápasy probíhaly mezi VIP osobnostmi, veterány a špičkovými hráči házené Vernisáž fotografií s dobročinnou dražbou Oficiální doprovodná akce MFF Karlovy Vary konaná jako každoročně v prostorách Grandhotelu Pupp Noty z filmů Tradiční benefiční koncert, konaný jako oficiální doprovodná akce MFF Karlovy Vary VyVolení pro Kapku naděje První reality benefice byla vysílána v přímém přenosu na stanici TV Prima Vánoční show v Motole Vánoční dopoledne plné her, soutěží a písniček bylo určené dětským pacientům a návštěvníkům Fakultní nemocnice v Motole Vánoční koncert pro Kapku naděje Koncert Evy Urbanové ve Smetanově síni Obecního domu v Praze Bowling pro Kapku naděje Ředitel TV Prima Martin Dvořák a Miss ČR Jana Doležalová v čele týmu Kapky naděje. 06

8 Rozvaha Úvodní?slovo?p (v tis. Kč) Označení a AKTIVA b Stav k prvnímu dni úč. období 1 Stav k poslednímu dni úč. období 2 A. Dlouhodobý majetek A. I. A. I. 5. A. II. A. II. 4. A. II. 7. Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Samostané movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A. IV. 5. A. IV. 7. A. IV. 10. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem B. I. B. I. 2. B. II. B. II. 4. B. II. 8. B. II. 17. B. III. B. III. 1. B. III. 3. B. IV. B. IV. 1. Zásoby celkem Materiál na cestě Pohledávky celkem 66 5 Poskytnuté provozní zálohy 1 Daň z příjmů 60 Jiné pohledávky 6 4 Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Jiná aktiva celkem 2 2 Náklady příštích období 2 2 AKTIVA CELKEM

9 Rozvaha (v tis. Kč) Označení a PASIVA b Stav k prvnímu dni úč. období 3 Stav k poslednímu dni úč. období 4 A. Vlastní zdroje celkem A. I. A. I. 1. A. I. 2. A. II. A. II. 1. A. II. 2. A. II. 3. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření x 893 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení x Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje B. I. Rezervy celkem 0 0 B. II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 B. III. B. III. 1. B. III. 5. B. III. 6. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 8 32 B. III. 9. B. III. 22. B. IV. B. IV. 1. B. IV. 2. Ostaní přímé daně 2 10 Dohadné účty pasivní 6 Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výnosy příštích období PASIVA CELKEM

10 Poskytnuté dary v roce 2005 Úvodní?slovo?p Nadačním fondem Kapka naděje Oblastní nemocnice Příbram Přednáškový blok - dětské oddělení Ústav sociální péče Kociánka ,00 Kč Vybudování jezdecké haly Ústav sociální péče Kociánka ,00 Kč Vybudování jezdecké haly Krajská nem. T. Bati a.s., Zlín ,00 Kč Vybavení dětského oddělení Krajská nem. T. Bati a.s., Zlín 3 Vybavení novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Léčba pacientů, zlepšení vybavení oddělení Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Léčba pacientů, zlepšení vybavení oddělení Nemocnice Karlovy Vary ,50 Kč Sonografický přístroj pro perinatologické - neonatologické odd. Nemocnice Karlovy Vary ,50 Kč Sonografický přístroj pro perinatologické - neonatologické odd. Fakultní nemocnice v Motole ,10 Kč Léčba pacientů, zlepšení vybavení oddělení Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Doplatek - mzda Data managera Krajská nemocnice Liberec ,00 Kč Babytherm Ústav sociální péče Kociánka ,00 Kč Příspěvek na Střelecký den 2004 Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč RTG - pojízdný lůžkový přístroj Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč 4x PC sestava, 3x monitor, 3x tiskárna, 1x notebook Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Vakcíny ÚHKT Praha ,00 Kč Přístroj GENO M6 ÚHKT Praha ,00 Kč 400 ks odběrových vaků ÚHKT Praha ,00 Kč 600 ks odběrových vaků Římskokatolická farnost Říčany ,00 Kč Výstavba školy ve městě Tangalle na Srí Lance Občanské sdružení Zdravotní klaun ,00 Kč Psychosociální program ve FN Motol Okresní nemocnice Strakonice ,00 Kč 9 ks kojeneckých lůžek včetně matrací a dopravy Oblastní nemocnice Příbram 1 Vstupní regulační a organ. zařízení - Nukleární medicína Fakultní nemocnice v Motole 5 669,00 Kč Skříňka, 3 ks rychlovarných konvic, vč. dopravy Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Léčba pacientů, zlepšení vybavení oddělení Health ministry of Srí Lanca ,00 Kč Vybavení nemocnice v Belliate 09

11 Poskytnuté dary v roce 2005 Nadačním fondem Kapka naděje ÚHKT Praha ,00 Kč Dataprojektor a notebook Nemocnice Karlovy Vary ,00 Kč Přístroj pro prenatální diagnostiku vrozených vad plodů Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Zubní oddělení - studium Nemocnice s pol. Uherské Hradiště ,00 Kč Monitorovací přístroj pro sledování zákl. životních funkcí Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Vakcíny ÚHKT Praha ,00 Kč 500 ks odběrových vaků ÚHKT Praha ,00 Kč 500 ks odběrových vaků Krajská nem. T. Bati a.s., Zlín ,00 Kč Tiskárna + EKG Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč MINCOPEX - PC sestavy, notebooky, monitory, myš, telefon Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Linet - polohovací postele IKEM Praha 2 Mineapolis - kapesné IKEM Praha ,00 Kč Mineapolis - letenky + pojištění Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Mzda Data Managera Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Mzda pedagogicko - psychologického poradce Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Kombinovaná chladnička - WHIRLPOOL Fakultní nemocnice v Motole 7 790,00 Kč Chladnička - WHIRLPOOL Oblastní nemocnice Příbram ,00 Kč Fototerapie - FL 400, elektrická odsávačka Dynamic II Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč PC sestava Krajská nemocnice Liberec ,00 Kč Pacientský monitor Gamma XL Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Notebook, kopírka, tiskárna ÚHKT Praha ,00 Kč Setkání dárců kostní dřeně Health ministry of Srí Lanca ,00 Kč Přístroje pro nemocnici v Belliate Fakultní nemocnice v Motole ,00 Kč Chladnička - WHIRLPOOL Fakultní nemocnice v Motole 8 290,00 Kč Chladnička - WHIRLPOOL ÚHKT Praha ,00 Kč Testy HLA 10

12 Dárci Nadačního fondu Úvodní?slovo?p Kapka naděje za rok 2005 Fórum dárců T-Mobile Czech Republic, a.s. SYNOT LOTTO, a.s. SHELL Global Assist, a.s EuroCar, s r.o., Brno Svaz nuceně nasazených Československá obchodní banka, a.s. Diplomatic Ladies Association Pharma Nord Praha, s.r.o. Erika, a.s. LINET s.r.o. Hewlett - Packard, s.r.o. Novartis, s.r.o. SATPO B - LINE, a.s. Czech Australian New Zealand Association Bateria Slaný Cz, s.r.o. DHL Information servis Prestige - M, spol. s r.o. Eurotel Praha, s.r.o. Adeco - Tuerfuellungstechnik Veseta, s.r.o. Savoy Westend Hotel, s.r.o. Severočeská vodárenská společnost, a.s. Ratiopharm CZ s.r.o. Pfizer, spol. s r.o. Agro Bohemia, s.r.o. Electronik Arts Czech Republic, s.r.o. Šrejber Milan Šnajdarová Anna Hvězdy na Vltavě - výtěžek Králová Lucie Čiháková Marie Synot W, a.s. Sephora, s.r.o. David Michal Vaculík Petr, MUDr. Hotel Troja Finanční úřad Praha 1 Trčka Václav, Plzeň Městské divadlo Zlín L Oreal ČR, s.r.o. Partyšová Gábina Twintrans, s.r.o., Vlašim Agentura PART, a.s. Cleopatra Musical, s.r.o. Středočeská plynárenská, a.s. Rajská Beáta, Mgr. PURUM, s.r.o. Klimovič Jan Agentura KRUPIČKA Bílí Tygři Liberec, s.r.o. FC Slovan Liberec, a.s. Universal Music, s.r.o. Inolab, s.r.o. Horák Martin - VyVolení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kotynková Vítězslava Discovery group, s.r.o. Motor Lučina, s.r.o. UNICEF - Český výbor Gad Line, s.r.o. Czech Casinos, a.s. Zlínský kraj, Libor Lukáš Obvodní soud Praha 10 (Hrabalová L.) Kučerová Tereza, Hovorčovice - MISS EPMS, s.r.o. Žbirka Miroslav Kramařík Roman, Mgr. Nohelová Ilona, Praha 4 Svoboda Karel, Blansko DDM Kralupy nad Vltavou Abrex s.r.o. Kulturní a informační centrum Ivančice Win Holdings s.r.o. Dostálková Jana, Ing. - Kancelář daň. por. Havlíček Robert - RH Švejcar Tomáš Základní škola s RVJ, Bronzová, Praha 5 Unipetrol - doprava Černá Jaromíra Caha René, MUDr. HOTELPRO, s.r.o. Libor Lukáš Městská část Praha 9 - Dolní Počernice Ihm Petr Jun Tomáš Inventis CZ, s.r.o. KFP Kořený, Fichtner, Pavlásek, s.r.o. Czech Computer, s.r.o. D & S Bohemia, s.r.o. Kořínek - P. Bonaparte NABRIGADU.CZ s.r.o. Plachý Jiří Tothová Martina Stavitelství Kroutil Nekulová Marie Thraumbová Radka, Praha 4 Boss Alexander, Bratislava Obvodní soud Praha 5 Kroutil Roman ZŠ Veltrusy Wágnerovi, Odolená Voda Svobodová Jana, Mgr. Kozlová Zuzana Reimann Heinrich Brukner Roman Martínek Tomáš Peroutka Josef, MVDr. Green Garden, s.r.o., Praha 2 Vidras Sergej Kuna Václav ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Dárci Nadačního fondu Kapka naděje za rok 2005 Eletec Výtahy - Filippov ,00 Kč VEBO - CZ, s.r.o ,00 Kč ComAp, s.r.o ,00 Kč Základní škola, Prachovice ,00 Kč Stráník Miloš, Ing ,00 Kč MVDr. Ivo Dupal - SANVET, Žďár nad Sázavou ,00 Kč Nadační fond Veolia Lampa Roman, MUDr. Müllerová Kateřina Poledňáková Marie Raiková Ivana Tomášek Ladislav SORTIM Praha, s.r.o. Astra, spol. s r.o. Štědrý Karel TOWSON, s.r.o. DUVAS-UNI, s.r.o. ESL, a.s. Integra Centrum, s.r.o. LIKOV Lipůvka, s.r.o. MEI MORAVIA s.r.o. NEKAP- Nešutová, s.r.o. Otychová Vlasta, Mgr. Pochylý Kamil P. S. Centrum, s.r.o. Smetana Karel, Ing. - SM DATA Stavmater International, s.r.o. Zedníček, a.s. Janečka Martin Úlehla Tomáš, Mgr. Petrová Ivana Strnad Jan Anderle Petr Lumen, a.s. IT Systems, a.s. SF Arnold, spol. s r.o. Staněk Zdeněk Pelán Vladimír, Ing. Faltusová Lucie Chlupáčová Eva Součková Drahomíra, Ing. Kinkálová ALDO CZ, s.r.o. TINT, s.r.o. Mudra CZ, s.r.o. Zíka Pavel Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD Výstaviště České Budějovice Tafl Petr, Kosořín 17 CTT, s.r.o. Wolf Vratislav Ermet - Buck, Kunststofftechnologie, s.r.o. P. F. Interes, s.r.o. Málek Jaromír Vrátný Aleš, Ing. Jodas Martin ČS vědeckotechnická společnost, Povodí Ohře Šmahel David - Digimark Churavá Alena, Ing., Teplice Karlová Šárka, Mgr. ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou Dvořáková Eva, Azylový dům, Týn nad Vltavou Tauferova SOŠ Veterinární Požární uzávěry, s.r.o. Realistav, s.r.o. Slepička Martin Základní škola Kravaře Wellness centrum Fittop Zaoral Ivan Havlík Richard Stárek Michal, Mgr. Pokorný Václav Kadlčík Josef Základní škola Malá Strana, Týn nad Vltavou Základní škola Hlinecká, Týn nad Vltavou Vršecký Petr, Ing. Bumble Bee, s.r.o. Češek Ladislav Kovaříková Michaela Růžička Jiří Strudentská společnost HELKO Janďourková Věra Lampa Roman, MUDr. McDonald s ČR, spol. s r.o. Zvánovec, a.s. Schody Stadler, s.r.o. Motor Jikov, a.s. DTD výroba a prodej nábytku, s.r.o. Lázně Aurora Třeboň, s.r.o. Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. Chramosta Ondřej Nováková Olga, Ing. Dragounová Ludmila Odborový svaz stat. Obvodní soud pro Prahu 3 IMCO, s.r.o. Lampa Roman, MUDr. Kolektiv zaměstnanců ČS Aral, 5. května Mašek Jan Strupp David Duroň Martin Duštíř Vladimír Fiurášek Jaromír Řezníčková Petra Jouzová Zdenka Boublík Jan, Praha 2 Kramulová Daniela Nejedlo Jiří Brůna Dušan Smáha Miloš, Klatovy 9 364,00 Kč 9 000,00 Kč 8 200,00 Kč 8 000,00 Kč 7 967,00 Kč 7 777,00 Kč 7 333,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 6 100,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 757,00 Kč 5 672,00 Kč 5 400,00 Kč 5 267,00 Kč 12

14 Dárci Nadačního fondu Úvodní?slovo?p Kapka naděje za rok 2005 Špeta Jaroslav For shop and office Lerchová Ivana, Ing. Remes Partners Pekárek Lukáš Požární bezpečnost staveb, s.r.o. Čejda Stanislav, Ing. Vlčková Kamila Procházka Jiří Fa KB Král Říha Karel Nečas Ctirad Poledňák Pavel, Ing. PhotoHint.com, s.r.o. Orság Jan Trnková Iveta, Ing. Konrádová Martina Matuška Karel, Ing. Jeníček Tomáš Velc Aleš, Mgr. Hitzger Jan Cestovní agentura Z - TRAVEL Drinov RS Development, s.r.o. Stárek Michal, Mgr. Vitásek Jan SOPHIA, tlumočnické a překl. služby Stolhofer Richard Kozáková Jana Hanáčková Makovec Václav Vařeka Zdeněk Pavlíčková Magdaléna ACANTHA, s.r.o. Svobodová Vladimíra Jurka Vladimír Jirous Milan Nannetti Mauro Gymnázium, Týn nad Vltavou AAA Bazar kočárků ANTIZ, spol. s r.o. Slovácké divadlo Nývlt Jan Gudelj Drahoslav Gastroservis - Hofman, s.r.o. Mitanová Milada Trešl Filip Sahánková Daniela Lojska Martin Vašutová Kellnerová Jana MÜHL Produkt & Servis Rumburk, s.r.o. Raguzová Jarmila Dintrová Běla Čermák Tomáš 4 800,00 Kč 4 600,00 Kč 4 600,00 Kč 4 560,00 Kč 4 500,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 882,00 Kč 3 500,00 Kč 3 470,00 Kč 2 887,00 Kč 2 858,00 Kč 2 800,00 Kč 2 740,00 Kč 2 520,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 2 129,00 Kč Pasevová Lenka Hofmanová Jana Child Markéta Hebnar Jakub Aqua - Trans, s.r.o. Háp Robert, Zlín Hampl Jan Plocková Marie Žilková Olga Forma Praha, s.r.o. Plšek Miroslav, Dobrá Caiman boats and coaching, p. Valík Neduchal Marek Janošová Tereza Dcera, s.r.o. Drozdová Markéta TV Produkce, a.s. Šimon Jaroslav Petrů Jana Běhalová Hana Spilková Štěpánka Gajdůšek Miloslav Ducháček Jan Vácha Martin - MARTVAR Faschingbauer Pavel Juppa Ladislav, Telev Škrha Roman Kuřímská Michaela Wilk Andrzej Lázníčková Martina Federace řidičů tramvají Bečička Jan, Chomutov Kolektiv Schwarzmuller, s.r.o. Moravec Emil Srpová Martina Bednářová Radka Vandasová Pavla Štrobl Pavel Horák Daniel Trochtová Milada Lukáč David, Ing. ZŠ Karolinka Student VOŠ a SPŠ Strakonice, O.P.S. Prchlík Michal Hoření Jan Internet INFO, s.r.o. Lojska Martin Šteifová Michaela, České Budějovice Klapuch Michal Švandová Růžena Veselá Anna Gymnasium JS Baara Kabešová Eva Polzinová Věra, Třemošná Holejšovská Alice, Mgr ,00 Kč 1 670,00 Kč 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 250,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1 176,00 Kč 1 170,00 Kč 1 129,00 Kč 1 050,00 Kč 13

15 Dárci Nadačního fondu Kapka naděje za rok 2005 Nebroj Pavel Monyová Simona Vyšín Václav, Ing. Šafránková Jitka Sedláček Jiří Horák Jiří, Ing. Sochor Filip Styblík Josef Foltýn Karel Noguchi Soichi Pavlásek František Kadanik Daniel Rosslerová Eva Šeborová Renata Pitelková Lojska Martin Saláková Markéta Syrovátka Jiří Boňatovská Martina Zvolský Pavel Kasník Pavel Vašíček Martin Kozel Jaromír Nemravová Olga Jirous Milan Saksová Blanka Kuhn Robert Zajíc Miloš Krejčí Roman Závodný Tomáš Nováček Petr, Mgr. Matějka TECH, s.r.o. Příplata Zdeněk Matějka Bohumír Nosek Petr Bízek Vlastimil Kmoníčková Zuzana Křivka Tomáš Švarcová Atherm, s.r.o. Blažek Libor Dvořák Jan Černá Antonie Edrová Miroslava Karas Tommy Pop Karel 660,00 Kč Bečička Jan, Chomutov Bečička Jan, Chomutov 600,00 Kč Pešlová Jana, Praha 7 Bernardová, Družstevní 30, Kraslice 500,00 Kč Bodnár František Fric Karel, Ing. 500,00 Kč Holejšovský Jaroslav Janků Emílie, Horní Lideč 200,00 Kč Dvořák Jaromír Šáfr Marek, Louny 150,00 Kč Kozák Martin Juránek Ondřej 14

16 Výkaz zisků a ztrát Úvodní?slovo?p (v tis. Kč) Označení a Název ukazatele b Hlavní 5 Činnosti Hospodářská 6 Celkem 7 A. Náklady A. I. Spotřebované nákupy celkem A. I. 1. Spotřeba materiálu A. I. 2. Spotřeba energie A. II. Služby celkem A. II. 5. Opravy a udržování A. II. 6. Cestovné A. II. 7. Náklady na reprezentaci A. II. 8. Ostatní služby A. III. Osobní náklady celkem A. III. 9. Mzdové náklady A. III. 10. Zákonné sociální pojištění A. III. 12. Zákonné sociální náklady A. IV. Daně a polatky celkem A. V. Ostatní náklady celkem A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 2 2 A. V. 24. Jiné ostatní náklady A. VI. Odpisy, pr. majetek, tvorba rezerv a OP celkem A. VI. 25. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem A. VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organiz. složkami A. VIII. Daň z příjmů celkem NÁKLADY CELKEM B. Výnosy B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem B. II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem B. III. Aktivace celkem B. IV. Ostatní výnosy celkem B. IV. 15. Úroky B. IV. 17. Zúčtování fondů B. V. Tržby z prod. majetku, zúčt. rezerv a OP celkem B. VI. Přijaté příspěvky celkem B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) B. VII. Provozní dotace celkem VÝNOSY CELKEM C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

17 Věcné dary Activa, s.r.o. Citibank, a.s. Ekobus, Praha 5 Global Express, a.s. Global Express, a.s. Happyland Bohemia s.r.o. Kojenecký ústav a dětský domov Liberec Moser, a.s. Whirlpool CR, s.r.o. Whirlpool CR, s.r.o. Whirlpool CR, s.r.o. Whirlpool CR, s.r.o. Kancelářské zboží PC Obraz Hračky Hračky Zájezdy - Rhodos Kojenecké potřeby Vázy 3 chladničky Mikrovlnka Chladničky, mrazničky Chladnička Děkujeme i všem ostatním dárcům, kteří přispěli prostřednictvím veřejných sbírek, zasláním DMS a Smart bodů u čerpacích stanic Shell. Děkujeme za významné přispění i všem mediálním partnerům. 16

18 Úvodní?slovo?p Zpráva auditora 17

19 Zpráva auditora 18

20 Nadační fond Kapka naděje

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2011 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 7 6)

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Nadační fond Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje Nadační fond Kapka naděje Základní údaje o fondu Výroční zpráva za rok 2003 Název : Nadační fond Kapka naděje Sídlo : Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 IČO: 26 20 04 90 Vznik : 18.09.2000 Zřizovatel

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009 Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne:

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 23.04.2009 336 984,20 0,00 396 484,20 0,00 Celkem 59 50 336 984,20 0,00 396 484,20 0,00 022 Celkem 59 500,00 0,00 336 984,20 0,00 396 484,20 0,00 028100

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE

FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE Nadační fond Kapka naděje Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Iskérka obecně prospěšná společnost

Iskérka obecně prospěšná společnost Iskérka obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje: Iskérka obecně prospěšná společnost Sídlo sdružení: Chodská 534 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Telefon: 774 274 800 E-mail: info@iskerka.cz

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 6 6) Finanční

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více